Cornelis Ludovicus de Voogt (1893-1959)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren en lectoren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien mei 2018)

 


 

[1] Cornelis Ludovicus de Voogt, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 11.03.1893, civiel ingenieur Delft 1917, buitengewoon lector TH Bandoeng (1930-1932), secretaris van het college van Curatoren TH Delft (1947-1949), Algemeen Beheerder TH Delft (1949-1953), OON 1940, overl. ’s-Gravenhage 20.01.1959|a|, crem. Velsen (Westerveld) 22.01.1959, tr. ’s-Gravenhage xx.02.1917 Geertruida Maria Vogt, geb. Batavia 04.06.1893, overl. na 1959, d.v. Johann Sebastian Vogt en Catharina Wilhelmina Hendriks.

 

Noten: |a| Lodovicus (annonce collectie CBG).

 

[2] Willem Jacob de Voogt, geb. Wageningen 25.08.1867, tweede luitenant der infanterie van het O.I.L. (1892), kolonel tit. KNIL, RNL, RON, overl. Nijmegen 11.04.1937, begr. Nijmegen (Bpl. Rustoord) 15.04.1937, tr. Breda 28.01.1892|d|
[3] Anna Rosina Schleijer, geb. Breda 08.04.1867, overl. na 1959.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Ludovicus de Voogt, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 11.03.1893|a|; volgt [1].

2.                   Antoinette Johanna de Voogt, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 18.07.1894|e|, overl. na 1959, tr. Semarang 11.04.1921|c| Piet Anna Gerardus Asselbergs, geb. Agam-Fort de Kock (Res. Padangse Bovenlanden) 25.08.1893|b|, overl. voor 1949, z.v. Carolus Johannes Asselbergs (ca.1869-1949) en Josephine Adèle Adrina Geijsen.

 

Noten: |a| RA 1894 p.329; |b| RA 1894 p.383; |c| RA 1923 p.32; |d| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom (wonende ta Batavia) vertegenwoordigd door Adriaan Engelbert van der Heide, 53 jaar (huw.akte Breda 1892 no.11); |e| RA 1895 p.319.

 

[4] Willem Jacob de Voogt, geb. Wageningen 05.10.1819, commissionair (1853,1857), factoor (1854), commissionair in tabak (1858,1863), factoor (1865), commissionair (1867), tabakshandelaar (1889), factoor in tabak (1891,1892), overl. Wageningen 22.04.1892|b|, tr. Wageningen 16.06.1853

[5] Antoinette Johanna Christjani, geb. Barneveld 01.06.1830, overl. Wageningen 30.01.1919.

Uit dit huwelijk:

1.                   Femia de Voogt, geb. Wageningen 19.07.1854, overl. ’s-Gravenhage 19.10.1924, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eik-en-Duinen) 23.10.1924.

2.                   Johannes George Heinrich de Voogt, geb. Wageningen 03.12.1855, generaal-majoor der genie O.I.L., OON, RNL, overl. ’s-Gravenhage 08.03.1935, crem. Velsen (Westerveld) 12.03.1935.

3.                   Johan Cornelis de Voogt, geb. Wageningen 30.03.1857, directeur ener wasinrichting, overl. Wageningen 24.08.1891, tr. Louisa Catharina Klinkert, geb. Lamonga (NOI) 04.06.1867, overl. ’s-Gravenhage 29.05.1942|d|.

4.                   Nicolaas Alexis de Voogt, geb. Wageningen 28.09.1858, wijnhandelaar (1887), tabakshandelaar (1922), overl. Wageningen 12.04.1922, tr. Wageningen 01.09.1887 Jeane van der Chijs, geb. Koudekerk 07.11.1859, overl. Koudekerk 04.10.1926, d.v. Catharinus Johan van der Chijs en Agatha Leonora van de Kasteele.

5.                   Herman Johan de Voogt, geb. Wageningen 11.03.1860, arts, tr. Herwen en Aerdt 13.03.1889 Henriëtte van der Kamp, geb. Nijmegen 25.06.1864, overl. Blaricum 30.06.1953, d.v. Pieter van der Kemp, gemeentearchitect, en Maria Willemina Susanna Laurina Frederica d’Harvant.

6.                   Jan Daniël Marinus de Voogt, geb. Wageningen 14.11.1861, hoofdadministrateur (1901), overl. Velp (Rheden) 17.02.1947|a|, tr. 1e Wageningen 15.07.1901 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 05.10.1016, ingeschr. Wageningen 11.11.1916) Melanie Justina van Stenis, geb. Strijen 10.12.1877, d.v. Justus Pieter Johannes Cornelis van Stenis en Cornelia Wilhelmina van der Beek; tr. 2e Sophie Marianne Adelheid Feith, geb. Buitenpost (Achtkarspelen) 02.02.1864, overl. Velp (Rheden) 07.08.1949, d.v. Rhijnvis Feith en Caroline Louise Henriette Auguste van Rechteren Limpurg.
     SMAF tr. 1e Hilversum 13.12.1888 (echtsch. Amsterdam 09.02.1917, ingeschr. Hilversum 17.03.1917) Herman Godthelp, geb. Harlingen 11.12.1859, arts, overl. Laren 15.02.1927, z.v. Egbert Godthelp en Elsien Smidt.
     HG tr. 2e Nijmegen 15.03.1918 (echtsch. voor 1920) Willemina Juliana Theresia van Aggelen, geb. Amsterdam 08.10.1890, d.v. Juriaan van Aggelen en Johanna Christina Schoonderbeek Schreinder; tr. 3e Laren 22.06.1920 Anna Meursing, geb. Nieuwendam ca. 1870, overl. Haarlem 10.06.1927, d.v. Aalrik Hooite Meursing en Jannetje Cleijndert.
     AM tr. 1e voor 1920 Gerhard Houwing, overl. voor 1920.

7.                   Dirk Anne de Voogt, geb. Wageningen 09.09.1863, kapitein O.I.L., overl. ’s-Gravenhage 18.01.1937, crem. Velsen (Westerveld) 22.01.1937, tr. Karanganjar (Res. Bagelen) 16.02.1898|c| Hendrika Bernardina Wenting, geb. Wolvega (Weststellingwerf) 08.02.1869, overl. ’s-Gravenhage 07.09.1940, crem. Velsen (Westerveld) 11.09.1940, d.v. Arie Bernardus Wenting en Barbertje Alberts Yben.

8.                   Anton Willem de Voogt, geb. Wageningen 04.05.1865, directeur der NV Nederlandsche Stoomhoutdraaierij (1902), overl. Wageningen 28.09.1921, tr. Wageningen 21.08.1902 Jacoba Schouten, geb. Dordrecht 10.03.1878, d.v. Dirk Schouten en Johanna Diena Wilhelmina Schouten.

9.                   Willem Jacob de Voogt, geb. Wageningen 25.08.1867; volgt [2].

 

Noten: |a| ook overl.akte Arnhem 1947 no.197; |b| moeder van Ernst (overl.akte Wageningen 1892 no.58); |c| RA 1899 p.329; |d| ‘zijnde de namen der overleden ouders den aangever niet bekend’ (overl.akte ’s-Gravenhage 1942 no.1404).

 

[6] Cornelis Lodovicus Schleijer, geb. Amsterdam 27.09.1843, boekhandelaar, overl. Breda 02.09.1898, tr. Breda 31.05.1866

[7] Catharina Christina van Kakum, geb. Weltevreden (Res. Batavia) 13.03.1842, overl. Breda 29.03.1902.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Rosina Schleijer, geb. Breda 08.04.1867; volgt [3].

2.                   Cornelis Johannes Schleijer, geb. Breda 11.11.1868, luitenant-ingenieur, overl. Semarang 06.03.1900|a|.

3.                   levenloze dochter, Breda 11.09.1869.

4.                   Jan Frederik Schleijer, geb. Breda 13.03.1871, fabrikant, overl. Rotterdam 08.09.1938|d|, tr. Teteringen 22.05.1903 Barbara Elisabeth Ribbens, geb. Roosendaal en Nispen 13.04.1873, overl. Breda 21.11.1946, d.v. Cornelis Ribbens en Petronella Wilhelmina van Keep.

5.                   Stefaan Pieter Schleijer, geb. Breda 08.04.1872, overl. Breda 14.04.1872.

6.                   Stefaan Pieter Schleijer, geb. Breda 18.02.1875, directeur Bredasche Courant, Boekhandel en Uitg.Mij. v/h Broese & Co, overl. ’s-Gravenhage 05.08.1948, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 07.08.1948, tr. Breda 01.08.1901|b||c| Aleida Amelia Theresia Otteline Valckenier de Greeve, geb. Breda 19.03.1875, overl. na 1948, d.v. Evert Valckenier de Greeve, kantoorbediende, en Cornelia van Eldik.

7.                   Catrinus Schleijer, geb. Breda 27.07.1877, overl. Breda 13.01.1878.

8.                   Pieter Constantijn Schleijer, geb. Breda 28.12.1879, overl. Breda 09.03.1880.

 

Noten: |a| RA 1901 p.479; |b| akte no.106 volgens tienjarentafel huw. Breda 1893-1902, maar daar niet gevonden; |c| zonder datum in De Locomotief 05.09.1901; |d| ook overl.akte Breda 1938 no.419.

 

[8] Johannes Everhardus de Voogt, ged. Utrecht 13.04.1782, koopman (1818,1825), commissionair (1825,1830), commies in tabak (1832), overl. Wageningen 14.02.1855|b|, otr. Amsterdam 08.01.1808

[9] Femia van Enst, ged. Amsterdam (Oudezijds Kapel) 24.08.1788, overl. Wageningen 06.09.1872.

Uit dit huwelijk:

1.                   Teunis de Voogt, geb. Amsterdam 26.06.1810, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 20.07.1810, conrector gymnasium, overl. Oldenzaal 29.08.1876, tr. Hattem 21.10.1836 Elisabeth Catrina Mestingh, geb. Hattem 20.02.1813, overl. Oldenzaal 06.06.1840, d.v. Derk Mestingh, doctor, en Alijda van der Werf; tr. 2e Wijhe 29.12.1841 Adolphina Henrietta Hermanna Antonia Schouten, geb. Wijhe 09.04.1817 (akte), overl. Tiel 27.03.1883, d.v. Gilles Schouten (1790-1857), burgemeester van Wijhe (1812-1856), en Gertruida Adolphina Henrietta Hermana Michgorius.

2.                   Barend de Voogt, geb. Amsterdam 22.04.1814 (akte), commies belastingen, overl. Hees (Nijmegen) 22.08.1860.

3.                   Petronella de Voogt, geb. Amsterdam 22.06.1816 (akte), overl. Westbroek 17.05.1843.

4.                   Nicolaas Gosewinus de Voogt, geb. Wageningen 10.06.1818, lid van de gemeenteraad (1874), overl. Wageningen 25.01.1874, tr. Afd. Toeban (Res. Rembang) 01.10.1842|a| Klaara Geertruij Aletta Vreede, geb. ’s-Gravenhage ca. 1821, overl. Kampen 01.02.1900, d.v. Cornelis Vreede en Dorothea Beatrox Diderica Bouman.

5.                   Willem Jacob de Voogt, geb. Wageningen 05.10.1819; volgt [4].

6.                   Anna Elisabeth de Voogt, geb. ca. 1822, overl. na 1897, tr. Wageningen 02.02.1853 Dirk Vreede, geb. ’s-Gravenhage 12.05.1819, tabakscontractant (1853), wethouder (1886), overl. Wageningen 18.11.1886, z.v. Cornelius Vreede, tabakscontractant, en Dorothea Beatrix Diderica Bouman.
     DV tr. 1e Heusden 07.06.1844 Sara Adriana van Baak, geb. Heusden 03.05.1820, overl. voor 1853, d.v. Hendrikus van Baak en Margaretha Elisabeth Sonnevelt.

7.                   Johannes Gerard de Voogt, geb. Wageningen 12.03.1825.

8.                   Alijda Gesina de Voogt, geb. Wageningen 11.11.1826, overl. Wageningen 28.06.1864.

9.                   Johann Paul Pauli de Voogt, geb. Wageningen 14.05.1830, fabrikant, tr. Wageningen 13.06.1860 Anna Jacoba Knel, geb. Wageningen 06.11.1839, d.v. Jacob Knel (1812-1877), koopman (1839), burgemeester van Wageningen (1857-1877), en Alette Emilie Henriette Chevallier.

10.               Gosewinus Johannes Everhardus de Voogt, geb. Wageningen 18.08.1832, fabrikant (1865,1868), overl. Rotterdam 13.04.1901, tr. Rotterdam 30.03.1865 Johanna Tonia Schaaij, geb. Rotterdam 06.01.1837, overl. Rotterdam 03.09.1895, d.v. Willem Schaaij en Aaltje Veder.

 

Noten: |a| RA 1843 p.256; |b| moeder Cazius.

 

[10] Johannes Georg Heinrich Christjani, geb. Emden ca. 1788, koopman (1829), houtkoper (1830,1834), overl. Wageningen 28.01.1872, tr. Utrecht 01.08.1829|a|

[11] Johanna Cornelia Lührs, ged. Rotterdam (Luthers) 23.05.1804, overl. (‘eene hevige ziekte van slechts 9 dagen’) Barneveld 17.09.1835.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antoinette Johanna Christjani, geb. Barneveld 01.06.1830; volgt [5].

2.                   Herman Hendrik Christjani, geb. Barneveld 28.10.1832, expediteur, overl. Herwen en Aerdt 22.11.1901, tr. Herwen en Aerdt 19.09.1867 Henrietta Jacquelina Johanna Frederika Maximiliana d’Harvant, geb. Lobith (Herwen en Aerdt) 25.09.1828|b|, overl. Tolkamer (Herwen en Aerdt) 05.06.1895, d.v. Willem Frederik d’Harvant, burgemeester van Herwen en Aerdt (1854-1870), en Susanna Maria Laurina Zijnen.

3.                   Johanna Adriana Christjani, geb. Barneveld 11.02.1834, overl. Wageningen 12.04.1907|c|.

 

Noten: |a| bruidegom ‘van Demerary’ (annonce collectie CBG); |b| moeder per abuis Louzina; |c| moeder per abuis Luers.

 

[12] Jan Fredrik Schleijer, geb. Amsterdam 29.04.1808, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 10.05.1808, boekverkoper (1836,1845), overl. Breda 05.10.1856, tr. Amsterdam 29.04.1836

[13] Anna Rosina Reckleben, geb. Amsterdam 17.10.1816, boekhandelaresse (1866), overl. Breda 06.08.1875.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Louiza Schleijer, geb. Amsterdam 25.06.1837, overl. Rotterdam 07.02.1903, tr. Breda 20.07.1865 Cornelis van Maanen, geb. Breda 19.03.1837, kapitein der Infanterie, overl. Breda 02.04.1879, z.v. François van Maanen, hofmeester bij de Koninklijke Militaire Akademie, en Annaatje van de Vooren.

2.                   Catharina Frederica Schleijer, geb. Amsterdam 23.05.1839, overl. Amsterdam 09.03.1847.

3.                   Anna Rosina Schleijer, geb. Amsterdam 05.06.1841, overl. Amsterdam 15.03.1852.

4.                   Cornelis Lodovicus Schleijer, geb. Amsterdam 27.09.1843; volgt [6].

5.                   Lydia Schleijer, geb. Amsterdam 04.08.1845, overl. Amsterdam 02.08.1847.

6.                   Zoon Schleijer, geb./overl. Amsterdam 11.04.1847.

7.                   Catharina Frederica Schleijer, geb. Amsterdam 13.07.1848, overl. Teteringen 31.10.1903, tr. Breda 18.07.1876 Adriaan Engelbert van der Heide, geb. Ommen 17.05.1838, overl. Breda 12.09.1914|a|, z.v. Gerrit Jan van der Heide en Cornelia Aleida Haitink.

8.                   Zoon Schleijer, geb. Amsterdam 05.07.1850, overl. Amsterdam 06.07.1850.

 

Noten: |a| ook overl.akte Teteringen 1914 no.60.

 

[14] Cornelis Johannes van Kakum, overl. Batavia 06.01.1846|d|, tr. Batavia 14.03.1838|b|

[15] Susanna Gesina van Swieten, geb. Amsterdam 13.06.1811, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 03.07.1811, overl. Breda 26.01.1866.

Uit dit huwelijk:

1.                   Stephanus Pieter van Kakum, geb. Batavia 29.11.1838|e|, eerste luitenant der artillerie (1865), kapitein der artillerie O.I. Leger (1869), overl. Tjilatjap 17.04.1869|n| of overl. Ambarawa (Res. Semarang) 25.07.1869|k|, tr. Afd. Salitaga (Res.Semarang) 29.07.1865|i| Catharina Machielina Gerlach, overl. Ambarawa (Res. Semarang) 28.07.1869|j|.

2.                   Cornelis Johannes van Kakum, geb. Batavia 15.03.1840|c|, overl. Ginneken en Bavel 06.09.1862.

3.                   Pieter van Kakum, geb. Batavia 01.04.1841, overl. Buitenzorg (Res. Batavia) 29.03.1878|l|.

4.                   Catharina Christina van Kakum, geb. Weltevreden (Res. Batavia) 13.03.1842|a|; volgt [7].

5.                   Johannes Barbarus van Kakum, geb. Batavia 15.05.1843|g|, overl. Batavia 14.04.1846|h|.

6.                   Susanna Gesina van Kakum, geb. Batavia 04.05.1845|f|, overl. ’s-Gravenhage 19.02.1908, tr. Buitenzorg (Batavia 31.10.1878|m| Pieter Cornelis van Motman, overl. Buitenzorg (Res. Batavia) 26.03.1902.

 

Noten: |a| RA 1843 p.261; |b| RA 1839 p.225; |c| RA 1841 p.251; |d| RA 1847 p.355; |e| RA 1839 p.235; |f| RA 1846 p.311; |g| RA 1844 p.263; |h| RA 1847 p.358; |i| RA 1866 p.11; |j| RA 1870 p.272; |k| RA 1870 p.272 {datum v/d aangifte?}; |l| RA 1879 p.297; |m| RA 1880 p.208; |n| overl. Tjilatjap 17.04.1869 (annonce Breda 14.06.1869, collectie CBG).

 

[16] Willem Jacob de Voogt, geb. Baarn ca. 1743, grondeigenaar (1821), overl. Utrecht 07.02.1821|b|, otr. Utrecht 10.06.1770|c|, tr. Utrecht 25.0.6.1770

[17] Maria Casius, ged. Utrecht 16.02.1745, overl. Utrecht 01.02.1819, d.v. Gosuinus Casius en Everina van Munster (-1785).

Uit dit huwelijk:

1.                   Petronella de Voogt, ged. Utrecht 10.03.1771, overl. Utrecht 19.02.1852.

2.                   Everina de Voogt, ged. Utrecht 19.03.1772, w.s. jonggestorven.

3.                   Everina de Voogt, ged. Utrecht 19.12.1773, w.s. jonggestorven.

4.                   Gosewinus de Voogt, ged. Utrecht 03.11.1775, tr. Johanna Buddingh.

5.                   Everiena de Voogt, ged. Utrecht 03.09.1777.

6.                   Nicolaas de Voogt, ged. Utrecht 17.09.1778.

7.                   Maria Constantia de Voogt, ged. Utrecht 17.10.1779, overl. Utrecht 11.12.1861.

8.                   Nicolaas Rutger de Voogt, ged. Utrecht 11.03.1781.

9.                   Johannes Everardus de Voogt, ged. Utrecht 13.04.1782; volgt [8].

 

Noten: |b| ‘de namen zijner ouders onbekend’ (overl.akte Utrecht 1821 no.126); |c| bruidegom Voogt zonder voorvoegsel.

 

[18] Teunis van Enst, w.s. begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk en Engelse Kerk) 08.12.1804, otr. Amsterdam 19.11.1784|a|

[19] Alijda van Dijk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan van Enst, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 02.11.1785.

2.                   Gesiena van Enst, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 20.05.1787.

–             Kind van Teunis Enst, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk en Engelse Kerk) 11.03.1788.

–             Kind van T. Enst, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk en Engelse Kerk) 28.03.1788.

3.                   Femia van Enst, ged. Amsterdam (Oudezijds Kapel) 24.08.1788; volgt [9].

4.                   Alijda van Enst, geb. Amsterdam 10.10.1789, ged. Amsterdam (Oudezijds Kapel) 01.11.1789.

5.                   Barendina Petronella van Enst, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 30.11.1791.

6.                   Gijsberta Harmina van Enst, geb. Amsterdam 19.06.1794, ged. Amsterdam (Oudezijds Kapel) 29.06.1749.

7.                   Barendina Hermina van Enst, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 11.05.1796.

 

Noten: |a| bruidegom van Ernst, bruid Dijk.

 

[20] Enno Anton Christjani, overl. voor 1829,  tr.

[21] Geeske Alfhusen, overl. voor 1829.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Georg Heinrich Christjani, geb. Emden ca. 1788;|a| volgt [10].

2.                   Johanna Adriana Petronella Christiani, geb. Demerary ca. 1795, overl. Herwen en Aerdt 08.09.1877|b|.

 

Noten: |a| vader Johan George Heinrich Christjani, moeder Gesina Alfhuizen (overl.akte Wageningen 1872 no.13); |b| vader Anton Michael Christiani, moeder Gesina Alfhuizen (overl.akte Herwen en Aerdt 1877 no.40).

 

[22] Herman Henrich Lührs, overl. voor 1829, otr. Amsterdam 29.04.1803, otr. Rotterdam 30.04.1803 (att. naar Amsterdam 15.05.1803)

[23] Sara Johanna Smit, ook Zarah, geb. Amsterdam ca. 1785, overl. Leiden 30.08.1849, d.v. Johannes Smit en Sara Pomée; tr. 2e voor 1824 Cornelis van Wieringen, overl. voor 1849.

Uit dit huwelijk (vader ook Herman Heinrich of Herman Hendrik):

1.                   Johanna Cornelia Lührs, ged. Rotterdam (Luthers) 23.05.1804; volgt [11].

2.                   Jan Diederich Herman Lührs, ged. Rotterdam (Luthers) 24.10.1805.

3.                   Herman Hendrik Lührs, geb. Demerary 17.08.1812, medicinae doctor, overl. Westerbork 15.07.1876, tr. Breda 19.08.1841|b| Sera Breda, geb. Demerary ca. 1813/1814, ingek.lidmaat Breda xx.10.1839 (van Oisterwijk, att. naar Boskoop 29.03.1847), overl. Asperen 11.02.1889, d.v. Jan Louis Ernst Ignatius Breda en Francis Boom.

 

Noten: |b| bruidegom en bruid verklaren geen geboorteakten te kunnen overleggen ‘vermits zij te Demerary geboren zijnde, aldaar tijdens hunner geboorte geene registers der burgerlijke stand gehouden werden’ (huw.akte Breda 1841 no.53).

 

[24] Cornelis Lodovicus Schleijer, geb. Schiedam ca. 1780, boekverkoper (1829,1836), boekhandelaar (1844), overl. Amsterdam 24.07.1859|b|, otr. Amsterdam 02.05.1806|a|

[25] Leijdia Rinck, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 25.04.1784, overl. Amsterdam 30.01.1852, d.v. Jan Dirk Rinck en Johanna van Rijssen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Fredrik Schleijer, geb. Amsterdam 29.04.1808, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 10.05.1808; volgt [12].

2.                   Johanna Schleijer, geb. Amsterdam 04.11.1809, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 15.11.1809, overl. Apeldoorn 16.11.1893, tr. Amsterdam 31.08.1832 Pieter Christoffel Cheriex, geb. ’s-Gravenhage ca. 1810, laarzenmaker, z.v. Gerrit Pieter Cheriex, laarzenmaker, en Catharina Perrotet.

3.                   Catharina Clasina Schleijer, geb. Amsterdam 28.01.1812 (akte), overl. voor 1884, tr. Amsterdam 25.05.1837 Isaac Theodorus Cramer, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1809, overl. Breda 24.11.1884, z.v. Petrus Cramer en Anna Cornelia Margaretha Le Fever.

4.                   Cornelia Louisa Schleijer, geb. Amsterdam 01.10.1814 (akte), tr. Amsterdam 30.05.1839 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 22.09.1845) Claas de Vriend, geb. Amsterdam 04.12.1816 (akte), makelaar, z.v. Dirk de Vriend, makelaar, en Geeske Ruwel.

5.                   Johannes Willem Schleijer, geb. Amsterdam 20.07.1816, boekhandelaar (1859,1875), overl. (‘na een langdurig lijden’) in het Gesticht Coudewater te Rosmalen 09.11.1888, tr. ca. 1845 Geertruijda Barendina van Vugt, geb. ca. 1817|c|, overl. Amsterdam 13.07.1884.

6.                   Anna Sophia Schleijer, geb. Amsterdam 12.03.1822, tr. Amsterdam 26.09.1844 Hendrik Fredrik Zelders, geb. Amsterdam 04.11.1811 (akte), goud- en zilverkasthouder, z.v. Joost Zelders en Johanna Langesaal.

7.                   Lydia Theodora Schleijer, geb. Amsterdam 31.07.1826, overl. Amsterdam 25.06.1888.

8.                   Cornelis Ludovicus Schleijer, geb. Amsterdam 01.06.1829.

 

Noten: |a| bruidegom Cornelis Lodovicus, bruid Leidia (annonce collectie CBG); |b| geen ouders vermeld (overl.akte Amsterdam 1859 reg.4 fol.161); |c| niet gevonden in Amsterdam.

 

[26] Fredrik Reckleben, geb. Amsterdam ca. 1777|c|, lombardhouder (1816), bankhouder (jul1829), inbrenger in de bank van lening (aug1829), doopgetuige Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 20.03.1808, overl. Amsterdam 27.08.1829|b|; otr. 1e Amsterdam 17.06.1803 Johanna Margaretha Happé, begr. Amsterdam (Oude Luthersche Kerk) 03.05.1804; otr. 2e Amsterdam 14.02.1806

[27] Catharina Telkamp, geb. ca. 1782, bank van leninghoudster (1836), doopgetuige Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 20.03.1808, overl. Amsterdam 14.12.1847|a|.

     – Er is een Catharina Telkamp, ged. Amsterdam (Westerkerk) 06.01.1782, d.v. Floris Telkamp en Catharina Blom; en een Catharina Telkamp, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 19.06.1782, d.v. Floris Everhard Telkamp en Anna Catharina Blom.

Uit het huwelijk Reckleben-Happé:

1.                   Jan George Reckleben, geb. Amsterdam 09.04.1804, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 18.04.1804, ondernemer van publieke verkopingen (1829), overl. Amsterdam 01.03.1865, tr. Amsterdam 23.07.1829 Wilhelmina Menkman, geb. Amsterdam 03.06.1806, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 08.06.1806, overl. Amsterdam 23.05.1877, d.v. Willem Rudolph Menkman, kommandeur op ’s Rijkswerf, en Jannetje Haverkamp.

Uit het huwelijk Reckleben-Telkamp:

2.                   Anna Rosina Reckleben, geb. Amsterdam 17.10.1816; volgt [13].

3.                   Jan Fredrik Christiaan Reckleben, geb. Amsterdam 06.09.1819 (akte), overl. na 1847.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Amsterdam 1847 reg.10 fol.4v); |b| ‘geboren alhier’, ‘verder niets bekend’ (overl.akte Amsterdam 1829 reg.7 fol.83); |c| niet gevonden in doopregisters Amsterdam.

 

[28] van Kakum

[29] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Johannes van Kakum; volgt [14].

 

[30] Pieter van Swieten, w.s. overl. Batavia 09.11.1854|b| of Batavia 12.06.1867|c|, otr. Amsterdam 10.07.1807

[31] Susanna Gesina Frauenhoff, overl. Batavia 23.04.1851|a|, d.v. Hendrik Jacob Christof Frauenhoff (ca.1751-1807).

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacomina van Swieten, geb. Amsterdam 09.02.1809, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 12.03.1809, w.s. overl. Batavia 23.09.1879|d|.

2.                   Susanna Gesina van Swieten, geb. Amsterdam 13.06.1811, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 03.07.1811; volgt [15].

3.                   Johan Wilhelm van Swieten, geb. Edam xx.08.1822, overl. Edam 25.11.1822.

 

Noten: |a| RA 1852 p.435; |b| RA 1856 p.516; |c| RA 1868 p.76; |d| RA 1880 p.298.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren