Jeroen Joannes Maria de Goeij (1937-2005)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien april 2017)

 


 

[1] Jeroen Joannes Maria de Goeij, geb. ís-Gravenhage 01.05.1937, ingenieur scheikundige technologie Delft 1962, promotie Delft 04.03.1970|a|, lector, later hoogleraar Eindhoven (1972-2002), overl. Berkel en Rodenrijs 04.11.2005.
 
Noten: |a| proefschrift: Activeringsanalyse van zuurstof met behulp van tritonen; promotor: J.P.W. Houtman (1917-2011).
 
[2] Henricus Johannes Antonius de Goeij, Hans, geb. ís-Gravenhage 09.11.1908, ingenieur scheikundige technologie Delft 1931, promotie Delft 27.02.1946|b|, lid Raad v. Bestuur Ned. Ver. Ned. Uitgeversbedrn. N.V. te Aerdenhout (1971), OON, Commandeur in de Orde van de H. Gregorius de Grote, Ridder in de Orde van het H. Graf van Jeruzalem, overl. 28.11.1994, begr. ís-Gravenhage (R.K. Bpl. Kerkhoflaan), verloofd Haarlem/Neisse 23.07.1933, tr.
[3] Maria Margaretha Zipper, geb. 25.07.1911, cand.phil. (1933), overl. Tilburg 23.08.1989, begr. ís-Gravenhage (R.K. Bpl. Kerkhoflaan) 28.08.1989.
Ė Levensbericht HJAdG: nl.wikipedia

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Jeroen Joannes Maria de Goeij, geb. ís-Gravenhage 01.05.1937|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Haagsche courant 04.05.1937 (ouders wonen Haarlem); |b| cum laude; proefschrift: Het nacopieer-effect bij belichte chromaatlagen; promotor: W.G. Burgers (1897-1988)

 

[4] Joannes Fredrik Marinus de Goeij, geb. ís-Gravenhage 17.11.1874, onderwijzer (1900), hoofdonderwijzer (1903,1906), overl. ís-Gravenhage 10.08.1923, tr. ís-Gravenhage 14.02.1900

[5] Anna Maria Magdalena Toneman, geb. ís-Gravenhage 11.09.1870, overl. ís-Gravenhage 31.03.1965, begr. ís-Gravenhage (R.K. Bpl. Kerkhoflaan) 03.04.1965.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Joanna Maria Anna de Goeij, geb. ís-Gravenhage 25.07.1903, tr. Henri Franciscus Josephus Johannes Maria Aghina, geb. Amsterdam 06.09.1907, z.v. Felix Marie Aghina.

2.                   Johanna Petronella Maria de Goeij, geb. ís-Gravenhage 31.01.1906, overl.ís-Hertogenbosch 18.02.1990, tr. ís-Gravenhage 13.06.1934 Jan Marinus Wetselaar, geb. Soerabaja 05.10.1907, inspecteur ener verzekeringmaatschappij, overl. Vught 06.09.1993, z.v. Herman Karel Wetselaar (ca.1873-1932), gezaghebber der Gouvernements Marine,adjunct-inspecteur van de scheepvaart, en Adriana Everdina Sitsen.

3.                   Henricus Johannes Antonius de Goeij, geb. ís-Gravenhage 09.11.1908; volgt [2].

 

[6] Zipper.

[7] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Margaretha Zipper, geb. 25.07.1911; volgt [3].

 

[8] Joannes Fredrik de Goeij, geb. Leiden 12.09.1835, zadelmaker, overl. ís-Gravenhage 08.11.1908, tr. 1e ís-Gravenhage 20.05.1857 Apolonia de Koning, geb. Stompwijk 05.10.1829, dienstbode (1857), overl. ís-Gravenhage 10.02.1869, z.v. Gerrit de Koning, tuinman, en Johanna van der Togt; tr. 2e ís-Gravenhage 17.08.1870 

[9] Wilhelmina Maria Catharina Schrijver, geb. ís-Gravenhage ca. 1843, dienstbode (1870), overl. ís-Gravenhage 05.04.1937, begr. ís-Gravenhage (RK Bpl. Kerkhoflaan) 10.04.1937.

Uit het huwelijk de Goeij-de Koning:

1.                   Arnoldus Johannes Hubertus de Goeij, geb. ís-Gravenhage ca. 1864/1865, zadelmaker (1897), handelsagent (1900,1906), overl. ís-Gravenhage 12.01.1945, tr. 1e ís-Gravenhage 02.06.1897 Amelia Theodora Maria Anna Caron, geb. ís-Gravenhage ca. 1861/1862, overl. ís-Gravenhage 29.11.1902, d.v. Joseph Celestin Caron en Petronella Diana Wilhelmina Veldhoedt; tr. 2e Wateringen 18.11.1904 Helena Maria Samwel, geb. Wateringen 19.02.1878, overl. Wateringen 02.09.1963, d.v. Petrus Jacobus Samwel en Aplonia Jacoba Hendriks.

2.                   Bernardus Joannes Wilhelmus de Goeij, geb. ís-Gravenhage ca. 1866/1867, winkelier (1890,1900), boterhandelaar (1902,1917), handelsagent (1922), overl. ís-Gravenhage 21.11.1929, tr. 1e ís-Gravenhage 15.10.1890 Anna Wilhelmina Maria Bosch, geb. ís-Gravenhage 16.11.1866, overl. ís-Gravenhage 18.03.1914, d.v. Johannes Franciscus Casper Bosch en Engelina Catharina Schellart; tr. 2e ís-Gravenhage 25.04.1917 Wilhelmina Maria Bosch, geb. ís-Gravenhage 10.02.1871, overl. ís-Gravenhage 07.04.1949, d.v. Johannes Franciscus Casper Bosch en Engelina Catharina Schellart.

3.                   levenloze dochter, ís-Gravenhage 08.01.1868.

Uit het huwelijk de Goeij-Schrijver:

4.                   Wilhelmina Theodora Johanna de Goeij, geb. ís-Gravenhage ca. 1871, overl. Leiden 06.08.1963, tr. ís-Gravenhage 07.08.1895 Josephus Johannes Adolph de Koning, geb. Rotterdam 28.07.1869, onderinspecteur van politie (1895), inspecteur van politie (1902), overl. Leiden 31.10.1940, z.v. Johannes de Koning, meubelmaker, en Catharina Streep.

5.                   Joannes Fredrik Marinus de Goeij, geb. ís-Gravenhage 17.11.1874; volgt [4].

6.                   Theodorus Johannes de Goeij, geb. ís-Gravenhage ca. 1876, tweede luitenant kwartiermeester van het Oost-Indisch Leger (1899), tr. ís-Gravenhage 15.11.1899 Dorothea Hendrika Mesker, geb. ís-Gravenhage 20.08.1875, overl. ís-Gravenhage 04.04.1953, d.v. Adrianus Hendricus Mesker, meubelmaker, en Wilhelmina Maria Antonia Teunisse.

7.                   Abraham Hubertus Joannes de Goeij, geb. ís-Gravenhage ca. 1879, wiskundige (1902), accountant (1938), wiskundig advisuer van de NV Levensverzekeringsmaatschappij De Nederlanden, overl. ís-Gravenhage 01.03.1938, begr. ís-Gravenhage (RK Kerkhof Kerkhoflaan) 05.03.1938, tr. ís-Gravenhage 09.04.1902 Wilhelmina Antonia Maria Mesker, geb. ís-Gravenhage ca. 1880, d.v. Adrianus Hendricus Mesker, meubelfabrikant, en Wilhelmina Maria Antonia Teunisse|a|.
Uit dit huwelijk (vader de Goey): Joannes Wilhelmus Antonius de Goeij, geb. ca. 1904, overl. ís-Gravenhage 18.11.1939; H.W.J. de Goeij, Tiny, geb. ca. 1913, tr. Simon Johannes Carmiggelt (1913-1987).

8.                   Sara Maria de Goeij, geb. ís-Gravenhage ca. 1880, tr. ís-Gravenhage 15.08.1906 Antonius van den Engh, geb. ís-Gravenhage ca. 1870, boekhouder, z.v. Petrus van den Engh en Johanna de Koning.

9.                   levenloze zoon, ís-Gravenhage 26.07.1881.

 

Noten: |a| Teeuwisse (huw.akte ís-Gravenhage 1902 no.427).

 

[10] Matthias Toneman, geb. ís-Gravenhage ca. 1841, timmerman, overl. ís-Gravenhage 26.10.1892, tr. ís-Gravenhage 25.07.1866

[11] Johanna Theodora Adriana Mesker, geb. ís-Gravenhage 01.09.1842, overl. ís-Gravenhage 11.04.1918; tr. 2e ís-Gravenhage 11.10.1899 Willem Petrus Hubertus Schreve, geb. ís-Gravenhage ca. 1839, tweede suppoost bij de School tot opleiding van Inlandsche geneeskundigen te Weltevreden (benoemd 29.08.1884), suppoost id. (benoemd 28.05.1885), schout voor de politie bij de Afdeling Grisee, Gewest Soerabaja (benoemd 31.01.1886, vermeld 1889), overl. ís-Gravenhage 31.03.1900, z.v. Albertus Johannes Schreve en Catharina Petronella van der Klugt.

†††† WPHS tr. 1e Batavia 03.08.1878|a| de Inlandsche vrouw Menoe, bij den doop genaamd Maria, overl. voor 1899.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Maria Magdalena Toneman, geb. ís-Gravenhage 11.09.1870; volgt [5].

2.                   Anna Maria Toneman, geb. ís-Gravenhage 29.06.1877, overl. na 1965, tr. ís-Gravenhage 17.05.1911 Cornelis Smit, geb. Akersloot 02.11.1864, dagbladschrijver (1911), journalist (1928), overl. ís-Gravenhage 19.07.1928, z.v. Jurriaan Smit en Aaltje Baltus.

3.                   Albertus Toneman, geb. ís-Gravenhage xx.10.1879, overl. ís-Gravenhage 13.01.1880.

4.                   Petrus Paulus Toneman, geb. ís-Gravenhage 10.08.1883, broodbakker, tr. ís-Gravenhage 18.04.1917 Henrica Cornelia Felicitas Maria de Bruijn, geb. Oosterhout 07.01.1887, winkeljuffrouw, d.v. Leonardus Petrus Antonius de Bruijn en Felicitas Maria Josepha van Heel.

5.                   Leonardus Hendricus Marinus Toneman, geb. ís-Gravenhage 22.06.1886, overl. ís-Gravenhage 26.06.1886.

 

Noten: |a| RA 1879 p.202.

 

[12] 

[13]

 

[14]

[15]

 

[16] Hubertus Bernardus de Goeij, ged. Leiden (RK Bakkersteeg) 31.05.1805, koekbakker (1829), broodbakker (1830,1835), brievenbesteller (1840,1860), bediende (1882), overl. Leiden 14.12.1882, z.v. Abraham de Goeij en Johanna Adriana de Vogel; tr. Leiden 24.09.1829

[17] Aleydis Pruyn, ged. Gendt (rk) 07.12.1802, dienstbode (1829), overl. Leiden 24.08.1878, d.v. Arnoldus Pruyn (-1816) en Joanna Jansen.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Alida Pruijn):

1.                   Johanna Dorothea de Goeij, geb. Leiden 26.06.1830, overl. Leiden 06.05.1831.

2.                   Abraham Hubertus Johannes de Goeij, geb. Leiden 28.09.1833, kopergieter (1858), ijzergieter (1870), tr. Leiden 16.06.1858 Catharina van Went, geb. Leiden 21.03.1835, naaister (1858), overl. Leiden 08.11.1879, d.v. Josephus Johannes van Went, metselaar, en Catharina Heemskerk.

3.                   Joannes Fredrik de Goeij, geb. Leiden 12.09.1835; volgt [8].

4.                   Bernardus Johannes de Goeij, geb. Leiden 27.12.1837, schrijnwerker (1860), muziekmeester (1870,1899), overl. leiden 02.12.1899, tr. Leiden 11.07.1860 Maria Christina Wilhelmina van der Hart, geb. Leiden 13.03.1831, overl. Leiderdorp 19.12.1915, d.v. Gerardus Petrus van der Hart, vleeshouwer, en Maria Elisabeth Remmť.

5.                   Maria Joanna de Goeij, geb. Leiden 29.05.1840, overl. Leiden 12.07.1840.

6.                   Maria Joanna Hendrika de Goeij, geb. Leiden 16.12.1842, overl. Leiden 27.10.1850.

7.                   Wilhelmina Maria Dominica de Goeij, geb. Leiden 16.12.1845, overl. na 1906, tr. Leiden 03.11.1886 Hendrikus Johannes Vooren, geb. Oudewater ca. 1837, overl. Leiden 07.06.1906, z.v. Johannes Vooren en Alida Helder.

 

[18] Theodorus Johannes Schrijver, geb. ís-Gravenhage ca. 1813, kleermaker, overl. ís-Gravenhage 24.03.1898, z.v. Pieter Schrijver, baardscheerder, en Maria de Raat; tr. ís-Gravenhage 05.08.1835

[19] Sara Bekink, geb. ís-Gravenhage ca. 1809, dienstbode (1835), overl. ís-Gravenhage 02.01.1892, d.v. Coenraad Bekink, gerechtsdienaar, en Maria de Kooning.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dorothea Maria Theresia Schrijver, geb. ca. 1840/1841, overl. ís-Gravenhage 21.08.1921, tr. ís-Gravenhage 31.03.1869 Johannes Rudel, geb. Groningen 17.09.1842, paraplumaker, overl. ís-Gravenhage 24.04.1922, z.v. Janna Rudel (1821-1850).

2.                   Petrus Johannes Theodorus Schrijver, geb. ís-Gravenhage 28.09.1841.

3.                   Johanna Maria Catharina Schrijver, geb. ís-Gravenhage 28.09.1841.

4.                   Wilhelmina Maria Catharina Schrijver, geb. ís-Gravenhage ca. 1843; volgt [9].

5.                   Johanna Maria Catharina Schrijver, geb. xx.05.1844, overl. ís-Gravenhage 20.10.1844.

6.                   Petrus Theodorus Johannes Schrijver, geb. ís-Gravenhage 09.06.1845, overl. ís-Gravenhage 07.11.1846.

7.                   Joanna Maria Wilhelmina Schrijver, geb. ís-Gravenhage xx.06.1846, overl. ís-Gravenhage 18.09.1846.

8.                   Willebrordus Leonardus Abraham Schrijver, geb. ís-Gravenhage 14.07.1850.

 

[20] Mathias Thoneman, geb. ís-Gravenhage ca. 1807/1809, tuinman (1838), arbeider (1866), overl. ís-Gravenhage 23.01.1886, z.v. Henricus Thoneman en Alida Laagers; tr. ís-Gravenhage 12.09.1838

[21] Maria Elizabeth Adeleida Beglinger, geb. ís-Gravenhage ca. 1810, groentenvekoopster (1838), overl. ís-Gravenhage 20.04.1885, d.v. Sophia Maria Beglinger.

Uit dit huwelijk:

1.                   w.s. Hendrik Toneman, geb. ca. 1839, arbeider (1866).|a|

Er is een Hendrik Toneman, geb. ís-Gravenhage 27.01.1839 [z.v. Martinus Toneman, arbeider (1866), en Elisabeth Verbaast], koopman (1866), tapper (1893), overl. na 1919, overl. Loosduinen (Rosenburg) 03.08.1921|c|, tr. 1e ís-Gravenhage 07.11.1866|b| Anna Maria Poth, geb. Gouda ca. 1833/1834, overl. ís-Gravenhage 07.06.1892, d.v. Johan Hendrik Poth en Maria Magdalena Houben; tr. 2e ís-Gravenhage 08.11.1893 Anna Brouwer, geb. Alkmaar ca. 1852, overl. ís-Gravenhage 23.10.1919, d.v. Reijnier Nicolaas Brouwer en Maria Francisca Bibo.
Noten: |b| get. Martinus Toneman, geb. ca. 1841, timmerman, Ďbroeder van den bruidegomí (huw.akte ís-Gravenhage 1866 no.730); |c| Hendricus, moeder Verbaan (overl.akte Loosduinen 1921 no.105 en overl.akte ís-Gravenhage 1921 no.2335).


2.                   Matthias Toneman, geb. ís-Gravenhage ca. 1841; volgt [10].

 

Noten: |a| Ďbroeder van den bruidegomí (huw.akte ís-Gravenhage 1866 no.462).

 

[22] Johannes Carolus Mesker, geb. ís-Gravenhage ca. 1804, baardscheerder, overl. ís-Gravenhage 07.04.1869, z.v. Petrus Paulus Mesker, schoenmaker, en Helena Susanna Hageraats; tr. ís-Gravenhage 23.04.1834|a|

[23] Maria Magdalena Wineke, geb. Amsterdam 10.10.1813, overl. ís-Gravenhage 27.10.1873, d.v. Casper Wineke, tapper, en Maria Magdalena Grewe|b|.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Wieneke):

1.                   Maria Petronella Mesker, geb. ís-Gravenhage ca. 1837, naaister (1862), overl. ís-Gravenhage 31.05.1879, tr. ís-Gravenhage 28.05.1862 Gerardus Jacobus van Kersbergen, geb. ís-Gravenhage ca. 1837, stukadoor, overl. ís-Gravenhage 06.02.1914, z.v. Laurentius Gerardus van Kersbergen, schoenmaker, en Maria Berdina Knipschild.

2.                   Johannes Carolus Mesker, geb. ís-Gravenhage 23.05.1840, stoffeerder (1863,1870), overl. ís-Gravenhage 08.11.1924, tr. ís-Gravenhage 22.07.1863 Anna Francisca Julia van Puijfelick, geb. ís-Gravenhage ca. 1839, modemaakster (1863), overl. Leiden 18.08.1912, d.v. Joannes Baptista van Puijfelick en Francisca Julia Seuvie.

3.                   Johanna Theodora Adriana Mesker, geb. ís-Gravenhage 01.09.1842; volgt [11].

4.                   Pieter Hendrik Mesker, geb. ís-Gravenhage ca. 1845/1846, bediende (1884), overl. ís-Gravenhage 04.07.1884, tr. ís-Gravenhage 16.03.1870|c| Anna Maria Vogel, geb. Haarlem 28.04.1846, overl. ís-Gravenhage 17.10.1886, d.v. Jacob Vogel, graveur, en Gerritje Nieuwenhuizen.

 

Noten: |a| bruid in akte Wineke, tekent met Wieneke (huw.akte ís-Gravenhage 1834 no.118); |b| moeder v/d bruid Helena Greve, waarover de getuigen Ďverklaard hebben dat in de doopakte der bruid de naam der moeder foutief voorkomt als Mara Magdalena Greweí (ibidem); |c| get. Martinus Toneman, 28 jaar, timmerman {geen relatie tot het bruidspaar vermeld} (huw.akte ís-Gravenhage 1870 no.125).

 

[24]

[25]

 

[26]

[27]

 

[28]

[29]

 

[30]

[31]

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren