Johann Diedrich Fast (1905-1991)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

De kwartierstaat kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van mw T. Wesseling. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien januari 2020)

 


 

[1] Johann Diedrich Fast, Joop, geb. ’s-Gravenhage 05.04.1905, werkzaam bij het Natuurkundig Laboratorium van de NV Philips (1923-), hoogleraar Delft (1954/1955|a|-1961), hoogleraar Eindhoven (1961/64|b|-1970), eredoctoraat Delft 1965|c|, Gilles Holstprijs 1971, overl. Eindhoven 09.09.1991, crem. Heeze 13.09.1991, tr. Eindhoven 04.08.1932 Martje Heede, geb. Delfzijl 11.01.1905, overl. Eindhoven 13.07.1963, d.v. Geert Albert Heede (1883-1950) en Klaassien Massier (1883-1968).

 

Noten: |a||b| verschillen tussen In Memoriam in TH-berichten en nl.wikipedia; |c| toegekend 29.06.1964, uitgereikt 09.01.1965, ‘op grond van zijn uitstekende verdiensten op het gebied van wetenschappelijk en technisch metaalonderzoek’, erepromotor: W.G. Burgers.

 

[2] Johan Feitze Fast, geb. Leeuwarden 20.10.1877, winkelbediende (1903), kruideniersbediende (1904), winkelbediende (1905), handelsreiziger (1925), overl. Eindhoven 22.11.1951, tr. ’s-Gravenhage 20.05.1903

[3] Johanna Maria Wesseling, geb. Delft 29.05.1878, overl. Eindhoven 03.11.1948.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aukje Maria Adriana Fast, geb. ’s-Gravenhage 16.03.1904, tr. ’s-Gravenhage 09.12.1925 Hendricus Antonius van Went, geb. ’s-Gravenhage 31.01.1893, kantoorbediende (1925), z.v. Gerardus Franciscus Johannes van Went, tapper, en Cornelia van der Bijl.

2.                   Johann Diedrich Fast, geb. ’s-Gravenhage 05.04.1905; volgt [1].

3.                   Johan Feitze Fast, geb. ’s-Gravenhage 21.05.1911, laborant, tr. Eindhoven 14.03.1940 Maria Bosch, geb. Andijk 19.05.1917, fabrieksarbeidster, overl. Best 07.07.1997, begr. Best (Alg.Bpl.) 11.07.1997, d.v. Hendrik Bosch en Gerrigje Hulleman.

4.                   Johanna Maria Fast, geb. ’s-Gravenhage 31.05.1915, stenotypiste, tr. Eindhoven 12.11.1941 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Hertogenbosch 18.03.1949, ingeschr. Eindhoven 19.04.1949) Willy Maat, geb. Sloten (NH) ca. 1915, metaalbewerker, z.v. Lambertus Hendricus Martinus Maat, vertegenwoordiger, en Henriette Christina Mand.

 

[4] Johannes Diederik Fast, geb. Höven (Großherzogtum Oldenburg)|a| ca. 1844/1845, stukadoorsknecht (1866), stukadoor (1871,1908), overl. Scheveningen (’s-Gravenhage) 23.12.1908, tr. Barradeel 14.04.1866

[5] Aukje Zwanenburg, geb. Harlingen 02.03.1847, overl. tussen 1908 en 1943.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Dirk Fast, geb. Leeuwarden 19.11.1866, leraar wiskunde, overl. Leiden 26.03.1943, tr. ’s-Gravenhage 02.04.1902 Wilhelmina Johanna Josina Wasser, geb. ’s-Gravenhage ca. 1875, overl. Leiden 18.12.1948, overl. Woudsend 18.12.1948, d.v. Peter Wasser, schoenmaker, en Johanna Elisabeth Fraterman.

2.                   Tietje Fast, geb. Leeuwarden 01.10.1868, overl. ’s-Gravenhage 19.11.1946.

3.                   Johan Henrich Fast, geb. Leeuwarden 20.03.1871, overl. Leeuwarden 16.02.1872.

4.                   Johan Henrich Fast, geb. Leeuwarden 08.05.1873, overl. Leeuwarden 30.04.1889.

5.                   Anna Maria Fast, geb. Leeuwarden 27.08.1874, overl. ’s-Gravenhage 02.09.1954.

6.                   Johan Feitze Fast, geb. Leeuwarden 20.10.1877; volgt [2].

 

Noten: |a| nu Dorf Höven, Gemeinde Wardenburg, Landkreis Oldenburg, Bundesland Niedersachsen.

 

[6] Franciscus Hendrik Wesseling, geb. Delft 16.12.1847, kuiper, overl. Delft 31.03.1888, tr. Delft 18.11.1874

[7] Maria Borking, geb. Delft 04.10.1848, woont Kalamazoo (Amerika) (1914)|a|; tr. 2e Delft 08.08.1894 Wilhelmus Arnoldus van Zijl, geb. Monster 07.02.1861, werkman (1894), z.v. Leendert Wilhelmus van Zijl, tuinder, en Agatha van der Valk.
     WAvZ tr. 1e Naaldwijk 03.11.1883 Adriana Everdina Post, geb. Naaldwijk 29.08.1862, overl. Delft 04.05.1893, d.v. Cornelis Post en Johanna van Velzen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmus Franciscus Wesseling, geb. Delft 19.10.1875, overl. Delft 16.08.1876.

2.                   Adriana Helena Maria Wesseling, geb. Delft 28.10.1876, overl. Delft 10.06.1918.

3.                   Johanna Maria Wesseling, geb. Delft 29.05.1878; volgt [3].

4.                   Bernardus Franciscus Wesseling, geb. Delft 29.08.1879, overl. Delft 13.11.1886.

5.                   Louis Joseph Wesseling, geb. Delft 10.11.1880, overl. Delft 26.11.1886.

6.                   Maria Carolina Wesseling, geb. Delft 24.12.1881.

7.                   Franciscus Petrus Wesseling, geb. Delft 23.07.1883, fruithandelaar, tr. ’s-Gravenhage 06.05.1914 Cornelia Heidt, geb. ’s-Gravenhage 14.08.1893, dienstbode (1914), d.v. Adrianus Marinus Heidt, orgeldraaier, en Christina Maria Simons.

8.                   Helena Maria Wesseling, geb. Delft 10.10.1884, overl. Delft 15.06.1886.

 

Noten: |a| huw.akte’s-Gravenhage 1914 no.40.

 

[8] Johan Hinrich Fast, overl. voor 1866, tr. voor 1845

[9] Anna Catharine Hibbeler, overl. voor 1866.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Diederik Fast, geb. Höven ca. 1845; volgt [4].

 

[10] Feitze Jans Zwanenburg, geb. Harlingen 30.11.1813, huistimmerman (1836), scheepstimmerman (1848), overl. Harlingen 24.11.1855, tr. Harlingen 10.11.1836

[11] Tietje Tjeerds Vellinga, geb. Harlingen 21.03.1815, overl. Harlingen 12.12.1848.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje Zwanenburg, geb. Harlingen 27.01.1839, dienstmeid (1860), overl. Benedenknijpe (Schoterland) 04.03.1929, tr. Barradeel 24.08.1860 Pieter Liebes Haga, geb. Blija (Ferwerderadeel) 01.09.1834, koopman, overl. Benedenknijpe (Schoterland) 06.07.1898, z.v. Liebe Pieters Haga en Jantje Adams Koopmans.

2.                   Aukje Zwanenburg, geb. Harlingen 02.03.1847; volgt [5].

 

[12] Machiel Helmers, later Wesseling, geb. Leiden 25.02.1813|b|, sjouwer (1840), schoenmakersknecht (1841,1843), schoenmaker (1847,1868), overl. Delft 19.11.1868, tr. Delft 13.05.1840|a|

[13] Maria Philippina Beekman, geb. Delft 05.01.1814, overl. Delft 16.01.1893.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Bernardina Wesseling, geb. Delft 01.10.1841, overl. Delft 20.10.1841.

2.                   Jacoba Barendina Wesseling, geb. Delft 07.10.1843, overl. Delft 16.06.1849.

3.                   Wilhelmus Paulus Wesseling, geb. Delft 20.01.1846, overl. Delft 22.03.1925.

4.                   Franciscus Hendrik Wesseling, geb. Delft 16.12.1847; volgt [6].

5.                   Jacobus Petrus Wesseling, geb. Delft 07.10.1849, overl. Delft 07.08.1850.

6.                   Louis Joseph Wesseling, geb. Delft 19.03.1851, sigarenmaker (1876), meesterknecht in een sigarenfabriek (1912), overl. Delft 05.12.1912, tr. Delft 31.05.1876 Catharina van Ooijen, geb. Wateringen 31.01.1850, overl. Delft 23.02.1927, d.v. Jacobus van Ooijen, tuinder, en Adriana Ouwerdijk.

7.                   Johanna Maria Wesseling, geb. Delft 06.06.1853, overl. Delft 28.06.1910, tr. Delft 19.04.1882 Petrus Bernardus van Velzen, geb. Delft 29.01.1852, bouwman (1882), overl. Delft 03.11.1924, z.v. Bernardus van Velzen en Maria van der Arend.
     PBvV tr. 2e Delft 08.07.1921 Catharina Geertruida Bramzeel, geb. Hof van Delft 24.10.1853, overl. Delft 31.03.1930, d.v. Petrus Bramzeel en Anna Maria van Ekerschot.

8.                   Petrus Jacobus Wesseling, geb. Delft 09.03.1856, timmerman (1880), overl. Delft 02.09.1921, tr. Delft 12.05.1880 Johanna Maria Ellenbroek, geb. Deventer 30.12.1851, overl. Delft 23.06.1915, d.v. Johannes Ellenbroek, dagloner, en Elisabeth Hartman.

9.                   Johannes Christiaan Wesseling, geb. Delft 30.11.1858, overl. Delft 09.12.1858.

 

Noten: |a| bruidegom Machiel Wesseling, ‘zich ook genoemd hebbende Machiel Helmers, en onder die naam aan de Wet op de Nationale Militie hebbende voldaan’ (huw.akte Delft 1840 no.48); |b| aangifte door Elisabeth Blommendaal, 62 jr, sage femme, ‘un enfant auquel elle donne les nom et prenom Helmers Machiel’ (geb.akte Leiden 1813).

 

[14] Bernardus Borking, geb. Delft 14.11.1805, plateelbakkersknecht (1838,1841), sjouwer (1843,1855), overl. Delft 26.01.1869, tr. Delft 25.04.1838

[15] Helena Delfgaauw, geb. Delft 10.06.1814, overl. Delft 01.10.1874.

Uit dit huwelijk:

1.                   David Borking, geb. Delft 20.05.1839, smid, overl. Delft 29.09.1889, tr. Delft 16.05.1866 Maria Groenewegen, geb. Delft 31.03.1833, overl. Delft 22.02.1907, d.v. Cornelis Groenewegen, arbeider, en Elizabeth van Nierop.

2.                   Arie Borking, geb. Delft 01.02.1841, kleermaker, overl. Delft 31.03.1877, tr. Delft 25.07.1866 Johanna Maria Helena Braggaar, later Faasen, geb. Delft 30.04.1843|a|, overl. Delft 15.12.1935, d.v. Johannes Faasen en Catrina Helena Braggaar, dienstbode (1843).
     JMHF tr. 2e Delft 04.05.1881 Christiaan Leendert de Bruijn, geb. Delft 24.08.1856, overl. Delft 25.07.1928, z.v. Pieter de Bruijn en Maria Cornelia Borneman.

3.                   Helena Borking, geb. Delft 25.04.1843, overl. Delft 14.01.1866.

4.                   Bernardus Borking, geb. Delft 25.09.1845, koopman, overl. Delft 23.05.1909, tr. Delft 26.08.1874 Maria Margaretha te Meij, geb. Delft 03.01.1846, overl. Delft 10.10.1925, d.v. Hermanus te Meij, korsettenmaker, en Francina Catharina Elshof.

5.                   Maria Borking, geb. Delft 04.10.1848; volgt [7].

6.                   Adriana Borking, geb. Delft 18.02.1851, tr. Delft 08.07.1874 Carolus Jacobus van Kroonenburgh, geb. Gorinchem 20.02.1841, timmerman, d.v. Maurits van Kroonenburgh en Joanna van Wankum.

7.                   Johannes Henri Borking, geb. Delft 20.09.1855, overl. Delft 02.04.1859.

 

Noten: |a| erkend 07.06.1843, gewettigd bij het huwelijk 14.05.1845.

 

[16] Herman Heinrich Fast, tr.

[17] Gesina Margaretha Hesselmann.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Hinrich Fast; volgt [8].

 

[18] Johann Heinrich Hibbeler, tr.

[19] Anna Margaretha Öljeschläger.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Catharina Hibbeler; volgt [9].

 

[20] Jan Thomas Zwanenburg, geb. IJlst 02.04.1761, meester scheepstimmerman (1812), scheepstimmerbaas (1819), overl. Harlingen 05.10.1819, tr. voor 1802

[21] Aukje Sjerps de Vries, geb. Harlingen ca. 1773, overl. Harlingen 26.11.1850, d.v. Sjerp Tjeerds de Vries en Antje Tjeerds de Boer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sjerp Jans Zwanenburg, geb. Harlingen ca. 1802, scheepstimmerman (1826), tr. Harlingen 12.11.1826 Baukje Sjoerds Wiarda, geb. Harlingen ca. 1803, d.v. Sjoerd Piebes Wiarda, koopman, en Anna Pieters.

2.                   Thomas Jans Zwanenburg, geb. Harlingen ca. 1804, scheepstimmermansknecht (1827), scheepsbouwmeester (1861,1875), overl. Harlingen 21.01.1875, tr. 1e Harlingen 04.06.1827 Trijntje Johannes Alta, geb. Lemmer ca. 1805, d.v. Johannes Dirks Alta, scheepstimmerman, en Jetske Lieuwes de Boer; tr. 2e Harlingen 03.05.1861 Julia Johanna Pietersen, geb. Leeuwarden 02.11.1826, overl. na 1875, d.v. Hendrik Pietersen en Trijntje Hommes Kalf.

3.                   Antje Jans Zwanenburg, geb. Harlingen ca. 1806, tr. Harlingen 12.12.1833 Coenraad Boterweg, geb. Harlingen ca. 1806, winkelbediende (1833), overl. Harlingen 02.04.1854, z.v. Dirk Boterweg en Jeltje Alberts.
     CB tr. 1e Harlingen 03.07.1828 Dieuwke Wouters Rijpma, geb. Franeker ca. 1805, overl. Harlingen 14.11.1828, d.v. Wouter Sipkes en Teetseeke Ulkes.

4.                   Tjerk Jans Zwanenburg, geb. Harlingen ca. 1810, banketbakker (1838), tr. Harlingen 04.06.1838 Teetske Tuininga, geb. Harlingen 19.06.1817, d.v. Ruurd Tuininga, bakker, en Wemeltje Johannes Feddema.

5.                   Hilbrand Zwanenburg, geb. Harlingen 09.11.1812, zilversmid (1837), overl. Leeuwarden 22.03.1883, tr. Harlingen 04.06.1837 Trijntje Foekens, geb. Harlingen 18.11.1814, overl. Leeuwarden 17.03.1887, d.v. Anne Sjoerds Foekens en Sybrigje Jans Altena.

6.                   Feitze Zwanenburg, geb. Harlingen 30.11.1813; volgt [10].

 

[22] Tjeerd Jacobs Vellinga, geb. Minnertsga ca. 1792, koopman (1813,1835), houtkoper (1836,1837), overl. Harlingen 27.02.1837, z.v. Jacob Tjeerds Vellinga, meester(sluis?)timmerman (1813), en Tietje Klaases Kingma, tr. 2e Harlingen 27.06.1819 Anna Victor Kliffort, ook Clifford, geb. Heerenveen ca. 1794, overl. Harlingen 17.03.1837, d.v. Victor Clifford en Aaltje Gerrits; tr. 1e Barradeel 17.05.1813

[23] Trijntje Meinderts Donia, geb. Sexbierum ca. 1791, overl. voor 1820, d.v. Meindert Sjoerds Donia, adjunct-maire gemeente Sexbierum (1813),  en Aafke Jelles.

Uit het huwelijk Vellinga-Donia:

1.                   Aafke Tjeerds Vellinga, geb. Harlingen 22.02.1814, tr. Barradeel 24.04.1835 Johannes Gerrits Brugsma, geb. Achtum (Franekeradeel) ca. 1811, bakkersknecht (1835), z.v. Gerrit Jakobs Brugsma, koopman, en Grietje Jakobs Tolma.

2.                   Tietje Tjeerds Vellinga, geb. Harlingen 21.03.1815; volgt [11].

Uit het huwelijk Vellinga-Clifford:

3.                   Jacob Vellinga, geb. Harlingen 31.01.1820, koopman (1842), tr. Harlingen 26.05.1842 Johanna Catharina Tuininga, geb. Harlingen 06.12.1820, overl. Alkmaar 05.04.1891|a|, d.v. Ruurd Tuininga, bakker, en Wemeltje Johannes Feddama.

4.                   Klaas Tjeerds Vellinga, geb. Harlingen 11.04.1828, zeeman (1848), tr. Harlingen 09.03.1848 Henderika Grevenstuk, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 13.12.1828, d.v. Gerrijt Jan Grevenstuk, rijkscommies, en Janke Kamphuis.

 

Noten: |a| ook overl.akte Harlingen 1891 no.78.

 

[24]

[25] Catharina Barendina Wesseling, geb. ca. 1791, couturière (1813), naaister (1840).

Uit dit huwelijk:

1.                   Machiel Helmers, geb. Leiden 25.02.1813; volgt [12].

 

[26] Johannes Bernardus Beekman, geb. Vianen xx.02.1750, doopgetuige Delft 04.03.1808 en 13.09.1811, kraanwerker (1811), waagwerker (1814,1819), overl. Delft 25.12.1828|a|, otr. 1e Delft 17.04.1779, tr. Delft 02.05.1779 Anna Veer, overl. Gravelines (Frankrijk); tr. 2e Catharina Huyermans, overl. Gravelines (Frankrijk); tr. 3e voor 1795

[27] Maria Francina van den Bosch, geb. Duinkerken ca. 1775, doopgetuige Delft 03.03.1808, overl. Delft 27.09.1836, d.v. Joseph van den Bosch en Maria Borreman.

Uit dit huwelijk:

1.                   André François Beekman, geb. Gravelines (Frankrijk) ca. 1795/1796, timmermansknecht, overl. Delft 18.11.1856, tr. 1e Delft 10.02.1819 Maria Catharina van der Tholen, geb. Voltlage ca. 1798, overl. Delft 15.11.1824, d.v. Dirk van Tholen en Maria Catharina Brinkhaus; tr. 2e Delft 27.06.1832 Hillegonda Margareta Manneken, geb. Delft 11.04.1801, ged. Delft 16.04.1801, overl. Delft 30.01.1884, d.v. Jacob Gillisz Manneken en Jacoba van Os.

2.                   Johannes Henricus Beekman, geb. Delft 18.11.1811, overl. Delft 17.02.1812.

3.                   Maria Philippina Beekman, geb. Delft 05.01.1814; volgt [13].

 

Noten: |a| ‘zijnde aangaande de ouders van den overledenen niets bekend’ (overl.akte Delft 1828 no.422).

 

[28] Davit Borking, geb. Delft 05.12.1771, smidsknecht (1841), gep. smid bij de Rijksmagazijnen (1845), overl. Delft 21.09.1845, z.v. Willem Borking, tuiniersknecht, en Johanna van Rooijen, otr. Delft 27.12.1800, tr. Delft 11.01.1801

[29] Catriena Hartogh, geb. Delft ca. 1775, overl. Delft 14.02.1841, d.v. Barend Hartogh, besteller van goederen, en Margaretha van Rijt.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Borking, ged. Delft 24.12.1801, werkster, overl. Delft 30.01.1847.

2.                   Henricus Borking, ged. Delft 14.05.1804, sjouwer, overl. Delft 22.12.1853, tr. Delft 26.08.1846 Maria van der Spank, geb. Delft 19.04.1814, overl. Delft 22.03.1897, d.v. Johannes van der Spank en Maria van Schaik.
     MvdS tr. 2e Delft 15.08.1860 Johannes de Kok, geb. Delft 14.02.1802, ged. Delft 16.02.1802, werkman bij ’s Rijks magazijnen, overl. Delft 08.12.1867, z.v. Johannes de Kok en Catrina Serbac.
     JdK tr. 1e Delft 01.05.1844 Gerritje Kruis, geb. Delft 26.12.1808, ged. Delft 01.01.1809, overl. Delft 02.03.1853, d.v. Jan Kruis en Jacoba van der Linde.
     GK tr. 1e Delft 30.09.1829 Dirk Marinus van Leeuwen, geb. Delft ca. 1801, sergeant bij het Tweede Bataillon Tweede Afdeling Mobiele Zuid-Hollandsche Schutterij, overl. Delft 06.11.1836, z.v. Abarham van Leeuwen en Maria van Beek.

3.                   Bernardus Borking, geb. Delft 14.11.1805; volgt [14].

4.                   David Borking, ged. Delft 15.05.1808, sjouwer, overl. Delft 13.05.1849.

5.                   ongedoopt kind, begr. Delft 06.06.1811.

6.                   Willem Borking, geb. Delft ca. 1818, tr. Delft 13.08.1862 Anna Bax, geb. Sprang ca. 1832, d.v. Johannes Bax en Maria Janson.

 

[30] Arij Delfgaauw, geb. Schipluiden ca. 1768, melkverkoper (1814), boerenarbeider (1826), overl. Delft 24.04.1826, z.v. Franciscus Delfgaauw, bouwman, en Bastiaantje Kapel, tr. voor 1802

[31] Adriana Voorham, geb. Wassenaar ca. 1779/1782, melkverkoopster (1826), overl. Delft 10.10.1853, d.v. Anthonius Voorham, bouwman, en Maria Smal.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Delfgaauw, geb. Voorschoten xx.05.1802, overl. Delft 27.01.1834, tr. Delft 30.06.1826 Johan Adam Rossel, Johannes Adamus, geb. Delft 09.06.1801, ged. Delft 14.06.1801, timmerman(sknecht), overl. Delft 25.08.1857, z.v. Lodewijk Reinhard Rossel, koetsier, en Christina Elisabeth Santtrop.
     JAR tr. 2e Delft 27.05.1835 Johanna van Broekhoven, geb. Loon op Zand ca. 1812, overl. Delft 09.04.1887, d.v. Johannes van Broekhoven, landbouwer, en Anna Verduyn.
     JvB tr. 2e Delft 25.04.1860 Cornelis Hofhuizen, geb. Oegstgeest 29.08.1812, arbeider (1860), boerenarbeider (1866), overl. Delft 09.06.1866, z.v. Jacobus Hofhuizen en Lena van Zijp.

2.                   Helena Delfgaauw, geb. Delft 10.06.1814; volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren