Frits Willem van Berckel (1896-1981)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

De voorvaderen ––zoals [4] Joannis Antonius Marie (1818-1911) en [8] Hendrik (1783-1862)–– heetten oorspronkelijk van Berkel, welke familienaam is gewijzigd in van Berckel bij KB van 18.12.1857 no.59, ingeschreven 20.01.1858 (o.a. in geb.akte Delft 1818 no.438).

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien augustus 2023)

 


 

[1] Frits Willem van Berckel, geb. Delft 14.03.1896, eindexamen HBS 1913|a|, ingenieursexamen werktuigbouwkunde Delft 1921|b|, promotie Delft 15.06.1933|c|, lid college van curatoren TH Eindhoven (1956- 1966)|d|, oud-hoofding. Staatsmijnen (1971), OON 1952, overl. Bunnik 03.01.1981, begr. Delft (Bpl. Iepenhof) 08.01.1981, tr. Maastricht 17.04.1928 Jeanne Marie Léonie Bonhomme, geb. Gulpen 27.03.1903, overl. Leiden 20.08.1998, begr. Delft (Bpl. Iepenhof) 25.08.1998, d.v. Gustave Marie Joseph Bonhomme (1869-1954) en Marguerite Marie Hortense Dufrasne (1875-1955).
 
Noten: |a| Haagsche courant 22.07.1913; |b| De Tijd 31.01.1921; |c| proefschrift: Onderzoekingen over de circulatie in het koelsysteem van de vuurhaardwanden van een stoomketel; promotor: A.J. ter Linden (1890-1966); |d| tot 01.09.1966 (KB 04.08.1966 no.64).
 
[2] Pieter Emile Gummarus van Berckel, geb. Rotterdam 27.08.1860, distillateur (1889,1890), fabrikant (1892,1896), koopman (1900), industrieel (1914,1929), overl. Arnhem 29.06.1935, begr. Arnhem 02.07.1935, tr. ’s-Hertogenbosch 14.05.1889
[3] Sophie Hélène Cornelia Westeneng, geb. Brielle 31.07.1859, overl. Arnhem 28.04.1946.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Amélie van Berckel, geb. Delft 25.08.1890, tr. Delft 19.05.1914 Theodorus Stephanus Gerardus Johannes Maria van Schaik, geb. Druten 08.12.1888, ingenieur werktuigbouwkunde Delft, adjunct-directeur van een naamloze vennootschap (1937), z.v. Johannes Robertus Henricus van Schaik, mr., kantonrechter (1888), raadsheer bij het gerechtshof te Arnhem (1914), en Theodora Johanna Stephanie Deurvorst. [Arnhem 1935]

2.                   Gerard Jan Joseph van Berckel, geb. Delft 08.11.1892, arts, overl. De Bilt 15.03.1945, tr. Sittard 31.08.1921 Elmire Sidonie Blanche Edith Josephine Kamps, ook Blanche Elmire Sidonie Edith Josephine, geb. Sittard 15.11.1895, overl. 31.08.1988, begr. Bilthoven, d.v. Christian Claudius Kamps en Maria Rijnoldina Edith Leurs.

3.                   Johanna Petronella van Berckel, geb. Delft 03.08.1894.

4.                   Frits Willem van Berckel, geb. Delft 14.03.1896; volgt [1].

5.                   Melanie Elisabeth Maria van Berckel, geb. Delft 18.11.1898. [’s-Gravenhage 1935]

6.                   Jan Eugenius van Berckel, geb. Delft 17.01.1900, CBE, overl. 19.01.1982, crem. Eastbourne (Sussex) 05.02.1982, tr. London 17.12.1932 Patricia Johnson, overl. na 1982.

7.                   Amelie Helene Sophie van Berckel, geb. Delft 19.07.1904, tr. Delft 29.10.1929 Christiaan Anton Bauduin, geb. Maastricht 29.11.1900, ingenieur werktuigbouwkunde Delft, z.v. Julius Josephus Adolphus Bauduin, notaris, en Bertha Anna Adèle Franciska Vetter.

 

[4] Joannis Antonius Marie van Berkel, later van Berckel, geb. Delft 11.11.1818, koopman en vice-consul van Sardinië (1850), koopman (1853), reder en vice-consul van Sardinië (feb1858), koopman (dec1858,1860), reder (1863,1881), koopman en reder (1882), distillateur (mei1889), industrieel (okt1889), overl. ’s-Gravenhage 29.11.1911|f|; tr. 1e Rotterdam 02.10.1850|a| Anna Maria Theresia Bonke, geb. Alblasserdam 14.03.1832, overl. Rotterdam 04.04.1854, d.v. Jan Barent Bonke, scheepsreder, en Maria Anna Catharina Lippman; tr. 3e Delft 030.11.1865 Maria Louisa Westeneng (1821-1885,) d.v. Adrianus Johannes Westeneng en Cornelia Anna van Meurs; tr. 2e Rotterdam 10.02.1858

[5] Melania Maria Catharina van Geetruijen, geb. Antwerpen xx.06.1823, overl. (kraambed) Rotterdam 26.04.1863.

Uit het huwelijk van Berkel-Bonke:

1.                   Henricus Johannes Gijsbertus van Berkel, later van Berckel, geb. Rotterdam 03.10.1851, commissionair, overl. Maastricht 02.01.1928, tr. Stratum 16.05.1881 Anna Maria Langemeijer, geb. Leeuwarden 14.07.1854, overl. Maastricht 19.05.1904, d.v. Bernardus Lodewijkus Langemeijer, koopman, en Gudula Egbertina Tulleners.

2.                   Johannes Bernardus van Berckel, geb. Rotterdam 17.10.1852, directeur der ’s-Gravenhaagsche Credietvereeniging en Deposito Cas, tr. Rotterdam 08.06.1882 Eugenia Clara Augusta Maria van Tomputte, geb. Rotterdam 20.08.1860, d.v. Theodorus Antonius Franciscus van Tomputte en Jane Mary Wambersie.

3.                   Lodewijk Hendrik van Berkel, later van Berckel, geb. Rotterdam 18.11.1853, mr., overl. ’s-Gravenhage 19.09.1924, tr. ’s-Gravenhage 01.03.1911 Maria Barbara Virginie Perger, geb. ’s-Gravenhage ca. 1865, overl. ’s-Gravenhage 23.10.1945, d.v. Georg Carl Julius Perger en Virginie Georgette Becker.

Uit het huwelijk van Berckel-van Geetruijen:

4.                   Melania Isabella Maria Theresia van Berckel, geb. Rotterdam 24.12.1858, overl. Nijmegen 16.06.1924, tr. Delft 01.10.1889 Johannes Petrus Gerardus Hendrikus Leeuwenberg, geb. Delft 23.01.1860, koopman, overl. Nijmegen 27.12.1930, z.v. Goverinus Johannes Leeuwenberg, koopman, en Barendina Johanna Smits.

5.                   Pieter Emile Gummarus van Berckel, geb. Rotterdam 27.08.1860; volgt [2].

6.                   Victor Marie Joseph Gummarus van Berckel, geb. Rotterdam 19.04.1863, overl. Rotterdam 29.03.1865.

 

Noten: |a| bruidegom van Berkel (huw.akte Rotterdam 1850 fol.c176); |f| Joannes Anthonius Marie (overl.akte ’s-Gravenhage 1911 no.1689).

 

[6] Willem Floris Hendrik Westeneng, geb. ’s-Gravenhage 10.03.1825, officier van gezondheid der tweede klasse (1859), geneesheer (1877,1890), overl. ’s-Hertogenbosch 27.04.1890, tr. Maastricht 25.05.1857

[7] Amélie Alexandrine Sophie Caroline Derote, geb. Loosduinen 20.01.1835, overl. Delft 01.05.1905|e|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sophie Hélène Cornelia Westeneng, geb. Brielle 31.07.1859; volgt [3].

2.                   Johanna Theresia Amalia Westeneng, geb. Brielle 09.08.1860|a|, tr. ’s-Hertogenbosch 08.05.1883 Ernestus Theodorus Josephus Marie Halewijn, geb. ’s-Hertogenbosch 23.05.1847, wijnhandelaar, overl. Dordrecht 11.05.1910|c|, z.v. Franciscus Hermanus Adrianus Halewijn en Isabella Christina Helena van den Bogaert.
     ETJMH tr. 1e Utrecht 23.05.1872 Maria Agnes Arnoldina Klaassen, geb. Utrecht 31.12.1852, overl. Vught 08.08.1875|d|, d.v. Wilhelmus Klaassen en Maria Agnes Eliza Boekhoud.

3.                   Cornelia Maria Hermina Westeneng, geb. Brielle 09.08.1860|b|, overl. Brielle 05.09.1860.

4.                   Charles Adriaan Willem Westeneng, geb. Gorinchem 25.02.1865, overl. ’s-Hertogenbosch 08.10.1877.

5.                   Jan Eduard Casper Westeneng, geb. Gorinchem 05.01.1868, overl. Gorinchem 08.04.1868.

 

Noten: |a| geboren des morgens ten zes ure (akte no.84); |b| geboren des morgens ten zes ure (akte no.85); |c| ook overl.akte Gouda 1910 no.195; |d| vader Willem, moeder Elisa Klaassen (overl.akte Vught 1875 no.58); |e| overledene Amelia Alexandrina Sophia Carolina de Rote (overl.akte Delft 1905 no.245).

 

[8] Hendrik van Berkel, later van Berckel, ged. Delft (rk) 05.05.1783, mr., promotie Leiden 1805, negotiant (1822,1824), wethouder van Delft (1824), burgemeester van Delft (1840-1848), overl. Beek (Ubbergen) 15.03.1862|b|, otr. Delft (stadstrouw) 12.08.1808|a|, tr. Delft 10.09.1808

[9] Gijsberta Maria Albertina van der Kun, ged. Rotterdam (rk) 03.10.1786, overl. Delft 17.02.1872.

– Levensbericht HvB: nl.wikipedia * parlement.com (van Berkel)

Uit dit huwelijk:

1.                   Henricus Adrianus Antonius van Berkel, later van Berckel, ged. Delft (Parochie St. Joseph) 09.08.1809, rechter in de arrondissementsrechtbank, overl. Rotterdam 11.08.1866|c|, tr. Delft 02.05.1843 Elisa Maria Antonia van de Vin, geb. Brussel, d.v. Carolus Joannes van de Vin en Catharina Josephina Goelens.

2.                   Maria Johanna van Berkel, geb. Delft 16.12.1810, ged. Delft (Parochie St. Joseph) 17.12.1810.

3.                   Bartholomeus van Berkel, later van Berckel, geb. Delft 26.08.1815, notaris, overl. Delft 27.01.1888, tr. Amsterdam 03.08.1842 Petronella Maria van Waijenburg, geb. Amsterdam ca. 1819, overl. Delft 06.07.1880, d.v. Hendrik Waijenburg, koopman, en Maria Joanna de Berset.

4.                   Cornelis Franciscus van Berkel, later van Berckel, geb. Delft 14.02.1817, koopman, overl. Delft 13.01.1885, tr. Amsterdam 30.08.1841 Josepha Catharina van Waijenburg, geb. Amsterdam ca. 1820, overl. [Amsterdam] na 1885, d.v. Joannes van Waijenburg en Theresia Marcella Maria Achtienhoven.

5.                   Joannis Antonius Marie van Berkel, geb. Delft 11.11.1818; volgt [4].

6.                   Augustinus Josephus van Berkel, later van Berckel, geb. Delft 06.12.1820, overl. Delft 14.01.1890, tr. ’s-Hertogenbosch 28.04.1853 Aloijsia Theodora Maria Huberta Vermeulen, geb. ’s-Hertogtenbosch 13.02.1832, overl. ’s-Hertogenbosch 09.06.1918, d.v. Petrus Josephus Vermeulen en Judith Maria Margaretha de Jongh.

7.                   Carel Jacobus Franciscus van Berkel, later van Berckel, geb. Delft 14.10.1822.

8.                   Emilia Henrietta Maria van Berkel, later van Berckel, geb. Delft 19.06.1824, overl. Beek (Ubbergen) 21.09.1870, tr. Delft 29.09.1847 Johannes Wilhelmus de Bruijn, geb. Rotterdam 03.02.1819, koopman, overl. Rijswijk (ZH) 01.11.1851, z.v. Leonardus Franciscus de Bruijn en Alida Maria Cornelia Coole.

9.                   Eugenia Cornelia Juliana van Berkel, later van Berckel, geb. Delft 11.10.1825, overl. Beek (Ubbergen) 20.12.1885, tr. Ubbergen 11.08.1849 Franciscus August Johan Dommer van Poldersveldt, geb. Ubbergen 08.08.1820, overl. Beek (Ubbergen) 09.12.1871, z.v. Gijsbert Johan Dommer van Poldersveldt en Marie Victoire Jacqueline Stroobant de Terbruggen.

10.               Willem Lodewijk van Berkel, later van Berckel, geb. Delft 02.06.1827, overl. Beek (Ubbergen) 21.03,.1912.

                                    

Noten: |a| bruidegom Henricus van Berkel; |b| ook overl.akte Delft 1862 no.182a; |c| e.v. Elisabeth Maria Antoinetta (overl.akte Rotterdam 1866 fol.e061v).

 

[10] Judocus van Geetruijen, overl. Antwerpen voor 1855, tr.

[11] Isabella Theresia Helena Pelgrims, geb. Antwerpen xx.12.1794, overl. Rotterdam 22.08.1872.

Uit dit huwelijk:

1.                   Melania Maria Catharina van Geetruijen, geb. Antwerpen xx.06.1823; volgt [5].

2.                   Franciscus Judocus Maria Cornelius van Geetruijen, geb. Antwerpen 07.06.1835, overl. Rotterdam 13.07.1855.

 

[12] Adrianus Johannes Westeneng, ged. Utrecht 21.10.1785, kapitein bij het bataillon infanterie Nationale Militie n°15 in garnizoen te Dordrecht  (1821), kapitein (1824), majoor-directeur van ’s Rijks Hospitaal (1834), gepensioneerd majoor (1857), overl. Roermond 27.08.1857; tr. Utrecht 04.11.1818

[13] Cornelia Anna van Meurs, ged. Utrecht (rk) 12.08.1791, overl. Roermond 19.01.1853; tr. 1e Utrecht 24.08.1815 Arie Trompert, ged. Abcoude (rk) 28.10.1778, overl. (‘aan de gevolgen eener borstkwaal’) Amsterdam 04.06.1816, z.v. Jan Trompert en Geertruij van Luijk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Adriana Cornelia Westeneng, geb. ’s-Gravenhage 10.08.1819, overl. Zesgehuchten 06.04.1875, tr. Roermond 22.10.1857 Henricus Franciscus Hubertus de Leijer, geb. Roermond 17.07.1833, bierbrouwer (1875,1876), overl. Eindhoven 19.11.1882|c|, z.v. Joannes Franciscus de Leijer en Maria Agnes Scheen.
     HFH de Leijer tr. 2e Zesgehuchten 26.02.1876 Joanna Maria Barbara Verhaegen, geb. Weert 21.05.1855, winkelierster (1885), overl. Geldrop 05.03.1933, d.v. Hubert Willem Joseph Verhaegen en Joanna Linssen.
     JMBV tr. 2e Geldrop 01.07.1885 Andreas Marie Kuhne, geb. Grave 15.05.1849, overl. Geldrop 08.05.1926, z.v. Wilhelm Heinrich Kuhne, muziekmeester, en Johanna Cornelia Schelfhout.
     AMK tr. 1e Mierlo 21.01.1878 Josephina Gooris, geb. Mierlo 26.12.1844, overl. Geldrop 24.12.1883, d.v. Hendrik Gooris en Josephina van Rooij.

2.                   Maria Louisa Westeneng, geb. ’s-Gravenhage 07.01.1821, overl. Rotterdam 05.02.1885, tr. Delft 03.11.1865 Joannis Antonius Marie van Berckel (1818-1911), z.v. Hendrik van Berckel en Gijsberta Maria Albertina van der Kun.

3.                   Elisabeth Adriana Westeneng, geb. ’s-Gravenhage 26.04.1822, overl. Roermond 09.04.1849, tr. Roermond 09.09.1846 Arnold Joseph Theodoor Hubert van den Bergh, geb. Roermond 11.08.1819|a|, mr., overl. ’s-Gravenhage 13.05.1888, z.v. Adriaan Theodoor van den Bergh en Antoinette Gruijters.
     AJTHvdB tr. 2e Roermond 06.10.1852 Alida Johanna Hermina Westeneng (1828-1893), jongere zuster van Elisabeth Adriana.

4.                   Josephina Gerardina Westeneng, geb. ’s-Gravenhage xx.12.1823, overl. ’s-Gravenhage 04.04.1824.

5.                   Willem Floris Hendrik Westeneng, geb. ’s-Gravenhage 10.03.1825; volgt [6].

6.                   Maria Anna Theresia Westeneng, geb. ’s-Gravenhage 02.03.1827, overl. Amsterdam 21.05.1888, tr. Roermond 08.10.1850 Daniel François Guillaume Pichot, geb. Schiedam 12.06.1806, overl. voor 1888, z.v. Daniel Louis Pichot en Henriette Lucia Pichot.

7.                   Alida Johanna Hermina Westeneng, geb. ’s-Gravenhage 14.12.1828, overl. ’s-Gravenhage 29.03.1893, tr. Roermond 06.10.1852 Arnold Joseph Theodoor Hubert van den Bergh (1819-1888).
     AJTHvdB tr. 1e Roermond 09.09.1846 Elisabeth Adriana Westeneng (1822-1849), oudere zuster van Alid Johanna Hermina.

8.                   Dorothea Hermina Westeneng, geb. ’s-Gravenhage ca. 1831, overl. Roermond 04.01.1852.

9.                   Adriana Hermina Westeneng, geb. Utrecht 16.09.1832, tr. Roermond 10.01.1855 Abraham Adriaan Stoop, geb. Ridderkerk 27.08.1818, z.v. Matheus Philippus Stoop, vrederechter, en Johanna Gertruda Elisabeth de Jong van Son.
     AAS tr. 1e Vorden 29.08.1839 Marianna Roberta Bernardina Antonia van Grotenhuis, geb. Vorden 04.02.1814, overl. Linde (Vorden) 20.04.1848, d.v. Ernestus Judocus Rudolphus van Grotenhuis en Henrietta Arnolda Maria Lucia van Harinxma thoe Heegh.

10.               Herman Ludovicus Westeneng, geb. Utrecht 14.10.1834, overl. Utrecht 01.11.1834.

 

Noten: |a| kind Arnould Joseph Théodore Hubert, vader Adrien Théodore, moeder Marie Elisabeth Antoinette; |b| overledene Arnold Joseph Théodore Hubert, vader Adrien Théodore, moeder Maria Elisabeth Antoinette; |c| ook overl.akte Delfshaven 1882 no.362.

 

[14] Charles Adolph de Rote, geb. Barmen ca. 1798/1799, hoofdcontroleur bij het hoofdbestuur van het kadaster (1832), ’s Rijks ambtenaar (1835), inspecteur van het kadaster te Maastricht (1843), bewaarder der hypotheken en van het kadaster te Roermond (1849), bewaarder der hypotheken en van het kadaster in het 1ste arrondissement van het Hertogdom Limburg (1857), overl. Maastricht 12.01.1857|a|, tr.

[15] Sophie Helene Françoise Adelaïde Rittmann, geb. Keulen 05.10.1800, overl. ’s-Hertogenbosch 01.09.1885.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maurice Charles Eduard Oscar de Rote, geb. ca. 1824, overl. Brussel 04.10.1843.

2.                   Paul Alexander Eduard Philippe Adolphe de Rote, geb. ’s-Gravenhage ca. 1828, kandidaat in de rechten, overl. Roermond 18.10.1849.

3.                   Amélie Alexandrine Sophie Caroline Derote, geb. Loosduinen 20.01.1835|c |; volgt [7].

 

Noten: |a| overledene Charles Adolph de Rote (overl.akte Maastricht 1857 no.16); |b| overledene Karel Adolf (annonce collectie CBG); |c| vader Carolus Adolphus Derote (geb.akte Loosduinen 1835 no.4).

 

[16] Adrianus Josephus van Berkel, ged. Delft (rk) 24.11.1751, overl. Delft 14.08.1812, z.v. Martinus van Berkel en Joanna Houwert (zie Bijlage A); otr. 2e Delft 20.07.1799, tr. Rotterdam (stadstrouw) 05.08.1799, tr. Rotterdam (rk) 06.08.1799 Maria Catharina van Tomputte, geb. Rotterdam, overl. Delft 09.11.1811, begr. Delft 14.11.1811, d.v. Adrianus van Tomputte en Maria Alida de la Tour; otr. Amsterdam 19.08.1779|a|, otr. Delft 22.08.1779, tr. Abcoude-Proostdij (gerecht) 08.09.1779

[17] Maria Gerarda van Waijenburg, ged. Amsterdam (Kerk De Star (rk)) 02.07.1756|b|, begr. Delft (Oude Kerk) 11.07.1798, d.v. Hendrik van Waijenburg en Catharina ten Sande.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martinus van Berkel, ged. Delft (rk) 03.03.1781|c|.

2.                   Henricus van Berkel, ged. Delft (rk) 26.05.1782, w.s. jong gestorven.

3.                   Henricus van Berkel, ged. Delft (rk) 05.05.1783; volgt [8].

4.                   Arnoldus Joannes van Berkel, ged. Delft (rk) 02.02.1785, koopman (1833), negotaint (1846), overl. Delft 05.11.1846, tr. 1e Rotterdam 29.04.1813 Joanna Bassoua, ged. Rotterdam (rk) 01.02.1790, overl. Delft 05.03.1827, d.v. Cornelis Bassoua en Henrica Mari; tr. 2e Amsterdam 15.06.1831 Theresia Regina Thijm, ged. Amsterdam (Kerk Stadhuis van Hoorn (rk)) 26.08.1799, overl. Delft 08.04.1833, d.v. Lambertus Thijm, bierbrouwer, en Elizabeth Hallemans.

5.                   Joannes Franciscus van Berkel, ged. Delft (rk) 23.02.1787.

6.                   Catharina Maria van Berkel, ged. Delft (rk) 05.07.1788.

7.                   Bartholomeus van Berkel, ged. Delft (rk) 14.10.1790.

8.                   Bartholomeus Ignatius van Berkel, ged. Delft (rk) 28.09.1792.

9.                   Catharina Joanna van Berkel, ged. Delft (rk) 27.08.1794.

 

Noten: |a| moeder v/d bruidegom Anthonia, bruid in akte van Waeijenburg, tekent met van Wayenburg; |b| vader van Wajenburgh; |c| get. Joanna Antonia Houwert {oma}.

 

[18] Anthonius Petrus van der Kun, ged. Rotterdam (rk) 02.01.1751, vice-consul van Spanje, vroedschap van Rotterdam, overl. Rotterdam 23.08.1808, begr. Rotterdam 25.08.1808, z.v. Cornelius van der Kun en Maria Petronella Boes; tr. 2e tussen 1786 en 1790 Johanna Catharina Diert, ook Catharina Joanna, geb. ’s-Gravenhage xx.08.1754, overl. Rotterdam 17.02.1826, d.v. Gerardus Petrus Diert en Juliana Philippina van Leefdaal; otr. 1e Leiden (schepenen)  27.05.1779 (impost ƒ30,-), otr. Rotterdam (stadstrouw) 29.05.1779, tr. Leiden (schepenen) 16.06.1779, tr. Leiden (rk) 16.06.1779

[19] Johanna Catharina Maria van Bommel, ged. Leiden (Kerk de Zon (rk)) 02.09.1760, begr. Rotterdam (Grote Kerk) 10.11.1786, d.v. Martinus van Bommel en Gertrude Elisabeth Schooneus.

Uit het huwelijk van der Kun-van Bommel (drie minderjarige kinderen in 1786):

1.                   Cornelius Petrus Josephus van der Kun, ged. Rotterdam (rk) 07.04.1780, overl. Rotterdam 13.02.1813.

2.                   Gertrudis Theresia Catharina van der Kun, ged. Rotterdam (rk) 14.06.1781, overl. Rotterdam 05.10.1852, tr. Antonius Franciscus van Schell.

3.                   Petrus Joannes Adrianus van der Kun, ged. Rotterdam (rk) 14.08.1782, w.s. jong gestorven.

4.                   Joannes Jacobus Petrus van der Kun, ged. Rotterdam (rk) 19.12.1783, w.s. jong gestorven.

5.                   Gijsberta Maria Albertina van der Kun, ged. Rotterdam (rk) 03.10.1786; volgt [9].

Uit het huwelijk van der Kun-Diert (uit beide huwelijken samen zes minderjarige en twee meerderjarige kinderen in 1808):

6.                   Gerardus Petrus van der Kun, ged. Rotterdam (rk) 29.09.1790, overl. Rotterdam 05.05.1813.

7.                   Ludovicus Joannes van der Kun, ged. Rotterdam (rk) 24.09.1791, koopman (1842), grondeigenaar (1872), overl. Rijswijk (ZH) 04.01.1872, tr. ’s-Gravenhage 28.10.1842 Henrica Klomp, geb. Heino 18.01.1819, overl. ’s-Gravenhage 22.05.1875, d.v. Antonij Klomp, schout van Heino (1819), en Wilhelmina Korenromp.

8.                   Catharina Francisca van der Kun, ged. Rotterdam (rk) 07.01.1793, overl. (‘na eene koortsziekte van ruim vier weken’) Rijswijk 14.10.1797.

9.                   Antonius Emmanuel Maria van der Kun, ged. Rotterdam (rk) 25.03.1794, overl. ’s-Gravenhage 11.12.1820.

10.               Apollonia Petronella Jozephina van der Kun, ged. Rotterdam (rk) 22.01.1796, overl. ’s-Gravenhage 10.08.1846 .

11.               Maria Theresia van der Kun, geb. Rijswijk, ged. Rotterdam (rk) 12.05.1797, overl. Brussel 27.06.1846|a|, tr. ’s-Gravenhage 27.01.1830 Joannes Antonius de Sonnaville, geb. Alkmaar ca. 1794, kapitein bij het eerste bataillon jagers in garnizoen te ’s-Gravenhage (1830), wethouder van ’s-Gravenhage 1860), overl. ’s-Gravenhage 22.04.1860, z.v. Petrus de Sonnaville, wethouder van Alkmaar (1830), en Joanna de Leeuw.

 

Noten: |a| annonce collectie CBG.

 

[20] van Geetruijen

[21] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Judocus van Geetruijen; volgt [10].

 

[22] Norbert Gregoir Pelgrims, overl. Antwerpen voor 1872, tr.

[23] Isabella Theresia Josephina van Camp, overl. Antwerpen voor 1872.

Uit dit huwelijk:

1.                   Isabella Theresia Helena Pelgrims, geb. Antwerpen xx.12.1794; volgt [11].

 

[24] Willem Westening, overl. Utrecht 21.04.1817, tr. Utrecht (gerecht) 08.02.1783|a|

[25] Gautje Haarmans, overl. (kraambed) Utrecht 17.07.1789|b|, begr. Utrecht (Nicolaikerk) 23.07.1789|c|, z.v. Arie Westening en Hendrikje Vlietveld (-1777).

Uit dit huwelijk (moeder Gaugje):

1.                   Arnoldus Westening, ook Westeneng, ged. Utrecht (rk) 06.05.1784, koopman, overl. Utrecht 04.02.1819, tr. Utrecht 15.10.1817 Maria van Rossum, geb. Utrecht ca. 1792, overl. Utrecht 05.07.1843, d.v. Willem van Rossum en Mijntje Middelweerd.
     MvR tr. 2e Utrecht 23.01.1822 Cornelius Dominicus van Werkhooven, ook Cornelis Dominicus van Werkhoven, ged. Utrecht (rk) 05.08.1786, overl. Utrecht 03.12.1848, z.v. Cornelis van Werkhooven en Johanna Kouthuizen.

2.                   Adrianus Johannes Westening, ged. Utrecht 21.10.1785 [later Westeneng]; volgt [12].

3.                   Aletta Westening, ged. Utrecht (rk) 26.12.1786.

4.                   Henrica Westening, ged. Utrecht (rk) 11.07.1789.

 

Noten: |a| bruid Gautje; |b| overledene Goutje, e.v. Westeneng; |c| huw.akte Utrecht 1817 no. 154 (zoon Arnoldus).

 

[26] Hermanus van Meurs, begr. Utrecht 09.02.1810, tr. Utrecht (gerecht) 20.01.1776

[27] Cornelia ’t Hoen, ged. Utrecht (rk) 11.10.1751|a|, overl. Utrecht 14.08.1821, d.v. Johannes ’t Hoen en Dorothea van Heeteren.

Uit dit huwelijk (vader ook Harmannus/Hermannus, moeder ook Thoen):

1.                   Antonia van Meurs, geb. Utrecht (rk) 27.06.1777, overl. Tilburg 16.05.1858, tr. voor 1801 Arnoldus Antonius Xaverius de Kruijff.

2.                   Joannes van Meurs, geb. Utrecht (rk) 04.02.1779, w.s. jong gestorven.

3.                   Theodora van Meurs, geb. Utrecht (rk) 31.03.1780, overl. Utrecht 10.07.1866.

4.                   Gerardus van Meurs, geb. Utrecht (rk) 09.03.1781, overl. Schijndel 09.04.1849, tr. Susanna Maria Woertman, overl. voor 1849.

5.                   Hermanus van Meurs, geb. Utrecht ca. 1780/1781, overl. Utrecht 16.09.1853, tr. Utrecht 21.06.1820 Cornelia Verheul, ged. Utrecht (rk) 13.04.1799, overl. Utrecht 20.04.1868, d.v. Cornelis Verheul en Aletta van Blaricom.

6.                   Joannes van Meurs, ged. Utrecht (rk) 04.04.1784.

7.                   Petrus van Meurs, ged. Utrecht (rk) 26.05.1785.

8.                   Josephus van Meurs, ged. Utrecht (rk) 23.12.1786.

9.                   Anna Maria van Meurs, ged. Utrecht (rk) 15.05.1788.

10.               Petronella Pudentiana van Meurs, ook Petronella Pudentina, ged. Utrecht (rk) 19.05.1789, overl. ’s-Gravenhage 27.09.1844, tr. Utrecht 18.05.1816 Josephus Cornelis van Eijck, ged. Delft 29.01.1781, ambtenaar bij het Ministerie van Financiën, overl. Cromvoirt 01.03.1850, z.v. Gerardus van Eijck en Joanna Saries.
     JCvE tr. 1e Anna de Lange, overl. voor 1816.

11.               Hermannus Ignatius van Meurs, ged. Utrecht (rk) 31.07.1790.

12.               Cornelia Anna van Meurs, ged. Utrecht (rk) 12.08.1791; volgt [13].

 

Noten: |a| dopeling Cornelia Margareta, moeder Theodora van Eetteren {moeilijk leesbaar}.

 

[28] Lambert de Rote, tr.

[29] Catherina Cecilia Josephina Detrooz.

Uit dit huwelijk:

1.                   Charles Adolph de Rote, geb. Barmen|a| ca. 1798/1799; volgt [14].

 

Noten: |a| destijds Groothertogdom van den Nederrijn, nu Stadtbezirk van Wuppertal, Region Bergische Land, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[30] Franciscus Xaverius Mauritius Rittmann, ook François Xavier, geb. Dürweis|a| ca. 1770, oud-lid der rechtbank van Aken, Reddier van de derde klasse der Pruissische Orde van de Rode Adelaar, overl. Maastricht 06.12.1855, z.v. Joseph Rittmann en Helena Thelen; tr.

[31] Anna Catharina Richter, overl. voor 1855.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sophie Helene Françoise Adelaïde Rittmann, geb. Keulen 05.10.1800; volgt [15].

 

Noten: |a| destijds arrondissement Aken, nu Dürwiß, Stadtteil van Eschweiler, Städteregion Aachen, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 


Bijlage A

 

[32] Martinus van Berkel, geb. Delft, otr. 1e Delft 11.05.1726 (att. naar Utrecht 26.05.1726) Gijsberta van der Stoop, geb. Utrecht, begr. Delft (Oude Kerk) 04.02.1732|a|; otr. 2e Delft 25.09.1734|b| (att. naar Utrecht 10.10.1734)

[33] Johanna Anthonia Houwert, ged. Utrecht (rk) 29.11.1712, begr. Delft (Oude Kerk) 21.01.1790, d.v. Herbertus Houwert en Aletta de Saeijer.

Uit het huwelijk van Berkel-van der Stoop (drie minderjarige kinderen in 1732):

1.                   Joanna Maria van Berckel, ged. Delft (rk) 19.06.1727.

2.                   Bartholomaeus van Berkel, ged. Delft (rk) 21.07.1728.

3.                   Catharina Agnes van Berkel, ged. Delft (rk) 13.01.1732.

–             baarkind van Martinus van Berkel, begr. Delft (Oude Kerk) 13.07.1733.

Uit het huwelijk van Berckel-Houwert (moeder Joanna, moeder ook Houwaert):

4.                   Alletta Francisca van Berkel, ged. Delft (rk) 19.01.1742.

5.                   Jacobus Josephus Ignatius van Berkel, ged. Delft (rk) 15.04.1746

6.                   baarkind van Martinus van Berkel, begr. Delft (Oude Kerk) 05.09.1747.

7.                   Adrianus Josephus van Berkel, ged. Delft (rk) 24.11.1751; volgt [16].

 

Noten: |a| e.v. van Berckel; |b| bruidegom van Berckel.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren (en enkele andere markante figuren)