Johannes Bartholomeus Alblas (1915-1998)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Deze genealogie kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van de heer J. Troost. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien april 2020)

 


 

[1] Johannes Bartholomeus Alblas, Jan, geb. ís-Gravenhage 04.11.1915, promotie Delft 07.03.1957|a|, hoogleraar Eindhoven (1958-1983), overl. 29.03.1998, tr. D.F. van Harten, Dien.

 

Noten: |a| proefschrift: Theorie van de driedimensionale spanningstoestand in een doorboorde plaat; promotor: W.T. Koiter (1914-1997).

 

[2] Jan Thomas Alblas, geb. Stompwijk 12.06.1886, kruidenier, overl. ís-Gravenhage 20.02.1975, tr. ís-Gravenhage 04.02.1914
[3] Antonia Susanna Dekkers, geb. ís-Gravenhage 10.11.1883, overl. ís-Gravenhage 27.08.1946, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduinen) 30.08.1946.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Bartholomeus Alblas, geb. ís-Gravenhage 04.11.1915; volgt [1].

2.                   Albertus Alblas, geb. ís-Gravenhage 02.11.1918, overl. ís-Gravenhage 05.12.1918.

 

[4] Albertus Alblas, geb. Veur 05.03.1859, bediende (1899,1901), winkelknecht (1902), bediende in een melkinrichting (1905), loopknecht (1912), melkknecht (feb1918), botermaker (apr1918), loopknecht (1919), knecht bij een melkinrichting (1924), melkbezorger (1926), overl. ís-Gravenhage 28.04.1937, tr. Oudshoorn 28.04.1881

[5] Lijsje Oskam, geb. Alphen en Rietveld 13.01.1857, overl. ís-Gravenhage 04.04.1909.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Alblas, geb. Stompwijk 02.11.1881, overl. ís-Gravenhage 07.02.1956.

2.                   Adrianus Alblas, geb. Stompwijk 23.01.1883, kruidenier, overl. ís-Gravenhage 25.04.1921, tr. ís-Gravenhage 25.01.1905 Maria Petronella ten Ham, geb. Schiedam 01.08.1883, naaister (1905), overl. na 1921, d.v. Arnoldus ten Ham en Anna Petronella Ronteltap.

3.                   Gijsbert Alblas, geb. Stompwijk 27.01.1884, kruidenier, tr. ís-Gravenhage 24.04.1918 Albertina FransÁoise, geb. ís-Gravenhage 03.08.1891, z.v. Jan FransÁoise, timmerman, en Hendrika de Smit.

4.                   Marijtje Alblas, geb. Stompwijk 13.2.1885, overl. Stompwijk 29.09.1885.

5.                   Jan Thomas Alblas, geb. Stompwijk 12.06.1886; volgt [2].

6.                   Marijtje Alblas, geb. Stompwijk 04.07.1888, overl. Stompwijk 30.11.1889.

7.                   Marinus Alblas, geb. Stompwijk 16.05.1890, kruidenier, overl. na 1956, tr. ís-Gravenhage 24.07.1912 Maria Johanna Droogleever, geb. Leerdam 06.08.1882, overl. Ďs-Gravenhage 12.05.1954, d.v. Simon Machiel Droogleever en Jannigje Schalk.

8.                   Gerard Alblas, geb. Stompwijk 15.10.1891, kruidenier, overl. ís-Gravenhage 09.03.1919.

9.                   Elisabeth Alblas, geb. ís-Gravenhage 09.07.1894, winkelbediende (1918), overl. na 1967, tr. ís-Gravenhage 27.02.1918 Gerardus Adrianus den Drijver, geb. Loosduinen 16.12.1893, tuindersknecht, overl Leiderdorp 19.11.1967, z.v. Gerardus den Drijver, gemeentewerkman, en Alida Johanna Innemee.

10.                Risje Jannetje Alblas, geb. ís-Gravenhage 20.10.1895.

11.                Albertus Alblas, geb. ís-Gravenhage 02.11.1897, kruidenier, overl. ís-Gravenhage 19.05.1937.

12.                Petronella Johanna Alblas, geb. ís-Gravenhage 30.10.1899, tr. ís-Gravenhage 27.08.1924 Johannes Wilhelmus Band, geb. Amsterdam ca. 1898, agent van politie, z.v. Johannes Band, mandenmaker, en Trijntje Zonderland.

13.                Dirk Alblas, geb. ís-Gravenhage 24.02.1901, overl. ís-Gravenhage 04.03.1902.

14.                Jacoba Maria Alblas, geb. ís-Gravenhage 22.01.1904, winkeljuffrouw (1926), tr. ís-Gravenhage 24.02.1926 Marinus Cornelis Weijtze, geb. ís-Gravenhage 19.11.1900, tuinder, z.v. Louis Wilhelm Weijtze, melkbezorger, en Suzanna Wilhelmina Morien.

 

[6] Johannes Bartholomeus Dekkers, geb. ís-Gravenhage 20.05.1858, metselaar (1887,1904), bouwkundige (1915), overl. ís-Gravenhage 13.06.1915, tr. 2e ís-Gravenhage 25.09.1889 Johanna van Leeuwen, geb. Rijswijk 08.08.1852, d.v. Simon Jacobus van Leeuwen, bloemist, en Cornelia Roosendaal; tr. 1e {niet ís-Gravenhage} voor 1882

[7] Susanna Maria Theodora van Duine, geb. Leiden 12.04.1860, overl. ís-Gravenhage 02.05.1889.

Uit het huwelijk Dekkers-van Duine:

1.                   Maria Elisabeth Dekkers, geb. ís-Gravenhage 02.12.1882, overl. na 1932, tr. ís-Gravenhage 17.08.1904 Marinus Gerardus Groen, geb. ís-Gravenhage 09.08.1882, metselaar (1904,1932), z.v. Adrianus Groen, opperman, en Elisabeth van der Kleij.

2.                   Antonia Susanna Dekkers, geb. ís-Gravenhage 10.11.1883; volgt [3].

3.                   Susanna Maria Dekkers, geb. ís-Gravenhage 29.10.1884, overl. ís-Gravenhage 03.07.1955, tr. ís-Gravenhage 09.06.1909 Pieter Verschoor, geb. Cappelle 11.02.1886, aardwerker (1909), overl. na 1955, z.v. Hugo Verschoor, aardwerker, en Antje Zondervan.

4.                   Cornelia Johanna Dekkers, geb. ís-Gravenhage ca. 1886, tr. Rotterdam 09.08.1934 Arie van Helde, geb. Breda 02.08.1862, z.v. Hendrik van Helde en Johanna Dorothea Waar.
†††† AvH tr. 1e Hellevoetsluis 17.12.1885 Adriana Cornelia Kortleve, geb. Hellevoetsluis 14.03.1859, d.v. Simon Kortleve en Adriana Cornelia van den Muizenberg.

5.                   Johanna Louise Dekkers, geb. Leiden 04.08.1887|a|, overl. Leiden 25.09.1887|b|.

Uit het huwelijk Dekkers-van Leeuwen:

6.                   Johanna Louise Dekkers,geb. Leiden 04.08.1885, overl. Leiden 25.09.1887.

7.                   Johannes Christiaan Melchior Dekkers, geb. íS-Gravenhage 15.05.1893, bouwkundig tekenaar (1913), architect (1919), aannemer (1938), overl. na 1938, tr. 1e ís-Gravenhage 19.11.1913 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 13.12.1915, ingeschr. ís-Gravenhage 18.01.1916) Alberta Geertruida Jacoba van der Poel, geb. ís-Gravenhage 03.03.1895, d.v. Wouter Roelof Gerardus van der Poel, schoolbediende, en Gonda Hendrika Heijnhouwer; tr. 2e Blaricum 10.07.1919 (echtsch. Blaricum 28.10.1926) Geertruida Wilhelmina Rackwitsz, geb. Rotterdam 25.05.1898, d.v. Frederik Rackwitsz (1854-1923) en Hermina Raatgeep (1857-); tr. 3e Rotterdam 03.01.1934 Jantje Schipper, geb. Heiloo ca. 1900, d.v. Gerrit Schipper en Codijntje Korn.

 

Noten: |a| moeder van Duinen.

 

[8] Gijsbertus Alblas, geb. Langerak ca. 1808, bouwman (1836,1848), overl. Veur 07.07.1883, tr. 1e Groot-Ammers 12.03.1830 Elizabeth Zwijnenburg, geb. ís-Graveland ca. 1809/1810, overl. Veur 14.01.1847, d.v. Leendert Zwijnenburg en Baartje Hogendoorn; tr. 2e Voorschoten 28.04.1848

[9] Marijtje van der Kwaak, Maria, geb. Rijnsburg 09.02.1817, dienstbode (1848), overl. Veur 11.03.1886.

Uit het huwelijk Alblas-Zwijnenburg:

1.                   Grietje Alblas, geb. Groot-Ammers 31.08.1830, overl. ís-Gravenhage 15.04.1907, tr. Veur 20.09.1848 Arie Oudshoorn, geb. Veur 30.11.1825, overl. Veur 26.08.1881, z.v. Leendert Oudshoorn en Lena Kole.

2.                   Bartje Alblas, geb. Groot-Ammers 31.03.1832, overl. Leiden 13.04.1878|a|, tr. Veur 04.05.1860|b| Johannes Schmal, geb. Voorburg 15.03.1828, overl. Voorburg 05.03.1900, d.v. Johannes Pieter Schmal en Johanna Jacoba Beuker.
†††† JS tr. 2e Voorburg 29.04.1881 Elizabeth Cornelia de Ket, geb. Naaldwijk 21.01.1835, d.v. Jan de Ket en Anna Elizabeth Laarman.
†††† ECdK tr. 1e Naaldwijk 11.04.1868 Everhardus van der Kleij, geb. Naaldwijk 18.03.1832, overl. Naaldwijk 18.03.1842, z.v. Gerrit van der Kleij en Maria van der Vaardt.

3.                   Leendert Alblas, geb. Groot-Ammers 28.12.1833, overl. ís-Gravenhage 28.03.1907, tr. Delft 06.07.1870 Adriana Kleijn, geb. Ackersdijk en Vrouwenregt 02.08.1834, overl. Delft 06.04.1901, d.v. Jan Hendrik Kleijn, arbeider, en Margaretha Engel.

4.                   Gijsbert Alblas, geb. Veur 05.06.1835.

5.                   Neeltje Alblas, geb. Veur 08.12.1836, overl. Veur 30.03.1839.

6.                   Adriana Alblas, geb. Veur 01.03.1838, overl. Veur 05.09.1838.

7.                   Adriana Alblas, geb. Veur 15.03.1839, overl. Veur 02.07.1841.

8.                   Cornelis Alblas, geb. Veur 25.03.1840, overl. Veur 20.06.1840.

9.                   Nicolaas Alblas, geb. Veur 12.01.1842, overl. Wassenaar 12.08.1920, tr. Wassenaar 02.05.1875 Alida van der Niet, geb. Noordwijkerhout 18.02.1854, overl. ís-Gravenhage 30.12.1937, d.v. Leendert van der Niet, schulper, en Marijtje van Beelen.

10.                Elizabeth Alblas, geb. Veur 05.07.1843, overl. Veur 05.08.1848.

11.                Neeltje Alblas, geb. Veur 20.05.1844, overl. Veur 30.04.1848.

12.                levenloos kind, Veur 05.01.1847.

Uit het huwelijk Alblas-van der Kwaak:

13.                Dirk Alblas, geb. Veur 12.11.1848.

14.                Gerard Alblas, geb. Veur 10.08.1850, overl. Veur 30.10.1850.

15.                Geertje Alblas, geb. Veur 06.11.1851, overl. Veur 15.06.1853.

16.                Gerard Alblas, geb. Veur 30.08.1853, overl. Veur 31.05.1937, tr. Voorschoten 18.06.1875 Cornelia Margaretha van ít Riet, geb. Oegstgeest 24.04.1850, d.v. Gerrit van ít Riet en Alida Jacoba van Leeuwen.

17.                Albertus Alblas, geb. Veur 05.03.1859; volgt [4].

 

Noten: |a| overl.akte Voorburg 1878 no.20; |b| bruidegom Schmall.

 

[10] Adrianus Oskam, geb. Bodegraven 13.07.1828, koetsier (1893), vrachtrijder (1900), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 12.06.1910, tr. Alphen 07.08.1856

[11] Marijtje de Jong, geb. Nieuwer-Amstel 22.08.1837 (akte), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 15.11.1906.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lijsje Oskam, geb. Alphen en Rietveld 13.01.1857; volgt [5].

2.                   Pieter Oskam, geb. Alphen en Rietveld 28.03.1858, overl. Waddinxveen 30.12.1919, tr. Rijnsburg 08.04.1886 Antje Kromhout, geb. Rijnsburg 14.06.1860, d.v. DaniŽl Kromhout, landbouwer, en Bregje van Egmond.

3.                   Jan Thomas Oskam, geb. Oudshoorn 17.10.1860, tr. Stompwijk 03.10.1884 Maria van den Akker, geb. Stompwijk 26.02.1864, d.v. Adrianus van den Akker en Maartje Kempenaar.

4.                   Risje Oskam, geb. Oudshoorn 21.12.1862, overl. na 1890.

5.                   Adrianus Oskam, geb. Oudshoorn 16.11.1865, winkelier (1893), spekslager (1894), tapper (1898), koffiehuishouder (1916), overl. ís-Gravenhage 21.06.1931, tr. ís-Gravenhage 18.10.1893 Hubertina Catharina Maria Andrik, geb. ís-Gravenhage 24.09.1871, overl. 25.02.1944, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 29.02.1944, d.v. Pieter Andrik, tapper, en Maria Anna Hubertina Pluimeekers.

6.                   Jan Johannes Oskam, geb. Oudshoorn 16.11.1867, boekhouder (1913), overl. Utrecht 28.10.1943, tr. 1e Utrecht 07.05.1896 Margaretha Jacoba de Heus, geb. Utrecht 28.09.1867, overl. Utrecht 20.12.1911, d.v. Isaak Jacobus de Heus, winkelier, en Sophia Wilhelmina de Bruin; tr. 2e Utrecht 06.05.1913 Clazina Kiezebrink, geb. Utrecht 10.04.1868, overl. Utrecht 09.05.1947, d.v. Jan Kiezebrink en Alijda van Koot.

7.                   Cornelis Oskam, geb. Oudshoorn 15.02.1871, w.s. jonggestorven.

8.                   Teunis Oskam, geb. Oudshoorn 05.02.1873, melkverkoper, overl. ís-Gravenhage 12.10.1947, tr. ís-Gravenhage 13.05.1908 Wilhelmina Johanna Peters, geb. ís-Gravenhage 11.10.1881, overl. na 1947, d.v. Theodorus Peters en Wilhelmina Hartwijk.

9.                   Jannetje Cornelia Oskam, geb. Oudshoorn 26.02.1875, overl. ís-Gravenhage 22.11.1954.

10.                Cornelis Oskam, geb. Oudshoorn 14.02.1877, bediende, overl. ís-Gravenhage 18.04.1956, tr. ís-Gravenhage 09.05.1900 Jacoba Maria Metz, geb. ís-Gravenhage ca. 1878, dienstbode (1900), overl. na 1956, d.v. Willem Carel Metz, lantaarnaansteker, en Alida Louisa Wijnants.

11.                Gerrit Jacob Oskam, geb. Oudshoorn 13.04.1880.

12.                Marius Oskam, geb. Oudshoorn 30.10.1881, tekenaar (1908,1910), tr. Barneveld 13.05.1910 Aaltje Mans, geb. Lunteren (Ede) 28.05.1874|a|, d.v. Maas Maris, landbouwer, en Adriana Vosselman.

 

Noten: |a| d.v. Adriana Vosselman (geb.akte Ede 1874 no.157), gewettigd bij het huwelijk Ede 27.06.1874 (akte no.42).

 

[12] Johan Christiaan Melchior Deckers, geb. ís-Gravenhage 17.11.1834, metselaar (1857,1887), lampist (1889), overl. ís-Gravenhage 02.10.1915, tr. ís-Gravenhage 27.05.1857

[13] Maria Elisabeth Baan, geb. Monster 25.06.1834, overl. ís-Gravenhage 31.07.1924.

Uit dit huwelijk (vader ook Dekkers):

1.                   Johannes Bartholomeus Dekkers, geb. ís-Gravenhage 20.05.1858; volgt [6].

2.                   Neeltje Dekkers, geb. ís-Gravenhage 17.11.1861, dienstbode (1887), tr. ís-Gravenhage 01.06.1887 Johannes Philippus Lodewijk Hartman, geb. ís-Gravenhage 17.11.1861, kleermaker (1887), overl. ís-Gravenhage 14.01.1932, z.v. Dirk Willem Hartman, huisschilder, en Maria Helena Smits.

3.                   Cornelia Carolina Deckers, geb. ís-Gravenhage 23.11.1865.

4.                   Johan Godfried Dekkers, geb. ís-Gravenhage 30.12.1869, metselaar (1893), overl. ís-Gravenhage 06.01.1939, tr. 1e ís-Gravenhage 29.11.1893 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 17.11.1918, ingeschr. ís-Gravenhage 24.02.1919) Maria Hendrika Johanna Kaffa, geb. ís-Gravenhage 10.10.1874, overl. ís-Gravenhage 08.12.1954, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 11.12.1954, d.v. Hendrik Leenderd Evert Kaffa en Maria Johanna Mazer; tr. 2e Johanna Frederika van Gaalen.
†††† MHJK tr. 2e ís-Gravenhage 24.12.1919 Petrus Johannes Rentema, geb. ís-Gravenhage 01.12.1873, overl. na 1954.

5.                   Bertha Maria Deckers, geb. ís-Gravenhage 02.03.1878.

 

[14] Anthoni van Duine, geb. Wemeldinge 14.09.1827, sergeant-majoor (1859,1860), militaire schrijver (1865), overl. voor 1889, tr. voor 1860

[15] Suzanna Maria van Es, overl. na 1889.

Uit dit huwelijk:

1.                   Suzanna Maria Theodora van Duine, geb. Leiden 12.04.1860; volgt [7].

 

[16] Gijsbert Alblas, tr. voor 1808

[17] Grietje den Toorn.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gijsbertus Alblas, geb. Langerak ca. 1808; volgt [8].

2.                   Arie Alblas, geb. ca. 1814, overl. Langerak (Goudriaan) 13.05.1814.

3.                   Gerrigje Alblas, geb. Goudriaan 02.12.1816, overl. Langerak 28.02.1818.

 

[18] Dirk van der Kwaak, geb. Rijnsburg 09.01.1789, ged. Rijnsburg 11.01.1789, daggelder (1817,1825), overl. Rijnsburg 20.01.1839, z.v. Dirk Pietzoon van der Kwaak en Agnietje van Egmond, tr. 2e Rijnsburg 21.05.1837 Magdalena van Leeuwen, geb. Bleiswijk ca. 1806, overl. Rijnsburg 13.06.1840, d.v. Isaak van Leeuwen en Dirkje van der Velden; tr. 1e Rijnsburg 01.12.1814

[19] Geertje Keijzer, geb. Rijnsburg 22.09.1785, ged. Rijnsburg 25.09.1785, overl. Rijnsburg 06.10.1832, d.v. Pieter Keijzer en Marijtje Kromhout.
†††† MvdL tr. 2e Rijnsburg 29.12.1839 Jan Bouwman, geb. Voorhout 12.07.1811, z.v. Willem Bouwman en Jeroentje de Kaak.
†††† JB tr. 1e Rijnsburg 28.01.1838 Grietje Ravensbergen, geb. Rijnsburg 25.06.1804, ged. Rijnsburg 01.07.1804, overl. Rijnsburg 25.10.1838, d.v. Jan Gijsbz Ravensbergen en Jannetje Corndr Hennevanger.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marijtje van der Kwaak, geb. Rijnsburg 09.02.1817|a|; volgt [9].

2.                   Angenietje van der Kwaak, geb. Rijnsburg 19.08.1819, dienstbode (1847), tr. Sassenheim 21.02.1847 Jan Huisman, geb. ca. 1819, bouwmansknecht, z.v. Cornelis Huisman, arbeider, en Ermpje Eeftens (ca.1778-1859).

3.                   Pieter van der Kwaak, geb. Rijnsburg 01.10.1821, overl. Rijnsburg 09.09.1876, tr. Rijnsburg 27.12.1846 Jannetje Elisabeth Kralt, geb. Rijnsburg 05.12.1825, overl. Rijnsburg 15.06.1904, d.v. Pieter Kralt en Elisabeth van der Vijver.

4.                   Willemijntje van der Kwaak, geb. Rijnsburg 01.10.1821, tr. Oegstgeest 01.05.1851 Cornelis Kulk, geb. Lisse 16.03.1826, z.v. Teunis Kulk en Trijntje Hogewoning.

5.                   Dirk van der Kwaak, geb. Rijnsburg 13.03.1825, overl. Rijnsburg 10.10.1828.

 

Noten: |a| zonder handtekening van de vader Ďwelke verklaard heeft niet te kunnen schrijvení (geb.akte Rijnsburg 10..02.1817).

 

[20] Jan Thomas Oskam, geb. Benschop 07.05.1797, overl. Voorburg 11.06.1872, z.v. Floris Oskam en Jacoba Beijen, tr. Bodegraven 05.11.1819

[21] Lijsje Jonker, geb. Bodegraven 19.10.1800, overl. Voorburg 13.04.1853, d.v. Cornelis Jonker en Aagje Boer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Floris Oskam, geb. Bodegraven 06.02.1820, overl. Bodegraven 21.02.1820.

2.                   Floris Oskam, geb. Bodegraven 09.04.1821, tr. Benschop 19.04.1850 Jannigje Bikker, geb. Benschop 29.10.1827, overl. Stompwijk 01.11.1887, d.v. Pieter Bikker en Margrietje van Dam.

3.                   Cornelis Oskam, geb. Bodegraven 23.12.1823, timmerman, tr. Schiedam 03.08.1848 Geertrui Swart, geb. Schiedam 07.02.1827, d.v. Eilt Jansen Swart en Antonia Oventrop (1801-).

4.                   Jan Oskam, geb. Bodegraven 11.06.1826, overl. Voorburg 19.09.1870, tr. Voorburg 20.11.1858 Catharina Jacoba Onderwater, geb. Voorburg 27.10.1835, overl. ís-Gravenhage 27.02.1901, d.v. Johannes Onderwater en Catharina van Reijnnen/Rijne.
†††† CJO tr. 2e na 1870 Arie Oskam (1832-1911), jongere broeder van Jan.

5.                   Adrianus Oskam, geb. Bodegraven 13.07.1828; volgt [10].

6.                   Jacoba Oskam, geb. Bodegraven 16.01.1830, winkelierster (1861), overl. na 1886, tr. ís-Gravenhage 13.11.1861 Philip Antoon Charisius, geb. Overasselt 09.02.1831, klerk, overl. na 1886, z.v. Jan Willem Pieter Charisius, burgemeester van Overasselt (1826-1848), en Jantje Mulder.

7.                   Willem Oskam, geb. Bodegraven 28.01.1831, overl. Bodegraven 04.02.1831.

8.                   Arie Oskam, geb. Bodegraven 11.10.1832, kledingbleker (1907), overl. ís-Gravenhage 14.08.1911, tr. 1e Voorburg 12.03.1858 Elsjen Peteri, geb. Deventer 06.09.1834, overl. Voorburg 16.05.1866, d.v. Gerrit Peteri en Gerritdina Holterman; tr. 2e na 1870 Catharina Jacoba Onderwater (1835-1901).
†††† CJO tr. 1e 1858 Jan Oskam (1826-1870), oudere broeder van Arie.

9.                   Adriaantje Oskam, geb. Bodegraven 14.07.1834, overl. Voorburg 18.05.1866, tr. Voorburg 06.02.1863 Petrus Noordermeer, geb. Stompwijk 05.01.1840, loodgieter, overl. ís-Gravenhage 08.03.1906, z.v. Adrianus Noordermeer en Wilhelmina Schinkels.
†††† PN tr. 2e Voorburg 05.06.1867 Adriana Koeleman, geb. Stompwijk 22.02.1843, overl. ís-Gravenhage 17.03.1905, d.v. Johannes Koeleman en Cornelia van der Boom.

10.               Jan Thomas Oskam, geb. Bodegraven 26.11.1835, overl. Bodegraven 18.10.1871.

11.               levenloze zoon, Bodegraven 11.09.1837.

12.               Willem Oskam, geb. Bodegraven 10.04.1839, besteller, overl. voor 1892, tr. ís-Gravenhage 12.12.1866 Sara Catharina Maria de Vries, geb. ís-Gravenhage ca. 1844, dienstbode (1866), overl. voor 1892, d.v. Jacobus de Vries, metselaar, en Anna Valk.

 

[22] Pieter de Jong, geb. ca. 1807, overl. Alphen 20.01.1864, z.v. Johannes de Jong, tr. voor 1837|a|

[23] Risje Jonkheid.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marijtje de Jong, geb. Nieuwer-Amstel 22.08.1837 (akte); volgt [11].

2.                   Jannigje de Jong, geb. Nieuwer-Amstel 08.01.1841 (akte), tr. Alphen 18.04.1873 Johannes van Wensveen, geb. Stompwijk 06.09.1843, z.v. Hendrik van Wensveen en Sara Zonneveld.

3.                   Johannes de Jong, geb. Nieuwer-Amstel 05.05.1843 (akte), overl. Alphen aan den Rijn 01.02.1937, tr. Neeltje van der Aa, geb. Ter Aar 18.11.1865, overl. Alphen aan den Rijn 18.05.1923, d.v. Hendrik van der Aa en Clara Brunť.

4.                   Teunis de Jong, geb. Nieuwer-Amstel 05.11.1844 (akte), overl. Oudshoorn 16.08.1916, tr. Oudshoorn 19.05.1870 Clasina Johanna Onos, geb. Rijnsaterwoude 20.12.1845, overl. Alphen aan den Rijn 05.06.1921, d.v. Gerrit Onos en Margje van ít Riet.

5.                   Gerrit Jacob de Jong, geb. Nieuwer-Amstel 29.08.1846 (akte), overl. Bodegraven 14.02.1938, tr. Reeuwijk 24.03.1875 Neeltje Verheul, geb. Streefkerk 25.02.1855, overl. Reeuwijk 16.03.1910, d.v. Jasper Verheul en Kommertje Uitbijerse.

6.                   levenloze dochter, Alphen 04.06.1850.

 

Noten: |a| niet gevonden in Nieuwer-Amstel 1833-1842.

 

[24] Johann Deckers, arbeider (1834), overl. tussen 1834 en 1857, tr.

[25] Catharina Auberlen, geb. ís-Gravenhage 09.05.1809, naaister (1834,1849), overl. Tweede Gesticht te Veenhuizen (Norg) 09.01.1849|a|, d.v. Johannes Melchior Auberlin en Catharina Lijfses.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christina Alida Catharina Deckers, geb. ca. 1833, overl. ís-Gravenhage 27.12.1833.

2.                   Johan Christiaan Melchior Deckers, geb. ís-Gravenhage 17.11.1834; volgt [12].

 

Noten: |a| Auberlin, ongehuwd, aangifte door twee zaalopzieners (overl.akte Norg 1849 no.9).

 

[26] Mewis Baan, geb. ís-Gravenzande 18.03.1799, voerman (1827), arbeider (1834), smid (1857), winkelier (1858), overl. tussen 1858 en 1883, z.v. Cornelis Baan en Elisabeth van Hees; tr. Monster 03.06.1827

[27] Neeltje Jossevel, geb. Delft 21.01.1794, ged. Delft 26.01.1794, aang.lidmaat Delft xx.04.1816, naaister (1823), overl. ís-Gravenhage 14.02.1883|b|, d.v. Pieter Jossevel, smidsknecht, en Maria Drevijn; tr. 1e Delft 29.06.1814 Johannes Box, geb. Delft ca. 1768, metselaarsknecht, overl. 30.01.1825, z.v. Dirk Box (-1783) en Louisa Seman (-1803).

†††† JB otr. 1e Delft 28.07.1792, tr. Delft 12.08.1792 Johanna van Luijk, overl. Delft 25.01.1814.

Uit het huwelijk Box-Jossevel:

1.                   Neeltje Box, geb. Delft 17.04.1823, overl. Delft 08.01.1824.

Uit het huwelijk Baan-Jossevel:

2.                   Cornelis Pieter Baan, geb. Monster 04.03.1829, smid (1852,1879), overl. ís-Gravenhage 10.12.1912, tr. 1e ís-Gravenhage 17.03.1852 Veronica van Kersbergen, geb. ís-Gravenhage ca. 1824, overl. ís-Gravenhage 12.03.1879, d.v. Laurentius Gerardus van Kersbergen, schoenmaker, en Maria Gerdina Knipschild; tr. 2e ís-Gravenhage 16.09.1891 Christina Pasman, geb. ís-Gravenhage ca. 1841, naaister (1891), overl. ís-Gravenhage 20.11.1898, d.v. Gerrit Pasman en Elisabeth Buijtendorp.

3.                   Maria Elisabeth Baan, geb. Monster 25.06.1834; volgt [13].

4.                   Johannes Godfried Baan, geb. Monster 09.11.1836|a|, smid, overl. ís-Gravenhage 12.11.1866, tr. ís-Gravenhage 01.12.1858 Johanna Maria Gerardina Lindewever, geb. ís-Gravenhage 06.05.1836, dienstbode (1858), d.v. Johannes Martinus Lindewever, kleermaker, en Fredrika Johanna Pijpers.

 

Noten: |a| moeder Josseveld; |b| wede Bartholomeus Baan (overl.akte ís-Gravenhage 1883 no.422).

 

[28] Hendrik van Duine, geb. Waarde ca. 1795, schippersknecht (1814), schipper (1815,1844), z.v. Antonij van Duine en Elisabeth Hoeve; tr. Borssele 19.05.1814

[29] Cornelia van de Lare, ook Kornelia, ook van de Laare, geb. Borssele ca. 1796, dienstmeid (1815), overl. voor 1844, d.v. Abraham van Liere en Wilhelmina Moermans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elizabethe van Duine, geb. Borssele 20.05.1814, tr. Wemeldinge 18.02.1836 Gommert van Koeveringe, geb. Wemeldinge ca. 1813, arbeider, z.v. Stoffel van Koeveringe en Jannetje Abrahamse.

2.                   Willemina van Duine, geb. Wemeldinge 18.08.1815, boerenmeid (1835), leurster (1851), overl. Wemeldinge 24.11.1898, tr. 1e Schore 21.05.1835 Gommert van Koeveringe, geb. Vlake (Schore en Vlake) 10.09.1813, landbouwer, overl. voor 1851, z.v. Stoffel van Koeveringe en Johanna Willemse; tr. 2e Waarde 20.11.1851 Marinus Trimpe, geb. Krabbendijk ca. 1808, boerenknecht, z.v. Cornelis Trimpe en Jannetje Poelman.

3.                   Jacoba van Duine, geb. Wemeldinge 06.04.1817, boerenmeid (1837), overl. Kapelle 18.04.1883, tr. Kapelle 05.05.1837 Cornelis Felius, geb. Kapelle ca. 1812, timmerman, overl. Kapelle 14.12.1905, z.v. Joos Felius, koopman, en Forra Soutendam.

4.                   Pieternella van Duine, geb. Wemeldinge 03.08.1819, overl. Wemeldinge 26.11.1819.

5.                   Pieternella van Duine, geb. Wemeldinge 06.11.1820, overl. voor 1878, tr. Wemeldinge 25.04.1844 Willem Breeweg, geb. Wemeldinge 31.12.1817, arbeider (1844), winkelier (1878,1885), z.v. Willem Breeweg en Janna Potter.
†††† WB tr. 2e Wemeldinge 05.12.1878 Sara Ferdinandusse, geb. Wemeldinge 09.04.1824, dienstmeid (1878), overl. Wemeldinge 03.07.1900, d.v. Marinus Ferdinandusse en Jannetje Zuijddijk.
†††† SF tr. 1e Wemeldinge 13.06.1845 Marinus Meeuwse, geb. Baarsdorp (Sinoutskerke en Baarsdorp) 06.08.1815, boerenknecht, overl. Wemeldinge 12.09.1846, z.v. Jan Meeuwse, arbeider, en Elizabeth Sandee, arbeidster.

6.                   Anthonia van Duine, geb. Wemeldinge 18.01.1822.

7.                   Adriana van Duine, geb. Wemeldinge 10.05.1824, overl. Wemeldinge 04.05.1826.

8.                   Johanna van Duine, geb. Wemeldinge 19.06.1825, overl. Wemeldinge 10.05.1826.

9.                   Anthoni van Duine, geb. Wemeldinge 09.09.1826, overl. Wemeldinge 03.11.1826.

10.                Anthoni van Duine, geb. Wemeldinge 14.09.1827|a|; volgt [14].

11.                Abraham van Duine, geb. Wemeldinge 29.08.1829, overl. Wemeldinge 06.04.1830.

12.                Abraham van Duine, geb. Wemeldinge 16.09.1831, overl. Wemeldinge 03.10.1831.

 

Noten: |a| moeder Kornelia van de Laare (geb.akte Wemeldinge 1827 no.19).

 

[30] van Es.

[31]

Uit dit huwelijk:

1.                   Suzanna Maria van Es; volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren