Cornelis Groeneveld (1904-1987)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien juli 2021)

 


 

[1] Cornelis Groeneveld, geb. Rotterdam 01.03.1904, promotie Leiden 1930|a||b|, bibliothecaris TH Eindhoven (1962-1969), overl. Nuenen 14.04.1987, crem., tr. ’s-Gravenhage 10.06.1930 Geertje Catharina Oosterhuis, geb. ’s-Gravenhage 26.06.1903, overl. voor 1987, d.v. Cornelis Oosterhuis (1877-voor1962), chocoladehandelaar (1930), en Geertje Helena Jonker (1880-1962).

 

Noten: |a| proefschrift: Nitratie van naphthyl-1.-en-2.amine-derivaten; |b| Leidsche courant 04.04.1930.

 
[2] Leendert Groeneveld, geb. Schiedam 15.02.1880, kantoorbediende (1904,1908), bouwondernemer (1910,1914), kunsthandelaar (1930,1934), kunstschilder (1965), overl. ’s-Gravenhage 29.04.1965; tr. Schiedam 26.06.1902 
[3] Johanna van Rhijn, geb. Schiedam 05.02.1880, overl. Wassenaar 05.04.1966.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Groeneveld, geb. Rotterdam 01.03.1904|a|; volgt [1].

2.                   Leendert Groeneveld, geb. Rotterdam 06.05.1905, kunsthandelaar (1930), overl. ’s-Gravenhage 28.08.1967, tr. voor 1936 Elfriede Hermina Bormann, geb. Gelsenkirchen|b| 25.01.1905, overl. na 1967.

3.                   Elizabeth Alida Groeneveld, geb. Rotterdam 28.03.1908, tr. ’s-Gravenhage 21.09.1934 Hendrik Johannes Oosterhuis, geb. ’s-Gravenhage 11.06.1906, grossier in chocolade (1934), z.v. Cornelis Oosterhuis, koopman in chocolade (1906), grossier in chocolade (1934), en Geertje Helena Jonker.

4.                   Alexander Johannes Groeneveld, geb. Rotterdam 10.02.1910, overl. Scheveningen (’s-Gravenhage) 06.11.1920.

5.                   Johanna Helena Antonia Groeneveld, geb. Rotterdam 26.05.1911.

6.                   Helène Johanna Alexandra Groeneveld, geb. Rotterdam 05.06.1914.

7.                   Alida Elisabeth Antonia Groeneveld, overl. Rijswijk 06.02.1918.

 

Noten: |a| aangifte door Trijntje Broersen, oud 28 jaar, verloskundige (geb.akte Rotterdam 1904 fol.d069v); |b| Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[4] Cornelis Groeneveld, geb. Rotterdam 08.11.1850, overl. Rotterdam 11.05.1909, tr. Schiedam 22.02.1871

[5] Elisabeth Rijke, geb. Schiedam 09.11.1848, overl. Rotterdam 11.03.1921|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Margaretha Groeneveld, geb. Schiedam 13.07.1871, tr. 1e Rotterdam 16.03.1892 Arij van Dijk, geb. Rotterdam 20.04.1871, z.v. Arij van Dijk (ca.1831-1892) en Catharina Poulina Lokkerbol; tr. 2e Rotterdam 21.03.1900 Willem van der Beek, geb. Berkel en Rodenrijs ca. 1874, z.v. Wouter van der Beek en Arendje van den Akker.

2.                   Maria Alida Groeneveld, geb. Schiedam 18.10.1873, overl. ’s-Gravenhage 16.02.1952, tr. Rotterdam 28.11.1900 Jan Knoppe, geb. Amsterdam 17.04.1872, overl. ’s-Gravenhage 17.03.1958, z.v. Bertus Hendrik Knoppe en Gerritje Samson.

3.                   Gerrit Groeneveld, geb. Schiedam 12.12.1875, commissionair in effecten (1916), tr. 1e Rotterdam 12.10.1898 Agatha Johanna Hendrika Stuivenberg, geb. Rotterdam ca. 1878, overl. voor 1916, d.v. Antonius Stuivenberg en Agatha Johanna van der Vos; tr. 2e Rotterdam 06.12.1916 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 01.12.1936, ingeschr. Rotterdam 22.05.1937) Jannetje Krommenhoek, geb. Schiedam ca. 1879, d.v. Dirk Krommenhoek en Jannetje Visser.

4.                   Helena Groeneveld, geb. Schiedam 07.01.1878.

5.                   Leendert Groeneveld, geb. Schiedam 15.02.1880; volgt [2].

6.                   Cornelis Groeneveld, geb. Schiedam 04.02.1882, kunstschilder (1952), overl. Leiden 28.09.1952, begr. Katwijk a/d Rijn (Alg.Bpl.) 01.10.1952, tr. 1e Rotterdam 30.05.1900 Maria Frijters, geb. Geertruidenberg 16.12.1880, d.v. Hermanus Frijters en Elizabeth Fens; tr. 2e Loosdrecht 28.08.1915 Dirkje Maria Busscher, geb. Woerden 04.09.1879, overl. Wolfheze (Renkum) 06.04.1934, d.v. Pieter Busscher en Siena Monetta Hendrika Romijn; tr. 3e tussen 1934 en 1952 Theresia Barbara Steijl, geb. Rotterdam 07.12.1897, overl. ’s-Gravenhage 17.03.1968, d.v. Pieter Steijl en Christina Theresia Ju.
     TBS tr. 1e Rotterdam 30.04.1919 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 17.12.1929, ingeschr. Rotterdam 20.03.1930) Klaas Ipema, geb. Delft 30.04.1895, magazijnbediende (1919), koopman in roerende goederen (1962), overl. ’s-Gravenhage 21.07.1962, z.v. Willem Bouwes Ipema en Neeltje Brinckman.
     KI tr. 2e ’s-Gravenhage 18.06.1930 Rebecca Blok, geb. Amsterdam 20.06.1903, verkoopster, overl. ’s-Gravenhage 05.10.1958, d.v. Joseph Blok, handelaar in schoenen, en Hanna Benavente.

7.                   Elisabeth Groeneveld, geb. Schiedam 17.04.1884.

8.                   Willem Fredrik Groeneveld, geb. Schiedam 02.06.1886.

9.                   Dina Johanna Groeneveld, geb. Rotterdam 28.05.1888, overl. Driebergen-Rijsenburg 23.11.1957, tr. 1e Rotterdam 18.05.1910 Johannes Wilhelmus van der Kroef, geb. Rotterdam 10.08.1887, overl. Rotterdam 21.02.1918, z.v. Arie van der Kroef en Clara de Hoog; tr. 2e Rotterdam 04.12.1919 Arie Hendrik den Breems, geb. Dordrecht ca. 1879, overl. Driebergen-Rijsenburg 25.04.1961, z.v. HendrikJohannes den Breems en Hendrika van den Berg.

10.               Giela Geertruida Groeneveld, geb. Rotterdam 30.08.1890, overl. Rotterdam 17.09.1921, tr. Rotterdam 18.09.1913 Willem Ferdinand Janzee, geb. Rotterdam 31.03.1889, kantoorbediende, overl. Rotterdam 08.02.1965, z.v. Dirk Hendrik Janzee, kruidenier, en Martijntje Ringlever.
    WFJ tr. 2e Rotterdam 04.08.1927 Alida Johanna Maria van Hellemond, geb. Rotterdam 03.07.1897, overl. Rotterdam 01.05.1958, d.v. Johannes Martinus van Hellemond en Geertruda Christina Maria Willemse.

11.               Wilhelmina Frederika Groeneveld, geb. Rotterdam 11.08.1893, tr. Rotterdam 05.06.1924 Nicolaas Hendrik van den Toorn, geb. Rotterdam 09.11.1895, overl. Rotterdam 21.06.1947, z.v. Nicolaas Hendrik van den Toorn en Geurtje Arnolda Verbeek.

 

Noten: |a| moeder per abuis Witkamp (overl.akte Rotterdam 1921 fol.b097v).

 

[6] Leendert van Rhijn, geb. Schiedam 26.03.1846, schipper (1899), scheepsmakelaar (1916), overl. Rotterdam 13.07.1927, tr. Schiedam 14.06.1871

[7] Alida van Balen, geb. Kralingen 28.08.1848, overl. Rotterdam 17.01.1928.

Uit dit huwelijk:

1.                   Neeltje van Rhijn, geb. Schiedam 10.10.1871, w.s. jonggestorven.

2.                   Christiaan Leendert van Rhijn, geb. Schiedam 08.07.1873, kantoorbediende, overl. ’s-Gravenhage 20.04.1922, tr. Rotterdam 27.03.1907 Catharina Blommendaal, geb. Rotterdam 09.10.1882, overl. ’s-Gravenhage 13.06.1966, d.v. Willem Izaak Blommendaal en Jeannetta Pieternella de Visser.
     CB tr. 2e na 1922 Bernardus Theodorus van Loo, geb. Rotterdam 22.03.1873, overl. ’s-Gravenhage 06.04.1959, z.v. Johannes Bernardus Andreas van Loo.

3.                   Neeltje van Rhijn, geb. Schiedam 10.04.1875, overl. Rotterdam 28.01.1950, tr. 1e Schiedam 08.09.1897 Cornelis Timmermans, geb. Delfshaven 15.10.1867, overl. Rotterdam 23.06.1909, z.v. Adrianus Timmermans en Cornelia Koning; tr. 2e Rotterdam 20.07.1911 Johan Reinhart Glaubitz, geb. Rotterdam 28.10.1871, overl. Tietjerksteradeel 08.10.1954, z.v. Willem Glaubitz en Apolonia Helena Volk.
     JRG tr. 1e Rotterdam 13.11.1901 Maria van den Berg, geb. Kralingen 18.08.1869, overl. Rotterdam 17.06.1910, d.v. Jacob van den Berg en Rijntje van der Graaf.

4.                   Teuntje van Rhijn, geb. Schiedam 26.08.1877, overl. Wassenaar 21.05.1954.

5.                   Johanna van Rhijn, geb. Schiedam 05.02.1880; volgt [3].

6.                   Leendert van Rhijn, geb. Schiedam 28.02.1882, overl. Rotterdam 08.03.1910, tr. Schiedam 21.02.1907 Petronella Krommenhoek, geb. Schiedam 04.12.1882, d.v. Dirk Krommenhoek en Jannetje Visser.
     PK tr. 2e Schiedam 13.02.1919 Willem Wensvoort, geb. Schiedam 17.08.1885, z.v. Adrianus Wensvoort en Johanna Winkelman.

7.                   Jan Hendrik van Rhijn, geb. Schiedam 25.03.1884.

8.                   Cornelis Adrianus van Rhijn, geb. Schiedam 02.05.1886, w.s. jonggestorven.

9.                   Cornelis Adrianus van Rhijn, geb. Dordrecht 21.03.1889, kantoorbediende (1922), overl. Rotterdam 19.01.1945, tr. 1e Rotterdam 14.06.1916 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Rotterdam 17.03.1919) Anna Christina Dirckx, geb. Rotterdam 02.10.1886, onderwijzeres, overl. Rotterdam 03.01.1954, d.v. Anton Bernard Dirckx en Christina van Veen; tr. 2e ’s-Gravenhage 06.10.1922 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 12.06.1923, ingeschr. ’s-Gravenhage 02.08.1923) Cornelia Molenaar, geb. ’s-Gravenhage 16.03.1901, kantoorbediende, d.v. Johanna Jacobus Molenaar, steenhouwer, en Petronella van der Zwan.
     ACD tr. 2e Nicolaas Jacob Cornelis Lof, geb. Rotterdam 25.01.1883, z.v. Manes Lof en Hendrika Maria Bouwens.
     NJCL tr. 1e Rotterdam 17.04.1907 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 17.06.1927) Josina Adriana Kanters, geb. Dordrecht 05.08.1877, overl. Rotterdam 03.06.1964, d.v. Adriaan Kanters enn Willemijntje Hofman.
     JAK tr. 2e Rotterdam 19.01.1933 Jacob Slavenburg, geb. Schiedam 13.04.1875, koffiehuishouder (1912), overl. Rotterdam 07.02.1944, z.v. Pieter Johannes Slavenburg, koffiehuishouder, en Maria Louisa van der Tas.
     JS tr. 1e Rotterdam 07.08.1912 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Rotterdam 10.05.1920, ingeschr. Rotterdam 16.06.1920) Petronella Cornelia van Munster, geb. ’s-Gravenhage 05.02.1887, d.v. Jan van Munster, schipper (1887), los werkman (1912), en Trijntje Hendrika van der Veen.
     PCvM tr. 2e Rotterdam 15.10.1924 Johannes van de Laar, geb. Nederhemert 08.02.1887, machinist (1911), overl. (‘het lijk gevonden’) Rotterdam 17.10.1967, z.v. Gradus van de Laar, machinist (1911), arbeider (1924), en Maria Schalk.
     JvdL tr. 1e Poederoijen 31.08.1911 (echtsch. vonnis Rotterdam 22.12.1913, ingeschr. Rotterdam 23.05.1914) Aaltje Biesheuvel, geb. Aalst (Poederoijen) 15.10.1887, overl. Dordrecht 02.09.1914, d.v. Jan Biesheuvel, arbeider, en Aaltje van Vuren.

 

[8] Gerrit Groeneveld, geb. Kralingen 26.09.1809, arbeider (1830,1831), sjouwer (1850), arbeider (1874), overl. Schiedam 12.06.1874, z.v. Gila Groeneveld; tr. Kralingen 18.09.1830

[9] Margaritha van den Abeele Kruidhof, geb. Veere 30.09.1811, overl. Schiedam 01.05.1879|c|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Margaretha/Margarietha/Margrietha, ook van den Abeele Kruidhoff/Kruithof):

1.                   Jan Groeneveld, geb. Kralingen 18.02.1831, overl. Kralingen 03.08.1833.

2.                   Adrianus Groeneveld, geb. Kralingen 18.08.1832, overl. Rotterdam 30.06.1904, tr. Schiedam 04.08.1858 Maria Stolk, geb. Krimpen aan den IJssel ca. 1830, overl. Rotterdam 28.03.1892, d.v. Abram Stolk en Hendrika van Vliet.

3.                   Jan Groeneveld, geb. Kralingen 27.06.1834.

4.                   Gerrit Groeneveld, geb. Kralingen 04.03.1836, overl. Rotterdam 30.08.1912, tr. Papendrecht 11.07.1863 Jannigje Leeuwensteijn, geb. Papendrecht ca. 1833, overl. Rotterdam 02.04.1910, d.v. Jacobus Leeuwensteijn en Grietje de Graaf.

5.                   Willem Fredrik Groeneveld, geb. Kralingen 19.02.1838, overl. Oud-Beijerland 27.01.1928, tr. 1e Schiedam 15.07.1863 Johanna van der Most, geb. Vlaardingen ca. 1837, overl. voor 1873, d.v. Gerrit van der Most en Neeltje van Eijk; tr. 2e Schiedam 07.05.1873 Elisabeth van Efferen, geb. Schiedam 16.10.1835, d.v. Gerrit van Efferen en Cornelia van Meggelen.

6.                   Gila Geertruida Groeneveld, geb. Kralingen 24.09.1839, overl. Rotterdam 17.11.1909, tr. Schiedam 01.08.1861 Daniel Antonie Putters, geb. Leerdam 09.09.1837, overl. Rotterdam 18.01.1928, z.v. Antonie Putters en Elizabeth Hendrika van Eeten/Ede.

7.                   Andries Groeneveld, geb. Kralingen 09.08.1841, overl. Rotterdam 03.02.1851.

8.                   Cornelis Groeneveld, geb. Kralingen 16.09.1843, overl. Kralingen 04.12.1848.

9.                   Johannes Groeneveld, overl. Kralingen 07.07.1846.

10.               levenloze zoon, Kralingen 19.11.1847.

11.               Cornelis Groeneveld, geb. Rotterdam 08.11.1850|a|; volgt [4].

12.               Nicolaas Groeneveld, geb. Rotterdam 08.11.1850|b|, overl. Rotterdam 27.11.1850.

 

Noten: |a| geboren des namiddags ten drie ure, moeder Margrietha van den Abeele Kruithof (akte no.2950); |b| geboren des namiddags ten vier ure (akte no.2951); |c| overledene Margrietha van den Abeele Kruithof, per abuis geb. Middelburg, d.v. Adrianus van den Abeele Kruithof en Geertruida Wensel (overl.akte Schiedam 1879 no.298).

 

[10] Leendert Rijke, geb. Schiedam 30.10.1816, molenaarsknecht (1851), overl. Schiedam 24.03.1851, tr. Schiedam 07.12.1843

[11] Maria Alida Witkam, geb. Schiedam 02.01.1803, overl. Schiedam 20.12.1882.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirkje Rijke, geb. Schiedam 20.07.1846, tr. Schiedam 26.08.1868 Johannes van Katwijk, geb. Schiedam 26.02.1847, z.v. Joris van Katwijk en Johanna Petronella Groenendaal.

2.                   Elisabeth Rijke, geb. Schiedam 09.11.1848; volgt [5].

 

[12] Johannes van Rhijn, geb. Schiedam 03.03.1819, overl. Schiedam 12.06.1894, tr. Schiedam 05.05.1842

[13] Neeltje van Pelt, geb. Schiedam 30.04.1820, overl. Schiedam 24.09.1905.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter van Rhijn, geb. Schiedam 06.04.1844, tr. 1e Schiedam 02.12.1868 Bastiaantje Groeneweg, geb. Middelharnis 17.09.1844, overl. voor 1883, d.v. Willem Groeneweg en Martha Maria Slinger; tr. 2e Schiedam 21.02.1883 Johanna Cornelia Kalkman, geb. Schiedam 23.09.1837, d.v. Krijn Kalkman en Aafje van der Vlies.
     JCK tr. 1e Schiedam 22.05.1862 Jan Hendrik Mulder, geb. Amsterdam 28.10.1828, overl. voor 1883, z.v. Jan Hendrik Mulder en Jannetje Hendriks.

2.                   Leendert van Rhijn, geb. Schiedam 26.03.1846; volgt [6].

3.                   Johannes van Rhijn, geb. Schiedam 06.12.1848.

4.                   Lijdia Adriana van Rhijn, geb. Schiedam 08.05.1851, overl. Rotterdam 21.01.1933, tr. Schiedam 27.05.1874 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Rotterdam 11.2.1893, ingeschr. Schiedam 29.03.1894) Kornelis Dirk van Pelt, geb. Vlaardingen ca. 1854, z.v. Leendert van Pelt en Anthonia Bosschaart.

5.                   Johanna Catharina van Rhijn, geb. Oud- en Nieuw-Mathenesse 09.05.1853, overl. Oud- en Nieuw-Mathenesse 15.09.1853.

6.                   Johanna Catharina van Rhijn, geb. Oud- en Nieuw-Mathenesse 08.08.1854, overl. Rotterdam 19.02.1930, tr. Schiedam 05.09.1877 Jean Jaques François Gerloff de Vassij, geb. Schiedam 15.01.1856, z.v. Jean Jaques François Gerloff de Vassij en Elisabeth van Es.

7.                   Neeltje Elisabeth van Rhijn, geb. Oud- en Nieuw-Mathenesse 03.11.1856, overl. Rotterdam 01.02.1943, tr. Schiedam 15.09.1892|a| Christoffel Bruinzeel, geb. Haarlem 08.07.1850, overl. Rotterdam 03.09.1911, z.v. Christoffel Bruinzeel en Hendrika van der Orm.
     CB tr. 1e Rotterdam 09.05.1877 Antonia den Drijver, geb. Loosduinen 23.12.1856, overl. Rotterdam 13.05.1892, d.v. Pieter den Drijver en Adriana Hamel.

8.                   Anna Theodora van Rhijn, geb. Oud- en Nieuw-Mathenesse 05.09.1858, overl. voor 1891, tr. Schiedam 07.07.1886 Johan Theodoor Gustaaf Dulfer, geb. Numansdorp 07.04.1861, overl. Delft 31.10.1936, z.v. Antonius Maggiel Martinus Dulfer en Johanna Groeneweg.
     JTGD tr. 2e Schiedam 29.10.1891 Kaatje ’t Wout, geb. Overschie 1865 (no.35), d.v. Gerrit van ’t Wout en Metje van Sprang.

9.                   Cornelis Adrianus van Rhijn, geb. Schiedam 01.02.1862, w.s. jonggestorven.

10.               Cornelis Adrianus van Rhijn, geb. Schiedam 23.05.1865, overl. Dirksland 08.08.1884.

 

Noten: |a| bruid ‘geboren alhier’ {gemeente Oud- en Nieuw-Mathenesse per 1868 opgegaan in Schiedam} (huw.akte Schiedam 1892 no.152).

 

[14] Christiaan Leendert van Balen, geb. Rotterdam 15.05.1821, overl. Schiedam 22.12.1879, tr. Kralingen 15.05.1844

[15] Teuntje Schel, geb. Kralingen 22.02.1825, overl. Schiedam 26.08.1899|a|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Schell):

1.                  

2.                   Jacob Christiaan van Balen, geb. Kralingen 23.08.1845, overl. Watergraafsmeer 12.05.1917,  tr. 1e Schiedam 18.03.1868 Aafje van der Zwet, geb. Schiedam 13.04.1844, overl. voor 1912, d.v. Cornelis van der Zwet en Pieternella van den Eelaart; tr. 2e Amsterdam 10.10.1912 Maria Johanna Burger, geb. Amsterdam 10.06.1868, overl. Amsterdam 03.12.1940, d.v. Frederik Christoffel Burger en Kaatje van Warrebeij.

3.                   Alida van Balen, geb. Kralingen 28.08.1848; volgt [7].

4.                   Johan Hendrik van Balen, geb. Kralingen 08.09.1851, letterkundige (1915), overl. Arnhem 04.11.1915, tr. 1e Delft 20.01.1875 Maria Constansia Abigael Fransina Doorschodt, geb. Ooltgensplaat 09.03.1851, d.v. Cornelis Volkert Jacques Doorschodt en Adriana Cornelia Brinkman; tr. 2e Voorburg 07.10.1887 Catharina Elisabeth Klink, geb. Voorburg 18.07.1858, overl. Arnhem 19.05.1943, d.v. Dirk Johannes Klink en Juliana Cornelia Schreuders.

5.                   Anna Maria van Balen, geb. ’s-Gravendeel 01.05.1854, overl. Hellevoetsluis 27.02.1855.

6.                   Anna Maria van Balen, geb. Schiedam 22.05.1856.

7.                   Christiaan Leendert van Balen, geb. Katwijk ca. 1859/1860, overl. Amersfoort 22.01.1945, tr. Maasdam 28.07.1883 Frederike Swaantje Klaar, geb. ’s-Gravenhage ca. 1861/1862, overl. Hummelo enKeppel 05.02.1952, d.v. Wilhelmus Julius Klaar en Aleida van Oort.

8.                   Teuntje van Balen, geb. Schiedam 02.05.1861, w.s. jonggestorven.

9.                   Willem Maurits van Balen, geb. Schiedam 10.09.1863.

10.               Teuntje van Balen, geb. Schiedam 20.03.1866, tr. Schiedam 26.03.1890 Frans Verboom, geb. Schiedam 17.06.1860, z.v. Jan Verboom en Anna Maria van Katwijk.

11.               Pieter van Balen, geb. Schiedam 09.08.1869, overl. Gouda 27.10.1946, tr. Bodegraven 08.08.1895 Jannigje Goebel, geb. Bodegraven 01.03.1877, overl. Gouda 08.05.1948, d.v. Hendrik Goebel en Elizabeth van Dam.

 

Noten: |a| ‘oud vijfenzeventig jaar en zes maanden’ (overl.akte Schiedam 1899 no.350).

 

[16]

[17] Gila Groeneveld, overl. na 1830.

Kinderen van Gila:

1.                  

2.                   Gerrit Groeneveld, geb. Kralingen 26.09.1809|a|, ged. Kralingen 29.11.1809|b|; volgt [8].

3.                   levenloze dochter, Kralingen 31.05.1815.

4.                  

 

Noten: |a| huw.akte Kralingen 1830 no.18; |b| kind onecht, als vader opgegeven Gerrit van Beyeren.

 

[18]

[19] Geertruida Kruidhof, geb. ca. 1789, couturière (1811), overl. na 1830.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Margaritha van den Abeele (Kruidhof), geb. Veere 30.09.1811|a|; volgt [9].

3.                  

 

Noten: |a| aangifte door Marinus van den Abeele, oud 54 jaar, charpentier, van een kind ‘auquel il donne le nom et prenom de Margaritha van den Abeele’ (geb.akte Veere 1811 no.60).

 

[20] Lieving Rijke, geb. Schiedam 18.06.1790, moutersknecht (1820), arbeider (1846), overl. Schiedam 13.01.1846, z.v. Maarten Rijke en Lena Verveen; tr. 2e Schiedam 10.01.1824 Geertruij Koelman, geb. Schiedam 02.11.1794, overl. Schiedam 11.11.1834, d.v. Wessel Barends Koelman en Johanna van der Horst; tr. 1e Schiedam 05.05.1811 (echtsch. vonnis Rechtbank van eerste aanleg te Rotterdam 28.09.1819, ingeschr. Schiedam 04.02.1820)

[21] Dirkje van Wieringen, geb. Schiedam xx.07.1783, overl. Schiedam 08.09.1853, d.v. Dirk van Wieringen en Martijntje van Zanten.

Uit het huwelijk Rijke-van Wieringen:

1.                   Maarten Rijke, geb. Schiedam 30.12.1811.

2.                   Martijntje Rijke, geb. Schiedam 13.10.1814.

3.                   Leendert Rijke, geb. Schiedam 30.10.1816; volgt [10].

Kind van Dirkje:

4.                   Dirkje van Wieringen, geb. Schiedam 11.03.1822, overl. ’s-Gravenhage 03.06.1908, tr. Schiedam 21.05.1851 Jacobus Burki, geb. Schiedam 09.02.1829, overl. Schiedam 22.06.1880, z.v. Jacob Burki en Neeltje Rosman.

Uit het huwelijk Rijke-Koelman:

5.                   Lena Rijke, geb. Schiedam 11.07.1824.

6.                   Alida Rijke, geb. Schiedam 11.06.1825, koloniste (1868), overl. Ommerschans (Stad Ommen) 14.01.1868, tr. Schiedam 13.08.1851 IJbert Schilt, geb. Bergambacht 25.05.1820, arbeider, overl. Leeuwarden 12.01.1859|b|, z.v. Hendrik Schilt, arbeider, en Fijgje Noorlander.

7.                   Lieving Rijke, geb. Schiedam 02.01.1827, w.s. jonggestorven.

8.                   Geertrui Rijke, geb. Schiedam 27.03.1828, naaister, overl. Alkmaar 19.06.1892, tr. Alkmaar 12.09.1875 Cornelis Knaap, geb. Graft ca. 1825/1827, hekelaar, overl. Alkmaar 20.06.1897, z.v. Jan Knaap, arbeider, en Ariaantje Rietvoort.
     CK tr. 1e Graft 26.06.1853 Maartje Knevel, geb. Zuid- en Noord-Schermer ca. 1823, koloniste (1858), overl. Ommerschans (Stad Ommen) 28.08.1858|a|, d.v. Jan Knevel en Grietje de Haas.

9.                   Thomas Rijke, geb. Schiedam 30.08.1829.
= w.s. Thomas Rijke, geb. Schiedam ca. 1829, overl. Oldenzaal 10.12.1860|c|.

10.               Johanna Rijke, geb. Schiedam 27.12.1830, w.s. jonggestorven.

11.               Johanna Rijke, geb. Schiedam 10.01.1832, tr. Rotterdam 27.04.1864 Teunis Johannes Versnel, geb. Gouda ca. 1833, z.v. Jan Versnel en Geertruij Grendel.

12.               Lieving Rijke, geb. Schiedam 08.06.1833, overl. Eerste Etablissement te Veenhuizen (Norg) 30.03.1843|d|.

13.               Maartje Rijcke, geb. Schiedam 31.10.1834|e|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Graft 1858 no.53; |b| ook overl.akte Bergambacht 1859 no.3; |c| ‘zijnde de aangevers onbekend of hij gehuwd of ongehuwd is, en de namen zijner ouders, alsmede waar de overledene woonplaats had’ (overl.akte Oldenzaal 1860 no.93); |d| moeder Koeleman (overl.akte Norg 1843 no.90); |e| vader Rijcke.

 

[22] Pieter Witkamp, geb. Schiedam xx.11.1778, arbeider, overl. Schiedam 05.07.1836, z.v. Fok Witkamp en Martia van der Velden; tr.

[23] Elisabeth van Wieringen, geb. Schiedam xx.08.1777, overl. Schiedam 03.07.1844|a|, d.v. Gijsbert van Wieringen en Pieternella Gagestein.

Uit dit huwelijk (vader Witkam):

1.                   Maria Alida Witkam, geb. Schiedam 02.01.1803; volgt [11].

2.                   Gijsje Witkam, geb.Schiedam ca. 1806, tr. Rotterdam 15.11.1843 Arij Kleine, ged. Charlois 19.07.1807, z.v. Cornelis Kleine en Neeltje van der Jagt.

3.                   Pieter Witkam, geb. Schiedam ca. 1811, tr. Schiedam 11.05.1837 Josina van der Vlies, geb. Schiedam ca. 1811, d.v. Pieter van der Vlies en Maria van der Bult.

4.                   Fokke Witkam, geb. Schiedam 29.12.1817.

5.                  

 

Noten: |a| wede Witkam.

 

[24] Pieter van Rhijn, overl. na 1829, tr.

[25] Johanna Catharina Neveling, geb. Schiedam, overl. Schiedam 27.02.1834, d.v. Hendrik Neveling en Aagje van Gelderen.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Aagje van Rhijn, geb. Schiedam ca. 1806, tr. Schiedam 11.02.1841 Cornelis van der Heiden, geb. Schiedam ca. 1808, z.v. Pieter van der Heiden en Maria van Neck.
     CvdH tr. 1e voor 1828 Adriana van Oncelen, overl. voor 1841.

3.                   Clasina van Rhijn, geb. Schiedam ca. 1807, tr. Schiedam 07.11.1839 Hendricus Leonardus de Boer, geb. Schiedam ca. 1815, z.v. Hendrik de Boer en Lena Ligtenberg.

4.                   Pieter van Rhijn, geb. Schiedam xx.07.1810, overl. Rotterdam 09.02.1846, tr. Rotterdam 20.06.1838 Petronella Kooij, ged. Rotterdam 11.11.1810, overl. Rotterdam 21.11.1869, d.v. Willem Kooij en Mensia Winking.
     PK tr. 2e Rotterdam 15.03.1854 Zegert Bos, geb. Bleiswijk 03.08.1811, z.v. Jacobus Bos en Antje van Geene.

5.                   Johannes van Rhijn, geb. Schiedam 24.03.1812.

6.                   Jacobus van Rhijn, geb. Schiedam 21.04.1814, tr. 1e Schiedam 29.06.1837 Helena Elizabeth Winkelman, geb. Schiedam 09.10.1817, overl. voor 1854; tr. 2e Schiedam 25.01.1854 Pieternella Antheuna But, geb. Veere 07.11.1823, d.v. Antheunis But en Cornelia Pieternella Zeegans.

7.                   Jacob van Rhijn, geb. Schiedam 15.08.1816, tr. Schiedam 01.11.1838 Cornelia Jansson, geb. Schiedam 05.04.1818, d.v. Philippus Henricus Jansson en Jannetje Knock/Knoek.

8.                   Johannes van Rhijn, geb. Schiedam 03.03.1819; volgt [12].

9.                   Marinus van Rhijn, geb. Schiedam 22.01.1824, tr. Schiedam 22.01.1851 Anna Scheurkogel, geb. Schiedam 01.07.1832, d.v. Nicolaas Scheurkogel en Johanna Maria van der Bijl.

10.               Cornelis van Rhijn, geb. Schiedam 15.06.1827, tr. Schiedam 16.10.1850 Pleuntje van Wagtendonk, geb. Schiedam 30.06.1825, d.v. Lammert van Wagtendonk en Jaapje van Leeuwen.

11.               Gerrit van Rhijn, geb. Schiedam 05.10.1829.

12.              

 

[26] Leendert van Pelt, geb. Schiedam xx.10.1786, bierbrouwersknecht (1812), kuipersknecht (1823,1849), overl. Schiedam 21.03.1849, z.v. Klaas van Pelt en Neeltje Schijnhof; tr.

[27] Lijdia Adriana Luijkas, geb. Schiedam xx.03.1787, overl. Schiedam 17.02.1863, d.v. Adriaan Luijkas en Dirkje Daalhuijzen.

Uit dit huwelijk (moeder ook Lucas/Luicas/Luijcas):

1.                  

2.                   Klaas van Pelt, geb. Schiedam ca. 1809, tr. Schiedam 04.02.1830 Theodora Kreuger, geb. Schiedam ca. 1808, d.v. Johan Hendrik Kreuger en Sophia Barendina Bubberman.

3.                   Dirkje van Pelt, geb. Schiedam ca. 1810/1811, overl. Oud- en Nieuw-Mathenesse 05.02.1860, tr. Schiedam 07.05.1840 Nicolaas Rijnbende, geb. Schiedam ca. 1814, z.v. Nicolaas Rijnbende en Jannetje Vermeulen.

4.                   Leendert van Pelt, geb. Schiedam 10.09.1812, tr. Schiedam 10.05.1838 Antonia Bosschaart, geb. Zoelmond ca. 1812, d.v. Pieter Gerard Bosschaart en Everijntje Loeff.

5.                   Johannes Hendericus van Pelt, geb. Schiedam 28.08.1815, tr. Rotterdam 05.10.1853 Catrina Jansen, geb. Utrecht ca. 1805, d.v. Hendrik Jansen en Catrina Meij.

6.                   Lijdia Adriana van Pelt, geb. Schiedam 07.04.1818, tr. Schiedam 07.02.1839 Albert Houtman, geb. Schiedam 17.03.1817, d.v. Cornelis Houtman en Cornelia Alberda.

7.                   Neeltje van Pelt, geb. Schiedam 30.04.1820|a|; volgt [13].

8.                   Adrianus van Pelt, geb. Schiedam 13.05.1822, w.s. jonggestorven.

9.                   Adrianus van Pelt, geb. Schiedam 10.12.1823, tr. Schiedam 15.08.1849 Henderina Maarleveld, geb. Schiedam ca. 1825, d.v. Willem Maarleveld en Maartje Huiswaard.

10.               Hendrik van Pelt, geb. Schiedam 01.04.1827, brandersknecht, tr. Schiedam 01.07.1847 Johanna de Lange, geb. Schiedam 21.06.1824, d.v. Jan de Lange en Neletta Wilhelmina Bosman.

11.               Johanna van Pelt, geb. Schiedam 27.03.1829, tr. Schiedam 29.05.1861 Nicolaas van Dooren, geb. Schoonhoven 17.12.1836, z.v. Johannes van Dooren en Elisabeth Habes.

12.              

 

Noten: |a| moeder Lucas.

 

[28] Jacob van Balen, ged. Rotterdam 13.04.1783, tuindersknecht, overl. Rotterdam 26.08.1838|a|, z.v. Pieter van Balen en Lena Elseman; tr. Rotterdam 11.10.1820

[29] Anna Maria Koops, ged. Rotterdam  (Zuiderkerk) 14.01.1785, overl. Rotterdam 01.02.1864, d.v. Christiaan Koops en Johanna Pauwels.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christiaan Leendert van Balen, geb. Rotterdam 15.05.1821; volgt [14].

 

Noten: |a| per abuis ‘oud vierenvijftig jaren vier maanden’ (overl.akte Rotterdam 1838 fol.b238); |b| per abuis ‘achtenzeventig jaren’ (overl.akte Rotterdam 1864 fol.a128v).

 

[30] Hendrik Schel, geb. Kralingen/Rotterdam ‘in het jaar 1786’, overl. Kralingen 23.06.1880|b|, z.v. Johannes Hendrik Schell en Teuntje Klij; otr. Rotterdam 17.09.1808, tr. Rotterdam 02.10.1808

[31] Aaltje van Iterson, geb. Rotterdam ca. 1788, overl. Hillegersberg 31.03.1870|a|, d.v. Andries van Iterson en Isabella Taylor.

Uit dit huwelijk (vader ook Schell, moeder ook Alida):

1.                   Johan Christoffel Schell, ged. Rotterdam 16.02.1809.

2.                   Andries Schell, ged. Kralingen 28.04.1811, overl. Rotterdam 03.05.1814.

3.                   Gerard Gijsbert Schell, geb. Rotterdam 03.10.1813, overl. Rotterdam 25.04.1814.

4.                   Hendrik Teunis Schell, geb. Rotterdam 31.05.1815, overl. Rotterdam 30.01.1883, tr. Rotterdam 21.08.1833 Wilhelmina van Galen, geb. Rotterdam 24.06.1813, overl. Rotterdam 27.12.1901, d.v. Arie van Galen en Jannetje Vermeer.

5.                   levenloze dochter, Rotterdam 14.10.1818.

6.                   Johannes Andries Schell, geb. Rotterdam 29.12.1819, tr. Kralingen 14.02.1840 Marritje de Kouwer, geb. Broek in Waterland ca. 1818, d.v. Jan de Kouwer en Jaapje Carbaat.

7.                   Gerard Schel, ook Schell, geb. Kralingen 30.09.1822, overl. Rotterdam 18.11.1908, tr. Rotterdam 28.04.1847 Aalberta Berck, geb. Rotterdam 12.02.1826, overl. Rotterdam 23.12.1889, d.v. Hendrik Berck en Maria Johanna de Haas.

8.                   Teuntje Schel, geb. Kralingen 22.02.1825; volgt [15].

9.                   Gijsbert Schell, geb. Kralingen 23.09.1829, overl. Rotterdam 30.03.1898, tr. Kralingen 20.02.1850 Maragrieta Dorothea Ristier, geb. Capelle aan den IJssel ca. 1830, overl. Rotterdam 25.05.1890, d.v. Teunis Ritstier en Dorothea Horremans.

10.                Johan Fredrik Schell, geb. Kralingen 29.05.1832, overl. Rotterdam 05.07.1898, tr. Rotterdam 26.11.1856 Elisabeth Christina Catharina Korte, geb. Rotterdam 25.10.1829, overl. Rotterdam 27.11.1898, d.v. Christina Margaretha Korte.

 

Noten: |a| overledene Alida, moeder Belo Theler, e.v. Johan Hendrik; |b| overledene Johan Hendrik.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren (en enkele andere markante figuren)