Hendrik Cristiaan Paulus de Vos (1883-1964)

Johannes Petrus de Vos (1883-1964)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren en lectoren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien juli 2018)

 


 

[1.a] Hendrik Cristiaan Paulus de Vos, geb. Groningen 24.11.1883, ingenieur Delft 1902, hoogleraar TH Bandoeng (1921-), overl. Zwolle 26.11.1964, tr. Soerakarta 14.08.1909|a| Emerentiana Bertsch, geb. Soerakarta 17.10.1891, overl. ’s-Gravenhage 16.09.1930, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 19.09.1930, d.v. Karel Bernardus Bertsch en de Inlandsche vrouw Parienten.

– Levensbericht HCPdV (met foto): id.wikipedia

 

Noten: |a| RA 1910 p.27.

 

[1.b] Johannes Petrus de Vos, geb. Groningen 21.12.1885, ijker, hoofd-directeur van de Dienst van het IJkwezen in NOI, buitengewoon lector TH Bandoeng, overl. Colmschate 05.09.1964, tr. Haarlem 10.05.1917 Johanna Fortgens, geb. Haarlem 29.12.1893, overl. na 1964, d.v. Johannes Fortgens, horlogemaker, en Marie Louisa Schous.

 

[2] Hendrik Daniel de Vos, geb. Amersfoort 23.04.1857, boekhouder (1880,1887), overl. Amsterdam 07.01.1899, tr. Utrecht 16.05.1878
[3] Elisabeth Dirkje de Hart, geb. Utrecht 23.07.1855, overl. 1893.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Hendrika Petronella de Vos, geb. Groningen 09.02.1880, onderwijzeres (1909), overl. na 1958, tr. Amsterdam 20.07.1909|b| Jean Pierre Regnier, geb. Roermond 26.09.1879, koopman, overl. voor 1958, z.v. Jan Pieter Regnier en Robertha Elisabeth Josephina de Vos.

2.                   Anna Maria Egbertha de Vos, geb. Groningen 09.04.1882, overl. Hilversum 21.03.1958.

3.                   Hendrik Cristiaan Paulus de Vos, geb. Groningen 24.11.1883|a|; volgt [1.a].

4.                   Johannes Petrus de Vos, geb. Groningen 21.12.1885; volgt [1.b].

5.                   Ernestine Cornelia de Vos, geb. Groningen 15.09.1887, overl. Maastricht 08.01.1903.

6.                   Nel de Vos, geb. ca. 1893, conservatrix Zoölogisch Museum te Amsterdam, overl. Hilversum (Sanatorium Zonnestraal) 21.03.1958, crem. Velsen (Westerveld) 26.03.1958.

 

Noten: |a| Cristiaan (geb.akte Groningen 1883 no.1428); |b| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom (wonende te Medan, NOI) vertegenwoordigd door Christiaan Paulus de Vos, 58 jaar, stationschef (huw.akte Amsterdam 1909 reg.3D fol.43v).

 

[4] Christiaan Paulus de Vos, geb. Utrecht 26.12.1810, ged. Utrecht 23.01.1811, cipier (1854), gevangenisemployé (1860), cipier in het huis van arrest te Tiel (1862,1868), overl. Utrecht 05.03.1887, tr. Amsterdam 13.08.1846

[5] Anna Egberta Maria de Haan, geb. Amsterdam 22.04.1825, overl. Roermond 15.09.1890.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Johanna Louise de Vos, geb. Amsterdam 26.09.1846, overl. Utrecht 19.12.1919.

2.                   Robertha Elisabeth Josine de Vries, geb. Amsterdam 07.09.1849, overl. Utrecht 03.03.1922, tr. Utrecht 27.12.1877 Jan Pieter Regnier, geb. Maastricht 22.10.1849, overl. Maastricht 29.06.1903, z.v. Mattheus Andreas Regnier en Maria Sophija Shepherd.

3.                   Christiaan Pieter de Vos, geb. Amsterdam 05.04.1851, overl. Utrecht 10.10.1919, tr. Utrecht 09.08.1877 Ernestina Cornelia de Hart (1850-1937), d.v. Johannes de Hart en Dirkje Petronella Lington.

4.                   Willem Hendrik de Vos, geb. Amsterdam 28.07.1852, overl. na 1899, tr. Dordrecht 25.02.1891 Ida Maria Pieters, geb. Dordrecht ca. 1854, overl. na 1899, d.v. Dirk Pieters en Ida Maria van Donkelaar.

5.                   Carel Johan Hendrik de Vos, geb. Amersfoort 18.08.1855.

6.                   Hendrik Daniel de Vos, geb. Amersfoort 23.04.1857; volgt [2].

7.                   Anna Egberta Maria de Vos, geb. Amersfoort 09.03.1859, overl. Baarn 20.02.1921, tr. Diemen 20.02.1890 Petrus Wilhelmus Cornelis de Graaf, geb. Schiedam ca. 1849, ingenieur, overl. na 1899, z.v. Cornelis de Graaf en Gerarda Welling.
     PWCdG tr. 1e voor 1890 Lizetta Maria Heymann, overl. voor 1890.

8.                   levenloze zoon, Tiel 24.10.1860.

9.                   Josine Johanna Godefride de Vos, geb. Tiel 10.09.1862, overl. Tiel 10.02.1864.

10.               Josine Johanna Godefride de Vos, geb. Tiel 02.05.1865, tr. Zwolle 18.09.1907 Jurriaan Stephanus Meulenhoff, geb. Zwolle ca. 1867, apotheker, z.v. Rudolph Meulenhoff en Ariette van Hoogstraten.
     JSM tr. 1e voor 1907 Elizabeth Jacoba Noorthoek, overl. voor 1907.

11.               Cornelis Ludovicus de Vos, geb. Tiel 19.02.1868.

 

[6] Johannes de Hart, geb. Utrecht 01.04.1826, sigarenmaker (1850), winkelier (1855,1870), overl. Utrecht 08.03.1876; tr. 1e Utrecht 14.10.1846 Elisabeth Maria Wilhelmina Lington, geb. Utrecht 27.01.1827, overl. Utrecht 07.08.1849, jongere zuster van Dirkje Petronella; tr. 3e Utrecht 14.01.1863 Anna Petronella Cornelia Outshoorn, geb. Amsterdam ca. 1834, overl. Utrecht 11.03.1922, d.v. Siebe Cornelis Outshoorn en Anthonia Maragretha/Margareta Jansen; tr. 2e Utrecht 24.07.1850

[7] Dirkje Petronella Lington, geb. Utrecht 20.03.1828, overl. Utrecht 08.01.1860.

Uit het huwelijk de Hart- Elisabeth Lington:

1.                   Ernestina Cornelia de Hart, geb. Utrecht 12.07.1847, overl. Utrecht 13.08.1849.

Uit het huwelijk de Hart-Dirkje Lington:

2.                   Ernestina Cornelia de Hart, geb. Utrecht 08.10.1850, overl. Utrecht 29.05.1937, tr. Utrecht 09.08.1877 Christiaan Paulus de Vos (ca.1851-1919), z.v. Christiaan Paulus de Vos en Anna Egberta Maria de Haan.

3.                   Johannes Petrus de Hart, geb. Utrecht 16.09.1852.

4.                   Elisabeth Dirkje de Hart, geb. Utrecht 23.07.1855; volgt [3].

5.                   Pieter Johannes de Hart, geb. Utrecht 11.12.1858, overl. Utrecht 01.03.1886, tr. Utrecht 28.02.1884 Constantia Francina Remeeus, geb. Rotterdam 14.02.1861, overl. Rotterdam 04.09.1936, d.v. Johannes Remeeus en Constantia Francina Doorschodt.

Uit het huwelijk de Hart-Outshoorn:

6.                   Siebe Cornelis de Hart, geb. Utrecht 12.05.1864, overl. Utrecht 29.01.1882.

7.                   Anna Petronella Cornelia de Hart, geb. Utrecht 15.09.1865, overl. Utrecht 01.06.1948.

8.                   Ernst Wilhelm de Hart, geb. Utrecht 22.03.1868, overl. Utrecht 25.02.1893.

9.                   Wilhelm Ernst de Hart, geb. Utrecht 22.03.1868.

10.               Antonia Margaretha de Hart, geb. Utrecht 25.01.1870, overl. Utrecht 18.12.1870.

11.               Antonia Margaretha de Hart, geb. Utrecht 11.12.1871.

12.               Hendrica Petronella de Hart, geb. Utrecht 22.07.1875, overl. Zeist 27.0.2.1957.

 

[8] Christiaan Paulus de Vos, overl. voor 1846, otr. Utrecht 09.08.1801

[9] Josina Helmcke, ged. Wijk bij Duurstede 20.09.1778, begr. Utrecht 28.02.1811.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Johanna Louise de Vos, ged. Utrecht 04.05.1803, overl. Druten 04.11.1870, tr. Amersfoort 11.06.1856 Peeter Croes, ook Peter, ged. Oss 22.05.1785, z.v. Barend Croes en Femmetje Jacoba Ruttens.
     PC tr. 1e Oss 21.12.1825 Alida Theodora Ruttens, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 12.07.1775, overl. Buren 16.07.1855|b|, d.v. Isaac Ruttens en Theodora Lutjes.
     ATR otr. 1e Amsterdam 02.11.1804 Hendrik Eikhoff, overl. Amsterdam 27.01.1806.

2.                   Josina Johanna Godefrieda de Vis, ged. Utrecht 17.03.1805, begr. Utrecht 15.03.1806.

3.                   Josina Johanna Godefriede de Vis, ged. Utrecht 25.03.1807, overl. Antwerpen 09.12.1829|a|.

4.                   Christiaan Paulus de Vos, ged. Utrecht 01.03.1809, begr. Utrecht 02.01.1810.

5.                   Christiaan Paulus de Vos, geb. Utrecht 26.12.1810, ged. Utrecht 23.01.1811; volgt [4].

 

Noten: |a| overl.akte Brummen 23.01.1830 no.5; |b| ook overl.akte Oss 1855 no.89.

 

[10] Robertus de Haan, geb. Amsterdam 05.01.1801, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk 29.02.1804, kantoorbediende (1825), ambtenaar (1846), waagmeester (1851), in leven ‘Weger der Vrije Waag’ (1858), overl. (‘na een langdurig en geduldig lijden ten gevolge eener borsttering’) Amsterdam 05.05.1858|b|, tr. Amsterdam 26.01.1825|a|

[11] Elizabeth Somer, geb. Zwartsluis ca. 1803, dienstbode (1825), overl. Bloemendaal 10.10.1855.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Egberta Maria de Haan, geb. Amsterdam 22.04.1825; volgt [5].

2.                   Elisabeth de Haan, geb. Amsterdam ca. 1830, overl. na 1889, tr. Amsterdam 15.05.1851 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 03.10.1870, ingeschr. Amsterdam 29.12.1870) Carl Heinrich Westermann, geb. ’s-Gravenhage ca. 1826, brievenbesteller (1851), klerk ter griffie van de arrondissementsbank (1889), overl. tussen 1889 en 1916, z.v. Carl Westermann, koetsier, en Anna Maria van Striep.
     CHW tr. 2e Amsterdam 15.06.1871 Alida Roelina van der Hiel, geb. Amsterdam ca. 1843, overl. Amsterdam 27.12.1916, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 30.12.1916, d.v. Pieter van der Hiel, boekhouder, en Gesina Margaretha Bunjes.

 

Noten: |a| bruidegom Rubertus (huw.akte Amsterdam reg.4 fol.56v); |b| Rubertus (annonce collectie CBG).

 

[12] Johannes de Hart, geb. ca. 1794, sergeant bij de Vijfde Afdeling Infanterie (1826), overl. voor 1850, tr.

[13] Cornelia Maas, geb. ca. 1805, naaister (1826), overl. na 1850.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Johannes de Hart, geb. Utrecht 01.04.1826; volgt [6].

3.                  

 

[14] Pieter Lington, ged. Utrecht 02.08.1786, zadelmaker (1828), overl. Utrecht 20.05.1841; tr. 1e Utrecht (civ) 09.12.1810 Elisabeth de Lang, geb. ca. 1789, overl. Utrecht 19.10.1824, d.v. Philippinus de Lang en Johanna Moerkerk (ca.1738-1816); tr. 2e Utrecht 19.07.1826

[15] Dirkje La Joux, geb. Utrecht ca. 1802, winkelierster (1850), overl. Utrecht 19.0.6.1878; tr. 2e Utrecht 30.01.1856 Willem van Buuren, ged. Utrecht 27.11.1791, overl. Utrecht 08.02.1862, z.v. Wouter van Buuren en Willemina Mulder.

     WvB tr. 1e Utrecht 29.07.1812 Martina Dussenbroek, ged. Utrecht (OKN) 03.11.1788, overl. Utrecht 04.10.1855|a|, d.v. Hendricus Dussenbroek en Maria Barrabas.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Maria Wilhelmina Lington, geb. Utrecht 27.01.1827, overl. Utrecht 07.08.1849, tr. Utrecht 14.10.1846 Johannes de Hart (1826-1876).
     JdH tr. 2e 1850 Dirkje Petronella, oudere zuster van Elisabeth.

2.                   Dirkje Petronella Lington, geb. Utrecht 20.03.1828; volgt [7].

3.                   Maria Marretje Cornelia Lington, geb. Utrecht 20.03.1830, overl. Utrecht 19.08.1905, tr. Utrecht 04.05.1853 Roelandus George Ming, geb. Utrecht 07.05.1828, overl. Utrecht 05.03.1865, z.v. Johannes Anthonie Ming en Helena de Zwart.

4.                   Pieter Johannes Lington, geb. Utrecht 28.04.1832, overl. Utrecht 13.05.1896, tr. Utrecht 11.12.1861 Cornelia Zorn, geb. Utrecht 04.07.1829, overl. Utrecht 27.01.1896, d.v. Jan Zorn en Johanna van Erp.

5.                   Marretje Cornelia Lington, geb. Utrecht 29.05.1834, overl. Utrecht 18.08.1834.

6.                   Jacoba Lington, geb. Utrecht 29.05.1834, overl. Utrecht 26.07.1834.

7.                   Jacoba Lington, geb. Utrecht 24.12.1835, overl. Utrecht 11.08.1849.

8.                   Johannes Hendricus Lington, geb. Utrecht 05.01.1838, overl. Utrecht 11.08.1849.

9.                   Hendricus Lington, geb. Utrecht 31.01.1840, overl. Utrecht 16.08.1849.

 

Noten: |a| Maria (overl.akte Utrecht 1855 no.1297).

 

[16] de Vos

[17] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Christiaan Paulus de Vos; volgt [8].

 

[18] Johan Godfried Helmcke, overl. voor 1804, tr.

[19] Josina Slingsbie, geb. ca. 1740 (w.s. ged. Heusden 05.08.1740), doopgetuige Utrecht 03.08.1794, overl. Utrecht 31.05.1826, d.v. Nicolaas Slingsbie en Johanna Maria Verhoeven.

Uit dit huwelijk (mogelijk andere kinderen, overl. voor 1804):

1.                   Josina Helmcke, ged. Wijk bij Duurstede 20.09.1778; volgt [9].

2.                   Johan Godfried Helmcke, drossaard der stad en ommelanden van Batavia, overl. (‘aan de gevolgen van zenuw-koortsen’) Batavia 17.03.1804|a|.

 

Noten: |a| annonce Utrecht 20.10.1804 (collectie CBG).

 

[20] Robertus de Haan, overl. voor 1825, w.s. begr. Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 01.10.1810, otr. Amsterdam 24.10.1793

[21] Anna Egberta Homan, overl. na 1842.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adrijaanes Martinis de Haan, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 30.07.1794|b|.

2.                   Robertus de Haan, ged. Amsterdam (Kerk Lam en Toren (Doopsgezind) 05.06.1796, begr. Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 03.08.1800.

3.                   Anna Elisabeth de Haan, geb. Amsterdam 01.07.1798, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 15.07.1798|a|.

4.                   Robertus de Haan, geb. Amsterdam (Menn.Gem.) 05.01.1801, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 29.02.1804; volgt [10].

5.                   Arent de Haan, geb. Amsterdam 30.06.1803, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 29.02.1804, overl. voor 1856, tr. Zwolle 28.06.1827 Annegien van der Sluijs, geb. Zwolle 22.07.1802, overl. na 1864, d.v. Jochem van der Sluijs, schipper, en Derkien Vredevelt.

6.                   Jacobus Henrikus de Haan, geb. Amsterdam 23.10.1805, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 06.11.1805, schuiermaker, overl. voor 1870, tr. Amsterdam 29.08.1832 Aalliedaa Borst, geb. Amsterdam 01.03.1809, ged. Amsterdam (Oosterkerk) 03.03.1809, overl. voor 1870, d.v. Jan Borst, sjouwer, en Aalliedaa Verlijn.

7.                   Dina Johanna de Haan, geb. Amsterdam 09.02.1808, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 09.03.1808, dienstbaar (1842), overl. Zoeterwoude 20.12.1895, tr. Amsterdam 06.05.1842 Gerhard Heinrich Levedag, geb. Lotte (Pruissen) ca. 1807, tuinknecht (1842), overl. Wilp (Voorst) 15.02.1891, z.v. Gerhard Heinrich Levedag, arbeider, en Maria Elisabeth Brünemann.

 

Noten: |a| vader Roebertus; |b| vader Roobertus.

 

[22] Johannes Jacobus Somer, ged. Zwolle ca. 1774, postmeester (1819,1823), overl. Meppel 10.09.1823, z.v. Willem Somer en Berendina van der Veen; tr.

[23] Bregje de Vries, geb. Zwartsluis ca. 1777, overl. Meppel 24.08.1819, d.v. Gerkes de Vries en Johanna Aalderink.

Uit dit huwelijk:

1.                   Berendina Somer, ged. Zwolle 15.04.1795, dienstmeid (1827), overl. Dronrijp (Menaldumadeel) 12.11.1851, tr. Dwingeloo 27.03.1827 Evert Zwiers, ged. Smilde 07.06.1795, schipper, z.v. Roelof Zwiers, landbouwer, en Geessien Bloemberg.

2.                   Johanna Somer, ged. Zwolle 16.12.1797, overl. Dieverbrugge (Dwingeloo) 12.10.1835, tr. Meppel 09.06.1819 Hendrik Warries, ged. Dwingeloo 26.07.1789, overl. Dieverbrugge (Dwingeloo) 11.11.1845, z.v. Hendrik Warries (-1813) en Deeltje Jans.
     – HW en DJ zijn kwartieren [32]/[33] in kwartierstaat Egbert Warries (1926-2000), hoogleraar Twente.

3.                   Roelof Somer, ged. Zwartsluis ca. 1799, postilion, tr. Meppel 07.0.2.1821 Reuwkjen Klijsen, ged. Nijega ca. 1795, d.v. Jacob Klijsen (-1807) en Aaltje Michels (-1804).

4.                   Anna Maria Somer, geb. Zwartsluis ca. 1800, tr. 1e Amsterdam 29.11.1826 Johann Adam Berghöfer, geb. Rauschenberg ca. 1791, overl. voor 1828, z.v. Johannes Berghöfer, vleeshouwer, en Eva Elisabeth Heinrichen; tr. 2e Amsterdam 20.08.1828 Johannes Breuker, ged. Amsterdam (Kerk Lam en Toren (Doopsgezind)) 23.02.1798, timmermansknecht, z.v. Hermanus Breuker en Trijntje Bets.

5.                   Elizabeth Somer, geb. Zwartsluis ca. 1803; volgt [11].

6.                   Gerkes Somer, geb. Zwartsluis ca. 1807, zadelmaker, overl. Assen 12.10.1848, tr. Meppel 19.06.1832 Hendrika Margaretha Kiers, geb. Meppel 26.02.1811, naaister (1832), overl. Assen 22.11.1887, d.v. Lourens Kiers en Catharina de Vries.

 

[24] de Hart

[25] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes de Hart, geb. ca. 1794; volgt [12].

 

[26] Maas

[27] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Maas, geb. ca. 1805; volgt [13].

 

[28] Johannes Lington, geb. Hulst ca. 1763, soldaat in ’t eerste battaljon van ’t regiment van de Lt.Gen. van Somerlatte (1785), schoenmaker (1822,1835), overl. Utrecht 23.08.1835|b|, z.v. NN en NN; otr. Hulst 14.10.1785, otr. Utrecht 16.10.1785, tr. Utrecht (rk) 13.11.1785

[29] Maria Esser, geb. Utrecht ca. 1764, overl. Utrecht 09.02.1856|c|, d.v. Daniel Esser en Maria Hasenbos.

Uit dit huwelijk (vader ook Jan, moeder soms geschreven en/of gelezen als Essen):

1.                   Pieter Lington, ged. Utrecht 02.08.1786; volgt [14].

2.                   Johannes Lington, ged. Utrecht 05.09.1790.

3.                   Hendricus Lington, ged. Utrecht 03.10.1792, bediende, overl. Utrecht 07.0.5.1854, tr. Amsterdam 31.07.1822 Gertrudis Catharina Ruusink, ged. Amsterdam (Kerk de Lely (rk)) 27.09.1798, dienstbaar (1822), overl. Utrecht 08.12.1863, d.v. Hendrik Ruusink en Maria Joanna Dames, winkelierster (1822).

4.                   Maria Lington, geb. Utrecht 28.06.1795, tr. Utrecht 22.08.1821 Johann Barthold Wessel, geb. Waldorf (Pruissen) ca. 1791, z.v. Casper Heinrich Niemeier Wessel en Anna Maria Ilsab Wessels.

5.                   Wilhelmina Lington, ged. Utrecht 05.11.1797|a|, overl. Utrecht 21.07.1871.

6.                   Marretje Cornelia Lington, ged. Utrecht 21.09.1800, overl. Utrecht 01.01.1867, tr. Utrecht 03.11.1841 Johannes de Koff, ged. Utrecht 29.03.1809, overl. Utrecht 27.05.1876, z.v. Hendrik de Koff en Maria Orceloen.
     JdK tr. 1e Utrecht 02.02.1831 Catharina Voerman, ged. Utrecht 25.11.1810, overl. Utrecht 03.05.1841, d.v. Anthonij Voerman en Elizabeth Kamperdijk; tr. 3e Utrecht 03.07.1867 Alberdina Johanna Vissers, geb. Breda 12.05.1826, overl. Ermelo 09.05.1914|d|d.v. Johannes Wilhelmus Vissers, verwer, en Geertrui Kistler.

7.                   Antonie Lington, ged. Utrecht 30.05.1803, hoedenmaker, overl. Utrecht 03.11.1881, tr. Utrecht 15.12.1824 Willemina Magdalena Adelaar, ged. Utrecht 01.05.1803, overl. Utrecht 03.03.1881, d.v. Cornelis Adelaar en Pietronella van Deventer, werkster (1824).

 

Noten: |a| Wilhellemiena, moeder Mariea; |b| per abuis geb. Utrecht, ‘de namen van wijlen zijner ouders onbekend’ (overl.akte Utrecht 1835 no.796); |c| Essers (overl.akte Utrecht 1856 no.150); |d| ook overl.akte Rotterdam 1914 fol.s033.

 

[30] Jean Baptiste La Joux, ook Lajoux/Lafoux/Lasoux, uit Frankrijk, otr. Utrecht 20.09.1801|a|, tr. Utrecht (‘in de Walsche Kerk’) 04.10.1801

[31] Elisabeth Lutterveld, geb. Utrecht ca. 1778, doopgetuige Utrecht 09.09.1810, overl. Utrecht 15.07.1860, d.v. Cornelis Lutterveld en Dirkje van Overassel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Elisabeth La Joux, geb. Utrecht ca. 1799, overl. Utrecht 25.12.1848,  tr. Utrecht 12.06.1822|b| Jacobus Foudrij, geb. Utrecht ca. 1798, koopman, overl. na 1848, z.v. Frans Foudrij en Anna Henrij.

2.                   Dirkje La Joux, geb. Utrecht ca. 1802; volgt [15].

 

Noten: |a| bruid Elizabeth van Lutterveld; |b| bij vonnis Rechtbank van Eerste Aanleg 02.10.1822 familienaam Foudrij gewijzigd in Drie (huw.akte Utrecht 1822 no.147).

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren