Hans den Hartog (1934-1992)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, november 2018 (laatst herzien november 2018)

 


 

[1] Hans den Hartog, geb. Batavia 17.08.1934, doctoraal Amsterdam UvA 1959, werkzaam bij het Centraal Planbureau (1961-1992), hoogleraar Eindhoven (1976-), RNL, overl. Wassenaar 25.03.1992, begr. Wassenaar 30.03.1992.
 
[2] Jan Willem den Hartog, geb. Utrecht 28.04.1896, onderwijzer, tekenleraar, overl. Utrecht 01.03.1957, tr. Utrecht 24.12.1925
[3] Regina Bolderheij, geb. Amsterdam 25.10.1904, overl. na 1992.
– JWdH onderw. Chr. Mulo te Weltevreden (1933,1938), 
leraar Koning Willem III School te Batavia (1939,1941), leraar Algemene Middelbare School (Afdeling B) te Batavia (1940).

Uit dit huwelijk vier kinderen, waaronder:

1.                   Hans den Hartog, geb. Batavia 17.08.1934; volgt [1].

 

Noten: |a| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 25.04.1932.

 

[4] Jacobus Marinus den Hartog, geb. Opheusden (Kesteren) 16.08.1864, smid (1889,1896), overl. Utrecht 01.04.1922, tr. Ede 22.08.1889

[5] Gerridina van Asselt, geb. Ede 06.03.1861, naaister (1889), overl. Utrecht 01.01.1941, begr. Utrecht (Alg.Bpl. Soestbergen) 01.01.1941.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Willem den Hartog, geb. Utrecht 06.07.1890, overl. Utrecht 27.09.1890.

2.                   Jantje den Hartog, geb. Utrecht 01.03.1892, overl. na 1941, tr. Utrecht 04.03.1920 Willem Pieter Kapteijn, geb. Middelburg 06.02.1890, overl. Utrecht 31.03.1952|a|, z.v. Dirk Kapteijn, klerk telegrafist, en Catharina Emke van der Waeijen Pieterszen.

3.                   Jacoba Francisca den Hartog, geb. Utrecht 01.05.1893, overl. Utrecht 11.07.1893.

4.                   Jacoba Francisca den Hartog, geb. Utrecht 24.05.1894, overl. na 1941.

5.                   Gerardina den Hartog, geb. Utrecht 30.05.1895, overl. Utrecht 05.05.1940, begr. Utrecht (Alg.Bpl. Soestbergen) 09.05.1940.

6.                   Jan Willem den Hartog, geb. Utrecht 28.04.1896; volgt [2].

7.                   levenloze dochter, Utrecht 23.03.1900.

 

Noten: |a| ook overl.akte Maartensdijk 1952 no.33.

 

[6] Daniel Bolderheij, geb. Hilversum 14.08.1856, (huis)schilder (1881,1910), overl. voor 1922; tr. 1e Sloten (NH) 13.05.1881 Maria Jansen, geb. Delft 05.06.1855, overl. voor 1897, d.v. Johannes Jansen, brugwachter bij de spoorwegmaatschappij (1855), timmerman (1881), en Maria Steenhoek; tr. 2e Amsterdam 18.11.1897

[7] Keunskje Grassou, geb. Abbega (Wymbritseradeel) 22.06.1864, overl. voor 1922.

Uit het huwelijk Bolderheij-Jansen:

1.                   Fok Bolderheij, geb. Amsterdam 31.10.1881, vuurstoker, tr. Amsterdam 04.05.1910 Grietje van Beek, geb. Heerewaarden 04.11.1875, d.v. Joost van Beek, arbeider, en Adriana Hendrika van Herpen.

Uit het huwelijk Bolderheij-Grassou:

2.                   Jacobus Johannes Bolderheij, geb. Amsterdam ca. 1899, bouwkundig tekenaar, tr. Amsterdam 11.06.1925 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 25.02.1971, ingeschr. Amsterdam 04.05.1971) Aaltje van Steenbeek, geb. Dieren (Rheden) 04.12.1901, d.v. Gerrit van Steenbeek, wagenmaker (1901), brugwachter (1925), en Johanna Louisa Memelink.

3.                   Cornelis Bolderheij, geb. Amsterdam 12.04.1900, timmerman, tr. Amsterdam 08.11.1922 Jacoba Johanna Grader, geb. Amsterdam ca. 1900, d.v. Henri Johannes Grader, diamantslijper, en Jacoba Johanna Catharina Mönch.

4.                   Regina Bolderheij, geb. Amsterdam 25.10.1904; volgt [3].

 

[8] Jan Willem den Hartog, geb. Heteren 21.08.1828, boomkweker, overl. Kesteren 22.12.1865, tr. Kesteren 12.07.1861

[9] Jacoba Francisca le Grand, geb. Opheusden (Kesteren) 12.05.1840, wasvrouw (1868,1881), overl. ’s-Gravenhage 06.05.1921; tr. 2e Kesteren 16.10.1868|a| Willem den Hartog, geb. Lakemond (Heteren) 04.09.1823, inlands kramer (1868,1870), arbeider (1873), bleker (1877,1879), overl. Wageningen 29.08.1879, oudere broeder van Jan Willem; tr. 3e Wageningen 08.04.1881 Marius Cornelis Verkuil, geb. Zoelmond (Beusichem) 21.01.1849, timmerman (1881,1910), overl. ’s-Gravenhage 19.03.1922, z.v. Antonie Verkuil, metselaar, en Huiberta Knobbout.

Uit het huwelijk Jan Willem den Hartog-le Grand:

1.                   Hendrik den Hartog, geb. Opheusden (Kesteren) 15.08.1861, smid, overl. Utrecht 14.07.1938, tr. Renkum 14.08.1886 Petronella Cornelia Buddingh, geb. Renkum 18.11.1857, overl. Utrecht 26.09.1930, d.v. Johannes Buddingh, bakker, en Frederika Johanna Janssen.

2.                   Jacoba Francisca den Hartog, geb. Opheusden (Kesteren) 20.10.1862, overl. Kesteren 03.10.1863.

3.                   Jacobus Marinus den Hartog, geb. Opheusden (Kesteren) 16.08.1864; volgt [4].

4.                   Jacomina den Hartog, geb. Opheusden (Kesteren) 13.10.1865, overl. Utrecht 18.04.1933, tr. Utrecht 05.06.1890 Coenraad Bakker, geb. ’s-Gravenhage 04.06.1863, overl. Utrecht 12.12.1944, z.v. Willem Bakker, bode, en Catharina Johanna van der Valk.

Uit het huwelijk Willem den Hartog-le Grand:

5.                   Roelofje den Hartog, geb. Opheusden (Kesteren) 01.03.1869, overl. ’s-Gravenhage 07.09.1950, begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaan) 11.09.1950, tr. Arnhem 03.08.1898 Herman Pieter Jacob Steelink, geb. Amsterdam 01.11.1871, werktuigkundige, overl. ’s-Gravenhage 09.12.1960, begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaan) 13.12.1960, z.v. Willem Steelink en Maria Lizetta Schulmaijer.

6.                   Susanna den Hartog, geb. Opheusden (Kesteren) 30.08.1870, overl. Voorburg 07.03.1949.

7.                   Jan Willem den Hartog, geb. Opheusden (Kesteren) 19.11.1873, overl. Rotterdam 21.01.1904.

8.                   Theodorus den Hartog, geb. Wageningen 15.11.1877, overl. Wageningen 13.04.1878.

Uit het huwelijk Verkuil-le Grand:

9.                   Anthonie Huibertus Verkuil, geb. Wageningen 22.02.1882, eigenaar Hotel Sindanglaja te Sindanglaja (1921/22,1930)|d|, overl. Sindanglaia 21.10.1931|b|, tr. Rotterdam 25.03.1908 Jantje Beenen, geb. Steggerda (Weststellingwerf) 20.11.1878, overl. Batavia 27.06.1917|b|, d.v. Hendrik Beenen en Pietertje Tuin; tr. 2e Meester Cornelis 08.05.1918 Laura Johanna Hoeke, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 20.11.1886, overl. Bandoeng 06.07.1935.

10.               Huiberta Verkuil, geb. Wageningen 14.05.1887, overl. ’s-Gravenhage 14.07.1935, tr. ’s-Gravenhage 18.03.1910 Reinier Mijsberg, geb. Everdingen 20.01.1882, kantoorbediende, overl. Voorburg 25.04.1956, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 28.04.1956, z.v. Jacob Hendrik Alphonse Mijsberg, majoor der genie, en Diederika Maria Geerdina van Maaren.

 

Noten: |a| dispensatie bij KB (huw.akte Kesteren 1868 no.15); |b| Jaantje (RA 1918 no.127); |c| Anthonius Hubertus (annonce collectie CBG); |d| Kleian’s adresboek NI.

 

[10] 

[11] Jantje van Asselt, geb. Ede 17.08.1823, dienstmeid (1846), naaister (1861), overl. Ede 28.02.1908, tr. Ede 09.05.1846 Jan Evers, geb. Velp 29.04.1817, tuinman, overl. 1854|c|, z.v. Harme Evers en Antje Verhaaf.

Kind van Jantje:

1.                   Gerridina van Asselt, geb. Ede 06.03.1861|a||b|; volgt [5].

 

Noten: |a| aangifte door Anna van den Broek, 38 jaar, vroedvrouw (geb.akte Ede 1861 no.64); |b| erkenning door de moeder (geb.akte Ede 1889 no.288); |c| geb.akte Ede 1861 no.64.

 

[12] Fok Bolderheij, geb. Naarden ca. 1822, timmerman (1844), klerenbleker (1847), overl. Hilversum 27.12.1859, tr. ’s-Graveland 14.03.1844|d|

[13] Neeltje van Bruggen, geb. ’s-Graveland ca. 1814, (kleren)bleekster (1866,1881), overl. ’s-Graveland 13.09.1897.

Kind (erkend bij het huwelijk in 1844):

1.                   w.s. Annetje Bolderheij, geb. ’s-Graveland ca. 1844, overl. ’s-Graveland 28.03.1845.

Uit dit huwelijk:

2.                   Matje Bolderheij, geb. ’s-Graveland ca. 1845, overl. Hilversum 03.04.1847.

3.                   Annetje Bolderheij, geb. ’s-Graveland ca. 1846, overl. ’s-Graveland 11.01.1902, tr. Hilversum 02.09.1871 Evert Sluiters, geb. Amsterdam ca. 1839, bakker, overl. Kortenhoef 20.03.1910|c|, z.v. Evert Sluiters, bakker, en Aagje van Bruggen.

4.                   Dirk Bolderheij, geb. Hilversum xx.05.1847, overl. Hilversum 13.09.1847.

5.                   Matje Bolderheij, geb. Hilversum ca. 1848/1849, overl. Hilversum 28.08.1935, tr. Bussum 28.04.1866 Hendrik Bernardus Laurens Gaarlandt, geb. ca. 1846, logementhouder (1866), landbouwer (1875), overl. Arnhem 30.05.1875, z.v. George Laurens Gaarlandt, logementhouder, en Wilhelmina Jansen.

6.                   Johannes Jacobus Bolderheij, geb. ca. 1849, timmerman, overl. Utrecht 07.10.1910|a|.

7.                   Dirk Bolderheij, geb. Hilversum ca. 1851, kleerbleker (1877), winkelier (1897), tr. Amsterdam 11.05.1877 Cornelia Maria Christina Deuzing, geb. Harderwijk 14.06.1853, overl. Hilversum 10.10.1942, d.v. Johan Hendrik Deuzing, kleermaker (1853), werkman (1877), en Sara Maria Elisabeth de Roij.

8.                   Henrika Cornelia Bolderheij, geb. Hilversum ca. 1854, overl. Amsterdam 03.03.1897|b|.

9.                   Willem Bolderheij, geb. Hilversum ca. 1854, bleker, overl. ’s-Graveland 18.08.1927, tr. Amsterdam 01.08.1895 Gezina Vos, geb. ’s-Graveland ca. 1857, overl. Hilversum 04.06.1933, d.v. Willem Hendrik Vos en Wilhelmina Henriette Breemouer.

10.               Daniel Bolderheij, geb. Hilversum 14.08.1856; volgt [6].

 

Noten: |a| ook overl.akte Hilversum 1910 no.386; |b| ook overl.akte ’s-Graveland 1897 no.6; |c| ‘wedr Aagje van Bruggen {dit is zijn moeder, niet zijn vrouw}, zijnde de aangevers de namen en voornamen van de ouders van den overledene onbekend’ (overl.akte Kortenhoef 1910 no.9); |d| bruid van Brugge, erk. 1 kind (huw.akte ’s-Graveland 1844 no.4) [niet gezien, niet via wiewaswie beschikbaar].

 

[14] Jacob Jans Grassow, geb. Akkrum (Utingeradeel) 18.03.1829, kleermaker (1863,1866), potschipper (1872), kleermaker (1897), overl. na 1897, tr. Wymbritseradeel 16.05.1863|a|

[15] Reinske Pieters Postema, geb. Sneek 13.12.1837, dienstmeid (1863), overl. na 1897.

Uit dit huwelijk (moeder ook Rinske):

1.                   Keunskje Grassou, geb. Abbega (Wymbritseradeel) 22.06.1864|b|; volgt [7].

2.                   Pieter Grassow, geb. Abbega (Wymbritseradeel) 17.02.1866.

3.                   Rommert Grassouw, geb. in een vaartuig te Oldeboorn (Utingeradeel) 30.01.1872|c|, meubelmaker (1897,1926), overl. na 1926, tr. Grootebroek 02.08.1900 Geertje Brugman, geb. Grootebroek ca. 1877, overl. na 1926, d.v. Jan Brugman, schilder, en Geertje Bakker.

 

Noten: |a| bruidegom tekent met Graszou; |b| vader Grassou, moeder Rinske (geb.akte Wymbritseradeel 1864 no. 197); |c| moeder Posthuma.

 

[16] Roelof den Hartog, geb. Opheusden 06.03.1797, ged. Heusden 12.03.1797, boomkweker (apr1823), koopman in fruit (sep1823), boomkweker (1826), fruitkoper (1828), koopman (1831), tabaksplanter (1856), overl. Kesteren 18.11.1867, z.v. Willem den Hartog en Maria de Canselaar; tr. Kesteren 26.04.1823|a|

[17] Hendrikje Franken, ged. Wageningen 08.04.1802, overl. Opheusden (Kesteren) 08.10.1831, d.v. Jan Willem Franken, tapper, en Jacomina Jochems.

Uit dit huwelijk (moeder ook Hendrika):

1.                   Willem den Hartog, geb. Lakemond (Heteren) 04.09.1823, overl. Wageningen 29.08.1879, tr. Kesteren 16.10.1868 Jacoba Francisca le Grand (ca.1840-), wede van Jan Willem den Hartog.

2.                   Jacomijna den Hartog, geb. Heteren 28.01.1826, dienstmeid (1856), overl. Kesteren 03.07.1857, tr. Kesteren 08.02.1856 Gerrit van de Kolk, geb. Opheusden (Kesteren) 07.05.1825, koopman (1856), boomkweker (1878), overl. Kesteren 16.11.1878, z.v. Geurt van de Kolk, boomkweker (1825), tabaksplanter (1856), boomkweker (1860), en Johanna van Leijen.
     GvdK tr. 2e Kesteren 25.05.1860 Jantje van Dodewaard, geb. Opheusden (Kesteren) 16.02.1837, overl. Kesteren 18.03.1908, d.v. Dirk van Dodewaard, tapper, en Maria Hermsen, winkelierster.

3.                   Jan Willem den Hartog, geb. Heteren 21.08.1828; volgt [8].

4.                   Maria den Hartog, geb. Opheusden (Kesteren) 09.06.1831, overl. Wageningen 27.02.1903.

 

Noten: |a| bruidegom den Hartogh (huw.akte Kesteren 1823 no.4).

 

[18] Jacobus le Grand, ged. (Hasselt) 26.02.1803, schipper, overl. Opheusden (Kesteren) 01.11.1854|c|, z.v. Francis le Grand en Geertruides Peters; tr. Hasselt 30.04.1835

[19] Susanna Dorothea Emondt, ged. Zwolle 01.09.1810, winkelierster (1852,1886), overl. Opheusden (Kesteren) 21.11.1886|d|, d.v. Christofferl Emondt, kapitein, en Susanna Dorothea Lentz.

Uit dit huwelijk (moeder soms Emond):

1.                   Geertruida Christina le Grand, geb. Hasselt 27.09.1835, overl. Kesteren 10.01.1892, tr. Kesteren 20.06.1856 Johannes Jacobus van Schaik, geb. Opheusden (Kesteren) 17.12.1823, radmaker (1856), wagenmaker (1886), overl. Kesteren 31.08.1886, z.v. Paulus van Sachaik, radmaker, en Jantje van de Waerdt.

2.                   Jacobus Franciscus le Grand, geb. ca. 1838, overl. Arnhem 02.10.1839.

3.                   Jacoba Francisca le Grand, geb. Opheusden (Kesteren) 12.05.1840|a|; volgt [9].

4.                   Theodorus Constantinus le Grand, geb. Hattem 09.07.1842, overl. ‘aan boord van des vaders vaartuig liggende aan wal nabij het Ingensche Veer’ (Lienden) 30.10.1843|b|.

5.                   Theodorus le Grand, geb. Rossum 09.07.1846, overl. Rotterdam 22.10.1914, tr. 1e Rotterdam 17.07.1872 Trijntje de Vries, geb. Amsterdam ca. 1852, overl. Rotterdam 15.04.1875, d.v. Gerrit de Vries en Christina Verboom; tr. 2e Kralingen 29.08.1877 Carolina Christina Elizabeth Boettcher, geb. IJsselmonde 14.10.1858, overl. Kralingen 11.03.1888, d.v. Carl Ludwig Boettcher en Christina Verboom; tr. 3e Kralingen 03.12.1890 Maria Margaretha de Vries, geb. Amsterdam ca. 1845, overl. Rotterdam 22.02.1920, d.v. Gerrit de Vries en Christina Verboom.

6.                   Wilhelmina Susanna le Grand, geb. Opheusden (Kesteren) 24.12.1848, overl. Nijmegen 16.01.1918.

7.                   Constantinus Jacobus le Grand, geb. Opheusden (Kesteren) 15.05.1852, overl. Kesteren 04.06.1852.

 

Noten: |a| moeder Emond; |b| oud ‘ruim twee jaren’ (overl.akte Lienden 1843 no.51); |c| oud ‘twee en vijftig jaren acht maand’ (overl.akte Kesteren 1854 no.42); |d| Susanna Theodora (overl.akte Kesteren 1886 no.62).

 

[20]

[21]

 

[22] Gerrit van Asselt, geb. Beekbergen ca. 1789/1790, boerenknecht (1820), dagloner (1823,1825), overl. Ede 01.08.1826|a|, z.v. Elbert van Asselt en Jannetje Jansen Poelmans, spinster (1820); tr. Ede 30.09.1820

[23] Harmijntje Stronk, ook Hermeijntje/Hermijntje/Hermina, geb. ca. 1797, spinster (1820,1848), overl. Ede 07.06.1866, d.v. Derk Stronk, kleermaker, en Gerritje van Maanen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Derk van Asselt, geb. Ede 18.04.1821, boerenknecht (1848), arbeider (1865), overl. Ede 11.03.1865, tr. Ede 24.06.1848 Wilmpje Haalboom, geb. Ede 28.02.1823, d.v. Gerrit Haalboom, arbeider, en Hendrikje Herms.

2.                   Jantje van Asselt, geb. Ede 17.08.1823; volgt [11].

3.                   Gerritje van Asselt, geb. Ede 23.11.1825, overl. Ede 29.07.1904.

 

Noten: |a| oud 43 jaar (overl.akte Ede 1826 no.78).

 

[24] Johannes Jacobus Bolderheij, ged. Utrecht 21.02.1796, tuinman (1820), logementhouder (1837), tapper (1844), overl. ’s-Graveland 04.11.1849, z.v. Daniel Bolderheij en Cornelia Jobman; tr. Naarden 20.02.1820

[25] Annetje van Slooten, geb. Nijkerk 13.11.1795, ged. Nijkerk 15.11.1795, dienstmaagd (1820), slijtster in sterke dranken (1851), overl. Naarden 24.12.1868, d.v. Fok van Slooten en Hendrika Brouwers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Fok Bolderheij, geb. Naarden ca. 1822; volgt [12].

2.                   Daniël Bolderheij, geb. Naarden ca. 1824, schilder (1849), overl. Naarden 02.04.1908, tr. ’s-Graveland 03.08.1849 Mietje van Bruggen (ca.1822-1909), d.v. Dirk van Bruggen en Marretje Hulscher.

3.                   Hendrikus Cornelis Bolderheij, geb. Naarden ca. 1828, timmerman, overl. ’s-Graveland 13.08.1852, tr. ’s-Graveland 16.10.1851 Matje Boeschoten (ca.1830/1831-1857), d.v. Matthijs Boeschoten en Matje Hulscher.

4.                   Cornelis Bolderheij, geb. Naarden ca. 1831, stalknecht, overl. ’s-Graveland 04.01.1851.

5.                   Johannes Jacobus Bolderheij, geb. Naarden ca. 1833, overl. Naarden 12.02.1837.

6.                   Annetje Bolderheij, geb. Naarden ca. 1835, overl. Naarden 09.10.1872, tr. Naarden 10.12.1869 Jan Hogenbrik, geb. Huizen ca. 1845, timmerman (1869), drankslijter (1899), overl. Naarden 18.03.1899, z.v. Dirk Hogenbrik, slachter, en Jannetje Heijnen.

7.                   Johannes Jacobus Bolderheij, geb. ’s-Graveland ca. 1838/1839, overl. Barwoutswaarder 14.05.1878, tr. 1e Waarder 22.09.1865 Adriaantje Krieger, geb. Linschoten ca. 1839, overl. Barwoutswaarder 29.11.1876, d.v. Cornelis Krieger en Dirkje Verdouw; tr. 2e Maarsseveen 09.11.1877 Catrina van Tricht, geb. Breukelen-St.Pieters ca. 1843, d.v. Cornelis van Tricht en Catrina van Zwol.

 

[26] Dirk van Bruggen, geb. ’s-Graveland ca. 1780, kleerbleker, overl. ’s-Graveland 02.10.1823|c|, tr.

[27] Marretje Hulscher, ook Matje, geb. Weesp ca. 1786, (kleren)bleekster (1837,1850), overl. ’s-Graveland 30.09.1871, d.v. Jan Hulscher en Johanna Block; tr. 2e ’s-Graveland 23.07.1825 Matthijs Boegschoten, geb. ’s-Graveland ca. 1800, veehouder (1825), kleerbleker (1826), overl. Utrecht 10.08.1840|b|, z.v. Gerret Boegschoten en Neeltje Keers.

Uit het huwelijk van Bruggen-Hulscher:

1.                   Johanna van Bruggen, geb. ’s-Graveland ca. 1810/1811, overl. ’s-Graveland 13.02.1902, tr. ’s-Graveland 09.11.1839 Cornelis Neef, geb. Westbroek ca. 1805, kleerbleker, overl. ’s-Graveland 20.12.1881, z.v. Gijsbert Corneliszn Neef en Reijntje Barends Schipper.

2.                   Catharina Willemina van Bruggen, geb. ’s-Graveland ca. 1812, overl. Middelburg 18.02.1887, tr. Breukelen-Nijenrode 28.03.1841 Johan Erhart Sivert, geb. Meliskerke 04.06.1811, ‘genees-, heel-, en verloskundige’, overl. Meliskerke 04.04.1874, z.v. Johan Daniel Sivert, ‘chirurgien et accoucheur’, en Anna Barbara Krauer.

3.                   Neeltje van Bruggen, geb. ’s-Graveland ca. 1814; volgt [13].

4.                   Aagje van Bruggen, geb. ’s-Graveland ca. 1816, dienstbaar (1837), tr. Amsterdam 10.05.1837 Evert Sluiters, geb. Veldhuizen (Hannover)|a| ca. 1811, broodbakker, z.v. Harm Sluiters en Rijkje Berendsen.

5.                   Willem van Bruggen, geb. ’s-Graveland ca. 1817, (kleer)bleker, overl. ’s-Graveland 03.03.1871, tr. ’s-Graveland 12.05.1850 Hillegonda Josina Volk, geb. Weesp ca. 1809, overl. ’s-Graveland 20.07.1885, d.v. Johannes Volk en Catharina Margaretha Schoenmaker.

6.                   Gerritje van Bruggen, geb. ’s-Graveland ca. 1819, overl. ’s-Graveland 04.06.1892, tr. ’s-Graveland 03.08.1850 Teunis Peet, geb. Kortenhoef ca. 1823, bakkersknecht, overl. Kortenhoef 08.08.1879, z.v. Johannis Peet en Petronella Boers.

7.                   Jan van Bruggen, geb. ’s-Graveland 16.09.1820, overl. ’s-Graveland 02.05.1829.

8.                   Mietje van Bruggen, geb. ’s-Graveland ca. 1822, overl. Nederhorst den Berg 27.05.1909, tr. ’s-Graveland 03.08.1849 Daniël Bolderheij (ca.1824-1908), z.v. Johannes Jacobus Bolderheij en Annetje van Slooten.

9.                   Dirk van Bruggen, geb. ’s-Graveland xx.04.1823, overl. ’s-Graveland 26.08.1823.

Uit het huwelijk Boegschoten-Hulscher (vader ook Boeschoten):

10.               Gerrit Boegschoten, geb. ’s-Graveland xx.02.1826, overl. ’s-Graveland 08.04.1826.

11.               Gerrit Boeschoten, geb. ’s-Graveland 12.06.1827, overl. ’s-Graveland 18.07.1827.

12.               Jansje Boeschoten, geb. ’s-Graveland ca. 1830, overl. ’s-Graveland 19.04.1859, tr. ’s-Graveland 29.01.1853 Kristiaan Sollman, geb. ’s-Graveland ca. 1826, timmerman, overl. ’s-Graveland 01.02.1893, z.v. Philippus Sollman, smid, en Woutertje Posthouwer.

13.               Matje Boeschoten, ook Marretje, geb. ’s-Graveland ca. 1830/1831, overl. Kortenhoef 29.12.1857, tr. ’s-Graveland 16.10.1851 Hendrikus Cornelis Bolderheij (ca.1828-1852), z.v. Johannes Jacobus Bolderheij en Annetje van Slooten.

 

Noten: |a| Veldhausen, nu in gemeente Neuenhaus, Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen; |b| Boeschoten, moeder Kaars (overl.akte ’s-Graveland 1840 no.22); |c| ‘nalatende zeven kinderen {8 gevonden!} alsmede onroerende goederen’, geen ouders en geen partner vermeld (overl.akte ’s-Graveland 1823 no.21).

 

[28] Joannes Grassauw, ged. Steenwijk 01.10.1794, smidsknecht (1829), grofsmid (1831,1840), overl. Utingeradeel 06.10.1861|b|, z.v. Bernardus Grassauw en Annegen Hendriks; tr. Utingeradeel 01.03.1840

[29] Kunskje Jacobs Praamsma, geb. Joure 06.12.1802, overl. Akkrum (Utingeradeel) 12.12.1881, d.v. Jacob Petrus Praamsma, timmerknecht, en Geeske Jans (Cornel).

Voorkinderen (erkend bij huwelijk in 1840) (vader Grasso/Grassow):

1.                   Jacob Jans Grassow, geb. Akkrum (Utingeradeel) 18.03.1829|a|; volgt [14].

2.                   Johanna Jans Grasso, ook Grassauw, geb. Joure (Haskerland) 06.04.1831, naaister (1870), overl. Gorinchem 27.02.1904, tr. Utingeradeel 04.03.1870 Harmen Jans Huisman, geb. Terband (Aengwirden) 11.02.1844, schippersknecht (1870), schipper, overl. na 1892, z.v. Jan Krijns Huisman, schippersknecht, en Joukjen Harmens Toering

3.                   Geeske Jans Grassow, geb. Akkrum (Utingeradeel) 13.02.1833, overl. Akkrum (Utingeradeel) 29.03.1834.

4.                   Geeske Jans Grassow, geb. Akkrum (Utingeradeel) 04.02.1835, overl. Akkrum (Utingeradeel) 15.04.1918.

5.                   Bernardus Grassow, ook Grassauw, geb. Akkrum (Utingeradeel) 05.01.1839, schoenmaker, overl. Akkrum (Utingeradeel) 20.02.1905, tr. Weststellingwerf 11.05.1867 Grietje Hendriks Spaanstra, geb. Wolvega (Weststellingwerf) 03.03.1833, overl. Utrecht 08.01.1910, d.v. Hendrik Wijbes Spaanstra en Zwaantje Jans Middendorp.

 

Noten: |a| vader Jan Bernardus Grassow, moeder Keunskjen, kind Jacob Jans ‘hetwelk zij [in 1840] voor hunnen zoon erkenden, met verklaring dat hij [bij] de gedane aangifte abusief als in huwelijk geboren was aangegeven’ (geb.akte Utingerareel 1829 fol.20 met kanttekening uit 1840); |b| Johannes Bernardus Grassauw, oud zesenzeventig jaren {=67 jaar) (overl.akte Utingeradeel 1861 no.80).

 

[30] Pieter Simkes Postema, geb. Sneek 21.11.1787|a|, wieldraaier (1814,1866), overl. Sneek 08.01.1869, z.v. Simke Rommerts en Anna Catharina Pieters; tr. 1e Sneek 05.10.1809 Akke Paulus Schuil, geb. Sneek ca. 1785/1786, overl. Sneek 28.01.1832, d.v. Paulus Schuil en Janke Peting; tr. 2e Sneek 23.02.1834

[31] Trijntje Sijtzes de Hoop, geb. Drachten 28.05.1798, dienstmaagd (1834), overl. Sneek 12.12.1863, d.v. Sijtze Sakes de Hoop en Rinske Lieuwes, arbeidster (1834).

Uit het huwelijk Postema-Schuil:

1.                   Paulus Postema, ged. Sneek 19.11.1810, borstelmakersknecht (1842,1844), borstelmaker (1861), overl. Meppel 26.11.1861, tr. 1e Meppel 28.05.1842 Johanna Holleboer, geb. Meppel ca. 1797, naaister (1842), overl. Meppel 03.06.1844, d.v. Jan Tijmens Holleboer en Antonetta Louisa van de Sande; tr. 2e Meppel 01.11.1844 Marchien Snoek, geb. Meppel ca. 1809, naaister (1844), d.v. Jan Snoek, klokkenmaker, en Anna ten Hoonte.
     JH tr. 1e Meppel 09.05.1821 Arent Lindenhovius, geb. Meppel ca. 1787, bakker, overl. voor 1842, z.v. Leffert Lindenhovius, koopman, en Geesjen Mooij.

2.                   Anna Catharina Postema, geb. Sneek 03.01.1814, overl. Sneek 04.02.1814.

3.                   Simke Postema, geb. Sneek 01.08.1815, wieldraaier, overl. Sneek 20.05.1903, tr. 1e Sneek 26.04.1840 Trijntje Dijkstra, geb. Sneek 20.12.1818, naaister (1840), overl. Sneek 23.09.1859, d.v. Wijpke Douwes Dijkstra, pottenbakkersknecht, en Trijntje Ouwes Hengelbeek; tr. 2e Sneek 27.05.1866 Hendrikje Haarsma,  geb. Sneek 14.02.1830, dienstmeid (1851), arbeidster (1866), overl. Sneek 04.05.1918, d.v. Jan Haarsma, kleermaker, en Pieternel Putto.
     HH tr. 1e Sneek 16.11.1851 Auke van der Baan, geb. Sneek 02.08.1828, tabakskerversknecht, overl. Sneek 16.10.1855, z.v. Oeds Aukes van der Baan, steenkopersknecht, en Sjoerdtje Pieters van Rijnbergen.

4.                   Anne Postema, geb. Sneek 28.11.1818.

5.                   Jan Postema, geb. Sneek 27.08.1821, overl. Sneek 20.07.1821.

6.                   Rommert Postema, geb. Sneek 20.12.1822, overl. Sneek 21.01.1823.

7.                   Anna Catharina Postema, geb. Sneek 19.03.1824.

Uit het huwelijk Postema-de Hoop:

8.                   Sijtze Postema, geb. Sneek 30.04.1834, overl. Sneek 11.05.1853.

9.                   Rommert Postema, geb. Sneek 26.10.1835, wieldraaier, overl. Sneek 03.03.1902, tr. Sneek 24.05.1857 Trijntje Sminia, geb. Sneek 10.05.1836, dienstmeid (1857), overl. Sneek 10.03.1900, d.v. Murk Sminia, oliemolenaarsknecht (1836), olieslagersknecht (1857), en Feikje Jans Volbeda.

10.                Reinske Postema, geb. Sneek 13.12.1837; volgt [15].

11.                levenloos kind, Sneek 02.04.1839.

12.                levenloze dochter, Sneek 26.07.1840.

13.                Dieuwke Postema, geb. Sneek 28.11.1841, overl. Sneek 20.09.1842.

 

Noten: |a| bruidegom ‘oud zes en veertig jaren’ geboren ‘een duizend zeven honderd en tachtig’ {woorden weggevallen?} (huw.akte Sneek 1834 no.8).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren