Andrť Floris Vas Dias (1895-1966)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2018 (laatst herzien maart 2021)

 


 

[1] Andrť Floris Vas Dias, geb. ís-Gravenhage 18.04.1895, luitenant ter zee te Soerabaja (1918), president-directeur der Koninklijke Paketvaart Mij., voorzitter van de Raad van Beheer der N.V. Vereenigde Nederlandsche Scheepvaart Mij. (1956), lid College van curatoren Technische Hogeschool te Bandoeng (1942|b|), RNL, overl. ís-Gravenhage 30.03.1966, begr. 04.04.1966, tr. Batavia 22.10.1918|a| Mary Lugt, geb. Batavia 04.10.1895, overl. 08.09.1981, begr. 11.09.1981, d.v. Johannes Hermanus Lugt en Maria Adena.
Ė ďVasdias, A F 47 directeur;Ē in: GeÔnterneerde burgers in Ned.-IndiŽ, De Telegraaf xx.04.1944 (namenlijsten verzameld door het Rode Kruis); afgedrukt in: Diederik van Vleuten, ęDaar werd wat groots verrichtĽ, Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren (2018), p.309.

 

Noten: |a| RA 1920 p.7 (Vaz Dias); |b| RA 1942 tweede gedeelte Kalender en Personalia, p.438.

 

[2] Samuel Vas Dias, geb. ís-Gravenhage 18.01.1854, verslaggever (1884,1885), directeur van een correspondentiebureau voor dagbladen (1895), lid van de Gemeenteraad van ís-Gravenhage, RON, overl. ís-Gravenhage 01.09.1918, begr. ís-Gravenhage (Portugeesch-Isr. Kerkhof, Schev. Weg) 04.09.1918, tr. ís-Gravenhage 06.02.1884
[3] Maria Johanna Petronella van Gunst, geb. ís-Gravenhage 12.07.1859, naaister (1883), overl. ís-Gravenhage 25.05.1930.

Kinderen van Maria Johanna Petronella (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Alexander Marinus Vas Dias, geb. ís-Gravenhage 02.02.1882, overl. ís-Gravenhage 20.03.1884.

2.                   Maria Alexandrina van Gunst, later Vas Dias, geb. Leiden 17.05.1883|a|, overl. na 1966.

Uit dit huwelijk:

3.                   Carolina Vas Dias, geb. ís-Gravenhage 06.07.1885, overl. Haarlem 04.02.1950, tr. ís-Gravenhage 14.05.1920 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 17.05.1932, ingeschr. ís-Gravenhage 18.06.1932) Hermanus Henderikus Johannes van de Pol, geb. Haarlem 16.08.1894, dagbladschrijver, z.v. Hermanus Henderikus Wilhelmus Johannes Cornelius Engelbertus van de Pol en Aaltje Vonk.

4.                   Henriques Mannus Vas Dias, Henri/Henry, geb. ís-Gravenhage 03.06.1891, overl. na 1966, tr. 1e Staunton (Virginia, USA) 12.07.1916 Edith L.A. Agner; tr. 2e voor 1966 C. Christian, overl. na 1966. [New York 1918,1930,1966]

5.                   Andrť Floris Vas Dias, geb. ís-Gravenhage 18.04.1895; volgt [1].

 

Noten: |a| aangifte door Johannes Jacobus Loncq, 60 jaar, directeur van het ziekenhuis (geb.akte Leiden 1883 no.648).

 

[4] Mordechaij Vas Dias, geb. Amsterdam 07.03.1820, kantoorbediende (1842), letterkundige (1881), verslaggever (1884), snelschrijver (dec1884), overl. ís-Gravenhage 14.12.1886, tr. ís-Gravenhage 20.04.1842

[5] Carolina Davidson, geb. ís-Gravenhage ca. 1819/1820, overl. ís-Gravenhage 13.12.1898.

Uit dit huwelijk (vader ook Moredechai):

1.                   Esther Rebecca Vas Dias, geb. ís-Gravenhage 28.06.1843, overl. ís-Gravenhage 01.01.1921, tr. ís-Gravenhage 10.04.1867|a| Andrť Salmon, geb. ís-Gravenhage 01.04.1844, groot ambtenaarsexamen (1865), ambtenaar in Res. Cheribon (1865,1867), assistent-resident van Loemadjang (1878), assistent-resident van de Afdeling Bangil (Res. Pasoeroean) (ben. 25.01.1882, vermeld 1891), resident van Pasoeroean (1891-1899)|e|, RNL 1898, overl. ís-Gravenhage xx.06.1901|d|, z.v. Visser Salmon, ambtenaar, en Naatje Manson.

2.                   Ribca Vas Dias, geb. ís-Gravenhage 14.07.1844, overl. ís-Gravenhage 06.03.1917, tr. ís-Gravenhage 31.05.1881 Joseph van Praag, geb. ís-Gravenhage 30.12.1847, boekhouder, overl. ís-Gravenhage 19.06.1920, z.v. Barend van Praag en Helena Dondorp.

3.                   Flora Vas Dias, geb. ís-Gravenhage 23.12.1845, tr. 1e District Strand (Graafschap Middlesex) 20.12.1877|b| David Joseph Isaacson, geb. Middelburg 13.05.1820, koopman (1877), winkelier (1882), overl. ís-Gravenhage 06.08.1882, z.v. Joseph David Isaacson, koopman, en Jetje Philip; tr. 2e ís-Gravenhage 15.08.1888 Mozes Henriques Pimentel, geb. ís-Gravenhage ca. 1828, onderwijzer in de wiskunde (1854), wiskundig adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken (1888), overl. ís-Gravenhage 27.06.1902, z.v. Samuel Henriques Pimentel, voorzanger (1842), geestelijke bij de Portugeesche-IsraŽlitische gemeente te ís-Gravenhage (1854), en Mirjan da Silva.
†††† DJI tr. 1e voor 1877 Rebekka de Vries.
†††† MHP tr. 1e Delft 27.09.1854 Rebecca Lobatto, geb. Amsterdam ca. 1826, overl. ís-Gravenhage 02.01.1888, d.v. Reuel Lobatto, hoogleraar aan de Koninklijke Academie te Delft (1854), en Clara de Leon.

4.                   Salomon Maurits Vas Dias, geb. ís-Gravenhage 23.03.1847, student J Leiden 14.10.1880, doctor in de rechtswetenschap (1888), journalist (1891,1894), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 02.03.1932, begr. ís-Gravenhage (Alg.Bpl.) 04.03.1932, tr. Voorburg 18.03.1891 Magdalena Alida Frederika Nelck, Madeleine, geb. ís-Gravenhage 21.10.1848, overl. ís-Gravenhage 10.05.1932, begr. ís-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaan) 13.05.1932, d.v. Carel Frederik George Nelck (ca.1816-1873), kleermaker, en Henderica Paulina Schnepper.

5.                   Ezechiel Vas Dias, geb. ís-Gravenhage 30.06.1849, reiziger, overl. Medemblik 10.09.1910.

6.                   Rosalia Sara Vas Dias, geb. ís-Gravenhage 01.04.1848, tr. ís-Gravenhage 29.02.1888 Salomon Israel Ricardo, geb. Amsterdam 24.06.1844, boekdrukker (1872), diamantsnijder (1888), z.v. Daniel Israel Ricardo en Ribca Namias Torres.
†††† SIR tr. 1e Amsterdam 04.12.1872 Rachel Rodrigues Pereira, geb. Amsterdam 17.05.1845, overl. tussen 1879 en 1888, d.v.Abraham Rodrigues Pereira, onderwijzer, en Hanna Vizjevene.

7.                   Arnold Vas Dias, geb. ís-Gravenhage ca. 1850/1851, administrateur (1888,1891), handelsagent (1900), overl. ís-Gravenhage 10.04.1900, tr. ís-Gravenhage 01.08.1888 Evalina Cornelia Peres, geb. ís-Gravenhage 26.02.1855, overl. na 1900.

8.                   Jacob Vas Dias, geb. ís-Gravenhage 12.08.1851, overl. Wassenaar 25.02.1932, begr. ís-Gravenhage (Port. IsraŽl. Bpl. a/d Ouden Schev. Weg) 28.02.1932.

9.                   Samuel Vas Dias, geb. ís-Gravenhage 18.01.1854; volgt [2].

10.               Josef Vas Dias, geb. ís-Gravenhage 29.08.1855, lithograaf/steendrukker, overl. Amsterdam 04.03.1928|c|, tr. Amsterdam 23.12.1884 Sara Rodrigues Pereira, geb. Amsterdam 06.08.1858, overl. Amsterdam 14.12.1940, d.v. Abraham Rodrigues Pereira en Hanna Vizjevene.

11.               Marianna Vas Dias, geb. ís-Gravenhage ca. 1857, overl. ís-Gravenhage 01.05.1890.

12.               Nathan Vas Dias, Nardus, geb. ís-Gravenhage 04.01.1865, handelsreiziger (1894), mede-directeur van het Nederlandsch Correspondentiebureau voor Dagbladen (1931), overl. ís-Gravenhage 27.01.1931, begr. ís-Gravenhage(Portugeesch-IsraŽlitische Bpl. a/d Scheveningseweg) 29.01.1931, tr. ís-Gravenhage 04.04.1894 Anna Wolf, geb. ís-Gravenhage 02.06.1870, overl. ís-Gravenhage 25.01.1940, d.v. Jacob Wolf, vleeshouwer, en Sientje de Vries.

 

Noten: |a| huwelijk met de handschoen, waarbij de vader van de bruidegom gevolmachtigd is door zijn zoon (huw.akte ís-Gravenhage 1867 no.195); |b| ingeschreven extract (huw.akte ís-Gravenhage 10.01.1878 no.44); |c| e.v. Rodriguez Pereira (annonces collectie CBG); |d| Het nieuws van den dag 05.06.1901; |e| meer details over Salmon in Soerabaijasch nieuwsblad 08.08.1899.

 

[6] Wilhelmus Jacobus van Gunst, geb. ís-Gravenhage ca. 1833, kleermaker (1857,1908), overl. ís-Gravenhage 05.04.1922; tr. 2e ís-Gravenhage 29.12.1886 Bertha Hagen, geb. Velsen 30.11.1855, overl. ís-Gravenhage 21.12.1938, d.v. Petrus Josephus Hagen, broodbakker, en Johanna Handgraaf;tr. 1e ís-Gravenhage 24.06.1857

[7] Alida Petronella Richel, geb. ís-Gravenhage ca. 1832, naaister (1857), overl. ís-Gravenhage 14.12.1877.

†††† BH tr. 1e ís-Gravenhage 10.05.1882 Pieter Quirinus van Gunst (ca.1836-1884), jongere broer van Wilhelmus Jacobus.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Johanna Petronella van Gunst, geb. ís-Gravenhage 12.07.1859; volgt [3].

2.                   Johan Wilhelmus Petrus van Gunst, geb. ca. 1859, kleermaker (1884), overl. ís-Gravenhage 10.02.1938.

3.                   Jacobus Johannes van Gunst, geb. ís-Gravenhage 28.09.1867, kleermaker (1896), magazijnknecht/expeditieknecht (1920,1933), overl. ís-Gravenhage 09.11.1933, tr. ís-Gravenhage 09.09.1896 Hendrika Hendrina Duijf, geb. Bemmel 08.06.1866, overl. ís-Gravenhage 30.04.1944, d.v. Gerardus Duijf en Elisabeth van Marwijk.

4.                   Petrus Quirinus van Gunst, geb. ís-Gravenhage 21.05.1869, pachter van buffetten (1908), kassier (1921), overl. ís-Gravenhage 23.08.1921, tr. ís-Gravenhage 24.12.1908 Anna Maria Sas, geb. Delfshaven 03.11.1859, overl. ís-Gravenhage 04.04.1932, d.v. Johannes Sas en Adriana de Jonge.

 

[8] Salomon Vaz Dias, geb. Amsterdam (Portugees-IsraŽlitische Kerk) 24.02.1773, kleermaker (1833,1841), overl. na 1842, otr. Amsterdam 23.01.1801|b|

[9] Rebecca Cano, overl. na 1842.

Uit dit huwelijk (vader ook Vas Dias, moeder ook Ribca Canho):

1.                   Kind, begr. Amsterdam (Portugees-IsraŽlitische Begraafplaats) 11.07.1803.

2.                   Aron Vaz Dias, geb. Amsterdam (Portugees-IsraŽlitische Kerk) 17.04.1807, petjesmaker, tr. Amsterdam 06.11.1833 Zaartje Abraham Abas, geb. Amsterdam ca. 1812/1813, ventster (1833), d.v. Abraham Pinhas Abas en Vrouwtje Matthijs Sluiter.

3.                   Ribca Vaz Dias, geb. Amsterdam (Portugees-IsraŽlitische Kerk) 27.05.1809, naaister (1834), tr. Amsterdam 05.11.1834 Moses Vaz Dias, geb. Amsterdam 15.08.1815, kleermaker, z.v. Jacob Vaz Dias (1780-) en Anna Barbara Kemper.

4.                   Jacob Vas Dias, geb. Amsterdam ca. 1814/1815, pettenmaker (1841,1872), overl. voor 1883,tr. Amsterdam 07.07.1841|a| Rachel David Overs, geb. Amsterdam ca. 1818/1819, pettenmaakster (1841), overl. na 1891, d.v. David Simon Overs en Annaatje Salomons.

5.                   Mordechaij Vas Dias, geb. Amsterdam 07.03.1820; volgt [4].

 

Noten: |a| bruidegom en zijn vader in akte Vaz Dias, tekenen met Vas Dias (huw.akte Amsterdam 1841 reg.3 fol.38v); |b| bruidegom Salomon van Aron Vaz Dias, bruid Rebecca Aron Kanjo.

 

[10] Ezechiel Nathan Davidson, geb. ís-Gravenhage ca. 1790/1791, koopman (1818), winkelier (1833,1860), koopman (1869), overl. ís-Gravenhage 24.12.1869|a|; tr. 2e ís-Gravenhage 15.05.1833 Veronica Gans, geb. ca. 1804, dienstbode (1833), uitdraagster (1878), overl. ís-Gravenhage 09.03.1878, d.v. Jacob Ephraim Gans en Abigael Eliazer; tr. 1e ís-Gravenhage 27.05.1818

[11] Hester van Praag, geb. ís-Gravenhage ca. 1791/1792, overl. ís-Gravenhage 22.07.1832.

Uit dit huwelijk Davidson-van Praag:

1.                   *Ezechiel Davidson, geb. ca. 1819, koopman (1842).

2.                   Carolina Davidson, geb. ís-Gravenhage ca. 1819/1820; volgt [5].

3.                   Nathan Ezechiel Davidson, geb. ís-Gravenhage ca. 1821/1822, reiziger (1867), koopman (1881), overl. ís-Gravenhage 03.06.1899.

4.                   Joseph Davidson, geb. ís-Gravenhage 17.01.1823, onderwijzer (1846,1868), commissionair (1880), boterhandelaar (1882), boekhouder (1884,1895), overl. ís-Gravenhage 11.10.1899, tr. Amsterdam 04.06.1846 Judith Presburg, geb. Amsterdam ca. 1822, overl. ís-Gravenhage 03.09.1895, d.v. Bernard Abraham Presburg, banketbakker, en Cato Heijman Couweren.
†††† Ė ďDen Haag, 19 Januari 1893. Voor de hulde mij, op 17 dezer, door mijne waarde oud-leerlingen gebracht, waartoe door den Heer B. Blok alhier, op hoogst gewaardeerde wijze het initiatief was genomen en waardoor mij op mijn 70sten geboortedag een ware feestdag was bereid en voor de belangstelling mij van vele geachte zijden zoowel hier als van elders zoo ruimschoots bewezen, betuig ik, ook namens mijne familie, mijn oprechtsten en hartelijksten dank. J.E. Davidson.Ē|c|

5.                   Philip Davidson, geb. ís-Gravenhage ca. 1824/1825, winkelier (1851), koopman (1862), winkelier (1877), overl. Haarlem 20.09.1889|b|, tr. Haarlem 15.05.1851 Aaltje Konijn, ook Alida, geb. Haarlem 17.05.1831, overl. Haarlem 17.10.1888, d.v. Levie Barend Konijn en Mietje Abraham van Dien.
Uit dit huwelijk: Ester Davidson (ca.1854-1927), tr. Haarlem 25.07.1877 Benjamin Davidson (ca.1848/1849-1932), z.v. Ezechiel Davidson en Veronica Gans.

6.                   Jacob Davidson, geb. ís-Gravenhage ca. 1827, commissionair, overl. Amsterdam 20.02.1899, tr. 1e Amsterdam 22.05.1851 Jansje Jesaias van Buuren, geb. Amsterdam 06.10.1831, overl. Amsterdam 08.03.1860, d.v. Jesaijes Abraham van Buuren, winkelier, en Vogel Jacob Having; tr. 2e voor 1871 J./H. Voorzanger, overl. na 1899.

7.                   Kaatje Davidson, geb. ca. 1828, overl. ís-Gravenhage 28.06.1829.

8.                   levenloze zoon, ís-Gravenhage 01.04.1832.

Uit het huwelijk Davidson-Gans:

9.                   levenloze zoon, ís-Gravenhage 10.04.1836.

10.               Kaatje Davidson, geb. ís-Gravenhage ca. 1840, overl. Delft 30.07.1928, tr. ís-Gravenhage 07.03.1888 Joseph Levi, geb. Eelde 02.12.1829, koopman (1888), overl. Het Haagje (Hoogeveen) 09.03.1900, z.v. Benjamin Levi en Anna Salomons Elshof (-1834).
†††† JL tr. 1e Hoogeveen 08.03.1853 Betje Breebaard, geb. Hoogeveen 30.07.1828, koopvrouw, overl. Het Haagje (Hoogeveen) 13.02.1887, d.v. Samuel Abrahams Breebaard, koopman, en Judik Meijer van der Horst (-1837).

11.               Ephraim Davidson, geb. ca. 1843, overl. ís-Gravenhage 22.07.1860.

12.               Benjamin Davidson, geb. ís-Gravenhage ca. 1848/1849, winkelier, overl. Overveen 02.02.1932, begr. Haarlem (Isr. Bpl. a/d Amsterdamsche Vaart) 07.02.1932, otr. Haarlem 11.07.1877, tr. Haarlem 25.07.1877 Ester Davidson, geb. ís-Gravenhage ca. 1854, overl. Haarlem 28.09.1927, d.v. Philip Davidson (ca.1824/1825-1889) en Aaltje Konijn.

 

Noten: |a| Ďin den ouderdom van 79Ĺ jaarí (annonce collectie CBG); |b| overl. 21.09 (annonces collectie CBG); |c| annonce collectie CBG.

 

[12] Joannes van Gunst, ged. Steenbergen (rk) 14.03.1803, kleermaker (1830), baardscheerder (1844,1857), kleermaker (1863), baardscheerder (1871), overl. ís-Gravenhage 07.01.1871, tr. ís-Gravenhage 28.04.1830

[13] Johanna Wilhelmina Abraas, geb. ís-Gravenhage ca. 1806, naaister (1830), overl. tussen 1871 en 1882.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Wilhelm Carolus van Gunst, geb. ís-Gravenhage ca. 1830, overl. ís-Gravenhage 12.07.1831.

2.                   Wilhelmus Jacobus van Gunst, geb. ís-Gravenhage ca. 1833; volgt [6].

3.                   Pieter Quirinus van Gunst, geb. ís-Gravenhage ca. 1836, kleermaker, overl. ís-Gravenhage 10.08.1884, tr. 1e ís-Gravenhage 29.04.1863 Maria Gerarda Sophia Kreeft, geb. ís-Gravenhage ca. 1837, dienstbode (1863), overl. ís-Gravenhage 07.01.1882, d.v. Carolus Dominicus Kreeft, kleermaker, en Emerentiana Tethof; tr. 2e ís-Gravenhage 10.05.1882 Bertha Hagen, geb. Velsen 30.11.1855, overl. ís-Gravenhage 21.12.1938, d.v. Petrus Josephus Hagen, broodbakker, en Johanna Handgraaf.
†††† BH tr. 2e ís-Gravenhage 29.12.1886 Wilhelmus Jacobus van Gunst (ca.1833-1922), oudere broer van Pieter Quirinus.

4.                   Adrianus van Gunst, geb. ca. 1840, overl. ís-Gravenhage 11.07.1844.

 

[14] Willem Joannes Richel, geb. ís-Gravenhage ca. 1810, kabinetwerker (1831,1835), overl. voor 1857; tr. ís-Gravenhage 18.05.1831

[15] Alida Adriana Rademaakers, geb. ís-Gravenhage ca. 1811, dienstbode (1831), overl. tussen 1848 en 1857.

Uit dit huwelijk:

1.                   Alida Petronella Richel, geb. ís-Gravenhage ca. 1832; volgt [7].

2.                   Maria Susanna Richel, geb. ís-Gravenhage 19.07.1833, overl. ís-Gravenhage 02.12.1916, tr. ís-Gravenhage 22.02.1860 Leonardus van der Straaten, geb. ís-Gravenhage ca. 1835, onderwijzer, overl. ís-Gravenhage 09.05.1893, z.v. Cornelis Willem van der Straaten, koperslager, en Susanna Rebecca Muller.

3.                   Johan Willem Cornelis Richel, geb. ís-Gravenhage 01.01.1835, verver, overl. ís-Gravenhage 03.06.1915, tr. ís-Gravenhage 17.10.1860 Francina Maria van Straalen, geb. Leiden 12.10.1831, naaister (1860), overl. na 1915, d.v. Johannes van Straalen, mandenmaker, en FranÁoise Margerite Nicole le Febre.

4.                   Gerardus Wilhelmus Martinus Richel, geb. ís-Gravenhage 17.01.1837, timmerman, overl. ís-Gravenhage 31.12.1929, tr. Bloemendaal 18.02.1885 Antonia van Zee, geb. Wilp (Voorst) 13.11.1859, overl. na 1931, d.v. Jan van Zee, tuinman, en Antonia Schuitert.

5.                   Johanna Wilhelmina Petronella Richel, geb. ca. 1839, tr. ís-Gravenhage 28.05.1879 Hendrik Eikmans, geb. Schiedam ca. 1837, koetsier, overl. ís-Gravenhage 08.08.1908, z.v. Reinier Eikmans, koetsier, en Johanna Hendrina Allewelt.
†††† HE tr. 1e ís-Gravenhage 10.05.1865 Frederika Theodora van Deursen, geb. ís-Gravenhage ca. 1841, dienstbode (1865), overl. ís-Gravenhage 21.10.1875, d.v. Franciscus van Deursen en Maria Christina Koch.

6.                   Wilhelmina Petronella Richel, geb. ís-Gravenhage 02.06.1848, dienstbode (1877), overl. ís-Gravenhage 06.01.1938, tr. ís-Gravenhage 09.05.1877 Josephus Petrus Hendriks, geb. ís-Gravenhage 05.03.1852, behanger (1877), overl. ís-Gravenhage 31.12.1931, z.v. Dirk Hendriks, arbeider, en Elisabeth Margaretha Jansen.

 

[16] Aron Vaz Dias, overl. voor 1801, w.s. begr. Amsterdam (Portugees-IsraŽlitische Begraafplaats) 29.11.1784,

[17] Sara Achatan.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ester Vaz Dias, geb. Amsterdam (Portugees-IsraŽlitische Kerk) 19.03.1763.

2.                   Kind Vaz Dias, geb. Amsterdam (Portugees-IsraŽlitische Kerk) 22.10.1764.

3.                   *Kind, begr. Amsterdam (Portugees-IsraŽlitische Begraafplaats) 04.11.1764.

4.                   Clara Vaz Dias, geb. Amsterdam (Portugees-IsraŽlitische Kerk) 21.10.1765.

5.                   Rachel Vaz Dias, geb. Amsterdam (Portugees-IsraŽlitische Kerk) 27.02.1767.

6.                   Moses Vaz Dias, geb. Amsterdam (Portugees-IsraŽlitische Kerk) 30.05.1769, w.s. begr. Amsterdam (Portugees-IsraŽlitische Begraafplaats) 28.03.1810.

7.                   Samuel Vaz Dias, geb. Amsterdam (Portugees-IsraŽlitische Kerk) 09.11.1771.

8.                   Salomon Vaz Dias, geb. Amsterdam (Portugees-IsraŽlitische Kerk) 24.02.1773; volgt [8].

9.                   Samuel Haim Vaz Dias, geb. Amsterdam (Portugees-IsraŽlitische Kerk) 09.11.1774.

10.               *kind, begr. Amsterdam (Portugees-IsraŽlitische Begraafplaats) 14.01.1779.

11.               Jacob Vaz Dias, geb. Amsterdam (Portugees-IsraŽlitische Kerk) 24.10.1780, kleermaker, tr. Amsterdam 12.01.1812 Anna Barbara Kemper, geb. Amsterdam (Kerk ít Boompje (rk)) 21.05.1775|a|, d.v. Jan Kemper en Tabhia Overwijn.
Uit dit huwelijk: Moses Vaz Dias, geb. Amsterdam 15.08.1815, kleermaker, tr. Amsterdam 05.11.1834 Ribca Vaz Dias (1809-), d.v. Salomon Vaz Dias en Ribca Canho.

 

Noten: |a| moeder Sophia.

 

[18] Aron Cano, overl. voor 1801,

[19] NN, overl. voor 1801.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rebecca Cano, geb. Amsterdam ca. 1779; volgt [9].

 

[20] Nathan Ezechiel Davidson, geb. ca. 1754, koopman (1818), overl. ís-Gravenhage 17.10.1820|a|, z.v. Ezechiel David Cohen en Naatje Jacobs; tr.

[21] Kaatje Philips Hes, geb. ca. 1749, overl. ís-Gravenhage 20.10.1827|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Philip Davidson, geb. ís-Gravenhage ca. 1784, overl. ís-Gravenhage 06.04.1849, tr. ís-Gravenhage 30.01.1828|b| Caatje Anschitz, geb. ís-Gravenhage ca. 1796, overl. Breda 13.05.1839, d.v. Isaac Jacob Anschitz en Lea Moses.

2.                   Sara Davidson, geb. ca. 1787, overl. ís-Gravenhage 03.10.1842, tr. Henrij Davison, geb. ís-Gravenhage ca. 1757, overl. ís-Gravenhage 25.02.1827, z.v. David Joseph en Beeltje Koopman.

3.                   Ezechiel Davidson, geb. ís-Gravenhage ca. 1790/1791; volgt [10].

4.                   Leentje Davidson, geb. ís-Gravenhage ca. 1796, overl. ís-Gravenhage 13.01.1875, tr. ís-Gravenhage 02.04.1828 Johannes Cornelis Filippus Veldhorst, geb. ís-Gravenhage ca. 1800, zaakwaarnemer (1860), overl. ís-Gravenhage 25.11.1864, z.v. Christiaan Veldhorst en Cornelia Philippina Reijnders.

 

Noten: |a| e.v. Vrouwtje Philips (overl.akte ís-Gravenhage 1820 no.920 in wiewaswie); |b| moeder v/d bruidegom Kaatje Hes (huw.akte ís-Gravenhage 1828 no.24 in wiewaswie); |c| Kaatje Philips, geen ouders vermeld.

 

[22] Nathan van Praag, geb. ca. 1754, koopman (1818), overl. ís-Gravenhage 08.02.1819, z.v. Jacob van Praag en Judie Barends; tr.

[23] Duijfje Joseph Cohen, geb. ca. 1764, overl. ís-Gravenhage 15.03.1827, d.v. Joseph David Cohen en Grietje Simons.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hester van Praag, geb. ís-Gravenhage ca. 1791/1792; volgt [11].

2.                   Elisabeth van Praag, geb. ís-Gravenhage ca. 1793, tr. ís-Gravenhage 14.03.1832 Gerrit Hartog, geb. Rotterdam ca. 1788, z.v. Hartog Jacob Hartog (ook Hartog Mulheim) en Antje IsraŽl.
†††† GH tr. 1e voor 1831 Kaatje Prins, geb. ís-Gravenhage ca. 1782, overl. ís-Gravenhage 03.09.1831, d.v. Meijer Jacob Levij en Roosje N.

3.                   Joseph van Praag, geb. ís-Gravenhage ca. 1796, overl. ís-Gravenhage 03.04.1858, tr. ís-Gravenhage 10.08.1831 Mirjam de Lange, geb. ís-Gravenhage ca. 1801/1802, overl. ís-Gravenhage 02.11.1887, d.v. Raphael de Lange en Clara David.

4.                   Jacomina van Praag, geb. ís-Gravenhage ca. 1796/1797, overl. ís-Gravenhage 24.11.1866, tr. ís-Gravenhage 26.11.1828 Machiel de Lange, geb. ís-Gravenhage ca. 1803/1804, koopman, overl. ís-Gravenhage 12.01.1885, z.v. Raphael de Lange en Clara David.

5.                   Barend van Praag, geb. ís-Gravenhage ca. 1801, debitant in de staatsloterij (1865), overl. ís-Gravenhage 07.12.1865, tr. ís-Gravenhage 12.04.1837 Helena Dondorp, geb. Haarlem 29.08.1815, overl. ís-Gravenhage 01.05.1895, d.v. Jacob Isaac Dondorp, koopman, en Roosje Peres.

6.                   Judic van Praag, geb. ís-Gravenhage xx.05.1802, overl. Delft 10.01.1863, tr. ís-Gravenhage 27.06.1827 Isaac Levij Goudsmit, geb. Amsterdam ca. 1803, koopman, overl. na 1863, z.v. Levie Moses Goudsmit en Leentje Isaac Leon.

7.                   David van Praag, geb. ca. 1806, overl. ís-Gravenhage 15.05.1816.

 

[24] Petrus van Gunst, Pieter, geb. Steenbergen 03.11.1775, kleermaker, overl. Steenbergen 10.04.1840, z.v. Jan van Gunst en Adriana de Vos; otr. Steenbergen 18.02.1798

[25] Elisabeth van Gils, geb. Steenbergen ca. 1779, overl. Steenbergen 05.11.1859|b|, d.v. Pieter van Giels en Petronella Huijsmans.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Elizabet):

1.                   Petronella van Gunst, ged. Steenbergen (rk) 01.01.1799, tr. Steenbergen 22.01.1824 Adriaan Mulder, geb. ís-Gravenhage ca. 1795, z.v. Martien Mulder en Jannetje van Lente.

2.                   Adriana van Gunst, ged. Steenbergen (rk) 01.12.1800, dienstmeid (1825), overl. Rotterdam 10.11.1873, tr. Roosendaal 09.10.1825 Johannes Peerenboom, ged. Breda 01.12.1800, kleermaker, overl. Steenbergen 18.02.1862, z.v. Joannes Peerenboom (-1802) en Joanna Maria van Rijssel (-1824).

3.                   Adrianus van Gunst, ged. Steenbergen (rk) 30.09.1802, w.s. overl. voor 1810.

4.                   Joannes van Gunst, ged. Steenbergen (rk) 14.03.1803; volgt [12].

5.                   Dijmphna van Gunst, ged. Steenbergen (rk) 01.11.1805.

6.                   Quirinus van Gunst, ook Quirijn, ged. Steenbergen (rk) 06.02.1807, kleermaker, overl. Steenbergen 26.11.1888, tr. 1e Steenbergen 05.07.1832 Joanna Isabella Veninkx, geb. Huijbergen ca. 1799, winkelierster (1832), overl. voor 1833, z.v. Jan Baptist Veninkx en Elizabet, schoenmaker, van Dooren; tr. 2e Steenbergen 26.04.1833 Maria Jacoba Otgens, geb. Steenbergen ca. 1807, overl. Steenbergen 30.10.1851, d.v. Jan Otgens, schipper, en Beatrix van Osch.
†††† JIV tr. 1e Steenbergen 05.07.1821 Engelbert de Worm, geb. Warhem (Frankrijk)|a| ca. 1766/1770, pakkendrager (1821), winkelier (1831), overl. Steenbergen 04.09.1831, z.v. Hendrik Jacob de Worm en Maria Joanna Caloone.

7.                   Adrianus van Gunst, ged. Steenbergen (rk) 26.10.1810, kleermaker, overl. Steenbergen 09.02.1892, tr. Steenbergen 19.09.1845 Catharina Maas, ged. Nieuw-Vossemeer (rk) 02.01.1806, overl. Steenbergen 15.12.1884, d.v. Johannes Maas en Maria Meurs.

8.                   Jakob Jan van Gunst, geb. Steenbergen 12.04.1815, kleermaker, overl. Zwolle 30.01.1887, tr. Zwolle 06.04.1837 Henrica Aleidis de Bond, geb. Zwolle 06.02.1810, overl. Zwolle 27.02.1881, d.v. Albert de Bond en Joanna Schouten.

9.                   Wilhelmina van Gunst, geb. Steenbergen 03.12.1817, overl. Steenbergen 07.05.1818.

 

Noten: |a| Dťpartement du Nord (59), rťgion Hauts-de-France; |b| Elizabet van Giels.

 

[26] Wilhelmus Carolus Abraas, Willem, overl. voor 1830, tr.

[27] Maria van Drunuck, overl. na 1830.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Hendrik Abraas, geb. ís-Gravenhage ca. 1804, tr. ís-Gravenhage 22.04.1840 Joanna Marguarita Booghmans, geb. Ďs-Gravenhage ca. 1809, d.v. Ludovicus Booghmans en Catharina Peijfers.

2.                   Johanna Wilhelmina Abraas, geb. ís-Gravenhage ca. 1806; volgt [13].

 

[28] Willem Richel, geb. ca. 1780/1781, koperslager (1814,1838), overl. voor 1856, tr.

[29] Alida Pieternella Abraas, geb. ís-Gravenhage ca. 1782, overl. ís-Gravenhage 14.07.1856, d.v. Derk Abraas en Elisabeth Jacoba Eskes (ca.1750-1836).

Uit dit huwelijk (moeder ook Alida Petronella):

1.                   Willem Joannes Richel, geb. ís-Gravenhage ca. 1810; volgt [14].

2.                   Petrus Richel, geb. ca. 1811, overl. ís-Gravenhage 12.09.1814|a|.

 

Noten: |a| eerst per abuis Wilhelmus Johannes, gecorrigeerd in 1826 bij vonnis Rechtbank van Eerste Aanleg (overl.akte ís-Gravenhage 13.09.1814).

 

[30] Reinier Rademaakers, overl. voor 1831, tr.

[31] Antje van Rijn, overl. voor 1831.

Uit dit huwelijk (vader ook Rademaaker):

1.                   Alida Adriana Rademaakers, geb. ís-Gravenhage ca. 1811; volgt [15].

2.                   Maria Cornelia Rademaaker, ook Rademakers/Rademakers, geb. ís-Gravenhage ca. 1813, dienstbode (1838), overl. voor 1852, tr. ís-Gravenhage 07.11.1838 Jacobus Simonis, geb. ís-Gravenhage ca. 1813, juwelier (1838), goudsmid (1839,1844), bediende (1866), overl. ís-Gravenhage 09.10.1866, z.v. Jacobus Adrianus Simonis, juwelier, en Maria Visser.
†††† JS tr. 2e ís-Gravenhage 28.01.1852 Cornelie le Febvre, geb. Amsterdam ca. 1812, naaister (1852), overl. voor 1866, d.v. Louis le Febvre en Henriette Michelez.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)