Hoite Cornelis Duyster (1907-1987)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien februari 2021)

 


 

[1] Hoite Cornelis Duyster, geb. Stellendam 09.09.1907, ingenieur civiele techniek Delft 1929, promotie Gent 1946|a|, hoogleraar Eindhoven (1967-1975), overl. ’s-Gravenhage 26.03.1987, crem. ’s-Gravenhage (Ockenburgh) 31.03.1987, verloofd Harlingen xx.06.1925|b|, tr. Harlingen 12.08.1930 Geertruida Catharina Hoekstra, Truus, geb. Harlingen 25.11.1905, overl. ’s-Gravenhage 08.07.1985, crem. ’s-Gravenhage (Ockenburgh) 12.07.1985, d.v. Tarquinius Johannes Hoekstra (1875-1915) en Catharina Anna Simonsz (1882-1948).

– Met s.s. ‘Johan de Witt’ naar Indië (vertrek Amsterdam 26.08.1930)|c|; wonen in Soerabaja (1932,1936).

 

Noten: |a| proefschrift: Ontwerp en berekening van betonboogbruggen met samenwerkende rijvloer; promotor: G. Magnel (1889-1955); |b| Het Vaderland 27.06.1925; |c| Soerabaijasch handelsblad 25.09.1930.

 

[2] Johannes Duyster, geb. Leiden 28.03.1878, student geneeskunde Leiden 02.11.1896, gemeentegeneesheer te Stellendam  (1906)|a|, huisarts te Harlingen (1915-1939)|b|, overl. Brussel 30.07.1969, crem. 01.08.1969, tr. Leiden 28.08.1906

[3] Elisabeth Atje Born, geb. Westerblokker (Blokker) 11.06.1884, overl. Brussel 14.12.1964, crem. 18.12.1964.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hoite Cornelis Duyster, geb. Stellendam 09.09.1907; volgt [1].

2.                   Johannes Christiaan Dinus Duyster, geb. Zegwaart 12.03.1911, ingenieur technische natuurkunde Delft 1935, tr. Delft 15.01.1938 Lucie Flora Diehl, geb. Rotterdam 29.05.1913, d.v. Gerardus Diehl (1882-1938), hoogleraar Delft, en Flora Ludovica van Averbeke.

 

Noten: |a| Rotterdamsch nieuwsblad 17.01.1906; |b| Nieuwsblad van Friesland 03.03.1939.

 

[4] Cornelis Balthasar Duijster, geb. Leiden 27.09.1851, muziekonderwijzer (1875,1886), overl. Leiden 17.01.1927, tr. Monnickendam 18.11.1875

[5] Christina Marguérite van Leeuwen, geb. Monnickendam 13.11.1850, overl. Leiden 24.05.1928.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Balthasar Duijster, geb. Leiden 08.11.1876, student wis- en natuurkunde Leiden 29.10.1894, apotheker (1905), overl. Oegstgeest 04.02.1952, begr. 06.02.1952, tr. Leiden 20.04.1905 Dina Willemina Born (1881-1954), d.v. Hoite Born en Dina Wilhelmina Woerdeman.
Uit dit huwelijk: Cornelis Balthasar Duijster, geb. Leiden 09.03.1906, student geneeskunde Leiden 20.09.1923, tr. Harlingen 08.08.1932 C.A. Hoekstra, Toop; Dinus Willem Duijster, geb. Leiden 30.03.1908, dr., internist, overl. Schiedam 09.03.1962, tr. Schiedam 1940 C.L.M. Jamin, Cok, chem.docta, semi-arts.

2.                   Johannes Duyster, geb. Leiden 28.03.1878; volgt [2].

3.                   Gerard Anne Elisa Duijster, geb. Leiden 02.01.1880, student wis- en natuurkunde Leiden 14.10.1902, drogist (1904), overl. Leiden 01.10.1953, tr. 1e Noordwijk 18.10.1904 Hendrika Jeannette Dersjant, geb. Rotterdam 04.05.1883, overl. Leiden 13.06.1931, d.v. Eduard August Dersjant en Johanna Elisabeth Lantzendörffer; tr. 2e voor 1953 Adriana Zoutendijk.

4.                   Geertruida Bernardina Duijster, geb. Leiden 06.03.1881.

5.                   Christiaan Marinus Duijster, geb. Leiden 21.11.1884, overl. Leiden 31.07.1888.

6.                   Marinus Duijster, geb. Leiden 24.10.1886, student wis- en natuurkunde Leiden 28.09.1906, promotie Leiden 1923|a|, dirigerend militair apotheker 1e klasse KNIL, overl. ’s-Gravenhage 15.12.1965, tr. ’s-Gravenhage 04.03.1913 Auguste Hartmann, geb. Soerabaja ca. 1888, d.v. Johann Heinrich Hartmann, militair apotheker, en Auguste Schulder.

 

Noten: |a| proefschrift: Phytochemisch en pharmacologisch onderzoek van de zaden van Chydenanthus Excelsus Miers.

 

[6] Hoite Born, geb. Leeuwarden 10.06.1844, huisbediende (1880), kastelein (1881,1884), sociëteithouder (1886,1887), kastelein (1889), restaurateur (1889), overl. tussen 1889 en 1897, tr. Purmerend 04.11.1880

[7] Dina Willemina Woerdeman, geb. Purmerend 23.04.1857|a|, koffiehuishoudster (1897), overl. Leiden 30.07.1933; tr. 2e Leiden 18.08.1897 Pieter Prins, geb. Purmerend 15.09.1860 (no.93), kok en banketbakker, overl. Leiden 23.12.1919, z.v. Pieter Prins en Lijsbeth Veen.

Uit het huwelijk Born-Woerdeman:

1.                   Dina Willemina Born, geb. Westerblokker (Blokker) 20.10.1881, overl. Oegstgeest 25.07.1954, begr. 27.07.1954, tr. Leiden 20.04.1905 Cornelis Balthasar Duijster, geb. Leiden (1876-1952), z.v. Cornelis Balthasar Duijster en Christina Marguerite van Leeuwen.

2.                   Willem Born, geb. Westerblokker (Blokker) 21.12.1882, overl. Middelburg 08.12.1886|b|.

3.                   Elisabeth Atje Born, geb. Westerblokker (Blokker) 11.06.1884; volgt [3].

4.                   Willem Born, geb. Middelburg 07.11.1887, overl. Middelburg 19.01.1889.

5.                   Willemina Born, geb. Middelburg 14.04.1889.
= w.s. Willy Born, overl.
Brussel 02.10.1955, crem. Ukkel (Bpl. Sint-Gillis) 06.10.1955.

Uit het huwelijk Prins-Woerdeman:

6.                   Lijsbeth Prins, geb. Leiden 19.11.1898, overl. na 1964, tr. Leiden 07.10.1920 Johan Petrus Jacob van Ewijk, geb. Leiden 14.07.1895, werktuigkundig ingenieur, z.v. Johan Pieter Jacob van Ewijk, behanger, en Wilhelmina Antonia Spoor.

 

Noten: |a| in bevolkingsregister Leiden ook 23.04.1858 en 30.04.1857; |b| ‘oud drie en een half jaar’ (overl.akte Middelburg 1886 no.371).

 

[8] Cornelis Balthasar Duijster, geb. Leiden 11.07.1819, apotheker, overl. Leiden 22.03.1894; tr. 2e Leiden 06.04.1859 Elisabeth Gerardina Zaalberg, geb. Leiden 28.08.1826, d.v. Christiaan Johan Zaalberg en Anna Cornelia Oudshoorn; tr. 1e Leiden 15.02.1844

[9] Anna Gerardina Rijk, geb. Leiden 11.11.1818, overl. Leiden 18.03.1858.

Uit het huwelijk Duijster-Rijk:

1.                   Elisabeth Adriana Duijster, geb. Leiden 23.08.1846, overl. De Bilt 10.11.1929, tr. Leiden 31.05.1877 Petrus du Saar, geb. Harlingen 26.10.1839, boekhouder (1877), overl. Rotterdam 25.08.1908, z.v. Johannes du Saar en Maria Christina Zaalberg.

2.                   Gerardus Duijster, geb. Leiden 29.09.1848.

3.                   Cornelis Balthasar Duijster, geb. Leiden 27.09.1851; volgt [4].

4.                   levenloze zoon, Leiden 14.10.1853.

5.                   Pieter Engelbrecht Duijster, geb. Leiden 04.12.1854.

6.                   Martinus Henricus Duijster, geb. Leiden 12.04.1856, overl. Leiden 14.06.1856|a|.

Uit het huwelijk Duijster-Zaalberg:

7.                   Hesther Adriana Cornelia Duijster, geb. Leiden 22.12.1859, overl. Amerongen 14.09.1944, tr. Leiden 26.08.1886 Johannes van Leeuwen (1857-), z.v. Johannes van Leeuwen en Geertruida Barbera Onnekink.

8.                   Anna Cornelia Maria Jacoba Duijster, geb. Leiden 01.03.1861, overl. Leiden 11.02.1865.

9.                   Christiaan Jonathan Duijster, geb. Leiden 03.01.1863, student wis- en natuurkunde Leiden 21.09.1882, overl. voor 1946, verloofd Batavia 05.01.1891|b|, tr. Kraksaan 15.04.1891|c| Johanna Louisa Sneltjes, geb. Ouderkerk a/d Amstel 17.09.1866, overl. ’s-Gravenhage 11.10.1946, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 15.10.1946.

10.                Anna Cornelia Maria Jacoba Duijster, geb. Leiden 13.12.1865, overl. Stad Delden 31.12.1947, tr. Amersfoort 20.12.1906 Gerrit Frederik Nijland, geb. Stad Delden 08.05.1854, overl. Amersfoort 25.05.1922, z.v. Gerrit Jan Nijland, timmerman, en Frederica Aleida van Heek.

11.                Wilhelmus Catharinus Duijster, geb. Leiden 11.05.1868, overl. Leiden 25.06.1870.

12.                Anna Gerardina Duijster, geb. Leiden 17.09.1869, overl. Amersfoort. 22.01.1933.

 

Noten: |a| er staat ‘op den veertienden April’ maar het kind is negen weken oud en de akte is van 17.06.1856 (overl.akte Leiden 1856 no.488); |b| Bataviaasch handelsblad 06.01.1891; |c| Java-bode 15.04.1891.

 

[10] Johannes van Leeuwen, geb. Leiden 11.07.1824, opziener over StadsWerken (1847), opzichter bij Waterland (1849,1875), overl. Monnickendam 23.09.1898, tr. Leiden 21.07.1847

[11] Geertruida Barbera Onnekink, geb. Leiden 27.06.1824, overl. Monnickendam 23.01.1899.

Uit dit huwelijk:

1.                   Abram van Leeuwen, geb. Monnickendam 16.02.1849 (no.16), overl. Monnickendam 16.07.1849.

2.                   Cristine Marguérite van Leeuwen, geb. Monnickendam 14.11.1850|a|; volgt [5].

3.                   Geertruida Barbera van Leeuwen, geb. Monnickendam 18.10.1854 (no.80), overl. Monnickendam 30.11.1887.

4.                   Marragritha van Leeuwen, geb. Monnickendam 10.11.1855 (no.81), overl. Leiden 23.09.1915.

5.                   Johannes van Leeuwen, geb. Monnickendam 05.03.1857 (no.10), civiel ingenieur rijksopzichter bij de spoorwegdiensten (1886), tr. Leiden 26.08.1886 Hesther Adriana Cornelia Duijster (1859-1944), d.v. Cornelis Balthasar Duijster en Elisabeth Gerardina Zaalberg.

6.                   François Christiaan van Leeuwen, geb. Monnickendam 04.04.1859 (no.37), overl. Monnickendam 12.08.1859.

 

Noten: |a| Chrétienne doorgehaald en vervangen door Cristine (geb.akte Monninckendam 18509 no.90).

 

[12] Sijbrandus Born, ged. Leeuwarden 16.05.1810, aang. lidmaat Leeuwarden 03.03.1833, letterzetter (1830), boekdrukker (1839,1844), overl. Zutphen 24.04.1865, tr. 1e Leeuwarden 21.11.1830 Jeltje Rinzes Wijgersma, geb. Franeker ca. 1804/1805, overl. Leeuwarden 29.07.1838, d.v. Rinze Thomas Wijgersma en Zwaantje Andries Ruitenbach; tr. 2e Leeuwarden 22.05.1839

[13] Atje Ruitenbach, geb. Franeker ca. 1806, overl. Leeuwarden 25.06.1844.

Uit het huwelijk Born-Wijgersma:

1.                   Zwaantje Born, geb. Leeuwarden 22.08.1831, overl. Giekerk (Tietjerksteradeel) 27.01.1915, tr. Tietjerksteradeel 11.05.1863 Hans Arjens Kingma, geb. Metslawier (Oostdongeradeel) 11.06.1833, overl. Giekerk (Tietjerksteradeel) 04.08.1903, z.v. Arjen Hanzes Kingma en Aukje Jacobs Revius.

2.                   Anke Born, geb. Leeuwarden 11.07.1833, overl. Leeuwarden 01.10.1912, tr. Leeuwarden 14.11.1857 Adrianus Bruis, geb. Leeuwarden 14.07.1831, zilversmidsknecht (1902), overl. Leeuwarden 31.03.1902, z.v. Adrianus Bruis en Marijke Norberhuis.

3.                   Rinske Born, geb. Leeuwarden 10.01.1835, overl. Leeuwarden 12.03.1840.

4.                   Huite Born, geb. Leeuwarden 17.11.1836, overl. Leeuwarden 19.06.1841.

Uit het huwelijk Born-Ruitenbach:

5.                   Jan Born, geb. Leeuwarden 18.01.1840.

6.                   Maartje Elisabeth Wobina Born, geb. Leeuwarden 23.06.1842, overl. Leeuwarden 05.04.1846.

7.                   Hoite Born, geb. Leeuwarden 10.06.1844; volgt [6].

 

[14] Klaas Woerdeman, geb. Purmerend 04.11.1814, timmerman (1840,1880), overl. Purmerend 20.11.1888, tr. Amsterdam 06.05.1840

[15] Dina Wilhelmina van Boven, geb. Bergen op Zoom 01.01.1820, overl. Purmerend 21.04.1891.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Woerdeman, geb. Purmerend 25.05.1844 (no.56), overl. Purmerend 01.12.1911, tr. Purmerend 22.05.1870 Klaas Schilder, geb. Edam ca. 1842, winkelier (1870), overl. Purmerend 17.09.1914, z.v. Jacob Schilder en Antje Bakker.

2.                   Johanna Catharina Woerdeman, geb. Purmerend 29.01.1847 (no.8), overl. Purmerend 06.02.1852.

3.                   Anna Catharina Woerdeman, geb. Purmerend 06.04.1853, tr. Purmerend 06.10.1878 Cornelis de Groot, geb. Purmerend 01.06.1851, conducteur (1878), z.v. Andries de Groot, arbeider, en Trijntje van Berge.

4.                   Dina Willemina Woerdeman, geb. Purmerend 23.04.1857; volgt [7].

 

[16] Gerard Duijster, geb. Alleur|c| 14.05.1777, grossier (1818), tapper (1819,1825), bediende (1828), overl. Leiden 24.11.1828, z.v. Antonij Deuster (-1784) en Maria Joanna Micer (-1791); tr. 2e Leiden 23.06.1825|b| Cornelia Petronella van der Vies, ged. Amsterdam (Westerkerk) 07.02.1779, overl. Leiden 09.07.1849, jongere zuster van Catharina Wilhelmina; tr. 1e voor 1818

[17] Catharina Wilhelmina van der Vies, ged. Amsterdam (Eilandskerk) 09.05.1784, overl. Leiden 03.11.1824|a|, d.v. Balthasar van der Vies (-1806) en Wilhelmina ter Horst (ca.1754-1837).

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Petronella Wilhelmina Duijster, geb. Leiden 20.06.1818, overl. Leiden 14.07.1818.

2.                   Cornelis Balthasar Duijster, geb. Leiden 11.07.1819; volgt [8].

3.                   Wilhelmina Catharina Duijster, geb. Leiden 03.10.1820.

4.                   Antoine Duijster, geb. Leiden 16.12.1821.

5.                   Johannes Duijster, geb. Leiden ca. 1823, overl. Leiden 18.06.1825.

 

Noten: |a| moeder Verhorst; |b| bruidegom Deuster (huw.akte Leiden 1825 no.132); |c| nu deelgemeente van Ans, provincie Luik, België.

 

[18] Pieter Engelbrecht Rijk, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 13.01.1791, metselaar (1813), fabrikeur (1815,1817), metselaar (1818,1832), overl. Leiden 10.04.1833, z.v. Pieter Rijk (-1793) en Maria Lasschuijt (-1813); tr. Leiden 10.02.1813

[19] Elisabeth Adriana Zaalberg, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 19.04.1795, overl. Nieuw-Beijerland 07.09.1849, d.v. Johannes Cornelis Zaalberg (1765-1849), fabrikant|b|, en Maria Brouwer.

– Het echtpaar PER en EAZ vormt tevens de kwartieren [30]/[31] in de Kwartierstaat Elizabeth Adriana Verburgh-Wijting (1919-2001).

Uit dit huwelijk:

1.                   Roberta Maria Rijk, geb. Leiden 18.08.1813, overl. Leiden 15.01.1836.

2.                   Maria Elisabeth Adriana Rijk, geb. Leiden 09.07.1815, overl. Leiden 11.12.1873, tr. Leiden 25.07.1844 Johannes Daniël van Leeuwen (1816-), z.v. Abram van Leeuwen en Marragritha van den Berg.

3.                   Petronella Jeannette Rijk, geb. Leiden 08.03.1817, overl. Leiden 07.04.1889, tr. Leiden 28.08.1845 Johannes Cornelis Klikee, geb. Leiden 30.12.1820, muziekmeester (1845), kantoorbediende (1846,1853), boekhouder (1856), rijksambtenaar (1872), overl. Leiden 14.01.1878, z.v Johannes Klikee en Lena Siliakus.
– Het echtpaar JCK en PJR vormt tevens de kwartieren [14]/[15] in de Kwartierstaat Elizabeth Adriana Verburgh-Wijting (1919-2001).

4.                   Anna Gerardina Rijk, geb. Leiden 11.11.1818; volgt [9].

5.                   Pieter Johannes Rijk, geb. Leiden 30.06.1820, overl. Leiden 26.02.1825.

6.                   Johannes Cornelis Rijk, geb. Leiden 23.11.1821, metselaar, overl. Leiden 01.05.1879, tr. 1e Leiden 20.09.1848 Marragritha van Leeuwen (1821-1867), d.v. Abram van Leeuwen en Marragritha van den Berg; tr. 2e Leiden 20.05.1868 Chretiënne Margariette Onnekink (1830-1873), d.v. François Christianus Onnekink en Chretiënne Margariette Toussaint.

7.                   Jacques Daniel Rijk, geb. Leiden 24.03.1823, overl. Utrecht 14.05.1903, tr. Alkemade 10.11.1848 Johanna Alida van Veen, geb. Alkemade 17.02.1814, overl. Gouda 16.08.1873|a|, d.v. Jacobus van Veen en Femina Verweijde.

8.                   Hendrina Paulina Rijk, geb. Leiden 01.08.1825, overl. Leiden 15.04.1829.

9.                   Jacoba Cornelia Rijk, geb. Leiden 21.06.1827, overl. Leiden 05.03.1873.

10.                Hendrina Louise Rijk, geb. Leiden 14.06.1829, overl. Leiden 19.06.1833.

11.                Pieter Engelbrecht Rijk, geb. Leiden 12.03.1832, overl. Leiden 15.11.1833.

 

Noten: |a| moeder Francina; |b| Firma J.C. Zaalberg en Zoon, sedert 1923 N.V. Koninklijke Nederlandsche fabriek van wollen dekens (1814-1955).

 

[20] Abram van Leeuwen, geb. Amsterdam 24.10.1792, ged. Amsterdam (Oosterkerk) 28.10.1792|b|, schoolmeester (1816), onderwijzer op de Armeschool (1819), onderwijzer (1820,1824), hoofdonderwijzer (1861), overl. Leiden 10.01.1866, z.v. Johannes van Leeuwen en Anna Kentie; tr. voor 1815

[21] Marragritha van den Berg, ged. Amsterdam (Westerkerk) 13.01.1788, overl. Leiden 12.12.1878, d.v. Gerrit van den Berg en Sara Langerhooven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Margaretha Cornelia van Leeuwen, geb. ca. 1815, overl. Leiden 29.06.1830.

2.                   Johannes Daniël van Leeuwen, geb. Nieuwkoop 01.06.1816|a|, onderwijzer (1844), tr. Leiden 25.07.1844 Maria Elisabeth Adriana Rijk (1815-1873), d.v. Pieter Engelbrecht Rijk en Elisabeth Adriana Zaalberg.

3.                   Sara Catharina van Leeuwen, geb. Nieuwkoop 27.03.1818, overl. Nieuwkoop 30.09.1819.

4.                   Sara Catharina van Leeuwen, geb. Leiden 27.10.1819, overl. Leiden 15.12.1819.

5.                   Abram van Leeuwen, geb. Leiden 03.12.1820, student theologie Leiden 12.09.1838, overl. Leiden 18.09.1839.

6.                   Marragritha van Leeuwen, geb. Leiden 09.12.1821, overl. Leiden 16.06.1867, tr. Leiden 20.09.1848 Johannes Cornelis Rijk (1821-1879), z.v. Pieter Engelbrecht Rijk en Elisabeth Adriana Zaalberg.

7.                   Johannes van Leeuwen, geb. Leiden 28.04.1823, overl. Leiden 02.08.1823.

8.                   Johannes van Leeuwen, geb. Leiden 11.07.1824; volgt [10].

9.                   Sara Maria van Leeuwen, geb. Leiden 16.04.1826, overl. Amersfoort 29.01.1896, tr. Leiden 28.03.1861 Jan Hendrik van Mill, geb. Echteld 02.11.1831, hoofdonderwijzer (1861), leraar aan de HBS (1892), overl. Amersfoort 23.02.1892, z.v. Cornelis van Mill, onderwijzer, en Metje Briene.

 

Noten: |a| moeder Margaretha; |b| moeder Kenti.

 

[22] François Christianus Onnekink, geb. Leiden 15.05.1798, vachtenbloter (1823,1828), vellenbloter (1830), boekhouder (1849), overl. Leiden 02.09.1874, z.v. Barend Onnekink en Sara Barbara van Wijk; tr. Leiden 25.04.1822

[23] Christine Marguerite Toussaint, geb. Leiden 17.06.1793, overl. Leiden 01.12.1867, d.v Jan Toussaint, goud en zilver kashouder(?), en Geertrui van der Lee.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Bernardus Onnekink, geb. Leiden 04.03.1823, overl. Leiden 06.03.1823.

2.                   Geertruida Barbera Onnekink, geb. Leiden 27.06.1824; volgt [11].

3.                   Johannes Bernardus Onnekink, geb. Leiden 28.02.1826, loodgieter (1849), overl. Rotterdam 31.01.1882, tr. 1e Leiden 16.05.1849 Antje van der Mark, geb. Leiden 04.09.1822, overl. Rotterdam 17.02.1875, d.v. Simon van der Mark, zadelmaker, en Renske Mulder; tr. 2e Rotterdam 09.11.1881 Johanna Catharina van Duijl, geb. Rotterdam 26.08.1841, overl. Rotterdam 21.10.1890, d.v. Cornelis Jozua van Duijl en Johanna Catharina Goudsman.
     JCvD tr. 1e Rotterdam 20.05.1868 Cornelis Roggeveen, geb. Overschie 25.02.1843, overl. Rotterdam 05.11.1879, z.v. Nicolaas Roggeveen en Anna Maria Klaassen.

4.                   François Chretien Onnekink, geb. Leiden 13.04.1828.

5.                   Chretiënne Margariette Onnekink, geb. Leiden 13.05.1830, overl. Leiden 29.11.1873, tr. Leiden 20.05.1868 Johannes Cornelis Rijk (1821-1879), z.v. Pieter Engelbrecht Rijk en Elisabeth Adriana Zaalberg.

 

[24] Hoite Born, geb. ca. 1752, notaris, overl. Leeuwarden 18.12.1812|b|, otr. Leeuwarden 18.12.1807, tr. Heerenveen 10.01.1808

[25] Anke Tjebbes Feenstra, ook Veenstra, geb. Sneek ca. 1760, aang. lidmaat Sneek 10.08.1786, overl. Leeuwarden 03.02.1837, d.v. Tjebbe Veenstra en Anke N|a|; otr. 1e Sneek (gerecht) 06.08.1874, otr. Sneek (ndg) 11.08.1784, tr. Sneek 16.08.1784 Sybren Hamersma; otr. 2e Sneek (gerecht) 14.09.1793, otr. Sneek (ndg) 19.09.1793, tr. Heerenveen 29.09.1793 Anne Jans Keikes, overl. Heerenveen 01.10.1806.

Uit het huwelijk Keikes-Feenstra:

1.                   Janke Keikes, geb. Heerenveen 26.03.1795, ged. Heerenveen 26.04.1795.

2.                   Anna Keikes, geb. Heerenveen 12.10.1797, ged. Heerenveen 05.11.1797.

3.                   Tjebbe Keikes, geb. Heerenveen 11.05.1800, ged. Heerenveen 01.06.1800.

Uit het huwelijk Born-Feenstra:

4.                   Sijbrandus Born, ged. Leeuwarden 16.05.1810; volgt [12].

 

Noten: |a| ‘zijnde de toenaam onbekend’ (overl.akte Leeuwarden 1837 no.54); |b| geen eerdere echtgenotes vermeld (overl.akte Leeuwarden 1812 no.9).

 

[26] Jan Andries Ruitenbach, hoedenmaker (1790), overl. voor 1834, otr. Franeker 17.04.1790, tr. Franeker 02.05.1790

[27] Maartje Lammerts Winselaar, overl. voor 1834.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jeltje Ruitenbach, geb. Franeker 12.12.1797, ged. Franeker 25.12.1797, gedaagd wegens bedelarij in vereniging te Leeuwarden 27.06.1846|c|, koloniste (1854), overl. Avereest 02.04.1885, tr. 1e Leeuwarden 20.04.1834|b| Evert Thomas Oosterhof, geb. Leeuwarden ca. 1775/1776, arbeider, overl. Leeuwarden 23.12.1835, z.v. Thomas Hayes en Neeltje Everts; tr. 2e tussen 1835 en 1885 Lieuwe Feddema.
     ETO otr. 1e Leeuwarden 18.07.1800 (att. naar Huizum) 18.07.1800, tr. Leeuwarden (Galileër Kerk) 10.08.1800 Sjoerdje Feitzes de Vries, geb. Huizum, overl. tussen 1814 en 1834.

2.                   Atje Ruitenbach, geb. Franeker ca. 1806; volgt [13].

3.                   Lambertus Jans Ruitenbach 26.03.1814, koekbakker (1841,1849), overl. Leeuwarden 21.01.1874, tr. 1e Leeuwarden 15.05.1841 Wobina Geertruida Kamminga, geb. ca. 1808, overl. Leeuwarden 17.04.1842; tr. 2e Leeuwarden 22.05.1844 Trijntje Georgius Lemke, geb. Berlicum (Menaldumadeel) 11.04.1817, overl. Sneek 15.04.1881|a|, d.v. Georg Duco Hulshuis Lemke en Fokkje Sieds Baarda.

 

Noten: |a| d.v. Hubertus Lemke en Trijntje Baarda (overl.akte Sneek 1881 no.100); |b| moeder v/d bruid Wenzelaar; |c| met Maartje Feddema en Attje Oosterhof {Jeltje’s dochter van 11 jaar?}, ieder veroordeeld tot 10 dagen bedelaarsgesticht (Rolboek Arr.Rb. Leeuwarden).

 

[28] Abraham Woerdeman, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 20.02.1771, timmerman (1814), aannemer (1830), overl. Purmerend 05.04.1830, z.v. Jan Gerrit Woerdeman en Sara Catharina Mooij; tr. voor 1809

[29] Doortje Ossebaard, tapster (1840), overl. voor 1871.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Woerdeman, geb. Purmerend ca. 1809, arbeider, overl. Beemster 27.05.1855.

2.                   Johanna Catharina Woerdeman, geb. Purmerend 28.05.1813 (akte), overl. Purmerend 25.10.1871, tr. Purmerend 22.06.1834 Jacob Eisenberger, geb. Pfalzdorf (Königreich Preußen)|a|, timmerman (1834), overl. Purmerend 06.05.1850, z.v. Johannes Eisenberger en Eva Catharina Ostermann.

3.                   Klaas Woerdeman, geb. Purmerend 04.11.1814; volgt [14].

 

Noten: |a| nu Stadtteil Pfalzdorf, Stadt Goch, Kreis Kleve, Regierungsbezirk Düsseldorf, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[30] Cornelis van Boven, geb. ca. 1774, ambtenaar bij de licenten (1817), schipper (1820), rijkscommies bij de belastingen (1838,1839); tr. 1e voor 1801 (‘gedesolveerd ingevolge vonnis van Schout en Scheepenen der ...chien en Heerlijckheden Baarland en Bakendorp’ 20.07.1804) Margaretha Traas; otr. 2e Bergen op Zoom 24.05.1806, tr. Bergen op Zoom 08.06.1806

[31] Janna van Poelje, geb. Veere, overl. na 1839; tr. 1e voor 1806 Hendrik Verdonk, overl. voor 1806.

Kind van Janna en Cornelis {?}:

1.                   Maria Elisabeth van Boven, geb. Sas van Strijen ca. 1801, dienstbode (1839), overl. Delft 09.01.1892, tr. ’s-Gravenhage 06.11.1839 Jan Mension, geb. Weesp ca. 1802, onderwijzer (1839), leraar HBS, overl. Delft 01.05.1884, z.v. Floor Mension en Catharina Sieverman.

Uit dit huwelijk:

2.                   Tanna van Boven, ged. Ossendrecht 20.03.1807, overl. Delft 13.12.1893, tr. ’s-Gravenhage 02.05.1838 Marcus Jacobus van der Pijl, geb. Sleeuwijk 02.04.1801, broodbakker, overl. Delft 28.12.1874, z.v. Jan Florus van der Pijl en Dina Bijnen.

3.                   Cornelis van Boven, geb. Strijen 21.12.1812, overl. Strijen 22.12.1812.

4.                   Cornelia Janna van Boven, geb. Vierlingsbeek 22.03.1815, overl. Maarsseveen 15.05.1874.

5.                   Jacob Elias van Boven, geb. Vlissingen 11.01.1817, overl. Vlissingen 14.01.1817.

6.                   Dina Wilhelmina van Boven, geb. Bergen op Zoom 01.01.1820; volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren