Paulus Marie Bagchus (1936)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2022 (laatst herzien februari 2022)

 


 

[1] Paulus Marie Bagchus, Paul, geb. Ginneken en Bavel 30.12.1936, doctoraal examen psychologie Nijmegen 1963|a|, promotie Groningen 12.06.1972|b|, lector, later hoogleraar Eindhoven (1978-2001), overl. Eindhoven 30.01.2022.
 
Noten: |a| Algemeen Handelsblad 13.02.1963; |b| proefschrift: Analyse van een opleiding; promotoren: W.K.B. Hofstee (1936-2021) en P.J. van Strien.
 
[2] Teunis Hendricus Bagchus, geb. ’s-Hertogenbosch 08.03.1900, adjunct-commies bij de Posterijen (1932,1938), commies (1946), overl. Breda 06.06.1946, begr. Ginneken (RK Bpl.) 08.06.1946, tr. Ginneken en Bavel 27.07.1932
[3] Maria Wilhelmina van Boekhout, geb. IJsselmonde 21.10.1907, overl. Breda 19.04.1994, crem. Breda 22.04.1994.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Paulus Marie Bagchus, geb. Ginneken en Bavel 30.12.1936; volgt [1].

 

[4] Paulus Bagchus, geb. Zutphen 12.09.1873, lijnwachter (1899), monteur bij de Telegrafie en Telefonie (1932,1935), overl. Breda 30.11.1952, tr. Zutphen 17.05.1899

[5] Johanna Gardina Klaassen, geb. Zutphen 20.07.1873, overl. Breda 03.07.1950.

Uit dit huwelijk:

1.                   Teunis Hendricus Bagchus, geb. ’s-Hertogenbosch 08.03.1900; volgt [2].

2.                   Karel Bagchus, geb. ’s-Hertogenbosch 06.07.1902, correspondent, tr. Breda 20.07.1935 Johanna Cornelia Weda, geb. Raamsdonk 13.12.1906, d.v. Cornelis Weda en Jaapje van Helden.

3.                   Paulina Gerdina Bagchus, geb. ’s-Hertogenbosch 13.09.1907, tr. Breda 15.09.1938 Wilhelmus Christianus Lommers, geb. Breda 17.11.1911, coupeur, z.v. Johannes Adrianus Lommers, magazijnbediende, en Maria Mechelina van Rijsbergen.

 

[6] Petrus Robertus van Boekhout, geb. Delfshaven 15.03.1882, kantoorbediende (1906), boekhouder (1907), kantoorbediende (1909), overl. Ginneken en Bavel 29.09.1938, tr. IJsselmonde 22.11.1905

[7] Maria Cornelia Hulsenboom, geb. Middelburg 05.12.1867, onderwijzeres (1896), overl. Breda 30.01.1961; tr. 1e Middelburg 30.04.1896 Gerhardus Keijzer, geb. Zwolle 08.02.1824, leraar in de gymnastiek (1896), gymnastiekonderwijzer (1899), overl. Middelburg 03.12.1899, z.v. Gerrit Keijzer, tapper, en Miete Franke.
     GK tr. 1e Zutphen 23.05.1860 Elisabeth Maria Hafkenscheidt, geb. Gent ca. 1825, overl. Middelburg 24.12.1894, d.v. Theodor Hafkenscheidt en Clasina Salmans.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze zoon, IJsselmonde 16.09.1906.

2.                   levenloze dochter, IJsselmonde 16.09.1906.

3.                   Maria Wilhelmina van Boekhout, geb. IJsselmonde 21.10.1907; volgt [3].

4.                   Henricus Felix Hermanus van Boekhout, geb. IJsselmonde 18.10.1909, tweede luitenant der Infanterie (1932).

 

[8] Theunis Bagchus, geb. Willemsoord (Weststellingwerf) 09.01.1835, agent van politie (1864,1870), cipiersknecht (1873), bewaarder in het huis van bewaring (1890), overl. Zutphen 15.10.1890, tr. Zutphen 04.05.1864

[9] Johanna Maria Witjes, geb. Zutphen 19.02.1835, dienstmeid (1864), overl. Utrecht 26.07.1911.

Uit dit huwelijk (vader Teunis):

1.                   Johanna Hendrika Bagchus, geb. Zutphen 13.07.1865, overl. Ede 11.09.1948, tr. Zutphen 04.09.1896 Jan Kroon, geb. Leiden 09.05.1865, bankwerker, overl. Utrecht 30.03.1936, z.v. Aalbert Kroon, koetsier (1865), ladingmeester (1896), en Maria Alberta van Wagensveld.

2.                   Cornelis Everhardus Bagchus, geb. Zutphen 20.10.1867, gevangenbewaarder (1897), overl. Deventer 28.07.1944, tr. Deventer 08.09.1897 Johanna Wilhelmina Bleeker, geb. Deventer 15.07.1873, overl. Apeldoorn 15.12.1951, d.v. Coenraad Daniel Bleeker, behanger, en Johanna Wilmink.

3.                   Everhardus Bagchus, geb. Zutphen 28.06.1870, spoorwegbeambte (1897), spoorwegambtenaar (1908), overl. Apeldoorn 27.08.1942, tr. 1e Barneveld 01.10.1897 Gesina Everdina van den Bom,  geb. Baarn 25.06.1876, overl. Wormen (Apeldoorn) 16.02.1901, d.v. Jan van den Bom en Hilke Schriever; tr. 2e Apeldoorn 21.05.1908 Eva Margaretha Maria Krosse, geb. Apeldoorn 02.02.1888, overl. Apeldoorn 24.05.1950, d.v. Evert Krosse, tuinman, en Grietje Modderkolk.

4.                   Paulus Bagchus, geb. Zutphen 12.09.1873; volgt [4].

 

[10] Hendrik Jan Klaassen, geb. Brummen 12.04.1828, tuinman (1858), landbouwer (1859), tuinman (1862,1873), arbeider (1884), overl. Zutphen 15.01.1889, tr. Zutphen 10.03.1858|b|

[11] Carolina Bach, geb. Zutphen 25.01.1833, overl. Zutphen 24.06.1908.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Arend Klaassen, geb. Brummen 28.02.1859, wijnkopersknecht, overl. Zutphen 10.12.1954, tr. Zutphen 28.05.1884 Tonia Berendina Rouwenhorst, geb. Zutphen 10.10.1858, overl. Zutphen 09.04.1937, d.v. Jan Willem Rouwenhorst, landbouwer (1858), arbeider (1884), en Hendrika Blikman.

2.                   Johanna Margaretha Christina Klaassen, geb. Zutphen 25.01.1862, overl. Zutphen 02.01.1864|a|.

3.                   Margaretha Johanna Christina Klaassen, geb. Zutphen 22.11.1864, overl. Doetinchem 27.12.1947, tr. Zwolle 04.07.1889 Harm Mulder, geb. Oldeneel (Zwollerkerspel) 15.03.1851, arbeider (1873), conducteur (1889), overl. Zwolle 03.12.1935, z.v. Jan Beekman Mulder, daghuurder, en Anna Geertuid Bruggeman.
     HM tr. 1e Zwollerkerspel 07.08.1873 Fennigje de Heer, geb. Stad Ommen 19.02.1851, overl. Zwolle 12.11.1887, d.v. Albertus de Heer, kleermaker, en Egberdina Caspers.

4.                   Anna Willemina Klaassen, geb. Zutphen 04.12.1867, dienstbode (1890), overl. Warnsveld 15.03.1958, tr. Zutphen 05.02.1890 Hendrik Jan van Zeben, geb. Zutphen 06.11.1865, besteller (1890), besteller bij Van Gend & Loos (1921), overl. Zutphen 13.11.1921, z.v. Hendrik Jan van Zeben, kleermaker, en Aaltjen Harmsen.

5.                   Hendrik Jan Klaassen, geb. Zutphen 19.04.1871, wijnstekersknecht (1902), wijnkopersknecht (1918), overl. Warnsveld 27.06.1918, tr. Zutphen 10.12.1902 Alida Christina Pasman, geb. Warnsveld 10.05.1877, dienstbode (1902), d.v. Harmanus Pasman, dagloner (1877), landbouwer (1902), en Christina Uttien.

6.                   Johanna Gardina Klaassen, geb. Zutphen 20.07.1873; volgt [5].

 

Noten: |a| moeder Bosch (overl.akte Zutphen 1864 no.6); |b| bruidegom Klaassen, moeder v/d bruidegom Anna Christina Margaretha Reeks (huw.akte Zutphen 1858 no.13).

 

[12] Henricus van Boekhout, geb. Rotterdam 10.07.1856, rijksveldwachter (1885,1906), overl. ’s-Gravenhage 11.02.1942; tr. 2e Rotterdam 30.09.1925 Margaretha Geertruida Elizabeth Kreling, geb. Rotterdam 01.12.1863, overl. ’s-Gravenhage 18.11.1945, d.v. Lambertus Philippus Kreling en Jacomina Boltman; tr. 1e Rotterdam 05.02.1879

[13] Maartje Stam, geb. Alblasserdam 07.02.1858, overl. Schiedam 27.12.1922, begr. 30.12.1922.

Kind van Maartje (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Henricus Stam, later van Boekhout, geb. Rotterdam 14.08.1877, overl. Delfshaven 25.03.1882.

Uit dit huwelijk:

2.                   Johannes van Boekhout, geb. Rotterdam 17.08.1879, leerling-machinist bij de spoorwegen (1906), machinist (1928), overl. Nijmegen 30.05.1954, tr. 1e Den Helder 03.05.1906 Adriaantje Dissel, geb. Zijpe ca. 1881, overl. Nijmegen 17.11.1914, d.v. Gerrit Dissel, werkman, en Elisabeth Hendrikse; tr. 2e Nijmegen 30.11.1928 Anna Petronella Eva Werner, geb. Venlo 17.03.1885, huishoudster (1928), overl. Nijmegen 19.03.1960, d.v. Heinrich Werner en Petronella Francisca Verberne.

3.                   Maria Elisabeth van Boekhout, geb. Delfshaven 10.09.1880, overl. Delfshaven 21.10.1880.

4.                   Petrus Robertus van Boekhout, geb. Delfshaven 15.03.1882; volgt [6].

5.                   Henricus van Boekhout, geb. Delfshaven 24.06.1883.

6.                   Jacobus Antonius van Boekhout, geb. Vlaardingen xx.09.1884, overl. Hoorn 21.07.1885.

7.                   Jacobus Everardus van Boekhout, geb. Hoorn xx.08.1886, overl. Hoorn 05.01.1887.

8.                   Eduard Jacobus van Boekhout, geb. De Rijp 27.12.1887, tr. 1e Rotterdam 22.12.1915 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Rotterdam 06.05.1918, ingeschr. Rotterdam 30.05.1918) Catharina Bernardina Minderhoud, geb. Westkapelle 13.11.1880|a|, d.v. Noach Minderhoud, sergeant bij het Oost-Indisch Leger (1881), en Anna Elisabeth Bourdrez, onderwijzeres (1881); tr. 2e Schiedam 16.01.1919 Elizabeth Antonia Voermans, geb. Zeist 21.11.1877, overl. Rotterdam 21.05.1960, d.v. Johannes Jacob Voermans en Antonia Verdonk.

9.                   Jacobus Henricus van Boekhout, geb. De Rijp xx.03.1890, overl. De Rijp 25.11.1890.

 

Noten: |a| natuurlijke dochter van Anna Elizabeth gewettigd bij haar huwelijk met Noach (geb.akte Westkapelle 1880 no.55 & huw.akte Westkapelle 17.08.1881 no.6).

 

[14] Jacobus Leonardus Hulsenboom, geb. Middelburg 25.01.1838, stalmeester (1867), stalknecht (1870), postbode (1875), brievenbesteller (1880,1896), winkelier (1900), overl. Middelburg 05.04.1909, tr. Oost- en West-Souburg 17.07.1867

[15] Maria Wilhelmina Seeboldt, geb. Middelburg 03.01.1837, dienstbode (1867), overl. Ginneken en Bavel 17.03.1932.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Cornelia Hulsenboom, geb. Middelburg 05.12.1867; volgt [7].

2.                   Jacobus Leonardus Hulsenboom, geb. Middelburg 31.08.1870, notarisklerk (1900), commies bouw- en woningtoezicht (1913), overl. Middelburg 02.09.1953, tr. 1e Haarlem 07.03.1900 Trijntje Bakker, geb. Uitgeest ca. 1877, overl. voor 1913, d.v. Jan Bakker, timmerman, en Jannetje Verwer; tr. 2e Middelburg 10.09.1913 Theuntje Poortvliet, geb. Nieuw- en Sint Joosland 24.10.1873, overl. Middelburg 19.02.1952, d.v. Marinus Poortvliet en Theuntje de Nooijer.

3.                   Cornelia Johanna Hulsenboom, geb. Middelburg 13.02.1875, overl. Amsterdam 22.01.1944|a|, tr. IJsselmonde 10.08.1911 Cornelis Hout, geb. Zijpe 31.12.1865, overl. Ouder-Amstel 27.08.1946, z.v. Cornelis Hout en Catharina Tromp.

4.                   Wilhelmina Johanna Hulsenboom, geb. Middelburg 24.01.1880, overl. ’s-Gravenhage 30.03.1966|b|, tr. Middelburg 16.09.1903 Johannes Karel Christiaan Mantz, geb. Middelburg 11.11.1876, schoenmaker, z.v. Carel Christiaan Mantz, schoenmaker(1876), winkelier (1903), en Adriana Cornelia Koulon.

 

Noten: |a| overl.akte Ouder-Amstel 1944 no.3; |b| moeder Subolt (overl.akte’s-Gravenhage 1966 no.A807).

 

[16] Cornelis Bagchus, geb. Vlaardingen 29.09.1807, kolonist (1834,1837), arbeider (1839,1841), kolonist (1844), arbeider (1847,1849), landbouwer (1864), arbeider (1867,1876), overl. Willemsoord (Steenwijkerwold) 22.09.1876, z.v. Teunis Bagchus en Pieternelletje Metson (zie Bijlage A); tr. Steenwijkerwold 12.06.1834

[17] Janna Grollé, geb. Dordrecht 25.07.1808, arbeidster (1834), overl. Willemsoord (Steenwijkerwold) 02.03.1888|a|, d.v. Antonij Grollé en Maria Danens, arbeidster (1834).

Uit dit huwelijk (moeder ook Johanna, ook Grollee):

1.                   Theunis Bagchus, geb. Willemsoord (Weststellingwerf) 09.01.1835; volgt [8].

2.                   Anthonie Bagchus, geb. Weststellingwerf 05.03.1836, wijnkopersknecht, overl. Zutphen 02.12.1911, tr. Zutphen 27.05.1868 Johanna Berendina Keijman, geb. Zutphen 09.03.1841, dienstmeid (1868), overl.Woensel21.04.1918,d.v. Jacobus Keijman, tapijtwever, en Jenneken Korenblik.

3.                   Margrieta Elizabet Bagchus, geb. Willemsoord (Steenwijkerwold) 06.10.1837, dienstbode (1867), overl. Kampen 01.04.1883, tr. Steenwijk 24.08.1867 Arend Witting, geb. Steenwijk 10.08.1836, wagenmaker, z.v. Jan Witting, leerlooiersknecht, en Geesien Wesselson.
     AW tr. 2e Kampen 14.02.1889 Maria Johanna Kooijman, geb. Kampen 15.12.1850, overl. Kampen 05.05.1894, d.v. Gerrit Kooijman, slager, en Hendrika Hellebring.

4.                   Pieter Bagchus, geb. Steenwijkerwold 02.08.1839, wever, overl. Enter (Wierden) 22.02.1929, tr. Ambt Almelo 14.12.1872 Fenneken Exoo, geb. Ambt Almelo 30.04.1849, overl. Stad Almelo 08.08.1879, d.v. Berend Exoo, landbouwer, en Johanna Jonkers.

5.                   Hendrik Bagchus, geb. Steenwijkerwold 31.07.1841, overl. Losser 18.02.1912, tr. Weststellingwerf 07.09.1867 Judigje Wiegers de Vries, geb. Blesdijke (Weststellingwerf) 01.12.1835, overl. Losser 30.04.1909, d.v. Wieger Jacobs de Vries en Pietertje Jans van der Weert.

6.                   Jan Bagchus, geb. Steenwijkerwold 28.10.1844, spoorwegbeambte, overl. Velp (Rheden) 25.10.1918, tr. Arnhem 03.05.1876 Albarta Johanna Hiddink, geb. Zutphen 18.10.1843, dienstbode (1876), overl. Velp (Rheden) 29.05.1911, z.v. Bernardus Johannes Hiddink, grutter, en Albarta Schuijlenborg.

7.                   Poulus Bagchus, geb. Steenwijkerwold 03.02.1847.

8.                   Maria Bagchus, geb. Steenwijkerwold 20.01.1849, overl. Lemelerveld (Ambt Ommen) 21.01.1879, tr. Hattem 18.11.1876 Carel Muller, geb. Hattem 24.06.1849, smid, z.v. Johannes Muller, huisschilder, en Klaasje van de Weerdt.

 

Noten: |a| overledene Johanna.

 

[18] Everhardus Witjes, geb. Angerlo 09.11.1807, fuselier (1826), grenadier (1829,1835), Metalen Kruis 05.04.1832, arbeider (1835), winkelbediende (1837,1842), looiersgezel (1844), agent van politie (1849,1875), politiedienaar (1881), politieagent (1882), overl. Zutphen 01.11.1896, z.v. Johannes Witjes, arbeider, en Johanna Verwaaij; tr. Zutphen 14.01.1835

[19] Johanna Hendrieka Palsenburg, geb. Zutphen 06.11.1810, ged. Zutphen 13.11.1810, dienstmeid (1835), overl. Zutphen 16.05.1898, d.v. Manus Palsenburg, timmerman, en Johanna Hendrieka Kimmel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Maria Witjes, geb. Zutphen 19.02.1835; volgt [9].

2.                   Hermanus Witjes, geb. Zutphen 04.05.1837, overl. Zutphen 11.05.1837.

3.                   Johanna Hendrika Witjes, geb. Zutphen 28.09.1838, overl. Zutphen 07.03.1905, tr. Zutphen 22.11.1882 Jan Wilmink, geb. Deventer 17.11.1822, visser, z.v. Menso Wilmink, aanspreker, en Sara Kok.
     JW tr. 1e Deventer 16.10.1845 Johanna Willemina van Battum, geb. Deventer 19.02.1822, overl. voor 1866, d.v. Evert van Battum, slager, en Johanna Flierman; tr. 2e Deventer 18.10.1866 Anna Maria Heer, geb. Deventer 12.04.1825, overl. Zutphen 14.01.1882, d.v. Johan Georg Heer, gepensioneerd militair (1825), en Geertruida Frederika Hencke.
     AMH tr. 1e voor 1866 Hendrik Berends, overl. voor 1866.

4.                   Jan Witjes, geb. Zutphen 05.10.1842, overl. Zutphen 23.10.1842.

5.                   Elisabeth Witjes, geb. Zutphen 05.08.1844, overl. Haaksbergen 06.05.1896, tr. Zutphen 11.08.1875 Eiko Harmen van Driessen, geb. Zwolle 13.01.1845, rijksambtenaar (1875), commies der directe belastingen, overl. Zaltbommel 15.01.1907, z.v. Johannes Nicolaas van Driessen, gepensioneerd luitenanmt (1845), en Femmegien ter Wee.
     EHvD tr. 2e Aalten 15.10.1896 Grada Johanna Vaags, geb. Aalten 27.04.1859, overl. Zeist 26.01.1955, d.v. Derk Gerhardus Vaags, kuiper, en Gesina Hendrika te Brinke.

6.                   Everharda Witjes, geb. Zutphen 21.05.1849, tr. Zutphen 06.01.1875 Casper Albertus Koopman, geb. Arnhem 25.07.1847, agent van politie, z.v. Albertus Koopman, timmerman, en Elisabeth Buddingh.

7.                   Jan Witjes, geb. Zutphen 04.10.1853, kantoorbediende (1881), klerk (1911), beëdigd klerk bij de hypotheker (1915), overl. Zutphen 26.07.1915, tr. 1e Zutphen 21.01.1881 Joanna Roes, geb. Zutphen 22.11.1853, overl. Zutphen 14.10.1907, d.v. Theodorus Roes, smid, en Maria Theresia Eleonora Gigengack; tr. 2e Zutphen 13.09.1911 Adriana Christina Pouwels, geb. Amsterdam 04.02.1856, naaister (1877), d.v. Nicolaas Pouwels, koopman, en Maria Johanna Hillebrand.
     ACP tr. 1e Amsterdam 15.11.1877 Cornelis Breij, geb. Bijlmermeer ca. 1838, koopman, overl. voor 1911, z.v. Gerrit Breij en Maria van Schalkwijk.

 

[20] Gerrit Klaasen, geb. ca. 1785, steenbakkersknecht (1816), dagloner (1828), tuinman (mei1839), arbeider (okt1839), tr.

[21] Anna Christina Margrietha van Rhee, geb. ‘Holten bij Wezel’ ca. 1784, overl. Zutphen 27.09.1844|a|.

Uit dit huwelijk (vader ook Claasen/Clasen):

1.                   Willem Jan Claasen, ook Klaassen, geb. ca. 1813/1814, arbeider (1839), landbouwer (1851), overl. Zutphen 17.12.1851, tr. Zutphen 23.10.1839 Jantje Nijenhuis, geb. Steenderen 17.01.1819, dienstmeid (1839), overl. Zutphen 11.02.1877, d.v. Albert Nijenhuis, klompenmaker, en Maria Johanna Noij.
     JN tr. 2e Gerhardus Hendrikus Stooter, geb. Zutphen 18.03.1829, sjouwer, overl. Deventer 27.09.1866, z.v. Harmen Stooter, schipper, en Elbertjen/Bartje Mast.

2.                   Derk Clasen, geb. De Hoven (Brummen) 04.09.1816, arbeider (1839),  koopman (1887), overl. Zutphen 26.09.1887, tr. 1e Zutphen 17.05.1839 Jenneken Addink, geb. Zutphen 07.06.1814, dienstmeid (1839), overl. Zutphen 14.03.1870, d.v. Hendrik Addink, knecht (1814), arbeider (1839), en Arendina Harmsen; tr. 2e Zutphen 01.06.1870 Willemina Heijenk, geb. Warnsveld 15.10.1829, dienstmeid (1861), d.v. Jan Heijenk en Janna Addink.
     WH tr. 1e Zutphen 31.07.1861 Arend Wesselink, geb. Voorstonden (Brummen) 29.05.1835, dagloner, overl. Brummen 10.03.1869, z.v. Hendrik Wesselink, dagloner, en Willemina Massink.

3.                   Hendrik Jan Klaasen, geb. Brummen 12.04.1828|b|; volgt [10].

 

Noten: |a| Anna Christina Margrita Reeks, e.v. Klaasen, ‘verdere opgaven onbekend’ (overl.akte Zutphen 1844 no.229); |b| vader Klaasen, moeder van Rhee.

 

[22] Arend Willem Bach, geb. ca. 1788/1789, timmerman (1822,1833), dagloner (1841), houtzager (1856), timmerman (1858), houtzager (1860), landbouwer (1865), overl. Zutphen 14.09.1865, z.v. Carel Heinrich Bach en Jenneken Hendrikz; tr. Gorssel 06.04.1822

[23] Grietjen Claasen, geb. ca. 1791/1792/1793, boerenmeid (1822), overl. Zutphen 01.04.1871|b|, d.v. Goossen Claasen, landbouwer, en Jenneken Lammerts.

Uit dit huwelijk (moeder ook Claassen/Klaasen)

1.                   Jenneken Bach, geb. Gorssel 29.07.1822, dienstmeid (1856), tr. Zutphen 30.07.1856 Huig Willem Vlasveld, geb. Zutphen 15.10.1820, verwer, overl. Zutphen 24.01.1904, z.v. Derk Vlasveld, verwer, en Johanna Laman.
     HWV tr. 1e Zutphen 18.08.1841 Garretjen Alberts, geb. Stad Doetinchem 01.11.1821, dienstmeid (1841), overl. Zutphen 08.11.1855, d.v. Berend Alberts, daghuurder(1821), werkbaas (1841,1855), en Johanna Derkzen.

2.                   Gerritdina Bach, geb. Gorssel 29.08.1824, overl. Gorssel 22.07.1825.

3.                   Gerritdina Bach, geb. Gorssel 24.09.1826, dienstmeid (1860), tr. Zutphen 12.09.1860 Herman Smeenk, geb. Vorden 06.02.1830, metselaar, overl. Velp (Rheden) 23.12.1904, z.v. Teunis Smeenk, aghuurder (1830), metselaar (1860), en Geesken Berenschot.

4.                   Hendrik Jan Bach, geb. Gorssel 10.08.1829, steenbakkersknecht (1861), dagloner (1900), overl. Brummen 10.06.1900, tr. Zutphen 08.05.1861 Fransina Wassink, geb. Vorchten (Heerde) 04.04.1831, overl. Brummen 12.12.1907, d.v. Gerrit Wassink, landbouwer, en Gergje Orlemans.

5.                   Carolina Bach, geb. Zutphen 25.01.1833|a|; volgt [11].

6.                   Albert Jan Bach, geb. Brummen 26.04.1841.
= w.s. Albert Jan Bach, militair, overl. Amoentai (Res. Zuider- en Oosterafdeling van Borneo) 29.08.1874.

 

Noten: |a| moeder Klaasen; |b| overledene Claassen.

 

[24] Johannes van Boekhoud, geb. Schiedam xx.06.1817, schipper, overl. (‘in een schip liggende in den Haringvliet’) Rotterdam 07.12.1872|a|, z.v. Adriaan van Boekhoud en Johanna Margaretha van Heumen; tr. Dordrecht 07.11.1838

[25] Maria Elisabeth Gloudemans, geb. Eindhoven 05.12.1818, overl. Rotterdam 19.03.1896, d.v. Adrianus Gloudemans, marechaussee en Wilhelmina van Zoetendaal.

Uit dit huwelijk (vader ook van Boekhout, moeder ook Maria Elizabeth):

1.                   Maria Elizabeth van Boekhout, geb. Dordrecht ca. 1839, tr. Rotterdam 02.08.1871 Theodorus van Dongen, geb. Druten 28.06.1837, z.v. Theodorus van Dongen en Bernardina Faassen van den Heuvel.

2.                   Adriana Johanna van Boekhout, geb. Dordrecht 13.08.1841, overl. Rotterdam 28.09.1842.

3.                   Johanna Maria van Boekhout, geb. Rotterdam ca. 27.11.1845, overl. Rotterdam 01.05.1859.

4.                   Johannes van Boekhout, geb. Utrecht 21.05.1848, overl. Rotterdam 01.11.1913, tr. 1e Rotterdam 12.06.1878 Dina Smits, geb. Tiel 30.01.1845, d.v. Joost Smits, timmerman, en Maria Verlaars; tr. 2e Rotterdam 16.07.1902 Johanna Meijer, geb. Rotterdam 04.05.1861, d.v. Otto Meijer en Dora Willemsen.

5.                   Corstiaan van Boekhout, geb. Rotterdam 16.07.1850.

6.                   Maria Elizabeth van Boekhout, geb. Rotterdam 10.10.1851.

7.                   Maria Theresia van Boekhout, geb. Rotterdam 16.07.1854, overl. Rotterdam 26.01.1917|b|, tr. 1e Rotterdam 27.04.1887 Jacobus Johannes Prins, geb. Rotterdam 19.03.1831, overl. Rotterdam 12.03.1899, z.v. Petrus Jacobus Prins en Frederika Jacoba Holtrop; tr. 2e Rotterdam 19.03.1902 Aart Barendregt, geb. Heinenoord 28.12.1860, z.v. Bastiaan Barendregt en Lena Kruithof.

8.                   Henricus van Boekhout, geb. Rotterdam 10.07.1856; volgt [12].

9.                   George van Boekhout, geb. Rotterdam 05.12.1858, tr. Rotterdam 26.02.1902 Fredrika Jacoba Christina Prins, geb. Rotterdam 30.01.1878, d.v. Jacobus Johannes Prins en Pieternella Maria Kriens.

10.               Anna van Boekhout, geb. Rotterdam 23.07.1861, tr. Rotterdam 08.10.1890 Marius Blommers, geb. Hendrik-Io-Ambacht 05.04.1862, z.v. Johannes Wilhelmus Blommers en Pietje van der Graaf.

 

Noten: |a|   Boekhout (overl.akte Rotterdam 1872 fol.f049); |b| ook overl.akte Heinenoord 1917 no.1.

 

[26] Jan Stam, geb. De Rijp ca. 1822, overl. Rotterdam 15.10.1866, z.v. Pieter Stam en Jannetje Kroon; tr. Alblasserdam 01.06.1855

[27] Ebeltje Visser, geb. Krommenie ca. 1834, d.v. Dirk Visser en Maartje van Puffelen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Stam, geb. Alblasserdam 07.01.1856.

2.                   Maartje Stam, geb. Alblasserdam 07.02.1858; volgt [13].

3.                   Jansje Stam, geb. Rotterdam 28.02.1861, overl. Rotterdam 18.03.1864.

4.                   Dientje Stam, geb. Rotterdam 17.09.1863, overl. Dordrecht 29.07.1956, tr. Brielle 19.09.1895 Kier Johan Pot, geb. Stad Hardenberg 14.06.1860, timmerman, overl. Rotterdam 12.04.1933, z.v. Bernardus Gerardus Pot, timmerman, en Martha Maria Swankhuisen.

5.                   Dirk Jacob Stam, geb. Rotterdam 24.06.1866.

 

[28] Johannes Hulsenboom, geb. Nijmegen ca. 1801, commies (1828,1838), commies 1e klasse der belastingen (1854), herbergier (1866,1870), koffiehuishouder (1872), overl. Middelburg 18.09.1872, z.v. Wilhelmus Hulsenboom en Maria le Blanc; tr. Middelburg 06.04.1826

[29] Johanna Adriana van Steenhuijsen, geb. Middelburg ca. 1804/1805, overl. Tilburg 14.01.1892, d.v. Franciscus Steenhuijsen, winkelier, en Helena Maria Buker.

Uit dit huwelijk (moeder ook van Steenhuisen/van Steenhuijze/van Steenhuijzen):

1.                   Franciskus Leonardus Hulsenboom, geb. Middelburg 10.01.1827, rijksambtenaar, tr. Bruinisse 08.12.1863 Jannetje Luteijn, geb. Koudekerke 08.02.1836, d.v. Izaak Luteijn, wagenmaker, en Jacomina Bliek.

2.                   Petronella Maria Hulsenboom, geb. Hontenisse 19.07.1828, winkelierster (1870), tr. 1e Middelburg 22.04.1857 Johannes Gerardus Adam Fornhoff, geb. ’s-Gravenhage ca. 1828, sergeant-majoor (1857), overl. ’s-Gravenhage 19.10.1868, z.v. Michiel Fornhoff en Dirkje Troost, ook Beekbergen/Bekbergen; tr. 2e Middelburg 06.07.1870 Cornelis van den Bosch, geb. Haaren 18.08.1837, machinedrijver, z.v. Cornelis van den Bosch en Maria van Uden, werkvrouw (1870).
     CvdB tr. 1e Middelburg 22.01.1862 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Middelburg 09.02.1870, ingeschr. Middelburg 13.06.1870) Elisabeth Petronella Karreman, geb. Middelburg 05.11.1840, dienstbode (1862,1872), overl. Middelburg 12.11.1918, d.v. Leunis Karreman, dagloner (1840), sjouwer (1862), en Priena van Sluijs, werkster.
     EPK tr. 2e Middelburg 06.11.1872 Cornelis van Meten, geb. Middelburg 03.06.1840, smidsknecht (1872), werkman (1889), overl. Middelburg 29.04.1889, z.v. Nicolaas van Meten, dagloner, en Maatje Deurwaarder.

3.                   Anna Frederica Hulsenboom, geb. Hontenisse 05.01.1830.

4.                   Willem Johannes Hulsenboom, geb. Middelburg 06.08.1831, belastingcommies, overl. Nijmegen 30.12.1871, tr. Nijmegen 26.04.1862 Lidia Lucia Frederica Dornseiffen, d.v. Willem Lucas Dornseiffen en Charlotta Idonia Delouel.

5.                   Maria Jacoba Hulsenboom, geb. Middelburg 21.11.1833, tr. Hoedekenskerke 03.11.1854 Johannes Meseure, geb. Goes 20.10.1828, koopman in goud en zilver, z.v. Franciscus Leonard Meseure en Jozina Leendertse Verduin.

6.                   Petrus Franciscus Hulsenboom, geb. Middelburg 29.12.1836, boekdrukkersknecht (1865), letterzetter (1879), overl. Middelburg 21.09.1879, tr. Middelburg 14.06.1865 Jacoba Maria Baden, geb. Middelburg 02.08.1833, d.v. Henricus Baden, geweermaker, en Maria Francina Maju.

7.                   Jacobus Leonardus Hulsenboom, geb. Middelburg 25.01.1838; volgt [14].

8.                   Ludovicus Augustinus Hulsenboom, geb. Koewacht 12.07.1839.

9.                   Henri Francois Michel Hulsenboom, geb. Sluis 16.03.1841, commies bij ’s Rijks belastingen, overl. Tilburg 15.06.1916, tr. Aardenburg 07.07.1887 Maria Francisca Cornelia de Leeuw, geb. Aardenburg 15.06.1850, d.v. Bernardus de Leeuw, herbergier, en Rosalia Sophia Donck.

10.               levenloze dochter, Sluis 29.08.1842.

11.               Bernardus Franciscus Julius Hulsenboom, geb. Sluis 08.03.1844, overl. Tilburg 14.01.1915, tr. Tilburg 31.05.1882 Cornelia Bressers, geb. Hilvarenbeek 27.08.1853, d.v. Martinus Bressers en Catharina van Laarhoven.

12.               Sophia Jacoba Colleta Hulsenboom, geb. Sluis 22.10.1845, overl. ’s-Hertogenbosch 05.04.1910, tr. Middelburg 04.04.1866 Augustinus Schuurmans, geb. Tilburg 26.01.1842, machinist (1866), opzichter bij een gemeente gasfabriek (1910), overl. ’s-Hertogenbosch 20.11.1910, z.v. Norbertus Schuurmans, werkman, en Catharina Cornelia Dorothea de Hoon.
     AS tr. 2e Amsterdam 29.09.1910 Maria Lamberta Frankevoort, geb. Veghel 18.04.1870, overl. Hilversum 11.09.1938, d.v. Johannes Lambertus Frankevoort en Johanna van den Heuvel.
     MLF tr. 2e Amsterdam 29.07.1915 Carel Lodewijk Janus, geb. Amsterdam 28.01.1879, timmerman, z.v. Carel Lodewijk Janus en Elisabetha Maria Lovendaal; tr. 3e Zandvoort 03.02.1925 Cornelis Johannes de Haas, geb. Amsterdam 20.06.1869, brandwacht (1895), overl. Amsterdam 14.11.1962, z.v. Johannes de Haas en Johanna Cornelia Doomer.
     CJdH tr. 1e Amsterdam 13.11.1895 (echtsch. ingeschr. Amsterdam 02.08.1917) Jacoba Hendrika Schalm, geb. Amsterdam 07.06.1876, overl. Rijswijk 17.12.1943, d.v. Jacobus Hendrikus Schalm, scheepstimmerman, en Sofia Elizabet de Haas.

 

[30] Johannes Bernardus Marinus Seeboldt, geb. Middelburg 08.05.1811, koopman, overl. Middelburg 28.02.1852, z.v. Frans Coenraad Seeboldt, kleermaker, en Johanna Cornelia Droge; tr. Middelburg 13.06.1833

[31] Maria Jacoba Hartman, geb. Middelburg 11.04.1811, d.v. Willem Jan Hartman, agent van politie, en Maria Catharina Hondsmerk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Francisca Seeboldt, geb. Middelburg 04.12.1834.

2.                   Maria Wilhelmina Seeboldt, geb. Middelburg 03.01.1837; volgt [15].

3.                   Franciscus Wilhelmus Johannes Seeboldt, geb. Middelburg 18.02.1839.

4.                   Cornelia Johanna Seeboldt, geb. Middelburg 28.02.1841, dienstbode (1884), tr. Ritthem 21.05.1884 Paulus Josephus Sinac, geb. Hoofdplaat 11.10.1827, rijksveldwachter, overl. Ritthem 04.07.1898, z.v. Petrus Sinac en Maria Christina Janssens.
     PJS tr. 1e Middelburg 14.10.1863 Johanna Sas, geb. Middelburg 29.05.1813, overl. Sint Annaland 02.01.1883, d.v. Pieter François Sas, cocher, en Jannetje van Ouwerkerk.

5.                   Elisabeth Jacoba Seeboldt, geb. Middelburg 10.09.1842.

6.                   Hendrik Cornelis Seeboldt, geb. Middelburg 28.11.1844.

7.                   Felix Wilhelmus Seeboldt, geb. Middelburg 26.09.1848, machinist, overl. Noordwijk 14.03.1925, tr. Middelburg 13.06.1877 Pieternella Jacoba Nellen, geb. Middelburg 30.10.1846, overl. Noordwijk 26.01.1937, d.v. Jacobus Anthonie Nellen, schilder, en Adriana Elisabeth van der Jagt.

 


Bijlage A

 

[32] Teunis Bagchus, geb. Vlaardingen ca. 1779, kolonist (1834,1841), arbeider (1846), overl. Willemsoord (Steenwijkerwold) 01.12.1846|b|, tr.

[33] Pieternelletje Metson, geb. Vlaardingen ca. 1778, koloniste (1834), overl. Willemsoord (Steenwijkerwold) 21.06.1855|c|, d.v. Teunis Mars en Jannetje Salm.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Bagchus, geb. Vlaardingen 29.09.1807; volgt [16].

2.                   Anthonius Bacchus, geb. Vlaardingen ca. 1814/1815, arbeider, overl. Willemsoord (Steenwijkerwold) 13.05.1881, tr. Steenwijkerwold 03.01.1845 Aafien Doornbos, geb. Groningen 29.06.1815, d.v. Aldert Doornbos, vleeshouwer (1815), arbeider (1845), en Aafien de Maar.

3.                   Hendrik Bagchus, geb. Vlaardingen 30.08.1815, arbeider, overl. Steenwijk 03.04.1879, tr. 1e Steenwijkerwold 08.05.1841|a| Cornelia Helena de Bock, geb. Middelburg 094.02.1810, overl. Steenwijk 23.11.1849, d.v. Stephanus Bartholdus de Bock, stadsomroeper, en Elisabeth de Buijser; tr. 2e Steenwijk 06.07.1850 Hendrikje Durks, geb. Oldelamer (Weststellingwerf) ca. 1811/1812, overl. Steenwijk 07.03.1864, d.v. Poppe Durks en Antje Ages.

 

Noten: |a| moeder v/d bruidegom Pietertje Metzon; |b| overledene Baggus, geen ouders vermeld, e.v. Pietertje Mars (overl.akte Steenwijkerwold 1846 no.130); |c| overledene Mars, wede Baggus (overl.akte Steenwijkerwold 1855 no.62).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren