Geert Christiaan Damstra (1930-2012)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien februari 2017)

 


 

[1] Geert Christiaan Damstra, geb. Enschede 06.08.1930, overl. 09.11.2012, begr. Enschede (Oosterbpl.).

 

[2] Jan Damstra, geb. Enschede 08.09.1898, fabrieksbaas (1926), overl. 13.02.1974, begr. Enschede (Oosterbpl.), tr. Enschede 08.05.1926

[3] Carolina Maria Gerritdina Muetstege, geb. Borculo 19.09.1900 stalenmaakster (1926), overl. 12.07.1992, begr. Enschede (Oosterbpl.).

Uit dit huwelijk:

1.                   Geert Christiaan Damstra, geb. Enschede 06.08.1930; volgt [1].

 

[4] Geert Damstra, geb. Wetzens (Oostdongeradeel) 26.12.1857, arbeider (1907,1923), overl. Enschede 05.10.1924, begr. Enschede (Oosterbpl.), tr. Oostdongeradeel 14.05.1881

[5] Rigtje de Vries, geb. Dantumawoude (Dantumadeel) 07.11.1856, overl. Enschede 23.06.1930, begr. Enschede (Oosterbpl.).

Uit dit huwelijk:

1.                   IJnskje Damstra, geb. Aalsum (Oostdongeradeel) 03.07.1882, fabriekarbeidster (1907), overl. Enschede 04.03.1959, begr. Enschede (Oosterbpl.), tr. Enschede 08.06.1907 Diederik ten Cate, geb. Lonneker 17.01.1883, metaaldraaier (1883), overl. 23.01.1950, begr. Enschede (Oosterbpl.).

2.                   Geertje Damstra, geb. Wetzens (Oostdongeradeel) 28.09.1884, overl. Enschede 11.03.1957, begr. Enschede (Oosterbpl.).

3.                   Hendrikje Damstra, geb. Aalsum (Oostdongeradeel) 28.03.1887, overl. 07.11.1963, begr. Enschede (Oosterbpl.).

4.                   Trijntje Damstra, geb. Aalsum (Oostdongeradeel) 30.12.1889, overl. Enschede 13.06.1960, begr. Enschede (Oosterbpl.).

5.                   Edde Damstra, geb. Aalsum (Oostdongeradee)l 11.10.1892, handelsreiziger (1920), tr. Enschede 27.11.1920 Engelberta Gerritje Markerink, geb. Enschede 23.09.1892, d.v. Johan Markerink, timmerman, en Fenneken Dalenoord.

6.                   Janke Damstra, geb. Aalsum (Oostdongeradeel) 21.11.1895, overl. 04.03.1963, begr. Enschede (Oosterbpl.), tr. Enschede 30.06.1923 Fokke Hovenier, geb. Steenwijk 01.03.1893, fabriekarbeider (1923), overl. 22.05.1987, begr. Enschede (Oosterbpl.), z.v. Lucas Hovenier en Jantje Steffens.

7.                   Jan Damstra, geb. Enschede 08.09.1898; volgt [2].

 

[6] Christiaan Muetstege, geb. Vorden ca. 1869, koopman (1900), bakker (1900,1926), overl. Enschede 10.01.1955, tr. Vorden 16.02.1900

[7] Petronella Stefania Hendrikse, geb. Arnhem 02.09.1878, overl. na 1932.

Uit dit huwelijk:

1.                   Carolina Maria Gerritdina Muetstege, geb. Borculo 19.09.1900; volgt [3].

2.                   Gerritdina Hendrika Petronella Muetstege, geb. Lonneker 16.02.1902, overl. Arnhem 23.07.1905.

3.                   Christiaan Muetstege, geb. Lonneker 21.12.1903, assistent-accountant (1926), boekhouder (1941), overl. Enschede 16.08.1941, tr. Enschede 22.04.1926 Aaltje Karssens, geb. Beilen 26.10.1899, d.v. Jan Karssens, bakker, en Aaltje Thijs.

4.                   Hermina Hendrika Stefania Muetstege, geb. Arnhem 09.04.1905, tr. Enschede 27.05.1930 Willem Lasonder, geb. Enschede 05.07.1898, poelier (1930), z.v. Geert Jan Lasonder, aannemer, en Heintje Hemken.

5.                   Karel Muetstege, geb. Arnhem 18.09.1907, kantoorbediende (1932), tr. Enschede 16.04.1932 Petronella Henderika Justina Mulder, geb. Castricum ca. 1910, d.v. Hendrik Johan Mulder, assuradeur, en Petronella Justina Terpstra.

6.                   Gerritdina Hendrika Petronella Muetstege, geb. Arnhem 15.05.1909.

7.                   Willem Muetstege, geb. Apeldoorn 02.04.1911.

 

[8] Edde Geerts Damstra, geb. Hantum (Westdongeradeel) 11.09.1832, overl. Oostdongeradeel 24.04.1912, tr. Oostdongeradeel 14.05.1857

[9] Geertje Andries Wybenga, geb. Hantumeruitburen (Westdongeradeel) 18.04.1835.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geert Damstra, geb. Wetzens (Oostdongeradeel) 26.12.1857; volgt [4].

2.                   Trijntje Damstra, geb. Oostdongeradeel 01.09.1859, overl. Oostdongeradeel 03.02.1945, tr. Oostdongeradeel 13.05.1882 Douwe Minnema, geb. Niawier (Oostdongeradeel) 09.04.1855, arbeider (1911), overl. Wetzens (Oostdongeradeel) 21.05.1911, z.v. Douwe Douwes Minnema en Minke Jans Postmus.

3.                   Andries Damstra, geb. Wetzens (Oostdongeradeel) 02.11.1862, overl. Dantumadeel 26.05.1947, tr. Oostdongeradeel 16.05.1885 Baukje Dijkstra, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 12.09.1861, overl. Dantumadeel 13.03.1945, d.v. Wybe Wessels Dijkstra en Sjoerdtje Alles Visser.

4.                   Renze Damstra, geb. Wetzens (Oostdongeradeel) 25.01.1867, overl. Leeuwarden 05.11.1939, tr. Oostdongeradeel 16.05.1891 Baukje Visser, geb. Nes (Westdongeradeel) 06.05.1868, overl. voor 1939, d.v. Poppe Alles Visser en Eeuwkje Sybrens Mollema.

5.                   Grietje Damstra, geb. Wetzens (Oostdongeradeel) 21.05.1876, overl. Oostdongeradeel 24.02.1947, tr. Oostdongeradeel 13.05.1899 Gosse Braaksma, geb. Niawier (Oostdongeradeel) 31.03.1873, overl. Oostdongeradeel 08.10.1951, z.v. Kornelis Braaksma en Wytske Gosses Visser.

 

[10] Jan Cornelis de Vries, geb. Almenum (Barradeel) 18.08.1824, arbeider (1899), overl. Dantumawoude (Dantumadeel) 07.03.1899, tr. voor 1851

[11] Ynskje Sybes Meetsma, geb. Boornbergum (Smallingerland) 03.11.1823|a|, overl. Dantumawoude (Dantumadeel) 03.03.1899.

Uit dit huwelijk:

1.                   Janke de Vries, geb. Dantumawoude (Dantumadeel) 28.12.1851, overl. na 1915, tr. Oostdongeradeel 15.05.1875 Piebe Sadelaar, geb. Aalsum (Oostdongeradeel) 11.03.1848, gardenier, overl. Aalsum (Oostdongeradeel) 31.03.1915, z.v. Lammert Piebes Sadelaar, arbeider, en Gerritje Gerrits Fabriek.

2.                   Antje de Vries, geb. Datumawoude (Dantumadeel) 09.03.1854, overl. na 1923, tr. Ferwerderadeel 06.05.1882 Jan Tilma, geb. Ferwerd (Ferwerderadeel) 23.04.1849, overl. Ee (Oostdongeradeel) 30.07.1923, z.v. Pier Jans Tilma, landbouwer, en Wytske Jentjes Wijmstra.

3.                   Rigtje de Vries, geb. Dantumawoude (Dantumadeel) 07.11.1856; volgt [5].

4.                   Aaltje de Vries, geb. Dantumadeel 01.03.1859, overl. voor 1945, tr. Oostdongeradeel 14.05.1887 IJsbrand Hiemstra, geb. Niawier (Oostdongeradeel) 07.02.1863, overl. Dantumadeel 11.07.1945, z.v. Pieter IJsbrands Hiemstra en Trijntje Sybes de Boer.

5.                   Hendrikje de Vries, geb. Dantumadeel 06.08.1864.

 

Noten: |a| Ienske (geb.akte Smallingerland 1823 fol.77v).

 

[12] Jacob Muetstege, geb. Vorden 16.11.1825, bakker, overl. Vorden 11.01.1905, tr. 1e Zutphen 25.04.1849 Catharina Paulina Makkink, geb. Zutphen 04.03.1822, overl. Vorden 23.12.1865, d.v. Steven Makkink, landbouwer, en Garretjen Evers; tr. 3e Vorden 17.11.1876 Johanna Willemina Bielderman, geb. Vorden ca. 1830, overl. Vorden 21.06.1898, d.v. Jan Bielderman en Aaltjen Oldenkamp; tr. 2e Vorden 22.02.1867

[13] Carolina Maria Kemp, geb. Vorden 12.05.1843, dienstmeid (1867), overl. Vorden 26.06.1876.

Uit het huwelijk Muetstege Makkink:

1.                   Johanna Maria Gardina Muetstege, geb. Zutphen 21.05.1849, overl. Vorden 04.05.1861.

2.                   Catharina Paulina Muetstege, geb. Zutphen 04.08.1850, overl. Vorden 26.04.1864.

3.                   Berendina Muetstege, geb. Zutphen 19.02.1852, overl. Vorden 05.01.1870.

4.                   Jacob Muetstege, geb. Zutphen 23.08.1853.

5.                   Steven Muetstege, geb. xx.11.1854, overl. Vorden 02.12.1854.

6.                   levenloze zoon, Vorden 18.07.1855.

7.                   Hendrik Muetstege, geb. xx.02.1859, overl. Vorden 03.02.1859.

8.                   Jan Willem Muetstege, geb. ca. 1860, overl. Vorden 12.12.1876.

9.                   Johanna Muetstege, geb. xx.07.1861, overl. Vorden 30.07.1861.

10.               levenloze zoon, Vorden 28.05.1863.

11.               Johanna Cathrina Muetstege, geb. xx.06.1865, overl. Vorden 21.09.1865.

Uit het huwelijk Muetstege-Kemp:

12.               levenloze dochter, Vorden 29.09.1867.

13.               Christiaan Muetstege, geb. Vorden ca. 1869; volgt [6].

14.               Karel Muetstege, geb. Vorden ca. 1870, bakker (1895), overl. Losser 02.01.1951, tr. Vorden 21.06.1895 Lena Geertruida Hendrikse (1873-1933).

15.               Johan Muetstege, geb. xx.03.1872, overl. Vorden 24.08.1873.

16.               levenloze zoon, Vorden 04.11.1875.

 

[14] Hendrik Hendrikse, geb. Lunteren (Ede) 20.04.1835, schaapherder (1868), arbeider (1869), dagloner (1871), landbouwer (1873), arbeider (1874,1878), daghuurder (1895), overl. Arnhem 28.07.1900, tr. Ede 01.02.1868

[15] Gerritje Kleinpaste, geb. Apeldoorn 11.08.1845, overl. Arnhem 22.04.1880.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lutje Hendrikse, geb. Ede 18.07.1868, dienstbode (1897), overl. Arnhem 12.11.1923, tr. Arnhem 05.05.1897 Gijsbertus van den Bosch, geb. ca. 1873, arbeider (1897), z.v. Wouter van den Bosch, landbouwer, en Jenneke Adams.

2.                   Johanna Hendrikse, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 03.10.1869, tr. Ede 23.03.1895|a| Cornelis van Asselt, geb. ca. 1872, arbeider (1895), z.v. Hendrik van Asselt, arbeider, en Geertje van der Steeg.

3.                   Berendina Hendrikse, geb. Apeldoorn 19.11.1871, dienstbode (1899), overl. Arnhem 06.02.1951, tr. Arnhem 03.05.1899 Gerrit Matser, geb. ca. 1877, koetsier (1899), z.v. Jan Willem Matser, landbouwer, en Stijntje Evers.

4.                   Lena Geertruida Hendrikse, geb. Arnhem 09.01.1873, dienstbode (1895), overl. Oldenzaal 22.04.1933, tr. Vorden 21.06.1895 Karel Muetstege (ca.1870-1951).

5.                   Rika Alberta Hendrikse, geb. Arnhem 14.02.1874, dienstbode (1900), tr. Arnhem 15.08.1900 Gerrit Eggen, geb. Renkum 03.01.1873, arbeider (1900), overl. Renkum 25.01.1950, z.v. Evert Eggen, arbeider, en Willemina Magdalena van Rees.

6.                   Hermina Hendrika Hendrikse, geb. Schaarsbergen (Arnhem) 04.05.1876, tr. Rotterdam 12.08.1914 Willem Visser, geb. Rozenburg 15.04.1873 (akte), z.v. Jacob Visser en Johanna Hoepel.

7.                   Petronella Stefania Hendrikse, geb. Arnhem 02.09.1878; volgt [7].

 

Noten: |a| bruid Johanna Alberta.

 

[16] Geert Jans Damstra, geb. Durgerdam ca. 1787/1792, overl. Hantum (Westdongeradeel) 01.06.1861, z.v. Jan Geerts Damstra en Aafke Wybes Holwerda; tr. 1e Westdongeradeel 07.12.1815 Antje Reinders van der Pijp, geb. Hantum ca. 1790, d.v. Reinder Gribberts en Geertje Fetzes van der Pijp; tr. 2e Westrongeradeel 22.03.1828

[17] Renske Eddes Zaturdag, geb. Betterwird ca. 1802, arbeidster (1865), overl. Wetzens (Oostdongeradeel) 14.05.1873, d.v. Edde Hotzes Zaturdag en Grietje Sakes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Geerts Damstra, geb. Hantum (Westdongeradeel) 23.09.1829, arbeider, overl. Wetzens (Oostdongeradeel) 04.09.1877,  tr. 1e Westdongeradeel 10.10.1857 Fokje Martens Dreyer, geb. Blija (Ferwerderadeel) 16.09.1833, arbeidster, overl. Hantum (Westdongeradeel) 28.02.1874, d.v. Marten Fopkes Dreyer, arbeider, en Aaltje Aris Dreyer; tr. 2e Westdongeradeel 18.03.1875 Antje Minnema, geb. Niawier (Oostdongeradeel) 24.10.1843, d.v. Jasper Douwes Minnema, gardenier, en Jantje Beerends Boersma.

2.                   Edde Geerts Damstra, geb. Hantum (Westdongeradeel) 11.09.1832; volgt [8].

3.                   Grietje Geerts Damstra, geb. Hantum (Westdongeradeel) 23.07.1835, arbeidster, overl. Hantum (Westdongeradeel) 24.04.1874, tr. Westdongeradeel 16.05.1857 Sipke Siebes Krol, geb. Metslawier (Oostdongeradeel) 28.04.1835, z.v. Siebe Johannes Krol, arbeider, en Antje Jans Faber.

4.                   Dirkje Damstra, geb. Hantum (Westdongeradeel) 05.01.1839, overl. Hantum (Westdongeradeel) 29.03.1916, tr. Westdongeradeel 07.05.1864 Dirk Jacobs de Vries, geb. Hantumahuizen (Westdongeradeel) 01.08.1834, z.v. Jacob Bottes de Vries, arbeider, en Janke Jans de Bruin.

5.                   Geertje Damstra, geb. Hantum (Westdongeradeel) 30.06.1844, arbeidster, tr. Westdongeradeel 10.07.1865 Fopke Martens Dreyer, geb. Blija (Ferwerderadeel) 05.01.1838, arbeider, z.v. Marten Fopkes Dreyer, gardenier, en Aaltje Aris Dreyer.

 

[18] Andries Jans Wybenga, geb. Hantumhuizen ca. 1798, landbouwer, overl. Metzens (Oostdongeradeel) 15.05.1869, z.v. Jan Andries Wybenga en Aaltje Lourens; tr. Westdongeradeel 13.05.1824

[19] Trijntje Fransens van der Dars/Dors, geb. Hantumeruitburen ca. 1801, overl. Oostdongeradeel 03.04.1852, d.v. Frans Jeppes van der Dars en Geertje Dirks.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Andries Wybenga, geb. Hantumeruitburen (Westdongeradeel) 18.03.1825, gardenier, overl. Niawier (Oostdongeradeel) 17.12.1904, tr. Oostdongeradeel 18.05.1848 Gaatske Jans de Vries, geb. Wierum (Westdongeradeel) 18.02.1823, overl. Niawier (Oostdongeradeel) 22.11.1902, d.v. Jan Jans de Vries, gardenier, en Sjoukje Ates van der Woude.

2.                   Frans Wybenga, geb. Westdongeradeel 23.10.1826.

3.                   Aaltje Andries Wybenga, geb. Hantumeruitburen (Westdongeradeel) 22.07.1829, tr. Oostdongeradeel 19.05.1859 Tjesse Jans de Jong, geb. Wetzens (Oostdongeradeel) 13.08.1824, overl. Dokkum 16.12.1904, z.v. Jan Johannes de Jong en Janke Jans Jaarda.

4.                   Jippe Wybenga, geb. Westdongeradeel 16.11.1832, tr. Oostdongeradeel 17.05.1872 Saakje Braaksma, geb. Dantumawoude (Dantumadeel) 18.01.1845, z.v. Jacob Feddes Braaksma, dagloner, en Foekje Sakes Dijkstra.

5.                   Geertje Andries Wybenga, geb. Hantumeruitburen (Westdongeradeel) 18.04.1835; volgt [9].

6.                   Eelkje Wybenga, geb. Westdongeradeel 18.02.1838.

7.                   Antje Wybenga, geb. Hantumeruitburen (Westdongeradeel) 23.08.1841, overl. Dantumadeel 13.05.1886, tr. Dantumadeel 27.05.1869 Jan Alles Westra, geb. Wouterswoude (Dantumadeel) 23.01.1837, z.v. Alle Jans Westra, arbeider, en Jitske Hettes Hettema.

8.                   Minne Wybenga, geb. Wetzens (Oostdongeradeel) 03.08.1846, tr. Oostdongeradeel 18.05.1876 Janke Elzinga, geb. Blija (Ferwerderadeel) 17.08.1847, d.v. Jan Wates Elzinga, schoenmaker, en Rinske Watzes van der Zweep.

 

[20] Cornelis Douwes de Vries, geb. Makkum/Idsegahuizum ca. 1793, houtzaagmolenaarsknecht (1821,1833), overl. Dantumawoude (Dantumadeel) 13.12.1839, z.v. Douwe Cornelis en Hendrikje Harmens; tr. Wonseradeel 15.07.1820

[21] Antje Douwes Buurstra, geb. Makkum ca. 1790, overl. Dokkum 28.07.1859, d.v. Douwe Rientjes Buurtsra en Rigtje Jans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrikje de Vries, geb. Almenum (Barradeel) 09.07.1821, tr. Dantumadeel 22.05.1855 Jan Jans Jilderda, geb. Sijbrandahuis (Dantumadeel) 01.10.1826, z.v. Jan Jans Jilderda en Neeltje Reinders Postma.

2.                   Douwe de Vries, geb. Almenum (Barradeel) 19.12.1822.

3.                   Jan Cornelis de Vries, geb. Almenum (Barradeel) 18.08.1824; volgt [10].

4.                   levenloze zoon, Dantumawoude (Dantumadeel) 20.09.1826.

5.                   Ate de Vries, geb. Dantumawoude (Dantumadeel) 23.10.1827.

6.                   Rigstje de Vries, geb. Datumawoude (Dantumadeel) 04.11.1830, overl. Dokkum 10.03.1855, tr. Dokkum 14.05.1854 Sake van der Werff, geb. Dokkum 22.06.1830, timmermansknecht (1854,1856), ploegbaas (1876), spoorlichter (1893), overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 10.06.1893|a|, z.v. Jan Franses van der Werff, timmerknecht, en Anna Sebina Sakes van der Werff.
     SvdW tr. 2e Dokkum 27.04.1856 Hittje Steenstra, geb. Oudwoude (Kollumerland en Nieuwkruisland) 30.08.1826, d.v. Alle Roelofs Steenstra en Pietje Janzens; tr. 3e Zuidbroek 16.11.1876 Anna Herénius, geb. Beerta 14.03.1820, kraamster (1860), koopvrouw (1876), overl. Hoogkerk 05.12.1891, d.v. Christiaan Johannes Herénius, verwer/glazenmaker, en Wupke Berends Oestens.
     AH tr. 1e Winschoten 09.08.1860 Doeke Harms Schouwman, ook Schouman, geb. Dokkum 25.10.1806, barbier (1830), schipper (1860), overl. Groningen 20.07.1865, z.v. Harmen Michiels Schouwman, schipper, en Antje Doekes Meinders.
     DS tr. 1e Veendam 28.06.1830 Grietje Tobias de Raad, geb. ca. 1803, overl. Groningen 13.10.1858, d.v. Tobias Benes de Raad, schippersknecht, en Sijntje Oedses Dekker.

7.                   Aatje de Vries, geb. Dantumawoude (Dantumadeel) 12.11.1833.

 

Noten: |a| ‘weduwnaar eerst van Anna Heericus en laatst van Heintje Steenstra’ (overl.akte Leeuwarderadeel 1893 no.93).

 

[22] Sybe Meetsma, geb. Beets (Opsterland) ca. 1803, arbeider (1823), huisman (1830), landbouwer (1844), overl. voor 1899, z.v. Tjidsger Sybes Meetsma en Aaltje Eizes; tr. Smallingerland 07.06.1823

[23] Janke Egberts van der Meulen, geb. Boornbergum ca. 1806, overl. Kooten (Achtkarspelen) 30.01.1894, d.v. Egbert Egberts van der Meulen en Inske Bonnes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ynskje Sybes Meetsma, geb. Boornbergum (Smallingerland) 03.11.1823; volgt [11].

2.                   Aaltje Siebes Meetsma, geb. Oudega (Smallingerland) 05.12.1825, overl. Achtkarspelen 21.02.1902, tr. Achtkarspelen 27.09.1845 Reinder Lippes de Vries, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 04.03.1824|a|, overl. Kooten (Achtkarspelen) 03.10.1900, z.v. Liebbe Jacobs de Vries en Aantje Reinders Ypma.

3.                   Sytske Siebes Meetsma, geb. Oudega (Smallingerland) 19.03.1830, overl. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 03.01.1915, tr. Achtkarspelen 01.04.1848 Klaas Jans Kamstra, geb. Twijzel (Achtkarspelen) 09.01.1827, arbeider, overl. Kooten (Achtkarspelen) 07.12.1862, z.v. Jan Klazes Kamstra en Janke Jans Wiersma.

4.                   Tjidsger Meetsma, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 23.08.1831, tr. Achtkarspelen 18.05.1861 Antje van der Wal, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) ca. 1837, d.v. Auke Sjoerds van der Wal en Tjettje Uilkes van der Wal.

5.                   Egbert Meetsma, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 04.07.1834, tr. Tietjerksteradeel 14.02.1863 Grietje van der Wal, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 23.02.1840, d.v. Auke Sjoerds van der Wal en Tjettje Uilkes van der Wal.

6.                   Bonne Meetsma, geb. Tietjerksteradeel 22.01.1837.

7.                   Hendrik Meetsma, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 26.05.1839, tr. Achtkarspelen 09.05.1889 Janke Meetsma, geb. Kooten (Achtkarspelen) 26.07.1872, d.v. Tjidsger Siebes Meetsma en Antje Aukes van der Wal.

8.                   Grietje Meetsma, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 26.02.1841, overl. Kooten (Achtkarspelen) 17.07.1922, tr. Achtkarspelen 18.05.1861 Uilke van der Wal, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 22.11.1833, overl. Tietjerksteradeel 23.04.1908, z.v. Auke Sjoerds van der Wal en Tjettje Uilkes van der Wal.

9.                   Lippe Meetsma, geb. Kooten (Achtkarspelen) 26.09.1844, overl. Achtkarspelen 31.12.1844.

 

Noten: |a| geb. Twijzel (overl.akte Achtkarspelen 1900 no.178).

 

[24] Berend Muetstege, geb. Lochem 13.01.1781, boerenknecht (1815), daghuurder (1820,1830), overl. Vorden 26.02.1830|a|, z.v. Jacob Muetstege, daghuurder, en Janna Vroemisse, daghuurster; tr. Warnsveld 18.05.1815

[25] Jacomina Hietbrink, geb. Lochem 24.04.1789, dienstmeid (1815), overl. Vorden 29.03.1857, d.v. Berend Hietbrink en Isabella Schippers; tr. 2e Vorden 06.05.1836 Marten Garritsen, geb. Vorden ca. 1814, daghuurder (1836,1857), overl. Veldwijk (Vorden) 15.10.1868|d|, z.v. Albert Gerritsen, daghuurder, en Maria klein Kranenbarg.

     MG tr. 2e Vorden 05.02.1858 Lammerdina Johanna Bosch, ged. Vorden 18.11.1810, dienstmeid (1858), overl. Mossel (Vorden) 06.09.1884, d.v. Hendrik Jan Bosch en Garritjen Ikkink.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jannes Muetstege, geb. ca. 1818, overl. Vorden 06.12.1820.

2.                   Jantje Muetstege, geb. Vorden 31.01.1821 (akte), dienstmeid (1853), overl. Delden 14.09.1877, tr. Vorden 25.11.1853 Hendrik Lammertink, geb. Lochem 17.09.1825, landbouwer (1853), daghuurder (1875), overl. Delden 10.11.1875, z.v. Albert Jan Lammertink, landbouwer, en Garritjen Meutstege.

3.                   Jan Muetstege, geb. Vorden 19.08.1822 (akte), overl. Vorden 25.01.1823.

4.                   Berendje Muetstege, geb. Vorden 10.12.1823 (akte), tr. Vorden 18.02.1854 Hendrik Jan Mutstege, geb. Verwolde 29.11.1821|b|, boerenknecht (1854), overl. Vorden 23.10.1880|c|, z.v. Gerrit Mutstege, dagloner, en Janna Dijkkink.

5.                   Jacob Muetstege, geb. Vorden 16.11.1825; volgt [12].

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Vorden 1830 no.10); |b| Muitstege; |c| Meutstege; |d| oud 54 jaar (overl.akte Vorden 1868 no.39).

 

[26] Christiaan Kemp, geb. Zutphen 22.11.1805, huisknecht (1829), daghuurder (1841), blauwverver (1843), metselaarsgezel (1848,1862), daghuurder (1868,1871), overl. Vorden 31.07.1871, z.v. Jan Kemp (-1811) en Harremina van Woeren (-1811); tr. 1e Vorden 09.10.1829 Maria klein Kranenberg, geb. Vorden 18.09.1800, dienstmeid (1829), overl. Vorden 14.10.1840, d.v. Gerrit Jan klein Kranenberg, daghuurder, en Hendrika Tichelman; tr. 3e Hengelo (Gld) 10.05.1850 Jenneken Kieskamp, geb. Hengelo (Gld) 14.08.1816 (akte), dienstmeid (1850), overl. Vorden 04.11.1884, d.v. Hendrik Jan Kieskamp en Aaltjen Wuestenenk; tr. 2e Vorden 29.12.1841

[27] Wilhelmina Justine Bosch, geb. Ankeveen 20.09.1815, overl. Vorden 15.08.1849, d.v. Cornelis Jan Bosch (-1841) en Christiane Caroline Foeken.

Uit het huwelijk Kemp-klein Kranenberg:

1.                   Johanna Willemina Kemp, geb. Vorden 18.01.1838 (akte), overl. Vorden 26.09.1847.

2.                   Gerrit Jan Kemp, geb. Vorden 17.03.1834 (akte), overl. Vorden 07.05.1848.

3.                   Hendrika Kemp, geb. Vorden 19.08.1837, dienstmeid (1868), overl. Arnhem 18.02.1910, tr. Vorden 14.02.1868 Hendrik Jan Wissels, geb. Vorden 19.02.1825, dagloner/daghuurder, overl. Vorden 22.10.1892, z.v. Berend Wissels en Willemken Teunissen.

Uit het huwelijk Kemp-Bosch:

4.                   Carolina Maria Kemp, geb. Vorden 12.05.1843; volgt [13].

5.                   Cornelia Catharina Kemp, geb. Vorden 17.01.1845 (akte), dienstmeid (1864), overl. Vorden 22.05.1864.

6.                   Johan Cornelis Kemp, geb. Vorden 31.12.1848 (akte), bakker (1873), overl. Arnhem 18.05.1921, tr. Arnhem 18.06.1873 Louisa Hendrika Dibbits, geb. Aerdt (Herwen en Aerdt) 16.02.1843, overl. Arnhem 10.01.1909, d.v. Godefridus Abraham Dibbits, landbouwer, en Grada Johanna Westerveld.

Uit het huwelijk Kemp-Kieskamp:

7.                   Jacoba Adolphina Kemp, geb. Vorden 05.05.1851 (akte), daghuurster (1884), overl. Vorden 13.04.1932, begr. 16.04.1932, tr. Vorden 31.10.1884 Antoon Maalderink, geb. Hengelo (Gld) ca. 1860, dienstbode (1884), overl. Vorden 10.03.1949, z.v. Antoon Maalderink (ca.1819-1892), kuiper, en Aaltje Heisterboom.

8.                   Johanna Willemina Kemp, geb. Vorden 25.12.1854 (akte), dienstmeid (1880), overl. Warnsveld 03.03.1943, tr. Warnsveld 13.05.1880 Klaas Kost, geb. Amsterdam ca. 1847, smid (1880), overl. Warnsveld 08.02.1924, z.v. Albert Kost en Reijnouw Huijerman.

9.                   Hendrik Christiaan Kemp, geb. Vorden 13.12.1858 (akte), overl. Vorden 04.03.1862.

 

[28] Brand Hendriks(e)(n), geb. ca. 1787, landbouwer, overl. Lunteren (Ede) 28.08.1861, z.v. Hendrik Hendriksen; tr. voor 1834

[29] Lutje Hissink, geb. ca. 1797, overl. Lunteren (Ede) 25.04.1848, d.v. Barend Petersen en Hendrikje Harmsen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Mijnsje Hendriksen, geb. Lunteren (Ede) 24.02.1834, overl. Lunteren (Ede) 11.03.1834.

2.                   Hendrik Hendrikse, geb. Lunteren (Ede) 20.04.1835|a|; volgt [14].

3.                   Berendina Hendriks, geb. Lunteren (Ede) 09.04.1837, dienstmeid (1868), overl. Baarn 17.03.1906|b|, tr. Ede 24.10.1868 Evert Pater, geb. De Glind (Barneveld) 30.07.1836, landbouwer, overl. Baarn 03.04.1888, z.v. Kors Pater, landbouwer, en Evertje van de Loenhorst.

4.                   Mees Hendriks, geb. Lunteren (Ede) 14.12.1839, landbouwer, overl. Ede 14.01.1898, tr. Barneveld 08.11.1860 Gijsbertje Methorst, geb. ca. 1833, boerenmeid (1860), d.v. Mattijs Methorst en Gerritje Elisabeth Davelaar.

 

Noten: |a| Hendrikse (geb.akte Ede 1835 no.99 en huw.akte Ede 1868 no. 8); |b| moeder Lutje van den Hessenweg (overl.akte Baarn 1906 no.27).

 

[30] Jan Bernardus Kleinpaste, geb. Harskamp 15.06.1809, ged. Otterlo 06.08.1809, landbouwer (1842), landman (1844,1848), arbeider (1852), landbouwer (1854,1859), overl. Apeldoorn 15.06.1865, z.v. Gerrit Kleinpaste en Jenneke Kleinbloemendaal; tr. Ede 29.01.1842|a|

[31] Aalbertje Franken, geb. Otterloo 12.12.1815, landbouwster (1842), landvrouw (1856), overl. Apeldoorn 11.12.1859, d.v. Hendrik Breunissen Franken, bouwman, en Nennetje Rutten.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jenneke Kleinpaste, geb. Garderen (Barneveld) 16.07.1842, dienstmeid (1877), overl. Ede 18.11.1910, tr. Renkum 28.04.1877 Jan Coenraad van Roekel, geb. Bennekom (Ede) 18.09.1841, landbouwer, overl. Ede 07.04.1881, z.v. Gerrit van Roekel, landbouwer, en Gerritje van Roekel.
     JCvR tr. 1e Ede 06.07.1872 Nennetje van Roekel, geb. Bennekom (Ede) 11.02.1844, overl. Ede 14.09.1874, d.v. Willem van Roekel, landbouwer, en Hanna van Essen.

2.                   Nennetje Kleinpaste, geb. Apeldoorn 28.03.1844, dienstbode (1881), overl. Arnhem 19.04.1885, tr. Arnhem 09.03.1881 Peter Evertsen, geb. Ede 07.11.1845, arbeider, overl. Arnhem 29.05.1911, z.v. Geurt Evertsen, arbeider, en Elbertje van de Pol.
     PE tr. 2e Arnhem 04.11.1885 Willemina Niekamp, geb. Oeken (Brummen) 19.09.1854, dienstbode (1885), overl. Arnhem 20.05.1924, d.v. Esse Niekamp, arbeider, en Teuntje Revoort.

3.                   Gerritje Kleinpaste, geb. Apeldoorn 11.08.1845; volgt [15].

4.                   Steventje Kleinpaste, geb. Apeldoorn 10.05.1847.

5.                   Hendrik Jan Kleinpaste, geb. Apeldoorn 02.10.1848, landbouwer (1880), steenkolenhandelaar (1907), brandstofhandelaar (1910), tr. Arnhem 11.02.1880 Geertruida Heijkamp, geb. Renkum 10.05.1855, dienstbode (1880), overl. Arnhem 09.03.1909, d.v. Geurt Heijkamp, papiermaker (1855), molenaar (1880), en Theodora Elsenweert.

6.                   Gerhardus Gijsbertus Kleinpaste, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 02.03.1852, stoker (1886,1887), arbeider (1888,1891), overl. Arnhem 03.05.1936, begr. Arnhem (Bpl. Moscowa) 06.05.1936, tr. Arnhem 23.12.1885 Johanna Wilhelmina Willemsen, geb. Arnhem 10.03.1855, overl. Arnhem 14.11.1940, d.v. Bernardus Willemsen, arbeider, en Cornelia de Koning.
– GGK “is bij vonnis van het kantongerecht, dd. 27 Dec. 1884, veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 2, subsidiair 2 dagen gevangenisstraf, ter zake van openbare dronkenschap.”|b|

7.                   Bernardus Albertus Kleinpaste, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 15.09.1854, emigreert naar USA, overl. Freeborn County (Minnesota, USA) 18.12.1928, begr. Hollandale Cemetary (Hollandale, Freeborn County, Minnesota, USA).

8.                   Johan Frank Kleinpaste, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 12.05.1856, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 22.05.1856.

9.                   Frank Johan Kleinpaste, geb. Apeldoorn 04.08.1857, overl. Apeldoorn 26.11.1857.

10.               Frank Johan Kleinpaste, geb. Apeldoorn 06.10.1859, arbeider (1884), bediende (1885,1887), tr. Arnhem 19.11.1884 Willemina Cornelia Jebbing, geb. Renkum 07.02.1858, werkvrouw, d.v. Willem Jebbing, arbeider, en Cornelia van Kapelleveen.

 

Noten: |a| bruidegom Kleinpasten (huw.akte Ede 1842 no.1); |b| Algemeen Politieblad 1886, p.1790, no.4041.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren