Jacobus Geenevasen (1919-2002)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2021 (laatst herzien december 2021)

 


 

[1] Jacobus Geenevasen, Ko, geb. Schoten 31.01.1919, diploma Avondschool voor Handelsonderwijs|a|, administratief kantoorbediende (1938), technisch hoofdambtenaar 1e klasse bij de Technische Hogeschool te Eindhoven (1977), RON 1977, overl. 28.02.2002, begr. Waalre (Bpl. a/d Adriaen Poirterslaan), tr. Cornelia J. van Kampen, Corry, geb. 16.10.1920, overl. 28.12.2018, begr. Waalre (Bpl. a/d Adriaen Poirterslaan).
 
Noten: |a| Dienstplichtregister Haarlem 1939.
 
[2] Franciscus Cornelis Geenevasen, geb. Haarlem 12.11.1891, ketelmaker (1916), bankwerker (1920), tr. Haarlem 01.03.1916
[3] Cornelia Koopman, geb. Schagen 30.03.1887.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Geenevasen, geb. Schoten 31.01.1919; volgt [1].

2.                   Pieter Geenevasen, geb. Schoten xx.09.1920|a|.

3.                   Frederikus Geenevasen, geb. Schoten xx.09.1920, overl. Schoten 28.12.1920|b|.

4.                   zoon Geenevasen, geb. Schoten xx.08.1924|c|.

5.                   Maria Jacoba Geenevasen, Mary, geb. Schoten 27.02.1926, overl. Haarlem 04.07.2014, begr. Vogelenzang (RK Bpl. OLV ten Hemelopneming), tr. Jan Hoogewerf, geb. 20.06.1914, overl. 22.05.2007, begr. Vogelenzang (RK Bpl. OLV ten Hemelopneming), z.v. N. Hoogewerf (1878-1943) en C. de Vries (1886-1969).

 

Noten: |a| Haarlem’s Dagblad 07.09.1920; |b| overl.akte Schoten 1920 no.117; |c| Nieuwe Haarlemsche Courant 05.08.1924.

 

[4] Jacobus Geenevasen, geb. Haarlem 20.09.1852, bloemistknecht (1882,1885), werkman (1888,1891), gravenmaker (1893,1896), grafdelver (1913,1916), overl. Haarlem 05.03.1922, tr. Haarlem 10.05.1882

[5] Catharina Dorothea Okkerman, geb. Amsterdam 06.11.1855, dienstbode (1882), overl. Haarlem 08.12.1938.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Theresia Geenevasen, geb. Haarlem 19.02.1883, overl. Haarlem 25.03.1939, tr. Haarlem 24.09.1913 George van Horick, geb. Haarlem 02.04.1885, bloemistknecht (1913), bloemist (1916), overl. na 1939, z.v. Jan van Horick en Maria Homan.

2.                   Catharina Maria Jacoba Geenevasen, geb. Haarlem 20.09.1884, overl. Bloemendaal 23.03.1923|c||d|.

3.                   Petronella Adriana Geenevasen, geb. Haarlem 20.11.1885, dienstbode, overl. Haarlem 06.05.1926.

4.                   Leonardus Jacobus Geenevasen, geb. Haarlem 21.03.1888, houtzager (1912), plantsoenwerker (1916), tr. Haarlem 10.07.1912 Marijtje de Vos, geb. Haarlem 18.05.1888, d.v. Cornelis de Vos en Anna Elisabeth Smorenberg.

5.                   Geertruida Elisabeth Geenevasen, geb. Haarlem 06.02.1890, overl. Haarlem 29.12.1890.

6.                   Franciscus Cornelis Geenevasen, geb. Haarlem 12.11.1891; volgt [2].

7.                   Petrus Bernardus Geenevasen, geb. Haarlem 26.01.1893, monteur, overl. Terneuzen 18.10.1947, tr. Terneuzen 18.12.1930 Catharina Johanna Jacobs, geb. Terneuzen 31.05.1886, overl. Antwerpen 20.09.1949|e|, d.v. Cornelis Jacobs en Felicita Amelia Verstraete.

8.                   Theodora Willemina Geenevasen, geb. Haarlem 18.10.1894, overl. Haarlem 05.12.1895.

9.                   Jacobus Geenevasen, geb. Haarlem 30.10.1896|a|, overl. Haarlem 10.03.1897.

10.               Anna Geenevasen, geb. Haarlem 30.10.1896|b|, overl. Haarlem 02.11.1896.

 

Noten: |a| geboren des voormiddags te tien uren (akte no.1581); |b| geboren des namiddags{?} te elf uren (akte no.1851); |c| aangifte door twee parkwachters, overleden te Bloemendaal nabij Santpoort {geen instelling vermeld} (overl.akte Bloemendaal 1923 no.25); |d| ook overl.akte Haarlem 1923 no.266; |e| overl.akte Terneuzen 1949 no.154.

 

[6] Jacob Koopman, geb. Den Helder 06.07.1853, schuitenjager (1872), stalknecht (1878), koopman (1879,1889), arbeider (1907,1908), werkman (1912), arbeider (1913), overl. Schagen 07.10.1913|a|, tr. Zijpe 25.05.1878

[7] Anna Maria Meijer, geb. Ransbach 23.12.1854, ged. Ransbach 31.12.1854, overl. Haarlem 26.08.1929|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze zoon, Zijpe 19.04.1879.

2.                   Catharina Koopman, geb. Zijpe ca. 1881, overl. na 1956, tr. Schagen 03.05.1907 Frits Keerwolf, geb. Haarlem 24.11.1883, letterzetter, overl. Haarlem 04.01.1956, z.v. Frits Keerwolf, huisschilder, en Hermina Vrugt.

3.                   Anna Maria Koopman, geb. Schagen ca. 1884, overl. na 1945, tr. Haarlem 07.08.1912 Gerrit Jan Ouderdorp, geb. Utrecht 15.11.1880, kleermaker, overl. Haarlem 04.09.1945, z.v. Jan Ouderdorp en Fenna de Groot.

4.                   Elisabeth Koopman, geb. Schagen ca. 1885, overl. na 1950, tr. Schagen 29.05.1908 Johannes Frederikus Dekker, geb. Alkmaar ca. 1883, bankwerker, overl. Alkmaar 30.05.1950, z.v. Johannes Dekker en Maria Tholen.

5.                   Cornelia Koopman, geb. Schagen 30.03.1887; volgt [3].

6.                   Christina Koopman, geb. Schagen xx.03.1889, overl. Schagen 14.04.1889.

7.                   Maria Koopman, geb. Schagen xx.04.1889, overl. Schagen 02.07.1889.

8.                   Jacobus Koopman, geb. Schagen ca. 1891, fabriekarbeider, tr. Heiloo 15.02.1917 Maria Jacoba de Graaf, geb. Heiloo 19.10.1894, dienstbode (1917), d.v. Jan de Graaf, arbeider, en Hillegonda van den Dam.

 

Noten: |a| moeder Koogman (overl.akte Schagen 1913 no.39); |b| geb. Ramsbach, oud 76 jaar, ‘zijnde de namen der overleden ouders den aangevers onbekend’ (overl.akte Haarlem 1929 no.1032).

 

[8] 

[9] Maria Theresia Geenevasen, geb. Budel 14.01.1830, dienstbode (1852), wasvrouw (1863), overl. ’s-Gravenhage 02.02.1884; tr. ’s-Gravenhage 09.12.1863 Cornelis Hoogendoorn, geb. Breukelen-Nijenrode 23.07.1828|c|, timmerman, overl. Den Helder 03.02.1907, z.v. Maarten Hoogendoorn, timmerman, en Catharina Gebbink.

     CH tr. 2e ’s-Gravenhage 26.08.1885 Christina Willemina Warnar, geb. Amsterdam 1833, overl. Den Helder 19.01.1915, d.v. Jan Nicolaas Warnar en Marie Christine Rörig.
     CWW tr. 1e ’s-Gravenhage 07.05.1862 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 23.02.1875, ingeschr. ’s-Gravenhage 10.06.1875) Bernardus Johannes de Rens, geb. ’s-Gravenhage ca. 1829, stratenmaker, overl. ’s-Gravenhage 26.01.1897, z.v. Abraham de Rens, stratenmaker, en Alida Steekers.

     BJdR tr. 1e ’s-Gravenhage 01.09.1847 Wilhelmina Louisa Maria Heerebrand, geb. ’s-Gravenhage ca. 1824, dienstbode (1847), overl. ’s-Gravenhage 11.08.1861, d.v. Philips Johannes Heerebrand en Johanna Louisa van Evelingen; tr. 3e ’s-Gravenhage 17.11.1875 Hendrika Johanna Petronella Joosten, geb. ’s-Gravenhage ca. 1836, naaister (1859), overl. ’s-Gravenhage 07.09.1885, d.v. Abraham Joosten en Margaretha Wassenaar, tapster (1859).

     HJPJ tr. 1e ’s-Gravenhage 27.04.1859 Gerrit Petrus Pickard, ook Gerardus Petrus, geb. ’s-Gravenhage 07.10.1828, baardscheerder (1859), kolonist (1868), overl. Eerste Gesticht te Veenhuizen (Norg) 13.12.1868, z.v. Arnoldus Pickard en Johanna Door.

Kind van Maria:

1.                   Jacobus Geenevasen, geb. Haarlem 20.09.1852|a|; volgt [4].

Kind van Maria (gewettigd bij het huwelijk in 1863):

2.                   Cornelis Johannes Geenevasen, later Hoogendoorn, geb. ’s-Gravenhage 13.07.1863|b|, overl. ’s-Gravenhage 03.01.1864.

Uit dit huwelijk:

3.                   Elisabeth Maria Hoogendoorn, geb. ’s-Gravenhage xx.02.1865, overl. Leiderdorp 22.04.1865.

4.                   Maria Theresia Hoogendoorn, geb. Leiderdorp 08.01.1869, tr. 1e Amsterdam 17.04.1895 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 16.10.1903, ingeschr. Den Helder 20.01.1905, aant. Amsterdam 27.01.1905) Jan Landzaad, geb. Amsterdam 13.02.1869, z.v. Pieter Landzaad en Anna Maria de Roos; tr. 2e Den Helder 17.11.1905 Adrianus Piets, geb.’s-Gravenhage 15.10.1879, korporaal schrijver, z.v. Berend Jan Piets en Cathérine Atoinette Hélène Drion.

 

Noten: |a| aangifte door Maike Schraders, oud 80 jaar, vroedvrouw, moeder Maria, door de moeder erkend 09.05.1882 (geb.akte Haarlem 21.09.1852); |b| aangifte door Anna Maria Leonora van der Groen, oud 35 jaar, vroedvrouw, moeder Maria Genevaase (geb.akte ’s-Gravenhage 1863 no.1704); |c| vader Hogendoorn (geb.akte Breukelen-Nijenrode 1828 no.34).

 

[10] Franciscus Cornelis Okkerman, geb. Amsterdam 06.05.1824, smid, overl. Amsterdam 08.09.1884, tr. Amsterdam 27.11.1850

[11] Dorothea Catharina Ceele, geb. Amsterdam 04.07.1823, dienstbaar (1850), werkster (1889), overl. Amsterdam xx.02.1904|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Maria Okkerman, geb. Amsterdam 03.12.1852, tr. Amsterdam 05.11.1874 Christiaan Johannes Scheffer, geb. Amsterdam 19.04.1851, schilder, z.v. Hermanus Scheffer, schilder, en Eva Margaretha Spijker.

2.                   Catharina Dorothea Okkerman, geb. Amsterdam 06.11.1855; volgt [5].

3.                   Louisa Maria Okkerman, geb. Amsterdam 26.08.1858, dienstbode (1889), tr. 1e Amsterdam 08.05.1889 Jacobus van de Vissersdijk, geb. Vlissingen 13.11.1862, schilder, overl. voor 1896, z.v. Jacob van de Vissersdijk, schilder, en Pieternella Voerman; tr. 2e Amsterdam 26.02.1896, Ferdinand van de Vissersdijk, geb. Vlissingen 18.04.1859, stoker, oudere broeder van Jacobus.

4.                   Franciscus Cornelis Okkerman, geb. Amsterdam 31.06.1861, bediende (1890), pakhuisknecht (1896,1920), overl. na 1936, tr. Amsterdam 21.05.1890 Magdalena de Gooijer, geb. Amsterdam 07.07.1865, overl. voor 1920, d.v. Jacob de Gooijer en Maria Wehmeier.

5.                   Josephus Johannes Okkerman, geb. Amsterdam 16.09.1863, (huis)schilder, overl. Amsterdam 05.05.1945, tr. 1e Amsterdam 27.07.1898 Anna Lovisa Nilson, geb. Stockholm (Zweden) 17.10.1856, overl. Amsterdam 02.11.1903, d.v. Josefina Constantina Nimrod; tr. 2e Amsterdam 14.03.1917 Grieta Johanna Wilhelmina Laplace, geb. ’s-Gravenhage 13.01.1874, overl. Amsterdam 13.04.1925, d.v. Johannes Lodevicus Laplace en Alida van Nelven; tr. 3e Amsterdam 20.07.1927 Catharina Margaretha Dermijn, geb. Amsterdam 17.07.1882, overl. Amsterdam 15.05.1960, d.v. Hendrik Frederik Dermijn en Alida Wilhelmina Riet.
     ALNilson tr. 1e Brooklyn (Amerika) 16.03.1877 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Rotterdam 03.03.1890,  ingeschr. Rotterdam 27.03.1890, ingeschr. Amsterdam 22.05.1890) Eduard Jan Eckhardt Dulfer, geb. Leiden 03.04.1852, overl. Rotterdam 28.02.1911, z.v. Elionardus Eckhardt Theodorus Dulfer, rijksambtenaar, en Johanna Cornelia Schuller.
     EJED tr. 2e Rotterdam 16.04.1890 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Roterdam 04.02.1895, ingeschr. Rotterdam 08.03.1895) Anna Maria Elisabeth Beckers, geb. Boxmeer 30.01.1866, overl. Thorn 15.08.1957, d.v. Gerardus Beckers en Anna Maria Coolen; tr. 3e Rotterdam 21.11.1895 Neeltje Voordijk, geb. Middelharnis 01.08.1879, d.v. Pieter Laurens Voordijk en Tona Gaillard.
     AMEB tr. 2e Rotterdam 20.04.1898 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 10.01.1907) Hendrik Reinier de Jong, geb. Rotterdam 07.07.1868, overl. Rotterdam 08.02.1942, z.v. Johannes Petrus de Jong en Maria Christina Tieman; tr. 3e Rotterdam 08.03.1911 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 07.05.1915) Aleid Catherinus Theodoor Aletta Feickens, geb. Akkrum (Utingeradeel) 22.09.1866, overl. Medemblik 15.07.1942, z.v. Martinus Feickens, rijksontvanger, en Jacoba Maria Schmiedeman; tr. 4e Sint Pieter 17.08.1917 Hubertus Franciscus Leonardus Schouteten, geb. Maastricht 06.10.1883, z.v. Leonard Schouteten en Maria Elisabeth Engelen.
     HRdJ tr. 2e Rotterdam 08.09.1909 Anna Jacoba Meus, geb. ’s-Gravenhage 05.04.1864, overl. Rotterdam 13.08.1946, d.v. Frederik Meus en Maria Francina van der Burg.
     AJM tr. 1e ’s-Gravenhage 11.05.1881 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 29.05.1907, ingeschr. ’s-Gravenhage 08.11.1907) Eduard Gerritsen, geb. ’s-Gravenhage 18.11.1856, bediende, overl. ’s-Gravenhage 23.04.1917, z.v. Johannes Gerritsen en Cornelia Pabst.
     ACTAF tr. 2e Rotterdam 31.05.1916 Aletta Anna Maria Verbon, geb. Utrecht 12.12.1878, overl. Rotterdam 16.02.1929, d.v. Wilhelmus Johannes Verbon, koopman (1898), winkelier (1902), en Helena de Groot.
     AAMV tr. 1e Amsterdam 18.05.1898 Cornelis James Tansel, geb. Utrecht 14.04.1875, tekenaar, overl. voor 1902, z.v. James Tansel en Johanna de Lange; tr. 2e Amsterdam 08.01.1902 Jan Dirk Bronkhorst, geb. Amsterdam 17.03.1866, timmerman, z.v. Jan Bronkhorst en Grietje Boef.
     HFLS tr. 1e Maastricht 05.10.1910 Anna Maria Gommans, geb. Maasbree 25.03.1883, overl. Maastricht 16.06.1916, d.v. Johannes Gommans en Anna Mathea Jacobs.

     GJWLaplace tr. 1e Amsterdam 06.11.1901 Jesaia Veffer, geb. Amsterdam 08.03.1872, sjouwerman, overl. voor 1917, z.v. Simon Veffer, sjouwerman, en Esther Pais.
     CMDermijn tr. 1e Amsterdam 30.11.1904 Helmig Mulder, geb. Amsterdam 17.04.1873, glazenwasser, overl. voor 1927, z.v. Engbert Mulder en Elisabeth Barbara Heijmans.

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 13.02.1904.

 

[12] Pieter Koopman, geb. Den Helder 19.12.1824, boerenknecht (1847), arbeider (1853), molenaar (1857), molenaarsknecht (1859), arbeider (1877,1878), overl. Schagen 23.03.1893|a|, tr. Zijpe 08.05.1847

[13] Sebilla Kooijman, geb. Zijpe 28.07.1822, overl. Den Helder 09.11.1909.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Belia):

1.                   Neeltje Koopman, ook Cornelia, geb. Zijpe ca. 1848, dienstbode (1873), overl. Den Helder 31.12.1913, tr. Zijpe 17.05.1873 Carolus Bernardus van Daele, geb. Hoofdplaat 21.09.1838, arbeider (1873), werkman (1885), overl. Den Helder 21.11.1885, z.v. Jan Bernard van Daele, werkman, en Amelia Besaen.

2.                   Willem Koopman, geb. Zijpe 20.07.1850, korenmolenaarsknecht (1869), arbeider (1877,1893), overl. Den Helder 27.01.1920, tr. Zijpe 28.07.1877 Anna Rosina Meijer (1852-1917), d.v. Jacob Meijer en Catharina Mertz.

3.                   Vrouwtje Koopman, geb. Zijpe ca. 1852, overl. Den Helder 06.08.1853.

4.                   Jacob Koopman, geb. Den Helder 06.07.1853|b|; volgt [6].

5.                   Anna Maria Koopman, geb. Den Helder 10.01.1857, overl. Schagen 31.07.1888.

6.                   Teunis Koopman, geb. Den Helder 01.02.1859, koetsier, overl. Schagen 01.06.1925, tr. Schagen 07.05.1880 Jansje de Vries, geb. Medemblik, dienstbode (1880), overl. na 1925, d.v. Jan de Vries en Antje Groen.

7.                   levenloze zoon, Den Helder 28.12.1859.

 

Noten: |a| e.v. Sebilla (overl.akte Schagen 1893 no.9); |b| moeder Beletje (geb.akte Den Helder 1853 no.262).

 

[14] Jacob Meijer, ook Maijer, geb. Ransbach 17.01.1820, koopman (1846), winkelier (1857), overl. Ransbach 23.01.1858|a|, begr. Ransbach 26.01.1858, tr.

[15] Catharina Mertz, ook Merz, geb. Ransbach 15.08.1823, koopvrouw, overl. Schagen 19.05.1875|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Meijer, geb. Tricht (Buurmalsen) 22.11.1846|c|.

2.                   Anna Catherina Meijer, geb. Schagen 15.10.1848, overl. Schagen 21.04.1916, tr. Schagen 09.02.1877 Nicolaas Woltherus Spierdijk, geb. Zijpe ca. 1849, timmerman, overl. Schagen 05.02.1881, z.v. Wouter Spierdijk, timmerman, en Wilhelmina Stam.

3.                   Anna Rosina Meijer, geb. Ransbach 09.12.1852, ged. Ransbach 12.12.1852, overl. Schagen 23.07.1917, tr. Zijpe 28.07.1877|d| Willem Koopman (1850-1920), z.v. Pieter Koopman en Belia Kooijman.

4.                   Anna Maria Meijer, geb. Ransbach 23.12.1854, ged. Ransbach 31.12.1854; volgt [7].

5.                   Johannes Maijer, geb. Schagen 28.10.1856, overl. Schagen 13.05.1857.

6.                   Jacobus Maijer, geb. Schagen xx.06.1858, overl. Schagen 24.10.1858.

 

Noten: |a| e.v. Katharina Merz (huw.bijln Zijpe 1878 no.30, dochter Anna Maria); |b| Catharina Mertz wede Jacob Maijer, ‘zijnde de naam van de moeder der overledene de aangevers onbekend’ (overl.akte Schagen 1865 no.28); |c| moeder Märs; |d| moeder v/d bruid Katharina Merz (huw.akte Zijpe 1877 no.29).

 

[16]

[17]

 

[18] Adriaan Genevasen, geb. Budel ca. 1765/1766/1768/1775, bouwman, overl. Budel 25.12.1836|c|, z.v. Jacobus Genevasen en Geertrui Schuurmans; otr. Budel (schepenbank) 06.01.1810|g|, tr. Budel (rk) 21.01.1810|h|

[19] Elisabeth van der Kruijs, geb. Leernde ca. 1785/1790/1792, overl. Budel 13.06.1844|a|, d.v. Jacobus van de Kruijs en Maria Theresia Danzetten.

Uit dit huwelijk (vader ook Geenevasen/Geenevaassen):

1.                   Jacoba Geenevaassen, geb. Budel 10.03.1813 (akte), overl. Budel 28.01.1886, tr. Budel 28.07.1837 Wilhelmus Zomers, ook Willem Somers, ged. Budel (rk) 11.11.1808, overl. Budel 08.02.1884|i|, z.v. Paulus Zomers en Elisabeth Zwartjens/Zweertjens.

2.                   Hendrina Genevasen, geb. Budel 12.11.1815 (akte), overl. Budel 10.11.1836.

3.                   Johannes Jacobus Geenevaassen, geb. Budel 28.10.1817 (akte), koopman (1849), werkman (1851), overl. Budel 26.06.1891, tr. Haarlem 19.09.1849 Henrica Stevens, geb. Budel ca. 1809/1810, overl. (kraambed) Haarlem 12.06.1851, d.v. Joannes Stevens en Joanna Maria Wennen.

4.                   Antonius Geenevaassen, geb. Budel ca. 1821, blekersknecht, overl. Budel 09.04.1883, tr. 1e Heemstede 14.01.1852 Petronella Peckx, ook Peks, geb. Weert ca. 1820, blekersdienstbode, overl. Heemstede 14.11.1852, d.v. Lambertus Peckx en Helena Smeets; tr. 2e Budel 23.01.1858 Joanna Maria Lamers, geb. Budel 27.04.1826, overl. Budel 06.02.1872|d|, d.v. Jan Megiel Lamers, bouwman, en Helena Kees.

5.                   Adrianus Genevaassen, geb. Budel 24.09.1823|e|.

6.                   Paulus Genevasen, geb. Budel 26.12.1825|f|.

7.                   Maria Theresia Genevasen, geb. Budel 14.01.1830|b|; volgt [9].

 

Noten: |a| overledene van de Kruijs; |b| aangifte door Theodorus Aarts, oud 32 jaar, bouwman, vader Genevasen, oud 55 jaar, moeder oud 45 jaar (geb.akte Budel 1830 no.1); |c| oud 70 jaar (overl.akte Budel 1836 no.33); |d| e.v. Genevasen (overl.akte Budel 1872 no.7); |e| vader in akte Genevaassen, tekent met Geenevasen, vader oud 55 jaar, moeder oud 33 jaar (geb.akte Budel 1823 no.47); |f| vader in akte Genevasen, ‘verklaart niet te kunnen schrijven’, vader oud 60 jaar, moeder van der Kruis, oud 33 jaar (geb.akte Budel 1825 no.62); |g| bruidegom Adriaan Geene Vaassen (transcriptie BHIC); |h| bruidegom Adrianus Genofasen (transcriptie BHIC); |i| e.v. Genevasen (overl.akte Budel 1884 no.7).

 

[20] Franciscus Okkerman, ged. Amsterdam (Kerk De Toren (rk)) 05.12.1782, dienstbaar (1818), werkman (1834,1835), overl. Nieuwer-Amstel 30.06.1855|a|, z.v. Theodorus Okkerman en Cornelia van Schaik; tr. Nieuwer-Amstel 26.04.1818|b|

[21] Johanna van der Louw, geb. Aarlanderveen ca. 1791/1792, dienstbaar (1818), overl. Nieuwer-Amstel 14.11.1835, d.v. Cornelis van der Louw en Grietje Hazelaar/Haselaar.

Uit dit huwelijk:

1.                   Theodorus Okkerman, geb. Amsterdam 15.11.1820, smid (1850).

2.                   Franciscus Cornelis Okkerman, geb. Amsterdam 06.05.1824; volgt [10].

3.                   Cornelis Okkerman, geb. Amsterdam ca. 1829, overl. Nieuwer-Amstel 29.09.1834.

 

Noten: |a| moeder Maria Munter{?} (overl.akte Nieuwer-Amstel 1855 no.128); |b| bruidegom Franciskus, oud 25 jaar (huw.akte Nieuwer-Amstel 1818 no.9).

 

[22]

[23] Maria Cornelia Ceele, ged. Roelofarendsveen (rk) 27.06.1787, waschter (1850,1854), overl. Amsterdam 16.09.1854, d.v. Arnoldus Ceele en Cornelia de Mol.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dorothea Catharina Ceele, geb. te Amsterdam 04.07.1823|a|; volgt [11].

 

Noten: |a| in het Binnengasthuis, geen details over de moeder vermeld (geb.akte Amsterdam 1823 reg.6 fol.79).

 

[24] Wilhelmus Koopman, Willem, ged. Amsterdam (Begijnhofkerk (rk)) 08.02.1792, arbeidsman (1818), sjouwerman (1819,1826), bureauoppasser (1831), arbeider (1844), sjouwerman (1847), werkman (1848), overl. Den Helder 21.08.1848|a|, z.v. Joannes Koopman en Maria Koopman; tr. Den Helder 04.01.1818

[25] Marijtje Mol, geb. Den Helder ca. 1792/1794, overl. Den Helder 06.02.1869, d.v. Jan Pietersz Mol en Antje Pieters Krul.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Koopman, geb. Den Helder 12.06.1819, metselaar (1844), arbeider (1862), metselaar (1868), overl. ’s-Gravenhage 25.11.1868, tr. ’s-Gravenhage 31.07.1844 Petronella Johanna Toetenel, geb. ’s-Gravenhage 27.12.1819, dienstbode (1844), overl. ’s-Gravenhage 16.02.1898, d.v. Theodorus Toetenel, flankeur (1819), metselaar (1844), en Cornelia Judith van der Hoeven.

2.                   Pieter Koopman, geb. Den Helder 30.11.1821, overl. Den Helder 19.12.1822.

3.                   Pieter Koopman, geb. Den Helder 19.12.1824; volgt [12].

4.                   Hendrikus Koopman, geb. Den Helder 16.11.1826, zeeman (1850), werkman (1881), overl. Den Helder 17.01.1881, tr. Den Helder 15.11.1850 Antje Bakker, geb. Texel ca. 1830, overl. voor 1881, d.v. Cornelis Bakker, sjouwerman, en Aaltje Bijl.

5.                   Anna Maria Koopman, geb. Den Helder 23.01.1831, overl. ’s-Gravenhage 26.03.1877, tr. ’s-Gravenhage 24.05.1854 Jacobus Johannes van Leeuwen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1823/1824, timmerman (1854,1878), huisbewaarder (1894), overl. ’s-Gravenhage 09.12.1894, z.v. Wilhelmus van Leeuwen, timmerman, en Geertruida Hendrica Martina de Wit.
     JJvL tr. 2e ’s-Gravenhage 01.05.1878 Hendrika Spinthof, geb. Amsterdam ca. 1825, overl. ’s-Gravenhage 09.05.1911, d.v. Anna Maria Spinthof, winkelierster (1878).

 

Noten: |a| Willem, moeder Franswijk (overl.akte Den Helder 1848 no.239).

 

[26] Jacob Kooijman, geb. Zijpe ca. 1787, landman (1816,1823), arbeider (1836,1854), overl. Zijpe 31.10.1854|b|, tr.

[27] Neeltje Hopman, geb. Zijpe ca. 1795, overl. Zijpe 02.04.1854|a|, d.v. Hendrik Hopman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Teunis Kooijman, geb. Zijpe ca. 1813/1814, arbeider, overl. Zijpe 03.10.1868, tr. 1e Zijpe 26.05.1838 Pietertje Mul, geb. Zijpe ca. 1810/1811, overl. Zijpe 23.01.1839, d.v. Dirk Mul en Antje Ploeger; tr. 2e Zijpe 08.05.1842 Immetje Buijter, ook Buiter, geb. Warmenhuizen ca. 1815, overl. Zijpe 04.04.1856, d.v. Jan Buijter, kleermaker, en Neeltje Melten; tr. 3e Zijpe 02.05.1857 Alijda Quax, ook Alida, geb. Wieringerwaard ca. 1810/1811, overl. Zijpe 18.07.1868, d.v. Willem Quax en Elisabeth Platjouw.
     AQ tr. 1e Wieringerwaard 23.08.1835 Aldert Nottelman, geb. Barsingerhorn ca. 1808, timmermansknecht (1835), timmerman (1855), overl. Zijpe 26.09.1855, z.v. Jan Nottelman en Aagtje Kater.

2.                   Hendrik Kooijman, geb. xx.12.1815, overl. Zijpe 07.04.1816.

3.                   Vrouwtje Kooijman, geb. Zijpe ca. 1821, overl. Zijpe 01.11.1823.

4.                   Sebilla Kooijman, geb. Zijpe 28.07.1822; volgt [13].

5.                   Hendrik Kooijman, geb. Zijpe ca. 1827, arbeider, overl. Beverwijk 28.03.1906|c||d|, tr. Zijpe 29.04.1854 Grietje Mul, geb. Zijpe ca. 1830/1831, overl. Zijpe 06.01.1892, d.v. Arie Mul, slachter, en Jantje Wagemaker.

6.                   Jacob Kooijman, geb. Zijpe ca. 1829, arbeider, overl. Anna Paulowna 21.03.1880, tr. Callantsoog 27.04.1861 Aaltje Melten, geb. Oudkarspel ca. 1830, boerendienstmeid (1861), overl. na 1880, d.v. Cornelis Melten en Aaltje Jonker.

7.                   Pieter Kooijman, geb. Zijpe ca. 1835, overl. Zijpe 22.03.1836.

 

Noten: |a| ‘zijnde de naam der overledene moeder onbekend’ (overl.akte Zijpe 1854 no.22); |b| ‘de namen der overledene ouders zijn aan de aangevers onbekend’ (overl.akte Zijpe 1854 no.94); |c| overledene Hendrikus, moeder Cornelia (overl.akte Beverwijk 1906 no.); |d| ook overl.akte Alkmaar 1906 no.103.

 

[28] Johann Meijer, tr.

[29] Anne Katharina Fries.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Meijer, geb. Ransbach|a| 17.01.1820; volgt [14].

 

Noten: |a| destijds in ambt Selters, Königreich Preußen, nu Ransbach-Baumbach, Westerwaldkreis, Bundesland Rheinland-Pfalz.

 

[30] Jacob Mertz, tr.

[31] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Mertz, geb. Ransbach 15.08.1823; volgt [15].

 


Bijlage A

 

[36] Jacobus Genevasen

[37] Geertrui Schuurmans

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriaan Genevasen, geb. Budel ca. 1765/1766/1768/1775; volgt [18].

2.                   Johanna Genevasen, overl. Budel 04.12.1842|a|

 

Noten: |a| vader Martinus (overl.akte Budel 1842 no.57; transcriptie BHIC, akte niet beschikbaar bij FamilySearch, dec’21).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren (en enkele andere markante figuren)