Hendrik Albert Boekenoogen (1902-1971)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien mei 2024)

 


 

[1] Hendrik Albert Boekenoogen, geb. Wormerveer 07.08.1902, promotie Utrecht 07.10.1930|a|, directeur Unilever Research laboratorium (1947-1967), hoogleraar Eindhoven (1962-1971), overl. Rijsbergen 26.10.1971, tr. Nijmegen 05.05.1934 Geertruida van Manen, Geertrui, geb. Haaksbergen 27.03.1907, d.v. Philipus Hendricus Jacobus Gerard van Manen en Eva Catharina Jannink.

 

Noten: |a| proefschrift: Koolstofringen met 8, 15 en 30 ringatomen; promotor: N. Schoorl (1872-1942).

 

[2] Hendrik Boekenoogen, geb. Wormerveer 24.09.1863, koopman (1890,1928), overl. Wormerveer 05.03.1933, tr. Zaandijk 01.05.1890
[3] Jacoba Cornelia Vis, geb. Zaandijk 07.03.1869, overl. Koog aan de Zaan 18.06.1946, begr. Wormerveer 21.06.1946.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Jacoba Cornelia Boekenoogen, geb. Wormerveer 01.09.1891, overl. Koog aan de Zaan 07.06.1964, tr. Wormerveer 08.05.1913 Teewis Duijvis, geb. Koog aan de Zaan 11.12.1888, industrieel (1913), OON, overl. Laren (NH) 14.02.1977, z.v. Ericus Gerhardus Duijvis (1852-1937), industrieel, en Guurtje van de Stadt.
Uit dit huwelijk: Hendrika Duijvis (1915-)|a|, tr. Koog aan de Zaan 19.l12.1943 Gerard Johan van Hoytema (1915-1966).

2.                   Martinus Lukas Frederik Boekenoogen, geb. Wormerveer 13.10.1893, koopman (1919), directeur ener naamloze vennootschap (1956), overl. Koog aan de Zaan 05.03.1956, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 08.03.1956, tr. Amsterdam 28.10.1919 Anna Clara van Eden, geb. Harlingen 23.12.1896, d.v. Pieter Hendrik van Eden, arts (1896), medisch adviseur bij de Rijksverzekeringsbank (1919), en Maria Ingerman.

3.                   Jan Gerrit Boekenoogen, geb. Wormerveer 21.03.1896, student NEH Rotterdam 22.09.1914, koopman (1928), tr. Hilversum 24.05.1928 Margaretha Debora van Dusseldorp, geb. Utrecht 11.07.1904, d.v. Adrianus Cornelis van Dusseldorp en Margaretha Debora Laan.

4.                   Hendrik Albert Boekenoogen, geb. Wormerveer 07.08.1902; volgt [1].

 

Noten: |a| veelal Duyvis.

 

[4] Lukas Frederik Boekenoogen, geb. Wormerveer 08.05.1830, koopman en fabrikeur (1855), fabrikeur (1860,1863), koopman (1871,1895), olieslager (1890), overl. Wormerveer 25.05.1906, tr. Wormerveer 03.05.1855

[5] Agatha Maria van Gelder, geb. Wormerveer 07.06.1831, overl. Wormerveer 30.10.1919.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Gerrit Boekenoogen, geb. Wormerveer 17.07.1856, student Theologie Amsterdam 1874/79, student Leiden 04.02.1876, proponent 29.09.1880, promotie Amsterdam 21.09.1883|b|, predikant te o.a. Krommenie, overl. Hilversum 07.01.1933, tr. Amsterdam 01.09.1881 Maria Westendorp, geb. Amsterdam ca. 1861, overl. Krommenie 03.11.1919, d.v. Pieter Westendorp, commissionair in effecten (1881), en Elisabeth Anna Dirksen.

2.                   Agatha Boekenoogen, geb. Wormerveer 05.05.1858, overl. Wormerveer 13.08.1941.

3.                   Johanna Geertruida Boekenoogen, geb. Wormerveer 02.02.1860, overl. Heemstede 27.10.1926, tr. Wormerveer 27.03.1890 Hendrik Barend Ernst Warnaars, geb. Amsterdam ca. 1859, commissionair assurantiën (1890), overl. Bloemendaal 28.04.1922, z.v. Johannes Henricus Warnaars, grossier manufacturen (1890), en Christina Wilhelmina Caldemeijer.

4.                   levenloze zoon, Wormerveer 25.07.1862.

5.                   Hendrik Boekenoogen, geb. Wormerveer 25.07.1862, overl. Boekenoogen 12.08.1862.

6.                   Hendrik Boekenoogen, geb. Wormerveer 24.06.1863; volgt [2].

7.                   Pieter Hendrik Boekenoogen, geb. Wormerveer 17.10.1866, overl. Wormerveer 17.06.1868.

8.                   Gerrit Jacob Boekenoogen, geb. Wormerveer 18.04.1868, student letteren Leiden 01.10.1891, promotie Leiden 01.02.1896|c|, redacteur van het Nederlandsch Woordenboek (1930)|a|, overl. Leiden 26.08.1930.
– Levensbericht: nl.wikipedia

9.                   Sara Boekenoogen, geb. Wormerveer 13.10.1869, overl. Uitgeest 17.03.1947, tr. Wormerveer 11.04.1895 Cornelis Aten, geb. Wormerveer 07.07.1867, makelaar, overl. Wormerveer 07.04.1944, z.v. Jan Aten, pelder, en Jannetje Honigh.

10.                Lucas Fredrik Boekenoogen, geb. Wormerveer 02.07.1871.

11.                Jacob Martinus Boekenoogen, geb. Wormerveer 10.05.1873, overl. Wormerveer 05.04.1874.

 

Noten: |a| Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT); |b| proefschrift: De oorsprong des avondmaals: bijdrage tot de geschiedenis van den oud-apostolischen tijd; |c| proefschrift: De Zaansche volkstaal: bijdrage tot de kennis van den woordenschat in Noord-Holland.

 

[6] Martinus Vis, geb. Zaandijk 13.10.1837, koopman en fabrikant (1870), koopman (1890), overl. Zaandijk 15.05.1909, tr. Koog aan de Zaan 07.05.1868

[7] Marijtje Kluijver, geb. Koog aan de Zaan 09.01.1846, overl. Heemstede 16.05.1924.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacoba Cornelia Vis, geb. Zaandijk 07.03.1869; volgt [3].

2.                   Albert Jacobus Vis, geb. Zaandijk 07.11.1870, overl. Driebergen-Rijsenburg 13.07.1951, tr. Katharina Pesendorfer.

3.                   Grietje Vis, geb. Zaandijk 06.11.1872, overl. Heemstede 14.11.1931, tr. Zaandijk 12.09.1895 Teunis Broeksmit, geb. Rozenburg 10.02.1856, houtkoper (1895), houthandelaar (1909), overl. Tiel 14.11.1909, z.v. Jan Broeksmit, geneesheer (1895), en Frederika Levina van der Linden.

 

[8] Jan Gerrit Boekenoogen, geb. Haarlem ca. 1802, student Theologie Amsterdam 1820/25, proponent 1826, predikant Wormerveer (1827-1863), overl. Beverwijk 02.10.1877, tr. Haarlem 15.05.1827

[9] Johanna Overbeek, geb. Haarlem ca. 1805, overl. Wormerveer 26.04.1879.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertruij Boekenoogen, ook Geertruida, geb. Wormerveer 15.04.1828, overl. Wormerveer 15.04.1853.

2.                   Lukas Frederik Boekenoogen, geb. Wormerveer 08.05.1830; volgt [4].

3.                   Sara Boekenoogen, geb. Wormerveer 22.12.1831, overl. na 1894, tr. Wormerveer 03.05.1855 Gerrit Jacob van Gelder (1824-1894), z.v. Hendrik van Gelder en Aagje Mats.

4.                   Egbertus  Boekenoogen, geb. Wormerveer 14.08.1833, overl. Wormerveer 19.12.1853.

5.                   Johanna Catharina Boekenoogen, geb. Wormerveer 26.10.1835, overl. Utrecht 14.04.1902.

 

[10] Hendrik van Gelder, geb. Wormerveer ca. 1788, papierfabrikeur (1853,1855), overl. Wormerveer 22.03.1860, otr. Wormerveer 22.06.1810

[11] Aagje Mats, geb. Westzaan ca. 1789, overl. Wormerveer 08.05.1866.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Hendrik van Gelder, geb. Wormerveer 01.06.1822, koopman (1851), overl. Velp (Rheden) 05.10.1883, tr. 1e Monnickendam 26.06.1851 Laurentina Elisabeth Sligcher, geb. Monnickendam ca. 1831, overl. Rheden 13.10.1861, d.v. Adriaan Sligcher, fabrikant, en Diederica Elisabeth Laurentina Pereboom; tr. 2e Rheden 23.04.1863 Jeannette Marie Nijhoff, geb. ca. 1835, overl. Arnhem 10.03.1911, d.v. Johannes Nijhoff en Johanna Sophia van Hesselt.

2.                   Gerrit Jacob van Gelder, geb. Wormerveer 12.02.1824, koopman, overl. Nieuwer-Amstel 17.08.1894, tr. Wormerveer 03.05.1855 Sara Boekenoogen (1831-na1894), d.v. Jan Gerrit Boekenoogen en Johanna Overbeek.

3.                   Hendrik Arend van Gelder, geb. Wormerveer 03.11.1825, predikant bij de doopsgezinde gemeente te Medemblik (1853) en Haarlem, overl. Haarlem 27.10.1899, tr. Franeker 15.11.1853 Rinske Feikema, geb. Franeker 26.10.1828, overl. Haarlem 16.02.1891, d.v. Douwe Feikema, koopman, en Hinke Hayes Elgersma.

4.                   Catharina Agatha van Gelder, geb. Wormerveer 08.03.1828, overl. Wormerveer 11.02.1907.

5.                   Agatha Maria van Gelder, geb. Wormerveer 07.06.1831; volgt [5].

6.                   Jacob Martinus van Gelder, geb. Wormerveer 25.07.1833, overl. Wormerveer 10.05.1910.

 

[12] Jacob Vis, geb. Zaandijk 08.08.1813, koopman (1834,1860), fabrikant (1868), overl. Texel 23.02.1869|c|, tr. Wormerveer 11.12.1834

[13] Cornelia Maria van Gelder, geb. Wormerveer 24.09.1813, overl. Wormerveer 27.11.1886|a|.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [14]/[15] in de kwartierstaat Antonie Cornelis Ingenegeren (1889-1956), lector Bandoeng.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Vis, geb. Zaandijk 18.09.1835, koopman (1857), commissionair in granen (1901), tr. 1e Westzaan 03.12.1857 Diena de Lange, geb. Westzaan 11.02.1835, d.v. Jan Adriaansz. de Lange, houtkoper, en Annetje Kluijver; tr. 2e Haarlem 30.05.1901 Annetje de Lange, geb. Westzaan 14.03.1863, d.v. Adriaan de Lange Jansz. en Jannetje Latenstein van Voorst.

2.                   Martinus Vis, geb. Zaandijk 13.10.1837; volgt [6].

3.                   Aaltje Vis, geb. Zaandijk 11.10.1839, overl. Zaandijk 30.10.1890, tr. Zaandijk 09.08.1860 Jacob Vis, geb. Zaandijk 19.06.1833, houtkoper (1860), z.v. Cornelis Vis (ca.1811-1874) en Dieuwertje Kluijver.
     JV tr. 1e Zaandijk 27.09.1855 Maartje Dekker, geb. Westzaan 15.08.1834, overl. Zaandijk 12.01.1857, d.v. Cornelis Gerbrandsz Dekker en Maartje Houttuijn.

4.                   Willem Pieter Vis, geb. Zaandijk 22.02.1842, overl. Zaandijk 08.04.1844.

5.                   Maria Cornelia Vis, geb. Zaandijk 26.03.1845, overl. Wormerveer 05.08.1893, tr. Zaandijk 24.03.1870 Jan Honigh, geb. Zaandijk 10.12.1842, houtkoper (1870), boekhouder (1900), overl. (het lijk van JH ‘des namiddags ten half een ure, in de Zaan nabij de zeepziederij “De Adelaar” gevonden’) Wormerveer 27.06.1900|b|, z.v. Cornelis Honigh, koopman (1842), papier- en oliefabrikant (1870), en Duifje van Neck.

6.                   Cornelia Maria Vis, geb. Zaandijk 09.02.1849, overl. Soest 11.05.1918, tr. Zaandijk 02.09.1875 Antonius Hendrik Kuijt, geb. Elten ca. 1846, handelsreiziger (1875), overl. Soest 25.10.1919, z.v. Jan Kuijt en Maartje Visser.

 

Noten: |a| ook overl.akte Zaandijk 1886 no.34; |b| overl.akte Wormerveer 1900 no.41; |c| ook overl.akte Zaandijk 1869 no.20.

 

[14] Albert Kluijver, geb. Koog aan de Zaan 18.09.1819, fabrikant (1841,1846), koopman (1855), oliefabrikant (1865,1873), overl. Koog aan de Zaan 05.01.1888, tr. Koog aan de Zaan 21.10.1841

[15] Grietje Stuurman, geb. Koog aan de Zaan 23.09.1819, overl. Koog aan de Zaan 02.01.1880.

Uit dit huwelijk:

1.                   Machteltje Kluijver, geb. Koog aan de Zaan 16.05.1844, overl. Haarlem 24.03.1929, tr. Koog aan de Zaan 02.11.1865 Klaas Honig, geb. Koog aan de Zaan 24.04.1844, kantoorbediende (1865), overl. Koog aan de Zaan 30.05.1887, z.v. Klaas Honig, fabrikant (1844), oliefabrikant (1865), en Antje Kaat.

2.                   Marijtje Kluijver, geb. Koog aan de Zaan 09.01.1846; volgt [7].

3.                   Jacobus Kluijver, geb. Koog aan de Zaan 03.05.1847, kantoorbediende (1870), koopman (1892), overl. Hilversum 01.12.1917, tr. 1e Koog aan de Zaan 08.12.1870 Anna Margaretha Wijnen, geb. Garderen (Barneveld) 01.03.1851, overl. voor 1892, d.v. Georgius Leonardus Wijnen, rijksontvanger, en Charlotte Jacoba Johanna van der Borch; tr. 2e Harlingen 15.09.1892 Trijntje Foekens, geb. Harlingen 28.07.1860, overl. Hilversum 22.02.1943, d.v. Foeke Foekens, cargadoor, en Alegonda Jacoba Posthuma Brouwer.

4.                   Anna Maria Kluijver, geb. Koog aan de Zaan 19.07.1849, overl. Koog aan de Zaan 26.08.1858.

5.                   Aagje Kluijver, geb. Koog aan de Zaan 09.04.1853, overl. Bloemendaal 18.10.1940, tr. Koog aan de Zaan 17.07.1873 Adriaan Honig, geb. Koog aan de Zaan 17.08.1851, oliefabrikant (1873), overl. Bloemendaal 04.02.1931, z.v. Cornelis Honig en Geertje Honigh.

6.                   Jan Kluijver, geb. Koog aan de Zaan 04.01.1855, overl. Koog aan de Zaan 26.05.1855.

 

[16] Gideon Boekenoogen, geb. Haarlem 1772, boekhouder (1823), boekbinder (1826), overl. Haarlem 19.11.1826, z.v. Gideon Boekenoogen en Janneke/Jansje Verbeek (zie Bijlage A); tr. 2e Amsterdam 27.11.1823 Sara Maria Warnars, ged. Amsterdam (Kerk Lam en Toren (doopsgezind)) 21.05.1783, overl. Amsterdam 02.09.1847, d.v. Gerrit Warnars en Catharina Meijer; otr. 1e Haarlem 20.04.1798

[17] Geertruij Bos, geb. 1766, overl. (?aan eene uitteerende ziekte?) Haarlem 27.09.1810.

– Het echtpaar Boekenoogen-Warnars vormt tevens de kwartieren [14]/[15] in de Kwartierstaat Julius Herman Boeke (1884-1956), hoogleraar Rechtshogeschool te Batavia en hoogleraar Leiden.

Uit het huwelijk Boekeboogen-Bos:

1.                   Zoon Boekenoogen, geb. Haarlem 13.01.1799, overl. Haarlem 13.01.1799.

2.                   Jan Gerrit Boekenoogen, geb. Haarlem ca. 1802; volgt [8].

3.                   Gideon Boekenoogen, geb. Haarlem ca. 1805, overl. Jutphaas 07.11.1878, tr. Woerden 01.05.1828 Sara van der Graaf, geb. Vianen ca. 1802, d.v. Isack van der Graaf en Johanna Lebbee.

Uit het huwelijk Boekenoogen-Warnars:

4.                   Johanna Catharina Boekenoogen, geb. Haarlem 25.01.1825, overl. Amsterdam 17.07.1910, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.) 20.07.1910, tr. Haarlem 16.04.1846 Hendrik Enno van Gelder, geb. Wormerveer 27.12.1822, houtkoper (1846), koopman (1872,1873), overl. Amsterdam 02.12.1875, z.v. Pieter van Gelder en Eva Eindhoven.
– “Bij vonnis van de Arrondissements-Regtbank te Haarlem, van den 8sten September 1868, is Johanna Catharina Boekenoogen, wonende te Haarlem, verblijf houdende in het gesticht voor krankzinnigen te Dordrecht, uithoofde van idiotisme gesteld onder curatele.”|a|

 

Noten: |a| Opregte Haarlemsche Courant 17.09.1868.

 

[18] Lucas Frederik Overbeek, geb. Haarlem ca. 1784, overl. Haarlem 09.07.1854, z.v. Leendert Overbeek en Agatha Joanna Bakker; otr. Haarlem 09.05.1804

[19] Sara Boekenoogen, geb. Haarlem ca. 1781, overl. Haarlem 02.01.1848, d.v. Gideon Boekenoogen en Jansje Verbeek.

Uit dit huwelijk:

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Overbeek, geb. Haarlem 1805; volgt [9].

2.                   Leendert Overbeek, geb. Haarlem ca. 1808, overl. voor 1840, tr. Leimuiden 24.09.1835 Maria Elisabeth van Grieken, geb. Leimuiden ca. 1809, overl. Zevenhuizen 05.01.1901, d.v. Arij van Grieken en Cornelia de Graaf.
     MEvG tr. 2e Nijmegen 11.09.1840 Peter van Breemen, geb. Nijmegen 04.09.1813, heel- en vroedmeester, overl. Lent (Elst) 31.10.1879, z.v. Leonard van Breemen, koopman, en Johanna Grada de Roos.

 

[20] Pieter Smidt van Gelder, geb. Ouddorp ca. 1762, overl. Zaandam 15.09.1842, z.v. Hendrik van Gelder en Maria Smidt; tr. voor 1787

[21] Dieuwertje Schouten, geb. Wormerveer ca. 1760, overl. Zaandam 20.12.1827, d.v. Maarten Schouten en Neeltje Kraaijer.

– Het echtpaar van Gelder-Schouten vormt tevens de kwartieren [24]/[25] in de Kwartierstaat Julius Herman Boeke (1884-1956), hoogleraar Rechtshogeschool te Batavia en hoogleraar Leiden.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martinus van Gelder, geb. Wormerveer ca. 1787; volgt [26].

2.                   Hendrik van Gelder, geb. Wormerveer ca. 1788; volgt [10].

3.                   Pieter van Gelder, geb. Wormerveer ca. 1792, koopman (1815), tr. Wormerveer 27.08.1815 Evertje Eindhoven, geb. Blokzijl ca. 1789, d.v. IJntje Eindhoven en Jantjen Mastenbroek.
Uit dit huwelijk: Hendrik Enno van Gelder (1822-1875), tr. Haarlem 1846 Johanna Catharina van Boekenoogen (1825-1910), d.v. Gideon Boekenoogen en Sara Maria Warnars.

4.                   Arend van Gelder, geb. Wormerveer ca.  1795, koopman (1822), papierfabrikeur (1842), overl. Zaandam 13.06.1874, tr. Zaandam 28.07.1822 Dirkje Hoorn, geb. Zaandam ca. 1801, overl. Zaandijk 01.07.1842, d.v. Jacob Hoorn, zeilmaker, en Hilletje Bos.

5.                   Geertruida van Gelder, geb. Wormerveer ca. 1800, overl. Zaandam 07.01.1851, tr. Jan Cornelis Keg, geb. Oostzaan ca. 1798, overl. Zaandam 13.12.1857, z.v. Cornelis Keg en Maria Magdalena de Vries.
     JCK tr. 1e Hendrika van der Ploeg.

 

[22] Gerrit Jacobsz. Mats, geb. xx.08.1743, overl. Westzaan 01.12.1818, tr. voor 1788

[23] Trijntje Valk, geb. Westzaan ca. 1748, overl. Westzaan 11.11.1821.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maartje Mats, geb. Westzaan ca. 1788; volgt [27].

2.                   Aagje Mats, geb. Westzaan ca. 1789; volgt [11].

3.                   Jacob Mats, geb. Westzaan ca. 1791, koopman (1811), overl. Zaandam 18.04.1831, otr. Westzaandam 14.06.1811, tr. Westzaandam 26.06.1811 Grietje Corver, geb. Westzaandam ca. 1800, overl. Zaandam 27.11.1837, d.v. Cornelis Corver en Alida Ebmeijer (1767-1825).

 

[24] Jacob Vis, geb. Zaandijk ca. 1784, koopman (1813,1824), fabrikeur (1824), oliefabrikeur (1825), overl. Zaandijk 06.03.1828, z.v. Jan Vis en Trijntje Graftdijk; tr. voor 1802

[25] Aaltje van Bergen, geb. Zaandijk ca. 1782, overl. Zaandijk 11.01.1830, d.v. Jan Bergen en Maartje Bakker.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [24]/[25] in de kwartierstaat Antonie Cornelis Ingenegeren (1889-1956), lector Bandoeng.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Vis, geb. Zaandijk ca. 1802/1803, kantoorbediende (1823), overl. Zaandijk 19.07.1875, tr. Zaandijk 27.07.1823 Aagje Houttuijn, geb. Zaandijk ca. 1804, overl. Zaandijk 07.12.1879, d.v. Hajo Houttuijn, koopman, en Klaasje Nan.

2.                   Maartje Vis, geb. Zaandijk ca. 1804, overl. na 1845, tr. Zaandijk 01.08.1824 Cornelis Kuijper, geb. Wormer ca. 1803, kantoorbediende (1824), fabrikant (1845), overl. Zaandijk 25.06.1845, z.v. Klaas Kuijper, fabrikeur en koopman, en Clasina Maria Kousbos.

3.                   Dirk Vis, geb. Zaandijk ca. 1805, kantoorbediende (1825), overl. Beverwijk 13.05.1884, tr. Zaandijk 17.04.1825 Engeltje Kool, geb. Zaandijk ca. 1804, overl. Beverwijk 02.05.1873, d.v. Jan Jacobsz. Kool, papierfabrikeur, en Neeltje Jans de Jager.

4.                   Pieter Vis, geb. Zaandijk ca. 1806, koopman (1827), overl. Zaandijk 19.12.1838, tr. Zaandijk 01.07.1827 Trijntje Kool, geb. Zaandijk ca. 1806, overl. Zaandijk 03.04.1882, d.v. Jan Jacobsz. Kool, papierfabrikeur, en Neeltje de Jager.

5.                   Klaas Vis, geb. Zaandijk ca. 1809, koopman en fabrikeur (1830), overl. Zaandijk 20.11.1859, tr. Zaandijk 05.12.1830 Grietje Breet, geb. Zaandijk ca. 1809, overl. Zaandijk 14.06.1888, d.v. Klaas Breet, papierfabrikeur, en Guurtje de Vries.

6.                   Cornelis Vis, geb. Zaandijk ca. 1811, houtzager (1832), koopman (1833), houtkoper (1855,1868), overl. Zaandijk 07.12.1874, tr. Koog aan de Zaan 26.08.1832 Dieuwertje Kluijver, geb. Koog aan de Zaan ca. 1809, overl. Zaandijk 20.06.1879, d.v. Albert Kluijver en Annetje de Wit.
Uit dit huwelijk: Jacob Vis (1833-1895), tr. Zaandijk 09.08.1860 Aaltje Vis (1839-1890), d.v. Jacob Vis (1813-1869) en Cornelia Maria van Gelder (1813-1886); Aaltje Vis (ca.1838/1839-1890), tr. Zaandijk 12.05.1859 Jan Jacob Laan (ca.1834/1835-1882), z.v. Jan Laan en Cornelia Avis.

7.                   Jacob Vis, geb. Zaandijk 08.08.1813; volgt [12].

8.                   Willem Vis, geb. Zaandijk 19.12.1815, overl. Zaandijk 13.11.1821.

9.                   Gerrit Vis, geb. Zaandijk 18.06.1818, koopman en fabrikant (1844,1882), overl. Zaandijk 16.05.1882, tr. Zaandijk 28.07.1844 Geertje Honigh, geb. Zaandijk 05.11.1815, overl. Zaandijk 25.12.1887, d.v. Adriaan Cornelisz. Honigh, papierfabrikant, en Geertje Couwenhoven.

10.               Trijntje Vis, geb. Zaandijk 12.10.1820, overl. Zaandijk 19.11.1838.

11.               Willem Vis, geb. Zaandijk 31.07.1822, koopman (1846), overl. Zaandijk 02.11.1866, tr. Zaandijk 20.09.1846 Neeltje Houttuijn, geb. Zaandijk 19.02.1827, overl. Zaandijk 16.06.1907, d.v. Gerrit Houttuijn, commissionair, en Geertje Couwenhoven.

 

[26] Martinus van Gelder, geb. Wormerveer ca. 1787, koopman (1811,1829), papierfabrikant (1834,1853), koopman en fabrikant (1837), overl. Wormerveer 03.06.1867, z.v. Pieter Smidt van Gelder en Dieuwertje Schouten; tr. voor 1809

[27] Maartje Mats, geb. Westzaan ca. 1787, overl. Wormerveer 05.03.1857, d.v. Gerrit Mats en Trijntje Valk.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [30]/[31] in de kwartierstaat Antonie Cornelis Ingenegeren (1889-1956), lector Bandoeng.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dieuwertje van Gelder, geb. Wormerveer ca. 1809, overl. Amsterdam 02.01.1879|a|, tr. 1e Wormerveer 16.05.1830 Antonie Hoexum van Dijk, geb. Oude Pekela ca. 1803, onderwijzer (1830), overl. voor 1835, z.v. Berend van Dijk en Trijntje Egberts; tr. 2e Wormerveer 22.11.1835 Douwe Feikema, geb. Arum ca. 1799, koopman, overl. Franeker 08.10.1860, z.v. Yeb Douwes Feikema en Akke Eeltjes Kooistra.
     DF tr. 1e Wonseradeel 17.05.1823 Hinke Haijers Elgersma, geb. Schraard ca. 1798, overl. Franeker 14.09.1834, d.v. Haije Steffens Elgersma en Rinske Jans.

2.                   Catharina van Gelder, geb. Wormerveer 23.09.1811, tr. Wormerveer 21.05.1834 Willem Boon, geb. Wormerveer ca. 1812, koopman (1834), z.v. Jacob Boon, koopman, en Neeltje Emmer.

3.                   Cornelia Maria van Gelder, geb. Wormerveer 22.09.1813; volgt [13].

4.                   Agatha Geertruida van Gelder, geb. Wormerveer 29.05.1815, overl. Koog aan de Zaan 12.08.1857, tr. Wormerveer 31.08.1837 Aris Kluijver, geb. Koog aan de Zaan 27.11.1815, koopman (1837), overl. Koog aan de Zaan 18.03.1867, z.v. Pieter Kluijver (ca.1791-1834) en Aaltje van Broek (ca.1793-1853).

5.                   Maria/Maartje van Gelder, geb. Wormerveer 21.05.1818, overl. Wormerveer 30.10.1818.

6.                   Pieter Smidt van Gelder, geb. Wormerveer 11.11.1819, papierfabrikeur (1841), overl. Baarn 25.12.1914, tr. 1e Wormerveer 10.06.1841 Aagje van Vleuten, geb. Zaandijk 17.11.1817, overl. Wormerveer 15.01.1892, d.v. Adriaan van Vleuten en Adriana van Ree; tr. 2e Amsterdam 21.06.1900 Margaretha van Meerveld, geb. Putten 01.11.1868|b|, overl. Baarn 28.05.1923, d.v. Otto van Meerveld en Beertje van de Blankevoort.

     MvM tr. 2e Baarn 21.06.1817 Hendrik van der Pijl, geb. Oegstgeest ca. 1769, z.v. Cornelis van der Pijl en Comarina van den Blink.

7.                   Maria Margaretha van Gelder, geb. Wormerveer 13.11.1821, tr. Wormerveer 02.07.1845 Jan Wijbrandi, geb. Leeuwarden 19.03.1822, houtzager (1845), z.v. Cornelis Wijbrandi en IJbeltje Wijngaarden.

8.                   Gerardus Martinus van Gelder, geb. Wormerveer 03.09.1829, boekhandelaar (1853), overl. na 1868, tr. Amsterdam 25.08.1853 Sara Salm, geb. Amsterdam xx.01.1832, overl. Honnef 27.03.1868|c|, d.v. Hendrik Salm, assuradeur, en Margaretha Stenvers.

 

Noten: |a| overl.akte Zaandijk 1879 no.8; |b| oorspronkelijke voornamen Aartje Gerritje gewijzigd bij vonnis Arr.Rb. Amsterdam 28.10.1895 (kanttekening geb.akte Putten 1868 no.127); |c| ingeschreven extract (overl.akte Zaandijk 25.04.1868 no.15).

 

[28] Jacobus Kluijver, geb. Koog aan de Zaan ca. 1795, fabrikeur (1817), koopman (1819), fabrikant (1837,1841), overl. Koog aan de Zaan 20.01.1843, z.v. Albert Kluijver en Annetje de Wit (zie Bijlage A); tr. 2e Koog aan de Zaan 23.03.1837 Anna Maria Tobbe, geb. Zaandijk ca. 1808, overl. Koog aan de Zaan 09.08.1875, d.v. Hendrik Tobbe en Barbara Walch; tr. 1e Koog aan de Zaan 29.06.1817

[29] Magteltje Honig, geb. Koog aan de Zaan ca. 1797, overl. Koog aan de Zaan 24.02.1828, d.v. Cornelis Claas Honig en Aagtje Breed/Breet.

Uit dit huwelijk:

1.                   Albert Kluijver, geb. Koog aan de Zaan 18.09.1819; volgt [14].

2.                   Cornelis Kluijver, geb. Koog aan de Zaan 02.03.1822, overl. Koog aan de Zaan 27.03.1822.

3.                   Aagje Kluijver, geb. Koog aan de Zaan 26.05.1823, overl. Koog aan de Zaan 25.09.1826.

4.                   Cornelis Kluijver, geb. Koog aan de Zaan 22.01.1825, overl. Koog aan de Zaan 25.04.1826.

 

[30] Jan Stuurman, geb. Wormer ca. 1793, bakker (1815,1819), winkelier (1841), koopman en fabrikeur (1848), winkelier (1870), overl. Koog aan de Zaan 21.11.1870, z.v. Jan Stuurman en Aafje Vas; tr. voor 1811

[31] Marijtje Jongens, geb. Wormerveer ca. 1780, overl. Koog aan de Zaan 25.11.1859, d.v. Pieter Cornelis Jongens en Trijntje Douwes Bakker.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje Stuurman, geb. Koog aan de Zaan ca. 1811, overl. Koog aan de Zaan 09.05.1891.

2.                   Aafje Stuurman, geb. Koog aan de Zaan 23.05.1813, overl. Purmerend 18.04.1904, tr. Koog aan de Zaan 27.10.1836 Dirk Heijnis, geb. Koog aan de Zaan 07.02.1817, fabrikant (1836), z.v. Dirk Heijnis, timmerman, en Rebecca de Bruin.

3.                   Francijntje Stuurman, geb. Koog aan de Zaan 29.01.1815, overl. Koog aan de Zaan 15.03.1903.

4.                   Jan Stuurman, geb. Koog aan de Zaan 01.05.1817, fabrikeur (1848), overl. Zaandijk 07.04.1859,  tr. Wormerveer 08.10.1848 Francijntje Jongens, geb. Wormerveer 15.05.1818, overl. Wormerveer 26.12.1870, d.v. Douwe Jongens, koopman, en Grietje Najer.

5.                   Grietje Stuurman, geb. Koog aan de Zaan 23.09.1819; volgt [15].

6.                   Pieter Stuurman, geb. Koog aan de Zaan 05.10.1822, grutter (1852), overl. Westzaan 06.05.1903, tr. Velsen 16.05.1852 Wijntje van Heijst, geb. Velsen 22.12.1824, overl. Westzaan 19.07.1888, d.v. Petrus van Heijst, metselaar, en Alida Justina Klaasen.

 


Bijlage A

 

[32] Gideon Boekenoogen, geb. Haarlem 06.10.1745, overl. Haarlem 02.09.1823|a|, tr.

[33] Janneke/Jansje Verbeek, geb. Haarlem 15.02.1755, overl. Haarlem 17.04.1824|b|.

– Het echtpaar Boekenoogen-Verbeek vormt tevens de kwartieren [28]/[29] in de Kwartierstaat Julius Herman Boeke (1884-1956), hoogleraar Rechtshogeschool te Batavia en hoogleraar Leiden.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gideon Boekenoogen, geb. Haarlem 1772; volgt [16].

2.                   Sara Boekenoogen, geb. Haarlem ca. 1781, overl. Haarlem 02.01.1848, otr. Haarlem 09.05.1804 Lukas Fredrik Overbeek, geb. Haarlem ca. 1784, winkelier (1827), overl. Haarlem 09.07.1854, z.v. Leendert Overbeek en Agatha Joanna Bakker.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Haarlem 1823 fol.89v); |b| oud 79 jaar {>geb.1745}, geb. 1755 {>oud 69}, geen ouders vermeld (overl.akte Haarlem 1824 fol.36).

 

[56] Albert Kluijver, geb. Zaandam ca. 1764, koopman (1813), overl. Koog aan de Zaan 20.09.1836, z.v. Jan Kluijver en Dieuwertje Haan; tr.

[57] Annetje de Wit, geb. De Rijp ca. 1766, overl. Koog aan de Zaan 11.12.1833|a|.
– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [26]/[27] in de kwartierstaat Antonie Cornelis Ingenegeren (1889-1956), lector Bandoeng.

Uit dit huwelijk:

9.                   Jan Kluijver, geb. Koog aan de Zaan ca. 1794, fabrikant, overl. Koog aan de Zaan 11.03.1854.

10.               Jacobus Kluijver, geb. Koog aan de Zaan ca. 1795; volgt [28].

11.               Annetje Kluijver, geb. Koog aan de Zaan ca. 1803, overl. Westzaan 28.09.1873, tr. Koog aan de Zaan 24.08.1828 Jan de Lange, geb. Westzaan ca. 1804, z.v. Adriaan de Lange en Dina van Diesen.

12.               Albert Kluijver, geb. Koog aan de Zaan ca. 1804, overl. Koog aan de Zaan 22.07.1857, tr. Koog aan de Zaan 13.09.1829 Stijntje Smit, geb. ca. 1811, overl. Koog aan de Zaan 17.07.1868, d.v. Evert Smit en Trijntje Honig.
Uit dit huwelijk: Albert Kluijver (1831-1893), tr. Wormerveer 25.05.1854 Neeltje Dekker (1831-1909), d.v. Jan Dekker en Wilhelmina van Ree.

13.               Dieuwertje Kluijver, geb. Koog aan de Zaan ca. 1809, overl. Zaandijk 20.06.1879 tr. Koog aan de Zaan 26.08.1832 Cornelis Vis, geb. Zaandijk ca. 1811, houtzager (1832), houtkoper (1855,1868), overl. Zaandijk 07.12.1874, z.v. Jacob Vis en Aaltje van Bergen.
– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [12]/[13] in de kwartierstaat Antonie Cornelis Ingenegeren (1889-1956), lector Bandoeng.

14.               Pieter Kluijver, geb. Zaandam ca. 1791, koopman (1813), fabrikant (1834), overl. Koog aan de Zaan 09.04.1834, tr. Zaandam 01.07.1813 Aaltje van Broek, geb. Zaandam ca. 1793, overl. Koog aan de Zaan 19.05.1853, d.v. Aris van Broek, koopman, en Trijntje Duijn.
Uit dit huwelijk: Aris Kluijver (1815-1867), tr. Wormerveer 31.08.1837 Agatha Geertruida van Gelder (1815-1857), d.v. Martinus van Gelder en Maartje Mats.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Koog aan de Zaan 13.12.1833).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren