Henri Bernard Beer (1909-1994)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2020 (laatst herzien april 2024)

 


 

[1] Henri Bernard Beer, geb. Amsterdam 07.04.1909,   chemicus (1940), directeur Scientific Research Society te Essen (België), eredoctoraat Eindhoven 02.05.1986|b|, overl. Lugano (Zwitserland) 27.10.1994.

– Interview in TH Berichten jaargang 28 no.33 van 02.05.1986.

 

Noten: |b| erepromotor: E. Barendrecht (1924-1998).

 

[2] Samuel Beer, geb. Amsterdam 13.02.1877, grossier (1913), koopman (1919), manufacturier (1930), overl. ’s-Gravenhage 08.07.1930, tr. Zaandam 27.02.1913
[3] Cornelia Schut, geb. Alkmaar 09.07.1879, overl. ’s-Gravenhage 07.10.1945.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henri Bernard Beer, geb. Amsterdam 07.04.1909; volgt [1].

2.                   Sophia Beer, geb. Amsterdam 17.01.1912, overl. Tilburg 12.10.1980, tr. ’s-Gravenhage 11.09.1940 Albertus Cornelis Nunnink, geb. Zutphen 25.02.1902, commies bij het Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, z.v. Albertus Koenraad Nunnink, landmeter bij het kadaster, en Jeanne Félicie Françoise de Smet.

3.                   Siegfried Kornelis Beer, geb. Naarden ca. 1914, overl. Heemstede 08.11.1919.

4.                   Nannette Beer, geb. Heemstede 21.03.1918.

5.                   Ernst Beer, geb. Heemstede 05.11.1919.

 

[4] Barend Samuel Beer, geb. Amsterdam 17.12.1841, koopman (1873,1900), grossier in horloges (1901), koopman (1905), grossier (1913), overl. voor 1930, tr. Amsterdam 20.08.1873

[5] Louisa Monk, geb. Amsterdam 06.09.1844, overl. Amsterdam voor 09.04.1891.

Uit dit huwelijk:

1.                   Frederika Beer, geb. Amsterdam 19.10.1874, overl. Amsterdam 08.10.1910, tr. Amsterdam 17.11.1896 Louis van Gelder, geb. Amsterdam 20.07.1865, handelsagent, overl. Sobibor 26.03.1943, z.v. Abraham Michaël Emanuel van Gelder, koopman, en Rijntje Simons.
     LvG tr. 2e Amsterdam 11.06.1912 Rosalie Frank, geb. Zierikzee 05.01.1867, overl. ’s-Gravenhage 22.01.1934, d.v. Abraham Izaak Frank, goud- en zilverkashouder, en Katootje Goudsmit.

2.                   Nannette Beer, geb. Amsterdam 11.12.1875, bezoekster contr.commissie, overl. 04.11.1960, tr. Amsterdam 10.07.1900 Hijman Pop, geb. Amsterdam 05.01.1866, arts, overl. Amsterdam 26.12.1913, z.v. Samuel Leendert Pop en Carolina Kutscher.

3.                   Samuel Beer, geb. Amsterdam 13.02.1877; volgt [2].

4.                   Isaac Beer, geb. Amsterdam 05.02.1878, grossier in horloges, overl. Sobibor 23.04.1943, tr. Amsterdam 15.10.1912 Bertha Goudeket, geb. Amsterdam 23.04.1885, overl. Amsterdam 15.12.1935, d.v. Joseph Goudeket, juwelier, en Henriette Pop.

5.                   Sophia Beer, geb. Amsterdam 04.11.1879, overl. Sobibor 23.07.1943, tr. Amsterdam 12.11.1901 Alexander Ezechiel Cohen, geb. Arnhem 25.06.1874, uitgever, overl. Amsterdam 15.05.1940, z.v. Ezechiel Godert Cohen, boekhandelaar (1874), uitgever (1901), en Ester Cohen.

6.                   Hanna Beer, geb. Amsterdam 03.04.1884, kinderverzorgster Joodse Raad 17.03.1943, overl. na 1943, tr. Amsterdam 14.06.1905 Jacob Mozes Jacobson, geb. Amsterdam 07.10.1878, koopman (1933), handelaar in metalen (1943), overl. Westerbork 13.04.1943, z.v. Isaac Jacobson en Bettij Goldschmidt.

7.                   Henri Beer, geb. Amsterdam 24.09.1885, koopman Ind. prod., ass. bezorger, overl. Sobibor 23.04.1943.

 

[6] Willem Schut, geb. Alkmaar 04.01.1857, tabakskerver (1879,1886,1893), fabrieksarbeider (1913), overl. voor 1918, tr. Alkmaar 09.03.1879

[7] Helena Helleman, geb. Alkmaar 19.12.1858, dienstbode (1879), overl. na 1918.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Schut, geb. Alkmaar 09.07.1879; volgt [3].

2.                   levenloze zoon, Alkmaar 15.06.1886.

3.                   Hendrik Hugo Schut, geb. Alkmaar 09.07.1887, werkman (1921), arbeider bierbrouwerij, overl. Amsterdam 14.05.1970, tr. Amsterdam 08.12.1921 Aaltje Zwart, geb. Amsterdam 12.01.1893, overl. Amsterdam 13.12.1968, d.v. Pieter Zwart, grossier, en Eva Femmia Hobijn.

4.                   Elisabeth Geertruida Schut, geb. Alkmaar 29.05.1890, overl. na 1953, tr. Amsterdam 28.02.1918 Pieter Gerrit Kerner, geb. Watergraafsmeer 27.10.1888, boekhouder, overl. Amsterdam 05.12.1953, z.v. Pieter Gerrit Kerner en Johanna Hendrika Wiljouw.

5.                   Hugo Schut, geb. Alkmaar 08.02.1893, werkman, tr. Amsterdam 22.03.1923 Jacoba Wilhelmina Wijnen, geb. Utrecht 04.11.1891, d.v. Jacobus Wijnen, schoenmaker, en Wilhelmina Barendina Klaassen.

 

[8] Samuel Barend Beer, geb. Amsterdam ca. 1806, commissionair (1838), koopman (1865), overl. na 1873, tr. Amsterdam 23.05.1838

[9] Vrouwtje de Jonge, geb. Amsterdam ca. 1812, overl. tussen 1865 en 1873.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sipora Beer, geb. Amsterdam 14.05.1839, tr. Amsterdam 03.07.1865 Joël Drielsma, geb. Leeuwarden 10.08.1834, koopman, z.v. Jonas Benjamins Drielsma, handelaar in effecten, en Froukje Joseph van Gelder.

2.                   Isaac Beer, geb. Amsterdam 24.04.1840, koopman (1873).

3.                   Barend Beer, geb. Amsterdam 17.12.1841; volgt [4].

 

[10] Salomon Simon Monk, geb. Amsterdam ca. 1779/1780, commissionair (feb1833), gekwalificeerd collecteur in de Nederlandsche Loterij (mei1833,1836), overl. Amsterdam 28.04.1845; otr. 1e Amsterdam 06.05.1803 Saartje Polack, ook Sara, geb. Amsterdam ca. 1776/1777, overl. Amsterdam 10.01.1832, d.v. Zadock Polack en Eva Salomon; tr. 2e Amsterdam 03.05.1833 Truitje Kalker, geb. ca. 1804/1806, overl. (kraambed) Amsterdam 30.12.1834, d.v. David Emanuel Kalker en Vrouwtje Joseph Kalker; tr. 3e Amsterdam 13.05.1836 

[11] Hanna Franck, geb. ’s-Gravenhage ca. 1808, overl. Amsterdam 26.06.1880.

Uit het huwelijk Monk-Polack (moeder Polak):

1.                   Hanna Monk, geb. Amsterdam ca. 1812/1813, overl. Amsterdam 01.09.1840, tr. Amsterdam 22.02.1833 Meijer Kalker, geb. Amsterdam ca. 1808, commissionair (1842,1874), commissionair in effecten (1880,1884), overl. [Amsterdam] tussen 1887 en 1900, z.v. David Emanuel Kalker en Vroutje Joseph Kalker.
     MK tr. 2e Amsterdam 10.03.1842 Judica Norden, geb. Amsterdam ca. 1819/1820, overl. [Amsterdam] tussen 1880 en 1883, d.v. Magnus Levie Norden, commissionair, en Henriette Samuel Pinto.

Uit het huwelijk Monk-Kalker:

2.                   zoon Monk, geb. Amsterdam 26.12.1834.

Uit het huwelijk Monk-Franck (vier kinderen in 1845):

3.                   Rachel Monk, geb. Amsterdam 17.04.1838, overl. voor 1913, tr. Amsterdam 14.12.1865 Nathan Andries, geb. ’s-Gravenhage 24.10.1830, koopman (1873), overl. Watergraafsmeer 24.11.1913, z.v. Eliazer Simons Andries en Rosette Sijmons.

4.                   Debora Monk, geb. Amsterdam 14.08.1839, tr. 1e Amsterdam 04.11.1858 Akib Lehren, geb. Amsterdam 21.05.1833, juwelier, overl. Amsterdam 19.11.1876, z.v. Meijer Lehren, commissionair, en Frederica Levij Samuels; tr. 2e Amsterdam 18.01.1883 Salomon Leeuwensteen, geb. Amsterdam 29.01.1844, koopman, z.v. Samuel Davids Leeuwensteen en Elisabeth Eliazer Rubens.
     SL tr. 1e Gitta Kahn, overl. voor 1883.

5.                   Simon Monk, geb. Amsterdam 19.07.1841, collecteur der Staatsloterij (1889.1909), lid der firma Eitje & Co, overl. Nice 14.02.1909, tr. Amsterdam 08.04.1862 Nanette Polack, geb. Amsterdam 15.02.1841, overl. na 1889, d.v. Mozes Joseph Polack, commisssionair, en Carolina de Lima.

6.                   Henriette Monk, geb. Amsterdam 21.04.1843.

7.                   Louisa Monk, geb. Amsterdam 06.09.1844|a||b|; volgt [5].

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 07.09.184; |b| geb. 09.09 (bevolkingsregister Amsterdam; reg.7 ontbreekt bij FamilySearch, apr’24).

 

[12] Willem Schut, geb. Alkmaar 22.06.1818, onderwijzer (1845,1853), hulponderwijzer (1867,1879), onderwijzer (1882,1885), overl. Alkmaar 07.07.1889, tr. Zaandam 20.09.1846

[13] Cornelia van Ikelen, geb. Zaandam 03.05.1822, overl. Alkmaar 07.09.1885.

Uit dit huwelijk:

1.                   Barbara Johanna Schut, geb. Alkmaar ca. 1847, overl. Alkmaar 07.04.1848.

2.                   Barbara Schut, geb. Alkmaar ca. 1849, overl. Alkmaar 26.02.1890, tr. Alkmaar 22.08.1875 Jacob Hoekmeijer, geb. Alkmaar ca. 1850, timmerman (1875,1890), overl. Alkmaar 01.09.1924, z.v. Dirk Hoekmeijer, timmerman, en Maria Petronella Anacker.
     JH tr. 2e Alkmaar 17.08.1890 Bertha Rijkersen, geb. Purmerend ca. 1862, overl. Alkmaar 04.04.1922, d.v. Klaas Rijkersen en Marijtje van der Post.

3.                   Hendrik Nicolaas Schut, geb. Alkmaar ca. 1851, brievenbesteller, overl. voor 1934, tr. Alkmaar 06.08.1882 Agatha Elisabeth Després, geb. Amsterdam 13.02.1855, overl. Hilversum 08.09.1934, d.v. Jean Henri Alexander Després en Johanna Louisa Kooiman.

4.                   Jan Willem Schut, geb. Alkmaar ca. 1851, winkelbediende (1881), arbeider (1920), overl. Alkmaar 15.04.1920, tr. Alkmaar 03.07.1881 Annetje Wolven, geb. Apeldoorn 28.04.1857, dienstbode (1881), overl. Alkmaar 25.09.1938, d.v. Jacob Wolven, arbeider, en Maria van den Hoek.

5.                   Willem Schut, geb. Alkmaar xx.05.1853, overl. Alkmaar 20.06.1853.

6.                   Hugo Schut, geb. Alkmaar ca. 1855, kolenmolenaarsknecht (1879), korenmolenaar (1880), tr. Alkmaar 16.05.1880 Maartje Heitgeert, geb. Nieuwer-Amstel 06.04.1853, d.v. Klaas Heitgeert en Aaafje van Ikelen.

7.                   Willem Schut, geb. Alkmaar 04.01.1857; volgt [6].

8.                   Agatha Cornelia Schut, geb. Alkmaar xx.03.1859, overl. Alkmaar 18.05.1859.

9.                   Jacob Schut, geb. Alkmaar ca. 1860, timmerman, overl. Alkmaar 30.11.1886.

10.               Cornelia Agatha Schut, geb. Alkmaar ca. 1864, tr. Alkmaar 22.03.1885 Pieter Kooij, geb. Oterleek ca. 1862, huisschilder, z.v. Klaas Kooj, timmerman, en Anthe Temmen.

11.               levenloze dochter, Alkmaar 07.02.1867.

 

[14] Jan Helleman, geb. Alkmaar 17.02.1819, kleermaker (1842,1852), metselaar (1858), werkman (1862), overl. Alkmaar 21.09.1862, tr. Alkmaar 11.12.1842

[15] Johanna Maria Spigt, geb. Alkmaar 05.09.1822, overl. Alkmaar 09.01.1885.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Bernardus Helleman, geb. Alkmaar 17.03.1843, gasstoker, overl. Castricum (Gesticht Duin en Bosch) 26.05.1915|c|, tr. Alkmaar 21.11.1869 Johanna Christina Kesler, geb. Alkmaar ca. 1842, dienstbode (1869), overl. Alkmaar 24.10.1914, d.v. Johanna Christina Kesler.

2.                   Johanna Maria Helleman, geb. Alkmaar ca. 1845, overl. Wormerveer 29.11.1929, tr. Zaandam 18.12.1870 Jan Prinsen, geb. Haarlem 26.11.1844, spoorwegbeambte, overl. Haarlem 23.08.1927, z.v. Wilhelmus Prinsen, baardscheerder, en Wilhelmina van Bourgonje.

3.                   Geertruida Elisabeth Helleman, geb. Alkmaar ca. 1847, dienstbode (1875), tr. Alkmaar 14.11.1875 Antonius Steegers, geb. Bunnik 18.02.1840, timmerman, z.v. Johannes Coenradus Steegers en Henrica Dorrestijn.

4.                   Johannes Bernardus Helleman, geb. Alkmaar xx.10.1848, overl. Alkmaar 13.04.1849.

5.                   Bernardus Helleman, geb. Alkmaar ca. 1849/1850, timmerman, overl. Zeist 09.04.1931, tr. Nieuwer-Amstel 01.11.1876 Johanna Margaretha Nelissen, geb. Alkmaar ca. 1849, overl. Alkmaar 09.03.1920, d.v. Johannes Josephus Nelissen en Johanna Wilhelmina van Bergen.

6.                   Johannes Gerardus Helleman, geb. Alkmaar 30.10.1851, meubelmaker (1879,1886), overl. Santpoort (Bloemendaal) 13.02.1926|b|, tr. Alkmaar 26.08.1886 Maria Anna Stikvoort, geb. Alkmaar ca. 1861, werkster (1908), overl. Amsterdam 06.12.1908|a|, d.v. Bernardus Anthonius Stikvoort, meubelmaker, en Geertruida Maria Termeulen.
     MAS tr. 1e Alkmaar 03.11.1881 Jan Dirk van ’t Woud, geb. Zoeterwoude 17.07.1859, schipper, overl. Alkmaar 03.06.1885, z.v. Jasper van ’t Woud, kalkbrandersknecht (1859), schipper (1881), en Guurtje Taanman.

7.                   levenloze zoon, Alkmaar 28.12.1852.

8.                   Helena Helleman, geb. Alkmaar ca. 1856, overl. Alkmaar 20.11.1857.

9.                   Hendrikus Jacobus Helleman, geb. Alkmaar xx.08.1857, overl. Alkmaar 19.10.1857.

10.               Helena Helleman, geb. Alkmaar 19.12.1858; volgt [7].

11.               Alida Charlotta Helleman, geb. Alkmaar ca. 1861/1862, overl. Alkmaar 25.01.1887, tr. Alkmaar 08.05.1881 Adrianus de Louw, geb. Alkmaar ca. 1855, barbier, overl. Alkmaar 20.02.1947, z.v. Dirk Nicolaas de Louw en Jacoba Landman.
     AdL tr. 2e Alkmaar 27.11.1887 Gezina Veth, geb. De Rijp ca. 1862, overl. Alkmaar 05.12.1899, d.v. Klaas Veth en Alida Gooijer.

12.               Antje Helleman, geb. Alkmaar xx.05.1862, overl. Akmaar 13.09.1862.

 

Noten: |a| overl.akte Haarlem 1908 no.1069; |b| aangifte door twee parkwachters, geen instelling vermeld (overl.akte Bloemendaal 1926 no.42, ook overl.akte Haarlem 1926 no.318); |c| ook overl.akte Alkmaar 1915 no.219.

 

[16] Barend Joel Beer, geb. ca. 1772, koopman (1815,1838), otr. Amsterdam 13.09.1793 (op att. van ’s-Gravenhage)

[17] Sipora Jacob Andries, overl. tussen 1821 en 1838.

Uit dit huwelijk:

1.                   Simon Beer, geb. Amsterdam ca. 1795, koopman, tr. Amsterdam 17.10.1821 Sophia van Lier, geb. Utrecht 24.03.1801, d.v. Alexander van Lier, koopman, en Schoontje Nathan van Lier.

2.                   Joel Beer, geb. Amsterdam ca. 1795/1798, overl. na 1838, tr. Amsterdam 21.06.1815 Judith Beer, geb. Amsterdam ca. 1794, d.v. Samuel Joel Beer en Mariane Isaac Schmalkalden.

3.                   Hartog Beer, geb. Amsterdam ca. 1802, overl. na 1873, tr. Amsterdam 19.08.1834 Fennie Jouklis, geb. Ansterdam ca. 1800, d.v. Abraham Salomon Jouklis en Hester Samson.

4.                   Hannetje Beer, geb., Amsterdam ca. 1804, tr. Amsterdam 15.08.1821 Jacob Mattras, geb. Amsterdam ca. 1800, z.v. Elias Jacob Levij Mattras, loterijdebitant, en Rachel Eliazer Roos.

5.                   Samuel Beer, geb. Amsterdam ca. 1806; volgt [8].

6.                   Henriette Beer, geb. Amsterdam ca. 1808, tr. Amsterdam 21.12 1831 Alexander van Praag, geb. Amsterdam ca. 1812, z.v. Salomon Barend van Praag, splitter in de loterij, en Lea Alexander Cohen.

 

[18] Isak de Jonge, geb. Amsterdam ca. 1776, overl. [Amsterdam] voor 1833, z.v. Jacob Benjamin de Jonge, otr. Amsterdam 10.10.1806|a|, tr. Watergraafsmeer 09.11.1806

[19] Rosalia Cohen, geb. Hannover ca. 1781, overl. [Amsterdam] tussen 1834 en 1838, d.v. Abraham Herz Cohen.

Uit dit huwelijk (moeder ook Rosalie/Rozalie):

1.                   Wolf de Jonge, geb. Amsterdam ca. 1807, commissionair, tr. Amsterdam 04.12.1834 Rosa de Jonge, geb. Keulen ca. 1817, d.v. Salomon Jacobs de Jonge en Julie Löb, logementhoudster (1834).

2.                   Fanny de Jonge, geb. Amsterdam ca. 1811, tr. Amsterdam 30.10.1833 Jacob Levien Jacobson, geb. Rotterdam ca. 1805/1806, commissionair (1838), z.v. Abraham Levien Jacobson, makelaar, en Fanny de Jonge.

3.                   Vrouwtje de Jonge, geb. Amsterdam ca. 1812; volgt [9].

4.                   Sara de Jonge, ook Sellij, geb. Amsterdam ca. 1813, overl. Stad Almelo 30.04.1867, tr. Amsterdam 06.06.1837 Jacob Bendien, geb. Denekamp 08.04.1799, koopman (1837), winkelier (1867), overl. Stad Almelo 10.03.1882, z.v. Levij Bendien, koopman, en Hester Hompesch.
     JB tr. 1e Kampen 27.04.1829 Jeannette Stibbe, geb. Kampen 15.03.1803, overl. Stad Almelo 15.05.1831, d.v. Salomon David Stibbe (ca.1759-1840), koopman, en Hanna Alexander Jacobs (ca.1771-1839).
– Het ouderpaar Stibbe-Jacobs vormt tevens de kwartieren [18]/[19] in de kwartierstaat Hans Helmut Adelaar (1916-1983), hoogleraar Twente, en de kwartieren [28]/[29] in de Kwartierstaat Theodoor Heijmans (1898-1941).

5.                   Amalia de Jonge, geb. Amsterdam 03.12.1814, overl. Leeuwarden 11.02.1876, tr. ’s-Hertogenbosch 05.06.1838 Jacob Kann, geb. ’s-Gravenhage 17.10.1812, commissioniar in effecten, overl. ’s-Hertogenbosch 09.06.1865, z.v. Hirschel Kann (-1819) en Berenice Hartog.

6.                   Jacob de Jonge, geb. Amsterdam ca. 1816, koopman, tr. ’s-Gravenhage 10.03.1847 Rozalia Jacobson, geb. Rotterdam 24.02.1818, d.v. Isaac Levien Jacobson en Bertha Löwenstam.

7.                   Salomon de Jonge, geb. Amsterdam ca. 1818, overl. Stad Almelo 20.01.1857.

 

Noten: |a| ‘In naam van de bruid compd Benjn Johannes Beeldsnijder, als proc: hebbende, gepassd te Hanover voor den Nots […] Faber, in dato 1. Octob., alsmede geadd met const van haar vader Abraham Herz Cohen’.

 

[20] Simon Wolf Monk, geb. ‘Hotsplatz{?} in Over Selecien’ ca. 1748, overl. Amsterdam 20.01.1826, tr.

[21] Annaatje Salomon Polak, geb. ca. 1751, overl. (‘aan de gevolgen van een toeval’) Amsterdam 14.04.1806.

Uit dit huwelijk (twee kinderen in 1806):

1.                   Salomon Simon Monk, geb. Amsterdam ca. 1780; volgt [10].

 

[22] Levij Franck, geb. Pappenlauer|a| ca. 1769/1774 of Wurtsburg|d| 1765, koopman (1812,1836), overl. ’s-Gravenhage 17.12.1836, z.v. Hijman Haijum en Debora N; otr. Amsterdam 06.05.1803|b|

[23] Martha Hollander, geb. Altona|e| ca. 1768/1769/1772, overl. ’s-Gravenhage 18.01.1848, d.v. Joseph Levij Hollander en Hanna N.

Uit dit huwelijk (moeder ook Maate/Maathe/Martha):

1.                   Debora Frank, geb. ‘s-Gravenhage ca. 1806/1807, overl. Alkmaar 02.04.1826, tr. ’s-Gravenhage 22.06.1825 Abram Prins, ook Abraham, geb. Alkmaar ca. 1802, koopman (1825,1827), loterijdebitant (1858), koopman (1861), overl. Alkmaar 29.03.1861, z.v. Isaac Prins, koopman, en Judith Philip Houthakker.
     AP tr. 2e Bergen op Zoom 22.03.1827 Rachel van Broek, geb. Bergen op Zoom ca. 1803/1807, overl. Alkmaar 21.11.1883, d.v. Salomon Lazarus van Broek, koopman, en Eva André.
     RvB tr. 1e Bergen op Zoom 21.04.1824 David Worms, geb. ’s-Gravenhage ca. 1794/1797, koopman, overl. ’s-Gravenhage 03.08.1824|f|, z.v. Abraham David Worms en Engeltie Markus.

2.                   Hanna Franck, geb. ’s-Gravenhage ca. 1808; volgt [11].

3.                   Rosette Franck, geb. ’s-Gravenhage 02.03.1812|c|, overl. ’s-Gravenhage 07.02.1867, tr. ‘s-Gravenhage 24.04.1844 Emanuel van Oven, geb. ca. 1808, geëmployeerde (1844), koster (1867,1885), overl. ’s-Gravenhage 25.06.1885, z.v. Samuel van Oven en Sara van Oven.

4.                  

 

Noten: |a| w.s. Poppenlauer, nu Ortsteil van Maßbach, Landkreis Bad Kissingen, Region Unterfranken, Bundesland Bayern; |b| bruidegom Levie Heijmans Frank, van Pappeloir, oud 29 jaar, vader v/d bruidegom Hijman Frank, woont Pappeloir, bruid Matha, oud 31 jaar; |c| vader geb. Wurtsburg, oud quarante sept ans, moeder geb. Altona oud quarante quatre ans (geb.akte ’s-Gravenhage 1812 no.124); |d| nu Würzburg, Region Unterfranken, Bayern; |e| nu Bezirk van Hamburg; |f| e.v. van den Broek (overl.akte ’s-Gravenhage 1824 no.694).

 

[24] Johannes Schut, geb. Alkmaar ca. 1777/1778, zilversmid (1818), commies (1827), overl. Alkmaar 08.08.1827, z.v. Rutgerus Schut en Dirkje Schipper; tr. Alkmaar (stadstrouw) 12.04.1801

[25] Barbera Weers, geb. Alkmaar ca. 1781, werkster (1830), overl. Alkmaar 08.03.1830, d.v. Jan Weers en Femmetje Parker.

Uit dit huwelijk (vader ook Jan, moeder ook Barbara, ook Weerts):

1.                   Ruthgerus Schut, ged. Alkmaar (Grote Kerk) 31.05.1801.

2.                   Rutgert Schut, geb. Alkmaar 30.11.1802, ged. Alkmaar (Grote Kerk) 19.12.1802, schutter bij de tweede afdeling landelijke Groninger Schutterij in garnizoen te Nijmegen (1833), ijzergietersknecht (1865), overl. Groningen 28.01.1865, tr. Groningen 15.09.1833|b| Henrica Derkink, geb. Groningen ca. 1807, arbeidster, overl. Groningen 28.10.1885, d.v. Gerrit Derkink, kleermaker, en Elizabeth Bernards.

3.                   Johanna Schut, ged. Alkmaar (Grote Kerk) 23.12.1804, overl. Alkmaar (in het Gasthuis) 08.05.1845, tr. Alkmaar 12.09.1841 Hermanus Grotewillink, ook Grootewillink, geb. Alkmaar ca. 1815/1816, blekersknecht (1841), arbeider (1845,1849), overl. Alkmaar 11.01.1849, z.v. Jan Grotewillink en Johanna Nieuwkamp.

4.                   Johannes Schut, ged. Alkmaar (Grote Kerk) 20.12.1809, w.s. jong gestorven.

5.                   Johannes Schut, geb. Alkmaar 02.06.1811, ged. Alkmaar (Grote Kerk) 12.06.1811, overl. Alkmaar 28.10.1820.

6.                   Simon Schut, ged. Alkmaar (Grote Kerk) xx.05.1811, overl. Alkmaar 19.08.1811.

7.                   Willemina Schut, geb. Alkmaar ca. 1815, tr. Alkmaar 10.11.1844 Edward Purell, ged. Amsterdam (Engels Episcopale Kerk) 11.12.1805|c|, venter, z.v. Edward Purell en Mary Verkuil.

8.                   Willem Schut, geb. Alkmaar xx.09.1816, overl. Alkmaar 31.10.1816.

9.                   Willem Schut, geb. Alkmaar 22.06.1818|a|; volgt [12].

10.               Hugo Schipper Schut, geb. Alkmaar ca. 1820, arbeider (1845), metselaar (1858,1876), overl. Alkmaar 14.01.1876, tr. 1e Alkmaar 24.08.1845 Catharina van den Idsert, geb. Alkmaar ca. 1824, koopvrouw (1858), overl. Alkmaar 09.01.1858, d.v. Gerrit van den Idsert en Johanna Koppers; tr. 2e Alkmaar 15.05.1859 Alida Hubbeling, geb. Enkhuizen 22.12.1825, dienstbode (1859), overl. Enkhuizen 29.12.1891, d.v. Klaas Hubbeling en Adriana Vrijdag.
     AH tr. 2e Enkhuizen 22.05.1884 Arend Frankfort, geb. Enkhuizen 06.10.1826, arbeider, overl. Enkhuizen 27.08.1886, z.v. Jan Frankfort en Geesje Blom.
     AF tr. 1e Aaltje Paltsgraaf; tr. 2e Enkhuizen 14.07.1881 Jansje Bakker, geb. Enkhuizen 10.08.1824, overl. Enkhuizen 21.05.1882, d.v. Luit Woutersz Bakker en Klaasje Koster.
     JB tr. 1e Rotterdam 10.08.1870 Jan de Jager, geb. Rotterdam 21.03.1824, koopman, overl. voor 1881, z.v. Pieter de Jager, metselaarsknecht, en Hendrika Florentia van der Meulen.
     JdJ tr. 1e Angenita Margaretha de Jager, overl. voor 1870.

11.               Charlotta Schut, geb. Alkmaar xx.08.1821, overl. Alkmaar 25.11.1821.

 

Noten: |a| moeder Barbara Weerts (geb.akte Alkmaar 1818 no.143); |b| vader v/d bruidegom in leven zilversmidsgezel (huw.akte Groningen 1833 no.151); |c| illigetimate child of Mary Verkuil by Edward Purell of London.

 

[26] Hendrik van Ikelen, geb. Zaandam 16.02.1791, ged. Zaandam 20.02.1791, timmermansknecht (jan1816), timmerman (jun1816,1846), overl. Zaandam 15.11.1857, z.v. Maarten van Ikelen en Crelisje Jans Silles; tr. Zaandam 28.01.1816

[27] Anna Woudenberg, ged. Zaandam (rk) 07.08.1786, overl. Zaandam 10.10.1852, d.v. Johannis Woudenberg en Aafje van de Kamer.

Uit dit huwelijk (moeder ook Janna/Jannetje/Johanna):

1.                   Martinus van Ikelen, geb. Zaandam 20.06.1816, timmerman, overl. Groningen 12.08.1891, tr. Groningen 18.08.1842 Stijntje Erenstein, geb. Groningen ca. 1808, overl. Groningen 30.08.1895, d.v. Johannes Erenstein, timmerman, en Grietje Erens.

2.                   Jacob van Ikelen, geb. Zaandam 04.09.1818, tuinman (1842), touwslager (1845), overl. Zaandam 13.12.1845, tr. Zaandam 10.04.1842 Neeltje Bloemendaal, geb. Zaandam 16.08.1817, overl. Zaandam 08.02.1849, d.v. Adam Bloemendaal, turftonder, en Trijntje de Boer.

3.                   Aafje van Ikelen, geb. Zaandam 08.03.1820, tr. 1e Zaandam 27.08.1843 Klaas Heitgeert, geb. ca. 1813, pelder, overl. voor 1872, z.v. Hendrik Heitgeert en Grietje Mars; tr. 2e Alkmaar 06.10.1872 Dirk Nicolaas de Louw, geb. Alkmaar ca. 1815, baardscheerder (1848,1855), barbier (1872), overl. Alkmaar 17.01.1881, z.v. Adrianus de Louw en Jannetje Botvanger.
     DNdL tr. 1e Alkmaar 11.06.1848 Jacoba Landman, geb. Enkhuizen ca. 1809, overl. Alkmaar 05.10.1854, d.v. Cornelis Landman, arbeider, en Aaltje Semeijns; tr. 2e Alkmaar 04.02.1855 Grietje Maas, geb. Monnickendam ca. 1823, overl. voor 1872, d.v. Klaas Maas en Harmina Hartog.
     JL tr. 1e Lodewijk Hendrik Clauzing, overl. voor 1854.

4.                   Cornelia van Ikelen, geb. Zaandam 03.05.1822; volgt [13].

5.                   Johanna van Ikelen, geb. Zaandam 15.06.1824, overl. Zaandam 02.06.1835.

6.                   Johannes van Ikelen, geb. Zaandam 14.02.1826, timmermansknecht (1849), timmerman (1872), overl. Zaandam 11.05.1913, tr. 1e Zaandam 02.09.1849 Maartje Snijder, geb. Zaandam 06.04.1826, overl. Zaandam 12.07.1870, d.v. Cornelis Snijder en Maartje van de Briel; tr. 2e Zaandam 30.06.1872 Constansi Geertruida Frederica Krebs, geb. Voorhout 20.07.1843, overl. Zaandam 15.10.1921, d.v. Joannes Gotfried Krebs, arbeider, en Elisabet Geertrui Bos.

 

[28] Hendrik Helleman, geb. Hoorn ca. 1781/1784/1788, schoenmaker, overl. Alkmaar 14.09.1829, z.v. Barend Helleman en Grietje van Heerden; tr. Alkmaar (stadstrouw) 23.04.1809

[29] Femmetje Bos, geb. Alkmaar ca. 1787/1791, turftonster (1832), overl. Alkmaar 11.12.1832, d.v. Jan Bos en Helena Termaat.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje Helleman, ged. Alkmaar (Grote Kerk) 23.08.1809, overl. Alkmaar 12.08.1826.

2.                   Helena Helleman, ged. Alkmaar (Grote Kerk) 27.02.1811, overl. Alkmaar 06.08.1874, tr. Alkmaar 30.07.1843 Hendricus Jacobus Sonnevelt, geb. ca. 1811, kantoorbediende, overl. Alkmaar 18.04.1886, z.v. Jacob Sonnevelt, kleermaker, en Anna Maria Everhart.
     HJS tr. 1e Alkmaar 10.09.1837 Maria Elisabeth Witte, geb. Alkmaar ca. 1814, dienstbaar (1837), overl. Alkmaar 12.10.18411, d.v. Hajo Hendrik Witte, steenhouwer,en Maria Hak; tr. 3e Alkmaar 13.12.1874 Jacomina Zondag, geb. Alkmaar ca. 1815, overl. Alkmaar 10.03.1902, d.v. Roelof Zondag en Janna Bouhuijs.

3.                   Antje Helleman, geb. Alkmaar ca. 1815, tr. Amsterdam 31.01.1866|a| Cornelis Hoetjes, geb. Zijpe 18.09.1819, aanspreker, z.v. Jan Hoetjes, arbeider, en Baafje Dekker.

4.                   Jan Helleman, geb. Alkmaar 17.02.1819; volgt [14].

5.                   Alexandrina Helleman, geb. Alkmaar ca. 1820, overl. Alkmaar 01.10.1822.

6.                   Alexandrina Helleman, geb. Alkmaar 17.12.1822, overl. Tweede Etablissement der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen (Norg) 10.06.1834.

7.                   Margaretha Helleman, geb. Alkmaar 10.10.1824, overl. Eerste Etablissement der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen (Norg) 26.02.1834.

8.                   Hendrik Helleman, geb. Alkmaar 11.03.1826, overl. Eerste Etablissement der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen (Norg) 30.10.1833.

9.                   Karel Helleman, geb. Alkmaar xx.11.1828, overl. Alkmaar 09.11.1828.

10.               Gerrit Helleman, geb. Alkmaar ca. 1830, overl. Alkmaar 01.02.1832.

11.               Dirk Helleman, geb. Alkmaar 15.02.1830, huisverver, overl. Leiden 26.12.1877, tr. Leiden 24.09.1856 Maria van der Lelie, geb. Leiden 21.11.1833, d.v. Bartholomeus van der Lelie, sjouwer, en Cornelia de Gunst.

 

Noten: |a| moeder v/d bruid Jannetje (huw.akte Amsterdam reg.1 fol.50v 1866).

 

[30]

[31] Geertruij Elisabeth Ekhard, geb. Deventer ca. 1800, huishoudster (1822), overl. Alkmaar 21.01.1848|e|, d.v. Johannes Ekhard, tabaksverkoper, en Johanna Klijn; tr. Alkmaar 04.01.1824|b| Johannes Spigt, geb. Alkmaar 20.12.1804, geweermaker (1842), kolonist (1859), overl. Derde Gesticht te Veenhuizen (Norg) 10.05.1859|d|, z.v. Jacob Spigt, tapper, en Engeltje Krijgsman.

Kind (erkend in 1842|c|):

1.                   Johanna Maria Spigt, geb. Alkmaar 05.09.1822|a|; volgt [15].

 

Noten: |a| aangifte door Catharina van Scharenburg, oud 59 jaar, stadsvroedvrouw, moeder Elisabeth Hekhart (geb.akte Alkmaar 1822 no.294 & geb.akte Alkmaar 05.10.1842 no.285); |b| geen wettiging (huw.akte Alkmaar 1824 no.1); |c| erkend door Johannes Spigt en Geertruij Elisabeth Ekhard (geb.akte Alkmaar 05.10.1842 no.285); |d| geen partner vermeld (overl.akte Norg 1859 no.77); |e| overledene Eckhart, moeder Kleijn, e.v. Jan (overl.akte Alkmaar 1848 no.76).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren (en enkele andere markante figuren)