Frederik Dirk Tollenaar (1915-1999)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien juli 2018)

 


 

[1] Frederik Dirk Tollenaar, Flip, geb. Haarlem 04.09.1915, ingenieur scheikundige technologie Delft 1940, promotie Utrecht 29.06.1953|a|, lector Bandoeng (1953-), overl. 12.09.1999, begr. Beekbergen (Alg.Bpl.) 17.09.1999.

 

Noten: |a| proefschrift: Bestrijding van koelhuisgebreken van boter met behulp van antioxydanten, in het bijzonder met tetra-alkylthiuramdisulfiden; promotor: J.A.C. van Pinxteren (1902-1985).

 

[2] Dirk Tollenaar, geb. Amsterdam 21.05.1881, mr., officier van administratie tweede klasse bij de Marine (1907), officier van administratie eerste klasse bij de Marine (1920), fiscaal bij de Zeekrijgsraad (1932), overl. ’s-Gravenhage 05.05.1949, begr. Beekbergen (Alg.Bpl.) 17.09.1999, tr. ’s-Gravenhage 22.11.1907|a|
[3] Bertha Aleida Geertruda Ubens, geb. ’s-Hertogenbosch 01.08.1878, overl. 23.10.1963, begr. Beekbergen (Alg.Bpl.).

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk Ludwig Tollenaar, geb. Den Helder 21.12.1908, kantoorbediende (1932), tr. ’s-Gravenhage 29.06.1932 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Arnhem 12.06.1947, ingeschr. ’s-Gravenhage 02.07.1947) Adriana Maria Henriëtte Conradine Brouwer, geb. Arnhem 26.04.1911, d.v. Abraham Harmen Cornelis Brouwer, commies (1911), thesaurier in de provincie Gelderland (1932),  en Anthonia Catharina Noorduijn.

2.                   Frederik Dirk Tollenaar, geb. Haarlem 04.09.1915; volgt [1].

 

Noten: |a| huwelijk “met de handschoen”, bruidegom, wonende te Bandjermasen in NOI,  vertegenwoordigd door Ludwig Edgar Sturmer, 74 jaar (huw.akte ’s-Gravenhage 1907 no.2130).

 

[4] Dirk Tollenaar, geb. Amsterdam 27.12.1850, zeeman (1875), sigarenhandelaar (1907), winkelier (1908), sigarenhandelaar (1920), overl. Laren 12.04.1930, otr. Amsterdam 25.03.1875, tr. Amsterdam 01.04.1875

[5] Elisabeth Wilhelmina Koch, geb. Amsterdam ca. 1851, overl. Amsterdam 1940|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Cornelis Tollenaar, geb. Nieuwer-Amstel 20.09.1875, luitenant ter zee tweede klasse (1908), overl. tussen 1930 en 1961, tr. Amsterdam 19.03.1908 Maria Gesina Nöhr, geb. Amsterdam 13.10.1882, overl. Amsterdam 19.08.1961, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 24.08.1961, d.v. Jacobus Nöhr en Ida Theresia Wijsmuller.

2.                   Dirk Tollenaar, geb. Amsterdam 21.05.1881; volgt [2].

3.                   Margaretha Johanna Tollenaar, geb. Amsterdam ca. 1889, overl. na 1930, tr. Amsterdam 05.02.1920 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 12.03.1926, ingeschr. Amsterdam 19.06.1926) Charles George Landré, geb. Nieuwer-Amstel 04.02.1875, boekhouder (1902), werktuigkundige (1920), secretaris bij het Portugese consulaat (1935), z.v. Charles Jean Landré, makelaar (1902), en Catharine Jones.
     CGL tr. 1e Amsterdam 10.04.1902 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 17.12.1909, ingeschr. Amsterdam 13.05.1910) Hillegonda Magdalena Suijver, geb. Amsterdam 29.08.1875, overl. Zeist 18.03.1951, d.v. Johan Jacob Suijver en Hillegonda Magdalena Wentz.

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 13.12.1940.

 

[6] Henricus Thomas Ubens, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1827/1828, timmerman (1867,1868), houder van verkopingen (1889), overl. tussen 1907 en 1920; tr. 1e Rotterdam 05.12.1855 Geertruida Petronella Comender, geb. Rotterdam 15.11.1833, overl. ’s-Hertogenbosch 23.11.1865, d.v. Andreas Commender en Jannetje Poort; tr. 2e ’s-Gravenhage 08.05.1867 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Hertogenbosch 27.06.1896, ingeschr. Amsterdam 08.08.1896 en ’s-Gravenhage)

[7] Maria Catharina van Welij, geb. Schalkwijk 20.04.1844, pensionhoudster, overl. tussen 1907 en 1920.

Uit het huwelijk Ubens-Comender:

1.                   Jeannette Henriette Ubens, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1859, tr. Amsterdam 28.03.1889 Jan Herman Gijsbert Weenink, geb. Zwolle 04.03.1858, boekhandelaar, overl. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.) 15.07.1915, begr. Amsterdam 19.07.1915, z.v. Jan Hendrik Weenink, onderwijzer, en Zwaantjen Arends.
     JHGW tr. 1e Beverwijk 02.07.1885 Maria Catharina Volcklandt, geb. Beverwijk 18.02.1862, overl. Amsterdam 23.08.1886, d.v. Johan Hendrik George Volcklandt, loodgieter, en Anna Maria Willemse.

2.                   Andreas Thomas Ubens, overl. ’s-Hertogenbosch 10.08.1861.

3.                   Andreas Thomas Ubens, overl. ’s-Hertogenbosch 09.01.1866.

Uit het huwelijk Ubens-van Welij:

4.                   Frederica Maria Ubens, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1868, overl. Arnhem 02.07.1928|a|, tr. ’s-Gravenhage 05.09.1912 Cornelis Josephus Kooman, geb. Goes 15.06.1847, assuradeur (1912), directeur ener expeditiemaatschappij (1921), overl. Kampen 04.03.1921, z.v. Jan Kooman, koopman, en Maatje Maria de Wijs.
     CJK tr. 1e voor 1882 Geertruida Louise van de Watering, overl. Kampen 29.12.1909, d.v. Ludovicus Caspar van de Watering en Maria Johanna Webb Volmer.

5.                   Johanna Elisabeth Ubens, geb. ’s-Hertogenbosch 29.01.1869.

6.                   Antonia Catharina Ubens, geb. ’s-Hertogenbosch 21.02.1870, gez.juffr..

7.                   Henriette Jeannette Ubens, geb. ca. 1872, pensionhoudster (1912), overl. Renkum 08.02.1943, tr. Renkum 18.01.1912 Gerard Herman van Eden, geb. Oisterwijk 15.10.1880, behanger, overl. Renkum 08.02.1957, z.v. Cornelis van Eden en Adriaantje Budding.
     GHvE tr. 2e Jannetje Matser, geb. Renkum 01.12.1889, overl. Arnhem 14.02.1949, d.v. Gerrit Matser, landbouwer, en Jannetje Bakker; tr. 3e Wilhelmina Riksen.

8.                   Antonius Henricus Ubens, overl. ’s-Hertogenbosch 19.09.1874.

9.                   Maria Ubens, geb. ’s-Hertogenbosch 27.05.1875.

10.               Bertha Aleida Geertruda Ubens, geb. ’s-Hertogenbosch 01.08.1878; volgt [3].

11.               Johanna Maria Petronella Ubens, geb. ’s-Hertogenbosch 24.09.1879.

12.               Paulina Henriette Ubens, geb. ’s-Hertogenbosch 26.10.1880, onderwijzeres.

13.               Wilhelmina Ubens, geb. ’s-Hertogenbosch 27.11.1882, klerk bij de arrondissementsschoolopziener te Hillegersberg (1909), overl. Apeldoorn 14.05.1944, tr. 1e ’s-Gravenhage 04.06.1909 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 13.03.1919, ingeschr. ’s-Gravenhage 15.04.1919) Martinus Franciscus Bertram, geb. ’s-Gravenhage 26.09.1884, tweede klerk bij de Algemene Rekenkamer (1909), adjunct-commies bij de Algemene Rekenkamer (1920), z.v. Jacob Bertram en Charlotte Maria Henriette van der Heijden; tr. 2e ’s-Gravenhage 31.03.1920 Andries Schöttelndreier, geb. ’s-Gravenhage 07.09.1884, ambtenaar bij de Registratie en Domeinen, overl. Leiden 04.09.1959, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 08.09.1959, z.v. Christiaan Frederik Wilhelm Schötteldreier en Elisabeth Ester.
     MFB tr. 2e ’s-Gravenhage 22.09.1920 Johanna Louisa van Duivenbode, geb. Vlaardingen 23.09.1895, d.v. Willem van Duivenbode, kuiper, en Jannetje Pijl.

14.               Henricus Thomas Ubens, geb. ’s-Hertogenbosch 31.03.1884.

 

Noten: |a| ook overl.akte Kampen 1928 no.135.

 

[8] Cornelis Tollenaar, geb. Amsterdam ca. 1810, korendrager (1840,1875), overl. Amsterdam 13.05.1883; tr. 2e Amsterdam 23.01.1868 Neeltje Frederica Schöneker, geb. Amsterdam 10.03.1804, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-luthers) 15.03.1804, winkelierster (1868), overl. Amsterdam 03.05.1883, d.v. Johan Jacob Schöneker en Johanna Faudiger; tr. 1e Amsterdam 26.02.1840

[9] Margaretha Stalling, geb. Amsterdam ca. 1819, overl. voor 1868.

     NFS tr. 1e Amsterdam 19.10.1825 Wilhelm Sparenberg, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 01.12.1779, biksteenklopper (1818,1820), winkelier (1825), overl. voor 1868, z.v. Jan Hendrik Sparenberg en Anna Kemp.

     WS tr. 1e Amsterdam 29.07.1818 Catharina Barendijna Bongers, geb. Amsterdam 14.05.1802, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 23.05.1802, overl. voor 1820, d.v. Barend Bongers, werkman, en Josina Greven; tr. 2e Amsterdam 15.11.1820 Hendrica Hilgonda Stokker, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 25.10.1780, overl. voor 1825, d.v. Abraham Stokker en Annegjen Greve.

     HHS tr. 1e Leiden 07.06.1815 Pieter Koppeschaar, ged. Leiden (NH Pieterskerk) 27.06.1787, boekhouder, overl. voor 1820, z.v. Pieter Koppeschaar en Maria Fransina Montebaa.

Uit dit huwelijk:

1.                   Margaretha Tollenaar, geb. Amsterdam 03.05.1843, tr. Amsterdam 05.10.1871 Gerrit Wiseman, geb. Amsterdam 20.09.1841, timmerman, z.v. Johannes Frederik Wiseman en Jacoba van Varik.

2.                   Lambertus Tollenaar, geb. Amsterdam 24.03.1845, schoenmaker, overl. Haarlem 27.06.1938, tr. Haarlem 14.06.1871 Theodora Maria van Bockhooven, geb. Haarlem 10.12.1847, muziekonderwijzeres (1871), overl. Haarlem 31.08.1934, d.v. Antonie van Bockhooven, schoenmaker, en Alberdina Helena Joanna Frison.

3.                   Nicolaas Tollenaar, geb. Amsterdam 02.01.1847, lichtmatroos ‘behoord hebbende tot de equipage van het koopvaardijschip Willem en Carel’, overl. ‘in het kanaal aan de Stolpenervlotbrug’ te Zijpe 27.09.1864.

4.                   Dirk Tollenaar, geb. Amsterdam 27.12.1850; volgt [4].

5.                   Lammerdina Tollenaar, geb. Amsterdam 28.02.1853, overl. Bussum 16.06.1941, tr. Amsterdam 13.05.1880 Hendrik Antonie Rijnders, geb. Amsterdam 01.09.1855, kantoorbediende, overl. Amsterdam 07.09.1913, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.) 10.09.1913, z.v. Johannes Willem Rijnders, stalhouder, en Geertruida Margaretha Holtzappel.

6.                   Barend Tollenaar, geb. Amsterdam ca. 1855, meubelmaker, tr. Amsterdam 23.05.1878 Geertruida Hendrika Koelman, geb. Amsterdam 26.11.1851, d.v. Casper Koelman en Geertruijda Koelman.

 

[10] Heinrich Conrad Koch, geb. Vorenberg (Hannover)|a| ca. 1808, kleermaker (1866,1879), overl. Nieuwer-Amstel 02.01.1879|b|, tr. 1e Amsterdam 18.08.1841 Elizabeth van Varik, geb. Amsterdam ca. 1817, overl. voor 1849, jongere zuster van Johanna; tr. 2e Amsterdam 07.11.1849

[11] Johanna van Varik, geb. Amsterdam ca. 1814, dienstbaar (1849), overl. Amsterdam 1892|c|.

Uit het huwelijk met Elizabeth:

1.                   Heinrich Conrad Gerrit Koch, geb. Amsterdam ca. 1843, varkensslachter, overl. Rotterdam 12.03.1910, tr. 1e Amsterdam 05.04.1866 Diederika Kottmeier, geb. Amsterdam ca. 1844, d.v. Johann Fredriech Kottmeier, suikerbakker, en Johanna Alberta Prins; tr. 2e Amsterdam 08.10.1874 Anna Elizabeth Stas, geb. Amsterdam ca. 1851, overl. na 1879, d.v. Jan Hendrik Stas, kleermaker, en Wilhelmina Geertruida Pinke.

Uit het huwelijk met Johanna:

2.                   Elisabeth Wilhelmina Koch, geb. Amsterdam ca. 1851; volgt [5].

 

Noten: |a| w.s. Voremberg, nu Ortsteil in Gemeinde Emmerthal, Landkreis Hameln-Pyrmont, Bundesland Niedersachsen; |b| geb. Hamel (Pruissen), w.s. Hameln; |c| Algemeen Handelsblad 30.12.1892.

 

[12] Thomas Ubens, geb. Rotterdam 05.04.1798, overl. ’s-Hertogenbosch 09.07.1858, tr. ’s-Hertogenbosch 24.09.1824

[13] Hendrica Waldschmidt, geb. ’s-Hertogenbosch 01.0.3.1795, overl. ’s-Hertogenbosch 17.11.1837.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk Ubens, geb. ’s-Hertogenbosch 28.05.1825, horlogemaker (1886), overl. Zaltbommel 18.12.1909, tr. ’s-Hertogenbosch 31.05.1856 Anna Wilhelmina Frederica Brak, geb. ’s-Hertogenbosch 27.05.1827, overl. Zaltbommel 14.01.1889|a|, d.v. Georg Frederik Bak en Johanna Christina Westerburger.

2.                   Henricus Thomas Ubens, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1827/1828; volgt [6].

3.                   levenloze zoon, ’s-Hertogenbsoch 18.07.1831.

4.                   Thomas Ubens, overl. ’s-Hertogenbosch 08.02.1840.

 

Noten: |a| Frederica Wilhelmina Johanna.

 

[14] Antonie van Welij, geb. Beusichem ca. 1810/1811, verwer (1837,1838), verwer en glazenmaker (1840), overl. voor 1867, tr. Dodewaard 18.05.1837|a|

[15] Maria Boswinkel, geb. Goor ca. 1806, dienstmeid (1837), overl. na 1867.

Uit dit huwelijk:

1.                   Fredrika Alijda van Welij, geb. Dodewaard 28.07.1838.

2.                   Antonia van Welij, geb. Dodewaard 28.07.1838, overl. Dodewaard 04.09.1838.

3.                   Antonia van Weelij, geb. Goor 15.06.1840.

4.                   Johannis Hendrikus Welij, geb. Schalkwijk 13.04.1842.

5.                   Maria Catharina van Welij, geb. Schalkwijk 20.04.1844; volgt [7].

6.                   Anna van Welij, geb. Schalkwijk 03.04.1846, overl. Schalkwijk 17.04.1846.

7.                   Antonie van Welij, geb. Schalkwijk 16.04.1847, overl. Schalkwijk 06.10.1847.

8.                   Frederik van Welij, geb. Schalkwijk 13.07.1848.

 

Noten: |a| bruidegom van Welie (huw.akte Dodewaard 1837 no.4).

 

[16] Jan Tollenaar, ged. Amsterdam (Kerk Lam en Toren (Doopsgezind)) 05.02.1780, overl. voor 1828, z.v. Dirk Tollenaar en Johanna Schreuder; otr. Amsterdam 08.04.1803

[17] Cornelia Holm, geb. Steenwijk ca. 1776, schoonmaakster (1832), overl. na 1832, d.v. Jonas Holm en Catharina Lamot.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joanna Tollenaar, geb. Amsterdam (Kerk Lam en Toren (doopsgezind)) 26.02.1804, dienstbode (1832), tr. Amsterdam 16.05.1832 Henderiekus Everardus Wiedeman, geb. Amsterdam 22.11.1807, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 10.12.1807, timmerman, z.v. Willem Wiedeman en Jansie Mons.

2.                   Dirk Tollenaar, geb. Amsterdam (Kerk Lam en Toren (doopsgezind)) 21.05.1806, kantoorbediende (1828), boekhouder (1840), tr. Amsterdam 23.07.1828 Lammerdina Mast, geb. Zutphen 04.06.1802, ged. Zutphen 13.06.1802, d.v. Reijer Mast en Hermanna de Hoog.

3.                   Jan Jonas Tollenaar, geb. Amsterdam (Kerk Lam en Toren (doopsgezind)) 24.09.1807.

4.                   Cornelis Tollenaar, geb. Amsterdam ca. 1810; volgt [8].

 

[18] Nicolaas Stalling, ged. Amsterdam (Kerk De Posthoorn (rk)) 22.11.1790, huistimmerman (1811), timmerman (1837), opzichter van pakhuizen (1840), korenwachter (1842), sluiswachter (1843), opzichter (1848), korendrager (1854), overl. tussen 1855 en 1863, z.v. Casper Stalling, scheepstimmerman, en Lena Allijn; tr. Amsterdam 05.05.1811

[19] Margaretha de Lange, ged. Amsterdam (Kerk De Toren (rk)) 21.07.1791, overl. tussen 1855 en 1863, d.v. Bernardus de Lange, kuiper, en Johanna van den Berg.

Uit dit huwelijk:

1.                   Casper Stalling, geb. Amsterdam ca. 1813, timmerman, tr. Amsterdam 01.03.1837 Niesje van Rossum, geb. Amsterdam 13.05.1811, ged. Amsterdam (Eilandskerk) 26.05.1811, d.v. Isaac van Rossum, goudslager, en Willemijntje Verdouw.

2.                   Barend Stalling, geb. Amsterdam ca. 1814, korenmeter, tr. Amsterdam 04.10.1843 Maria Rosina Fischer, geb. Amsterdam ca. 1820, d.v. Johan Godfried Fischer, korendrager, en Catharina Elisabeth Werning.

3.                   Nicolaas Stalling, geb. Amsterdam ca. 1817, timmermansknecht, tr. Amsterdam 25.05.1842 Femmetje Hoogeweg, geb. Amsterdam 24.01.1811, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 10.02.1811, d.v. Jacob Hoogeweg, mandenmaker, en Louisa Gerdina Jurgenssen.

4.                   Margaretha Stalling, geb. Amsterdam ca. 1819; volgt [9].

5.                   Jan Stalling, geb. Amsterdam ca. 1825, korendrager, overl. Amsterdam 04.07.1885, tr. Amsterdam 02.06.1848 Jannetje Koch, geb. Amsterdam ca. 1826, overl. na 1885, d.v. Johannes Koch en Willemina Steelekamp.

6.                   Helena Stalling, geb. Amsterdam ca. 1827, tr. Amsterdam 11.07.1855 Harmannus Nikolaas Heeres, geb. Veendam ca. 1829, zeeman, z.v. Nikolaas Heeres en Johanna Margaretha Schwon.

7.                   Eva Stalling, geb. Amsterdam ca. 1833, tr. Amsterdam 21.06.1854 Hendrik Hennevelt, geb. Amsterdam ca. 1825, pakhuisknecht, z.v. Hendrik Hennevelt, pakhuisknecht, en Johanna Vogel.

8.                   Catharina Wilhelmina Stalling, geb. Amsterdam ca. 1835, tr. Amsterdam 09.09.1863 Johannes Douwes, geb. Amsterdam ca. 1837, fabriekswerker, z.v. Trijntje Douwes.

 

[20] Conrad Koch, overl. voor 1841, tr.

[21] Wilhelmina Bode, overl. voor 1841.

Uit dit huwelijk:

1.                   Heinrich Conrad Koch, geb. Vorenberg (Hannover) ca. 1808; volgt [10].

 

[22] Gerrit van Varik, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 18.05.1783, bestelder (1821,1849), ‘in leven besteller aan het Deventer Veer’, overl. (Amsterdam) 03.02.1864|c|, z.v. Jan van Varik en Jannetje de Rooij; tr. 2e Amsterdam 09.05.1821 Johanna Adriana van Dijk, geb. Moerveen ca. 1780, naaister (1821), d.v. Pieter van Dijk en Johanna Adriana Groenewoudt; otr. 1e Amsterdam 01.06.1804

[23] Jacoba van Dijk, overl. tussen 1817 en 1821.

Uit dit huwelijk (moeder soms Jacoba Catrina):

1.                   Jansie van Varik, geb. Amsterdam 01.01.1806, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 10.01.1806|a|, overl. (Amsterdam) 1876|b|, tr. Amsterdam 11.11.1829 Jan Abram Hent, geb. Amsterdam 24.01.1804, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 19.02.1804, zeilmaker, overl. na 1883, z.v. Carel Hent en Hanna Maria Sijntsang/Sijnstang.

2.                   Jan van Varik, geb. Amsterdam 01.08.1808, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 19.08.1808.

3.                   Katriena van Varik, ook Catharina, geb. Amsterdam 08.06.1810, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 22.06.1810, overl. Amsterdam 06.02.1883.

4.                   Jacoba van Dijk, geb. Amsterdam ca. 1813, overl. voor 1859, tr. Amsterdam 01.05.1833 Johannes Frederik Wiseman, geb. Amsterdam 06.05.1797, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 14.05.1797, poelier, overl. voor 1859, z.v. Jan Frederik Wiseman en Johanna Cornelia de Zeeuw.

5.                   Johanna van Varik, geb. Amsterdam ca. 1814; volgt [11].

6.                   Elizabeth van Varik, geb. Amsterdam ca. 1817, overl. voor 1849, tr. Amsterdam 18.08.1841 Heinrich Conrad Koch (ca.1808-1879).

 

Noten: |a| per abuis geb. 01.01.1805; |b| Algemeen Handelsblad 05.10.1876; |c| Algemeen Handelsblad 08.02.1864.

 

[24] Dirk Ubens, overl. voor 1825, tr. Rotterdam (Waals) 11.08.1779

[25] Elisabeth Petit, overl. ’s-Hertogenbosch 26.03.1822, d.v. Abraham Petit en Maria van Rijt.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirck Ubens, ged. Rotterdam (Waals) 27.10.1779.

2.                   Abram Ubens, ook Abraham, ged. Rotterdam (Waals) 17.04.1782, kolonist, overl. Ommerschans (Stad Ommen) 19.12.1825.

3.                   Marie Elizabeth Ubens, ged. Rotterdam (Waals) 11.02.1784.

4.                   Louise Ubens, ged. Rotterdam (Waals) 18.01.1786.

5.                   Elizabeth Ubens, ged. Rotterdam (Waals) 07.02.1787.
= w.s. Elizabeth Ubens, overl. ’s-Hertogenbosch 08.04.1820, tr. voor 1817 Mathijs Derk Knip.

6.                   Jaques Louis Ubens, ged. Rotterdam (Waals) 22.03.1789.

7.                   Louise Ubens, ged. Rotterdam (Waals) 26.12.1790, overl. Rotterdam 11.12.1794, begr. Rotterdam 13.12.1794.

8.                   Madelaine Louise Ubens, ged. Rotterdam (Waals) 23.10.1793.

9.                   Thomas Ubens, geb. Rotterdam 05.04.1798; volgt [12].

 

[26] Hendrik Waldschmidt, vleeshouwer (1817), pverl. ’s-Hertogenbosch 19.08.1830, z.v. Daniel Waldschmidt en NN; tr.

[27] Petronella Schildebrand, overl. ’s-Hertogenbosch 28.07.1825, d.v. Hendrik Schildebrand en Maria Boogaers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ida Waldschmit, ged. ’s-Hertogenbosch (Luthers) 10.09.1785|d|.

2.                   Anna Waldschmit, ged. ’s-Hertogenbosch (Luthers) 30.09.1786.

3.                   Maria Elisabeth Waldschmit, ged. ’s-Hertogenbosch (Luthers) 15.09.1788, tr. Zwolle 13.11.1817|a| Riekel Smidt, geb. 28.08.1793, opperwachtmeester, z.v. Jacob Levie Smidt, horlogemaker, en Trijntje Heerkens.

4.                   Hendrica Waldschmidt, geb. ’s-Hertogenbosch 01.03.1795|c|; volgt [13].

5.                   Jacoba Johanna Waldschmidt, geb. ’s-Hertogenbosch 15.04.1798, tr. ’s-Hertogenbosch 24.06.1826 Johann Jacob Wilhelm Roesser, geb. Erenstaedt {?} 04.06.1802, overl. ’s-Hertogenbosch 08.08.1842,  z.v. Frans Stephan Roesser en Anna Frederika Dunkel.

6.                   Wilhelmina Francina Walsmit, geb. ’s-Hertogenbosch 07.12.1800, overl. ’s-Hertogenbosch 11.01.1834, tr. ’s-Hertogenbosch 09.12.1821 Johann Henrich Bietz, geb. Lansorf (Hertogdom Hessen-Darmstadt)|b| 19.12.1780, overl. ’s-Hertogenbosch 10.01.1843, z.v. Peter Bietz en Anna Catharina Waldschmidt.

7.                   Johannes Waldschmidt, geb. ’s-Hertogenbosch 06.04.1803, overl. ’s-Hertogenbosch 09.09.1870, tr. ’s-Hertogenbosch 08.05.1830 Johanna Sophia Carolina Strikkers, geb. ’s-Hertogenbosch 23.03.1800, overl. na 1840, d.v. Carel Wilhelmus Strikkers en Elisabeth van Heijningen.

8.                   Anna Maria Waldschmidt, geb. ’s-Hertrogenbosch 11.04.1810, tr. ’s-Hertogenbosch 04.08.1832 Carel Wilhelmus Strikkers, ged. ’s-Hertogenbosch (Grote Kerk) 04.01.1809, w.s. overl. 1890, z.v. Carel Wilhelmus Strikkers (-1859) en Maria Gans.

9.                   Wigentius Waldsmit, overl. ’s-Hertogenbosch 16.09.1833.

 

Noten: |a| vader v/d bruid Johann Henrich; |b| w.s. Langsdorf, destijds Großherzogtum Hessen, nu in Landkreis Gießen, Bundesland Hessen; |c| moeder Schildebrant; |d| vader Johan Henrich, moeder Pittronella.

 

[28] Antonie van Welie, geb. ca. 1776, timmerman (1816,1837), overl. tussen 1837 en 1865, tr.

[29] Tonia van Osch, overl. tussen 1837 en 1865.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antonie van Welie, geb. Beusichem ca. 1811; volgt [14].

2.                   Klaas van Welie, geb. Beusichem 20.05.1816, aardappelkoper (1848), overl. Utrecht 30.03.1871, tr. 1e Amsterdam 13.12.1848 Johanna Haarman, geb. Amsterdam 18.07.1794, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 20.07.1794, overl. Utrecht 21.09.1865, d.v. Hendrik Haarman en Jannetje Fokkes; tr. 2e Utrecht 06.12.1865 Catharina Barthol, geb. Rotterdam 01.07.1816, overl. Utrecht 28.06.1866, d.v. Johannes Adrianus Barthol en Hermijntje Welij; tr. 3e Jansje van Wijland.

 

[30] Fredrik Boswinkel, geb. Goor ca. 1773/1776/1778, wever (1815,1830), overl. Goor 28.08.1830|b|, z.v. Esken Boswinkel en Maria Colfoort; tr.

[31] Aaltjen Aanstoot, geb. Holten ca. 1780/1783, overl. Goor 16.07.1844|c|, d.v. Arend Anstoot en Johanna Haalman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Boswinkel, geb. Goor ca. 1806; volgt [15].

2.                   Barta Boswinkel, geb. ca. 1811, overl. Goor 29.01.1812.

3.                   Engbertus Boswinkel, geb. Goor 20.06.1813, kruidenier (1841,1857), koopman (1884), overl. na 1884, tr. 1e Amsterdam 21.05.1841 Maria Boswinkel, geb. Amsterdam 25.04.1811, ged. Amsterdam (Oudezijds Kapel) 12.05.1811, overl. voor 1857, d.v. Gerrit Jan Boswinkel, timmerman, en Sara Johanna Imler; tr. 2e Amsterdam 04.06.1857 Johanna Maria Cornelia Herckenrath, geb. Gorinchem 17.03.1807, overl. na 1874, d.v. Theodorus Anthonij Herckenrath en Johanna Maria Laurentius.

4.                   Anneke Boswinkel, geb. Goor 28.11.1815, dienstbode (1846), overl. ’s-Gravenhage 11.02.1885, tr. ’s-Gravenhage 30.12.1846 Johann Friedrich Wilhelm Starke, geb. Vörden (Hannover)|a| ca. 1810/1811, bloemist, overl. ’s-Gravenhage 05.03.1888, z.v. Johann Bernhard Starke, nachtwaker, en Catharina Elisabeth Donnerberg.
     JFWS tr. 1e ’s-Gravenhage 09.05.1838 Neeltje Pontvuijst, geb. ’s-Gravenhage ca. 1812, dienstbode (1838), overl. voor 1846, d.v. Willem Hendrik Pontvuijst en Wlhelmina den Boumeester, werkster (1838).

5.                   Hendrik Gerrit Boswinkel, geb. Goor 06.03.1825, winkelier (1846).

 

Noten: |a| w.s. nu Neuenkirchen-Vörden, Kreis Vechta, Oldenburger Münsterland, Bundesland Niedersachsen; |b| Frederikus e.v. Anstoot (overl.akte Goor 1830 no.27); |c| Aaltje Anstoot (overl.akte Goor 1844 no.48).

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren