Henricus Maria Buck (1930-2023)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, december 2023 (laatst herzien december 2023)

 


 

[1] Henricus Maria Buck, Henk, geb. Dordrecht 07.02.1930, kandidaatsexamen wis-en natuurkunde F Leiden 1951|a||b|, doctoraalexamen scheikunde Leiden 1954|c|, promotie Leiden xx.12.1959|d|, lector Leiden (1965-1970), hoogleraar Eindhoven (1970-1990), lid KNAW 1979, overl. Tilburg 27.11.2023, 
verloofd Dordrecht/Heerlen 2e Paasdag 1954, tr. E.W.H.M. Léger, Els, geb. Weert 28.09.1934, overl. Tilburg 19.12.2019, d.v. Gerardus Josephus Maria Léger (1897-1973) en Maria Wilhelmina Hubertina Gamers (1897-1967).

 

Noten: |a| De Volkskrant 07.06.1951; |b| variant F omvat Scheikunde met natuurkunde, wiskunde en mineralogie (M. Groen, Het wetenschappelijk onderwijs in Nederland van 1815 tot 1980, deel II, p.70); |c| De Volkskrant 05.02.1954; |d| proefschrift: Acid-base and electron transfer complexes of aromatic molecules; promotor: L.J. Oosterhoff (1907-1974).

 

[2] Frans Joseph Buck, geb. Kerkrade 21.03.1891, examen piano solospel Koninklijk Conservatorium voor Muziek te ’s-Gravenhage 1912|c|, musicus (1924), erekruis Pro Ecclesia et Pontifice, overl. Dordrecht 11.09.1966|a|, begr. Dordrecht (RK Bpl.) 15.09.1966, tr. Dordrecht 22.01.1924

[3] Hendrika Catharina de Jong, geb. Dordrecht 23.08.1897, overl. 11.02.1974, begr. Dordrecht (RK Bpl.)|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   dochter.

2.                   Henricus Maria Buck, geb. Dordrecht 07.02.1930; volgt [1].

3.                   zoon.

 

Noten: |a| Jozeph (De Volkskrant 13.09.1966); |b| Henrica Catharina (grafzerk); |c| Bijvoegsel Nederlandsche Staatscourant 21.05.1913 n°116.

 

[4] Hendrik Joseph Buck, geb. Kerkrade 21.12.1852, schrijnwerker, overl. Kerkrade 09.01.1895, tr. Kerkrade 20.7.1883

[5] Anna Maria Bremen, geb. Kerkrade 13.03.1854, herbergierster (1908,1920), overl. Kerkrade 24.05.1920.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nicolas Joseph Buck, geb. Kerkrade 14.09.1884, brievenbesteller, overl. Kerkrade 10.02.1931, tr. Kerkrade 20.06.1910 Maria Josepha Wijnen, geb. Kerkrade 27.01.1888, overl. Kerkrade 21.03.1940, d.v. Arnold Wijnen en Maria Josepha Engels.

2.                   Nicolas Joseph Lambert Buck, geb. Kerkrade 10.11.1886, overl. Kerkrade 20.08.1887.

3.                   Maria Hubertina Buck, geb. Kerkrade 06.09.1888, tr. 1e Kerkrade 27.08.1908 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Rotterdam 03.02.1919) Jacob Franz Konicek, geb. Amsterdam 05.06.1879, assistent-apotheker (1899), apothekersbediende (1908), z.v. Franx Konicek en Maria Anna Gatharina Gärtmer/Gärtner; tr. 2e Kerkrade 27.01.1920 Karel Kuijpers, geb. Wittem 09.06.1895, schrijnwerker, z.v. Joannes Hubertus Kuijpers, gemeenteveldwachter, en Maria Anna Krutzen.
     JFK tr. 1e Amsterdam 15.11.1899 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 26.06.1908, ingeschr. Amsterdam 14.07.1908) Helena Maria Hendrikson, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 29.09.1877, d.v. Jan Philip Hendrikson en Maria Helena Colmer.
     HMH tr. 2e Amsterdam 26.04.1911 Johannes Hermanus Henricus Schlatter, geb. Amsterdam 18.01.1857, opperman (1886,1892), metselaar (1911), overl.Amsterdam 25.11.1942, z.v. Johannes Schlatter en Lijsbeth Wigman.
     JHHS tr. 1e Amsterdam 03.11.1886 Geertruida Dammers, geb. Amsterdam ca. 1856, naaister (1886), overl. voor 1892, d.v. Johannes Theodorus Dammers en Anna Elisabeth Caspari; tr. 2e Amsterdam 01.06.1892 Maria Geertruida Johanna Ista, geb. Amsterdam 30.03.1848, overl. Amsterdam 30.09.1910, d.v. Jan Ambrosius Ista, kantoorloper, loopknecht, en Johanna Barbara Putter.
     MGJI tr. 1e Amsterdam 07.09.1881 Hendrikus Antonius Capitein, geb. Amsterdam 06.01.1840, bediende, overl. tussen 1890 en 1892, z.v. Cornelis Capitein en Maria Elizabeth Nietvelt.

4.                   Frans Joseph Buck, geb. Kerkrade 21.03.1891; volgt [2].

5.                   Maria Elisabetha Buck, geb. Kerkrade 27.04.1893, overl. Kerkrade 30.10.1893.

 

[6] Hendrikus de Jong, geb. Zwijndrecht 03.09.1867, smid (1897,1928), overl. Dordrecht 13.03.1930, tr. Dordrecht 28.11.1888

[7] Maria Smits, geb. Dordrecht 26.02.1860, overl. Dordrecht 24.10.1941; tr. 1e Dordrecht 04.08.1880 Bartholomeus Antonius Fischer, geb. Rotterdam 27.03.1854, overl.Dordrecht 27.02.1883, z.v. Barthold Fischer en Elizabeth Erasmus.

Uit het huwelijk Fischer-Smits:

1.                   levenloze dochter, Dordrecht 06.06.1881.

2.                   Elisabeth Fischer, geb. Dordrecht 08.09.1882, tr. Dordrecht 23.01.1919 Philippus Wolterus Zock, geb. Dordrecht ca. 1883, z.v. Philippus Zock en Elisabeth Hubertina van Hulten.

Uit het huwelijk de Jong-Smits:

3.                   Dirk de Jong, geb. Rotterdam 08.06.1889, smid (1924,1928), tr. Dordrecht 12.07.1928 Henriëtte van Ooijen, geb. Dordrecht 12.05.1899, d.v. Michiel van Ooijen, schipper, en Maria Schäfer.

4.                   Cornelis de Jong, geb. Zwijndrecht 21.01.1891, overl. Zwijndrecht 02.06.1893.

5.                   Dorothea de Jong, geb. Zwijndrecht 03.12.1892, overl. na 1958, tr. Dordrecht 25.07.1918 Sibrandus Marinus Bonifacius Nijhuis, geb. Enschede 14.05.1891, overl. Breda 09.08.1958, z.v. Jan Hendrik Nijhuis en Aleida Kamphuis.

6.                   Cornelis de Jong, geb. Dordrecht 15.09.1894, smid (1924), tr. Dordrecht 26.10.1922 Anna Diepstraten, geb. ’s-Hertogenbosch 12.08.1898, d.v. Philippus Diepstraten, arbeider, en Johanna Ernst.

7.                   Simon de Jong, geb. Dordrecht 22.04.1896.

8.                   Hendrika Catharina de Jong, geb. Dordrecht 23.08.1897; volgt [3].

9.                   Hendrikus de Jong, geb. Dordrecht 30.04.1901.

10.               Pieternella Catharina de Jong, geb. Dordrecht 26.10.1903, overl. na 1945, tr. Dordrecht 24.07.1929 Antonius Johannes Falke, geb. Leiden 22.04.1900, bedrijfsleider (1945), z.v. Heinrich Emerich Falke, handelsreiziger, en Nicola Maria Spitzen.

 

[8] Nicolas Joseph Buck, geb. Herzogenrath ca. 1820, schrijnwerker (1883), overl. Kerkrade 22.10.1886, tr.

[9] Maria Cornelia Hubertina Wiertz, geb. Kerkrade 12.12.1821, overl. Kerkrade 01.07.1896.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Joseph Buck, geb. Kerkrade 21.12.1852; volgt [4].

2.                   Maria Catharina Buck, geb. Kerkrade 25.02.1854, overl. Kerkrade 22.02.1942, tr. Kerkrade 12.06.1874 Nicolas Joseph Gillissen, geb. Kerkrade 31.05.1850, mijnwerker, overl. Kerkrade 13.05.1907, z.v. Hendrik Joseph Gillissen, werkman, en Maria Sibilla Kreutzer.

3.                   Maria Helena Buck, geb. Kerkrade 15.03.1855, overl. Kerkrade 18.10.1880.

4.                   Matthijs Joseph Buck, geb. Kerkrade 14.06.1856, koster, overl. Kerkrade 29.08.1926, tr. Kerkrade 21.11.1904 Anna Maria Jozefa Hubertina Dehessele, geb. Kerkrade 05.09.1876, overl. Kerkrade 23.08.1958, d.v. Jan Dionis Dehessele, grondeigenaar, en Anna Maria Spijkers.

5.                   Pieter Joseph Buck, geb. Kerkrade 05.01.1858, overl. Kerkrade 14.07.1858.

6.                   Maria Elisabetha Buck, geb. Kerkrade 18.02.1860, overl. Kerkrade 06.03.1935.

7.                   Maria Gertrudis Buck, geb. Kerkrade 25.12.1863, overl. tussen 1908 en voor 1923, tr. 1e Kerkrade 10.01.1898 Jan Joseph Sonnenschein, geb. Kerkrade 03.10.1856, schrijnwerker, overl. Kerkrade 15.12.1903, z.v. Antoon Joseph Sonnenschein en Maria Sibilla Knops; tr. 2e Kerkrade 17.01.1908 Frans Willem Dirx, geb. Kerkrade 12.04.1868, mijnwerker, overl. Venray 24.03.1923|a|, z.v. Jan Joseph Dirx en Anna Gertrud Lochtman.

 

Noten: |a| ook overl.akte Arnhem 1923 no.281 (per abuis geb. Arnhem).

 

[10] Willem Joseph Bremen, geb. Kerkrade 15.12.1815, koolwerker (1837), werkman (1872), overl. Kerkrade 09.12.1873, tr. Kerkrade 12.01.1837

[11] Maria Elisabeth Steffens, geb. Alsdorp (Pruissen)|a| 11.12.1812, werkster (1872), overl. Kerkrade 25.11.1887|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nicolas Joseph Bremen, geb. ca. 1837, mijnwerker (1887).

2.                   Anna Catharina Hubertina Bremen, geb. Kerkrade 29.09.1839, werkmeid (1860), overl. Kerkrade 06.07.1907, tr. Kerkrade 03.10.1860 Jan Werner Kleinjans, geb. Kerkrade 13.03.1837, koolwerker, overl. Kerkrade 08.01.1890, z.v. Frans Kleinjans en Petronella Koch, werkmeid (1860).

3.                   Frans Joseph Bremen, geb. Kerkrade 14.11.1841, mijnwerker, tr. Kerkrade 30.10.1872 Maria Anna Horbach, geb. Simpelveld 17.01.1846, dienstmeid (1872), overl. Kerkrade 21.11.1941, d.v. Johan Hendrik Horbach, arbeider, en Maria Agnes Kleijnen, arbeidster.

4.                   Maria Louisa Bremen, geb. Kerkrade 05.09.1844, overl. Kerkrade 17.03.1849.

5.                   Jan Joseph Bremen, geb. Kerkrade 16.02.1847, mijnwerker, overl. Kerkrade 28.10.1906, tr. Kerkrade 30.10.1885 Anna Maria Schlijper, geb. Kerkrade 29.07.1856, dienstmeid (1885), overl. Kerkrade 05.02.1928, d.v. Jan leonard Schlijper, arbeider, en Maria Josepha Haan, arbeidster.

6.                   Jan Joseph Bremen, geb. Kerkrade 27.02.1850.

7.                   Anna Maria Bremen, geb. Kerkrade 13.03.1854; volgt [5].

8.                   Pieter Joseph Bremen, geb. Kerkrade 17.04.1859, overl. Kerkrade 22.03.1874.

 

Noten: |a| Alsdorf, nu in Städteregion Aachen, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| per abuis geb. Kerkrade (overl.akte Kerkrade 1887 no.155).

 

[12] Dirk de Jong, geb. Schoonrewoerd 26.06.1836, overl. Zwijndrecht 09.05.1909|a|, tr. Zwijndrecht 30.04.1864

[13] Dorothea Lemans, geb. Dordrecht 10.02.1838, overl. Dordrecht 05.03.1915.

Kind (erkend bij het huwelijk):

1.                   Pieternella Catharina Lemans, later de Jong, geb. Zwijndrecht ca. 1862, tr. Zwijndrecht 31.01.1884 Adrianus Broos, geb. Princenhage 03.05.1861, z.v. Hendrik Broos en Catharina Huijbregts.

Uit dit huwelijk (moeder Theodora):

2.                   Dirkje de Jong, geb. Zwijndrecht 24.08.1864, overl. Dordrecht 25.01.1921, tr. Zwijndrecht 01.07.1886 Jacobus Lagarde, geb. Alphen (Appeltern) 22.12.1861, overl. Bovenkarspel 02.08.1934, z.v. Hendricus Lagarde, landbouwer, en Maria Anna van Lent.

3.                   Hendrikus de Jong, geb. Zwijndrecht 03.09.1867; volgt [6].

 

Noten: |a| e.v. Leemans.

 

[14] Cornelis Smits, geb. Dubbeldam 18.04.1831, arbeider (1857,1875), overl. Dordrecht 02.05.1917, tr. Dordrecht 20.10.1852

[15] Hendrika van Waard, geb. Dordrecht 12.06.1831, overl. Dordrecht 28.03.1895.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anthonie Smits, geb. Dordrecht 17.02.1853, overl. Dordrecht 09.03.1853.

2.                   Geertruida Maria Smits, geb. Dordrecht 24.04.1854, overl. Dordrecht 26.08.1854.

3.                   Maria Geertruida Smits, geb. Dordrecht 02.03.1856, overl. Dordrecht 01.05.1856.

4.                   Hendrikus Smits, geb. Dordrecht 02.11.1857, overl. Dordrecht 01.11.1946, tr. 1e Dordrecht 07.07.1880 Elizabeth van Es, geb. Dordrecht 07.02.1857, overl. Dordrecht 17.12.1890, d.v. Gerrit van Es en Margrietha Arbouw; tr. 2e Dordrecht 15.06.1892 Maria Anna Smeulers, geb. Dordrecht 14.06.1861, overl. Dordrecht 15.01.1915, d.v. Johannes Henricus Smeulers, tuinman, en Anna Riga.

5.                   Maria Smits, geb. Dordrecht 26.02.1860; volgt [7].

6.                   levenloos kind, Dordrecht 20.12.1862.

7.                   Geertruida Smits, geb. Dordrecht 22.05.1864, overl. Dordrecht 22.12.1945, tr. Dordrecht 12.08.1885 Hendrikus Adrianus van de Ven, geb. Hellevoetsluis 08.08.1864, overl. Dordrecht 07.07.1930, z.v. Hendrikus Adrianus van de Ven (ca.1854-1901) en Henriette Josepha Isabella Verlinden.

8.                   levenloos kind, Dordrecht 21.12.1866.

9.                   Anthonius Smits, geb. Dordrecht 13.10.1869, overl. Dordrecht 04.10.1881.

10.               Hendrika Smits, geb. Dordrecht 13.10.1869, overl. Dordrecht 29.10.1869.

11.               Elisabeth Smits, geb. Dordrecht 30.05.1872, overl. Dordrecht 22.07.1872.

12.               Cornelis Smits, geb. Dordrecht 10.05.1875, overl. Dordrecht 05.07.1875.

 

[16] Henri Joseph Buck, geb. Kerkrade 01.04.1784, houilleur (1810), z.v. Henri Buck en Angeline Quaedflieg (zie Bijlage A); tr. Kerkrade 02.02.1810

[17] Marie Madelaine Offermans, geb. Kerkrade 14.06.1787, d.v. Henri Offermans en Marie Gertrude Koullen (-1790).

Uit dit huwelijk:

1.                   Henri Buck, geb. Kerkrade 28.04.1811.

2.                   François Hubert Buck, geb. Kerkrade 26.07.1814.
= w.s. Hubert Buck, geb. Herzogenrath ca. 1814, overl. Kerkrade 29.08.1875|c|, tr. Gertrud Scholtis.

3.                   Nicolas Joseph Buck, geb. Herzogenrath|b| ca. 1820|a|; volgt [8].

4.                   Anna Catharina Buck, geb. Kerkrade 07.02.1826.

 

Noten: |a| moeder Maria Josepha (overl.akte Kerkrade 1886 no.106); |b| nu Stadt in Städteregion Aachen, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |c| moeder Maria Josepha (overl.akte Kerkrade 29.08.1875).

 

[18] Pieter Joseph Wiertz, geb. Kerkrade ca. 1776, koopman (1821), overl. Kerkrade 12.02.1827, z.v. Gerard Wiertz en Maria Christina Cremers; tr.

[19] Maria Theresia Bahnen, geb. Kerkrade ca. 1781, herbergierster (1842), overl. Kerkrade 14.12.1853, d.v. Jan Pieter Bahnen en Anna Catharina Hennes.

Uit dit huwelijk (vader ook Peter Joseph):

1.                   Jan Winand Joseph Wiertz, ook Winand Joseph, geb. Kerkrade ca. 1806, organist, overl. Kerkrade 17.06.1839, tr. Kerkrade 20.10.1831 Maria Elisabetha Herrij, geb. Kerkrade, d.v. Antoon Joseph Herrij, eigenaar, en Maria Catharina Hautvast.

2.                   Maria Catharina Wiertz, geb. Kerkrade ca. 1809, overl. Kerkrade 18.04.1878, tr. Kerkrade 24.11.1832 Albert Joseph Roemgens, ook Römgens, geb. Aachen ca. 1810, rademaker, overl. Kerkrade 04.12.1890, z.v. Pieter Joseph Roemgens en Anna Catharina Nieters/Niesters.

3.                   Maria Magdalena Hubertina Wiertz, geb. Kerkrade 25.02.1816, overl. Kerkrade 10.04.1868, tr. Kerkrade 07.04.1842 Jan Joseph Dormans, geb. Kerkrade 23.04.1818, schoenmaker, overl. Kerkrade 22.12.1883, z.v. Jan Joseph Dormans, landbouwer, en Maria Catharina Hanssen, landbouwster.

4.                   Jean Pierre Joseph Wiertz, Jan Peter/Pieter Joseph, geb. Kerkrade 07.06.1818, bakker, overl. Kerkrade 31.10.1892, tr. Kerkrade 22.10.1852 Helena Josepha Hubertina Scheren, geb. Kerkrade 19.06.1818 (akte), d.v. Nicolas Scheren en Maria Elisabetha Ploum.

5.                   Maria Cornelia Hubertina Wiertz, geb. Kerkrade 12.12.1821|a|; volgt [9].

6.                   Maria Elisabetha Josepha Wiertz, geb. Kerkrade 12.12.1821|b|, naaister (1845), overl. Kerkrade 03.04.1904|c|, tr. Kerkrade 08.11.1845|d| Jan Joseph Buck, geb. Heyden/Herzogenrath 04.02.1821, schrijnwerker (1845), overl. Kerkrade 26.01.1889, z.v. Nicolas Joseph Buck en Maria Catharina Joris.
Uit dit huwelijk: Albert Joseph Buck (1862-1920), tr. Kerkrade 11.11.1889 Frederica Königstein (1865-1930).  

 

Noten: |a| geboren ‘ten halv elf savends’ (geb.akte Kerkrade 1821 no.218); |b| geboren ‘ten elf uren s’avends’ (geb.akte Kerkrade 1821 no.219); |c| overledene Maria Elisabeth, e.v. Jan Jozef (overl.akte Kerkrade 1904 no.84); |d| bruidegom Böck (huw.akte Kerkrade 1845 no.2).

 

[20] Willem Joseph Bremen, geb. Kerkrade 20.02.1785, houilleur (1810,1815), ‘kooler’ (1820), koolwerker (1836), overl. Kerkrade 08.08.1836, z.v. Nicolas Bremen en Marie Gertrude Rehan; tr. Kerkrade 17.05.1810|a|

[21] Maria Josepha Coonen, geb. Kerkrade 11.07.1788, journalière (1815), overl. Kerkrade 24.01.1861|c|, d.v. François Coonen en Anne Christine Vaesen.

Uit dit huwelijk (vader ook Guillaume/Guillaume Joseph, moeder ook Anna Josephe/Anna Maria Josepha/Anne Marie Josepha/Marie Josephe, ook Konen/Koonen):

1.                   Anne Christine Bremen, geb. Kerkrade 27.01.1811, overl. Kerkrade 14.02.1811.

2.                   François Joseph Bremen, ook Frans Joseph, geb. Kerkrade 09.01.1812, koolwerker (1836,1837), overl. Kerkrade 28.09.1878, tr. Kerkrade 25.01.1833 Maria Catharina Gillissen, geb. Kerkrade ca. 1810/1813, overl. Kerkrade 18.09.1880, d.v. Pieter Joseph Gillissen en Maria Magdalena Voncken/Vonken.

3.                   Jeanne Marie Bremen, ook Anna Maria, geb. Kerkrade 14.05.1814, overl. Kerkrade 02.01.1830.

4.                   Guillaume Joseph Bremen, ook Willem Joseph, geb. Kerkrade 15.12.1815|b|; volgt [10].

5.                   François Joseph Bremen, ook Frans Xaverius Joseph, geb. Kerkrade 27.03.1819, koolwerker, overl. Kerkrade 11.04.1887, tr. Kerkrade 23.09.1854 Maria Catharina Harnischmacher, geb. Kerkrade 10.01.1822, werkmeid (1854), overl. Kerkrade 31.06.1899, d.v. Lambert Harnischmacher, arbeider, en Anna Catharina Doveren, arbeidster.

6.                   Magdalena Bremen, ook Helena, geb. Kerkrade 13.12.1820, overl. Kerkrade 07.05.1831.

7.                   Hubertina Bremen, geb. Kerkrade 24.07.1826, overl. Kerkrade 27.05.1830.

 

Noten: |a| bruidegom Guillaume Joseph, bruid Anne Marie Josephe (huw.akte Kerkrade 1810 fol.25v); |b| moeder Anna Josephe (geb.akte Kerkrade 1815 no.148); |c| overledene Maria Anna Josepha Conen (overl.akte Kerkrade 1861 no.15).

 

[22] Arnold Steffens, overl. Alsdorf|e| 11.03.1814, tr.

[23] Anna Geertruidis Kuijffen, geb. Merkstein|f| ca. 1786/1788, dienstmeid (1820), overl. Kerkrade 28.12.1858|d|, d.v. Pieter Joseph Kuijffen, landbouwer, en Catharina Agnes Kleicker; tr. 2e Kerkrade 13.10.1820|a| Jan Nicolas Frösch, geb. Simpelveld ca. 1794, dagloner, overl. Kerkrade 07.07.1847|b|, z.v. Pieter Joseph Frösch, dagloner, en Maria Agnes Hervers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Elisabeth Steffens, geb. Alsdorf 11.12.1812 [tr. 1837|c|]; volgt [11].

 

Noten: |a| bruid Anna Catharina Agnes Kuijffen (huw.akte Kerkrade 1820 no.174); |b| e.v. Anna Catharina Kuijff (overl.akte Kerkrade 1847 no.59); |c| moeder v/d bruid Anna Geertruidis Kuijffen (huw.akte Kerkrade 1837 no.12); |d| overledene Anna Catharina Kuffen, moeder Kleisters (overl.akte Kerkrade 1858 no.124, transcriptie HCL, akte niet beschikbaar bij FamilySearch, nov’23); |e| Städteregion Aachen, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |f| nu deel van Herzogenrath, Städteregion Aachen, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[24] Simon Bouwens de Jong, geb. Makkum op Zee ca. 1793, arbeider (1821,1822), winkelier (1861), overl. Leerdam 10.03.1865|c|, z.v. Bouwe Epkes de Jong, arbeider, en Akke Sijmons; tr. Leerdam 11.11.1821

[25] Dirkje van Weenen, geb. Leerdam ca. 1805/1806, overl. Leerdam 12.04.1861, d.v. Jan van Weenen, arbeider, en Grietje Pronk.

Voorkind (erkend bij het huwelijk):

1.                   Simon van Weenen, later de Jong, geb. Leerdam 12.09.1821|d|.

Uit dit huwelijk:

2.                   Jan de Jong, geb. Leerdam 23.10.1822, koopman (1861), rentmeester van het Bornhof, overl. Zutphen 25.12.1882, tr. Ameide 21.02.1845 Klasina Velthuizen, geb. Ameide 05.09.1822, overl. Schoonhoven 05.08.1900|b|, d.v. Frederik van Es Velthuizen en Johanna Mets.

3.                   Aaltje de Jong, geb. Leerdam 11.09.1824, tr. Schoonrewoerd 13.10.1842 Hendrikus Horsman, geb. Everdingen 14.10.1814, z.v. Johannis Arie Horsman en Goudina den Hartog.

4.                   Saartje de Jong, geb. Leerdam 30.07.1826, overl. Heenvliet 13.09.1827 (no.22).

5.                   Saartje de Jong, geb. Leerdam 22.11.1828, tr. Dordrecht 01.08.1866 Jonas de Zeeuw van Wel, geb. Kralingen 22.04.1825, z.v. Johannes de Zeeuw van Wel en Alida de Zeeuw.

6.                   Grietje de Jong, geb. Leerdam 17.01.1830, overl. Leerdam 31.01.1830.

7.                   Grietje de Jong, geb. ’s-Hertogenbosch 08.09.1831, tr. ’s-Hertogenbosch 23.05.1863 Adrianus van Putten, geb. Leiden 03.08.1830, z.v. Adrianus van Putten, grijnwever, en Jannetje Marks.

8.                   Paulus de Jong, geb. ca. 1834, overl. Schoonrewoerd 26.02.1837.

9.                   Dirk de Jong, geb. Schoonrewoerd 26.06.1836; volgt [12].

10.               Adriana Maria de Jong, geb. Schoonrewoerd 25.12.1838, tr. Leerdam 21.05.1858 Willem Scholten, geb. Leerbroek ca. 1834, z.v. Jakob Scholten en Catharina de Bok.

11.               Paulus de Jong, geb. Schoonrewoerd 12.05.1840, glasblazer, overl. Culemborg 16.09.1867, tr. Leerdam 21.05.1863 Willempje Kruijs, geb. Leerdam 05.11.1837, d.v. Adrianus Kruijs en Aartje den Hartog.

12.               Sijna de Jong, geb. Schoonrewoerd 06.03.1844, overl. Rotterdam 08.01.1922, tr. Hendrikus Johannes Bossij, overl. voor 1922.

13.               Teunis de Jong, geb. Schoonrewoerd 20.01.1846, overl. Zwijndrecht 12.02.1865|a|.

14.               Arie de Jong, geb. Schoonrewoerd 08.11.1851, overl. Leerdam 19.02.1853.

 

Noten: |a| ook overl.akte Leerdam 1865 no.15; |b| Veldhuijzen; |c| overl.akte Leerdam 1865 no.16 (transcriptie Nationaal Archief), akte niet beschikbaar bij FamilySearch, nov’23 (folio 5 ontbreekt); |d| aangifte door Simon Bouwens de Jong, ‘erkennende hij comparant vader van het zelve kind te zijn’, kind geboren ten huize van Jan van Weenen {opa} (geb.akte Leerdam 1821 no.56).

 

[26] Hendrikus Lemans, Hendrik, geb. Budel ca. 1786/1787/1788, brandersknecht (1838), werkman (1842), brandersknecht (1846), overl. Dordrecht 25.08.1846|c|, z.v. Hendrik Lemans en Petronella Hulsbos; tr. Dordrecht 01.04.1818

[27] Johanna Maria Filipsen, geb. Dordrecht ca. 1796/1797/1798, overl. Dordrecht 03.10.1846|d|, d.v. Gerrit Filipsen, suikerbakker (1846), en Caatje Hannes.

Uit dit huwelijk (moeder ook Flipsen/Philips/Philipse/Philipsen):

1.                   Hendrikus Lemans, geb. Dordrecht 15.04.1818, smidsknecht (1842), overl. Dordrecht 14.03.1885, tr. 1e Amsterdam 22.06.1842 Johanna Maria Looman, geb. Amsterdam 17.12.1820, d.v. Christiaan Looman en Maria Koster; tr. 2e Kralingen 27.07.1870 Dorothea Maria Jeswiet, geb. Amsterdam 10|11.01|06.1825, d.v. Jacobus Jeswiet en Helena Dekker.
     DMJ tr. 1e Amsterdam 27.09.1848 Cornelis Jacobus Bosman, geb. Amsterdam 17.03.1819, tapper, overl. ‘in de rivier den Amstel nabij het Kalfje’ Nieuwer-Amstel 23.05.1861, z.v. Dieuwertje Maria Bosman en Jacobus Jeswiet, schuitevoerder (1848).

2.                   Maria Catharina Lemans, geb. Dordrecht 24.08.1820, overl. Dordrecht 07.05.1821.

3.                   Petronella Catharina Lemans, geb. Dordrecht 02.08.1822, overl. Dordrecht 30.01.1873, tr. Gerhardus Mols.
     GM tr. 2e Dordrecht 10.09.1873 Willemina van Lieshout, geb. ’s-Gravendeel 20.09.1822, overl. Dordrecht 27.12.1896, d.v. Gerrit van Lieshout en Johanna Kortman.

4.                   Johanna Lemans, geb. Dordrecht 25.08.1825, overl. Zwijndrecht 21.01.1884|f|, tr. Dordrecht 12.12.1849 Johan Adam Kutzkim, ook Adam, geb. Spellen|g| ca. 1822, varensgezel (1849), winkelier (1884), koopman (1888), overl. Dubbeldam 08.01.1902, z.v. Adam Kutzkim en Maria Linz.
     AK tr. 2e Dordrecht 26.01.1888 Johanna Maria Bovens, geb. Dordrecht 27.12.1852, overl. Dordrecht 19.06.1904, d.v. Johannes Lambertus Bovens en Helena Catrina Kramers.
     JMB tr. 2e Dordrecht 04.12.1902 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Dordrecht 22.04.1903, ingeschr. Dordrecht 26.05.1903) Petrus Dirkx, geb. Dongen 11.04.1848, overl. Dongen 18.01.1923, z.v. Adriaan Dirkx en Maria Philipsen.

5.                   Maria Geertruida Lemans, ook Maria Geertruij, geb. Dordrecht 15.01.1828, overl. Dordrecht 14.09.1829

6.                   Anna Maria Lemans, geb. Dordrecht 27.06.1830.

7.                   Gerardus Lemans, geb. Dordrecht 15.11.1831, overl. Dordrecht 28.02.1905, tr. Dordrecht 1812.1867|b| Theodora Elizabeth Bovens, geb. Dordrecht ca. 1842, d.v. Johannes Jacobus Bovens en Maria de Swart.

8.                   Anna Maria Lemans, geb. Dordrecht 17.10.1834, overl. Dordrecht 19.03.1898|h|.

9.                   Dorothea Lemans, geb. Dordrecht 10.02.1838|a|; volgt [13].

 

Noten: |a| moeder Flipsen (geb.akte Dordrecht 1838 no.87); |b| moeder v/d bruidegom Philipsen; |c| e.v. Flipsen; |d| overledene Flipsen, vader Gerardus, moeder Cathrina Hamers (overl.akte Dordrecht 1846 no.641); |f| overledene Anna, moeder Anna, e.v. Johan Adam (overl.akte Zwijndrecht 1884 no.10); |g| nu deel van Stadt Voerde, Kreis Wesel, Region Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |h| aangifte door een regent van het Sint-Jacobsgesticht aan de Grotekerksbuurt (overl.akte Dordrecht 1898 no.183).

 

[28] Antonius Smits, Antonie, geb. Dongen ca. 1785/1787, overl. Dubbeldam 16.04.1854, z.v. Jan Anthonij Smits en Maria Cornelisdr Vermeulen; tr. Wieldrecht met Louisapolder 17.01.1822

[29] Maria van Loon, geb. Dordrecht ca. 1790, overl.Dordrecht 11.03.1866, d.v. Doris van Loon en Maria Robbe.

Uit dit huwelijk:

1.                   Doris Smits, geb. Wieldrecht met Louisapolder 24.10.1823, overl. Wieldrecht met Louisapolder 28.08.1825.

2.                   Maria Smits, geb. Wieldrecht met Louisapolder 03.01.1825, overl. Dordrecht 01.10.1856, tr. Dordrecht 07.11.1855 Balte Johannes van Waard (1833-1893), z.v. Hendrik van Waard en Geertri Didden.

3.                   Theodorus Smits, geb. Dubbeldam 29.12.1825, overl. Dubbeldam 21.04.1826.

4.                   Johannes Smits, geb. Dubbeldam 01.01.1828, overl. Dubbeldam 09.01.1828.

5.                   Johannes Smits, geb. Dubbeldam 30.07.1829, overl. Dubbeldam 21.09.1829.

6.                   Cornelis Smits, geb. Dubbeldam 18.04.1831; volgt [14].

7.                   Johannes Smits, geb. Dubbeldam 02.03.1834, overl. Dubbeldam 24.03.1834.

8.                   Anna Smits, geb. Dubbeldam 07.07.1835, overl. Dubbeldam 30.09.1835.

 

[30] Hendricus van der Waart, geb. Dordrecht ca. 1806/1807, karreman (1830,1842), overl. Dordrecht 02.07.1879, z.v. Hendricus van der Waart (-1818) en Margaretha Dekkers (-1807); tr. Dordrecht 10.03.1830

[31] Gertrude Didden, geb. Achel|c| ca. 1806/1807, dienstbaar (1830), overl. Dordrecht 04.11.1877|a|, d.v. Balthazar Didden (-1805) en Elisabeth van Hoef.

Uit dit huwelijk (vader veelal Hendrik van Waard, moeder ook Geertrui/Gertruda):

1.                   Hendrika van Waard, geb. Dordrecht 12.06.1831|b|; volgt [15].

2.                   Balte Johannes van Waard, geb. Dordrecht 11.04.1833, overl. Dordrecht 27.08.1893, tr. 1e Dordrecht 07.11.1855 Maria Smits (1825-1856), d.v. Antonie Smits en Maria van Loon; tr. 2e Dordrecht 18.03.1857 Pieternella Geers, ook Geerts, geb. Dordrecht 01.12.1831, overl. Dordrecht 10.05.1896, d.v. Henricus Geers en Johanna van Poppel.

3.                   Andries Hendricus van Waard, geb. Dordrecht 15.10.1834.

4.                   Jan Matthijs van Waard, geb. Dordrecht 12.04.1842, overl. Dordrecht 04.09.1842.

5.                   Lambertus Johannes van der Waart, geb. Dordrecht 15.03.1844, overl. Dordrecht 08.02.1847.

 

Noten: |a| overledene geb. ‘Achel in Limburg’, e.v. Henricus van Waart (overl.akte Dordrecht 1877 no.646); |b| vader Hendrik van Waard, moeder Geertrui (geb.akte Dordrecht 1831 no.22); |c| nu gemeente Hamont-Aachel, arrondissement Maaseik, provincie Limburg, gerwest Vlaanderen.

 


Bijlage A

 

[32] Hendrik Buck, ook Henri, over. Kerkrade 14.12.1791, tr.

[33] Maria Angelina Quaedflieg, ook Angeline.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Nicolas Joseph Buck, geb. Kerkrade ca. 1782, schrijnwerker (1845), overl. Kerkrade 08.10.1860, tr. Maria Catharina Jöris, overl. voor 1845.
Uit dit huwelijk: Jan Joseph Buck (1821-1889), tr. Kerkrade 08.11.1845 Maria Elisabetha Josepha Wiertz (1821-1904), d.v. Pieter Joseph Wiertz en Maria Theresia Bahnen.

2.                   Henri Joseph Buck, geb. Kerkrade 01.04.1784; volgt [16].

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren