Hendrik Feitsma (1926-2009)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien mei 2020)

 


 

[1] Hendrik Feitsma, Henk, geb. Rotterdam 27.05.1926, student NEH Rotterdam 07.10.1947, kandidaatsexamen economische wetenschappen NEH Rotterdam 02.11.1950, promotie Groningen 07.04.1960|a|, lector Eindhoven (1968-), hoogleraar Eindhoven (1971-), overl. Eindhoven 05.12.2009, crem. Eindhoven.

 

Noten: |a| proefschrift: Jeugdige ongeschoolden: een sociologische beschouwing over een aantal factoren die de mogelijkheid tot sociale en culturele integratie van jeugdige ongeschoolden uit het sociaal zwakke milieu belemmeren; promotor: P.J. Bouman (1902-1977).

 

[2] Frans Jakob Feitsma, geb. Lekkum (Leeuwarderadeel) 21.08.1894, overl. Rotterdam 17.12.1973, crem. 19.12.1973, otr. Rotterdam 19.07.1923|a|, tr. Rotterdam 02.08.1923|b|
[3] Anna Elizabeth Krekel, geb. Rotterdam 22.10.1893, overl. Rotterdam 04.01.1950.

Uit dit huwelijk:

1.                   zoon Feitsma.

2.                   Hendrik Feitsma, geb. Rotterdam 27.05.1926; volgt [1].

3.                   zoon Feitsma.

4.                   zoon Feitsma.

5.                   zoon Feitsma.

6.                   dochter Feitsma.

 

Noten: |a| Voorwaarts: sociaal-democratisch dagblad 20.07.1923; |b| Rotterdamsch nieuwsblad 02.08.1923.

 

[4] Jochum Feitsma, geb. Cornjum (Leeuwarderadeel) 15.05.1862, onderwijzer te Lekkum (1892,1896), overl. Rotterdam 16.05.1923, begr. Lekkum (Alg.Bpl.) 19.05.1923, tr. Leeuwarderadeel 03.08.1892

[5] Juliana Louise Florison, geb. Lekkum (Leeuwarderadeel) 23.02.1853, overl. Rotterdam 11.03.1930.

Uit dit huwelijk:

1.                   Frans Jakob Feitsma, geb. Lekkum (Leeuwarderadeel) 21.08.1894; volgt [2].

2.                   Adriaan Titus Feitsma, geb. Leeuwarderadeel 01.01.1896, overl. Lekkum (Leeuwarderadeel) 11.10.1896.

3.                   Adriaan Titus Feitsma, geb. Leeuwarderadeel 21.06.1897, overl. Amersfoort 05.12.1967, begr. Amersfoort (Alg.Bpl. Rusthof) 08.12.1967, tr. Judic Meijer, overl. voor 1967.

 

[6] Hendrik Krekel, geb. Rotterdam 28.01.1864, overl. Rotterdam 27.09.1939, tr. Rotterdam 24.04.1889

[7] Anna Elizabeth van der Burg, geb. Delfshaven 06.03.1867, overl. Rotterdam 23.04.1931.

Uit dit huwelijk:

1.                   Albertina Krekel, geb. Rotterdam 22.11.1890, overl. Rotterdam 01.12.1924, begr. Rotterdam (Alg.Bpl. Crooswijk) 04.12.1924, tr. Rotterdam 29.09.1921 Lambertus van Oort, geb. Kralingen 28.08.1887, overl. na 1924, z.v. Lambertus van Oort (ca.1864-1952) en Maria de Gier.

2.                   Anna Elisabeth Krekel, geb. Rotterdam 22.10.1893; volgt [3].

3.                   Hendrik Krekel, geb. Rotterdam 05.05.1895, tr. Rotterdam 06.01.1921 Johanna Pieternella Johanson, geb. Hellevoetsluis 04.05.1897, d.v. Johan Johanson en Elisabeth Dubbelman.

4.                   Leendert Krekel, geb. Rotterdam 25.10.1896, tr. Rotterdam 21.07.1927 Maria de Graaf, geb. Rotterdam 24.06.1901, d.v. Joseph Anthonie de Graaf en Maria Theodora Petronella Pols.

5.                   Johanna Krekel, geb. Rotterdam 16.05.1898.

6.                   Johannes Daniel Krekel, geb. Rotterdam 13.10.1899, overl. Rotterdam 05.06.1900.

7.                   Geertje Krekel, geb. Rotterdam 06.03.1901.
= w.s. Geert Krekel, overl. 1982|a|.

8.                   Johannes Daniel Krekel, geb. Rotterdam 07.08.1902, tr. Rotterdam 26.04.1928 Barbara Jozephine Mak, Bep, geb. Rotterdam 17.05.1902, d.v. Joost Mak en Adriana den Boer.

9.                   Martina Krekel, geb. Rotterdam 20.10.1903, overl. Beverwijk 17.01.1987, begr. Rotterdam (Bpl. Oud-Kralingen) 21.01.1987.

10.               Cornelis Krekel, geb. Rotterdam 07.01.1905, overl. Rotterdam 17.03.1905.

11.               Cornelis Krekel, geb. Rotterdam 25.08.1906, overl. Rotterdam 15.10.1907.

 

Noten: |a| NRC Handelsblad 09.09.1982.

 

[8] Jacob Hilbrands Feitsma, geb. Deinum (Menaldumadeel) 23.02.1815, timmerman, overl. Cornjum (Leeuwarderadeel) 28.12.1888, tr. Leeuwarderadeel 12.05.1859|a|

[9] Ankje Jochums Algra, geb. Leeuwarden 26.11.1834, winkelierster (1891,1901), overl. Cornjum (Leeuwarderadeel) 11.01.1903.

Uit dit huwelijk):

1.                   Hilbrand Feitsma, geb. Cornjum (Leeuwarderadeel) 22.11.1860, overl. Cornjum (Leeuwarderadeel) 29.12.1871.

2.                   Jochum Feitsma, geb. Cornjum (Leeuwarderadeel) 15.05.1862; volgt [4].

3.                   Hein Feitsma, geb. Cornjum (Leeuwarderadeel) 31.07.1865, onderwijzer, tr. Leeuwarderadeel 06.06.1891 Antje Miedema, geb. Lekkum (Leeuwarderadeel) 13.11.1868, d.v. Meile Pieters Miedema, koopman, en Martje Freerks van der Velde.

4.                   Reinder Feitsma, geb. Cornjum (Leeuwarderadeel) 20.04.1867, overl. Cornjum (Leeuwarderadeel) 26.03.1868.

5.                   Reinder Feitsma, geb. Cornjum (Leeuwarderadeel) 28.09.1868, timmerman, overl. Cornjum (Leeuwarderadeel) 10.12.1948, tr. Leeuwarderadeel 01.06.1895 Maaike Hoitsma, geb. Cornjum (Leeuwarderadeel) 02.08.1868, overl. na 1948, d.v. Dirk Jacobus Hoitsma en Klaasje Kornelis van Rosendal.

6.                   Dieuwke Feitsma, geb. Cornjum (Leeuwarderadeel) 13.06.1875, overl. Cornjum (Leeuwarderadeel) 24.11.1950, tr. Leeuwarderadeel 07.09.1901 Rients Faber, geb. Lutkewierum (Hennaarderadeel) 08.03.1874, kleermaker, overl. na 1950, z.v. Reimer Cornelis Faber, veehouder, en Tjitske Willems Holkeboer.

 

Noten: |a| Ankje Jochems in huwelijksakte, later veelal Ankje Jochums.

 

[10] Frans Pieter Florison, geb. Genemuiden 29.01.1817, student theologie Leiden 16.08.1838, predikant te Lekkum en Miedum (1844-1889), emeritus (1889), overl. Leeuwarden 11.01.1913, tr. Ambt Hardenberg 24.06.1844

[11] Adriana Henriette van Nahuijs, geb. Heemse (Ambt Hardenberg) 24.02.1819, overl. Lekkum (Leeuwarderadeel) 30.01.1875.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Johanna Florison, geb. Lekkum (Leeuwarderadeel) 27.05.1845, overl. Leeuwarderadeel 09.06.1889.

2.                   Juliana Louisa Florison, geb. Lekkum (Leeuwarderadeel) 03.11.1846, overl. Lekkum (Leeuwarderadeel) 01.04.1852.

3.                   Age Hijlke Florison, geb. Lekkum (Leeuwarderadeel) 19.07.1849, klerk, overl. Beek (Ubbergen) 04.04.1874|a|.

4.                   Juliana Louise Florison, geb. Lekkum (Leeuwarderadeel) 23.02.1853; volgt [5].

5.                   Marie Jacob Lodewijk Florison, geb. Lekkum (Leeuwarderadeel) 18.06.1858, overl. Lekkum (Leeuwarderadeel) 05.09.1858.

6.                   Marie Jacob Lodewijk Florison, geb. Lekkum (Leeuwarderadeel) 19.01.1862, overl. Lekkum (Leeuwsderadeel) 20.06.1862.

 

Noten: |a| per abuis Hylkes {als was het een patronym} (overl.akte Ubbergen 1874 no.23).

 

[12] Hendrik Krekel, geb. ís-Gravenhage ca. 1826, boekdrukker te Zutphen (1851,1853), rijkscommies te Brielle (1859), overl. Rotterdam 30.11.1884, tr. 1e ís-Gravenhage 06.08.1851 Christina Kok, geb. ís-Gravenhage ca. 1827, naaister (1851), overl. tussen 1853 en 1859, d.v. Antonie Kok, turfdrager, en Johanna Neervoort; tr. 2e ís-Gravenhage 11.05.1859

[13] Albertina Pauli, geb. ís-Gravenhage ca. 1821, overl. Rotterdam 12.12.1888|a|.

Uit het huwelijk Krekel-Kok:

1.                   Johanna Krekel, geb. Zutphen 23.07.1853, overl. Rotterdam 23.06.1923|b|.

Uit het huwelijk Krekel-Pauli:

2.                   Johannes Daniel Krekel, geb. Amsterdam 06.08.1861, overl. Rotterdam 17.09.1936.

3.                   Alida Geertruida Krekel, geb. Rotterdam 15.10.1862, overl. Rotterdam 18.02.1863.

4.                   Hendrik Krekel, geb. Rotterdam 28.01.1864; volgt [6].

 

Noten: |a| moeder Johanna Pinow(?) (overl.akte Rotterdam 1888 no.4021 in Digitale Stamboom Rotterdam); |b| per abuis moeder Albertina Pauli (overl.akte Rotterdam 1923 no.2650).

 

[14] Leendert van der Burg, geb. Rotterdam 22.06.1829, overl. Padang 18.02.1884|a|, tr. Rotterdam 28.05.1851

[15] Anna Elizabeth Langeveld, geb. Rotterdam 04.12.1828, overl. Rotterdam 01.12.1886.

Voorkind (erkend bij het huwelijk):

1.                   Cornelis Langeveld, later van der Burg, geb. Rotterdam 21.02.1851, overl. Rotterdam 09.06.1925, tr. Rotterdam 22.08.1877 Elizabeth Voorrips, geb. Rotterdam 21.07.1853, overl. Rotterdam 06.09.1931, d.v. Joannes Cornelis Voorrips en Hendrika īt Hart.

Uit dit huwelijk:

2.                   Pieter van der Burg, geb. Rotterdam 31.08.1853.

3.                   Leendert van der Burg, geb. Rotterdam 24.11.1856, overl. Rotterdam 26.12.1918, tr. Rotterdam 27.08.1884 Carolina Wilhelmina Verhagen, geb. Rotterdam 27.12.1862, overl. Rotterdam 14.01.1953, d.v. Franciscus Henderikus Verhagen en Klazina Neveling.

4.                   Gerrit van der Burg, geb. Rotterdam 26.03.1859, overl. na 1930, tr. Rotterdam 13.05.1885 Anna Adriana van der Poppe, geb. Rotterdam 08.09.1862, overl. Rotterdam 05.06.1930, d.v. Jan van der Poppe en Jannetje van der Kolk.

5.                   Willem van der Burg, geb. Rotterdam 29.11.1862, overl. Rotterdam 20.02.1910, tr. Rotterdam 28.11.1888 Petronella Kars, geb. Tiel 03.07.1863, overl. na 1910, d.v. Bastiaan Kars, arbeider, en Hendrina Maria van Seben.

6.                   Anna Elizabeth van der Burg, geb. Delfshaven 06.03.1867; volgt [7].

7.                   Geertje van der Burg, geb. Delfshaven 17.06.1872, overl. Rotterdam 13.09.1914.

 

Noten: |a| overl.akte Rotterdam 1884 s013v no.35.

 

[16] Hillebrand Klazes Feitsma, geb. Deinum ca. 1768, veldwachter (1825,1838), overl. Menaldumadeel 30.01.1843, z.v. Klaas Minnes en Klaaske Jeekes(?); tr.

[17] Dieuwke Heins Feitsma, geb. Deinum ca. 1776, overl. Menaldumadeel 10.01.1844, d.v. Hein Minnes en Eeke Jacobs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Klaas Hilbrands Feitsma, geb. Deinum ca. 1801, vleeshouwer, tr. Menaldumadeel 23.02.1825 Jiskjen Jacobs Wiersma, geb. Jellum (Baarderadeel) ca. 1803, d.v. Jacob Sjerps en Namkje Meintes Agema.

2.                   Minne Hilbrands Feitsma, geb. Deinum ca. 1806, boerenknecht, tr. Menaldumadeel 31.05.1837 Klaaske Ruurds Swettema, geb. Deinum (Menaldumadeel) 17.09.1812, d.v. Ruurd Alberts Swettema en Rinske Johannes.

3.                   Eeke Hilbrands Feitsma, geb. Deinum ca. 1808, dienstmeid (1835), tr. Menaldumadeel 13.05.1835 Foppe Jans Disselsma, geb. Marssum ca. 1807, boerenknecht, z.v. Jan Eelzes Disselsma, arbeider, en Trijntje Jaspers.

4.                   Jan Hilbrands Feitsma, geb. Deinum ca. 1810, boerenknecht, tr. Menaldumadeel 09.05.1838 Anderske Jans Gerlofsma, geb. Boksum (Menaldumadeel) 26.03.1819, dienstmeid (1838), d.v. Trijntje Ypes Gerlofsma, arbeidster.

5.                   Antje Feitsma, geb. Deinum (Menaldumadeel) 15.05.1811.

6.                   Jacob Feitsma, geb. Deinum (Menaldumadeel) 23.02.1815; volgt [8].

 

[18] Jochem Hendriks Algra, geb. Britsum ca. 1806, gardenier (1828,1832), gardenier (1846), koopman (1859,1860), vleeshouwer (1869,1881), koopman en vleeshouwer (1875), overl. Leeuwarderadeel 09.11.1888, z.v. Hendrik Jochums Algra en Neeltje Bokkes Wiersma; tr. 2e Leeuwarderadeel 26.08.1875 Antje Andries Swart, geb. Franeker 06.03.1834, overl. Stiens (Leeuwarderadeel) 11.08.1912, d.v. Andries Tjeerds Swart en Geertje Jans Vormstra; tr. 1e Leeuwarderadeel 22.05.1828|a|

[19] Trijntje Reinders van der Klinse, geb. Giekerk (Tietjerksteradeel) ca. 1807, dienstmeid (1828), overl. tussen 1870 en 1881, d.v. Reinder Douwes van der Klinse en Ankje Hendriks van der Heide.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Algra, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 03.03.1829, overl. Janum (Dantumadeel) 11.02.1834.

2.                   Ankje Algra, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 13.02.1831, overl. Janum (Dantumadeel) 10.02.1834.

3.                   Reinder Algra, geb. Janum (Dantumadeel) 29.10.1832, boerenknecht (1860), werkman (1901), overl. Britsum (Leeuwarderadeel) 05.01.1875, tr. Leeuwarderadeel 10.05.1860 Maaike Douwes Bijlsma, geb. Cornjum (Leeuwarderadeel) 09.12.1836, overl. Utrecht 04.01.1901, d.v. Douwe Freerks Bijlsma, gardenier (1836), poldermolenaar (1860), en Henderika Jans Ritsma.

4.                   Ankje Algra, geb. Leeuwarden 26.11.1834; volgt [9].

5.                   Hendrik Algra, geb. Leeuwarden 14.06.1843, boerenknecht, overl. Britsum (Leeuwarderadeel) 30.11.1920, tr. Leeuwarderadeel 13.05.1869 Lutske Sytzes Wierda, geb. Holwerd (Westdongeradeel) 12.11.1844, dienstmeid (1869), overl. Britsum (Leeuwarderadeel) 04.04.1908, d.v. Sytze Piers Wierda, arneider, en Jeltje Sints Schaafsma.

6.                   Bokke Algra, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 27.08.1846, timmerknecht, tr. Leeuwarderadeel 28.04.1870 Hinke Hommes Bruinsma, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 15.02.1849, overl. Britsum (Leeuwarderadeel) 24.04.1877, d.v. Homme Jans Bruinsma, landbouwer, en Dieuwke Jans Grouwstra; tr. 2e Leeuwarderadeel 07.05.1881 Antje Tjallings Rekker, geb. Blija (Ferwerderadeel) 14.12.1848, dienstmeid (1881), overl. Dennenoord (Zuidlaren) 22.03.1932|b|, d.v. Tjalling Rekker, korenmolenaar (1848), timmerman (1881), en Anna Hendriks Zuidersma.

 

Noten: |a| bruid Tijttje; |b| ook overl.akte Dokkum 1832 no.19.

 

[20] Age Hijlkes Florison, geb. Lekkum|a| ca. 1791, student Groningen 19.09.1807|c|, student Franeker 07.01.1811 en 22.11.1811 (als med.cand.), promotie Franeker 30.11.1811, medicinae doctor, burgemeester (1844,1851), overl. Genemuiden 11.06.1851, z.v. Johannes Wibrandus Florison, student Groningen 17.04.1776, predikant te Oudemirdum (1783-1786), en Grietje Hettinga Tromp; tr. Vollenhove 08.05.1814

[21] Maria Johanna Robbť, geb. Steenwijk ca. 1794, overl. Genemuiden 12.05.1821, d.v. Frans Pieter Robbť, rentenier, en Catharina Alida Kiers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Margaretha Titia Florison, geb. Genemuiden 09.10.1815, overl. Leeuwarden 17.01.1913.

2.                   Frans Pieter Florison, geb. Genemuiden 29.01.1817; volgt [10].

3.                   Johannes Wijbrandus Jacobus Florison, geb. Genemuiden 08.05.1818, overl. Genemuiden 17.08.1818.

4.                   Catharina Maria Alida Florison, geb. Genemuiden 16.01.1820.

 

Noten: |a| Jelsum (uw.akte Vollenhove 1814 no.9); |b| vader Agens Hilke (geb.akte Genemuiden 14.02.1817 no.8).

 

[22] Jacob van Nahuijs, geb. 1784, Ďcommis visiteurí (1817), commies visiteur bij de in- en uitgaande rechten te Lobith (1819), Ďvisiteur der In- en Uitgaande Regten en Accijnsení te Amsterdam (1828), overl. (Ďaan de gevolgen van eene keel-ziekteí) Amsterdam 13.10.1828, z.v. Andreas van Nahuijs en Adriana Ramaar; tr. Gramsbergen 28.05.1817|c|

[23] Juliana Louisa baronesse van Foreest van Heemse, geb. 1798, overl. Zutphen 14.12.1875, d.v. Jacob van Foreest van Heemse, lid der ridderschap (1834), en Maria Clara gravin van Rechteren; tr. 2e Kampen 12.12.1834 Johannes van Driel, geb. Gent (Gld) ca. 1792, kapitein (1834), gepensioneerd majoor (1852), overl. Zwolle 18.07.1852, z.v. Nicolaas van Driel en Wilhelmina Meurkes.

Uit het huwelijk van Nahuijs-van Foreest:

1.                   Marie Jacob Lodewijk van Nahuijs, geb. Gramsbergen 26.12.1817, rijksontvanger te Genemuiden, overl. (Ďaan de gevolgen van eene hevige zenuw-zinkingskoortsí) Genemuiden 23.09.1841|a|.

2.                   Adriana Henriette van Nahuijs, geb. Heemse (Ambt Hardenberg) 24.02.1819; volgt [11].

3.                   Willem Christiaan Theodorus van Nahuijs, geb. Tolkamer (Herwen en Aerdt) 30.07.1820, overl. Zwolle 19.11.1901, tr. Zutphen 16.04.1856 jkvr. Jacoba Diederica Coenen, geb. Boxtel 03.05.1828, overl. Zeesse (Ambt Ommen) 07.04.1905, d.v. jhr. Hendrik Arend Albert Coenen en Hendrika van Kuijk.
Ė Levensbericht WCTvN: nl.wikipedia

4.                   zoon van Nahuijs, geb. Lobith 18.03.1823, overl. (Ďonder de hevige stuipení) Lobith 20.03.1823|d||e|.

5.                   Jaqueline Leoneaure Isabelle van Nahuijs, geb. Tolkamer (Herwen en Aerdt)|b| 18.10.1824, overl. na 1890, tr. Stad Ommen 29.01.1846 Gijsbert Lucas Geerlig baron van Fridagh, geb. Zwolle 06.04.1821, burgemeester van Stad Ommen (1845-1848) en van Stad en Ambt Ommen (1848-1851), overl. ís-Gravenhage 26.12.1890, z.v. Johan Adriaan baron van Fridagh, geŽmployeerde bij het provinciaal gouvernement (1821), lid van Gedeputeerde Staten van Overijssel (1846), en Geziena Jacoba Kantelaar.

6.                   levenloze zoon, ís-Gravenwaard (Herwen en Aerdt) 16.02.1826|f|.

Uit het huwelijk van Driel-van Foreest:

7.                   dochter van Nahuijs, overl. (kort na de geboorte) Kampen 23.12.1834.

 

Noten: |a| 23.12 (annonce collectie CBG); |b| per abuis Hermen (huw.akte Stad Ommen 1845 no.1); |c| bruid van Foreest, ouders bruid wonende de ten Huize Heemse (huw.akte Gramsbergen 1817 no.8; |d| overlijdensannonce voor Ďhet kindje, waarvan mijne geliefde echtgenoote op den 18 dezer verloste, is heden (..) bezwekení (annonce collectie CBG); |e| Ďaan ons leveloos vertoond, een zoon op den achttiende (..) geborení (overl.akte Herwen en Aerdt 20.03.1823 no.10).

 

[24] Johannes Krekel, geb. Voorburg ca. 1782, tapper (1814), arbeider (1815), tuinman (1826,1851), overl. ís-Gravenhage 10.12.1851, z.v. Johannes Krekel en Johanna Catharina Vos; tr. 1e voor 1807 Aaltje Vroon, geb. Zutphen ca. 1775, overl. (kraambed) ís-Gravenhage 12.01.1814, d.v. Wijnand Vroon en Henderika Potermans; tr. 2e ís-Gravenhage 05.04.1815

[25] Johanna Krouwel, geb. ís-Gravenhage ca. 1784, overl. ís-Gravenhage 13.11.1844, d.v. Dirk Krouwel, metselaar, en Adriana van der Meer.

Uit het huwelijk Krekel-Vroon:

1.                   Johanna Katrina Krekel, geb. ís-Gravenhage ca. 1807, overl. ís-Gravenhage 13.01.1863, tr. ís-Gravenhage 20.10.1847 Jantje Ronda, geb. Jelsum (Leeuwarderadeel) 14.02.1814, sergeant schrijver derde klasse bij het Ministerie van Oorlog (1847), geŽmployeerde (1853), overl. ís-Gravenhage 30.01.1853, z.v. Gatze Ronda en Trijntje Baarda.

2.                   Henderika Kreekel, geb. ís-Gravenhage ca. 1812, overl. ís-Gravenhage 29.01.1814.

3.                   Daniel Kreekel, geb. ís-Gravenhage xx.05.1813, overl. ís-Gravenhage 01.01.1814.

Uit het huwelijk Krekel-Krouwel:

4.                   Daniel Krekel, geb. ís-Gravenhage ca. 1817, timmerman, overl. ís-Gravenhage 06.04.1884, tr. ís-Gravenhage 07.05.1845 Livine Jeanne Missillie, geb. Sluis 10.11.1813, dienstbode (1845), overl. na 1884, d.v. Isac Missillie, kleermaker, en Marie Adrienne Paans.

5.                   Johanna Krekel, geb. ís-Gravenhage ca. 1822, dienstbode (1852), overl. ís-Gravenhage 08.01.1910, tr. ís-Gravenhage 03.03.1852 Barend Gerritse, geb. Langbroek 10.03.1823, bediende, overl. ís-Gravenhage 12.11.1900, z.v. Gerrit Gerritse, tuinman, en Cornelia Quint.

6.                   Hendrik Krekel, geb. ís-Gravenhage ca. 1826; volgt [12].

 

[26] Willem Fredrik Pauli, geb. ís-Gravenhage ca. 1801, timmerman, overl. ís-Gravenhage 27.09.1851, z.v. Roedolf Pauli en Elizabeth Heidt; tr. 2e ís-Gravenhage 29.11.1837 Geertruida de Gruijter, geb. ís-Gravenhage ca. 1811, werkster (1863), overl. ís-Gravenhage 15.04.1879, d.v. Cornelis de Gruijter, timmerman, en Hilletje van der Lee; tr. 1e

[27] Maria Geertruida van den Burg, geb. ca. 1796, overl. ís-Gravenhage 09.12.1834, d.v. Hendrik van der Burg en Albertina Rino.

Uit het huwelijk Pauli-van den Burg:

1.                   Albertina Pauli, geb. ís-Gravenhage ca. 1821; volgt [13].

2.                   Maria Geertruida Pauli, geb. ís-Gravenhage ca. 1823/1824, overl. Alphen 16.11.1912, tr. ís-Gravenhage 12.12.1855 Abraham Tegelaar, geb. Leiden 23.09.1819, metselaar, overl. voor 1912, w.s. overl. Warmond 06.08.1901|b|, z.v. Gerrit Tegelaar, sjouwer, en Susanna Rozeboom.

3.                   Willem Fredrik Pauli, geb. ís-Gravenhage 03.04.1826, kleermaker (1865), winkelier (1896), overl. ís-Gravenhage 27.10.1896, tr. ís-Gravenhage 15.03.1865 Wilhelmina Nijenhuijs, geb. ís-Gravenhage ca. 1831, d.v. Leenderd Nijenhuijs, kabinetwerker, en Mijntje Lit.

4.                   Hendrik Antonie Pauli, geb. ís-Gravenhage ca. 1828, timmerman, overl. ís-Gravenhage 06.08.1891, tr. Overschie 07.01.1852 Pietertje Vogelezang, geb. Overschie 01.01.1831, overl. ís-Gravenhage 01.01.1904, d.v. Frans Vogelezang en Dirkje Baan.

Uit het huwelijk Pauli-de Gruijter:

5.                   Fredrik Pauli, geb. ís-Gravenhage ca. 1838, sigarenmaker, overl. ís-Gravenhage 15.01.1898, tr. ís-Gravenhage 11.03.1863 Jobje Guit, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1831/1832, werkster, overl. ís-Gravenhage 29.10.1907, d.v. Cornelis Guit en Jannetje den Heijer.

6.                   Cornelis Lambertus Pauli, geb. ís-Gravenhage ca. 1840, kurkensnijder, overl. Rotterdam 10.01.1919, tr. 1e ís-Gravenhage 24.11.1869 Maria Magdalena Muns, geb. ís-Gravenhage ca. 1839, overl. ís-Gravenhage 25.07.1878, d.v. Willem Frederik Muns en Johanna Petronella Nicasie; tr. 2e ís-Gravenhage 06.08.1879 Johanna Smit, geb. ís-Gravenhage ca. 1838, overl. ís-Gravenhage 09.04.1922, d.v. Dirk Smit en Maria van Nieuwkuik.
†††† JS tr. 1e ís-Gravenhage 15.06.1864 Abram Godfried Fromberg, geb. Amsterdam 24.12.1833, opperwachtmeester (1864), kantoorbediende (1875), overl. ís-Gravenhage 07.06.1875, z.v. Pieter Hendriki Fromberg, rijtuigmaker, en Maria Sophia Kips.

7.                   Geertruida Pauli, geb. ís-Gravenhage 26.02.1845, strijkster (1874), overl. ís-Gravenhage 27.11.1917, tr. ís-Gravenhage 02.12.1874 Johannes Steijn, geb. ís-Gravenhage ca. 1840, tuinman (1874), dagloner (1898), overl. ís-Gravenhage 03.12.1898|a|, z.v. Petrus Paulus Steijn en Helena Hazebroek.

8.                   Wilhelmina Frederika Pauli, geb. ís-Gravenhage ca. 1850, overl. ís-Gravenhage 12.07.1894, tr. ís-Gravenhage 11.07.1877 Nicolaas Petrus Cornelis Hendrik Kervezee, geb. ís-Gravenhage ca. 1839, baardscheerder (1866), bode (1877), overl. ís-Gravenhage 19.10.1912, z.v. Nicolaas Kervezee en Elisabeth Kelhoven.
†††† NPCHK tr. 1e ís-Gravenhage 15.08.1866 Anna Foskea Stuur, geb. ís-Gravenhage ca. 1838, overl. ís-Gravenhage 30.11.1874, d.v. Lammert Addes Stuur en Wilhelmina Ruitenburg.

 

Noten: |a| e.v. Johanna Pauli (overl.akte ís-Gravenhage 1898 no.3485); |b| niet beschikbaar bijFamily Search (meií20).

 

[28] Pieter van der Burg, geb. Rotterdam 15.12.1798, ged. Rotterdam 23.12.1798, overl. Rotterdam 20.06.1834, z.v. Pieter van der Burg en Johanna van Noest (-1823); tr. Rotterdam 12.06.1822

[29] Geertje van Veen, geb. Rotterdam xx.10.1796, overl. Rotterdam 12.04.1863, d.v. Leendert van Veen en Jannetje van der Bree.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna van der Burg, geb. Rotterdam 08.02.1823, overl. na 1880, tr. Rotterdam 03.05.1848 Matthijs Hendrik Ridder, geb. Rotterdam 27.03.1823, overl. Rotterdam 06.06.1880, z.v. Hendrik Johannes Ridder en Clasina Clara Bos.

2.                   Leendert van der Burg, geb. Rotterdam 18.03.1824, overl. Rotterdam 15.04.1824.

3.                   Pieter van der Burg, geb. Rotterdam 06.06.1825, overl. Rotterdam 08.06.1825.

4.                   Jannetje van der Burg, geb. Rotterdam 12.08.1826, overl. Rotterdam 06.09.1826.

5.                   Jannetje van der Burg, geb. Rotterdam 22.02.1828, overl. Rotterdam 12.08.1828.

6.                   Leendert van der Burg, geb. Rotterdam 22.06.1829; volgt [14].

7.                   Pieter van der Burg, geb. Rotterdam 03.09.1830, overl. Rotterdam 24.09.1831.

 

[30] Cornelis Langeveld, geb. Rotterdam 12.07.1799, ged. Rotterdam 28.07.1799, z.v. Cornelis Langeveld (-1822) en Anna Elisabeth van Buren; tr. Rotterdam 02.06.1824

[31] Filippina īt Hoen, geb. Rotterdam 13.03.1795, ged. Rotterdam 16.03.1794, d.v. Jilles ít Hoen en Jannetje Willebrands.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Langeveld, geb. Rotterdam 17.02.1825, overl. Rotterdam 21.11.1916, tr. Rotterdam 13.04.1853 Wouterina Snijders, geb. Rotterdam 29.06.1826, overl. Rotterdam 27.01.1907, d.v. Wouter Snijders en Hendrika Wijbrans.

2.                   Jilles Langeveld, geb. Rotterdam 20.09.1826, overl. voor 1906, tr. Rotterdam 03.09.1851 Jannetje Baas, geb. Rotterdam 23.08.1826, overl. Rotterdam 26.12.1906, d.v. Gerrit Baas en Geertruida Franke.

3.                   Anna Elizabeth Langeveld, geb. Rotterdam 04.12.1828; volgt [15].

4.                   Jannetje Langeveld, geb. Rotterdam 15.03.1831, overl. Rotterdam 13.04.1897, tr. Rotterdam 19.08.1857 Willem van der Gaauw, geb. Rotterdam 18.11.1830, overl. Rotterdam 06.12.1901, z.v. Willem van der Gaauw en Sietje Gerritse.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren