Johannes Wilhelmus Franciscus Cornelis Proper (1886-1962)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien juni 2018)

 


 

[1] Johannes Wilhelmus Franciscus Cornelis Proper, geb. Willem I, Ambarawa (Res. Semarang) 12.04.1886, ingenieur civiele techniek Delft 1910, hoogleraar Bandoeng (1934-1949), OON, RNL 1948, overl. ’s-Gravenhage 17.08.1962, begr. ’s-Gravenhage 21.08.1962, tr. ’s-Gravenhage 03.03.1911|a| Geertruida Muijselaar, geb. ’s-Gravenhage 18.10.1887, overl. ’s-Gravenhage 20.12.1964, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 24.12.1964, d.v. Karel Cornelis Gerardus Muijselaar (1855-1926) en Maria Wijnhorst (1858-1941.
– Levensbericht JWFCP: id.wikipedia 

 

Noten: |a| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom (wonend te Weltevreden) vertegenwoordigd door Antoon Weerheijm, 33 jaar, schoenmaker (huw.akte ’s-Gravenhage 1911 no.354).

 

[2] Franciscus Cornelis Proper, geb. Utrecht 09.06.1862, tweede luitenant der genie van het Indisch Leger (1884), hoofdinspecteur der Posterijen en Telegrafie (1911), referendaris bij het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie (1918), overl. ’s-Gravenhage 02.07.1918, tr. Breda 14.10.1884
[3] Anna Catharina Jacoba Ruijsch, geb. Vlissingen 21.02.1862, overl. Lunteren 18.06.1946, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 22.06.1946.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Wilhelmus Franciscus Cornelis Proper, geb. Willem I, Ambarawa (Res. Semarang) 12.04.1886|a||b|; volgt [1].

2.                   Wilhelmus Johan Proper, geb. ’s-Gravenhage 21.12.1897, eerste luitenant bij het 2e Regiment Veld-Artillerie, overl. ’s-Gravenhage 22.05.1931, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 27.05.1931, tr. Cornelia Wilhelmina Antoinetta Johanna Maria Vaesen, Corry, geb. Rotterdam 22.01.1886, overl. ’s-Gravenhage 16.07.1969, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 21.07.1969, d.v. Antonius Petrus Maria Vaesen en Elisabeth Catharina Dorothea van Weede.
     CWAJMV tr. 1e Rotterdam 10.11.1910 Theodorus Johannes Jacobus Middendorf, geb. Rotterdam 30.05.1884, overl. ’s-Gravenhage 17.11.1918, z.v. Hendrik Jacobus Middendorf en Christina Johanna de Lange; tr. 2e ’s-Gravenhage 19.04.1927 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 20.03.1928, ingeschr. ’s-Gravenhage 10.04.1928) Anton Dirk Kooij, geb. Arnhem 20.04.1883, ambtenaar bij het Rijksinkoopbureau, overl. ’s-Gravenhage 07.08.1962, crem. Velsen (Westerveld) .11.08.1962, z.v. Jan Nicolaas Kooij en Maria de Blom.

 

Noten: |a| RA 1887 p.268 (geb. Ambarawa) & kaart Bevolkingsregister ’s-Gravenhage (geb. Willem I, Java).

 

[4] Johannes Proper, geb. Utrecht 28.05.1830, boekverkoper (1861), overl. Utrecht 02.06.1883, tr. Maarssen 14.03.1861

[5] Maria van Leersum, geb. Maarssen 25.09.1835, overl. Utrecht 08.01.1915.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bernardus Proper, geb. Utrecht 03.06.1861.

2.                   Franciscus Cornelis Proper, geb. Utrecht 09.06.1862; volgt [2].

3.                   Leonardus Gerardus Proper, geb. Utrecht 22.05.1864, overl. Utrecht 25.12.1871.

4.                   Cornelia Maria Proper, geb. Utrecht 17.07.1866, overl. Utrecht 24.11.1934, tr. Utrecht 18.09.1897 Dirk de Ven, geb. Rijswijk (Maurik) ca. 1865, z.v. Willem de Ven en Elisabeth van Ojen.

5.                   Helena Geertruida Proper, geb. Utrecht 02.01.1869, overl. Blaricum 15.07.1957, tr. Utrecht 27.07.1897 Hubrecht Hugo van Es, geb. Gouda ca. 1871, overl. voor 1957, z.v. Laurens Bernardus van Es en Imada Jacoba Hobbel.

6.                   Coenraad Anne Proper, geb. Utrecht 19.03.1870, overl. Utrecht 03.07.1879.

7.                   Johanna Maria Proper, geb. Utrecht 02.02.1878, overl. Groningen 29.03.1936, tr. Utrecht 11.07.1907 Freerk Falkena, geb. Bolsward 23.11.1875, overl. Groningen 02.01.1956, z.v. Johannes Falkena en Janke Faber.
     FF tr. 2e na 1939 Antonella Louisa Koch, geb. Groningen 23.09.1885, overl. na 1956, d.v. Egbert Koch, koopman, en Jetske Uni.
     ALK tr. 1e Groningen 30.08.1906 Pieter Jan Wieringa, geb. Garnwerd (Ezinge) 12.09.1878, kruidenier, koopman, winkelier, overl. Groningen 21.12.1939, z.v. Henricus Albertus Wieringa, kruidenier, winkelier, en Zwaantje Heins.

 

[6] Wilhelmus Ruijsch, geb. Utrecht 11.07.1823, officier van gezondheid van de tweede klasse bij de Marine (1853), eerste klasse (1862), overl. Den Helder 29.12.1875, tr. Utrecht 24.03.1853

[7] Jacoba Josephina de Block, geb. Utrecht 18.02.1825, overl. ’s-Gravenhage 02.06.1903.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Aletta Ruijsch, geb. Hellevoetsluis 15.04.1858, overl. ’s-Gravenhage 05.01.1943, tr. tussen 1895 en 1903 Zegerus Theodorus Diehl, geb. Lichtenvoorde 28.09.1849, student Leiden 04.05.1868, promotie Leiden 08.04.1876|a|, directeur HBS (1895), overl. Alkmaar 13.10.1907, z.v. Johan Carel Diehl (1814-1886), dominee, predikant te Lichtenvoorde (1842-1855) en Leerdam (1855-1883), en Luthera Catharina de Jongh van Arkel.
     ZTD tr. 1e Leerdam 03.01.1874 Maria Meevers, geb. Leerdam 12.01.1849, overl. Goes 09.07.1895, d.v. Jacobus Adrianus Meevers en Anna Isaäca Schalij.

2.                   Gerard Johan Ruijsch, geb. Den Helder xx.04.1859, overl. Den Helder 15.07.1859.

3.                   Aletta Jacoba Josephine Ruijsch, geb. Den Helder 06.08.1860, overl. na 1903, tr. van Thol, overl. voor 1903.

4.                   Anna Catharina Jacoba Ruijsch, geb. Vlissingen 21.02.1862; volgt [3].

5.                   François Arnold Constant Ruijsch, geb. Vlissingen 18.04.1863, eerste luitenant der infanterie (1895,1897), overl. ’s-Gravenhage 16.05.1908, tr. 19.12.1895 Petronella Wilhelmina Susanna barones van Boetzelaer van Kijfhoek, geb. ca. 1864, overl. ’s-Gravenhage  05.02.1947, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eyk en Duinen) 10.02.1947.

6.                   levenloze zoon, Vlissingen 18.01.1865.

 

Noten: |a| proefschrift: Over dialyse en hare toepassing.

 

[8] Bernardus Proper, ged. Utrecht 30.09.1792, muntgezel (1820), overl. Utrecht 27.04.1852|c|, tr. Utrecht 04.10.1820

[9] Helena Geertruij van Kasteelen, ged. Utrecht 23.09.1792, overl. Utrecht 04.02.1866.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Helena Geertruida van Kasteel):

1.                   Anna Proper, geb. Utrecht 31.03.1821|a|, overl. Utrecht 07.04.1872, tr. Utrecht 10.04.1845 Nicolaas Hermanus Neelmeijer, geb. Utrecht 10.08.1819, overl. Utrecht 06.12.1886, z.v. Hermanus Bernardus Neelmeijer en Wilhelmina Hellendoorn.
     NHN tr. 2e Rotterdam 14.10.1875 Maria Cornelia Wassink, geb. Utrecht 24.09.1843, overl. Utrecht 24.12.1907, d.v. Johannes Hendrik Wassink en Henrietta Geertruijda Jeane van Wijngaarden.

2.                   Maria Proper, geb. Utrecht 15.12.1822, overl. Utrecht 13.09.1824.

3.                   Johanna Proper, geb. Utrecht 24.05.1824, overl. Utrecht 17.01.1896, tr. 1e Utrecht 08.11.1848 Johannes Jeremias Martinus Wiggers, geb. Utrecht 17.05.1828, overl. Maartensdijk 11.06.1856, z.v. Johannes Wiggers en Cornelia Vissers; tr. 2e Utrecht 30.04.1857 Johannes Hendrikus Botzen, ged. Utrecht 17.07.1808, overl. Rotterdam 05.01.1884, z.v. Jan Botzen en Maatje Zukkel.
     JHB tr. 1e Utrecht 28.07.1830 Cornelia Hes, geb. Utrecht ca. 1813, overl. voor 1857, d.v. Christiaan Hes en Alida Carbo.

4.                   Maria Proper, geb. Utrecht 07.10.1828.

5.                   Johannes Proper, geb. Utrecht 28.05.1830; volgt [4].

6.                   Willem Proper, geb. Utrecht 05.09.1832, overl. Utrecht 14.08.1899, tr. 1e Utrecht 25.09.1862 Neeltje Bekker, geb. Amsterdam ca. 1828|b|, overl. Utrecht 29.08.1865, d.v. Jan Bekker en Trijntje Ree; tr. 2e Utrecht 25.06.1868 Catharina Johanna Sas, geb. Utrecht 19.07.1832, overl. Utrecht 05.01.1892, d.v. Lodewijk Sas en Maria Dam.

7.                   Coenraad Proper, geb. Utrecht 23.06.1826, muntgezel, overl. Utrecht 17.05.1902, tr. Utrecht 22.09.1864 Anna Voogd, geb. Utrecht 12.12.1842, overl. Utrecht 06.04.1906, d.v. Jan Cornelis Voogd, drogist, en Geertrui Margrita van Ommeren.

 

Noten: |a| moeder Helena Geertruijda; |b| niet gevonden in tienjarentafel geboorten Amsterdam 1823-1832; |c| e.v. van Kasteelen (overl.akte Utrecht 1852 no.490).

 

[10] Franciscus van Leersum, Frans, geb. Maarssen ca. 1798, werkman (1830), overl. Zeist 19.12.1870, tr. Breukelen-Nijenrode 13.05.1830|b|

[11] Cornelia van der Burg, geb. Harmelen ca. 1798, overl. Utrecht 25.02.1862|a|.

Kind van Cornelia (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Wilhelmus van den Burg, later van Leersum, geb. Breukelen-Nijenrode 24.04.1830|c|, overl. Utrecht 25.05.1883|d|, tr. Maarsseveen 30.06.1855 Catharina Roozemaal, geb. Maarsseveen 17.07.1831, overl. Utrecht 11.01.1899, d.v. Cornelis Roozemaal en Johanna de Zwart.

Uit dit huwelijk (vader Frans, moeder van den Burg):

2.                   Cornelia van Leersum, geb. Maarsseveen 07.09.1831, overl. Utrecht 30.06.1867, tr. Utrecht 25.11.1857 Gerardus Antonius Ebbers, geb. Utrecht 10.01.1825, overl. Utrecht 25.01.1896, z.v. Gerardus Antonius Ebbers (-1858) en Anna Maria Verheul.

3.                   Maria van Leersum, geb. Maarsseveen 31.01.1833, overl. Maarssen 23.03.1834.

4.                   Gijsbertje van Leersum, geb. Maarssen 19.05.1834, tr. Utrecht 08.02.1865 Anthonij van Dam, geb. De Bilt 11.07.1819, z.v. Adrianus van Dam en Geertrui van den Bosch.

5.                   Maria van Leersum, geb. Maarssen 25.09.1835; volgt [5].

6.                   Hendrik van Leersum, geb. Maarssen 14.07.1839, overl. Maarssen 25.03.1853.

 

Noten: |a| van der Burg (overl.akte Utrecht 1862 no.268); |b| bruidegom tekent met Frans van Leersum, bruid in akte van der Burg, tekent met C. van den Burg (huw.akte Breukelen-Nijenrode 1830 no.7); |c| moeder van den Burg, aangifte door Johanna van Senus-van den Brink, 63 jaar, vroedvrouw (geb.akte Breukelen-Nijenrode 1830 no.19, met kanttekening over de erkenning en wettiging door een griffier bij de Arr.Rb. Utrecht 17.07.1855); |d| per abuis e.v. Rozemalen (overl.akte Utrecht 1883 no.881).

 

[12] Helmert Ruijs, ged. Utrecht 01.03.1801, winkelier (1822), koopman (1823), overl. Utrecht 06.06.1824|b|, tr. Utrecht 06.02.1822|a|

[13] Aletta Proper, ged. Utrecht 12.02.1797, modemaakster (1853), overl. Utrecht 18.03.1874|c|.

Uit dit huwelijk (vader Ruijsch):

1.                   Gerrit Johannes Ruijsch, geb. Utrecht 18.03.1822, overl. Utrecht 28.02.1908, tr. Utrecht 06.11.1844 Ermina Margaretha Ludwig, geb. Utrecht 11.05.1823, overl. Utrecht 23.03.1895, d.v. Pieter Ludwig en Ermina Haagen.

2.                   Wilhelmus Ruijsch, geb. Utrecht 11.07.1823; volgt [6].

 

Noten: |a| bruidegom Ruijs, ‘verklaarden ons de getuigen wel te weten dat de namen van Helmert Ruijs en Albert Ruijsch in de annexen voorkomende op dezelfde personen betrekking hebben’ (huw.akte Utrecht 1822 no.20); |b| Ruisch (overl.akte Utrecht 1824 no.423); |c| wede Ruijs (overl.akte Utrecht 1874 no.477).

 

[14] Johannes Josephus de Block, geb. Haarlem ca. 1790, borduurwerker (1814,1830), overl. Odijk 05.11.1868|b|, tr.

[15] Johanna Magdalena Spitz, geb. ’s-Gravenhage ca. 1793/1794, overl. Sint-Pieter 11.08.1853|a|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Magdalena Johanna):

1.                   Cornelis Carolus de Block, geb. ’s-Gravenhage xx.05.1814, overl. ’s-Gravenhage 07.05.1814.

2.                   Catharina Magdalena Johanna de Block, geb. ’s-Gravenhage ca. 1816, tr. Utrecht 19.02.1846 Gualterus Wilhelmus Cornelus Pijtak, geb. Breda 11.11.1822, overl. Maastricht 04.04.1855, z.v. Adam Pijtak, winkelier, en Petronella Jacomina Hamel.

3.                   Alexander Johannes Josephus de Block, geb. ’s-Gravenhage 11.01.1818, tr. Utrecht 22.0.5.1844 Clara Johanna Maria de Groot, geb. Utrecht 24.11.1821, d.v. Gerrit de Groot en Clara Johanna Maria Alves.

4.                   Antoinetta Hortensia de Block, geb. ’s-Gravenhage 26.03.1820.

5.                   Johannes Josephus de Block, geb. Utrecht 02.07.1822, overl. Amersfoort 28.03.1856, tr. Amersfoort 11.11.1848 Christina Elisabetha Combée, geb. Breda ca. 1822, d.v. Lambertus Combée, zadelmaker bij het Korps Rijdende Artillerie, en Christina Maria van Wetering.

6.                   Jacoba Josephina de Block, geb. Utrecht 18.02.1825; volgt [7].

7.                   Maria Susanna Jacoba Johanna de Block, geb. Utrecht 29.08.1826, overl. Utrecht 1.5.09.1826.

8.                   Maria Jacoba Johanna de Block, geb. Utrecht 09.11.1827, overl. Utrecht 05.10.1829.

9.                   Daniel Eduard de Block, geb. Utrecht 23.11.1830, overl. Utrecht 13.01.1831.

 

Noten: |a| Spits (overl.akte Sint-Pieter 1853 no.11); |b| oud 80 jaar, wedr Spits, ‘zijnde de namen der ouders van den overledene onbekend aan de comparanten doch beiden overleden’ (overl.akte Odijk 1868 no.11).

 

[16] Johannes Proper, ged. Utrecht 19.03.1758, schipper op de Amsterdamsche Volksschuit (1820,1822), overl. Utrecht 18.11.1822, z.v. Willem Proper en Maria Boomsloot; otr. Utrecht 21.03.1787, tr. Utrecht 09.04.1787

[17] Anna Cramer, ged. Utrecht 08.12.1765, overl. Utrecht 03.12.1811, d.v. Bernardus Cramer en Anna Catharina de Visser.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Proper, ged. Utrecht 06.01.1788, overl. Utrecht 12.06.1863, tr. Utrecht 26.10.1825 Conrad Studer, geb. Geertruidenberg ca. 1794, muntgezel, overl. Utrecht 27.05.1862, z.v. Conradus Studer en Catharina Sanders.

2.                   Barnardus Proper, ged. Utrecht 21.02.1790, w.s. jonggestorven.

3.                   Willem Proper, ged. Utrecht 21.08.1791, w.s. jonggestorven.

4.                   Barnardus Proper, ged. Utrecht 30.09.1792; volgt [8].

5.                   Anna Catharina Proper, ged. Utrecht 23.11.1794, overl. Utrecht 08.12.1849.

6.                   Aletta Proper, ged. Utrecht 12.02.1797; volgt [13].

7.                   Willem Proper, ged. Utrecht 27.10.1799, muntgezel, overl. Utrecht 15.10.1867, tr. Utrecht 01.06.1825 Anna Hendrica de Rooij, ged. Utrecht 22.03.1801, overl. Utrecht 05.02.1883, d.v. Nicolaas de Rooij, muntgezel, en Eva van Durselen.

8.                   Gerrit Proper, ged. Utrecht 14.11.1802, overl. Maartensdijk 15.08.1861.

 

[18] Coenraad van Kasteel, ged. Utrecht 01.08.1756|d|, steenbakker (1815), tegelbakker (1820,1829), overl. Utrecht 31.01.1829, z.v. Lau(we)rens van Kasteelen en Maria Hoogeveen; tr. 1e Utrecht 21.08.1781|f| Hendrica Hartman, begr. Utrecht 01.09.1781; tr. 2e Utrecht 24.12.1783|b|

[19] Maria Pracht, ged. Utrecht (rk) 04.06.1758, ‘Roomsch’ (1784,1792), overl. Utrecht 31.12.1841|c|, d.v. Adam Pracht en Johanna van Engelen.

Uit het huwelijk van Kasteel-Pracht (vader ook Coenraadt/Coenraat, ook van Casteel(e)/van Kasteele(n), moeder ook Prach/Pragt):

1.                   Maria van Kasteele, ged. Utrecht (Geertekerk) 14.03.1784, arbeidster, overl. Zierikzee 20.01.1839, tr. Zierikzee 14.06.1815|e| Willem van de Velde, geb. Zierikzee ca. 1788, zakkendrager (1815), arbeider (1839), overl. Zierikzee 25.10.1857, z.v. Jacob van de Velde, zakkendrager, en Jacomina van Kleef.

2.                   Johannes van Kasteel, ged. Utrecht (Geertekerk) 06.11.1785.

3.                   Cornelia van Casteele, ged. Utrecht (Nicolaïkerk) 16.12.1787, overl. Utrecht 21.10.1858, tr. Utrecht 06.11.1816 Jan Eijkman, ged. Utrecht (Evangelisch-Luthers) 03.07.1785, overl. Utrecht 19.06.1832, z.v. Johannes Eijkman (-1823) en Martijntje Verdonk.

4.                   w.s. Jan van Kasteel, begr. Utrecht 25.10.1789.

5.                   Johanna van Kasteel, ged. Utrecht 28.03.1790, overl. Utrecht 02.06.1865, tr. 1e Utrecht 23.07.1823 Adrianus van Lent, ged. Oijen (rk) 26.02.1798, overl. Utrecht 08.10.1835, z.v. Wilhelmus van Lent en Petronella van de Laar; tr. 2e Utrecht 31.01.1838 Willem van Stigt, geb. Utrecht 25.07.1792, overl. Utrecht 22.08.1862, z.v. Gerrit van Stigt en Annetje van Dijk.
     WvS tr. 1e voor 1832 Dirkje Nagel, geb. ca. 1790, overl. Utrecht 19.09.1832, d.v. Rijk Nagel en Hendrica van Reems.

6.                   Helena Geertruij van Kasteelen, ged. Utrecht 23.09.1792|a|; volgt [9].

7.                   Koenradus van Kasteel, ook Coenraad, geb. Utrecht ca. 1795, overl. Utrecht 18.07.1840, tr. Utrecht 03.05.1826 Willemina Gerdingh, geb. Groningen ca. 1794, overl. Utrecht 08.12.1874, d.v. Harmanus Gerdingh en Johanna Niemeijer.
     WG tr. 2e Johannes van Hensbroek.

8.                   w.s. Johannes Hendrik van Casteel, begr. Utrecht 05.08.1808.

 

Noten: |a| vader Coenraadt van Kasteelen, moeder Prach; |b| bruid Pragt; |c| Pracht, wede Casteel (overl.akte Utrecht 1841 no.1400); |d| Coenraat van Kasteelen; |e| moeder v/d bruid Kracht; |f| bruidegom van Casteele.

 

[20] Hendrikus van Leersum, geb. ca. 1766/1768, werkman (1814), overl. Maarsseveen 23.04.1829, z.v. Barend van Leersum en Mijntje Kuijk; tr.

[21] Maria Wisman, geb. Breukelen ca. 1766/1770, overl. Utrecht 19.11.1839|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermina van Leeuwen, geb. Maarssen ca. 1793, overl. Utrecht 07.01.1843, tr. Utrecht 02.05.1827 Theunis van Leer, geb. Wijk bij Duurstede ca. 1803, z.v. Albert van Leer en Gerarda de Kruijf.

2.                   Jannigje van Leersum, geb. ca. 1795/1796, overl. Maarsseveen 19.07.1838, tr. 1e Tienhoven 09.09.1817 Joannis Heus, geb. ca. 1791, overl. voor 1827, z.v. Cornelis Heus en Jannetje van Zijl; tr. 2e Maarsseveen 26.11.1827 Cornelis Vendrig, geb. Kattenbroek ca. 1797, overl. Marsseveen 03.04.1855, z.v. Arie Vendrig en Lijsje Knijf.
     CV tr. 2e na 1838 Naatje Oostveen.

3.                   Franciscus van Leersum, geb. Maarssen ca. 1798; volgt [10].

4.                   Berta van Leersum, geb. Maarssen ca. 1800, tr. Utrecht 15.11.1826 Nicolaas Janssen, geb. Leeuwen ca. 1799, z.v. Nicolaas Janssen en Cornelia Janse Smits.
= w.s. Elisabeth van Leersum, geb. ca. 1800, overl. Utrecht 05.12.1848, tr. Nicolaus Gerardus Janssen.

5.                   Willem van Leersum, geb. Maarsseveen/Maarssen ca. 1802/1803, wever, overl. Hilversum 11.03.1853, tr. Hilversum 22.11.1837 Gerritje van Os, geb. Hilversum 01.02.1817 (akte), naaister (1837), overl. Hilversum 16.03.1879, d.v. Dirk van Os en Mietje Paap.
     GvO tr. 2e Hilversum 25.01.1854 Bernardus Verheul, geb. Naarden 26.08.1825 (akte), boerenknecht, overl. Hilversum 20.03.1879, z.v. Jacob Verheul en Maria de Jong.

6.                   Jan van Leeuwen, geb. ca. 1808, overl. Maarsseveen 14.01.1829.

7.                   Maria van Leersum, geb. Tienhoven 19.11.1814.

 

Noten: |a| ‘de namen van wijlen hare ouders onbekend’ (overl.akte Utrecht 1839 no.1161).

 

[22] Gijsbertus van der Burg, geb. Kessel (NB) ca. 1762/1765/1766/1768, garçon maréchal (1813), smidsknecht (1816,1830), overl. Breukelen-Nijenrode 27.07.1830|c|, z.v. Pieter van der Burgt en Elisabeth Rutten; tr. 2e Breukelen-Nijenrode 30.04.1816|e| Machteld Walstijn, ged. Utrecht (rk) 28.01.1786|d|, dienstmaagd (1816), overl. Breukelen-Nijenrode 19.03.1865|b|, d.v. Hannes/Johannes Walstijn, werkman, en Maria Stoutenburg; tr. 1e Harmelen 10.08.1794

[23] Cornelia van Rooijen, geb. ca. 1759, overl. Breukelen-Nijenrode 13.10.1813|f|.

Uit het huwelijk van der Burg-van Rooijen:

1.                   Pieter van der Burg, geb. Vleuten ca. 1795, smidsknecht (1820), tr. Spaarndam 07.05.1820 Anna Margarita van Dijk, geb. Haarlem ca. 1795, dienstbode (1820), d.v. Pieter van Dijk en Johanna Maas.

2.                   Cornelia van der Burg, ged. Harmelen (rk) 03.03.1797|a|; volgt [11].

Uit het huwelijk van der Burg-Walstijn (vader ook van den Burg, moeder ook Matje/Mechteltje, ook Walesteijn/Wallestijn):

3.                   Johannes van der Burg, geb. Breukelen-Nijenrode 11.10.1817, schoenmaker (1859), overl. Breukelen-Nijenrode 19.01.1901, tr. 1e Naarden 22.08.1859 Hendrica Eijpe, geb. Naarden ca. 1830, dienstbode (1859), overl. Breukelen-Nijenrode 05.04.1869, d.v. Pieter Eijpe, tuinman, en Aaltje Brouwer; tr. 2e Breukelen-Nijenrode 06.05.1870 Catharina Dijkers, geb. Loenen 11.05.1836, overl. Breukelen-Nijenrode 10.07.1907, d.v. Jan Dijkers en Catharina Munt.

4.                   Johannes van der Burg, geb. Breukelen-Nijenrode ca. 28.12.1819, kleermaker (1843,1870), overl. Breukelen-Nijenrode 01.12.1870, tr. 1e Loosdrecht 21.01.1843 Willemijntje Lamme, ook Wilhelmina, geb. Loosdrecht 30.11.1821, dienstbaar (1843),  overl. Breukelen-Nijenrode 15.05.1909, d.v. Jan Lamme, werkman, en Willempje de Ronde.

5.                   Matje van den Burg, geb. Breukelen-Nijenrode 09.10.1822, overl. Breukelen-Nijenrode 07.03.1854.

 

Noten: |a| moeder Rojen; |b| Mechteld Walsteijn; |c| ‘zijnde zijne ouders en geboorteplaats onbekend’ (overl.akte Breukelen-Nijenrode 1830 no.30); |d| dopeling Mechtel, vader Hannes Walsteen; |e| bruidegom Gijsbert van der Burgt, bruid Mechtel (huw.akte Breukelen-Nijenrode 1816 no.8); |f| geen ouders vermeld (overl.akte Breukelen-Nijenrode 1813 no.52).

 

[24] Helmert Ruijs, van Vreeswijk, overl. voor 1822; otr. 1e Vreeswijk 23.07.1784|e| Johanna Elisabeth Toulart, begr. Utrecht 16.06.1790|f|; otr. 2e Utrecht 27.02.1791, tr. Utrecht 15.03.1791

[25] Hendrina Jagers, ook Jaegers, geb. Gennep ca. 1765, koopvrouw (1822), overl. Utrecht 06.02.1835, d.v. Gerhardus Jaegers en Wilhelmina Sieberts; tr. 2e Utrecht 15.06.1825|d| Jacob Craling, geb. Tiel ca. 1776/1777, overl. Utrecht 18.12.1830, z.v. Jacob Craling en Cornelia Verris; tr. 3e Utrecht 25.06.1834 Marinus Vermeer, ged. Utrecht 18.01.1770, z.v. Leendert Vermeer en Berendina Gerritsen.
     JET tr. 1e voor 1784 Elbet de Boer, overl. voor 1784.

     JC tr. 1e voor 1825 Hendrica van Loenen, geb. ca. 1762, overl. Utrecht 21.02.1825, d.v. Frans van Loenen en Everdina Beumer.

     MV otr. 1e Utrecht 16.10.1796, tr. Utrecht 01.11.1796 Maria Heerens, ook Eerenst, geb. ca. 1773, overl. Utrecht 26.07.1825, d.v. Dirk Eerenst en Gerarda Uding.

Uit het huwelijk Ruijs-Toulart (vader ook Ruijs/Ruijsch, moeder ook Toelaar):

1.                   Everhardus Hendrikus Ruijs, ged. Utrecht 05.09.1784.

2.                   Hendrik Ruijsch, begr. Utrecht 29.03.1785.

3.                   Geertruij Catharina Ruijsch, ged. Utrecht 24.06.1787.

4.                   Teunis Ruijs, ged. Utrecht 08.06.1788.

Uit het huwelijk Ruijs-Jagers (vader ook Ruis/ Ruys):

5.                   Willemijntje Ruis, ged. Utrecht 29.04.1792, tr. Amsterdam 27.11.1822 Bart van Straaten, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 25.09.1795, werkman, z.v. Hendrik van Straaten, vergulder, en Anna Wiechman.

6.                   Teunis Ruijs, ged. Utrecht 12.10.1794, overl. Utrecht 30.04.1844, tr. Utrecht 05.05.1824 Joanna Maria Helleker, geb. Middelburg ca. 1794, overl. Utrecht 01.04.1875, d.v. Joannes Adam Helleker en Maria Adelheid Wararkin.

7.                   Gerhardus Ruijs, ged. Utrecht 16.05.1796, sergeant bij de landwacht, overl. Leiden 24.05.1886, tr. Den Helder 03.07.1834|b| Gaberdina Vincent, ged. Rotterdam 31.07.1808, d.v. Johan Pieter Vincent en Trijntje Gradelle, baker (1834).

8.                   Geertruij Ruijs, ged. Utrecht 10.09.1797, overl. Utrecht 17.08.1875, tr. Utrecht 16.01.1822 Daniel Smit, ged. Utrecht 28.07.1799, overl. Utrecht 19.03.1877, z.v. Pieter Smit en Angenita Simons.

9.                   Hendrina Ruijs, ged. Utrecht 13.11.1799|c|.

10.               Helmert Ruijs, ged. Utrecht 01.03.1801|a|; volgt [12].

 

Noten: |a| moeder Hendrijntje; |b| familienaam bruidegom ook Ruijsch, vader v/d bruidegom ook Albert (huw.akte Den Helder 1834 no.34); |c| vader Elbert; |d| bruid Jaegers, wede Albert Ruijsch (huw.akte Utrecht 1825 no.191); |e| bruidegom Ruis; |f| Elisabet Toelard.

 

[26] = [16]

[27] = [17]

 

[28] de Block

[29] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Josephus de Block, geb. Haarlem ca. 1790; volgt [14].

 

[30] Johan Daniel Spitz, geb. ‘in het Waldecksche’ ca. 1761/1762, koetsier (1815), overl. ’s-Gravenhage 18.07.1823|a|, tr.

[31] Johanna Magdalena ten Bos(ch), overl. na 1837.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Magdalena Spitz, geb. ’s-Gravenhage ca. 1794; volgt [15].

2.                   Susanna Maria Spitz, geb. ca. 1802, overl. ’s-Gravenhage 10.02.1830.

3.                   Carolina Johanna Sophia Spitz, geb. ’s-Gravenhage ca. 1805, tr. ’s-Gravenhage 29.11.1837 Antoni Hardenhorst, geb. ’s-Gravenhage ca. 1810, koetsier, z.v. Pieter Hardenhorst en Adriana van Eden.

 

Noten: |a| Spitz, e.v. Magdalena ten Bos, ‘zijnde er overigens niets bekend’ (overl.akte ’s-Gravenhage 1823 no.807).

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren