Jeanne Marie Louise van der Voort (1912-2001)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, maart 2018 (laatst herzien juni 2024)

 


 

[1] Jeanne Marie Louise van der Voort, geb. Soemenep 05.02.1912, ingenieur technische natuurkunde Delft 1938|a|, beroepsassistent wiskunde Bandoeng (1948-na1950/51)|b|, overl. s-Gravenhage 15.11.2001, crem. 20.11.2001, tr. tussen 1956 en 1962 Philip Schuurman, geb. s-Gravenhage 22.04.1903, ingenieur civiele techniek 1926, hoofddirecteur van de Rijkswaterstaat, OON, RNL, overl. s-Gravenhage 01.07.1973, begr. s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 05.07.1973, z.v. Willem Jan Cornelis Schuurman (1870-1960), luitenant-generaal der artillerie, OON, RNL, en Elisabeth Johanna van der Sleijden (1881-1951).
 
Noten: |a| De Telegraaf 18.06.1938; |b| Programma voor het studiejaar 1950-1951, Universiteit van de R.I.S., Faculteit van Technische Wetenschap te Bandoeng, p.5.

 

[2] Hendrik Willem van der Voort, geb. Haarlem 23.05.1884, civiel ingenieur, ingenieur Ind. Waterstaat (1919), oud-hoofdingenieur-directeur van de haven van Soerabaja (1956), overl. Wassenaar 08.11.1956, begr. Wassenaar (NH Bpl.) 12.11.1956, tr. s-Gravenhage 04.11.1909
[3] Maria Adriana Verweij, geb. Geldermalsen 22.01.1886, overl. Katwijk 06.05.1975, begr. 09.05.1975.

Uit dit huwelijk:

1.                   Arnold van der Voort, geb. Soemenep xx.12.1910|a|, overl. Soemenep 23.12.1910.

2.                   Jeanne Marie Louise van der Voort, geb. Soemenep 05.02.1912; volgt [1].

3.                   Arnold Asuerus van der Voort, geb. Madioen 03.05.1914, tr. D. Zeilmaker. [Wassenaar 1956,1975].

 

Noten: |a| RA 1912 p.132 (er staat 32.12).

 

[4] Asuerus van der Voort, geb. Bloemendaal 05.12.1844, leraar aan de hogere burgerschool (1877), leraar bij het middelbaar onderwijs (1888,1902), overl. Haarlem 20.03.1933, tr. Wateringen 20.12.1876

[5] Anna Wilhelmina Metman, geb. Ridderkerk 31.07.1853, overl. Haarlem 07.11.1927.

Uit dit huwelijk:

1.                   Alexandrine Charlotte Paulowna van der Voort, geb. Haarlem 04.11.1877, tr. Haarlem 16.01.1902 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 29.11.1918, ingeschr. Haarlem 09.04.1920) Charles Marie Flix van Rossum (1870-), z.v. Charles Marie Flix van Rossum en Cornelia Veenendaal.

2.                   Maria Catharina van der Voort, geb. Haarlem 19.02.1880, overl. na 1941, tr. Amsterdam 29.08.1912 Cos Hartogh, geb. Paramaribo (Suriname) 02.07.1883, leraar bij het middelbaar onderwijs, overl. Bussum 08.12.1941, z.v. David Benjamin Hartogh, arts, en Flora Leefmans.

3.                   Hendrik Willem van der Voort, geb. Haarlem 23.05.1884; volgt [2].

4.                   Anna Wilhelmina van der Voort, geb. Haarlem 16.07.1888, tr. Bloemendaal 18.08.1910 Willem Heijnman, geb. Haarlem 13.08.1886, Oost-Indisch ambtenaar, z.v. Cornelis Heijman, leraar bij het middelbaar onderwijs (1886), leraar aan een hogere burgerschool (1910), en Gezina Margaretha Maalsteed.

 

[6] Anthonie Johannes Adriaan Verweij, geb. Geldermalsen 22.12.1849, burgemeester van Geldermalsen (1880-1905), overl. s-Gravenhage 31.05.1915, tr. Geldermalsen 09.06.1881

[7] Jeanne Marie Louise van Rossum, geb. Amsterdam 07.08.1856, overl. s-Gravenhage 08.03.1934, begr. s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 12.03.1934.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dina Louiza Henrietta Adriana Verweij, geb. Geldermalsen 03.04.1882. [s-Gravenhage 1934].

2.                   Otto Arnold Verweij, geb. Geldermalsen 29.05.1883, kassier (1913). [Arnhem 1934]

3.                   Jeanne Marie Louise Verweij, geb. Geldermalsen 29.09.1884. [s-Gravenhage 1934]

4.                   Maria Adriana Verweij, geb. Geldermalsen 22.01.1886; volgt [3].

5.                   Christine Albertine Verweij, geb. Geldermalsen 29.08.1887, overl. s-Gravenhage 17.04.1921, begr. s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 20.04.1921, tr. s-Gravenhage 10.07.1913 Joannes Petrus van Rossum, geb. Den Helder 21.06.1887, mr., commies-redacteur ter gemeentesecretarie (1913), administrateur aan het Departement van Landbouw (1922), overl. Utrecht 12.05.1945, z.v. Joannes Petrus van Rossum (1853-1941) en Anna Elisabeth Emilia Wellan.
JPvR tr. 2e s-Gravenhage 21.10.1922 Emilia Florence Antoinette Huismans, geb. Rotterdam 01.03.1888, overl. s-Gravenhage 14.05.1969, d.v. Ferdinand Josef Huismans en Emilie Johanna Theodora Bickers.

6.                   Charlotte Marie Felicie Verweij, geb. Geldermalsen 08.09.1889. [Arnhem 1934; s-Gravenhage 1975]

7.                   Anthonius Johannes Adriaan Verweij, geb. Geldermalsen 09.07.1893, bouwkundig ingenieur, ingenieur bij de Staatsspoorwegen in Indi, tr. Zrich (Zwitserland) 05.08.1920|a| Frieda Krell, geb. Gadmen (Kanton Bern, Zwitserland) 06.09.1892, d.v. Ernst Otto Krell, drukker van bankbiljetten, en Elise Jeannette Gfeller. [Madioen 1934; s-Gravenhage 1975]

 

Noten: |a| ingeschreven extract (huw.akte s-Gravenhage 07.12.1920 no.1806).

 

[8] Asuerus van der Voort, ged. IJsselmonde 15.10.1809, boekhouder (1837), logementhouder (1838,1853,1855), boekhouder (1855,1862,1880), boekhouder van het Gesticht Meerenberg|a| (1883), overl. Haarlem 25.02.1883; tr. 1e Bloemendaal 07.02.1837 Gerretje van Hemert, geb. Gorinchem ca. 1808, logementhoudster (1837), overl. Bloemendaal 20.03.1840, d.v. Teunis van Hemert, tuinman, en Magdalena Klijn; tr. 2e Bloemendaal 19.10.1843

[9] Maria Catharina Stoel, geb. Haarlem 08.08.1821, overl. Haarlem 15.12.1892.

GVH tr. 1e Bloemendaal 03.06.1830 Pieter Steffens, geb. Bloemendaal ca. 1798, logementhouder, overl. Bloemendaal 08.03.1835, z.v. Wolf Martin Steffens en Hendrica Bladt.

Uit het huwelijk van der Voort-van Hemert:

1.                   Lambert Anthonie van der Voort, geb. Bloemendaal 09.12.1837, spoorwegopzichter (1866), kameraar (1880), overl. Jaarsveld 20.10.1905, tr. 1e Alkmaar 11.11.1866 Gesina Juliana Otto, geb. Alkmaar ca. 1843, overl. Jaarsveld 07.04.1879, d.v. Andreus Otto, muziekmeester, en Aafje Bast; tr. 2e Jaarsveld 21.01.1880 Grada van Tuijl, geb. Jaarsveld 05.05.1851, overl. Nunspeet 31.10.1942, d.v. Gijsbert van Tuijl en Aaltje Liese.

2.                   Abraham van der Voort, geb. Bloemendaal 21.12.1838, overl. Haarlem 15.04.1924.

3.                   Alexander Leendert van der Voort, geb. Bloemendaal 14.12.1839, overl. in het Hospitaal der Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen (Norg) 20.07.1900.

Uit het huwelijk van der Voort-Stoel:

4.                   Asuerus van der Voort, geb. Bloemendaal 05.12.1844; volgt [4].

5.                   Abraham Johannes van der Voort, geb. Bloemendaal 01.04.1846, overl. Bloemendaal 02.04.1846.

6.                   Gerardus van der Voort, geb. Bloemendaal 17.02.1847, overl. Bloemendaal 27.02.1847.

7.                   Jan Hendrik van der Voort, geb. Bloemendaal 22.07.1849, overl. Bloemendaal 24.01.1850.

8.                   Jan Hendrik van der Voort, geb. Bloemendaal 22.01.1852, leraar Rijks HBS te Gouda (1883), overl. Voorburg 12.10.1925, begr. Voorburg (Alg.Bpl.) 15.10.1925, tr. Goes 02.08.1883 Anna Paulina Magdalena Danckaerts, geb. Nisse 16.12.1860, overl. Voorburg 07.08.1935, begr. Voorburg (Alg.Bpl.) 10.08.1935, d.v. Constantijn Abraham Lodewijk Danckaerts, landbouwer (1860), grondeigenaar (1883), en Dirkje Schippers.

9.                   levenloze dochter, Bloemendaal 02.05.1854.

10.               Hermina van der Voort, geb. Bloemendaal 18.05.1855, overl. Enschede 27.09.1923, tr. Bloemendaal 30.10.1873 Philippus Metman (1843-1912), z.v. Hendrik Willem Metman en Alexandrina Charlotte Raulowna Rauws.

11.               Maria Catharina van der Voort, geb. Alkmaar xx.10.1856, overl. Alkmaar 24.04.1857.

12.               Adriaan Marie van der Voort, geb. Bloemendaal 09.05.1862, boekhouder, overl. Hilversum 31.12.1940, tr. Amsterdam 07.02.1907 Everdina Sparenberg, geb. Amsterdam 06.07.1878, overl. Laren (NH) 10.02.1946, d.v. Pieter Sparenberg en Anna Margaretha Groen.

 

Noten: |a| Meerenberg, ook Meer en Berg, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis.

 

[10] Hendrik Willem Metman, geb. Waalwijk 11.09.1819, burgemeester van Ridderkerk (1850-1861), Rijsoort en Strevelshoek (1850-1855), Hendrik-Ido-Ambacht (1853-1855) en Sandelingen-Ambacht (1853-1855), notaris te Wageningen (1861,1881), overl. Wateringen 13.05.1890, tr. Waalwijk 03.05.1842

[11] Alexandrina Charlotte Pauwlona Rauws, geb. Breda 15.04.1815, overl. Wateringen 17.04.1889.

 Levensbericht HWM: nl.wikipedia

Uit dit huwelijk:

1.                   Philippus Metman, geb. Gorinchem 28.03.1843, Oost-Indisch ambtenaar, overl. Bloemendaal 01.06.1912, tr. Bloemendaal 30.10.1873 Hermina van der Voort (1855-1923), d.v. Asuerus van der Voort en Maria Catharina Stoel.

2.                   Henrietta Wilhelmina Metman, geb. Waalwijk 17.08.1844, overl. Haarlem 31.12.1927, tr. Wateringen 04.02.1888 Teunis Scheltema, geb. Nes (Ameland) 10.03.1850, bakker, overl. Ameland 13.04.1915, z.v. Gabbe Jans Scheltema, koopman, en Jikke Jans Brouwer.
TS tr. 1e Ameland 29.05.1873 Sjoerderika Wassenaar, geb. Nes (Ameland) 26.02.1853, overl. De Rijp 05.12.1879, d.v. Leendert Popta Wassenaar, schipper, en Fopke Brouwer.

3.                   Pieter Karel Sebastiaan Metman, geb. Waalwijk 09.11.1845.

4.                   Leonard Metman, geb. Waalwijk 13.08.1847, overl. Wateringen 03.09.1866.

5.                   Alexandrina Charlotte Poulowna Metman, geb. Waalwijk 09.11.1848, tr. Hof van Delft 24.07.1872 Jan Cornelis van den Berg, geb. Hof van Delft 27.07.1847, z.v. Paulus Tamesz van den Berg en Andretta van der Wallen.

6.                   Hendrik Willem Metman, geb. Waalwijk 21.10.1849, overl. Sandelingen-Ambacht 21.08.1851.

7.                   Helena Metta Metman, geb. Sandelingen-Ambacht|a| 26.06.1851, overl. Haarlem 02.09.1940, tr. Wateringen 16.07.1881 Jacob van Ek, geb. Haarlem 11.01.1844, timmerman, overl. Haarlem 04.01.1896, z.v. Jan van Ek, timmerman, en Johanna Catharina Leupen.

8.                   Anna Wilhelmina Metman, geb. Ridderkerk 31.07.1853; volgt [5].

9.                   Hendrik Willem Metman, geb. Ridderkerk 17.02.1855, overl. Ridderkerk 24.07.1855.

 

Noten: |a| in 1855 opgegaan in gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

 

[12] Otto Arnold Verweij, geb. Geldermalsen 19.12.1803, griffier van het vredegerecht (1832,1835), notaris (1836,1862), overl. Geldermalsen 24.06.1872, tr. Raamsdonk 12.07.1832

[13] Maria Adriana Knaap, geb. Raamsdonk 28.03.1810, ged. Raamsdonk 01.04.1810, overl. Geldermalsen 05.10.1898.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jakoba Pieternella Anthonia Adriana Verweij, geb. Geldermalsen 17.06.1833, overl. Zaandam 23.08.1892, tr. Geldermalsen 21.08.1862 Gerrit Formijne, geb. Varik 16.02.1830, kandidaat-notaris (1862), notaris (1869), overl. Rossum 20.05.1869, z.v. Barend Formijne en Maria Dirkje van Empel.

2.                   Geertruida Jakoba Johanna Verweij, geb. Geldermalsen 17.01.1835, overl. Geldermalsen 28.08.1853.

3.                   Otto Pieter Verweij, geb. Geldermalsen 12.11.1836, notaris, overl. Geldermalsen 23.08.1897, tr. Geldermalsen 26.03.1879 Hendrika Golina Formijne, geb. Varik 25.08.1833, overl. Utrecht 10.01.1915|a|, d.v. Barend Formijne, burgemeester van Varik (1822-1862), en Maria Dirkje van Empel.
HGF tr. 1e Varik 15.10.1863 Gerrit Jan Hendrikman Murman, geb. Geldermalsen 08.07.1816, burgemeester van Geldermalsen (1844-1877), overl. Geldermalsen 24.12.1877, z.v. Gerardus Murman, landeigenaar, en Sophia Martina Hendrikman.

4.                   Gerard Jacobus Verweij, geb. Geldermalsen 16.08.1838, overl. Velp (Rheden) 22.04.1911, tr. Tiel 23.07.1868 Diderica Cornelia Dijckmeester, geb. Tiel 07.01.1844, overl. Velp (Rheden) 28.09.1928, d.v. Herman Dijckmeester, wethouder (1844), notaris (1868), en Jacoba Hermanna Verschoor.

5.                   Jan Willem Karel Verweij, geb. Geldermalsen 04.08.1840, overl. Nijmegen 02.09.1915, tr. 1e Utrecht 28.10.1875 Elisabeth Catharina Wichers, geb. Appingedam 07.09.1847, overl. Utrecht 08.04.1881|b|, d.v. Albert Willem Wichers, lid Arr.Rb., en Grietje Sijbouts; tr. 2e Amersfoort 19.03.1885 Carolina Johanna Sophia Baak, geb. Amsterdam 14.03.1850, overl. Nijmegen 20.05.1938, d.v. Jonathan Baak en Antoinette Marguerita van Barneveld.

6.                   Anna Theodora Verweij, geb. Geldermalsen 27.12.1842, overl. Nijmegen 10.03.1928.

7.                   Jan Pieter Gerrit Verweij, geb. Geldermalsen 21.04.1847, fabrikant, overl. Utrecht 09.12.1896, tr. Kampen 14.09.1881 Pieternella van Heukelom, geb. Rotterdam 11.06.1858, overl. Rotterdam 14.12.1901, d.v. Hein Cornelis van Heukelom en Adriana Poot.

8.                   Anthonie Johannes Adriaan Verweij, geb. Geldermalsen 22.12.1849; volgt [6].

9.                   Otto Arnold Verweij, geb. Geldermalsen 19.12.1851, ontvanger der registratie en domeinen (1881), overl. Arnhem 15.12.1916.

10.               Pieter Hendrik Louis Verweij, geb. Geldermalsen 14.09.1853, commies der posterijen (1881,1885), overl. Bergen (NH) 28.03.1924, tr. Alkmaar 07.05.1885 Aaltje Lels, geb. Zijpe ca. 1860, overl. Alkmaar 24.03.1931|c|, d.v. Folkert Hessel Lels en Aaltje Schenk.

11.               Geertruida Jacoba Johanna Verweij, geb. Geldermalsen 31.12.1855, overl. Geldermalsen 06.03.1871.

 

Noten: |a| per abuis Galina, ook overl.akte Geldermalsen 1915 no.6; |b| ook overl.akte Arnhem 1881 no.281; |c| ook overl.akte Limmen 1931 no.7.

 

[14] Charles Marie Felix van Rossum, geb. Amsterdam 30.11.1820, koopman (1853,1857), fabrikant (1867,1870), directeur der Nederlandsche Suikerfabriek (1881), fabrikant (1894), overl. Utrecht 15.04.1899; tr. 2e Driebergen 28.02.1867 Cornelia Veenendaal, geb. s-Gravenhage 23.04.1831, overl. s-Gravenhage 23.02.1906, d.v. Gerrit Veenendaal, schoolonderwijzer (1822), en Cornelia van der Mije; tr. 1e Arnhem 12.01.1853

[15] Dina Louiza Henrietta Adriana Goekoop, geb. s-Hertogenbosch 04.09.1823, overl. Amsterdam 07.01.1863.

Uit het huwelijk van Rossum-Goekoop:

1.                   Joannes Petrus van Rossum, geb. Amsterdam 17.12.1853, luitenant ter zee eerste klasse (1887), overl. s-Gravenhage 02.05.1941, tr. Utrecht 18.10.1883 Anna Elisabeth Emilia Wellan, geb. Utrecht 15.01.1863, overl. Heemstede 21.10.1944, d.v. Jean Marius Frederic Wellan en Johanna Jetske Vitringa Coulon.
Uit dit huwelijk: Joannes Petrus van Rossum (1887-1945), tr. s-Gravenhage 10.07.1913 Christine Albertine Verweij (1887-1921), d.v. Anthonie Johannes Adriaan Verweij en Jeanne Marie Louise van Rossum.

2.                   Adrianus van Rossum, geb. Amsterdam 22.01.1855, fabrikant (1880), koopman (1881), directeur ener suikerfabriek (1917), overl. Haarlem 06.01.1917, tr. Brummen 17.06.1880 Johanna Maria Coster van Voorhout, geb. Tiel 29.06.1855, overl. s-Gravenhage 20.12.1946, d.v. Christiaan Lodewijk Coster van Voorhout, negociant (1855), en Carolina Juliana Johanna van Gorkum.

3.                   Jeanne Marie Louise van Rossum, geb. Amsterdam 07.08.1856; volgt [7].

4.                   Dina Louise Henriette Adriane van Rossum, geb. Amsterdam 29.01.1859, overl. s-Gravenhage 21.12.1940, begr. s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 24.12.1940, tr. Utrecht 27.05.1886 Wolter de Waard, geb. Groningen 17.12.1856, technoloog, directeur ener suikerfabriek (1923), overl. s-Gravenhage 01.02.1923, begr. s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 03.02.1923, z.v. Klaas de Waard, boekhandelaar, en Engelberta Hinderika Albertine van Boekeren.

5.                   Christine Albertine van Rossum, geb. Amsterdam 01.06.1860, overl. Scheveningen (s-Gravenhage) 03.06.1927, begr. s-Gravenhage (Alg.Bpl.) 06.06.1927, tr. Utrecht 05.06.1884 Laurens Jacobus Scheltema, geb. Zwammerdam 02.10.1857, generaal-majoor-inspecteur der vestingartillerie (1916), luitenant-generaal b.d. (1940), overl. s-Gravenhage 04.02.1940, begr. s-Gravenhage (Alg.Bpl. a/d Kerkhoflaan) 07.02.1940, z.v. Michal Wilhelm Scheltema en Alida Welmoed Tideman.

Uit het huwelijk van Rossum-Veenendaal:

6.                   Cornelie Marie van Rossum, geb. Tricht (Buurmalsen) 05.01.1868, overl. Huizen 16.01.1935, tr. Utrecht 12.05.1892 Gerard Adriaan van Rossum, geb. Rotterdam 02.10.1866, overl. Naarden 24.07.1956, z.v. Adriaan Cornelis van Rossum en Lamberta Maria Hoog.

7.                   Hermine Marie Elisabeth van Rossum, geb. Tricht (Buurmalsen) 20.06.1869, tr. 1e Utrecht 18.07.1894 (echtsch. vonnis Arr.Rb. s-Gravenhage 09.05.1905, ingeschr. s-Gravenhage 28.06.1905) August Johan van Delden, geb. Diepenheim 28.04.1847, directeur der Academie van beeldende kunsten te s-Gravenhage (1894), z.v. Jan Stevenszn van Delden (1818-tussen1890en1894), burgemeester van Diepenheim (1846-1848), Ambt Hardenberg (1848-1860) en Stad Hardenberg (1848-1860), en Cecilia Suzanna Kerkhoven; tr. 2e Ede 03.05.1906 Anton Adriaan Clant van der Mijll, geb. ca. 1869, z.v. Antoine Jacques Clant van der Mijll (-1909) en Adriana Jacoba Francisca Piepers (-1923).

8.                   Charles Marie Flix van Rossum, geb. Tricht (Buurmalsen) 03.08.1870, scheikundige, tr. Haarlem 16.01.1902 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 29.11.1918, ingeschr. Haarlem 09.04.1920) Alexandrine Charlotte Paulowna van der Voort (1877-), d.v. Asuerus van der Voort en Anna Wilhelmina Metman.

9.                   Lambert Lourens van Rossum, geb. Buurmalsen 15.12.1871, overl. Culemborg 06.03.1952|a|, tr. Utrecht 14.05.1918 Laura Julie Rutten, geb. Maastricht 06.04.1888, d.v. Marie Martin Louis Rutten en Amalia Antonia Hubertina Breuning.

 

Noten: |a| ook overl.akte Buurmalsen 1952 no.8.

 

[16] Lambert van der Voort, geb. ca. 1760, ontvanger der directe belastingen, overl. Hazerswoude tussen 1825 en 1837, tr.

[17] Ermina van der Kolk, geb. Zwolle 11.11.1775, overl. Hazerswoude 27.10.1825|d|, d.v. Azuerus van der Kolk en Hillegien Jans Bakker.

Uit dit huwelijk (moeder ook Hermina):

1.                   Gerrit van der Voort, geb. Haarlem 02.07.1799, ged. Haarlem 03.07.1799|a|.

2.                   Hillegonda van der Voort, geb. Haarlem 13.05.1801, ged. Haarlem 17.05.1801, overl. Haarlem 13.10.1880.

3.                   Hermina van der Voort, geb. Haarlem 24.11.1802, ged. Haarlem 28.11.1802, overl. Delft 29.05.1850.

4.                   Marritje van der Voort, geb. Ridderkerk ca. 1805, overl. Utrecht 20.11.1866, tr. Amsterdam 30.12.1847 Arent Abraham Dieperink, geb. Hoornaar ca. 1798, banketbakker, overl. Utrecht 23.06.1877, z.v. Abraham Dieperink en Johanna Lissia Haagen.
AAD tr. 1e Rotterdam 22.09.1824 Klasina Maria Johanna Boss, ged. Rotterdam 09.08.1796, overl. Utrecht 23.03.1846, d.v. Willem Boss en Elisabeth Koning.
KMKB tr. 1e Rotterdam 13.08.1817 Bastiaan Kommers, ged. Rotterdam 05.02.1786, overl. Rotterdam 02.04.1821, z.v. Isaac Kommers en Elsje van den Broek.
BK otr. Rotterdam (ndg) 19.05.1811, tr. 1e Rotterdam (bs) 29.05.1811 Wilhelmina Geertruida Brouwer, ged. Rotterdam (Grote Kerk) 15.05.1791, overl. Rotterdam 16.09.1816, d.v. Cornelis Brouwer en Jannetje van Golverdingen.

5.                   Gerridina van der Voort, geb. IJsselmonde xx.01.1808, overl. Delft 23.02.1849|e|.

6.                   Asuerus van der Voort, ged. IJsselmonde 15.10.1809; volgt [8].

7.                   Johan Herman van der Voort, ged. IJsselmonde 13.10.1811, overl. Delft 25.04.1840.

8.                   Johanna van der Voort, geb. IJsselmonde 29.06.1813, overl. Haarlem 28.09.1889.

9.                   Elizabeth van der Voort, geb. IJsselmonde 15.04.1815, overl. Haarlem 09.12.1883, tr. Haarlem 11.04.1850 Evert Petersen Westerveld, geb. Zwolle ca. 1800, timmermansknecht (1824), koopman (1850), overl. Haarlem 02.03.1882, z.v. Evert Westerveld en Susanna Molenbeek.
EPW tr. 1e Zwolle 11.11.1824 Johanna van der Voort, geb. Zwolle 17.01.1801, dienstmaagd (1824), overl. Haarlem 24.09.1849, d.v. Hermannus van der Voort, kleermaker, en Catriena Bruggemans, negotiante (1824).

10.               Gerrit van der Voort, geb. IJsselmonde 27.10.1816, kantoorbediende (1844,1872), boekhouder (1880), overl. Haarlem 28.06.1898, tr. Amsterdam 08.02.1844 Magdalena Elizabeth Gohl, geb. Amsterdam 16.01.1825, modiste (1851), overl. Haarlem 04.08.1894, d.v. Conrad Michael Gohl, kleermaker, en Christina Catharina Freij.

11.               Maria van der Voort, geb. Delft 12.11.1818|c|, overl. Delft 27.10.1870.

12.               Hermanus Hendrik van der Voort, geb. Delft 17.11.1819, overl. Delft 25.04.1822.

 

Noten: |a| vader van den Voort, moeder Hermina; |c| moeder Hermina van den Kolk; |d| Hermina.; |e| oud 41 jaar en 4 maanden (overl.akte Delft 1849 no.101).

 

[18] Abraham Stoel, geb. Haarlem 18.09.1790, ged. Haarlem 19.09.1790, metselaarsknecht (1811), metselaar (1812,1843), bouwkundige (1851), overl. Haarlem 13.09.1855, z.v. Jan Stoel en Apollonia Snoek; tr. Haarlem 15.05.1811

[19] Jansje van Brederode, geb. Haarlem 06.12.1788, ged. Haarlem 10.12.1788, dienstbaar (1811), overl. Haarlem 22.10.1877, d.v. Hendrik van Brederode en Maria Janse.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Apollonia Stoel, geb. Haarlem 04.02.1812, overl. Haarlem 04.01.1897, tr. Haarlem 04.10.1837 Jacob van den Broek, geb. Dieren 07.08.1813|a|, metselaar, overl. Haarlem 18.04.1849, z.v. Reijmert van den Broek (ca.1779-1832) en Willemina Brouwer.

2.                   Johanna Elisabeth Stoel, geb. Haarlem 30.09.1813, overl. Haarlem 16.10.1813.

3.                   Jansje Stoel, geb. Haarlem 20.09.1814, overl. Haarlem 10.08.1877, tr. Haarlem 25.05.1836 Adrianus Fredericus Kerrebijn, geb. Haarlem ca. 1809/1810, schilder, overl. Haarlem 02.01.1877, z.v. Jan Kerrebijn en Elisabeth Maria Od.

4.                   Jan Hendrik Stoel, geb. Haarlem 24.11.1816, metselaar, overl. Haarlem 12.03.1905, tr. 1e Bloemendaal 21.12.1836 Doora Houwers, geb. Aalten 05.06.1803, ged. Aalten 12.06.1803, d.v. Garrit Houwers, landbouwer, en Aaltje van Eerden; tr. 2e Noordwijk 19.10.1843 Kristina Bierman, geb. Noordwijk-Binnen (Noordwijk) 19.10.1824, overl. Bloemendaal 23.05.1853, d.v. Krisje Bierman; tr. 3e Amsterdam 10.05.1855 Catharina Paulina Agneta Lublink, geb. Amsterdam 22.11.1824, overl. Bloemendaal 09.03.1859, d.v. Paulus Weslingh Lublink en Catharina Wilhelmina Schollevanger.
DH tr. 1e Bloemendaal 10.11.1827 Fredrik Jansen, geb. Zutphen 05.04.1806, ged. Zutphen 20.04.1806, metselaar, overl. Bloemendaal 10.05.1834, z.v. Gerret Jan Jansen, logementhouder, en Hendrica Cornelia Voskamp.

5.                   Elizabeth Stoel, geb. Haarlem 27.12.1818, dienstbode (1860), overl. Haarlem 18.12.1902, tr. Haarlem 15.08.1860 Simon Tiloo, [ook geschreven c.q. gelezen als Filoo] geb. Haarlem 31.08.1822, schrijnwerker, overl. Haarlem 02.08.1868, z.v. Simon Tiloo en Grietje Milo.
ST tr. 1e Haarlem 03.06.1846 Maria Sophia Beck, geb. Haarlem 18.12.1820, overl. Haarlem 29.12.1851, d.v. Dorothea Beck.

6.                   Maria Catharina Stoel, geb. Haarlem 08.08.1821; volgt [9].

7.                   Cornelia Stoel, geb. Haarlem 29.06.1823|b|, overl. Haarlem 05.09.1823|c|.

8.                   Abraham Jacobus Stoel, geb. Haarlem 27.01.1825, metselaar, overl. Haarlem 20.05.1908, tr. Haarlem 08.07.1852 Johanna Jacoba van Beusekom, geb. Haarlem 07.09.1831, overl. Haarlem 22.03.1884, d.v. Dirk van Beusekom, fabrikant, en Johanna Maria van der Meer.

9.                   Albertus Willem Stoel, geb. Haarlem 28.08.1827, metselaar, tr. Haarlem 23.01.1850 Johanna Maria de Klein, geb. Haarlem 04.07.1823, hoedenmaakster, d.v. Johannes de Klein en Maria Courtequis.

10.               Willem Frederik Stoel, geb. Haarlem 26.01.1831, metselaar, overl. Alkmaar 13.03.1903, tr. Alkmaar 27.07.1851 Margaretha Elisabeth Zaadnoordijk, geb. Alkmaar ca. 1829/1830, overl. Alkmaar 13.05.1902, d.v. Willem Zaadnoordijk en Anna Barbara Bootsman.

 

Noten: |a| natuurlijke zoon vanWillemina gewettigd bij haar huwelijk met Reijmert te Dieren 27.03.1814 no.6; |b| geb.akte Haarlem 30.06.1823 fol.94; |c| oud vijf weken, geb. 29.07 (overl.akte Haarlem 08.09.1823).

 

[20] Philippus Verhagen Metman, geb. Gorinchem 08.11.1775, predikant, overl. Waalwijk 29.12.1839, z.v. Gijsbertus Metman (-1803) en Anna Cornelia Verhagen (-1783); otr. 1e Helvoirt (schepenbank) 02.03.1805, tr. Helvoirt 17.03.1805 Johanna Florentina Adolphina Eleonora Legou, overl. (kraambed) Waalwijk 15/17.11.1810|b|; tr. 2e Sint-Michielsgestel 26.11.1818

[21] Henrietta Wilhelmina Meurs, ged. Dungen 19.09.1790, overl. (kraambed) Waalwijk 20.09.1819, d.v. Jacob Meurs en Anna Verhagen.

Uit het huwelijk Verhagen Metman-Legou:

1.                   Gijsbert Metman, geb. Vlijmen xx.06.1806, overl. Rotterdam 03.12.1870|a|.

2.                   Leonard Metman, geb. Waalwijk 02.05.1808, mr., commissaris des konings tot invoering eener nieuwe wetgeving in de Nederlandsche West-Indische Bezittingen, RNL, overl. Paramaribo 05.10.1860, tr. Waalwijk 17.05.1833 Gesina Catharina Scholten van Gansoijen, geb. Besoijen 12.08.1809, overl. (s-Gravenhage) 03.06.1861, d.v. Johannes Petrus Scholten van Gansoijen en Gesina Catharina Elzer.

3.                   dochter, geb. Waalwijk 12.11.1810|f|, w.s. overl. voor 19.11.1810|h|.

4.                   levenloze dochter, Waalwijk 12.11.1810|g|.

Uit het huwelijk Verhagen Metman-Meurs:

5.                   Hendrik Willem Metman, geb. Waalwijk 11.09.1819|c|; volgt [10].

6.                   Henrietta Wilhelmina (Verhagen) Metman, geb. Waalwijk 11.09.1819|d|, overl. Waalwijk 25.10.1819|e|.

 

Noten: |a| Metman, ook overl.akte Varik 1871 no.4; |b| overl. 15den van den Slagtmaand (annonce collectie CBG) & 17.11 (huw.akte Sint-Michielsgestel 1818 no.17); |c| geboren heden morgen ten half twee uren (annonce collectie CBG); |d| geboren heden morgen ten half acht uren (annonce collectie CBG); |e| Verhagen Metman; |f||g| twee dochters, welker eene dood geboren is (annonce collectie CBG); |h| Johanna laat twee jonge kinderen na (annonce collectie CBG).

 

[22] Cornelis Tjerk Gabriel Rauws, geb. Heusden 02.07.1780, eerste luitenant bij het negende bataillon infanterie landmilitie (1815), eerste luitenant bij het bataillon nationale militie nr.13 (1818), gepensioneerd officier (1843), overl. Bladel en Netersel 10.11.1850, tr.

[23] Johanna Cornelia Burghardt, geb. s-Gravenhage 22.08.1784, overl. Bladel en Netersel 18.10.1844, d.v. Johan Frederik Burghardt en Cornelia Breming.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Carel Sebastiaan Rauws, ged. Bladel 02.06.1810, officier van de landmacht, overl. Res. Aijer Bangies 19.06.1840|b|.

2.                   Louisa Wilhelmina Frederica Rauws, geb. Reusel 21.01.1813, overl. Oirschot 27.08.1883, tr. Bladel en Netersel 15.06.1843 Adrianus Hubertus Wuijster, geb. Oirschot 17.02.1816, overl. Oirschot 17.03.1871, z.v. Diderick Wuijster en Adriana van den Oever.

3.                   Alexandrina Charlotte Pauwlona Rauws, geb. Breda 15.04.1815; volgt [11].

4.                   Jeannetta Wilhelmina Rauws, geb. Haarlem 18.03.1818, overl. Bladel 30.03.1843.

5.                   Maria Euphrosina Rauws, geb. Hoogeloon, Hapert en Casteren 23.10.1821, overl. Bladel en Netersel 18.01.1889, tr. Bladel en Netersel 06.04.1854 Jacobus Antoon Louis Hanewinckel, geb. Eersel 14.09.1824, overl. Bladel en Netersel 18.07.1896, z.v. Jan Louis Hanewinckel, luitenant, en Jacoba Louisa Raucamp.

6.                   Carolina Rauws, geb. Hoogeloon, Hapert en Casteren 11.04.1825, overl. Veldhoven 19.09.1888, tr. Bladel 06.11.1853 Johannes Teunis Platteel, geb. Rotterdam 21.08.1830, sigarenmaker, overl. Veldhoven 29.09.1898, z.v. Jacobus Denijs Platteel, sigarenmaker, en Elisabeth Vermeulen.

7.                   Willem George Frederik Lodewijk Rauws, geb. Hoogeloon, Hapert en Casteren 25.01.1828, overl. Rotterdam 30.06.1898, tr. Rotterdam 18.05.1859 Wilhelmina Petronella van Appeltere, geb. Rotterdam 21.01.1836|a|, overl. Rotterdam 05.11.1898, d.v. Adriaan Willem van Appeltere en Pieternella Luther.

 

Noten: |a| natuurlijke dochter van Wilhelmina Petronella gewettigd bij haar huwelijk met Adriaan Willem te s-Gravenhage 03.03.1841 no.58; |b| RA 1843 p.317.

 

[24] Otto Pieter Verweij, geb. Buurmalsen 19.02.1765, notaris, burgemeester van Geldermalsen (1818-1836), overl. Geldermalsen 02.10.1836|b|; tr.

[25] Jacoba van Otterloo, geb. ca. 1761, overl. Geldermalsen 11.06.1827|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Frederica Wilh. Verweij, overl. na 1829, tr. voor 1811 Jan de Heer, geb. Amsterdam ca. 1777|c|, predikant te Valburg (1812), overl. Geertruidenberg 06.05.1829, z.v. Pieter de Heer en Cornelia Vorsselman (ca.1737-1817).
Uit dit huwelijk: Otto Jacob Vorsselman de Heer, geb. ca. 1811, griffier, overl. Geldermalsen 08.11.1862, otr. Geldermalsen 06.10.1835, tr. Geldermalsen 20.10.1835 Anna Theodora van Hamel (1800-1869), wede Anthonie Johannes Verweij (ca.1796/1797-1830).

2.                   Hendrica Maria Verweij, geb. ca. 1789, tr. Geldermalsen 20.11.1813 Jan Hondius, geb. ca. 1788, koopman, z.v. Pieter Hondius, predikant, en Magdalena Johanna Bonte.

3.                   Carolina Ottolina Verweij, geb. Geldermalsen ca. 1792, overl. voor 1853, tr. 1e Geldermalsen 05.11.1817 Dirk Lodewijk Bennewitz, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 11.12.1791, koopman, overl. (verdronken in de Leegmeer) Nieuwer-Amstel waarschijnlijk 21.04.1822|d|, z.v. Diedrich Lodewijk Bennewitz en Dorothea Kroffehl; tr. 2e Amsterdam 14.12.1837 Jan Willem Kerkhoven, geb. Amsterdam 28.01.1794, ged. Amsterdam (Evangelisch Luthers) 17.02.1794, makelaar (1837), commissionair (1853), lid gemeenteraad Amsterdam (1853), RMWO vierde klasse, z.v. Pieter Kerkhoven en Anna Elizabeth Menkema.
JWK tr. 1e Nijmegen 21.06.1816 Jeanne Frederique Sara de Salve de Bruneton, overl. voor 1837, d.v. Willem Benjamin de Salve de Bruneton en Maria Vermehr (ca.1773-1823); tr. 3e Amsterdam 24.03.1853 Suzanna Lingeman, geb. Amsterdam 24.05.1818, d.v. Johannes Lingeman, makelaar, en Susanna le Clerq.
SL tr. 1e Amsterdam 16.06.1842 Joan Wilhelm Herman Heijse, geb. Amsterdam ca. 1813, koopman, overl. Amsterdam 13.12.1845, z.v. Joan Adam Heijse, ambtenaar, en Christina Elisabeth Klooters.

4.                   Anthonie Johannes Verweij, geb. Geldermalsen ca. 1796/1797, overl. Geldermalsen 07.11.1830, tr. Vianen 29.10.1818 Anna Theodora van Hamel, ged. Vianen 11.12.1800, overl. Geldermalsen 30.10.1869, d.v. Daniel Theodorus van Hamel en Judith van Bladeren.
ATvH tr. 2e Geldermalsen 20.10.1835 Otto Jacob Vorsselman de Heer, geb. ca. 1811, commies-griffier, overl. Geldermalsen 08.11.1862, z.v. Jan de Heer en Frederica Wilhelmina Verweij.

5.                   Adriana Cornelia Verweij, geb. ca. 1799, overl. Geldermalsen 21.05.1818.

6.                   Jacoba Sophia Verweij, geb. ca. 1801, overl. Arnhem 06.01.1836, tr. Geldermalsen 24.08.1825 Carel Lodeesen, geb. Amsterdam 27.07.1798, ged. Amsterdam (Westerkerk) 29.07.1798, koopman (1825), grondeigenaar (1851), overl. Arnhem 25.08.1851, z.v. Carel Lodeesen en Maria Ingenhoff.
CL tr. 2e Amsterdam 31.07.1845 Elisabeth Jarman, geb. Amsterdam 21.11.1808, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 26.12.1808, overl. Amersfoort 28.03.1883, d.v. Jacobus Jarman en Catharina Louisa Nagel.

7.                   Otto Arnold Verweij, geb. Geldermalsen 19.12.1803; volgt [12].

 

Noten: |a| geen geboorteplaats en geen ouders vermeld (overl.akte Geldermalsen 1827 no.19); |b| geen ouders vermeld (overl.akte Geldermalsen 1836 no.32); |c| niet gevonden in Amsterdam, wel ondertrouw ouders in 1775; |d| overl.akte Nieuwer-Amstel 1822 no.50).

 

[26] Gerrit Knaap, geb. Raamsdonk ca. 1780, cultivateur (1813), bouwman (1821), overl. Raamsdonk 25.10.1821, z.v. Jacobus Knaap en Jacoba Zijlmans; otr. Raamsdonk (schepenbank) 14.05.1807, tr. Raamsdonk 31.05.1807

[27] Geertruij Holster, geb. Raamsdonk ca. 1782, overl. Raamsdonk 08.03.1817, d.v. Bastiaan Bastiaanse Holster en Maria Gerritse Knaap.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacoba Joanna Knaap, geb. Raamsdonk 29.04.1808, ged. Raamsdonk 01.05.1808, overl. Raamsdonk 27.12.1893, tr. Raamsdonk 14.10.1830 Jan Pieter Gerrit vander Meer, geb. Waspik 28.02.1802, overl. Raamsdonk 01.12.1874, z.v. Pieter van der Meer en Cornelia Schaap.

2.                   Maria Adriana Knaap, geb. Raamsdonk 28.03.1810, ged. Raamsdonk 01.04.1810; volgt [13].

3.                   Jacques Knaap, geb. Raamsdonk 13.07.1812, ged. Raamsdonk 19.07.1812, overl. Raamsdonk 28.01.1813.

4.                   Sebastien Gerard Knaap, ook Bastiaan Gerrit, geb. Raamsdonk 25.08.1813, overl. Raamsdonk 21.02.1814.

 

[28] Joannes Petrus van Rossum, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 07.06.1778 (Pinxterdag), koopman (1829,1839), commissionair (1842,1843), rentenier (1856), overl. Naarden 21.03.1856, z.v. Diedericus Hermanus van Rossum, predikant te Gorssel, en Anna Maria Elisabeth Titsingh; otr. Amsterdam 01.03.1805

[29] Jeanne Marie Louise Hugues, geb. Amsterdam 14.05.1786, ged. Amsterdam (Oude Waalse Kerk) 24.05.1786, overl. Amsterdam 17.08.1843, d.v. Franois Hugues en Marie Elisabeth van den Broek.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermine Marie Elisabeth van Rossum, geb. Amsterdam 20.12.1807, ged. Amsterdam (Nieuwe Waalse Kerk) 24.01.1808|a|, overl. Naarden 19.11.1869, tr. Amsterdam 29.08.1829 Abraham Everardus Dudok van Heel, ged. Rotterdam (Waals) 05.09.1802, fabrikant, overl. Naarden 30.10.1873, v. Sebastien van Heel, agent der Nederlandsche Handel-Maatschappij, en Maria Cornelia de Wit.
Uit dit huwelijk: Hermine Marie Elisabeth Dudok van Heel (1839-), tr. Amsterdam 24.09.1857 Joannes Petrus van Rossum (1827-1909), z.v. Joannes Petrus van Rossum en Jeanne Marie Louise Hugues.

2.                   Franoise Marie Elisabeth van Rossum, geb. Amsterdam 22.02.1809, ged. Amsterdam (Westerkerk) 19.03.1809|b|, overl. Amsterdam 03.01.1867, tr. Amsterdam 29.08.1829 Wessel Eduard Henry Tack, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 12.06.1805, fabrikant, overl. Amsterdam 15.02.1889, z.v. Jan Fredrick Tak, fabrikant, en Maria Catharina Scharff.

3.                   Jeanne Marie Louise Petronelle van Rossum, geb. Amsterdam 23.06.1810, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 22.07.1810, overl. na 1877, tr. Amsterdam 27.03.1830 Jan Hendrik Beuker, geb. Amsterdam 18.09.1800, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 28.09.1800, commissionair in assurantin, overl. Bloemendaal 12.10.1877, z.v. Jan Hendrik Beuker en Maria Klontrup.

4.                   Madelaine Henriette Franoise van Rossum, geb. Amsterdam 06.03.1812, overl. Naarden 29.04.1899, tr. Amsterdam 01.06.1836 Jacob Willem Mijnssen, geb. Amsterdam 08.06.1809, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 21.07.1809, makelaar, overl. voor 1899, z.v. Jacob Gerritsz Mijnssen en Elizabeth Alette Emerentia Hagen.

5.                   Henry Marie Gerard van Rossum, geb. Amsterdam 02.10.1815, overl. Arnhem 24.06.1900, tr. 1e Amsterdam 20.04.1843 Constantia Gesina Haselbach, geb. Amsterdam 04.04.1820, overl. Amsterdam 20.03.1885, d.v. Christian Haselbach en Constantia Gesina Rahder; tr. 2e Nieuwer-Amstel 28.08.1890 Maria Albertina Rincker, geb. Rotterdam 21.08.1844, overl. Arnhem 20.12.1918, d.v. Friederich Rincker, ijzergieter, en Anna Christine Gertrude Schophaus.
MAR tr. 1e Amsterdam 22.02.1877 Pieter Zweris Bergh, geb. Amsterdam 09.02.1842, Oost-Indisch ambtenaar, overl. Batavia 26.12.1877|c|, z.v. Johannes Bergh, koperslager, en Hendrica Drughorn.

6.                   Jeanne Marie Wilhelmine van Rossum, geb. Amsterdam 21.06.1818, overl. Naarden 24.02.1906, tr. Amsterdam 18.04.1839 Hendrik Willem Kuhn, geb. Amsterdam ca. 1814, koopman, overl. Naarden 30.03.1844, z.v. Hendrik Kuhn en Sophia Henritta Gregorij.

7.                   Charles Marie Felix van Rossum, geb. Amsterdam 30.11.1820; volgt [14].

8.                   Albertine Christine van Rossum, geb. Amsterdam 20.03.1824, tr. Amsterdam 13.08.1842 Joannes Kooij, geb. Amsterdam 06.08.1820, koopman, z.v. Joannes Kooij, directeur der Nederlandsche Handel-Maatschappij (1842), RNL, en Petronella Rouffaer.

9.                   Joannes Petrus van Rossum, geb. Amsterdam 31.03.1827, commissionair, overl. Laren (NH) 12.06.1909, tr. Amsterdam 24.09.1857 Hermine Marie Elisabeth Dudok van Heel, geb. Amsterdam 23.09.1839, overl. Laren (NH) 14.04.1931, d.v. Abraham Everardus Dudok van Heel en Hermine Marie Elisabeth van Rossum.

 

Noten: |a| get. Diedericus Hermanus van Rossum {opa} en Anne Marie Elisabeth Titsingh {oma}; |b| Franois Hugues {opa} en Marie van den Broek {oma}; |c| Bataviaasch handelsblad 31.12.1877 & RA 1879 p.291 (z.=zeevarende).

 

[30] Adrianus Goekoop, geb. Goedereede ca. 1783, ingenieur officier van bruggen en wegen (1812), inspecteur van de waterstaat (1837,1846), staatsraad (1851,1853), honorair staatsraad (1865), RNL overl. s-Gravenhage 06.12.1865, z.v. Cornelis Goekoop en Sophia Dupper; tr. Kedichem 03.09.1812

[31] Elisabeth Hermina Verschoor, geb. Arkel ca. 1789, overl. Arnhem 11.05.1846, d.v. Johannes Hermanus Verschoor en Jacoba Boll.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sophia Cornelia Goekoop, geb. Gorinchem 28.09.1813, overl. Gorinchem 01.07.1894, tr. Arnhem 21.04.1837 Cornelis de Gijselaar, geb. Amsterdam 08.05.1807, ged. Amsterdam (Westerkerk) 05.06.1807, bankier, overl. Gorinchem 28.04.1873, z.v. Pieter de Gijselaar, commissionair, en Anna Christina van Heurn.
CdG tr. 1e s-Gravenhage 29.06.1831 Agatha de Gijselaar, ged. Rotterdam 22.09.1807, overl. Gorinchem 23.02.1832, d.v. Engelbert de Gijselaar en Alida Gerbade; tr. 2e s-Gravenhage 29.05.1833 Johanna Maria Agatha de Gijselaar, ged. Rotterdam 13.07.1806, overl. Gorinchem 24.11.1834, oudere zuster van Agatha.

2.                   Jacoba Johanna Goekoop, geb. Gorinchem 12.04.1815, overl. s-Gravenhage 09.03.1862, tr. Arnhem 03.06.1841 Cornelis Constantijn Roll, geb. Well (Ammerzoden) 05.08.1814, medicinae doctor, overl. na 1862, z.v. Adrianus Cornelis Roll, predikant, en Adriana Johanna van Buuren.

3.                   Cornelis David Goekoop, geb. Gorinchem 20.04.1817, overl. s-Hertogenbosch 14.11.1817.

4.                   Diderica Maria Goekoop, geb. s-Hertogenbosch ca. 1819, overl. s-Gravenhage 07.01.1872, tr. Arnhem 10.05.1851 Cornelis Goekoop, geb. Goedereede 22.04.1819, burgemeester van Goedereede (1844-1859), Ouddorp (1852-1856) en Stellendam (1852-1859), overl. s-Gravenhage 17.01.1890, z.v. David Goekoop, notaris, en Cornelia van den Thoorn.

5.                   Cornelis David Goekoop, overl. s-Hertogenbosch 14.02.1822.

6.                   Dina Louiza Henrietta Adriana Goekoop, geb. s-Hertogenbosch 04.09.1823; volgt [15].

7.                   Cornelia Jacomijna Arendina Goekoop, overl. s-Hertogenbosch 24.06.1826.

8.                   levenloze dochter, s-Hertogenbosch 19.07.1827.

9.                   Cornelis David Goekoop, geb. s-Hertogenbosch xx.04.1830, lve aan de Koninklijke academie tot opleiding van burgerlijk ingenieurs, overl. Delft 02.10.1845|a|.

10.                levenloze dochter, s-Hertogenbosch 27.07.1831.

 

Noten: |a| ook overl.akte Arnhem 1845 no.391.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren