Gerardus Henricus Maria Vierling (1874-1937)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien juli 2018)

 


 

[1] Gerardus Henricus Maria Vierling, geb. ís-Gravenhage 02.02.1874, ingenieur Delft 1898/1900|a||b|, werktuigkundig ingenieur bij de Staatsspoorwegen (1908), hoogleraar TH Bandoeng (1921-), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 14.10.1937, begr. ís-Gravenhage (RK Kerkhof a/d Kerkhoflaan) 16.10.1937|c|, tr. Sint-Oedenrode 07.04.1908|d| Theodora Raijmakers, geb. Sint-Oedenrode 12.01.1886, overl. na 1943, d.v. Henri Alphons Marie Raijmakers en Philomena Catharina Maria Raijmakers.

 

Noten: |a| Delftsche courant 12.06.1898 (ĎExamens B der Polytechnische School. Alsnog geslaagd voor het eerste gedeelte, Art.64í); |b| Rotterdamsch nieuwsblad 11.06.1900 ĎExamen B te Delft. Geslaagd voor art.64í); |c| e.v. Raaymakers (annonce collectie CBG); |d| huwelijk Ďmet de handschoení, de bruidegom (wonende te Padang) vertegenwoordigd door Karel Antonius Maria Raijmakers, 56 jaar, fabrikant (huw.akte Sint-Oedenrode 1908 no.6).

 

[2] Matthijs Evert Jan Vierling, geb. ís-Gravenhage 23.08.1834, industrieel (1874), houtzager (1875,1880), stoomhoutzager (1884), industrieel (1887,1888), houthandelaar (1898), overl. Princenhage 05.07.1909, tr. Voorburg 16.07.1856
[3] Maria van Rijn, geb. Voorburg 18.03.1836, overl. Voorburg 21.01.1906.

Uit dit huwelijk:

1.                   Matthijs Gerardus Antonius Vierling, geb. ís-Gravenhage ca. 1857, houtzager (1880), houthandelaar (1931), overl. ís-Gravenhage 01.05.1931, tr. ís-Gravenhage 16.06.1880 Petronella Carolina de Jager, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage ) ca. 1860/1861, overl. ís-Gravenhage 22.12.1932, d.v. Leenderd de Jager, koopman, en Frederika Gesina Drope.

2.                   Anna Maria Apolonia Vierling, geb. ís-Gravenhage ca. 1859/1860, overl. ís-Gravenhage 09.10.1929, tr. ís-Gravenhage 17.09.1884 Johannes Jacobus Ninaber van Eijben, geb.ís-Gravenhage ca. 1855/1856, boekhouder (1884), administrateur (1888), overl. ís-Gravenhage 15.12.1941, z.v. Zwerus Jacobus Ninaber van Eijben en Jacoba Jannetje van Duijne.

3.                   Johanna Maria Cornelia Vierling, geb. ís-Gravenhage ca. 1862, overl. ís-Gravenhage 10.01.1925, tr. ís-Gravenhage 11.10.1888 Carolus Antonius Heijnen, geb. ís-Gravenhage ca. 1855, klerenbleker (1888), houder van een wasinrichting (1924), overl. ís-Gravenhage 22.07.1924, z.v. Antonie Wilhelm Heijnen en Maria Wilhelmina Juliana Sala.

4.                   Jacoba Johanna Apolonia Vierling, geb. ís-Gravenhage 04.09.1864, overl. ís-Gravenhage 01.12.1932, tr. ís-Gravenhage 22.06.1887 Jasper Stephanus Michels, geb. Nieuwer-Amstel 25.12.1855, hoofd ener openbare school, overl. na 1932, z.v. Antonius Matthias Johannes Michels, hoofd ener openbare school, en Maria Leenders.

5.                   Theresia Maria Clara Vierling, geb. ís-Gravenhage ca. 1869, overl. Haarlem 20.02.1925, tr. ís-Gravenhage 28.09.1898 Johannes Hendricus Heijnen, geb. ís-Gravenhage ca. 1862, vleeshouwer, overl. Breda 26.08.1933, z.v. Antonie Wilhelm Heijnen en Maria Wilhelmina Juliana Sala.

6.                   Emile Carolus Domitius Vierling, geb. ís-Gravenhage 05.07.1871, spekslager, overl. ís-Gravenhage 02.02.1950, tr. ís-Gravenhage 27.10.1897 Elisabeth Wilhelmina Zonneveld, geb. Voorschoten 20.04.1877, overl. ís-Gravenhage 10.08.1958, d.v. Leendert Zonneveld en Catharina van Leeuwen.

7.                   Gerardus Henricus Maria Vierling, geb. ís-Gravenhage 02.02.1874; volgt [1].

8.                   Francisca Maria Johanna Vierling, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 14.02.1880, tr. 1e Amsterdam 07.06.1906 Henri Adolph Rubenkamp, geb. Wehl 17.04.1876, tekenaar, overl. voor 1921, z.v. Johann Everhard Rubenkamp, polijchromeur, en Aleida Johanna Elisabeth Pollmann; tr. 2e Amsterdam 30.11.1921 Herman Holterman, geb. Lochem 29.03.1887, commandeur bij de Gemeentebelastingen, z.v. Hendrikus Holterman, huisschilder, en Aaltjen Wensink.
†††† HH tr. 1e Wijk en Aalburg 28.11.1912 Teuntje van Wijk, geb. Wijk en Aalburg, overl. Putten 05.07.1920|a|, d.v. Bastiaan van Wijk, broodbakker, en Pieternella Lamberta Bouman.

 

Noten: |a| overl.akte Sloten (NH) 1920 no.89.

 

[4] Matthijs Vierling, geb. ís-Gravenhage ca. 1813/1814, draaier (1832), kunstdraaier (1834), stoelenmaker (1844), meubelmaker (1845,1861), meubelfabrikant (1873), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 15.07.1886; tr. 2e ís-Gravenhage 20.09.1876 Johanna Dina Hoogeveen, geb. ca. 1820, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 30.05.1903, d.v. Arie Hoogeveen, kastelein, en Johanna van der Lubbe; tr. 1e ís-Gravenhage 12.09.1832

[5] Eva Katharina Eijckelhof, geb. Voorst 30.11.1808, ged. Voorst 04.12.1808, dienstbode (1832), overl. ís-Gravenhage 14.04.1875.

†††† JDH tr. 1e ís-Gravenhage 07.05.1845 Pieter Koremans, ook Petrus geb. ca. 1822, overl. ís-Gravenhage 19.11.1865, z.v. Florus Koremans, stalhouder, en Petronella Zegers.

Uit dit huwelijk (moeder Eva Catharina Eijkelhof):

1.                   Maria Elisabeth Vierling, geb. ca. 1833, overl. ís-Gravenhage 18.05.1862, tr. ís-Gravenhage 16.07.1856 Cornelis Petrus van Gerven, geb. ís-Gravenhage 29.12.1831, overl. ís-Gravenhage 15.07.1868, z.v. Petrus Johannes van Gerven en Maria Clasina van der Klugt.
†††† CPvG tr. 2e Voorburg 06.02.1863 Johanna Cornelia de Heij, geb. Voorburg 16.12.1834, d.v. Adrianus de Heij en Alijdis Rosenburg.

2.                   Matthijs Evert Jan Vierling, geb. ís-Gravenhage 23.08.1834; volgt [2].

3.                   Elisabetha Catharina Vierling, geb. ís-Gravenhage ca. 1837, overl. ís-Gravenhage 02.01.1837.

4.                   Gerardus Theodorus Vierling, geb. ís-Gravenhage 07.11.1837, stalhouder, overl. ís-Gravenhage 30.01.1917, tr. 1e ís-Gravenhage 03.07.1861 Johanna Maria Jansen, geb. Hillegersberg 16.06.1838, overl. ís-Gravenhage 24.11.1863, d.v. Theodorus Jansen en Johanna van Uden; tr. 2e ís-Gravenhage 28.12.1864 Hendrieka Wilms, geb. Arnhem 29.07.1833, overl. ís-Gravenhage 21.07.1902, d.v. Antonius Wilms, winkelier, en Hendrina Wouters.

5.                   Elisabetha Catharina Vierling, geb. ís-Gravenhage ca. 1840, overl. ís-Gravenhage 01.07.1842.

6.                   Maria Theodora Vierling, geb. ís-Gravenhage ca. 1841, overl. ís-Gravenhage 25.02.1842.

7.                   Catharina Maria Vierling, geb. ís-Gravenhage xx.07.1842, overl. ís-Gravenhage 04.02.1844.

8.                   Maria Theresia Vierling, geb. ís-Gravenhage ca. 1844, overl. Rotterdam 22.01.1895.

9.                   Johannes Bartholomeus Martinus Vierling, geb. ís-Gravenhage 15.04.1846, stalhouder, overl. ís-Gravenhage 27.01.1914, tr. ís-Gravenhage 27.10.1875 Anna Petronella Maria Johanna Beretta, geb. ís-Gravenhage 27.12.1852, overl. ís-Gravenhage 09.12.1924, d.v. Johannes Antonie Beretta, stukadoor, en Johanna Christina Jeannetta Harm.

10.               Karel Joannes Michiel Vierling, geb. ís-Gravenhage 29.09.1848, meubelfabrikant (1874), taxateur (1899), overl. ís-Gravenhage 21.05.1899, tr. ís-Gravenhage 15.04.1874 Frederika Maria Johanna Petronella Beretta, geb. ís-Gravenhage 08.08.1854, overl. Voorburg 10.06.1917, d.v. Joannes Antonie Beretta, koopman, en Jenetta Christina Johanna Harm.

 

[6] Gerardus van Rijn, geb. Rijswijk 31.07.1798, bouwman, overl. Voorburg 25.11.1877, tr. Voorburg 15.05.1829

[7] Anna Maria Vaes, geb. Maassluis 20.11.1795, dienstbode (1829), overl. Voorburg 28.10.1858|a|.

Uit dit huwelijk (vader veelal Gerrit, moeder veelal Maria Vaas):

1.                   Apolonia van Rijn, geb. Voorburg 12.02.1830, overl. Voorburg 10.02.1832.

2.                   Johannes van Rijn, geb. Voorburg 28.03.1832, overl. Voorburg 14.04.1888, tr. Voorburg 26.07.1861 Jacoba de Koning, geb. Voorburg 09.09.1831, overl. Voorburg 16.12.1909, d.v. Cornelis de Koning en Apolonia de Heij.

3.                   Apolonia van Rijn, geb. Voorburg 22.02.1834, overl. Voorburg 18.06.1912, tr. Voorburg 26.06.1867 Jacobus Hooijmans, geb. Leiderdorp 08.12.1831, overl. Voorburg 18.10.1910, d.v. Jacobus Hooijmans en Kniria van Es.

4.                   Maria van Rijn, geb. Voorburg 18.03.1836; volgt [3].

5.                   Adrianus Andreas van Rijn, geb. Voorburg 30.11.1838, overl. Voorburg 30.10.1861.

 

Noten: |a| moeder Overhuizen (overl.akte Voorburg 1858 no.44).

 

[8] Theodorus Vierling, geb. ca. 1778, overl. ís-Gravenhage 29.04.1832, tr.

[9] Maria Hoeben, geb. Groningen ca. 1775, overl. ís-Gravenhage 01.10.1863.

Uit dit huwelijk:

1.                   Franciscus Joannes Vierling, geb. ís-Gravenhage ca. 1801, overl. Veur 13.07.1869, tr. ís-Gravenhage 01.03.1837 Magdalena Theodora Hoffman, geb. Schiedam ca. 1806, overl. ís-Gravenhage 15.07.1886, d.v. Dirk Hoffman en Apolonia van der Hoog.

2.                   Catharina Johanna Rosa Vierling, geb. ís-Gravenhage 03.08.1802, overl. na 1872, tr. Voorburg 22.09.1826 Gerardus Klijnis, geb. Voorburg 20.06.1797, overl. voor 1872, z.v. Gerrit Kleinis en Caetje Voorham.
= w.s. Catharina Maria Rosa Capotia Vierling, geb. ca. 1804, overl. Voorburg 07.0.3.1888, tr. Gerardus Kleijnis, overl. voor 1888.

3.                   Joannes Cornelis Vierling, geb. ís-Gravenhage ca. 1804, timmerman (1839), tapper (1872), overl. ís-Gravenhage 03.07.1872, tr. 1e ís-Gravenhage 11.09.1839 Johanna Sophia Roth, geb. Medemblik ca. 1804, naaister (1835,1839), overl. ís-Gravenhage 10.12.1855, d.v. Johannes Roth en Maria Catharina Einchhorn; tr. 2e Sophia Wilhelmina Petronella Zwitser, geb. Monster 28.11.1833, overl. ís-Gravenhage 01.06.1896, d.v. Johannes Casper Zwitser en Petronella Hottedijk.
†††† SWPZ tr. 2e ís-Gravenhage 30.04.1873 Johannes Rosmolen, geb. Piershil 01.03.1834, schipper, overl. ís-Gravenhage 14.09.1902, z.v. Arij Rosmolen en Anna Vos.
†††† JR tr. 1e Geervliet 03.12.1854 Maria van der Bie, geb. Geervliet 08.02.1832, overl. ís-Gravenhage 01.06.1872, d.v. Jan van der Bie, timmerman, en Hendrikje Verbaas.

4.                   Theodorus Franciscus Vierling, geb. ís-Gravenhage ca. 1806, kabinetwerker, overl. tussen 1844 en 1855, tr. ís-Gravenhage 05.08.1835 Maria van Schalkwijk, geb. ís-Gravenhage ca. 1809, dienstbode (1835), overl. ís-Gravenhage 17.05.1855, d.v. Christiaan van Schalkwijk en Dina Langeveld.

5.                   Maria Barbara Vierling, geb. ís-Gravenhage ca. 1808, overl. ís-Gravenhage 04.07.1830.

6.                   Johannes Henricus Vierling, geb. ís-Gravenhage ca. 1810, schoenmaker (1834), laarzenmaker (1846), bidder (1848), overl. na 1851, tr. 1e Delft 07.05.1834 Batje Delfgauw, geb. Voorschoten ca. 1805, dienstbode (1834), overl. ís-Gravenhage 11.02.1835, d.v. Arie Delfgauw en Adriaantje Voorham; tr. 2e ís-Gravenhage 12.08.1835 Maria van Veen, geb. Delft 06.07.1815|a|, overl. ís-Gravenhage 24.0.5.1851, d.v. Jacobus van Veen, molenaar, en Johanna Maria Vastenhout.

7.                   Matthijs Vierling, geb. ís-Gravenhage ca. 1813/1814; volgt [4].

8.                   Cornelia Catharina Vierling, geb. ca. 1816, overl. ís-Gravenhage 20.03.1826.

9.                   Carel Johannes Vierling, geb. ca. 1818/1819, kabinetwerker, overl. ís-Gravenhage 08.12.1888, tr. ís-Gravenhage 10.05.1848 Paulina van der Meer, geb. ís-Gravenhage ca. 1825, dienstbode (1848), overl. ís-Gravenhage 15.01.1890, d.v. Frederik van der Meer, tapper, en Elisabeth Witting.

 

Noten: |a| moeder Maria Vastenau (geb.akte Delft 1815 no.255).

 

[10] Lammert Hendriks, later Eijckelhof, overl. voor 1832, tr.

[11] Elisabeth Schutten, geb. Brummen ca. 1773, arbeidster (1838), overl. Zutphen 08.12.1850|b|.

Uit dit huwelijk: |a|

1.                   Evert Jan Eijckelhof, geb. Voorst 07.03.1803, ged. Voorst 20.03.1803, bediende (1830), stalknecht (1832), overl. ís-Gravenhage 26.03.1876, tr. ís-Gravenhage 01.12.1830 Henrica van Grol, geb. Doesburg ca. 1802, overl. ís-Gravenhage 14.10.1873, d.v. Bernardus van Grol en Antonia Gotting.

2.                   Arend Eijckelhof, geb. Voorst 03.01.1805, ged. Voorst 06.01.1805, bediende (1830), portier (1856), overl. voor 1871, tr. ís-Gravenhage 08.09.1830 Catharina Laroij, geb. Bergen op Zoom ca. 1802, dienstbode (1830), overl. na 1871, d.v. Josephus Laroij (-1835), timmerman, en Adriana Elizabetha Weijts (1775-1843).

3.                   Willem Eijckelhof, geb. Voorst 14.10.1806, ged. Voorst 19.10.1806, boerenknecht (1838), tr. Zutphen 06.08.1838 Christina Berndina Bouwman, ged. Baak (rk) 08.12.1806|c||d|, dienstmeid (1838), overl. Zutphen 29.11.1881, d.v. Hendrik Bouwman, arbeider, en Berendina Onstenk.

4.                   Eva Katharina Eijckelhof, geb. Voorst 30.11.1808, ged. Voorst 04.12.1808; volgt [5].

5.                   Hendrik Eijckelhof, geb. Voorst 17.07.1810, ged. Voorst 29.07.1810.

 

Noten: |a| geen vermelding Eijckelhof in doopboek Voorst 1752-1811 (RBS 1586) gevonden; |b| Ďverdere opgaven onbekendí (overl.akte Zutphen 1850 no.302); |c| vader Bouman, moeder Ontstenk (RBS 1438); |d| geb. onder Steenderen (huw.akte Zutphen 1838 no.73).

 

[12] Adriaan van Rijn, geb. Naaldwijk, overl. voor 1829, otr. Rijswijk 13.01.1797, tr. Rijswijk 31.01.1797

[13] Apolonia van Leeuwen, geb. Rijswijk ca. 1769, tapster (1829), overl. Voorburg 02.02.1832.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina van Rijn, geb. Rijswijk 25.04.1797, ged. Rijswijk 25.04.1797.

2.                   Gerardus van Rijn, geb. Rijswijk 31.07.1798; volgt [6].

 

[14] Joannes Vaes, wagenmaker (1829), overl. na 1829, tr.

[15] Maria Boerhuizen, overl. voor 1829.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Maria Vaes, geb. Maassluis 20.11.1795; volgt [7].

 

[16] Franciscus Vierling, geb. ca. 1751, overl. ís-Gravenhage 10.03.1821, z.v. Gerardus Vierling en Catharina Cornelia Roget; tr.

[17] Maria Johanna van Kempen, geb. ca. 1752, overl. ís-Gravenhage 12.01.1816, d.v. Johannes van Kempen en Catharina te Loo.

Uit dit huwelijk:

1.                   Theodorus Vierling, geb. ca. 1778; volgt [8].

 

[18] Henricus Hoeben, overl. voor 1863, tr.

[19] Roza Kapotea, overl. voor 1863.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Hoeben, geb. Groningen ca. 1775; volgt [9].

 

[20] Hendriks

[21] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Lammert Hendriks; volgt [10].

 

[22] Schutten

[23] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Schutten, geb. Brummen ca. 1773; volgt [11].

 

[24] van Rijn

[25] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriaan van Rijn, geb. Naaldwijk; volgt [12].

 

[26] Gerrit van Leeuwen, overl. voor 1829, tr. voor 1760

[27] Pieternelletje Lelijveld.

Uit dit huwelijk:

1.                   Krijn van Leeuwen, geb. Rijswijk ca. 1760, bouwman, overl. Rijswijk 01.10.1823.

2.                   Johanna van Leeuwen, geb. Rijswijk 10.08.1761, overl. Naaldwijk 22.12.1830;

3.                   Cornelis van Leeuwen, geb. Rijswijk ca. 1761, arbeider, overl. Rijswijk 07.11.1822, otr. Rijswijk 13.04.1798, tr. Rijswijk 29.04.1798 Hermina Bellekom, geb. Rijswijk 1763, overl. Rijswijk 05.10.1828, d.v. Cornelis Bellekom en Neeltje Warmenhoven.

4.                   Apolonia van Leeuwen, geb. Rijswijk ca. 1769; volgt [13].

5.                   Maria van Leeuwen, geb. Rijswijk ca. 1774, overl. Rijswijk 095.08.1846.

6.                   Gerrit van Leeuwen, geb. ca. 1777, overl. Voorburg 05.09.1835.

7.                   Antje van Leeuwen, geb. Rijswijk ca. 1779, overl. Rijswijk 06.11.1829, tr. Cors Christiaan van der Heijden, overl. na 1829.

 

[28] Vaes

[29] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes Vaes; volgt [14].

 

[30] Boerhuizen

[31] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Boerhuizen; volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren