Eduard Stefan Pacejka (1907-1976)

 

Deze –aantekening, amper te noemen aanzet tot een– kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien juli 2018)

 


 

[1] Eduard Stefan Pacejka, geb. Wenen (Oostenrijk) 20.01.1907, ingenieur werktuigbouwkunde Technische Hochschule Wien 1930, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1947, hoogleraar Bandoeng (1948-), directeur Technische Middelbare School "Technicum" te Rotterdam (1953), overl. (‘na een noodlottig ongeval’) Rotterdam 02.04.1976, tr. Wenen 15.08.1932 Edith Karoline Messmer, geb. Wenen 17.05.1908, overl. tussen 1955 en 1976.
Uit dit huwelijk o.a.:
1.                   Hans Bastiaan Pacejka, geb. Rotterdam 12.09.1934, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1959, promotie Delft 14.12.1966|a|, lector later hoogleraar Delft (1966-), overl. 2017.

2.                   – Levensbericht HBP: en.wikipedia

 

– 1948: “Onze stadsgenoot, ir. E.S. Pacejka w.i., is aangezocht om aan de Universiteit te Bandoeng colleges te geven. In 1920 kwam hij uit Oostenrijk en werd als 13-jarige knaap ingeschreven als leerling van de tweede klasse van de eerste H.B.S. aan de ’s-Gravendijkwal. Nadat Pacejka zijn eindexamen gedaan had, ging hij terug naar Wenen en werd daar als 17-jarige student aan de T.H. ingeschreven. Toen hij zijn diploma als werktuigkundig ingenieur behaald had, kwam hij weer naar Rotterdam en begon onmiddellijk zijn leraarsloopbaan aan de T.M.S. Technicum. Op 31 Maart 1943 benoemde ir. De Regt hem tot zijn mede-directeur. In het belang van de school wilde Pacejka ook gaarne het Nederlandse ingenieursdiploma verkrijgen en begon in ’t najaar 1946 in Delft daarvoor te studeren. Op 2 Juli 1947 behaalde hij zijn Delfts diploma als werktuigkundig ingenieur.”|c|

 

– 1953a: “Ir. B.B. de Regt zal zaterdagmiddag (..) afscheid nemen als directeur van de Technische Middelbare School “Technicum”. Op 31 maart was het vijftig jaar geleden dat ir. De Regt de school oprichtte. Directeur wordt nu prof ir. E.S. Pacejka, die 33 jaar geleden de T.M.S. leerde kennen, van deze 33 jaar was prof. ir. Pacejka dertig jaar aan de school verbonden: drie jaar was hij hoogleraar te Bandoeng.”|d|

 

– 1953b: “Ir. De Regt nam afscheid. [] het afscheid van een man die in 1903 als M.T.S.-leerling in zijn ouderlijk huis aan de Scheepmakershaven een technische middelbare school begon en deze uitbouwde tot een instituut, dat vele knappe technici heeft gevormd. [] De nieuwe directeur van de T.M.S. is prof. E.S. Pacejka, die in 1920 als Oostenrijks pleegkind bij ir. De Regt in huis kwam. Na de HBS aan de ’s-Gravendijkwal te hebben doorlopen, studeerde hij aan de Technische Hoogeschool te Wenen en werd eerst leraar en naderhand mede-directeur van de T.M.S. Prof. Pacejka is enkele jaren hoogleraar te Bandoeng geweest.”|e|

 

Noten: |a| proefschrift: The wheel shimmy phenomenom: A theoretical and experimental investigation with particular reference to the nonlinear problem; promotoren: A.D. de Pater (1920-2001) en H.C.A. van Eldik Thieme; |c| Het vrije volk 27.02.1948; |d| Het vrije volk 10.07.1953; |e| Het vrije volk 13.07.1953.

 

[2] Pacejka
[3] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Eduard Stefan Pacejka, geb. Wenen (Oostenrijk) 20.01.1907; volgt [1].

 


Bijlage A

 

Bastiaan Bato de Regt, geb. Rotterdam 02.10.1884 (z.v. Cornelis de Regt een Petronella van Strij), ingenieur, directeur Technische Middelbare School "Technicum" te Rotterdam, overl. Rotterdam 03.06.1955, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 07.06.1955, otr. ’s-Gravenhage 15.05.1913 Maria Agatha Henning, geb. Grorinchem 14.10.1887 (d.v. Fredrik Sigmond Godfried Henning en Sophia Petronella van Stokrom), overl. Rijswijk 21.05.1985, crem. 24.05.1985.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren