Hendrikus Johannes te Riele (1904-1938)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren en lectoren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien oktober 2018)

 


 

[1] Hendrikus Johannes te Riele, geb. Breda 23.10.1904, ingenieur, rijkslandbouwconsulent (1928), buitengewoon lector TH Bandoeng (1941-), res. eerste luitenant M.L. KNIL, overl. Kinsayok (Siam) 17.04.1943|a||b|, begr. Kanchanaburi War Cemetery (Thailand), tr. Breda 22.08.1928|d| Lamberta van Altena, geb. Gorinchem 13.08.1904, overl. Voorschoten 30.06.1978|c|, crem. ’s-Gravenhage (Ockenburgh) 04.07.1978, d.v. Arnoldus van Altena en Adriana Susanna de Kroes.
 
Noten: |a| overl.akte Batavia 1946 no.3826 (Roosje Roos); |b| overl. 07.04 (Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting); |c| Algemeen Handelsblad 01.07.1978 (Lambertha); |d| vader v/d bruidegom Alouisius (huw.akte Breda 1928 no.201).

 

[2] Wolter Aloisius te Riele, geb. Deventer 24.02.1867, onderwijzer (1901,1909), leraar (1928), overl. Gilze 12.07.1954, begr. Gilze 15.07.1954, tr. Princenhage 31.07.1901
[3] Theodora Everdina Maria Kramers, geb. Breda 09.11.1874, overl. Utrecht 21.03.1956.

Uit dit huwelijk:

1.                   Theodora Maria te Riele, geb. Breda 03.09.1903, tr. Breda 04.04.1928 Hendrikus Franciscus Waterschoot, geb. Stratum 01.10.1899, z.v. Roches Hendrikus Waterschoot, sigarenmaker, en Hendrika de Lauw.

2.                   Hendrikus Johannes te Riele, geb. Breda 23.10.1904; volgt [1].

3.                   Wolter Petrus Marie te Riele, geb. Breda 05.08.1907, assistent-accountant (1939), overl. na 1956, tr. Breda 18.09.1939 Norbertina Elisa Maria  Meeuwesen, geb. Breda 21.11.1910, d.v. Hendrikus Adrianus Meeuwesen, journalist, en Elisa Anna Cornelia Kouwenberg.

4.                   Petrus Johannes Lambertus Marie te Riele, geb. Breda 17.01.1909, textieltechniker, tr. Tilburg 26.07.1935 Maria Carolina Antonia Rijven, geb. Tilburg 16.06.1910, d.v. Antonius Petrus Rijven, handelsagent (1910), assuradeur (1935), en Wilhelmina Catharina van Olphen.

 

[4] Theodorus te Riele, geb. Deventer 14.01.1838, timmerman (1860), kleermaker (1861,1863), koopman (1866,1872), winkelier (1886), manufacturier (1891), overl. Deventer 01.11.1915; tr. 1e Deventer 12.04.1860 Hanna Blotenburg, geb. Wilp (Voorst) 18.01.1832, overl. Deventer 10.12.1863, d.v. Christiaan Christiaansen Blotenburg, tuinman, en Gezina Damman; tr. 2e Groenlo 30.01.1866

[5] Johanna Maria ter Bogt, geb. Groenlo 22.02.1844, overl. Deventer 24.11.1873.

     HB tr. 1e Deventer 15.08.1853 Gerhardus Johannes Holtkamp, geb. Wilp (Voorst) 02.04.1823, kleermaker, overl. Deventer 14.06.1858, z.v. Antonij Holtkamp, bouwman (1823), tapper (1853), en Johanna Anna van den Beld.
     GJH tr. 1e Deventer 29.01.1846 Dorothea Assendorp, geb. Raalte ca. 1819, overl. Deventer 11.04.1853, d.v. Roelof Assendorp, landbouwer, en Johanna van Vilsteren.

Uit het huwelijk te Riele-Blotenburg:

1.                   Wolter Aloijsius te Riele, geb. Deventer 23.01.1861, overl. Deventer 15.11.1863.

2.                   Gerhardus Lebuinus te Riele, geb. Deventer 23.04.1863, slager, overl. Deventer 06.11.1936, tr. Arnhem 16.06.1886 Theodora Antonia Hendrika Oosterkamp, geb. Deventer 18.11.1861, koffiehuishoudster (1886), overl. Deventer 08.04.1936, d.v. Hermanus Antonius Oosterkamp, koopman, winkelier, en Elisabeth Mulder.

Uit het huwelijk te Riele-ter Bogt:

3.                   Wolter Aloisius te Riele, geb. Deventer 24.02.1867; volgt [2].

4.                   Hermina Catharina te Riele, geb. Deventer 15.03.1869, overl. Veghel 31.10.1944, tr. Deventer 03.08.1891 Hendrikus Johannes Duffels, geb. Deventer 25.10.1861, hoofd ener school, overl. Ginneken en Bavel 01.07.1929, z.v. Johannes Gradus Duffels, timmerman, en Harmina Wijtten.

5.                   levenloze dochter, Deventer 13.07.1871.

6.                   Gerharda Lamberta Maria te Riele, geb. Deventer 06.07.1872, overl. Zutphen 02.06.1957.

 

[6] Petrus Johannes Kramers, geb. Schiedam 02.10.1840, timmerman (1868,1876), restauratiehouder (1878,1880), tapper (1884), slijter (1886), hotelhouder (1895), logementhouder (1898), koffiehuishouder (1901), overl. Princenhage 29.12.1910, tr. Schiedam 06.11.1867

[7] Theodora Johanna Brandhof, geb. Schiedam 15.04.1844, koffiehuishoudster (1901), woont te Philadelphia (1917), overl. tussen 1917 en 1940.

Uit dit huwelijk:

1.                   Coenradus Johannes Kramers, geb. Breda 10.10.1868, winkelier (1895), koopman (1920), overl. Breda 15.02.1934, tr. Breda 12.08.1895 Gerardina Ariana Antonia Staal, geb. Breda 22.04.1872, overl. Breda 19.02.1917, d.v. Adrianus Johannes Staal, stoombootondernemer (1895), en Adriana Schoenmakers.

2.                   Johannes Theodorus Kramers, geb. Breda 17.02.1873, muziekonderwijzer, tr. Arnhem 04.05.1898 Cornelia Brigitta Maria Orth, geb. Arnhem 23.05.1867, overl. Apeldoorn 14.03.1937, d.v. Fredrik Orth, timmerman, en Antonia Linck.

3.                   Theodora Everdina Maria Kramers, geb. Breda 09.11.1874; volgt [3].

4.                   Maria Johanna Kramers, geb. Breda 09.09.1876.

5.                   Petrus Johannes Kramers, geb. Breda 14.09.1878, winkelier, overl. Dongen 08.02.1940|a|, tr. Breda 22.02.1917 Jeannette Antonia Barbara Staal, geb. Breda 03.12.1873, overl. Breda 27.12.1944, d.v. Adrianus Johannes Staal, schipper, en Adriana Schoenmakers.

6.                   Johannes David Kramers, geb. Breda 03.03.1880, overl. Princenhage 16.07.1903.

7.                   Catharina Maria Antonetta Kramers, geb. Breda 15.04.1884, overl. Breda 27.06.1962, tr. Princenhage 06.11.1907 Klaas Buijs, geb. Zaandijk 31.12.1883 (akte), kolenhandelaar (1952), overl. Breda 19.11.1952, z.v. Klaas Buijs en Aaltje Butter.

8.                   Everardus Kramers, geb. Breda 17.03.1886.

9.                   Theodorus Johannes Kramers, geb. Breda 27.01.1888, kellner, tr. Breda 06.05.1912 Antonetta Elisabeth Johanna Jespers, geb. Breda 06.04.1890, d.v. Johannes Ignatius Jespers, vleeshouwer/slager, en Elisabeth Schoenmakers.

 

Noten: |a| ook overl.akte Ginneken en Bavel 1940 no.48.

 

[8] Wolter te Riele, ged. Deventer 29.08.1806, timmerman (1829,1866), overl. Deventer 08.08.1886, tr. Deventer 25.06.1829|a|

[9] Gerarda Henrica Vrijdag, ged. Groenlo 24.10.1802, overl. Deventer 06.04.1879|b|.

Uit dit huwelijk (moeder Grada Hendrika):

1.                   Johannes te Riele, geb. Deventer 26.02.1830, overl. Deventer 27.11.1848.

2.                   Anna Helena te Riele, geb. Deventer 12.09.1831.

3.                   Gerhardus te Riele, geb. Deventer 26.10.1833, timmerman, overl. Deventer 01.10.1911, tr. Lichtenvoorde 28.10.1861 Berendina Weijenborg, geb. Lichtenvoorde 03.02.1832, overl. Deventer 21.06.1909, d.v. Antonij Weijenborg, herbergier, logementhouder, en Maria Weijenborg.

4.                   Theodorus te Riele, geb. Deventer 05.01.1836, overl. Deventer 17.12.1837.

5.                   Theodorus te Riele, geb. Deventer 14.01.1838; volgt [4].

6.                   Lambertus te Riele, geb. Deventer 11.09.1839, steenhouwer, overl. Deventer 23.06.1898, tr. Epe 27.10.1881 Johanna Geertruida Mentink, geb. Vaassen (Epe) 09.10.1849, overl. Deventer 22.02.1935, d.v. Martinus Mentink, papiermaker (1849), cichoreifabrikant (1881), en Johanna Borgoenjen.

 

Noten: |a| bruidegom Woltherus, vader v/d bruidegom Joannes (huw.akte Deventer 1829 no.44); |b| Gerharda Hendrica (overl.akte Deventer 1879 no.174).

 

[10] Gradus Johannes ter Bogt, geb. Groenlo 14.02.1816, bakker (1839,1866), winkelier (1866,1884), overl. Groenlo 15.12.1884; tr. 2e Groenlo 26.04.1866 Joanna Bernardina Osterhuesz, geb. Groenlo 04.09.1827, dienstmeid (1866), winkelierster (1887), overl. Groenlo 29.12.1887, d.v. Bernardus Osterhuesz en Joanna Bernardina Nales; tr. 1e Lichtenvoorde 01.06.1839

[11] Harmina Catharina Leveman, geb. Lichtenvoorde 25.09.1813, overl. Groenlo 21.12.1863|a|.

Uit het huwelijk ter Bogt-Leveman (moeder veelal Leverman):

1.                   Gerhardus Johannes Hendrikus ter Bogt, geb. Groenlo 22.08.1841, broodbakker, overl. Groenlo 12.12.1912, tr. Groenlo 17.08.1866 Grada Kroekenstoel, geb. Groenlo 09.12.1837, overl. Groenlo 29.01.1886, d.v. Gerardus Joannes Kroekenstoel, landbouwer, en Maria Schilderinck.

2.                   Johanna Maria ter Bogt, geb. Groenlo 22.02.1844|b|; volgt [5].

3.                   Gijsbertus Johannes Bernardus ter Bogt, geb. Groenlo 03.03.1846, overl. Groenlo 07.12.1847.

4.                   Gijsbertus Johannes Bernardus Antonius ter Bogt, geb. Groenlo 11.02.1848, overl. Groenlo 02.11.1869.

5.                   Maria Hendrika ter Bogt, geb. Groenlo 11.11.1850, overl. Lichtenvoorde 19.06.1886, tr. Lichtenvoorde 30.12.1872 Hendrikus Sterenborg, geb. Lichtenvoorde 14.05.1841, timmerman (1871,1872), winkelier (1886), overl. Lichtenvoorde 25.01.1921, z.v. Johannes Hendrikus Sterenborg, schoenmaker, landbouwer, en Johanna Hulshof.
     HS tr. Lichtenvoorde 25.09.1871 Johanna Maria Hendrika Manschot, geb. Lichtenvoorde 08.02.1849, overl. Lichtenvoorde 13.02.1872, d.v. Bernardus Manschot, bakker, en Maria Berendina Leveman; tr. 3e Lichtenvoorde 08.11.1886 Johanna Hendrika Maria Menting, geb. Meddo (Winterswijk) 30.05.1858, dienstmaagd (1886), overl. Lichtenvoorde 20.12.1905, d.v. Johan Gerhardus Menting, landbouwer, en Berendina Schurink, landbouwster.

6.                   Hendrika Catharina ter Bogt, geb. Groenlo 11.08.1852, overl. Lichtenvoorde 28.08.1925.

7.                   Johannes Franciscus Antonius ter Bogt, geb. Groenlo 25.11.1854, overl. Groenlo 25.05.1855.

Uit het huwelijk ter Bogt-Osterhuesz:

8.                   Hermina Johanna Berendina Maria ter Bogt, geb. Groenlo 20.02.1868, overl. Groenlo 21.10.1926, tr. Groenlo 07.11.1899 Hendrikus Antonius Hilbers, geb. Groenlo 08.03.1858, aannemer, overl. Groenlo 14.12.1936,  z.v. Jan Hendrik Joseph Hilbers, grofsmid, en Theodora Gerritsen.

9.                   Bernardus Johannes Franciscus ter Bogt, geb. Groenlo Groenlo 25.04.1870, winkelier (1900), kruidenier (1901,1912), wisselloper (1922), overl. Groenlo 29.12.1943, tr. Groenlo 11.01.1900 Johanna Hendrieka Elizabeth Zijgo, geb. Groenlo 06.04.1876, overl. Groenlo 04.05.1947, d.v. Arnoldus Antonius Zijgo, timmerman (1870), stationschef (1883), en Johanna Haremina ter Bogt.

 

Noten: |a| Leverman (overl.akte Groenlo 1863 no.43); |b| moeder Leverman.

 

[12] Coenraad Kramers, geb. Schiedam 28.05.1814, timmerman, overl. Schiedam 03.03.1889, tr. Schiedam 08.06.1836

[13] Theodora Smits, geb. Schiedam 12.03.1816, overl. Schiedam 29.02.1864.

Uit dit huwelijk:

1.                   Everardus Kramers, geb. Schiedam 12.04.1837, timmerman, overl. voor 1887, tr. Gorinchem 22.09.1859 Maria Antoinetta Nusse, geb. Gorinchem 13.02.1836, overl. Roosendaal 28.03.1919, d.v. Johannes Conrardus Nusse en Catharina Anna Laurentius.
     MAN tr. 2e Rotterdam 10.02.1887 Johannes Josephus van der Heuvel, geb. Oirschot 09.01.1823, koopman (1847,1863), overl. Roosendaal 13.03.1909, z.v. Gerardus van den Heuvel, katoendrukker, en Geertruida Verhoeven.
     JJvdH tr. 1e Beesd 02.11.1847 Engelina Catharina Alegonda Pieck,
geb. Beesd 30.01.1824, overl. Beesd 01.03.1850, d.v. Cornelis Pieck, bouwman, en Johanna Hendrika van Zeist; tr. 2e ’s-Hertogenbosch 26.02.1851 Anthonia Wilhelmina Terbeek, geb. Dordrecht 11.04.1822, overl. 1884, d.v. Coenradus Terbeek en Maria Elisabeth Goijaerts.

2.                   Petrus Johannes Kramers, geb. Schiedam 02.10.1840; volgt [6].

3.                   Maria Geertruida Kramers, geb. Oud en Nieuw Mathenesse 03.02.1844, religieuze, overl. Veghel 29.04.1917.

4.                   Antonetta Maria Kramers, geb. Oud en Nieuw Mathenesse 27.08.1847.

5.                   Catharina Maria Kramers, geb. Oud en Nieuw Mathenesse 20.05.1849, overl. Oud en Nieuw Mathenesse 20.09.1849.

6.                   Johannes Petrus Cornelis Kramers, geb. Oud en Nieuw Mathenesse 22.02.1851, assurantieinspecteur, overl. Nijmegen 05.09.1899, tr. Schiedam 11.11.1874 Hermina Theodora Johanna Kleijheeg, geb. Schiedam 06.05.1851, overl. Rijsenburg 12.10.1926, d.v. Johannes Kleijheeg en Johanna Muurmans.

7.                   Johannes David Kramers, geb. Oud en Nieuw Mathenesse 30.10.1852, tr. Schiedam 15.05.1878 Johanna Margaretha van Otterdijk, geb. Nieuwland, Kortland en ’s-Graveland 07.10.1855, overl. Roosendaal en Nispen 15.03.1918, d.v. Johannes Gerardus van Otterdijk en Johanna Maria Moons.

8.                   Antonetta Christina Kramers, geb. Oud en Nieuw Mathenesse 17.01.1854, overl. Oud en Nieuwe Mathenesse 16.08.1854.

9.                   Bernardina Maria Theodora Kramers, geb. Oud en Nieuw Mathenesse 11.02.1855, overl. Oud en Nieuw Mathenesse 06.06.1855.

10.               Cornelis Jacobus Kramers, geb. Oud en Nieuw Mathenesse 31.05.1856, overl. Oud en Nieuw Mathenesse 10.12.1856.

11.               Leonardus Petrus Aloijsius Kramers, geb. Oud en Nieuw Mathenesse 24.12.1857.
= w.s. Leonardus Kramers, overl. Zundert 20.01.1879.

12.               Theodorus Everardus Johannes Kramers, geb. Oud en Nieuw Mathenesse 13.08.1859, overl. Schiedam 22.08.1909, tr. Overschie 05.11.1890 Maria Josephina Johanna Buijtendorp, geb. Schiedam 03.10.1867, overl. Schiedam 25.09.1931, d.v. Willem Frederik Buijtendorp en Clara Nieberg.

 

[14] Johan Theodor Schulte Brandhoff, geb. Lüdinghausen 14.07.1792, brandersknecht (1821), overl. Schiedam 17.01.1863|a|, tr. Schiedam 28.01.1821

[15] Anna Sterms, geb. Schiedam 01.11.1801, overl. Schiedam 11.02.1860|b|.

Uit dit huwelijk (vader Johannes Theodorus Brandhof, moeder veelal Johanna, moeder veelal Sterm):

1.                   Catharina Elisabeth Brandhof, geb. Schiedam 13.08.1823, overl. Schiedam 26.07.1888, tr. Schiedam 23.05.1849 Caspar Zoetmulder, geb. Schiedam 12.10.1822, timmerman, overl. Schiedam 29.06.1888, z.v. Albert Zoetmulder en Catharina Johanna Hulstman.

2.                   Theodorus Henricus Brandhof, geb. Schiedam 16.02.1826, leerlooier, overl. Boxtel 24.10.1894.

3.                   Gerardus Henricus Brandhof, geb. Schiedam 30.09.1827, overl. Schiedam 31.12.1827.

4.                   Gerrit Hendrik Brandhof, geb. Schiedam 17.12.1828, overl. Schiedam 23.05.1829.

5.                   Antje Brandhof, geb. Rotterdam 31.08.1830, overl. Schiedam 02.09.1893, tr. Schiedam 19.09.1855 Petrus Stephanus Engering, geb. Schiedam 20.09.1829, overl. Schiedam 05.11.1901, z.v. Theodorus Johannes Hijacinthus en Anthonetta Smits (1805-1865).

6.                   Maria Catharina Brandhof, geb. Schiedam 01.10.1832, overl. Schiedam 07.10.1876, tr. Schiedam 06.07.1859 Gerardus Joannes Bertels, geb. Gouda ca. 1828, smid, overl. Schiedam 03.04.1895, z.v. Johannes Theodorus Bertels en Ignata van Luik.
     GJB tr. 1e Schiedam 01.11.1855 Jacoba Maria Schoenmaker, geb. Schiedam 16.05.1836, overl. Schiedam 24.09.1858, d.v. Theodorus Schoenmaker en Johanna Klaasen.

7.                   Geertruida Brandhof, geb. Schiedam 06.05.1834, overl. Nijmegen 26.05.1892, tr. Schiedam 14.09.1859 Melchior Heinrich Adolph Hofstee, ook Adolf Melchior Heinrich, geb. Neuenkirchen (Preußen) ca. 1836, overl. Rotterdam 18.07.1881, z.v. Heinrich Hofstee en Gertrudis Langemann.

8.                   Bernardus Henricus Brandhof, geb. Schiedam 07.04.1836, korenwijnstoker, overl. Schiedam 13.03.1916, tr. Valburg 05.05.1859 Maria van Woerkom, geb. Oosterhout 04.10.1835, overl. Schiedam 18.06.1917, d.v. Jan van Woerkom, tapper (1835), koopman (1859), en Geertruida Bosman.

9.                   Margaretha Brandhof, geb. Schiedam 12.06.1838, overl. Schiedam 18.06.1860.

10.               Bernardus Henricus Brandhof, geb. Schiedam 29.04.1840, Pauselijk Zouaaf, overl. Rome 07.05.1868|c|.

11.               Johannes Brandhof, geb. Schiedam 26.05.1842, distallateur, tr. Tirlemont (België)|e| 25.08.1869|d| Marie Jeanne Julienne Delacroux, geb. Tirlemont (België) 25.12.1840, d.v. Edouard Theodore François, koopman, Delacroux en Marie Anastasie Apoline Jochmans.

12.               Theodora Johanna Brandhof, geb. Schiedam 15.04.1844; volgt [7].

 

Noten: |a| Johannes Theodorus Brandhof, wedr Sterms; |b| Johanna Sterm; |c| annonce collectie CBG; |d| ingeschreven extract, bruidegom Jean, moeder v/d bruidegom Sterm (huw.akte Schiedam 30.10.1869 no.97); |e| nu Tienen, provincie Vlaams-Brabant.

 

[16] Jan te Riele, geb. ca. 1773, timmermansknecht (1813), timmerman (1818,1819), overl. Deventer 01.08.1819|a|, tr.

[17] Anna Maria Hofstee, geb. Groenlo ca. 1777, overl. Deventer 15.01.1848, d.v. Jan Hofstee en Elisabeth Boink.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wolter te Riele, ged. Deventer 29.08.1806; volgt [8].

2.                   Lambertus te Riele, ged. Deventer 28.12.1809, knecht (1832), dagloner (1846), landbouwer (1882), overl. Deventer 02.12.1882, tr. 1e Deventer 24.05.1832 Anna Maria Kuipers, ged. Groenlo 14.06.1801, dienstbaar (1832), overl. voor 1846, d.v. Gerardus Kuipers en Theodora Huirneman; tr. 2e Deventer 15.01.1846 Johanna Elisabeth Slinkman, geb. Diepenveen ca. 1815/1816, overl. Deventer 15.10.1905,  d.v. Hendrikus Slinkman, bouwman, en Johanna van der Beld

3.                   Willemina te Riele, geb. Deventer 08.07.1813, dienstmeid (1860), overl. Deventer 26.01.1887, tr. Voorst 27.10.1860 Ludovicus Verstrijden, geb. Arnhem 13.09.1826|b|, kleermakersknecht (1850), kleermaker (1860), z.v. François Joseph Verstrijden, kleermakersknecht, en Wouterina/Woltera Ant(h)onissen.
     LV tr. 1e Arnhem 31.07.1850 Hendrika Verplak, geb. Deventer 27.07.1825, dienstbode (1850), overl. Arnhem 01.09.1858, d.v. Gerhardus Petrus Verplak, koetsier (1825), dagloner (1850), en Johanna Dijkman//Anna Elisabeth Diekman.

4.                   Johanna te Riele, geb. Deventer ca. 1815, overl. Deventer 20.03.1880.

5.                   Johannes te Riele, Jan, geb. Deventer 30.06.1816, overl. Deventer 06.05.1817.

6.                   Johannes te Riele, geb. Deventer 25.06.1818, overl. Deventer 01.05.1825.

 

Noten: |a| geen geboorteplaats en geen ouders vermeld (overl.akte Deventer 1819 fol.59); |b| gewettigd bij huw. Arnhem 10.06.1829.

 

[18] Gerhardus Vrijdag, ged. Winterswijk 09.07.1774, kleermaker (1815), koster (van de r.c. kerk) (1819,1835), doodgraver (1845), overl. Groenlo 11.09.1850, z.v. Gerrit Jan Vrijdag en Janna Wessels; tr. 2e Groenlo 20.08.1830 Engelina Wientjes, ged. Groenlo 24.05.1781, overl. Groenlo 14.10.1862, d.v. Hermannus Wientjes en Antonia Emaus; tr. 1e Groenlo 30.01.1800

[19] Anna Helena te Kreil, geb. Groenlo ca. 1779/1780, overl. Groenlo 01.09.1827, d.v. Theodorus te Kreil en Joanna Weienborg.

Uit dit huwelijk (vader ook Gerardus, moeder ook te Kreijl of te Krijl):

1.                   Anna Maria Vrijdag, ged. Groenlo 07.12.1800, overl. Groenlo 12.08.1845, tr. Joannes Swering, geb. ca. 1787/1788, wegwerker (1846), dagloner (1864), overl. Groenlo 14.04.1864, z.v. Theodorus Swering en Willemina Putman.
     JS tr. 2e Groenlo 26.05.1846 Joanna Bernardina Uffing, ged. Aalten 15.08.1807, overl. Groenlo 11.05.1874, d.v. Antonius Uffing, landbouwer, en Joanna Oenk.

2.                   Gerarda Henrica Vrijdag, ged. Groenlo 24.10.1802; volgt [9].

3.                   Antonius Joannes Vrijdag, ged. Groenlo 17.03.1807, kuipersknecht (1835), kuiper (1865), overl. Utrecht 31.01.1865, tr. Elst 30.05.1835 Cornelia Hakkebroek, ook Hakkenbroek, geb. ca. 1808, overl. Utrecht 23.03.1878, d.v. Peter Hakkebroek, tolgaarder, en Everdina Huberts.

4.                   Joanna Maria Vrijdag, ged. Groenlo 31.01.1810, overl. Groenlo 17.12.1821.

5.                   Aleijda Helena Vrijdag, geb. Groenlo 18.07.1815, overl. Groenlo 29.07.1815.

6.                   Wilhelmina Bernardina Vrijdag, geb. Groenlo 18.07.1815, overl. groenlo 01.08.1815.

7.                   Johannes Wilhelmus Vrijdag, geb. Groenlo 17.03.1819, overl. Groenlo 19.03.1819.

8.                   Johannes Vrijdag, geb. Groenlo 06.09.1821, overl. Groenlo 07.09.1821.

 

Noten: |a| moeder per abuis Verkreil (overl.akte Utrecht 1865 no.192).

 

[20] Hendricus ter Bogt, geb. ca. 1787/1788, daghuurder (1816,1820), overl. Groenlo 29.04.1820, z.v. Jan Hendrik ter Bogt, landbouwer, en Geertruij Schuurink; tr.

[21] Joanna Henrica Arinck, ged. Groenlo 06.10.1797, landbouwster (1858), overl. Groenlo 09.05.1879, d.v. Bernardus Arinck, schoenmaker, en Gerarda Giesbers; tr. 2e Groenlo 27.06.1821|c| Johannes Blankenborg, ged. Groenlo 08.01.1787|d|, bouwman (1821,1822), landbouwer (1858), z.v. Antonius Blankenborg, bouwman, en Phenenna Wallerbos.

Uit het huwelijk ter Bogt-Arinck:

1.                   Gradus Johannes ter Bogt, geb. Groenlo 14.02.1816|a|; volgt [10].

2.                   Hendrica Margaretha ter Bogt, geb. Groenlo 26.11.1818|b|, overl. Groenlo 24.07.1847, tr. Groenlo 20.11.1840 Joannes Bernardus Hofstede, geb. ca. 1808, wieldraaier, overl. Groenlo 08.03.1858,  z.v. Gerardus Hofstede, onderwijzer, en Henrica Zweers.
     JBH tr. 2e Groenlo 10.05.1848 Berendine Sibelink, geb. Avest (Eibergen) 20.04.1820, overl. Lintvelde (Eibergen) 27.04.1885, d.v. Jan Derk Sibelink, landbouwer, en Bernardina Zonderen.

Uit het huwelijk Blankenborg-Arinck (vader Joannes Blanckenborg):

3.                   Hendrikus Antonius Blanckenborg, geb. Groenlo 22.08.1822, overl. Groenlo 11.02.1876, tr. 1e Lichtenvoorde 01.07.1858 Berendina Harmina Sterenborg, geb. ca. 1833/1834, overl. Groenlo 15.07.1862, d.v. Harmanus Sterenborg, winkelier, en Johanna Hendrika Leveman; tr. 2e Groenlo 28.04.1875 Johanna Hendrica Reirink, geb. Groenlo 03.12.1841, landbouwster, overl. Groenlo 24.03.1910, d.v. Gerhardus Johannes Reirink, landbouwer, en Johanna Gerharda Florijn.
     JHR tr. 2e Groenlo 11.09.1878 Hendrikus Bernadus Nales, geb. Groenlo 23.10.1841, timmerman, overl. Groenlo 11.03.1921, z.v. Joannes Henricus Nales, timmerman, en Gerarda ten Voorde.

 

Noten: |a||b| moeder Johanna Hendrica Arink; |c| bruidegom Johannes Blankenborg, bruid Arink, moeder v/d bruid ten Poll (huw.akte Groenlo 1821 no.7); |d| dopeling Joannes Blanckenborg.

 

[22] Gijsbertus Leveman, ook Barte/Barth, geb. Lichtenvoorde ca. 1767, koopman (1812), winkelier (1828,1839), overl. Lichtenvoorde 13.11.1849, z.v. Hendrik Leveman, metselaar, en Berendina Boekelder/Bokkers; tr. 1e Lichtenvoorde 21.04.1797, tr. Lichtenvoorde (rk) 12.05.1797 Harmina Wopereis, ook Wo(o)perei(j)s(e), overl. (kraambed) Lichtenvoorde 08.11.1811, begr. Lichtenvoorde 10.11.1811, d.v. Harmen Wopereis en Engele Hulshof; tr. 2e Lichtenvoorde 16.01.1812

[23] Maria Schilderink, geb. Lichtenvoorde ca. 1771, overl. Lichtenvoorde 24.12.1858, d.v. Jan Derk Schilderink en Catharina Harmina Roël.

Uit het huwelijk Leveman-Wopereis:

1.                   kind, begr. Lichtenvoorde 06.06.1798.

2.                   Henerica Leveman, ged. Lichtenvoorde (rk) 18.08.1799.

                    kind, begr. Lichtenvoorde 11.09.1799.

3.                   Henerica Leveman, ged. Lichtenvoorde (rk) 16.01.1801.

–              kind, begr. Lichtenvoorde 02.03.1801.

4.                   Joannes Bernardus Leveman, ged. Lichtenvoorde (rk) 21.05.1802.

5.                   Joanna Henrica Leveman, ged. Lichtenvoorde (rk) 14.03.1805, overl. Lichtenvoorde 08.05.1852, tr. Lichtenvoorde 17.05.1828 Harmanus Sterenborg, ged. Lichtenvoorde (rk) 05.01.1802, koopman, z.v. Joachim Sterenborg, schoenmaker, en Maria Schilderink, landbouwster.

6.                   * Maria Berendina Leveman, begr. Lichtenvoorde 10.07.1808.

7.                   Maria Berendina Leveman, ged. Lichtenvoorde (rk) 14.05.1810, overl. Lichtenvoorde 20.04.1856, tr. Lichtenvoorde 22.05.1829 Bernardus Manschot, geb. ca. 1801, bakker, overl. Lichtenvoorde 09.02.1856, z.v. Derk Hendrik Manschot, looier, en Henrica Schilderink.

8.                   kind, begr. Lichtenvoorde 10.11.1811.

Uit het huwelijk Leveman-Schilderink:

9.                   Harmina Catharina Leveman, geb. Lichtenvoorde 25.09.1813; volgt [11].

 

[24] Evert Kramers, geb. Schiedam ca. 1789, timmerman, overl. Schiedam 15.12.1861, z.v. Coenrardus Kramers en Anna Henkeveld; tr.

[25] Maria Smits, geb. Dordrecht ca. 1787, overl. Schiedam 21.01.1867|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Coenraad Kramers, geb. Schiedam 28.05.1814; volgt [12].

2.                   Gerardus Kramers, geb. Schiedam 24.04.1816, overl. Schiedam 05.04.1854, blokmaker, tr. Schiedam 06.04.1842 Geertruida Tiebes, geb. Schiedam 12.07.1817, overl. Schiedam 14.10.1882, d.v. Jacobus Petrus Tiebes en Dina van Pinxteren.

3.                   Petronella Johanna Kramers, geb. Schiedam 27.04.1816, overl. Schiedam 23.10.1818.

4.                   Casparus Kramers, ook Kasparus geb. Schiedam 25.05.1819, smid, overl. Schiedam 11.08.1889, tr. Schiedam 24.11.1841 Catharina Maria Gudde, geb. Schiedam 09.02.1817, overl. na 1883, d.v. Frederik Gudde en Jacoba Maria Stoop.

5.                   Johanna Kramers, geb. Schiedam 01.12.1821, overl. Schiedam 12.11.1884, tr. Schiedam 07.02.1849 Jan David van Otterdijk, geb. Schiedam 25.11.1825, smid, overl. Schiedam 22.10.1874, z.v. Josephus Marcelus van Otterdijk en Johanna Margaretha Meijer.

6.                   Henderina Kramers, geb. Schiedam 16.09.1823, overl. Schiedam 24.08.1829.

7.                   Johanna Maria Kramers, geb. Schiedam 19.08.1825, overl. Schiedam 20.06.1849.

8.                   Petrus Kramers, geb. Schiedam 27.04.1827, overl. Schiedam 29.01.1828.

 

Noten: |b| ‘zijnde de namen harer mede overledene ouders den aangevers niet bekend’ (overl.akte Schiedam 1867 no.32).

 

[26] Pieter Smits, ook Petrus, geb. Schiedam xx.08.1768, cabaretier (1813), herbergier (1829,1832), debitant in de loterij (1835), overl. Schiedam 10.04.1835, z.v. Anthonij Smits en Maria de Bruin; tr.

[27] Antonetta Dortmans, geb. Heeswijk, ged. Dinther (rk) 11.09.1768, overl. Schiedam 19.02.1836, d.v. Joannes Dirkx Dortmans en Christina Janse Strijbos/Strijkborst.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Smits, geb. Schiedam 08.04.1795, grutter (1821), meester grutter en koopman (1849), overl. Delft 04.10.1849, tr. Schiedam 29.06.1821 Elisabeth Bakhuijsen, ook Elizabeth Bakhuizen, geb. Schiedam 27.04.1800, overl. Delft 25.02.1866, d.v. Johannes Bakhuijsen en Agatha Westerman.

2.                   Maria Smits, geb. Schiedam 01.12.1798, overl. Schiedam 06.02.1876, tr. Schiedam 17.11.1816 Willem Hendricus Jansen, geb. Schiedam 24.01.1797, gistkoper, zoverl. Schiedam 30.11.1853, .v. Pieter Janse en Catharina Koevoet.

3.                   Christiaan Smits, geb. Schiedam ca. 1802, overl. Schiedam 30.01.1859.

4.                   Petronella Smits, geb. Schiedam 26.02.1804, overl. Schiedam 16.02.1873, tr. Schiedam 05.08.1829 Petrus Heinsbroek, geb. Schiedam 23.02.1793, schoenmaker, overl. Schiedam 11.07.1871, z.v. Johannes Heinsbroek en Maria Rijneveen.

5.                   Anthonetta Smits, geb. Schiedam 03.10.1805, overl. Schiedam 25.11.1865, tr. Schiedam 19.06.1827 Theodorus Johannes Hijancinthus Engering, geb. Schiedam 15.08.1804, distillateur, overl. Schiedam 31.12.1852, z.v. Stephanus Engering en Johanna Catharina Alida Beukers.
Uit dit huwelijk: Petrus Stephanus Engering (1829-1901), tr. Antje Brandhof (1830-1893), d.v. Johannes Theodorus Brandhof en Johanna Sterms.

6.                   Antonius Smits, geb. Schiedam 13.01.1808, timmermansknecht (1832), overl. Schiedam 28.11.1860, tr. Schiedam 07.11.1832 Catharina Vredenbregt, geb. Schiedam 11.02.1814, overl. Schiedam 12.03.1903, d.v. Jan Vredenbregt en Johanna Rondeltap.

7.                   Dijna Smits, geb. Schiedam 27.10.1809, overl. Schiedam 12.07.1871, tr. Schiedam 05.05.1830 Petrus Johannes Bruineman, geb. Schiedam 12.10.1809, kleermaker, overl. Schiedam 30.04.1891, z.v. Johannes Bruineman, koster, en Johanna de Jager.

8.                   Maria Magdalena Smits, geb. Schiedam 03.04.1813, overl. Schiedam 13.11.1840, tr. Schiedam 03.06.1835 Jan David Meijer, geb. Schiedam 22.08.1812, kantoorbediende, overl. Schiedam 08.03.1893, z.v. Johannes Hendricus Meijer en Catharina Jacoba Reselaar.

9.                   Theodora Smits, geb. Schiedam 12.03.1816; volgt [13].

 

[28] Gerard Henrich Schulte Bertelsbeek, genaamd Schulte Brandhoff, overl. voor 1821, tr.

[29] Catharina Elisabeth Thier, bouwvrouw (1821), overl. na 1821.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Theodor Schulte Brandhoff, geb. Lüdinghausen|a| 14.07.1792; volgt [14].

 

Noten: |a| in 1821 in Königreich Preußen, nu in Kreis Coesfeld, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[30] Hendrik Sterm, geb. Hafkensbeek {?} ca. 1765, sjouwer (1815), brandersknecht (1821,1831), overl. Rotterdam 11.03.1834, z.v. Hendrik Sterms en Catharina de Winter; tr.

[31] Margaretha Rijsbergen, geb. Vlaardingen xx.07.1778, overl. Rotterdam 10.04.1831, d.v. Pieter Rijsbergen en Anna Rijnevin.

Uit dit huwelijk (vader ook Sterm):

1.                   Petronella Sterm, geb. Schiedam 03.07.1798, tr. Schiedam 23.11.1817 Johannes Bernardus Withaeke genoemd Bulte, geb. Beesten|a| 22.07.1789, brandersknecht, z.v. Johannes Henricus Withaeke genoemd Bulte, en Maria Bulte.

2.                   Anna Sterms, geb. Schiedam 01.11.1801; volgt [15].

3.                   Apolonia Sterms, geb. Rotterdam ca. 1811, overl. Rotterdam 18.11.1882, tr. Rotterdam 14.08.1833 Nicolaas Peereboom, geb. Rotterdam 03.03.1814, timmerman (1834), overl. Rotterdam 19.03.1859, z.v. Hermanus Peereboom en Maggel Dulles.

4.                   Jan Frederik Sterms, geb. Schiedam xx.02.1813, overl. Rotterdam 11.02.1848, tr. Schiedam 25.06.1834 Anna Maria Swildens, ged. Rotterdam (rk) 13.09.1810, overl. Rotterdam 13.02.1848, d.v. Mathias Swildens en Anna Barbara Martin.

5.                   levenloze zoon, Rotterdam 04.08.1815.

 

Noten: |a| in 1817 in Königreich Hannover, nu in Landkreis Emsland, Bundesland Niedersachsen.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren