Dirk Hendrik Bekkering (1921-2009)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien mei 2020)

 


 

[1] Dirk Hendrik Bekkering, geb. Djombang 10.03.1921, examen HBS-B (Soerebaja 1939), ingenieur technische natuurkunde (Delft 1948), hoogleraar Eindhoven (1969-), overl. La Nucia (Spanje) 04.01.2009, tr. Elly E. Evers, examen HBS-B (Soerabaja 1939)|a|, overl. voor 2009.

 

Noten: |a| De Indische courant 13.06.1939.

 

[2] Hendrik Bekkering, geb. Groningen 10.12.1891, student rechtsgeleerdheid Groningen 19.10.1911, student rechtsgeleerdheid Leiden 16.10.1915, mr., buitengewoon substituut-griffier bij de Raad van Justitie te Batavia (benoemd 13.10.1917), voorzitter landraad Djombang (benoemd 30.01.1920; met verlof 05.11.1923), substituut-officier van justitie bij de Raad van Justitie te Batavia (benoemd 16.01.1925), griffier bij de Raad van Justitie te Batavia (benoemd 04.09.1926), weer substituut-officier van justitie (benoemd 03.10.1928), officier van justitie bij de Raad van Justitie te Medan (benoemd 06.07.1929; met verlof 04.09.1931), lid van de Raad van Justitie te Makassar (benoemd 23.06.1932), officier van justitie bij de Raad van Justitie te Medan (benoemd 18.01.1933), officier van justitie bij de Raad van Justitie te Soerabaja (benoemd 03.12.1934; verlof 18.07.1939; herbenoemd 13.04.1940), OON, overl. Velp 04.12.1971, crem. Dieren 08.12.1971, tr Ambarawa 26.11.1917|a|

[3] Bernhardine Christine Roelfsema, Dies, geb. Ambarawa 10.07.1895, overl. Koudum (Nijefurd) xx.12.1984, crem. Groningen 04.12.1984.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Jans Bernardine Bekkering, geb. Soerabaja 27.11.1918, tr. Lubbe Eden Meijer, geb. ca. 1916, huisarts te Koudum (1946-1975), overl. Oudemirdum 11.01.1983, crem. Lelystad 15.01.1983.

2.                   Dirk Hendrik Bekkering, geb. Djombang 10.03.1921; volgt [1].

 

Noten: |a| 26.11 in annonce collectie Centraal Bureau voor Genealogie, 28.11 in Nieuw Adresboek 1918, Kleian, dl. 1, BS, p.3.

 

[4] Dirk Bekkering, geb. Groningen 03.05.1861, (huis)schilder (1889,1906), overl. Groningen 29.09.1935, tr. Groningen 16.02.1889

[5] Jantje Jan Boekmeijer, geb. Groningen 16.07.1865, overl. Groningen 17.09.1942.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trinette Annette Bekkering, geb. Groningen 29.01.1890, student wis- en natuurkunde Groningen 17.11.1910, lerares Lyceum te Meppel, overl. Zwolle 20.10.1950|a|, begr. Groningen (Noorderbpl.) 24.10.1950.

2.                   Hendrik Bekkering, geb. Groningen 10.12.1891; volgt [2].

3.                   Margareta Annette Bekkering, geb. Groningen 04.06.1906, overl. na 1971, tr. J. Engels.

 

Noten: |a| ook overl.akte Meppel 1950 no.217.

 

[6] Hendrik Lukas Roelfsema, geb. Veendam 06.05.1865|d|, student geneeskunde Groningen 24.09.1884, officier van gezondheid (1894,1906), kno-arts (1930), dirig. Officier van gezondheid 1e kl. b.d. KNIL (1953), overl. ’s-Gravenhage 06.02.1953, crem. Driehuis-Westerveld 10.02.1953; tr. 2e Soerabaja 1920|b| Catharina Maria Wesselink, T., geb. Beerta 24.03.1874, onderwijzeres 3e klasse (benoemd 17.06.1905), onderwijzeres 2e klasse aan de Mulo afd. A.M.S. te Soerabaja (benoemd 27.11.1918), oprichtster Vereeniging voor onderwijs aan doofstomme en slechthoorende kinderen in Ned.-Indië (1930)|a|, gepensioneerd onderwijzeres 2e kl. b/d openbare Europese lagere meisjesschool te Cheribon (1931)|c|, overl. ’s-Gravenhage 29.12.1954, d.v. Jan Harmanus Wesselink (ca.1838-1932), commies, en Geertruida Bontkes (-1915); tr. 1e Groningen 11.10.1894

[7] Elisabeth Krings, geb. Groningen 19.02.1870, overl. Soerabaja 21.11.1918.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bernhardine Christine Roelfsema, geb. Ambarawa 10.07.1895; volgt [3].

2.                   Christine Catharine Auguste Jeannette Roelfsema, Tini, geb. Groningen 07.05.1906, leerling Internaat van de Normaalschool te Zetten|f|, overl. (noodlottig ongeval) Valburg 26.06.1926.

 

Noten: |a| waaruit het Doofstommen-Instituut te Bandoeng voorkomt (De Indische courant 07.12.1939); |b| De Telegraaf 04.02.1920; |c| Algemeen Handelsblad 19.08.1931; |d| per abuis 1864 in het Album Studiosorum Academiae Groninganae, p.357; |f| annonce collectie Centraal Bureau voor Genealogie.

 

[8] Hindrik Bekkering, geb. Groningen 14.05.1825, verwer (1856,1871), huisschilder (1889,1891), overl. Groningen 18.03.1891, tr. Groningen 29.05.1856

[9] Trientje Schuitema, geb. Groningen 05.06.1830, dienstmeid (1856), overl. Groningen 28.06.1903.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze dochter, Groningen 24.07.1857.

2.                   Willem Bernard Bekkering, geb. Groningen 17.06.1858, fotograaf, overl. Groningen 21.06.1902.

3.                   levenloze dochter, Groningen 19.06.1860.

4.                   Dirk Bekkering, geb. Groningen 03.05.1861; volgt [4].

5.                   levenloze dochter, Groningen 29.04.1863.

6.                   Hindrik Bekkering, geb. Groningen 28.05.1864.

7.                   levenloze dochter, Groningen 28.06.1866.

8.                   levenloze zoon, Groningen 02.10.1867.

9.                   levenloze zoon, Groningen 23.10.1869.

10.                levenloze dochter, Groningen 17.08.1871.

 

[10] Aeiko Jan Boekmeijer, geb. Winschoten 03.10.1827, koopman (1856), logementhouder (1861,1892), overl. Groningen 20.01.1892, tr. Beerta 11.12.1856

[11] Anje Reinders Dijksterhuis, geb. Beerta 01.09.1825, overl. Groningen 14.12.1898.

Uit dit huwelijk:

1.                   Reinder Kornelis Boekmeijer, geb. Groningen 15.02.1861, student letteren Groningen 15.01.1879, promotie Groningen 09.02.1895|b|, tr. Rotterdam 07.08.1896 Agatha Elizabeth Ringlever, geb. Rotterdam 05.01.1867, overl. Zwolle 12.05.1943|a|, d.v. Anthonie Willem Ringlever (1833-1896) en Johanna Susanna Hendrina van Reenen (1836-1904).

2.                   Ida Boekmeijer, geb. Groningen 17.04.1863, overl. Groningen 30.09.1865.

3.                   Jantje Jan Broekmeijer, geb. Groningen 16.07.1865; volgt [5].

 

Noten: |a| ook overl.akte Heerde 1943 no.44; |b| proefschrift Adnotationes criticae in oratores Atticos.

 

[12] Jan Roelfsema, geb. Veendam 20.11.1834, zeeman (1859,1869), logementhouder (1871,1900), overl. Hoogezand 19.05.1900, tr. Veendam 26.01.1859

[13] Christina Catharina Walland, geb. Veendam 18.06.1836, overl. Hoogezand 18.01.1907.

Uit dit huwelijk:

1.                   Harmina Roelfsema, geb. Veendam 06.11.1861, overl. Haren 26.06.1945, tr. Hogezand 14.04.1887 Jan de Vries, geb. Wildervank 28.12.1857, leraar HBS (1887), gemeentelijk inspecteur van het lager onderwijs (1921), gemeenteinspectuer van het onderwijs te Amsterdam, overl. Arnhem 05.05.1929, z.v. Roelf de Vries molenknecht, en Hillechien Drenth.

2.                   Hillechina Roelfsema, geb. Veendam 21.10.1863, overl. Groningen 03.01.1926.

3.                   Hendrik Lukas Roelfsema, geb. Veendam 06.05.1865; volgt [6].

4.                   Folkert Hendrik Roelfsema, geb. Veendam 26.08.1867, student geneeskunde Groningen 27.09.1886, oogarts (1931), overl. ’s-Gravenhage 18.06.1948, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 22.06.1948, otr. Amsterdam 02.06.1931, tr. Amsterdam 16.06.1931 Neeltje Margaretha Scheiberlich, geb. Amsterdam 19.06.1900 (akte reg.7 fol.4), d.v. Gerardus Jacobus Scheiberlich, carrosseriemaker, en Cornelia Margaretha van der Wulp.

5.                   Christina Catharina Roelfsema, geb. Veendam 24.12.1869, tr. Hoogezand 27.12.1895 Andries Borgeld, geb. Sappemeer 26.12.1868, student Groningen 19.10.1888, promotie Groningen 10.06.1899, leraar middelbaar onderwijs (1895), leraar HBS Nicolaas Maesstraat te Amsterdam, leraar HBS Mauritskade 58 te Amsterdam (de Derde Hoogere Burgerschool met Vijfjarige Cursus, alias de Derde Vijf) (1901-1929), overl. Amsterdam 03.04.1929, crem. Driehuis-Westerveld 06.04.1929, z.v. Warner Borgeld en Stijntje Kranenborg (-1914).

6.                   Geertruida Reina Fennechiena Roelfsema, geb. Hoogezand 26.12.1871, overl. Zuidhorn 21.10.1947, tr. Zuidhorn 29.05.1908 Jakob Tiessens, geb. Fransum (Aduard) 22.01.1867, landbouwer (1908), overl. Zuidhorn 09.11.1954, z.v. Ties Tiessens en Adriaantje Togtema.

7.                   Marchiena Bartha Catharina Roelfsema, geb. Hoogezand 12.05.1874, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 29.04.1940, tr. Opsterland 01.11.1907 Hendrik Jan Gorter, geb. Drachten (Smallingerland) 20.06.1879, hotelhouder (1939), overl. Stadskanaal (Onstwedde) 31.10.1939, z.v. Hidzer Wiegers Gorter, grutter, en Ymkje Rinsema.

8.                   Jeannette Wicherdine Berendine Roelfsema, geb. Hiogezand 25.10.1877, overl. Zuidhorn 14.09.1942, tr. Hoogezand 30.05.1903 Tjarko Egbertus Weitering, geb. Borgsweer (Termunten) 17.12.1877, boomkweker (1903,1934), RON, overl. Groningen 17.01.1961, begr. Zuidhorn 21.01.1961, z.v. Roelof Weitering, hoofdonderwijzer. en Pieterke Bink.

 

[14] Peter Heinrich August Krings, geb. Neuss 04.02.1842, boekhouder (1869), graanhandelaar (1894), tr. Neuß (Königreich Preußen)|a| 04.06.1869|b|

[15] Bernhardine Müller, geb. Neuss 21.08.1845, ged. Neuss 21.08.1845.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Krings, geb. Groningen 19.02.1870; volgt [7].

 

Noten: |a| nu Neuss, Kreis Rhein-Kreis Neuss, Regierungsbezirk Düsseldorf, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| ingeschreven te Groningen (huw.akte Groningen 15.10.1869 no.306).

 

[16] Berend Bekkering, geb. ca. 1798, kuiper, overl. Groningen 24.05.1856, z.v. Heike Bekkering, kuiper, en Roelfijn Bronneger; tr. Groningen 05.06.1823

[17] Annegien Bontekoe, geb. ca. 1798, overl. Groningen 02.10.1831, d.v. Geert Bontekoe, trekschipper, en Catharina Cornelius Krook.

Uit dit huwelijk:

1.                   Haiko Bekkering, geb. Groningen 31.03.1824, overl. Groningen 19.06.1824.

2.                   Hindrik Bekkering, geb. Groningen 14.05.1825; volgt [8].

3.                   Haiko Bekkering, geb. Groningen 27.08.1828, bakker (1860), arbeider (1877), overl. Groningen 26.05.1877, tr. Winschoten 21.06.1860 Jantje Muntinga, geb. Winschoten 14.07.1825, winkelierster (1857,1860), overl. Groningen 07.07.1883, d.v. Tiemen Jans Muntinga, voerman, rijtuigverhuurder, en Siebelina Sjammes Kramer.
     JM tr. 1e Winschoten 14.03.1850 Jan Middel Koning, geb. Oude Pekela 05.01.1830, buitenvaarder (1850), zeeman (1850,1853), stuurman (1855), overl. Winschoten 19.02.1855, d.v. Harm Roelfs Koning, landbouwer, en Fennechien Pieters Middel.

4.                   Roelfien Bekkering, geb. Groningen 31.12.1830, overl. Groningen 16.10.1831.

 

[18] Derk Geerts Schuitema, geb. ca. 1798, beurtschipper (1823), schuitevoerder (1825), trekschipper (1828,1838), schuitevaarder (1842), koopman (1849), overl. Groningen 31.07.1880, z.v. Geert Berent Schuitema, schuitevaarder, en Trijntje Derks, winkelierster; tr. 2e Groningen 28.04.1859 Hendrikje Meijer, geb. Groningen 17.01.1819, overl. Groningen 06.06.1886, d.v. Jan Meijer, doodgraver, en Dievertje Heikens; tr. 1e Groningen 02.10.1823

[19] Zjitske Bontekoe, geb. ca. 1800, overl. Groningen 07.06.1858, d.v. Hindrik Bontekoe, schuitevaarder, en Catharina Crook.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geert Schuitema, geb. Groningen 17.03.1825, onderwijzer (1852), overl. Groningen 28.12.1913, tr. Groningen 17.06.1852 Hendriktje Visser, geb. Hoogemeeden (Aduard) 02.02.1829, overl. Groningen 05.08.1910, d.v. Berend Sjoerds Visser, onderwijzer, en Aaltje Aikes Veldkamp.

2.                   Catharina Schuitema, geb. Groningen 07.02.1828, overl. Groningen 17.05.1877, tr. Groningen 22.02.1849 Cornelis Wolthekker, geb. Groningen 17.02.1823, broodbakker, overl. Groningen 17.05.1886, z.v. Roelf Perzee Wolthekker, broodbakker, en Egberdina Wilphorst.

3.                   Trientje Schuitema, geb. Groningen 05.06.1830; volgt [9].

4.                   Hindrik Schuitema, geb. Groningen 27.04.1833, verwer, overl. Purmerend 07.02.1904, tr. Groningen 07.03.1857 (echtsch. Groningen 08.10.1880) Albertje ten Veldhuis, geb. Groningen 13.04.1828, overl. Groningen 23.04.1897, d.v. Berend Lammerts ten Velthuis, grutter, en Jantien Berends Bossien.

5.                   Derkien Schuitema, geb. Groningen 10.12.1835, overl. Hoogkerk 01.12.1908, tr. Groningen 29.04.1858 Klaas Heins, geb. Landschaftspolder|a| 09.09.1832, scheepskapitein (1858), schipper (1894), overl. Oldehove 30.07.1894, en Bouchien Berends Nuisker.

6.                   Berend Schuitema, geb. Groningen 18.12.1838, overl. Groningen 21.02.1899.

7.                   levenloze zoon, Groningen 12.07.1842.

 

Noten: |a| destijds in Ostfriesland, Königreich Hannover, nu een Straßendorf  in Gemeinde Bunde, Landkreis Leer, Bundesland Niedersachsen.

 

[20] Jan Aeikes Boekmeijer, geb. Nieuwolda 13.09.1791, landbouwer (1822,1835), schuitevaarder (1849), logementhouder (1855), herbergier (1866), overl. Groningen 29.03.1868, z.v. Eiko Boekmeijer en Gepke Jansen Geutjes, vroedvrouw; tr. Nieuwolda 26.04.1822

[21] Grietje Hindriks Heikens, geb. Winschoten ca. 1794, overl. Winschoten 27.03.1866, d.v. Hindrik Heikens, landgebruiker, en Jantje Harms.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gepke Boekmeijer, geb. Winschoten 22.12.1822, verl. Winschoten 27.07.1894, tr. Winschoten 09.08.1849 Harm Herman Middel, geb. Winschoten 09.03.1820, procureur rechtbank (1820), belastingcommies (1849), overl. Winschoten 05.01.1890, z.v. Koert Harms Middel en Remke Egberts Sterenborg.

2.                   Hendrik Boekmeijer, geb. Winschoten 27.03.1825, overl. Oostereinde (Winschoten) 20.12.1828.

3.                   Aeiko Boekmeijer, geb. Winschoten 03.10.1827; volgt [10].

4.                   Hendrik Boekmeijer, geb. Winschoten 01.05.1830.

5.                   Jan Boekmeijer, geb. Winschoten 24.10.1832, bakker, overl. Nieuwe Pekela 18.08.1862, tr. Nieuwe Pekela 09.05.1855 Jantje Smit, geb. Nieuwe Pekela 02.11.1818, overl. Nieuwe Pekela 09.05.1863, d.v. Jan Franssens Smit, bakker, en Wobbegien Jans Oesten.
     JS tr. 1e Nieuwe Pekela 10.08.1842 Nanno Klaassens Dijkhuis, geb. Nieuwe Pekela 03.02.1813, scheepskapitein (1842), zeekapitein (1844), overl. (verdronken op reis van Batavia) 14.01.1844|b|, z.v. Klaas Harmannus Dijkhuis, landbouwer, en Trientje Jans Mulder; tr. 2e Nieuwe Pekela 18.02.1847 Teko Arends Breeland, geb. Nieuwe Pekela 25.02.1823, buitenvaarder (1847), schipper (1849), overl. (verdronken op reis van Liverpool naar Nerva) 05.06.1849|a|, z.v. Arend Breeland, schipper, en Hinderkien Kornelis Mulder.

6.                   Harm Heikens Boekmeijer, geb. Winschoten 29.11.1835, overl. Oostereinde (Winschoten) 27.09.1836.

 

Noten: |a| extract uit ‘het journaal gehouden aan boord van het Nederlandsche kofschip Ida Reina, gevoerd door Frederik Schipper’ (overl.akte Nieuwe Pekela 08.10.1849 no.83); |b| extract uit ‘het journaal gehouden aan boord an het Nederlandsche barkschip Prins Hendrik, gevoerd door Jan Renken’ (overl.akte Nieuwe Pekela 14.05.1844 no.21).

 

[22] Reinder Kornelius Dijksterhuis, ged. Beerta 27.08.1784, schoolmeester, overl. Beerta 07.10.1844, z.v. Popko Jurjens Dijksterhuis, schoolmeester, en Wieke Reinders Bouwman; tr. Beerta 23.08.1817

[23] Ida Berends Craker, geb. Nieuw Beerta 12.01.1799, overl. Beerta 14.06.1871, d.v. Berend Benes Craker, koopman, en Marieke Cornelius Mellema.

Uit dit huwelijk:

1.                   Berend Reinders Dijksterhuis, geb. Beerta 11.06.1818, koster (1892), overl. Warfhuizen (Leens) 21.02.1892, tr. Loppersum 09.02.1839 Tallina Wolters Birza, geb. Loppersum 05.05.1816, overl. Warfhuizen (Leens) 01.03.1891, d.v. Wolter Jan Birza, goud- en zilversmid, en Grietje Jacobs Haan.

2.                   Popko Dijksterhuis, geb. 28.09.1820, schoolonderwijzer (1848,1856), hoofdonderwijzer (1861,1888), overl. Menaldum (Menaldumadeel) 17.01.1899, tr. Grijpskerk 06.12.1848 Sijtske Tjeerts van Dellen, geb. Grijpskerk 20.08.1828, overl. Menaldum (Menaldumadeel) 25.04.1903, z.v. Tjeert Lubberts van Dellen, landbouwer, en Dirtzen Hindriks Siccama, huishoudster.

3.                   Marieke Dijksterhuis, geb. 16.02.1823, koekbakkersche (1864), tr. Hoogezand 01.04.1852 Evert Edses Nienhuis, geb. Groningen 07.02.1820, koekbakker (1852,1862), banketbakker (1864), overl. Groningen 18.02.1864, z.v. Lambertus Nienhuis, grutter, en Hillechien Freerks Rijtema.
     EEN tr. 1e Groningen 04.05.1849 Martha Wendelina Sissingh, geb. Lettelbert (Leek) 13.02.1824, overl. Groningen 05.03.1850, d.v. Aaldrik Ebbens Sissingh (1788-1852), predikant te Lettelbert (1824,1832), en Anna Muller.

4.                   Anje Reinders Dijksterhuis, geb. Beerta 01.09.1825; volgt [11].

5.                   Kornelis Reinders Dijksterhuis, geb. Beerta 31.12.1827, ondermeester (1851), hoofd der school te Augustinusga, gep.hoofdonderwijzer (1903), overl. Groningen 16.02.1903, tr. Grijpskerk 30.07.1851 Antje Everts Feringa, geb. Grijpskerk 05.04.1829, overl. groningen 03.03.1903, d.v. Evert Gerrits Feringa, winkelier, en Antje Jans de Waard, huishoudster.

6.                   Wieke Dijksterhuis, geb. Beerta 22.07.1830, overl. Oude Pekela 20.04.1902, tr. Beerta 28.11.1850 Harm Eefting, geb. Finsterwolde ca. 1822, zeekapitein (1850), overl. Winschoten 29.06.1893, z.v. Geert Abels Eefting, arbeider, en Grietje Jurjens Heeres.

7.                   Beno Dijksterhuis, geb. Beerta 11.03.1840, schipper (1864), overl. Antwerpen 09.10.1895, tr. Oude Pekela 08.06.1864 Lammechien Kuiper, geb. Oude Pekela 0.06.1845, overl. na 1895, d.v. Jan Willems Kuiper, scheepstimmerman, scheepsbouwmeester, en Hillechien Melles Pott.

 

[24] Hindrik Lucas Roelfsema, geb. Veendam 22.09.1805, zeeman (1832), schipper (1835,1859), z.v. Lukas Roelfs Roelfsema (ca.1768-1841), schipper, en Geertje Obbes de Vrede (ca.1768-1853); tr. Veendam 12.01.1832

[25] Hillechien Jans Puister, geb. Veendam 09.09.1809, overl. Veendam 23.08.1841, d.v. Jan Hindriks Puister, koopman, en Aafjen Roelfs Prins.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertje Roelfsema, geb. Veendam 05.09.1832.

2.                   Jan Roelfsema, geb. Veendam 20.11.1834; volgt [12].

3.                   Lukas Roelfsema, geb. Veendam 17.08.1837, overl. Veendam 30.12.1837.

4.                   Riena Roelfsema, geb. Oosterdiep (Veendam) 25.09.1840, overl. Veendam 15.01.1914, tr. Veendam 05.02.1868 Jan Hendrik Wagenaar, geb. Oosterdiep (Veendam) 14.09.1840, zeeman (1868), z.v. Johannes Hermannus Wagenaar, schoenmaker, en Antje Soenveld.

5.                   Fennechien Roelfsema, geb. Veendam 25.09.1840, overl. Veendam 25.04.1917.

 

[26] Folkert Hinderikus Walland, geb. ca. 1794, bakker (1829,1832), koopman (1834,1843), overl. Oosterdiep (Veendam) 30.11.1844, z.v. Hindrikus Walland, bakker, en Stijntje Hindriks Kamminga, koopvrouw; tr. Veendam 16.08.1829

[27] Harmina Bartelds Nipperus, geb. Veendam 14.06.1811, koopvrouw (1845), winkelierster (1846), overl. Veendam 07.03.1890, d.v. Barteld Berends Nipperus, vallaatsmeester|a|, koopman, en Martje Hindriks Jonker, herbergiersche; tr. 2e Veendam 17.06.1846 Hindrik Jans Bakker, geb. Veendam ca. 1805, overl. Veendam 18.02.1888, koopman (1846), z.v. Jan Harms Bakker en Trijntje Hindriks Hasewinkel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marchiena Barteldina Wallend, geb. Veendam 05.02.1830, overl. Veendam 05.06.1830.

2.                   Marchiena Barteldina Walland, geb. Veendam 25.07.1831, overl. Veendam 18.02.1874.

3.                   Christina Catharina Walland, geb. Veendam 10.11.1832, overl. Veendam 18.04.1834.

4.                   Hinderikus Walland Walland, geb. Veendam 10.12.1834, bakker (1861), tr. Onstwedde 14.11.1861 Grietje Drenth, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 11.09.1839, overl. Achterstad (Veendam) 02.03.1901, d.v. Hilvert Hindriks Drenth, kleermaker, en Elsien Alberts Bos.

5.                   Christina Catharina Walland, geb. Veendam 18.06.1836; volgt [13].

6.                   Barta Berendina Walland, geb. Veendam 04.06.1838, overl. Veendam 11.11.1880, tr. Veendam 24.04.1867 Jan Doewes, geb. Zuidwending (Veendam) 06.01.1843, logementhouder (1902), overl. Oosterdiep (Veendam) 26.06.1902, z.v. Pieter Alberts Doewes, landbouwer, en Geertje Jans Boer.
– Het ouderpaar Doewes-de Boer vormt tevens de kwartieren [22]/[23] in de Kwartierstaat Tjakko Hazewinkel (1932-2002).

7.                   Jan Walland, geb. Oosterdiep (Veendam) 24.08.1839, overl. Veendam 25.05.1840.

8.                   Jan Walland, geb. Oosterdiep (Veendam) 17.08.1841, overl. Oosterdiep (Veendam) 17.05.1849.

9.                   Folkert Johannes Walland, geb. Oosterdiep (Veendam) 05.07.1843, overl. Veendam 01.05.1845.

10.                Folkert Berend Walland, geb. Oosterdiep (Veendam) 28.04.1845, overl. Veendam 07.05.1845.

 

Noten: |a| huw.akte Veendam 1829 no.31 (verlaatmeester = sluiswachter).

 

[28] Heinrich Krings, geb. ca. 1796, ambtenaar (1869); tr. voor 1819

[29] Elizabeth Prinz, overl. tussen 1847 en 1869.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johann Wilhelm Joseph Michael Krings, geb. Neuss ca. 1819, tr. Neuss 11.06.1851 Maria Magdalena Eichhoff, geb. Rosellen ca. 1811, d.v. August Eichhoff en Maria Gertrud Josepha Zaum.

2.                   Franz Joseph Krings, geb. Neuss 11.03.1821, tr. 1e Neuss 04.02.1848 Maria Agnes Hubertina Hoevels, geb. Neuss 08.12.1820, overl. voor 1854, d.v. Jacob Hoevels en Gertrud Schlincken; tr. 2e Elisabeth Heinriette Hüsgen, ged. Düsseldorf 14.01.1826, d.v. Hermann Hüsgen en Gertrud Bleyer.

3.                   Sophia Wilhelmina Krings, geb. Neuss 23.04.1824.

4.                   Sophia Krings, geb. Neuss 10.06.1825, tr. Neuss 09.04.1850 Theodor Bohnen, geb. München-Gladbach 05.12.1820, z.v. Jacob Bohnen en Anna Maria Charnica.

5.                   Johann Daniel Krings, geb. Neuss 02.06.1828, tr. Neuss 26.09.1856 Agnes Buch, geb. Neuss 29.12.1826, d.v. Joseph Buch en Maria Pleiths.

6.                   Catharina Elisabeth Huberta Krings, geb. Neuss 28.08.1830.

7.                   Sibilla Krings, geb. Neuss 09.03.1833.

8.                   Johann Franz Hubert Krings, geb. Neuss 20.07.1834.

9.                   Johann Heinrich Krings, geb. Neuss 14.09.1837.

10.                Maria Catharina Krings, geb. Neuss 17.10.1839.

11.                Peter Heinrich August Krings, geb. Neuss 04.02.1842; volgt [14].

12.                Franz Wilhelm Krings, geb. Neuss 23.09.1847, tr. Neuss 10.02.1873 Elisabeth Huberta Drath, geb. Neuss 08.09.1850, d.v. Theodor Drath en Sibilla Prinz.

 

[30] Carl Friedrich Müller, geb. Neuss ca. 1814, muzikant (1869), z.v. Johann Godfried Müller en Anna Josepha Henselers; tr. Neuss 16.07.1844

[31] Elisabeth Christina Gladbach, Elisa, geb. Neuss ca. 1815, overl. na 1869, d.v. Hermann Gladbach en Agnes Lützenkirchen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bernhardine Müller, geb. Neuss 21.08.1845; volgt [15].

2.                   Cosmas Müller, geb. Neuss 27.09.1847.

3.                   Gereon Franz Mathias Müller, geb. Neuss 12.10.1848, tr. Neuss 26.11.1873 Elisabeth Bolten, geb. Neuss 01.06.1850, d.v. Heinrich Wilhelm Bolten en Helena Rheins.

4.                   Elisabeth Henriette Müller, geb. Neuss 20.02.1851.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren