Lodewijk Jozef Frederik Hermans (1937-2023)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, september 2023 (laatst herzien december 2023)

 


 

[1] Lodewijk Jozef Frederik Hermans, Jo, geb. Kerkrade 02.11.1937, eindexamen gymnasium-B St. Bernardinuscollege te Heerlen 1957|a|, kandidaatsexamen wis- en natuurkunde A Leiden 1963|b||c|, doctoraalexamen natuurkunde Leiden 1966|d|, promotie Leiden 18.06.1970|e|, hoogleraar Eindhoven (1992-), hoogleraar Leiden (-2002), RON 2010, overl. Oegstgeest 22.08.2023.

 

Noten: |a| Limburgsch Dagblad 08.06.1957 (J. Hermans, Heerlen); |b| Leidsch Dagblad 13.03.1963; |c| variant A omvat wiskunde en natuurkunde met sterrenkunde (M. Groen, Het wetenschappelijk onderwijs in Nederland van 1815 tot 1980, deel II, p.70); |d| Leidsch Dagblad 06.07.1966; |e| promotie: The heat conductivity of polyatomic gases in magnetic fields; promotor: C. J. Gorter (1907-1980), met de aantekening op het titelblad: Dit proefschrift is tot stand gekomen onder leiding van prof.dr. J.J.M. Beenakker (1926-1998) en dr. H.F.P. Knaap.

 

[2] Peter Hubert Renerus Hermans, geb. Herzogenrath ca. 1899, baas bankwerker (1929), overl. Kerkrade 18.07.1987, begr. Kerkrade (Bpl. Schifferheide) 22.07.1990, tr. Kerkrade 09.09.1929
[3] Maria Lodevika Theresia Leuchter, Therese, geb. Kerkrade 18.02.1904, overl. Kerkrade 09.01.1990|d|, begr. Kerkrade (Bpl. Schifferheide) 13.01.1990.

Uit dit huwelijk kinderen,waaronder:

1.                   Maria Augusta Henriëtte Hermans, geb. Kerkrade xx.05.1936|c|, overl. Kerkrade 05.03.1938.

2.                   Lodewijk Jozef Frederik Hermans, geb. Kerkrade 02.11.1937|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Limburgsch dagblad 06.11.1937; |c| Limburgsch dagblad 19.05.1936; |d| Therese M.L. (Limburgsch dagblad 10.01.1990).

 

[4] Pieter Hubert Hermans, ook Pierre, geb. Nuth 01.08.1867, huisbediende (1895), fabriekwerker (1905), glasbewerker (1929), overl. Kerkrade 18.12.1947, tr. Oud-Vroenhoven 31.10.1895

[5] Maria Louisa Hubertina van Can, geb. Oud-Vroenhoven 20.02.1866, lid van de Derde Orde, lid van de Vrouwen- en Moedersvereniging, lid van de H. Sacraments-Broederschap, overl. Kerkrade 05.01.1953, begr. Bleyerheide (RK Kerkhof) 08.01.1953.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Cornelius Hubert Hermans, geb. Kerkrade 17.08.1896, overl. Terwinselen (Kerkrade) 11.03.1963, tr. Kerkrade 14.11.1930 Maria Gertrud Delahaije, geb. Kerkrade 15.06.1901, overl. Kerkrade 16.07.1962, d.v. Willem Joseph Delahaije en Anna Maria Simons.

2.                   Louisa Helena Hermans, geb. Kerkrade 21.08.1897, overl. na 1953, tr. M.J. Engels, overl. na 1953.

3.                   Peter Hubert Renerus Hermans, geb. Herzogenrath ca. 1899; volgt [2].

4.                   Lodewijk Joseph Hermans, geb. Kerkrade 27.06.1905, overl. na 1953, tr. Jerkrade 23.09.1931 Sibilla Laven, geb. Kerkrade 16.04.1905, overl. na 1953, d.v. Stephan Joseph Laven en Maria Catharina Helena Gillissen.

5.                   Cornelius Paulus Hermans, geb. Kerkrade 27.06.1905, overl. Kerkrade 18.07.1905.

 

[6] Heinrich Leuchter, geb. Herzogenrath ca. 1850/1851, landbouwer (1902), caféhouder (1929,1932), overl. Kerkrade 16.02.1940, tr. Kerkrade 09.04.1902

[7] Theresia Königstein, geb. Kerkrade ca. 1875/1876, overl. Kerkrade 17.11.1936|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabetha Josephine Augusta Leuchter, geb. Kerkrade 26.02.1903, overl. Kerkrade 15.09.1943.

2.                   Maria Lodevika Theresia Leuchter, geb. Kerkrade 18.02.1904; volgt [3].

3.                   Frederika Maria Leuchter, geb. Kerkrade 23.01.1906, tr. Kerkrade 20.06.1932 Hubert Wirtz, geb. Würselen ca. 1905, vrachtrijder, z.v. Franz Wirtz en Maria Gertrud Wisgens.

4.                   Antoon Jozef Hubert Leuchter, geb. Kerkrade 30.06.1915, overl. Kerkrade 21.10.1935.

 

Noten: |a| moeder Schierbach (overl.akte Kerkrade 1936 no.293).

 

[8] Nicolaas Hubert Joseph Hermans, geb. Nuth 13.12.1826, koster (1878,1882), overl. Nuth 15.11.1890, tr. Nuth 16.06.1854

[9] Maria Cornelia Ritzen, geb. Schinnen 16.08.1829, winkelierster (1878), huishoudster (1882), overl. Schin op Geul 27.02.1913.

Uit dit huwelijk:

1.                   Frans Hendrik Hermans, geb. Schinnen 30.11.1854, organist, tr. Nuth 04.05.1882 Maria Agnes Hubertina Romans, geb. Beek 23.04.1853, d.v. Frederik Antoon Romeans, landbouwer, en Johanna Catharina Hubertina Graus.

2.                   Maria Hubertina Hermans, geb. Nuth 29.07.1856, overl. Sint-Geertruid 16.12.1932, tr. Nuth 05.11.1878 Winandus Wolfs, geb. Eijsden 10.03.1855, hulponderwijzer (1878), hoofdonderwijzer (1909),  overl. Sint-Geertruid 17.05.1930, z.v. Pieter Wolfs, spoorwegbeambte, en Maria Elisabeth Luijten, huishoudster (1878).

3.                   Maria Elisabeth Hermans, geb. Nuth 09.12.1857, overl. Kamp (Nuth) 14.03.1858.

4.                   Hubert Joseph Hermans, geb. Nuth 29.12.1858.

5.                   Hendrik Joseph Hermans, geb. Nuth 15.12.1859, overl. Valkenburg 05.09.1901, tr. Valkenburg 13.05.1892 Anna Catharina Hubertina Pluijmen, geb. Valkenburg 11.05.1856, d.v. Jan Willem Pluijmen en Maria Catharina Reijnders.
     ACHP tr. 1e voor 1882 Antoon Hubert Luijten, geb. Bemelen ca. 1859, overl. Valkenburg 26.03.1889, z.v. Nicolaus Luijten en Catharina Cornelia Vankan.

6.                   Maria Elisabeth Hermans, geb. Nuth 20.02.1861, overl. Nuth 25.12.1866.

7.                   Maria Catharina Antonet Hermans, geb. Nuth 21.03.1862, overl. Nuth 26.03.1865.

8.                   Hubert Joseph Hermans, geb. Nuth 11.01.1864, overl. Valkenburg-Houthem 13.02.1952, begr. Houthem 16.02.1952, tr. Mechtildis Gertrudis Tigchelman, geb. Venlo 12.10.1858, overl. Utrecht 31.10.1936, begr. 03.11.1936, d.v. Leendert Tigchelman en Gertrudis Onckels.

9.                   Jan Joseph Hermans, geb. Nuth 03.03.1866, stafmuzikant, overl. Boxtel 26.07.1951, tr. Heer en Keer 01.03.1892 Antoinetta Maria Hubertina Bonten, geb. Heer 06.02.1872, d.v. Pieter Bonten, metselaar, en Maria Cortjens.

10.               Peter Hubert Hermans, geb. Nuth 01.08.1867; volgt [4].

11.               Jan Ferdinand Hermans, geb. Nuth 11.01.1869, molenaar, overl. Valkenburg 27.05.1942, tr. Houthem 25.05.1896 Maria Hubertina Reintjens, geb. Houthem 18.02.1865, huishoudster (1896), overl. Valkenburg-Houthem 11.07.1948, d.v. Johannes Pieter Reintjens, landbouwer, en Margaretha Wilhelmina Creuwels.

12.               Maria Wilhelmina Leonia Hermans, geb. Nuth 22.02.1870, overl. Nuth 17.05.1870.

13.               Jan Eduard Hermans, geb. Nuth 29.04.1871, huisschilder, overl. Valkenburg-Houthem 24.06.1962, tr. Schin op Geul 22.11.1906 Anna Maria Elisabeth Cruijen, geb. Strucht 28.04.1868, overl. Valkenburg-Houthem 28.09.1953, begr. Valkenburg 01.10.1953, d.v. Jan Mathijs Cruijen en Maria Cornelia Lemmens.

 

[10] Hendrikus van Can, geb. Bemelen 14.10.1826|a|, landbouwer, overl. Oud-Vroenhoven 17.04.1912, tr. Oud-Vroenhoven 15.10.1860

[11] Maria Louisa Helena Pelt, geb. Heerlen 01.02.1834, dienstmeid (1860), landbouwster (1895,1907), overl. Oud-Vroenhoven 15.01.1913.

Uit dit huwelijk:

1.                   Renerus Hubertus van Can, geb. Oud-Vroenhoven 23.07.1861, rijksambtenaar, tr. Wouw 20.01.1898 Melania Maria Anna van Dongen, geb. Wouw 01.10.1878, d.v. Franciscus Cornelias van Dongen, molenmaker, en Anna Maria Verhoeven.

2.                   Maria Elisabeth van Can, geb. Oud-Vroenhoven 06.11.1862, overl. Oud-Vroenhoven 23.07.1888.

3.                   Maria Louisa Hubertina van Can, geb. Oud-Vroenhoven 20.02.1866; volgt [5].

4.                   Maria Anna Josephina van Can, geb. Oud-Vroenhoven 06.02.1868, overl. Oirsbeek 05.09.1947, tr. Oud-Vroenhoven 09.02.1907 Jacobus Simon Theunissen, geb. Oud-Vroenhoven 21.07.1865, landbouwer, overl. Oirsbeek 05.12.1940, z.v. Jacobus Simon Theunissen, landbouwer, en Maria Anna Hubertina Olieslagers, landbouwster.

5.                   August Hubertus van Can, geb. Oud-Vroenhoven 13.09.1869, tuinier, overl. Oirsbeek 11.07.1952, tr. Oud-Vroenhoven 08.02.1900 Maria Catharina Agnes Erven, geb. Schin op Geul 09.09.1867, dienstmeid (1900), d.v. Joseph Erven en Helena Brouns.

6.                   Andreas Ludovicus Hubertus van Can, geb. Oud-Vroenhoven 18.06.1872, kleermaker, overl. Maastricht 15.01.1915, tr. Houthem 08.10.1898 Maria Hubertina Josephina van Caldenberg, geb. Houthem ca. 1872, d.v. Jan Mathijs van Caldenberg en Gertrudis Hubertina Kessen.

7.                   Ferdinand Josephus Hubertus van Can, geb. Oud-Vroenhoven 23.07.1875, landbouwer, overl. Maastricht 23.09.1932, tr. Oud-Vroenhoven 12.05.1914 Theodora Martha Jansen, geb. Valburg 19.01.1876, dienstmeid (1914), overl. Maastricht 19.04.1957, d.v. Gerardus Jansen, tabaksplanter, en Lucia van Beers.

 

Noten: |a| geb. 13.10 (huw.akte Oud-Vroenhoven 1860 no.11).

 

[12] Johann Joseph Leuchter, tr.

[13] Elisabeth Stamm/Hamm|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Heinrich Leuchter, geb. Herzogenrath ca. 1850/1851; volgt [6].

 

Noten: |a| Stamm (huw.akte Kerkrade 1902 no.14), Hamm (overl.akte Kerkrade 1940 no.62).

 

[14] Ferdinand August Königstein, geb. Kerkrade 30.11.1834, smid (1864), overl. Kerkrade 05.09.1905, tr. Kerkrade 24.04.1861

[15] Maria Theresia Schirbach, geb. Herzogenrath ca. 1831, overl. Kerkrade 20.07.1885.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Hubertina Königstein, geb. Kerkrade 04.07.1861, naaister (1886), overl. Kerkrade 03.02.1942, tr. Kerkrade 20.09.1886 Antoon Joseph Sonnenschein, geb. Kerkrade 18.05.1853, schrijnwerker, overl. Kerkrade 07.11.1921, z.v. Antoon Joseph Sonnenschein en Maria Sibilla Knops.

2.                   Elisabeth Königstein, geb. Kerkrade 22.10.1862, overl. Kerkrade 12.01.1863|a|.

3.                   Willem Joseph Königstein, geb. Kerkrade 02.10.1863, overl. Kerkrade 03.02.1864|b|.

4.                   Hubert Leonard Königstein, geb. Kerkrade 20.11.1864, overl. Kerkrade 25.12.1864.

5.                   Frederica Königstein, geb. Kerkrade 21.12.1865, overl. Kerkrade 14.12.1930, tr. Kerkrade 11.11.1889 Albert Joseph Buck, geb. Kerkrade 12.02.1862, schrijnwerker, overl. Kerkrade 14.09.1920, z.v. Jan Joseph Buck en Maria Elisabeth Josepha Wiertz (1821-1904).

6.                   Juliana Königstein, geb. Kerkrade 09.03.1867, overl. Kerkrade 23.06.1867.

7.                   levenloze zoon, Kerkrade 10.05.1868.

8.                   Martin Königstein, ook Martinus, geb. Kerkrade 03.06.1869, overl. Kerkrade 06.03.1871.

9.                   Elisabeth Königstein, geb. Kerkrade 31.05.1872, overl. Kerkrade 12.02.1873.

10.               Theresia Königstein, geb. Kerkrade ca. 1875/1876; volgt [7].

 

Noten: |a| moeder Scherbach; |b| Ferdinand zeg Willem Joseph (overl.akte Kerkrade 1864 no.13).

 

[16] Joannes Henricus Hermans, Jan Hendrik, geb. Hulsberg 02.11.1791, secretaris van het gemeentebestuur van Nuth (1834,1836), koster (1854), overl. Nuth 28.06.1860|c|, z.v. Nicolaus Hermans en Maria Catharina Willems (zie Bijlage A); tr. Nuth 22.09.1821|a|

[17] Maria Sophia Schiffelers, geb. Wijnandsrade 30.03.1801, huishoudster (1854), landbouwster (1860,1867), overl. Nuth 06.10.1869, d.v. Gerardus Schiffelers en Marie Agnes Goorissen.

Uit dit huwelijk (vader ook Jan Hendrik, moeder ook Marij Sophij):

1.                   Nicolaas Josephus Hermans, geb. Nuth 01.03.1822, hoofdonderwijzer, overl. Nuth 26.05.1873, tr. Nuth 28.11.1860 Maria Josephina Beckers, geb. Nuth 30.12.1820, overl. Nuth 08.12.1903, d.v. Nicolaus Beckers, landbouwer, en Maria Elisabeth Kleintjens.

2.                   Joannes Leonardus Hermans, geb. Nuth 19.06.1823, overl. Nuth 02.02.1825.

3.                   Jan Nicolaas Hermans, geb. Nuth 20.01.1825, onderwijzer, overl. Sint-Pieter 08.11.1896, tr. Linne 23.10.1854 Maria Catharina Meuwissen, geb. Linne 09.06.1827, winkelierster (1854), overl. Maastricht 24.02.1907, d.v. Reijnier Meuwissen, burgemeester, en Megteldus Leijendeckers.
     MCM tr. 1e Linne 09.09.1850 Andreas Hubertus Simons, geb. Linne 06.09.1824, gemeenteontvanger, overl. Linne 10.04.1853, z.v. Peter Simons en Margareta Ruijten.

4.                   Nicolaas Hubert Joseph Hermans, geb. Nuth 13.12.1826; volgt [8].

5.                   Maria Elisabeth Hermans, geb. Nuth 20.09.1828, overl. Nuth 08.01.1909, tr. Nuth 01.05.1850 Frans Joseph de Wever, geb. Sittard 11.04.1820, apotheker, overl. Nuth 11.06.1904, z.v. Jan Leonard de Wever en Maria Anna Albertz.

6.                   Maria Catharina Hermans, geb. Nuth 18.08.1830, overl. Nuth 23.07.1831.

7.                   Gerard Jozef Hermans, geb. Nuth 08.04.1832.

8.                   Maria Sibilla Hermans, geb. Nuth 05.05.1834, tr. Nuth 09.01.1860 Pieter Jacob Moors, geb. Meerssen 18.12.1829, landbouwer, z.v. Mathijs Moors en Anna Catharina Gulikers, landbouwster.

9.                   Johanna Maria Catharina Hermans, geb. Nuth 24.06.1835, winkelierster (1869),  tr. 1e Grave 08.05.1860 Antonius van Eijndhoven, geb. Boxtel 10.03.1834, kuiper, overl. Grave 02.12.1863, z.v. Francis van Eijndhoven, kuiper, en Maria Hendrica van der Kallen; tr. 2e Grave 05.02.1867 Petrus van Casteren, geb. Veghel 28.06.1841, overl. Grave 17.04.1868, z.v. Johannes van Casteren en Adriana van Geelkerken; tr. 3e Grave 24.11.1869 Petrus Looman, geb. Huissen 18.12.1835, kuiper, z.v. Henricus Ludovicus Looman, kuiper, en Willemina Solinjes.

10.               Maria Catharina Hermans, geb. Nuth 24.10.1837, overl. ’s-Hertogenbosch 11.06.1873|b|.

11.               Maria Sophia Hermans, geb. Nuth 05.03.1840, overl. Maastricht 02.04.1923, tr. Nuth 16.07.1867 Joannes Wilhelmus Leopoldus Haeren, geb. Wijnandsrade 31.03.1839, landbouwer, overl. Maastricht 06.07.1909, z.v. Jacob Haeren, landbouwer, en Maria Barbara Somers, landbouwster.

12.               Jan Hendrik Joseph Hermans, geb. Nuth 19.05.1842, onderwijzer, overl. Jabeek 29.10.1901, tr. Born 05.07.1867 Joanna Hubertina Haussmans, geb. Born 12.07.1844, overl. Sittard 22.03.1919, d.v. Laurens Anton Haussmans, landbouwer, en Gertrudis Elisabetha Savelkoul.

 

Noten: |a| bruidegom Henricus (huw.akte Nuth 1821 no.53); |b| overl.akte Nuth 1873 no.25; |c| overledene Hendrik (overl.akte Nuth 1860 no.13).

 

[18] Frans Joseph Ritzen, geb. Schinnen 12.07.1801, bierbrouwer (1849), herbergier (1854), overl. Schinnen 30.03.1857, z.v. Jean Leonard Ritzen, kaarsenmaker, en Maria Cornelia Cremers; tr. Schinnen 05.11.1824

[19] Maria Agatha Keulen, geb. Schinnen 04.07.1801, overl. Schinnen 13.09.1844, d.v. Hendrik Keulen, landbouwer, en Maria Catharina Claessens, landbouwster.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [30]/[31] in de Kwartierstaat J.E.A.M. van Dijck (1923-2012), hoogleraar Tilburg.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes Leonardus Ritzen, geb. Schinnen 25.03.1825, overl. Schinnen 14.06.1873, tr. Klimmen 08.11.1860 Maria Josepha Horsmans, geb. Klimmen 29.05.1835, d.v. Jan Mathias Horsmans en Anna Catharina Hubertina Rhoen.

2.                   Cornelia Hubertina Ritzen, geb. Schinnen 11.07.1827, overl. Schinnen 03.01.1886, tr. Schinnen 13.09.1849 Joannes Hermanus Hubertus Coumans, ook Jan Herman Hubert, geb. Schinnen 16.07.1825, landbouwer, overl. Schinnen 26.08.1894, z.v. Jan Arnold Coumans, landbouwer, en Maria Catharina Klinkenbergh.

3.                   Maria Cornelia Ritzen, geb. Schinnen 16.08.1829; volgt [9].

4.                   Hendricus Josephus Ritzen, geb. Schinnen 19.08.1831, onderwijzer, overl. Schinnen 12.02.1873, tr. Schinnen 25.09.1867 Clara Wilhelmina Cremers, geb. Oirsbeek 01.06.1838, huishoudster (1874), overl. Schinnen 06.10.1923, d.v. Jan Willem Eligius Cremers, rijksontvanger, en Anna Elisabeth Willems, huishoudster (1867).
     CWC tr. 2e Schinnen 01.08.1874 Jan Hendrik Petrij, geb. Schinnen 21.01.1839, landbouwer, z.v. Jan Petrij en Anna Maria Cals.

5.                   Maria Anna Ritzen, geb. Schinnen 03.10.1833, huishoudster (1858), overl. Schinnen 23.09.1921, tr. Schinnen 15.05.1858 Jan Joseph Keulen, geb. Schinnen 25.02.1824, landbouwer, overl. Schinnen 18.02.1882, z.v. Pieter Christiaan Keulen en Maria Sophia Schutgens.

6.                   Joannes Wilhelmus Ritzen, Jan Willem, geb. Schinnen 18.10.1835, overl. Schinnen 13.02.1858.

7.                   Maria Elisabeth Ritzen, geb. Schinnen 03.09.1837, huishoudster (1883), overl. Schinnen 17.04.1915, tr. Schinnen 10.02.1858 Jan Pieter Janssen, geb. Schinnen 17.08.1834, akkerman, z.v. Jan Willem Janssen en Maria Catharina Haertmans.
– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [14]/[15] in de Kwartierstaat J.E.A.M. van Dijck (1923-2012), hoogleraar Tilburg.

8.                   Maria Agatha Josephina Ritzen, geb. Schinnen 17.05.1840, overl. Schinnen 11.07.1916, tr. Schinnen 21.05.1860 Jan Hendrik Maes, geb. Schinnen 02.10.1836, landbouwer, overl. Schinnen 15.03.1908, z.v. Michiel Lodewijk Maes, landbouwer, en Maria Agnes Cremers, landbouwster.

 

[20] Nicolaas van Kan, geb. Schimmert ca. 1785, paardenknecht (1816), landbouwer (1841,1863), overl. Bemelen 21.01.1872, z.v. Johan Willem van Kan en Anna Elisabeth Mimis/Mirnis; tr. Bemelen 16.01.1816

[21] Margaretha Loesbergh, geb. Bemelen ca. 1788, landbouwster (1841,1863), overl. Bemelen 04.03.1867, d.v. Melchior Loesbergh en Cornelia Schreurs/Schruers.

Uit dit huwelijk (vader ook Nicolaes/Nicolaus, vader van Can, moeder ook Anna Maria/Maria Greta, moeder Lousberg):

1.                   Anna Elisabeth van Can, geb. Bemelen 26.11.1816, overl. Bemelen 22.03.1885, tr. Bemelen 15.01.1841 Andreas Lejeune, geb. Bemelen 11.05.1805, landbouwer (1841), akkerbouwer (1872), z.v. Gilis Lejeune en Johanna Snoeck.

2.                   Henricus van Can, geb. Bemelen 25.12.1820.
= w.s. Petrus van Can, geb. Bemelen xx.01.1821, overl. Bemelen 01.06.1822.

3.                   Joannes Willem van Can, geb. Bemelen 23.07.1823.

4.                   Hendrikus van Can, geb. Bemelen 14.10.1826; volgt [10].

5.                   Reijnier van Can, geb. Bemelen 14.10.1826, werkman (1861), landbouwer (1872), overl. Bemelen 10.12.1880, tr. 1e Sint-Geertruid 21.11.1861 Maria Cerfontaine, geb. Breust 14.03.1825, overl. voor 1872, d.v. Hubertus Cerfontaine, landbouwer, en Mechtildus Spekkens, landbouwster; tr. 2e Bemelen 05.04.1872 Maria Anna Hubertina Stassen, geb. Bemelen 11.12.1840, werkmeid (1872), overl. Bemelen 12.02.1880, d.v. Wilhelmus Stassen en Maria Elisabeth Gerards, huishoudster (1872).

6.                   Maria Chatrina van Can, ook Maria Catharina, geb. Bemelen 29.09.1829, overl. Bemelen 07.08.1884, tr. Bemelen 15.0.5.1863 Jakob Vroemen, geb. Schimmert 27.08.1822, dienstknecht (1851), landbouwer (1863), overl. Bemelen 09.08.1898, z.v. Kornelis Vroemen en Gertruda Moonen.
     JV tr. 1e Bemelen 16.01.1851 Maria Agnes Theelen, geb. Bemelen 23.07.1823, overl. Bemelen 17.09.1862, d.v. Jan Willem Theelen, landbouwer, en Johanna Maria Ploumen.

7.                   Antonius Joseph van Can, geb. Bemelen 05.03.1833, landbouwer, overl. Bemelen 11.09.1905, tr. Maastricht 20.05.1863 Anna Helena Roebroeks, geb. Cadier en Keer 18.09.1835, dienstmeid (1863), overl. Bemelen 25.01.1914, d.v. Petrus Roebroeks, landbouwer, en Gertrudis Schijns, landbouwster.

 

Noten: |a| aangifte door zoon Reijnier van Can (overl.akte Bemelen 1872 no.1); |b| aangifte door zoon Renerus van Kan, tekent met R. van Can (overl.akte Bemelen 1867 no.1).

 

[22] Francis Pelt, geb. Heerlen ca. 1795, deurwaarder (1855,1860), overl. Heerlen 26.02.1867, z.v. Gerard Pelt en Maria Katharina Cornips; tr.

[23] Maria Anna Breull, geb. Scherpenseel in Pruissen|b| ca. 1797, overl. Gulpen 14.05.1886|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Kristina Hubertina Pelt, geb. Heerlen 02.06.1828.

2.                   Maria Katharina Wilhelmina Pelt, geb. Heerlen 22.10.1829.

3.                   Francis Hubert Pelt, geb. Heerlen 04.12.1831, slotmaker, tr. Hoensbroek 24.02.1855 Maria Catharina Kleijntjens, geb. Hoensbroek 25.03.1825, huishoudster (1855), d.v. Jan Raijmondus Kleijntjens en Maria Judith Ritzen.

4.                   Maria Louisa Helena Pelt, geb. Heerlen 01.02.1834; volgt [11].

5.                   Anna Maria Katharina Pelt, geb. Heerlen 16.10.1836.

6.                   Jan Gerard Jozef Pelt, geb. Heerlen 17.05.1839, tr. Heerlen 02.03.1859 Maria Klara Bijsmans, geb. Heerlen 13.01.1835, d.v. Kornelis Bijsmans en Maria Elizabetha Hennen.

7.                   Maria Kornelia Pelt, geb. Heerlen 10.06.1842.

8.                   Anna Elizabetha Jozefa Pelt, geb. Heerlen 04.01.1846.

 

Noten: |a| Brull, ‘van den vader en van de moeder der overledene weten ons de declaranten geene opgave te doen’ (overl.akte Gulpen 1886 no.26); |b| nu Stadtteil van Eschweiler, Städteregion Aachen, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[24]

[25]

 

[26]

[27]

 

[28] Godfried Joseph Königstein, geb. Heerlen ca. 1800, herbergier (1834,1852), overl. Kerkrade 06.08.1854, z.v. Hendrik Königstein en Anna Gertrudis Schmeets; tr.

[29] Maria Theresia Schummer, herbergierster (1852,1857), overl. [Kerkrade] na 1874.

Uit dit huwelijk (vader ook Köningstein/Koenigstein):

1.                   Hubert Mathijs Leonard Königstein, geb. Kerkrade 03.11.1828, koolwerker (1855), mijnwerker (1874), overl. Kerkrade 10.02.1874, tr. Kerkrade 26.01.1855 Maria Sophia Eygelshoven, geb. Heerlen 07.12.1838, landbouwster (1855), overl. Kerkrade 25.01.1913, d.v. Hendrik Joseph Eygelshoven, landbouwer, en Johanna Catharina Franssen, landbouwster.
     MSE tr. 2e Kerkrade 27.11.1878 Joseph Emil Struijk, geb. Kerkrade 14.03.1851, overl. Kerkrade 13.12.1914, z.v. Jan Mathijs Ernest Struijk en Anna Catharina Barwassen.

2.                   Antoon Jozef Köningstein, geb. Kerkrade 03.07.1830, overl. Kerkrade 09.12.1830.

3.                   Berta Hubertina Königstein, ook Bertha Hubertina, geb. Kerkrade 15.05.1832, tr. Kerkrade 01.10.1852 Martin Joseph Vaessen, geb. Herzogenrath ca. 1823, lederkoopman, z.v. Adolph Vaessen en Maria Sibilla Vinken.

4.                   Ferdinand August Königstein, geb. Kerkrade 30.11.1834|a|; volgt [14].

5.                   Maria Juliana Königstein, geb. Kerkrade 21.11.1837, tr. Kerkrade 10.10.1857 Jan Joseph Meyers, geb. Kerkrade 19.03.1833, overl. Kerkrade 03.02.1859, z.v. Napoleon Wolter Meyers en Josephina Frederica Prickartz.

 

Noten: |a| vader Köningstein (geb.akte Kerkrade 1834 no.246).

 

[30] Frans Marcel Schirbach, tr.

[31] Maria Elisabetha Schwann.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Theresia Schirbach, geb. Herzogenrath ca. 1831; volgt [15].

 


Bijlage A

 

[32] Nicolaus Hermans, geb. Hulsberg ca. 1754, dagloner, overl. Nuth 20.03.1836|c|, z.v. Gerard Hermans en Marij Elizabeth Habets; tr.

[33] Maria Catharina Willems, geb. Hulsberg ca. 1758, dagloonster, overl. Nuth 05.07.1834|b|, d.v. Jan Willems en An Marij Smeets.

Uit dit huwelijk (vader ook Nicolaas/Nicolaes/Nicolas, moeder ook Marie Catherine):

1.                   Anne Catharine Hermans, ook Anna Catharina, geb. Hulsberg 25.11.1784, overl. Nuth 17.06.1866, tr. Nuth 21.06.1810 Jean Joseph Raven, geb. Nuth 27.12.1781, z.v. Wijnand Joseph Raven en Helene Meijs.

2.                   Maria Elisabeth Hermans, geb. Hulsberg 24.05.1787, overl. Schinnen 27.07.1862, tr. 1e Peter van Dooren, geb. ca. 1766, overl. Schinnen 04.10.1826, z.v. Peter Hubert van Dooren en Maria Mopers; tr. 2e Schinnen 04.03.1829 Jean Peter Achten, ook Jan Pieter, geb. Gangelt|a| ca. 1798/1799, overl. Schinnen 03.08.1858, z.v. Renier Achten en Anna Catharina Geisen.

3.                   Joannes Henricus Hermans, Jan Hendrik, geb. Hulsberg 02.11.1791; volgt [16].

4.                   Joannes Nicolaes Hermans, ook Jan Nicolaas, geb. Nuth 07.03.1797, overl. Hoensbroek 25.10.1878, tr. 1e Hoensbroek 24.04.1819 Maria Anna Stijfs, geb. Hoensbroek 19.05.1796, overl. Hoensbroek 02.07.1833, d.v. Abraham Stijfs en Maria Gertruda Waltneel; tr. 2e Hoensbroek 05.02.1842 Helena Elisabeth Ernst, geb. Heinsberg|d| 15 Thermidor an VII (=02.08.1799), overl. Hoensbroek 05.04.1878, d.v. Christophe Ernst en Maria Elisabeth Mertens.

5.                   Anna Mechtildis Hermans, geb. Nuth 11 Thermidor an VII (=29.07.1799), tr. Nuth 14.01.1825 Joannes Leonardus Coenen, geb. Wijnandsrade ca. 1799, z.v. Hubertus Coenen en Maria Gertrudis Snijders.

 

Noten: |a| Kreis Heinsberg, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| overledene Marij Katharijn, e.v. Jan Nicolaas (overl.akte Nuth 1834 no.39); |c| overledene Jan Nicolaes, wedr Marij Catharijn (overl.akte Nuth 1836 no.22); |d| Kreis Heinsberg, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 


Legenda

– Valkenburg = Valkenburg (L)


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren