Harmen Westra (1883-1959)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien juli 2018)

 


 

[1] Harmen Westra, geb. ’s-Gravenhage 29.05.1883, O.I. Recht.ambtenaar, promotie Utrecht 25.10.1917|a|, buitengewoon hoogleraar TH Bandoeng (1924-), bijzonder hoogleraar Utrecht (1931-1942), burgemeester van ’s-Gravenhage (1942-1945), overl. ’s-Gravenhage 23.12.1959, crem. Velsen (Westerveld) 28.12.1959, tr. Loemadjang 12.09.1915 Charlotte Stephanie Dom, geb. Djokjakarta 14.04.1888, overl. na 1959.

– Levensbericht: nl.wikipedia

 

Noten: |a| Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de staatswetenschap; promotor: J. de Louter (1847-1932).

 

[2] Coert Westra, geb. Assen 04.02.1848, koopman (1881), overl. ’s-Gravenhage 21.12.1933, tr. Coevorden 13.12.1881
[3] Johanna Roelina Maria Gezina Rikkers, geb. Coevorden 02.05.1852, overl. ’s-Gravenhage 06.12.1921.

Uit dit huwelijk:

1.                   Harmen Westra, geb. ’s-Gravenhage 29.05.1883; volgt [1].

2.                   Pieter Westra, geb. ’s-Gravenhage 20.04.1886, overl. Utrecht 09.03.1947|a|.

3.                   August Herman Westra, geb. Nijmegen 25.04.1896, mr., overl. Ambarawa 19.06.1945, begr. buiten de erevelden|b|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Soest 1947 no.83; |b| Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting .

 

[4] Harmen Westra, ged. Katlijk 06.10.1801, timmerman (1833), landgebruiker (1843,1844), grondeigenaar (1845,1853), overl. Assen 21.01.1884; tr. 1e Amsterdam 02.10.1833 Eliesebet Kremers, geb. Amsterdam 06.10.1803, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 07.10.1803, overl. voor 1843, d.v. Johannes Kremers, timmerman, en Helena Margreta Heutinck; tr. 2e Hoogezand 09.11.1843

[5] Sieka Mulder, geb. Hoogezand 25.10.1818, overl. Assen 10.12.1855.

     EK tr. 1e Amsterdam 13.01.1830 Johannes Bernardus Geks, geb. Amsterdam 18.07.1812, koetsier, overl. Amsterdam 29.05.1831, z.v. Johanna Geertruijda Geks.

Uit dit huwelijk:

1.                   Augustus Hermanus Westra, geb. Assen 06.08.1844, overl. Assen 28.10.1844.

2.                   Augustus Hermanus Westra, geb. Assen 04.10.1845, tr. Amsterdam 08.09.1870 Christina Johanna van Dobbenburgh, geb. Amsterdam 18.09.1845 (akte), d.v. Otto Arij van Dobbenburgh en Anna Sophia van Heeckeren.

3.                   Coert Westra, geb. Assen 04.02.1848; volgt [2].

4.                   Jansje Annette Westra, geb. Assen 07.08.1850|a|, overl. Groningen 02.11.1928, tr. Groningen 03.05.1873 Herlof Willem Hendriks, geb. Groningen 18.01.1846, confiseur, overl. Groningen 24.02.1906, z.v. Pieter Harmens Hendriks, kaashandelaar, en Maria Oetzes.

5.                   Heike Westra, geb. Assen 06.12.1853, zeepzieder, overl. Assen 09.12.1914, tr. Kloosterburen 28.10.1885 Kornelia Rietema, geb. Hornhuizen (Kloosterburen) 21.07.1857, overl. Assen 03.07.1933, d.v. Luitje Simons Rietema (1828-1900), landbouwer, en Diewertje Tammens.
– LSR z.v. Simon Petrus Jans Rietema en Korneliske Luitjens Dijkhuis, tevens kwartieren [16]/[17] in kwartierstaat Kornelis Rietema (1921-1993), hoogleraar Eindhoven.

 

Noten: |a| moeder Sika.

 

[6] Pieter Rikkers, geb. Coevorden 06.11.1805, koopman (1833,1848), logementhouder (1852,1855), overl. Coevorden 06.03.1880|b|, tr. Opsterland 27.08.1833 

[7] Johannette Elisabeth Fischer, ged. Ureterp 22.12.1810, overl. Coevorden 13.04.1905.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Adamina Rikkers, geb. Coevorden 12.03.1835, overl. Nijmegen 22.09.1921, tr. Pieter Cornelis Laurens Swaan.

2.                   Sophia Rikkers, geb. Coevorden 14.11.1836, overl. Ginneken en Bavel 19.03.1924, tr. Coevorden 08.09.1868 Hendrik Wetselaar,  geb. Coevorden 14.11.1836, tweede luitenant der Infanterie van het Nederlandsch Indisch Leger, overl. Ginneken en Bavel 05.03.1927, z.v. Dirk Wetselaar, gep.rijksambtenaar (1868), en Harmina Gesiena van der Souw.

3.                   Hendrik Rikkers, geb. Coevorden 03.01.1839, overl. Harderwijk 14.06.1899.

4.                   Agatha Adriana Rikkers, geb. Coevorden 23.03.1841, overl. Coevorden 08.09.1910.

5.                   Johannes Conrad Rikkers, geb. Coevorden 13.10.1843, overl. Nijmegen 31.01.1916, tr. voor 1885 Agatha Sophia Fischer, geb. Gorredijk (Opsterland) 11.01.1844, overl. Nijmegen 18.08.1921, d.v. Stephanus Jacobus Fischer, genees- en heelmeester, en Aaltien Rikkers. [Djokjakarta 1874; Salitaga 1876; Djokjakarta ca.1878,1887]

6.                   Harmina Bartina Rikkers, geb. Coevorden 11.01.1846, overl. Coevorden 17.03.1848.

7.                   Harmina Bartina Rikkers, geb. Coevorden 12.08.1848, overl. Nijmegen 21.06.1934, tr. Coevorden 01.12.1892 Abraham Jacob van der Waall, geb. Rotterdam 22.11.1840, z.v. Abraham Jacob van der Waall en Johanna Petronella de Kolf.
     AJvdW tr. 1e Rotterdam 21.01.1863 Paulina Johanna Augustijn, geb. Bergen op Zoom 12.01.1834, overl. voor 1870, d.v. Pieter Augustijn, suikerbakker, en Anna Maria de Groot; tr. 2e Utrecht 30.06.1870 Marianna Jacoba Maria de Rooij, geb. Utrecht 13.07.1844|a|, overl. voor 1892, d.v. Johannes Bartholomeus de Rooij en Margaretha Christan.

8.                   Johanna Roelina Maria Gezina Rikkers, geb. Coevorden 02.05.1852; volgt [3].

9.                   levenloze zoon, Coevorden 08.02.1855.

 

Noten: |a| natuurlijke dochter, erkend bij apart akte van erkenning 02.08.1852, ingeschr. 28.08.1852 (geb.akte Utrecht 1844 no.874); |b| moeder Wossem (overl.akte Coevorden 1880 no.12).

 

[8] Auke Jurjens (Westra), geb. ca. 1756, arbeider (1836), lidmaat Oudeschoot (naar Langezwaag 12.04.1805, naar  Oudeschoot 04.01.1808, naar Nieuwehorne 27.07.1816, naar Lippenhuizen 23.07.1823), overl. Kortezwaag (Opsterland) 16.05.1836; tr.

[9] Jantje Jans, geb. Nijehorne ca. 1767, arbeidster (1831), lidmaat Oudeschoot (naar Langezwaag 12.04.1805, naar  Oudeschoot 04.01.1808, naar Nieuwehorne 27.07.1816, naar Lippenhuizen 23.07.1823), overl. Lippenhuizen (Opsterland) 10.02.1831.

Uit dit huwelijk:

1.                   Akke Aukes, geb. ca. 1787, tr. Schoterland 03.08.1811 Sijtze Roukes, geb. ca. 1771, z.v. Roeke Everts en Likeltje Lijkeles.

2.                   Jeltje Aukes, geb. Katlijk ca. 1789, tr. Haskerland 28.11.1811 Auke Jans Schotanus, geb. Nieuweschoot ca. 1786, z.v. Jan Libbes en Lamkjen Aijses.

3.                   Jurjen Aukes Westra, geb. Katlijkca. 1795, tr. 1e Weststellingwerf 06.09.1820 Idigjen Kjans Stroop, geb. Oldetrijne ca. 1796, d.v. Jan Jans Stroop en Aafjen Tjabels van der Veen; tr. 2e Weststellingwerf 17.05.1833 Grietje Rouwkema, geb. Scherpenzeel ca. 1806, d.v. Halbe Rouwkema en Grietje Klazes van der Kamp.

4.                   Jan Aukes Westra, geb. Katlijk ca. 1800, tr. Schoterland 13.06.1824 Joukjen Geerts Molenaar, geb. Knijpe ca. 1802, d.v. Geert Tammes Molenaar en Corneliske Joukes.

5.                   Harmen Aukes, ged. Katlijk 06.10.1801; volgt [4].

6.                   Pieter Aukes, ged. Katlijk 04.11.1803, tr. Haskerland 10.02.1828 Folkjen Klazes de Boer, geb. Joure ca. 1801, d.v. Klaas Wiebes de Boer en Geertje Alles.

 

[10] Koert Heikes Mulder, geb. Pekela ca. 1782/1783, koopman (1814,1818), winkelier (1829), olieslager (1839), brander (1843), koopman (1853), overl. Hoogezand 22.12.1853; otr. Selwerd en Sappemeer 13.02.1811 (beleden te Hoogezand)

[11] Annechien Pieters van Delden, geb. Sappemeer ca. 1789, overl. Hoogezand 20.04.1866|a|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Annegien/Annigje):

1.                   Aaltje Mulder, geb. Sappemeer 03.12.1811, ged. Sappemeer 03.12.1811, overl. Hoogezand 30.08.1885, tr. Hoogezand 18.04.1829 Reinder Unekes Reinders, geb. Martenshoek ca. 1809, negotiant, overl. Hoogezand 26.10.1884, z.v. Uneke Reinders, winkelier, en Annigje Jacobs de Boer.

2.                   Heike Mulder, geb. Hoogezand 20.12.1814, olieslager (1850), overl. Hoogezand 12.01.1850, tr. Oldehove 12.03.1839 Eeke Edsges Teenstra, geb. Oldehove 04.01.1815, overl. Hoogezand 02.02.1903, d.v. Edsge Martens Teenstra, landbouwer, en Fokeltje Klaassens de Waard, landbouwster.

3.                   Sieka Mulder, geb. Hoogezand 25.10.1818; volgt [5].

 

Noten: |a| ‘zijnde de namen der ouders van de overledene aan de aangevers onbekend’ (overl.akte Hoogezand 1866 no.41).

 

[12] Hendrik Rikkers, geb. Coevorden 02.11.1757, koopman, overl. Coevorden 13.03.1819|a|, tr.

[13] Johanna Adamina Wossum, geb. Coevorden 26.10.1766, rentenierster (1825), overl. Coevorden 30.03.1849|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Louwerens Rikkers, geb. Coevorden 19.06.1791, koopman (1817), burgemeester van Coevorden (1843-1856), overl. Coevorden 23.08.1864, tr. Coevorden 19.06.1791 Hermanna Edelinck, geb. Holwierda/Bierum 28.05.1796, overl. Coevorden 29.06.1852, d.v. Harmannus Edelinck, predikant, en Fenna van Eerde.

2.                   Catharina Bartina Rikkers, geb. Coevorden 11.09.1793, overl. Coevorden 27.02.1826, tr. Coevorden 31.03.1824 Jan Hesterus Aleidanus Kramer, geb. Coevorden 27.12.1801, zadelmaker (1824,1828), koopman (1848), overl. Coevorden 05.03.1873, z.v. Petrus Kramer (-1819) en Gerridina Wispelweij.
     JHAK tr. 2e Coevorden 13.11.1828 Jantien Brink, geb. Coevorden 27.11.1803, overl. Coevorden 15.05.1844, d.v. Gerard Brink, koopman, en Aaltien Paans; tr. 3e Laar|d| 01.06.1847|c| Wilhelmina Christina Boerrigter, geb. Laar ca. 1805, overl. Coevorden 01.02.1865, d.v. Frederik Gerrit Boerrigter en Hillegien Balderhaar.

3.                   Bartina Rikkers, geb. Coevorden 25.03.1798, overl. Coevorden 14.11.1863, tr. Coevorden 10.05.1822 Harm Hoiting, ook Hoijting, geb. Coevorden 06.04.1796, koopman, overl. Coevorden 30.08.1873, z.v. Johannes Hoiting (-1800) en Harmina Tangenberg.

4.                   Hendrik Wossum Rikkers, geb. Coevorden 03.12.1800, overl. Coevorden 29.06.1845, tr. Groningen 25.02.1825 Elizabet Liefting, geb. Zweeloo ca. 1800, overl. Coevorden 19.01.1867|b|, d.v. Franciscus Liefting, predikant, en Eta Geertruida van Bolhuis.

5.                   Aaltjen Rikkers, geb. Coevorden 09.03.1803, overl. voor 1880, tr. Coevorden 12.11.1833 Stephanus Jacobus Fischer (1808-1880), z.v. Johannes Coenraad Fischer en Agatha van Roijen.

6.                   Pieter Rikkers, geb. Coevorden 06.11.1805; volgt [6].

7.                   Henderikus Rikkers, ged. Coevorden 27.03.1808, overl. Coevorden 17.10.1887, tr. Coevorden 14.05.1858 Harmina ter Poorten, geb. Coevorden 21.02.1829, overl. Coevorden 17.02.1865, d.v. Harm ter Poorten, postdirecteur, en Dina Zwavelink.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Coevorden 1819 no.14); |b| Elisabeth Lieftinck; |c| ingeschreven extract afgegeven door de predikant van de hervormde gemeente te Laar, Graafschap Bentheim, Koninkrijk Hannover (huw.akte Coevorden 21.03.1848 no.7); |d| nu een Gemeinde in Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen.

 

[14] Johannes Coenraad Fischer, geb. ’s-Gravenhage ca. 1778, predikant (1808,1833), overl. Ureterp (Opsterland) 29.03.1859|c|, tr. 1799/1800

[15] Agatha van Roijen, geb. ca. 1779, overl. Ureterp (Opsterland) 04.04.1863.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sophia Fischer, geb. ca. 1801, overl. Zuid-Waddinxveen 18.04.1836.

2.                   Johannes Coenraad Fischer, geb. ca. 1805, overl. Ureterp 26.09.1813.

3.                   Stephanus Jacobus Fischer, ged. Sint Johannesga 28.02.1808, officier van gezondheid (1833), geneesheer (1880), overl. Gorredijk (Opsterland) 22.03.1880, tr. Coevorden 12.11.1833 Aaltjen Rikkers (1803-voor1880), d.v. Hendrik Rikkers en Johanna Adamina Wossum.
Uit dit huwelijk: Hendrik Rikkers Fischer (1836-1927), promotie Utrecht 08.04.1879|a|.

4.                   Johannette Elisabeth Fischer, ged. Ureterp 22.12.1810; volgt [7].

5.                   Johannes Conrad Fischer, geb. Ureterp (Opsterland) 26.09.1813, predikant, overl. Ureterp (Opsterland) 03.10.1869, tr. Opsterland 16.03.1860 Rinske Wielinga, geb. Bergum (Tietjerksteradeel)25.11.1836, overl. Alkmaar 31.12.1920|d|, d.v. Lammert Sipkes Wielinga, timmerman, en Eetske Aukes Noordraven/Noorderhaven.

6.                   Izaak Antoon Zoetens Fischer, geb. Ureterp (Opsterland) 02.04.1816, genees- en heelmeester, overl. Steenwijk 21.03.1867|b|, tr. Coevorden 23.06.1854 Henderika Rikkers, geb. Coevorden 27.10.1823, overl. Coevorden 11.11.1895, d.v. Lourens Rikkers (1791-1864), burgemeester van Coevorden (1843-1856), en Hermanna Edelinck.

7.                   Charlotta Anna Philippina Fischer, geb. Ureterp (Opsterland) 12.11.1819, overl. Winterswijk 24.12.1910, tr. Gerhard de Bruin, geb. Winterswijk 15.02.1814, predikant, overl. Oud en Nieuw Gastel 31.03.1864, z.v. Petrus de Bruin, leraar der Hervormde gemeente, en Anna Bernardina Hasselo.

 

Noten: |a| proefschrift: Over het ontstaan van gezwellen in de borstholte; promotor: G.J. Loncq (1810-1887); |b| Izaak Antoon Soetens Fischer, z.v. Johannes Koenraad Soetens Fischer en Agatha van Rooijen (overl.akte Steenwijk 1867 no.31); |c| Johannes Conrad (overl.akte Opsterland 1859 fol.18); |d| geb. Opeinde (overl.akte Alkmaar 1921 no.5).

 

[16] Jurjen Wijbes, overl. voor 1836, tr.

[17] Aaltje Reitzes, overl. voor 1836.

Uit dit huwelijk:

1.                   Auke Jurjens, geb. ca. 1756; volgt [8].

 

[18] Jan Harmens, overl. voor 1831, tr.

[19] Jeltje Oebeles, geb. ca. 1741, overl. Katlijk (Schoterland) 28.02.1817; tr. 2e Reitze Jurjens West//Wesstra, geb. ca. 1744, arbeider, overl. Katlijk (Schoterland) 20.07.1822.

Uit het huwelijk Harmens-Oebeles:

1.                   Jantje Jans, geb. Nijehorne ca. 1767; volgt [9].

2.                   ‘nog twee meerderjarige kinders’, overl. na 1817.

Uit het huwelijk West-Oebeles:

3.                   meerderjarige dochter, overl. na 1822.

 

[20] Heike Harms Mulder, geb. Hoogezand ca. 1752, fabrikant (1831), olieslager (1833), overl. Hoogezand 10.04.1833, z.v. Harm Jacobs Mulder, leerlooier, en Anje Heikes; tr.

[21] Sijke Koerts Verveld, geb. Hoogezand xx.10.1755, overl. Hoogezand 13.03.1831, d.v. Koert Izaks Verveld, koopman, en Dievertje Roelfs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Harm Heikes Mulder, geb. Oude Pekela ca. 1777, landbouwer, overl. Nieuwe Pekela 04.02.1855, tr. voor 1805 Wubbegien Stevens van Delden, landbouwster, overl. tussen 1848 en 1855.

2.                   Koert Heikes Mulder, geb. Pekela ca. 1782/1783; volgt [10].

 

[22] Pieter van Delden, w.s. begr. Sappemeer 06.12.1791, tr.

[23] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Annechien Pieters van Delden, geb. Sappemeer ca. 1789; volgt [11].

 

[24] Rikkers

[25] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Rikkers, geb. Coevorden 02.11.1757; volgt [12].

 

[26] Hendrik Wossem/Wossum, overl. voor 1834,

[27] Catharina van Zeil Cock.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Adamina Wossem, geb. Coevorden 26.10.1766; volgt [13].

2.                   Pietronella Helena Wossum, geb. Coevorden 26.12.1770, overl. Coevorden 13.07.1834|a||b|.

 

Noten: |a| Wossum (annonce collectie CBG); |b| Wossem, moeder van Zeijk Koek (overl.akte Coevorden 1834 no.28).

 

[28] Johannes Conrad Fischer, overl. voor 1859, tr.

[29] Sophia Gezien, overl. voor 1859.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Conrad Fischer, geb. ’s-Gravenhage ca. 1778; volgt [14].

 

[30] Stephanus van Roijen, overl. voor 1849, tr.

[31] Adriana Drabbe, overl. voor 1849.
– Er is een Adriana Drabbe, geb. Axel ca. 1744, overl. Vledder 13.03.1818, d.v. Jacobus Drabbe en Cornelia Drabbe.

Uit dit huwelijk:

1.                   Stephanus Jacobus van Roijen, geb. Vledder 04.04.1764, notaris, overl. Bad Bentheim (Königreich Hannover) 03.08.1834|a|, tr. Grietje Drijber, geb. Diever 03.03.1781, overl. Vledder 22.12.1826, d.v. Berend Drijber en Margjen Sikkens.

2.                   Anna van Roijen, geb. Vledder 27.03.1766, overl. Vledder 07.09.1835, tr. Geert Koenen Hulst, geb. Vledder 15.10.1768, koopman, overl. Vledder 20.06.1823, z.v. Koene Geerts Hulst en Jantien.

3.                   Jacobus van Roijen, geb. Vledder 02.02.1768, koopman, overl. Doldersum (Vledder) 04.06.1837, tr. 1e voor 1820 Klaasje Eises, geb. Wijnjeterp 16.07.1752, overl. Doldersum (Vledder) 15.08.1820, d.v. Eises Hendriks en Antje Klasen; tr. 2e Margij Jans.

4.                   Daniël van Roijen, geb. Vledder 14.03.1773, procureur bij de rechtbank van eerste aanleg te Assen (1816), notaris (1821), overl. Assen 12.01.1821, otr. Kampen 16.08.1805 Barbara Johanna Arnolda Lankhorst, geb. ca. 1777, overl. Assen 22.03.1816.

5.                   Maria Magretha van Roijen, geb. Westerbeeksloot ca. 1776, overl. Niezijl (Grijpskerk) 11.02.1849, tr. Hendrik Hulst, geb. Vledder ca. 1771, koopman, overl. Schouwerzijl (Leens) 05.04.1839, z.v. Koene Geerts Hulst en Jantje Houwing.

6.                   Agatha van Roijen, geb. ca. 1779; volgt [15].

 

Noten: |a| overl.akte Vledder 1834 no.33.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren