Willem Maria Josephus Geraerds (1926-2003)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien september 2017)

 


 

[1] Willem Maria Josephus Geraerds, Will, geb. Maastricht 14.04.1926, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1961, werkzaam bij de Koninklijke Luchtmacht (1946-1971), hoogleraar Eindhoven (1972-1991), OON met de zwaarden 1971, overl. Eindhoven 14.11.2003.

 

[2] Josephus Hubertus Egidius Geraerds, Jules, geb. Maastricht 13.11.1888, elektriciën (1921), electrotechniker (1935), overl. Maastricht 20.05.1973; tr. 2e na 1945 Maria Hubertina Engelbert, geb. Maastricht 23.02.1905, overl. Maastricht 09.11.1968, begr. 14.11.1968, d.v. Arnoldus Hubertus Engelbert en Maria Anna Elisabeth Verjans; tr. Maastricht 25.10.1921
[3] Maria Johanna Francisca Haarsma, Johanna, geb. Nijmegen 14.05.1894, overl. Maastricht 23.02.1945.

Uit dit huwelijk:

1.                   M.J.J. Geraerds, Mia, geb. ca. 1923, overl. Maastricht 25.02.1999, crem. Geleen 02.03.1999.

2.                   Zoon Geraerds.

3.                   Willem Maria Josephus Geraerds, geb. Maastricht 14.04.1926; volgt [1].

4.                   Zoon Geraerds.

 

[4] Hendrikus Hubertus Geraerds, Henri, geb. Maastricht 09.10.1862, banketbakker (1885), broodbakker (1891,1921), overl. Maastricht 01.02.1947|a|, tr. Maastricht 10.02.1885

[5] Maria Jozefina Gertruid Dresen, geb. Mheer 05.01.1860, overl. Maastricht 12.03.1934|c|, begr. 15.03.1934.

Uit dit huwelijk (moeder ook M. Josefina/Josephina/Jozephina G.):

1.                   Helena Maria Hubertina Geraerds, geb. Maastricht 21.11.1885, overl. Maastricht 01.11.1908.

2.                   Maria Catharina Geraerds, geb. Maastricht 11.10.1886.

3.                   Josephus Hubertus Egidius Geraerds, geb. Maastricht 13.11.1888; volgt [2].

4.                   Johanna Helena Geraerds, geb. Valkenburg (L) 14.01.1890, overl. voor 1934.

5.                   Petrus Hubertus Geraerds, Pierre, geb. Maastricht 30.04.1892|b|, broodbakker, tr. Maastricht 08.06.1927 Josephina Maria Anna von den Hoff, geb. Maastricht 30.04.1902, d.v. Peter Lambert von den Hoff en Maria Elisa Kruse.

6.                   Maria Albertina Geraerds, Albertina, geb. Maastricht 08.08.1897, overl. Maastricht 19.05.1926, tr. Maastricht 25.10.1921 Joannes Jozef Raeven, Joseph/Jozef, geb. Maastricht 15.01.1893, spekslager, overl. na 1934, z.v. Joannes Josephus Raeven (ca.1848-1922), spekslager, en Anna Maria Brouns.

7.                   Séraphine Marie Guillemine Geraerds, Serafien, geb. Maastricht 12.05.1900, religieuse (1934).

 

Noten: |a| Henricus Hubertus; |b| moeder Driesen (geb.akte Maastricht 1892 fol.102); |c| Maria Josephina Geertruid (annonce collectie CBG).

 

[6] Johannes Haarsma, geb. Ruigahuizen (Gaasterland) 09.01.1858, brigadier te paard (1890), boekhouder (1920,1921), kantoorbediende (1921,1925), overl. Maastricht 11.03.1931, tr. Broekhuizen 07.05.1890

[7] Maria Wilberdina Peters, geb. Broekhuizenvorst (Broekhuizen)  06.09.1866, overl. Maastricht 10.09.1920|b|.

Uit dit huwelijk (moeder ook M. Wilbertusaa/Wilbordia/Wilbordina):

1.                   Petronella Elizabeth Theodora Haarsma, geb. Heerlen 08.01.1891, boekhoudster (1921), tr. Maastricht 04.02.1921 Johannes Hubertus Willem Frijns, geb. Maastricht 20.08.1889, bedrijfsleider, z.v. Johannes Hubertus Frijns en Maria Margaretha Paquay.

2.                   Durk Hubertus Haarsma, geb. Heerlen 26.06.1892, koopman, tr. Maastricht 28.08.1920 Catherine Jeanette Riemersma, geb. Bressoux 20.04.1897, d.v. Jean Bernard Riemersma, bakker, en Maria Hubertina Hamelers.

3.                   Maria Johanna Francisca Haarsma, geb. Nijmegen 14.05.1894; volgt [3].

4.                   Peter Hubertus Haarsma, geb. Beek 23.12.1895.

5.                   Frans Joseph Haarsma, geb. Gennep 06.11.1897.

6.                   Josephina Maria Wilberdina Haarsma, geb. Gennep 31.03.1900.

7.                   Wilhelmina Arnolda Maria Haarsma, geb. Gestel 20.07.1902, tr. Maastricht 23.12.1925 Jan Willem Hubert Huinen, geb. Lanakeen (België) 22.08.1902, z.v. Jan Willem Huinen, smid, en Maria Maris.

8.                   Gerardus Josephus Maria Haarsma, geb. Best 04.06.1904, chauffeur monteur, tr. Maastricht 31.05.1935 Magdalena van Ree, geb. Rotterdam 15.10.1908, d.v. Simon Jacobus van Ree en Johanna Magdalena de Groot.

9.                   Maria Laurentia Johanna Haarsma, geb. Oud-Vroenhoven 24.11.1908, tr. Maastricht 02.08.1935|a| Leendert van der Maas, geb. Wissenkerke 19.06.1905, inspecteur van  politie (1935), z.v. Nicolaas van  der Maas en Cornelia Wilhelmina de Moor.

 

Noten: |a| huwelijk ‘met de handschoen’, ‘vergund’ bij KB van 19.07.1935 no.14, bruidegom woont te Natal (Sumatra Westkust, NOI), gevolmachtige v/d bruidegom is Josephus Hubertus Egidius Geraerds  {zwager} (huw.akte Maastricht 1935 no.312); |b| Maria Wilbordina (overl.akte Maastricht 1920 no.589).

 

[8] Matheus Hubertus Geraerds, geb. Maastricht 29.08.1829, broodbakker (1859,1885), overl. Maastricht 31.12.1921, tr. Maastricht 25.10.1859

[9] Anna Maria Claassens, geb. Maastricht 20.08.1828, overl. Maastricht 03.07.1865.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmus Hubertus Geraerds, geb. Maastricht 25.08.1861, overl. Maastricht 12.03.1868.

2.                   Hendrikus Hubertus Geraerds, geb. Maastricht 09.10.1862; volgt [4].

3.                   levenloze zoon, Maastrcht 28.06.1865.

 

[10] Paulus Hendrikus Hubertus Dresen, geb. Maastricht 03.01.1829, landbouwer (1829), broodbakker (1885), overl. Meerssen 08.02.1915|b|, tr. Mheer 06.10.1854

[11] Maria Helena Claassens, geb. Maastricht 30.09.1831, overl. Maastricht 29.09.1907.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Jozefina Gertruid Dresen, geb. Mheer 05.01.1860|a|; volgt [5].

2.                   Paulus Hendricus Lambertus Dresen, geb. Mheer 17.09.1862, overl. Maastricht 11.04.1944|c|, tr. Maria Catharina van Hees, geb. Ellicom (België)|d| ca. 1859, overl. Meerssen 06.09.1945, d.v. Jacob van Hees en Maria Anna Vandijck.

3.                   Willem Hubert Dresen, geb. Mheer 24.01.1865, bakker (1920), overl. Meerssen 09.01.1947, tr. voor 1887 Maria Frijns, geb. Beek 10.03.1861, overl. Meerssen 25.06.1955, begr. Meerssen 29.06.1955, d.v. Jan Frijns en Maria Elisabeth Doenen.

4.                   Maria Cornelia Josephina Dresen, geb. Mheer 09.02.1867, overl. Maastricht 19.01.1932.

5.                   Joseph Dresen, geb. Mheer 01.02.1869.

 

Noten: |a| vader Paulus Henricus Hubertus; |b| Paulus Hubertus Henricus, wedr Claessens (overl.akte Meerssen 1915 no.13); |c| moeder Classens (overl.akte Maastricht 1944 no.321); |b| nu Ellikom, deelgemeente van Meeuwen-Gruitrode, provincie  Limburg, België.

 

[12] Durk Franzes Haarsma, geb. Hemelum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 17.10.1820, koopman (1843), werkman (1844,1846), landbouwer (1847,1878), arbeider (1891), koemelker (1894), waagmeester (1895,1899), overl. Balk (Gaasterland) 29.09.1899, tr. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 10.11.1843

[13] Klaaske Pieters Hijlkema, geb. Warns (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 26.01.1824, boerin (1870), overl. Gaasterland 31.05.1870.

Uit dit huwelijk:

1.                   Frans Haarsma, geb. Mirns en Bakhuizen (Gaasterland) 10.10.1844, overl. Mirns en Bakhuizen (Gaasterland) 17.10.1844.

2.                   Frans Haarsma, geb. Mirns en Bakhuizen (Gaasterland) 11.03.1846, overl. Ruigahuizen (Gaasterland) 01.07.1863.

3.                   Elisabet Haarsma, geb. Ruigahuizen (Gaasterland) 15.04.1847, overl. Ruigahuizen (Gaasterland) 29.04.1847.

4.                   Elisabeth Haarsma, geb. Ruigahuizen (Gaasterland) 13.11.1848, overl. Workum 18.03.1894, tr. Workum 25.05.1879 Willem Huitema, geb. Workum 08.12.1848, arbeider/werkman, overl. Workum 06.03.1919, z.v. Douwe Wiebes Huitema, werkman, en Teetske Willems Asma.

5.                   Pieter Haarsma, geb. Ruigahuizen (Gaasterland) 15.03.1851, overl. Haarlem 13.02.1873|a|.

6.                   Marijke Haarsma, geb. Ruigahuizen (Gaasterland) 09.12.1852, overl. Sloten (Fr) 20.03.1916, tr. Gaasterland 26.05.1878 Folkert Brouwer, geb. Workum 02.02.1852, koperslagersknecht, overl. Sloten (Fr) 29.01.1917, z.v. Hielke Fokkes Brouwer en Akke Folkerts Wagenaar.

7.                   Jouke Haarsma, geb. Ruigahuizen (Gaasterland) 20.01.1856, landbouwer, overl. Sloten (Fr) 19.02.1920, tr. Wymbritseradeel 12.05.1883 Waltje Andrieske Siemensma, geb. Witmarsum (Wonseradeel) 24.08.1859, dienstmeid (1883), overl. Westhem (Wymbritseradeel) 25.12.1922, d.v. Dirk Andries Siemensma, koemelker, en Oeeke Hyltjes van der Zee.

8.                   Johannes Haarsma, geb. Ruigahuizen (Gaasterland) 09.01.1858; volgt [6].

9.                   Oekje Haarsma, geb. Ruigahuizen (Gaasterland) 20.10.1859.

10.               Durk Haarsma, geb. Ruigahuizen (Gaasterland) 13.08.1861, overl. Ruigahuizen (Gaasterland) 04.12.1861.

11.               Johanna Haarsma, geb. Ruigahuizen (Gaasterland) 11.04.1863, dienstbode (1888), overl. Heerlen 28.05.1938, tr. Gaasterland 05.05.1888 Johannes de Jong, geb. Mirns en Bakhuizen (Gaasterland) 09.08.1864, boerenknecht, overl. Nuth 01.06.1951, z.v. Berend Johannes de Jong, arbeider, en Jantje Aukes Bosma.

12.               Riemke Haarsma, geb. Ruigahuizen (Gaasterland) 09.06.1865, dienstmeid (1891), overl. Gaasterland 25.03.1944, tr. Gaasterland 09.05.1891 Gooitsen van der Werf, geb. Balk (Gaasterland) 24.12.1865, boerenknecht, overl. Gaasterland 02.01.1941, z.v. Dominicus van der Werf, scheepstimmerman, en Rinskje Piers Wheda.

13.               Fransje Haarsma, geb. Ruigahuizen (Gaasterland) 31.03.1867, overl. Sloten (Fr) 14.06.1956, tr. Gaasterland 21.09.1895 Jan van der Goot, geb. Sloten 21.05.1865, slagersknecht (1890), koopman (1895), z.v. Pieter van der Goot en Rinske Jilkes Schram.
     JvdG tr. 1e Sloten (Fr) 13.02.1890 Metsje/Mettje van der Meulen, geb. Sloten (Fr) 02.10.1870, overl. Sloten (Fr) 15.01.1892, d.v. Pieke van der Meulen, waagmeester, en Afke Melles Bakker.

 

Noten: |a| aangifte door een ziekenvader en een ziekenoppasser, overleden in de Kinderhuisstraat {het Diaconiehuis?} (overl.akte Haarlem 1873 no.119).

 

[14] Peter Joannes Peters, geb. Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 27.04.1826, dienstknecht (1852), dagloner (1877,1890), overl. Broekhuizen 26.08.1909, tr. Broekhuizen 27.04.1852

[15] Petronella Minten, geb. Sevenum (Horst) 13.10.1825, dagloonster (1877), overl. Broekhuizen 06.04.1914.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Gertrudis Peters, geb. Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 02.02.1853, overl. Nijmegen 08.05.1925, tr. Vierlingsbeek 23.04.1877 Willem Claassen, geb. Vierlingsbeek 05.10.1851, kleermaker, overl. Vierlingsbeek 15.02.1920, z.v. Peter Jacobus Claassen, kleermaker, en Hendrika Hendriks.

2.                   Joanna Petronella Peters, geb. Broekhuizenvorst (Broekhuizen)  29.06.1855, overl. Vierlingsbeek 08.11.1940, tr. Christiaan Jacobs.

3.                   Hendrina Francina Peters, geb. Broekhuizenvorst (Broekhuizen)  14.09.1857, dienstmeid (1881), overl. Nuenen, Gerwen en Opwetten 24.12.1944|b|,  tr. Bergen (L) 22.04.1881 Godefridus Deckers, geb. Well (Bergen (L)) 29.07.1850, dienstknecht (1881), overl. Broekhuizen 29.03.1916, z.v. Peter Johannes Deckers, akkerman, en Dorothea Beckers, akkervrouw.

4.                   Elisabeth Peters, geb. Broekhuizenvorst (Broekhuizen)  22.09.1859.

5.                   Maria Wilberdina Peters, geb. Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 06.09.1866|a|; volgt [7].

 

Noten: |a| vader Peter Johannes; |b| ook overl.akte Boxmeer 24.04.1945 no.48.

 

[16] Wilhelmus Geraerds, geb. Lanaken (België)|a| ca. 1797, broodbakker (1859), overl. Maastricht 10.01.1878, tr.

[17] Maria Catharina Stouten, geb. Opgrimbie (België)|b| ca. 1791, overl. Maastricht 04.10.1862, d.v. Mathias Stouten en Elisabeth Vincken.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Catharina Geraerds, geb. Maastricht 26.09.1827, overl. Maastricht 21.12.1896.

2.                   Matheus Hubertus Geraerds, geb. Maastricht 29.08.1829; volgt [8].

3.                   Maria Elisabeth Geraerds, geb. Maastricht 27.04.1831, tr. Maastricht 17.10.1860 Francis van Well, geb. Venlo 12.07.1835, kleermaker, overl. Venlo 01.06.1870, z.v. Philip Joseph van Well, barbier, en Anna Catharina van Elswijck.

4.                   Egidius Hubertus Geraerds, geb. Maastricht 10.03.1833, directeur Rijkstelegraafkantoor (1893), overl. Maastricht 12.10.1893|c|.

5.                   Petrus Hubertus Geraerds, geb. Maastricht 30.04.1836, overl. Maastricht 12.11.1836.

 

Noten: |a| nu gemeente in provincie Limburg, België; |b| nu deelgemeente van Maasmechelen, provincie Limburg, België; |c| ‘langs het Vrijthof nummer een’.

 

[18] Reinier Claassens, geb. Maastricht 06.07.1796, schrijnwerkersgezel (1825), schrijnwerker (1859), overl. Maastricht 13.11.1859, z.v. Joannes Claassens, schrijnwerkersgezel, en Maria Diricks; tr. Maastricht 21.04.1825

[19] Maria Schruers, geb. Cadier 13.12.1790, dienstmeid (1825), overl. Maastricht 19.11.1853, d.v. Thomas Schruers en Barbara Geelen, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Barbara Claassens, geb. Maastricht 13.02.1826, overl. Maastricht 29.02.1884, tr. Maastricht 09.10.1860 Joannes Fredericus Custers, geb. Maastricht 08.07.1828, porceleinwerker, overl. Maastricht 19.12.1872, z.v. Margaretha Custers.

2.                   Anna Maria Claassens, geb. Maastricht 20.08.1828|a|; volgt [9].

3.                   Petrus Claassens, geb. Maastricht 16.02.1831, schrijnwerker, overl. Maastricht 22.03.1900, tr. Maastricht 24.04.1860 Maria Catharina Jongen, geb. Maastricht 24.04.1832, naaister (1860), overl. Maastricht 26.04.1897, d.v. Gilles Jongen en Maria Catharina Bischoff.

4.                   Helena Claassens, geb. Maastricht 19.12.1834, overl. Maastricht 22.10.1894, tr. Maastricht 19.04.1866 Pieter Hubert Lambriex, geb. Maastricht 07.08.1828, schrijnwerker, overl. Maastricht 15.02.1890, z.v. Mathijs Lambriex en Maria Margaretha Gossens.

 

Noten: |a| bij haar huwelijk moeder Schreurs.

 

[20] Jan Nicolaas Dresen, geb. Maastricht 30.07.1797, haammaker (1820), zadelmaker (1854), winkelier (1858), z.v. Godfried Dresen en Elisabeth Snel; tr. Maastricht 28.09.1820

[21] Maria Margaretha Francken, geb. Margraten 10.10.1803, overl. Maastricht 01.02.1832|b|, d.v. Jan Francken, winkelier, en Maria Vreuls.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes Hubertus Josephus Dresen, geb. Maastricht 02.07.1821.

2.                   Martinus Christianus Hubertus Dresen, geb. Maastricht 25.12.1822, overl. Maastricht 17.02.1823.

3.                   Joannes Josephus Dresen, geb. Maastricht 31.01.1826, overl. Maastricht 23.02.1826.

4.                   Joannes Josephus Hubertus Dresen, geb. Maastricht 20.07.1827|a|, dienstknecht, overl. Wijlre 19.11.1903, tr. Wijlre 04.11.1858 Maria Catharina Gertrudis Mulleneers, geb. Wijlre 15.08.1829, overl. Wijlre 10.11.1893, d.v. Jan Christiaan Mulleneers, landbouwer, en Maria Catharina Schreurs, landbouwster.

5.                   Paulus Hendrikus Hubertus Dresen, geb. Maastricht 03.01.1829; volgt [10].

 

Noten: |a| moeder Vrancken; |b| Vrancken.

 

[22] Servaas Claassens, geb. Amby ca. 1791, bierbrouwer en brander (1844), overl. Maastricht 13.10.1844, z.v. Joannes Claassens en Catharina Limpens; tr.

[23] Maria Gertrudis Jeuckens, geb. Eijsden ca. 1791, overl. Maastricht 16.05.1845, d.v. Frederik Jeuckens en Maria Cornelia Schroders.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Helena Claassens, geb. Maastricht 30.09.1831; volgt [11].

2.                   Servaas Claassens, geb. Maastricht 12.08.1833, overl. Maastricht 22.01.1835.

 

[24] Frans Ymes Haarsma, geb. Harich ca. 1777/1778/1779, boer/landbouwer, overl. Hemelum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 29.06.1839, z.v. Yme Hijlkes Haarsma en Hendrikje|b|; tr.

[25] Marijke Reins Bouma, geb. Oudemirdum ca. 1780,  boerin/landbouwster, overl. Hemelum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 10.02.1840, d.v. Rein Hessels Bouma en Oeke Joukes Joukema.

Uit dit huwelijk (moeder ook Bouwma):

1.                   Rein Haarsma, geb. Hemelum ca. 1805, timmerman, tr. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 07.12.1843 Tjitske Nannes van der Meer, geb. Koudum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 27.06.1819, d.v. Nanne Sjoerds van der Meer, slachter (1819), herbergier, en Jeltje Eelkes Veltman.

2.                   Lijkle Haarsma, geb. Hemelum ca. 1808, boerenknecht, overl. na 1877, tr. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 03.11.1839 Hetske Dirks Kempe, geb. Oudega (Koudum) 27.06.1814, overl. Gaasterland 16.03.1877, d.v. Dirk Kempe, landbouwer, en Hinkje Aukes Terpstra, landbouwster.

3.                   Sible Haarsma, geb. Hemelum ca. 1810, boerenknecht, tr. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 07.12.1835 Wijpkje Franzes Feenstra, geb. Hemelum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 13.04.1817, d.v. Gerrit Uilkes Feenstra, werkman (1835), winkelier, en Metje Ottes Baaima.

4.                   Hendrikje Haarsma, geb. Hemelum (Koudum) 02.01.1812, overl. Hemelum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 29.01.1812.

5.                   Hendrikje Haarsma, geb. Hemelum (Koudum) 18.03.1813, overl. na 1876, tr. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 07.05.1841 Tjebbe Baukes de Boer, geb. Workum 15.10.1813, smidsknecht (1841), smid (1876), overl. Koudum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 25.08.1876, z.v. Bauke Jans de Boer, koopman, en Dieuwke Tjebbes de Boer, winkelierster.

6.                   Jouke Haarsma, geb. Hemelum (Koudum) 210.09.1815, overl. Hemelum (Koudum) 09.01.1816.

7.                   Jouke Haarsma, geb. Hemelum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 28.12.1816.

8.                   Johannes Haarsma, geb. Hemelum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 19.03.1818, tr. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 31.01.1844 Hiltje Pieters de Boer, geb. Molkwerum (Koudum) 21.08.1814, d.v. Pieter Dirks de Boer, landbouwer, en Reinskje Tjeerds Buwalda, landbouwster.

9.                   Durk Haarsma, geb. Hemelum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 17.10.1820|a|; volgt [12].

10.               Hessel Haarsma, geb. Hemelum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 29.06.1822, schipper, overl. Mirns en Bakhuizen (Gaasterland) 24.08.1886, tr. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 18.04.1844 Trijntje Theunes Bouma, geb. Hemelum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 12.01.1824, overl. Mirns en Bakhuizen (Gaasterland) 22.02.1910, d.v. Theunes Cornelis Bouma, wagen- en molenmaker (1824), wagenmaker (1844), en Albertje Durks van der Poll.

11.               Oeke Haarsma, geb. Hemelum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 04.02.1824, overl. Hemelum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 04.03.1824.

 

Noten: |a| moeder Bouwma (geb.akte Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 1820 fol.74); |b| ‘zonder dat de comparanten eenige nadere of meerdere opgave der ouders hebben kunnen doen’ (overl.akte Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 1839 no.46).

 

[26] Pieter Rimmers Hijlkema, geb. Warns ca. 1797/1798, boer (1823), koopman (1824,1827), slachter (1829), landbouwer (1831,1855), overl. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 26.02.1855, z.v. Rimmer Karstens, boer, en Klaaske Lolles, boerin; tr. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 04.04.1823

[27] Liesbert Dirks van der Pol, geb. Stavoren ca. 1796, boerenmeid (1823), landbouwster (1836,1843), boerin (1857), overl. Warns (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 16.06.1857, d.v. Dirk Teekes van der Pol, boer, en Gooike Tjeerds, boerin.

Uit dit huwelijk (moeder Liesbert/Lijsbert/Lijsberd/Elizabet/Elisabeth):

1.                   Klaaske Hijlkema, geb. Warns (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 26.01.1824|b|; volgt [13].

2.                   Gooijk Hijlkema, Gooitje, geb. Warns (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 25.06.1825, overl. Warns (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 23.04.1836.

3.                   Trijntje Hijlkema, geb. Warns (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 25.06.1822, overl. Mirns en Bakhuizen (Gaasterland) 02.11.1862, tr. Gaasterland 16.05.1852 Beerend Arends Sikkens, geb. Mirns en Bakhuizen (Gaasterland) 23.10.1821, werkman (152), koopman (1858), overl. Gaasterland 19.06.1858, z.v. Arend Hendriks Sikkens, werkman, en Sjoukjen Beerends Stehnbergen.

4.                   Dirk Hijlkema, geb. Warns (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 31.08.1827, boer/landbouwer, overl. Mirns en Bakhuizen (Gaasterland) 20.02.1870, tr. Gaasterland 09.02.1857 Geeske Lammerts de Jong, geb. Mirns en Bakhuizen (Gaasterland) 24.08.1830, overl. Mirns en Bakhuizen Gaasterland) 04.11.1889, d.v. Lammert Johannes de Jong en Johanneske Reins Bouma.

5.                   Rimmer Hijlkema, geb. Warns (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 05.11.1829, landbouwer, overl. Mirns en Bakhuizen (Gaasterland) 15.07.1911, tr. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 04.05.1861 Geeske Berends van der Hoff, geb. Hemelum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 21.03.1830, overl. voor 1911, d.v. Berend Jacobs van der Hoff, landbouwer, en Piertje Meines van der Sluis.

6.                   IJfke Hijlkema, geb. Warns (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 13.11.1831, overl. Workum 01.03.1888, tr. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 28.04.1860 Jetze Tjipkes Kuipers, geb. Workum 07.04.1836, overl. Workum 01.12.1897, z.v. Tjipke Hessels Kuipers, kuiper, en Juliana Feikes de Boer.

7.                   Riemke Hijlkema, geb. Warns (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 19.05.1833, boerin, overl. Wijckel (Gaasterland) 01.05.1864, tr. Gaasterland 09.02.1857 Johannes Gerrits Westendorp, geb. Balk (Gaasterland) 20.03.1829, boer/landbouwer, overl. Raalte 04.02.1919, z.v. Gerrit Johannes Westendorp|c|, grutter, en Aath Berends van der Hoff.
     JGW tr. 1e Gaasterland 12.05.1867 Rimke Siemens Bouwhuis, geb. Sint Nicolaasga (Doniawerstal) 18.11.1842, overl. Raalte 08.04.1916, d.v. Siemen Egberts Bouwhuis en Marijke Pieters Rijpkema.

8.                   Gooikjen Hijlkema, geb. Warns (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 16.06.1838|d|, overl. tussen 1890 en 1910, tr. Gaasterland 27.05.1863 Auke Martens Zonsma, geb. Mirns en Bakhuizen (Gaasterland) 12.10.1839, timmerman, overl. tussen 1890 en 1910, z.v. Marten Aukes Zonsma en Antje Josephs Zalmstra.

 

Noten: |b| moeder Elizabet Durks; |c| ‘wie, volgens de onder eede in onze handen door de vier na te noemen bij de voltrekking van dit huwelijk tegenwoordige getuigen afgelegde verklaring, voor omstreeks twintig jaren zijne woonplaats Balk verliet, zonder dat hier sedert bekend is noch de tegenwoordige woonplaats van dien vader, zoo hij leeft, noch indien hij overleden is, dat overlijden’ (huw.akte Gaasterland 1857 no.1)”; |d| moeder per abuis van der Wal (geb.akte Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 1838 no.51).

 

[28] Gerard Peters, tr.

[29] Wilberdina Gerrits.

Uit dit huwelijk:

1.                   Peter Joannes Peters, geb. Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 27.04.1826; volgt [14].

2.                   Peternella Peters, geb. Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 09.12.1829, dienstmeid (1866), tr. Broekhuizen 09.04.1866 Gerard Jacobs, geb. Maasbree 07.06.1828, dienstknecht (1866), z.v. Gerard Jacobs en Barbara Geurts.

 

[30] Joannes Minten, geb. Sevenum 28.08.1772, akkerman, overl. Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 29.10.1850|c|, z.v. Petrus Minten, akkerman, en Petronella Huijs; tr. Horst 29.04.1805

[31] Gertruda Baeten, geb. Sevenum 20.01.1783, akkersvrouw, overl. Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 13.09.1860|e|, d.v. Cristophorus Baeten, Christoffel, akkerman, en Anna Boots.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pierre Minten, Peter, geb. Horst 25.02.1806|a|, akkerzoon (1834), overl. Broekhuizen 09.04.1899, tr. Broekhuizen 04.11.1834 Joanna Catharina Crienen, geb. Grubbenvorst 04.09.1809, dienstmeid (1834), d.v. Mathijs Crienen en Joanna Linskens.

2.                   Marie Gertrude Minten, Gertruda/Gertrudis, geb. Horst 27.10.1807, overl. Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 01.04.1868, tr. Broekhuizen 12.07.1836 Joannes Martinus Clevis, geb. Ewijk 17.02.1807, verwer, overl. Broekhuizen 22.02.1880, z.v. Martinus Clevis en Cornelia Victor.

3.                   Jean Minten, Johannes, geb. Horst 12.03.1810|h|, akkerszoon (1844), tr. Broekhuizen 19.04.1844 Catharina Gossens, geb. Blitterswijck (Meerlo) 20.08.1806, dienstmeid (1844), overl. Broekhuizen 31.05.1881, d.v. Hendrikus Gossens en Gertrudis Zeegers.

4.                   Mathieu Minten, Matheus, geb. Horst 18.12.1812, timmerman, tr. 1e Broekhuizen 26.05.1846 Jacomina Borgers, geb. Broekhuizen 12.04.1814, overl. 06.12.1862, d.v. Nicolas Borgers en Maria Seuren, akkersvrouw; tr. 2e Broekhuizen 14.07.1863 Maria Philipsen, geb. Venraij 21.02.1824, d.v. Peter Philipsen, landbouwer, en Maria Vullings, landbouwster.
     MP tr. 1e Venray 24.09.1860 Johannes van Enckevort, geb. Sevenum 17.03.1812, klompenmaker (1850), landbouwer (1860), overl. 15.07.1862, z.v. Gisbert van Enckevort en Margaritha Schoumaekers.
     JvE tr. 1e Broekhuizen 22.04.1850 Wilhelmina Janssen, geb. Well (Bergen (L)) 27.12.1825, dienstmeid (1850), akkervrouw (1859), overl. Well (Bergen (L)) 05.09.1859, d.v. Pieter Janssen en Helena van Swaemen.

5.                   Hendrina Minten, geb. Horst 25.02.1815, akkersdochter (1842), overl. Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 25.03.1861, tr. Broekhuizen 13.05.1842 Peter Hermans, geb. Broekhuizen 21.12.1817, kuiper, z.v. Peter Hermans en Petronella Ambrosius, dagloonster.

6.                   Renier Minten, geb. Horst 16.10.1817, dienstknecht (1858), tr. Horst 13.04.1858 Joanna Maria Mathiola de Bijl, geb. Horst 03.08.1818, d.v. Antoon de Bijl, landbouwer, en Gertruda Bruijnen, landbouwster.

7.                   Henricus Minten, geb. Sevenum (Horst) 03.02.1820, dienstknecht (1855), overl. Broekhuizen 19.03.1897, tr. Broekhuizen 01.05.1855 Jacoba Clabbers, geb. Kalkar|d| 03.10.1828, dienstmeid (1855), overl. Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 02.01.1885, d.v. Christiaan Clabbers en Johanna Pastoors.

8.                   Maria Elizabeth Minten, geb. Sevenum (Horst) 31.07.1822, overl. Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 06.10.1857, tr. Broekhuizen 29.10.1852 Petrus Coopmans, Peter, geb. Maasbree (Blerick) 15.11.1823, timmerman, overl. Broekhuizen 12.06.1898, z.v. Andries Coopmans, akkerman, en Gertrui Gusten, akkersvrouw.

9.                   Petronella Minten, geb. Sevenum (Horst) 13.10.1825|b|; volgt [15].

 

Noten: |a| vader Jean, moeder Gertrude; |b| vader Jan, moeder Geertrui; |c| moeder Geurtjens (overl.akte Broekhuizen 1850 no.13); |d| ‘Calcar in Pruissen’ (1855), nu een Stadt in Kreis Kleve, Region Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |e| Gertrudis; |h| per abuis 14.03 (huw.akte Broekhuizen 1844 no.1).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren