Edouard Léon O’Herne (1909-1998)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren en lectoren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, maart 2021 (laatst herzien febnruari 2022)

 


 

[1] Edouard Léon O’Herne, geb. Koetoardjo 24.03.1909, volontair bij S.S.|b|, student TH Bandoeng (1928-1932)|c|, ingenieur civiele techniek Bandoeng 1932, docent ijzerconstructies en docent gewapend beton TH Bandoeng (1933-1935)|a|, waarnemend buitengewoon lector aan de ‘technische faculteit’ te Bandoeng (1946), oud-ing. N.V. Ned. Spoorwegen (1971), overl. ’s-Gravenhage 31.08.1998, crem. 04.09.1998. 
 

     Benoemingen technische faculteit te Bandoeng – Aneta meldt uit Batavia: Ir. H.L. O’Herne, ingenieur bij de afdeeling Weg en Werken van den Dienst der Staatsspoorwegen is gerekend van 1 Maart tijdelijk belast met de waarneming van de betrekking van buitengewoon lector in het vak Spoorwegen. (Nieuwe courant 23.12.1946)

 

Noten: |a| Jaarboek der Technische Hoogeschool te Bandoeng, 1935, pp.108-109 & 1936, pp.16-17; |b||c| Jaarboek der Technische Hoogeschool te Bandoeng, 1936, p.26.

 

[2] Léon Edouard O’Herne, geb. Batavia 01.06.1878, onderwijzer MULO, overl. Ambarawa 01.03.1945, verloofd xx.09.1902|f|, otr. Weltevreden/Magalang 07.12.1903|g|, tr. Magelang (Res. Kedoe) 21.12.1903
[3] Margaretha Jacoba Maria van der Ham, G., geb. Kediri 02.10.1883, overl. ’s-Gravenhage 19.08.1973.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pierre Edouard Léon O’Herne, geb. Batavia 15.11.1904|e|, officier van gezondheid.

2.                   Victor Edouard Henri O’Herne, geb. Garoet 24.07.1906, overl. ’s-Gravenhage 15.11.1958, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 19.11.1958, tr. Lawang 27.12.1932 Maria Gerardina Severijn, geb. Bandoeng (Res. Preanger Regentschappen) 07.11.1898, d.v. N.J.W. Severijn. [Roodborstlaan 19, ’s-Gravenhage (1958)]

3.                   Edouard Léon O’Herne, geb. Koetoardjo 24.03.1909|a||b|; volgt [1].

4.                   Léon O’Herne, geb. Bandoeng 26.06.1918|c||d|, overl. Oegstgeest 06.04.1989, crem. ’s-Gravenhage (Ockenburgh) 11.04.1989, tr. voor 1956 G.O. Joaquim, w.s. Gwendoline Farnsworth Joaquim.

 

Noten: |a| RA 1910 p.88 (Poerworedjo, Res. Kedoe); |b| geb. Koetoardjo 29.03 (kaart Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1922); |c| RA 1919 p.51; |d| geb. Tjimahi (kaart Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1922); |e| geb. 14.11 (Japanse interneringskaart 1942); |f| Haagsche courant 28.10.1902; |g| Bataviaasch nieuwsblad 07.12.1903 (bruid Margarettha).

 

[4] Victor Edouard O’Herne, geb. Valenciennes 13.10.1841, overl. (‘décédé après 13 années de cruelle maladie’|b|) Magelang 06.07.1905, begr. Magelang (Nieuwe Begraafplaats aan den grooten weg naar Djokjakarta)|c|

[5] Elodie Hay, geb. Fresnes 09.07.1847, overl. Magelang 17.12.1923, begr. Magelang|d| .

Uit dit huwelijk:

1.                   Henri Edouard Alphonse O’Herne, geb. Fresnes 09.11.1865, ijsfabrikant, naturalisatie 10.11.1900|e|, overl. Ambarawa 28.07.1951|e|, tr. Semarang 05.04.1893 Jeanne Constance van Hogerlinden, geb. Semarang 14.10.1874, overl. ’s-Gravenhage 13.08.1922, d.v. Johannes van Hogerlinden en Wilhelmina Zwannen.

2.                   Louise Marie Appauline O’Herne, overl. na 1920, tr. Ambarawa (Res. Semarang) 17.01.1891 Victor Joseph Chevalier, overl. Magelang 05.06.1920.
     – N.V. Magelangsche IJs- en Mineraalwaterfabriek «Chevalier O’Herne», in 1883 opgericht door de grootvader van de huidige directeur, de heer Chevalier (1936).|f|

3.                   Léon Edouard O’Herne, geb. Batavia 01.06.1878|a|; volgt [2].

4.                   * dochter O’Herne, tr. Poix.

 

Noten: |a| RA 1879 p.226 (Leon Eduward Oherne); |b| De locomotief 10.07.1905; |c| Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden, deel IV, p.225; |d| RA 1894 p.295 (bruidegom Henri Eduard Alphonse Oherne); |e| Oherne, zich noemende O’Herne, ijsfabrikant (Naturalisaties Nederlands-Indië 1850-1934, CD IGV); |f| De locomotief 26.03.1936.

 

[6] Pieter Johannes van der Ham, geb. Kamerik 04.12.1862, opzichter bij de waterstaat in Nederlandsch Indië (1882), opzichter derde klasse (ben. 21.05.1883, vermeld 1887), werkzaam bij Opnemingen in Probolinggo, Irrigatie-brigade, Departement der Burgerlijke Openbare Werken (1887), opzichter tweede klasse (ben. 06.11.1888, vermeld 1891), werkzaam bij Opnemingen te Pekalen (Probolinggo), Vijfde Waterstaatsafdeeling (1891), opzichter eerste klasse (ben. 20.05.1892, vermeld 1896|a|,1900), woont Amsterdam (1893-1895)|b|, gepensioneerd Oost-Indisch ambtenaar (1914)|g|, overl. Ambarawa 06.06.1945; tr. 2e Delft 19.07.1900|e||f| Maria Petronella Schram, geb. Delft 22.05.1863, overl. ’s-Gravenhage 13.03.1938, d.v. Leendert Johannes Schram, kleermaker, en Jeanne Henriette Klenke; tr. 1e Haarlem 06.12.1882

[7] Maria Petronella Spanjaard, geb. Schoten 25.09.1862, overl. Amsterdam 22.11.1893|c||d|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Margaretha Jacoba Maria van der Ham, geb. Kediri 02.10.1883; volgt [3].

 

Noten: |a| RA 1896 p.428; |b| Bevolkingsregister Amsterdam (inschrijving 24.05.1893, afschrijving 07.01.1895, met dochter Margaretha Jacoba Maria); |c| Bevolkingsregister Amsterdam; |d| De Tijd 25.11.1893 (aangiften 23 Nov.); |e| huwelijk met de handschoen, de bruidegom vertegenwoordigd door Johannes Wijnmaalen, oud 39 jaar, timmerman (huw.akte Delft 1900 no.114); |f| tr. Brebes (Pekalongan) 19.07.1901 (RA 1902 p.343); |g| Bevolkingsregister ’s-Gravenhage.

 

[8] O’Herne

[9] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Victor Edouard O’Herne, geb. Valenciennes|a| 13.10.1841; volgt [4].

 

Noten: |a| département Nord (59), région Hauts-de-France.

 

[10] Hay

[11] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Elodie Hay, geb. Fresnes|a| 09.07.1847; volgt [5].

 

Noten: |a| kandidaten voor Fresnes in fr.wikipedia.

 

[12] Willem van der Ham, geb. Alphen 01.04.1819, timmermansknecht (1860), timmerman (1873,1882), overl. Haarlem 10.02.1891|b|, tr. Alphen 12.03.1842

[13] Grietje Moekenstorm, geb. Aarlanderveen 01.10.1821, overl. Haarlem 07.02.1899.

Uit dit huwelijk (moeder ook Moeken Storm/Margaretha Mokkenstorm):

1.                   Teunis van der Ham, geb. Alphen en Rietveld 13.07.1842, overl. Alphen 21.11.1846.

2.                   Christina van der Ham, geb. Alphen 31.03.1844, overl. Haarlem 30.12.1924, tr. Haarlem 26.07.1876 Franciscus Josephus Frölich, geb. Haarlem 23.10.1850, fabriekwerker (1876), boekhandelaar (1882,1915), overl. Haarlem 09.01.1915, z.v. Franciscus Johannes Frölich, klompenmaker, en Maria Magdalena Kesse.

3.                   Neeltje van der Ham, geb. Alphen 23.10.1846, overl. voor 1909, tr. Haarlem 06.06.1883 Hermannus de Vries, ook Hermanus, geb. Haarlem 25.11.1844, letterzetter (1871,1909), z.v. Johannes Antonie de Vries, tuinbaas, en Alieda Spisbergen.
     HdV tr. 1e Leiden 09.08.1871 Jantje Alida Catharina Marks, geb. Leiden 11.06.1849, overl. Haarlem 19.01.1883, d.v. Pieter Marks, schoenmaker, en Aaltje Bos.

4.                   Teunis van der Ham, geb. Alphen 15.07.1849, timmerman (1876,1882), overl. Haarlem 21.09.1906, tr. Haarlem 22.11.1876 Margaretha Klinkert, geb. Haarlem 22.09.1853, overl. Schiedam 30.01.1940|a|, d.v. Geert Klinkert, schippersknecht (1853), en Veronica de Jong.

5.                   Maria van der Ham, geb. Alphen 03.11.1851, overl. Haarlem 23.04.1873.

6.                   Leendert van der Ham, geb. Alphen 26.04.1854, timmerman (1877,1882), overl. Haarlem 02.05.1943, tr. Haarlem 31.10.1877 Johanna Cornelia Swaanswijk, geb. Schoten ca. 1855, overl. Haarlem 16.09.1932, d.v. Egbert Swaanswijk en Cornelia van der Speldt.

7.                   Kors van der Ham, geb. Alphen 04.02.1857, kamerbehanger, overl. Bussum 02.01.1945, tr. Haarlem 05.11.1879 Jacoba Christina Holsmuller, geb. Haarlem 20.09.1857, overl. Apeldoorn 07.07.1931, d.v. Zacharias Holsmuller, winkelier, en Jacoba Engelsman.

8.                   Pietertje van der Ham, geb. Woubrugge 25.02.1860, overl. Kamerik 07.05.1861.

9.                   Pieter Johannes van der Ham, geb. Kamerik 04.12.1862; volgt [6].

 

Noten: |a| overl.akte Haarlem 1940 no.257; |b| e.v. Moekensturm.

 

[14] Wouter Spanjaard, geb. Velsen 13.11.1834, metselaar, overl. Schoten 23.12.1881, tr. Haarlem 07.07.1858 

[15] Jacoba Suijker, geb. Haarlem 06.01.1831, overl. Schoten 16.07.1880.

Uit dit huwelijk (moeder ook Suiker):

1.                   Maria Petronella Spanjaard, geb. Schoten 25.09.1862; volgt [7].

2.                   Cornelia Spanjaard, geb. Schoten 22.10.1863, overl. Haarlem 26.09.1937, tr. Haarlem 05.08.1885 Dirk Leonardus van Oploo, geb. Haarlem 24.01.1861, smid, overl. Haarlem 26.05.1947, z.v. Cornelis van Oploo, smid, en Maria van den Bosch.

3.                   Jacoba Spanjaard, geb. Schoten 24.02.1866, overl. ’s-Gravenhage 02.06.1933|a|, tr. Haarlem 20.08.1885 Cornelis Johannis Paulen, ook Cornelis Johannes, geb. Schoten 17.10.1865, winkelier, overl. ’s-Gravenhage 03.06.1938, z.v. Cornelis Johannis Paulen, broodbakker (1865), tapper (1885), en Anna Maria Elizabeth Berbé.

4.                   Wouter Spanjaard, geb. Velsen 20.02.1869, metselaar, overl. Velsen 10.12.1918|b|, tr. Velsen 21.05.1891 Margaretha Witteman, geb. Velsen 19.10.1869, overl. Velzen 29.10.1952, d.v. Petrus Witteman, arbeider, en Anna Maria Roozen.

5.                   Jacobus Gerardus Spanjaard, geb. Velsen 15.07.1871, overl. Schoten 05.02.1873.

 

Noten: |a| moeder Wilhelmina Suiker (overl.akte ’s-Gravenhage 1933 no.2038); |b| geb. Schoten (overl.akte Velsen 1918 no.403).

 

[16]

[17]

 

[18]

[19]

 

[20]

[21]

 

[22]

[23]

 

[24] Teunis van der Ham, geb. Bodegraven ca. 1797, arbeider, overl. Alphen 07.07.1824, z.v. Willem van der Ham en Lijdia van Kempen; tr. Alphen 19.11.1818

[25] Neeltje van der Wagt, geb. Alphen ca. 1794/1795, dienstbaar (1818), overl. Kamerik 29.01.1868|a|, d.v. Leendert van der Wagt en Meijnsje de Blonk (-1834).

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem van der Ham, geb. Alphen 01.04.1819; volgt [12].

2.                   Leendert van der Ham, geb. Alphen 25.10.1822,  overl. Alphen 22.12.1834.

 

Noten: |a| overledene van der Wacht, moeder Mijntje (transcriptie wiewaswie, akte niet gevonden bij FamilySearch, feb’22).

 

[26] Kors Mokkenstorm, geb. Alphen ca. 1798, tuinmansknecht (1819), z.v. Jan Mokkenstorm en Grietje van Rijn; tr. Alphen 22.08.1819|a|

[27] Christina Meijer, geb. Alphen ca. 1795, naaister (1819), d.v. Thomas Meijer en Adriana Kruit.

Uit dit huwelijk (vader ook Mockenstorm/Moekenstorm):

1.                   Grietje Mokkenstorm, geb. Aarlanderveen 12.08.1820, overl. Aarlanderveen 06.10.1820.

2.                   Grietje Mockenstorm, geb. Aarlanderveen 01.10.1821; volgt [13].

3.                   Jan Moekenstorm, geb. Aarlanderveen 24.01.1824, tr. Alphen 02.11.1849 Elizabeth van Es, geb. Zegwaart 03.01.1819, d.v. Pieter van Es, schoenmaker, en Pietertje Zon.

4.                   Adriana Mokkenstorm, geb. Aarlanderveen 14.10.1826, werkster (1870), overl. Rotterdam 25.08.1917|c|, tr. 1e Alphen 18.01.1856 Johannes Immerzeel, geb. Leiden, overl. voor 1870, z.v. Cornelis Immerzeel en Niesje Goemans; tr. 2e Amsterdam 14.09.1870 Baltus Leonardus Terlinden, geb. Rotterdam 25.11.1819|b|, boekdrukkersknecht (1847), sjouwerman (1870), overl. Rotterdam 28.12.1875, z.v. Leonardus Engelbertus Terlinden en Cecilia Wouterina de Jager.
     BLT tr. 1e Willemina Colbeth, overl. voor 1870, d.v. Antoon Colbeth en Willemina Jansen.

5.                   Kors Mokkenstorm, geb. Alphen 15.09.1831, overl. Rijnsaterwoude 24.01.1909, tr. Leuntje Oudshoorn, geb. Aarlanderveen 21.02.1836, overl. Rijnsaterwoude 07.12.1906, d.v. Pieter Oudshoorn en Ariaantje Ravensberg.

6.                   Neeltje Moekenstorm, ook Mockenstorm, geb. Alphen 06.09.1834, tr. Alphen 03.05.1856 Thomas Meijer, geb. Aarlanderveen 06.10.1831, z.v. Pieter Meijer en Pietertje Staal.

7.                   Pieter Mokkenstorm, geb. Alphen 02.12.1838, overl. Aarlanderveen 13.01.1908, tr. Oudshoorn 24.06.1863 Jannetje Schijff, ook Schijf, geb. Woubrugge 22.06.1838, overl. Loosduinen 19.02.1904, d.v. Jan Schijff, arbeider, en Maria van Klaveren.

 

Noten: |a| bruidegom in akte Mokkenstorm, tekent met Mockenstorm, getuige Arie Mokkenstorm, broer, tekent met Moekenstorm (huw.akte Alphen 1819 no.14); |b| natuurlijke zoon van Cecilia Wouterina gewettigd bij haar huwelijk met Leonardus Engelbertus (geb.akte Rotterdam 1819 fol.b185 & huw.akte Rotterdam 18.04.1821 fol.a77v); |c| moeder Christina Kruit (overl.akte Rotterdam 1917 fol.e086).

 

[28] Gerrit Spanjaart, geb. Velsen 29.06.1806, schildersknecht (1834,1856), huisschilder (1858), schilder (1863), overl. (onder Schotervlieland) Schoten 22.05.1863|c|, z.v. Wouter Spanjaart, tolgaarder, en Catharina Veldhuijze; tr. Velsen 02.02.1834|a|

[29] Cornelia Kuijt, geb. Sloten (NH) ca. 1810/1811, dienstbaar (1834), overl. Haarlem 30.12.1891, d.v. Jacob Kuijt en Betje Thooren.

Uit dit huwelijk (vader veelal Spanjaard, moeder ook Kuit):

1.                   Wouter Spanjaard, geb. Velsen 13.11.1834|b|; volgt [14].

2.                   Jacob Spanjaart, geb. Velsen 14.04.1836, metselaar, overl. Velsen 29.09.1922, tr. Velsen 07.04.1864 Bartje Handgraaf, geb. Bloemendaal 25.03.1839, overl. Velsen 26.06.1909, d.v. Jan Handgraaf, jager, en Maria Dirkse.

3.                   Gijsbertus Spanjaard, geb. Velsen 27.08.1837, metselaar, overl. Velsen 08.03.1893, tr. Schoten 12.04.1863 Sjouke Douwes, geb. Beverwijk 04.05.1837, dienstbode (1863), overl. Velsen 23.11.1907, d.v. Reindert Albertszn Douwes, koopman (1837), schipper (1863), en Imkke Wagenaar, ook Emmetje Christina.
     SD tr. 2e Velsen 08.08.1895 Johan Friderich Christian Hoffmann, geb. Velsen 08.01.1843, tuinman, z.v. Jan Hoffmann, kleermaker, en Dorothea Sophia Johanna Koghée.

4.                   Catharina Elisabeth Spanjaard, geb. Velsen 07.03.1839, dienstbode (1867), overl. Haarlemmermeer 10.04.1916, tr. Sloten (NH) 07.06.1867 Engel Karstens, geb. Assendelft ca. 1838, arbeider, overl. Haarlemmermeer 22.11.1916, z.v. Jan Karstens en Guurtje Welboren.

5.                   Hendrik Spanjaard, geb. Schoten 02.09.1840, overl. Schoten 07.08.1842.

6.                   Jan Spanjaard, geb. Schoten 08.05.1842.

7.                   Maria Christina Spanjaard, geb. Schoten 24.11.1843, dienstbode (1870), overl. Haarlem 09.03.1923, tr. Haarlem 09.11.1870 Jacobus Toornend, geb. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 20.09.1841, timmerman, overl. Haarlem 11.04.1926, z.v. Martinus Toornend, timmerman, en Duijfje Bakker.

8.                   Margaretha Spanjaard, geb. Schoten 30.05.1845, overl. Haarlem 15.01.1927, tr. Schoten 13.05.1874 Jan Ledder (1844-1916).
     JL tr. 1e Schoten 05.05.1869 Petronella Spanjaard (1848-1872), jongere zuster van Margaretha.

9.                   Petronella Spanjaard, geb. Schoten 22.02.1848, overl. Schoten 07.09.1872, tr. Schoten 05.05.1869 Jan Ledder, geb. De Rijp 28.06.1844, timmerman, overl. Aerdenhout (Bloemendaal) 20.09.1916, z.v. Arie Ledder, koetsier, en Mina Gevel.
     JL tr. 2e Schoten 13.05.1874 Margaretha Spanjaard (1845-1927), oudere zuster van Petronella.

10.               Catharina Spanjaard, geb. Schoten 05.01.1850, overl. Heemstede 22.09.1932.

11.               Gerardus Spanjaard, geb. Schoten 08.06.1852, overl. Schoten 05.02.1866.

12.               Anna Spanjaard, geb. Schoten 19.03.1856, overl. Haarlem 07.04.1904, tr. Haarlem 08.01.1879 Pieter Kamp, geb. Haarlem 13.07.1852, fabriekwerker (1879), werkman (1897), overl. Haarlem 31.05.1897, z.v. Antonius Kamp, fabriekwerker, en Hendrika Toepoel.

 

Noten: |a| bruidegom in akte Spanjaart, tekent met Spanjaard, bruid in akte Kuyt, tekent met Kuit (huw.akte Velsen 1834 no.2); |b| vader Spanjaard, moeder Kuit; |c| overledene Gerardus Spanjaard, vader  Spanjaard, moeder Veldhuizen, e.v. Kuit (overl.akte Schoten 23.05.1863).

 

[30] Jacob Suiker, ged. Amersfoort (rk) 29.03.1787, voermansknecht (1817,1818), postrijder (1820), stalknecht (1821), voermansknecht (1824), voerman (1831), werkman (1844,1858), overl. Haarlem 19.08.1858, z.v. Jan Jacobs [Suiker] (-1795) en Maria Roele [Schuttenhoef] (-1805); tr. Haarlem 07.05.1817|a|

[31] Petronella Theresia Backker, geb. Sluis ca. 1785/1786, dienstbaar (1817), overl. Haarlem 06.08.1855, d.v. Joannes Backker (-1796) en Petronella Liebens (-1797).

Uit dit huwelijk (vader veelal Jacobus, veelal Suijker, moeder Bakker):

1.                   Johanna Andrea Suijker, geb. Haarlem 20.04.1818.

2.                   Johanna Petronella Suijker, geb. Haarlem 02.05.1820, overl. Haarlem 05.05.1820.

3.                   Anna Maria Suijker, ook Suiker, geb. Haarlem 21.04.1821, overl. Haarlem 10.09.1854, tr. Haarlem 10.01.1844 Jan Bernardus Benedictus Saeijs, geb. Haarlem ca. 1825, fabriekwerker (1844,1858), koopman (1903), overl. Haarlem 21.01.1903, z.v. Joannes Benedictus Saeijs, fabriekwerker, en Helena van den Bosch.
     JBBS tr. 2e Haarlem 18.08.1858 Maria van Dulken, geb. Haarlem 04.06.1819, dienstbode (1858), overl. Haarlem 07.05.1891, d.v. Joseph/Jodocus van Dulken, opperman, en Helena Timmer/Timmers.
  MvD tr. 1e Haarlem 16.05.1849 Johannes Gerhardus Steffens, geb. Osterwald/Neuenhaus|d| ca. 1812/1813, timmerman, overl. Haarlem 31.01.1856, z.v. Bernardus Steffens en Gesina Schulten, landbouwster.

4.                   Anna Maria Suiker, geb. Haarlem 21.04.1821, naaister, overl. Haarlem 31.01.1902, tr. Haarlem 11.06.1851|c| Willem Blom, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 14.10.1798, werkman (1828), besteller van goederen (1851), z.v. Willem Blom en Maria Burger.
     WB tr. 1e Amsterdam 09.04.1828 Gezina Johanna Bunte, geb. Diemen/Watergraafsmeer ca. 1806, overl. Haarlem 09.02.1851, d.v. Gerrit Bunte, tuinier, en Adriana Schuuring.

5.                   Johannes Suiker, geb. Haarlem 01.09.1824, spoorwegbeambte, verl. Haarlem 26.01.1884.

6.                   Jacoba Suijker, geb. Haarlem 06.01.1831|b|; volgt [15].

 

Noten: |a| bruidegom in akte Jacob Suiker, tekent met Jakobus Suijker, bruid in akte Bakker, later een 'c' ingevoegd, ‘kan niet schrijven’ (huw.akte Haarlem 1817 no.34); |b| vader Jacobus Suijker, moeder Petronella Frederika Bakker; |c| geen vermelding van een eerder huwelijk van de bruid (huw.akte Haarlem 1851 no.104); |d| destijds in Hanover, nu in Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren (en lectoren)