Pieter Cornelis van de Griend (1922-2001)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien augustus 2017)

 


 

[1] Pieter Cornelis van de Griend, geb. Heerlen 22.11.1922, ingenieur scheikundige technologie Delft 1949, doctoraal Amsterdam UvA, promotie Amsterdam UvA 18.12.1963|a||b|, lector Eindhoven (1965-1966), lector, later hoogleraar Rotterdam (1966-1988), overl. 02.09.2001, tr. Bertha Johanna Uijlings, geb. 11.01.1922, overl. 23.04.2004.
 
 Levensbericht: nl.wikipedia

 

Noten: |a| proefschrift: Leiderschapsvormen in de schoolklas: enkele aspecten van de verhouding tussen leraar en leerling; promotor: mw H.W.F. Stellwag (1902-1996); |b| Ag 1964 in Naamlijst KIVI 1971.

 

[2] Pieter Cornelis van de Griend, geb. s-Gravenhage 19.12.1894, onderwijzer (1921), hoofd van de Chr. School II te Treebeek (1946)|c|, overl. voor 1968, tr. s-Gravenhage 24.08.1921

[3] Marianna Frederika Elisabeth Kooij, geb. s-Gravenhage 14.12.1892, onderwijzeres (1921), overl. na 1968.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Cornelis van de Griend, geb. Heerlen 22.11.1922; volgt [1].

2.                   Dochter van de Griend, geb. Heerlen xx.03.1925|a|.

3.                   Dochter van de Griend, geb. Heerlen xx.04.1928|b|.

 

Noten: |a| Limburger koerier 20.03.1925; |b| Limburger koerier 20.04.1928 & Limburgsch dagblad 21.04.1928; |c| 25-jarig jubileum op zondag 1 september 46 (Limburgsch dagblad 28.08.1946).

 

[4] Pieter Cornelis van de Griend, geb. Puttershoek 23.10.1859, koetsier (1888), metselaar (1889), koetsier (1819), vrachtrijder (1900,1905), expediteur (1917,1934), overl. s-Gravenhage 17.11.1944, begr. s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 21.11.1944, tr. Monster 28.05.1887

[5] Neeltje van den Bos, geb. Monster 13.05.1867, overl. s-Gravenhage 14.08.1941.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrina Maria van de Griend, geb. s-Gravenhage 14.05.1888, overl. s-Gravenhage 08.06.1964, tr. s-Gravenhage 15.06.1917 Marinus Wilhelmus van der Laan, geb. s-Gravenhage 15.05.1886, boekhouder, overl. s-Gravenhage 19.03.1954, begr. s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 24.03.1954, z.v. Pieter van der Laan, bloemist, en Pieternella Theodora Maria Straub.

2.                   Maria Hendrina van de Griend, geb. s-Gravenhage 01.05.1889, overl. Voorburg 19.08.1968.

3.                   Jacob van de Griend, geb. s-Gravenhage 16.02.1891, expediteur (1921), overl. s-Gravenhage 25.06.1981, tr. Eethen 22.02.1940 Dingena de Graaff, geb. Meeuwen 14.01.1896, overl. s-Gravenhage 04.05.1990, d.v. Barend Jan de Graaff en Cornelia Johanna Barendina van der Stelt.|a|

4.                   Arie Cornelis van de Griend, geb. 24.08.1893, expediteur, overl. na 1968, tr. s-Gravenhage 16.11.1921 Gerhardina Wilhelmina Helena Paulina Maria Hagedoorn, geb. Meppel 11.10.1892, overl. na 1968, d.v. Hendrikus Hagedoorn, pakhuisknecht, en Elena Tuderika Lieftinck.

5.                   Pieter Cornelis van de Griend, geb. s-Gravenhage 19.12.1894; volgt [2].

6.                   Hermanus van de Griend, geb. s-Gravenhage 15.04.1896, overl. na 1968.

7.                   Jacoba Maria van de Griend, geb. 22.08.1898, onderwijzeres (1924), overl. Heelsum 16.01.1966, tr. s-Gravenhage 10.09.1924 Martin Kamp, geb. Den Helder ca. 1896, onderwijzer, overl. na 1968, z.v. Lambert Kamp, magazijnknecht (1894), theehandelaar (1924), en Stijntje Dekker.

8.                   Neeltje van de Griend, geb. s-Gravenhage 07.01.1900, overl. na 1968.

9.                   Johannes Karel van de Griend, geb. s-Gravenhage 13.11.1901, expediteur, overl. na 1968, tr. s-Gravenhage 21.08.1931 Gerrigje Christina Clazina Janszen, geb. Utrecht 26.12.1905, onderwijzeres (1931), overl. na 1968, d.v. Evert Janszen, bureauchef bij een kamer van koophandel, en Christina Clazina van Gorkum.

10.               Cornelia Adriana van de Griend, geb. s-Gravenhage 07.07.1903, overl. na 1968.

11.               Cornelis van de Griend, geb. s-Gravenhage 18.03.1905, student indologie (1927), adm.ambtenaar Binnenlands Bestuur te Weltevreden (ben. 15.07.1930), adm.ambtenaar Onderafdeling Fort van der Capellen (Afdeling Tanahdatar (Padangpandjang), Residentie Sumatras Westkust) (ben. 01.12.1930), adsp.controleur Onderafdeling Fort van der Capellen (Afdeling Tanahdatar (Padangpandjang), Residentie Sumatras Westkust) (ben. 12.04.1932), controleur Onderafdeling Soeliki (Afdeling L. Kota (Pajakoemboeh), Residentie Sumatras Westkust) (ben. 16.06.1934), controleur Onderafdeling Ternate (Afdeling Ternate, Residentie Molukken) (ben. 26.04.1937), controleur Afdeling Djember (Residentie Besoeki, Oost-Java) (ben. 15.02.1939), overl. na 1968, verloofd 16.07.1927, tr. s-Gravenhage 16.06.1930 Anna Petronella Slotboom, Annie, geb. Renkum 10.01.1907, overl. na 1968, d.v. Nicolaas Slotboom, hoofd ener school, en Petronella Johanna van de Lustgraaf.

12.               Adrianus van de Griend, geb. s-Gravenhage ca. 1907, onderwijzer, overl. na 1968, tr. s-Gravenhage 25.07.1934 Maria Bertha de Jong, geb. s-Gravenhage ca. 1909, overl. na 1968, d.v. Johannes Frederik de Jong en Elisabeth Hoogeveen.

 

Noten: |a| website wwwDOTstichtingdegraaffDOTnl.

 

[6] Ernst Kooij, geb. Vreeland 24.10.1859, kantoorbediende (1884), bode (1886,1893), verzekeringsagent (1895), handelsagent (1898), verzekeraar (1915,1924), assuradeur (1930), overl. s-Gravenhage 24.10.1930, begr. s-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaan) 27.10.1930; tr. 1e s-Gravenhage 05.11.1884 Wilhelmina Frederika Bodegraven, geb. s-Gravenhage ca. 1852, overl. (kraambed) s-Gravenhage 08.02.1886, d.v. Christiaan Bodegraven, brigadier majoor, en Wilhelmina Frederika Romijn; tr. 3e s-Gravenhage 17.10.1923 Johanna den Breems, geb. Dordrecht 18.07.1868, overl. s-Gravenhage 20.08.1938, d.v. Hendrik den Breems en Louisa Kroonen; tr. 2e s-Gravenhage 04.05.1887

[7] Sophia Elisabeth Roelofswaert, geb. Arnhem 17.05.1862, dameskleermaakster (1887), overl. s-Gravenhage xx.06.1922|b|.

JdB tr. 1e Dordrecht 27.04.1893 Adrianus Franciscus Jacobus Siegenaar, geb. s-Gravenhage 07.02.1853, sergeant (1879), koopman (1894), kantoorbediende (1920), informatuer (1922), overl. s-Gravenhage 14.06.1922, z.v. Adrianus Franciscus Siegenaar (ca.1820-1872), stoelenmaker, meubelmaker, en Marrigje Boekholt (ca.1824-1903).

Uit het huwelijk Kooij-Bodegraven:

1.                   levenloze zoon, s-Gravenhage 06.02.1886.

Uit het huwelijk Kooij-Roelofswaert:

2.                   Ernst Johannes Kooij, geb. s-Gravenhage 21.04.1888, spoorwegambtenaar (1915), boekhouder (1921,1924), overl. na 1967, tr. s-Gravenhage 23.07.1915 Maria Antonia Dikshoorn, geb. s-Gravenhage ca. 1888, onderwijzeres in de handwerken (1915), overl. Voorburg 20.01.1967, crem. 24.01.1967, d.v. Pieter Dikshoorn en Adriana Hendrika Heschl.

3.                   Marianna Frederika Elisabeth Kooij, geb. s-Gravenhage 14.12.1892; volgt [3].

4.                   Jannetje Kooij, geb. s-Gravenhage 22.03.1895, overl. s-Gravenhage 1897|a|.

5.                   Johannes Cornelis Kooij, geb. s-Gravenhage 12.01.1898, kantoorbediende, tr. s-Gravenhage 30.04.1924 Cornelia Ernestina Hubertina Klaassen, geb. Rotterdam 24.08.1899, d.v. Henri Ernest Klaassen, armbezoeker, en Jantje van Gessel.

 

Noten: |a| dankbetuiging aan allen die blijken van deelneming hebben betoond bij het overlijden van ons jongste dochtertje (Haagsche courant 10.02.1897); |b| Haagsche courant 19.06.1922.

 

[8] Jacob van de Griend, geb. Maasdam 19.04.1818, timmerman (1871), werkman (1881), overl. Puttershoek 01.04.1884; tr. 1e Puttershoek 19.04.1840 Kaatje Biesbroek, geb. Puttershoek 08.09.1821, overl. Puttershoek 23.11.1853, d.v. Bastiaan Biesbroek en Adriaantje Beijers; tr. 2e Puttershoek 30.11.1856

[9] Hendrina van der Velden, geb. Puttershoek 24.08.1831, overl. Puttershoek 20.12.1914.

Uit het huwelijk van de Griend-Biesbroek:

1.                   Adriana van de Griend, Adriaantje, geb. Puttershoek 30.01.1842, overl. Puttershoek 10.07.1915, tr. 1e Puttershoek 02.04.1871 Cornelis van der Hoek, geb. Puttershoek 25.09.1827, timmerman, overl. Zwijndrecht 10.12.1878|a|, z.v. Hugo van der Hoek en Annigje van Driel; tr. 2e Puttershoek 11.07.1886 Jacob van der Hoek, geb. Puttershoek 28.02.1840, overl. Puttershoek 11.01.1900, jongere broer van Cornelis.
CvdH tr. 1e Katendrecht 02.06.1864 Johanna Maria Oosthoek, geb. Katendrecht 22.12.1828, overl. Katendrecht 25.06.1867, d.v. Pieter Oosthoek en Jansje Pols.
JMO tr. 1e Katendrecht 20.12.1849 Lambert Doude van Maas, geb. IJsselstein ca. 1817, overl. s-Hertogenbosch 23.06.1852, z.v. Jacobus Johannes van Maas en Christina Kleinpenning.

2.                   Bastiaantje van de Griend, geb. Puttershoek 17.07.1843, overl. Puttershoek 21.01.1925, tr. 1e Puttershoek 17.11.1867 Jacob Naaktgeboren, geb. Puttershoek 15.08.1842, overl. Puttershoek 17.07.1873, z.v. Melis Naaktgeboren en Pietertje Bakkers; tr. 2e Puttershoek 08.07.1877 Rokus Verhagen, ook Rochus, geb. Dinteloord ca. 1817, z.v. Paulus Verhagen en Adriana van IJzerloo.
RK tr. 1e Dinteloord 12.02.1839 Johanna Engelina Koopman, geb. Dinteloord ca. 1811, overl. (Oudenbosch) 24.10.1874, d.v. Willem Koopman en Johanna de Haan.

3.                   Maria van de Griend, geb. Puttershoek 01.11.1844, overl. Puttershoek 04.11.1924, tr. Puttershoek 30.04.1871 Simon de Pee, geb. Puttershoek 15.09.1849, overl. Puttershoek 10.04.1920, z.v. Simon de Pee (ca.1806-1890) en Cornelia Dekker.

4.                   Arie van de Griend, geb. Puttershoek 22.01.1846, overl. Puttershoek 13.03.1933, tr. Puttershoek 07.01.1872 Lijntje de Geus, geb. Puttershoek 16.08.1851, overl. Puttershoek 22.,03.1940, d.v. Jan de Geus en Lena van Driel.

5.                   Antonia van de Griend, geb. Puttershoek 04.07.1848, overl. Heerjansdam 26.02.1929, tr. Heerjansdam 22.05.1880 Gerrit Groeneweg, geb. Heinenoord 30.01.1853, overl. Heerjansdam 06.09.1917, z.v. Wouter Groeneweg en Adriaantje Rompk.

6.                   Hermanus van de Griend, geb. Puttershoek 11.12.1850, overl. Puttershoek 04.06.1851.

7.                   Hermina van de Griend, geb. Puttershoek 30.04.1852, overl. Puttershoek 15.11.1941, tr. Puttershoek 25.11.1877 Cornelis Naaktgeboren, geb. Puttershoek 17.12.1851, overl. Puttershoek 24.03.1931, z.v. Joost Naaktgeboren en Lijntje van der Sijde.

8.                   Jacob van de Griend, geb. Puttershoek 18.09.1853, overl. Puttershoek 18.12.1853.

Uit het huwelijk van de Griend-van der Velden:

9.                   Jacob van de Griend, geb. Puttershoek 15.06.1857, koetsier (1881), expediteur (1919), overl. s-Gravenhage 21.08.1919, tr. Goes 05.05.1881 Anna Catharina Remijn, geb. Goes 25.02.1857, dienstbode (1881), overl. s-Gravenhage 27.09.1922, d.v. Pieter Remijn, lijkdienaar, en Sara Haffner.

10.               Neeltje van de Griend, geb. Puttershoek 02.08.1858, tr. Mijnsheerenland 15.04.1886 Leendert Koijck, geb. Mijnsheerenland 05.04.1839, overl. Mijnsheerenland 22.01.1911, z.v. Dirk Koijck en Hadewij van der Linden.
LK tr. 1e Nieuw-Beijerland 18.07.1872 Annigje Molendijk, geb. Nieuw-Beijerland 17.04.1848, overl. Mijnsheerenland 28.03.1885, d.v. Arij Molendijk en Maria van Driel.

11.               Pieter Cornelis van de Griend, geb. Puttershoek 23.10.1859; volgt [4].

12.               Hermanus van de Griend, geb. Puttershoek 29.11.1861, overl. Puttershoek 07.01.1862.

13.               Cornelia van de Griend, geb. Puttershoek 30.09.1863, overl. na 1933, tr. Puttershoek 06.08.1896 Jacob Pieter de Geus, geb. Sint Anthoniepolder (Maasdam) 07.08.1859, overl. Maasdam 23.12.1933, z.v. Joost de Geus en Janke Mosman.
JPdG tr. 1e Strijen 29.10.1885 Adriaantje Rozendaal, geb. Strijen 24.08.1864, overl. Maasdam 23.06.1889, d.v. Arie Rozendaal en Cornelia de Zeeuw.

14.               Hermanus van de Griend, geb. Puttershoek 12.01.1865, overl. s-Gravenhage 08.02.1951, tr. 1e Puttershoek 29.01.1888 Anna Dorst, geb. s-Gravendeel 22.06.1867, overl. s-Gravenhage 28.02.1899, d.v. Jacob Dorst en Maria Kleinendorst; tr. 2e Monster 22.11.1899 Maria van den Bos (1870-1950), d.v. Jacob van den Bos en Maria Looije.

15.               Maaike van de Griend, geb. Puttershoek 14.06.1868.

16.               Jacobus van de Griend, geb. Puttershoek 22.11.1869, overl. Puttershoek 07.04.1870.

17.               Willem Jacobus van de Griend, geb. Puttershoek 12.07.1873, overl. Puttershoek 27.12.1873.

18.               Willem van de Griend, geb. Puttershoek 21.06.1875, overl. Puttershoek 20.10.1875.

 

Noten: |a| ook overl.akte Puttershoek 1878 no.85.

 

[10] Jacob van den Bos, geb. Monster 24.06.1835, overl. Monster 15.04.1897, tr. Monster 18.05.1861

[11] Maria Looije, geb. Monster 02.01.1841, overl. na 1914.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ari van den Bos, geb. Monster 30.12.1862, overl. Delft 03.12.1952, tr. Monster 10.06.1893 Neeltje van den Bos, geb. Monster 24.06.1866, overl. Zeist 29.07.1932|d|, d.v. Marinus van den Bos en Margaretha Prins.

2.                   Cornelis van den Bos, geb. Monster 07.03.1864, overl. Monster 02.04.1941, tr. Monster 17.05.1890 Maartje van den Dool, geb. s-Gravenzande 17.07.1863, overl. Zeist 30.07.1932|c|, d.v. Cornelis van den Dool en Maria de Jong.

3.                   Adrianus van den Bos, geb. Monster 22.09.1865, overl. Monster 14.06.1866.

4.                   Neeltje van den Bos, geb. Monster 13.05.1867; volgt [5].

5.                   Adriana Maria van den Bos, geb. Monster 31.01.1869, tr. Monster 16.08.1899 Jan Kornelis van Rijs, geb. Zevenhoven ca. 1860, overl. Alphen aan den Rijn 01.09.1935, z.v. Cornelis van Rijs en Diena Vollebregt.
JKvR tr. 1e Alphen (ZH) 17.07.1890 Adriana van Staveren, geb. Aarlanderveen 15.10.1867, overl. Aarlanderveen 20.02.1898, d.v. Thomas van Staveren en Maria Zijderlaan.

6.                   Maria van den Bos, geb. Monster 23.10.1870, overl. s-Gravenhage 27.02.1950, tr. Monster 22.11.1899 Hermanus van de Griend (1865-1951), z.v. Jacob van de Griend en Hendrina van der Velden.

7.                   Marinus van den Bos, geb. Monster 15.02.1872, overl. Monster 07.08.1872.

8.                   Jaapje van den Bos, geb. Monster 03.03.1874, tr. Oudshoorn 05.08.1914|a|.

9.                   Rina van den Bos, geb. Monster 08.04.1875, overl. Zeist 04.10.1952, tr. Zeist 24.11.1932 Gerrit Hekkers, geb. Velp (Rheden) 04.10.1866, overl. na 1952, z.v. Hendrik Albertus Hekkers, tuinman, en Grietje Jansen.
GH tr. 1e Zeist 16.10.1890 Nieske Jacobs, geb. Randwijk (Heteren) 24.07.1852, overl. Wolfheze (Renkum) 28.02.1929, d.v. Adrianus Jacobs, tabaksplanter, en Hendrica Maria Timmerman.
NJ tr. 1e Utrecht 08.11.1876 Willem Adelaar, geb. Utrecht 01.06.1853, overl. Utrecht 29.11.1889, z.v. WillemAdelaar en Wilhelmina Cornelia Luverta Miltenburg.

10.               Gerrit van den Bos, geb. Monster 08.04.1877, overl. Rotterdam 18.09.1944, tr. s-Gravenzande 30.06.1899 Magdalena van Geest, geb. s-Gravenzande 18.07.1873, overl. Poortugaal 05.12.1942|b|, d.v. Maarten van Geest en Alida Catharina van Herwijnen.

11.               Antje van den Bos, geb. Monster 17.08.1879, tr. Monster 29.06.1905 Johannes Varekamp, geb. s-Gravenzande 15.07.1878, z.v. Gerrit Varekamp en Arijaantje van den Berg.

12.               Pieter Maarten van den Bos, geb. Monster 08.08.1882, tr. s-Gravenzande 07.08.1913 Catharina van Geest, geb. s-Gravenzande 11.11.1882, overl. s-Gravenzande 25.01.1948, d.v. Cornelis van Geest en Catharina Cornelia Haaring.

13.               Maartje van den Bos, geb. Monster 02.04.1887, overl. Boskoop 23.08.1909, tr. Monster 09.12.1908 Marinus Steenks, geb. Naaldwijk 03.09.1885, overl. na 1909, z.v. Gerard Steenks en Johanna Petronella van der Mark.

 

Noten: |a| ook overl.akte Hoorn 1914 no.99; |b| ook overl.akte Rotterdam 1942 reg.s2 fol. 027v; |c| ook overl.akte Monster 1932 no.65; |d| ook overl.akte Naaldwijk 1932 no.72.

 

[12] Ernst Kooij, geb. Vreeland 25.05.1825, tuinman (1870,1883), hovenier (1884), tuinman (1889), overl. Vreeland 27.01.1913, tr. Vreeland 08.05.1853

[13] Jannetje van Henten, geb. Loosdrecht 01.08.1829, overl. Vreeland 13.12.1903.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rijk Kooij, geb. Vreeland 17.08.1854, huisknecht (1883,1905,1913), tr. 1e Leersum 08.11.1883 Evertje van Laar, geb. Leersum 21.01.1859, overl. Leersum 04.02.1900, d.v. Aart van Laar en Gerarda Brouwer; tr. 2e Amsterdam 27.04.1905 Hendrika Gesina Elisabeth Roos, geb. Amsterdam ca. 1863, d.v. Gerardus Johannes Roos en Martina Voogd.

2.                   Jan Kooij, geb. Vreeland 07.09.1856, overl. Vreeland 05.02.1857.

3.                   Jan Kooij, geb. Vreeland 18.03.1858, koetsier (1884,1889), overl. Hilversum 08.04.1922, tr. Hilversum 03.05.1889 Marretje van Voorthuijzen, geb. Loosdrecht ca. 1863, d.v. Willem van Voorthuijzen, tuinman, en Dirkje Karsemeijer.

4.                   Ernst Kooij, geb. Vreeland 24.10.1859; volgt [6].

5.                   Cornelis Kooij, geb. Vreeland 24.10.1861, overl. Vreeland 06.08.1954, tr. Vreeland 14.08.1896 Grietje Blokhuis, geb. Sloten ca. 1860, overl. Vreeland 03.10.1941, d.v. Jacob Blokhuis en Antje Stark.

6.                   levenloze zoon, Vreeland 01.04.1863|a|.

7.                   levenloze zoon, Vreeland 01.04.1863|b|.

8.                   levenloze dochter, Vreeland 07.02.1864.

9.                   Gesiena Maria Kooij, geb. Vreeland 26.06.1866, tr. Vreeland 09.03.1888 Huibertus van Groen, geb. Vreeland 30.03.1859, overl. Vreeland 13.06.1939, z.v. Jacob van Groen en Aaltje van Randeraat.

10.               Lambertus Gerrardus Kooij, geb. Vreeland 07.08.1869, overl. Vreeland 25.03.1870.

11.               Lambertus Kooij, geb. Vreeburg xx.03.1872, overl. Vreeburg 29.03.1872.

 

Noten: |a| akte no.6; |b| akte no.7.

 

[14] Pieter Johannes Hendrik Roelofswaert, geb. s-Gravenhage ca. 1829, rijksveldwachter (1858,1864), schoenmaker (1877), overl. s-Gravenhage 26.12.1898, tr. s-Gravenhage 15.12.1858

[15] Marianna Frederika van Dehn, geb. s-Gravenhage 04.11.1830, overl. s-Gravenhage 24.01.1923.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Sophia Roelofswaert, geb. Arnhem 10.05.1861.

2.                   Sophia Elisabeth Roelofswaert, geb. Arnhem 17.05.1862; volgt [7].

3.                   Pieter Johannes Hendrik Roelofswaert, geb. Hoevelaken 31.01.1864, schoenmaker (1885,1931), overl. s-Gravenhage 23.02.1956, tr. 1e s-Gravenhage 28.10.1885 Cornelia Leonardina Varossieau, geb. s-Gravenhage 13.12.1860, overl. s-Gravenhage 25.06.1924a|, d.v. Jan Willem Varossieau en Johanna Catharina Sophia Weijmar; tr. 2e s-Gravenhage 19.08.1931 Antje van Lingen, geb. Groningen 31.07.1880, overl. s-Gravenhage 17.07.1949, d.v. Foeldrik Wiert van Lingen, timmerman, en Jantje Geerdes.
AvL tr. 1e s-Gravenhage 26.02.1919 Franciscus Petrus Maria Vernimmen, geb. Utrecht 25.05.1879, smid, z.v. Theodorus Marcelis Vernimmen en Dirkje Schoonderbeek.
FPMV tr. 1e Utrecht 08.06.1905 Johanna Maria Verbeek, geb. Utrecht 21.07.1877, overl. s-Gravenhage 02.09.1918, d.v. Johannes Pieter Frederik Verbeek en Maria Johanna van Rijn.

4.                   Marianna Frederika Roelofswaert, geb. Utrecht 24.03.1866, overl. Utrecht 19.03.1867.

5.                   Magdalena Frederika Roelofswaert, geb. Zeist 09.02.1868, overl. s-Gravenhage 16.10.1950.

6.                   Marianna Frederika Roelofswaert, geb. Maarsseveen 09.10.1871, tr. s-Gravenhage 07.06.1893 Tom Willis Howell, geb. Grantham (Lincolnshire, Engeland) 11.01.1868, magazijnmeester (1893), bankwerker (1906), z.v. Thomas Howell en Emma Hannah Beard.

7.                   Karel Hendrik Roelofswaert, geb. Alphen (ZH) 13.06.1874, briketfabrikant, overl. s-Gravenhage 16.06.1938, tr. s-Gravenhage 14.12.1900 Anna Gesina Wilhelmina Verschuur, geb. s-Gravenhage 13.09.1873, overl. s-Gravenhage 16.01.1938, d.v. Cornelis Johannes Verschuur en Johanna Ipenburg.
Uit dit huwelijk: Karel Hendrik Roelofswaert, geb. s-Gravenhage 12.11.1901, ingenieur Delft, leraar Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum (1930-1959), overl. s-Gravenhage 24.10.1959, begr. s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 28.10.1959, tr. Johanna Berendes.

8.                   levenloze dochter, s-Gravenhage 27.05.1877.

 

Noten: |a| Haagsche courant 25.06.1924.

 

[16] Arij van de Griend, geb. Puttershoek ca. 1796/1797, overl. Maasdam 08.07.1822|a|, z.v. Jacob van de Griend en Maria Linden; tr. Maasdam 25.05.1817|b|

[17] Adriaantje Schrijver, geb. Puttershoek ca. 1796/1797, overl. Maasdam 16.07.1837, d.v. Hermanus Schrijver en Maria Barendregt; tr. 2e Maasdam 10.03.1824 Florus de Reus, geb. Puttershoek ca. 1796, overl. Maasdam 20.08.1856, z.v. Pieter de Reus en Maria de Graaf.

FdR tr. 2e Maasdam 05.11.1841 Lena Monster, geb. Puttershoek ca. 1810, overl. Maasdam 21.01.1890, d.v. Jacob Minster en Lijntje Rijerkerk.

Uit het huwelijk van de Griend-Schrijver:

1.                   Jacob van de Griend, geb. Maasdam 19.04.1818; volgt [8].

2.                   Hermanus van de Griend, geb. Maasdam 19.09.1819, vlasboer, overl. Puttershoek 20.01.1891, tr. Puttershoek 25.12.1844 Anthonia Biesbroek, geb. Puttershoek 21.04.1824, overl. Puttershoek 09.07.1852, d.v. Bastiaan Biesbroek en Adriaantje Beijers; tr. 2e Puttershoek 16.10.1853 Maria van de Griend, geb. Puttershoek 10.01.1827, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 23.08.1902, d.v. Aart van de Griend en Metje van Holst.

3.                   Maria van de Griend, geb. Maasdam 21.11.1820, overl. Maasdam 23.12.1847, tr. Puttershoek 03.05.1842 Pieter Roos, geb. Maasdam 15.02.1813, z.v. Pieter Roos en Grietje Roos.
PR tr. 2e 1848 Neeltje de Reus (1827-1849), jongere halfzus van Maria; tr. 3e Maasdam 23.09.1853 Grietje Bestebreur, geb. Sint Anthoniepolder 16.06.1832, overl. Oud-Beijerland 12.08.1910, d.v. Willem Bestebreur en Aagje in t Veld.
GB tr. 2e Oud-Beijerland 14.08.1862 Goris Vink, geb. Oud-Beijerland 16.03.1813, overl. Oud-Beijerland 21.02.1880, z.v. Alexander Vink en Aaltje Langeveld.
GV tr. 1e Nieuw-Beijerland 03.05.1835 Trijntje Vermaat, geb. Nieuw-Beijerland 05.09.1812, overl. Oud-Beijerland 08.05.1861, d.v. Jan Vermaat en Pietje Abbenbroek.

Uit het huwelijk de Reus-Schrijver:

4.                   Pieter de Reus, geb. Maasdam 06.08.1824, overl. Maasdam 28.07.1828.

5.                   Jacobus de Reus, geb. Maasdam 10.02.1826, overl. Maasdam 12.02.1826.

6.                   Neeltje de Reus, geb. Maasdam 03.05.1827, overl. Maasdam 24.12.1849, tr. Maasdam 16.12.1848 Pieter Roos, geb. Maasdam 15.02.1813, z.v. Pieter Roos en Grietje Roos.
PR tr. 1e 1842 Maria van de Griend (1820-1847), oudere halfzus van Neeltje.

7.                   Pieter de Reus, geb. Maasdam 18.01.1829, overl. Maasdam 10.09.1831.

8.                   Jacoba de Reus, geb. Maasdam 17.11.1830, tr. Puttershoek 13.04.1853 Martinus Sonneveld, geb. Kralingen 18.07.1827, overl. Rotterdam 05.02.1873, z.v. Jacob Sonneveld en Adriana Verhoeff.

9.                   Pietertje de Reus, geb. Maasdam 12.04.1832, overl. Maasdam 14.09.1832.

10.               Pietertje de Reus, geb. Maasdam 24.09.1833, overl. Maasdam 09.11.1833.

11.               Geertruij de Reus, geb. Maasdam 21.06.1835, overl. Maasdam 16.01.1837.

12.               Pieter de Reus, geb. Maasdam 26.01.1837, arbeider, overl. Leiden 29.03.1906|c|, tr. Puttershoek 05.06.1861 Maria van der Hoek, geb. Puttershoek 13.11.1838, overl. Puttershoek 22.02.1893, d.v. Hugo van der Hoek en Annigje van Driel.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld, aangifte door Willem van de Griend 32 jaar, vlasboer {geen relatie vermeld} (overl.akte Maasdam 1822 no.8); |b| bruidehom van der Griend, bruid Ariaantje (huw.akte Maasdam 1817 no.5); |c| ook overl.akte IJsselmonde 1906 fol.023.

 

[18] Jacob van der Velden, geb. Heerjansdam ca. 1798/1802, metselaarsknecht (1822,1829), overl. Puttershoek 06.01.1879, z.v. Coenraad van der Velde (-1813) en Hendrikje Dekker (-1809); tr. Puttershoek 07.03.1822|a|

[19] Cornelia Blankenaar, geb. Puttershoek ca. 1796/1798, winkelierster (jan1822), arbeidster (mrt1822), overl. Puttershoek 09.03.1861, d.v. Lucas Blankenaar en Maaijke van Andel/Arkel.

Kind van Cornelia|c|:

1.                   Henderientje Blankenaar, geb. Puttershoek 27.01.1822.
= w.s. Hendrina van der Velden, geb. Puttershoek ca. 1821 (circa acht jaren), overl. Puttershoek 16.11.1829.

Uit dit huwelijk:

2.                   Neeltje van der Velde, ook van der Velde, geb. Puttershoek 12.09.1823, overl. Maasdam 22.02.1879, tr. Puttershoek 12.05.1844 Jan Monster, geb. Cillaarshoek 20.12.1822, overl. Maasdam 18.02.1875, z.v. Jan Monster (ca.1785-1849) en Pleuntje Dorst.

3.                   Maaijke van der Velden, geb. Puttershoek 12.02.1828, tr. Barendrecht 27.02.1852 Joost Huijser, geb. Oost- en West-Barendrecht ca. 1811, z.v. Willem Huijser en Maaike Leenheer.
JH tr. 1e Barendrecht 20.05.1840 Mensje de Kievit, geb. Oost- en West-Barendrecht ca. 1812, overl. voor 1852, d.v. Kornelis de Kievit en Neeltje Redijk.

4.                   Hendrina van der Velden, geb. Puttershoek 24.08.1831; volgt [9].

5.                   Luiksje van der Velden, geb. Puttershoek ca. 1836, overl. Rotterdam 29.04.1901|b|, tr. 1e Puttershoek 05.05.1861 Melis van der Wulp, geb. s-Gravendeel 02.09.1819, overl. Puttershoek 20.01.1874, z.v. Aart van der Wulp en Jaapje van Pelt; tr. 2e Puttershoek 18.04.1875 Jan den Boer, geb. Puttershoek 08.02.1844, overl. na 1901, z.v. Johannis den Boer en Adriana de Geus.
MvdW tr. 1e Puttershoek 11.12.1837 Martijntje Dekker, geb. Puttershoek ca. 1811, overl. Puttershoek 19.10.1859, d.v. Johannes Dekker en Zoetje Kranendonk.

6.                   Jacob van der Velden, geb. Puttershoek 04.09.1838, overl. Puttershoek 22.01.1852.

 

Noten: |a| bruidegom van der Velde, grootouders v/d bruidegom Jacob van de Velde, Maria de Kraak, Jan Dekker en Cornelia Dragendijk (huw.akte Puttershoek 1822 no.3); |b| ook overl.akte Hendrik-Ido-Ambacht 1901 no.62; |c| noch bij geboorte in 1822 noch bij huwelijk in 1822 een aantekening over erkenning of wetttiging gevonden.

 

[20] Arij van den Bos, geb. Monster 07.03.1802, schipper (1833,1835), arbeider (1837), overl. Monster 22.04.1844, z.v. Martinus van den Bos, arbeider, en Elizabeth van Spronsen; tr. Monster 26.01.1833

[21] Neeltje van der Marel, geb. Monster 10.09.1811, winkelierster (1845), overl. Monster 09.11.1885|h|, d.v. Leenderd van der Marel, arbeider, en Jaapje Arijsje Storm; tr. 2e Monster 25.10.1845|g| Jacobus Koen, geb. ca. 1805, arbeider, overl. Monster 14.12.1882, z.v. Pieter Koen en Margaretha de Bruijn.

Uit het huwelijk van den Bos-van der Marel:

1.                   Marinus van den Bos, geb. Monster 28.10.1833, overl. Monster 04.03.1869, tr. Monster 28.06.1856 Adriaantje Bregman, geb. s-Gravenzande 07.12.1831, overl. Monster 29.12.1892, d.v. Pieter Bregman, arbeider, en Sophia Broekman.

2.                   Jacob van den Bos, geb. Monster 24.06.1835|b|; volgt [10].

3.                   Bertus van den Bos, geb. Monster 05.06.1837, overl. Monster 24.08.1837|a|.

4.                   Leendert van den Bos, geb. Monster 12.09.1838, overl. Monster 19.04.1839.

5.                   Elisabeth van den Bos, geb. Monster 07.10.1839, tr. 1e Monster 14.05.1870 Cornelis van Santen, geb. Nieuwenhoorn 02.10.1844, overl. s-Gravenzande 14.10.1873, z.v. Adrianus van Santen en Lena Staarthof; tr. 2e s-Gravenzande 06.10.1882|d| Cornelis de Bloois, geb. s-Gravenzande 23.01.1854, koetsier, overl. s-Gravenzande 12.03.1920, z.v. Marinus de Bloois, arbeider, en Grietje van den Ende.

6.                   Leendert van den Bos, geb. Monster 03.09.1841, overl. Monster 05.02.1843.

7.                   Leentje van den Bos, geb. Monster 01.03.1843, overl. Monster 22.10.1923|c|, tr. Monster 08.05.1869 Arij Koen, geb. Monster 03.12.1839, overl. voor 1923, z.v. Arij Koen en Arentje Hoogstraten.

Uit het huwelijk Koen-van der Marel:

8.                   Pieter Koen, geb. Monster 29.05.1847|f|, overl. Monster 09.09.1913, tr. 1e s-Gravenzande 16.11.1887|e| Adriana Voskamp, geb. s-Gravenzande 04.11.1860, overl. Monster 16.04.1890, d.v. Dirk Voskamp en Francina van Geest; tr. 2e s-Gravenzande 08.02.1893 Johanna Jacoba Boon, geb. s-Gravenzande 28.09.1860, d.v. Gerrit Boon en Johanna Geertruida Kuijvenhoven.

9.                   Margrietha Koen, ook Margaretha, geb. Monster 14.11.1851, overl. Monster 02.03.1915, tr. Monster 10.06.1876 Frans van den Bos, geb. s-Gravenzande 16.07.1846, koopman (1885), overl. Monster 02.02.1936, z.v. Willem van den Bos en Maria Ruinard.

 

Noten: |a| per abuis geb. 12.06 (overl.akte Monster 1837 no.63); |b| moeder van der Maarel (geb.akte Monster 1835 no.51); |c| wede Koene (overl.akte Monster 1923 no.61); |d| moeder v/d bruid per abuis Marel (huw.akte s-Gravenzande 1882 no.29); |e| bruidegom Koene (huw.akte s-Gravenzande 1887 no.20); |f| vader Koene, gewijzigd in Koen bij beschikking Arr.Rb. s-Gravenhage 01.06.1888 (geb.akte Monster 1847 no.53 & 1888 no.74); |g| bruid van der Maarle (huw.akte Monster 1845 no.14); van der Maarle (overl.akte Monster 1885 no.114).

 

[22] Cornelis Looije, geb. Monster 24.04.1812, overl. Monster 11.08.1844, z.v. Maarten Looije en Annetje Zwart; tr. Monster 12.05.1838

[23] Adriana Zaneveld, geb. Monster 27.07.1814, overl. Monster 21.09.1847|a|, d.v. Maria Zaneveld.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maarten Looije, geb. Monster 27.09.1838, tr. 1e Monster 25.07.1861 Bastiana van Alenburg, geb. Monster 27.07.1833, overl. Monster 27.12.1864, d.v. Nicolaas van Alenburg en Rusje van der Heide; tr. 2e Monster 09.06.1866 Gerritje van der Kruk, geb. Monster 15.08.1845, overl. Monster 06.06.1912, d.v. Nicolaas van der Kruk en Bastiaantje van Alenburg.

2.                   Maria Looije, geb. Monster 02.01.1841; volgt [11].

3.                   Johanna Looije, geb. Monster 14.04.1843, overl. s-Gravenzande 02.09.1932, tr. Monster 20.12.1867 Pieter Koole, geb. Monster 08.08.1841, overl. Monster 15.10.1924, z.v. Pieter Koole en Maria Koene.

 

Noten: |a| van Saneveld, d.v. Maartje (overl.akte Monster 1847 no.64).

 

[24] Rijk Kooij, geb. Breukelen ca. 1797/1807, tuinier (1824), timmerman (1849), tuinman (1866), overl. Vreeland 05.09.1871, z.v. Ernst Kooij en Sara Blonk; tr. Amsterdam 04.08.1824

[25] Gesina Wieseman, geb. Amsterdam 27.03.1794, ged. Amsterdam (Evang.-Luth.) 30.03.1794|a|, dienstbode (1824), overl. Vreeland 07.08.1863, d.v. Herman Friedk Erdewijn Wieseman en Gesina Maria Coersen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ernst Kooij, geb. Vreeland 25.05.1825|b|; volgt [12].

2.                   Gesina Maria Kooij, geb. Vreeland 08.09.1826|c|, tr. Amsterdam 16.05.1849 Johannes Frederik Boukamp, geb. Amsterdam ca. 1820, machinist, z.v. Hermanus Hendrik Boukamp en Anna Catharina Cruijs.

3.                   Saartje Kooij, Sara, geb. Vreeland 28.02.1828, overl. Breukelen-Nijenrode 21.01.1883, tr. Vreeland 14.02.1873|d| Christiaan Bodegraven, geb. s-Gravenhage ca. 1824, overl. Breukelen-Nijenrode 25.04.1889, z.v. Cornelis Jacob Willem Bodegraven en Hendrika Heen/Hein.

4.                   Pieter Fredrik Kooij, geb. Vreeland 05.08.1829, overl. Vreeland 02.03.1905, tr. Vreeland 04.06.1863 Gerretje de Jager, geb. Vreeland ca. 1839, d.v. Teunis de Jager en Maria Mulder.

5.                   Johanna Kooij, geb. Vreeland 24.11.1830, tr. Vreeland 09.05.1857 Johannes Franciscus Boukamp, geb. Amsterdam ca. 1834, z.v. Carel Hendrik Boukamp en Maria Gijsberta Kalse.

6.                   Aaltje Kooij, geb. Vreeland 05.08.1832, overl. Abcoude-Proostdij 10.07.1896, tr. Amsterdam 09.05.1866 Hendrik van der Linden, geb. Baarn ca. 1834, spoorwegbeambte, overl. Amsterdam 17.06.1913, z.v. Frans van der Linden en Anna Maria Kreeft.
HvdL tr. 2e Abcoude-Baambrugge 20.11.1896 Margaretha Catharina Henni, geb. Amsterdam ca. 1846, d.v. Johannes Henni en Maria Cupp.
MCH tr. 1e Amsterdam 21.05.1874 Dirk Post, geb. Amsterdam ca. 1839, kantoorbediende, z.v. Antonie Post en Geesje Renken.

7.                   Marretje Kooij, geb. Vreeland 22.12.1833, overl. Vreeland 28.03.1834.

8.                   Jacobus Kooij, geb. Vreeland 04.04.1835, overl. Vreeland 29.04.1835.

9.                   Marretje Kooij, geb. Vreeland 18.05.1836, overl. Utrecht 16.12.1873, tr. Vreeland 26.05.1861 Hendrik Philip Peters, geb. De Vuursche 25.03.1832, overl. Baarn 03.06.1869, z.v. Johan Peters en Anna Elisabeth Freund.

10.               Rijk Kooij, geb. Vreeland 08.08.1839, overl. Vreeland 03.03.1840.

 

Noten: |a| Wiesseman; |b||c| moeder Vrieseman; |d| moeder v/d bruid Vrieseman.

 

[26] Jan van Henten, geb. Loosdrecht ca. 1784/1785/1786, werkman (1822,1841), veenwerker (1848), overl. Loosdrecht 14.10.1869, z.v. Rut Hendriksz van Henten en Joosje Janse Timmer; tr. Loosdrecht 21.03.1813

[27] Gerritje van Altena, geb. Soest ca. 1787/1789, overl. Loosdrecht 15.07.1871, d.v. Cornelis Altena en Dirkje Bolleman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rut van Henten, geb. ca. 1813, overl. Oud-Loosdrecht 07.03.1819.

2.                   Cornelis van Henten, geb. Loosdrecht 28.12.1815 (akte), ambtenaar, tr. Zutphen 05.07.1848 Yfke Lebbing, geb. ca. 1810/1811, overl. Zutphen 20.01.1891, d.v. Arjen Lebbing en Aafke Peters.

3.                   Jan van Henten, geb. Loosdrecht 20.07.1818 (akte), overl. Loosdrecht 29.07.1890, tr. Loenen 21.03.1843 Krijntje de Jong, geb. Breukelen-Nijenrode 02.12.1817, overl. Loosdrecht 28.11.1898, d.v. Jan de Jong en Marretje van der Wied/Wilt.

4.                   Rut van Henten, geb. Oud-Loosdrecht 06.04.1821 (akte), overl. Oud-Loosdrecht 12.02.1822.

5.                   Rut van Henten, geb. Oud-Loosdrecht 14.06.1822 (akte), overl. Oud-Loosdrecht 27.06.1822.

6.                   Joosje van Henten, geb. Loosdrecht 16.06.1823 (akte), dienstbode (1851), overl. Naarden 08.07.1903, tr. Naarden 12.11.1851 Lambertus Bolderheij, geb. Naarden ca. 1826, kuiper, overl. na 1903, z.v. Jacobus Bolderheij en Annetje van Slooten, slijtster (1851).

7.                   Elia van Henten, geb. Loosdrecht 27.01.1827, overl. Loosdrecht 25.08.1841.

8.                   Dirkje van Henten, geb. Loosdrecht 27.01.1827, overl. Loosdrecht 12.12.1914, tr. 1e Loosdrecht 27.06.1857 Arie van Oostrom, geb. Loosdrecht ca. 1823, overl. Loosdrecht 13.02.1870, z.v. Aart van Oostrom en Marretje Pos; tr. 2e Loosdrecht 04.11.1871 Gerrit Tober, geb. Loosdrecht ca. 1834, overl. Loosdrecht 14.06.1900, z.v. Daniel Tober en Willempje Otten/Heijblom.

9.                   Jannetje van Henten, geb. Loosdrecht 01.08.1829; volgt [13].

 

[28] Pieter Roelofswaert, geb. s-Gravenhage ca. 1774, klerk (1814), commissionair (1819,1829), overl. s-Gravenhage 26.12.1832, z.v. Johannes Roelofswaert en Apolonia Hoornick; tr. 1e s-Gravenhage 30.11.1814 Geertruij Johanna de Jong, geb. s-Gravenhage ca. 1790/1791, naaister (1814), overl. s-Gravenhage 28.10.1827, d.v. Cornelis de Jong en Elizabeth Otto; tr. 2e s-Gravenhage 04.03.1829|a|

[29] Sophia Elisabeth Schambach, geb. s-Gravenhage ca. 1802/1803, overl. s-Gravenhage 28.11.1841, d.v. Johannes Schambach, kabinetwerker (1829), en Sophia Catharina de Koning.

Uit het huwelijk Roelofswaert-de Jong (vader ook Roelofswaart):

1.                   Johannes Pieter Roelofswaart, geb. s-Gravenhage 14.01.1819, matroos 2e klasse, overl. Soerabaja 02.04.1842|b|.

2.                   Dochter Roelofswaart, geb. s-Gravenhage 21.05.1824|c|.

3.                   Apolonia Elisabeth Roelofswaart, geb. s-Gravenhage 17.02.1826.

Uit het huwelijk Roelofswaert-Schambach (vader ook Roelofswaart):

4.                   Pieter Johannes Hendrik Roelofswaert, geb. s-Gravenhage ca. 1829; volgt [14].

5.                   Sophia Elisabeth Apolonia Roelofswaart, geb. ca. 1831, overl. s-Gravenhage 08.04.1833.

 

Noten: |a| bruidegom is wedr Johanna Geertrui de Jong (huw.akte s-Gravenhage 1829 no.53); |b| overl.akte s-Gravenhage 10.02.1843 no.272; |c| s-Gravenhaagsche courant 24.05.1824.

 

[30] Heinrich van Dehn, geb. Brunswijk ca. 1795/1798/1800/1801/1802, kleermaker (1831,1864), overl. s-Gravenhage 04.08.1875|f|, z.v. Heinrich van Dehn en Christiana Brandes; tr.

[31] Johanna Sophia Magdalena Schijff, geb. Heilbron (Wurtemberg)|j| ca. 1799, overl. s-Gravenhage 31.12.1878|i|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henriette van Dehn, geb. Rotterdam 17.04.1826|h|, overl. s-Gravenhage 03.01.1883|g|, tr. Amsterdam 31.08.1859 Willem Bried, geb. s-Gravenhage ca. 1823, opzichter (1883), z.v. Willem George Fredrik Bried en Jeannette Gesina Baar.

2.                   Johanna Sophia van Dehn, geb. s-Gravenhage ca. 1829, naaister (1853), tr. s-Gravenhage 27.04.1853|a| Jacobus Petrus Neijhoft, geb. Nijmegen ca. 1825, grenadier (1853), overl. s-Gravenhage 05.02.1910, begr. s-Gravenhage (de R.C. Begraafplaats) 08.02.1910, z.v. Hendrik Neijhoft en Hendrina Beckers, naaister.

3.                   Marianna Frederika van Dehn, geb. s-Gravenhage 04.11.1830|j|; volgt [15].

4.                   Sophia van Dehn, geb. s-Gravenhage ca. 1833, naaister (1858), overl. s-Gravenhage 10.09.1908, tr. s-Gravenhage 18.08.1858|b| (echtsch. vonnis Arr.Rb. s-Gravenhage 11.12.1894, ingeschr. s-Gravenhage 21.02.1895) Anthonius Lambertus Rees, geb. Delft 27.04.1834, kleermaker, overl. s-Gravenhage 09.0.1903, z.v. Michiel Rees, schoenmaker, en Johanna Helena Broekman.

5.                   Magdalena Frederika van Dehn, geb. s-Gravenhage ca. 1835, tr. s-Gravenhage 10.06.1863|c| Jacobus de Veer, geb. s-Gravenhage ca. 1829, z.v. Cornelis de Veer en Wellemoet Nagel.

6.                   Friederich van Dehn, geb. ca. 1837, overl. s-Gravenhage 19.11.1837.

7.                   Frederika van Dehn, geb. s-Gravenhage 11.01.1837, overl. Wassenaar 24.12.1926, tr. s-Gravenhage 17.02.1864|d| Hendrikus Krohof, geb. s-Gravenhage ca. 1836, bediende, z.v. Hendrikus Leonardus Krohof en Maria Piernella Hiltebrant.

8.                   Louise Elisabeth van Dehn, geb. s-Gravenhage ca. 1845, tr. s-Gravenhage 06.05.1874|e| (echtsch. vonnis Arr.Rb. s-Gravenhage 04.05.1888, ingeschr. s-Gravenhage 19.11.1888) Anthonie Mattheus Josephus Petrus van Berkel, geb. s-Gravenhage ca. 1850, z.v. Mattheus Josephus Anthonie van Brakel, ambtenaar, en Bernardina Langedijk.

 

Noten: |a||b| moeder v/d bruid Johanna Sophia Schff; |c||d||e| moeder v/d bruid Johanna Sophia Magdalena Schff; |f| e.v. Schff (overl.akte s-Gravenhage 1875 no.1962); |g| moeder Scheff (overl.akte s-Gravenhage 1883 no.50); |h| vader van Deen, moeder Schijf (geb.akte Rotterdam 1826 no.815 fol.a137v); |i| Sophia Johanna Magdalena Schff (overl.akte s-Gravenhage 1879 no.2 & annonce collectie CBG); |j| bij haar huwelijk moeder Schijff (huw.akte s-Gravenhage 1858 no.653); |j| nu Heilbronn, Bundesland Baden-Wrttemberg.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren