Benito van Bronckhorst (1932-1998)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien oktober 2016)

 


 

[1] Benito van Bronckhorst, Ben, geb. Djakarta 15.07.1932, ingenieur technische bedrijfskunde Eindhoven 1968, lector Eindhoven (1971-1979), overl. Stockholm 07.07.1998, tr. Voorschoten 28.05.1957 Maritta Noordhoorn.

 

[2] R. van Bronckhorst, scheikundig ingenieur bij de Opiumfabriek te Weltevreden/Batavia (benoemd 13.05.1927 en 29.04.1929), directeur (benoemd 31.08.1938, vermeld 1940), overl. tussen 1962 en 1969, verloofd Solo/Mr. Cornelis 17.01.1931, tr. 16.03.1931
[3] Frederika Adolfine Philips, Fr, geb. Meester Cornelis 03.06.1907, overl. Zaandam 20.08.1978, crem. Velsen (Westerveld) 24.08.1978.

Uit dit huwelijk:

1.                   Benito van Bronckhorst, geb. Djakarta 15.07.1932|a|; volgt [1].

2.                   Louis Antoine van Bronckhorst, geb. Batavia 24.10.1935|b|, overl. Batavia 01.08.1936|c|, begr. Batavia 01.08.1936.

3.                   Erica van Bronckhorst, geb. Batavia 21.07.1938|d|, en Carel.

4.                   Dochter van Bronckhorst, geb. Batavia 19.02.1940|e|.

 

Noten: |a| De Indische courant 18.07.1932; |b| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indi 24.10.1935; |c| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indi 01.08.1936; |d| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indi 22.07.1938; |e| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indi 22.02.1940.

 

[4] Charles Gustave van Bronckhorst, Gustave, geb. Djokjakarta 06.03.1871, haltechef bij de staatsspoorwegen, overl. Meester Cornelis 29.07.1932, tr. Djokjakarta 17.10.1894|a|

[5] Antoinette Jacoba Philips, Net, geb. Soerakarta 30.04.1870, overl. Baarn 22.08.1948, begr. Baarn (Alg.Bpl.) 25.08.1948.

Uit dit huwelijk:

1.                   Frida van Bronckhorst, geb. Djokjakarta ca. 1895, overl. Baarn 08.06.1946|f|, begr. s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eyken Duynen), tr. Meester Cornelis 18.12.1917|b| Felix Weijnschenk, geb. Ambarawa (Semarang) 12.07.1893, overl. s-Gravenhage 22.08.1941, begr. s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 25.08.1941, z.v. George Weijnschenk (1852-1931) en de inlandsche vrouw Redjik|c||d| (-1939|e|).

2.                   R. van Bronckhorst; volgt [2].

3.                   Piet van Bronckhorst, geb. Djokjakarta 27.08.1899, overl. Ginneken en Bavel 28.08.1928, tr. Breda 01.12.1927 Elisabeth Adriana de Jongh, geb. Breda 21.11.1894, d.v. Adrianus Hendrikus de Jongh, letterzetter (1894), typograaf (1927), en Cornelia Petronella van Riel.
EAdJ tr. 2e Djokjakarta 04.07.1935 H. Palm, Arie, kapt.Inf. (1935), kapitein KNIL, overl. Oosterhout 04.11.1969, crem. s-Gravenhage (Ockenburgh) 07.11.1969.

 

Noten: |a| RA 1896 p.303 & Bronnenpublikaties van de IGV, deel 3, p.128; |b| RA 1919 p.27; |c| de Oost-Indische inlandsche vrouw Retjik (overl.akte s-Gravenhage 1941 no.1981); |d| Redjik bij huwelijk met GW, Ambarawa 10.07.1893 (RA 1895 p.284); |e| Mevr. de Wed. G. Weijnschenk, zonder leeftijd of geboortejaar (annonce collectie CBG); |f|per abuis moeder overleden gemeld (overl.akte Baarn 1946 no.91).

 

[6] Willem Ferdinand Dirk Philips, geb. Ambasawa 05.12.1877, resident van Soerakarta, overl. Baarn 20.06.1950, begr. Baarn (Nwe Alg.Bpl.) 23.06.1950, tr. Meester Cornelis 18.08.1906|a|

[7] Louise Wilhelmina Frederika le Clerq de Courcelles, geb. Batavia 04.03.1885, overl. Batavia 26.07.1935.

Uit dit huwelijk:

1.                   Frederika Adolfine Philips, geb. Meester Cornelis 03.06.1907; volgt [3].

2.                   Wilhelmina Jacoba Philips, geb. Poerwokarta 28.05.1908, overl. 06.12.1962, begr. s-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaan) 10.12.1962.

3.                   Ferdinanda Philips, geb. Poespo Pasoeroean 31.05.1912, overl. voor 1950, tr. F. Sturmer, overl. na 1978.

 

Noten: |a| RA 1907 p.7.

 

[8] Carolus Wijnand Cherrie van Bronckhorst, geb. Soerakarta 01.07.1831, koopman, overl. Djojakarta 17.09.1877|b|, tr. Djokjakarta 20.10.1861|a|

[9] Christophina Wilhelmina Bertha Baumgarten Weijnschenk, geb. Djokjakarta 10.07.1845, overl. Djokjakarta 04.12.1927.

Uit dit huwelijk:

1.                   Charles Gustave van Bronckhorst, geb. Djokjakarta 06.03.1871; volgt [4].

 

Noten: |a| RA 1863 p.16; |b| RA 1878 p.312.

 

[10] Ferdinand Dirk Danil Philips, geb. Banjoemas 13.02.1847, 2e onderwijzer aan de kweekschool voor inlands onderwijs, overl. Rotterdam 10.05.1874|c|, tr. Djokjakarta 02.03.1868|b|

[11] Anna Josepha Baumgarten Weijnschenk, geb. Djokjakarta 23.02.1848, overl Djokajakarta 15.11.1886|e|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antoinette Jacoba Philips, geb. Soerakarta 30.04.1870; volgt [5].

2.                   Ferdinand Dirk Daniel Philips, geb. Leiden 21.07.1874|a|, w.s. overl. Djokjakarta 13.09.1875|d|.

 

Noten: |a| vader overleden, aangifte door Gerardus Aalbertsberg, 62 jaar, chirurgijn (geb.akte Leiden 1874 no.895); |b| RA 1869 p.17 & Bronnenpublikaties der IGV, deel 3, p.51; |c| ook RA 1876 p.334; |d| RA 1876 p.334; |e| RA 1888 p.354.

 

[12] Willem Jacob Philips, geb. Banjoemas 28.08.1849, ged. Banjoemas 02.06.1850, kapt. O.I.L., RMWO 4e klasse, overl. Bandoeng 31.10.1928, begr. Bandoeng|b|, tr. Soerakarta 23.02.1877|a|

[13] Augusta Hermina Petronella Stoffers, geb. Amsterdam 14.01.1854, overl. Bandoeng 24.08.1928, begr. Bandoeng|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Ferdinand Dirk Philips, geb. Ambarawa 05.12.1877; volgt [6].

2.                   August Herman Philips, geb. Amsterdam 01.12.1883, tr. 1e voor 1932 Dorothea Gerharda Obbes, geb. Amsterdam ca. 1902, overl. Hilversum 17.12.1932, d.v. Daniel Melger Obbes en Dorothea Adriana Hendrika Bresser; tr. 2e s-Gravenhage 11.04.1934 Tine Kempkers, geb. Zutphen 29.03.1899, d.v. Harm Kempkers, directeur ener gemeente-gasfabriek (1923), en Maria Rembertina Haupt.
TK tr. 1e Amsterdam 17.12.1923 (echtsch. voor 1934) Pieter Jacobus Maats Stuling, geb. Oude Tonge 27.12.1892, arts, overl. Rotterdam 28.03.1963, crem. Velsen 01.04.1963, z.v. Pieter Maats Stuling, arts, en Maartje Maats.
PJMS tr. 2e F.M. Geel.

 

Noten: |a| RA 1878 p.207; |b||c| Bronnenpublikaties van de IGV, deel 5, p.32.

 

[14] le Clerq de Courcelles.

[15] NN.

Uit dit huwelijk:

1.                   Louise Wilhelmina Frederika le Clerq de Courcelles, geb. Batavia 04.03.1885; volgt [7].

 

[16] Cherrie van Bronckhorst, landhuurder, overl. Djokjakarta 08.07.1865|a| of Soerakarta 08.07.1865|b|; tr. Soerakarta 12.09.1830|c| Anna Catharina Weijnschenk; en

[17] NN

Uit deze relatie:

1.                   Carolus Wijnand Cherrie van Bronckhorst, geb. Soerakarta 01.07.1831; volgt [8].

Uit het huwelijk van Bronckhorst-Weijnschenk:

2.                   Johan Hubert Meindert van Bronckhorst, geb. 09.04.1839, 1e luitenant der infanterie, tr. 1e Djokjakarta 19.11.1864|h| Jacoba Wilhelmina Elisabeth Philips (1848-1931), d.v. Christiaan Ferdinand Philips en Johanna Elisabeth Schot.

 

Noten: |a| RA 1866 p.113; |b| RA 1866 p.115; |c| RA 1831 p.172.

 

[18] George Weijnschenk, landhuurder, overl. Djokjakarta 20.01.1878; tr. Djokjakarta 22.09.1836|b| Maria Dorothea Baumgarten, overl. Soerakarta 20.03.1837|c|; en

[19] Javaanse vrouw Mang Nglong.

Uit deze relatie:

1.                   Christophina Wilhelmina Bertha Baumgarten Weijnschenk, geb. Djokjakarta 10.07.1845; volgt [9].

2.                   Anna Josepha Baumgarten Weijnschenk, geb. Djokjakarta 23.02.1848; volgt [11].

En voorts:

3.                   George Weijnschenk (1852-1931).

 

Noten: |a| RA 1850 p.402 (Weijnschenk) & Bronnenpublikaties van de IGV, deel 3, p.51; |b| RA 1837 p.205; |c| RA 1838 p.275.

 

[20] Christiaan Ferdinand Philips, overl. Soerakarta 11.02.1878|d|, tr. Banjoemas 19.06.1844|a|

[21] Johanna Elizabeth Schot, geb. Semarang 09.12.1829|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk Ferdinand Daniel Philips, overl. Banjoemas 11.04.1846|b|.

2.                   Ferdinand Dirk Danil Philips, geb. Banjoemas 13.02.1847; volgt [10].

3.                   Jacoba Wilhelmina Elisabeth Philips, geb. Banjoemas 17.03.1848, overl. Bandoeng 06.01.1931, begr. Bandoeng|i|, tr. 1e Djokjakarta 19.11.1864|h| Johan Hubert Meindert van Bronckhorst (1839-), z.v. Cherrie van Brinckhorst, en Anna Catharina Weijnschenk; tr. 2e Malang (Pasoeroean) 07.07.1898|g| Eduard Nijgh.

4.                   Willem Jacob Philips, geb. Banjoemas 28.08.1849|e|; volgt [12].

5.                   Charles Henry Philips, geb. Banjoemas 28.11.1851, ged. Banjoemas 20.06.1852|f|.

 

Noten: |a| RA 1845 p.267; |b| RA 1847 p.370; |c| RA 1830 p.179; |d| RA 1879 p.322; |e| RA 1850 p.400 & Bronnenpublikaties van de IGV, deel 4, p.27; |f| RA 1853 p.446 & Bronnenpublikaties van de IGV, deel 4, p.81; |g| RA 1899 p.325; |h| RA 1866 p.17 & Bronnenpublikaties van de IGV, deel 3, p.44; |i| Bronnenpublikaties van de IGV, deel 5, p.42.

 

[22] = [18]

[23] = [19]

 

[24] = [20]

[25] = [21]

 

[26] Johannes Cornelis Stoffers, geb. Amsterdam 03.01.1812, winkelier (1834,1837), koopman (1849,1850), tabakshandelaar (1852), tabaksfabrikant (1854,1869), overl. Amsterdam 02.12.1869, z.v. Evert Stoffers (ca.1766-1847), kruidenierswinkelier, en Maria Nannings (ca.1773-1845); tr. 1e Amsterdam 16.10.1834 Elizabeth Hulk, geb. London 09.11.1811, ged. London (Parish of Shoreditch) 10.01.1812|e|, overl. Amsterdam 02.07.1848, d.v. Hendrik Hulk, koopman, en Mary Burroughs; tr. 2e Zoeterwoude|a| 27.07.1849 Sara Helena Koppeschaar, geb. Oegstgeest|b| 07.01.1827, overl. Amsterdam 12.04.1851, d.v. Jan Pieter Koppeschaar en Maria Helena Francina Seljee; otr. 3e s-Gravenhage 08.10.1852, tr. s-Gravenhage 20.10.1852

[27] Augusta Hermina Stobberingh, geb. s-Gravenhage ca. 1828, overl. Soest 11.08.1906, d.v. Aart Marinus Stobberingh, commies aan het Departement van Oorlog, en Petronella Ketting.

Uit het huwelijk Stoffers-Hulk (zeven nog jeugdige kinderen in 1848):

1.                   Johannes Everhard Stoffers, geb. Amsterdam 04.08.1835, overl. Amsterdam 17.03.1886.

2.                   Hendrik Stoffers, geb. Amsterdam 22.03.1837.

3.                   Pieter Jacobus Stoffers, geb. Amsterdam 18.09.1839, winkelier, tr. Amsterdam 18.06.1868 Anna Henriette van Dooden, geb. Amsterdam ca. 1848, d.v. Fredrik Christiaan van Dooden, ambtenaar, en Fredrika Wilhelmina Schut.

4.                   Frederik Stoffers, geb. Amsterdam 02.06.1841, winkelier, tr. Amsterdam 10.06.1869 Wilhelmina Maria van Bergen, geb. Amsterdam ca. 1848, d.v. Willem Fredrik van Bergen en Elisabeth Friege.

5.                   Johannes Theodorus Stoffers, geb. Amsterdam 02.03.1843, 2e luitenant der Infanterie (1873), overl. Hilversum 21.01.1918, tr. Arnhem 08.05.1873 jkvr. Cornelia Catharina de Lannoij, geb. s-Hertogenbosch ca. 1837, overl. Hilversum 19.12.1919, d.v. jhr. Jacques Arnold Henri de Lannoij en Charlotta Emelia Wilhelmina barones Collot dEscurij.

6.                   Maria Stoffers, geb. Amsterdam 22.02.1845, overl. Ouder-Amstel 19.11.1935, tr. Amsterdam 26.01.1882 Hendrik van Oldebarneveld Bouwmeester, geb. Amsterdam ca. 1841, bediende, z.v. Cornelis van Oldebarneveld Bouwmeester en Nanette van der Meulen.

7.                   Elizabeth Stoffers, geb. Amsterdam 05.01.1847, overl. Utrecht 16.12.1914, tr. Amsterdam 27.03.1877 Johannes Hermanus van Dooden, geb. Amsterdam ca. 1846, scheepsgezagvoerder, overl. voor 1914, z.v. Fredrik Christiaan van Dooden en Frederica Wilhelmina Schut.

8.                   levenloze dochter, Amsterdam 1848.

Uit het huwelijk Stoffers-Koppeschaar:

9.                   Johanna Cornelia Stoffers, geb. Amsterdam 12.09.1850, overl. Amsterdam 30.09.1875.

Uit het huwelijk Stoffers-Stobberingh:

10.               Augusta Hermina Petronella Stoffers, geb. Amsterdam 14.01.1854; volgt [13].

11.               Sara Helena Stoffers, geb. Amsterdam 08.04.1855, tr. Amsterdam 21.09.1876 Albertus Jacobus de Haan, geb. Amsterdam ca. 1851, aannemer, z.v. Jan Cornelis de Haan en Herremeijntje ten Hope.

12.               Henritte Geertruida Elisabeth Stoffers, geb. Amsterdam 07.09.1856, overl. voor 1859.

13.               Frans Willem Karel Stoffers, geb. Amsterdam 16.02.1858, tr. Rotterdam 23.03.1905 Louise Hendrika van Gelder, geb. s-Gravenhage ca. 1882, d.v. Franciscus van Gelder en Johanna Heldoorn.

14.               Henritte Geertruida Elisabeth Stoffers, geb. Amsterdam 19.04.1859, overl. Amsterdam 15.06.1859.

15.               Jacoba Johanna Stoffers, geb. Amsterdam 08.12.1860 (akte), tr. Amsterdam 28.08.1879 Barend Jacob Emile Philips, geb. Rembang (NOI) ca. 1847, eerste luitenant Oost-Indisch Leger (1879), z.v. Jacob Hendrik Philips en Cornelia Adriana Schalk.

16.               Ferdinand Stoffers, geb. Amsterdam 10.03.1862.

17.               Mathilde Stoffers, geb. Amsterdam 29.07.1863, tr. Amsterdam 07.09.1882 (echtsch. vonnis Raad van Justitie Batavia 23.02.1894, ingeschr. Batavia 07.04.1894|c|, ingeschr. Amsterdam 20.12.1895) Frans David Triebel, geb. Soerakarta (NOI) ca. 1849, eerste luitenant der Infanterie bij het Indische Leger (1882), overl. Semarang 16.08.1897|d|, z.v. Johannes Adrianus Triebel en Carolina Frederika Arensdorff.

18.               Adrianus Stoffers, geb. Amsterdam 12.01.1865, koopman, tr. Amsterdam 03.11.1898 Maria Susanna Oldenboom, geb. Amsterdam ca. 1873, d.v. Johan Nicolaas Oldenboom en Susanna Siebelhoff.

 

Noten: |a| Leyden in eigen annonces over (onder)trouw; |b| Voorschoten (huw.akte Zoeterwoude 1849 no.16); |c| RA 1895 p.278; |d| RA 1899 p.440; |e| Nederduitsche Hervormde Kerk te Londen (huw.bijln Amsterdam 1834 reg.5 fol.16v).

 

[28]

[29]

 

[30]

[31]

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren