Geert Otten (1895-1957)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien juli 2018)

 


 

[1] Geert Otten, geb. Assen 21.02.1895, ingenieur werktuigbouwkunde, promotie Delft 30.11.1932|a|, tweede luitenant (1919), kapitein der infanterie N.I. Leger (1932), buitengewoon hoogleraar Bandoeng, overl. Utrecht 19.07.1957, tr. Groningen 12.11.1919|b| Harmina Geziena Suk, geb. Groningen 17.11.1894, overl. ’s-Gravenhage 03.09.1968, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 06.09.1968, d.v. Tamme Lambertus Suk, schipper, en Annegiena Rozema.
 
Noten: |a| proefschrift: Onderzoekingen betreffende de theorie van den Townendring; promotor: J.M. Burgers (1895-1981); |b| ‘hebbende bruid onder eede verklaard dat hare ouders op den 03.03.1904 met het schoenerschip “De Drie Gebroeders” van Engeland zijn vertrokken naar Namsos (Noorwegen), welk schip met man en muis is vergaan’ (huw.akte Groningen 1919 no.645).

 

[2] Wolter Otten, geb. Kloosterveen (Assen) 18.12.1872, schoenmaker, overl. Groningen 10.07.1904, tr. Assen 09.05.1894
[3] Hanna Dijkstra, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 24.01.1873, dienstmeid (1894), huishoudster (1917), overl. Menaldum (Menaldumadeel) 10.02.1938; tr. 2e Menaldumadeel 14.06.1917 Sije Giesing, geb. Menaldum (Menaldumadeel) 25.06.1857, arbeider (1881), gardenier (1917), overl. Menaldum (Menaldumadeel) 09.09.1940, z.v. Hendrik Johannes Giesing, gardenier, en Freetje Aarts Terpstra.
     SG tr 1e Menaldumadeel 19.05.1881 Grietje Houkes, geb. Dronrijp (Menaldumadeel) 18.02.1857, dienstmeid (1881), overl. Menaldum (Menaldumadeel) 01.12.1916, d.v. Jan Stevens Houkes, kleermaker, en Debora Jacoba Bonga.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geert Otten, geb. Assen 21.02.1895; volgt [1].

2.                   Geertruida Otten, geb. Assen 18.09.1896, winkelierster (1936), tr. 1e Groningen 08.05.1916 Hendrik Harm Schole, geb. Groningen 26.03.1894, agent van politie (1916), reiziger (1829), overl. Niezijl (Grijpskerk) 13.011.1928|a|, z.v. Harm Schole, agent van politie, en Martje Holman; tr. 2e Groningen 10.09.1936 Elzo Pestman, geb. Groningen 13.08.1906, handelsreiziger, z.v. Pieter Pestman, kabelmonteur, en Johanna Pieternella Levering.

3.                   Boukina Otten, geb. Assen 27.09.1898.

4.                   Margiena Otten, geb. Groningen 07.11.1903, overl. Groningen 09.11.1903.

 

Noten: |a| ook overl.akte Groningen 1928 no.1373.

 

[4] Geert Otten, geb. Assen 14.10.1846, arbeider (1872,1886), koopman (1887,1894), arbeider (1904), koopman (1904,1911), overl. Assen 08.06.1911, tr. Assen 05.05.1872

[5] Margien Meijer, geb. Assen 13.06.1848, dienstmeid (1872), arbeidster (1878), overl. Assen 08.06.1928.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wolter Otten, geb. Kloosterveen (Assen) 18.12.1872; volgt [2].

2.                   Roelof Otten, geb. Veenoord (Sleen) 08.03.1875.

3.                   Willem Otten, geb. Oranjedorp (Emmen) 27.09.1878, overl. Peelo (Assen) 28.03.1886|b|.

4.                   Rensia Otten, geb. Assen 06.02.1882, overl. Brunssum 15.07.1966, tr. Assen 02.05.1904 Marcus Postuma, geb. Leeuwarden 04.02.1878, winkelbediende, overl. Heerlen 04.05.1943|c|, z.v. Sievert Sjoerds Postuma, gruttersknecht, en Rigtje Jittes Zetstra.

5.                   Grietje Otten, geb. Peelo (Assen) 06.09.1884, overl. Delft 16.08.1935|a|, tr. Assen 17.05.1905 Jakobus Timmer, geb. Stadskanaal (Wildervank) 31.07.1881, letterzetter, overl. Assen 01.01.1949, z.v. Gerrit Timmer, arbeider, landbouwer, en Ettje Schoonbeek.
     JT tr. 2e na 1935 Froukje van Veen.

6.                   Willemina Otten, geb. Peelo (Assen) 04.10.1887, tr. 1e Assen 14.05.1913 Jan Georg Geertsema, geb. Groningen 21.10.1888, letterzetter, overl. Assen 25.11.1922, z.v. Geert Geertsema, zaakwaarnemer, en Akke Zuiderveld; tr. 2e Assen 15.03.1929 Hielke Drenth, geb. Peelo (Assen) 22.07.1900, voerwerker (1919), bouwvakarbeider, z.v. Anne Drenth, arbeider, landbouwer, en Grietje Buist.
     HD tr. 1e Assen 06.08.1919 Albertje Hindriks, geb. Assen 24.12.1898, overl. Assen 29.07.1927, d.v. Berent Hindriks, Arbeider, tuinman, en Neeltjen Huigen.

 

Noten: |a| ook overl.akte Assen 1935 no.170; |b| per abuis geb. Assen (overl.akte Assen 1886 no.53); |c| overl.akte Brunssum 1943 no.49.

 

[6] Bauke Dijkstra, geb. Schraard (Wonseradeel) 21.05.1836, hulponderwijzer (1867,1868), winkelier (1870), koopman (1871), winkelier (1873), onderwijzer (1874,1885), hoofd ener school (1887,1904), overl. Borger 14.05.1912, tr. Menaldumadeel 22.05.1867

[7] Geertje Braaksma, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 03.10.1846, overl. Veenwouden (Dantumadeel) 04.04.1924.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Dijkstra, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 14.01.1868, overl. Exloërveen (Odoorn) 19.03.1884.

2.                   Jannette Dijkstra, ook Jeannette, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 11.01.1870, overl. Meeden 10.03.1947, tr. Odoorn 29.08.1902 Gerrit Scholten, geb. Exloo (Odoorn) 16.04.1870, brievenbesteller, overl. Winschoten 10.04.1959, z.v. Albertus Scholten, landmeter, en Trientje Scholte.

3.                   Pieter Dijkstra, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 09.08.1871, onderwijzer (1895), hoofd ener school (1927), overl. Emmen 16.01.1927, tr. Odoorn 03.05.1895 Geesiena Swartwolt, geb. Nieuw-Buinen (Borger) 26.02.1871, modiste (1895), d.v. Omius Swartwolt, grafdelver, en Pieterdina Radix.

4.                   Hanna Dijkstra, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 24.01.1873; volgt [3].

5.                   levenloze zoon, Bunne (Vries) 27.11.1874.

6.                   Dirkje Dijkstra, geb. Zeijen (Vries) 28.02.1876, overl. Nieuw-Buinen (Borger) 04.05.1946, tr. Odoorn 27.03.1903 Hendrik Hoijting, geb. Roswinkel (Emmen) 08.03.1875, landbouwer, overl. Sleen 07.09.1962, z.v. Jannes Hoijting, landbouwer, en Elisabet Hommes, landbouwster.

7.                   Geertruida Baukina Dijkstra, geb. Exloërveen (Odoorn) 08.07.1878, overl. Obergum (Winsum) 10.11.1946, tr. Odoorn 20.04.1900 Teunis Kroeze, geb. Exloërveen (Odoorn) 08.07.1870, landbouwer, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 26.07.1930, z.v. Kars Kroeze, landbouwer, en Freerkien Hebels.

8.                   Baukina Geertruida Dijkstra, geb. Exloërveen (Odoorn) 12.07.1880, overl. Emmen 29.08.1952, tr. Odoorn 09.09.1904 Salomon Klaas Salomons, geb. Gasselternijveenschemond (Gasselte) 25.03.1863, commissionair, overl. Emmen 22.03.1953, z.v. Klaas Salomons, schipper, en Hillechien Eeftingh, winkelierster (1904).

9.                   Sapinus Rudinus Dijkstra, geb. Exloërveen (Odoorn) 12.01.1885, hoofd ener school, tr. Odoorn 27.02.1912 Janna Eggens, geb. Schildwolde (Slochteren) 19.01.1886, onderwijzeres (1912), d.v. Jannes Eggens, dagloner, en Hilje Kruizenga.

10.               Anna Petronella Dijkstra, geb. Exloërveen (Odoorn) 03.09.1887, overl. Groningen 26.09.1966, tr. Odoorn 10.11.1916 Pieter Hogendorf, geb. Stedum 06.11.1886, smid, overl. Groningen 26.05.1967, z.v. Freerk Hogendorf, molenaarsknecht (1886), machinist (1916), en Janna Huizenga.

11.               Anton Julius Dijkstra, geb. Exloërveen (Odoorn) 05.07.1889, overl. Exloërveen (Odoorn) 30.03.1890.

 

[8] Wolter Otten, geb. De Wijk 18.10.1808, boerenknecht (1830, arbeider (1831,1833), schaapherder (1835), arbeider (1838,1849), overl. Kloosterveen (Assen) 31.05.1858, tr. Smilde 09.04.1830|a|

[9] Grietje Moes, geb. Smilde 12.09.1808, arbeidster (1830), overl. Kloosterveen (Assen) 23.11.1870.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aaltje Otten, geb. Smilde 31.01.1831, arbeidster, overl. Sleen 05.09.1905, tr. Dwingeloo 14.01.1860 Minne Klazes Rodenhuis, geb. Baard (Baarderadeel) 30.03.1823|b|, koopman, overl. Veenoord (Sleen) 25.02.1898, z.v. Klaas Jelles Rodenhuis en Janke Minnes van der Veen.
     MKR tr. 1e Dwingeloo 14.12.1850 Geesje Otten (1816-voor1860), d.v. Evert Otten en Aaltje Wolters.

2.                   Annigje Otten, geb. Smilde 11.10.1833, overl. Kloosterveen (Assen) 1.5.04.1849.

3.                   Evert Otten, geb. Smilde 14.11.1835, arbeider, overl. Kloosterveen (Assen) 13.06.1876, tr. Assen 31.03.1869 Trientje Oost, geb. Zevenhuizen (Leek) 29.12.1837, d.v. Hindrik Alberts Oost, schipper (1837), arbeider (1869), en Elske Jans Goozen, arbeidster.

4.                   Willem Otten, geb. Smilde 18.02.1838.

5.                   Jan Otten, geb. Assen 15.11.1840, overl. Kloosterveen (Assen) 25.05.1864.

6.                   Harm Otten, geb. Kloosterveen (Assen) 14.09.1843.

7.                   Geert Otten, geb. Assen 14.10.1846; volgt [4].

8.                   Annegien Otten, geb. Kloosterveen (Assen) 22.08.1849, arbeidster, tr. Emmen 11.05.1877 Hendrik Oldenhuis, geb. Assen 25.09.1839, arbeider, z.v. Roelof Oldenhuis, arbeider, en Femmegien Lamberts Nijsing.
     HO tr. 1e Smilde 15.04.1864 Jantje de Vries, geb. Smilde 09.02.1833, arbeidster, overl. Kloosterveen (Smilde) 19.06.1874, d.v. Hendrik Jaspers de Vries, arbeider, en Elsien Hoogeveen.

 

Noten: |a| bruidegom Wolter Everts voerende de familienaam Otten (huw.akte Smilde 1830 no.13); |b| geb. 28.03 (overl.akte Sleen 1893 no.18).

 

[10] Roelof Meijer, geb. Assen 26.04.1816, arbeider (1837,1851), dagloner (1864), overl. Assen 27.10.1882, tr. Assen 27.04.1837

[11] Renskje van der Lei, geb. Donkerbroek (Ooststellingwerf) 15.09.1810, dienstmaagd (1837), arbeidster (1869), overl. Assen 01.04.1869.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze dochter, Assen 23.06.1838.

2.                   Henderikus Meijer, geb. Assen 31.12.1840, schipper (1864), werkman (1866), overl. Meppel 08.07.1866|a|, tr. Delfzijl 30.06.1864 Janna Pluim, geb. Delfzijl 28.03.1832, naaister (1893), overl. Medemblik 17.09.1893, d.v. Nanne Feddes Pluim, (turf)schipper, en Trijntje Emmes Zaaghoorn.
     JP tr. 1e Leeuwarden 091.03.1857 Jan Pool, geb. Leeuwarden 04.03.1832, schipper, overl. Leeuwarden 27.04.1861, z.v. Rienk Misses Pool en Aaltje Hendriks Eisenhoed.

3.                   Janke Meijer, geb. Assen 21.12.1843, overl. Groningen 12.05.1870.

4.                   Margien Meijer, geb. Assen 13.06.1848; volgt [5].

5.                   Aaltien Meijer, geb. Assen 26.05.1851, overl. Groningen 14.02.1932, tr. Assen 18.01.1871 Johan Baptist Andreas Stäbler, geb. Brielle 26.11.1839, vormersknecht, overl. Zuidlaren 02.01.1919, z.v. Johan Stäbler en Hendrica Scholtz.

 

Noten: |a| ook overl.akte Assen 1866 no.70.

 

[12] Pieter Wijbrens Dijkstra, geb. Lollum ca. 1792, boerenknecht (1821), arbeider (1826,1852), kooltjer (1854), overl. Wonseradeel 27.09.1859, tr. Wonseradeel 08.09.1821

[13] Janke Baukes Thijmstra, ook Tijmstra, geb. Schraard ca. 1805, overl. Berlikum (Menaldumadeel) 03.07.1885.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje Dijkstra, geb. Schraard (Wonseradeel) 04.12.1821, dienstmeid (1846), tr. Wonseradeel 16.05.1846 Yke Okkes Ykema, geb. Hieslum (Wonseradeel) 19.06.1821, boerenknecht, z.v. Okke Ykes Ykema, kastelein, en Aagje Ruurds Tijnjes/Finjes, boerin.

2.                   Foekjen Dijkstra, geb. Schraard (Wonseradeel) 20.11.1823, overl. voor 1890, tr. Menaldumadeel 15.05.1850 Gerke Hoites Zijlstra, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 06.03.1819, arbeider, overl. Berlikum (Menaldumadeel) 17.03.1890, z.v. Hoite Jacobs Zijlstra, arbeider, en Teertske Haijes Feenstra.

3.                   Geertje Dijkstra, geb. Schraard (Wonseradeel) 14.04.1826, dienstmeid (1852), overl. voor 1860, tr. Wonseradeel 05.06.1852 Yke Hendriks Ykema, geb. Gaastmeer (Wymbritseradeel) 25.01.1828, boerenknecht (1852), arbeider (1860), winkelier (1902), overl. Wonseradeel 25.05.1902, z.v. Hendrik Ykes Ykema, boer, en Hinke Meintes Terpstra, arbeidster.
     THY tr. 2e Wonseradeel 05.07.1860 Ykke Sieks Postma, geb. Witmarsum (Wonseradeel) 23.10.1825, arbeidster, overl. Pingjum (Wonseradeel) 26.05.1914, d.v. Siek Sieks Postma, arbeider, en Jeltje Harmens Kamstra.
     YSP tr. 1e Wonseradeel 09.11.1850 Louw Jetzes de Jong, geb. Witmarsum (Wonseradeel) 29.10.1828, boerenknecht (1850), arbeider (1858), overl. Wonseradeel 19.09.1858, z.v. Jetze Louws de Jong, arbeider, en Japkjen Jacobs Oosterbaan.

4.                   Wijbren Dijkstra, geb. Schraard (Wonseradeel) 30.10.1828, overl. Schraard (Wonseradeel) 22.12.1831.

5.                   Lolkjen Dijkstra, geb. Schraard (Wonseradeel) 12.11.1830, dienstmeid (1854), overl. Lollum (Wonseradeel) 21.11.906, tr. Wonseradeel 13.05.1854 Mink Sjoerds Bijlsma, geb. Lollum (Wonseradeel) 15.03.1828, arbeider, overl. Lollum (Wonseradeel) 19.10.1923, z.v. Sjoerd Jans Bijlsma, potschipper, en Tjitske Minks van der Schaaf.

6.                   Tjitske Dijkstra, geb. Schraard (Wonseradeel) 10.01.1834, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 24.05.1918, tr. Menaldumadeel 01.05.1861 Keimpe Pieters Kuperus, geb. Engelum (Menaldumadeel) 30.03.1837, timmerknecht, overl. Enschede 28.10.1925, z.v. Pieter Jans Kuperus, arbeider, en Reins Jans Smits.

7.                   Bauke Dijkstra, geb. Schraard (Wonseradeel) 21.05.1836; volgt [6].

8.                   Anne Dijkstra, geb. Schraard (Wonseradeel) 05.05.1840.

9.                   Hanna Dijkstra, geb. Schraard (Wonseradeel) 16.12.1842, overl. Schraard (Wonseradeel) 28.03.1849.

10.               Wijbren Dijkstra, geb. Schraard (Wonseradeel) 12.05.1846, timmerknecht (1868), werkman (1889), tr. 1e Barradeel 07.05.1868 Hiltje Bouwes Kalma, geb. Hijlaard (Baarderadeel) 22.01.1837, overl. Leeuwarderadeel 16.07.1878, d.v. Bouwe Jacobs Kalma, boer, en Antje Pieters de Jong; tr. 2e Amsterdam 09.10.1889 Eeke Woudema, geb. Harlingen 28.10.1842, d.v. Eertze Klazes Woudema, koopman, en Trijntje Haaijes de Boer.

 

[14] Sape Ruurds Braaksma, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 02.12.1821, guardenier (1846,1859), overl. Berlikum (Menaldumadeel) 20.10.1860, tr. Menaldumadeel 12.08.1846

[15] Antje Pieters de Vries, geb. Wier (Menaldumadeel) 05.10.1823, arbeidster (1874), overl. Berlikum (Menaldumadeel) 25.01.1891; tr. 2e Menaldumadeel 10.02.1864 Leendert van den Akker, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 29.03.1840, arbeider (1864), gardenier (1865), arbeider (1906), overl. Groningen 01.08.1906, z.v. Lourens Leenderts van den Akker, guardenier, en Tjitske Eeltjes Schiphof.

Uit het huwelijk Braaksma-de Vries:

1.                   Geertje Braaksma, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 03.10.1846; volgt [7].

2.                   Dirk Braaksma, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 09.01.1848, overl. Berlikum (Menaldumadeel) 24.09.1866.

3.                   Pieter Braaksma, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 16.03.1850, arbeider, overl. Berlikum (Menaldumadeel) 30.04.1880, tr. Menaldumadeel 01.10.1874 Berber Jeremias Quarré, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 30.12.1850, overl. Baard (Baarderadeel) 25.12.1891, d.v. Jeremias Lammerts Quarré en Grietje Sierds Tuinstra.
     BJQ tr. 2e Baarderadeel 30.03.1881 Gabe Holkes Kuindersma, geb. Bozum (Baarderadeel) 07.04.1833, z.v. Holke Gabes Kuindersma en Japke Haijes Statema.

4.                   Baukje Braaksma, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 11.02.1852, overl. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 13.10.1918, tr. 1e Menaldumadeel 13.10.1881 Lolke Osinga, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 26.12.1817, z.v. Gerlof Klazes Osinga, guardenier, en Rebekka Sjoerds; tr. 2e Dantumadeel 21.03.1889 Tjipke de Bruin, geb. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 20.08.1852, kramer, overl. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 25.12.1918, z.v. Hendrik Theunis de Bruin, kramer, en Stijntje Theunis Nieuwland.
     LO tr. 1e Menaldumadeel 11.07.1867 Antje Jentjes Larooi, geb. Marssum (Menaldumadeel) 24.12.1822, overl. Berlikum (Menaldumadeel) 26.02.1871, d.v. Jentje Wijbes Larooi en Minke Pieters Boonstra.

5.                   Ruurd Braaksma, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 03.12.1854, overl. Berlikum (Menaldumadeel) 31.01.1859.

6.                   Antje Braaksma, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 26.06.1857, overl. Berlikum (Manaldumadeel) 05.03.1859.

7.                   Ruurd Braaksma, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 23.09.1859, overl. Berlikum (Menaldumadeel) 15.05.1861.

Uit het huwelijk Braaksma-van den Akker:

8.                   Lourens van den Akker, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 08.05.1865, werkman, overl. Berlikum (Menaldumadeel) 26.01.1942, tr. 1e Menaldumadeel 28.11.1901 Sara Gerrits Visser, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 27.03.1872, dienstmeid (1901), overl. Berlikum (Menaldumadeel) 03.05.1909, d.v. Gerrit Baukes Visser en IJbeltje Ales Klaver; tr. 2e Menaldumadeel 27.01.1916 Antje Hoekstra, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 12.10.1875, overl. Berlikum (Menaldumadeel) 19.02.1934, d.v. Anne Heerkes Hoekstra en Dirkje Jelles de Boer.

9.                   Tjitske van den Akker, geb. Berlikum (Menuldumadeel) 26.03.1866, dienstbode (1898), overl. Leeuwarden 31.10.1920, tr. Leeuwarden 04.05.1898 Jacob Ringnalda, geb. Grouw (Idaarderadeel) 07.12.1870, arbeider, overl. Beers (Baarderadeel) 14.07.1943, z.v. Bouwe IJpes Ringnalda en Trijntje Pieters Stilma.

 

[16] Evert Jans Otten, geb. Diever 04.07.1773, arbeider (1812,1822), overl. Oldendieverburg (Diever) 10.06.1828, z.v. Jan Otten en Geesjen Gerrits; tr.

[17] Aaltje Wolters (Kruit), geb. Diever 13.03.1777, overl. Oldendieverbrug (Diever) 19.08.1827, d.v. Wolter Kruit en Annigje Jans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wolter Everts (Otten), geb. De Wijk 18.10.1808; volgt [8].

2.                   Jan Otten, geb. Oldendiever (Diever) 05.11.1812|a|, boerenknecht (1841), arbeider (1851), overl. Noordbarge (Emmen) 07.12.1851|c|, tr. Westerbork 23.10.1841|b| Annigje Engberts, geb. Noordbarge (Emmen) 05.04.1813, boerenmeid (1841), d.v. Jurrien Engberts, arbeider, landbouwer en Jantje Gerrits.

3.                   Geesje Otten, geb. Diever 03.06.1816, dienstmeid (1840), arbeidster (1850), overl. Eemster (Dwingeloo) 23.03.1859, tr. 1e Dwingeloo 20.06.1840 Jan Klaassen Keizer, ged. Diever 04.10.1789, landbouwer, overl. Eemster (Dwingeloo) 19.07.1849, z.v. Klaas Jacobs Keizer en Albertje Jans Otten; tr. 2e Dwingeloo 14.12.1850 Minne Klazes Rodenhuis, geb. Baard (Baarderadeel) 30.03.1823, koopman, overl. Veenoord (Sleen) 25.02.1898 z.v. Klaas Jelles Rodenhuis en Janke Minnes van der Veen.
     MKR tr. 2e Dwingeloo 14.01.1860 Aaltje Otten (1831-), d.v. Wolter Otten en Grietje Moes.

4.                   Annigje Otten, geb. Oldendiever (Diever) 12.04.1822, dienstmeid, overl. Kloosterveen (Assen) 15.03.1861.

 

Noten: |a| geb. Vledder (huw.akte Westerbork 1841 no.14 & overl.akte Emmen 1851 no.40); |b| bruid Aaltje Juriens, geb. 05.04 (huw.akte Westerbork 1841 no.14); |c| e.v. Annechien Tienkamp (overl.akte Emmen 1851 no.40).

 

[18] Willem Harms Moes, geb. Beilen ca. 1770, arbeider, overl. Smilde 01.01.1840, z.v. Harm Willems (Moes); tr.

[19] Annechien Jacobs Heins, geb. Hoogeveen 21.09.1761, arbeidster (1830), overl. Kloosterveen (Assen) 03.07.1841, d.v. Jacob Heins en Grietje Hendriks.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Moes, geb. Smilde ca. 1799, arbeider, tr. Smilde 06.04.1821 Annechien Willems Barmhartig, geb. Smilde ca. 1783, arbeidster, d.v. Willem Barmhartig en Jantien Jakobs.

2.                   Hillechien Moes, geb. Smilde ca. 1800, arbeidster, overl. Kloosterveen (Smilde) 02.11.1862.

3.                   Christiaan Moes, geb. Smilde ca. 1803, arbeider, tr. Smilde 31.05.1822|b| Grietien Jans, geb. Smilde ca. 1793, d.v. Jan Harms en Margie IJles.

4.                   Grietje Moes, geb. Smilde 12.09.1808; volgt [9].

5.                   Henderikus Moes, geb. Smilde 19.11.1812|a|, overl. Kloosterveen (Smilde) 28.12.1882|d|, tr. Assen 19.03.1837 Jantje Guit, geb. Assen 18.01.1812, overl. Oranjedorp (Emmen) 08.01.1890|c|, d.v. Hendrik Jans Guit, arbeider, en Marchien Dieters.

 

Noten: |a| moeder Annechien Jakobs Overzee (geb.akte Smilde 1812 no.70); |b| moeder v/d bruidegom Annegje Jakobs Overzee (huw.akte Smilde 1822 no.11); |c| geb. 08.01.1808 (overl.akte Emmen 1890 no.6).; |d| geb. 12.10.1804 (overl.akte Smilde 1882 no.141).

 

[20] Hendrikus Meijer, geb. Meppel 10.04.1776, arbeider, overl. Assen 13.11.1831, z.v. Hendrikus Meijer en Jantien Rebbing; tr.

[21] Margien Egberts, geb. Rolde 26.04.1779, overl. Vredeveld (Assen) 14.04.1837, d.v. Egbert Lucas en Jantien.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jantje Meijer, geb. Assen 28.12.1807, arbeidster, overl. Kloosterveen (Assen) 02.02.1858, tr. Assen 18.02.1838 Klaas Pruim, geb. Leek 11.08.1809, arbeider, overl. Assen 06.11.1872,  z.v. Jan Thomas Pruim (-1818) en Elke Klaassens.
     KP tr. 2e Assen 27.07.1864 Jantien Eefting, geb. Assen ca. 1808/1809, arbeidster, overl. Nieuw-Amsterdam (Emmen) 11.06.1876|a|, d.v. Willem Eefting en Marchien Willems.
     JE tr. 1e Smilde 11.04.1834 Feijke Jans Pruim, geb. Zevenhuizen (Leek) ca. 1812/1813, arbeider, overl. Smilde 07.09.1850, z.v. Jan Tomas Pruim en Elske Klaassens, ook Elsien Harms Vader.

2.                   Jan Meijer, geb. Assen 30.12.1809, arbeider, overl. Assen 15.05.1865, tr. Assen 03.05.1835 Hinderkien Duimering, geb. Hoogezand 29.03.1801, ged. Hoogezand 05.04.1801, dienstmaagd (1835), overl. Assen 09.01.1863, d.v. Harmannus Fokkes Duimering (-1831) en Sjoukje Harberts Nieboer (-1832).

3.                   Hendrik Meijer, geb. Assen 28.02.1812, arbeider, overl. Assen 29.12.1867, tr. Assen 28.04.1839 Roelfien Lamberts, geb. Assen 06.04.1816, dienstmaagd (1839), arbeidster (1869), overl. Assen 09.04.1869, d.v. Wicher Lamberts, voerman, en Aaltien Harms Weersingh.

4.                   Egbert Meijer, geb. Assen 27.03.1814, arbeider, overl. Assen 14.01.1877, tr. Assen 30.08.1840 Berendje van der Lei (1817-1907), d.v. Alle Berends van der Lei en Janke Johannes Erp.

5.                   Roelof Meijer, geb. Assen 26.04.1816; volgt [10].

6.                   Albert Meijer, geb. Anloo 15.02.1820, overl. Zandvoort (Gieten) 16.03.1821.

 

Noten: |a| ook overl.akte Assen 1876 no.63.

 

[22] Alle Berends van der Lei, geb. ca. 1776, arbeider, overl. Zevenhuizen (Leek) 16.09.1826|a|, tr.

[23] Janke Johannes Erp, arbeidster (1826,1834), overl. na 1840; tr. 2e tussen 1826 en 1837 Jan Harms Uringa, geb. Lippenhuizen 13.11.1798, militair 1817-1822|b|, overl. na 1840, z.v. Jan Harms en Antje Albers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martje van der Lei, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) ca. 1806, overl. Ooststellingwerf 09.12.1876, tr. Leek 23.03.1834 Alle Goijtes van Wijk, geb. Zevenhuizen (Leek) 16.03.1804, overl. Een (Norg) 15.02.1891, z.v. Goijtze Alles van Wijk en Tjeetske Meinderts Slagter.

2.                   Renskje van der Lei, geb. Donkerbroek (Ooststellingwerf) 15.09.1810; volgt [11].

3.                   Berendje van der Lei, geb. Leek 09.02.1817, dienstmaagd (1840), overl. Assen 06.06.1907, tr. Assen 30.08.1840 Egbert Meijer (1814-), z.v. Hendrikus Meijer en Margien Egberts.

 

Noten: |a| geen geboorteplaats en geen ouders vermeld (overl.akte Leek 1826 no.90); |b| stamboek 558 (Bataljon Artillerie Mationale Militie), stamboeknummer 1155.

 

[24] Wijbren Jacobs Dijkstra, geb. Lollum ca. 1746, koopman (1812), kleinschipper (1814), overl. Lollum (Wonseradeel) 25.07.1826, z.v. Jacob Wijbrens en Grietje Simons; tr.

[25] Foekjen Jans, geb. Harlingen ca. 1749, arbeidster (1826), turfmaakster (1831), overl. Lollum (Wonseradeel) 11.04.1831, d.v. Jan Pieters en Trijntje Jans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Dijkstra, geb. Lollum ca. 1787, boerenarbeider, tr. Arum 23.02.1812|a| Trijntje Sints Tolsma, geb. Wommels ca. 1779, koopvrouw (1812), d.v. Sint Johans Tolsma (-1781) en Janke Heins, arbeidster.

2.                   Jelle Dijkstra, geb. Lollum ca. 1790, boerenknecht, tr. Almenum 28.04.1814 Maaijke Rientses Dijkstra, geb. Achlum ca. 1789, dienstbaar (1814), d.v. Rients Gerrijts Dijkstra, boerenarbeider, en Trijntje Jans Dijkstra.

3.                   Pieter Dijkstra, geb. Lollum ca. 1792; volgt [12].

 

Noten: |a| datum akte onjuist, afkondigingen op 23.02 en 01.03, de bruid tekent met Talsma (huw.akte Arum 1812 no.2).

 

[26] Bauke Ulbes Thijmstra, geb. Schraard ca. 1778, boer, overl. Schraard (Wonseradeel) 18.01.1848|a|, z.v. Ulbe Baukes Tijmstra en Lolkje Sijbrens; tr.

[27] Trijntje Gatzes Bijlsma, geb. Witmarsum ca. 1779, overl. Schraard (Wonseradeel) 11.01.1848, d.v. Gatze Klazes Bijlsma en Janke Tjepkes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Janke Thijmstra, geb. Schraard ca. 1805; volgt [13].

2.                   Ulbe Thijmstra, ook Tijmstra, geb. Schraard ca. 1810, boer (1859), rentenier (1875), winkelier (1886), overl. Wons (Wonseradeel) 07.11.1886, tr. Wonseradeel 29.10.1836 Sjieuwke Abes Brandsma, geb. Schraard (Witmarsum) 02.09.1812, overl. Schraard (Wonseradeel) 22.11.1848, d.v. Abe Sjoerds Brandsma en Pleuntje Jorrits Jorritsma; tr. 2e Wonseradeel 14.05.1859 Grietje Pieters Bakker, geb. Lollum (Wonseradeel) 03.06.1829, overl. Wons (Wonseradeel) 14.07.1865, d.v. Pieter Durks Bakker en Hittje Durks Coronel; tr. 3e Wonseradeel 25.11.1875 Antje Bergsma, geb. Pingjum (Wonseradeel) 25.05.1844, dienstmeid (1875), overl. na 1886, d.v. Eeke Andries Bergsma, arbeidster.

3.                   Lolle Thijmstra, geb. Schraard ca. 1811, overl. Schraard (Witmarsum) 03.09.1813.

4.                   Lolkjen Tijmstra, ook Thijmstra, geb. Schraard (Witmarsum) 21.12.1812, overl. Bolsward 05.07.1844, tr. Wonseradeel 18.10.1834 Pieter Rienks van der Weide, geb. Bolsward ca. 1806, boerenknecht (1834), koopmen en kleermaker (1845), winkelier (1859), overl. Bolsward 10.08.1859, z.v. Rienk Ottes van der Weide en Sara Martens Ringnalda.
     PRvdW tr. 2e Bolsward 13.07.1845 Doutje Willems Walma, ook Welma, geb. IJlst 12.08.1811, overl. Bolsward 25.06.1859, d.v. Willem Tædes Walma, houzaagmolernaar, en Trijntje Boers Haagsma.

5.                   Gatze Thijmstra, geb. Schraard (Witmarsum) 30.11.1814, overl. Schraard (Wonseradeel) 22.07.1840.

6.                   Lolle Thijmstra, ook Tijmstra, geb. Schraard (Witmarsum) 16.08.1816, overl. Exmorra (Wonseradeel) 15.08.1864, tr. Wonseradeel 30.05.1846 Trijntje Fetzes Elgersma, geb. Lollum (Wonseradeel) 22.04.1817, overl. Wons (Wonseradeel) 22.01.1897, d.v. Fetze Annes Elgersma, boer, en Fokeltje Louws Bakker.
     TFE tr. 2e Wymbritseradeel 09.12.1865 Tjitze de Roos, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 22.01.1819 overl. Bolsward 05.04.1898, z.v. Willem Lammerts de Roos en Mintje Oepkes Vellinga.

7.                   Tjitske Tijmstra, ook Thijmstra, geb. Schraard (Wonseradeel) 04.08.1818, overl. voor 1898, tr. 1e Wonseradeel 22.06.1839 Jouke Annes Wiersma, geb. Sneek ca. 1806, boer, overl. Wons (Wonseradeel) 24.06.1853, z.v. Anne Klazes Wiersma en Jeltje Harmens; tr. 2e Wonseradeel 28.01.1858 Sijbren Holkes Dijxtra, ook Dijkstra, geb. Idsegahuizen (Tjerkwerd) 16.01.1816, boerenknecht, overl. Arum (Wonseradeel) 19.03.1898, z.v. Holke Sierks Dijxstra, veldwachter, en Ymkjen Sijbrens Postma.

 

Noten: |a| Tijmstra (overl.akte Wonderadeel 1848 fol.13v).

 

[28] Ruurd Minnes Braaksma, geb. Joure ca. 1791, arbeider (1815,1819), guardenier (1825,1829), overl. Berlikum (Menaldumadeel) 01.05.1829, z.v. Minne Ruurds Braaksma en Sijtse Sijtzes; tr. Berlikum 01.06.1815

[29] Antje Sapes van der Hout, geb. Berlikum ca. 1786/1787, arbeidster (1815), guardenierster (1829,1846), overl. Berlikum (Menaldumadeel) 19.03.1863, d.v. Sape Andeles van der Hout en Maike Harmens.

Uit dit huwelijk:

1.                   Minne Braaksma, geb. Berlikum 07.09.1816, guardenier, overl. Berlikum (Menaldumadeel) 21.04.1858, tr. Menaldumadeel 10.04.1839 Trijntje Andeles Boorsma, geb. Menaldum (Menaldumadeel) 25.02.1818, winkelierster (1889), overl. Menaldumadeel 24.10.1889, d.v. Andele Douwes Boorsma, timmerman, en Grietje Annes de Vries.

2.                   Sijtske Braaksma, geb. Berlikum (Menaldumadeel)  16.03.1819, arbeidster (1844), overl. Berlikum (Menaldumadeel) 16.06.1859, tr. Menaldumadeel 22.05.1844 Jouke Jacobus van Schepen, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 27.02.1819, guardenier (1844), arbeider (1886), overl. Berlikum (Menaldumadeel) 22.07.1886, z.v. Jacobus Joukes van Schepen, guardenier, en Froukje Heerkes Klaver.

3.                   Sape Braaksma, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 02.12.1821; volgt [14].

4.                   Dirk Braaksma, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 16.03.1825, overl. Berlikum (Menaldumadeel) 10.12.1829.

 

[30] Pieter Hendriks de Vries, geb. Wier ca. 1796, boerenknecht (mrt1817), guardenier (jul1817,1836), overl. Wier (Menaldumadeel) 20.06.1836, z.v. Hendrik Dirks en Jannigje Pieters; tr. Menaldumadeel 30.03.1817

[31] Geertje Klazes Vollema, geb. Eestrum ca. 1794, guardenierster (1846), overl. Wier (Menaldumadeel) 07.01.1848, d.v. Klaas Pieters Vollema en Antje Gaukes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik de Vries, geb. Wier (Menaldumadeel) 22.07.1817, overl. Wier (Menaldumadeel) 15.09.1817.

2.                   Jannichje de Vries, ook Jantje, geb. Wier (Menaldumadeel) 12.09.1818, overl. Wier (Menaldumadeel) 16.10.1857, tr. 1e Menaldumadeel 17.05.1843 Jelle Folkerts Geldersma, geb. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 01.01.1818, guardenier, overl. Wier (Menaldumadeel) 19.11.1846, d.v. Folkert Jacobs Geldersma, guardenier, en Jaike Jacobs; tr. 2e Menaldumadeel 17.02.1848 Ate Arjens Boersma, geb. Wier (Menaldumadeel) 17.02.1823, boerenknecht (1848), guardenier (1876), overl. Menaldumadeel 18.10.1876, z.v. Arjen Hendriks Boersma en Berber Æbes Wielinga.
     AAB tr. 2e Menaldumadeel 18.05.1859 Tjietske Oeges Adema, geb. Menaldum (Menaldumadeel) 07.09.1833, overl., Menaldumadeel 09.04.1917, d.v. Oege Harings Adema en Tjikje Klazes de Jong.

3.                   Hendrik de Vries, geb. Wier (Menaldumadeel) 22.02.1820, guardenier, overl. Wier (Menaldumadeel) 07.10.1875, tr. Menaldumadeel 03.10.1849 Wijtske Jarigs Winselaar, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 24.07.1825, guardeniersche, overl. Wier (Menaldumadeel) 01.02.1885, d.v. Jarig Gerrijts Winselaar, guardenier (1825), veldwachter (1849), en Yke Feddes Hager.

4.                   Klaas de Vries, geb. Wier (Menaldumadeel) 26.09.1821, overl. Wier (Menaldumadeel) 24.10.1821.

5.                   Antje de Vries, geb. Wier (Menaldumadeel) 05.10.1823; volgt [15].

6.                   Baukje de Vries, geb. Wier (Menaldumadeel) 23.06.1828, overl. Wier (Menaldumadeel) 24.07.1829.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren