Pieter Jacobus de Doelder (1919-1994)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien mei 2021)

 


 

[1] Pieter Jacobus de Doelder, Piet, geb. Breskens 26.01.1919, medewerker TH Eindhoven, onderafdeling der Wiskunde (1957-1982), docent wiskunde Katholieke Leergangen (1961-na1962)|b|, overl. Veldhoven 16.10.1994, begr. Bergeijk (Prot.Bpl. De Bucht) 19.10.1994, tr. Margaretha Dorothea ter Hoeve, Do, geb. Amsterdam 11.05.1917, vroedvrouw (1939), overl. Eersel 15.09.1994, begr. Bergeijk (Prot.Bpl. De Bucht) 21.09.1994, d.v. Dirk Willem ter Hoeve (1890-1970), koopman, en Nicolasine Johanna Bosch (1892-1984).
 

     “In Memoriam – Op 16 oktober jongstleden is op 75-jarige leeftijd aan de gevolgen van een ongeluk overleden drs. P.J. de Doelder.  Hij was van 1957 tot 1982 medewerker bij de afdeling Wiskunde van deze universiteit.  Zijn betrokkenheid bij het onderwijs maakte dat bijna alle studenten, die het zogenaamde grote wiskunde-programma volgden, hem als instructeur hebben gehad.  Bovendien coördineerde hij tal van bij het onderwijs behorende werkzaamheden, zodat hij in alle lagen van de TH-gemeenschap kennissen had, die vaak ook zijn vrienden waren.  Na zijn pensionering bleef hij de  wiskunde beoefenen, onder andere in de club O.P. Lossers van de faculteit Wiskunde en Informatica, waarvan hij een trouw lid was.  Om zijn rechtvaardigheid en ruimhartigheid werd hij door velen geacht.  Moge dit bijdragen tot troost voor zijn kinderen en andere familieleden en voor zijn vele vrienden. – W. van der Meiden”|a|

 

Noten: |a| Cursor 37 (10) 20 oktober 1994 p.3; |b| J.A. Bornewasser, Vijftig jaar Katholieke Leergangen: 1912-1962, p.247.

 

 
[2] Jacobus Pieter de Doelder, geb. Terneuzen 20.01.1890, sergeant der vestingartillerie (1918,1919), overl. Naarden 26.11.1951, tr. Terneuzen 06.03.1918
[3] Janneke Hendrika Deij, geb. Axel 23.11.1891, overl. Naarden 24.10.1977.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Jacobus de Doelder, geb. Breskens 26.01.1919; volgt [1].

2.                   dochter.

 

[4] Pieter Jacobus de Doelder, geb. Terneuzen 11.11.1853, werkman (1878,1893), strandwerker (1896), bootwerker (1909,1914), werkman (1916,1919), overl. Terneuzen 18.12.1926, tr. Terneuzen 20.06.1878

[5] Jacomina Adriana de Vos, geb. Terneuzen 09.10.1854, dienstmeid (1878), overl. Terneuzen 27.05.1919.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze zoon, Terneuzen 01.11.1878.

2.                   Barbera Krina de Doelder, geb. Terneuzen 27.12.1879, overl. Terneuzen 07.03.1892.

3.                   Krina Barbera de Doelder, geb. Terneuzen 03.10.1881, overl. Terneuzen 18.09.1948, tr. Terneuzen 11.12.1913 Cornelis Levinus Kaan, geb. Terneuzen 18.01.1885, timmermansknecht, overl. Terneuzen 27.03.1961, z.v. Cornelis Pieter Kaan, sjouwerman, en Elena de Smidt.

4.                   Jan Leunis de Doelder, geb. Terneuzen 05.10.1883, stationschef bij de Zeeuwsch Vlaamsche tramwegmaatschappij (mrt1918), kantoorchef (jul1918), overl. Terneuzen 11.05.1960, tr. Zaamslag 25.07.1918 Janneke Scheele, geb. Zaamslag 11.02.1878, overl. Terneuzen 10.05.1931, d.v. Willem Scheele, landbouwer, en Neeltje de Bruijne.
     JS tr. 1e Boschkapelle 27.04.1899 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Middelburg 31.01.1912, ingeschr. Boschkapelle 26.06.1912) Levinus Dekker, geb. Terneuzen 17.05.1877, landbouwer, overl. Terneuzen 20.12.1964, z.v. Antheunis Dekker en Pieternella de Feijter.

5.                   Leuntje de Doelder, geb. Terneuzen 11.09.1885, overl. Terneuzen 17.01.1916.

6.                   Leunis de Doelder, geb. Terneuzen 25.11.1887, voerman, tr. Terneuzen 07.08.1919 Adriana Jansen, geb. Hoek 16.12.1892|a|, d.v. Johannes Daniel Jansen, kantoorknecht, en Maria Capel.

7.                   Jacobus Pieter de Doelder, geb. Terneuzen 20.01.1890; volgt [2].

8.                   Krijn de Doelder, geb. Terneuzen 19.02.1892, overl. Terneuzen 04.06.1912.

9.                   Pieter Jacobus de Doelder, geb. Terneuzen 25.09.1893, timmermansknecht, overl. Terneuzen 21.02.1914.

10.               Barbera Krina de Doelder, geb. Terneuzen 28.01.1896, overl. Terneuzen 07.04.1909.

 

Noten: |a| natuurlijke dochter van Maria, erkend bij haar huwelijk met Johannes Daniel, Hoek 04.06.1896 (geb.akte Hoek 1892 no.62 & huw.akte Hoek 1896 no.7).

 

[6] Jacob Deij, geb. Axel 19.11.1867, landbouwersknecht (jul1891), werkman (nov1891,1919), fabrieksarbeider (1929), overl. Terneuzen 15.09.1951, tr. Zaamslag 23.07.1891

[7] Janneke Herrebout, geb. Zaamslag 20.08.1866, dienstmeid (jul1891), werkvrouw (nov1891), overl. Terneuzen 25.01.1944.

Uit dit huwelijk:

1.                   Janneke Hendrika Deij, geb. Axel 23.11.1891; volgt [3].

2.                   Marinus Deij, geb. Terneuzen 31.03.1893, veldarbeider (1918), fabrieksarbeider (1929), tr. Terneuzen 12.12.1929 Maria Elisabeth van de Walle, geb. Schoondijke 25.05.1904, d.v. Izaak van de Walle, veldarbeider (1925,1929), en Elisabeth Zonnevijlle.
     MEvdW tr. 1e Schoondijke 25.06.1925 Jacobus Keukelaar, geb. Breskens 15.07.1899, vrachtrijder, overl. voor 1929, z.v. Jan Keukelaar, koopman, en Francina de Seijn.

3.                   Hendrika Maria Deij, geb. Terneuzen 12.04.1896, tr. Breskens 01.05.1919 Johannis van de Velde, geb. Brighton (Rochester NY) 11.09.1893, havenwerker, overl. Oostburg 08.03.1969, z.v. Pieter van de Velde, los werkman, en Francina de Koker.

4.                   Maria Pieternella Deij, geb. Terneuzen 13.08. 1899, tr. Terneuzen 04.01.1923 Jacobus Pieter Dieleman, geb. Terneuzen 18.02.1895, fabrieksarbeider, overl. Terneuzen 07.04.1968, z.v. Reinier Dieleman, veldarbeider, en Krina Faas.

5.                   Arie Deij, geb. Terneuzen 15.04.1905, rijksveldwachter, overl. Terneuzen 16.01.1945|a|, tr. Nieuw- en Sint Joosland 29.11.1933 Neeltje Christina Brakman, geb. Nieuw- en Sint Joosland 09.01.1912, d.v. Cornelis Brakman, onderwijzer (1912), hoofdonderwijzer (1933), en Johanna Adriana Reijnoudt.
     NCB tr. 2e Willem Kerkhove, geb. Goes 20.02.1900, loodgieter, overl. Goes 15.04.1956, z.v. Pieter Cornelis Kerkhove, koetsier, en Pieternella van Ast.
     WK tr. 1e Goes 29.12.1921 Cornelia Schrijver, geb. Goes 27.01.1900, overl. Goes 12.02.1953, d.v. Hendrikus Schrijver, metselaar, en Jacomina Adriana Koen.

 

Noten: |a| ook overl.akte Breskens 1945 no.5.

 

[8] Jan de Doelder, geb. Terneuzen 12.07.1821, dagloner (1844), werkman (feb1849), dagloner (jun1849), werkman (1851,1878), werkbaas (1880,1881), overl. Terneuzen 18.07.1893; tr. 1e Terneuzen 10.08.1844 Janna Vereijke, geb. Hoek 10.10.1814, dienstmeid (1834), werkvrouw (1843), dagloonster (1844), werkvrouw (1849), overl. Terneuzen 11.02.1849, d.v. Jan Vereijke, arbeider, en Anna Vinke, werkvrouw (1844), dagloonster (1849); tr. 3e Terneuzen 23.12.1869 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Middelburg 01.09.1880, ingeschr. Terneuzen 29.11.1880) Maatje van Dijke, geb. Terneuzen 27.06.1818, werkvrouw, overl. Terneuzen 02.10.1896, d.v. Nicolaas van Dijke en Catharina van den Ouden; tr. 2e Terneuzen 13.06.1849

[9] Berbera van Petegem, geb. Zaamslag 02.06.1821, dienstmeid (1841,1846,1849), werkvrouw (1867), overl. Terneuzen 16.05.1867; tr. 1e Zaamslag 16.07.1846 Bruinis Delneij, geb. Goes ca. 1811, dienstknecht, overl. Terneuzen 09.05.1848, z.v. Johannes Delneij, kleermaker, en Weijntje de Haas.

     JV tr. 1e Terneuzen 07.08.1834 Jan van den Berge, geb. Terneuzen 02.03.1815, molenaarsknecht (1834), dagloner (1843), overl. Terneuzen 02.04.1843, z.v. Dirk van den Berge, molenaar, en Johanna Cornelia Scheele.

     MvD tr. 1e Zaamslag 11.07.1844 Marinis Openneer, ook Marinus, geb. Zaamslag 24.01.1811, schoenmaker/schoenlapper, overl. Terneuzen 02.01.1869, z.v. Louis Openneer en Maria Dieleman.

Kind van Berbera:

1.                   Pieter van Petegem, geb. Zaamslag 07.07.1841, overl. Zaamslag 21.09.1841.

Uit het huwelijk Delneij-van Petegem:

2.                   Johannes Delneij, geb. Zaamslag 05.01.1847, schippersknecht, tr. Terneuzen 16.04.1874 Pieternella Leijs, geb. Terneuzen ca. 1853, dienstmeid (1874), d.v. Levinus Leijs en Pieternella Machielsen.

Uit het huwelijk de Doelder-van Petegem (moeder ook Barbera):

3.                   Johanna de Doelder, geb. Terneuzen 31.07.1851, dienstmeid (1871), overl. Terneuzen 25.08.1919, tr. Terneuzen 27.04.1871 Passchier Stouthamer, geb. Terneuzen 18.05.1847, werkman (1871), koopman (1916), overl. Terneuzen 01.02.1916, z.v. Reinier Stouthamer en Jozina Loof, werkvrouw (1871).

4.                   Pieter Jacobus de Doelder, geb. Terneuzen 11.11.1853; volgt [4].

5.                   Jacobus de Doelder, geb. Terneuzen ca. 1858, werkman, tr. Terneuzen 28.04.1881 Elisabeth Loof, geb. Terneuzen ca. 1858, d.v. Pieter Loof, schilder, en Elisabeth Adriana Guecquierre.

6.                   Elisabeth de Doelder, ook Elizabeth, geb. Terneuzen 12.01.1860, overl. Terneuzen 23.03.1940, tr. Terneuzen 18.03.1880 Jan Krijn Kolijn, geb. Terneuzen 14.12.1858, metselaar (1880), bierbottelaar (1923), overl. Terneuzen 30.01.1923, z.v. Jacobus Kolijn, werkman (1858), koetsier (1880), en Leijntje Nieuwelink.

7.                   Maria de Doelder, geb. Terneuzen 17.07.1861, overl. Terneuzen 07.06.1864.

 

[10] Leunis de Vos, geb. Terneuzen 20.11.1822, dagloner (1850), werkman (1877,1889), overl. Terneuzen 15.03.1895, tr. Terneuzen 17.01.1850

[11] Krina Pieternella Hamelink, geb. Terneuzen 16.05.1826, dienstmeid (1827), werkvrouw (1878), overl. Terneuzen 12.11.1918.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leuntje de Vos, geb. Terneuzen 16.06.1850, dienstmeid (1877), overl. Terneuzen 29.04.1889, tr. Terneuzen 13.12.1877 Willem Jan van der Stigchel, geb. Alblasserdam 02.11.1851, schippersknecht (1877), schipper (1889), schippersknecht (1890), overl. Rotterdam 13.06.1898, z.v. Jan van der Stigchel en Marijgje Vlot.
     WJvS tr. 2e Terneuzen 29.01.1890 Wilhelmina Johanna Frederiksen, geb. Axel 10.07.1860, dienstmeid (1885), werkvrouw (1890), overl. ’s-Gravenhage 23.02.1931, d.v. Anthonij Frederiksen, werkman, en Wilhelmina Johanna van Petegem.
     WJF tr. 1e Terneuzen 26.03.1885 Willem Jan van Aalst, geb. Kruiningen 26.09.1860, werkman, overl. Terneuzen 16.08.1886, z.v. Willem van Aalst en Levina Machielsen.

2.                   Krijn de Vos, geb. Terneuzen 21.06.1852, werkman (1875,1888), aannemer (1908,1909), overl. Terneuzen 13.02.1909, tr. 1e Terneuzen 18.11.1875 Janna Harms, geb. Terneuzen 08.11.1852, dienstmeid (1875), overl. Terneuzen 09.04.1887, d.v. Jan Harms, werkman, en Anna de Blaeij; tr. 2e Terneuzen 08.11.1888 Berbera Pladdet, geb. Hoek 06.09.1846, dienstmeid (1888), overl. Terneuzen 11.01.1908, d.v. Krijn Pladdet, werkman, en Cornelia Scheele; tr. 3e Terneuzen 09.04.1908 Janna Stoffijn, geb. Terneuzen 22.10.1853, dienstmeid (1874), overl. Terneuzen 14.06.1939, d.v. Francois Stoffijn, voerman, en Elisabeth Frederiksen.
     JS tr. 1e Terneuzen 25.06.1874 Jozias de Zeeuw, geb. Terneuzen 30.09.1850, voermansknecht (1874), sluisknecht (1893), overl. Terneuzen 11.12.1893, z.v. Joos Dirk de Zaeeuw, sluisknecht, en Elisabeth ’t Gilde.

3.                   Jacomina Adriana de Vos, geb. Terneuzen 09.10.1854; volgt [5].

4.                   Catalina de Vos, geb. Terneuzen 07.05.1858, overl. Terneuzen 08.05.1882, tr. Terneuzen 24.12.1879 Cornelis van der Werf, geb. Breskens 07.07.1855, werkman, overl. na 1882, z.v. Jacob van der Werf en Janneke de Leijser.

5.                   Adriaan Hubregt de Vos, geb. Terneuzen 19.02.1861, werkman (1887), scheepsbevrachter (1919,1932), overl. Terneuzen 09.02.1947, tr. 1e Terneuzen 21.09.1887 Pieternella Aaltje Harte, geb. Vlissingen 13.03.1860, overl. Terneuzen 20.03.1919, d.v. Nicolaas Harte, smid, en Cornelia de Bree; tr. 2e Terneuzen 08.04.1920 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Middelburg 21.12.1932, ingeschr. Terneuzen 29.12.1932) Leonie van Rentergem, geb. Wachtebeke|a| ca. 1892, d.v. Pieter Joannes van Rentergem en Hortentie van Bastelaere.

6.                   Jacobus Pieter de Vos, geb. Terneuzen 26.09.1865, werkman, overl. Terneuzen 20.09.1951, tr. Terneuzen 22.11.1888 Jacomina Sara Geensen, geb. Hoofdplaat 29.02.1868, overl. Terneuzen 03.04.1942, d.v. Anthonie Geensen, werkman, en Jacomina de Lijser.

7.                   Anna Jozina de Vos, geb. Terneuzen 29.05.1869, dienstmeid (1900), overl. Terneuzen 10.07.1957, tr. Terneuzen 17.05.1900 Jacobus van Langevelde, geb. Terneuzen 12.08.1876, bootwerker, overl. Terneuzen 30.05.1956, z.v. Jan van Langevelde, werkman, en Eeltje Kolijn.

8.                   Janna Pieternella de Vos, geb. Terneuzen 02.02.1873, overl. Terneuzen 08.11.1885.

 

Noten: |a| arrondissement Gent, provincie Oost-Vlaanderen.

 

[12] Arij Deij, geb. Axel 15.04.1829, boerenknecht (1859), werkman (1860,1899), overl. Terneuzen 11.02.1904; tr. 2e Axel 27.06.1872 Cornelia Jansen van Rosendaal, geb. Zaamslag 29.11.1833, werkvrouw, overl. Axel 29.11.1888, d.v. Willem Jansen van Rosendaal, werkman, en Neeltje Rouw; tr. 1e Axel 11.08.1859

[13] Janneke van Hermon, geb. Axel 07.08.1836, arbeidster (1859), werkvrouw (1868,1871), overl. (kraambed) Axel 14.11.1871.

Uit het huwelijk Deij-van Hermon:

1.                   Abigael Deij, geb. Axel 24.10.1859, overl. Axel 20.10.1860.

2.                   Jan Deij, geb. Axel 16.01.1861, agent van politie, overl. Rotterdam 25.12.1928, tr. Culemborg 13.04.1894 Helena Hendrika Johanna van Knotsenburg, geb. Culemborg 31.05.1871, d.v. Johannes van Knotsenburg, schoenmaker, en Hendrika Haksteeg.

3.                   Jacob Deij, geb. Axel 07.04.1863, overl. Axel 04.03.1865.

4.                   Jozias Deij, geb. Axel 21.11.1864, overl. Axel 16.05.1868.

5.                   Jacob Deij, geb. Axel 19.11.1867; volgt [6].

6.                   Hendrika Deij, geb. Axel 24.04.1870, tr. Axel 05.07.1894 Cornelis de Zeeuw, geb. Terneuzen ca. 1865, werkman, z.v. Cornelis de Zeeuw, werkman, en Willemina Dieleman, werkvrouw.

7.                   Janneke Deij, geb. Axel 14.11.1871, overl. Axel 01.02.1872.

Uit het huwelijk Deij-Jansen van Rosendaal:

8.                   Willem Deij, geb. Axel 24.12.1874, werkman, overl. Axel 19.06.1966, tr. Axel 14.09.1899 Pieternella Catharina Hollebek, geb. Axel 03.07.1877, overl. Axel 19.07.1949, d.v. Jan Hollebek, workman, en Krina Dieleman.

 

[14] Marinus Herrebout, geb. Terneuzen 01.11.1842, boerenknecht (feb1863), werkman (jun1863,1896), arbeider (1904), veldarbeider (1905,1912), overl. Zaamslag 27.11.1912, tr. Axel 12.02.1863

[15] Janneke de Koeijer, geb. Axel 08.02.1842, werkvrouw (1891,1896), veldarbeidster (1906), overl. Zaamslag 14.11.1906.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Herrebout, geb. Zaamslag 22.06.1863, overl. Zaamslag 23.04.1864.

2.                   Maria Herrebout, geb. Zaamslag 04.09.1864, overl. Zaamslag 10.01.1868.

3.                   Janneke Herrebout, geb. Zaamslag 20.08.1866; volgt [7].

4.                   Maria Herrebout, geb. Zaamslag 10.11.1868, dienstmeid (1891), overl. Terneuzen 13.10.1938, tr. Zaamslag 15.01.1891 Pieter Jansen van Rosendaal, geb. Axel 30.12.1867, landbouwersknecht, overl. Terneuzen 12.07.1933, z.v. Cornelia Jansen van Rosendaal.

5.                   Jan Herrebout, geb. Zaamslag 17.03.1871, werkman (1892), landarbeider (1949), overl. Axel 13.01.1949, tr. Axel 30.06.1892 Antje Verberkmoes, geb. Axel 26.07.1871, dienstmeid (1892), overl. Axel 22.12.1951, d.v. Charles Verberkmoes en Adriana Christina Dobbelaar, werkvrouw (1892).

6.                   Neeltje Cornelia Herrebout, geb. Zaamslag 22.11.1873, veldarbeidster (1926), overl. Zaamslag 28.06.1926, tr. Zaamslag 03.09.1896 Pieter de Feijter, geb. Zaamslag 10.01.1878, landbouwersknecht (1896), veldarbeider (1926), overl. Zaamslag 08.04.1958, z.v. Andries de Feijter en Aaltje Penne.

7.                   Karel Marinus Herrebout, geb. Zaamslag 17.01.1876, bediende bij een melkinrichting (1904), mijnwerker (1927), overl. [Essen] na 1934, tr. ’s-Gravenhage 10.02.1904 Christina Carolina Boef, geb. Scheveningen (’s-Gravenhage) ca. 1879, overl. [Essen] na 1934, d.v. Lambertus Boef en Wilhelmina Anna de Hen.

8.                   Marinus Leendert Herrebout, geb. Zaamslag 01.08.1879, landbouwersknecht, overl. Bergen op Zoom 21.01.1955, tr. Hoek 15.11.1900 Cornelia Scheele, geb. Hoek 30.11.1878, d.v. Gelein Scheele, visser, en Janna Zegers.

9.                   Cornelia Herrebout, geb. Zaamslag 14.09.1882, overl. Terneuzen 29.08.1951, tr. Zaamslag 10.04.1902 Pieter Scheele, geb. Zaamslag 26.12.1883, landbouwersknecht, overl. Terneuzen 11.06.1943, z.v. Levinus Scheele, veldarbeider, en Leuntje van de Voorde.

10.               Jozias Herrebout, geb. Zaamslag 19.08.1886|a|, overl. Zaamslag 30.08.1886.

11.               Jacomina Herrebout, geb. Zaamslag 19.08.1886|b|, veldarbeidster, overl. Terneuzen 27.02.1963, tr. Zaamslag 14.09.1905 Jacobus de Jonge, geb. Zaamslag 13.09.1881, veldarbeider, overl. Terneuzen 10.12.1970, z.v. Izaac de Jonge, veldarbeider, en Leuntje Boeije.

 

Noten: |a| geb. des voormiddags te half elf ure (akte no.69); |b| geb. des voormiddags te half elf ure (akte no.70).

 

[16] Jacobus de Doelder, geb. Terneuzen 16.03.1799, dagloner (1819,1828), werkman (1831,1870), overl. Terneuzen 16.03.1890|b|, z.v. Jan de Doelder en Elisabeth Dekkers (zie Bijlage A); tr. Terneuzen 08.09.1819|c|

[17] Johanna Koppens, geb. Bruinisse ca. 1799/1801, dagloonster (1819), werkvrouw (1844,1857), overl. Terneuzen 28.02.1870|a|, d.v. Jacobus Lambertus Koppens en Maria Arijsse van der Wiele, vroedvrouw (1819).

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze zoon, Terneuzen 28.11.1819.

2.                   Jan de Doelder, geb. Terneuzen 12.07.1821; volgt [8].

3.                   Maria de Doelder, geb. Terneuzen 11.04.1823, dienstmeid (1852), overl. Terneuzen 01.04.1918, tr. Terneuzen 10.03.1852 Jozias Dieleman, geb. Terneuzen 13.04.1827, dagloner (1852), werkman (1889), overl. Terneuzen 02.05.1889, z.v. Jan Dieleman, werkman, en Jacoba Herrebout, werkvrouw.

4.                   Daniel de Doelder, geb. Terneuzen 17.12.1825, overl. Terneuzen 11.01.1831.

5.                   Jacobus de Doelder, geb. Terneuzen 12.05.1828, overl. Terneuzen 02.09.1828.

6.                   Jacob Lambertus de Doelder, geb. Terneuzen 04.11.1833, werkman (1857), vrachtrijder (1902), overl. Terneuzen 25.09.1915, tr. Terneuzen 11.03.1857 Janna van de Wege, geb. Hoek 17.06.1833, dienstmeid (1857), overl. Terneuzen 05.11.1902, d.v. Jan van de Wege, voorman, en Maria van Driel, werkvrouw.

7.                   Daniel de Doelder, geb. Terneuzen 20.01.1835, dagloner, overl. Terneuzen 02.11.1922, tr. Terneuzen 09.12.1854 Pieternella Hamelink, geb. Terneuzen 02.09.1834, dienstmeid (1854), overl. Terneuzen 27.04.1917, d.v. Cornelis Hamelink, werkman, en Adriana de Pooter, werkvrouw.

8.                   Helena de Doelder, geb. Terneuzen 28.09.1836|d|, dienstmeid (1860), overl. Terneuzen 03.10.1922, tr. 1e Terneuzen 06.12.1860 Leendert de Doelder, geb. Terneuzen 15.11.1835, werkman, overl. voor 1887, z.v. Levina de Doelder (1809-1881), d.v. Jan de Doelder en Elisabeth Dekkers; tr. 2e Terneuzen 18.08.1887 Willem Florusse, geb. Ritthem 08.09.1839, arbeider (1868), werkman (1886,1887), z.v. Willebaerd Florusse, werkman, en Maatje Koppejan, werkvrouw.
     WF tr. 1e Terneuzen 12.11.1868 Maria Jacoba Herrebout, geb. Breskens 15.09.1840, dienstmeid (1868), overl. Terneuzen 23.12.1886, d.v. Jacobnus Herrebout, werkman, en Maria Commerina Wilhelmina de Bruijne.

9.                   Jacobus de Doelder, geb. Terneuzen 24.03.1838, overl. Terneuzen 26.05.1840.

10.               Elisabeth de Doelder, geb. Terneuzen 15.06.1839, overl. Terneuzen 18.01.1842.

11.               Janna de Doelder, geb. Terneuzen 17.11.1841, overl. Terneuzen 04.11.1845.

 

Noten: |a| overledene Koppers; |b| wedr Koppers; |c| bruid Koppes, het bruidspaar tekent niet verklarende ‘niet te kunnen schrijven of naam tekenen’ (huw.akte Terneuzen 1819 no.9); |d| moeder Coppers.

 

[18] Pieter van Petegem, geb. Zaamslag 24 Frimaire an V (=14.12.1796), arbeider (1815,1833,1837), overl. Zaamslag 25.01.1837, z.v. Jan van Petegem en Cornelia Roze/Roose; tr. 2e Zaamslag 24.04.1831 Tanneke Herrebout, geb. Zaamslag ca. 1794, dienstmeid (1831), werkvrouw (1854), overl. Zaamslag 04.12.1854, d.v. Pieter Herrebout en Helena Duerink; tr. 1e 

[19] Elisabet van Kerkfort, geb. Axel ca. 1792/1793, arbeidster, overl. (kraambed) Zaamslag 01.10.1830|b|, d.v. Maarten van Kerkfort en Anna Jansen.

     TH tr. 2e Zaamslag 17.03.1838 Pieter Meertens, geb. Hoek 2 Messidor an VIII (=21.06.1800), dagloner (1821), arbeider (1838), overl. Zaamslag 10.01.1875, z.v. Thomas Meertens en Adriana Heule.

     PM tr. 1e Zaamslag 07.07.1821 Hebrina Scheele, geb. Zaamslag ca. 1797, dienstmeid (1821), arbeidster (1837), overl. Zaamslag 25.03.1837, d.v. Hendrik Scheele en Geertrui Jansen.

Uit het huwelijk van Petegem-van Kerkfort (moeder veelal Elisabeth van Kerkvoort):

1.                   Cornelia van Petegem, geb. Zaamslag 16.10.1815, dienstmeid (1833), arbeidster (1884), veldarbeidster (1898), overl. Zaamslag 09.04.1898, tr. Zaamslag 03.11.1833 Maarten Florusse, ook Florussen, geb. Zaamslag ca. 1811, boerenknecht (1833), werkman (1884), overl. Zaamslag 27.09.1884, z.v. Louris Florusse, arbeider, en Cornelia van Kerkvoort, arbeidster.

2.                   Anna van Petegem, geb. Zaamslag 14.10.1818, dienstmeid (1838), werkvrouw (1847,1856), overl. Terneuzen 28.05.1885, tr. 1e Zaamslag 22.09.1838 Pieter Nagtegaal, geb. Terneuzen 10.08.1815, boerenknecht (1838), werkman (1847), overl. Zaamslag 097.05.1847, z.v. Cornelis Nagtegaal en Tanneke Hoppe, arbeidster; tr. 2e Terneuzen 17.05.1856 Jan Bruggeman, geb. Hoek 24.09.1795, ged. Hoek 27.09.1795, dagloner (1825,1854), werkman (1856), overl. Terneuzen 16.01.1862, z.v. Cornelis Bruggeman en Johanna/Tanneke Verlinde.
     JB tr. 1e Terneuzen 16.07.1825 Elisabeth Heule, geb. Zaamslag ca. 1791/1792, dienstmeid (1825), dagloonster (1854), overl. Terneuzen 03.10.1854, d.v. Josias Heule, werkman, en Janna Koole, werkvrouw.

3.                   Berbera van Petegem, geb. Zaamslag 02.06.1821|a|; volgt [9].

4.                   Jan van Petegem, geb. Zaamslag 30.09.1830, overl. Zaamslag 27.11.1830.

Uit het huwelijk van Petegem-Herrebout:

5.                   Helena van Petergem, geb. Zaamslag 11.03.1834, overl. Zaamslag 16.10.1834.

 

Noten: |a| moeder Elisabeth van Kerkvoort; |b| overledene Elisabeth van Kerkvoort.

 

[20] Adriaan Hubregt de Vos, geb. Middelburg ca. 1793, dagloner (1817,1827), werkman (1833,1854), overl. Terneuzen 16.09.1854, z.v. Pieter de Vos en Maatje de Grendel; tr. Terneuzen 15.11.1817

[21] Leuntje Verlinde, geb. Terneuzen ca. 1795, dienstmeid (1817), werkvrouw (1850,1856), overl. Terneuzen 26.05.1875, d.v. Leunis Verlinde en Jacomina Roeland.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacomina de Vos, geb. Terneuzen 11.01.1819, dienstmeid (1840), werkvrouw (1858), overl. Terneuzen 01.07.1871, tr. 1e Terneuzen 19.07.1840 Adriaan Kiel, geb. Terneuzen 18.11.1811, dagloner (1840), werkman (1856), overl. Terneuzen 26.12.1856, z.v. Jan Kiel, werkman, en Sara van Drongelen; tr. 2e Terneuzen 01.07.1858 Jacob van der Does, geb. Terneuzen 11 Germinal an VI (=31.03.1798), schilder, z.v. Klaas van der Does en Jacomina van Wijk.
     JvdD tr. 1e Terneuzen 11.07.1818 Janneke Loof, geb. Terneuzen ca. 1795/1796, koopvrouw (1818), winkelierster (1838), overl. Terneuzen 18.11.1838, d.v. Mattheus Loof en Josina Beekman, dagloonster; tr. 2e Terneuzen 03.05.1845 Neeltje van der Pijl, ook van der Peijl, geb. Terneuzen 04.12.1813, dienstmeid (1845), overl. Terneuzen 14.09.1847, d.v. Cornelis van der Pijl en Cornelia Donse.

2.                   Maatje de Vos, geb. Terneuzen 27.01.1821, dienstmeid (1849), overl. Terneuzen 06.08.1852, tr. Terneuzen 09.05.1849 David van Wijck, geb. Terneuzen 11.10.1819, metselaarsknecht (1849), metselaar (1853), z.v. Hendrik van Wijck en Tanneke van den Ouden.
     DvW tr. 2e Terneuzen 03.03.1853 Adriana Gerrits, geb. Zaamslag 21.12.1822, dienstmeid (1853), d.v. Adriana Gerrits, dienstmeid (1822), werkvrouw (1853).

3.                   Leunis de Vos, geb. Terneuzen 20.11.1822; volgt [10].

4.                   Pieter de Vos, geb. Terneuzen 26.01.1826, dagloner (1851,1856), gemeentewerkbaas (1898), overl. Terneuzen 05.03.1898, tr. 1e Terneuzen 17.05.1851 Adriana van der Hoofd, ook van der Hooft, geb. Terneuzen 17.10.1830, dienstmeid (mei1851), werkvrouw (okt1851), overl. Terneuzen 05.10.1851, d.v. Simon van der Hoofd, werkman, en Debora Lodowika Goedhart; tr. 2e Terneuzen 03.05.1856 Catharina de Smidt, geb. Terneuzen 23.05.1833, dienstmeid (1856), overl. Terneuzen 13.01.1900, d.v. Geertruij de Smidt, dagloonster (1833), werkvrouw (1856).

5.                   Jacobus de Vos, geb. Terneuzen 22.10.1827, werkman, tr. Terneuzen 27.01.1859 Neeltje Herrebout, geb. Terneuzen 10.06.1836, dienstmeid, d.v. Francois Herrebout, werkman, en Catharina Magdalena van den Berge, werkvrouw.

6.                   Anna Jozina de Vos, geb.Terneuzen 18.09.1830, overl. Terneuzen 01.07.1916.

7.                   Adriana de Vos, geb. Terneuzen 08.10.1833, overl. Terneuzen 21.10.1833.

8.                   levenloze zoon, Adriaan, Terneuzen 05.09.1834.

9.                   Adriaan Hubregt de Vos, geb. Terneuzen 03.02.1836, werkman, overl. Terneuzen 26.02.1921, tr. Terneuzen 03.05.1866 Anthonetta Maria Guequierre, geb. Waterlandkerkje 27.12.1839, dienstmeid (1866), werkvrouw (1870), overl. Terneuzen 29.03.1870, d.v. Daniel Guequierre, smidsknecht, en Jozina Jacoba den Decker.

 

[22] Krijn Hamelink, geb. Zaamslag ca. 1793/1794, arbeider (mei1816,1818), dagloner (sep1816,1830), werkman (1831,1832), dagloner (1836,1837), karreman (1850,1852), vrachtrijder (1859), overl.Terneuzen 22.08.1859, z.v. Krijn Hamelink en Pieternella Faas (ca.1756-1843), arbeidster (1816); tr. 2e Pieternella van Es; tr. 1e Zaamslag 05.05.1816

[23] Catalijntje Dieleman, geb. Terneuzen ca. 1794/1795, dienstmaagd (1816), dagloonster (1836), overl. Terneuzen 01.12.1836|b|, d.v. Jacobus Dieleman, arbeider (1816), en Janna Vincke.

Uit dit huwelijk (vader soms Crin/Krin, moeder Catalina/Catelina/Cathalina/Catharina/Catlina/Catolina):

1.                   Crin Hamelink, ook Krijn, geb. Terneuzen 01.09.1816, dagloner (1837), werkman (1884), overl. Terneuzen 20.09.1884, tr. Terneuzen 14.05.1837 Elisabeth Gooijsen, geb. Zaamslag 18.04.1814, dienstmeid (1837), d.v. Abraham Gooijsen, werkman, en Francoise van Hermon.

2.                   Jacobus Hamelink, geb. Terneuzen 06.09.1818, marinier derde klasse bij de eerste divisie vanhet Korps Mariniers, overl. Den Helder 27.07.1847|c||d|.

3.                   Arie Hamelink, geb. Terneuzen 12.01.1820, overl. Terneuzen 17.04.1826.

4.                   Janna Hamelink, geb. Terneuzen 12.01.1821, overl. Terneuzen 26.10.1823.

5.                   Pieter Hamelink, geb. Terneuzen 21.02.1823, overl. Terneuzen 05.04.1826.

6.                   Janna Hamelink, geb. Terneuzen 05.09.1824, overl. Terneuzen 01.02.1830.

7.                   Krina Pieternella Hamelink, geb. Terneuzen 16.05.1826|a|; volgt [11].

8.                   Francoise Hamelink, geb. Terneuzen 30.10.1827, overl. Terneuzen 06.09.1828.

9.                   Andries Hamelink, geb. Terneuzen 20.01.1829, vrachtenaarsknecht, overl. Terneuzen 30.07.1893, tr. Terneuzen 10.04.1852 Jacoba Adriana Balnikker, geb. Terneuzen 17.07.1827, dienstmeid (1852), overl. Terneuzen 26.10.1880, d.v. Jacobus Balnikker, sluisknecht, en Hendrika Huijssen.

10.               Arij Hamelink, ook Arie, geb. Terneuzen 01.06.1830, overl. Terneuzen 22.02.1837.

11.               Janna Hamelink, geb. Terneuzen 23.07.1831, dienstmeid (1867), tr. Terneuzen 30.04.1867 Jacobus Leunis, geb. Zaamslag 19.11.1825, schippersknecht (1847), werkman (1866), commissionair (1867), overl. Terneuzen 15.02.1888, z.v. Cornelis Leunis en Sara van Doorn.
     JL tr. 1e Terneuzen 20.05.1847 Lena Bos, geb. Spijk 19.05.1823, dienstmeid (1847), overl. Terneuzen 14.04.1866, d.v. Dirk Bos, dagloner, en Neeltje Brandijk.

12.               Pieternella Hamelink, geb. Terneuzen 05.09.1832, dienstmeid (1854), overl. Terneuzen 06.12.1902, tr. Terneuzen 14.12.1854 Willem Dieleman, geb. Terneuzen 07.05.1830, dagloner, overl. Terneuzen 31.01.1898, z.v. Jan Dieleman, werkman, en Jacoba Herrebout, werkvrouw.

13.               Pieter Hamelink, geb. Terneuzen 03.04.1834, overl. Terneuzen 11.09.1835.

 

Noten: |a| moeder Catalina; |b| overledene Catlina; |c| Hameling (overl.akte Den Helder 1847 no.220); |d| ook overl.akte Terneuzen 1847 no.64.

 

[24] Jacob Deij, geb. Zaamslag ca. 1794/1795, jongknegt (aug1814), arbeider (sep1814,1815), boerenknecht (1822), arbeider (1823), landman (1824,1832), werkman (1854,1869), overl. Axel 24.02.1869, z.v. Levinus Deij, arbeider, en Leuntje Scheele, arbeidster; tr. 1e Zaamslag 28.08.1814 Anna de Putter, geb. Zaamslag ca. 1788/1792, arbeidster, overl. Zaamslag 28.08.1815, d.v. Jan de Putter, landman, en Lidewij Verpoorte; tr. 2e Axel 28.07.1822

[25] Abigael de Zeeuw, geb. Zaamslag ca. 1792, landbouwster (1822), werkvrouw (1854,1863), overl. Axel 27.01.1863, d.v. Samuel de Zeeuw en Geertrui de Regt.

Uit het huwelijk Deij-de Putter:

1.                   Leuntje Deij, geb. Zaamslag 09.09.1814, overl. Zaamslag 25.09.1814.

Uit het huwelijk Deij-de Zeeuw:

2.                   levenloze dochter, Leuntje, Axel 08.08.1823.

3.                   Levinus Deij, geb. Axel 04.07.1824, boerenknecht (1854), werkman (1857,1861), overl. Axel 03.01.1861, tr. Axel 12.07.1854 Elizabeth Tholens, geb. Hoek 21.02.1830, dienstmeid (1854), werkvrouw (1857), overl. Axel 15.10.1857, d.v. Jan Tholens, werkman, en Jacomijna Moes, werkvrouw.

4.                   Samuel Deij, geb. Axel 11.06.1825, boerenknecht, overl. Axel 09.10.1910, tr. Axel 25.03.1858 Lidewij Verpoorte, geb. Zaamslag 16.11.1822, dienstmeid (1856), werkvrouw (1857,1890), overl. Axel 28.04.1890, d.v. Arij Verpoorte en Elizabeth de Putter.
     LV tr. 1e Zaamslag 06.06.1856 Levinus Verberkmoes, geb. Axel 12.04.1828, boerenknecht (1856), werkman (1857), overl. Axel 08.04.1857, z.v. Jan Verberkmoes en Elisabeth Deij.

5.                   levenloze zoon, Jacobus, Axel 14.07.1826.

6.                   Leuntje Deij, geb. Axel 08.01.1828, arbeidster (1858), werkvrouw (1899), overl. Axel 13.11.1899, tr. Axel 09.12.1858 Cornelis Verbrugge, geb. Hoek 05.10.1827, boerenknecht (1858), werkman (1899), overl. Axel 30.09.1899, z.v. Jan Verbrugge en Helena van Stede.

7.                   Arij Deij, geb. Axel 15.04.1829; volgt [12].

8.                   Geertrui Deij, geb. Axel 12.06.1830, arbeidster (1858), werkvrouw (1861), overl. Axel 22.01.1861, tr. Axel 21.10.1858 Hendrik Scheel, geb. Axel ca. 1811, werkman, overl. Axel 19.01.1861, z.v. Mattheus Scheel en Elizabeth den Hollander.

9.                   Cornelia Deij, geb. Axel 04.02.1832, overl. Axel 06.03.1832.

 

[26] Jan van Hermon, geb. Terneuzen 13 Germinal an XII (=03.04.1804), boerenknecht (1828), arbeider (1829,jan1849), werkman (okt1849), overl. Axel 21.10.1849, z.v. Jan van Hermon en Catharina Deij, arbeidster (1828); tr. Zaamslag 23.11.1828

[27] Hendrika Willemsen, geb. Axel 17.08.1807|b|, dienstmeid (1828), werkvrouw (1859), overl. Axel 20.05.1859, d.v. Jozias Willemsen en Dina de Vos.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina van Hermon, geb. Zaamslag 07.01.1829, dienstmeid (1853), werkvrouw (1855), tr. Axel 08.09.1853 Maarten Koel, geb. Axel 27.07.1828|a|, boerenknecht (1853), werkman (1855), overl. Axel 20.09.1855, z.v. Johannes Wilhelmus Koel, oppasser (1839), arbeider (1853), en Maria van Bendegem, werkster (1839), arbeidster (1853).

2.                   Dina van Hermon, geb. Axel 04.11.1830, overl. Axel 28.11.1832.

3.                   Jan van Hermon, geb. Axel 25.08.1832, arbeider (1856), werkman (1863), veldarbeider (1902), overl. Axel 01.01.1902, tr. 1e Zaamslag 04.07.1856 Krina Helmendach, geb. Zaamslag 27.12.1832, werkvrouw, overl. Axel 22.03.1863, d.v. Wilhelm Helmendach, werkman, en Maria Leijs; tr. 2e Axel 05.11.1863 Janna Andriessen, geb. Zaamslag 01.09.1835, dienstmeid (1863), werkvrouw (1885), overl. Axel 07.06.1885, d.v. Jan Andriessen en Pieternella Riekwel.

4.                   Dina van Hermon, geb. Axel 19.07.1834, dienstmeid (1859), overl. Zaamslag 01.03.1890, tr. Zaamslag 26.08.1859 Arij Verpoorte, geb. Zaamslag 26.12.1835, werkman (1859,1890), veldarbeider (1902), overl. Zaamslag 31.03.1902, z.v. Arij Verpoorte en Elisabeth Riekwel, werkvrouw.

5.                   Janneke van Hermon, geb. Axel 07.08.1836; volgt [13].

6.                   Cornelia van Hermon, geb. Axel 21.07.1838.

7.                   Jozias van Hermon, geb. Axel 02.11.1840, boerenknecht, overl. Zaamslag 13.02.1922, tr. Zaamslag 28.10.1875 Adriana Verpoorte, geb. Zaamslag 27.07.1843, overl. Zaamslag 16.05.1921, d.v. Adriaan Verpoorte, winkelier, en Janna van Hoeve, winkelierster.

8.                   Andries van Hermon, geb. Axel 13.10.1842, overl. Axel 05.04.1845.

9.                   Tanneke van Hermon, geb. Axel 27.08.1845, dienstmeid (1871), overl. Zaamslag 02.11.1908, tr. Axel 23.03.1871 Reinier Stouthamer, geb. Axel 23.09.1845, boerenknecht (1871), veldarbeider (1908,1912), overl. Zaamslag 22.09.1912, z.v. Jan Stouthamer en Adriana Durink, werkvrouw.

10.               Krijn van Hermon, geb. Axel 05.01.1849, boerenknecht (1871), veldarbeider (1920), overl. Axel 28.07.1929, tr. Axel 02.02.1871 Janna Scheele, geb. Axel 20.04.1846, dienstmeid (1871), overl. Axel 15.08.1920, d.v. Marinus Scheele en Christina Jansen van Rosendaal.

 

Noten: |a| natuurlijke zoon van Maria (geb.akte Axel 1828 no.46, geen kanttekening over wettiging), erkend en gewettigd bij haar huwelijk met Johannes Wilhelmus te ’s-Gravenhage 06.02.1839 (huw.akte ’s-Gravenhage 1839 no.40); |b| Henriette, vader Josse, ouvrier (geb.akte Axel 1807).

 

[28] Jan Herrebout, geb. Axel ca. 1797, boerenknecht (1825), dagloner (1827,1829), werkman (1831,1846), arbeider (1847), werkman (1849), overl. Terneuzen 14.06.1849, z.v. Marinus Herrebout en Cornelia Dieleman, dagloonster (1825); tr. Terneuzen 28.05.1825

[29] Janneke van Oosten, geb. Axel ca. 1806, dienstmeid (1825), werkvrouw (1846), overl. Terneuzen 28.08.1846, d.v. Leendert van Oosten, dagloner, en Jacomina Cattelina de Blaeij.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Herrebout, geb. Terneuzen 13.02.1827, overl. Terneuzen 20.05.1904, tr. Terneuzen 01.05.1858 Pieter Jansen, geb. Hoek 24.07.1824, dagloner (1858), arbeider (1882), overl. Terneuzen 17.10.1882, z.v. Izaak Jansen en Levina Leijs.

2.                   Leendert Herrebout, geb. Terneuzen 05.03.1828, boerenknecht (1852), werkman (1885), overl. Zaamslag 16.04.1885, tr. Zaamslag 30.07.1852 Janna de Vos, geb. Zaamslag 20.05.1831, dienstmeid (1852), arbeidster (1885), overl. Zaamslag 29.05.1900, d.v. Pieter de Vos, werkman, en Hezina Gotlief, werkvrouw.

3.                   Jacomina Catharina Herrebout, geb. Terneuzen 09.10.1829, overl. Terneuzen 14.12.1829.

4.                   Jacomina Cattalina Herrebout, ook Jacomina Catlina, geb. Terneuzen 15.05.1831, overl. Terneuzen 26.08.1831.

5.                   Neeltje Maria Herrebout, geb. Terneuzen 10.03.1833.
= w.s. Neeltje Herrebout, geb. Terneuzen ca. 1832, dienstmeid, overl. Terneuzen 21.07.1849.

6.                   Marinus Herrebout, geb. Terneuzen 13.12.1835, overl. Terneuzen 18.02.1836.

7.                   Jacomina Catlina Herrebout, geb. Terneuzen 22.07.1838, arbeidster, overl. Hoedekenskerke 28.l11.1871, tr. Hoedekenskerke 12.06.1863 Cornelis Looij, geb. Hoedekenskerke 06.10.1839, arbeider, overl. Hoedekenskerke 17.09.1916, z.v. Jasper Looij, arbeider, en Antonetta Rouaan, arbeidster.
     CL tr. 2e Hoedekenskerke 30.01.1873 Pieternella Nieuwdorp, geb. Kapelle 06.04.1833, boerenmeid (1862), arbeidster (1865,1873), overl. Hoedekenskerke 03.11.1914, d.v. Willem Nieuwdorp en Willemijna Korstanje.
     PN tr. 1e Hoedekenskerke 13.02.1862 Pieter den Decker, geb. Biervliet 16.03.1824, arbeider, overl. Hoedekenskerke 20.04.1865, z.v. Gideon den Decker, arbeider, en Adriana de Bat, arbeidster.
     PdD tr. 1e Hoedekenskerke 01.10.1852 Kornelia Dekker, geb. Baarland 03.04.1825, boerenmeid, overl. Hoedekenskerke 25.08.1861, d.v. Hendrik Dekker, arbeider, en Sara van de Guchte, arbeidster.

8.                   Marinus Herrebout, geb. Terneuzen 20.12.1839, overl. Terneuzen 28.02.1840.

9.                   Marinus Herrebout, geb. Terneuzen 01.11.1842; volgt [14].

10.               Janis Herrebout, ook Janus, geb. Terneuzen 05.06.1846, overl. Axel 03.05.1847.

 

[30] Karel de Koeijer, geb. Axel 06.02.1813, boerenknecht (1841), arbeider (1842,1844), landman/landbouwer (1845,1863), werkman (1872,1878), overl. Axel 02.04.1888, z.v. Jozias de Koeijer, cultivateur/landbouwer, en Neeltje de Bruijne; tr. Axel 24.03.1841

[31] Maria van Hoorn, geb. Axel 20.07.1814, dienstmeid (1841), overl. Axel 22.08.1861, d.v. Jan van Hoorn, arbeider, en Janneke Saman.

Voorkind (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Jozias van Hoorn, later de Koeijer, geb. Axel 23.02.1841|a|, boerenknecht (1862), overl. Axel 13.05.1922, tr. Axel 05.06.1862 Maatje Wiemersch, ook Wiemes, geb. Axel 09.02.1837, overl. Axel 26.05.1927, d.v. Charel Wiemersch, werkman, en Maria ’t Gilde, werkvrouw.

Uit dit huwelijk:

2.                   Janneke de Koeijer, geb. Axel 08.02.1842; volgt [15].

3.                   Neeltje de Koeijer, geb. Axel 14.12.1842, overl. Axel 12.12.1923, tr. Axel 29.01.1863 Sander Johannes Wijna, geb. Kampen 27.07.1839, boerenknecht (1863), werkman (1889), overl. Axel 27.01.1889, z.v. Gerhardus Wijs, wijnkopersknecht, en Elisabeth van der Wiele, werkvrouw.

4.                   Catharina de Koeijer, geb. Axel 01.01.1844, overl. Axel 05.10.1844.

5.                   Elisabeth de Koeijer, geb. Axel 19.02.1845, overl. Axel 26.02.1918, tr. Axel 05.06.1862 Jan Hamelink, geb. Axel 12.03.1841, boerenknecht, overl. Axel 27.06.1926, z.v. Krijn Hamelink en Anthonina de Krijger, landbouwster.

6.                   Catharina de Koeijer, geb. Axel 22.02.1846, overl. Axel 27.11.1929, tr. Axel 19.11.1863 Jacobus van Drongelen, geb. Axel 11.08.1838, boerenknecht, overl. Axel 23.10.1913, z.v. Jacobus van Drongelen, werkman, en Sara van Liere, werkvrouw.

7.                   Jan de Koeijer, geb. Axel 30.03.1847, overl. Axel 08.09.1847.

8.                   Jan de Koeijer, geb. Axel 01.02.1849, klompenmaker, overl. Axel 11.05.1876.

9.                   Maria de Koeijer, geb. Axel 22.02.1850, werkvrouw, overl. Axel 02.01.1872, tr. Axel 13.10.1870 Cornelis van Espen, geb. Axel 02.09.1847, boerenknecht (1870), werkman (1872), veldarbeider (1922), overl. Axel 01.04.1935, z.v. Johannes van Espen, werkman, en Janna de Kramer.
     CvE tr. 2e Axel 03.07.1873 Geertrui IJzebaart, geb. Axel 10.06.1854, werkvrouw, overl. Axel 04.07.1922, d.v. Gerard IJzebaart en Janneke Verstraten, werkvrouw.

10.                Geertrui de Koeijer,  geb. Axel 01.05.1851, arbeidster, overl. Axel 25.02.1934, tr. Axel 21.10.1869 Leendert Rooze, geb. Axel 17.11.1845, boerenknecht (1869), werkman (1894), veldarbeider (1914), overl. Axel 07.08.1914, z.v. Hendrik Rooze en Cornelia Openneer, werkvrouw (1869).

11.                Karel de Koeijer, geb. Axel 05.10.1852, overl. Axel 18.02.1853.

12.                Karel de Koeijer, geb. Axel 07.03.1854, boerenknecht (1877), veldarbeider (1905), overl. Axel 11.06.1905, tr. Axel 27.09.1877 Maatje Hamelink, geb. Axel 25.03.1855, dienstmeid (1877), overl. Axel 27.04.1937, d.v. Pieter Hamelink, werkman, en Christina Laurens, werkvrouw.

13.                Jacomina de Koeijer, geb. Axel 16.04.1855, overl. Axel 04.05.1855.

 

Noten: |a| aangifte door Karel de Koeijer (geb.akte Axel 1841 no.13).

 


Bijlage A

 

[32] Jan de Doelder, geb. Terneuzen ca. 1769/1770/1771, arbeider (1801,1807), metselaar (1810), journalier (1813), dagloner (1815,1820), werkman (1831), overl. Terneuzen 18.04.1831, z.v. Jan de Doelder en Levina Overdulve; otr. Terneuzen 09.07.1796, tr. Terneuzen 24.07.1796

[33] Elisabeth Dekkers, geb. Terneuzen ca. 1779, dagloonster (1819), werkvrouw (1831,1852), overl. Terneuzen 13.07.1852|b|, d.v. Jan Dekker en Janna Katte.

Uit dit huwelijk (moeder ook Decker/Dekker):

1.                   Jan de Doelder, geb. Terneuzen 27 Nivôse an V (=16.01.1797), arbeider, overl. Zaamslag 21.07.1844|a|, tr. Janneke de Bruijn, koopvrouw in ellegoederen (1844).

2.                   Janna de Doelder, geb. Terneuzen 24 Nivôse an VI (=13.01.1798).

3.                   Jacobus de Doelder, geb. Terneuzen 26 Ventôse an VII (=16.03.1799); volgt [16].

4.                   Vina de Doelder, geb. Terneuzen 22 Thermidor an VIII (=10.08.1800), overl. Terneuzen 13 Pluviôse an IX (=02.02.1801).

5.                   Vina de Doelder, geb. Terneuzen 16 Fructidor an IX (=03.09.1801), overl. Terneuzen 5 Jour Complimentaire an XI (=22.09.1803).

6.                   Elisabeth de Doelder, geb. Terneuzen 28 Brumaire an XI (=19.11.1802), dienstmeid, overl. Terneuzen 07.03.1840.

7.                   Daniel de Doelder, geb. Terneuzen 25 Thermidor an XII (=13.08.1804), dagloner (1830), koopman (1879), overl. Terneuzen 07.09.1879, tr. Terneuzen 19.05.1830 Adriana Gerrits, geb. Zaamslag ca. 1799, dagloonster, overl. Terneuzen 17.02.1864, d.v. Alexander Gerrits en Tanneke de Feijter.

8.                   Adriaan de Doelder, geb. Terneuzen 15.03.1806, dagloner (1836), werkman (1851), tr. 1e Terneuzen 24.09.1836 Anna Susanna Reichardt, ook Reijchart, geb. Middelburg ca. 1809, dienstmeid (1836), werkvrouw (1851), overl. Terneuzen 01.03.1851, d.v. Francois Andreas Reichardt, timmerman (1836), werkman (1851), en Anna Adriana Theodora Bartelse; tr. 2e Terneuzen 08.11.1851 Adriana van Cadzand, geb. Axel 02.04.1813, dienstmeid (1851), overl. Terneuzen 27.06.1897, d.v. Gideon van Cadzand en Pleuntje Herrebout.
     AvC tr. 1e Vlissingen 03.06.1840 Rudolphe Tormo, geb. Vlissingen 28.10.1812, smidsknecht (1840), smid (1849), overl. Axel 20.11.1849, z.v. Roelof Tormo, maçon, en Jeannette van As.

9.                   Levinus de Doelder, geb. Terneuzen 14.09.1807, overl. Terneuzen 01.05.1818.

10.               Levina de Doelder, geb. Terneuzen 18.04.1809, dienstmeid (1835), dagloonster (1845), werkvrouw (1860), overl. Terneuzen 29.03.1881, tr. Terneuzen 26.07.1845 Pieter Augustinus Scheirders, geb. Hontenisse ca. 1812, dagloner, overl. Graauw voor 1881, z.v. Pieter Scheirders en Cicilia Luijck.
Kind van Levina: Leendert de Doelder (1835-voor1887), tr. Terneuzen 06.12.1860 Helena de Doelder (1836-1922), d.v. Jacobus de Doelder en Johanna Koppens.

11.               Maatje de Doelder, geb. Terneuzen 17.09.1810, overl. Terneuzen 13.02.1812.

12.               Maatje de Doelder, geb. Terneuzen 08.03.1813.

13.               Johannis de Doelder, geb. Terneuzen 22.07.1815, overl. Terneuzen 23.05.1818.

14.               Sara de Doelder, geb. Terneuzen 03.02.1818, overl. Terneuzen 18.10.1820.

 

Noten: |a| overledene Doelder; |b| overledene Dekker, in de kantlijn Dekkers (overl.akte Terneuzen 1852 no.28).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren (en enkele andere markante figuren)