Nicolaas John Habraken (1928-2023)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2023 (laatst herzien oktober 2023)

 


 

[1] Nicolaas John Habraken, John, geb. Bandoeng 29.10.1928, propaedeutisch examen 1950|a|, kandidaatsexamen 1955|b| en ingenieursexamen bouwkunde Delft 1955|c|, hoogleraar Eindhoven (1967-), RNL 2003, eredoctoraat Eindhoven 2005, overl. Apeldoorn 21.10.2023, crem. Apeldoorn (Heidehof, Ugchelen) 28.10.2023.
– Levensbericht: nl.wikipedia

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 25.09.1950; |b| Het Vaderland 11.07.1955; |c| De Volkskrant 29.12.1955.

 

[2] Jan Wormerus Lodewijk Habraken, John, geb. Vlaardingen 08.02.1892, civiel ingenieur Delft 1918|b|, assistent voor landmeten en waterpassen bij de Faculteit der Technische Wetenschap, Technische Hogeschool Bandoeng (1925|a|), overl. Apeldoorn 26.10.1968, crem. Dieren, verloofd Bandoeng 28.01.1921, tr. Bandoeng 15.05.1921
[3] Julie Lucie Sophia Heijting, Lieke, geb. Malang (Res. Pasoeorean) 28.08.1901, overl. Apeldoorn 18.01.1999, crem. Apeldoorn (Heidehof, Ugchelen) 22.01.1999.

Uit dit huwelijk:

1.                   Clarisse Lieke Habraken, Claartje (1933), geb. Bandoeng 28.10.1926, overl. Leiden 18.10.2014, crem. Leiden (Rhijnhof).

2.                   Nicolaas John Habraken, Johnny (1933), geb. Bandoeng 29.10.1928; volgt [1].

 

Noten: |a| RA 1925 tweede gedeelte, p.349; |b| Algemeen Handelsblad 26.01.1918.

 

[4] Nicolaas Thomas Habraken, geb. Heenvliet 09.04.1855, commies-chef ter gemeentesecretarie te Vlaardingen, ambtenaar van de burgerlijke stand, overl. (‘op straat plotseling overleden’) Vlaardingen 07.09.1933, begr. Vlaardinger-Ambacht (Alg.Bpl.) 11.09.1933; tr. 1e Vlaardingen 21.12.1882 Neeltje de Zeeuw, geb. Vlaardingen 12.09. 1857, overl. Vlaardingen 06.12.1885, d.v. Dirk de Zeeuw en Kornelia Adriana Koolhaalder; tr. 2e Amsterdam 11.08.1887|c|

[5] Clarisse Johanna Maria Raven, geb. Utrecht 21.02.1861, overl. Vlaardingen 18.03.1925|b|.

Uit het huwelijk Habraken-de Zeeuw:

1.                   Thomas Habraken, geb. Vlaardingen 04.05.1883, overl. Colmschate 16.01.1965, crem. Dieren 20.01.1965, tr. Rotterdam 04.09.1919 Aaltje Peet, geb. Deventer 06.03.1872, overl. Deventer 27.01.1958, crem. Dieren 31.01.1958, d.v. Cornelis Evert Jan Peet, schilder, en Bertha Johanna Veltkamp.

2.                   Kornelia Adriana de Zeeuw, geb. Vlaardingen 30.11.1885, overl. Vlaardingen 06.09.1886.

Uit het huwelijk Habraken-Raven:

3.                   Jurina Maria Habraken, geb. Vlaardingen 09.07.1888, overl. 04.10.1972|a|, tr. Vlaardingen 03.06.1909 Pieter Sanders, geb. Vlaardingen 05.03.1882, overl. 1937, z.v. Pieter Sanders en Maria Catharina Morre.

4.                   Jan Wormerus Lodewijk Habraken, geb. Vlaardingen 08.02.1892; volgt [2].

5.                   Johanna Maria Paulina Habraken, geb. Vlaardingen 28.01.1898, adj. commies ter secretarie te Vlaardingen, overl. Schiedam 28.05.1937, begr. Vlaardinger-Ambacht 31.05.1937.

 

Noten: |a| NRC Handelsblad 05.10.1972; |b| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 19.03.1925; |c| moeder v/d bruidegom van Dintelen (huw.akte Amsterdam 1887 no.1838).

 

[6] Willem Julius Heijting, geb. Bangil (Res. Pasoeroean) 25.01.1870, ‘zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande’ (1934)|e|, overl. voor 1937, tr. Bandoeng 07.03.1900|a||b| (echtsch. Bandoeng 01.03.1919|c|)

[7] Julia Barbara van Wijk, geb. Tjikalong (Java) 17.05.1878, overl. Amsterdam 25.12.1931, crem. Velsen (Westerveld) 29.12.1931.

Uit dit huwelijk:

1.                   Daisy D. Heijting, tr. W. Hassall.

2.                   Julie Lucie Sophia Heijting, geb. Malang (Res. Pasoeroean) 28.08.1901; volgt [3].

3.                   Willem Johan Cornelis Heijting, geb. Malang (Res. Pasoeroean) 12.10.1902|d|.

4.                   Henny Heijting, geb. Malang (Res. Pasoeroean) 25.12.1905, overl. Schagen 05.02.1993, crem. Schagen 10.02.1993, tr. Haarlem 29.08.1938 Hendrik Willem Wiersma, geb. Amsterdam 06.03.1908, bankemployé (1938), bankbediende (1949), overl. Haarlem 20.08.1949, z.v. Cornelis Wiersma en Maria Johanna de Monchy.

5.                   Ellen Heijting, Elly, geb. Malang (Res. Pasoeroean) 19.03.1908, overl. na 1934.

6.                   Thyrsa Heijting, geb. Malang (Res. Pasoeroean) 11.08.1909, tr. Djakarta 16.11.1954 J.D. Tresling.

7.                   Irene Heijting, geb. Malang 15.11.1912, tr. Amersfoort 25.08.1937 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 20.12.1951, ingeschr. Amersfoort 04.02.1952) Rijk de Vries, geb. Deventer 14.08.1901, textielagent, z.v. Johan de Vries en Johanna Hermina van der Laan.
     RdV tr. 1e Tilburg 17.08.1931 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Utrecht 24.07.1935, ingeschr. Tilburg 23.09.1935) Aaltje de Vries, geb. Leiden 06.03.1910, d.v. Maarten de Vries, wachtmeester der veldartillerie (1910), adjudant-onderofficier (1931), en Sophia Serné, naaister (1910).

 

Noten: |a| RA 1901 p.335; |b| bruid Lilie (Bataviaasch nieuwsblad 08.03.1900); |c| RA 1920 p.6; |d| Het nieuws van den dag 17.11.1902 jo. RA 1904 p.66; |e| Christelijk dagblad voor Nederland/De Amsterdammer 11.09.1934.

 

[8] Thomas Habraken, geb. Moergestel 18.12.1820, zeevarende (1855), tapper (1856,1858), varensgezel (1860), timmerman (1861,1863), tapper (1865,1866), timmerman (1868), overl. Nieuwesluis (Heenvliet) 26.02.1892, tr. Hellevoetsluis 24.06.1854 

[9] Jurina van Dintel, geb. Oude en Nieuwe Struiten 09.04.1825 (no.1), dienstbode (1854), overl. Vlaardingen 13.04.1909.

Uit dit huwelijk (moeder veelal van Dintelen):

1.                   Nicolaas Thomas Habraken, geb. Heenvliet 09.04.1855|a|; volgt [4].

2.                   Elisabeth Habraken, geb. Heenvliet 29.05.1856, overl. Heenvliet 31.12.1856 (no.16).

3.                   levenloze dochter, Heenvliet 21.06.1857|b|.

4.                   Elisabeth Johanna Habraken, geb. Heenvliet 19.07.1858, overl. Rotterdam 05.02.1953|c|, tr. Heenvliet 23.09.1887 Jan de Keijzer, geb. Kortgene 07.08.1858, overl. Rotterdam 15.07.1931, z.v. Jacobus de Keijzer, visverkoper, en Jannetje Wondergem.

5.                   Maria Engelina Habraken, geb. Heenvliet 29.03.1860, overl. Heenvliet 11.05.1860 (no.14).

6.                   Maria Catharina Habraken, geb. Heenvliet 28.07.1861, overl. Heenvliet 11.02.1862 (no.7).

7.                   Maria Catharina Habraken, geb. Heenvliet 10.10.1862, overl. Heenvliet 27.05.1863 (no.11).

8.                   Jozina Habraken, geb. Heenvliet 14.12.1863, overl. Heenvliet 17.02.1864 (no.9).

9.                   Maria Engelina Catharina Habraken, geb. Nieuwesluis (Heenvliet) 09.07.1865, overl. Rotterdam 17.10.1965, begr. Rotterdam (Alg.Bpl. Crooswijk) 21.10.1965.

10.               Gerardus Engelbertus Habraken, geb. Nieuwesluis (Heenvliet) 13.07.1866, overl. Heenvliet 27.08.1866 (no.21).

11.               Gerardus Engelbertus Habraken, geb. Heenvliet 26.09.1868, overl. Heenvliet 11.03.1859 (no.9).

 

Noten: |a| aangifte door Jacob van der Minne, 31 jaar, chirurgijn, moeder Jurijna van Dintelen, de vader ‘thans zeevarende’ (geb.akte Heenvliet 1855 no.12); |b| overl.akte Heenvliet 1857 no.12; |c| moeder Jarina van Dintelen (overl.akte Rotterdam 1953 fol.b1-051).

 

[10] 

[11] Johanna Maria Paulina Kapteijn, geb. Utrecht 23.07.1833, dienstmeid (1856,1861), naaister (1863), mutsenmaakster (1895), overl. Utrecht 27.03.1895|g|; en Jan Wormerus Lodewijk Raven, geb. ’s-Gravenhage 22.07.1828, promotie Utrecht 18.12.1857|h|, advocaat, archivaris van Utrecht, overl. Utrecht 05.03.1873|f|, z.v. Arnoldus Cornelis Raven, wijnkoper, en Louisa Henriette Buse.

Kind:

1.                   Adriana Kapteijn, geb. Utrecht 08.10.1856, overl. Utrecht 10.08.1857.

Kinderen (erkend door JWLR bij akte verleden voor notaris Everhardus Pieter Temminck 25.02.1873, ingeschr. BS Utrecht 01.04.1873):

2.                   Clarisse Johanna Maria Kapteijn, later Raven, geb. Utrecht 21.02.1861|a|; volgt [5].

3.                   Floris Theodorus Kapteijn, later Raven, geb. Utrecht 09.03.1863|b|, spoorbeambte, tr. ’s-Gravenhage 23.05.1894 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage  18.09.1919, ingeschr. ’s-Gravenhage 13.01.1920) Trijntje Ramp, geb. Waddinxveen 15.08.1873, naaister (1894), overl. ’s-Gravenhage 27.08.1939, d.v. Leendert Ramp, koetsier, en Cornelia Voorkamp.

4.                   Albertine Kapteijn, later Raven, geb. Utrecht 02.02.1868|c|, overl. Oegstgeest/Wassenaar 27.01.1941|e|.

5.                   Anna Kapteijn, later Raven, geb. Utrecht 03.11.1870|d|, overl. Groningen 17.11.1940, tr. Groningen 14.03.1901 Adrianus Marinus Leonardus van der Drift, geb. ’s-Gravenhage 15.04.1869, chef van de manege (1901), verzekeringsinspecteur (1948), overl. Groningen 15.07.1948, z.v. Nicolaas van der Drift en Jeannette Geertruida Haring.

 

Noten: |a| aangifte door Geertruij Kamperwijk, werkster, oud 65 jaar (geb.akte Utrecht 1861 no.300); |b| aangifte door Geertje Kamperdijk, werkster, oud 68 jaar (geb.akte Utrecht 1863 no.420); |c| aangifte door Johannis Christfoffel Coté, heel- en vroedmeester, 46 jaar (geb.akte Utrecht 1868); |d| aangifte door Johannis Christfoffel Coté, heel- en vroedmeester, 49 jaar (geb.akte Utrecht 1870 no.1941); |e| akten niet beschikbaar in zoekakten.nl; |f| ongehuwd (overl.akte Utrecht 06.03.1873 no.326); |g| ongehuwd (overl.akte Utrecht 1895 no.517); |h| These jurid. inaugurales; promotor: J. van Hall (1799-1859).

 

[12] Johannes Heijting, geb. Semarang 21.03.1836, assistent-resident met verlof (1871), resident der Preanger Regentschappen (per 01.04.1887), RNL, overl. Bandoeng 21.07.1891|j|, tr. Batavia 13.12.1859

[13] Sophia Judith Batten, geb. Batavia 08.03.1839, overl. Soekaboemi 16.12.1910|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marianne Dina Heijting, geb. Keboemen 28.10.1860|l|, overl. Batavia 17.03.1920|h|, tr. Magelang (Kedoe) 15.12.1879|b| Thomas Benjamin van Soest, geb. Haarlem 26.04.1849, notaris te Poerworedjo (1877,1878), overl. Batavia 02.12.1922, z.v. Johannes van Soest en Johanna Stegerhoek.
     TBvS tr. 1e Banjoemas 06.09.1877|k| Anna Elize Emilie Gericke, geb. ca. 1857, overl. (‘na de bevalling van een dood kind’) 10.08.1878.

2.                   Herman George Heijting, geb. Poerworedjo (Res. Bagelen) 12.12.1861, promotie Leiden 27.02.1925|m|, controleur bij het Binnenlandsch Bestuur op Java en Madoera (1895), assistent-resident van Kraksaän (Res. Pasoeroean) (1901), Oost-Indisch ambtenaar met verlof (1907), resident van Banjoemas (17.01.1908–02.01.1913), RNL (1912), overl. Uden 24.12.1943, tr. 1e Ede 07.11.1895 Maria Margaretha Arentia Haakma van Roijen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1872, overl. Kediri 15.02.1900, d.v. Antonius Haakma van Roijen, mr., advocaat, en Laurentia Joanna Starck; tr. 2e ’s-Gravenhage 12.10.1907 Frederika Elisabeth Carolina van Son, geb. Palembang 22.06.1876, overl. ’s-Gravenhage 04.03.1960, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 07.03.1960, d.v. Livinus Diederick Mattheus van Son en Carolina Weijnschenk.

3.                   Henri Johan Heijting, geb. Pati (Res. Japara) 07.03.1863, overl. ’s-Gravenhage 27.08.1927, tr. Probolinggo 05.10.1891|d| Anna Elisabeth Mullemeister, geb. Pekalongan 17.03.1869, overl. Hoogeveen 08.05.1957, begr. ’s-Gravenhage, z.v. Zeeger Willem Mullemeister en Suzanna Geertruida Lanny.

4.                   Elisa Heijting, geb. Pati (Res. Japara) 08.07.1864, overl. na 1918, tr. Bandoeng 12.08.1890|c| Pieter Christiaan de Quant, geb. Soerakarta 28.11.1864, overl. Batavia 22.01.1912, z.v. Johannes de Quant en Christina Hendrika Reijgers.

5.                   Frederik Charles Heijting, geb. Pati (Res. Japara) 13.12.1865, overl. ’s-Gravenhage 11.04.1953, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 15.04.1953, tr. Bangil (Pasoeroean) 10.06.1899|e| Bertha Catharina Wilhelmina Lammerée, geb. Batavia 24.01.1865, overl. Voorburg 20.07.1934, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 24.07.1934, d.v. Willem Lammeree.

6.                   Willem Julius Heijting, geb. Bangil (Res. Pasoeroean) 25.01.1870; volgt [6].

7.                   Amelia Anna Hendrika Heijting, Emmie, geb. Delft 18.11.1871, overl. Tjimahi 26.09.1936, tr. Soekaboemi (Res. Preanger Regentschappen) 14.08.1902|g| Frederik Beijerinck.

8.                   Sophie Heijting, geb. Koeto-Ardjo (Res. Bagelen) 29.08.1874.

9.                   Dina Jeanne Heijting, geb. Koeto-Ardjo (Res. Bagelen) 09.03.1876,  tr. Soekaboemi 27.02.1902|f| (echtsch. Soekaboemi 07.09.1921|i|) Oscar van Amstel, geb. Palembang 17.12.1867, overl. Bandoeng 06.01.1926.

10.               Theodoor Heijting, geb. Koeto-Ardjo (Res. Bagelen) 07.06.1877.

 

Noten: |a| De Preanger-bode 20.12.1910; |b| RA 1881 p.226; |c| RA 1892 p.273; |d| RA 1893 p.291; |e| RA 1900 p.340; |f| RA 1903 p.8; |g| RA 1904 p.9; |h| RA 1921 p.140; |i| RA 1923 p.39; |j| Arnhemsche courant 24.07.1891; |k| RA 1878 p.204; |l| Rotterdamsche courant 29.01.1861 jo. RA 1862 p.51; |m| proefschrift: De koelie-wetgeving voor de buitengewesten van Nederlandsch-Indië.

 

[14] Cornelis van Wijk, geb. Gouda 25.03.1843, architect, overl. Bandoeng 19.01.1912|b|, begr. Bandoeng 21.01.1911, tr. Besoeki 06.07.1871|a|

[15] Lucia Berendina Engelenburg, geb. Amsterdam 19.06.1853, overl. Amsterdam 03.03.1931, begr. Amsterdam (Bpl. Vredenhof) 06.03.1931.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Ephranna Jakoba Helena Eliza van Wijk, ook Maria Ephrainia Helena Jacoba Eliza, geb. Besoeki 18.02.1872|d|, overl. Batavia 23.06.1918.

2.                   Lucia Berendina Cornelia van Wijk, geb. Besoeki 26.10.1873|e|,overl. Bandoeng (Kamp Kareës) 13.09.1944, tr. Tjiandjoer (Preanger Regentschappen) 15.06.1896|g| Petrus Josephus Jansen, geb. Gemert 07.02.1869, overl. Ambarawa (Kamp 8) 05.04.1945, begr. Nederlands Ereveld Kalibanteng.

3.                   Johannes Dirk van Wijk, geb. Sumedang 23.06.1876|f|, overl. Bandoeng 05.06.1934, tr. Pasoeroean 09.03.1904 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Zutphen 01.05.1924, ingeschr. ’s-Gravenhage 23.05.1924) Clasina Theodora Jeanne Wilhelmina Sterkenburg, geb. Soerakarta 02.11.1883, overl. na 1942.

4.                   Julia Barbara van Wijk, geb. Tjikalong (Java) 17.05.1878; volgt [7].

5.                   Albertus van Wijk, geb. Bandoeng 08.08.1880, tr. Batavia 20.07.1912|h| Martha Catharina Fransz, geb. Ambon 18.03.1890.

6.                   Cornelia van Wijk, geb. Tassikmalaja (Java) 17.09.1884, overl. voor 1931, tr. Amsterdam 05.10.1922 Nicolaas Herman Wesseling, geb. Arnhem 21.06.1885, koopman, z.v. Nicolaas Herman Wesseling (ca.1840-1927), koetsier, en Everdina Hendrika Trijssenaar.

7.                   Petronella Elisabeth van Wijk, geb. Tasikmalaya 05.06.1886, overl. na 1938, tr. Pieter Lambertus Blaauboer, geb. Frederiksoord (Vledder) 07.07.1877, overl. Hilversum 21.09.1938, begr. Hilversum (Noorderbpl.) 23.09.1938, z.v. Adrianus Blaauboer, schrijver, en Maria Vink.

8.                   Barbara Cornelia van Wijk, geb. Tasikmalaya ca. 1887, overl. Hilversum 04.04.1960, tr. Bandoeng 30.10.1907|c| Petrus Hermannus Hügenholtz, geb. Apeldoorn 09.08.1872, overl. Hilversum 23.02.1964, begr. Hilversum (Noorderbpl.) 28.02.1964, z.v. Jan Bartholomeus Hugenholtz, koopman, en Jannetje Tideman.

9.                   *Wed. Nora van Wijk.

 

Noten: |a| RA 1872 p.192; |b| RA 1913 p.89; |c| RA 1909 p.9; |d| Het nieuws van den dag: kleine courant 11.04.1872 jo. RA 1873 p.234; |e| De Locomotief: Samarangsch handels- en advertentieblad 07.11.1873 jo. RA 1875 p.245; |f| Java-bode 30.06.1876 & Algemeen Handelsblad 18.08.1876; |g| RA 1897 p.302; |h| RA 1913 p.8.

 

[16] Nicolaas Habraken, ged. Moergestel (rk) 16.07.1777|c|, timmerman, overl. Moergestel 12.04.1844, z.v. Gerard Habraken en Maria van Hees; tr. Moergestel (rk) 03.05.1807

[17] Johanna Taat, geb. Moergestel ca. 1780/1781, overl. Moergestel 20.02.1843, d.v. Johannes Taat en Margaretha van de Pol.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Habraken, Jan, geb. Moergestel 14.12.1811, timmerman, overl. Moergestel 30.07.1861, tr. Moergestel 21.05.1841 Theresia van Roessel, geb. Moergestel 07.10.1801, overl. Moergestel 02.07.1869, d.v. Frederik van Roessel en Wilhelmina van den Langen.

2.                   Maria Habraken, geb. Moergestel 06.05.1814, overl. Moergestel 02.04.1881, tr. Moergestel 01.02.1845 Martinus van de Pol, geb. Moergestel 25.07.1818, overl. Moergestel 06.12.1903, z.v. Andries van de Pol en Maria de Bont.

3.                   Adriaan Habraken, geb. Moergestel 29.01.1818, schoenmaker, overl. Moergestel 14.02.1845|a|.

4.                   Tomas Habraken, geb. Moergestel 18.12.1820|b|; volgt [8].

5.                   Peter Habraken, geb. Moergestel 31.01.1826, overl. Moergestel 14.02.1827.

 

Noten: |a| aangifte door Jan Habraken, schoenmaker, 39 jaar (overl.akte Moergestel 1845 no.9); |b| Tomas (geb.akte Moergestel 1820 no.32); |c| dopeling Nicolaus.

 

[18] Engel van Dintel, geb. ca. 1765, overl. Oude en Nieuwe Struiten 05.11.1825, z.v. Amos van Dintel en Barendijna Vermeer; tr. 1e voor 1788 Magdalena Beijer, overl. tussen 1800 en 1810; tr. 2e tussen 1800 en 1810

[19] Elisabeth Schreuder, geb. ca. 1783, overl. Oude en Nieuwe Struiten 24.10.1834, d.v. Jurrie Schreuder en Kaatje Roos.

Uit het huwelijk van Dintel-Beijer:

1.                   Abraham van Dintel, geb. ca. 1788, overl. Zwartewaal 07.08.1867, tr. Jannetje Meuldijk.

2.                   Jan van Dintel, geb. 18.08.1795, overl. Oude en Nieuwe Struiten 19.10.1830 (no.4), tr. Oudenhoorn 15.04.1827 Maria Oranje, geb. ca. 1797, d.v. Cornelis Oranje en Jannetje Smit.

3.                   Barendina van Dintel, geb. ca. 1798, overl. Nieuw Helvoet 02.01.1857 (no.1), tr. Nieuw Helvoet 27.04.1822 Eliza van der Vaart, geb. ca. 1780, z.v. Klaas van der Vaart en Aaltje Kroest.

4.                   Jannetje van Dintel, geb. ca. 1800, overl. Nieuwenhoorn 01.07.1878 (no.9), tr. Nieuwenhoorn 31.10.1838 Arij van der Hoeven, geb. ca. 1798, z.v. Arij Klaaszn van der Hoeven en Stijntje Jongejan.

Uit het huwelijk van Dintel-Schreuder:

5.                   Catrina van Dintel, geb. ca. 1810, tr. Oude en Nieuwe Struiten 01.11.1838 Harm Hars van der Veen, geb. ca. 1808.
= w.s. Catrina van Dintel, geb. Oudenhoorn ca. 1811, overl. Hellevoetsluis 17.01.1877, tr. Hellevoetsluis 11.08.1865 Gerrit Akrijn, geb. Gouda ca. 1814, overl. Hellevoetsluis 29.01.1883, z.v. Dirk Akrijn en Dirkje van Reeuwijk.

6.                   Anthonij van Dintel, geb. Oudenhoorn 06.12.1812 (no.25), overl. Oudenhoorn 09.02.1813 (no.3).

7.                   Jozina van Dintel, geb. Oudenhoorn 03.01.1814 (no.1), overl. Nieuw Helvoet 30.10.1860 (no.41), tr. Oude en Nieuwe Struiten 24.11.1837 Anthonij Snoek, geb. ca. 1815, z.v. Mattheus Snoek en Dirkje Goud.

8.                   Anna van Dintel, geb. Oudenhoorn 06.09.1816 (no.20), overl. Nieuw Helvoet 13.03.1858 (no.10), tr. Oude en Nieuwe Struiten 04.03.1842 Jan Snoek, geb. ’s-Gravendeel 16.12.1814, z.v. Mattheus Snoek en Dirkje Goud.

9.                   levenloos kind, Oude en Nieuwe Struiten 05.06.1819 (no.2).

10.               Ningetje van Dintel, geb. Oude en Nieuwe Struiten 10.09.1820 (no.4), overl. Oude en Nieuwe Struiten 24.04.1852 (no.2), tr. Oude en Nieuwe Struiten 19.06.1851 Leendert Oerlemans, geb. Rotterdam 12.06.1821, overl. Hellevoetsluis 15.01.1866|a|, z.v. Gerrit Oerlemans en Cornelia Schenk.

11.               Jurina van Dintel, geb. Oude en Nieuwe Struiten 04.11.1822 (no.5), overl. Oude en Nieuwe Struiten 14.01.1823 (no.1).

12.               Jurina van Dintel, geb. Oude en Nieuwe Struiten 09.04.1825 (no.1); volgt [9].

 

Noten: |a| e.v. van Dintelen (overl.akte Hellevoetsluis 1866 no.6).

 

[20]

[21]

 

[22] Andries Gerardus Kapteijn, geb. ca. 1800, broodbakker (1830,1840), commies waker {?} (1843), koopman (1851), overl. tussen 1877 en 1895, tr. 07.10.1827|a|

[23] Johanna Megtel Kamperdijk, ook Johanna Mechteld, geb. ca. 1806, overl. tussen 1877 en 1895.

Uit dit huwelijk:

1.                   Paulus Johannes Kapteijn, geb. Utrecht 04.09.1830, overl. Utrecht 24.11.1830.

2.                   Johanna Maria Paulina Kapteijn, geb. Utrecht 23.07.1833; volgt [11].

3.                   Maria Cornelia Eva Kapteijn, geb. Utrecht 15.02.1836, overl. Utrecht 24.12.1899.

4.                   Anna Margaretha Kapteijn, geb. Utrecht 23.04.1838, overl. Utrecht 04.08.1838.

5.                   Paulus Johannes Kapteijn, geb. Utrecht 08.06.1839, overl. Utrecht 30.07.1839.

6.                   Jan Hendrik Kapteijn, geb. Utrecht 06.09.1840, bediende, overl. Utrecht 01.08.1911, tr. Utrecht 22.01.1868 Gerritje van de Bree, geb. Utrecht 03.01.1843, overl. Utrecht 03.08.1937, d.v. Cornelis Hendrikus van de Bree en Margrita Meere.
     GvdB tr. 1e Utrecht 08.08.1866 Gerard Cornelis Hermanus van Breemen, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1827, bediende, overl. voor 1868, d.v. Leonardus van Breemen en Christina Frederica Krans.

7.                   Wilhelmus Albertus Kapteijn, geb. Utrecht 28.07.1843, letterzetter, overl. Rotterdam 29.03.1919, tr. Montfoort 06.06.1872 Marrigje de Jager, geb. Rietveld en de Bree 17.12.1843, overl. Utrecht 07.08.1906, d.v. Jan de Jager en Cornelia de Haan.

8.                   Maria Clara Kapteijn, geb. Utrecht 25.05.1851, overl. Utrecht 25.07.1851.

 

Noten: |a| annonce van ‘hunne dankbare kinderen, behuwd- en kleinderen’ t.g.v. 50-jarige echtvereeniging (collectie CBG).

 

[24] Adam Heijting, geb. Rotterdam 16.08.1795, ged. Rotterdam (Zuiderkerk) 28.08.1795, student J Leiden 03.03.1812, promotie Leiden 19.03.1812, mr., fabrikant (1829), advocaat (1831), fiskaal bij de Raad van Justitie (1835,1841), overl. Batavia 16.02.1842|c|, z.v. Dirk Heijting (-1819) en Soetie Cornelia Schadee (-1815); tr. 2e Batavia 23.12.1840|b| Dina Rouffaer, geb. Amsterdam 23.11.1813, overl. Delft 09.11.1877, d.v. Adriaan Rouffaer, koopman, en Petronella Pheil; tr. 1e Tiel 19.11.1829|a|

[25] Catharina Beatrix Schouten, geb. Amsterdam 27.09.1797, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 18.10.1797, rentenierster (1829), overl. Batavia 30.01.1840, d.v. Josia Schouten (-1804) en Theodora Maria van Altena; tr. 1e Amsterdam 29.04.1818 Hendrik August Eickhoff, geb. Amsterdam 07.11.1795, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 14.11.1795, assuradeur (1822), overl. Amsterdam 05.06.1826, z.v. Jacob Hendrik Eickhoff (-1821) en Henrietta Sophia Elisabeth Broekman.

Uit het huwelijk Eickhoff-Schouten:

1.                   Jacob Hendrik Eickhoff, geb. Amsterdam 17.09.1819, overl. na 1826.

2.                   Theodora Maria Eickhoff, geb. Amsterdam 11.11.1820, overl. Amsterdam 10.01.1826.

3.                   Sophia Henrietta Elisabeth Eickhoff, geb. Amsterdam 10.07.1822, overl. Amsterdam 31.07.1822.

4.                   August Josué Eickhoff, geb. Amsterdam 08.03.1825, overl. Samarang 27.02.1837.

Uit het huwelijk Heijting-Schouten:

5.                   Dirk Heijting, geb. IJsselmuiden 17.08.1831, overl. na 1886, tr. Batavia 14.03.1865 Elisabeth Johanna Roer, overl. na 1886.

6.                   Theodora Maria Cornelia Heijting, geb. IJsselmuiden 06.12.1832, overl. Semarang 22.11.1836.

7.                   Hermanus Heijting, geb. Semarang 27.04.1834, overl. Batavia 02.11.1855|e|.

8.                   Johannes Heijting, geb. Semarang 21.03.1836; volgt [12].

9.                   Cornelia Josina Heijting, geb. Semarang 25.03.1837, overl. Brink en Orden (Apeldoorn) 07.01.1887, tr. ’s-Gravenhage 24.08.1855 Johan Willem Moojen, geb. Elburg ca. 1830, overl. Apeldoorn 16.12.1912, z.v. Gerrit Hendrik Moojen en Aaltien Rikkers.

10.               Theodoor Heijting, geb. Batavia 08.10.1838, overl. Pekalongan 26.06.1871, tr. Pekalongan 10.01.1862 Anna Gerardina Monod de Froideville, geb. Djokjakarta 08.02.1844, overl. ’s-Gravenhage 06.10.1882|f|, d.v. Louis Wilhelm Didéric Monoid de Froideville en Ida Jacoba Steijn Parvé.

11.               Marie Christiaan Heijting, geb. Batavia 03.10.1839, overl. Batavia 19.01.1841|d|.

Uit het huwelijk Heijting-Rouffaer:

12.               Pieter Heijting, geb. Batavia 15.11.1841, student T Leiden 12.09.1859, dominee, predikant te Heukelum (1865-1868), Bergen op Zoom  (1868-1874) en NOI, overl.’s-Gravenhage 19.11.1899, tr. Bergen op Zoom 18.05.1870 Jeannette Marguerite Kikkert Schotborgh, geb. Paramaribo 26.01.1850, overl. ’s-Gravenhage 13.05.1934, d.v. Albert Kikkert Schotborgh en Nellij Rijk.

 

Noten: |a| de akte bevat gegevens over plaats en datum van overlijden/begraven van de grootouders van de bruidegom (huw.akte Tiel 1829 no.23); |b| RA 1841 p.243; |c| RA 1843 p.287; |d| RA 1843 p.279; |e| ‘in den jeugdigen leeftijd van 20 jaren, innig geliefde tweede zoon van Dina Rouffaer, wede Adam Heijting’ (annonce collectie CBG); |f| geb. Soerabaja (overl.akte ’s-Gravenhage 1882 no.2436).

 

[26] George Batten, geb. ca. 1799, overl. Guernsey 17.11.1869, tr.

[27] Ann Margaret Bute.

Uit dit huwelijk:

1.                   Amelia Ann Batten, geb. Saint Peter Port (Guernsey) ca. 1831|b|, overl. Amsterdam 04.06.1908, tr. Soerabaja 11.11.1854|a| Hendrik Boeken, geb. Amsterdam 15.02.1824, overl. Arnhem 25.11.1901, z.v. Pieter Boeken, commissionair, en Johanna Hermina van Hattem.

2.                   Sophia Judith Batten, geb. Batavia 08.03.1839; volgt [13].

 

Noten: |a| RA 1856 p.470; |b| ‘Sint Pierre Port, eiland Guernese’ (overl.akte Amsterdam 1908 no.4057 reg.7 fol.39.

 

[28] Dirk van Wijk, geb. Gouda 16.05.1817, grutter (mei1837), winkelier (aug1837,1839), koopman en winkelier (1840), grutter (1843,1852), pelmolenaar en koopman (1854,1858), zoutzieder (1860,1862), commissionair (1871), overl. Gouda 04.06.1871, z.v. Cornelis van Wijk, grutter, en Barbara Stoop; tr. Gouda 24.05.1837

[29] Maria Helena Vinke, geb. Gouda 23.12.1818, overl. Gouda 23.07.1877, d.v. Albertus Vinke, opttendraaier (1818), winkelier (1837), en Jannetje van der Lont.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk Cornelis van Wijk, geb. Gouda 11.08.1837, overl. Gouda 22.04.1838.

2.                   Barbara Cornelia van Wijk, geb. Gouda 27.02.1839, overl. Gouda 07.01.1905, tr. Gouda 27.02.1858 Leendert Proos Hoogendijk, geb. Zwammerdam ca. 1825, koopman en winkelier, overl. Gouda 06.07.1907, z.v. Cornelis Willem Hoogendijk, houtkoper, en Margje van Wijk.

3.                   Albertus van Wijk, geb. Gouda 08.09.1840, zoutzieder (1862), koopman (1892), overl. Gouda 19.03.1892, tr. Gouda 16.07.1862 Petronella Elisabeth Vuijk, geb. Gouda 07.11.1840, overl. ’s-Gravenhage 09.09.1932, d.v. Johannes Vuijk, broodbakker, en Dina Johanna van der Monde.

4.                   Cornelis van Wijk, geb. Gouda 25.03.1843; volgt [14].

5.                   Jan Christiaan van Wijk, geb. Gouda 20.12.1844, architect, overl. Rotterdam 06.03.1891, tr. Reeuwijk 20.08.1871 Johanna Nieburg, geb. Reeuwijk 20.05.1849, overl. ’s-Gravenhage 07.08.1929, d.v. Gemen Nieburg en Geertrui de Wilde.

6.                   Dirk van Wijk, geb. Gouda 05.03.1847, tabakshandelaar, overl. Rotterdam 20.02.1925, tr. Leiden 14.08.1872 Suzanna Margritha Deele, geb. Leiden 28.07.1852, overl. Hillegersberg 31.01.1933, d.v. Hendrik Deele, sigarenmaker, en Margritha Brevee.

7.                   Johannes Bernardus van Wijk, geb. Gouda 15.05.1849, koopman, overl. Gouda 12.10.1892, tr. Gouda 23.12.1887 Gerarda Cornelia van Delden, geb. Gouda 26.03.1864, overl. Rotterdam 11.03.1935, d.v. Gerrardus Cornelis van Delden, kantoorbediende, en Sara Johanna van der Hout.
     GCvD tr. 2e Rotterdam 06.12.1899 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 20.05.1910) Arie Bastiaan Simon, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 18.03.1856, broodbakker, overl. Rotterdam 12.08.1931, z.v. Antonie Nicolaas Simon en Neetje Schriek.
     ABS tr. 1e Rotterdam 03.05.1882 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-GRavenhage 30.06.1891, ingeschr. Rotterdam 22.12.1891) Hillechien Schelts, geb. Delfzijl 09.04.1852, overl. Delft 21.05.1929, d.v. Berent Everts Schelts, scheepskapitein, en Trijntje Scherphuis.

8.                   Christiaan Leonard van Wijk, geb. Gouda 12.03.1852, winkelier (1882), handelaar in fröbelartikelen (1912), overl. Rotterdam 14.03.1912, tr. Leiden 09.08.1882 Geertruij Overduijn, geb. Leiden 22.10.1854, overl. Rijswijk (ZH) 23.11.1942, d.v. Martinus Overduijn, dekenwerker, en Geertruij Laman.

9.                   Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk van Wijk, geb. Gouda 26.05.1854, aannemer van publieke werken (1878), timmerman en metselaar (1892), overl. Rotterdam 12.03.1912, tr. 1e Rotterdam 15.05.1878 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Rotterdam 09.06.1884), ingeschr. Rotterdam 02.07.1884) Maria Cornelia de Haas, geb. Rotterdam 12.01.1849, overl. Rotterdam 27.09.1927, d.v. Leendert de Haas, kantoorbediende, en Cornelia Koning; tr. 2e Rotterdam 03.03.1892 Elise Johanna Vürtheim, geb. Rotterdam 26.03.1850, overl. Rotterdam 06.10.1928, d.v. Joseph Vürtheim, steendrukker, en Elise Johanna Vos.
     MCdH tr. 2e Delfshaven 30.12.1885 Huibert Cornelis de Zeeuw, geb. Delfshaven 01.06.1844, vleeshouwer, overl. Rotterdam 27.08.1908, z.v. Cornelis de Zeeuw en Pietertje de Zeeuw.
     HCdZ tr. 1e Delfshaven 16.07.1865 Teuntje Pelkman, geb. Delfshaven 16.04.1843, overl. Delfshaven 02.06.1885, d.v. Hendrik Pelkman en Henderika Reehorst.

10.               Maria Helena van Wijk, geb. Gouda 19.11.1860, overl. Apeldoorn 30.05.1939, tr. Rotterdam 22.08.1884 Jacobus la Rivière, geb. Dordrecht 06.05.1852, kantoorbediende, overl. Apeldoorn 04.03.1931, z.v. Jordaan la Rivière en Frederika Alida Overkamp.

 

[30] Johannes Engelenburg, geb. Deldenerbroek (Delden) 10.04.1816, koopvaardijkapitein (1846,1848), assuradeur (1853), overl. Pasoeroean 11.03.1895|b|, z.v. Lucas Engelenburg, inspecteur der indirecte belastingen (1816), en Elisabeth van Staveren; tr. Amersfoort 08.10.1846

[31] Ephraïma Helena Jacoba Steinbuch, geb. ’s-Hertogenbosch 31.08.1821, overl. Soerabaja 21.04.1868|c|, d.v. Willem Jacob Steinbuch (ca.1797-1849), directeur der posterijen (1846), en Bartha Johanna Juliana Jannette Walen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elizabeth Engelenburg, geb. Amsterdam xx.09.1847, overl. Amersfoort 17.08.1848.

2.                   Lucia Berendina Engelenburg, geb. Amsterdam 19.06.1853|a|; volgt [15].

 

Noten: |a| per abuis 1852 op kaart Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939; |b| RA 1896 p.427; |c| RA 1869 p.105.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren