Cornelis Carel Hendrik Theodoor Daey Ouwens (1936-2007)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien februari 2021)

 


 

[1] Cornelis Carel Hendrik Theodoor Daey Ouwens, Kees, geb. Haarlem 04.07.1936, ingenieur technische natuurkunde Eindhoven 1966, hoogleraar Eindhoven (1997-2001), overl. Eindhoven 10.10.2007.
 
[2] Johannes Antonie Daey Ouwens, geb. Hulst 06.07.1904, kantoorbediende (1929), administrateur, overl. Haarlem 03.02.1970, begr. Westerveld 06.02.1970, tr. Haarlem 14.02.1929
[3] Neeltje van Amerom, geb. Haarlem 06.07.1905. 

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Cornelis Carel Hendrik Theodoor Daey Ouwens, geb. Haarlem 04.07.1936; volgt [1].

 

[4] Thomas Christiaan Daey Ouwens, geb.Stad Almelo 07.08.1869, notaris te Hulst, Purmerend en Haarlem, overl. Haarlem 11.04.1943, begr. Bloemendaal (Alg.Bpl.) 15.04.1943, tr. ís-Gravenhage 14.06.1901

[5] Cornelia Catharina Hendrika Theodora van Krieken, geb. Tiel 09.05.1876, overl. Bilthoven (De Bilt) 17.01.1958, begr. Bilthoven (Bpl. Den en Rust) 21.01.1958.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Adolf Daey Ouwens, D., geb. 05.06.1902, procuratiehouder (1929), verloofd Haarlem/Zandvoort 1926|a|, tr. Amsterdam 05.09.1929 Jacomina Louisa van der Kruk, geb. Zandvoort 10.12.1903, overl. ís-Gravenhage 23.01.1966, crem. ís-Gravenhage (Nieuw Eykenduinen) 28.01.1966, d.v. Johannes Gerardus van der Kruk, huisschilder, en Cornelia Bierenbroodspot.

2.                   Johannes Antonie Daey Ouwens, geb. Hulst 06.07.1904; volgt [2].

3.                   Maria Margaretha Daey Ouwens, geb. Purmerend 04.09.1912, otr. Aerdenhout/Haarlem 07.12.1935, tr. Bloemendaal 24.12.1935 Iman Dufour, geb. Haarlem 07.08.1909, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1933, z.v. Florentin Charles Dufour, ingenieur (1909), directeur ener naamloze vennootschap (1935), en Louise Lohr.

 

Noten: |a| Het Vaderland 24.09.1926.

 

[6] Dirk Jan van Amerom, geb. Leiden 19.02.1853, timmerman (1888), winkelier (1903), overl. Haarlem 14.03.1920, tr. Haarlem 29.02.1888

[7] Elisabeth van Rossum, geb. Westzaan ca. 1863, overl. Haarlem 02.07.1939.

Kind van Elisabeth (erkend bij het huwelijk):

1.                   Elisabeth van Rossum, later van Amerom, geb. Westzaan 03.07.1883, overl. Hoorn 29.03.1947, tr. Haarlem 24.08.1911 Johan Sipkes, geb. Haarlem 29.10.1884, gemeenteambtenaar (1911), overl. Hoorn 24.11.1948, z.v. Jan Nicolaas Sipkes en Willemijntje Wingelaar.

Uit dit huwelijk:

2.                   Maartje Maria van Amerom, geb. Haarlem 16.02.1889, tr. Haarlem 06.06.1912 Johannes Cornelis Meijer, geb. Haarlem 24.10.1883, kantoorbediende (1912), z.v. Pieter Meijer en Jacomina Schornagel.

3.                   Herman Nicolaas van Amerom, geb. Haarlem 11.08.1898, kantoorbediende (1929), overl. na 1941, otr. Haarlem 11.04.1929, tr. Haarlem 25.04.1929 Aaltje Maria de Braal, geb. Haarlem 02.02.1894, vroedvrouw (1929), overl. Haarlem 21.04.1941, begr. Haarlem (Alg.Bpl. Kleverlaan) 24.04.1941, d.v. Maurits de Braal, scheepsbouwer, en Geertruida Cornelia Wijkhuizen.

4.                   Neeltje van Amerom, geb. Haarlem 30.12.1902, overl. Haarlem 19.03.1903.

5.                   Neeltje van Amerom, geb. Haarlem 06.07.1905; volgt [3].

 

[8] Hendrik Adolf Ouwens, later Daey Ouwens, geb. Alkmaar 20|21.11.1837, commissionair (1867,1871), fabrikant (1869,1873), overl. Arnhem 04.09.1913, tr. Stompwijk 16.11.1866|a|

[9] Maria Margaretha Roering, geb. Stompwijk 08.09.1839, overl. Arnhem 13.04.1913.

Uit dit huwelijk (in 1873 eerste vermelding Daey):

1.                   Geldolf Adriaan Ouwens, later Daey Ouwens, geb. Ambt Almelo 13.08.1867, tr. na 1903 Margaritha Elizabeth Bonifasia.

2.                   Thomas Christiaan Ouwens, later Daey Ouwens, geb. Stad Almelo 07.08.1869; volgt [4].

3.                   Pieter Ouwens, later Daey Ouwens, geb. Stad Almelo 26.09.1871, overl. Bloemendaal 27.05.1902.

4.                   Maria Jacoba Carolina Daey Ouwens, geb. Ambt Almelo 05.03.1873, tr. Amsterdam 18.04.1912 Jacobus Sjouke Crop, geb. Arnhem 02.09.1865, overl. Velp (Rheden) 03.07.1943, z.v. Jacobus Sjouke Crop, banketbakker, en Margaretha Hendrika Peppelman van Kampen.

 

Noten: |a| bruidegom Ouwens (huw.akte Stompwijk 1866 no.17).

 

[10] Johannes Antonie van der Krieken, geb. Tiel 21.10.1835, photografist (1863), huisschilder en photographist (1864), photographist (1865,1872), koopman (1874), winkelier (1876,1884), tr. Tiel 02.09.1863

[11] Cornelia Campagne, geb. Tiel 29.11.1833, overl. Amsterdam 18.01.1922.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirkje Jacoba van Krieken, geb. Tiel 09.02.1864, overl. Amsterdam 15.05.1951, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 19.05.1951, tr. Amsterdam 16.04.1891 Constant Johan Frederik Pont, geb. ís-Gravenhage 15.02.1858, handelsreiziger (1891), koopman (1918,1922), overl. Amsterdam 03.11.1929, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 07.11.1929, z.v. Daniel Pont (ca.1822-), ambtenaar, en Louisa Frederika Koldeweh (ca.1821-).

2.                   Johannes Theodorus van Krieken, geb. Tiel 24.03.1865, winkelbediende, overl. Tiel 31.12.1884.

3.                   Antonie van Krieken, geb. Tiel 09.01.1867, koopman (1892), tr. Amsterdam 18.08.1892 Maria Besselaar, geb. Rotterdam 08.08.1869, ziekenverpleegster (1892), d.v. Hendrik Jacobus Besselaar, commissionair, en Arnoldina Schipper.

4.                   Jacoba Johanna Catharina van Krieken, geb. Tiel 16.10.1868, overl. Amsterdam 21.08.1943, tr. Zevenhuizen 04.10.1890 Dirk Vente, geb. Zevenhuizen 21.08.1861, overl. Amsterdam 17.01.1945, z.v. Aalbert Vente en Neeltje Bos.

5.                   Cornelia Johanna van Krieken, geb. Tiel 28.08.1870, overl. na 1941, tr. Amsterdam 21.12.1892 Anthonie Jannis Pieter Mazure, geb. Groede 13.05.1860, onderwijzer (1892), overl. Amsterdam 20.09.1941, crem. Driehuis-Westerveld 24.09.1941, z.v. Jannes Mazure, timmerman, en Pieternella de Hullu.

6.                   Cornelis van Krieken, geb. Tiel 07.07.1872, overl. Tiel 05.07.1874.

7.                   Jacobus Johannes Dirk Antonie van Krieken, geb. Tiel 28.03.1874, overl. Maastricht 22.07.1960, tr. Johanna Marguerite Antonia Heijnings, geb. ís-Gravenhage 16.01.1879, overl. Bloemendaal 20.02.1935, d.v. Gerrit Heijnings, koopman, en Willemina Alexandrina Paulina Frederika Louisa GŲbel.

8.                   Cornelia Catharina Hendrika Theodora van Krieken, geb. Tiel 09.05.1876; volgt [5].

 

[12] Herman Nicolaas van Amerom, geb. Leiden 18.12.1824, timmerman, overl. Leiden 29.10.1903; otr. 2e Leiden 23.01.1879, tr. Leiden 05.02.1879 Antonia Catrina Johanna Flamman, geb. Dordrecht 10.03.1830, overl. na 1903, d.v. Hardenburg Flamman en Jacoba Vermeulen; tr. 1e Leiden 31.03.1852

[13] Maartje Maria Najer, geb. Leiden 13.09.1821, overl. Leiden 26.09.1877.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk Jan van Amerom, geb. Leiden 19.02.1853; volgt [6].

2.                   Abraham van Amerom, geb. Leiden 10.12.1854, overl. Voorschoten 27.03.1922, tr. Voorschoten 09.11.1887 Anna Maria Margaretha van der Werff, geb. Voorschoten ca. 1865, overl. voor 1922, d.v. Henricus van der Werff en Neeltje Griffioen.

3.                   Sara Maria Catharina van Amerom, geb. Leiden 16.04.1858, overl. Leiden 14.4.1923, tr. Leiden 30.07.1884 Nicolaas van der Walle, geb. Leiden 05.03.1856, onderwijzer, overl. Leiden 08.07.1929, z.v. Abraham van der Walle, ambtenaar en Johanna Maria van den Berg.

4.                   Herman Nicolaas van Amerom, geb. Leiden 26.12.1860.

 

[14] Johannes van Rossum, geb. Westzaan ca. 1826, pellersknecht (1856), fabriekswerker (1883), fabrieksarbeider (1890), overl. Haarlem 08.08.1908, tr.Westzaan 04.05.1856|a|

[15] Grietje Stadt, geb. Westzaan ca. 1826, dienstbode (1856), overl. Haarlem 31.12.1915.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes van Rossum, geb. Westzaan ca. 1858, fabriekswerker (1883), fabrieksarbeider (1890), overl. Zaandam 22.10.1954, tr. 1e Westzaan 07.06.1883 Antje Heimering, geb. Zaandijk ca. 1861, overl. Zaandijk 24.04.1889, d.v. Geerlof Heimering, houtzager,en Trijntje Koene; tr. 2e Koog aan de Zaan 10.08.1890 Lena Kerkhoven, geb. Zaandam ca. 1864, dienstbode (1888), overl. Koog aan de Zaan 28.07.1957, d.v. Fredrik Kerkhoven en Lena Butter.
†††† LK tr. 1e Koog aan de Zaan 22.01.1888 Gerrit Overdijk, geb. Krommenie ca. 1864, kleermaker (1888), overl. Koog aan de Zaan 22.01.1889, z.v. Klaas Overdijk en Aagjes Foster.

2.                   Hendrik van Rossum, geb. Westzaan ca. 1860, apotheker (1898), apothekersbediende te Soerabaja (1899,1915, assistent apotheek Rathkamp te Soerabaja (1916,1919), tr. Amsterdam 27.01.1898 Anna ter Metz, geb. Schoten 20.02.1879, d.v. Cornelis ter Metz, timmerman, en Cornelia Seders.

3.                   Elisabeth van Rossum, geb. Westzaan ca. 1863; volgt [7].

4.                   Guurtje van Rossum, geb. Westzaan ca. 1864, overl. Haarlem 16.12.1943.

 

Noten: |a| bruid Stat (huw.akte Westzaan 1856 no.11).

 

[16] Geldolf Adriaan Ouwens, geb. Alkmaar ca. 1806, controleur (1829), controleur van ís Rijks middelen (1840), rijksambtenaar (1845), overl. Ambt Almelo 15.10.1889, z.v. Casper Jacob Ouwens, inspecteur, en Hendrina Maria de Lange; tr. 2e Amsterdam 31.07.1845 Johanna Adriana Daeij, geb. Alkmaar ca. 1805, overl. Amsterdam 03.02.1870, d.v. Maarten Adriaan Daeij en Machthalina Henrica van Meerten; tr. 1e Wimmenum 23.08.1829

[17] Adolfia Hendrika Holland, geb. Alkmaar ca. 1807, overl. (kraambed) Alkmaar 10.12.1841, d.v. Adolph Holland en Hendrika Eilsabeth van Vladeracken.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrina Maria Ouwens, geb. Weesp ca. 1831, overl. Weesp 06.03.1832.

2.                   Hendrina Maria Ouwens, geb. Weesp ca. 1832, overl. Haarlem 04.06.1913, tr. Amsterdam 07.06.1862 Hermanus Rietveld, geb. Amsterdam 10.03.1827, cargadoor (1862), z.v. Hermanus Isaak Rietveld, cargadoor, en Theodora Josina Koppen.

3.                   Casper Jacob Ouwens, geb. Weesp ca. 1834, overl. Weesp 13.04.1835.

4.                   Casper Jacob Ouwens, geb. Weesp ca. 1836, overl. Weesp 20.02.1837.

5.                   Hendrik Adolf Daey Ouwens, geb. Alkmaar 20|21.11.1837; volgt [8].

6.                   Anne Eliza Hendrik Ouwens, geb. Alkmaar ca. 1839, overl. Alkmaar 12.03.1840.

7.                   Jacob Adolf Simon Gerard Ouwens, geb. Alkmaar xx.12.1841, overl. Alkmaar 10.03.1842.

 

[18] Thomas Christiaan Roering, geb. ís-Gravenhage 20.11.1806, ged. ís-Gravenhage (Grote Kerk), openbaar notaris (1833), burgemeester van Stompwijk (1867,1878), overl. Stompwijk 27.05.1881, z.v. Jacob Karel Roering en Catharina Agatha Ouwens; tr. 2e Stompwijk 29.10.1862 Margaretha Anna Rosa van Velden, geb. Stavoren 23.02.1819, overl. Utrecht 29.12.1893, d.v. Paulus van Velden (1791-1879), leraar der hervormde gemeente, predikant te Gaastmeer, Stavoren (1818-1821), Workum (1821-1826) en Oldemarkt (1826-1876), en Anna Maria Buijs (ca.1787-1878); tr. 1e Loosduinen 12.06.1833

[19] Maria Jacoba Carolina Peronneau van Leijden, geb. ís-Gravenhage 12.10.1805, ged. ís-Gravenhage (Kloosterkerk), overl. Stompwijk 22.07.1861, d.v. Bernardus Jacobus Peronneau van Leijden (1771-voor 1833), promotie Harderwijk 21.07.1797, raadsheer Hooggerechtshof van Nederlands-IndiŽ te Batavia (1819), en Maria Margaretha van Essen (1775-1840).|a|
†††† MARvdV tr. 1e Oldemarkt 06.07.1840 Johan George Helman, geb. Zaandam ca. 1816, rijksontvanger, overl. Oldemarkt 19.01.1844, z.v. Petrus Gustavus Helman, rijksontvanger, en Georgetta Henrietta van Reenen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Carel Roering, geb. xx.06.1834, overl. Stompwijk 04.03.1835.

2.                   Jacobus Johannes Pieter Roering, geb. Stompwijk 22.09.1835, inspecteur (1878), hoofdinspecteur van politie (1890), overl. Amsterdam 01.11.1890, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 24.03.1878 Tietje van Beets, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 27.02.1847, overl. voor 1914, d.v. Douwe Aises van Beets en Fokje Egberts Luinstra.
†† TvB tr. 2e Utrecht 04.02.1897 Stephanus Petrus Matheus Hamoir, geb. Maastricht 26.11.1852, overl. Born 21.02.1938, z.v. Johannes Stephanus Hamoir en Anna Maria Larose.
††††
SPMH tr. 2e Heerlen 23.04.1914 Maria Gertrudis Geraedts, geb. Grubbenvorst 01.09.1864, overl. Born 19.12.1937, d.v. Johannes Franciscus Geraedts en Maria Helena Smals.

3.                   Catharina Agatha Jacoba Roering, geb. Stompwijk 11.06.1837, tr. Stompwijk 12.06.1858 jhr. Jacob Louis Hesselt van Dinter, geb. Oudshoorn 23.09.1823, burgemeester van Pijnacker en van Nootdorp (1857-1896), overl. Pijnacker 21.12.1896, z.v. Johannes Cornelis Goderd Hesselt van Dinter (ca.1780-1854), ontvanger der directe belastingen, en Maria Eduardena Heereman.
Uit dit huwelijk: jhr. Johan Karel Hesselt van Dinter (1864-1936), burgemeester van Pijnacker en Nootdorp (1897-1933), RON.

4.                   Maria Margaretha Roering, geb. Stompwijk 08.09.1839; volgt [9].

5.                   Clara Roering, geb. Stompwijk 21.06.1841, overl. Almelo 25.02.1922, tr. Stompwijk 24.06.1871 Arij Willem Bezemer, geb. Berlicum 04.04.1842, handelsagent, overl. Stad Almelo 20.01.1908, z.v. Willem Bezemer en Dina Johanna de Ruijter.

6.                   Maria Jacoba Carolina Roering, geb. Stompwijk 25.06.1843, overl. Stompwijk 08.11.1843.

7.                   Christina Carolina Roering, geb. Stompwijk 05.05.1846, overl. Stad Almelo 12.08.1910.

 

Noten: |a| P. Ouwens, Stamboom Ouwens.

 

[20] Antonie van Krieken, geb. Tiel ca. 1813, verver (1835,1846), huisschilder (1863,1879), overl. Tiel 04.09.1879, z.v. Johannes van Krieken, verwer, en Catharina de Groot; tr. Tiel 07.05.1835

[21] Dirkje van Doorn, geb. IJzendoorn ca. 1808, overl. Tiel 02.08.1881, d.v. Cornelis van Doorn en Hendrika Pansier.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Antonie van der Krieken, geb. Tiel 21.10.1835; volgt [10].

2.                   Hendrika Cornelia van Krieken, geb. Tiel 30.08.1838, overl. Tiel 15.09.1931, tr. Tiel 09.06.1864 Cornelis van Andel, geb. Andel 05.03.1836, bakker, overl. Tiel 24.03.1911, z.v. Jacob van Andel, bakker, en Neeltje Vervoorn.

3.                   Catharina Elisabeth van Krieken, geb. Tiel 13.11.1840, overl. Tiel 03.11.1921.

4.                   Johanna Elizabeth van Krieken, geb. Tiel 17.09.1844, overl. Tiel 17.03.1846.

5.                   Cornelis Antonie van Krieken, geb. Tiel 27.11.1846, huisschilder (1880), overl. Tiel 06.04.1930, tr. Maurik 22.09.1880 Hestera Catharina van de Geer, geb. Rijswijk (Maurik) 30.05.1849, overl. Tiel 04.04.1888, d.v. Teunis van de Geer, landbouwer, en Helena de Rooij.

 

[22] Johannes Theodorus Campagne, geb. ca. 1802, voerman (1827), postbode (1829), koopmansbode (1831), voerman (1833,1834), koopmansbode (1835,1842), winkelier (1861,1862), koopman (1863), overl. Tiel 04.10.1893, z.v. Cornelis Campagne en Catharina van Riemsdijk; tr.

[23] Jacoba Johanna Catharina van Oort, geb. ca. 1801, overl. Tiel 20.06.1869, d.v. Johannes van Oort en Gerritje van Vleuten.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Catharina Campagne, geb. Tiel 03.03.1827, overl. Utrecht 30.03.1921, tr. Tiel 14.11.1862 Didericus Johannes van Olst, geb. Tiel 26.06.1831, winkelier (1862), overl. Utrecht 09.04.1909, z.v. Johannes Marinus van Olst, apotheker, en Johanna Hendrika Walen.

2.                   Johannes Campagne, geb. Tiel 14.02.1829, grutter (1861), overl. Tiel 05.12.1891, tr. Tiel 28.08.1861 Lucia Elizabeth Neumans, geb. Tiel 03.08.1821, overl. Tiel 06.04.1887, d.v. Antonie Neumans, kleermaker, en Johanna van Kesteren.

3.                   Gerritje Campagne, geb. Tiel 11.11.1831, overl. Tiel 02.07.1834.

4.                   Cornelia Campagne, geb. Tiel 29.11.1833; volgt [11].

5.                   Gerritje Campagne, geb. Tiel 11.09.1835, overl. Tiel 17.09.1835.

6.                   Gerrit Campagne, geb. Tiel 06.09.1836, overl. Tiel 13.02.1837.

7.                   Gerrit Theodorus Campagne, geb. Tiel 29.03.1838, banketbakker (1866), overl. Rotterdam 05.12.1921, tr. Tiel 01.02.1866 Hendrika Elizabeth van Wessem, geb. Tiel 18.02.1837, overl. Rotterdam 18.01.1909, d.v. Hiernijmus van Wessem, winkelier (1837), zaakwaarnemer (1866), en Hannetta Weijdert.

8.                   Johanna Theodora Campagne, geb. Tiel 31.10.1839, tr. Tiel 18.12.1867 Johannes Petrus de Keizer, geb. Doorn 03.04.1839, telegrafist (1867), overl. Vianen 15.11.1887|a|, z.v. Alexander de Jong de Keizer en Marretje van Beuzekom.

9.                   Cornelis Campagne, geb. Tiel 02.02.1842, graanhandelaar (1866), overl. Tiel 09.11.1939, tr. Tiel 10.10.1866 Janna de Hoogh, geb. Echteld 30.01.1842, overl. Tiel 27.12.1912, d.v. Jerphaas de Hoogh, landbouwer, en Dirkje van Deest.

 

Noten: |a| Ďde Jongí kwijtgeraakt? (huw.akte Tiel 1867 no.58, overl.akte Vianen 1887 no.83).

 

[24] Dirk Jan van Amerom, ged. Leiden (Pieterskerk) 04.05.1791, (rijtuig)schilder (1815,1834), overl. Leiden 03.11.1867, z.v. Cornelis van Amerom en Hendrika Antink; tr. 1e Maria Liler, begr. buiten Leiden 02.03.1811; tr. 2e voor 1812

[25] Sara Catharina van den Berg, geb. ís-Gravenhage ca. 1792, overl. Leiden 16.05.1877, d.v. Johannes van den Berg en Justina Suzanna Stauff.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Hendrika van Amerom, geb. Leiden 08.06.1812, overl. Leiden 03.07.1853, tr. Leiden 04.05.1836 Cornelis Hendrik van Amerom, geb. Arnhem 17.12.1804, schilder, overl. Leiderdorp 24.11.1874, z.v. Hendrik Jan van Amerom en Cornelia van Bommel.

2.                   Jacobus Johannes van Amerom, geb. Leiden 24.01.1814, rijtuigschilder, overl. Leiden 11.07.1884, tr. Leiden 20.11.1845 Christina Alberta de Jong, geb. Delft 01.05.1823, overl. Leiden 09.01.1897, d.v. Johannes Albertus de Jong en Martha Elisabeth van der Sel.
†††† CAdJ tr. 2e Leiden 04.12.1889 Jan Oudenbroek, geb. Leiden 26.04.1817, smidsknecht (1844), goud- en zilversmid (1862), overl. Leiden 13.06.1891, z.v. Jan Oudenbroek, kleermaker, en Clazina Maria Langeveld.
†††† JO tr. 1e Leiden 07.11.1844 Johanna Aleida Elisabetha Sisenis, geb. Leiden 28.02.1818, dienstbode (1844), overl. voor 1862, d.v. Karel Sisenis en Adamina Bosman; tr. 2e Leiden 05.11.1862 Fijtje van Leeuwen, geb. Leiderdorp 13.03.1819, dienstbode (1862), overl. Utrecht 02.03.1888, d.v. Hendrik van Leeuwen, broodbakker, en Maartje Berkhoef.

3.                   Willem Leonardus van Amerom, geb. Leiden 09.12.1815, overl. Leiden 27.03.1816.

4.                   Willem Leonardus van Amerom, geb. Leiden 31.03.1817, overl. Leiden 10.10.1882, tr. Leiden 15.02.1844 Maria Jeannette Geertruijda Cattel, d.v. Abraham Cattel en Adriana Anthoinetta Essing.

5.                   Justina Maria Agatha van Amerom, geb. Leiden 09.02.1819, overl. Leiden 27.01.1863, tr. Leiden 23.04.1862 Pieter de Vries, geb. Leiden 28.12.1823, ambtenaar bij de plaatselijke belastingen (1862), beambte aan een gemeentekantoor (1866), overl. Leiden 22.04.1896, z.v. Tjepke Pieters de Vries en Maria Gerards.
†††† PdV tr. 2e Nieuwe Niedorp 21.10.1866 Dirkje Wilhelmina Verveen, geb. Zaltbommel 03.06.1843, overl. Leiden 11.05.1923, d.v. Frans Johannes Verveen, letterzetter, en Johanna Jacoba van Rozendaal.

6.                   Agatha Catharina Gerardina van Amerom, geb. Leiden 06.11.1820, overl. Leiden 15.04.1876.

7.                   Johanna Sara Diderica van Amerom, geb. Leiden 31.10.1822, overl. Leiden 28.03.1831.

8.                   Herman Nicolaas van Amerom, geb. Leiden 18.12.1824; volgt [12].

9.                   Dirk van Amerom, geb. Leiden 01.10.1826, overl. Leiden 12.12.1829.

10.               Sara Maria van Amerom, geb. Leiden 27.06.1828, overl. Leiden 27.04.1899.

11.               Diderica Christina van Amerom, geb. Leiden 13.09.1830, overl. Leiden 05.08.1908, tr. 1e Leiden 12.08.1857 Pieter Johannes Peltenburg, geb. Leiden 14.07.1825, pianomaker, overl. Leiden 12.12.1875, z.v. Abraham Adrianus Peltenburg, muzijnmeester,en Petronella Charlotta de Planque; tr. 2e Leiden 08.01.1879 Johannes Theijssen, geb. Leiden 03.04.1846, smid (1866,1879), buurtcommissaris (1909), bevolkingsagent (1917), overl. Leiden 15.03.1917, z.v. Johannes Theijssen en Cornelia van der Harp.
†††† JT tr. 2e Rheden 02.09.1909 Hendrika Arnoldina Nierhoff, geb. Avereest 24.08.1857, overl. Apeldoorn 12.09.1932, d.v. Arnoldus Nierhoff, kostschoolhouder, en Aagjen Pasman.

12.               Dirk van Amerom, geb. Leiden 24.03.1832, overl. Leiden 20.08.1833.

13.               Johanna Sara Diederika van Amerom, geb. Leiden 15.04.1834, overl. ís-Gravenhage 14.09.1893, tr. Leiden 24.07.1879 Richardus Cornelis Schooleman, geb.ís-Gravenhage ca. 1819, kamerdienaar (1856), stationschef te Akkrum (1876), commissionair (1879), overl. ís-Gravenhage 20.04.1895|a|, z.v. Richardus Schooleman en Anna Cornelia Donswijk.
†††† RCS tr. 1e Delft 06.05.1846 Maria Magdalena Sonne, geb. Delft 20.02.1821, overl. ís-Gravenhage 16.03.1855, d.v. Michiel Sonne en Apolonia de Zwart; tr. 2e ís-Gravenhage 16.04.1856 Wilhelmina Grave, geb. ís-Gravenhage ca. 1822/1823, overl. Akkrum (Utingeradeel) 09.03.1876, d.v. Johannes Hendricus Grave en Johanna Vaquette.

 

Noten: |a| wedr van Ameron (overl.akte ís-Gravenhage 1895 no.1247).

 

[26] Abraham Najer, ged. Leiden (Marekerk) 04.08.1776, koekbakker (1820,1834), overl. Leiden 10.12.1844, z.v. Klaas Najer (-1795) en Maria van Ark (-1803); tr. 1e voor 1810 Lena Roosemeijer, overl. Leiden 26.11.1810; tr. Leiden 03.08.1820

[27] Cornelia van Heusden, geb. Oudshoorn 17.06.1792, overl. Leiden 21.07.1856, d.v. Cornelis van Heusden (-1792) en Anna Wilhelmina van der Linden, zaalmoeder in het weeshuis (1820).

Uit dit huwelijk:

1.                   Maartje Maria Najer, geb. Leiden 13.09.1821; volgt [13].

2.                   Cornelis Willem Najer, geb. Leiden ca. 1824, fabrikant, overl. Leiden 13.06.1869, tr. Leiden 07.01.1852 Suzanna Maria van den Berg, geb. Leiden 10.04.1824, overl. Leiden 18.09.1861, d.v. Jacobus Johannes van den Berg, behanger, en Angelique Alette Boudrie.

3.                   Lena Cornelia Najer, geb. Leiden 01.09.1825, overl. Leiden 24.07.1875, tr. Jean van Cantfort, overl. voor 1875.

4.                   Anna Willemina Najer, geb. Leiden 30.07.1827, overl. Leiden 16.07.1906, tr. Leiden 21.01.1852 Franciscus Fredrik Wijnstroom, geb. Leiden 23.02.1824, banketbakker, overl. voor 1906, z.v. Albertus Wijnstroom (ca.1782-1861), goud- en zilverkashouder,en Anna Petronella Schultz.

5.                   Abrahamina Klasina Najer, geb. Leiden 26.08.1829, overl. Leiden 04.12.1895, tr. Leiden 17.12.1851 Bertram Corts, geb. Leiden 04.07.1813, fabrikant, overl. Leiden 16.,02.1880, z.v. Gerardus Johannes Corts, boekhandelaarsknecht, en Sara Hendrika Sliggers.

6.                   Antonia Gijsberta Najer, geb. Leiden 27.07.1834, overl. Leiden 29.06.1883, tr. Leiden 18.01.1865 Hendrik Cornelis van Benten, geb. Leiden 01.12.1833, smid, overl. na 1883, z.v. Abraham van Benten, boekhandelaar, en Wilhelmina Schrijver.

 

[28] Johannes van Rossum, geb. Bodegraven ca. 1798, overl. Westzaan 10.11.1872, z.v. Johannes van Rossum en Cornelia Perkouwer; tr. Westzaan 11.05.1823

[29] Elisabeth van Dillen, geb. Westzaan ca. 1794, dienstmaagd (1823), d.v. Dirk van Dillen en Trijntje Josephs Hulshoff

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje van Rossum, geb. Westzaan ca. 1824, overl. Westzaan 02.04.1845.

2.                   Johannes van Rossum, geb. Westzaan ca. 1826; volgt [14].

3.                   Cornelia van Rossum, geb. Westzaan ca. 1829, dienstbode (1870), overl. Zaandam 25.04.1893, tr. Zaandam 25.09.1870 Cornelis Butter, geb. Westzaan ca. 1835, peldersknecht (1863), pelder (1870), pelmolenaar (1886), overl. Zaandam 24.01.1886, z.v. Jan Butter en Stijntje de Leeuw.
†††† CB tr. 1e Westzaan 22.01.1863 Jannetje Dekker, geb. Westzaan ca. 1831, dienstbode (1863), overl. Zaandam 01.02.1869, d.v. Jacob Lammertsz Dekker, olieslagersknecht, en Antje Willemsdr Vink.

4.                   Neeltje van Rossum, geb. Westzaan ca. 1834, overl. Zaandam 05.05.1922, tr. Zaandam 01.10.1865 Dirk Bijleveld, geb. Zaandam ca. 1839, broodbakker (1865), overl. Zaandam 07.04.1890, z.v. Klaas Bijleveld en Aaltje Fris, broodbakster.

 

[30] Hendrik Stad, geb. Koog aan de Zaan ca. 1793/1794, olieslager (1819), papiermaker (1849,1856), overl. Wormerveer 12.09.1866, z.v. Willem Stad en Grietje Schippers; tr. 2e Zaandijk 27.11.1836 Neeltje Sil, geb. Zaandam ca. 1796, dienstmeid (1836), overl. Koog aan de Zaan 22.08.1864, d.v. Pieter Klaaszoon Sil en Bregje Klooker; tr. 1e Westzaan 21.02.1819

[31] Guurtje Schenk, geb. Westzaan ca. 1795, overl. Westzaan 03.01.1834, d.v. Dirk Florisz Schenk en Sijtje Maartens Plaats.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk Stad, geb. Koog aan de Zaan ca. 1822, arbeider (1849), brugwachter (1874), overl. Westzaan 29.03.1893, tr. 1e Koog aan de Zaan 20.05.1849|b| Lijsbet Bobeldijk, geb. Koog aan de Zaan ca. 1823, dienstbode (1849), overl. Assendelt 08.08.1872, d.v. Klaas Bobeldijk, zeilmaker, en Maartje Karbaat; tr. 2e Assendelt 30.05.1874 Rijntje Kemper, geb. Zaandam ca. 1825, d.v. Willem Kemper en Maartje van Zanen.
†††† RK tr. 1e Zaandam 25.02.1844 Jan Minke, geb. Zaandam ca. 1823, pelder (1844), overl. Zaandam 09.09.1863, z.v. Cornelis Minke en Trijntje Bon.

2.                   Willem Stad, geb. Westzaan ca. 1823, papiermaker, overl. Wormerveer 26.08.1869, tr. Wormerveer 23.11.1856 Grietje Olij, geb. Wormerveer ca. 1832, werkster (1856), overl. Wormerveer 26.09.1878, d.v. Dirk Olij en Maartje Woud.
†††† GO tr. 2e Wormerveer 03.12.1871 Albert Boonstra, geb. Krommenie ca. 1825, werkman (1871), z.v. Jan Boonstra en Maartje Vis.

3.                   Grietje Stadt, geb. Westzaan ca. 1826; volgt [15].

 

Noten: |b| moeder v/d bruidegom Schouten (huw.akte Koog aan de Zaan 1849 no.9).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren