Johan Hildebrand George Schepers (1885-1968)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien april 2021)

 


 

[1] Johan Hildebrand George Schepers, geb. Doesburg 28.08.1885, eindexamen hbs met 5-j. cursus Arnhem 1902|h|, geslaagd voor art.61 en 64 1904|i|, kandidaatsexamen 1e gedeelte 1906|j|, kandidaatsexamen 1907|k| en ingenieursexamen civiele techniek Delft 1908|l|, buitengewoon hoogleraar Bandoeng (1921-), hoofd van den Triangulatiebrigade van den Topografischen Dienst (1937), OON 1937, overl. Utrecht 30.01.1968, begr. Bilthoven (Bpl. Den en Rust) 02.02.1968; tr. 1e ’s-Gravenhage 03.12.1909 Willemina Coenradina Dijkerman, geb. Rhenen 13.10.1881, overl. Weltevreden 29.07.1931, d.v. Gerrit Jan Dijkerman (1831-1918) en Johanna Catharina Blanken (-1919); tr. 2e Batavia 03.06.1938|f| Maria Anna Verhoeff, geb. Velp (Rheden) 12.04.1893, overl. Utrecht 18.11.1952, d.v. Cornelis Jan Pieter Verhoeff (1856-1929), huisonderwijzer, en Henriette Margaretha Christina Soeter (1860-1953).

Uit het huwelijk Schepers-Dijkerman: George Heinrich Ludwig Schepers, geb. Medan 02.05.1912, scheikundig ingenieur bij de Ned.Kol.Petr. Maatschappij te Soengei Gerong (Palembang), overl. (‘in het Sumatrakamp aan dysenterie’|g|) Loeboek Linggau (Kamp Belalau) 01.06.1945, begr, Nederlands Ereveld Pandu.
     MAV tr. 1e Batavia 07.10.1920|a| Adelhart Elise Gustaaf van Leeuwen, geb. Djatibarang (Brebes, Res. Tegal) 01.04.1897|b||c|, vertrekt 08.02.1919 met s.s. Prins der Nederlanden van Amsterdam naar Batavia|d|, empl. Maclaine Watson te Weltevreden (1925,1927), overl. Tjipaganti (Res. Bandoeng) 11.06.1936|e|.
     AEGvL tr. Weltevreden (Res. Batavia) 29.03.1930 Alwine Helena Johanna Grüschke, geb. Den Helder 03.07.1906, overl. Bandoeng 05.12.1944, d.v. Johann Gottlieb Grüschke, eerste luitenant der mariniers (1906), administrateur van een machinefabriek (1927), lt.kol. der mariniers b.d. (1949), en Ariaantje Bos.
     AHJG tr. 1e Rotterdam 21.07.1927 Harry Walter, geb. Modjokerto (Res. Soerabaja) 30.09.1900, elektrotechnisch ingenieur te Pangkalpinang (1927), z.v. Taco Walter en Hermina van Dissel.

 

Noten: |a| RA 1921 p.16; |b| geb. Brebes (RA 1898 p.344); |c| geb. Djatibarang (Bevolkingsregister Amsterdam 1916); |d| De Telegraaf 07.02.1919; |e| Adelhardt Elise Guustaaf (roosjeroos); |f| Algemeen Handelsblad 03.06.1938; |g| Het Parool 22.10.1945; |h| Algemeen Handelsblad 31.07.1902; |i| Soerabaijasch handelsblad 12.07.1904; |j| Delftsche courant 12.06.1906; |k| Het nieuws van de dag 24.06.1907; |l| Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 29.01.1908.

 

[2] George Heinrich Ludwig Schepers, geb. Doesburg 15.04.1845, schrijnwerker (1879,1881), meubelmaker (1882,1885), meubelfabrikant (1907), overl. Arnhem 23.01.1921, tr. Stad Almelo 06.03.1879
[3] Johanna Sabilla Nijhuis, geb. Stad Almelo 18.02.1852, overl. Doesburg 13.11.1896.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Geertruida Schepers, geb. Doesburg 07.01.1881, overl. Groningen 09.01.1955, tr. Doesburg 25.07.1907 Willem Adriaan baron Bentinck, geb. Eschmarke (Lonneker) 24.04.1867, commies posterijen, overl. Arnhem 08.06.1947, z.v. Johannes Adolf baron Bentinck, rijksontvanger, en Henriëtta Elizabeth Tjaden.

2.                   Louise Henriette Schepers, geb. Doesburg 08.04.1882, overl. Arnhem 25.06.1961.

3.                   Geertruida Johanna Aletta Schepers, geb. Doesburg 20.06.1884, overl. Arnhem 25.01.1969.

4.                   Johan Hildebrand George Schepers, geb. Doesburg 28.08.1885; volgt [1].

 

[4] Johann Schepers, geb. Ringenberg (Pruissen) ca. 1809/1810, schrijnwerker, overl. Doesburg 07.04.1877, tr. Zevenaar 19.06.1841|b|

[5] Johanna Catharina Hogendijk, geb. Zevenaar 11.10.1813, overl. Arnhem 02.06.1899|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johann Wilhelm Georg Schepers, geb. Doesburg 21.01.1843|d|, overl. Sneek 29.12.1915, tr. Sneek 16.12.1881 Baukje Douma, geb. Dijken (Doniawerstal) 01.01.1858, overl. Sneek 12.08.1916, d.v. Douwe Aukes Douma, boer, en Sibbeltje Obbes Bouma.

2.                   George Heinrich Ludwig Schepers, geb. Doesburg 15.04.1845|b|; volgt [2].

3.                   Anna Catharina Schepers, geb. Doesburg 25.08.1847.

4.                   Anna Johanna Schepers, geb. Doesburg 17.01.1850, overl. Arnhem 18.03.1921|a|.

5.                   Johan Heinrich Schepers, geb. Doesburg 23.08.1852, overl. Arnhem 27.08.1930.

6.                   Aletta Johanna Schepers, geb. Doesburg 14.02.1855, overl. Arnhem 05.03.1884.

 

Noten: |a| moeder Anna Johanna; |b| moeder Anna Catharina Hoogendijk (geb.akte Doesburg 1845 no.41); |c| Anna Catharina van Hoogendijk (overl.akte Arnhem 1899 no.463); |d| moeder Anna.

 

[6] Hillebrand Nijhuis, ged. Groningen 01.07.1810, bakker, overl. Stad Almelo 17.05.1881; tr. 2e Stad Almelo 25.02.1857 Geesken ter Brake, geb. Stad Almelo 17.03.1820, overl. Stad Almelo 15.05.1885, d.v. Gerrit Jan ter Brake, koopman, en Hendrika Getkate; tr. 1e Stad Almelo 17.07.1840

[7] Geertruida Scholten, geb. Almelo 07.04.1816, overl. Stad Almelo 14.03.1854.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrikus Nijhuis, geb. Stad Almelo 11.08.1841, overl. Stad Almelo 06.11.1841.

2.                   Johanna Sabilla Nijhuis, geb. Stad Almelo 10.11.1842, overl. Stad Almelo 11.07.1850.

3.                   Sabilla Henderika Nijhuis, geb. Stad Almelo 27.09.1844, overl. Stad Almelo 21.04.1847.

4.                   Egberta Nijhuis, geb. Stad Almelo 02.02.1847, overl. Stad Almelo 10.02.1905, tr. Stad Almelo 14.01.1875 Marinus Adrianus Bal, geb. Zierikzee 04.11.1841, gymnastiekleraar, overl. Almelo 30.08.1936, z.v. Daniel Bal, brood- en koekbakker, en Wilhelmina Christina van Well.

5.                   Hendrika Nijhuis, geb. Stad Almelo 10.08.1849, overl. Stad Almelo 03.03.1851.

6.                   Johanna Sabilla Nijhuis, geb. Stad Almelo 18.02.1852; volgt [3].

7.                   levenloze dochter, Stad Almelo 10.02.1854.

 

[8] Georg / Johann Schepers, timmerman (1841), overl. tussen 1841 en 1877, tr.

[9] Catharina Ostermann / Anna Johanna Oosterman, overl. tussen 1841 en 1877.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johann Schepers, geb. Ringenberg (Pruissen)|a| ca. 1809/1810|b||c|; volgt [4].

2.                   Margaretha Schepers, geb. Ringenberg ca. 1813, overl. Amersfoort 29.01.1881|d|.

 

Noten: |a| nu Ortsteil van Hamminkeln, Kreis Wesel, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| ouders bij huwelijk Georg Schepers en Catharina Ostermann (huw.akte Zevenaar 1841 no.11); |c| ouders bij overlijden Johann Schepers en Anna Johanna Oosterman (overl.akte Doesburg 1877 no.311); |d| ouders George Schepers en Anna Catrina Oosterman (overl.akte Amersfoort 1881 no.27).

 

[10] Jan Willem van Hogendijk, ged. Zevenaar 23.03.1777|g|, kleermaker (1811,1842), koster (1852,1857), overl. Zevenaar 19.09.1857|d|; tr. 1e Zevenaar 06.09.1808 Frederica Magdalena Dorothea Horst, begr. Zevenaar 01.08.1809; otr./tr. Zevenaar (civ) 10/28.05.1810|b|, tr. Zevenaar (ndg) 27.05.1810|c|

[11] Maria Catharina Hans, geb. Pfalzdorf ca. 1780/1781, overl. Zevenaar 07.06.1859|e|.

Uit dit huwelijk (vader veelal zonder ‘van’, moeder ook Hansen/Hanssen):

1.                   Christiaan Everhardus Gerhardus Hogendijk, ged. Zevenaar 12.05.1811, schrijnwerker (1838,1845), timmerman (1870,1875), overl. Overveen (Bloemendaal) 01.07.1875, tr. voor 1838 Agnieta Kloppers, geb. Arnhem 09.02.1814, overl. Sneek 21.09.1881|h|, d.v. Laurens Kloppers, goudsmid, en Antoinetta Morisson.

2.                   Johanna Catharina Hogendijk, geb. Zevenaar 11.10.1813|a|; volgt [5].

3.                   Henriette Elisabeth Hogendijk, ged. Zevenaar 31.03.1816|i|, overl. Zevenaar 05.05.1856, tr. ’s-Gravenhage 07.12.1842 Johann Wilhelm Spaarmann, geb. Emmerich ca. 1812, boekbinder (1842), koster (1858,1872), overl. Zevenaar 31.01.1872, z.v. Peter Adrian Spaarmann en Johanna Elisabeth Spaarmann.
     JWS tr. 2e Zevenaar 20.03.1858 Maria van der Krap, geb. ca. 1810/1811, overl. Zevenaar 22.07.1871, d.v. Jan van der Krap en Leijntje Stoop.

4.                   Maria Catharina Hogendijk, geb. Zevenaar 18.06.1819, dienstmaagd (1842), overl. Zevenaar 10.04.1852, tr. Zevenaar 10.05.1842 Johannes Graven, geb. Pfalzdorf (Pruisen) ca. 1815, kleermaker, overl. Zevenaar 08.03.1859, z.v. Ludwig Graven en Maria Catharina Germann.
     JG tr. 2e Herwen en Aerdt 06.05.1854 Elisabeth Blij, geb. Herwen (Herwen en Aerdt) 08.04.1824, overl. Zeddam (Bergh) 01.12.1881, d.v. Arend Blij, arbeider, en Gerharda van Binsbergen.
     EB tr. 2e Zevenaar 01.03.1864 Hermanus Bouwmeesters, geb. Aerdt (Herwen en Aerdt) 27.06.1828, bakker, overl. Zeddam (Bergh) 23.01.1902, z.v. Abraham Bouwmeesters, schoolonderwijzer, en Hendrika Gerarda Rosier.

5.                   Helena Frederika Hogendijk, geb. Zevenaar 30.06.1822, tr. Doesburg 01.05.1849 Jacob Logjes, geb. Doesburg 03.08.1812, winkelier (1839), schipper (1849,1878), overl. Maastricht 14.01.1878|f|, z.v. Albert Logjes, turfschipper, en Maria Averes.
     JL tr. 1e Doesburg 21.11.1839 Henrica Aleida van Zelm, geb. Doesburg 28.03.1814, overl. Doesburg 18.03.1848, d.v. Geurt van Zelm, grondeigenaar, en Willemina Schoonman.

 

Noten: |a| vader Hogendijk, moeder Hansen (geb.akte Zevenaar 1813 no.69); |b| RBS 1849.2 (huwelijksproclamatiën te Arnhem, de bruidegom tekent met Hogendijck, de bruid, in de akte Hans, tekent met Hanse); |c| RBS 1845; |d| Hogendijk, e.v. Hans (overl.akte Zevenaar 1857 no.85); |e| Hans, ‘d.v. den aangevers onbekende ouders’ (overl.akte Zevenaar 1859 no.48); |f| ook overl.akte Doesburg 1878 no.10; |g| van Hogendijck; |h| Agnata (overl.akte Sneek 1881 no.213); |i| van Hogendijk (geb.akte Zevenaar 1816 no.3 & huw.akte ’s-Gravenhage 1842 no.486).

 

[12] Hendrikus Dunnink Nijhuis, geb. Coevorden ca. 1775, broodbakker, overl. Groningen 20.09.1818|a|, otr. Groningen 08.04.1809, tr. Groningen 14.05.1809|d|

[13] Sabilla Roegholt, ged. Groningen 17.05.1771, broodbakkersche, overl. Groningen 14.03.1824|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hillebrand Nijhuis, ged. Groningen 01.07.1810; volgt [6].

2.                   Freke Nijhuis, geb. Groningen 26.01.1813, overl. Coevorden 27.05.1887.

 

Noten: |a| Hinderikus Dunning Nijhuis; |b| wede Hindrikus Dunnink Nijhuis; |d| bruidegom Hindericus Dunning Nijhuis.

 

[14] Egbert Scholten, geb. Vollenhove ca. 1786, timmerman (1813,1840), overl. Stad Almelo 23.03.1875, tr. Almelo 12.02.1813

[15] Johanna ten Bruggencate, ged. Almelo 22.03.1781, overl. Stad Almelo 14.09.1861.

Uit dit huwelijk:

1.                   Albertus Scholten, geb. Almelo 20.02.1814, timmerman, overl. Stad Almelo 02.09.1890, tr. Stad Almelo 22.04.1846 Margaretha Boom, geb. Stad Almelo 06.04.1821, overl. Stad Almelo 13.12.1896, d.v. Jan Hendrik Boom, bleker, en Geesken ter Brake.

2.                   Geertruida Scholten, geb. Almelo 07.04.1816; volgt [7].

3.                   Hermiena Scholten, geb. Almelo 19.09.1818, overl. Stad Almelo 02.10.1898, tr. Stad Almelo 31.10.1849 Jan Hendrik Selhorst, geb. Almelo 07.01.1816, blauwverver (1849), koopman (1861), overl. Stad Almelo 27.08.1861, z.v. Jan Fredrik Selhorst, (blauw)verver, en Johanna ter Brake, winkelierster (1849).

4.                   Gerrit Scholten, geb. Stad Almelo 07.06.1821, overl. Stad Almelo 22.10.1829.

 

[16] Schepers

[17] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Georg Johann Schepers; volgt [8].

 

[18] Ostermann

[19] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Ostermann; volgt [9].

 

[20] Christiaan Hogendijk, geb. ca. 1730, kleermaker, doopgetuige Zevenaar 14.10.1764, overl. Zevenaar 02.04.1811|a|, otr. Zevenaar 13.10.1765, tr. Zevenaar 22.10.1765

[21] Geertruij Pootman, geb. ca. 1739, doopgetuige Zevenaar 14.10.1764, overl. Zevenaar 10.04.1811|b|.

Uit dit huwelijk (vader (van) Ho(o)gendij(c)k, moeder ook Gertraud, Gertruda, Gertruid, Geertruijd, moeder ook Pootmans, Pootmanns):

1.                   Gerrit Hoogendijk, ged. Zevenaar 01.12.1765.

2.                   Elisabeth Hogendijk, ged. Zevenaar 21.01.1768, overl. Angeren (Bemmel) 06.03.1847, tr. Barend Berends, overl. voor 1847.

3.                   Everhard van Hogendijk, ged. Zevenaar 23.12.1770.

4.                   Gradus van Hoogendijck, ged. Zevenaar 12.06.1774.

5.                   Jan Willem van Hogendijck, ged. Zevenaar 23.03.1777; volgt [10].

6.                   Johanna van Hogendijck, ged. Zevenaar 14.03.1779.

7.                   Harmina Hogendijck, ged. Zevenaar 18.02.1781.

8.                   Anna van Hoogendijk, ged. Zevenaar 06.04.1783.

 

Noten: |a| Christian Hogendik, aangifte door zoon Johan Wilhelm Hogendik, ook Jan Wilhelm, 33 jaar, kleermaker, die tekent met J.W. Hogendijk; geen ouders vermeld (overl.akte Zevenaar 1811 pp.2-3); |b| Gertruda Pootmanns, aangifte door zoon Johan Wilhelm Hogendik, ook Jan Wilm Hoogendik, 33 jaar, kleermaker, die tekent met J.W. Hogendijk; geen ouders vermeld (overl.akte Zevenaar 1811 p.5).

 

[22] Hans

[23] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Catharina Hans, geb. Pfalzdorf|a| ca. 1780/1781; volgt [11].

 

Noten: |a| nu Stadtteil van Goch, Kreis Kleve, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[24] Hilbrand Nijhuis, tr.

[25] Catharina Elizabeth Hugenhaus.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrikus Dunnink Nijhuis, geb. Coevorden ca. 1775; volgt [12].

 

[26] Jurjen Roegholt, glazenmaker en verwer, overl. tussen 1791 en 1824, w.s. begr. Groningen 10.05.1795, tr.

[27] Freke Simons, overl. tussen 1791 en 1824, w.s. begr. Groningen 14.05.1803|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marchje Roegholt, ook Margien, ged. Groningen 15.03.1764, overl. Groningen 06.02.1847.

2.                   Attje Roegholt, geb. Groningen ca. 1765, overl. Groningen 27.03.1828, tr. Groningen 26.03.1789 Nanno Wolthers, geb. Meeden ca. 1765, marktmeester, overl. Groningen 09.07.1841, z.v. Klaas Wolthers, timmerman, en Jantje Hindriks.

3.                   Martinus Roegholt, ged. Groningen 14.10.1766, glazenmaker en verwer, overl. Veendam 07.11.1837, tr. voor 1797 Anna Staal, geb. Groningen ca. 1773, overl. Groningen 11.08.1836, d.v. Nomda Staal, schrijver, en Martha Wissing.

4.                   Simon Roegholt, ged. Groningen 24.02.1769.

5.                   Sijbilla Roegholt, ged. Groningen 17.05.1771|a|; volgt [13].

 

Noten: |a| moeder Freekje Sijmens; |b| Frouke.

 

[28] Albertus Scholten, overl. Vollenhove 04.07.1803, tr.

[29] Hermina Schutstal, overl. Vollenhove 21.06.1803.

Uit dit huwelijk:

1.                   Femmigjen Scholten, geb. Vollenhove ca. 1782, tr. 1e voor 1820 Jannis Hinnen, overl. voor 1820|a|; tr. 2e Blokzijl 07.09.1820 Arent Jongman, geb. Vollenhove ca. 1771, koopman, z.v. Riekent Jongman en Hendrina Siemons Vis.
     AJ tr. 1e voor 1819 Lourentia Neijzing, geb. ca. 1784, winkelierster, overl. Blokzijl 12.05.1819, d.v. Wiebe Neijzing en Maria Schoppenhouwer.

2.                   Egbert Scholten, geb. Vollenhove ca. 1786; volgt [14].

3.                   Annigjen Scholten, geb. Vollenhove 03.10.1794, dienstmaagd (1816), tr. Zwollerkerspel 19.09.1816 Jeene Westerhof, geb. Windesheim 21.01.1795, d.v. Jacob Westerhof, schoolmeester, en Barbara Deutelius.

 

Noten: |a| er is een Jannes Hinnen, geb. Almelo ca. 1769, bakker, overl. Tubbergen 20.05.1815, z.v. Jan Hinnen en Gezina Meulenbelt, e.v. Euphemia Schouten (overl.akte Tubbergen 1815 no.79).

 

[30] Gerrit ten Bruggenkate, overl. Almelo 1794, z.v. Harmen ten Bruggenkate; otr. Almelo 17.05.1767,

[31] Geertruij ter Brake, koopvrouw (1795)|e|, winkelierster (1813), overl. tussen 1813 en 1844, d.v. Gerrit ter Brake.

Uit dit huwelijk (vader ook ten Bruggencate, moeder ook ten/ter Braak(e)):

1.                   Hermannus ten Bruggenkate, geb. Almelo 26.03.1768, ged. Almelo 01.04.1768, dagloner (1811)|c|, overl. Stad Almelo 11.10.1840, tr. Antje Woudhuizen.

2.                   Geesken ten Bruggenkate, ook Geesje ten Bruggencate, ged. Almelo 06.05.1770, overl. Stad Almelo 16.07.1844, tr. Derk Koenen, geb. Gildehuis|b| ca. 1759, winkelier, overl. Stad Almelo 17.04.1837.

3.                   Gerrit ten Bruggenkate, ged. Almelo 05.07.1772, overl. Stad Almelo 12.02.1834.

4.                   Hendrikus ten Bruggenkate, geb. Almelo 15.02.1775, ged. Almelo 19.02.1775, bakker (1811)|d|.

5.                   Albertus ten Bruggenkate, ged. Almelo 02.04.1779, overl. Stad Almelo 10.01.1858, tr. Margaritha Bruins, ook Margretha Bruijns, ged. Almelo 08.04.1781, overl. Stad Almelo 10.01.1848, d.v. Gerrit Bruijns en Anna Maria Hagedoorn.

6.                   Johanna ten Bruggencate, ged. Almelo 22.03.1781|a|; volgt [15].

7.                   Geertruid ten Bruggencate, ged. Almelo 04.01.1784, winkelierster (1848), overl. Stad Almelo 15.05.1848.

8.                   Getruit ten Bruggenkate, ged. Almelo 13.01.1785.

 

Noten: |a| vader ten Bruggencate; |b| Gildehaus, nu Ortsteil van Bad Bentheim, Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen; |c||d| Registre Civique Stad en Gerigt Almelo 1811; |e| Volkstelling Stad en Gerigt Almelo 1795.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren