Martinus Willem den Outer (1905-1983)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien juli 2018)

 


 

[1] Martinus Willem den Outer, geb. Soerabaja 16.03.1905, ingenieur elektrotechniek Delft 1928, buitengewoon hoogleraar Bandoeng (1953-1954), directeur Gemeentelijk Energiebedrijf te Rotterdam (1964-), RON 1949, overl. Rotterdam 02.02.1983, crem. Rotterdam (Hofwijk)  04.02.1983, tr. ca. 1931 S.J.S. Vink, overl. na 1983.

 

[2] Leendert Jacobus den Outer, geb. Kralingen 19.07.1882, O.I. ambtenaar, opz. 3e kl. Ws. (1907), overl. Soerabaja 07.08.1920|e|, tr. Soerabaja 15.11.1902|a|
[3] Petronella Willemina Klop, geb. Soerabaja 26.03.1882, overl. Ambarawa 09.09.1945.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leendert Cornelis den Outer, geb. Soerabaja 18.08.1903|b|, sgt.Inf. KNIL, overl. Quie (Siam) 08.02.1945|g|.

2.                   Martinus Willem den Outer, geb. Soerabaja 16.03.1905|c|; volgt [1].

3.                   levenloze zoon, geb. Kediri 30.03.1908|f|.

 

Noten: |a| RA 1904 p.15; |b| Soerabaijasch handelsblad 19.08.1903 & RA 1904 p.61; |c| Soerabaijasch handelsblad 17.03.1905 & RA 1906 p.54; |e| RA 1921 p.166; |f| Soerabaijasch handelsblad 31.03.1908; |g| Kuie (Slachtofferegister Oorlogsgravenstichting).

 

[4] Leendert den Outer, geb. Kralingen 24.02.1847, overl. Soerabaja 02.09.1890|b|, tr. Kralingen 18.03.1874

[5] Alida Martijntje Pols, geb. Hillegersberg 10.10.1853, overl. Rotterdam 06.10.1929.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes den Outer, geb. Kralingen 30.05.1874, overl. Soerabaja 08.10.1888|c|.

2.                   Catharina Alida den Outer, geb. Kralingen 09.09.1876, overl. ’s-Gravenhage 01.04.1956, begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl. Westduin) 05.04.1956, tr. 1e Soerabaja 22.01.1898|d| Jacobus de Roever, geb. Rede Probolingo 19.05.1872|h| of Soerabaja 22.05.1872|g|, overl. Poespo 09.06.1905|f|, z.v. de Roever en S. van Soest; tr. 2e Malang (Res. Pasoeroean) 30.05.1906|e| Jacobus François, geb. Rotterdam 05.10.1863, milt.opz. 2e kl. genie (1907), overl. Apeldoorn 06.02.1935, z.v. Antonia Cornelia Francisca François.
     JF tr. 1e Clara Anna Muller, overl. Soerabaja 17.03.1904|i|.

3.                   Martinus Christiaan den Outer, geb. Kralingen 01.10.1878, verloofd Soerabaja 13.07.1904, tr. Soerabaja 31.05.1905|a| Remke Catriena Pera.

4.                   Leendert Jacobus den Outer, geb. Kralingen 19.07.1882; volgt [2].

 

Noten: |a| RA 1906 p.15; |b| RA 1891 p.391; |c| RA 1889 p.379; |d| RA 1899 p.320; |e| RA 1907 p.19; |f| Soerabaijasch handelsblad 14.06.1905 (Poespo), RA 1906 p.111 (Soerabaja) & p.112 (Pasoeroean); |g| RA 1873 p.227; |h| De locomotief: Samarangsch handelsblad 24.05.1872; |i| RA 1905 p.108.

 

[6] Baris Cornelis Klop, geb. Hellevoetsluis 15.07.1853, scheepstimmerman (1881), overl. Rotterdam 11.02.1910, tr. Nieuw-Helvoet 28.04.1881

[7] Maria van der Reijden, geb. Nieuw-Helvoet 04.01.1860, overl. ’s-Gravenhage 01.02.1932.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petronella Willemina Klop, geb. Soerabaja 26.03.1882|a|; volgt [3].

2.                   Kuindert Marinus Klop, geb. Soerabaja 23.08.1883|b|, ‘laatst gewoond hebbende te Singapore doch thans zonder bekende woon- of verblijfplaats’ (1929)|j|, tr. Soerabaja 07.09.1906|h| (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 16.05.1929, ingeschr. ’s-Gravenhage 13.11.1929) Jantje Pera, geb. Scheemda 24.08.1882, overl. ’s-Gravenhage 10.04.1948, d.v. Willem Pera (1858-1927|i|), dominee, predikant te Scheemda (1881-1891), Hallum (1891-1900) en Soerabaja (1900-1920), en Anneija van der Veen.

3.                   Willem Klop, geb. Soerabaja 21.12.1884|c|, overl. Soerabaja 07.10.1885|d|.

4.                   Willem Klop, geb. Soerabaja 25.07.1886|e|, overl. Djokjakarta 29.01.1934, tr. Semarang 05.05.1910|f| Leonie Sophie van Braam, geb. Bojojali (Res. Soerakarta) 09.10.1888|g|.

 

Noten: |a| Soerabaijasch handelsblad 01.04.1882 & RA 1883 p.271; |b| RA 1884 p.254; |c| Soerabaijasch handelsblad 23.12.1884 & RA 1886 p.277; |d| Soerabaijasch Handelsblad 08.10.1885 & RA 1886 p.355; |e| RA 1887 p.275; |f| RA 1911 p.22; |g| RA 1891 p.338.; |h| RA 1907 p.17; |i| ‘te Drachten door overrijding met de tram om het leven gekomen’ (Nieuwsblad van het Noorden 06.12.1927); |j| Nederlandsche Staatscourant 21.09.1929.

 

[8] Johannes den Outer, Jan, geb. Kralingen 19.12.1820, scheepmaker (1846,1856), overl. Kralingen 06.01.1892, tr. Kralingen 05.06.1846 

[9] Johanna Heus, geb. Kralingen 24.09.1818, werkster (1842,1844), overl. Rotterdam 28.04.1913.

Kindren van Johanna (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Cornelia Heus, later den Outer, geb. Kralingen 20.06.1842|a|, overl. Kralingen 06.05.1856.

2.                   Job Johannes Heus, later den Outer, geb. Kralingen 06.06.1844|b|, overl. Kralingen 27.02.1890, tr. Magdalena den Houter, geb. Hillegersberg 26.10.1841, overl. Rotterdam 22.10.1921.

Uit dit huwelijk:

3.                   Leendert den Outer, geb. Kralingen 24.02.1847; volgt [4].

4.                   Pieter den Outer, geb. Kralingen 22.04.1849, overl. Rotterdam 18.11.1928, tr. Kralingen 16.07.1873 Maria Delwel, geb. Hillegersberg 07.12.1848, overl. Rotterdam 25.04.1913.

5.                   Alida den Outer, geb. Kralingen 19.01.1852, overl. Rotterdam 11.08.1928, tr. Kralingen 10.04.1878 Zier Roggeveen, geb. Kralingen 12.05.1852, overl. Rotterdam 28.12.1931, z.v. Dirk Roggeveen en Johanna Vuijk.

6.                   Adriana den Outer, overl. Kralingen 04.12.1855.

7.                   levenloze dochter, Kralingen 27.02.1856.

8.                   Cornelia den Outer, geb. Kralingen 14.03.1857, overl. Kralingen 23.03.1857.

9.                   Adriana den Outer, geb. Kralingen 14.03.1857, overl. Kralingen 01.01.1861.

10.                Johanna den Outer, geb. Kralingen 14.03.1857, overl. Kralingen 25.03.1857.

11.               Johannes den Outer, geb. Kralingen 07.02.1860.

 

Noten: |a| aangifte door Martinus Dirk Burkens, 23 jr, vroedmeester (geb.akte Kralingen 1842 no.82); |b| aangifte door Aagje van Reeuwijk, 65 jr, vroedvrouw, bervallen ten huize van haar moeder de weduwe Job Heus (geb.akte Kralingen 1844 no.81).

 

[10] Martinus Pols, geb. Rotterdam 29.06.1828, overl. Rotterdam 30.05.1895, tr. Rotterdam 19.05.1852

[11] Catharina Lokkerbol, geb. Hillegersberg 17.11.1824, overl. Rotterdam 07.03.1906.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martijntje Alida Paulina Pols, geb. Rotterdam 06.09.1852, overl. Rotterdam 12.06.1936, tr. Kralingen 24.12.1873 Arend Visser, geb.Kralingen 21.04.1853, overl. Rotterdam 14.03.1914, z.v. Antonij Visser en Maria Klijweg.

2.                   Alida Martijntje Pols, geb. Hillegersberg 10.10.1853; volgt [5].

3.                   Leendert Pols, geb. Hillegersberg 18.11.1854, overl. Rotterdam 12.11.1928, tr. Rotterdam 07.05.1879 Maria Balju, geb. Rotterdam 08.10.1852, d.v. Gijsbertus Jacobus Balju en Johanna Adriana Ditmar.

4.                   Christina Maria Cornelia Pols, geb. Hillegersberg 31.07.1856, overl. Hillegersberg 27.07.1857.

5.                   Christiaan Pols, geb. Hillegersberg 12.04.1858, overl. Rotterdam 08.09.1921, tr. Rotterdam 23.06.1886 Jannetje Boudewijns, geb. Rotterdam 24.12.1863, overl. Rotterdam 10.02.1925, d.v. Samuel Boudewijns en Wijna de Wit.

6.                   Johanna Maria Pols, geb. Hillegersberg 08.11.1859, overl. Hillegersberg 07.05.1861.

7.                   Johanna Maria Cornelia Pols, geb. Hillegersberg 29.07.1861, overl. Hillegersberg 23.03.1871.

8.                   Paulus Pieter Pols, geb. Hillegersberg 04.05.1863, overl. Rotterdam 24.05.1929, tr. Rotterdam 16.05.1894 Wilhelmina Elizabeth Buise, geb. Rotterdam 06.02.1868, overl. Rotterdam 09.02.1951, d.v. Hendrik Buise en Catharina Wels.

9.                   Dirkje Johanna Pols, geb. Hillegersberg 05.01.1865, overl. Rotterdam 14.01.1951, tr. Rotterdam 14.11.1888 Laurens Edenburg, geb. Rotterdam 01.03.1863, overl. Rotterdam 18.02.1953, z.v. Gerrit Edenburg en Alida de Heer.

10.               Catarina Pols, geb. Hillegersberg 24.11.1866, overl. Hillegersberg 08.08.1867.

11.               Catarina Pols, geb. Hillegersberg 21.07.1868, overl. Rotterdam 16.07.1948.

12.               Johanna Maria Cornelia Pols, geb. Kralingen 18.02.1872, overl. Poortugaal 15.03.1956, tr. Rotterdam 02.09.1903 Arend Kremer, geb. Avereest 28.07.1867, overl. Rotterdam 11.12.1955, z.v. Roelof Kremer en Gerridina Bruinenberg.

 

[12] Cuindert Marinus Klop, geb. Hellevoetsluis ca. 1804/1805, beurtschipper (1827), binnenloods (1849), overl. Hellevoetsluis 16.11.1853; tr. 1e Hellevoetsluis 25.05.1827|c| Johanna Gastelaars, geb. Hellevoetsluis ca. 1808, overl. (kraambed) Hellevoetsluis 24.01.1848; tr. 2e Hellevoetsluis 31.01.1849|a|

[13] Pieternella Gastelaar, geb. Hellevoetsluis 28.02.1814, overl. Hellevoetsluis 20.12.1887; tr. 2e Hellevoetsluis 28.11.1862 Jan Prigge, geb. Amsterdam 30.08.1815 (akte), overl. Hellevoetsluis 06.11.1863, z.v. Jan Prigge en Maria Profeet.

Uit het huwelijk met Johanna (vader ook Kuindert Marinus):

1.                   Baris Cornelis Klop, geb. Hellevoetsluis 01.03.1828.

2.                   Barendina Cornelia Klop, geb. Hellevoetsluis 05.11.1830, overl. Hellevoetsluis 21.12.1830.

3.                   Cornelis Klop, geb. Hellevoetsluis 29.12.1831, overl. Hellevoetsluis 04.07.1832.

4.                   Pieter Hendrik Klop, geb. Hellevoetsluis 29.06.1833, overl. Hellevoetsluis 07.09.1833.

5.                   Kuindert Marinus Klop, geb. Hellevoetsluis 16.02.1835, overl. Hellevoetsluis 19.05.1835.

6.                   Elizabeth Barendina Klop, geb. Hellevoetsluis 14.02.1836.

7.                   Elizabeth Pieternella Klop, geb. Hellevoetsluis 27.07.1838, overl. voor 1926, tr. Hellevoetsluis 06.05.1863 Hermanus Snoek, geb. Oude en Nieuwe Struijten 11.04.1839, overl. Rotterdam 28.03.1926, z.v. Anthonij Snoek en Jezina van Dintel.

8.                   Kuindert Marinus Klop, geb. Hellevoetsluis 05.02.1841.

9.                   Johanna Cornelia Klop, geb. Hellevoetsluis 26.04.1844, overl. Rotterdam 02.05.1907, tr. Hellevoetsluis 03.08.1867 Jan Leeflang, geb. Hellevoetsluis 02.06.1843, overl. na 1907, z.v. Pleunis Leeflang en Neeltje Barendrecht.

10.               levenloos kind, Hellevoetsluis 24.01.1848.

Uit het huwelijk met Pieternella (vader soms Kuindert Marinus, moeder soms Gastelaars):

11.               Johanna Pieternella Klop, geb. Hellevoetsluis 08.02.1849, overl. Rotterdam 10.09.1921, tr. Hellevoetsluis 04.04.1874 Berend Jan de Vries, geb. Groningen 11.04.1844, overl. Rotterdam 01.11.1918, z.v. Jan Hermans de Vries, borstelmaker, en Harmina Dijkmans.

12.               Pieternella Klop, geb. Hellevoetsluis 03.09.1851, overl. Zutphen 20.01.1915, tr. Zutphen 01.08.1894 Willem Bernardus Ansink, geb. Zutphen 10.02.1838, hulponderwijzer (1861,1866), onderwijzer (1894), overl. Zutphen 08.05.1911, z.v. Bernardus Ansink, verwer, en Grietjen Laseur.
     WBA tr. 1e Zutphen 24.04.1861 Petronella van Apeldoorn, geb. 05.01.1840, overl. Zutphen 22.12.1862, d.v. Jacobus Wilhelmus van Apeldoorn, militair, en Elizabetha van Lenk; tr. 2e Zutphen 07.02.1866 Elsken Antonia Schmidt, geb. Zutphen 03.10.1827, overl. Zutphen 21.05.1892, d.v. Jan Hendrik Willem Schmidt, schoenmaker, en Elisabeth Kiezebrink.

13.               Baris Cornelis Klop, geb. Hellevoetsluis 15.07.1853|b|; volgt [6].

 

Noten: |a| dispensatie bij KB 04.01.1849 no.83, bruid in akte Gastelaar, tekent met Gastelaars (huw.akte Hellevoetsluis 1849 no.4); |b| vader Kuindert Marinus (geb.akte Hellevoetsluis 1853 no.64); |c| bruid Gastelaars, vader v/d bruidegom tekent als Baris Klop (huw.akte Hellevoetsluis 1827 no.8).

 

[14] Willem van der Reijden, geb. Brielle 15.09.1830, timmerman (1858), winkelier (1881), overl. Hellevoetsluis 07.10.1883|a|, tr. Rockanje 02.05.1858

[15] Aaltje Klok, geb. Rockanje 27.05.1833, overl. Nieuw-Helvoet 19.03.1894.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria van der Reijden, geb. Nieuw-Helvoet 04.01.1860; volgt [7].

2.                   Adriana Johanna van der Reijden, geb. Nieuw-Helvoet 01.05.1862, overl. Maassluis 29.03.1920, tr. Nieuw-Helvoet 20.09.1894 Willem Brand, geb. Nieuw-Helvoet 11.04.1860, overl. Maassluis 29.01.1933, z.v. Hendrik Brand en Maria Munkenberg.

3.                   Jan van der Reijden, geb. Nieuw-Helvoet 17.06.1864, timmermansknecht, overl. Rotterdam 07.11.1927|c|, tr. Kralingen 18.05.1892 (echtsch. voor 1927) Tona Neeltje Aaldijk, geb. Kralingen 16.12.1867, overl. Schiebroek 01.10.1930, d.v. Adrianus Aaldijk en Trijntje Adriana van Beelen.

4.                   Martientje Jacoba van der Reijden, geb. Nieuw-Helvoet 19.07.1871, tr. Nieuw-Helvoet 13.06.1894 Arie van der Ham, geb. Hellevoetsluis 01.03.1868, z.v. Arij van der Ham en Jata Beatrix Gijstmann.

5.                   Willem van der Reijden, geb. Nieuw-Helvoet 27.03.1874, overl. Dordrecht 07.03.1944|d|, tr. Brielle 30.09.1897 Hilletje Meuldijk, geb. Rockanje 10.10.1876, overl. Nieuw-Helvoet 07.08.1938, d.v. Leendert Meuldijk en Jannetje Tuk.

6.                   Aart van der Reijden, geb. Nieuw-Helvoet 01.11.1875, overl. Rotterdam 15.05.1931, tr. 1e Rotterdam 14.09.1910 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 22.03.1912) Johanna Isabella van Esch, geb. Rotterdam 18.09.1885, d.v. Christiaan van Esch, voeger, en Anna Catharina Donkers; tr. 2e Rotterdam 03.02.1915 Johanna Roskam, geb. Hellevoetsluis 27.10.1879, overl. Alkmaar 14.02.1945|b|, d.v. Arie Roskam en Sara Koster.
     JIvE tr. 2e ’s-Gravenhage 28.08.1918 Hendrik Admiraal, geb. Rotterdam 24.02.1885, toneelknecht, overl. ’s-Gravenhage 08.07.1940, z.v. Cornelis Admiraal en Hendrika Derck.
     HA tr. 1e Rotterdam 22.01.1908 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 20.03.1917) Jacoba Dobbe, geb. Rotterdam 21.04.1888, overl. ’s-Gravenhage 09.04.1959, d.v. Jacobus Dobbe en Marijtje Langeveld.
     JD tr. 2e Rotterdam 16.01.1918 Arthur Louis Joseph Schröder, geb. Rotterdam 02.12.1886, overl. na 1959, z.v. Bernard Wilhelm Joseph Schröder en Cornelia Petronella Maria Graus.

 

Noten: |a| ook overl.akte Nieuw-Helvoet 1883 no.32; |b| ook overl.akte Rotterdam 1945 reg.s1 fol.110; |c| ‘overleden bevonden’ zonder details (overl.akte Rotterdam 1927 fol.f042v); |d| ook overl.akte Nieuw-Helvoet 1944 no.9.

 

[16] Leendert den Outer, geb. Hillegersberg ca. 1786, visser (1846), overl. Kralingen 18.04.1848, z.v. Arie den Outer en Jannetje Verzijden; tr.

[17] Cornelia de Jong, geb. Kralingen ca. 1788, overl. Kralingen 07.12.1850|a|, d.v. Pieter de Jong en NN.

Uit dit huwelijk:

1.                   Margje den Outer, ook Marrigje, geb. Kralingen ca. 1810, overl. Kralingen 17.02.1845, tr. Kralingen 30.09.1831 Jan Jongeleen, geb. Hillegersberg xx.08.1806, overl. Rotterdam 18.12.1869, z.v. Kornelis Jongeleen en Neeltje Kerkhof.
     JJtr. 2e Kralingen 20.08.1847 Sara Karreman, geb. Zierikzee 28.04.1817, overl. Rotterdam 11.12.1897, d.v. Jacobus Karreman en Jacoba Rietveld.

2.                   Johanna den Outer, geb. Kralingen 15.08.1812.
= w.s. Antje den Outer, overl. Kralingen 31.12.1813.

3.                   Arij den Outer, geb. Kralingen 26.11.1814.
= w.s. Arie den Outer, overl. Kralingen 26.06.1829.

4.                   Pieter den Outer, geb. Kralingen 03.04.1818, overl. Rotterdam 09.07.1896, tr. Kralingen 21.10.1842 Adriana Roos, geb. Ter Aar ca. 1810, overl. Kralingen 08.05.1874, d.v. Teunis Roos en Neeltje Verzijden.

5.                   Johannes den Outer, geb. Kralingen 19.12.1820; volgt [8].

6.                   Leendert den Outer, geb. Kralingen 17.05.1823, ijzergieter (1850), overl. Rotterdam 22.04.1906, tr. Kralingen 07.04.1843 Ariaantje Heus (1820-1907), d.v. Jop Heus en Aaltje van Kruiningen.

7.                   Johanna den Outer, geb. Kralingen 28.04.1826, overl. Rotterdam 04.09.1861, tr. Kralingen 04.08.1852 Arie van Hanswijk, geb. Kralingen 06.10.1823, overl. Rotterdam 09.02.1877, z.v. Jacobus van Hanswijk en Pietertje Ouweneel.
     AvH tr. 2e Rotterdam 08.10.1862 Francina Blom, geb. Rotterdam 21.06.1837, overl. Rotterdam 14.07.1912, d.v. Bernardus Blom en Maria Elisabeth Klaassen.

 

Noten: |a| ‘de naam der moeder onbekend’, aangifte door zoon Leendert die verklaart zijn naam ‘niet te kunnen schrijven noch teekenen’ (overl.akte Kralingen 1850 no.105).

 

[18] Job Heus, overl. voor 1846, tr.

[19] Aaltje van Kruijniger, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel ca. 1787, overl. Kralingen 03.10.1846|a|, d.v. Jansje Boerop.

Uit dit huwelijk (moeder ook van Kreuneger/Kruineger/Kruininge/Kruijninge/Kruiningen):

1.                   Pieter Heus, geb. Kralingen 19.10.1816, visser (1846), tr. Kralingen 26.11.1841 Heijndreijna Vuijk, geb. Kralingen ca. 1815/1816, overl. Rotterdam 19.03.1897, d.v. Jan Vuijk en Maria den Hollander.

2.                   Johanna Heus, geb. Kralingen 24.09.1818; volgt [9].

3.                   Ariaantje Heus, ook Adriana, geb. Kralingen 29.12.1820, overl. Rotterdam 30.03.1907,  tr. Kralingen 07.04.1843 Leendert den Outer (1823-1906), z.v. Leendert den Outer en Cornelia de Jong.

4.                   Alida Heus, geb. Kralingen 27.03.1824, overl. Rotterdam 05.11.1896, tr. Kralingen 19.04.1848 Pieter Vuijk, geb. Kralingen 13.02.1825, overl. Rotterdam 15.08.1897, z.v. Marijnus Vuijk en Barbara van Mourik.

 

Noten: |a| van Kruijninger, ‘de naam van de vader onbekend’, ‘nalatende drie meerderjarige en twee minderjarige kinderen’ (overl.akte Kralingen 1846 no.105).

 

[20] Leendert Pols, geb. Bleiswijk xx.02.1789, molenaar (1813), overl. Rotterdam 15.11.1848, z.v. Dirk Pols en Fijtje Mul; tr.

[21] Martijntje van den Bos, geb. Zevenhuizen xx.02.1789, overl. Rotterdam 14.04.1856, d.v. Jan van den Bos en Marijtje van Tol.

Uit dit huwelijk (moeder soms van den Bosch):

1.                   Dirk Pols, geb. Zevenhuizen 20.11.1811, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 1.7.02.1815.

2.                   Marijtje Pols, geb. Zevenhuizen 25.04.1813.
= w.s. Maria Pols, geb. ca. 1814, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 10.11.1814.

3.                   Dirk Jan Pols, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 12.09.1815, overl. Rotterdam 17.06.1876, tr. 1e Rotterdam 12.10.1836 Lena van Galen, geb. Kethel en Spaland 13.03.1817, overl. Rotterdam 22.03.1860; d.v. Hendrik van Galen en Adriana Kleijwegt; tr. 2e Rotterdam 01.05.1861 Jacoba Antonia Verheij, geb. Rotterdam 05.08.1821, overl. Rotterdam 08.06.1880, d.v. Maria Verheij.

4.                   Maria Pols, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 13.03.1817, overl. Rotterdam 11.04.1820.

5.                   Leendert Pols, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 18.02.1819, overl. Rotterdam 03.08.1863, tr. Rotterdam 09.02.1842 Magtilda Hoogendoorn, geb. Stompwijk 11.01.1820, overl. Rotterdam 20.08.1877, d.v. Dirk Hoogendoorn, arbeider, en Alida van Eijk.

6.                   Jan Pols, geb. Rotterdam 17.01.1821, overl. Rotterdam 14.12.1821.

7.                   Jan Pols, geb. Rotterdam 25.10.1822, overl. Rotterdam 28.03.1829.

8.                   Martinus Pols, geb. Rotterdam 11.08.1824, overl. Rotterdam 21.05.1827.

9.                   Martinus Pols, geb. Rotterdam 29.06.1828; volgt [10].

10.               Johannis Jacobus Pols, geb. Rotterdam 01.12.1831, overl. Rotterdam 04.05.1833.

 

[22] Christianus Lokkerbol, Christiaan, ged. Rotterdam (rk) 03.07.1799, molenaarsknecht (1823), overl. Rotterdam 29.05.1851, z.v. Petrus Lokkerbol en Catharina van Heumen; tr. Rotterdam 15.10.1823

[23] Alida Jonker, ook Jonkers, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel ca. 1800, overl. Rotterdam 28.03.1882, d.v. Dirk Jonker en Teuntje de Vries.

Voorkind:

1.                   Dirk Lokkerbol, geb. Rotterdam 21.05.1823|a|, overl. Rotterdam 27.12.1882, tr. Rotterdam 02.10.1850 Anna Maria Genesis, geb. Rotterdam 05.08.1827, overl. Rotterdam 20.07.1909, d.v. Evert Genesis en Christina Peters.

Uit dit huwelijk:

2.                   Catharina Lokkerbol, geb. Hillegersberg 17.11.1824; volgt [11].

3.                   Paulus Lokkerbol, geb. Hillegersberg 16.09.1826, overl. Kralingen 10.05.1893, tr. Rotterdam 20.05.1863 Pieternella Adriana Bouwman, geb. Papendrecht ca. 1839, d.v. Zwerus Bouwman en Cornelia van der Voorde.

4.                   Cornelis Lokkerbol, geb. Rotterdam 06.11.1828, overl. Rotterdam 17.07.1893, tr. Kralingen 21.12.1853 Pietertje van Zanten, geb. Kralingen 19.01.1836, overl. Oostvoorne 07.03.1922, d.v. Jan van Zanten en Huiberdina Pols.

5.                   Teuntje Lokkerbol, geb. Rotterdam 31.03.1831, overl. Rotterdam 14.03.1873, tr. Rotterdam 08.09.1858 Jan Oorschot, geb. Amsterdam ca. 1829, overl. Rotterdam 13.04.1874, z.v. Andries Oorschot en Hilletje van Mazijk.

6.                   Arie Lokkerbol, geb. Rotterdam 22.01.1834, overl. Rotterdam 17.01.1862.

7.                   Maria Johanna Lokkerbol, geb. Rotterdam 26.06.1836, overl. Rotterdam 03.10.1911, tr. Rotterdam 08.05.1861 Cornelis Herfst, geb. Kralingen 29.01.1819, overl. Rotterdam 06.03.1896, z.v. Pieter Herfst en Pietertje Puts.

8.                   Johanna Albertina Lokkerbol, geb. Rotterdam 29.10.1838, overl. Rotterdam 08.05.1841.

9.                   Johannes Lokkerbol, geb. Rotterdam 24.10.1840, overl. Rotterdam 09.12.1897, tr. Kralingen 23.05.1866 Elizabeth Neleman, geb. Kralingen 18.01.1845, overl. Rotterdam 30.05.1889, d.v. Pieter Neleman en Maria Tienhoven.

10.               Alida Lokkerbol, geb. Rotterdam 21.04.1843, overl. Rotterdam 11.07.1848.

11.               levenloze zoon, Rotterdam 08.03.1845.

 

Noten: |a| aangifte door Christiaan Lokkerbol ‘zich erkennende vader van voor[noemd] kind te zijn en hetzelve te hebben verwekt aan Alida Jonkers’ (geb.akte Rotterdam 1823 fol.a202v).

 

[24] Barend Klop, ook Baris, uit Hardinxveld, overl. Hellevoetsluis 28.01.1829, z.v. Cornelis Klop en Trijntje van den Bout; otr. Rotterdam 15.04.1792

[25] Elizabeth Mikkers, geb. Brielle ca. 1766, overl. Hellevoetsluis 18.10.1824, d.v. Henderik Mikkers en Catharina Hommering.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Klop, geb. Hellevoetsluis ca. 1793, overl. Hellevoetsluis 23.10.1866, tr. Hellevoetsluis 25.06.1818 Susanna Pieternella Welsing, geb. Hellevoetsluis ca. 1793, overl. Hellevoetsluis 14.12.1844, d.v. Hannis Welsing en Eva van den Broek; tr. Hellevoetsluis 17.04.1846 Margrieta Kleijn, geb. Hellevoetsluis ca. 1796, overl. Hellevoetsluis 25.06.1881, d.v. Maarten Kleijn en Kaatje Pieterse van Kempen.
     MK tr. 1e Hellevoetsluis 03.07.1817 Jacob van Hartingsveld, geb. Hellevoetsluis ca. 1795, overl. Hellevoetsluis 29.04.1845, z.v. Hendrik van Hartingsveld en Geetje Meerhope.

2.                   Catharina Wilhelmina Klop, geb. Hellevoetsluis ca. 1794, overl. Hellevoetsluis 23.11.1817, tr. Hellevoetsluis 26.12.1814 Dirk van Rees, geb. Hellevoetsluis ca. 1786, overl. Hellevoetsluis 02.05.1857, z.v. Jan van Rees en Neeltje Vermaas.
     DvR tr. 2e Hellevoetsluis 24.06.1824 Cornelia Spek, geb. Hellevoetsluis ca. 1796, overl. Hellevoetsluis 09.04.1860, d.v. Aart Spek en Elisabeth Vermeulen.
     CS tr. 1e Hellevoetsluis 08.02.1821 Onne Mosch, ook Mos, geb. Hellevoetsluis ca. 1791/1793, overl. Hellevoetsluis 22.03.1822, z.v. Cornelis Mosch en Ottje Braam.

3.                   Hendrik Klop, geb. Hellevoetsluis ca. 1796, overl. Hellevoetsluis 29.11.1817, tr. Hellevoetsluis 27.03.1817 Elizabeth van Veenendaal, geb. Rotterdam ca. 1793, winkelierster (1819), overl. Hellevoetsluis 27.09.1821, d.v. Hendrik van Veenendaal, suikerraffinadeur (1819),  en Jacoba Coert/Koert (-1803).
     EvV tr. 1e Rotterdam 31.08.1814 Pieter Johannes Smit, ged. Rotterdam 18.04.1790, overl. Hellevoetsluis 19.05.1816, z.v. Johannes Kristiaan Smit en Johanna Perk; tr. 3e Hellevoetsluis 25.03.1819 Johannes Meulendijk, geb. Vlaardingen ca. 1793/1794, scheepstimmerman op ’s Lands werf (1819), overl. Rotterdam 28.09.1887, z.v. Jan Meulendijk, commisaris der zeeloodsen (1819), en Willempje Pieterse Maat.
     JM tr. 2e Hellevoetsluis 16.01.1823 Heijnderijna Susanna Sunsen, ook Henderina Anna, geb. Hellevoetsluis ca. 1796/1797, overl. Hellevoetsluis 17.07.1837, d.v. Johannes Jacobus Sunsen en Jacoba Blom; tr. 3e Hellevoetsluis 11.08.1848 Teuntje Stolk, geb. Zwartewaal 12.07.1820, overl. Rotterdam 01.10.1907, d.v. Kornelis Stolk en Klaziena Sjouw.
     TS tr. 1e Hellevoetsluis 20.12.1839 Leendert Hordijk, geb. Ouderkerk aan den IJssel ca. 1806, overl. Hellevoetsluis 01.09.1846, z.v. Jan Hordijk en Marrigje de Haas.
     LH tr. 1e Pernis 18.04.1829 Geertruida Koster, geb. Pernis ca. 1806, overl. Hellevoetsluis 01.01.1839, d.v. Louwerens Koster en Marijtje Hordijk.

4.                   Willem Klop, geb. Hellevoetsluis 27.12.1799, overl. Hellevoetsluis 25.06.1877, tr. 1e Hellevoetsluis 03.08.1820 Anna Hendrijna Nolte, geb. Hellevoetsluis ca. 1800, overl. Rotterdam 27.12.1821|a|, d.v. Hendrik Note en Jacomijna Keep; tr. 2e Maassluis 25.10.1826 Neeltje Parlevliet, geb. Maassluis 20.07.1806, overl. Hellevoetsluis 05.11.1879, d.v. Jacob Parlevliet en Jaapje van der Kolf.

5.                   Jan Klop, geb. Hellevoetsluis ca. 1802, beurtschipper (1827), overl. Hellevoetsluis 03.12.1839, tr. 1e Hellevoetsluis 19.05.1825 Anna Sijtje van der Mase, geb. Hellevoetsluis ca. 1804, overl. Hellevoetsluis 31.03.1835, d.v. Hermanus van der Made en Wilmina Roskam; tr. 2e Hellevoetsluis 09.10.1835 Jannetje Molenaar, geb. Delfshaven 30.08.1816, overl. Rotterdam 26.07.1898, d.v. Cornelis Molenaar en Cornelia Bras.
     JM tr. 2e voor 1856 Jan Kip, overl. voor 1898.

6.                   Cuindert Marinus Klop, geb. Hellevoetsluis ca. 1804/1805; volgt [12].

7.                   Marinus Klop, geb. Hellevoetsluis ca. 1808, overl. Hellevoetsluis 05.04.1845, tr. Hellevoetsluis 06.05.1836 Maria Dekker, geb. Goedereede 30.07.1814, d.v. Jan Dekker en Neeltje Prol.
     MD tr. 2e Hellevoetsluis 20.11.1846 Johannes Kors, geb. Leiden 16.06.1821, overl. Hellevoetsluis 31.03.1894, z.v. Jacobus Kors, tabakkerver, en Catharina Galjaard.

8.                   Trijntje Klop, geb. Hellevoetsluis ca. 1810, overl. Hellevoetsluis 03.05.1862, tr. Hellevoetsluis 17.05.1830 Dirk van der Made, geb. Hellevoetsluis ca. 1809, overl. Hellevoetsluis 26.02.1867, z.v. Hermanus van der Made en Wilhelmina Roskam.

 

Noten: |a| ook overl.akte Hellevoetsluis 27.12.1821.

 

[26] Barend Gastelaar, ook Gastelaars, geb. Oud-Beijerland ca. 1786/1787, binnenloods (1827,1849), gepensioneerd binnenloods (1863), overl. Hellevoetsluis 04.01.1863, z.v. Pieter Gastelaar en Johanna Wennink; tr. 2e Hellevoetsluis 24.03.1858 Bastiaantje Kwak, geb. Zwartewaal 27.12.1822, overl. Rotterdam 17.09.1906, d.v. Gerrit Kwak en Jacoba Kaptein; tr.

[27] Elizabeth Hokke, geb. ca. 1782, overl. Hellevoetsluis 26.11.1849, d.v. Cornelis Hokke en Johanna van Engelsdorp.

     BK tr. 1e Zwartewaal 27.04.1846 Jacob Duifhuizen, geb. Zwartewaal 02.12.1820, overl. Hellevoetsluis 16.01.1857, z.v. Arij Duifhuizen en Neeltje de Gast.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Gastelaars, geb. Hellevoetsluis ca. 1808, overl. voor 1849, tr. Cuindert Marinus Klop (ca.1805-1853), z.v. Barend Klop en Elizabeth Mikkers.

2.                   Pieternella Gastelaar, geb. Hellevoetsluis 28.02.1814; volgt [13].

3.                   Cornelia Gastelaar, geb. Hellevoetsluis 15.09.1816, overl. Hellevoetsluis 28.03.1817.

4.                   Cornelia Barendina Gastelaar, ook Gastelaars, geb. Hellevoetsluis 15.05.1818, overl. voor 1901, tr. 1e Hellevoetsluis 10.12.1841 Cornelis van Dongen, ged. Rotterdam 22.10.1809, opperstuurman 1e klasse, overl. op de rede van Siboga aan boord van Z.M. Korvet van oorlog “Argo” 20.11.1847|b||c|, z.v. Cornelis van Dongen en Kaatje van der Klaauw; tr. 2e Hellevoetsluis 02.11.1850 Jan Pieter Blanc, geb. Hellevoetsluis 26.08.1818, overl. Rotterdam 29.04.1901, z.v. Jacob Blanc en Susanna de Klerk.
     CvD tr. 1e Hellevoetsluis 05.05.1837 Willemina Elizabeth Vermeulen, geb. Hellevoetsluis 29.04.1813, overl. Hellevoetsluis 14.12.1837, d.v. Arij Vermeulen en Ingetje Hokken.

 

Noten: |a| ‘Gastelaar, zich noemende en schrijvende Gastelaars’ (overl.akte Hellevoetsluis 1863 no.2); |b| ingeschreven extract uit Residentie Tapanoeli {per abuis geschreven Tapanolie} (overl.akte Hellevoetsluis 24.10.1850 no.69); |c| RA 1849 p.419.

 

[28] Marinus van der Reijden, geb. ca. 1791, timmerman (1858), overl. Brielle 29.04.1867|b|, z.v. Jan van der Reijden en Sara Klis; tr.

[29] Adriana Johanna van den Bogaard, geb. Brielle xx.03.1791, overl. Brielle 31.01.1870|c|, d.v. Cornelis van den Boogaard en Joanne Dekker.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes van der Reijden, geb. Maassluis 30.07.1814, overl. Brielle 08.05.1889, tr. Brielle 11.08.1842 Johanna Zwarts, geb. Brielle 18.09.1818, overl. Brielle 27.05.1886, d.v. Johannes Zwarts en Maria Alderliefste.

2.                   Cornelis van der Reijden, geb. ca. 1817, overl. Brielle 22.06.1881, tr. Brielle 29.04.1841 Annetje Cornelia van Putte, geb. Brielle 18.07.1822, overl. Brielle 09.05.1907, d.v. Arij van Putten en Maartje Kouwenoord.

3.                   Marinus van der Reijden, geb. Brielle 24.06.1819, overl. Delfshaven 27.11.1855, tr. 1e Brielle 01.06.1848 Elizabeth Visser, geb. Pernis 24.08.1822, overl. Brielle 23.04.1851, d.v. Lourens Visser en Pleuntje van Pelt; tr. 2e Nieuw-Helvoet 07.06.1854 Lena van Beek, geb. Nieuw-Helvoet 11.09.1828, overl. Vierpolders 14.09.1900, d.v. Job van Beek en Klaasje van den Ban.
     LvB tr. 2e Vierpolders 14.05.1861 Jacob Roest, geb. Vierpolders 28.10.1819, overl. Vierpolders 07.08.1888, z.v. Frans Roest en Agenietje Kruijk.
     JR tr. 1e Vierpolders 27.07.1847 Korneliske Bijlsma, geb. Noorderdragten (Smallingerland) 22.05.1821, huishoudster (1851), overl. Leeuwarden 03.01.1853|a|, d.v. Liekele Bijlsma en Iebertje Popes van Eik.

4.                   Arij van der Reijden, geb. Brielle 16.09.1821, overl. Brielle 04.08.1822.

5.                   Sara Cornelia van der Reijden, geb. Brielle 22.05.1823, tr. Brielle 05.05.1852 Frederik van den Blink, geb. Brielle 01.01.1832, overl. Rotterdam 22.01.1893, z.v. Abraham van den Blink en Christina van Eck.

6.                   Antje van der Reijden, geb. Brielle 12.04.1826, , overl. Rotterdam 26.08.1895, tr. Brielle 21.07.1847 Jan Mellaart, geb. Zierikzee 15.04.1818, overl. Rotterdam 18.07.1892, z.v. Willem Mellaart en Jacoba Binders.

7.                   Cornelia van der Reijden, geb. Brielle 18.02.1828, overl. Rotterdam 20.11.1911, tr. Brielle 04.08.1854 Georgius Hendrikus Iburg, geb. Zwartewaal 24.09.1821, overl. Rotterdam 17.02.1892, z.v. Willem Frederik Iburg en Maartje van der Zee.

8.                   Willem van der Reijden, geb. Brielle 15.09.1830; volgt [14].

 

Noten: |a| ook overl.akte Vierpolders 03.06.1853 no.1a; |b| niet beschikbaar bij zoekakten.nl (jun’18); |c| van den Bogert (overl.akte Brielle 1870 no.13).

 

[30] Jan Klok, geb. ca. 1786, bouwman (1842,1844), overl. Rockanje 06.04.1867, z.v. Jacob Arendszn Klok en Arentje Duinmeijer; tr.

[31] Maria Arkenbout, geb. ca. 1791, overl. Rockanje 19.11.1862, d.v. Aart Dirkszn Arkenbout en Nelia Groen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nelia Klok, geb. Rockanje 14.09.1813, overl. Oostvoorne 26.04.1893, tr. Rockanje 18.11.1832 Johannes Blom, geb. ca. 1808, overl. Oostvoorne 07.02.1861, z.v. Arij Blom en Margrietje Nip.

2.                   Jacob Klok, geb. Rockanje 13.10.1814, bouwknecht, overl. Rockanje 18.02.1867, tr. Rockanje 25.12.1842 Maria Manintveld, geb. Rockanje 29.08.1822, d.v. Hendrik Manintveld (-1827) en Pleuntje Kruijk, landbouwster.

3.                   Aart Klok, geb. Rockanje 01.09.1816, bouwknecht, overl. Nieuwenhoorn 24.01.1914, tr. 1e Naters 12.05.1844 Jasprina Voogt, geb. Rockanje 26.11.1817, overl. Oostvoorne 01.05.1873, d.v. Willem Voogt, bouwman, en Ingetje Verburg (-1819); tr. 2e Nieuwenhoorn 19.06.1884 Lijntje Poldervaart, geb. 07.01.1858, overl. Nieuw-Helvoet 11.12.1929, d.v. Willem Poldervaart en Neeltje Rehorst.
     LP tr. 2e Nieuw-Helvoet 29.04.1915 Izak van der Meer, geb. Nieuw-Helvoet 09.10.1850, overl. Rotterdam 11.02.1929|a|, z.v. Pieter van der Meer en Jobje Farenhout.
     IvdM tr. 1e Nieuw-Helvoet 12.10.1876 Neeltje van den Handel, geb. Vierpolders 23.11.1852, overl. Nieuw-Helvoet 10.02.1909, d.v. Bouderwijn van den Handel en Jannetje van der Meer.

4.                   Izak Klok, geb. Rockanje 22.09.1818, overl. Heenvliet 23.04.1896, tr. Oostvoorne 07.06.1851 Dina Scheijgrond, geb. Zwartewaal 05.09.1814, overl. Heenvliet 01.11.1905, d.v. Willem Scheijgrond en Jannetje Hoogwerf.
     DS tr. 1e Vierpolders 11.03.1836 Izak Vermaat, geb. ca. 1811, overl. Oostvoorne 05.05.1849, z.v. Izaak Vermaat en Arentje van den Band.

5.                   Arentje Klok, geb. Rockanje 21.02.1821, overl. Zevenhuizen 08.05.1891, tr. Rockanje 12.05.1844 Arend Kwak, geb. Rockanje 28.11.1812, bouwknecht, overl. Zevenhuizen 19.05.1888, z.v. Pieter Kwak, bouwman, en Barijntje Klijburg.

6.                   Kornelis Klok, geb. Rockanje 18.02.1824, overl. Brielle 23.05.1910, tr. 1e Oostvoorne 23.03.1854 Jannetje Elderkamp, geb. Oostvoorne 22.10.1828, overl. Oostvoorne 25.01.1862, d.v. Isaak Elderkamp en Jobje Klittenberg; tr. 2e Oostvoorne 13.03.1863 Aaltje Snoeij, geb. Rockanje 05.02.1842, overl. Rockanje 25.07.1936, d.v. Willem Snoeij en Aaltje Warbout.

7.                   Arie Klok, geb. Rockanje 09.09.1826, overl. Rockanje 19.06.1829.

8.                   Magdalena Klok, geb. Rockanje 28.01.1829, overl. Rockanje 29.01.1908, tr. 1e Rockanje 11.05.1851 Kornelis Snoeij, geb. Geervliet 26.11.1817, overl. Rockanje 12.07.1866, z.v. Willem Snoeij en Teuntje Plooster; tr. 2e Rockanje 26.02.1874 Pieter Noordermeer, geb. Rockanje 02.06.1833, overl. Brielle 21.07.1912, z.v. Leendert Noordermeer en Cornelia Kwak.
     KS tr. 1e Oostvoorne 05.11.1846 Dirkje Laaij, geb. Oostvoorne 22.05.1820, overl. Rockanje 02.02.1850, d.v. Jan Jobszn Laaij en Neeltje Kramer.

9.                   Aaltje Klok, geb. Rockanje 27.05.1833; volgt [15].

 

Noten: |a| ook overl.akte Nieuw-Helvoet 1929 no.4.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren