Levinus Joseph Brasser (1925-2011)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien augustus 2018)

 


 

[1] Levinus Joseph Brasser, Levien, geb. Vlissingen 24.06.1925, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1951, hoogleraar Eindhoven (1979-), OON 1977, overl. Delft 16.12.2011, begr. De Lier (Alg.Bpl.) 22.12.2011.

 

[2] Levinus Brasser, geb. Vlissingen 22.02.1887, machinist ter koopvaardij, tr. Vlissingen 04.10.1917
[3] Josephina van der Eijk, geb. Vlissingen 10.07.1893.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Elisabeth Pieternella Brasser, geb. Vlissingen 02.07.1918.

2.                   Levinus Joseph Brasser, geb. Vlissingen 24.06.1925|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Vlissingse Courant 24.06.1925.

 

[4] Jakob Brasser, geb. Westkapelle 26.06.1857, dijkwerker (1884), agent van politie (1887), werkman (1888,1914), smid (1917), voorslager (1922), overl. Vlissingen 13.02.1927; tr. 2e Vlissingen 02.05.1900 Jacomina Kleinepier, geb. Koudekerke 18.10.1856|a|, dienstbode (1880), overl. Oost- en West-Souburg 12.11.1940, d.v. Abraham Kleinepier en Maatje Besuijen; tr. 1e Westkapelle 23.05.1884

[5] Adriana Verstraate, geb. Westkapelle 05.12.1858, overl. Vlissingen 16.12.1898.

     JK tr. 1e Grijpskerke 26.03.1880 Christiaan Stroo, geb. Vlissingen 05.10.1859, landmansknecht (1880), werkman (1892), overl. Vlissingen 04.07.1892, z.v. Hendrik Stroo, dijkwerker, en Willemina Dekker.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Brasser, geb. Westkapelle 14.02.1886, kopervormer, overl. Vlissingen 01.04.1955, tr. Vlissingen 12.08.1910 Adriana Anthonia Leenhouts, geb. Ritthem 28.03.1888, d.v. Isaac Leenhouts en Maatje Cevaal.

2.                   Levinus Brasser, geb. Vlissingen 22.02.1887; volgt [2].

3.                   Adriaan Brasser, geb. Vlissingen 19.01.1888, overl. Vlissingen 28.01.1888.

4.                   Adriaan Brasser, geb. Vlissingen 10.02.1889, ketelmaker (1914,1917), overl. Vlissingen 10.10.1963, tr. Vlissingen 19.06.1914 Maria Johanna Vos, geb. Vlissingen 28.05.1895, d.v. Cornelis Vos, werkman, en Dirkje Gunst.

5.                   Paulina Adriana Brasser, geb. Vlissingen 26.04.1891, overl. Vlissingen 03.05.1891.

6.                   Paulus Brasser, geb. Vlissingen 28.07.1892, tr. Dordracht 27.04.1922 Maria van Batavia, geb. Dordrecht 05.12.1893, d.v. Jan van Batavia en Geertruida Anthonia Polet.

7.                   Kornelis Brasser, geb. Vlissingen 30.08.1894, schilder, overl. Vlissingen 15.04.1954, tr. Vlissingen 14.07.1922 Helena Catharina Tromp, geb. Vlissingen 08.08.1897, d.v. Johannes Jacobus Tromp, smid, en Geertruida Jacoba van Heel.

8.                   Paulina Adriana Brasser, geb. Vlissingen 28.10.1895.

9.                   levenloze zoon, Vlissingen 27.06.1898.

 

Noten: |a| Kleijnepier (geb.akte Koudekerke 1856 no.45).

 

[6] Johannes van der Eijk, geb. Vlissingen 23.03.1852, zeeman (1876), loodsleerling (1878), loodskwekeling (1880), loods (1882,1907), overl. Vlissingen 28.12.1924, tr. Vlissingen 07.06.1876

[7] Elisabeth Pieternella Auer, geb. Vlissingen 29.01.1855, overl. Vlissingen 04.04.1908.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Jacob van der Eijk, geb. Vlissingen 26.08.1878, matroos bij het loodswezen (1901), loods (1912), tr. Vlissingen 02.10.1901 Maria Adriana van Drielen, geb. Vlissingen 07.04.1879, d.v. Pieter Anthonij van Drielen, loods, en Johanna Carolina Raff.

2.                   Johannes Ulrich van der Eijk, geb. Vlissingen 07.01.1880, overl. Utrecht 20.04.1932, tr. Utrecht 04.11.1909 Geertje de Jonge, geb. Elburg 15.09.1888, overl. Utrecht 19.04.1944, d.v. Jannis de Jonge, schipper, en Jacoba Slegt.

3.                   Laurens van der Eijk, geb. Vlissingen 23.03.1882, tr. Rotterdam 19.05.1910 Cornelia Scheurkogel, geb. Rotterdam 29.06.1884, d.v. Klaas Scheurkogel en Trijntje Hordijk.

4.                   Martina Francina van der Eijk, geb. Vlissingen 19.08.1884, overl. Middelburg 22.11.1960, tr. Vlissingen 23.09.1908 Willem Frederik Meulmeester, geb. Middelburg 25.12.1872, winkelbediende, overl. Middelburg 04.03.1947, z.v. Jacobus Johannes Meulmeester, winkelbediende, en Maria Arents.

5.                   Henderik Christiaan Antonij van der Eijk, geb. Vlissingen 05.01.1886, hofmeester (1912), hotelhouder (1949), overl. Terneuzen 12.05.1949, tr. Vlissingen 22.05.1912 Maatje de Groot, geb. Vlissingen 12.06.1891, overl. Terneuzen 31.03.1961, d.v. Barend de Groot, ketelmaker, en Dina Anemaet.

6.                   Elisabeth Johanna van der Eijk, geb. Vlissingen 10.07.1887, overl. Vlissingen 09.08.1905.

7.                   Josias van der Eijk, geb. Vlissingen 08.12.1888, rijksklerk, tr. Vlisssingen 27.05.1914 Adriana van Saane, geb. Vlissingen 02.09.1889, d.v. Pieter van Saane, zeeman (1889), loods (1914), en Anna Elisabeth Pieternella Troost.

8.                   Maria Adriana van der Eijk, geb. Vlissingen 30.08.1890, overl. Vlissingen 22.06.1906.

9.                   Neeltje Martina van der Eijk, geb. Vlissingen 12.02.1892, overl. Ede 09.06.1948, tr. Ede 25.05.1921 Pieter Poel, geb. Assendelft  ca. 1893, manufacturier, z.v. Jacob Poel (ca.1862-1949), manufacturier, en Aagje Veenis.

10.               Josephina van der Eijk, geb. Vlissingen 10.07.1893; volgt [3].

11.               Sietje van der Eijk, geb. Vlissingen 08.09.1894, overl. Rotterdam 28.10.1918.

12.               Johanna Pieternella van der Eijk, geb. Vlissingen 30.09.1896.

13.               Christina Henriette van der Eijk, geb. Vlissingen 19.09.1899, overl. Vlissingen 08.02.1907.

 

[8] Pieter Brasser, geb. Westkapelle-Binnen 27.01.1815, dijkwerker (1843,1853), arbeider (1877), dijkwerker (1882), overl. Westkapelle 28.09.1899; tr. 1e Westkapelle 26.05.1843 Apolonia Huibergtsen, geb. Westkapelle ca. 1817, werkster (1843), overl. Westkapelle 15.06.1850, d.v. Johannes Aarnoud Huibregtsen, dijkwerker, en Johanna Stefanus Gabrielse, arbeidster; tr. 2e Westkapelle 10.01.1851|a| Adriana Huibregtsen, geb. Westkapelle-Binnen ca. 1810, landbouwster (1851), overl. Westkapelle 08.09.1852, d.v. Marinus Johannesse Hubrechsen, opzichter aan de watering, en Petronella Stephanusse Gabrielse; tr. 3e Westkapelle 26.08.1853

[9] Adriana Minderhoud, geb. Westkapelle-Binnen 02.02.1814, dienstmeid (1842) overl. Westkapelle 11.08.1887; tr. 1e Westkapelle 13.05.1842 Willem Huibregtse, geb. Westkapelle-Binnen 09.08.1811, dijkwerker (1842,1850), overl. Westkapelle 12.10.1852, z.v. Pieter Pieterse Huibregtse en Suzanna Willemse Wreeke, arbeidster.

     Adriana Huibregtsen tr. 1e Westkapelle 24.05.1834 Kornelis Sanderse, geb. Westkapelle ca. 1801, landbouwer, overl. Westkapelle 07.05.1848, d.v. Adriaan Sanderse en Susanna Brasser.

Uit het huwelijk Brasser-Apolonia Huibregtsen (moeder Huibregtse):

1.                   Leuntje Brasser, geb. Westkapelle 18.02.1844.

2.                   Johanna Brasser, geb. Westkapelle 20.02.1845, overl. Westkapelle 05.08.1846.

3.                   Janna Brasser, geb. Westkapelle 15.07.1846, dienstbode (1876), overl. Middelburg 07.04.1919, tr. Middelburg 05.01.1876 Gerrit Krijger, geb. Middelburg 02.12.1849, smidsknecht, overl. Middelburg 27.07.1912, z.v. Abraham Krijger, timmerman, en Cornelia van Sorge.
     GK tr. 1e Middelburg 29.01.1873 Jannetje la Soe, geb. Kleverskerke 05.09.1848, winkelierster (1873), overl. Middelburg 04.06.1875, d.v. Jacobus la Soe, arbeider, en Leuntje Vinke.

4.                   Johannes Brasser, geb. Westkapelle 15.06.1848.

Uit het huwelijk Huibregtse-Minderhoud:

5.                   Susanna Huibregtse, geb. Westkapelle 21.10.1842, dienstbode (1868), overl. Rotterdam 21.11.1910, tr. Middelburg 29.04.1868 Willem Kesteloo, geb. Oost- en West-Souburg 24.05.1843, tuinmansknecht, z.v. Poulus Kesteloo en Johanna van der Voorde.

6.                   Pieternella Huibregtse, geb. Westkapelle 21.12.1844, dienstbode (1869), overl. Bergen op Zoom 23.08.1927, tr. Westkapelle 14.05.1869 Dingeman Sanderse, geb. Westkapelle 27.11.1840, dijkwerker, overl. Vlissingen 01.05.1916, z.v. Adriaan Sanderse en Johanna Huibregtsen.

7.                   Pieter Huibregtse, geb. Westkapelle 22.11.1847, arbeider (1874), dijkwerker (1926), overl. Westkapelle 08.03.1934, tr. Westkapelle 22.05.1874 Johanna Gabrielse, geb. Westkapelle 21.10.1846, dienstbode (1874), overl. Westkapelle 08.05.1926, d.v. Stefanus Gabrielse, landbouwer, en Apolonia Faase.

8.                   Johannes Huibregtse, geb. Westkapelle 17.08.1850, landbouwer (1880), herbergier (1883,1886), overl. voor 1914, tr. 1e Westkapelle 13.08.1880 Pieternella Johanna Minderhoud, geb. Westkapelle 06.01.1840, herbergierster (1839), overl. Westkapelle 05.07.1883, d.v. Jacob Minderhoud, landbouwer, en Gelina Lievense; tr. 2e Westkapelle 03.09.1886 Johanna Huibregtse, geb. Westkapelle 26.04.1851, dienstbode (1886), overl. Westkapelle 28.01.1914, d.v. Kornelis Huibregtse, arbeider, en Leuntje Roelse.

Uit het huwelijk Brasser-Minderhoud:

9.                   Kornelis Brasser, geb. Westkapelle 04.05.1854, arbeider (1877), werkman (1882), overl. Vlissingen 13.10.1937, tr. 1e Vlissingen 21.11.1877 Janna Dina Maria Visser, geb. Vlissingen 03.01.1845, overl. Vlissingen 16.02.1880, d.v. Pieter Visser, schipper, en Catharina van Veen; tr. 2e Vlissingen 17.05.1882 Frederika Elisa Warre, geb. Vlissingen 02.08.1858, overl. Vlissingen 04.01.1928, d.v. Johannes Warre, sloeproeier, en Pieternella Muller.

10.               Jakob Brasser, geb. Westkapelle 26.06.1857; volgt [4].

 

Noten: |a| bruid Hubrechsen (huw.akte Westkapelle 1851 no.2).

 

[10] Livinus Verstraate, geb. Westkapelle 30.12.1827, dijkwerker, overl. Westkapelle 16.11.1899|a|, tr. Westkapelle 08.10.1858

[11] Paulina Lievense, geb. Westkapelle 23.10.1831, overl. Westkapelle 30.05.1905.

Uit dit huwelijk (vader Levinus, moeder veelal Poulina):

1.                   Adriana Verstraate, geb. Westkapelle 05.12.1858; volgt [5].

2.                   Willeboord Verstraate, geb. Westkapelle 05.03.1861, overl. Westkapelle 22.02.1862.

3.                   Willem Verstraate, geb. Westkapelle 23.05.1863, overl. Westkapelle 19.07.1863.

4.                   Martina Verstraate, geb. Westkapelle 29.06.1864, dienstbode (1888), overl. Westkapelle 10.06.1946, tr. Westkapelle 11.05.1888 Jan Hengst, geb. Westkapelle 25.09.1862, dijkwerker, overl. Westkapelle 20.05.1957, z.v. Simon Hengst, arbeider, en Pieternella Huibregtse.

5.                   Willem Verstrate, geb. Westkapelle 23.11.1867, dijkwerker, overl. Westkapelle 11.01.1939.

6.                   Willeboord Verstraate, geb. Westkapelle 18.09.1870, dijkwerker, overl. Westkapelle 28.07.1937, tr. Westkapelle 22.09.1893 Suzanna Brasser, geb. Westkapelle 26.05.1870, overl. Westkapelle 27.01.1950, d.v. Kornelis Brasser, dijkwerker, en Jakoba Faasse.

 

Noten: |a| Levinus.

 

[12] Johannes Jacob van der Eijk, geb. Vlissingen 20.04.1828, loodskwekeling (1851), matroos bij het Hollandsche Loodswezen (1852), loods (1859,1876), loodsschipper (1878), overl. Vlissingen 08.04.1879, tr. Vlissingen 16.05.1851|b|

[13] Maria Adriana Hutchison, geb. Goes 22.12.1826, dienstbode (1848), overl. Vlissingen 29.01.1894.

Kind van Maria Adriana (erkend bij het huwelijk):

1.                   Lourens Hutchison, later van der Eijk, geb. Vlissingen 26.12.1848|a|, zeeman (1878), loods (1886), tr. Vlissingen 24.12.1878 Neeltje Mommaas, geb. Middelburg 30.10.1854, d.v. Cornelis Johannes Mommaas, scheepsbevelhebber, en Pieternella Mannie.

Uit dit huwelijk:

2.                   Johannes van der Eijk, geb. Vlissingen 26.03.1852; volgt [6].

3.                   Hendrik Christiaan Anthonij van der Eijk, geb. Vlissingen 10.05.1854, hulploods, overl. Vlissingen 01.04.1929, tr. Vlissingen 08.09.1880 Helena Gerardina Gillissen, geb. Vlissingen 19.12.1855, overl. Koudekerke 04.09.1956, d.v. Leendert Gerard Gillissen, slager, en Geertruij Leeghans.

4.                   Josias van der Eijk, geb. Vlissingen 10.10.1856, loodskwekeling (1881), loods (1883), overl. voor 1947, tr. 1e Vlissingen 19.10.1881 Elisabeth Naerebout, geb. Vlssingen 09.12.1856, overl. Vlissingen 31.01.1883, d.v. Willem Goeree Naerebout en Barbera Schreiber; tr. 2e Vlissingen 22.11.1884 Heiltje Dekker, geb. Vlissingen 22.04.1859, overl. Naarden 28.11.1947, d.v. Cornelis Gillis Dekker, loods, en Maritje Schuhman.

5.                   Christiaan Laurens van der Eijk, geb. Vlissingen 28.10.1857, overl. Vlissingen 30.12.1857.

6.                   Jacobus Pieter van der Eijk, geb. Vlissingen 16.06.1859, overl. Vlissingen 17.11.1859.

7.                   Sietje van der Eijk, geb. Vlissingen 11.08.1860, overl. Vlissingen 18.08.1861.

8.                   Christiaan Anthonij van der Eijk, geb. Vlissingen 27.02.1862, winkelier (1886), kantoorbediende (1920), overl. Vlissingen 14.03.1920, tr. Vlissingen 10.03.1886 Henriette Caroline Riemens, geb. Vlissingen 23.02.1864, overl. Vlissingen 31.12.1929, d.v. Cornelis Jacobus Riemens, schilder, en Louise Gerardine Jeanne Beck.

9.                   Maria van der Eijk, geb. Vlissingen 08.07.1863, overl. Vlissingen 19.09.1866.

10.               Jacobus Pieter van der Eijk, geb. Vlissingen 05.07.1865, overl. Vlissingen 30.08.1866.

11.               Sietje van der Eijk, geb. Vlissingen 30.07.1866, overl. Vlissingen 22.10.1866.

12.               Maria Adriana van der Eijk, geb. Vlissingen 08.02.1868, overl. Vlissingen 15.01.1890.

13.               Sietje van der Eijk, geb. Vlissingen 13.02.1870, tr. Vlissingen 14.06.1893 Adriaan Martinus Pot, geb. Veere 20.11.1868, machinist, z.v. Adriaan Pot, logementhouder, en Hendrina Petronella Johanna Step.

14.               Johanna Theodora van der Eijk, geb. Vlissingen 02.09.1871, overl. Vlissingen 15.05.1873.

 

Noten: |a| aangifte door Josina Gabij, wede Willem van der Hijden, stadsvroedvrouw, oud 61 jaar, get. Johannes Hutchison, oud 52 jaar {opa} (geb.akte Vlissingen 1848 no.288); |b| bruid Hutschison (huw.akte Vlissingen 1851 no.36).

 

[14] Johannes Ulrich Auer, geb. Vlissingen 04.11.1819, timmerman (1841), scheepmaker (1843), scheepstimmerman (1844,1876), overl. Vlissingen 14.01.1894; tr. 1e Vlissingen 19.05.1841 Susanna Tanis, geb. Breskens ca. 1821, overl. Vlissingen 17.09.1848, d.v. Paulus Tanis, schipper op de stoomboot ‘De Schelde’ (1841), en Janna Reijnbout; tr. 2e Vlissingen 07.11.1849

[15] Martina Francina van Zwijndregt, geb. Vlissingen 28.01.1827, dienstbode (1849), overl. Vlissingen 30.09.1902.

Uit het huwelijk Auer-Tanis:

1.                   Johannes Auer, geb. Vlissingen 27.03.1843, overl. Vlissingen 02.08.1861.

2.                   Paulus Auer, geb. Vlissingen 15.08.1844, overl. Vlissingen 27.04.1847.

3.                   Sebastiaan Auer, geb. Vlissingen ca. 1846, zeeman, overl. Vlissingen 22.04.1902, tr. Vlissingen 22.02.1871 Johanna Jansen, geb. Vlissingen ca. 1851, d.v. Willem Jansen, loods, en Sara Martina Bruijnzeel.

4.                   Janna Paulina Auer, geb. Vlissingen 17.08.1848, overl. Vlissingen 27.08.1848.

Uit het huwelijk Auer-van Zwijndregt:

5.                   Joseph Auer, geb. Vlissingen 11.08.1850, scheepstimmerman, overl. Vlissingen 21.04.1903, tr. Ridderkerk 18.10.1877 Maaike de Kat, geb. Ridderkerk|a| 09.09.1854, overl. Koudekerke 26.01.1921, d.v. Gerrit de Kat en Sijgje van der Hoog.

6.                   Job Cornelis Auer, geb. Vlissingen 11.10.1851, overl. Vlissingen 07.07.1852.

7.                   Elisabeth Pieternella Auer, geb. Vlissingen 29.01.1855; volgt [7].

8.                   Job Cornelis Auer, geb. Vlissingen 24.08.1856, overl. Vlissingen 27.09.1857.

9.                   Job Cornelis Auer, geb. Vlissingen 06.06.1858, houtdraaier (1885), winkelier (1927), overl. Vlissingen 14.06.1927, tr. 1e Vlissingen 21.01.1885 Johanna Maria Kooman, geb. Vlissingen ca. 1858, overl. voor 1890, d.v. Jan Johannes Kooman en Elizabeth Everaars; tr. 2e Vlissingen 24.09.1890 Adriana Jacoba Willemse, geb. Vlissingen 12.01.1867, overl. Vlissingen 17.01.1933, d.v. Pieter Charles Willemse, loods, en Cornelia Mathilda Baan.

10.               Willem Ulrich Auer, geb. Vlissingen 07.02.1860, loodskwekeling, overl. Vlissingen 17.02.1917, tr. Vlissingen 08.08.1883 Catharina Johanna Hollebrands, geb. Vlissingen 24.12.1860, overl. Vlissingen 03.10.1937, d.v. Anthonij Hollebrands, machinist, en Pieternella Johanna van Offenbeek.

11.               Johannes Auer, geb. Vlissingen 28.09.1862, klerk Staatsspoorwegen, overl. Utrecht 04.12.1936, tr. Vlissingen 28.04.1887 Adriana Johanna Hendrikse, geb. Vlissingen 18.02.1861, overl. Utrecht 16.01.1941, d.v. Adriaan Hendrikse, schilder, en Wilhelmina Naerebout.

12.               Neeltje Auer, geb. Vlissingen 02.01.1865, overl. Vlissingen 22.09.1895, tr. Vlissingen 23.11.1892 Anthonij Pieter Johannes Hollebrands, geb. Vlissingen 11.12.1865, onderwijzer, overl. Bergen (NH) 14.11.1942, z.v. Anthonij Hollebrands, machinist, en Pieternella Johanna van Offenbeek.
     APJH tr. 2e Middelburg 24.07.1901 Lucretia Jacoba Korsten, geb. Middelburg 25.05.1872, d.v. Jacob Korsten, fotograaf, en Willemina Johanna Baart.

13.               Pieter Francois Auer, geb. Vlissingen 23.09.1866, cargadoor, overl. Vlissingen 05.05.1933, tr. Vlissingen 17.11.1898 Johanna Catharina Marie van der Steen, geb. Vlissingen 08.11.1867, d.v. Arij van der Steen, logementhouder, en Sara Maria Martij.

14.               Johanna Pieternella Auer, geb. Vlissingen 10.08.1868, overl. Vlissingen 27.03.1934, tr. Vlissingen 21.08.1895 Christiaan Hendrik Willemse, geb. Vlissingen 18.03.1871, zeeman, overl. Vlissingen 28.04.1939, z.v. Leendert Andries Willemse, zeeman (1871), gezagvoerder op een lichtschip (1895), en Maria Jacoba Antheunissen.

 

Noten: |a| geb. Slikkerveer (overl.akte Koudekerke 1921 no.4).

 

[16] Cornelis Brasser, geb. Westkapelle-Binnen ca. 1791, dijkwerker, overl. Westkapelle 04.05.1844, z.v. Pieter Willeboordse Brasser, dijkwerker, en Johanna Cornelis Lievense; tr. Westkapelle-Binnen 17.08.1814

[17] Leintje Stroodekker, geb. Westkapelle-Binnen ca. 1795, arbeidster (1833,1846), landbouwster (1859,1862), overl. Westkapelle 28.10.1862, d.v. Janis Willemse Stroodekker en Susanna Pieterse Brasser.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Brasser, geb. Westkapelle-Binnen 27.01.1815; volgt [8].

2.                   Janis Brasser, geb. Westkapelle 19.02.1816, dijkwerker, overl. Westkapelle 26.02.1851.

3.                   Janna Brasser, geb. Westkapelle 12.12.1817, overl. Westkapelle 09.10.1840.

4.                   Adriaan Brasser, geb. Westkapelle 14.03.1819, overl. voor 1822.

5.                   Susanna Brasser, geb. Westkapelle 02.01.1821, arbeidster, overl. Westkapelle 28.01.1898, tr. Westkapelle 07.05.1847 Jan Kaland, geb. Westkapelle 24.10.1816, dijkwerker, overl. Westkapelle 22.02.1886, z.v. Lourus Kaland, dijkwerker, en Adriana Brasser, arbeidster.

6.                   Adriaan Brasser, geb. Westkapelle 07.04.1822, arbeider, overl. Westkapelle 16.12.1894.

7.                   Willeboord Brasser, geb. Westkapelle 07.06.1824, overl. Westkapelle 09.09.1824.

8.                   Katharina Brasser, geb. Westkapelle 06.03.1826, overl. Westkapelle 28.02.1875, tr. Westkapelle 21.05.1852 Jan de Pagter, geb. Westkapelle 15.12.1822, dijkwerker, z.v. Jan Lourisse de Pagter en Maria Johanna Kaland.

9.                   Adriana Brasser, geb. Westkapelle 23.12.1828, weefster, overl. Westkapelle 12.08.1846.

10.               Kornelis Brasser, geb. Westkapelle 24.03.1831, dijkwerker, overl. Westkapelle 30.08.1904, tr. Westkapelle 13.05.1859 Jacoba Faase, geb. Westkapelle 19.11.1834, d.v. Kornelis Krijn Faase, dijkwerker, en Janna Leinse.

11.               Pieternella Brasser, geb. Westkapelle 19.10.1832, overl. Westkapelle 18.03.1833.

12.               Willebroord Brasser, geb. Westkapelle 27.04.1834, overl. Westkapelle 27.07.1842.

13.               Dingeman Brasser, geb. Westkapelle 25.11.1835, overl. Brielle 20.12.1867.

14.               Pieternella Brasser, geb. Westkapelle 25.05.1839, overl. Westkapelle 16.06.1895.

 

[18] Johannis Jacobse Minderhoud, geb. Westkapelle ca. 1784/1785/1786, dijkwerker (1811), cultivateur (1814), landman (1816,1824), dijkwerker (1827,1863), overl. Westkapelle 17.05.1866, z.v. Jakob Minderhoud en Janna Dekker; tr.

[19] Pieternella Pieter Roelse, geb. Westkapelle ca. 1790, arbeidster (1842,1848), overl. Westkapelle 20.08.1859, d.v. Pieter Roelse en Adriana Maartense.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Minderhoud, geb. Westkapelle-Binnen 25.01.1811, dijkwerker, overl. Westkapelle 22.08.1827.

2.                   Adriana Minderhoud, geb. Westkapelle-Binnen 02.02.1814; volgt [9].

3.                   Johannis Minderhoud, geb. Westkapelle 22.05.1816, dijkwerker (1848), landbouwer (1874), overl. Westkapelle 27.02.1900, tr. Westkapelle 17.11.1848 Apolonia Lievense, geb. Westkapelle ca. 1804, overl. Westkapelle 03.03.1874, d.v. Jacob Willeboord Lievense en Francina Minderhoud.

4.                   Pieter Minderhoud, geb. Westkapelle 30.03.1819, dijkwerker, tr. Westkapelle 11.05.1849 Adriana Houmes, geb. Westkapelle ca. 1822, dienstbode (1849), d.v. Adriaan Houmes, dijkwerker, en Elizabeth de Pagter.

5.                   Johanna Minderhoud, geb. Westkapelle 21.10.1821, dienstbode (1849), overl. Middelburg 12.05.1907, tr. Westkapelle 13.07.1849 Jacobus Minderhoud, geb. Westkapelle-Binnen 01.07.1814, landbouwer, overl. Westkapelle 30.01.1877, z.v. Aarnout Minderhoud, landman, en Johanna Willemijna Verhulst, landvrouw.

6.                   Kornelia Minderhoud, geb. Westkapelle 17.07.1824, dienstmeid (1850), overl. Westkapelle 14.12.1901, tr. Westkapelle 10.05.1850 Jakobus Gabrielse, geb. Westkapelle 21.04.1821, dijkwerker (1850), landbouwer (1885), overl. Westkapelle 27.05.1885, z.v. Aarnoud Gabrielse en Janna Slabber.

7.                   Maatje Minderhoud, geb. Westkapelle 11.03.1827, dienstbode (1854), winkelierster (1863), overl. Westkapelle 19.10.1919, tr. 1e Westkapelle 06.10.1854 Jan Wittevrongel, geb. Westkapelle 12.01.1824, dijkwerker, overl. Westkapelle 06.07.1862, z.v. Adriaan Wittevrongel, landbouwer, en Johanna Looijse; tr. 2e Westkapelle 08.05.1863 Huibregt Huibregtse, geb. Westkapelle 22.08.1826, dijkwerker (1863), landbouwer (1883), overl. Westkapelle 30.10.1883, z.v. Huibregt Huibregtse, kleermaker, en Maria Heijt.

8.                   Jacob Minderhoud, geb. Westkapelle 11.07.1830, dijkwerker, tr. 1e Westkapelle 05.05.1854 Maatje de Witte, geb. Westkapelle 19.09.1828, overl. Westkapelle 20.08.1855, d.v. Leunis de Witte, dijkwerker, en Neeltje van Keulen; tr. 2e Westkapelle 14.05.1858 Francina Lievense, geb. Westkapelle ca. 1835, overl. Westkapelle 25.10.1862, d.v. Dingeman Lievense en Apolonia Lievense; tr. 3e Westkapelle 20.03.1863 Susanna Sanderse, geb. Westkapelle ca. 1830, d.v. Adriaan Adriaanse Sanderse en Johanna Pieterse Huibregtsen.

9.                   Roeland Minderhoud, geb. Westkapelle 01.02.1834, dijkwerker, overl. Westkapelle 10.02.1897, tr. Westkapelle 03.05.1861 Lourina Gabrielse, geb. Westkapelle 18.10.1833, overl. Westkapelle 01.03.1914, d.v. Jan Willeboord Gabrielse en Apolonie Huibregtse.

 

[20] Willem Verstraate, geb. Westkapelle 14.08.1794, dijkwerker, overl. Westkapelle 02.10.1847, z.v. Jeremias Verstraate, dijkwerker, en Dina Lievense; tr. Westkapelle 02.08.1817

[21] Adriaana Brasser, geb. Westkapelle 16.09.1799, werkmeid (1817), arbeidster (1844,1847), landbouwster (1848,1858), overl. Westkapelle 03.12.1864, d.v. Pieter Willeboordse Brasser, dijkwerker, en Johanna Corn. Lievense.

Uit dit huwelijk (moeder ook Adriana):

1.                   Dina Verstraate, geb. Westkapelle 28.01.1818, overl. Westkapelle 01.05.1897, tr. Westkapelle 19.04.1844 Willeboord Gabrielse, geb. Westkapelle-Binnen 16.04.1813, dijkwerker, overl. Westkapelle 27.02.1888, z.v. Willeboord Stefanus Gabrielse, dijkwerker, en Lourina Kaland, arbeidster.

2.                   Pieter Verstraate, geb. Westkapelle 23.01.1819, dijkwerker (1845), landbouwer (1896), overl. Westkapelle 28.12.1896, tr. Westkapelle 02.05.1845 Leuntje Slabber, geb. Westkapelle 03.08.1820, dienstmeid (1845), overl. Westkapelle 22.01.1906, d.v. Pieter Slabber, dijkwerker, en Johanna de Vos, arbeidster.

3.                   Jeremias Verstraate, geb. Westkapelle 13.01.1820, overl. Westkapelle 07.03.1821.

4.                   Willeboord Verstraate, geb. Westkapelle 28.12.1820, overl. Westkapelle 24.02.1821.

5.                   Jeremias Verstraate, geb. Westkapelle 20.01.1822, dijkwerker (1849), arbeider (1889), overl. Westkapelle 15.08.1889, tr. Westkapelle 18.05.1849 Neeltje Verstraate, geb. Westkapelle 10.12.1822, dienstbode (1849), overl. Westkapelle 19.06.1900, d.v. Izaak Verstraate en Susanna Slabber, arbeidster.

6.                   Willeboord Verstraate, geb. Westkapelle 22.12.1823, dijkwerker (1848), landbouwer (1877), overl. Westkapelle 18.04.1877, tr. Westkapelle 13.10.1848 Adriana Dekker, geb. Westkapelle 28.03.1824, overl. Westkapelle 03.11.1908, d.v. Zacheus Dekker, ook Sacheus, dijkwerker, en Sentina Wittevrongel.

7.                   Janna Verstraate, geb. Westkapelle 17.12.1825, dienstbode (1862), overl. Oostkapelle 10.08.1912, tr. Westkapelle 15.01.1862 Louris Louwerse, geb. Westkapelle 30.04.1831, dijkwerker, overl. Westkapelle 20.06.1911, d.v. Hendrik Louwerse, dijkwerker, en Jannetje Stroodekker.
     LL tr. 1e Westkapelle 07.05.1858 Johanna Gabrielse, geb. Westkapelle 04.09.1832, overl. Westkapelle 05.07.1861, d.v. Louris Gabrielse, dijkwerker, en Klara Huibregtse.

8.                   Livinus Verstraate, geb. Westkapelle 30.12.1827; volgt [10].

9.                   Kornelia Verstraate, geb. Westkapelle 09.07.1829, tr. Westkapelle 20.05.1853 Jakob Huibregtse, geb. Westkapelle 09.04.1826, dijkwerker, z.v. Janis Livinus Huibregtse, dijkwerker, en Pieternella de Pagter.

10.               levenloze dochter Katharina, Westkapelle 25.03.1834.

11.               Willem Verstraate, geb. Westkapelle 05.12.1841, overl. Rotterdam 19.01.1891, tr. Rotterdam 11.11.1874 Engelina Leppink, geb. Schependom (Borculo) 01.09.1844, overl. Rotterdam 08.04.1927, d.v. Arend Jan Leppink, landbouwer, en Geertruida Urbaan.

 

[22] Willeboord Lievense, geb. Westkapelle ca. 1802, dijkwerker (1824,1847), landbouwer (1854,1859), overl. Westkapelle 02.02.1891, z.v. Jan Lievense en Willemina Simonse Lous; tr. Westkapelle 01.05.1824

[23] Martina Huijbregtsen, geb. Westkapelle ca. 1799, landmanswerkmeid (1824), arbeidster (1829,1836), overl. Westkapelle 21.03.1858|b|, d.v. Willem Huijbregtsen en Paulina Wouterse.

Uit dit huwelijk (moeder ook Huijbregtse, Huibregtse en Huibregtsen):

1.                   Jan Lievense, geb. Westkapelle 25.09.1824, dijkwerker (1847), winkelier (1859), overl. Westkapelle 10.04.1908, tr. Westkapelle 31.03.1847 Lourina Gabrielse, geb. Westkapelle 16.07.1823, winkelierster (1847), overl. Westkapelle 24.10.1895, d.v. Stephanus Gabrielse, winkelier, en Adriana Gabrielse, winkelierster.

2.                   Willem Lievense, geb. Westkapelle 19.02.1826, dijkwerker (1854,1859), overl. Westkapelle 24.08.1911, tr. Westkapelle 08.09.1854 Adriaana de Pagter, geb. Westkapelle 27.09.1826, dienstbode (1854), overl. Westkapelle 12.02.1912, d.v. Daniel Janse de Pagter, dijkwerker, en Willemijna Slabber.

3.                   Pieter Lievense, geb. Westkapelle 14.07.1829, buitengewoon dijkopzichter (1855), ondercommies bij de centrale directie van Walcheren (1859), overl. Westkapelle 14.08.1859, tr. Westkapelle 11.05.1855 Louwrina Lievense, ook Lourina, geb. Westkapelle 20.07.1828, overl. Westkapelle 10.04.1885, d.v. Levinus Jan Lievense, dijkwerker, en Louwrina Roelse, landbouwster.
     LL tr. 2e Westkapelle 13.01.1864 Jan Huibregtsen, geb. Westkapelle 05.10.1824, dijkwerker (1858), slachter (1864), landbouwer (1885,1898), overl. Westkapelle 14.02.1898, z.v. Aarnout Huibregtsen, slachter, en Adriana Totenhoofd.
     JH tr. 1e Westkapelle 07.05.1858 Elizabeth de Wijze, geb. Zoutelande 04.02.1830, dienstbode (1858), overl. Westkapelle 05.12.1862, d.v. Adriaan de Wijze, arbeider, en Maria Scheerer, arbeidster.

4.                   Poulina Lievense, geb. Westkapelle 23.10.1831|a|; volgt [11].

5.                   Wilhelmina Lievense, ook Willemina, geb. Westkapelle 29.12.1833, overl. Westkapelle 27.09.1890, tr. Westkapelle 04.04.1862 Pieter Flipse, geb. Zoutelande 27.01.1829, landbouwer, overl. Westkapelle 28.12.1908, z.v. Kornelis Flipse, dagloner, en Johanna Flipse.

6.                   Pieternella Abramina Lievense, geb. Westkapelle 18.11.1836, overl. Westkapelle 25.07.1911, tr. Westkapelle 08.11.1861 Pieter Gabrielse, geb. Westkapelle 06.03.1834, dijkwerker (1861), arbeider (1895), overl. Westkapelle 26.01.1895, z.v. Stefanus Willeboord Gabrielse en Adriana Gabrielse, winkelierster.

 

Noten: |a| Paulina; |b| Huibregtse.

 

[24] Lourens van Eijk, geb. Veere 04.11.1797, kwekeling bij het loodswezen (1821), loods (1825,1836), schipper (1845,1851), loodsschipper (1857), overl. Vlissingen 06.02.1879, z.v. Jacob van der Eijk en Henderina Roelse; tr. Vlissingen 01.08.1821|d|

[25] Sietje Naerebout, geb. Vlissingen 29.11.1801, overl. Vlissingen 09.02.1878, d.v. Johannes Naerebout en Maatje van der Putte.

Uit dit huwelijk (vader soms van der Eijck):

1.                   Hendrina Jacoba van der Eijk, geb. Vlissingen 23.10.1825, overl. na 1861, tr. Vlissingen 26.02.1845 Christiaan Anthonij van Drielen, geb. Vlissingen 20.03.1821, fuselier 6e Reg. Infanterie (1845), schoenmaker (1858,1861), overl. Vlissingen 06.03.1861, z.v. Anthonij van Drielen, scheepstimmerman, en Adriana Cornelia Johanna Smith, winkelierster (1845).

2.                   Johannes Jacob van der Eijk, geb. Vlissingen 20.04.1828; volgt [12].

3.                   Maatje van der Eijk, geb. Vlissingen 07.08.1830, overl. Vlissingen 07.08.1833.

4.                   Jacoba Petronella van der Eijk, geb. Vlissingen 27.10.1832, overl. Vlissingen 27.01.1871.

5.                   Louwrens Christiaan van der Eijck, geb. Vlissingen 24.11.1834, overl. Bandjermasin 29.11.1889|c|, tr. Bandjermasin (Zuider- en Oosterafdeling van Borneo) 07.03.1864|b| Augusta Henriette Sophia Hupperts.

6.                   Maatje van der Eijck, geb. Vlissingen 02.05.1836, tr. Vlissingen 23.12.1857 Johannes Wilhelmus Bitterberg, geb. Rotterdam 13.06.1825, tweede stuurman bij de Marine, overl. voor 1936, z.v. Christiaan Lodewijk Bitterberg en Jacoba Remeeus.
     JWB tr. 2e Malang (Pasoeroean) 27.08.1869|a| Carolina Eugenie Helene Hösel, geb. Berlin ca. 1846, overl. Soerabaja 15.07.1936.

 

Noten: |a| RA 1870 p.186; |b| RA 1865 p.19 (Lourens); |c| RA 1891 p.415; |d| bruidegom Louwrens (huw.akte Vlissingen 1821 no.27); |e| e.v. Louwrens (overl.akte Vlissingen 1878 no.23).

 

[26] Johannes Hutchison, geb. Middelburg ca. 1796/1797, kleermaker (1819,1823), vleeshouwer/slachter (1826,1833), herbergier (1836), winkelier (1838,1841), overl. Vlissingen 01.10.1874|c|, tr.

[27] Maria Sloover, geb. Goes ca. 1798/1800, overl. Vlissingen 15.08.1888, d.v. Ebgel Sloover en Anna Seijbel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Theodora Hutchison, geb. Goes 17.01.1819, overl. Rosmalen 08.02.1908, tr. Vlissingen 27.06.1838 Hendrik Paap, geb. Vlissingen 14.11.1814, kwekeling bij het loodswezen, overl. Vlissingen 18.11.1884, z.v. Adriaan Paap, binnenloods, en Leuntje Zachariasse.

2.                   Josias Hutchison, geb. Goes 08.12.1820, varensgezel (1846), matroos (1864), overl. Antwerpen (Burgerlijk Gasthuis) 10.02.1864|a|, tr. Vlissingen 07.05.1846 Geertruij Tanis, geb. Breskens 08.05.1824, overl. Antwerpen 16.02.1864|b|, d.v. Paulus Tanis en Johanna Reijnhout.

3.                   Jacobus Hutchison, geb. Goes 08.12.1823, vleeshouwersknecht, tr. Middelburg 06.10.1847 Wilhelmina Pieternella Scherppingh, geb. Middelburg 01.02.1826, d.v. Jacobus Scherppingh, vleeshouwer, en Maria Cornelia Meertens.

4.                   Maria Adriana Hutschison, geb. Goes 22.12.1826; volgt [13].

5.                   Sijke Pieternella Hutchison, geb. Goes 14.05.1829, dienstbode (1851), overl. Zwolle 17.04.1908, tr. Vlissingen 13.10.1851 Stoffel Slavekoorde, geb. Goes 04.05.1823, kwartiermeester aan boord van Z.M. fregat ‘Rhijn’ (1844), kwartiermeester op Z.M. fregat ‘Prins van Oranje’ (1846), zeeman (1851), z.v. Jan Slavekoorde en Margarieta Tavenier.
     SS tr. 1e Vlissingen 24.01.1844 Catharina Elisabeth Engelman, geb. Vlissingen 25.07.1821, overl. Vlissingen 14.09.1846, d.v. Pieter Engelman, broodbakkersknecht, en Christina Johanna Loois.

6.                   Jannetje Maria Hutchison, geb. Goes 18.03.1831, overl. Vlissingen 04.09.1870, tr. Johannes Jacobus Boogaard, loods.

7.                   Pieternella Hutchison, geb. Goes 25.12.1833, overl. Vlissingen 03.05.1957, tr. Vlissingen 13.09.1854 Adse van Eeken, geb. Harlingen 31.03.1818, schipper aan boord van Z.M. wachtschip ‘Sambre’ (1854), opperschipper bij de Marine (1864), z.v. Jacob van Eeken en Bregtje Asmus.
     AvE tr. 2e Den Helder 01.09.1864 Johanna Elizabeth Schoonbergen, geb. Den Helder 18.11.1833, d.v. Dirk Schoonbergen en Jantje Blikkenhorst.

8.                   Aagtje Hutchison, geb. Goes 20.03.1836, overl. Goes 12.02.1837.

9.                   Aagtje Hutchison, geb. Vlissingen 01.02.1838, tr. Vlissingen 29.04.1857 Hendrik Cornelis Mos, geb. Hellevoetsluis 03.01.1834, houtzager, overl. na 1874, z.v. Arie Mos, houtbewerker, en Geertruij van Onalst.

10.               Hendrik Theodorus Hutchison, geb. Vlissingen 25.06.1841, overl. Vlissingen 05.12.1844.

 

Noten: |a| overl.akte Goes 04.07.1864 no.137; |b| overl.akte Vlissingen 17.10.1864 no.172; |c| meerdere renseignementen niet bekend’, aangifte door de schoonzoons Hendrik Paap en Hendrik Cornelis Mos (overl.akte Vlissingen 1874 no.235).

 

[28] Johannes Auer, geb. Middelburg 21.08.1786, soldaat bij de 2e Afd. Inf. in garnizoen te Vlissingen (1819), metselaarsknecht (1821), metselaar (1822), winkelier (1841), z.v. Ulrich Auer en Barbara den Doelder; tr. Vlissingen 21.11.1821

[29] Elisabeth Pieternella Engelse, geb. Vlissingen 03.01.1799, winkelierster (1849), overl. Vlissingen 27.02.1857, d.v. Cornelis Engelse en Bastiana de Keijzer.

Voorkind:

1.                   Johannes Ulrich Auer, geb. Vlissingen 04.11.1819|a|; volgt [14].

Uit dit huwelijk:

2.                   Bastiana Auer, geb. Vlissingen 22.05.1822, overl. Vlissingen 01.04.1852, tr. Vlissingen 05.05.1841 Joseph de Visser, geb. Vlissingen 02.11.1815, schilder, overl. Vlissingen 23.10.1881, z.v. Adriaan de Visser, schilder, en Maria Salomina Lutsinger.
     JdV tr. 2e Vlissingen 03.08.1853 Johanna Maria Knoop, geb. Vlissingen 08.09.1834, overl. Vlissingen 19.04.1922, d.v. Johan Christoffel Knoop, modelmaker bij de marine, en Martina Schroevers.

 

Noten: |a| aangifte door Johannes Auer van een kind ‘uit hem declarant en Elisabeth Pieternella Engelse, oud twintig jaren, ongehuwd, dog waarvan hij zich als vader erkend’ (geb.akte Vlissingen 1819 no.244).

 

[30] Job van Sweijndregt/Zwijndregt, geb. Veere 21.07.1796, (zee)loods, overl. Vlissingen 30.10.1826, z.v. Cornelis van Sweijndregt en Cornelia But; tr. Vlissingen 08.11.1820|a|

[31] Neeltje Wale, geb. Vlissingen 23.01.1795, dienstbode (1820), overl. Vlissingen 31.05.1858, d.v. Jan Wale en Sara de Jong; tr. 2e Vlissingen 16.08.1837 Johannes Jansen, geb. Vlissingen ca. 1806, kleermaker, overl. Vlissingen 08.03.1851, z.v. Hendrik Jansen en Cornelia Joofen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Antonia van Zwijndrecht, ook van Zwijndregt, geb. Vlissingen 14.05.1821, tr. Vlissingen 24.12.1845 Pieter Abraham Struikan, geb. Vlissingen ca. 1820, varensgezel, z.v. Pieter Struikman, werkman, en Hendrika de Jonge.

2.                   Sara Jacomijna Johanna van Zwijndregt, geb. Vlissingen 28.02.1823, dienstbode (1849), overl. Vlissingen 06.02.1905, tr. Vlissingen 07.11.1849 Pieter Franciscus Fleurbaaij, geb. Vlissingen ca. 1822, scheepstimmerman, z.v. Pieter Francis Fleurbaaij en Maria Jacoba Vetter.

3.                   Johanna Pieternella van Zwijndregt, geb. Vlissingen 04.02.1825, tr. Vlissingen 18.05.1859 Marinus Plankee, geb. Vlissingen ca. 1836, houtwerker, z.v. Rozette Plankee.

4.                   Martina Francina van Zwijndrecht, geb. Vlissingen 28.01.1827|b||c|; volgt [15].

Voorkind (gewettigd bij het huwelijk in 1837):

5.                   Johannes Wale, later Jansen, geb. Vlissingen 25.07.1833|d|, schoenmaker, overl. Vlissingen 22.12.1874, tr. Vlissingen 04.08.1858 Cornelia Jacoba van Giesen, geb. Vlissingen ca. 1830, d.v. Jacobus van Giesen en Cornelia Remeus.

 

Noten: |a| bruidegom van Sweijndregt (huw.akte Vlissingen 1820 no.46); |b| overleden vader van Zwijndrecht (geb.akte Vlissingen 1827 no.22); |c| bij huwelijk (1849) en later van Zwijndregt; |d| aangifte door Johannes Jansen van een kind ‘geboren uit hem declarant en Neeltje [.], ongehuwd, doch waarvan hij zich als vader erkend’ (geb.akte Vlissingen 1833 no.180).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren