Louis Johan Rens (1904-2000)

 

Deze aanzet tot een kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren en lectoren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien oktober 2020)

 


 

[1] Louis Johan Rens, geb. Paramaribo 13.10.1904, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1929, werkzaam bij Artillerie Constructie Winkel (1942), Japanse internering 09.04.1942, buitengewoon lector Bandoeng (1952-), overl. Assen 26.01.2000, tr. Breda 28.05.1931 Augusta Wilhelmina Johanna Reinking, geb. Klaten (Res. Soerakarta) 01.10.1904|a|, onderwijzeres (1931), overl. voor 2000, d.v. Willem Gerard Reinking en Susanna Augusta van Dam.

 

Noten: |a| RA 1906 p.72.

 

[2] Louis Johan Rens, geb. Paramaribo 27.07.1866, arts, RON, overl. Amsterdam 21.06.1935, begr. Amsterdam (Nwe Oosterbpl.) 24.06.1935, tr.
[3] Harriette Adolphina Samson, geb. Paramaribo 30.10.1869, overl. Laren (NH) 23.05.1952.

– “RENS (Louis Jochem), Med., geb. te Paramaribo op 27 Juli 1866. Was geneesheer in West-Indië. Bevorderd tot arts op 30 Mei 1908.”|b|

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmine Marie Rens, geb. Paramaribo ca. 1895/1896, overl. Amsterdam 08.12.1949, crem. Velsen (Westerveld) 10.12.1949, tr. Amsterdam 19.05.1920 Frederik Eduard Samson, geb. Nieuwer-Amstel 24.05.1891, ingenieur civiele techniek Delft 1917, oud-hoofding., plv.dir. Gem. Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam (1971), z.v. Henri Gilles Samson, arts, en Frederica Wilhelmina Bouret (ca.1861-1928).

2.                   Dochter G.H.A. Rens.

3.                   Louis Johan Rens, geb. Paramaribo 13.10.1904|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| De Surinamer: nieuws- en advertentieblad 20.10.1904; |b| Album Academicum van het Atheneaum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam: R.W.P. de Vries, 1913, p.342.

 

[4] Louis Jan Rens, geb. ca. 1817, onderwijzer|e|, overl. Paramaribo 16.06.1871|a|, otr. Paramaribo 06.10.1865|b|

[5] Henrice Marie van Amson, geb. ca. 1837, overl. Paramaribo 21.09.1914|d|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Louis Johan Rens, geb. Paramaribo 27.07.1866|c|; volgt [2].

 

Noten: |a| Suriname: koloniaal nieuws- en advertentieblad 25.06.1871; |b| Surinaamsche courant 05.10.1865; |c| Koloniaal nieuwsblad 20.08.1866; |d| De Surinamer: nieuws- en advertentieblad 30.09.1914 (oud 77 jr.); |e| Surinaamsche courant en gouvernements adevertentieblad 26.02.1848.

 

[6] George Henri Samson, geb. ca. 1827, overl. Paramaribo 02.09.1909|e|, otr. Paramaribo 08.10.1869|c|

[7] Koosje Maximiliana Wilhelmina van Bruchem, overl. voor 1909.

Uit dit huwelijk:

1.                   Harriette Adolphina Samson, geb. Paramaribo 30.10.1869|d|; volgt [3].

2.                   Zoon Samson, geb. Paramaribo 26.08.1872|a|.

3.                   Dochter Samson, geb. Paramaribo 01.12.1874|b|.

4.                   *Abraham Philip Samson, tr. voor 1910 Harriet Elisabeth Morpurgo.

5.                   * E.P. Samson en zusters. [Paramaribo 1935]

 

Noten: |a| Surinaamsche courant 03.09.1872; |b| Suriname: koloniaal nieuws- en advertentieblad 11.12.1874; |c| Surinaamsche courant 19.10.1869 (aangifte van voorgenomen huwelijk); |d| De West-Indiër: dagblad toegewijd aan de belangen van Nederlandsch Guyana 07.11.1869; |e| Suriname: koloniaal nieuws- en advertentieblad 07.09.1909.

 

[8] Rens

[9] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Louis Jan Rens, geb. ca. 1817; volgt [4].

2.                   * Charles Andries Rens, zich schrijvende Andreas Charles Rens, otr. Paramaribo 19.04.1850 Catherina Margaret Cruden.

 

[10] van Amson (zie Bijlage A)

[11] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Henrice Marie van Amson, geb. ca. 1837; volgt [5].

 

[12] Samson

[13] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   George Henri Samson, geb. ca. 1827; volgt [6].

 

[14] van Bruchem

[15] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Koosje Maximiliana Wilhelmina van Bruchem; volgt [7].

 

[16]

[17]

 

[18]

[19]

 

[20]

[21]

 

[22]

[23]

 

[24]

[25]

 

[26]

[27]

 

[28]

[29]

 

[30]

[31]

 


Bijlage A

 

Kandidaten voor [10]/[11]:

 

Louis Philip van Amson, geb. Paramaribo ca. 1813, klerk bij het Departement der Onbeheerde Boedels en Weezen (ben. 02.03.1838)|g|, tweede commies ter Griffie van het Gerechtshof (ben. 31.12.1839)|h|, overl. Paramaribo 09.06.1843|d|, otr. Paramaribo 10.09.1835|a|

Johanna Theresia Wilhelmina Eichel, geb. Paramaribo xx.09.1816, overl. Paramaribo 13.08.1893|c|; tr. 2e na 1843 Robert Thomson, overl. voor 1893.

– 30.06.1843: Publieke verkoop van “de nalatenschap van den Heer Louis Philip van Amsom: bestaande in: meubilaire goederen, eenige zilver en boekwerken”.|i|

Uit dit huwelijk:

2.                   ? Henrice Marie van Amson, geb. ca. 1837 {1914-77=1837}; volgt [5].

3.                   Dochter van Amson, geb. Paramaribo 20.10.1838|f|.

4.                   Zoon van Amson, geb. Paramaribo 04.01.1841|b|.

5.                   Zoon van Amson, geb. Paramaribo 13.12.1842|e|.

 

Noten: |a| Surinaamsche courant 12.09.1835; |b| Surinaamsche courant 11.02.1841; |c| Nieuwe Surinaamsche courant 17.08.1893; |d| Nieuwe Surinaamsche courant 07.07.1843; |e| Surinaamsche courant 09.01.1843; |f| Surinaamsche courant: letterkundig dagblad 08.11.1838; |g| Nieuwe Surinaamsche courant 07.03.1838; |h| Surinaamsche courant 03.01.1840; |i| Surinaamsche courant 25.06.1843.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren