Johannes Bernardus de Boer (1910-2000)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien januari 2016)

 


 

[1] Johannes Bernardus de Boer, geb. Irapuato (Mexico) 09.05.1910, hoogleraar Eindhoven (1967-), overl. Leende 17.12.2000.

 

[2] Johannes de Boer, geb. Appingedam 11.10.1875, administrateur op een plantage (1905), vertegenwoordiger van het Algemeen Nederlandsch Verbond (ANV) te Irapuato (Guanajuato, Mexico) (1910)|a|, vice-consul van Zweden te Tampico (Mexico) (1924), overl. na 1943; tr. 2e Groningen 15.09.1924 Klasiena Huizenga, geb. Appingedam 28.03.1889, overl. Haarlem 04.05.1943, d.v. Roelf Huizenga, hoofd ener school (1889), inspecteur bij het Christelijk Nationaal Onderwijs (1924), en Trijntje Middel; tr. 1e Groningen 19.10.1905|b|
[3] Geertje Koning, geb. Groningen 04.07.1882, overl. Groningen 12.06.1915|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Bernardus de Boer, geb. Irapuato (Mexico) 09.05.1910; volgt [1].

 

Noten: |a| Doel, werking en inrichting van het Algemeen Nederlandsch Verbond (1910), p.10; |b| de bruidegom vertegenwoordigd door Jan Koning, 37 jaar, met volmacht verleden voor een notaris te Tapachula, Mexico (huw.akte Groningen 1905 no.437); |c| ‘wonende te Mexico in Noord-Amerika, tijdelijk verblijf houdende’ te Groningen (overl.akte Groningen 1915 no.683).

 

[4] Johannes Bernardus de Boer, geb. Groningen 30.03.1838, veldwachter (1863,1864), gevangenbewaarder (1866), bewaarder (1869,1889), portier (1895,1905), overl. Groningen 13.01.1910, tr. Groningen 28.05.1863

[5] Johanna Christina Jans, geb. Groningen 16.02.1835, dienstmeid (1863), overl. Groningen 04.11.1926.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lambertus de Boer, geb. Nieuweschans 07.04.1864, onderwijzer (1889,1895), overl. Groningen 30.09.1960, tr. 1e Appingedam 29.05.1889 Hilje Harkema, geb. Appingedam 08.08.1863, overl. Solwerd (Appingedam) 25.09.1890, d.v. Jacob Pieters Harkema, bakker, en Jantje Jacobs Bos; tr. 2e Appingedam 02.05.1895 Roelina Gezina de Groot, geb. Den Ham (Aduard) 05.02.1872, onderwijzeres (1895), overl. Groningen 20.03.1944, d.v. Jan de Groot, hoofd ener school, en Hillechien Hooghoudt.

2.                   Berendina de Boer, geb. Appingedam 24.07.1866, overl. Groningen 20.05.1962, tr. Groningen 06.06.1901 Meske van Meurs, geb. Groningen 18.10.1872, boekhouder (1901), overl. Groningen 01.12.1955, z.v. Berend van Meurs, timmerman, en Auktje Bakhuis.

3.                   Johanna de Boer, geb. Tjamsweer (Appingedam) 04.11.1869, overl. Groningen 02.10.1935, tr. Groningen 31.05.1900 Jan Wildervanck, geb. Groningen 27.04.1874, boekhouder (1900), overl. Groningen 27.12.1960, z.v. Henricus Wildervanck, hoofd der school, en Jantje Bock.

4.                   Johannes de Boer, geb. Appingedam 11.10.1875; volgt [2].

 

[6] Louwe Koning, geb. Groningen 18.10.1841, scheepskapitein/schipper  (1866,1882), assuradeur (1905,1915), overl. Groningen 26.01.1915, tr. Groningen 25.01.1866

[7] Willemina Kramer, geb. Hellevoetsluis 23.02.1841, overl. Groningen 19.04.1905.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Theodora Koning, geb. Groningen 06.01.1867.

2.                   Jan Koning, geb. Groningen 12.04.1868, schipper (1897), expert (1914), overl. Groningen 09.12.1946, tr. 1e Groningen 22.04.1897 Pietronella Nienhuis, geb. Groningen 09.12.1872, overl. (verdronken in de Noordzee) Den Helder 06.03.1902, d.v. Berend Cornelis Nienhuis, schipper, en Grietje Kort, koopvrouw; tr. 2e Groningen 25.08.1914 Abeldina Jetses, geb. Groningen 13.12.1884, overl. Groningen 25.12.1956, d.v. Jan Jetses, conducteur, assistent bij de posterijen, en Klaaske Olthoff.

3.                   Rensina Louisa Koning, geb. Groningen 27.04.1870, overl. Groningen 01.02.1938, tr. Groningen 02.04.1891 Klaas Beck, geb. Groningen 05.04.1863, schipper (1891), overl. Rotterdam 09.02.1944, z.v. Jan Beck, schipper, en Magrieta Albers.

4.                   Geert Koning, geb. Groningen 15.04.1872, overl. Groningen 23.02.1873.

5.                   Anna Theodora Koning, geb. Groningen 15.06.1873.

6.                   Geert Koning, geb. Groningen 28.04.1875, overl. Groningen 05.05.1875.

7.                   Geertje Koning, geb. Groningen 08.03.1878, overl. Groningen 26.05.1878.

8.                   Geert Koning, geb. Groningen 12.12.1879, overl. Groningen 02.09.1880.

9.                   Geertje Koning, geb. Groningen 04.07.1882; volgt [3].

 

[8] Johannes de Boer, geb. ca. 1802, tuinman/tuinier (1822,1826), dienaar van de nachtschout (1829,1837), overl. Groningen 03.10.1837, tr. Groningen 23.05.1822

[9] Berendina Krook, geb. ca. 1799, dienstmeid (1822), winkelierster (1838), koopmansche (1842), overl. Groningen 16.10.1872; tr. 2e Baflo 29.10.1842 Albert Pieters Berghuis, geb. Leens ca. 1801, korenschipper (1842), dagloner (1869), overl. Baflo 03.12.1869, z.v. Pieter Alberts en Hinderkjen Wijpkes.
     APB tr. 1e voor 1841 Luidje Cornelis Wiersema, overl. Baflo 11.09.1841.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pietertje de Boer, geb. Groningen 02.03.1823, overl. Groningen 12.09.1880, tr. Groningen 26.11.1848 Johan Adam Reiber, geb. Groningen 15.09.1823, timmerman (1848), overl. Groningen 22.03.1899, z.v. Johannes Reiber, schoenmaker, en Jacoba Jacobs de Haan.

2.                   Annechien de Boer, geb. Groningen 27.03.1826, koopvrouw (1865), overl. Groningen 04.09.1865, tr. Groningen 19.09.1847 Georg Pieter Larmoijeur, geb. Coevorden 18.12.1824, stoelmaker, overl. Groningen 03.03.1851, z.v. Jan Larmoijeur, kolonist, en Elsien Heerard, breister.

3.                   Elizabeth Schuurman de Boer, geb. Groningen 06.07.1829, overl. Groningen 16.08.1833.

4.                   Aaltje de Boer, geb. Groningen 06.07.1829, dienstmeid (1847), overl. Groningen 04.05.1875, tr. Groningen 21.11.1847 Jacobus Hartman, geb. Groningen 02.01.1823, zolderknecht (1847), zakkenverhuurder (1871), overl. Groningen 06.12.1871, z.v. Johannes Hartman, wagenmaker (1847), en Aaltje Jans Nienhuis.

5.                   Johanna de Boer, geb. Groningen 16.02.1833, dienstmeid (1858), overl. Groningen 04.11.1908, tr. Groningen 18.11.1858 Pieter Beijer, geb. Groningen 03.07.1833, boekverkoper (1858), boekhandelaar (1915), overl. Groningen 12.12.1915, z.v. Johannes Beijer, boekverkoper, en Trijntje Folkers.

6.                   Helena de Boer, geb. Groningen 02.12.1835, overl. Groningen 11.12.1925, tr. Groningen 22.12.1861 Andries Brouwer, geb. Groningen 15.02.1836, korenmeter (1861), overl. Groningen 19.02.1914, z.v. Antoon Christiaan Brouwer, zolderknecht, en Geertruida Gasthuis.

7.                   Johannes Bernardus de Boer, geb. Groningen 30.03.1838|a|; volgt [4].

 

Noten: |a| aangifte door Antje Straatman, 41 jaar, ‘geautoriseerde vroedvrouw’ (geb.akte Groningen 1838 no.293).

 

[10] Lambertus Jans, geb. ca. 1803, zeilmakersknecht (1824,1863), zeilmaker (1866,1881), tr. Groningen 20.06.1824

[11] Johanna Susanna Dittrich, geb. Groningen 10.09.1796, dienstmeid (1824), overl. Groningen 24.08.1872.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aaffien Jans, geb. Groningen 08.01.1827, dienstmeid (1853), overl. Groningen 21.03.1903, tr. Groningen 22.05.1853 Ewold van der Wal, geb. Groningen 05.03.1824, wever, overl. Groningen 11.06.1912, z.v. Harm Klaassens van der Wal, wever, en Dina Lammers, arbeidster.

2.                   Franciscus Jans, geb. Groningen 22.10.1829, varensgezel (1853), arbeider (1881), overl. Groningen 30.05.1881, tr. Groningen 27.02.1853 Jacoba Riga, geb. Groningen 23.10.1831, overl. Groningen 28.03.1913, d.v. Daniel Pieters Riga, arbeider, en Janna Jans Rink.

3.                   Arendina Jans, geb. Groningen 10.07.1832, overl. Groningen 15.09.1904, tr. Groningen 10.07.1859 Gerrit Jan Mulder, geb. Groningen 15.04.1822, smidsknecht (1859), overl. Groningen 25.07.1881, z.v. Hindrik Mulder, smid, en Maria Nentenaar.

4.                   Johanna Christina Jans, geb. Groningen 16.02.1835; volgt [5].

5.                   Christian Jans, geb. Groningen 05.05.1839, timmermansknecht (1863), timmerman (1901), overl. Groningen 02.02.1901, tr. Groningen 28.05.1863 Elisabeth Brouwer, geb. Groningen 19.08.1838, dienstmeid (1863), d.v. Arent Jans Brouwer (ca.1809-1868), koopmansknecht, en Seinje Jans Scholte (ca.1804-1879).

6.                   Magrietha Jans, geb. Groningen 20.11.1843, overl. Groningen 29.07.1866.

 

[12] Jan Louwes Koning, geb. Veendam 05.10.1806, schippersknecht (1835,1838), schipper (1841,1856), overl. Groningen 02.12.1856, tr. Groningen 01.01.1835

[13] Anna Tidora Pot, geb. Groningen 25.11.1804.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Louisa Koning, geb. Groningen 23.10.1835, tr. Groningen 01.03.1857 Auke Kuipers, geb. Oosterzee (Lemsterland) 07.10.1829, schipper (1857), z.v. Harmen Jurjens Kuipers, schippersknecht, en Hendrikje Halbes Brouwer.

2.                   Jan Zebenes Koning, geb. Groningen 31.07.1838.

3.                   Louwe Koning, geb. Groningen 18.10.1841; volgt [6].

4.                   Sibenes Koning, geb. Amsterdam ca. 1844|a|, overl. Groningen 12.08.1863.

 

Noten: |a| niet gevonden in index 1844, die voor 1843 ontbreekt op zoekakten.nl.

 

[14] Geert Roelfs Kramer, geb. ca. 1802, schippersknecht (1829), schipper (1831,1866), overl. Groningen 09.11.1875, tr. Groningen 08.01.1829

[15] Rensjen Jacobs Horinga, geb. Sebaldeburen 29.06.1800, dienstmeid (1829), overl. Groningen 28.05.1873.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertje Kramer, geb. Ransdorp ca. 1830, tr. Amsterdam 20.02.1856 Derk Duut, geb. Veendam 24.08.1825, stuurman (1856), z.v. Hindrik Derks Duut, zeeman, en Lummechien Steffens Pinxterboer.

2.                   Jacob Geerts Kramer, geb. Groningen 16.10.1831, scheepskapitein, overl. Groningen 27.06.1915, tr. 1e Groningen 04.02.1858 Petronella de Boer, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 11.01.1833, overl. Groningen 29.03.1898, d.v. Harm Harms de Boer, scheepskapitein, en Jantje Jans Speelman; tr. 2e Groningen 09.02.1899 Elisabeth Mulder, geb. Veendam 11.09.1840, overl. Groningen 22.03.1916, d.v. Gerrit Harms Mulder, schipper, en Grietje Jans Prins.

3.                   Roelf Kramer, geb. Groningen 03.08.1833, scheepskapitein, overl. Groningen 11.01.1926, tr. Groningen 27.02.1862 Johanna Hinderika Bouman, geb. Groningen 01.09.1836, overl. Groningen 17.10.1911, d.v. Geert Hendriks Bouman, scheepskapitein, en Johanna Wichers.

4.                   Hendrik Kramer, geb. Sebaldeburen (Grootegast) 11.03.1836|a|, overl. Groningen 06.03.1838.

5.                   Warnder Kramer, geb. Groningen 17.01.1838, schipper, overl. Groningen 03.07.1908, tr. Groningen 09.07.1868 Pietertje de Boer, geb. Cuxhaven 01.12.1842, overl. Groningen 29.06.1930, d.v. Harm Harms de Boer en Jantje Jans Speelman.

6.                   Willemina Kramer, geb. Hellevoetsluis 23.02.1841; volgt [7].

 

Noten: |a| moeder Hinke (geb.akte Grootegast 1836 no.23).

 

[16] Pieter de Boer, bediende (1822), commies (1859), tr.

[17] Aaltje Berends Postema, geb. Leeuwarden ca. 1771, overl. Groningen 22.07.1855, d.v. Berend Postema, militair, en Johanna Dominicus.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes de Boer, geb. ca. 1802; volgt [8].

2.                   Helena de Boer, geb. Groningen ca. 1804, koopvrouw, overl. Groningen 24.10.1852.

3.                   Pieter Haijes de Boer, geb. Groningen 16.01.1811, hovenier (1859), overl. Groningen 18.01.1891, tr. Groningen 17.04.1859 Geertje Aaldring, geb. Groningen 25.01.1825, wasvrouw (1859), d.v. Evert Aaldring, schoenmaker, en Geertje Rienewerff.

 

[18] Berend Krook, geb. Groningen ca. 1744, pijpuitbrander, overl. Groningen 31.12.1817; tr. 1e voor 1779 Melsina Braam; tr. 2e voor 1793

[19] Annigien Schuurman, geb. Groningen ca. 1770, pijpuitbrandster (1822), overl. Groningen 29.12.1853, d.v. Jan Hindrik Schuurman, schrijnwerker, en Fennegje Alderks.

Uit het huwelijk Krook-Braam:

1.                   Hindrik Krook, geb. Groningen ca. 1779, pijpuitbrander, overl. Groningen 15.06.1826, tr. Jantien Jans, geb. Groningen ca. 1780, overl. Groningen 03.08.1834, d.v. Hinderkien Willems.

Uit het huwelijk Krook-Schuurman:

2.                   Fennegien Krook, geb. Groningen ca. 1793, meesteres bewaarschool (1844), overl. Groningen 01.09.1844, tr. Groningen 23.09.1813 Hendrik Bebingh, geb. Groningen ca. 1793, timmerman, overl. Groningen 21.12.1824, z.v. Reindert Bebingh, timmerman, en Geesje Hindriks.

3.                   Elisabeth Krook, geb. Groningen ca. 1796/1797, overl. Groningen 10.12.1870, tr. Groningen 22.03.1818 Roelf Lodewijks, geb. ca. 1797, blikslager (1818), z.v. Jurjen Lodewijks, poelier, en Geertje Kramer.

4.                   Berendina Krook, geb. ca. 1799; volgt [9].

5.                   Annegien Krook, geb. Groningen 10.11.1802, koloniste (1860), overl. Veenhuizen (Norg) 31.05.1860.

6.                   Jantien Krook, geb. Groningen 21.09.1811, winkelierster (1859), overl. Groningen 15.09.1886, tr. Groningen 30.06.1836 Tamme Riddering, geb. Groningen ca. 1806, korenmeter, overl. Groningen 28.05.1895, z.v. Jan Riddering, korenmeter, en Anna Tammens.

 

[20] Franciscus Jans, metselaarsknecht (1819), metselaar (1824), tr.

[21] Arendina Steenbergen, arbeidster (1824).

Uit dit huwelijk:

1.                   Magrita Jans, geb. ca. 1797, tr. Groningen 24.01.1819 Julius de Bühr, geb. ca. 1794, marskramer (1819), z.v. Jacobus de Bühr, medicinae doctor, en Antje Bernardus.

2.                   Trientje Jans, geb. ca. 1800, tr. Groningen 01.02.1827 Jan Portman, geb. ca. 1784, timmerknecht (1812,1815), timmerman (1819,1857), overl. Groningen 16.12.1860, z.v. Christopher Portman, timmerman, en Ebeltje Harms de Groot.
     JP tr. 1e voor 1812 Anna Catharina Lindeman, geb. Groningen ca. 1787, overl. Groningen 20.06.1819, d.v. Hindrik Lindeman, wever, en Antje Folts; tr. 2e Groningen 19.12.1819 Catharina Lammerts, geb. Groningen ca. 1798, overl. overl. Groningen 07.06.1821, d.v. Johannes Lammerts, militair, en Harmina Duiverman.

3.                   Lambertus Jans, geb. ca. 1803; volgt [10].

 

[22] Johan Christiaan Godfried Dittrich, geb. Leipzig ca. 1762, schoenlapper/schoenmaker, overl. Groningen 09.02.1829, z.v. Johan Jacobus Dittrich, azijnbrouwer, en Johanna Zuzanna; tr.

[23] Aafie Christina Engels, naaister (1834).

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Susanna Dittrich, geb. Groningen 10.09.1796; volgt [11].

2.                   Friedrich Gotlieb Dittrich, geb. Groningen 28.06.1802, schoenmaker (1838), overl. Schildwolde (Slochteren) 17.10.1883, tr. Slochteren 13.01.1838 Hilligje Hindriks Wolgen, geb. Schildwolde 14.02.1809, d.v. Hindrik Daniels Wolgen, landbouwer, en Jantje Hindriks Bieleveld, landbouwster.

3.                   Henderika Diederig, geb. Groningen 23.09.1808, naaister (1834), overl. Groningen 19.05.1842, tr. Groningen 06.07.1834|a| Fridericus Reinerus, geb. ca. 1808, fuselier (1834), z.v. Peter Jans Poel, arbeider, en Wobbina Freeriks.

 

Noten: |a| familienaam bruidegom ook Tebbens, vader v/d bruid Godfried Diederig, moeder v/d bruid Alida (huw.akte Groningen 1834 no.175).

 

[24] Louwe Jans Koning, geb. Veendam ca. 1774, schipper, overl. Groningen 08.09.1832, z.v. Jan Everts, schipper, en Grietje Tammes; tr. 1e Pietertien Pieters; tr. 2e

[25] Anna Louwes (Raad), geb. Veendam ca. 1779, schippersche, overl.. Groningen 06.11.1854, d.v. Louwe Jans, winkelier, en Aagtje.

Uit het huwelijk Koning-Pieters:

1.                   Grietjen Koning, geb. ca. 1800, dienstmeid (1826), overl. Groningen 18.08.1842, tr. Groningen 22.06.1826 Pieter Ages, geb. ca. 1800, schoenmakersknecht (1826), schoenmaker (1843,1846), overl. Groningen 11.05.1846, z.v. Age Pieters, apothekersloper, en Ettjen Klaassen Fabriaan.
     PA tr. 2e Groningen 17.02.1843 Aaltje Rurts van der Laan, geb. Groningen ca. 1798, overl. Groningen 31.01.1859, d.v. Heerd Rurts van der Laan, koemelker, en Fetjen/Tetje Alberts.
     ARvdL tr. 2e Groningen 02.06.1850 Hindrik Loerts Hekman, geb. ca. 1800, zaagmolenaarsknecht (1825,1850), z.v. Loert Egberts, zaagmolenaarsknecht, en Elizabeth Klazen.
     HLH tr. 1e Groningen 19.06.1825 Neeltje van Groenenberg, geb. ca. 1786, d.v. Jannes van Groenenberg, boekverkoper, en Barbara Fokkens.

Uit het huwelijk Koning-Louwes:

2.                   Aagtje Koning, geb. Groningen ca. 1805, overl. Leek 19.12.1824.

3.                   Jan Louwes Koning, geb. Veendam 05.10.1806; volgt [12].

4.                   Louwe Koning, geb. Veendam 02.11.1808, schippersknecht, overl. Groningen 13.01.1866, tr. Groningen 13.01.1831 Jantien Jacobs, geb. Groningen 24.08.1806, dienstmeid (1831), d.v. Jan Jacobs, voermansknecht, en Catrijna Cornelis Gerlem.

5.                   Annegien Koning, geb. Veendam 05.03.1811, overl. Groningen 04.02.1847, tr. Groningen 01.01.1835 Gerrit Jan Zonneberg, geb. Zwolle 20.01.1810, schippersknecht (1835), arbeider (1850), overl. Groningen 05.10.1850, z.v. Jan Zonneberg, wolkammer, en Johanna Nieuwolt, arbeidster.

6.                   Tamme Koning, geb. Groningen 12.08.1813, schippersknecht, overl. Groningen 13.05.1859, tr. Groningen 06.01.1842 Talea Anna Knoop, geb. Norden 04.08.1807, overl. Groningen 18.03.1875, d.v. Roolf Diederich Knoop, arbeider, en Peterke Janssen.

7.                   Geertje Koning, geb. Veendam 13.08.1815, overl. Groningen 31.10.1856, tr. Groningen 21.12.1837 Stoffer de Raad, geb. Hoogezand 10.06.1811, schipper (1837), arbeider (1873), overl. Kalkwijk (Hoogezand) 30.08.1873, z.v. Daniel Stoffers de Raad, schipper, en Hindrikje Derks.

8.                   Anna Koning, geb. Veendam 30.12.1817, overl. Veendam 24.01.1818.

 

[26] Jan Sibenus Pot, geb. Delfzijl ca. 1772, schipper, overl. Groningen 02.12.1841, z.v. Sibenus Aaldrik Pot, schipper, en Anna Kristiaans Kolm; tr.

[27] Dievertje van Slogteren, ook Divertien/Dieuwertje, geb. Groningen ca. 1773, overl. Groningen 29.03.1855, d.v. Hindrik van Slogteren, stoffenverwer, en Tieske Maathuis.

Uit dit huwelijk:

1.                   Tjetske Jans Pot, geb. Groningen ca. 1799, overl. Groningen 28.12.1836, tr. Groningen 30.12.1827 Lutje Hendriks Slag, geb. Groningen ca. 1802, schippersknecht (1827), arbeider (1837), overl. Groningen 07.05.1865, z.v. Itje Jans, werkvrouw.
     LHS tr. 2e Groningen 23.04.1837 Maria Lambarta Vogels, geb. Groningen 13.04.1814, d.v. Jan Vogels, metselaar, en Elisabeth Marianna Ariaans.

2.                   Anna Tidora Pot, geb. Groningen 25.11.1804; volgt [13].

3.                   Sibenus Jans Pot, geb. Groningen ca. 1810, schipper, overl. Groningen 10.10.1848, tr. Groningen 21.03.1833 Rolina Erenst, geb. ca. 1810, d.v. Jan Erenst, schipper, en Rieka Roelofs.

4.                   Hendrik Pot, geb. Groningen 05.06.1812.

 

[28] Roelf Warrenders,|a| schipper (1829), tr.

[29] Geertje Hindriks.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geert Roelt Kramer, geb. ca. 1802; volgt [14].

 

Noten: |a| huw.akte Groningen 1829 no. 5 en overl.akte Groningen 1875 no.1107.

 

[30] Jacob Hendriks Horinga, koopman (1829), overl. voor 1840, tr.

[31] Willemke Gerrits (Schuiteboer), geb. ca. 1780,  landbouwster, overl. Grootegast 29.01.1841, d.v. Gerrit Paulus en Rensje Abels.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rensje Jacobs Horinga, geb. Sebaldeburen 29.06.1800; volgt [15].

2.                   Hendrik Jacobs Horinga, geb. ca. 1803, landbouwer (1840), tr. Grootegast 06.02.1840 Tjitske Feddes Bouwma, geb. ca. 1820, d.v. Fedde Jans Bouwma, landbouwer, en Renske Martens.

3.                   Aafje Jacobs Horinga, geb. ca. 1805, overl. Grootegast 12.01.1842, tr. voor 1828 Hermanus Garmts Visser, geb. ca. 1797, koopman.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren