Dirk de Waard (1919-2011)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2021 (laatst herzien mei 2022)

 


 

[1] Dirk de Waard, geb. Hilversum 05.02.1919, eindexamen HBS-B (Gem. HBS te Hilversum) 1937|a|, kandidaatsexamen wis- en natuurkunde H Utrecht 1941|b||c|, promotie Utrecht 02.06.1947|d|, hoogleraar Bandoeng (1953-), correspondent KNAW 1955|e|, overl. Montgomery (Montgomery County, Texas, USA) 26.01.2011.
 Levensbericht DdW: en.wikipedia
 
 1954: Bij besluit van de minister van opvoeding, onderwijs en cultuur [] is prof.dr. D. de Waard naast zijn functie van hoogleraar in de petrologie aan de wis- en natuurkundige faculteit in Bandoeng met ingang van 1 Augustus 1953 tijdelijk benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de petrologie aan de technische faculteit aldaar.|f|
 1957: B. en W. van Amsterdam hebben aan de gemeenteraad aanbevelingen gedaan ter benoeming tot gewoon hoogleraar in de algemene geologie van dr. C.G. Egeler [] of van prof. D. de Waard, hoogleraar aan de geologisch-mijnbouwkundige afd. van de universiteit te Bandung en tot [].|g|
 
Noten: |a| De Banier13.07.1937; |b| Utrechtsch Nieuwsblad 18.02.1941; |c| variant H omvat geologie en mineralogie, met dierkunde, scheikunde en plantkunde (M. Groen, Het wetenschappelijk onderwijs in Nederland van 1815 tot 1980, deel II, p.72); |d| proefschrift: Glacigeen-pleistoceen, een geologisch detailonderzoek in Urkerland; |e| Algemeen Dagblad 14.06.1955; |f| Algemeen Indisch dagblad: de Preangerbode 08.07.1954; |g| Algemeen Handelsblad 22.10.1957 {het werd Cornelis Geoffrey Egeler (1917-1983), hoogleraar UvA 1957-1982}.

 

[2] Dirk de Waard, geb. Delft 07.05.1891, ir.|a|, leraar middelbaar onderwijs (1916), leraar (1929,1955), overl. Maartensdijk 02.10.1955, crem. Velsen (Westerveld) 05.10.1955, tr. Vrijenban 26.04.1916
[3] Christina Cornelia Spoel, geb. Vrijenban 06.05.1895, overl. na 1955.

Uit dit huwelijk vier kinderen, waaronder:

1.                   Dirk de Waard, geb. Hilversum 05.02.1919; volgt [1].

 

Noten: |a| er is een D. de Waard, ingenieursexamen civiele techniek Delft 1914 (De Standaard 10.07.1914).

 

[4] Dirk de Waard, geb. IJsselmonde 04.08.1859, onderwijzer (1890,1917), overl. Hilversum 02.02.1941, tr. Delft 06.08.1890

[5] Sophia Maria Laros, geb. Delft 10.03.1862, overl. Wassenaar 15.04.1949, begr. Hilversum.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk de Waard, geb. Delft 07.05.1891; volgt [2].

2.                   Cornelia de Waard, geb. Delft 21.05.1893, overl. s-Gravenhage 04.02.1967, tr. Delft 11.07.1917 Eije Luitjen Siccama, geb. Leek 12.12.1890, mijningenieur, overl. s-Gravenhage 12.07.1956, z.v. Jan Gerrit Siccama, opzichter (1890), architect (1917), en Sophia Wiersma.

3.                   Corstiaan de Waard, geb. Delft 01.02.1895, kantoorbediende (1916,1917), overl. Wassenaar 13.02.1982, crem., tr. Soerabaja 03.03.1923 Flora Nijssen, geb. Soerabaja 08.07.1899, overl. Empe 25.07.1994, crem. Dieren 29.07.1994, d.v. Gerhardus Johannes Josephus Nijssen en Dora Jeanne Stokmans. [Batavia 1941]
Uit dit huwelijk: Dirk de Waard, Dick, geb. Batavia 17.02.1926, overl. Apeldoorn 12.11.2016.

4.                   Adriaantje de Waard, geb. Delft 27.04.1897, overl. Hattem 05.02.1989, begr. Hattem 10.02.1989, tr. Hilversum 23.02.1929 Pieter Hendrik Wijtman, geb. Middelburg 08.07.1902, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1925, oud-hoofding. afd. prod. N.V. Electr. Mij. IJsselcentrale te Zwolle (1971), overl. Hattem 28.09.1976, z.v. Hendrik Barends Wijtman, hoedenmaker (1902), koopman (1929), en Elizabeth Johanna Brans. [Pasoeroean 1941]

 

[6] Hendrik Spoel, geb. Dordrecht 13.06.1861, beambte aan de Nederlandsche Spiritusfabriek (1890), beambte (1895), expediteur oliefabriek (1906), beambte aan de oliefabriek (1916), boekhouder (1933), overl. Rijswijk 18.02.1933, tr. Delft 03.09.1890

[7] Anna Frederika Cornelia Unger, geb. s-Gravenhage 29.07.1864, overl. Voorburg 03.05.1938|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Spoel, geb. Delft 03.09.1891, kantoorbediende (1916), overl. Soerabaja 04.01.1945|d|, tr. Soerabaja 15.06.1918 Johanna Maria de Pril, geb. Dordrecht 10.10.1887, overl. na 1942, d.v. Johannes de Pril, winkelier (1887), koopman (1916), en Hendrika van Leen.
JMP tr. 1e Dordrecht 23.12.1916|e| (echtsch. Batavia 25.07.1917) Pieter Ouborg, geb. Dordrecht 10.03.1893, onderwijzer te Padang-Pandjang (1916), kunstschilder, overl. s-Gravenhage 03.06.1956, begr. Loosduinen (Alg.Bpl. Westduin) 06.06.1956, z.v. Pieter Ouborg, handelsreiziger (1893), koopman (1916), en Cornelia van Driel.
PO tr. 2e Padang-Pandjang 08.12.1917 Jannette Bakker, geb. Den Burg (Texel) 07.11.1887, overl. s-Gravenhage 30.06.1953, d.v. Dirk Bakker, goud- en zilversmid, en Maria Kalis; tr. 3e s-Gravenhage 1956|f| Elsje Spruitenburg, geb. Amsterdam 14.07.1900, onderwijzeres, overl. s-Gravenhage 24.06.1989, crem. Velsen (Westerveld) 28.06.1989, d.v. Fredrik Hendrik Matthijs Spruitenburg en Maria Klazina Spruijt.

 Levensbericht PO: nl.wikipedia * RKD

2.                   Anna Carolina Wilhelmina Spoel, geb. Delft 12.08.1893, overl. s-Gravenhage 08.01.1968, tr. Delft 21.12.1921|b| Johannes Spoel, geb. Magelang (Res. Kedoe) 25.05.1896, scheikundig ingenieur, overl. Zeist 20.12.1964|c|, z.v. Johannes Spoel (1868-1943) en Louisa Geertruida Albertine Constantine Scheltens.

3.                   Christina Cornelia Spoel, geb. Vrijenban 06.05.1895; volgt [3].

4.                   Anna Frederika Cornelia Spoel, geb. Vrijenban 24.04.1906.

 

Noten: |a| ook overl.akte Rijswijk 1938 no.66; |b| moeder v/d bruidegom Louisa Geertruida Albertine Constantine Scheltens (huw.akte Delft 1921 no.455); |c| moeder Louisa Geertruida Albertine Constantine Scheltens (overl.akte Zeist 1964 no.593); |d| overl.akte Batavia 1946 no.4474; |e| huwelijk met de handschoen, de bruidegom vertegenwoordigd door zijn vader (huw.akte Dordrecht 1916 no.419); |f| Het Vaderland 07.01.1956 (huw.afk).

 

[8] Dirk de Waard, geb. Meerdervoort 21.10.1824, tuinman (1847), tuinier (1889), overl. IJsselmonde 01.10.1889|b|, tr. s-Gravendeel 23.12.1847|c|

[9] Ariaantje van Soest, geb. s-Gravendeel 25.08.1826, overl. IJsselmonde 30.05.1896|d|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Adriaantje/Adriana, veelal van Zoest):

1.                   Simon de Waard, geb. s-Gravendeel 26.03.1848, overl. IJsselmonde 06.12.1929, tr. Zwijndrecht 26.02.1874 Wijntje Baan, geb. Zwijndrecht 16.01.1851, overl. IJsselmonde 27.01.1928, d.v. Pleun Baan en Dingena de Klerk.

2.                   Pietje de Waard, geb. s-Gravendeel 23.02.1850, overl. IJsselmonde 24.11.1854.

3.                   Adriana de Waard, geb. IJsselmonde 30.01.1852, overl. IJsselmonde 09.03.1885, tr. IJsselmonde 25.04.1878 Pleun van Driel, geb. IJsselmonde 04.09.1852, overl. Ridderkerk 25.09.1938|a|, z.v. Hendrik van Driel en Jannigje de Koning.
PvD tr. 2e 1885 Pieter de Waard (1856-1914), jongere zuster van Adriana.

4.                   Teunis de Waard, geb. IJsselmonde 29.06.1853, overl. IJsselmonde 20.10.1853.

5.                   Teunis de Waard, geb. IJsselmonde 19.08.1854, overl. IJsselmonde 29.12.1933, tr. IJsselmonde 02.06.1881 Elizabeth Geertruij Maaskant, geb. IJsselmonde 24.03.1858, overl. IJsselmonde 04.08.1931, d.v. Arie Maaskant en Jaantje Schreuder.

6.                   Pietje de Waard, geb. IJsselmonde 15.06.1856, overl. IJsselmonde 05.06.1914, tr. IJsselmonde 08.10.1885 Pleun van Driel, geb. IJsselmonde 04.09.1852, overl. Ridderkerk 25.09.1938, z.v. Hendrik van Driel en Jannigje de Koning.
PvD tr. 1e 1878 Adriana de Waard (1852-1885), oudere zuster van Pietje.

7.                   Pieter de Waard, geb. IJsselmonde 19.05.1858, overl. Rhoon 07.02.1941, tr. IJsselmonde 24.03.1887 Aletta Oosthoek, geb. IJsselmonde 30.09.1862, overl. Rhoon 22.07.1933, d.v. Willem Oosthoek en Willemina Nugteren.

8.                   Dirk de Waard, geb. IJsselmonde 04.08.1859|e|; volgt [4].

9.                   Corstiaan de Waard, geb. IJsselmonde 06.07.1861, tr. IJsselmonde 24.02.1887 Anna van Deursen, geb. Charlois 06.08.1863, d.v. Jacob van Deursen en Serijna Johanna Piek.

10.               Adrianus de Waard, geb. IJsselmonde 06.03.1863, overl. Rotterdam 25.12.1915, tr. Lekkerkerk 03.03.1887 Elisabeth Johanna Gouwens, geb. Lekkerkerk 20.02.1863, overl. Rotterdam 25.12.1943, d.v. Pieter Ariezn Gouwens, hovenier, en Poulina de Jager.

11.               Elizabeth de Waard, geb. IJsselmonde 16.07.1864, overl. Rotterdam 18.12.1953, tr. IJsselmonde 21.03.1889 Jan Bezemer, geb. Strijen 19.08.1865, overl. Rotterdam 17.12.1933, z.v. Jan Bezemer en Ingetje Overwater.

12.               Jan de Waard, geb. IJsselmonde 30.06.1867, overl. Ridderkerk 04.11.1934, tr. IJsselmonde 08.05.1891 Trijntje Kooijman, geb. IJsselmonde 21.03.1868, overl. IJsselmonde 23.03.1929, d.v. Huig Kooijman en Leigje Dirkje Groenenboom.

13.               Leentje de Waard, geb. IJsselmonde 08.03.1869, tr. IJsselmonde 19.04.1894 Cornelis Scheurwater, geb. Ridderkerk 09.05.1868, z.v. Cornelis Scheurwater en Aagje van Dalen.

 

Noten: |a| weduwnaar van: van Driel, Pietje, eerder weduwnaar van: van Driel, Adriaantje (overl.akte Ridderkerk 1938 no.106); |b| e.v. van Soest (overl.akte IJsselmonde 1889 no.56); |c| bruid Adriaantje van Soest (huw.akte s-Gravendeel 1847 no.15); |d| Adriana van Zoest (overl.akte IJsselmonde 1896 no.35); |e| moeder Adriana van Zoest (geb.akte IJsselmonde 1859 no.65).

 

[10] Gerrit Laros, geb. Vrijenban 17.02.1831, werkman (1858), werkman aan s Rijkskledingmagazijn (1862), werkman (1890), geweerpatronenmaker (1897), overl. Delft 25.09.1901, tr. Delft 02.06.1858

[11] Cornelia Stolk, geb. Rijswijk 04.01.1836, overl. Delft 03.09.1922.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Laros, geb. Delft 26.06.1859, overl. s-Gravenhage 03.06.1910, tr. Delft 07.07.1886 Johannes Dikshoorn, geb. s-Gravenhage 05.03.1860, huisschilder (1897,1910), kamerverhuurder (1920), overl. s-Gravenhage 10.01.1920, z.v. Pieter Dikshoorn en Petronella Christina Kasteele.
JD tr. 2e s-Gravenhage 04.11.1910 Anna Margot Cornelia Munnik, geb. s-Gravenhage 11.12.1864, overl. s-Gravenhage 21.06.1943, d.v. Hendricus Cornelis Munnik, meubelmaker, en Johanna Dorothea van Schie.

2.                   Sophia Maria Laros, geb. Delft 10.03.1862; volgt [5].

3.                   Cornelia Laros, geb. Delft 05.07.1864, overl. Delft 06.12.1865.

4.                   Gijsbertus Laros, geb. Delft 04.01.1867, metaaldraaier (1897), overl. na 1937, tr. Delft 14.07.1897 Eva Maria Hille, geb. Delft 02.01.1876, overl. Velsen 12.02.1937, d.v. Jacobus Hille en Helena Maria Honsbeek.

5.                   Cornelis Johannes Laros, geb. Delft 28.10.1871, huisschilder, overl. Delft 25.03.1939, tr. s-Gravenhage 09.09.1896 Baartje Sablerolle, geb. Veur 28.10.1864, overl. Delft 04.12.1963, d.v. Pieter Sablerolle, broodbakker, en Maria Margaretha Spruit.

6.                   Adrianus Gerardus Laros, geb. Delft 16.08.1874, overl. Gouda 12.11.1959, tr. Delft 04.11.1904 Elisabeth de Bruin, geb. Delft 12.05.1873, d.v. Dirk de Bruin en Petronella van der Pol.

 

[12] Hendrik Spoel, geb. Dordrecht 22.08.1834, kantoorbediende (1861), koopman (1882,1883), commissionair (1884), kantoorbediende (1890), overl.s-Gravenhage 19.06.1924; tr. 2e Dordrecht 02.03.1881 Krijntje Kunegonda de Borst, geb. Dordrecht 25.04.1845, overl. Loosduinen 21.03.1923|a|, d.v. Bastiaan Cornelis de Borst en Alida van Keekeren; tr. 1e Dordrecht 02.05.1860

[13] Hendrika Catrina Groenenberg, geb. Dordrecht 13.04.1836, overl. Dordrecht 05.07.1880.

Uit het huwelijk Spoel-Groenenberg:

1.                   Hendrik Spoel, geb. Dordrecht 13.06.1861; volgt [6].

2.                   Jacobus Hendrik Spoel, geb. Dordrecht 02.09.1863, overl. Dordrecht 15.10.1865.

3.                   Catharina Spoel, geb. Dordrecht 28.10.1865, overl. Dordrecht 31.05.1949, tr. Dordrecht 24.02.1892 Adrianus Cornelis Zoethout, geb. Dordrecht 13.06.1858, electrotechniker (1910), overl. Dordrecht 17.11.1910, z.v. Adrianus Cornelis Zoethout en Maria de Ridder.

4.                   Johannes Spoel, geb. Dordrecht 07.03.1868, directeur van het Protestantsch Weeshuis (1921),

gep. majoor infanterie KNIL, overl. Banjoebiroe 27.10.1943|c|, begr. Nederlands ereveld Kalibanteng te Semarang, tr. Ambarawa (Res. Semarang) 05.04.1893|b| Geertruida Albertine Louise Constantine Scheltens, geb. Muntok (Res. Banka) 29.06.1873, overl. Banjoebiroe 07.02.1943, begr. Nederlands ereveld Kalibanteng te Semarang.

Uit dit huwelijk: Johannes Spoel (1896-1964), tr. Delft 21.12.1921 Anna Carolina Wilhelmina Spoel (1893-1968), d.v.

Hendrik Spoel en Anna Frederika Cornelia Unger.

5.                   Willem Spoel, geb. Dordrecht 02.04.1870, overl. Dordrecht 20.11.1873.

6.                   Anton Spoel, geb. Dordrecht 02.08.1872, overl. Ambarawa 25.03.1945, begr. Nederlands ereveld Kalibanteng te Semarang, tr. Ambarawa (Res. Semarang) 28.09.1898 Marie Beatrice Henriette Frederique Scheltens, geb. Muntok (Res. Banda) 11.05.1875, overl. Ambarawa 21.05.1945, begr. Nederlands ereveld Kalibanteng te Semarang.

7.                   Ida Spoel, geb. Dordrecht 19.04.1875, overl. Dordrecht 22.09.1875.

8.                   Willem Spoel, geb. Dordrecht 15.03.1877, overl. Rotterdam 17.09.1961.

Uit het huwelijk Spoel-de Borst:

9.                   Alida Spoel, geb. Dordrecht 21.01.1882, overl. Dordrecht 03.03.1884.

10.               Bastiaan Cornelis Spoel, geb. Dordrecht 10.05.1883, overl. s-Gravenhage 24.11.1955, tr. na 1933 Wilhelmina Maria Tolenaar, geb. Rotterdam 30.07.1887, overl. Rotterdam 20.02.1963, d.v. Willem Tolenaar en Joanna van der Velden.
WMT tr. 1e s-Gravenhage 01.09.1920 (echtsch. vonnis Arr.Rb. s-Gravenhage 24.01.1933, ingeschr. s-Gravenhage 25.02.1933) Willem Frederik Karel van den Broek, geb. Hillegom 15.07.1884, kassier (1920), boekhouder (1933), z.v. Lodowikus Johannes Bernardus van den Broek, kantoorbediende (1884), boekhouder (1920), en Johanna Sluijters.

11.               Antonia Spoel, geb. Dordrecht 17.10.1884.

 

Noten: |a| ook overl.akte s-Gravenhage 1923 no.42; |b| RA 1894 p.296; |c| overl.akte Batavia 1946 no.1012.

 

[14] Albertus Willem Unger, geb. s-Gravenhage 27.02.1836, broodbakker, overl. s-Gravenhage 10.05.1896|b|, tr. s-Gravenhage 18.04.1860

[15] Anna Carolina Wilhelmina Bangert, geb. s-Gravenhage 13.01.1839, overl. s-Gravenhage 12.08.1911|e|.

De ondergeteekende geeft bij deze zijnen geachten begunstigers kennis, dat hij zijn Brood- en Beschuitbakkers-Affaire op heden heeft overgedaan aan den Heer J. van Gaalen. Erkentelijk voor het gedurende acht jaren genoten vertrouwen, neemt hij bij deze de vrijheid zijnen opvolger aan te bevelen. A.W. Unger, s-Gravenhage, 1 November 1868.|a|

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Frederik Unger, geb. ca. 1861, overl. s-Gravenhage 13.07.1864.

2.                   Christiaan Cornelis Unger, geb. s-Gravenhage 12.05.1863, wijnhandelaar (1890), overl. Rotterdam 03.10.1904, tr. Willemstad 20.09.1894 Johanna Adriana van Maanen, geb. Oud-Vossemeer 19.05.1872, overl. Utrecht 09.09.1938, d.v. Lambertus van Maanen (1831-1906), dominee, predikant te Blitterswijk (1862-1870), Oud-Vossemeer (1870-1880), Schelluinen (1880-1883), Willemstad (1883-1895) en Boxmeer (1895-1902), en Cornelia Adriana van der Burght.
JAvM tr. 2e Utrecht 23.05.1907 Jan Buijs, geb. Zaandam ca. 1862, overl. Utrecht 16.12.1936, z.v. Joris Buijs en Elisabeth Hofst.

3.                   Anna Frederika Cornelia Unger, geb. s-Gravenhage 29.07.1864; volgt [7].

4.                   Willem Frederik Unger, geb. s-Gravenhage 31.08.1865, overl. s-Gravenhage 05.02.1866.

5.                   Albertus Willem Unger, geb. s-Gravenhage 10.09.1866, overl. s-Gravenhage 27.09.1866.

6.                   Goverdina Hendrika Unger, geb. s-Gravenhage 17.04.1868, overl. Hilversum 31.05.1944, tr. Vrijenban 17.04.1900 Antonius Franciscus Bosman, geb. Rotterdam 10.09.1870, overl. Hilversum 28.05.1950, z.v. Pieter Bosman en Maria Johanna Poolen.

7.                   Albertus Willem Unger, geb. Delft 06.04.1869, overl. Rijswijk 01.11.1933, tr. Delft 25.04.1894 Petronella Anthonia Bruigom, geb. Delft 13.02.1871, overl. Delft 30.05.1953, d.v. Johannes Carel Bruigom en Petronella Anthonia van Dreumel.

8.                   Anna Carolina Wilhelmina Unger, geb. Delft 11.04.1870, overl. Delft 22.07.1870.

9.                   Suzanna Elisabeth Unger, geb. Delft 16.08.1872, overl. Delft 11.09.1872.

10.               Jan Unger, geb. Delft 10.11.1873, koopman, overl. Rotterdam 08.08.1935|c|, tr. Zierikzee 31.05.1898 Hesselina Hermana Groeneveld de Kater, geb. Zierikzee 01.01.1877, overl. Zierikzee 16.06.1942, d.v. Jacobus Groeneveld de Kater, sigarenfabrikant, en Toontje Boogerd.

11.               Suzanna Elisabeth Unger, geb. Delft 04.01.1876, overl. Delft 02.09.1876.

12.               Frederik Willem Unger, geb. Delft 15.09.1877, overl. Hilversum 25.01.1946, tr. Vrijenban 07.07.1904 Johanna Cornelia Kemeling, geb. Vlissingen 19.05.1874, overl. Amsterdam 27.04.1959, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 01.05.1959, d.v. David Kemeling, slager, en Cornelia Maria Geluk.

13.               Anna Carolina Wilhelmina Unger, geb. Delft 28.06.1879, overl. Rotterdam 24.03.1966, tr. Vrijenban 22.05.1900|d| Benjamin Hendrik ter Braake, geb. Enschede 01.09.1870, banketbakker, overl. Overschie 07.04.1938, z.v. Hermanus Benjamin ter Braake en Johanna Margretha Somer.

 

Noten: |a| annonce collectie CBG; |b| overl.akte Vrijenban 1896 no.20; |c| ook overl.akte Zierikzee 1935 no.50; |d| bruidegom geb. Almelo (huw.akte Vrijenban 1900 no.8); |e| overl.akte Vrijenban 1911 no.41.

 

[16] Simon de Waard, geb. Zwijndrecht ca. 1795, tuinman (1814,1847), tuinder (1851), overl. s-Gravendeel 02.06.1879|c|, z.v. Jan de Waard en Lijntje Bergeijk (zie Bijlage A); tr. Zwijndrecht 25.03.1814|a|

[17] Adriaantje Huizer, geb. Meerdervoort ca. 1795, arbeidster (1814), overl. s-Gravendeel 25.06.1849, d.v. Cornelis Huizer en Teuntje van Nugteren, arbeidster (1814).

Uit dit huwelijk (moeder ook Huijzer):

1.                   Jan de Waard, geb. Zwijndrecht 02.10.1814, overl. Charlois 20.11.1884, tr. 1e Zwijndrecht 25.07.1844 Jannigje Bezemer, ook Jannetje, geb. Zwijndrecht 27.05.1818, overl. Katendrecht 05.09.1849, d.v. Clement Bezemer en Adriana Bakker; tr. 2e Katendrecht 04.07.1850 Aagje t Hart, geb. Pernis 23.07.1826, overl. Rotterdam 07.04.1897, d.v. Johannes t Hart en Maria de Raadt.

2.                   Elizabeth de Waard, ook Elisabeth, geb. Zwijndrecht 01.01.1816, overl. s-Gravendeel 03.08.1896, tr. 1e s-Gravendeel 04.10.1844 Hendrik Smaal, geb. s-Gravendeel, overl. s-Gravendeel 21.07.1864, z.v. Hendrik Smaal en Neeltje van der Giessen; tr. 2e s-Gravendeel 23.09.1867 Jan van Gelder, geb. Rhoon, overl. s-Gravendeel 29.06.1875, z.v. Bastiaan van Gelder en Kleisjevan Gent.
JvG tr. 1e Puttershoek 20.01.1839 Bastiaantje Goud, geb. s-Gravendeel, overl. Puttershoek 18.09.1865, d.v. Jacob Goud en Metje de Kreek.

3.                   Arie de Waard, geb. Zwijndrecht 23.04.1817, overl. Meerdervoort 23.01.1819.

4.                   Pietertje de Waard, geb. Meerdervoort 02.10.1818, overl. Meerdervoort 29.04.1825.

5.                   Arie de Waard, geb. Meerdervoort 27.03.1820, overl. Meerdervoort 25.10.1821.

6.                   levenloos kind, Meerdervoort 29.05.1821.

7.                   Cornelis de Waard, geb. Meerdervoort 22.08.1822, overl. Zwijndrecht 28.09.1888, tr. Dubbeldam 26.11.1858 Pietje van Dongen, geb. Dubbeldam 03.06.1837, overl. Zwijndrecht 10.11.1919, d.v. Gerrit van Dongen en Bastiaantje Barendregt.

8.                   Dirk de Waard, geb. Meerdervoort 21.10.1824|b|; volgt [8].

9.                   Pieter de Waard, geb. s-Gravendeel xx.11.1827, tuinder, overl. (levenloos opgehaald uit de Scheepsmakershaven) Rotterdam 27.10.1851|d|.

10.               Simon de Waard, geb. s-Gravendeel 03.02.1830, tr. s-Gravendeel 22.10.1853 Adriana Mol, geb. s-Gravendeel 19.08.1833, d.v. Andries Mol en Janna Hoek.

11.               Lijntje de Waard, geb. s-Gravendeel 15.03.1831, overl. s-Gravendeel 19.04.1897, tr. s-Gravendeel 27.04.1876 Arij van der Linden, geb. Mijnsheerenland, z.v. Jan van der Linden en Krijntje/Trijntje Pleizier/Pleijzier.
AvdL tr. 1e Numansdorp 20.08.1852 Maria van den Heuvel, geb. Numansdorp 10.03.1828, overl. Strijen 07.07.1863, d.v. Kornelis van den Heuvel en Lena Visser; tr. 2e s-Gravendeel 18.11.1871 Jaapje de Zeeuw, geb. s-Gravendeel 13.07.1828, overl. s-Gravendeel 05.07.1875, d.v. Arij de Zeeuw en Lena Mookhoek.
MvdH tr. 1e Goudswaard 26.10.1849 Cornelis Polderdijk, ook Kornelis, geb. Zuid-Beijerland, overl. Goudswaard 10.02.1851, z.v. Jan Polderdijk en Neesje van Andel.
KP tr. 1e Zuid-Beijerland 20.12.1821 Catharina Schelling, ook Katharina, geb. Zuid-Beijerland, overl. Goudswaard 19.07.1842, d.v. Willem Schelling en Pietertje de Jong; tr. 2e Goudswaard 03.05.1843 Pietertje den Boer, geb. Zuid-Beijerland 28.02.1824, overl. Goudswaard 23.10.1848, d.v. Marinus den Boer en Anna Weeda.
JdZ tr. 1e s-Gravendeel 18.05.1855 Johannis Leendert Oostreijk, geb. Sint Philipsland 03.12.1821, overl. s-Gravendeel 12.01.1871, z.v. Wijngaard Oostreijken Tannetje den Houter.

12.               Adrianus de Waard, geb. s-Gravendeel 27.07.1832, overl. s-Gravendeel 21.02.1833.

13.               Teuntje de Waard, geb. s-Gravendeel 30.09.1833, overl. s-Gravendeel 04.11.1870, tr. s-Gravendeel 12.09.1868 Leendert van der Feest, geb. s-Gravendeel 24.01.1835, overl. s-Gravenhage 06.04.1891, z.v. Leendert van der Feest en Cornelia de Man.
LvdF tr. 1e Johanna Elisabeth Oostreijk, overl. s-Gravendeel 24.09.1867, d.v. Wingerd Oostreijk en Tannetje den Houter; tr. 3e s-Gravendeel 21.11.1879 Adriaantje Hoogwerf, geb. Strijen 13.05.1843, d.v. Leenderd Hoogwerf en Willemijntje de Hoog.
AH tr. 1e s-Gravendeel 29.03.1867 Jan van der Wulp, overl. s-Gravendeel 14.01.1877, z.v. Adrianus Daniel van der Wulp en Johanna van Wijk.

14.               Adriaantje de Waard, geb. s-Gravendeel 24.08.1835, overl. s-Gravendeel 26.01.1837.

15.               Adrianus de Waard, geb. s-Gravendeel 03.10.1837, overl. s-Gravendeel 08.05.1906, tr. s-Gravendeel 07.09.1864 Eva Bezemer, geb. s-Gravendeel 01.01.1841, overl. s-Gravendeel 11.04.1933, d.v. Jacob Bezemer en Volksje van der Giessen.

 

Noten: |a| bruid Huizer, die verklaart niet te kunnen schrijven noch teekenen (huw.akte Zwijndrecht 1814 no.2); |b| moeder Huijzer; |c| moeder Bergijk; |d| ook overl.akte s-Gravendeel 1851 no.67.

 

[18] Teunis van Soest, geb. s-Gravendeel, aardappelboer (1847), overl. s-Gravendeel 09.04.1883|a|, z.v. Jan van Soest en Leentje van Prooijen; tr. s-Gravendeel 04.05.1822

[19] Pieterje den Boer, geb. s-Gravendeel ca. 1803, overl. s-Gravendeel 23.10.1873, d.v. Joost den Boer en Adriaantje de Ruiter/Ruijter.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leentje van Soest, geb. s-Gravendeel 26.07.1822, overl. s-Gravendeel 30.07.1901, tr. s-Gravendeel 26.05.1844 Gerardus Sutherland, geb. s-Gravendeel 17.10.1818, overl. s-Gravendeel 21.03.1902, z.v. Angus Sutherland en Adriana Kraak.

2.                   Corstiaan van Soest, geb. s-Gravendeel 01.05.1824, overl. s-Gravendeel 24.04.1892, tr. Fijnaart en Heijningen 14.04.1853 Anna Pieternella Punt, geb. Fijnaart en Heijningen 23.07.1811, overl. s-Gravendeel 27.05.1890, d.v. Arij Punt en Adriana de Been.

3.                   Ariaantje van Soest, geb. s-Gravendeel 25.08.1826; volgt [9].

 

Noten: |a| niet beschikbaaar bij FamilySearch, mei22.

 

[20] Gijsbertus Laros, geb. Noordwijk ca. 1798/1799, herbergiersknecht (jan1824), daggelder (jul1824), arbeider (1831,1837), werkman aan s Rijks Magazijnen (1858), gepensioneerd werkman aan s Rijks Magazijnen (1874), overl. Delft 30.03.1874|b|, z.v. Pieter Laros, werkman, en Trijntje Ammeraal; tr. Noordwijk 30.01.1824

[21] Catrina Colijn, geb. Noordwijk ca. 1802/1803, overl. Delft 06.04.1874|c|, d.v. Cornelis Colijn, tuinder, en Cornelia Oudshoorn.

Uit dit huwelijk (vader ook Gijsbert, moeder ook Catharina, moeder ook Kolijn):

1.                   Pieter Laros, geb. Noordwijk 01.07.1824, overl. Delft 29.11.1882, tr. Delft 07.07.1847 Johanna Kriek, geb. Delft 28.01.1823, overl. Delft 18.03.1912, d.v. Willem Kriek en Jannetje Martina van Hemert.

2.                   Cornelis Laros, geb. Noordwijk 25.11.1825, overl. Delft 24.07.1888, tr. Delft 05.12.1860 Aafje Helena van Baaren, geb. Delft 20.11.1835, overl. s-Gravenhage 01.05.1908, d.v. Dirk van Baaren en Maria Hermis.

3.                   Leendert Laros, geb. Noordwijk 21.01.1827, overl. Delft 02.02.1878, tr. Delft 07.05.1851 Maria Sophia Coumans, geb. Delft 04.05.1827, overl. Delft 14.03.1905, d.v. Petrus Aarnoldus Coumans en Baartje Post.

4.                   Anthonij Laros, geb. Vrijenban 12.05.1828, tr. Delft 08.05.1850 Antje Westmaas, geb. s-Gravenzande 19.09.1815, d.v. Cornelis Westmaas en Immetje van Leeuwen.

5.                   Josina Laros, geb.Vrijenban 23.05.1829, overl. Delft 04.04.1906, tr. Delft 21.09.1859 Andries Nowee, geb. Delft 18.12.1828, timmerman, overl. Delft 27.07.1892, z.v. Cornelis Nowee en Helena Waar, ook Leena Waard.
AN tr. 1e Delft 22.08.1855 Johanna van Dijk, geb. Rijswijk 15.09.1825, overl. Delft 01.04.1859, d.v. Johannes van Dijk, papiermolenaar, en Maria Klos.

6.                   Gerrit Laros, geb. Vrijenban 17.02.1831|d|; volgt [10].

7.                   Gijsbertus Laros, geb. Vrijenban 17.07.1832, overl. Delft 13.04.1839.

8.                   Arij Laros, geb. Vrijenban 03.02.1834, tr. Rijswijk 31.10.1862 Maria van der Hout, geb. Zouteveen 09.09.1834, overl. Vlaardinger-Ambacht 13.10.1911|a|, d.v. Pieter van der Hout en Maria den Drijver.

9.                   levenloze dochter, Delft 07.10.1837.

10.               Adrianus Laros, geb. Delft 28.11.1838.

11.               Gijsbertus Laros, geb. Delft 24.12.1841, overl. s-Gravenhage 28.12.1906, tr. 1e Delft 13.05.1863 Cornelia Veldhoven, geb. Delft 26.08.1841, overl. Delft 15.06.1866, d.v. Johannes Veldhoven en Cornelia van der Stuit; tr. 2e Delft 20.02.1867 Maria Kruijswijk, geb. Noordwijk 27.09.1840, overl. Delft 02.02.1897, d.v. Gerrit Kruijswijk, verwer, en Gerritje Colijn; tr. 3e s-Gravenhage 25.02.1903 Sophia Imma Cornelia Ernou, geb. 29.06.1861, overl. s-Gravenhage 06.05.1945, d.v. Johannes Hendrikus Ernou en Alida Westmaas.

12.               Catharina Laros, geb. Delft 07.11.1845, overl. Delft 04.07.1847.

 

Noten: |a| overl.akte Hof van Delft 1911 no.54; |b| overledene Gijsbert, moeder Josijntje, e.v. Catharina Colijn (overl.akte Delft 1874 no.155); |c| overledene Catharina (overl.akte Delft 1874 no.167); |d| moeder Catharina Kolijn (geb.akte Vrijenban 1831 no.5).

 

[22] Cornelis Stolk, geb. Rijswijk ca. 1796, tuinder (1818,1821), arbeider (1822,1854), warmoezier (1858), arbeider (1868), overl. Delft 05.01.1868|c|, z.v. Cornelis Stolk en Sophia Schot; tr. Rijswijk 26.10.1817

[23] Sophia Maria van Setten, geb. Rijswijk ca. 1798, werkster (1851), overl. Rijswijk 15.10.1851|d|, d.v. Jan van Setten en Catharina Elizabeth van Gumster.

Uit dit huwelijk (moeder ook van Zetten):

1.                   Cornelis Stolk, geb. Rijswijk 26.08.1818, arbeider, overl. Rijswijk 14.10.1832.

2.                   Johannes Stolk, geb. Rijswijk 11.12.1819, overl. Rijswijk 15.04.1820.

3.                   Johannes Stolk, geb. Rijswijk 29.01.1821, overl. Rotterdam 03.10.1893, tr. Delft 15.11.1843 Wilhelmina Hennink, geb. Delft 18.01.1821, overl. Delft 14.04.1885, d.v. Wilhelmus Fredrik Hennink en Johanna Josseveld.

4.                   Sophia Stolk, geb. Rijswijk 08.09.1822, overl. Delft 20.10.1905, tr. Delft 03.11.1852 Wouterus Johannes Tersmette, geb. Delft 14.10.1828, overl. Delft 28.04.1917, z.v. Johannes Leonardus Tersmette en Johanna Harrie.

5.                   Catharina Stolk, geb. Delft 16.01.1824, overl. Delft 19.03.1853.

6.                   Maria Martina Stolk, geb. Delft 30.11.1825, overl. Delft 20.10.1920, tr. 1e Delft 16.06.1852 Johan Georg Frederik Dingler, geb. Delft 20.04.1829|b|, overl. Delft 04.12.1865, z.v. Leonardus Dingler en Maria Elisabeth Bode; tr. 2e Delft 30.10.1878 Lifert van der Klip, geb. Kampen 28.04.1824, overl. Delft 09.03.1898, z.v. Jan van der Knip, daghuurder, en Trijntje Douwe de Vries.

7.                   Adriana Stolk, geb. Delft 01.04.1827, tr. Delft 30.08.1854 Johannes van den Berg, geb. Delft, overl. Delft 26.04.1911, z.v. Wouter van den Berg en Elisabeth van Roijen.

8.                   Margaretha Stolk, geb. Rijswijk 20.10.1828, overl. Rotterdam 01.06.1902, tr. Delft 25.10.1854 (echtsch. vonnis Arr.Rb. s-Gravenhage 30.10.1888, ingeschr. s-Gravenhage 13.03.1889) Jacob Bossard, geb. Delft 11.03.1832|a|, smid (1854), arbeider (1907), overl. s-Gravenhage 24.08.1907, z.v. Johan Jacob Bossard, stedelijk ambtenaar, en Maria Cornelia Borsje.

9.                   Cornelia Stolk, geb. Rijswijk 10.08.1830, overl. Rijswijk 12.09.1831.

10.               Adrianus Stolk, geb. Rijswijk 29.12.1831, overl. Rotterdam 09.04.1898, tr. 1e Rotterdam 25.06.1856 Pauwelina Wilhelmina Versteeg, geb. Rotterdam 29.06.1826, overl. Kralingen 12.08.1862, d.v. Hendrik Versteeg en Maria Leken; tr. 2e Kralingen 05.08.1863 Adelaide Versteeg, geb. Rotterdam 25.11.1836, overl. Rotterdam 30.04.1908, jongere zuster van Pauwelina Wilhelmina.

11.               Catoa Stolk, geb. Rijswijk 28.05.1834, overl. Rijswijk 02.06.1836.

12.               Cornelia Stolk, geb. Rijswijk 04.01.1836; volgt [11].

13.               Frederika Louisa Wilhelmina Stolk, geb. Rijswijk 26.10.1837, overl. Rijswijk 12.04.1838.

14.               Cornelis Stolk, geb. Rijswijk 30.06.1839.

 

Noten: |a| natuurlijke dochter van Maria Cornelia, aangifte door Jacob Bossart, oud 26 jaar, huisbediende, die erkent de vader te zijn (geb.akte Delft 1832 no.121); |b| natuurlijke zoon van Maria, gewettigd bij haar huwelijk (geb.akte Delft 1829 no.194 & huw.akte Delft 1834 no.20); |c| wedr van Zetten (overl.akte Delft 1868 no.13); |d| overledene van Zetten (overl.akte Rijswijk 1851 no.42).

 

[24] Hendrik Spoel, geb. Dordrecht ca. 1801/1802, ondermeester (1823), onderwijzer (1833,1862), overl. Dordrecht 28.04.1862, z.v. Arie Spoel, schipper, en Maria van Gelder (-1806); tr. Dordrecht 03.12.1823

[25] Antonia van de Ven, geb. Dordrecht ca. 1802/1803, overl. Dordrecht 03.06.1849, d.v. Johannes van de Ven, marktmeester, en Cornelia van der Elst (-1812).

Uit dit huwelijk (moeder ook Anthonia):

1.                   Maria Cornelia Spoel, geb. Dordrecht 14.04.1824, overl. Dordrecht 25.08.1897, tr. Dordrecht 22.06.1853 Adrianus Johannes van Altena, geb. Dordrecht 12.07.1824, overl. Dordrecht 30.10.1902, z.v. Adrianus van Altena en Johhan van Overbeek.

2.                   Cornelia Spoel, geb. Dordrecht 26.02.1826, overl. s-Gravenhage 03.05.1915, tr. Dordrecht 29.03.1854 Cornelis Frans van Heck, geb. Dordrecht 14.10.1827, overl. s-Gravenhage 17.06.1912, z.v. Arie van Heck en Geertruij Ketting.

3.                   Arie Hendrik Spoel, geb. Dordrecht 23.06.1828.

4.                   Jannigje Spoel, geb. Dordrecht 14.08.1830, overl. Dordrecht 11.06.1907, tr. Dordrecht 02.05.1860 Bastiaan de Roo, geb. Dordrecht 02.01.1826, overl. Dordrecht 12.02.1902, z.v. Bastiaan de Roo en Adriana Papenhuijzen.

5.                   Hendrik Spoel, geb. Dordrecht 08.09.1833|a|, overl. Dordrecht 28.09.1833.

6.                   Antonia Spoel, geb. Dordrecht 08.09.1833|b|, overl. Dordrecht 02.10.1833.

7.                   Hendrik Spoel, geb. Dordrecht 22.08.1834; volgt [12].

8.                   Antonia Spoel, geb. Dordrecht 08.09.1837, overl. Dordrecht 08.12.1896.

9.                   Adriana Spoel, geb. Dordrecht 20.11.1839, overl. voor 1935, tr. 1e Dordrecht 03.10.1861 Jacob van der Elst, geb. Dordrecht 25.11.1827, overl. voor 1870, z.v. Franois van der Elst en Catharina Wilhelmina van Wageningen; tr. 2e Arnhem 10.02.1870 Willem Albert Aeijelts, geb. Bussum 21.09.1843, luitenant (1870), overl. Amsterdam 09.03.1935, begr. Amsterdam (Bpl. Te Vraag) 13.03.1935, z.v. Daniel Aeijelts, commissionair, en Carolina Gerardina van Toll.

10.               Johannes Arie Spoel, geb. Dordrecht 16.02.1842.

11.               Ida Spoel, geb. Dordrecht 30.06.1845, overl. Dordrecht 14.07.1865.

 

Noten: |a| geb. des namiddags ten half drie uren (akte no.424); |b| geb. een half uur daarna (ibidem).

 

[26] Hendrik Groenenberg, geb. Dordrecht ca. 1804, blokslager, overl. Dordrecht 14.10.1859, z.v. Jacobus Groenenberg en Henderica Catrina van Neerum; tr. Dordrecht 03.11.1830

[27] Kaatje Plasier, geb. Dordrecht ca. 1808, overl. Dordrecht 25.07.1893, d.v. Willem Plasier en Maria Stempels.

Uit dit huwelijk (moeder Plaisier/Plaizier):

1.                   Hendrika Catrina Groenenberg, geb. Dordrecht 13.04.1836; volgt [13].

2.                   Willem Groenenberg, geb. Dordrecht 03.04.1839, overl. Dordrecht 10.04.1919, tr. Dordrecht 22.04.1874 Adriana Vermeer, geb. Dordrecht 02.03.1847, overl. Dordrecht 25.04.1915, d.v. Gijsbert Vermeer en Catharina Bijkerk.

3.                   Pieternella Groenenberg, geb. Dordrecht 15.07.1842, overl. Dordrecht 10.05.1923.

4.                   Geertrui Groenenberg, geb. Dordrecht 11.09.1848, overl. Utrecht 03.03.1924|a|, tr. Dordrecht 25.08.1875 Pieter Hermanus Voet, geb. Schiedam 05.12.1842, onderwijzer en muziekleraar, overl. Utrecht 21.06.1933|b|, begr. Utrecht (2e Alg.Bpl.) 24.06.1933, z.v. Aaltje Voet.

5.                   Hendrik Groenenberg, geb. Dordrecht 27.09.1853.

 

Noten: |a| e.v. P.H. Voet Beets (overl.akte Utrecht 1924 no.366); |b| Voet Beets (annonce collectie CBG); |c| bruidegom Henderik (huw.akte Dordrecht 1830 no.112.

 

[28] Willem Frederik Unger, geb. s-Gravenhage 14.06.1809, ged. s-Gravenhage (Evangelisch-Luthers) 18.06.1809, broodbakker, overl. s-Gravenhage 10.09.1844|a|, z.v. Johan Willem Unger en Christina Kielman; tr. Rotterdam 31.07.1833

[29] Govertdina Hendrika Koch, geb. Rotterdam 08.10.1806, overl. s-Gravenhage 11.10.1886, d.v. Albertus Koch, vleeshouwer, en Kornelia Chareton (-1832); tr. 2e s-Gravenhage 11.03.1857 Gerrit Brants Willems van der Boor, geb. Delft 11.12.1806, ged. Delft (Nieuwe Kerk) 18.12.1806, tabakshandelaar, overl. s-Gravenhage 27.03.1879, z.v. Willem van der Boor en Aplonia Krijgsman.
GBWvdB tr. 1e Delft 22.10.1831 Christina Margaretha Buiteweg, ook Buijteweg, geb. Delft 24.04.1807, ged. Delft (Evangelisch-Luthers) 10.05.1807, overl. s-Gravenhage 02.12.1855, d.v. Hendrik Buiteweg en Johanna Barta van der Gaag.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christina Cornelia Unger, geb. s-Gravenhage 01.05.1834 (akte), tr. s-Gravenhage 05.04.1854 Dirk Fredrik Ehnl, geb. s-Gravenhage ca. 1826/1827, goud- en zilversmid (1850,1854), overl. s-Gravenhage 08.10.1895, z.v. Johan Godfried Ehnl en Sabina Henriette Stutterheim, goud- en zilverkashoudster (1854).

2.                   Albertus Willem Unger, geb. s-Gravenhage 27.02.1836; volgt [14].

3.                   Johan Wilhelm Unger, geb. s-Gravenhage 18.11.1837 (akte), overl. voor 1916, tr. s-Gravenhage 09.08.1865 Anna Susanna van der Boor, geb. s-Gravenhage ca. 1838, overl. s-Gravenhage 29.06.1916, d.v. Gerbrand Willems van der Boor, tabakshandelaar, en Christina Margaretha Buijteweg.

4.                   Johan Hendrik Unger, geb. s-Gravenhage 02.11.1839 (akte), overl. (des avonds ruim elf uur het lijk gevonden in de watering ten zuiden de behuizing van Willem Kloet in het Sprang) Wassenaar 31.07.1852.

5.                   Johannes Lodewijk Unger, geb. s-Gravenhage 15.03.1842 (akte), vishandelaar, overl. Velsen 13.01.1916, begr. s-Gravenhage (Bpl. .Eik en Duinen) 17.01.1916, tr. s-Gravenhage 21.04.1869 Maria Sprecher, geb. s-Gravenhage 20.06.1841, overl. Velsen 02.02.1918, begr. s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 06.02.1918, d.v. Jacob Sprecher en Maria Khler, banketbakster (1869).

 

Noten: |a| moeder Kielmann.

 

[30] Friedrich Christoph Bangert, geb. s-Gravenhage 14.05.1816, ambtenaar (1837,1839), naar Indi rond 1840, ambtenaar (1841) en eerste commies bij de Directie over de Kultures (1842), hoofdcommies bij de secretarie van de Directeur-Generaal voor Financin (1843,1847), assistent-resident voor de comptabiliteit bij de residentie Soerabaja (1848,1851), overl. Soerabaja 15.05.1851, z.v. Anton Friederich Bangert (ca.1789-na1860), bode (1816), concierge (1837), ambtenaar (1860), en Anna Angenis Tersteeg; tr. s-Gravenhage 24.05.1837 (echtsch. vonnis Raad van Justitie Soerabaja 14.08.1850, ingeschr. Soerabaja 05.02.1851)

[31] Anna Philippina Dannenfelser, geb. s-Gravenhage 08.01.1816, overl. Delft 09.12.1876|c|, d.v. Philips Wendel Dannenfelser, wijnkoper (1816), en Helena Sphrer; tr. 2e s-Gravenhage 26.11.1856 Frdric Rodulphe van Heuven van Staereling, geb. Ieper 29.09.1820, ambtenaar bij de rijkstelegraaf (1856), gemployeerde bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken (1860), overl.s-Gravenhage 05.10.1860, z.v. Adrien Henri van Heuven van Staereling, sergeant-majoor der infanterie (1820), gepensioneerd kapitein-kwartiermeester (1856), en Cornelia van den Akker.

Uit dit huwelijk:

1.                   Agnes Johanna Frederika Bangert, geb. s-Gravenhage 16.11.1837 (akte), overl. s-Gravenhage 21.06.1838.

2.                   Anna Carolina Wilhelmina Bangert, geb. s-Gravenhage 13.01.1839; volgt [15].

Kinderen van Anna Philippina (gewettigd bij het huwelijk in 1856):

3.                   Frederika Rudolphina Dannenfelser, later van Heuven van Staereling, geb. s-Gravenhage 22.09.1852|a|, overl.s-Gravenhage 04.12.1878, tr. s-Gravenhage 06.02.1878 Dirk Zerb, geb. s-Gravenhage 30.09.1852 (akte), horlogemaker, overl. s-Gravenhage 19.05.1878, z.v. Jacob Zerb en Elisabeth Polder.

4.                   Philip Hendricus Rudolph Dannenfelser, later van Heuven van Staereling, geb. s-Gravenhage 16.07.1855|b|.

 

Noten: |a| aangifte door Teunis Enthoven, oud 37 jaar, chirurgijn en vroedmeester (geb.akte s-Gravenhage 1852 no.1910); |b| aangifte door Johanna Hoebert, oud 68 jaar, baker (geb.akte s-Gravenhage1855 no.1382); |c| weduwe van FCB, overleden te Batavia (overl.akte Delft 1876 no.693).

 


Bijlage A

 

[32] Jan de Waard, overl. Zwijndrecht 10.09.1807|b|, tr.

[33] Lijntje Bergeijk, geb. Zwijndrecht ca. 1749, groenteverkoopster (1814), overl. Hendrik-Ido-Ambacht 29.09.1830|a|, d.v. Simon Bergijk en Christina Vliegenthart.

Uit dit huwelijk (moeder ook Leijntje, ook Bergijk):

1.                   Dirk de Waard, geb. Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1775, tuinman, overl. Zwijndrecht 25.06.1830, tr. Pleuntje Zoon, overl. Zwijndrecht 10.04.1841, d.v. Hendrik Zoon en Aaltje Vaandrager.

2.                   Aagje de Waardt, geb. Zwijndrecht ca. 1779, overl. Dubbeldam 11.11.1847, tr. Zwijndrecht 11.12.1812 Arie van Namen, geb. Zwijndrecht, overl. Dubbeldam 07.09.1847, d.v. Anthonie van Namen en Maria Stok/Stolk.

3.                   Christina de Waard, geb. Zwijndrecht ca. 1783, overl. Zwijndrecht 20.10.1856, tr. Gijsbert Los, overl. Zwijndrecht 14.05.1852, z.v. Daniel Los en Levina Rijken.

4.                   Adrianus de Waard, ook de Waart, geb. Zwijndrecht ca. 1785/1786, tuinman (1830,1831), timmerman (1832), overl. Dordrecht 19.12.1867, tr. 1e Seijgje de Rover, geb. Hardinxveld ca. 1786, overl. Dordrecht 21.12.1831, d.v.Willem de Rover en Jannetje Kleindier; tr. 2e Dordrecht 18.04.1832 Jannigjen Driesse, geb. Dordrecht ca. 1809, d.v. Gerrit Driesse en Aagjen van Randwijk.

5.                   Arie de Waard, geb. ca. 1789, tuinman (1814,1830), overl. Dubbeldam 13.03.1861, tr. Aagje Kranenburg, overl. Dubbeldam 26.12.1864, d.v. Teunis Kranenburg en Pietertje Morel.

6.                   Simon de Waard, geb. Zwijndrecht ca. 1795; volgt [16].

 

Noten: |a| overledene Bergijk (overl.akte Hendrik-Ido-Ambacht 1830 no.37); |b| huw.akte Dordrecht 1832 no.32 (zoon Adrianus).

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren