Jan Rudolf van Eerde (1913-1999)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien mei  2020)

 


 

[1] Jan Rudolf van Eerde, geb. Amsterdam 02.07.1913, doctoraalexamen rechten Amsterdam UvA 1939|a|, directeur van het Staatsvissershavenbedrijf te Velsen (1965), secretaris van de TH Eindhoven (1966-1971), lid College van Bestuur van de TH Eindhoven (1971-1974), Verzetsherdenkingskruis, Erepenning in zilver van de KNZHRM, OON 1965|a|, overl. Wassenaar 05.06.1999, crem. Leiden (Rhijnhof) 11.06.1999, tr. Eke van Eerde, geb. Hoorn 15.12.1914, overl. Eindhoven 12.08.1996, crem. Heeze 16.08.1996, d.v. Sjoerd Riemer van Eerde (1872-1925) en Tjitske Sluyterman (1880-1970).
 
Noten: |a| Algemeen Handelsblad 01.04.1939; |b| Het vrije volk 29.04.1965.
 
[2] Johan Christiaan van Eerde, geb. Workum 11.03.1871, studie aan de Indische Instelling te Delft, referendaris bij het Departement van Koloniën (1908), directeur van de Etnografische afdeling van het Koloniaal Instituut te Amsterdam (1912-), buitengewoon hoogleraar Amsterdam UvA (1917-1936), RON 1900, Commandeur Huisorde van Oranje 1927, overl. Amsterdam 01.04.1936; tr. 2e Groningen 02.02.1920 Roliena Harmanna Nieweg, geb. Tzum (Franekeradeel) 31.01.1883, verpleegster (1920), overl. Heemstede 16.03.1947, crem. Velsen (Westerveld) 20.03.1947, d.v. Hendrik Nieweg en Renske de Boer; tr. 1e Smallingerland 28.04.1908
[3] Liefina van der Meulen, geb. Drachten (Smallingerland) 01.04.1871, overl. Amsterdam 17.07.1916.
– Levensbericht JCvE: nl.wikipedia

Uit dit huwelijk:

1.                   Minnie Johanna van Eerde, geb. ’s-Gravenhage 05.07.1910, overl. Rotterdam 03.06.1990, crem. 11.06.1990.

2.                   Jan Rudolf van Eerde, geb. Amsterdam 02.07.1913; volgt [1].

 

[4] Albertus Egbert van Eerde, geb. Obergum (Winsum) 11.10.1833, predikant te Workum (1861-1879), Oosterwolde (1879-1884), Olst (1884-) en Winschoten (1899), overl. ’s-Gravenhage 18.09.1915, tr. Workum 15.06.1870

[5] Gelkje de Jong, geb. Workum 04.03.1848, overl. ’s-Gravenhage 13.11.1928.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Christiaan van Eerde, geb. Workum 11.03.1871; volgt [2].

2.                   Sjoerd Riemer van Eerde, geb. Workum 25.12.1872, directeur eener rijwielenfabriek (1905,1910), fabrikant (1920), overl. Haarlem 05.08.1925, tr. Workum 27.07.1905 Tjitske Sluyterman, geb. Workum 27.05.1880, overl. Haarlem 26.11.1970, begr. Haarlem (Alg.Bpl. Kleverlaan) 01.12.1970, d.v.  Lamoraal Albertus Æmilius Sluyterman (1850-1899) en Eke Potma (1851-1933).
Uit dit huwelijk: Eke van Eerde (1914-1996), tr. Jan Rudolf van Eerde (1913-1999), z.v. Johan Christiaan van Eerde en Liefina van der Meulen.
– Het ouderpaar Sluyterman-Potma vormt tevens de kwartieren [4]/[5] in de Kwartierstaat Lamoraal Albertus Aemilius Sluyterman (1918-2016), hoogleraar Eindhoven.

3.                   Gelk Akke van Eerde, geb. Workum 14.12.1874, overl. ’s-Gravenhage 23.11.1950, crem. Velsen (Westerveld) 27.11.1950.

4.                   Jeannette Rudolphine van Eerde, geb. Ooststellingwerf 16.04.1883, overl. Winschoten 06.04.1899.

 

[6] Johannes Hendriks van der Meulen, geb. Drachten (Smallingerland) 06.05.1840, kalkfabrikant (1866,1874), vervener (1877,1879), landeigenaar (1883), veehouder (1905), overl. Drachten (Smallingerland) 29.09.1924, tr. Smallingerland 20.09.1866

[7] Mintje van der Meer, geb. Drachten (Smallingerland) 06.12.1841, overl. Drachten (Smallingerland) 12.12.1909.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik van der Meulen, geb. (Smallingerland) 12.09.1867, overl. Drachten (Smallingerland) 16.05.1883.

2.                   Liefina van der Meulen, geb. Drachten (Smallingerland) 29.12.1868, overl. (Smalingerland) 31.01.1870.

3.                   Liefina van der Meulen, geb. Drachten (Smallingerland) 01.04.1871; volgt [3].

4.                   Gerhard van der Meulen, geb. Drachten (Smallingerland) 10.07.1872, mr., hoofdcommies aan het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid (1905), referendaris (1908), tr. C. Feikema, [’s-Gravenhage 1916]

5.                   Neine Geertruida van der Meulen, geb. Drachten (Smallingerland) 15.07.1874, overl. Drachten (Smallingerland) 04.10.1875.

6.                   Neine Geertruida van der Meulen, geb. Drachten (Smallingerland) 29.07.1877, overl. Drachten (Smallingerland) 23.08.1878.

7.                   Neine Geertruida van der Meulen, geb. Drachten (Smallingerland) 27.11.1879, tr. Smallingerland 04.09.1905 Jakob Nieweg, geb. Hogebeintum (Ferwerderadeel) 26.05.1877, dr., predikant te Klooster ter Apel (1905-1908), Winsum (1908-1912) en Spankeren (1912-1914), overl. Amersfoort 04.08.1955, z.v. Hendrik Nieweg, predikant te Hogebeintum (1877), Tzum, Diever-Wateren (1886-1888), Beilen (1888-1890), Zuidwolde (1892), en Renske de Boer. [Bloemendaal 1916]

 

[8] Jan Rudolph van Eerde, geb. Oosterwolde 24.09.1802, dominee, predikant te Foudgum-Raard (1826-1827), Obergum (1828,1843), Zuidwolde (1860), overl. Zuidwolde (Bedum) 01.09.1862, tr. Winsum 02.06.1828

[9] Johanna Christina van der Tuuk, geb. Winsum 13.03.1803, ged. Winsum 03.04.1803, overl. Weststellingwerf 13.06.1872.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Willem van Eerde, geb. Obergum (Winsum) 06.03.1830, predikant te Westerbork (1853-1881) en Westernieland-Saaksumhuizen, overl. Loppersum 15.01.1911, tr. Kantens 04.03.1874 Lijsberta Minke Abresch, geb. Zandeweer (Kantens) 12.07.1840, overl. Groningen 10.06.1920, d.v. Jeremias Fredericus Thiens Abresch, predikant, en Tetje Tinga.

2.                   Dievertina Geesina van Eerde, geb. Obergum (Winsum) 15.01.1832, overl. Groningen 05.03.1869,  tr. Bedum 11.07.1860 Engbertus Johannes Roelfsema, geb. Groningen 24.08.1832, likeurstoker (1860,1871), fabrikant (1897), overl. Groningen 23.09.1897, z.v. Waalke Roelfsema, apotheker, en Anje Derksema.
     EJR tr. 2e Groningen 15.03.1871 Augusta Schukking, geb. Zuidwolde 12.01.1836, overl. Haren 09.01.1914, d.v. Lucas Schukking, predikant, en Anna Poppe.

3.                   Albertus van Eerde, geb. Obergum (Winsum) 11.10.1833; volgt [4].

4.                   Liefdina Margaretha van Eerde, geb. Obergum (Winsum) 22.06.1836, overl. Groningen 19.05.1923.

5.                   Margrietha Johanna van Eerde, geb. Obergum (Winsum) 23.06.1838.

6.                   Egberta Remke van Eerde, geb. Obergum (Winsum) 06.08.1841, overl. Groningen 23.09.1914.

7.                   Jan Rudolph van Eerde, geb. Obergum (Winsum) 21.08.1843, predikant te Boijl (-1880), Oudenhoorn (1880-1882), Sint Anna ter Muiden, Sint Annaparochie (1887), overl. Bloemendaal 16.05.1927|a||b|.

 

Noten: |a| aangifte door een parkwachter van een huis te Bloemendaal nabij Santpoort (overl.akte Bloemendaal 1872 no.85); |b| ook overl.akte Haarlem 1927 no.712.

 

[10] Andries Baukes de Jong, geb. Workum 12.12.1811, koper- en blikslager (1847), koperslager (1848,1857), gasfabrikant (1869), koperslager (1877), overl. Workum 15.12.1885; tr. 2e voor 1869 Rikste Pannenborg, geb. Charlottenpolder|a| 15.06.1829, overl. Akkrum (Utingeradeel) 18.07.1900, d.v. Lucas Hendrik Pannenborg, logementhouder, en Folka Frederika Brants; tr. 1e Workum 28.04.1847

[11] Akke Sjoerds Bokma, geb. 22.05.1822, overl. Workum 24.06.1862.

     RP tr. 1e Wonseradeel 18.02.1854 Jetze Sijbes Haagsma, geb. Ferwoude (Wonseradeel) 18.07.1827, landbouwer, overl. Ferwoude (Wonseradeel) 18.09.1854, z.v. Sijbe Jetzes Haagsma, boer/landbouwer, en Hielkjen IJnses Sterkenburg; tr. 2e voor 1859 Jan Abbinga Schönfeld, overl. tussen 1862 en 1869.

Uit het huwelijk de Jong-Bokma:

1.                   Gelkje de Jong, geb. Workum 04.03.1848; volgt [5].

2.                   Sjoerdtje de Jong, geb. Workum 20.11.1851, overl. Apeldoorn 03.02.1941, tr. Workum 26.12.1877 Riemer Bijlsma, geb. Workum 21.06.1850, medicinae doctor, overl. Apeldoorn 29.04.1931, crem. Velsen (Westerveld) 02.05.1931, z.v. Roelof Eeuwkes Bijlsma, boer, en Trijntje Sjerps Hiemstra.

3.                   Bouke de Jong, ook Bauke, geb. Workum 21.02.1854, overl. Workum 02.04.1859.

4.                   Baukje de Jong, geb. Workum 25.11.1855, overl. Workum 15.11.1857.

5.                   Baukje de Jong, geb. Workum 22.11.1857, overl. Workum 11.10.1858.

6.                   levenloze dochter, Workum 10.03.1861.

Uit het huwelijk de Jong-Pannenborg:

7.                   Wiepkje de Jong, geb. Workum 20.04.1869, overl. Leeuwarden 31.05.1937, tr. Haskerland 04.06.1896 Wouter Willem Hoekstra, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 13.09.1868, arts, overl. Leeuwarden 16.09.1956, z.v. Wijtze Keimpe Johannes Hoekstra, geneesheer, en Barendina Margaretha Boekhoudt.

 

Noten: |a| nu gemeente Bunde, Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen.

 

[12] Hendrik Johannes van der Meulen, geb. Noorderdragten (Drachten) 27.07.1815, koopman (1840), kalkbrander (1842,1861), rentenier (1866), overl. Drachten (Smallingerland) 23.10.1895, tr. Zuidhorn 06.06.1839

[13] Liefina Freerks Steenhuizen, geb. Zuidhorn 09.03.1819, overl. Drachten (Smallingerland) 10.01.1844.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes van der Meulen, geb. Drachten (Smallingerland) 06.05.1840|a|; volgt [6].

2.                   Frederik van der Meulen, geb. Drachten (Smallingerland) 20.03.1842, overl. Drachten (Smallingerland) 25.08.1861.

 

Noten: |a| moeder Lifiena Steenhuizen.

 

[14] Gerhard van der Meer, geb. Bergum 08.03.1806, ged. Bergum 07.04.1806, medicinae doctor, doctor in de genees-, heel- en verloskunde/vroedkunde (1841,1850), ingek.lidmaat Drachten 12.12.1830 (van Groningen), overl. Drachten (Smallingerland) 20.03.1854; tr. 1e Groningen 16.07.1830 Jacoba Lage, ged. Groningen 03.09.1806, ingek.lidmaat Drachten 12.12.1830 (van Groningen), overl. Drachten (Smallingerland) 13.02.1838, d.v. Cornelis Lage, wijnkoper, en Marchina Johanna Fokkens; tr. 2e Franeker 24.10.1839

[15] Neine Ens, ged. Leeuwarden 01.03.1805, overl. Drachten (Smallingerland) 25.06.1875.

Uit het huwelijk van der Meer-Lage:

1.                   Hijlkje van der Meer, geb. Drachten (Smallingerland) 12.06.1831, overl. Drachten (Smallingerland) 10.04.1911, tr. Smallingerland 22.10.1857 Johannes Suardus Posthuma, geb. Drachten (Smallingerland) 20.06.1824, apotheker, overl. Drachten (Smallingerland) 05.06.1891, z.v. Suardus Posthuma, heel- en vroedmeester, en Tjitske Engberts van der Meulen.

2.                   twee levenloze zonen, Drachten (Smallingerland) 27.07.1833.

3.                   Marchiena Johanna van der Meer, geb. Drachten (Smallingerland) 07.05.1835, overl. Oenkerk (Tietjerksteradeel) 27.02.1914, tr. Tietjerksteradeel 26.02.1857 Sijpko Haijo Kijlstra, geb. Rauwerd (Rauwerderhem) 19.11.1831, heel- en vroedmeester, overl. Oenkerk (Tietjerksteradeel) 22.03.1912, z.v. Rinse Louis Kijlstra, predikant te Rauwerd (1831,1857), en Margaretha Sijpkens.

4.                   Titia Ibelia van der Meer, geb. Drachten (Smallingerland) 25.09.1837, overl. Drachten (Smallingerland) 27.01.1838.

Uit het huwelijk van der Meer-Ens:

5.                   Dirk van der Meer, geb. Drachten (Smallingerland) 07.06.1840|a|, apotheker, overl. Franeker 22.08.1908|c|, tr. Bolsward 11.11.1887 Sjoukje Donker, geb. Bolsward 17.02.1851, overl. Zeist 15.11.1913|d|, d.v. Harmanus Donker, grossier, en Johanna Hendrika Hessing.

6.                   Sicco van der Meer, ook Sicco Ens, geb.  Drachten (Smallingerland) 07.06.1840|b|, overl. Drachten (Smallingerland) 27.06.1840.

7.                   Mintje van der Meer, geb. Drachten (Smallingerland) 06.12.1841; volgt [7].

8.                   Sicco Ens van der Meer, geb. Drachten (Smallingerland) 03.12.1843, secretaris (1877), secretaris van de gemeente Smallingerland (1887,1894), overl. (Smallingerland) 28.11.1894.

9.                   Geertruida van der Meer, geb. Drachten (Smallingerland) 25.01.1847, tr. Smallingerland 18.10.1877 IJeb Wijbrandus Feikema, geb. Oosterwolde (Ooststellingwerf) 21.08.1844, opziener en ontvanger van venen en vaarten (1877), burgemeester (1903-1913), overl. Oosterwolde (Ooststellingwerf) 10.09.1913, z.v. Wijbrandus Feikema, genees, heel- en vroedmeester, en Grietje Alberts Prakken.

10.               Jacob van der Meer, geb. Drachten (Smallingerland) 29.05.1850, leraar aan de Gem. HBS te Zaandam (1877), tr. Ooststellingwerf 23.05.1877 Grietje Feikema, geb. Oosterwolde ca. 1850, d.v. Wijbrandus Feikema en Grietje Alberts Prakken.

 

Noten: |a| geboren des morgens ten half acht uren (akte no.50); |b| geboren des morgens ten half negen uren (akte no.51); |c| ook overl.akte Bolsward 1908 no.66; |d| ook overl.akte Utrecht 1913 no.1583.

 

[16] Albertus van Eerde, geb. Ten Boer ca. 1770, predikant te Oosterwolde (1800,1815), overl. Oosterwolde (Doornspijk) 22.07.1828, z.v. Egbert van Eerde en Margaretha Tideman (zie Bijlage A); tr. Oosterwolde 03.01.1800

[17] Dieuwertje Prenger, ook Divertje/Diwertje/Dievertje/Diewertje, geb. Bellingwolde ca. 1776, overl. Kampen 20.05.1846|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Egbert van Eerde, ged. Oosterwolde 05.10.1800, student theologie (1823), predikant te Abbekerk (1826-1838), overl. Abbekerk 24.03.1838, tr. Doornspijk 05.12.1823 Maria Paulina Elizabeth Schermerts, geb. IJsselmuiden ca. 1800, overl. Nieuwer-Amstel 22.06.1885, d.v. Johan Diderik Schermerts en Benjamina Maria van de Polder.

2.                   Jan Rudolph van Eerde, geb. Oosterwolde|a| 24.09.1802; volgt [8].

3.                   Remke van Eerde, ged. Oosterwolde 03.03.1805, overl. Heinenoord 31.01.1843, tr. Elburg 19.05.1827 Adrianus Vogelzang, geb. Dirksland ca. 1807, klerk (1827), burgemeester van Heinenoord (1828-1877), van Goidschalxoord (1851-1855) en van Oud-Beijerland (1852-1877), overl. Oud-Beijerland 30.06.1877, z.v. Hermanus Ruben Vogelsang en Adriaana Magdalena van der Meiden.
     AV tr. 2e Heinenoord 23.06.1847 Gesina Hermana van Eerde (1815-), jongere zuster van Remke.

4.                   Margaretha Fenna van Eerde, ged. Oosterwolde 13.03.1808, overl. Scheemda 12.08.1866, tr. Scheemda 13.04.1830 Willem Heckman, geb. Beerta ca. 1801, medicinae doctor, overl. Scheemda 14.04.1889, z.v. Haijo Willem Heckman, medicinae doctor, en Aaltje Beekhuis.
     WH tr. 1e Scheemda 25.11.1824 Mieke Eilderts Jansen, geb. Nieuw Beerta ca. 1802, overl. Westerlee (Scheemda) 11.07.1828, d.v. Eildert Jans Nomdes, landgebruiker, en Tettje Andries Habben.

5.                   Gesina Hermana van Eerde, geb. Oosterwolde 06.04.1815, tr. 2e Heinenoord 23.06.1847 Adrianus Vogelzang, geb. Dirksland ca. 1807, klerk (1827), burgemeester van Heinenoord (1828-1877) en van Oud-Beijerland (1852-1877), overl. Oud-Beijerland 30.06.1877,
     AV tr. tr. Elburg 19.05.1827 Remke van Eerde (1805-1843), oudere zuster van Gesina Hermanna.

 

Noten: |a| in 1825 in arrondissement Arnhem, provincie Gelderland, nu dorp in de gemeente Oldebroek, Gelderland; |b| ouders niet vermeld (overl.akte Kampen 1846 no.144).

 

[18] Gerrit Willem Golts van der Tuuk, geb. Groningen ca. 1765, predikant te Winsum (1813,1825), overl. Winsum 27.04.1837, z.v. Lambertus van der Tuuk en Margrietha Johanna Golts; otr. Winsum 26.06.1796, tr. Winsum 27.07.1796

[19] Liefdina Tebbens, geb. Holwierde ca. 1774, overl. Winsum 09.06.1833, d.v. Adam Tebbens en Johanna Muller.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lambertus van der Tuuk, ged. Winsum 29.10.1797, landbouwer (1839), overl. Usquert 17.09.1877, tr. Usquert 09.05.1822 Derktje Tjaarts Edema, geb. Usquert ca. 1801, boerendochter (1822), overl. Usquert 03.05.1875|a|, d.v. Tjaart Harms Edema, landbouwer, en Sieke Hindriks, landbouwster.
Uit dit huwelijk: Hindrik Edema van der Tuuk (1839-1914), predikant, tr. 1871 Ida Helena Jujius (1848-1919).
– Levensbericht HEvdT: nl.wikipedia
Uit dit huwelijk: Lambertus Franciscus Edema van der Tuuk (1872-1942); levensbericht: nl.wikipedia.

2.                   Margrieta van der Tuuk, ook Magrietha Johanna, geb. Winsum 01.12.1799, ged. Winsum 26.12.1799, landbouwster (1840), overl. Maarhuizen (Winsum) 01.05.1854, tr. 1e Winsum 14.06.1820 Freerk Meertens Sijbolts, geb. Tinallinge 26.02.1798, landbouwer, overl. Maarhuizen (Winsum) 10.04.1835, z.v. Meerten Sijbolts, landbouwer, en Zwaantje Ennes, landbouwster; tr. 2e Winsum 21.02.1840 Hindrik Freerks Vennema, geb. Maarhuizen 14.12.1805, landbouwerszoon (1840), landbouwer (1869), overl. Maarhuizen (Winsum) 12.11.1869, z.v. Freerks Jakobs Vennema, landbouwer, en Hinderika Wiersema, landbouwster.

3.                   Johanna Christina van der Tuuk, geb. Winsum 13.03.1803, ged. Winsum 03.04.1803; volgt [9].

4.                   Adam Tebbens van der Tuuk, ged. Winsum 01.06.1806, predikant te Burum (1829), overl. Groningen 05.02.1882, tr. Winsum 19.08.1829 Grietje Wierda, geb. Eenrum ca. 1810/1811, overl. Groningen 01.12.1895, d.v. Willem Jans Wierda, molenaar, en Jantje Hindriks Addinga.

5.                   Gesina Wilhelmina van der Tuuk, geb. Winsum 28.09.1811, overl. Eenrum 03.03.1839, tr. Winsum 18.07.1836 Jan Slingenberg, geb. Coevorden 29.11.1809, arts, geneesheer, overl. Eenrum 14.01.1850, z.v. Berend Slingenberg (1769-1849), burgemeester van Coevorden (1811-1843), en Lutgerdina Smit.
     JS tr. 2e 1841 Liefdina Luppeja, jongere zuster van Gesina Wilhelina.

6.                   Liefdina Luppeja van der Tuuk, geb. Winsum 04.09.1813, overl. Eenrum 27.01.1874, tr. Eenrum 01.11.1841 Jan Slingenberg (1809-1850).
     JS tr. 1e 1836 Gesina Wilhelmina, oudere zuster van Liefdina Luppeja.

7.                   Wilhelmus van der Tuuk, geb. Winsum 08.09.1816, predikant, overl. Kantens 07.10.1877.

 

Noten: |a| geb. Zijldijk gem. ’t Zandt (overl.akte Usquert 1875 no.14).

 

[20] Bauke Andries de Jong, geb. Balk ca. 1771, blikslager (1811,1830), overl. Workum 24.09.1846, z.v. Andries Pieters de Jong en Trijntje Ringnalda; tr.

[21] Wiepkjen Jacobs Visser, geb. Workum ca. 1773, overl. Workum 11.06.1850, d.v. Jacob Hielkes Visser en Baakje Jans.

Uit dit huwelijk (vader ook Bouke, moeder ook Wiepkje/Wijpkjen):

1.                   Trientje de Jong, geb. Workum 08.04.1806, overl. voor 1850, tr. Workum 30.07.1828 Gatse Cornelis Kuipers, geb. Bolsward 17.06.1804, schoolmeester (1828), onderwijzer (1850,1865), overl. Wons (Wonseradeel) 05.10.1875, z.v. Cornelis Kuipers, onderwijzer, en Sijtske Haga.
     GCK tr. 1e Wonseradeel 12.10.1850 Antje van der Veen, geb. Leeuwarden 23.11.1819, huishoudster (1850), overl. Wons (Wonseradeel) 01.10.1865, d.v. Hendrik van der Veen en Janke Haarsma.

2.                   Jacoba de Jong, geb. Workum 02.05.1808, overl. Dronrijp (Menaldumadeel) 28.07.1880, tr. Workum 17.05.1829 Jolle Gerrits de Vries, geb. Tjerkgaast 25.06.1808, schoolonderwijzer (1829), gepensioneerd hoofdonderwijzer (1879), overl. Dronrijp (Menaldumadeel) 30.05.1879, z.v. Gerrit Annes de Vries, boer, en Grietje Eiles van der Gaast (-1815).

3.                   Anna de Jong, geb. Workum 10.02.1810, overl. Workum 25.09.1850, tr. Workum 07.11.1830 Huite Ottes de Vries, geb. Workum 19.05.1809, schippersknecht (1830), schipper (1849), overl. Workum 15.09.1849, z.v. Otte Klaazes de Vries, winkelier, en Siebrig Jans.

4.                   Andries de Jong, geb. Workum 12.12.1811; volgt [10].

5.                   Jacob Hijlkes de Jong, ook Jacob Hielke, geb. Workum 06.08.1813, verlakker, overl. Workum 06.03.1836.

 

[22] Sjoerd Johannes Bokma, geb. Workum 16.03.1794, huisman (mrt1822), boer (mei1822), kastelein (1827), overl. Workum 05.01.1827, z.v. Johannes Sjoerds Bokma (-1817) en Akke Alles, boerin (1822); tr. Workum 24.03.1822

[23] Gelkjen Rintjes Visser, geb. Workum 12.05.1795, winkelierster (1830,1847), overl. Workum 15.07.1865, d.v. Rintje Sines Visser, schipper, en Antje Jans (-1804).

Uit dit huwelijk:

1.                   Akke Bokma, geb. Workum 22.05.1822; volgt [11].

2.                   Rintje Bokma, geb. Workum 27.02.1826overl. Workum 30.03.1830.

 

[24] Johannes Engberts van der Meulen, geb. Zuiderdragten ca. 1786/1789, veenbaas (1814,1815), koopman (1817), veenbaas (1818,1830), assessor van de Grietenij Smallingerland (1832,1846), olieslager (1853,1855), landeigenaar (1859), rentenier (1866), aang.lidmaat Drachten 31.08.1817, overl. na 1866, z.v. Engbert  Durks van der Meulen, bakker, en Sjoukjen Johannes Planting; tr. Drachten 15.04.1813

[25] Antje Hendriks Landmeter, geb. Zuiderdragten ca. 1791, aang.lidmaat Drachten 31.08.1817, overl. (Smallingerland) 08.12.1859, d.v. Hendrik Gjalts Landmeter (-1811) en Grietje Wopkes Landmeter.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje van der Meulen, geb. (Noorderdragten) Drachten 24.01.1814, tr. Smallingerland 18.09.1834 Pieter Harmanus Helder, geb. Aalsum ca. 1811, zeehandelaar, z.v. Harmanus Pieter Helder, houtkoper, en Grietje Harms Binnema.

2.                   Hendrik van der Meulen, geb. Noorderdragten (Drachten) 27.07.1815; volgt [12].

3.                   Sjoukjen van der Meulen, geb. Noorderdragten (Smallingerland) 31.05.1817, overl. Drachten (Smallingerland) 04.02.1895, tr. Smallingerland 07.06.1845 Jan Freerks Oosterbaan, geb. Gorredijk ca. 1817, overl. voor 1895, z.v. Freerk Jans Oosterbaan en Tjitske Steensma.

4.                   Engbert van der Meulen, geb. Noorderdragten (Smallingerland) 26.02.1818, apotheker (1846), vervener (1885), overl. Drachten (Smallingerland) 01.12.1885, tr. Smallingerland 26.12.1846 Jitske Anskes Fokstra, geb. Nijehaske ca. 1825, overl. na 1885, d.v. Anske Bokkes Fokstra, zeekapitein (1846), en Joukje Dirks de Vries.

5.                   Eva van der Meulen, geb. Noorderdragten (Smallingerland) 06.05.1821, tr. Smallingerland 07.06.1845 Berent Prakken, geb. Oosterwolde ca. 1818, houtkoper, z.v. Albert Berents Prakken, assessor bij het Grietenijbestuur van Ooststellingwerf (1845), en Margje Jans Jonkers.

6.                   Wopke van der Meulen, geb. Noorderdragten (Smallingerland) 15.06.1823, veenbaas, overl. Drachten (Smallingerland) 24.05.1912, tr. Smallingerland 22.11.1855 Gezina Alida van der Veen, geb. Drachten ca. 1828, overl. voor 1912, d.v. Karst Jans van der Veen en Antje Binnes Bolleman.

7.                   Durk van der Meulen, geb. Noorderdragten (Smallingerland) 19.09.1826, koopman (1853), vervener (1872), overl. Drachten (Smallingerland) 22.10.1872, tr. Smallingerland 03.06.1853 Riemkje Willems Tjepkema, geb. Oostermeer ca. 1832, overl. na 1872, d.v. Willem Pieters Tjepkema en Roelofke Willem Swart.

8.                   Gerrit van der Meulen, geb. Noorderdragten (Smallingerland) 30.12.1828, overl. Noorderdragten (Smallingerland) 22.01.1829.

9.                   Hinke van der Meulen, geb. Drachten (Smallingerland) 27.03.1830, overl. Drachten (Smallingerland) 20.05.1870, tr. 1e Smallingerland 03.06.1853 Anne Brandsma, geb. Wijnjeterp (Opsterland) 24.08.1827, goud- en zilversmid, overl. Drachten (Smallingerland) 13.05.1863, z.v. Bernardus Brandsma (ca.1765-1854), predikant te Wijnjewoude (1797-1840), rustend leraar (1853), en Fettje Faber; tr. 2e Smallingerland 16.08.1866 Jouke Jelgerhuis Swildens, geb. Leeuwarden 23.05.1829, onderwijzer (1855), hoofdonderwijzer (1866,1873), onderwijzer (1886), oud-schoolopziener (1906), OON, aang.lidmaat Leeuwarden 01.12.1846, ingek.lidmaat Dokkum xx.08.1849 (van Arnhem), overl. Amsterdam 18.09.1906, z.v. Johannes Swildens, sociëteitsbediende, en Engelina Jacoba Jelgerhuis.
     JJS tr. 1e Harlingen 03.05.1855|a| Grietje van der Heide, geb. Harlingen 27.10.1831, overl. Drachten (Smallingerland) 09.03.1865, d.v. Johannes Jans van der Heide, verwer en glazenmaker, en Japikje van Eeken; tr. 3e ’s-Gravenhage 24.12.1873 Willemina Jacoba Arents, geb. ’s-Gravenhage 25.11.1839, onderwijzeres (1873), overl. Amsterdam 05.10.1932, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.) 08.10.1932, d.v. Charles Eduard Arents, horlogemaker, en Ida Formeer.

10.               Tjitske van der Meulen, geb. Drachten (Smallingerland) 29.11.1832, overl. Drachten (Smallingerland) 30.12.1832.

 

Noten: |a| bruidegom Swilders.

 

[26] Freerk Lammerts Steenhuizen, geb. Bedum ca. 1791, bakkersknecht (1817), (brood)bakker (1818,1864), overl. Zuidhorn 04.08.1865, z.v. Lammert Steenhuizen en Martje Pauwels; tr. 2e Zuidhorn 02.10.1824|b| Niesjen Homan, geb. Noordhorn 03.09.1802, broodbakster, overl. Zuidhorn 29.05.1870, d.v. Klaas Homan, landbouwer, en Grietje Douwes Bos, landbouwster; tr. 1e Leek 30.04.1817

[27] Gerhardina Riemers Posthumus, geb. [Leek] ca. 1786, overl. Zuidhorn 17.07.1821, d.v. Riemer Posthumus, heelmeester, en Liefke Raven.

Uit het huwelijk Steenhuizen-Posthumus:

1.                   Liefina Steenhuizen, geb. Zuidhorn 09.03.1818; volgt [13].

2.                   Lammert Steenhuisen, geb. Zuidhorn 17.05.1820, broodbakker (1841), landbouwer (1861), overl. Midwolde (Leek) 07.07.1861,  overl. voor 1895, tr. Zuidhorn 19.06.1841 Grietje Huisman, geb. Zuidhorn 27.11.1818, boerin (1895), overl. Midwolde (Leek) 05.03.1895, d.v. Simen Pieters Huisman, landbouwer, en Rienje Eises.

Uit het huwelijk Steenhuizen-Homan (vader veelal Steenhuisen):

3.                   Klaas Steenhuizen, geb. Zuidhorn 19.02.1825, overl. Warnswerd (Ferwerderadeel) 27.02.1913, tr. Zuidhorn 09.05.1850|e| Rienje Bakker, geb. Faan (Oldekerk) 16.05.1825, overl. Warnswerd (Ferwerrderadeel) 31.05.1902, z.v. Meindert Jans Bakker, landbouwer, en Jantje Jakobs Ritsema, landbouwster.

4.                   Pouwel Steenhuisen, geb. Zuidhorn 20.09.1826, overl. Oldekerk 09.06.1872.

5.                   Martha Steenhuizen, geb. Zuidhorn 17.10.1828, overl. Zuidhorn 02.11.1828.

6.                   Date Steenhuizen, geb. Zuidhorn 17.10.1828, overl. Zuidhorn 21.10.1828.

7.                   Martha Steenhuizen, geb. Zuidhorn 02.02.1830, overl. Oldekerk 22.04.1859, tr. Zuidhorn 09.05.1850|c| Harmannus Pothoff Heukers, geb. Groningen 26.07.1823, pel- en korenmolenaar, overl. Oldekerk 15.06.1861, z.v. Hindrik Heukers, steenkoper (1823), landbouwer (1850), en Dorothea Pothoff.

8.                   Grietje Steenhuizen, geb. Zuidhorn 07.05.1831, overl. Groningen 18.05.1900|f|, tr. 1e Zuidhorn 09.05.1850|d| Garmt Togtema, geb. Zuidhorn 26.11.1825, landbouwer, overl. Oldekerk 14.09.1860, z.v. Kornelis Willems Togtema, landbouwer, en Adriaantje Gaaikes Kampstra, landbouwster; tr. 2e Oldekerk 12.12.1864 Jan Bakker, geb. Zuidhorn 14.03.1822, landbouwer, overl. Oldekerk 11.01.1901, z.v. Meindert Jans Bakker, landbouwer, en Jantje Jakobs Rietsema.

9.                   Evert Steenhuisen, geb. Zuidhorn 22.12.1832, overl. Zuidhorn 16.05.1864.

10.               Date Steenhuisen, geb. Zuidhorn 19.02.1834, kastelein en bakker (1874), kastelein (1881), overl. Birdaard (Dantumadeel) 05.05.1881, tr. 1e Oldekerk 01.05.1858 Aafke Bakker, geb. Faan (Oldekerk) 16.11.1833, overl. Birdaard (Dantumadeel) 25.02.1861, d.v. Meindert Jans Bakker, landbouwer, en Jantje Jacobs Ritsema; tr. 2e Dantumadeel 04.03.1874 Hilje Lamberts Steenhuis, geb. Wetsinge (Adorp) 28.03.1839, overl. Birdaard (Dantumadeel) 05.02.1899, d.v. Lambert Steenhuis, schoolonderwijzer, en Wietske Pieters de Vries.

11.               Elizabeth Steenhuisen, geb. Zuidhorn 30.12.1835, overl. Zuidhorn 29.04.1924, tr. Zuidhorn 09.06.1857 Berend Berkmeijer, geb. Roden 08.03.1825, scheepstimmerman (1857), scheepsbouwmeester (1904), overl. Noordhorn (Zuidhorn) 16.04.1904|a|, z.v. Gerrit Jans Berkmeijer, scheepstimmerman, en Kunje Douwes Reidekamp.

12.               Trijntje Steenhuisen, geb. Zuidhorn 25.02.1838, overl. Zuidhorn 13.03.1905, tr. Zuidhorn 07.05.1870 Tjaart van Zanten, geb. Oterdum (Delfzijl) 25.01.1826, landgebruiker, overl. Oterdum (Delfzijl) 08.01.1888, z.v. Remke Tjaarts van Zanten, landbouwer, en Eva Tjarks Toxopeus.

13.               Anna Steenhuisen, geb. Zuidhorn 17.04.1840, overl. Dokkum 27.12.1909, tr. Zuidhorn 07.12.1861 Jacob Bakker, geb. Faan (Oldekerk) 22.02.1831, overl. na 1909, z.v. Meindert Jans Bakker, landbouwer, en Jantje Jacobs Ritsema, landbouwster.

14.               Roelina Steenhuisen, geb. Zuidhorn 01.03.1842, overl. Wanswerd (Ferwerderadeel) 18.03.1919, tr. Dantumadeel 05.06.1869 Jitze Jacobs Bottema, geb. Oudkerk (Tietjerksteradeel) 21.04.1842, timmerman (1872), arbeider (1901), overl. Wanswerd (Ferwerderadeel) 01.10.1901, z.v. Jacob Jitzes Bottema (ca.1814-), landbouwer (1856), ‘wonende in Noord-Amerika’ (1901), en Sjutje/Sjoerdtje Pieters van der Meer (ca.1803-1856).

15.               Lambertus Steenhuisen, geb. Zuidhorn 29.05.1844, broodbakker, overl. Tolbert (Leek) 03.02.1932, tr. Aduard 01.10.1870 Reina van der Boog, geb. Hoogemeeden (Aduard) 07.10.1848, overl. Oldekerk 20.03.1921, d.v. Meerten Geerts van der Boog, landbouwer, en Jantje Moes.

 

Noten: |a| Barkmeijer (overl.akte Zuidhorn 1904 no.15); |b| bruidegom Steenhuisen; |c| akte no.11; |d| akte no.12; |e| akte no.13; |f| aangifte door jhr. mr. Oncko Quirijn van Swinden, oud 59 jaar, vice-president van de Arrondissementsrechtbank en lid van het Bestuur van het Diaconessenhuis {waarom hij?} (overl.akte Groningen 1900 no.560); |g| ook overl.akte Oldekerk 1900 no.11.

 

[28] Dirk Harts van der Meer, geb. Oostermeer ca. 1772, heelmeester (1805,1839), aang.lidmaat Bergum 03.03.1808 (naar Drachten 12.05.1808), ingek.lidmaat Drachten 28.08.1808 (van Boornbergum), overl. Drachten (Smallingerland) 13.11.1845, z.v. Hart Dirks vander Meer en Fieke Feekes Rinkema; otr. Drachten 05.05.1805, tr. Eestrum 19.05.1805

[29] Hijlkjen Camminga, geb. Noorderdragten ca. 1781, aang.lidmaat Bergum 03.03.1808 (naar Drachten 12.05.1808), ingek.lidmaat Drachten 28.08.1808 (van Boornbergum), overl. (Smallingerland) 12.12.1866, d.v. Jacob Camminga en IJbeltje Tjeerds.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerhard van der Meer, geb. Bergum 08.03.1806, ged. Bergum 07.04.1806; volgt [14].

 

[30] Sicco Ens, geb. Ureterp ca. 1779, medicinae doctor, medicinae professor (1814), hoogleraar in de ontleedkunde (1817), hoogleraar in de anatomie en fysiologie aan ’t Atheneum (1819), hoogleraar aan ’s Rijks Athenaeum te Franeker (1839), ingek.lidmaat Leeuwarden 1805 (van Arum, naar Franeker 31.12.1809), overl. Franeker 12.05.1842, z.v. Petrus Ens en Margrietje de Vrij; otr. Franeker (gerecht) 26.06.1802, tr. Arum 11.07.1802

[31] Minke Rost, geb. Franeker ca. 1779, ingek.lidmaat Leeuwarden 1805 (van Arum, naar Franeker 31.12.1809), overl. Franeker 19.06.1856, d.v. Hans Rost en Grietje Wijbes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Margrietje Ens, ged. Franeker 03.10.1802.

2.                   Neine Ens, ged. Leeuwarden 01.05.1805; volgt [15].

3.                   Petrus Ens, ged. Leeuwarden 14.11.1806, medicinae doctor, overl. Harlingen 03.07.1880, tr. Harlingen 13.11.1834 Maria van Schouwenburg, geb. Harlingen ca. 1803, overl. Harlingen 06.11.1872, d.v. Hendrikkus van Schouwenburg (-1813) , bankhouder, en Anna Menalda (-1831).

4.                   Hansina Ens, ged. Leeuwarden 04.09.1808.

5.                   Wiebo Ens, ged. Franeker 19.09.1810.

6.                   Reiner Ens, geb. Franeker 01.11.1812.

7.                   Hendricus Ens, geb. Franeker 17.12.1814.

8.                   Boudewijn Ens, geb. Franeker 18.08.1817, operateur en geneesheer, overl. Oosterend (Hennaarderadeel) 07.04.1846.

9.                   Geertruida Ens, geb. Franeker 24.03.1819.

 


Bijlage A

 

[32] Egbert van Eerde, geb. Coevorden 1724, dominee, predikant te Ten Boer (1750-1777), overl. Ten Boer 26.02.1777,

tr.

[33] Margaretha Tideman, ook Tijdeman, overl. tussen 1801 en 1828.
– Levensbericht EvE: Van der Aa

Uit dit huwelijk (vijf kinderen):

1.                   Johanna Wilhelmina van Eerde, geb. Ten Boer 30.11.1767, overl. Coevorden 13.07.1840, tr. Warnsveld 03.06.1796 Etienne Brullé, kapitein in Fransch Keizerlijke Dienst, overl. voor 1840.

2.                   Albertus van Eerde, geb. Ten Boer ca. 1770; volgt [16].

3.                   Jan Rudolf van Eerde, geb. Ten Boer 30.08.1774, promotie Groningen 16.12.1795, conrector der Latijnsche Scholen te Groningen (1796), hoogleraar Groningen (1806-1835), overl. Groningen 10.11.1835, otr. Groningen 16.01.1796, tr. Groningen 31.01.1796|a| Ella Catharina van Bolhuis, geb. Oostwold ca. 1774, overl. Groningen 11.03.1864, d.v. Lambertus van Bolhuis, predikant, en Rika Cranssen.
– Levensberichten JRvE: Van der Aa * NNBW

4.                   Fenna van Eerde, geb. ca. 1775/1777, overl. Elburg 09.02.1847, tr. 1e 1779 Menzo Alting Mees, predikant, begr. Leermens 02.11.1795, z.v. Petrus Mees en Aafjen Themmen; otr. 2e Amsterdam 26.02.1796|b| Joost Hendrik Krudop, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 03.01.1773, koopman (1811), overl. Amersfoort 15.08.1839, z.v. Abraham Jacob Krudop en Helena Beumer.

 

Noten: |a| 01.02 (Van derAa); |b| bruid ‘van Groningen’, moeder Tidemans.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren