J.G. Balkestein (1926-2019)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2019 (laatst herzien januari 2019)

 


 

[1] J.G. Balkestein, Jan, geb. Amsterdam 24.10.1926, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1952, hoogleraar Eindhoven (1968-1987), RON, Erepenning van de TU/e, lid van verdienste Hockey Heeze 1998, overl. Geldrop 12.01.2019, begr. Heeze 17.01.2019.

 

[2] Gerardus Balthazar Balkestein, geb. Roosendaal en Nispen 13.05.1900, adjunct-inspecteur bij de directe belastingen (1925), hoofdinspecteur van ’s Rijksbelastingen, OON, Ridder in de Kroonorde van België, overl. Langley (British Columbia, Canada) 03.08.1966|a|, begr. Maastricht (St. Pieter), otr. Vlissingen xx.07.1925|d|, tr. Purmerend 12.08.1925
[3] Josephina Margaretha Odilia Motké, geb. Haarlem|b| 21.01.1896, overl. Nijmegen 19.02.1978, begr. Maastricht (Bpl. Oud Sint Pieter) 23.02.1978.

Uit dit huwelijk:

1.                   J.G. Balkestein, geb. Amsterdam 24.10.1926; volgt [1].

2.                   Zoon Th.A. Balkestein, geb. 26.10.1928, overl. 26.10.1993, begr. Gronsveld (Alg.Bpl.) 30.10.1993, tr. 1e Groningen 1959|e| Joke Spiegelberg, geb. 08.08.1932, mr., advocate, overl. 25.08.2013, begr. Eijsden (Alg.Bpl. Hutweg) 30.08.2013; tr. 2e NN.

3.                   Anna Catharina Odilia Balkestein, Catrien, geb. Kruiningen 19.12.1930, overl. 05.08.2008, begr. Maastricht (Bpl. St.Pieter) 12.08.2008, tr. Edmond Henri Marie August Marres, Ed, geb. Roermond 06.05.1928, promotie Nijmegen 09.04.1965|c|, lector, later hoogleraar Nijmegen (1970-1981), hoogleraar Maastricht (1981-1993), overl. Maastricht 03.02.2012, begr. Maastricht (Bpl. St.Pieter) 10.02.2012, z.v. H.A.M. Marres en Maria Clara Casparina Josephina de Ruyter.

4.                   Dochter Balkestein.

 

Noten: |a| e.v. Matké (annonce collectie CBG); |b| Purmerend (overlijdensannonce collectie CBG) & ‘geboren te Haarlem en wonende te Purmerend’ (huw.akte Purmerend 1925 no.26); |c| proefschrift: Het beengeleidingsmechanisme: een onderzoek op dieren; promotor: W.F.B. Brinkman; |d| Middelburgsche courant 01.08.1925; |e| Nieuwsblad van het Noorden 07.03.1959.

 

[4] Johannes Gerardus Balkestein, geb. Delft 08.09.1870, spoorwegbeambte (1900), ambtenaar bij de Nederlandse Spoorwegen (1925), overl. ’s-Gravenhage 02.12.1941, begr. Gouda (Alg.Bpl.)|a| 05.12.1941, tr. Gouda 12.07.1899

[5] Catharina Elisabeth de Jong, geb. Gouda 27.03.1869, overl. 17.11.1928, begr. Gouda (Alg.Bpl.).

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerardus Balthazar Balkestein, geb. Roosendaal en Nispen 13.05.1900; volgt [2].

2.                   Balthazar Johannes Balkestein, geb. Roosendaal en Nispen 03.04.1902, overl. ’s-Gravenhage 08.04.1977, tr. 1e 03.07.1935 Maria Antonia Schuileman, geb. ’s-Gravenhage 27.09.1898, overl. ’s-Gravenhage 07.09.1955, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik-en-Duinen) 12.09.1955, d.v. Willem Christiaan Schuileman en Maria Hendrika Kampers; tr. 2e ’s-Gravenhage 16.10.1956 Hendrika Schuileman, geb. ’s-Gravenhage 29.05.1903, jongere zuster van Maria Antonia.
     HS tr. 1e ’s-Gravenhage 26.11.1930 Cornelis Jan van Suijlen, geb. ca. 1903, administrateur bij een elektrotechnische fabriek, overl. voor 1956, d.v. Dirk van Suijlen, bouwkundige, en Johanna Geertruida Vermaak.

3.                   Johanna Margaretha Balkestein, geb. Roosendaal en Nispen 19.03.1904, tr. 19.11.1937 Hendrik Braggaar, geb. Delft 01.03.1895, werktuigkundige, z.v. Willem Braggaar, vrachtrijder (1895), nachtbode (1937), en Wilhelmina Kruiswijk.
     HB tr. 1e ’s-Gravenhage 02.07.1924 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Utrecht 17.10.1934, ingeschr. ’s-Gravenhage 16.02.1935) Johanna Catharina Petronella Brakel, geb. Delft 23.02.1890, d.v. Johan Michiel Brakel, fabrieksarbeider, en Johanna Catharina Appels.
     JCPB tr. 1e Delft 21.04.1909 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 29.01.1920, ingeschr. Delft 27.04.1920) Leendert Cornelis Mulhuijzen, geb. Delft 03.03.1883, z.v. Wilhelmus Jacobus Mulhuijzen en Maria van Schie.

 

Noten: |a| nu Oude Begraafplaats, Prins Hendrikstraat.

 

[6] Thomas Antoon Motké, ook Thomas Antonius, geb. Thorn 27.10.1835, commies-verificateur (1871), rijksontvanger (1882,1901), overl. Oss 06.11.1921, tr. Maasbree 24.11.1871

[7] Anna Catharina Odilia Bergmans, geb. Baarlo (Maasbree) 01.08.1855, overl. ’s-Gravenhage 28.01.1934, begr. Maastricht (RK Bpl. Tongerscheweg) 31.01.1934.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Johannes Jacobus Motké, geb. Tegelen 08.08.1872, inspecteur der directe belastingen, overl. ’s-Gravenhage 27.01.1934|b|, begr. Maastricht (RK Bpl. Tongerscheweg) 31.01.1934.

2.                   Henrietta Margaretha Elisa Motké, geb. Tegelen 08.04.1874, overl. Helmond 26.01.1938|c|, begr. Deurne 31.01.1938, tr. Oss 21.05.1921 Antonius Wilhelmus Johannes Kuntz, geb. Utrecht 07.02.1866, overl. Deurne 07.02.1947, z.v. Antonius Hendricus Kuntz en Antonia Johanna Bergman.

3.                   Elisa Maria Mechtilda Motké, geb. Tegelen 06.11.1875.

4.                   Theodora Johanna Geertruda Motké, geb. Tegelen 01.03.1878, overl. Vught 23.04.1944, tr. Teteringen 24.11.1914 Antonius Adrianus Maria Corthals, geb. Roosendaal 24.11.1882, notaris, overl. IJzendijke 24.09.1955, z.v. Franciscus Norbertus Corthals, leerlooier, en Cornelia Adriana Laane.
     AAMC tr. 2e Alma Maria Haverbeke, geb. Biervliet 19.05.1894, d.v. Leo Haverbeke, landbouwer, en Stephanie Rosalie Buijck.

5.                   Wilhelmina Hubertina Louisa Motké, geb. Tegelen 23.04.1880, overl. Vught 11.12.1937|a|, tr. Vlissingen 08.05.1924 Jacob van ’t Westeinde, geb. Heinkenszand 11.08.1874, ontvanger der rijksdirecte belastingen, overl. Sittard 25.11.1956, z.v. Pieter van ’t Westeinde, landbouwer, en Willemina Vette.
     JvtW tr. 2e Hermanie Dorothea Maria Hubertina Engels, geb. Helden 07.03.1875, overl. Sittard 27.09.1953, d.v. Franciscus Josephus Mathias Leonardus Engels en Maria Catharina Hubertina Peters; tr. 3e Elisabeth Maria Jonkers.
     HDMHE tr. 1e Helden 10.10.1899|d| Lambertus Looijenga, geb. Sneek 10.01.1867, distillateur, z.v. Hendrikus Looijenga en Jeike Lubberts.

6.                   Antoinetta Petronella Odilia Motké, geb. Haaksbergen 01.12.1882.

7.                   Hubert Matthieu Joseph Motké, geb. Horst 12.01.1885, overl. ’s-Hertogenbosch 04.11.1949|e|, tr. 1e Breda 09.06.1915 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Middelburg 10.03.1920, ingeschr. Breda 29.07.1920) Josephina Francisca Isabella Maria Faes, geb. Breda 23.10.1889, overl. Breda 18.12.1939, d.v. Petrus Leonardus Faes, zoutzieder, en Constantina Maria Josephina de Groot; tr. 2e Roosendaal 27.12.1920 Maria Adriana Cornelia Blaas, geb. Vlissingen 21.12.1888, overl. na 1949, d.v. Jacobus Johannes Blaas, loods, en Christina Adriana Vader.

8.                   Maria Catharina Elisabeth Motké, geb. Asten 11.04.1887.

9.                   Johannes Christoffel Tilmanus Motké, geb. Asten 15.03.1889, apotheker, tr. Giessen 28.06.1917 Eugénie Emillienne Poels, geb. Gorinchem 10.02.1887, overl. Breda 06.07.1939, d.v. Peter Antoon Poels en Hermina Tomassen.

10.               Mathieu Theodore Louis Motké, geb. Asten 18.02.1891, overl. Asten 30.03.1891.

11.               Anna Emma Wilhelmina Motké, geb. Heusden ca. 1892, overl. Goes 23.07.1965, tr. Vlissingen 22.06.1925 Marinus Cornelius Maria van Kalmthout, geb. Goes 28.11.1893, adjunct-inspecteur bij de Rijksbelastingen, z.v. Antonius Maria van Kalmthout en Wilhelmina Adriana Maria Vriends.

12.               Gerardina Maria Cornelia Motké, geb. Heusden ca. 1893, tr. Vlissingen 26.11.1914 Frans Greidanus, geb. Groenlo 19.01.1883, rijksontvanger, overl. Zevenbergen 30.10.1957, z.v. Gerhardus Jacobus Johannes Greidanus, controleur bij ’s Rijksbelastingen, en Anna Elisabeth Meijes.

13.               Josephina Margaretha Odilia Motké, geb. Purmerend 21.02.1896; volgt [3].

14.               Agnes Theodora Michelina Motké, geb. Enschede 19.07.1901, tr. Purmerend 12.05.1927 Marius Rudolf de Bruijn, geb. Breda 01.09.1900, ontvanger bij de directe belastingen, overl. Eindhoven 24.09.1962, z.v. Emile Joseph Marie de Bruijn, kandidaat-notaris (1900), en jkvr. Justine Bernardine Catherine Marie de Roij van Zuijdewijn.

 

Noten: |a| ook overl.akte Sittard 1937 no.223; |b| ook overl.akte Maastricht 1934 no.56; |c| ook overl.akte Deurne en Liessel 1938 no.11; |d| bruidegom Looijinga; |e| ook overl.akte Bergen op Zoom 1949 no.364.

 

[8] Gerardus Johannes Balkestein, geb. Delft 04.06.1838|e|, timmermansknecht (1863,1865), timmerman, overl. Terneuzen 22.06.1916, tr. Delft 29.07.1863|a|

[9] Johanna Margarita Scheerhout, geb. Delft 08.03.1845, overl. Terneuzen 24.08.1913|f|.

Uit dit huwelijk (ook Balkenstein):

1.                   Jacoba Cornelia Balkestein, geb. Delft 14.08.1863|b|, overl. Groningen 27.04.1941, tr. Terneuzen 06.11.1890 Pieter van der Bent, geb. Terneuzen 08.10.1858, slachter, overl. Terneuzen 07.04.1926, z.v. Elias van der Bent, koopman, en Adriana Buijk.

2.                   Cornelia Hendrika Balkenstein, geb. Delft 18.09.1865, overl. Terneuzen 26.08.1878.

3.                   Arie Balkenstein, geb. Delft 12.04.1868|c|, timmerman, overl. Terneuzen 06.12.1893.

4.                   Johannes Gerardus Balkestein, geb. Delft 08.09.1870; volgt [4].

5.                   Johanna Margaretha Balkestein, geb. Delft 10.01.1873, overl. Delft 21.11.1936,  tr. Terneuzen 01.08.1901 Jacobus de Roo, geb. Delft 05.12.1873, timmerman, overl. na 1936, z.v. Jacobus de Roo, timmerman, en Pieternella Alida van den Boogert.

6.                   Gerardus Johannes Balkenstein, geb. Delft 27.03.1875, timmerman (1905), aannemer (1926), overl. Terneuzen 28.03.1926, tr. Terneuzen 09.03.1905 Cornelia Dina de Kubber, geb. Terneuzen 01.09.1880, overl. Terneuzen 24.01.1922, d.v. Jacob de Kubber en Hendrika Hendrina Vogel.

7.                   Maria Anna Balkenstein, geb. Terneuzen 16.12.1876, overl. Terneuzen 25.05.1941, tr. Terneuzen 25.08.1904 Gerhardus Timmerman, geb. Vlissingen 10.10.1875, bureelambtenaar bij Rijkswaterstaat, overl. Bergen op Zoom 17.05.1945, z.v. Johannes Martinus Timmerman, opzichter bij de waterstaat (1875), sluismeester (1904), en Magdalena Catharina Visser.

8.                   Cornelia Hendrika Balkenstein, geb. Terneuzen 05.10.1878, tr. Terneuzen 23.05.1906 Martinus Cornelis Jan Eijke, geb. Hontenisse 23.05.1879, klerk bij de Post & Telegrafie, z.v. Martinus Eijke, opzichter bij de provinciale waterstaat, en Lena van der Swan.

9.                   Wilhelmina Johanna  Balkenstein, geb. Terneuzen 02.10.1879, overl. Terneuzen 08.10.1879.

10.               Dirk Laurens Balkenstein, geb. Terneuzen 08.12.1880.

11.               Wilhelmina Johanna Balkenstein, geb. Terneuzen 12.01.1883, overl. na 1943, tr. Terneuzen 11.08.1910 Tiberius Tjallingius Winkler, geb. Weststellingwerf 30.05.1881, klerk ’s Rijksbelastingen, overl. Apeldoorn 21.08.1943, z.v. Johannes Epeus Winkler, waagmeester, en Jeltje Jelles Smits.

12.               Anna Elisabeth Balkenstein, geb. Terneuzen 16.12.1885, tr. Terneuzen 29.11.1916 Pieter Abraham Vroegop, geb. Ellewoutsdijk 16.05.1887, ambtenaar ter secretarie, z.v. Pieter Kornelis Vroegop, onderwijzer, en Tannetje Maat.

13.               Hermanus Cornelis Balkenstein, geb. Terneuzen 08.06.1890, timmerman, overl. Freital 26.11.1942|d|, begr. Berlin-Spandau (Friedhof In den Kisseln).

 

Noten: |a| bruidegom Bolkesteijn, zich noemende en schrijvende Balkesteijn (huw.akte Delft 1863 no.104); |b| vader in akte Balkestein, tekent met Balkesteijn; |c| vader in akte Bolkestein; |d| overl.akte Delft 22.06.1946 no.380; |e| Bolkestijn (geb.akte Delft 1838 no.259); |f| moeder per abuis Muntz (overl.akte Terneuzen 1913 no.63).

 

[10] Balthazar de Jong, geb. Gouda ca. 1832, overl. Gouda 15.04.1893, tr. Gouda 03.10.1855

[11] Catharina Elisabeth Messer, geb. Gouda ca. 1831, overl. Gouda 29.10.1885.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Fredrik de Jong, geb. Gouda ca. 1856, overl. Utrecht 29.06.1909|c|, tr. Gouda 12.11.1879 Johanna Hendrika van den Broek Humfrei, geb. Rotterdam 01.06.1857, overl. Gouda 10.08.1929, d.v. Jan George Hendrik van den Broek en Johanna Hendrika Krieger.

2.                   Emmerentia de Jong, geb. Gouda ca. 1859, overl. Gouda 28.01.1892, tr. Gouda 02.04.1879 Gerrit Sibbes, geb. Gouda ca. 1855, overl. Gouda 01.02.1897, z.v. Johannes Cornelis Sibbes en Agatha Cornelia Lafeber.

3.                   Dirk de Jong, geb. Gouda ca. 1861, overl. Gouda 25.12.1941, tr. Gouda 11.03.1885 Willemina Cornelia Slegt, geb. Gouderak 12.12.1864, overl. Gouda 25.08.1942, d.v. Huibert Slegt en Fijgje van Leeuwen.

4.                   Johanna Francina de Jong, geb. Gouda ca. 1863, overl. Gouda 24.01.1924, tr. Gouda 11.03.1885 Johannes Cornelis Sibbes, geb. Gouda ca. 1858, overl. Amersfoort 01.03.1943|b|, z.v. Johannes Cornelis Sibbes en Agatha Cornelia Lafeber.

5.                   Balthazar de Jong, geb. ca. 1865, overl. Gouda 10.11.1867.

6.                   Franciscus Johannes de Jong, geb. ca. 1867, overl. Ermelo 09.11.1921|a|.

7.                   Catharina Elisabeth de Jong, geb. Gouda 27.03.1869; volgt [5].

8.                   Trijntje Maria de Jong, geb. Gouda ca. 1873, overl. Gouda 02.12.1935, tr. Gouda 25.05.1898 Gerrit Adriaan Hendrik Gabrij, geb. Gouda ca. 1869/1876, overl. Gouda 25.03.1930, z.v. Gerrit Adriaan Dirk Jan Gabrij en Adriëne Henriette Karrewij.

 

Noten: |a| ook overl.akte Gouda 1921 no.271; |b| ook overl.akte Gouda 1943 no.86; |c| ook overl.akte Gouda 1909 no.235.

 

[12] Jan Jakob Motké, geb. Thorn 26.01.1802, schoenmaker, overl. Thorn 29.12.1843, tr. Thorn 07.10.1824|c|

[13] Gertrudis Elisabeth Paulussen, geb. Thorn 16.09.1799|b|, naaister (1824), overl. Thorn 21.05.1890; tr. 2e Thorn 24.11.1847 Mathias Meekels, geb. Thorn 10.02.1820, arbeider, overl. Thorn 16.12.1889, z.v. Jan Meekels en Digna Knaps.

Uit dit huwelijk (moeder Paulussen):

1.                   Gerardus Hendrik Hubertus Motké, geb. Thorn 06.10.1829, controleur der belasting, tr. Venray 06.05.1863 Hendrika Joanna Antonetha//Antonetta Nefkens, geb. Venray 02.05.1836, d.v. Joannes Nefkens en Anna Maria Elisabeth Sassen.

2.                   Theodoor Everard Motké, geb. Thorn 20.04.1833, belastingcontroleur, overl. Roermond 26.12.1894, tr. Roermond 23.06.1874 Maria Francisca Lambertina Henrietta le Brun, geb. Broekhuijsen 02.12.1844, d.v. Hendrik Lambert Carel le Brun en Maria Anna Gertrudis Janssen.

3.                   Jan Mathijs Joseph Motké, geb. Thorn 19.03.1834, ambtenaar directe belastingen, tr. Gennep 17.09.1863 Gertruda Noij, geb. Gennep 15.10.1838, d.v. Mathijs Noij, logementhouder, en Maria Anna Elisabeth Michiels.

4.                   Thomas Antoon Motké, geb. Thorn 27.10.1835; volgt [6].

5.                   Godefridus Ludovicus Leopold Motké, geb. Thorn 18.02.1838, rijksontvanger, overl. Thorn 12.09.1920|a|, tr. Millingen 16.05.1877 Gertruda Adriana Maria Pastoors, d.v. Guillaume Pastoors, rijksontvanger, en Francisca Antonetta Henrica van den Boagert.

6.                   Wilhelmina Hubertina Motké, geb. Thorn 01.01.1840, overl. Waalwijk 21.12.1913, tr. Pieter Theodoor Moors.

7.                   Hendrik Hubert Motké, geb. Thorn 05.03.1842, overl. Thorn 29.04.1861.

 

Noten: |a| e.v. Passtoors; |b| geb. Ohé en Laak (overl.akte Thorn 1890 no.14); |c| bruid Elisabeth Poulissen (huw.akte Thorn 1824 no.21).

 

[14] Jan Lambert Berghmans, geb. Baarlo ca. 1782/1783, akkerman, overl. Baarlo (Maasbree) 03.11.1867, tr. Maasbree 25.05.1838

[15] Margaretha Wolters, geb. Baarlo (Maasbree) 12.02.1812, dienstmeid (1838), overl. Asten 24.12.1885.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Catharina Odilia Bergmans, geb. Baarlo (Maasbree) 01.08.1855|a|; volgt [7].

 

Noten: |a| vader Johannes Lambertus Bergmans.

 

[16] Joannes Balkestein, ged. Delft 01.04.1799, smid bij de eerste compagnie artillerie werklieden (1826,1842), overl. Delft 22.01.1843|a|, z.v. Petrus/Pieter Balkestein en Elizabeth Fremie (zie Bijlage A); tr. 1e Delft 07.05.1828 Weilmina Jacoba van der Boon, geb. Delft 08.04.1806, ged. Delft 13.04.1806, overl. Delft 31.08.1832, d.v. Hermanus van der Boon en Weilmina Loo; tr. 2e Delft 13.02.1833

[17] Jacoba Keller, ged. Delft 15.10.1801, dienstbode (1833), overl. Delft 23.12.1848, d.v. Fredrik Keller en Alida Mortier.

Voorkind (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Johannes Pieter Balkestein, geb. Delft 17.06.1826|b|, smid (1870), werkman (1871), overl. Delft 15.03.1871, tr. Norg 15.06.1870 Maria Magdalena Smies, geb. Veenhuizen (Norg) 12.03.1847, dienstmeid (1872), overl. Assen 12.01.1910, d.v. Rokes Smies, kolonist (1847), en Alida Magdalena Pieper.
     MMS tr. 2e Assen 14.08.1872 Willem Carel Mallon, geb. Muiden 29.08.1831, (fabriek)arbeider, overl. Assen 29.03.1881, z.v. Willem Carel Mallon, kleermaker, en Diekje van Schaaik; tr. 3e Assen 13.05.1885 Cornelis van Geest, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 30.04.1845, arbeider, overl. Assen 29.06.1920, z.v. Cornelia van Geest.
     WCM tr. 1e Assen 18.07.1866 Hendrikje Kreuze, geb. Havelte 19.05.1829|d|, dienstmeid (1851), overl. Assen 29.03.1871, d.v. Berent Kreuze, bakker (1829), arbeider (1851), scheepsjager (1866), en Femmigje Roelofs Hoorn.
     HK tr. 1e Assen 06.08.1851 Jan Jansen, geb. Coevorden 21.01.1824, wever, overl. Assen 05.02.1862, z.v. Gerrit Jansen, wever, en Egberdina Westenberg.
     CvG tr. 1e Assen 23.05.1883 Harmtje Olijve, geb. Zeijerveen (Vries) 06.08.1853, overl. Kloosterveen (Assen) 27.10.1884, d.v. Adolf Olijve, arbeider, en Fennechien Albert Reijning, arbeidster.

Uit het huwelijk Balkestein-van der Boon:

2.                   Willem Jacobus Balkestein, geb. Delft 10.07.1828, militair, overl. Batavia 01.06.1857.

3.                   Dirk Lourens Balkestein, geb. Delft 20.09.1830, overl. tussen 1871 en 1877, tr. Delft 08.05.1861 Maria Louisa Rosemeijer, geb. Delft 16.02.1836, overl. Vrijenban 28.12.1917, d.v. Franciscus Mattheus Rosemeijer en Maria Wilhelmina Mulder.
     MLR tr. 2e Delft 25.07.1877 Willem Cornelis Dersjant, geb. Delft 29.11.1843, kuiper, overl. Leiden 31.03.1895, z.v. Willem Dersjant en Catharina Kruis.
     WCD tr. 1e Delft 09.08.1865 Elisabeth van Drimmelen, geb. Made en Drimmelen 26.09.1838, overl. Delft 17.12.1873, d.v. Jasper van Drimmelen en Adriaantje van Wijngaarde.

Uit het huwelijk Balkestein-Keller (vader ook Bolkestein/Bolkesteijn):

4.                   Jacobus Balkestein, geb. Delft 23.06.1833, zadelmaker, overl. Delft 24.09.1920, tr. Delft 07.05.1862|c| Johanna van der Velden, geb. Delft 10.05.1833, overl. Delft 30.12.1913, d.v. Willem van der Velden en Geertruida Huussen.

5.                   Anna Maria Bolkestein, geb. Delft 12.05.1835, overl. Delft 03.09.1920, tr. Delft 08.06.1864 Dirk Johannes van Es, geb. Delft 31.05.1839, ijzerdraaier, overl. Delft 24.11.1925, z.v. Gerrit van Es, ijzergieter, en Johanna Sophia Win.

6.                   Hendrik Bolkesteijn, geb. Delft 15.09.1836, overl. Delft 06.12.1837.

7.                   Gerardus Johannes Bolkesteijn, geb. Delft 04.06.1838; volgt [8].

8.                   Peter Hendrik Bolkestein, geb. Delft 05.02.1841, overl. Delft 19.05.1841.

9.                   Hendrik Bolkestein, geb. Delft 07.02.1842, overl. Delft 24.12.1843.

 

Noten: |a| Bolkestein (overl.akte Delft 1843 no.30); |b| aangifte door Johannes Bolkesteijn (tekent met Johannis Bolkestein) van een kind ‘waarvan hij erkende vader te zijn’, moeder Willemina (geb.akte Delft 1826 no.281; |c| bruidegom Bolkestein, zich ook noemende Balkestein (huw.akte Delft 1862 no.53); |d| geb. 19.04 (overl.akte Assen 1871 no.46).

 

[18] Arie Scheerhout, geb. Delft 16.05.1817, timmermansknecht (1845), timmerman (1863,1876), overl. Delft 14.07.1908, z.v. Hermanus Scheerhout, verwer, en Johanna de Roo; tr. 2e Delft 14.06.1876 Willemina Cornelia Colier, geb. Delft 28.07.1837, overl. Delft 13.03.1923, d.v. Johannes Jacobus Collier, brouwersknecht, en Adriana Helena Munts; tr. 1e Delft 07.08.1844

[19] Cornelia Hendrika Munts, geb. Delft 01.04.1815, dienstbode (1844), overl. Delft 24.03.1875, d.v. Jan Munts, timmerman, en Neeltje Mouthaan.

     WCC tr. 1e Delft 05.08.1863 Jacobus Hendrikus Poelman, geb. Delft 05.02.1837, instrumentmaker, overl. Delft 27.07.1868, z.v. Wilhelmus Josephus Poelman en Eva de Vreij.

Uit het huwelijk Scheerhout-Munts:

1.                   Johanna Margarita Scheerhout, geb. Delft 08.03.1845; volgt [9].

Uit het huwelijk Scheerhout-Colier:

2.                   Arij Scheerhout, geb. Delft 12.04.1877, overl. Delft 03.10.1955, tr. Delft 25.04.1900 Wilhelmina Frederika Bonardt, geb. Delft 31.05.1875, overl. na 1955, d.v. Hermanus Johannes Bonardt en Dirkje van der Linden.

 

[20] Willem de Jong, geb. Gouda ca. 1810, overl. Gouda 12.12.1892, z.v. Balthazar de Jong en Trijntje Oudijk; tr. Gouda 25.05.1831

[21] Jannigje Kwinkelenberg, geb. Gouda ca. 1811, overl. Gouda 05.11.1899, d.v. Jan Kwinkelenberg en Maria van Dam.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Johanna):

1.                   Balthazar de Jong, geb. Gouda ca. 1832; volgt [10].

2.                   Johannes de Jong, geb. Gouda ca. 1835, overl. Gouda 18.05.1913, tr. Gouda 24.04.1861 Johanna Francina Messer (ca.1836-1928), d.v. Dirk Messer en Emmerentia van Bovene.

3.                   Trijntje de Jong, geb. ca. 1837, overl. Gouda 16.03.1863.

4.                   Willem de Jong, geb. Gouda ca. 1839, overl. Gouda 07.10.1899, tr. Gouda 22.06.1864 Henderica IJsselsteijn, geb. Gouda ca. 1834, d.v. Johannes IJsselsteijn en Janna de Jong.

5.                   Maria de Jong, geb. Gouda ca. 1842, overl. Gouda 25.10.1865.

6.                   Bartholomeus de Jong, geb. Gouda ca. 1847, overl. Gouda 16.01.1853.

7.                   Bartholomeus de Jong, geb. Gouda ca. 1853, overl. Gouda 14.09.1879.

 

[22] Dirk Messer, geb. Gouda ca. 1799, overl. Gouda 21.07.1859, z.v. Dirk Messer (ca. 1768-1839), broodbakker, en Geertruij van der Kist (ca.1771-1837); tr. Gouda 23.05.1821

[23] Emmerentia van Bovene, geb. Gouda ca. 1797, overl. Gouda 22.10.1868, d.v. Franciscus van Bovene, boekhouder in de Bank van Lening, en Ida Alida de Mol.

Uit dit huwelijk:

1.                   Karel Frederik Messer, geb. ca. 1821, overl. Gouda 17.10.1821.

2.                   Karel Frederik Messer, geb. Gouda ca. 1823, overl. Gouda 18.09.1854, tr. Gouda 17.08.1853 Johanna van den Ring, geb. Gouda ca. 1832, overl. Gouda 17.02.1864, d.v. Arie van den Ring en Johanna Kwinkelenberg.
     JvdR tr. 2e Gouda 28.08.1861|b| Cornelis van Bockhove, geb. Noord-Waddinxveen 02.08.1824, z.v. Aart van Bokhoven en Cornelia Molenaar.
     CvB tr. 1e Zuid-Waddinxveen 01.08.1855 Anna Droog, geb. Noord-Waddinxveen 24.03.1825, overl. Gouda 20.02.1858, d.v. Jan Droog en Baligje Verweij.

3.                   Ida Alida Messer, geb. ca. 1825, overl. Gouda 03.07.1827.

4.                   Geertruij Messer, geb. Gouda ca. 1826/1827, overl. Gouda 18.12.1871, tr. Gouda 12.05.1852 Johannes Rietveld, geb. Gouda ca. 1825, z.v. Johannes Rietveld en Trijntje Begeer.

5.                   Ida Alida Messer, geb. ca. 1829, overl. Gouda 03.07.1830.

6.                   Franciscus Johannes Messer, geb. ca. 1830, overl. Gouda 10.10.1831.

7.                   Catharina Elisabeth Messer, geb. Gouda ca. 1831; volgt [11].

8.                   Franciscus Messer, geb. ca. 1832, overl. Gouda 14.07.1832.

9.                   Ida Alida Messer, geb. ca. 1833, overl. Gouda 15.06.1833.

10.               Ida Alida Messer, geb. Gouda ca. 1835, overl. Gouda 12.06.1908, tr. Gouda 19.07.1865 Hermanus van den Ring, geb. Gouda ca. 1834, overl. Gouda 30.09.1885, z.v. Arij van den Ring en Johanna Kwinkelenberg.

11.               Johanna Francina Messer, geb. Gouda ca. 1836, overl. Gouda 18.03.1928, tr. Gouda 24.04.1861 Johannes de Jong (ca.1835-1913), z.v. Willem de Jong en Johanna Kwinkelenberg.

12.               Franciscus Johannes Messer, geb. ca. 1839, overl. ‘op zee’ (aan boord van het Nederlandsch barkschip Soolo, gezagvoerder Pieter Cornelis van der Meulen, varende op de Zuider Atlantische Oceaan op 17ş ZB en 4ş WL) 28.11.1860|a|.

13.               Dirk Messer, geb. ca. 1840, overl. Gouda 27.10.1841.

 

Noten: |a| extract uit het scheepsjournaal (overl.akte Gouda 23.03.1861 no.149); |b| bruidegom van Bockhove.

 

[24] Petrus Motké, Peter/Pieter, geb. ca. 1772, overl. Thorn 09.08.1831, tr.

[25] Anna Maria Deben, geb. Kessenich|a| ca. 1761, overl. Thorn 06.05.1838.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Jakob Motké, geb. Thorn 26.01.1802; volgt [12].

 

Noten: |a| nu in gemeente Kinrooi, provincie Limburg, gewest Vlaanderen.

 

[26] Gerardus Paulussen, geb. Stevensweert 17.12.1762, overl. Thorn 31.10.1845|a|, z.v. Willem Paulussen en Getrud Pijls/Gertrudis Piels; tr. 2e Thorn 12.09.1829 Maria Lodovica Mungersdorff, geb. Thorn 27.08.1789, naaister (1829), overl. Thorn 12.06.1846|b|, d.v. Joannes Jozephus Mungersdorff en Maria Margaretha Simons; tr. 1e

[27] Mechtildis Roumen, geb. Ohé en Laak ca. 1759, overl. Beek (L) 22.12.1826, d.v. Gerard Roumen en Anna Suilen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Paulussen, geb. Thorn ca. 1797, overl. Beek (L) 13.07.1861, tr. Maria Catharina Schümmerz.

2.                   Gertrudis Elisabeth Paulussen, geb. Ohé en Laak ca. 1800; volgt [13].

3.                   Thomas Paulussen, geb. Thorn 05.04.1806.

 

Noten: |a| geb. Ohé en Laak, oud 86 jaar (>geb.. ca. 1759); |b| Maria Louisa.

 

[28] Cornelus Berghmans, ook Cornelis Bergmans, tr.

[29] Anna Catharina Kessels.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Lambert Berghmans, geb. Baarlo ca. 1783; volgt [14].

2.                   Christoffel Bergmans, geb. Baarlo ca. 1786, overl. Baarlo (Maasbree) 29.07.1836.

3.                   Thilman Bergmans, geb. ca. 1790, overl. Baarlo (Maasbree) 04.01.1841.

 

[30] Hendrikus Wolters, Henri, geb. Bree ca. 1786/1787, landbouwer, overl. Bree 20.01.1816, z.v. Jean Wolters en Jeanne Janssen; tr. Maasbree 14.05.1811|a|

[31] Johanna Hermans, Jeanne, geb. Bree ca. 1787, landbouwster, overl. Maasbree 10.01.1821, d.v. Guillaume Hermans, Willem/Wilhelmus, en Beatrix Peeters; tr. 2e Maasbree 26.03.1818 Christiaan Geurts, geb. Bree ca. 1784, akkerman, overl. Helden 12.02.1846, z.v. Gofffried Geurts en Joanna Janssen.

     CG tr. 1e voor 1816 Joanna Janssen, geb. ca. 1771, overl. Bree (Maasbree) 29.02.1816, d.v. Joannes Janssen en Agnes Simons; tr. 3e Maasbree 16.08.1821 Gertrudis Gijsen, geb. Maasbree ca. 1798, overl. Helden 12.01.1828, d.v. Petrus Gijsen en Catharina Peters; tr. 4e Helden 12.08.1828 Maria Josepha Meeuwissen, geb. Neer ca. 1792, akkermeid (1828), overl. Helden 17.12.1853, d.v. Willem Meeuwissen en Dorothea Joosten.

Uit het huwelijk Wolters-Hermans:

1.                   Margaretha Wolters, geb. Baarlo (Maasbree) 12.02.1812; volgt [15].

2.                   Jean Wolters, geb. Maasbree 16.01.1814.

Uit het huwelijk Geurts-Hermans:

3.                   Johannes Geurts, geb. Maasbree 26.01.1819, overl. Maasbree 11.07.1866, tr. Maasbree 16.01.1856 Elisabeth Teeuwen, geb. Maasbree 26.10.1821, dienstmeid (1851), overl. Maasbree 19.04.1884, d.v. Henricus Teeuwen en Mathea Boots.
     ET tr. 1e Maasbree 30.04.1851 Petrus Joannes Haenen, geb. Maasbree 08.01.1821, landbouwer, overl. Maasbree 19.06.1854, z.v. Mathijs Haenen en Petronella Vaessen.

4.                   Henricus Geurts, geb. Maasbree 28.12.1820, dagloner, overl. Horn 14.10.1895, tr. Horn 08.12.1844 Petronella Klompen, geb. Horn 05.07.1819, overl. Horn 01.05.1907, d.v. Jan Klompen, dagloner, en Gertrudis Simons, dagloonster.

 

Noten: |a| bruidegom Henri, bruid Jeanne.

 


Bijlage A

 

[32] Pieter Bolkestein, Petrus, geb. Amsterdam ca. 1764/1766, molenaarsknecht (1822), overl. Voorburg 19.04.1830|e|, otr. Amsterdam 27.10.1791|d|

[33] Johanna Elisabeth Fremie, geb. Amsterdam ca. 1773, overl. voor 1817.

     – Er is een Pieter Bolkestijn, ged. Delft (Oude Kerk) 28.12.1866, z.v. Willem Bolkestijn en Maria Buijs.

     – Er is een Joanna Elisabeth Fremie, ged. Delft (Parochie St.Joseph) 06.06.1769, d.v. Lambertus Fremie en Joanna Maria Claessens.

Uit dit huwelijk (vader ook Balkestein/Bolkesteijn):

1.                   Joanna Maria Bolkestein, ged. Delft 08.12.1792, bouwmeid (1822), overl. Delft 23.08.1832|b|, tr. Hof van Delft 09.05.1822 Johan Henrich Joseph Uphus, geb. Hopsten (Pruissen)|c| ca. 1789, boerenarbeider, z.v. Johann Henrich Upsus en Anna Maria Gellemeijer.

2.                   Lambertus Bolkesteijn, ged. Delft 25.03.1795.
= w.s. Albertus Bolkesteijn, geb. Delft ca. 1796, arbeider, overl. Delft (Gasthuis aan de Koornmarkt) 16.11.1817|a|.

3.                   Hermina Bolkestein, ged. Delft 10.02.1797.

4.                   Joannes Balkestein, ged. Delft 01.04.1799; volgt [16].

5.                   Joannes Petrus Bolkestein, ged. Delft 22.04.1801.

 

Noten: |a| vader Pieter Bolkesteijn, moeder Elisabet Freni; |b| vader Petrus Bolkestein; |c| nu in Region Tecklenburger Land, Kreis Steinfurt, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |d| bruidegom in akte Bolkestijn, tekent met Bolkestein, bruidegom ‘van Amst.’ oud 25 jaar, bruid ‘van Amst.’oud 18 jaar, ouders van bruidegom en bruid overleden; |e| oud 66 jaar.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren