Constantinus Laurentius Johannes Jozefus Quant (1894-1971)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren en lectoren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien april 2018)

 


 

[1] Constantinus Laurentius Johannes Jozefus Quant, geb. Magelang (Res. Kedoe) 17.04.1894, ingenieur civiele techniek Delft 1916, buitengewoon lector TH Bandoeng, overl. ’s-Gravenhage 28.07.1971, begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl. Westduin, Loosduinen) 02.08.1971, tr. ’s-Gravenhage 11.06.1924 Helena Maria Passtoors, geb. Oldenzaal 30.12.1899, overl. ’s-Gravenhage 26.07.1991, d.v. Gerardus Maria Antonius Passtoors (1851-1921), rijksontvanger, en Christina Geertruida Peel (1857-1913).

 

[2] Johannes Franciscus Quant, Johan, geb. Leiden 03.03.1866, civiel ingenieur, overl. Batavia 19.12.1904|g|, tr. Delft 15.12.1891
[3] Hélène Louise Marie Zellekens, geb. Venlo 25.01.1873, overl. Nijmegen (St. Canisiusziekenhuis) 28.06.1937, begr. Nijmegen (RK Kerkhof Daalscheweg) 01.07.1937.

Uit dit huwelijk:

1.                   Constantinus Laurentius Johannes Jozefus Quant, geb. Magelang (Res. Kedoe) 17.04.1894|a|; volgt [1].

2.                   Franciscus Hendricus Josephus Quant, geb. Magelang (Res. Kedoe) 09.08.1895|h|, tweede luitenant vlieger, overl. Amsterdam 08.04.1920|f|.

3.                   Anna Johanna Maria Quant, Ans, geb. ’s-Gravenhage 13.08.1898, overl. Menado 06.07.1944|d| of kamp Airmadidi|e|, begr. Jakarta (Nederlands Ereveld Menteng Pulo), tr. Nijmegen 29.03.1921 Bernhard Fritz Anton Schilmöller, geb. ’s-Gravenhage 06.10.1896, eerste luitenant infanterie (1921), z.v. Carl Georg Schilmöller, koopman, en Emma Fischer.

4.                   Maria Quant, geb. Batavia 16.08.1900|c|, overl. ’s-Gravenhage 20.12.1976, crem., tr. Eduard Engles, geb. Batavia 26.11.1895|b|, generaal-majoor KNIL, commandant Eerste Divisie “7 December” (02.09.1949-25.04.1950), RNL, OON-met-de-zwaarden, overl. ’s-Gravenhage 19.07.1959, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik-en-Duinen) 23.07.1959.

5.                   Henriëtte Alexandrine Maria Quant, Jettie, geb. Batavia 27.01.1902|i|, begr.Roermond (Bpl. Tussen de Bergen) 22.04.1978, verloofd 1927, tr. Nijmehen xx.06.1929|j|, IJsbrand Nicolaas Oosterbaan, geb. Bolsward 17.11.1896, arts, geneesheer-directeur van het sanatorium Hornerheide te Horn en het sanatorium Maria Auxiliatrix te Venlo, RON, overl. Roermond 15.01.1972, begr. Roermond (RK Bpl. Tussen de Bergen) 19.01.1972, z.v. Sijtze Jacobus Oosterbaan, koopman, en Geertruida Galema.

6.                   Johanna Francisca Maria Quant, geb. ’s-Gravenhage 01.06.1905, overl. Nijmegen 09.02.1916.

 

Noten: |a| RA 1895 p.359; |b| RA 1897 p.333; |c| RA 1902 p.376; |d| De Maasbode 27.10.1945; |e| Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting; |f| overl.akte Nijmegen 1924 no.370; |g| RA 1906 p.95; |h| RA 1896 p.366; |i| RA 1903 p.29; |j| Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant 08.06.1929.

 

[4] Laurentius Cornelius Quant, geb. Leiden 12.05.1839, koopman (1865,1891), ijzerhandelaar (1900), overl. Leiden 04.12.1900, tr. Bergen op Zoom 29.05.1865

[5] Elisabeth Johanna Petronella de Bruijn, Elise, geb. Bergen op Zoom 23.12.1843, overl. Bussum 29.01.1921.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Franciscus Quant, geb. Leiden 03.03.1866; volgt [2].

2.                   Jeanne Elise Quant, geb. Leiden 17.04.1867, overl. Middelburg 27.05.1934, tr. Leiden 26.01.1897 Johannes Wilhelmus Bergansius, Jan Willem, geb. Delft 12.10.1861, directeur der Nederlandsche Voorschotbank te Amsterdam, overl. Amsterdam 22.02.1928, z.v. Johannes Josephus Bergansius en Maria Helena Kok.

3.                   Marie Antoinette Justine Quant, geb. Leiden 09.05.1868, overl. Leiden 30.06.1870.

4.                   Anton Laurent Quant, geb. Leiden 15.07.1869, handelaar in ijzerwaren (1901), kantoorbediende (1910), overl. Leersum 20.04.1952, tr. ’s-Gravenhage 03.08.1910 Antonia Boterbloem, geb. Haarlemmermeer 17.10.1872, overl. Hilversum 17.06.1953, d.v. Hendrik Boterbloem, landbouwer, en Johanna van Kooten.

5.                   Elise Louise Marie Quant, geb. Leiden 22.09.1870, overl. voor 1921.

6.                   Laurentius Johannes Quant, geb. Leiden 14.12.1872, luitenant ter zee 2e klasse (1901), vice-admiraal b.d., Waterschout van Amsterdam, RNL CON, overl. Amsterdam 21.11.1961, crem. Velsen (Westerveld) 25.11.1961, tr. ’s-Gravenhage 06.06.1901 Hendrica Stieler, geb. ’s-Gravenhage 27.09.1873, overl. Amsterdam 25.07.1953, crem. Velsen (Westerveld) 28.07.1953, d.v. Bernardus Abraham Stieler en Cecilia Theodora Hendrina van Dissel.

7.                   Jacobus Antonius Cornelis Petrus Quant, geb. Leiden 30.09.1874, overl. Leiden 26.05.1875.

8.                   Constant Anton Cornelis Quant, geb. Leiden 21.10.1875, overl. Leiden 20.09.1892.

9.                   Cornelis Antonius Justinus Quant, geb. Leiden 03.03.1877, arts, tr. 1e Sassenheim 04.09.1907 (echtsch. ingeschr. Sassenheim 16.08.1926) Margaretha Charbon, geb. Sassenheim 22.07.1869, d.v. Jan Adam Charbon, landbouwer, en Maria Adriana van der Vlies; tr. 2e Sassenheim 30.07.1929 Daisy Bergita Landsverk, geb. West Hartlepool (Engeland), d.v. Sviannong Kristensen Landsverk en Ellen Clark.

10.               Elise Jeanne Petronella Quant, geb. Leiden 27.07.1880, overl. na 1921.

 

[6] Albert Zellekens, geb. Aachen 12.09.1838, koopman (1875,1893), steenkolenhandelaar (1905), koopman (1907), brandstoffenhandelaar (1918), overl. ’s-Gravenhage 01.04.1918|b|, begr. ‘s-Gravenhage (RK Bpl.) 04.04.1918, tr. Venlo 18.08.1868

[7] Anna Maria Christina Vocke, geb. Amersfoort 24.09.1849, overl. ’s-Gravenhage 12.10.1906|d|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henrietta Carolina Albertina Maria Zellekens, geb. Venlo 19.11.1870, tr. Delft 06.11.1893 Franciscus Casper Hendrikus Maria Dubbelman, geb. Rotterdam 01.12.1870, civiel ingenieur, z.v. Coenraad Dubbelman en Agnes Blans.

2.                   Hélène Louise Marie Zellekens, geb. Venlo 25.01.1873; volgt [3].

3.                   Wilhelm Heinrich Albert Zellekens, geb. Venlo 18.04.1874, overl. na 1893.

4.                   Theodorus Albertus Wilhelmus Zellekens, geb. Delft 12.07.1875, overl. Delft 03.08.1876.

5.                   Erasmus Maria Antonia Zellekens, geb. Delft 20.03.1877, koopman (1907), steenkolenhandelaar (1911), tr. Frankfort am Main 14.11.1907|a| Ottilie Johanna Creutzberg, geb. Frankfort am Main 20.05.1887, d.v. Carl Creutzberg, koopman, en Elisa Johanna Stieb.

6.                   Alexander Petrus Marie Zellekens, geb. Delft 18.08.1878, med.stud., overl. ’s-Gravenhage 24.08.1902.

7.                   Bernardina Johanna Albertine Zellekens, geb. 07.08.1880, overl. 1966, tr. ’s-Gravenhage 04.07.1911 Christiaan Adolf Koker, geb. Utrecht 08.07.1885, houthandelaar, overl. Utrecht 27.09.1957, begr. Utrecht (Eerste Alg.Bpl.) 01.10.1957, z.v. Rijnhardus Johannes Koker en Jannatje Koker.

8.                   Theodora Wilhelmina Zellekens, geb. Delft 15.12.1881, overl. Delft 27.05.1882.

 

Noten: |a| ingeschreven extract (huw.akte ’s-Gravenhage 13.12.1907 no.2230); |b| ‘overigens niets bekend’ (overl.akte ’s-Gravenhage 1918 no.1301); |c| huw.akte Venlo 1868 no.27; |d| Anna Marie Louise Christine (overl.’s-Gravenhage 1906 no.3025).

 

[8] Joannes Jacobus Quant, ged. ’s-Gravenhage (Oude Molstraat (rk)) 29.10.1803, koopman, koopman in ijzerwaren, winkelier, ijzerkoper, ijzerverkoper, overl. Leiden 01.02.1881, tr. Leiden 02.07.1829 Petronella Jacoba Snoeckx (1803-1833), oudere zuster van Sophia Francisca; tr. 2e Leiden 17.05.1838

[9] Sophia Francisca Snoeckx, ged. Roosendaal 24.01.1811, overl. Leiden 24.10.1875.

Uit het huwelijk Quant-Petronella Jacoba Snoeckx:

1.                   Maria Frederika Joanna Quant, geb. Leiden 07.08.1830.

2.                   Joanna Maria Frederica Quant, geb. Leiden 13.09.1831, overl. Bergen op Zoom 30.01.1881, tr. Leiden 07.04.1864 Laurentius Cornelis Fredericus de Bruijn, geb. Bergen op Zoom 11.06.1832, winkelier, overl. Bergen op Zoom 27.04.1896, z.v. Adrianus de Bruijn, logementhouder, en Clara Maria Snoeckx.

3.                   Jacobus Gerardus Ludovicus Quant, geb. Leiden 25.08.1833, apotheker, overl. Leiden 10.07.1865|a|, tr. Ravenstein 19.05.1862 Joanna Maria van den Heuvel, geb. ’s-Gravenhage 01.10.1840, overl. Nieuwer-Amstel 16.03.1928, d.v. Petrus Franciscus van den Heuvel en Maria van der Lubbe van Rijn.

Uit het huwelijk Quant-Sophia Francisca Snoeckx:

4.                   Laurentius Cornelius Quant, geb. Leiden 12.05.1839; volgt [4].

5.                   Petrus Franciscus Joannes Quant, geb. Leiden 20.11.1840, overl. na 1859.

6.                   Constantina Dijmphna Wilhelmina Quant, geb. Leiden 25.05.1842, overl. Lochem 02.05.1908, tr. Leiden 16.05.1872 Antonius Robertus van Roij, geb. Veghel 07.06.1842, meelfabrikant, overl. Lochem 07.03.1896, z.v. Hendricus van Roij en Maria Catharina Sanders.

7.                   levenloze zoon, Leiden 05.02.1844.

8.                   Bernardus Leonardus Quant, geb. Leiden 05.02.1845, overl. Leiden 03.06.1847.

9.                   Laurentia Clara Maria Quant, geb. Leiden 06.09.1846, overl. Leiden 24.05.1907, tr. Leiden 27.08.1885 Franciscus Josephus Theijs, geb. Leiden 13.03.1854, koopman, overl. na 1907, z.v. Leonardus Theijs, winkelier, en Alida Maria van Zeeland.

10.               Helena Cornelia Antonia Quant, geb. Leiden 24.10.1847, tr. Leiden 27.11.1877 Peter Hermann Maas, geb. Bremen ca. 1848, mr., z.v. Thomas Maas en Kahte van Os.

11.               Antonius Adrianus Fredericus Quant, geb. Leiden 08.02.1849, overl. Princenhage 23.04.1925, tr. Veendam 11.06.1877 Laura Catharina Maria Sinnige, geb. Veendam 15.04.1849, d.v. Johannes Henderikus Sinnige en Sophia Gebina Gesina Lutteken.

12.               Maria Bernardina Laurentia Quant, geb. Leiden 10.08.1851, tr. Leiden 29.10.1878 Jan Sinnige, geb. Veendam 16.05.1851, winkelier, overl. Amersfoort 13.05.1930, z.v. Johannes Hinderikus Sinnige en Sophia Gebina Gezina Lutteken.

13.               Sophie Joanna Jacoba Quant, geb. Leiden 13.09.1853, overl. Leiden 19.01.1854.

 

Noten: |a| moeder per abuis Sophia Francisca (overl.akte Leiden 1865 no.712).

 

[10] Cornelis Petrus de Bruijn, geb. Bergen op Zoom 10.03.1815, leerlooier (1841,1848), kassier (1865), overl. Bergen op Zoom 05.05.1875; tr. 2e Bergen op Zoom 25.10.1848 Jeanne de Wit, geb. Bergen op Zoom ca. 1808, overl. Bergen op Zoom 22.06.1883, d.v. Jullien August de Wit en Anna Gustenhoven, bierbrouwster (1848); tr. 1e Bergen op Zoom 02.06.1841

[11] Anna Antonia Snoeckx, ged. Roosendaal (Parochie St. Jan de Doper) 13.03.1809, overl. Bergen op Zoom 06.10.1847.

Uit het huwelijk de Bruijn-Snoeckx:

1.                   Maria Jacoba Mathilda de Bruijn, geb. Bergen op Zoom 08.03.1842, overl. Bergen op Zoom 06.12.1867.

2.                   levenloos kind, Bergen op Zoom 08.03.1842.

3.                   Elisabeth Johanna Petronella de Bruijn, geb. Bergen op Zoom 23.12.1843; volgt [5].

4.                   Justina Josepha Jacoba de Bruijn, ook Justine Josephine Jacqueline, geb. Bergen op Zoom ca. 1846, overl. ’s-Gravenhage 16.01.1923, tr. Bergen op Zoom 06.06.1871 Antoon Georg Wilkens, geb. Zuidhorn 08.08.1842, eerste luitenant (1871), gep. majoor der infanterie (1912), overl. Leiden 30.01.1912|a|, z.v. Georgius Bartholomeus Ludovicus Wilkens, ontvanger der registratie en successie, en Anna Catharina Augusta Christina Russell.

 

Noten: |a| ook overl.akte Soest 1912 no.10.

 

[12] Peter Zellekens, geb. ca. 1801, koopman (1868), overl. Jülich|c| 30.01.1889|b|, tr.

[13] Elisabeth Paulsen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Albert Zellekens, geb. Aachen 20.09.1831; volgt [6].

2.                   Maria Clara Johanna Helena Zellekens, Helena, geb. Aachen 07.01.1835, overl. Maastricht 05.03.1914, tr. Aachen 04.09.1860 Maria Joseph Theodor Peter Hubert Weijnen, geb. Aachen 03.01.1835, fotograaf, overl. Maastricht 30.12.1904,  z.v. Peter Weijnen, fotograaf, en Clara Classens.

 

Noten: |a| ingeschreven extract (huw.akte Maastricht 27.02.1861 no.23); |b| annonce collectie CBG; |c| nu in Kreis Düren, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[14] Carl Gottlieb Vocke, geb. Duderstadt 01.11.1804, wachtmeester (1835,1847), koopman (1868,1869), tr. Haaren 27.09.1835|c|

[15] Maria Catharina Louisa Coffeng, ged. Venlo 30.12.1811, naaister (1835), overl. na 1869.

Voorkind (moeder Catharina Louwisa Maria) (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Mathilda Filipina Vocke, geb. Haaren 20.05.1835|b|, overl. Venlo 30.03.1869, tr. Venlo 14.06.1853 Johan Willem Lienders, geb. Venlo 04.09.1821, goud- en zilversmid, z.v. Gerard Lienders, aannemer publieke werken, en Elisabeth ten Dijke.

Uit dit huwelijk (moeder Anna Maria Louisa Catharina, Maria Louisa Catharina of Maria Catharina Louisa):

2.                   Wilhelmine Catharina Vocke, geb. Oisterwijk 26.10.1836, overl. Veghel 20.06.1838.

3.                   Carl Ludwig Vocke, geb. Amersfoort 09.12.1839, koopman, overl. Heel en Panheel 23.03.1906, tr. Maastricht 15.07.1873 Maria Mechtilis Elisabeth Hamaekers, geb. Maastricht ca. 1843, d.v. Johannes Pieter Hamaekers, en Maria Catharina Moors.

4.                   Johannes Wilhelmus Vocke, geb. Amersfoort 01.03.1842, overl. Amersfoort 28.02.1847.

5.                   Henriette Catharina Vocke, geb. ’s-Gravenhage 17.11.1844, overl. Nijmegen 20.08.1920, tr. Venlo 05.10.1869 Hendrik Albertus Callenfels, geb. Goes 18.10.1830, kapitein der infanterie, overl. Maastricht 14.01.1873, z.v. Gerhardus Theodorus Callenfels (1800-1889), medicinae doctor, en Cornelia Soetenbier.

6.                   Anna Maria Christina Vocke, geb. Amersfoort 24.09.1849; volgt [7].

 

Noten: |b| “van ... zijne huisvrouw,”, kanttekening over de wettiging (geb.akte Haaren 1835 no.24); |c| bruid Maria Catharina Louisa Caffing (huw.akte Haaren 1835 no.12).

 

[16] Fredericus Bernardus Quant, geb. ca. 1771, winkelier (1820,1829), koopman in tabak (1829), overl. (‘na eene ongesteldheid van veertien dagen’) ’s-Gravenhage 18.10.1833|c|, z.v. Petrus Quant en Johanna Damberg; tr. ca. 1797

[17] Maria Joanna Glabbach, geb. ca. 1766, overl. ’s-Gravenhage 02.01.1842|d|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Quant, geb. ’s-Gravenhage ca. 1798, koopman, winkelier, overl. Leiden 08.07.1872|f|, tr. Doesburg 21.04.1829 Geertruida Johanna Francisca Cavadino, overl. Leiden 28.03.1853, d.v. Paulus Cavadino, koopman, en Theodora Trip.

2.                   Jacoba Alida Cecilia Quant, geb. ’s-Gravenhage ca. 1800, overl. Leiden 01.03.1873, tr. ’s-Gravenhage 25.10.1820|a| Gerardus Hubertus IJsselsteijn, geb. ca. 1797, ijzerkoper, overl. Leiden 12.03.1859, z.v. Wilhelmus IJsselsteijn en Huberta Maria Gebing.

3.                   Bernardus Quant, geb. ’s-Gravenhage ca. 1801, winkelier, overl. voor 1870, tr. ’s-Gravenhage 21.10.1829 Henrica Joanna Hoefnagel, geb. ca. 1808, overl. ’s-Gravenhage 06.12.1837, d.v. Petrus Joannes Hoefnagel, apotheker, en Maria Stephana Dukkers.

4.                   Joannes Jacobus Quant, ged. ’s-Gravenhage (Oude Molstraat (rk)) 29.10.1803, tr. Leiden 1829 en 1838|e|; volgt [8].

 

Noten: |a| moeder v/d bruid in akte Glabbag, tekent met Glabbach (huw.akte ’s-Gravenhage 18209 no.299); |c| ook Dagblad van ’s-Gravenhage 23.10.1833 & Leydse courant 23.10.1833; |d| Dagblad van ’s-Gravenhage 05.01.1842; |e| moeder Glabbag; |f| ook overl.akte Schoorl 1872 no.22.

 

[18] Jacobus Fredericus Snoeckx, geb. ca. 1764, medicinae doctor, overl. Roosendaal 29.01.1828, tr. Roosendaal (Parochie St. Jan de Doper) 28.06.1795

[19] Maria Deckers, geb. Roosendaal ca. 1774/1777, overl. Roosendaal en Nispen 27.04.1842, d.v. Willem Deckers en Cornelia Bastiaanse.

Uit dit huwelijk (moeder soms Dekkers):

1.                   Francisca Cornelia Snoeckx, ged. Roosendaal (Parochie St. Jan de Doper) 27.07.1795.

2.                   Clara Maria Snoeckx, ged. Roosendaal (Parochie St. Jan de Doper) 19.05.1799, tr. Roosendaal en Nispen 11.09.1823 Adrianus de Bruijn, geb. Bergen op Zoom 20.02.1793, z.v. Cornelis de Bruijn, logementhouder, en Petronella van Itterson.

3.                   Isabella Frederica Snoeckx, ged. Roosendaal (Parochie St. Jan de Doper) 19.07.1800, overl. Leiden 24.04.1879, tr. Leiden 18.02.1830 Laurentius Cornelius Smits, ged. Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 30.03.1790, logementhouder, overl. Leiden 07.04.1866, z.v. Gerardus Smits en Maria van den Berg.
     LCS tr. 1e voor 1830 Maria Mathilda van den Ham, overl. Leiden 25.12.1828.

4.                   Petronella Jacoba Snoeckx, ged. Roosendaal (Parochie St. Jan de Doper) 06.08.1803, overl. Leiden 07.11.1833, tr. Leiden 02.07.1829 Joannes Jacobus Quant (1803-1881).

5.                   Dijmphna Cornelia Snoeckx, ged. Roosendaal (Parochie St. Jan de Doper) 01.09.1805, overl. Leiden 30.01.1847, tr. Leiden 12.06.1834 Wilhelmus Christianus de Mol, geb. Leiden 08.04.1812, kruidenier (1834), winkelier (1876), overl. Leiden 16.11.1876, z.v. Jacobus Gerardus de Mol en Anna Cornelia Wagemakers.

6.                   Joannes Baptista Snoeckx, ged. Roosendaal (Parochie St. Jan de Doper) 04.01.1808.

7.                   Anna Antonia Snoeckx, ged. Roosendaal (Parochie St. Jan de Doper) 13.03.1809; volgt [11].

8.                   Sophia Francisca Snoeckx, ged. Roosendaal (Parochie St. Jan de Doper) 24.01.1811; volgt [9].

9.                   Antonij Francis Snoeckx, geb. Roosendaal en Nispen 26.04.1813, overl. Roosendaal en Nispen 07.02.1877, tr. Roosendaal en Nispen 27.09.1836 Adriana Johanna Henrica Verheijen, geb. Roosendaal en Nispen 24.09.1815, d.v. Jacobus Verheijen en Catharina Wilhelmina Rubert.

 

[20] Jacobus de Bruijn, geb. Bergen op Zoom ca. 1787, winkelier (1815), koopman (1817), winkelier (1818,1823), negotiant (1824), koopman (1829), kassier (1848,1852), overl. Bergen op Zoom 22.08.1852, z.v. Cornelis de Bruijn en Petronella van Iterson; tr.

[21] Pieternella Loijens, geb. Bergen op Zoom ca. 1785/1786, overl. Bergen op Zoom 17.11.1850, d.v. Johannes Cornelis Loijens en Elisabeth Daverveldt.

Uit dit huwelijk (moeder ook Looijens):

1.                   Cornelis Petrus de Bruijn, geb. Bergen op Zoom 10.03.1815|a|; volgt [10].

2.                   Jacobus Petrus de Bruijn, geb. Bergen op Zoom 06.03.1817, medicinae doctor, overl. Bergen op Zoom 10.01.1889, tr. voor 1842 Maria Francisca Josepha van de Cauter, geb. Mechelen ca. 1818, overl. Bergen op Zoom 30.01.1859, d.v. Rombout van de Cauter en Jeanne Hermans; tr. voor 1861 Elisabeth Cornelia Anemaet, geb. Oude-Tonge 05.01.1829, overl. Bergen op Zoom 28.05.1872, d.v. Cornelis Anemaet en Elizabeth Simonda Hendrika Eland.

3.                   Adriana Elisabeth de Bruijn, geb. Bergen op Zoom 17.11.1818, overl. Bergen op Zoom 27.03.1871.

4.                   Maria Henrica de Bruijn, geb. Bergen op Zoom xx.02.1822, overl. Bergen op Zoom 11.06.1823.

5.                   Mechtildis Laurentia de Bruijn, geb. Bergen op Zoom 23.07.1823, overl. Bergen op Zoom 25.08.1839.

6.                   Adrianus Josephus de Bruijn, geb. Bergen op Zoom 24.11.1824, overl. Bergen op Zoom 16.09.1825.

7.                   Ludovicus Adrianus de Bruijn, geb. Bergen op Zoom 06.06.1829, overl. Bergen op Zoom 27.08.1829.

 

Noten: |a| moeder Looijers (geb.akte Bergen op Zoom 1815 no.54).

 

[22] = [18]

[23] = [19]

 

[24] Zellekens

[25] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Peter Zellekens, geb. ca. 1801; volgt [12].

 

[26] Paulsen

[27] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Paulsen; volgt [13].

 

[28] Henrich Vocke, overl. na 1835, tr.

[29] Johanna Philipina Wager, overl. na 1835.

Uit dit huwelijk:

1.                   Carl Gottlieb Vocke, ged. Duderstadt|a| 01.11.1804; volgt [14].

 

Noten: |a| destijds in Preußen, later in Königreich Hannover, nu in Landkreis Göttingen, Bundesland Niedersachsen.

 

[30] Jan Willem Coffeng, ook Johannes Wilhelmus, bakker (1824,1835), logementhouder (1844); tr. 1e voor 1803 Helena Margaretha Vermaessen; tr. 2e voor 1811

[31] Mathilda ten Dijck, ook Mechtildis ten Dijk, overl. na 1844.

Uit het huwelijk Coffeng-Vermaessen:

1.                   Anna Clara Coffeng, geb. Venlo ca. 1803, overl. na 1873, tr. Grubbenvorst 18.12.1824 Gerardus Joosten, geb. Grubbenvorst ca. 1801, akkerknecht (1824), overl. na 1873, z.v. Pieter Joosten, dagloner, en Mechtildis Bartels, dagloonster.

Uit het huwelijk Coffeng-ten Dijck (moeder ook Ten Dijk, Tendijk:

2.                   Maria Catharina Louisa Coffeng, ged. Venlo 30.12.1811; volgt [15].

3.                   Maria Hendrina Coffeng, geb. Venlo 12.0.7.1816, overl. Horst 26.12.1905, tr. Amsterdam 10.04.1844 Theodor Christoph Dahms, geb. Krackow (Mecklenburg-Schwerin)|c| ca. 1814, suikerbakker, overl. Grubbenvorst 11.10.1890, z.v. Eilert Dahms, zadelmaker, en Eleonore Grebe.

4.                   Joannes Franciscus Coffeng, Francis, geb. Venlo 13.01.1819, slachter, vleeshouwer, overl. Grubbenvorst 08.07.1882|a|, tr. Amsterdam 09.09.1846 Johanna Christina Meijling, geb. Amsterdam ca. 1816, overl. Amsterdam 14.03.1885, d.v. Fredrik Meijling, slachter, en Anna Maria Herthum.
     JCM tr. 1e Amsterdam 11.10.1837 Friederich August Muller, geb. Dornberg (Pruisen) 02.06.1814, kunstschilder, overl. voor 1846, z.v. Friederich August Muller en Marianne Hochtijn.

5.                   Anna Sibilla Coffeng, geb. Venlo 30.01.1821.

6.                   Wilhelmina Huberta Coffeng, geb. Venlo 02.05.1823.

7.                   Gerardus Coffeng, geb. Amersfoort 21.03.1827, dragonder bij het tweede regiment dragonders, overl. Utrecht (Rijkshospitaal) 15.01.1848.

 

Noten: |a| overl.akte Abcoude-Baambrugge 1882 no.17; |b| moeder v/d bruid Tendijk; |c| nu in Landkreis Vorpommern-Greifswald, Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren