Vincent Rogers van Romondt (1903-1974)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien april 2018)

 


 

[1] Vincent Rogers van Romondt, geb. Utrecht 24.07.1903, ingenieur bouwkunde Delft 1930, Japanse internering 08.03.1942, hoogleraar TH Bandoeng ( -1954), overl. Voorburg 31.03.1974.

 

[2] Anthon George Henri van Romondt, geb. Curaçao 11.11.1874, arts, overl. Utrecht 10.05.1911, tr. Utrecht 05.08.1902
[3] Elizabeth Filippina ten Bosch, geb. Utrecht 17.04.1873, overl. Loenen 19.12.1953; tr. 2e Utrecht 15.07.1919 Gerard Johan Weijland, geb. Zeist 26.11.1887, bankbeambte, z.v. Gerard Johan Weijland (1860-1935), predikant, en Johanna Hendrika Cramer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Vincent Rogers van Romondt, geb. Utrecht 24.07.1903; volgt [1].

2.                   Bethyl Philippus van Romondt, geb. Utrecht 24.07.1903, overl. na 1974.

 

[4] Vincent Rogers van Romondt, geb. Philipsburg (Sint Maarten) 06.09.1843, luitenant der infanterie (1871), overl. Utrecht 16.08.1899|b|, tr. Curaçao 20.12.1871

[5] Jannetje de Haseth, geb. Curaçao 16.06.1846, overl. ’s-Gravenhage 08.03.1920, begr. Utrecht (Alg.Bpl.) 11.03.1920.

Uit dit huwelijk:

1.                   Philip Frederik Willem van Romondt, geb. Curaçao 08.09.1873, overl. ’s-Gravenhage 31.01.1941.

2.                   Anthon George Henri van Romondt, geb. Curaçao 11.11.1874; volgt [2].

3.                   John Vincent Rogers van Romondt, geb. Curaçao 22.08.1876, overl. Amsterdam 05.06.1909|a|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Groningen 1909 no.700; |b| moeder per abuis Judith Rintz TK (overl.akte Utrecht 1899 no.1146).

 

[6] Nicolaas Jacobus ten Bosch, geb. Sluipwijk 17.01.1843, heel- en verloskundige, geneesheer, overl. Utrecht 23.04.1917, tr. Dwingeloo 04.05.1869

[7] Elizabeth Filippina Hubenet, geb. Dwingeloo 23.06.1849, overl. Utrecht 08.06.1909.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrika Antonia Klazina ten Bosch, geb. Utrecht 17.12.1869, overl. Utrecht 22.12.1869.

2.                   Elizabeth Filippina ten Bosch, geb. Utrecht 28.04.1872, overl. Utrecht 17.03.1873.

3.                   Elizabeth Filippina ten Bosch, geb. Utrecht 17.04.1873; volgt [3].

4.                   Nicolaas Jacobus ten Bosch, geb. Utrecht 16.02.1874, onderdirecteur van een broodfabriek (1901), fabrieksdirecteur (1919), directeur (1925), overl. Utrecht 01.08.1943, tr. 1e Utrecht 19.02.1903 Joanna Hoefer, geb. Blaricum 06.06.1874, overl. Nice (Frankrijk) 26.02.1925|a|, d.v. Edouard Gustaaf Hoefer en Josina Clara Maria Rouffaer; tr. 2e Bussum 27.08.1925 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Utrecht 22.10.1930, ingeschr. Bussum 05.11.1930) Antje van den Brul, geb. Schellinkhout ca. 1882/1883, d.v. Pieter van den Brul en Geertje Rooker; tr. 3e Soest 16.04.1931 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Utrecht 17.01.1934, ingeschr. Soest 19.01.1934) Trientje Springer, geb. Wemeldinge 04.04.1891, overl. Heemstede 02.07.1945, d.v. Hendrik Springer, koffiehuishouder (1916), koopman (1931), en Pieternella Sonke; tr. 4e Soest 06.03.1934 Antje van den Brul, overl. na 1943.

     AvdB tr. 1e Amsterdam 21.07.1909 Jan Gerard van Hemert, geb. Gorinchem 08.07.1876, overl. voor 1925, z.v. Gijsbertus Johannes van Hemert, hoofd ener school, en Sophia Wilhelmina van der Zande; tr. 3e ’s-Gravenhage 04.09.1931 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 04.04.1933, ingeschr. ’s-Gravenhage 18.04.1933) Gustav Robert Massa, geb. Leiden 20.09.1883, boekhouder (1906), administrateur bij een verzekeringsmaatschappij (1920), overl. ’s-Gravenhage 06.10.1953, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 09.10.1953.
     TS tr. 1e Amsterdam 30.0.8.1916 Johan Pieter Willem Geill, geb. Tebing Tinggo (Res. Palembang) 25.01.1886, arts, z.v. Willem Marie Geill en Wilhelmina Maria van Zadelhoff.
     GRM tr. 1e ’s-Gravenhage 03.01.1906 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 27.06.1918, ingeschr. ’s-Gravenhage 01.08.1918) Christina Frederika Lether, geb. Arnhem 13.10.1880, boekhoudster (1906), d.v. Fredrik Andries Karel Lether en Maria Klara van Berkel; tr. 2e ’s-Gravenhage 13.08.1920 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 11.12.1930, ingeschr. ’s-Gravenhage 20.01.1931) Petronella Gabriella Maria Stutterheim, geb. ’s-Gravenhage, 03.08.1885, d.v. Gerhardus Frederik Stutterheim en Maria Elizabeth Houtman.

5.                   Maria ten Bosch, geb. Utrecht 12.04.1875, overl. Soest 23.07.1944, tr. Utrecht 30.10.1900 Jacob Cramer, geb. Amsterdam ca. 1872/1873, overl. Soest 20.02.1957, z.v. Jacob Cramer en Simonia Louisa Lagerwerff.

6.                   Abraham ten Bosch, geb. Utrecht 15.06.1876, ingenieur, overl. Utrecht 09.09.1956, tr. 1e ’s-Gravenhage 20.06.1901|b| (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 09.12.1924, ingeschr. ’s-Gravenhage 17.12.1924) Jacoba Clara Josina Maria van Eijk van Voorthuijsen, geb. Gorinchem 29.03.1874, overl. ’s-Gravenhage 23.11.1947, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 26.11.1954, d.v. Hendrik Christiaan van Eijk van Voorthuijsen en Jacoba Petronella van Teijlingen; tr. 2e Hamburg 07.02.1925 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Arnhem 29.11.1934, ingeschr. ’s-Gravenhage 05.12.1934) Lilli Catharina Josephina Wesener; tr. 3e voor 1956 Sophia Catharina Steenbergen, overl. na 1956.

 

Noten: |a| overl.akte Utrecht 22.07.1925 no.1076; |b| get. Anthon George Henri van Romondt, 26 jaar {Abraham’s latere zwager} (huw.akte ’s-Gravenhage 1901 no.829).

 

[8] Johannes Willem van Romondt, geb. Philipsburg (Sint Maarten), ontvanger op Sint Maarten (1832), gezaghebber van ‘St. Martin Nederlandsch Gedeelte’ (1849), overl. Sint Maarten 12.06.1849|b|, tr. Sint Maarten 12.11.1826|a|

[9] Judith Rink Tielenius Kruijthoff, overl. Sint Maarten 16.03.1878.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sarah Maria van Romondt, geb. 08.09.1827, overl. Sint Maarten 20.09.1899 (no.27), tr. Anthon Reinhard Albert Marie Clifford Kocq van Breugel, geb. Den Helder 25.11.1824, overl. voor 1899, z.v. jhr. Jaques Fabrice Herman Clifford Kocq van Breugel, luitenant ter zee, adjudant bij schout-bij-nacht Wolterbeek, commanderende het Nederlands Eskader in de Middellandse Zee (1824), en Wilhelmina Francina Amelia Louise de Wolff.

2.                   Willem Hendrik Rink van Romondt, geb. 18.05.1829, overl. Sint Maarten 01.10.1897 (no.43), tr. voor 1857 Anna Walton Dalrymple, geb. Barbados ca. 1823, overl. Sint Maarten 28.03.1897 (no.1(S)), d.v. John Dalrymple en Rosina Dalrymple.

3.                   Everhardus Alexander van Romondt, geb. Sint Maarten 24.11.1831, overl. Curaçao 10.11.1896.

4.                   Philogene Diederik Kruijthoff van Romondt, geb. Sint Maarten 13.05.1833, overl. Philipsburg (Sint Maarten) 26.08.1911 (no.39).

5.                   Anna Paulowna van Romondt, geb. Sint Maarten 16.07.1835, overl. Philipsburg (Sint Maarten) 10.09.1924 (no.43).

6.                   Susan Elizabeth van Romondt, geb. Sint Maarten 21.10.1839, overl. Philipsburg (Sint Maarten) 03.12.1922 (no.58), tr. William Peter Laportere van Romondt.

7.                   Vincent Rogers van Romondt, geb. Philipsburg (Sint Maarten) 06.09.1843; volgt [4].

8.                   Juliet Isabel Antoinette van Romondt, geb. Cul du Sac (Sint Maarten) 07.08.1848 (no.1)|c|, overl. Boven Prinsen Kwartier (Sint Maarten) 02.09.1885 (no.45), tr. Sint Maarten 23.09.1874 Diederik Johannes van Romondt, geb. ca. 1846, z.v. August Alexander van Romondt en Charlotte Romney von Bretton.

 

Noten: |a| niet beschikbaar bij Zoekakten {mrt’18}; |b| huw.bijln Curaçao 1871 no.45 (zoon Vincent); |c| ‘moeder weduwe’ (transcriptie in Wiewaswie), akte niet beschikbaar bij Zoekakten {mrt’18}.

 

[10] Philip Frederik de Haseth, geb. Bonaire 20.07.1802|a|, zeeman (1845), overl. Curaçao 16.10.1872|b|, tr. Curaçao 04.06.1845

[11] Maria Eliza Belt, ook (Maria) Elisa/Eleiza/Eleyza, geb. Curaçao 09.02.1813, overl. Curaçao 21.10.1895.

‘In echt aangenomen de bij elkander reeds verwekte kinderen’ (1845):

1.                   Rudolfina Lorencia de Haseth, geb. Curaçao 26.09.1833, overl. Curaçao 17.09.1913, tr. Curaçao 18.09.1850 Hendrik Evertsz, geb. Curaçao 08.04.1824, overl. Curaçao 07.02.1910, z.v. Johannes Philippus Evertsz en Anna Elisabeth de Haseth.

2.                   Anna Dorothea de Haseth, geb. Curaçao 21.02.1835, overl. Curaçao 14.02.1870, tr. Curaçao 11.09.1861 Pieter Carel Gorsira, geb. Curaçao 16.11.1826, overl. Curaçao 17.10.1903, z.v. Cornelis Gorsira en Johanna Jacoba de Haseth.

3.                   Carolina Alida de Haseth, geb. Curaçao 10.03.1837, overl. Curaçao 01.03.1892, tr. Curaçao 26.11.1862 Frederik de Witt Evertsz, geb. Curaçao 01.06.1835, overl. Curaçao 22.06.1907, z.v. Johannes Philippus Evertsz en Anna Elisabeth de Haseth.

4.                   Carolina de Haseth, geb. Curaçao 30.06.1838, overl. Curaçao 26.09.1919, tr. Curaçao 01.08.1860 Pieter Gorsira, geb. Curaçao 05.05.1834, overl. Curaçao 09.05.1885, z.v. Christoffel Steinmeier Gorsira en Dorothea Evertsz.

5.                   Carel Zacharias de Haseth, geb. Curaçao 15.10.1839, overl. Curaçao 08.01.1908, tr. Curaçao 05.10.1864 Sophia van Rhijn, geb. Paramaribo (Suriname) 10.08.1846, overl. Curacao 13.03.1907, d.v. Hendrik Monsanto van Rhijn en Anna Catharina de Rochemont.

6.                   James Belt de Haseth, geb. Curacao 04.05.1841, overl. Curaçao 27.11.1900, tr. Curaçao 20.03.1889 Maria Hermina Manuella, ook Manuela, geb. Curaçao 07.04.1840, overl. Curaçao 10.09.1929, d.v. Maria Manuella.

7.                   Constantia Charlotte de Haseth, geb. Curaçao 30.06.1843, overl. Curaçao 24.08.1869.

8.                   Pieter Lourens de Haseth, geb. Curaçao 14.12.1844, overl. Curaçao 10.10.1905, tr. Curaçao 16.02.1881 Jannetje Magdalena Neuman, geb. Curaçao 13.07.1861, overl. Curaçao 26.07.1951, d.v. August Wilhelm Frederikszn Neuman en Dorothea de Haseth.

Uit dit huwelijk:

9.                   Jannetje de Haseth, geb. Curaçao 16.06.1846; volgt [5].

10.               levenloze zoon, Curaçao 25.10.1847.

11.               Christiaan Gerard de Haseth, geb. Curaçao 12.02.1849, overl. Curaçao 20.02.1934, tr. Curaçao 26.06.1878 Marianita Oduber, geb. Paraguana (Venezuela) ca. 1856, overl. Curaçao 08.07.1944, d.v. Francisco Oduber en Johanna Prudencia Eckmeyer.

12.               Elisabeth de Haseth, geb. Curaçao 05.11.1850.

13.               Philip Frederik de Haseth, geb. Curaçao 20.05.1852, overl. Curaçao 22.10.1868.

14.               Johannes Andreas de Haseth, geb. Curaçao 28.07.1853, overl. Curaçao 17.12.1919, tr. Curaçao 04.09.1878 Anna Elisabeth Evertsz, geb. Santo Domingo 08.12.1851, overl. Curaçao 11.01.1929, d.v. Carel Evertsz de Haseth en Carmen Travieso.

15.               Maria Eliza de Haseth, geb. Curaçao 10.12.1854, overl. Curaçao 13.04.1892.

16.               Johanna Henrietta de Haseth, geb. Curaçao 02.02.1856, overl. Curaçao 17.09.1926, tr. Curaçao 06.06.1877 Joseph Möller, geb. Curaçao 25.06.1849, overl. Curaçao 27.07.1909, z.v. Johan Frederik Muller (-1871) en Jeannette Clarissa Eskildsen (-1873).

 

Noten: |a| geb. Curaçao (overl.akte Curaçao 1872 no.252); |b| overl.akte Bonaire 15.11.1872 no.42.

 

[12] Abraham ten Bosch, geb. Vlaardingen 13.03.1809, ged. Vlaardingen 16.04.1809, overl. Sluipwijk 03.07.1858, tr. Lienden 26.01.1838

[13] Hendrika Antonia Clasina Doedes, geb. Ingen (Maurik) 26.01.1812, overl. Gouda 13.01.1891.

Uit dit huwelijk:

1.                   Abraham ten Bosch, geb. Sluipwijk 10.01.1839.

2.                   Dirk ten Bosch, geb. Sluipwijk 14.07.1841, officier van gezondheid van het Oost-Indisch Leger, overl. Amsterdam 09.04.1886|a|, overl. Haarlem (Bpl. Kleverlaan), tr. Gouda 31.07.1877 Josina Jacoba de Wilde, geb. Reeuwijk 30.01.1840, overl. 01.06.1901, begr. Haarlem (Bpl. Kleverlaan), d.v. Pieter de Wilde en Helena de Jaeger/Jaager.

3.                   Nicolaas Jacobus ten Bosch, geb. Sluipwijk 17.01.1843; volgt [6].

4.                   Maria ten Bosch, geb. Sluipwijk 20.11.1844, overl. Sluipwijk 25.05.1845.

5.                   Maria ten Bosch, geb. Sluipwijk 11.10.1846, overl. Wassenaar 05.10.1929, tr. Utrecht 03.01.1867 Gerrit Jacobus van der Flier, geb. Nijkerk 27.12.1841, overl. ’s-Gravenhage 25.12.1909, z.v. Albertus van der Flier, koopman, en Petronella Jacoba de Hoest.

6.                   Margaretha Elisabeth ten Bosch, geb. Sluipwijk 05.09.1847, overl. Sluipwijk 17.09.1847.

7.                   Lambertus ten Bosch, geb. Sluipwijk 08.09.1849, predikant, overl. Gouda 15.03.1913, tr. 1e Hoogeveen 23.10.1873 Sara Maria Hubenet (1851-1877), d.v. Lieve Hubenet en Maria Rijnders; tr. 2e Utrecht 15.01.1880 Maria Jeannetta Scholtens, geb. Dinteloord 27.08.1848, overl. Gouda 30.01.1926, d.v. Henderikus Scholtens, ontvanger van ’s Rijks belasting, en Frouke van Slogteren.

8.                   Margaretha Elizabeth Cornelia ten Bosch, geb. Sluipwijk 19.06.1851, overl. Sluipwijk 04.07.1851.

 

Noten: |a| overl.akte Haarlem 1886 no.381.

 

[14] Lieve Hubenet, geb. Vlagtwedde 10.12.1822, veearts (1849), rijksveearts der eerste klasse (1853,1892), overl. De Huizen (Hoogeveen) 07.06.1904, tr. Utrecht 24.08.1848

[15] Maria Rijnders, geb. Zaltbommel 05.07.1829, overl. Zelhem 12.01.1917.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elizabeth Filippina Hubenet, geb. Dwingeloo 23.06.1849; volgt [7].

2.                   Sara Maria Hubenet, geb. Dwingeloo 20.04.1851, overl. Oegstgeest 30.11.1877, tr. Hoogeveen 23.10.1873 Lambertus ten Bosch (1849-1913), z.v. Abraham ten Bosch en Hendrika Antonia Clasina Doedes.

3.                   Bernard Jacques Cornelis Hubenet, geb. Dwingeloo 21.05.1853, veearts te Dokkum (1876), overl. Leeuwarden 29.07.1943, tr. 1e Nieuw-Lekkerland 14.09.1876 Anna Geertruida Aalbers, geb. Nieuw-Lekkerland 14.03.1855, overl. Dokkum 12.12.1887, d.v. Bernardus Johan Aalbers en Maria van Driel; tr. 2e na 1887 Wilhelmina Catharina Wijnmalen, geb. Oud-Beijerland 12.11.1856, overl. Leeuwarden 11.07.1949, d.v. Willem Carel Wijnmalen en Jakoba Adriana Johanna Peelen.

4.                   Henderika Frederika Hubenet, geb. Dwingeloo 02.04.1855, tr. Hoogeveen 10.06.1874 Warner Bruins Slot, geb. Sloot (Hoogeveen) 12.04.1850, vervener, z.v. Harm Bruins Slot, vervener, en Grietje Nijsingh.

5.                   Bernardina Hendrika Hubenet, geb. Dwingeloo 17.04.1857, overl. Hoogeveen 22.02.1929, winkelierster (1892), tr. 1e Hoogeveen 07.08.1881 Lambertus van Nispen, geb. Stad Ommen 19.04.1851 (akte), timmerman (1881), aannemer (1886), overl. Zwolle 31.11.1886, z.v. Reinier van Nispen, onderdirecteur, en Grietje Siepel tr. 2e Hoogeveen 16.09.1892 Roelof Sterken, geb. Dieverbrug (Diever) 10.01.1866, koopman, overl. Hoogeveen 13.06.1939, z.v. Hendrik Sterken, kleermaker, en Jansje Bartels.

6.                   Henriëtte Juliana Augustina Hubenet, geb. Dwingeloo 29.04.1859, overl. Zwolle 30.10.1942, tr. Hoogeveen 22.09.1886 Coenraad ter Horst, geb. Zwolle 18.01.1858, aannemer, overl. Zwolle 15.04.1915, z.v. Jurrianus ter Horst, kuiper, en Lotje Bijl.

7.                   Alberdina Constantia Hubenet, geb. Dwingeloo 24.03.1861, overl. Voorburg 31.08.1945, tr. Hoogeveen 22.10.1892 Dirk Hendrik Teljer, geb. Vreeswijk ca. 1868, drogist, overl. Maartensdijk 04.07.1949, z.v. Adrianus Henricus Teljer en Sara Nout.

8.                   Hendrik Hubenet, geb. Dwingeloo 04.08.1863, overl. Het Haagje (Hoogeveen) 22.08.1878.

9.                   Dirk Hubenet, geb. Dwingeloo 22.04.1865, overl. Nijmegen 17.02.1943.

10.               Maria Louise Hubenet, geb. Dwingeloo 17.10.1867, collectrice der Staatsloterij (1918), tr. 1e Hoogeveen 28.03.1898 Cornelis Louis Bernard Pet, geb. De Huizen (Hoogeveen) 28.05.1869, ontvanger (1898), inspecteur der registratie (1909), overl. Heerenveen (Schoterland) 30.03.1909, z.v. Jan Pet, koopman, en Jeannette Gabriëlle Jonquière; tr. 2e Assen 05.01.1918 Jacobus Jan Philip Cornelius van den Heuvel tot Beichlingen, gezegd Bartolotti Rijnders, geb. Grave 18.11.1856, arts, dirigerend officier van gezondheid 1e klasse, overl. Nijmegen 10.06.1930, z.v. Jacobus Jan Philip van den Heuvel tot Beichlingen en Johanna Cornelia Sophia Swartjes.
     JJPCvdH tr. 1e ’s-Gravenhage 24.09.1885 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Utrecht 08.02.1917, ingeschr. ’s-Gravenhage 01.03.1917) Theresia Theodora Geertruida Beijen, geb. ca. 1862/1863, overl. ’s-Gravenhage 06.01.1945, begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaan) 10.01.1945, d.v. Antonie Frederik Beijen, kolonel der infanterie, en Catharina Gezina Scherius.

11.               Constant Willem Pieter Hubenet, geb. Dwingeloo 06.03.1870, overl. Het Haagje (Hoogeveen) 18.12.1871.

12.               Constant Willem Pieter Hubenet, geb. Hoogeveen 03.05.1872, handelsbediende (1898), drogist (1930), overl. Zelhem 20.10.1930, tr. Zwolle 10.05.1898 Gerritje Hendrika Gietelink, geb. Zwolle 23.07.1879, overl. ’s-Gravenhage 17.02.1949|a|, d.v. Albert Gietelink, spoorwegbeambte, en Wilhelmina Maria Greefkes.

 

Noten: |a| overl.akte Voorburg 1948 no.82.

 

[16] van Romondt

[17] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Willem van Romondt; volgt [8].

 

[18] Adolf Tielenius Kruijthoff, geb. Tiel 04.09.1785, oud-hoofdambtenaar in de West-Indische bezittingen|a|, oud-controleur generaal der Nederlandsche West-Indische bezittingen|b|, RNL, overl. Terheijden 22.02.1860, z.v. Gerardus Cornelis Tielenius Kruijthoff en Deliana Maria Baart; tr.

[19] Sara(h) Gumbes, overl. voor 1860.

Uit dit huwelijk:

1.                   Judith Rink Tielenius Kruijthoff; volgt [9].

 

Noten: |a| overl.akte Terheijden 1860 no.9; |b| annonce (collectie CBG).

 

[20] Carel Zacharias de Haseth, geb. Curaçao 04.11.1776, landeigenaar (1845), overl. Curaçao 12.10.1852|b|, tr.

[21] Dorothea Dammers, geb. Curaçao 21.09.1771, overl. Curaçao 21.02.1837|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Elizabeth de Haseth, geb. Bonaire 16.11.1795, overl. Curaçao 05.12.1872, tr. voor 1830 Johannes Philippus Evertsz, geb. Bonaire 21.04.1777, overl. Curaçao 20.03.1862, z.v. Hendrik Evertsz en Johanna Cornelia Krell.

2.                   Pieter Lourens de Haseth, geb. Bonaire 30.03.1798, overl. Curaçao 18.07.1865, tr. Curaçao 31.10.1827 Clasina Jacoba Gorsira, geb. Curaçao 15.11.1809, overl. Curaçao 04.04.1873, d.v. Pieter Gorsira en Hendrina Zeyl.

3.                   Christiaan Gerard de Haseth, geb. Bonaire 25.01.1800, overl. Curaçao 26.03.1872, tr. Curaçao 29.04.1840 Niesje Maria Gorsira, geb. Curaçao 11.12.1813, overl. Curaçao 30.06.1881, d.v. Pieter Gorsira en Hendrina Zeijl.

4.                   Philip Frederik de Haseth, geb. Bonaire ca. 1802; volgt [10].

5.                   Benjamina Carolina de Haseth, geb. Bonaire 21.04.1805, overl. Curaçao 09.11.1884, tr. voor 1831 Carel Maurits Gäerste, overl. voor 1884.

6.                   Johanna Jacoba de Haseth, geb. Curaçao 18.10.1807, overl. Curaçao 16.12.1883, tr. Curaçao 21.01.1824 Cornelis Gorsira, geb. Curaçao 02.02.1801, overl. Curaçao 05.09.1885, z.v. Pieter Gorsira en Hendrina den Uyl Zeil.

7.                   Johannes Andries de Haseth, geb. Curaçao ca. 1811, overl. ’s-Gravenhage 30.01.1880|a|.

8.                   Jannetje de Haseth, geb. Bonaire ca. 1815, tr. Curaçao 11.05.1853 Petrus Henricus Haak, geb. Zutphen 19.02.1828, z.v. Gerrit Jan Arnoldus Haak, verwer, en Femmetje Noorman.

 

Noten: |a| overl.akte Curaçao, district Stad, 16.03.1880 no.73; |b| geen ouders vermeld (overl.akte Curaçao 1852 no.223); |c| geen ouders vermeld (overl.akte Curaçao 1837 no.34).

 

[22] James Belt, tr.

[23] Alida Breeker/Brugge, overl. na 1845.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Francisca Belt, geb. Curaçao 11.12.1811, overl. Curaçao 13.01.1892.

2.                   Maria Eliza Belt, geb. Curaçao 09.02.1813; volgt [11].

3.                   Constancia Charlotte Belt, geb. Curaçao 09.05.1818, overl. Curaçao 18.05.1901.

 

[24] Abraham ten Bosch, ged. Utrecht 21.08.1774, predikant te Vlaardingen (1838), overl. Vlaardingen 17.06.1854, z.v. Jacob Cornelis ten Bosch en Christina Dilliana van Weede; tr.

[25] Margaretha Elisabeth Fabius, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 2.6.10.1770, overl. Vlaardingen 11.02.1823, d.v. Nicolaas Jacobus Fabius en Cornelia van Roijen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christina Deliana ten Bosch, geb. Vlaardingen 30.09.1804, ged, Vlaardingen 28.10.1804, overl. Haarlem 11.03.1874, tr. Gerhard van Warmelo, geb. ca. 1798, overl. Gouda 19.05.1850, z.v. Willem Lambertus van Warmelo en Anna Voornbergh.

2.                   Abraham ten Bosch, geb. Vlaardingen 13.03.1809, ged. Vlaardingen 16.04.1809; volgt [12].

3.                   Cornelia ten Bosch, geb. Vlaardingen 15.06.1812, overl. Haarlem 22.01.1871.

 

[26] Dirk Doedes, geb. ca. 1786, beroepen predikant te Puiflijk en Leeuwen (1805), ‘ministre du cule de la commune réformée d’Ingen’ (1812), predikant te Ingen (-1863), overl. Ingen (Lienden) 31.12.1863, z.v. Lambertus Doedes en Klazina van der Starren; otr. 1e Utrecht 22.08.1805 Elizabeth Augustina Sandtmann, geb. ca. 1781, overl. Ingen 26.01.1807; otr. 2e Utrecht 11.10.1807, tr. Utrecht 25.10.1807

[27] Maria Houtzagers, ged. Utrecht 12.07.1787, overl. Capelle aan den IJssel 27.06.1867, d.v. Hendrik Houtzagers en Sara Sikkel.

Uit het huwelijk Doedes-Sandtmann:

1.                   Clasina Doedes, geb. Puiflijk 18.08.1806, ged. Puiflijk 24.08.1806, tr. Lieden 05.12.1829 Bernardus Hendrikus Verpoorten, geb. Haarlem 22.04.1804, ged. Haarlem 06.05.1804, onderwijzer, z.v. Cornelis Verpoorten en Susanna Cortol (-1814).

Uit dit huwelijk (moeder soms Houdtzagers):

2.                   Sara Maria Doedes, ged. Ingen 18.09.1808; volgt [31].

3.                   Lambertus Doedes, ged. Ingen 10.06.1810, predikant (te Moerkapelle), overl. Warnsveld 05.04.1894, tr. Lienden 10.08.1838 Marretje Doorn, geb. ca. 1809, overl. na 1867, d.v. Pieter Doorn (-1840) en Marretje Swart.

4.                   Hendrika Antonia Klazina Doedes, geb. Ingen (Maurik) 26.01.1812; volgt [13].

 

[28] Hendrik Hubenet, ged. ’s-Gravenhage 03.12.1787, rijdend commies (1816), brigadier te paard bij de convooyen en licenten (1818), commies te paard (1820), commies 2e klasse (1822), rijksambtenaar (1846), gepensioneerd ambtenaar (1851), overl. Bovensmilde (Smilde) 05.12.1866, z.v. Hendrik Hubenet (ca.1729-1814) en Elisabeth van Wezel; tr. ’s-Gravenhage 03.12.1809 Henrika Maria Carolina Kern, geb. Grave ca. 1785, overl. ’s-Gravenhage 10.05.1872|g|; en

[29] Elizabeth Philipina Snoeij, geb. Rotterdam 04.10.1791, ged. Rotterdam (Grote Kerk) 16.10.1791, overl. Eelde 25.11.1867, d.v. Cornelis Snoeij en Neeltje van Veenendaal.

– Bij beschikking van de Arr.Rb. Assen 21.02.1868 wordt in de overlijdensakte van Hendrik Hubenet bij de naam van de echtgenote ‘Elisabeth Snoei’ vervangen door ‘Henrika Maria Carolina Kern’, die blijkens een overlegd extract ’s-Gravenhage 03.12.1809 gehuwd is met Hendrik Hubenet.|d|

Uit het huwelijk Hubenet-Kern:

1.                   Maria Hendrica Hubenet, ged. ’s-Gravenhage (Kerk Oude Molstraat (rk)) 23.11.1808|f|, tr. ’s-Gravenhage 03.08.1831|e| Nicolaus Henricus Vorst, geb. ’s-Gravenhage (Kerk Casuarijstraat (rk)) 15.02.1808, ged. ’s-Gravenhage 15.02.1808, kleermaker, z.v. Matthaeus Vorst en Maria van Hees (-1812).

Kinderen met Elisabet/Elisabeth/Elizabet/Elizabeth Filippina/Filippine/Philipina/Philippina Snoei/Snoeij:

2.                   Hendrik Hubenet, geb. ’s-Gravenhage 16.02.1815|h|, rijksmeter en taxateur der turf, tr. Anloo 26.03.1846 Hester la Coste, geb. Anloo 06.05.1825, d.v. Johannes Bernardus la Coste, heel- en vroedmeester, en Hendrika Gezina Smeengh.

3.                   Constant Willem Pieter Hubenet, geb. Ootmarsum 10.11.1816, w.s. jonggestorven.

4.                   Albertus Hubenet, geb. Nijmegen 10.11.1818.

5.                   Kornelius Hubenet, ook Cornelis, geb. Vlagtwedde 10.11.1820, commies rijksbelastingen, tr. Meppel 19.07.1851 Grietje Odding, geb. Meppel ca. 1826, d.v. Arent Koops Odding (-1839) en Gerritdina Esman (-1828).

6.                   Lieve Hubenet, geb. Vlagtwedde 10.12.1822|a|; volgt [14].

7.                   Hendrika Fredrika Elisabeth Philipina Hubenet, geb. Emmen 06.12.1824, overl. voor 1856, tr. Rotterdam 25.08.1852 Johannes Wamsteker, geb. Mechelen ca. 1824, z.v. Hendrik Wamsteker en Rosalia Bogaertz.
     JW tr. 2e 1856 Maria Louisa (1831-1903), jongere zuster van Hendrika.

8.                   Juliana Augusta Hindrietta Hubenet, geb. Emmen 25.06.1828, tr. Meppel 17.03.1855 Arend Odding, ged. Vries ca. 1812, tapper, z.v. Albert Arends Odding en Jantien Roelofs.
     AO, ook Arend Arends, tr. 1e Vrouwtje Odding, overl. voor 1855.

9.                   Maria Louisa Hubenet, geb. Sleen 26.01.1831, overl. Hilversum 07.12.1903, tr. Dwingeloo 12.10.1856 Johannes Wamsteker, geb. Mechelen|b| 25.02.1824, stuurman, overl. voor 1903, z.v. Hendrik Wamsteker en Rosalia Bogaertz.
     JW tr. 1e 1852 Hendrika Fredrika Elisabeth Philipina Hubenet (1824-voor1856), oudere zuster van Maria Louisa.

10.               Constant Willem Pieter Hubenet, geb. Oosterhesselen 03.08.1833, genees-, heel- en verloskundige, tr. 1e Eelde 10.11.1859 Jantien Hilbrants, geb. Eelde 22.12.1833, overl. Eelde 22.05.1865, d.v. Hilbrant Hilbrants, landbouwer, en Froukje Groenwold; tr. 2e Roden 14.06.1866 Catharina Bonthuis, geb. Nietap (Roden) 18.09.1841, overl. Haren 19.01.1890, d.v. Alje Bonthuis, vervener, en Jantje Roelfs Koekoek.

11.               Josephina Sophia Hubenet, geb. Oosterhesselen 03.05.1836|c|, overl. Bovensmilde (Smilde) 13.10.1862.

 

Noten: |a| moeder Elizabet Philippine Snoeij (geb.akte Vlagtwedde 1822 no.54); |b| Mechelen ‘in de provincie Antwerpen, toenmaals tot het Koningrijk der Nederlanden, thans tot België behoorende’ (huw.akte Dwingeloo 1856 no.14); |c| per abuis geb. 1837 (overl.akte Smilde 1862 no.109); |d| ingeschreven rectificatie (overl.akte Smilde 1868 no.23) & kanttekening op overl.akte Smilde 1866 no.138; |e| moeder v/d bruid Maria Carolina Hendrica Kern in de akte, tekent met H.M.C. Kern; de vader, ‘ambtenaar wonende in de gemeente Fleer in Drenthe’, geeft op afstand schriftelijk toestemming (huw.akte ’s-Gravenhage 1831 no.171); |f| moeder Maria Carolina Hendrica (huw.bijln ’s-Gravenhage 1831 no.171); |g| Hendrica M.C., ‘zijnde de namen der ouders niet bekend’, wede Hendrik Hubernet (overl.akte ’s-Gravenhage 1872 no.893); |h| z.v. Elisabeth Snoeij, 23 jaar, ‘zijne echtgenote’ (geb.akte ’s-Gravenhage 1815 fol.39v).

 

[30] Bernardus Jaques Cornelis Rijnders, geb. Ingen ca. 1800, veearts der 1e klasse (1829), veearts bij de Veeartsenijschool (1849), overl. Utrecht 12.02.1853, z.v. Ferdinand Hermanus Rijnders (-1817) en Wilhelmina Henrietta van den Heuvel tot Bijchelinge gesegt Bartholotti; tr. Lienden 17.05.1827

[31] Sara Maria Doedes, ged. Ingen 18.09.1808, overl. Utrecht 30.04.1897, d.v. Dirk Doedes en Maria Houtzagers.

Uit dit huwelijk (vader veelal Bernard Jacques Cornelis):

1.                   Ferdinand Bernard Hermanus Rijnders, geb. Zaltbommel 14.05.1828, overl. Zaltbommel 02.08.1828.

2.                   Maria Rijnders, geb. Zaltbommel 05.07.1829; volgt [15].

3.                   Wilhelmina Jeannette Henrietta Rijnders, geb. Zaltbommel 03.12.1830, overl. Zaltbommel 15.08.1831.

4.                   Hendrika Lambartina Rijnders, geb. Ingen (Lienden) 03.08.1832, overl. Oss 16.01.1833.

5.                   Bernard Jacques Cornelis Rijnders, overl. Heusden 21.08.1836.

6.                   Diderika Rijnders, overl. Heusden 25.08.1837.

7.                   Dirk Rijnders, geb. Utrecht 08.06.1841, predikant, overl. Utrecht 10.05.1888, tr. Alkmaar 02.08.1871 jkvr. Catharina Barbara van Hogendorp, geb. Alkmaar 24.08.1853 (akte), overl. Zeist 06.06.1917, d.v. jhr. Willem Andreas van Hogendorp en Sara Jacoba Druijvesteijn.

8.                   Bernardus Jaques Cornelis Rijnders, geb. Utrecht 01.12.1849.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren