Willem Henri Boom (1893-1965)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien augustus 2023)

 


 

[1] Willem Henri Boom, geb. Den Helder 12.12.1893, kandidaatsexamen werktuigkundig ingenieur Delft 1919|c|, ingenieursexamen werktuigkundig ingenieur Delft 1920|d|, president-directeur, later gedelegeerd commissaris van G. Dikkers en Co. N.V. te Hengelo, commissaris van de N.V. Industrieele Maatschappij Zutphen, lid college van curatoren TH Eindhoven (1956-1962), lid van de Commissie ter Voorbereiding der derde Technische Hogeschool (1961)|e|, overl. Beckum 03.07.1965, crem. Dieren, tr. Amsterdam 20.05.1919 Louise Marie de Hoop Scheffer, geb. Amsterdam 03.09.1894, overl. Beckum 30.12.1989, crem., d.v. Jacob Gijsbert Nicolaas de Hoop Scheffer (1846-1923) en Sara Cornelia Ledeboer (1854-1923).
 
Noten: |c| Algemeen Handelsblad 01.02.1919; |d| Delftsche courant 30.06.1920; |e| W. Sorgdrager, Een experiment in het bos (1981), p.23.
 
[2] Willem Boudewijn Karel Boom, geb. Axel 25.04.1867, luitenant ter zee 2e klasse (1892), luitenant ter zee (1893), schout bij nacht, directeur Gemeentelijk Havenbedrijf te Vlissingen (1919), OON, overl. Vlissingen 20.02.1935, begr. Vlissingen (Noorderbpl.) 23.02.1935, tr. ’s-Gravenhage 11.02.1892
[3] Johanna Henriette Alexandrina Noordhoek Hegt, geb. Amsterdam 12.01.1866, overl. Vlissingen 14.01.1951, begr. Vlissingen (Alg.Bpl.) 17.01.1951.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Boom, geb. Den Helder 07.02.1893, overl. Den Helder 08.02.1893.

2.                   Willem Henri Boom, geb. Den Helder 12.12.1893; volgt [1].

 

[4] Boudewijn Karel Boom, geb. Zierikzee 17.12.1835, controleur bij ’s Rijksbelastingen te Axel (1862), controleur der directe belastingen te Den Helder en Nijmegen (1869,1881), inspecteur (1890), provinciaal inspecteur der directe belastingen (1892), ontvanger van de invoerrechten en accijnzen en van het havengeld te Rotterdam (1903), OON, overl. Rotterdam 15.05.1903, tr. Terneuzen 28.08.1862

[5] Martina Geertruida Fercken, geb. Zaamslag 31.05.1841, overl. ’s-Gravenhage 02.02.1919.

– Het echtpaar Boom-Fercken vormt tevens de kwartieren [8]/[9] in de Kwartierstaat Herman Boudewijn Karel Boom (1933-2011), hoogleraar Twente.

Uit dit huwelijk twaalf kinderen waaronder:

1.                   Willem Boudewijn Karel Boom, geb. Axel 25.04.1867; volgt [2].

2.                   Casparus Johannes Albertus Boom (1873-1930), tr. Avenhorn 1902 Geertje Geel (1872-1962).
Uit dit huwelijk: Boudewijn Karel Boom (1903-1980), tr. Wageningen 1930 Betsy Ramaer (1907-); uit dit huwelijk: Herman Boudewijn Karel Boom (1933-2011), hoogleraar Twente.

 

[6] Johannes Noordhoek Hegt, geb. Oldenzaal 28.06.1835, koopman (1888), directeur ener naamloze vennootschap (1919), overl. ’s-Gravenhage 19.11.1920, tr. Amsterdam 18.12.1862

[7] Margaretha Catharina Westerman, geb. Amsterdam 11.12.1842, overl. ’s-Gravenhage 23.03.1933, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 27.03.1933.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marinus Leonardus Noordhoek Hegt, geb. Amsterdam 21.10.1863, koopman, woont Rangoon (Brits Indië) (ca.1890), woont Birmingham (Engeland) (1902,1919), tr. 1e ’s-Gravenhage 27.09.1888 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 23.09.1902, ingeschr. ’s-Gravenhage 20.11.1902) Henriette Elisabeth Maria Wintgens, geb. ’s-Gravenhage 25.03.1866, overl. Avereest 26.10.1952, d.v. Pieter Wintgens en Martina Geertruida Paulus; tr. 2e voor 1919 N. Mattias.

2.                   Laura Wilhelmina Noordhoek Hegt, geb. Amsterdam 07.10.1864, overl. Wassenaar 19.06.1951, tr. Apeldoorn 25.08.1887 Thomas Mathijs Verster, geb. Amsterdam 27.02.1862, mr., advocaat en procureur (1887), directeur ener bierbrouwerij (1899), directeur van een handelsvereniging (1919), overl. Rotterdam 24.02.1946, z.v. Arnoldus Johan George Verster en Henrietta Gerharda Catharina Cock.
– Het ouderpaar Verster-Cock vormt tevens de kwartieren [8]/[9] in de Kwartierstaat Nico Frederick Verster (1922-1995), hoogleraar Eindhoven.

3.                   Johanna Henriette Alexandrina Noordhoek Hegt, geb. Amsterdam 12.01.1866; volgt [3].

4.                   Gerardus Frederik Noordhoek Hegt, geb. Amsterdam 24.01.1869, luitenant ter zee tweede klasse (1895), kapitein ter zee b.d. (1940), overl. ’s-Gravenhage 02.10.1940, crem. Velsen (Westerveld) 05.10.1940, tr. ’s-Gravenhage 17.10.1895 Jeanne Henriette Eulalie Steenberghe, geb. Amersfoort 21.10.1874, d.v. Fredericus Franciscus Steenberghe en Elisabeth Wilhelmina Vethake.

5.                   Margaretha Jacqueline Noordhoek Hegt, geb. Amsterdam 29.05.1876, overl. ’s-Gravenhage 21.05.1946, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 24.05.1946, tr. ’s-Gravenhage 04.02.1919 Engbert Jan Jonkers, geb. Uithuizermeeden 30.09.1866, arts, overl. Rheden 08.04.1938|a|, z.v. Hendrik Jonkers (1821-1897), burgemeester van Oldehove (1861-1865) en Uithuizermeeden (1865-1889), en Anna Maria Hollander.
     EJJ tr. 1e Nieuwolda 11.11.1892 Remke Waalkens, geb. Nieuwolda 19.02.1866, overl. Groningen 13.03.1916, d.v. Hendrik Waalkens (1841-1920), burgemeester van Nieuwolda (1881-1920), en Aaltje Hermans.
– Levensbericht HW: nl.wikipedia

6.                   Jacqueline Margaretha Noordhoek Hegt, geb. Amsterdam 29.05.1876, overl. Amsterdam 12.05.1947, begr. Nunspeet (Alg. Bpl.) 16.05.1947, tr. ’s-Gravenhage 03.08.1899 Cornelis Mathol, geb. Rotterdam 12.06.1870, officier van administratie der tweede klasse bij de zeemacht (1899), overl. Nunspeet (Ermelo) 22.06.1934, z.v. Antoon Fredrik Mathol, kantoorbediende (1870), kassier bij de Rotterdamsche Bank (1889), en Pieternella Barendina Oetting.

 

Noten: |a| wedr Renske Waalkens (overl.akte Rheden 1938 no.76).

 

[8] Jan Nicolaas Boom, geb. Zierikzee 08.03.1808, student M Leiden 23.09.1825, promotie Leiden 20.03.1832|c|, medicinae doctor, overl. Zierikzee 26.06.1878; tr. 2e Zierikzee 25.09.1840 Margaretha Catharina van Adrichem, geb. Zierikzee 30.08.1815, overl. Domburg 15.04.1907, d.v. Hendrik van Adrichem, president Arr.Rb. Zierikzee, en Helena van IJsselsteijn; tr. 1e Zierikzee 11.06.1834

[9] Susanna le Sage ten Broek, geb. Haamstede ca. 1811|b|, overl. Zierikzee 21.08.1837.

– Het echtpaar Boom-le Sage ten Broek vormt tevens de kwartieren [16]/[17] in de Kwartierstaat Herman Boudewijn Karel Boom (1933-2011), hoogleraar Twente.

Uit het huwelijk Boom-Le Sage ten Broek twee kinderen waaronder:

1.                   Boudewijn Karel Boom, geb. Zierikzee 17.12.1835; volgt [4].

Uit het huwelijk Boom-van Adrichem drie kinderen.

 

Noten: |b| niet gevonden in tafel geboorten Haamstede 1811.

 

[10] Jan Jacob Fercken, geb. Roosendaal 03.12.1806, ged. Roosendaal 07.12.1806, notaris te Zaamslag en Terneuzen (1838,1874), wethouder van Terneuzen (1878), overl. Terneuzen 07.05.1878, z.v. Casparus Jan Fercken en Rozina Johanna Wijntjes, rentenierster (1838); tr. Axel 22.11.1838

[11] Catharina Cornelia Paulus, geb. Axel 23.01.1814, overl. Terneuzen 07.04.1874, d.v. Adrianus Jacobus Paulus, kantonrechter (1838), en Martina Geertruij Dees.

– Het echtpaar Fercken-Paulus vormt tevens de kwartieren [18]/[19] in de Kwartierstaat Herman Boudewijn Karel Boom (1933-2011), hoogleraar Twente.

Uit dit huwelijk vier kinderen waaronder:

1.                   Martina Geertruida Fercken, geb. Zaamslag 31.05.1841; volgt [5].

 

[12] Johannes Noordhoek Hegt, geb. Middelburg 31.01.1787, landmeter-delimitateur bij het kadaster (1819), landmeter bij het kadaster (1820,1821), landmeter der eerste klasse van ’s Rijks Kadaster (1825), landmeter der eerste klasse in de provincie Overijssel (1826), landmeter (1828), landmeter der eerste klasse (1829,1833), landmeter (1835,1839), beëdigd landmeter (1842), landmeter (1844,1867), gepensioneerd landmeter (1879), overl. Raalte 01.05.1879, tr. Hasselt 15.07.1819

[13] Johanna Henriette Alexandrina Schermerts, geb. Elburg 22.12.1797, ged. Elburg 26.12.1797, overl. Kampen 22.01.1885.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Anna Catharina Noordhoek Hegt, geb. Stad Delden 09.07.1820, overl. Stad Doetinchem 20.10.1853.

2.                   Marinus Johannes Benjamin Noordhoek Hegt, geb. Stad Delden 24.09.1821, koopman (1862), woont Yokohama (Japan) (1871,1881), overl. Yokohama (Japan) 21.05.1894, tr. 1e Charlotte Blades, overl. voor 1862; tr. 2e Amsterdam 13.12.1862|f| Hendrika Binnekamp, geb. Amsterdam ca. 1825, d.v. Jan Binnekamp en Willemina Carolina Kramer; tr. 3e voor 1881 Charlotte Wilson Walker.
     HB tr. 1e Amsterdam 15.07.1841 Jan Philip van Buren, ged. Zutphen 09.07.1786, overl. Nieuwer-Amstel 24.05.1846, z.v. Johan Hartman van Buren en Johanna Hendrika Arends.

3.                   Maria Wilhelmina Henrietta Noordhoek Hegt, geb. Olst ca. 1822, overl.Amsterdam 15.11.1909|a|, tr. Utrecht 18.05.1855 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Utrecht 02.03.1870, ingeschr. Utrecht 27.07.1870) Marinus Cornelis Gerardus Pfeill, geb. Monnickendam ca. 1824/1825, overl. Zwolle 08.06.1881, z.v. Johannes Matthijs Pfeill en Magdalena Cornelia Johanna van Imbuzé van Batenburg.

4.                   Antonij Carel Noordhoek Hegt, geb. Rozendaal 02.04.1825, koopman, overl. Kampen 17.12.1910, tr. Kampen 04.10.1853 Aletta Johanna Zegers, geb. Beesd 15.11.1826, overl. Kampen 11.12.1910, d.v. George Zegers en Dorothea Henrietta Stael van Holstein.

5.                   William Adriaan Johann Noordhoek Hegt, geb. Stad Doetinchem 09.12.1826.

6.                   Louisa Everharda Constantia Noordhoek Hegt, geb. Oldenzaal 30.10.1828, tr. Raalte 27.12.1867 Johann Heinrich Horstkamp, geb. Gahlen|b| ca. 1835, agent, z.v. Johann Horstkamp en Elisabeth Wewer.
     JHH tr. 1e Gerdrutha Hulseman, overl. voor 1867.

7.                   Catharina Louwerencia Noordhoek Hegt, geb. Oldenzaal 22.12.1829, overl. na 1903.

8.                   Cornelia Petronella Danida Noordhoek Hegt, geb. Oldenzaal 02.04.1833, overl. Deventer 19.02.1927|e|, tr. Batavia 25.02.1859 Abraham Rolandus Elbertus Bruining, geb. Rotterdam 10.02.1834, overl. Batavia 25.10.1868, z.v. Wernard Bruining, boekdrukker, en Wilhelmina Johanna Langenberg.

9.                   Johannes Noordhoek Hegt, geb. Oldenzaal 28.06.1835; volgt [6].

10.               Henri Alexander Noordhoek Hegt, geb. Eschmarke (Lonneker) 17.06.1839, overl. ‘ten huize van zijnen broeder te’ Yokohama (Japan) 24.12.1871|d|.

11.               Wilhelmina Johanna Laurentia Noordhoek Hegt, geb. Eschmarke (Lonneker) 23.02.1842, overl. Hilversum 25.09.1924, tr. Raalte 27.12.1867 Anne Wastra, geb. Heerenveen (Schoterland) 16.03.1831, onderwijzer, overl. Hilversum 24.01.1926, z.v. Wabe Annes Westra, onderwijzer der jeugd, en Volkje Riekeles Zetstra.

12.               Henrietta Maria Benjamina Noordhoek Hegt, geb. Eschmarke (Lonneker) 20.06.1844, overl. Apeldoorn 26.02.1934, tr. Wijhe 31.07.1873 Gerhardus Johan Gilles Brandt, geb. Deventer 26.06.1839, arbeider suikerfabriek (1860), suikerfabrikant (1873), woont North Temiscal (Alameda County, California), overl. Six Miles Creek (Cooks Inlet, Alaska) ‘in een daar opgeslagen kamp’ 11.05.1896|c|, z.v. Frans Frederik Brandt en Johanna Harmanna Cornelia Petrronella Schouten.

 

Noten: |a| ‘weduwe van M. Pfeil’ (annonce collectie CBG); |b| destijds in Pruissen, w.s. Ortsteil van Gemeinde Schermbeck, Kreis Wesel, Region Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westphalen; |c| ingeschreven bericht van de consul der Nederlanden te San Francisco (California) van 13.07.1896 (overl.akte Apeldoorn 29.08.1896 no.286); |d| annonce Wijhe 20.02 (Opregte Haarlemsche Courant 23.02.1872); |e| ook overl.akte Raalte 1927 no.53; |f| bruid Binnenkamp (Algemeen Handelsblad 14.02.1862).

 

[14] Gerardus Fredericus Westerman, ged. Rotterdam (rk) 08.12.1807, boekhandelaar (1833), boekverkoper (1856), boekhandelaar (1862,1865), directeur van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra, RNL, overl. Amsterdam 09.05.1890, begr. Amsterdam (Nwe Oosterbpl.), tr. Utrecht 04.07.1833

[15] Maria Eleonora van der Schroeff, geb. Utrecht 21.10.1812, overl. Amsterdam 22.02.1892.

– Levensbericht: GFW: nl.wikipedia

Uit dit huwelijk:

1.                   Dorothea Maria Eleonora Westerman, geb. Amsterdam 23.05.1834, overl. Amsterdam 11.06.1894, tr. Amsterdam 11.09.1856 Jacobus Josephus Franciscus Verdonck, geb. Antwerpen 17.10.1823, beeldhouwer, overl. Amsterdam 31.01.1878, z.v. Franciscus Joannes Verdonck en Maria Barbara Ader, winkelierster (1856).

2.                   Johannes Casparus Westerman, geb. Amsterdam 28.07.1835, overl. Amsterdam 22.12.1856.

3.                   Wilhelm Marten Westerman, geb. Amsterdam 27.10.1839, eerste luitenant van het korps ingenieurs, mineurs en sappeurs (1865), overl. Amsterdam 25.08.1872|a|, tr. Amsterdam 08.06.1865 Maria Margaretha Duijts, geb. Amsterdam 26.04.1844, overl. Heemstede 14.09.1931, d.v. Cornelis Ernst Duijts, scheepsbouwmeester, en Anna Helena Happe.

4.                   Margaretha Catharina Westerman, geb. Amsterdam 11.12.1842; volgt [7].

5.                   Henricus Theodorus Westerman, geb. Amsterdam 26.11.1846, procuratiehouder aan de Nederlandsch-Indische Handelsbank, overl. Baarn 08.08.1902, tr. Baarn 08.07.1880 Elisabeth Maria Cornelia Matthes, geb. Amsterdam 14.12.1859, d.v. Hendrik Matthes en Anna Petronella Helena Frantzen.

6.                   Anna Eleonora Westerman, geb. Amsterdam 30.08.1850, overl. Amsterdam 28.10.1917|c|, crem. Velsen (Westerveld) 01.11.1917, tr. Amsterdam 06.07.1876 Willem Hendrik Karel Mouthaan, geb. Amsterdam 30.06.1850, mr., advocaat, overl. Amsterdam 05.01.1910, crem. Mainz|b|, z.v. Nicolaas Isaac Mouthaan, assuradeur, en Margaretha Maria Amelia Krawinkel.

 

Noten: |a| overl.akte Utrecht 1872 no.1455; |b| vertrek van Station Weesperpoort maandag 10 januari te 12:20 namiddag (annonce collectie CBG); |c| overl.akte Zandvoort 1917 no.56.

 

[16] Boudewijn Boom, geb. Zierikzee ca. 1768, openbaar notaris (1816), notaris (1828,1833), lid gemeenteraad Zierikzee (1823,1827), wethouder van Zierikzee (1833), overl. Zierikzee 18.01.1833, z.v. Mels Boom en Cornelia Plevier; tr.

[17] Judith de Kater, geb. Zierikzee ca. 1770, overl. Zierikzee 21.09.1836, d.v. Jan de Kater en Elizabeth Swemer.

– Het echtpaar Boom-de Kater vormt tevens de kwartieren [32]/[33] in de Kwartierstaat Herman Boudewijn Karel Boom (1933-2011), hoogleraar Twente.

Uit dit huwelijk zes kinderen, waaronder:

1.                   Jan Nicolaas Boom, geb. Zierikzee 08.03.1808; volgt [8].

 

[18] Hendrik Willem le Sage ten Broek, geb. Rotterdam ca. 1779, ‘ministre de la religion réformée’ (1811), predikant te Odijk (1806-1807), Haamstede (1807-1823) en Noordgouwe, makelaar in effecten (1834,1845), overl. Zierikzee 07.02.1845|a|, z.v. Jan Jacob le Sage ten Broek; otr. 1e Rotterdam (stadstrouw) 16.08.1806, otr. Utrecht 17.08.1806 Maria Clasina de Brieder, geb. xx.10.1782, overl. (kraambed) Haamstede 15.06.1808;

[19] Elizabeth Groeneveld de Kater, geb. Zierikzee ca. 1789, overl. Zierikzee 08.03.1848, d.v. Christiaan Groeneveld de Kater en Willemina Cock.

Uit het huwelijk le Sage ten Broek-Brieder:

1.                   Jan Arnoldus Maria Willem le Sage ten Broek, geb. Haamstede 15.06.1808, boekhandelaar, overl. Terwolde (Voorst) 26.04.1863, tr. Leiden 01.10.1830 Charlotte Dorsman, geb. Leiden 27.10.1802, ged. Leiden (remon.) 12.12.1802, overl. Emmen (Dalfsen) 11.04.1875, d.v. Pieter Dorsman en Elisabeth Wilhelmina van der Woerd.

Uit het huwelijk le Sage ten Broek-de Kater:

2.                   Susanna le Sage ten Broek, geb. Haamstede ca. 1811; volgt [9].

3.                   Leendert Pieter le Sage ten Broek, ook Leonard Pierre, geb. Haamstede 24.01.1813, ontvanger der registratie, overl. Rotterdam 11.12.1894, tr. 1e Oosterland 01.05.1841 Clara Schutter, geb. Oosterland 23.02.1814, d.v. Everard Egidius Schutter (1764-1850), schout (1814), burgemeester van Oosterland (voor1841-1844), en Clara Liens; tr. 2e Strijen 18.08.1876 Paulina Johanna Stoop, geb. Strijen ca. 1836, overl. Arnhem 13.11.1916, d.v. Jacobus Mattheus Stoop en Tielemina Maria Boogaard.

4.                   Christiaan le Sage ten Broek, geb. Haamstede 22.09.1814, overl. Haamstede 13.10.1814.

5.                   Anna le Sage ten Broek, geb. Haamstede 13.09.1815.

6.                   Willemina le Sage ten Broek, geb. Haamstede 24.08.1817.

7.                   Christiaan Marinus le Sage ten Broek, geb. Haamstede 15.10.1821, overl. Zierikzee 14.12.1885, tr. Zierikzee 17.08.1854 Johanna Kooiman, ook Kooijman, geb. Ouwerkerk 21.03.1826, overl. Haarlem 29.09.1904, d.v. Johanna Kooiman.

8.                   Willemina le Sage ten Broek, geb. Noordgouwe 11.07.1824, overl. Noordgouwe 12.07.1824.

 

Noten: |a| ‘zijnde den naam zijner moeder aan de aangevers niet bekend’, aangifte door zoon Christiaan Marinus en schoonzoon Jan Nicolaas Boom (overl.akte Zierikzee 1845 no.25).

 

[20] Casparus Jan Fercken, geb. Roosendaal ca. 1768, otr. Roosendaal (schepenbank) 03.09.1803, vrederechter van het kanton Roosendaal (1818,1837), overl. Roosendaal 18.03.1837, z.v. Jan Fercken en Mechelina Jacoba Schadden; tr. Bergen op Zoom 18.09.1803

[21] Roxina Johanna Wijntjes, geb. Bergen op Zoom ca. 1776, overl. Roosendaal 01.03.1859, d.v. Dirk Wijntjes en Jacoba van Hennevelt.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacoba Johanna Fercken, geb. Roosendaal 25.01.1805, ged. Roosendaal 03.02.1805, overl. Roosendaal 01.01.1891, tr. Roosendaal 11.03.1829 Ulbo Jetse Heerma van Voss, geb. Leeuwarden 08.08.1792, vrederechter van het kanton Oudenbosch, secretaris van de gemeente Gastel, overl. Oud en Nieuw Gastel 03.07.1871, z.v. Sijbrand van Voss en Adriana Lumina Geij.

2.                   Jan Jacob Fercken, geb. Roosendaal 03.12.1806, ged. Roosendaal 07.12.1806; volgt [10].

3.                   Johanna Albertina Fercken, geb. Roosendaal 19.02.1809, ged. Roosendaal 22.02.1809, overl. Roosendaal 12.08.1892.

4.                   Casparus Roxinus Fercken, geb. Roosendaal 26.03.1818, koopman, overl. Roosendaal 14.09.1879, tr. Roosendaal 27.11.1860 Anna Catharina Coremans, geb. Antwerpen 27.06.1828, overl. (diabetes mellitus, coma) Roosendaal 06.03.1884, d.v. Carolus Coremans en Francisca Looijmans.

 

Noten: |a| ingeschreven extract uit Antwerpen (huw.akte Roosendaal 23.11.1861 no.34).

 

[22] Adrianus Jacobus Paulus, geb. Axel ca. 1775/1776, huillier (1808), rentier (1810), huilier (1811), particulier (1812), rentier (1814), vrederechter (1826,1835), kantonrechter (1838,1848), burgemeester van Axel (1824-1831), overl. Axel 20.09.1848, z.v. Jozias Paulus en Maria de Leege; tr. Axel 22.06.1808

[23] Martina Geertruijda Dees, geb. Hoek ca. 1788, d.v. Pieter Dees, cultivateur, en Catharina Cornelia Alvarez.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloos kind, ‘sorti du seirs de sa mère’ Axel 11.12.1808.

2.                   Jozias Paulus, geb. Axel 26.02.1810, tweede luitenant bij het regiment huzaren n°6 (1835), tr. Zutphen 26.06.1835 Elisabeth Maria Tolsma, geb. Amsterdam ca. 1813, overl. Haarlem 14.07.1858, d.v. Nicolaas Minnes Tolsma, ritmeester (1835), en Wilhelmina Jacoba Verlee.

3.                   Pieter Paulus, geb. Axel 18.03.1811, subsituut-officier bij de Arrondissementsrechtbank te Zierikzee (1839), tr. Leiden 28.03.1839 Pietronella Catharina van Eck, geb. Zaamslag 02.04.1815, d.v. Pieter van Eck en Theodora Alida Buijze.

4.                   Maria Paulus, geb. Axel 29.11.1812, overl. Zwolle 10.01.1892, tr. Axel 09.10.1833 Paulus Marius Sandberg, geb. Zwolle 21.08.1802, directeur van het postkantoor (1833), oud-inspecteur der posterijen (1879), overl. Zwolle 20.01.1879, z.v. Albertus Sandberg (1768-1843) en Reinira Johanna Schrassert.
– Levensbericht AS: Parlement&Politiek

5.                   Catharina Cornelia Paulus, geb. Axel 23.01.1814|a|; volgt [11].

6.                   Helena Johanna Paulus, geb. Axel 15.05.1826, overl. Middelburg 28.01.1906, tr. Axel 15.05.1851 Cornelis Petrus Lenshoek, ook Lenshoek van Zwake, geb. Goes 07.01.1821, burgemeester van ’s-Gravenpolder (1876-1879), overl. Middelburg 06.03.1879|b|, z.v. Hendrik Lenshoek, grondeigenaar, en Christina Geertruida Sara van Rosenthal.

 

Noten: |a| moeder Martina Geertruij; |b| ook overl.akte ’s-Gravenpolder 1879 no.4.

 

[24] Marinus Cornelis Hegt, overl. Middelburg 09.01.1801, z.v. Abraham Hegt (-1788) en Catharina Overbroek (-1796); tr.

[25] Johanna Noordhoek, geb. ca. 1763, overl. Giesendam 30.01.1815|a|, d.v. Johannes Noordhoek en Anna van Dijk (-1793); otr. 2e Middelburg 06.05.1804 Ludewig Christlieb Lebrecht Melcher, geb. ‘Grietveld (Zweedsch Pommeren)’|b| ca. 1772/1775, genees- en heelmeester, overl. Giessendam 01.03.1820|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Noordhoek Hegt, geb. Middelburg 31.01.1787; volgt [12].

2.                   Johanna Lourentia Hegt, geb. Middelburg ca. 1801, overl. Dordrecht 23.02.1883, tr. Dordrecht 29.06.1825 Willem Roodenburg, geb. Dordrecht ca. 1802, steenbakker, overl. Dordrecht 01.10.1883, z.v. Willem Marius Roodenburg en Elizabeth Maria Hordijk.

 

Noten: |a| overledene Noorthoek, geen geboorteplaats en geen ouders vermeld (overl.akte Giessendam 1715 no.1); |b| geen ouders vermeld (overl.akte Giessendam 1820 no.18); |b| w.s. Greifswald, destijds in Schwedisch-Pommern, nu Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.

 

[26] Johan Diederik Schermerts, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 07.02.1763|c|, oud-chirurgijn majoor der marine (1803), adjunct-maire (1813), lid gemeenteraad Elburg (1819), oud-burgemeester (1823), ‘oud burgemeester, raad en curator van het alhier gevestigde institut’ (1831)|b|, overl. Elburg 14.06.1831, z.v. Jan Diederik Schermerts en Elizabeth Smitz van Beckford; tr. ca. 1796

[27] Benjamina Maria van de Polder, geb. Batavia ca. 1772, overl. Elburg 05.03.1858, d.v. Jan van de Polder en Cornelia Margaretha de Cordua.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Henriette Alexandrina Schermerts, geb. Elburg 22.12.1797, ged. Elburg 26.12.1797; volgt [13].

2.                   Kornelia Johanna Susanna Schermerts, geb. Oosterholt 20.05.1800, overl. Elburg 23.02.1887, tr. Elburg 11.07.1821 Teunis Egbertus Wijnandus van Dompseler, geb. Elburg ca. 1797, overl. Elburg 15.09.1873, z.v. Jan Willem van Dompseler en Dilliana Vos.

3.                   Maria Paulina Elizabeth Schermerts, geb. Oosterholt 20.05.1800, tr. Doornspijk 05.12.1823 Egbert van Eerde, geb. Oosterwolde ca. 1800, student theologie (1823), leraar bij de gereformeerde gemeente (1838), overl. Abbekerk 24.03.1838, z.v. Albertus van Eerde, predikant, en Diewertje Prenger.

4.                   Petronella Magrita Hester Schermerts, geb. IJsselmuiden 28.12.1803, overl. Kampen 07.02.1876.

5.                   Jan Hendrik Schermerts, ged. Elburg 20.10.1805, adelborst 2e klasse, overl. aan boord van Z.M. Korvet van Oorlog 'Ajax' 29.07.1820|a|.

6.                   George Theodorus Albertinus Jacobus Schermerts, ged. Elburg 18.02.1808, overl. Kampen 08.01.1881.

7.                   Homerus Horatius Virgilius Nelson Schermerts, ged. Elburg 08.02.1810, ontvanger der belastingen, overl. Heiloo 08.01.1898, tr. 1e Elburg 14.06.1844 Elisabeth Maria Alida Pronck, geb. Oldebroek 18.09.1815, overl. Heiloo 02.06.1860, d.v. Abraham Pronck en Alida Geertruida van Marle; tr. 2e Heiloo 07.08.1872 Maria Elizabeth Bazendijk, geb. Rotterdam 15.03.1831, huishoudster (1872), d.v. Mees Hendrik Bazendijk en Maria Catharina Beudeker.

8.                   Danieda Hoofd Schermerts, geb. Elburg 18.11.1813.

 

Noten: a| overl.akte Elburg 04.08.1821 no.30l; |b| annonce collectie CBG; |c| dopeling Joan Diederik, vader Joan Diederik Schermers, moeder Elizabeth Smit.

 

[28] Marten Westerman, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 01.10.1775|f|, boekverkoper (1825), boekhandelaar (1833), boekdrukker (1824), boekverkoper (1842), overl. Amsterdam 17.03.1852, z.v. Hendrik Westerman en Clara Catarina Geertruida Mikke; otr. Amsterdam 02.09.1796|a|

[29] Maria Vorst, geb. ’s-Gravenhage ca. 1774/1775, overl. Amsterdam 29.04.1860|d|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Maria Anna/Maria Anna Rudolphina):

1.                   Clara Catharina Elizabeth Westerman, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 04.02.1797, overl. Bloemendaal 18.03.1881, tr. Amsterdam 16.06.1821 James Dodge, geb. Sheffield (Graafschap York, Engeland) ca. 1793, winkelier, overl. Godalming (Surrey, Engeland) 05.03.1857|c|, z.v. Wiilam Dodge en Anna N.

2.                   Henrica Louisa Westerman, ged. Rotterdam (rk) 04.02.1797, w.s. jong gestorven.

3.                   Henrica Louisa Westerman, ged. Rotterdam (rk) 16.10.1798.

4.                   Anna Maria Westerman, ged. Delft (rk) 16.06.1800.

5.                   Anna Petronella Westerman, geb. Rotterdam ca. 1802/1803, overl. Bloemendaal 06.07.1893, tr. Amsterdam 19.05.1825|e| Jacobus Muller, geb. Amsterdam 03.02.1801, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 12.02.1801, konvooiloper, overl. voor 1893, z.v. Hendrik Roelof Muller, konvooiloper, en Adolphia/Adolphina Lammers.

6.                   Maria Louisa Westerman, ged. Delft (rk) 17.01.1804.

7.                   Anna Louisa Westerman, ged. Rotterdam (rk) 24.01.1806, overl. Amsterdam 10.09.1884, tr. Amsterdam 13.10.1830 Gerhard Arend Rooseboom, geb. Amsterdam 18.04.1809, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 11.05.1809, commissionair in effecten, overl. Amsterdam 02.06.1863, z.v. Arend Rooseboom en Geertruijd Michmerhuijsen.

8.                   Gerardus Fredericus Westerman, ged. Rotterdam (rk) 08.12.1807|b|; volgt [14].

9.                   Johannes Caspar Westerman, ged. Amsterdam (Kerk De Krijtberg (rk)) 18.05.1810, vrijwillig koninklijk jager, ‘gesneuveld’ door ‘een verraderlijk kanonschot’ ‘in de nabijheid van Leuven’ 12.08.1831.

10.               Franciscus Casparus Westerman, geb. Amsterdam ca. 1812, boekdrukker, overl. Amsterdam 25.03.1864, tr. Amsterdam 12.12.1834 Johanna Dorethea Blikman, geb. Amsterdam ca. 1811, overl. Amsterdam 29.02.1892, d.v. Hendrik Blikman, boekverkoper, en Sara Elzina Kretzer.

11.               Maria Carolina Westerman, geb. Amsterdam ca. 1818, overl. Diekirch (Luxemburg) 25.08.1867, tr. Amsterdam 06.01.1842 Johanna Jacob Gustav Chelius, geb. Marienberg (Nassau) ca. 1808, eerste luitenant der cavallerie bij het Luxemburgsche Contingent (1842), kapitein bij het 2de Luxemburger Jager-bataillon (1867), z.v. Adolph Albert Chelius en Dorothee Katharina Winter.

 

Noten: |a| bruid Maria; |b| vader Martinus, moeder Anna Maria, vader acath. (Doopboek Rotterdam Leeuwenstraat); |c| annonce collectie CBG; |d| overledene Anna Maria Rudolphina (annonce collectie CBG); |e| moeder v/d bruid Vorst (huw.akte Amsterdam 1825 reg.2 fol.189v); |f| moeder Mike.

 

[30] Johannes van der Schroeff, ged. Utrecht 06.12.1765, overl. Utrecht 21.03.1833|

[31] Dorothea van Gorkom, geb. Utrecht ca. 1788, boekhandelaarster (1833), overl. Ommerschans (Stad Ommen) 05.06.1853.

– Het echtpaar van der Schroeff-van Gorkom vormt tevens de kwartieren [16]/[17] in de Kwartierstaat Henri Johan van der Schroeff (1900-1974), hoogleraar Amsterdam UvA.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Maria Eleonora van der Schroeff, geb. Utrecht 21.10.1812; volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren (en enkele andere markante figuren)