Willem van der Hoek (1924-2019)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2019 (laatst herzien januari 2023)

 


 

[1] Willem van der Hoek, Wim, geb. Biezelinge (Kapelle) 28.09.1924, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1950, hoogleraar Eindhoven (1962-1985), overl. Eindhoven 12.01.2019, crem. Eindhoven (Rijtackers) 18.01.2019.

 

[2] Rouke van der Hoek, geb. Joure (Haskerland) 16.09.1893, onderwijzer (1919), overl. Leiderdorp 23.01.1991, begr. Leiderdorp (Alg.Bpl.) 28.01.1991, tr. Haarlemmermeer 24.04.1919
[3] Neeltje Wilhelmina Sloof, geb. Stolwijk 30.01.1890, onderwijzeres (1919), overl. Leiderdorp 12.12.1978, begr. Leiderdorp (Alg.Bpl.) 16.12.1978.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Willem van der Hoek, geb. Biezelinge (Kapelle) 28.09.1924|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| geb. 29.09, Stoof (annonce v/d familie in De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland 29.09.1924); geb. 28.09, Sloof (herplaatsing wegens misstelling, De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland 30.09.1924).

 

[4] Tjebbe van der Hoek, geb. Joure (Haskerland) 21.04.1860, bakker (1891,1896), godsdienstonderwijzer (1919), evangelist in de Haarlemmermeer (1927), overl. Heemstede 04.09.1927, tr. Haskerland 12.07.1891

[5] Hendrikje Penninga, geb. Joure (Haskerland) 05.08.1866, overl. Haarlem 17.04.1947, begr. Hoofddorp 21.04.1947.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rouke van der Hoek, geb. Joure (Haskerland) 16.09.1893; volgt [2].

2.                   Akke van der Hoek, geb. Joure (Haskerland) 30.03.1896, tr. P.M. van der Sluijs.

3.                   Sandrina van der Hoek, geb. Haskerland 16.01.1905, onderwijzeres, overl. Haarlem 03.03.1934, verloofd J. Vernhout.

 

[6] Willem Sloof, geb. Stolwijk 13.11.1852 (akte), postbode (1890), kantoorknecht (1907), brievenbesteller (1913), overl. Bloemendaal 15.03.1927|a|, tr. Stolwijk 05.02.1875

[7] Neeltje Temeris, geb. Stolwijk 29.04.1854, overl. Haarlem 13.06.1919.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Maria Sloof, geb. Stolwijk 01.11.1875 (akte), overl. na 1949, tr. Haarlem 03.04.1907 Jurriaan Fontijn, geb. Purmerend ca. 1876, brievenbesteller, overl. Haarlem 30.01.1949, z.v. Jurrie Fontijn, tabakskerver, en Maria Alida Jentzema.

2.                   Heiltje Sloof, geb. Stolwijk 02.02.1877 (akte), overl. Stolwijk 28.05.1877.

3.                   Heiltje Sloof, geb. Stolwijk 10.07.1878 (akte), overl. Haarlem 08.05.1948|b|, tr. Haarlem 07.05.1913 Gerardus Kollaart, geb. Haarlem 15.04.1877, sodabewerker, overl. na 1948, z.v. Gerrit Kollaart, werkman, en Geertruida Bierenbroodspot.

4.                   Neeltje Maria Sloof, geb. Stolwijk 26.01.1880 (akte), overl. Stolwijk 31.05.1880.

5.                   Neeltje Maria Sloof, geb. Stolwijk 27.04.1881 (akte), overl. Stolwijk 18.07.1881.

6.                   Neeltje Wilhelmina Sloof, geb. Stolwijk 30.01.1890; volgt [3].

7.                   Jacoba Adriana Sloof, geb. Haarlem 30.11.1894 (akte), tr. Haarlem 04.01.1923 Johannes Rieken, geb. Haarlem 10.12.1894, banketbakker, z.v. Theodorus Martinus Franciscus Rieken, kruidenier, en Cornelia Terburg.

 

Noten: |a| wedr Termeris (ook overl.akte Haarlem 1927 no.479); |b| moeder Temcris (overl.akte Haarlem 1948 no.A523).

 

[8] Rauke Tjebbes van der Hoek, geb. Terhorne (Utingeradeel) 02.01.1826, bakkersknecht (1857,1860), bakker (1876,1897), overl. Joure (Haskerland) 06.06.1897, tr. Haskerland 07.06.1857

[9] Sandrina Everts Dam, geb. Oudehaske (Haskerland) 30.07.1823, dienstmeid (1857), overl. Joure (Haskerland) 08.01.1876.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maike van der Hoek, geb. Joure (Haskerland) 28.11.1858, overl. Heemstede 17.11.1929.

2.                   Tjebbe van der Hoek, geb. Joure (Haskerland) 21.04.1860; volgt [4].

 

[10] Sytze Penninga, geb. Joure (Haskerland) 03.06.1831, van boerenbedrijf (1859), bakkersknecht (1861), dagloner (1864), arbeider (1866), werkman (1869), (rog)molenaarsknecht (1871,1874), (koren)molenaar (1887,1891), overl. Joure (Haskerland) 26.04.1895, tr. Haskerland 15.05.1859

[11] Akke van der Hoek, geb. Broek (Doniawerstal) 11.11.1834, overl. Joure (Haskerland) 01.08.1912.

Uit dit huwelijk:

1.                   Paulus Penninga, geb. Joure (Haskerland) 02.09.1861, agent van het Britsch Bijbelgenootschap te Singapore (1887), tr. Haskerland 18.08.1887|a| Willemina Hendriks, geb. Gorredijk (Opsterland) 20.10.1856, d.v. Jacob Hendriks Hendriks en Sytske Heins Cornel.

2.                   Auke Penninga, geb. Oosterhaule (Doniawerstal) 17.04.1864, korenmolenaar, overl. Joure (Haskerland) 15.07.1920, tr. Haskerland 15.05.1890 Jeltje Zijlstra, geb. Oosterwierum (Baarderadeel) 17.02.1863, overl. Joure (Haskerland) 08.01.1937, d.v. Douwe Hendriks Zijlstra en Korneliske Tjebbes van der Hoek (1831-1902).

3.                   Hendrikje Penninga, geb. Joure (Haskerland) 05.08.1866; volgt [5].

4.                   levenloze dochter, Joure (Haskerland) 18.10.1869.

5.                   Rienk Penninga, geb. Joure (Haskerland) 18.02.1871, korenmolenaar, tr. Haskerland 15.11.1900 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Heerenveen 24.10.1913, ingeshr. Haskerland 05.03.1914) Hendrikje Hendriks, geb. Joure (Haskerland) 08.10.1859, d.v. Jacob Hendriks, gruttersknecht, en Sytske Cornel.
     HH tr. 1e Haskerland 21.05.1893 Marten van der Laan, geb. Joure (Haskerland) 31.08.1866, slager, overl. Joure (Haskerland) 22.03.1898, z.v. Pieter Roelofs van der Laan en Willemina Martens Kuypers.

6.                   Jacobus Penninga, geb. Joure (Haskerland) 06.05.1874, machinist, tr. Haskerland 30.09.1897 Dieuwke van der Krieke, geb. Haskerdijken (Haskerland) 21.02.1875, overl. Rotterdam 19.12.1932, d.v. Sytze Tjittes van der Krieke en Geertje Jelles Leenstra.

 

Noten: |a| huwelijk ‘met de handschoen’, met Tjebbe Roukes van der Hoek, bakker te Joure, als gevolmachtigde voor de bruidegom, toestemming bij KB 25.07.1857 no.28 (huw.akte Haskerland 1887 no.33).

 

[12] Jacob Sloof, geb. Krimpen aan de Lek ca. 1814, overl. Gouda 16.12.1902; tr. 2e Stolwijk 01.02.1862 Ariaantje Stierman, geb. Molenaarsgraaf 07.06.1814, overl. Stolwijk 20.09.1895, d.v. Arij Stierman en Cornelia Spek; tr. 1e Oud-Alblas 21.10.1837

[13] Heiltje Vlot, geb. Bleskensgraaf 14.06.1815, overl. (kraambed) Stolwijk 22.09.1858.

– Het echtpaar Sloof-Vlot vormt tevens de kwartieren [14]/[15] in de Kwartierstaat Johannes Jacobus Schoonhoven (1914-1994).

     AS tr. 1e Bleskensgraaf 07.12.1837 Jan de Jong, geb. Bleskensgraaf ca. 1813, overl. voor 1862, z.v. Peter Hendrikszn de Jong en Dirkje Jansdr van den Herik.

Uit dit huwelijk:

1.                   Floris Sloof, geb. Bleskensgraaf 16.02.1838, overl. ’s-Hertogenbosch 17.01.1925|b|, tr. 1e Nieuwerkerk aan den IJssel 15.03.1862 Maggeltje de Ruiter, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 01.10.1836, overl. Gouda 16.11.1900, d.v. Gerrit de Ruiter en Hendrijntje Dekker; tr. 2e Gouda 03.09.1902 Johanna Hendrica Snikkenburg, geb. Gouda ca. 1834, overl. Gouda 07.01.1914, d.v. Hendrik Snikkenburg en Adriana Bos.
     JHS tr. 1e Gouda 03.11.1858 Johannes de Vos, geb. Gouda ca. 1835, overl. Gouda 11.02.1899, z.v. Theodorus de Vos en Maria van der Spelt.

2.                   Adriaan Sloof, geb. Stolwijk ca. 1840, overl. Stolwijk 04.02.1911, tr. Stolwijk 09.08.1872 Cornelia van Buren, geb. Bergambacht ca. 1850, overl. Stolwijk 17.02.1940, d.v. Dirk van Buren en Neeltje van Drunen.

3.                   Geertruida Sloof, geb. Stolwijk ca. 1842, overl. ’s-Heeraartsberg en Bergambacht 24.09.1932, tr. Bergambacht 18.04.1872 Arie Bak, geb. Bergambacht ca. 1818, overl. ’s-Heeraartsberg en Bergambacht 06.05.1902, z.v. Gerrit Bak en Marrigje Slingerland.

4.                   Jacob Sloof, geb. Stolwijk 05.02.1844 (akte), overl. Utrecht 10.06.1939, tr. 1e Stolwijk 27.01.1871 Jannigje Loeven, geb. Stolwijk 25.09.1850 (akte), d.v. Hendrik Loeven en Jannigje van Eijk; tr. 2e Utrecht 14.05.1890 Willemijntje van den Doolewaard, geb. Drumpt (Wadenoijen) 30.12.1859, overl. Utrecht 07.03.1895, d.v. Willem van den Doolewaard en Jantje van Toor; tr. 3e Utrecht 29.05.1895 Wilhelmina Locina/Socina/Josina van Bruchem, geb. Varik 20.01.1866, overl. Utrecht 10.09.1922, d.v. Klaas Cornelis van Bruchem, winkelier, en Johanna Quivooij.

5.                   Floris Stoof, geb. Stolwijk 25.08.1845 (akte), tr. Stolwijk 25.04.1873 Aafje van Dam, geb. Stolwijk 07.03.1846 (akte), overl. Haastrecht 07.12.1921, d.v. Klaas van Dam en Willemijntje de Vreugt.

6.                   Cornelis Sloof, geb. Stolwijk 17.08.1846 (akte), overl. Stolwijk 17.12.1846.

7.                   Aantje Sloof, geb. Stolwijk 07.10.1847 (akte), overl. Utrecht 05.03.1929, tr. Stolwijk 05.02.1870 Adrianus van der Laan, geb. Lange Ruige Weide 18.05.1843, z.v. Gijsbert van der Laan en Aaltje van Vliet.

8.                   Cornelis Sloof, geb. Stolwijk 30.08.1850 (akte), overl. Haarlem 15.01.1937|d|, tr. Stolwijk 07.01.1876 Adriana Both, geb. Stolwijk 10.05.1852 (akte), overl. Heemstede 16.07.1915, d.v. Leendert Both en Aaltje de Redelijkheid.

9.                   Willem Sloof, geb. Stolwijk 13.11.1852 (akte); volgt [6].

10.               Teunis Sloof, geb. Stolwijk 08.05.1855 (akte), overl. Zeist 14.10.1925|c|, tr. Berkenwoude 24.01.1880 Neeltje Molenaar, geb. Stolwijk ca. 1859, overl. Schoonhoven 30.04.1917, d.v. Cornelis Molenaar en Aaltje de Pater.

11.               Lijntje Sloof, geb. Stolwijk 07.10.1856 (akte), overl. tussen 1911 en 1912, tr. Stolwijk 09.06.1881 Willem Tulp, geb. Zwolle 14.08.1855, overl. tussen 1887 en 1911, z.v. Jacob Tulp, behanger, en Janna van den Heuvel.

12.               Arie Sloof, geb. ca. 1857, overl. Stolwijk 16.05.1874.

13.               Heiltje Sloof, geb. Stolwijk 14.09.1858 (akte), overl. Utrecht 15.01.1941, tr. Stolwijk 23.01.1880|a| Leendert Noomen, geb. Bergambacht ca. 1855, overl. Delft 13.12.1937, z.v. Paulus Deelen en Jannigje Kooi.

 

Noten: |a| familienaam vader bruidegom anders dan familienaam bruidegom (huw.akte Stolwijk 1880 no.3); |b| ook overl.akte Gouda 1925 no.21; |c| ook overl.akte Schoonhoven 1925 no.43; |d| ook overl.akte Heemstede 1937 no.12.

 

[14] Arij Temeris, geb. Group (Westmaas) 16.05.1817, arbeider (1850,1854), overl. Stolwijk 13.01.1864, tr. Stolwijk 18.05.1850

[15] Maria Huisman, geb. Stolwijk 17.09.1822, naaister (1850) overl. Stolwijk 14.07.1864.

Uit dit huwelijk (moeder ook Huijsman):

1.                   Jannigje Temeris, geb. Stolwijk 06.08.1851 (akte), overl. Stolwijk 21.08.1851.

2.                   Cornelis Temeris, geb. Stolwijk 22.11.1852 (akte), overl. Stolwijk 16.12.1852.

3.                   Neeltje Temeris, geb. Stolwijk 29.04.1854|a|; volgt [7].

4.                   Cornelis Temeris, geb. Stolwijk 19.11.1855 (akte), overl. Stolwijk 20.03.1856.

5.                   Cornelis Temeris, geb. Stolwijk 03.11.1857 (akte), overl. Stolwijk 16.11.1857.

 

Noten: |a| bij haar huwelijk moeder Huijsman.

 

[16] Tjebbe Raukes van der Hoek, geb. Terhorne 28.08.1796, ged. Terhorne 31.08.1796, visser (mei1822), arbeider (okt1822,1834,mei1857), visser (jun1857,1864), overl. Joure (Haskerland) 03.05.1879, z.v. Rauke Jelles van der Hoek, koemelker, en Korneliske Tjebbes; tr. Utingeradeel 25.05.1822

[17] Maike Jochems van der Meulen, geb. Scherpenzeel 08.08.1798, dienstmeid (1822), overl. Terhorne (Utingeradeel) 13.01.1836, d.v. Jocheem Jelles (-1803) en Baukjen Beerends (-1805).

Uit dit huwelijk:

1.                   Baukjen van der Hoek, geb. Terhorne (Utingeradeel) 06.10.1822, naaister (1858), overl. voor 1888, tr. Utingeradeel 27.06.1858 Pieter Oepkes van Dijk, geb. Terzool (Rauwerderhem) 28.09.1812, visser, overl. Terhorne (Utingeradeel) 23.02.1888, z.v. Oepke Pieters van Dijk en Sytske Pieters.

2.                   Rauke van der Hoek, geb. Terhorne (Utingeradeel) 01.12.1824.

3.                   Korneliske van der Hoek, geb. Terhorne (Utingeradeel) 01.12.1824, overl. Terhorne (Utingeradeel) 13.12.1824.

4.                   Rauke van der Hoek, geb. Terhorne (Utingeradeel) 02.01.1826; volgt [8].

5.                   Jochem van der Hoek, geb. Terhorne (Utingeradeel) 28.08.1828.

6.                   Korneliske van der Hoek, geb. Terhorne (Utingeradeel) 30.09.1831, dienstmeid (1857), overl. Joure (Haskerland) 02.07.1902, tr. Baarderadeel 16.05.1857 Douwe Hendriks Zijlstra, geb. Oosterwierum (Baarderadeel) 28.02.1828, arbeider, overl. Oosterwierum (Baarderadeel) 24.12.1888, z.v. Hendrik Douwes Zijlstra, boer, en Jeltje Gatses Schinginga.
Uit dit huwelijk: Jeltje Zijlstra (1863-1937) tr. Haskerland 15.05.1890 Auke Penninga (1864-1920), z.v. Sytze Penninga en Akke van der Hoek.

7.                   Elisabeth van der Hoek, geb. Terhorne (Utingeradeel) 23.09.1834, dienstmeid (1864), overl. Joure (Haskerland) 10.08.1873, tr. Haskerland 22.05.1864 Hijlke Watzes van der Veen, geb. Joure 25.09.1834, timmerknecht (1864), timmerman (1882,1903), overl. Joure (Haskerland) 05.06.1903, z.v. Watze Jarings van der Veen, slager, en Geeske Hendriks Draaijer.
     HWvdV tr. 2e Haskerland 17.12.1882 Johanna Maria Hacquebard, geb. Rottevalle (Smallingerland) 02.12.1834, overl. Joure (Haskerland) 07.10.1918, d.v. Johannes Hacquebard, rijksontvanger, en Sietske Harmenzon.
     JMH tr. 1e Smallingerland 10.05.1863 Bouwe Rinzes Zijlstra, geb. Drachten (Smallingerland) 13.08.1829, van bakkersbedrijf (1863), bakker (1868), overl. Drachten (Smallingerland) 23.01.1868, z.v. Rinze Bouwes Zijlstra, bakker, en Baukje Oenes van der Meer.

 

[18]

[19] Jantje Hendriks Dam, geb. Oudehaske 28.05.1800, dienstmeid (1835), overl. Oudehaske (Haskerland) 23.05.1853, d.v. Hendriks Jans Dam (-1813) en IJke Klazes van Bogen.

     JHD tr. Haskerland 15.03.1835 Gerrijt Jan Goudemond, geb. Leeuwarden 02.08.1795, blauwverversknecht (1835), blauwverver (1837,1849), arbeider (1853), z.v. Hendrik Goudemond, blauwverver, en Grietje Koremans (-1817).

     GJG tr. 1e Haskerland 18.07.1822 Cornelia Steynder, geb. Muiden ca. 1803, overl. Joure (Haskerland) 23.12.1834, d.v. Cornelis Steynder en Catharina Petrus.

Kind van Jantje:

1.                   Sandrina Everts Dam, geb. Oudehaske (Haskerland) 30.07.1823|a|; volgt [9].

Uit het huwelijk Goudemond-Dam:

2.                   Willem Goudemond, geb. Joure (Haskerland) 24.11.1837.

3.                   Klaas Goudemond, geb. Joure (Haskerland) 26.03.1840, overl. Oudehaske (Haskerland) 06.08.1849.

 

Noten: |a| aangifte door Antje Harmens Brouwer, vroedvrouw (geb.akte Haskerland 1823 fol.52v).

 

[20] Paulus Jacobus Penninga, geb. Wommels 29.04.1802, bakker, overl. Haskerland 07.07.1873, z.v. Jacobus Everhardus Penninga (1770-1826), predikant te Lollum (1795-1797), Wommels (1797-1803) en Mantgum (1803-1826), en Froukje Paulus Haitsma (-1821); tr. Haskerland 17.05.1829

[21] Hendrikje Sytzes Holtrop, geb. Joure (Haskerland) 06.10.1810, overl. Joure (Haskerland) 16.12.1878, d.v. Sytze Bernardus Holtrop, boer, en Antje Hendriks Baas.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Penninga, geb. Joure (Haskerland) 10.02.1830, bakker, tr. Haskerland 10.05.1857 Elizabeth Alderts van Dam, geb. Joure (Haskerland) 06.05.1826, d.v. Aldert Wypkes van Dam en Wytske Martens Cornel, ‘grofsmidsche’ (1857).

2.                   Sytze Penninga, geb. Joure (Haskerland) 03.06.1831; volgt [10].

3.                   Antje Penninga, geb. Joure (Haskerland) 10.09.1833, overl. Joure (Haskerland) 23.05.1856.

4.                   Froukje Penninga, geb. Joure (Haskerland) 26.04.1835, overl. Joure (Haskerland) 09.10.1850.

 

[22] Auke Hommes van der Hoek, geb. Haskerhorne ca. 1794, boer (1828,1861), overl. tussen 1861 en 1879, z.v. Homme Wijbes van der Hoek (-1823) en Tietje Rientses (-1824); tr. 1e voor 1828 Martzen Joostes, overl. Broek (Doniawerstal) 08.12.1823; tr. 2e  Doniawerstal 03.05.1828|a|

[23] Hielkjen Aukes van der Meer, geb. Terhorne ca. 1803, dienstmaagd (1828), boerin (1856), veehoudster (1879), overl. na 1879, d.v. Auke Folkerts van der Meer en Grietje Hijlkes.

Uit dit huwelijk (moeder ook Hijlkjen):

1.                   Grietje van der Hoek, geb. Broek (Doniawerstal) 23.06.1830, tr. Haskerland 30.05.1852 Klaas van der Hoek, geb. Snikzwaag (Haskerland) ca. 1822, van boerenbedrijf (1852), z.v. Wiebe Klazes van der Hoek en Jeltje Johannes Broek, boerin.

2.                   Rienk van der Hoek, geb. Broek (Doniawerstal) 09.06.1832, van boerenbedrijf (1856), tr. Doniawerstal 02.05.1856 Hinke Klazes de Jong, geb. Sintjohannesga ca. 1835, van boerenbedrijf (1856), d.v. Klaas Klazes de Jong, boer, en Klaaske Wijtzes Oenema.

3.                   Auke van der Hoek, geb. Broek (Doniawerstal) 18.10.1833, van boerenbedrijf (1859), tr. Haskerland 15.05.1859 Rinske Jans Haven, geb. Snikzwaag (Haskerland) 21.07.1833, d.v. Jan Berend Haven, boer, en Jeltje Johannes Broekstra.

4.                   Akke van der Hoek, geb. Broek (Doniawerstal) 11.11.1834; volgt [11].

5.                   Martzen van der Hoek, geb. Broek (Doniawerstal) 19.01.1836, tr. Haskerland 05.05.1861 Sijtze Tjittes van der Krieke, geb. Nes 29.02.1836, van boerenbedrijf (1861), z.v. Tjitte Sijtzes van der Krieke en Dieuwke Fokkes de Jong, boerin.

6.                   Douwe van der Hoek, geb. Broek (Doniawerstal) 30.12.1837, tr. Weststellingwerf 24.05.1862 Janke Jelles de Haan, geb. Haskerdijken ca. 1841, d.v. Jelle Johannes de Haan en Sijbrigje Thomas de Boer.

7.                   Janke van der Hoek, geb. Broek (Doniawerstal) 13.09.1839, tr. Haskerland 17.05.1863 Auke Hettes de Vries, geb. Snikzwaag (Haskerland) ca. 1839, z.v. Hette Meines de Vries en IJnske Aukes van der Meer.

8.                   Feikjen van der Hoek, geb. Broek (Doniawerstal) 21.02.1841.

9.                   Jetske van der Hoek, geb. Broek (Doniawerstal) 08.06.1842, tr. Doniawerstal 08.06.1866 Kerst de Haan, geb. Tjerkgaast ca. 1839, z.v. Klaas Johannes de Haan en Gerbrig Fokkes de Jong.

10.               Afke van der Hoek, geb. Broek (Doniawerstal) 09.06.1844, tr. Doniawerstal 02.06.1865 Fokke Hommes de Jong, geb. Nes (Utingeradeel) ca. 1841, d.v. Homme Fokkes de Jong en Neeltje Sijtzes van der Krieke.

11.               Folkert van der Hoek, geb. Broek (Doniawerstal) 01.02.1847, van boerenbedrijf (1879), tr. Doniawerstal 09.05.1879 Akke Kooiker, geb. Snikzwaag (Haskerland) ca. 1858, van boerenbedrijf (1879), d.v. Jan Hanzes Kooiker en Akke Klazes de Vries, veehoudster.

 

Noten: |a| ook namen grootouders v/d bruidegom vermeld en allerlei overlijdensdata (huw.akte Doniawerstal 1828 no.4).

 

[24] Floris Sloof, geb. ca. 1779, overl. Alblasserdam 23.05.1821, z.v. Floris Sloof en Aagje Bakker; tr.

[25] Geertje Neef, geb. ca. 1780, overl. Krimpen aan de Lek 22.01.1842, d.v. Willem Neef en Neeltje Kooimans.

– Het echtpaar Sloof-Neef vormt tevens de kwartieren [28]/[29] in de Kwartierstaat Johannes Jacobus Schoonhoven (1914-1994).

Uit dit huwelijk:

1.                   Floris Stoof, geb. Ridderkerk ca. 1803, overl. Vianen 19.04.1867, tr. 1e Vianen 11.02.1827 Beertje Kortenoever, ook Bertje Kortenhoeven, geb. Hagestein ca. 1777, overl. Vianen 16.02.1858, d.v. Cornelis Kortenoever en Jacobje van Achthoven; tr. 2e Vianen 14.05.1858 Betta Wilhelmina Bouwer, geb. Vianen 12.11.1821, overl. Vianen 29.10.1868, d.v. Petrus Johannes Bouwer en Gosentje Vos.

2.                   Willem Sloof, geb. ca. 1805/1806, overl. Stolwijk 21.02.1867, tr. Stolwijk 26.03.1831 Alida Verkaik, geb. ca. 1809/1810, overl. Stolwijk 01.10.1869, d.v. Pieter Verkaik en Lobrechta Littel.

3.                   Cornelis Sloof, geb. Ridderkerk ca. 1809, overl. voor 1895, tr. Charlois 26.06.1835 Jaantje Noordzij, ged. Charlois 03.09.1809, overl. Rotterdam 25.05.1895, d.v. Louwrens Jacobsz Noordzij en Pieternella Leendertsdr de Geus.

4.                   Aagje Sloof, geb. Krimpen aan de Lek 01.08.1812, overl. Stolwijk 14.10.1849, tr. Stolwijk 17.01.1835 Thijs Verkaik, geb. Stolwijk 02.02.1814|a|, overl. Stolwijk 24.07.1889, z.v. Pieter Verkaik en Lobrechta Littel.
     TV tr. 2e Stolwijk 16.02.1850 Maria Boom, geb. Zuidbroek 03.04.1818, overl. ’s-Heeraartsberg en Bergambacht 213.01.1907, d.v. Jan Boom en Rijkje Verbaan.

5.                   Jacob Sloof, geb. Krimpen aan de Lek ca. 1814; volgt [12].

6.                   Johannis Sloof, geb. Krimpen aan de Lek 13.08.1815, overl. Stolwijk 23.03.1906, tr. Stolwijk 12.07.1845 Grietje Vlot, geb. Bergambacht 14.09.1820, overl. Stolwijk 19.08.1877, d.v. Gerrit Vlot en Lijntje Visser.

7.                   Neeltje Sloof, geb. ca. 1821, overl. Krimpen aan de Lek 06.12.1821.

 

Noten: |a| geb. 15.03 (huw.akte Stolwijk 1850 no.4).

 

[26] Adriaan Vlot, z.v. Cornelis Vlot; tr.

[27] Aantje Teuntje van der Wal.

– Het echtpaar Vlot-van der Wal vormt tevens de kwartieren [30]/[31] in de Kwartierstaat Johannes Jacobus Schoonhoven (1914-1994).

Uit dit huwelijk (moeder ook Aaltje/Antje):

1.                   Cornelis Vlot, geb. Bleskensgraaf ca. 1797, tr. Molenaarsgraaf 28.12.1822 Jawiksje Sprong, geb. Molenaarsgraaf ca. 1794, d.v. Bastiaan Sprong en Cornelia Brand.

2.                   Jannigje Vlot, geb. Bleskensgraaf ca. 1800, tr. Bleskensgraaf 04.03.1830 Arie Claaszn Nome, geb. Bleskensgraaf ca. 1806, z.v. Claas Arijszn Nome en Grietje Stuij.

3.                   Arie Vlot, geb. Bleskensgraaf ca. 1802/1803, tr. 1e Giessendam 10.10.1839 Pleuntje Kamsteeg, geb. Giessendam 28.12.1815, d.v. Herbert Kamsteeg en Geertje de Keijzer; tr. 2e Bleskensgraaf 31.01.1850 Frederica Louise Wilhelmina Goedel, geb. Bleskensgraaf ca. 1804, d.v. Wouter Goedel en Maria Hatenboer; tr. 3e Bleskensgraaf en Hofwegen 25.06.1870 Trijntje Barendrecht, geb. ’s-Gravendeel ca. 1829, d.v. Arij Barendrecht en Grietje Valk.

4.                   Dirk Vlot, geb. Bleskensgraaf ca. 1803/1804/1805, overl. Sliedrecht 03.07.1841, tr. 1e Ottoland 28.12.1829 Cornelia Verschoor, geb. Giessendam ca. 1785, overl. Molenaarsgraaf 01.12.1834, d.v. Peter Verschuur en Jannetje Vroege; tr. 2e Ottoland 13.05.1837 Neeltje van Sessen, geb. Lakerveld (Lexmond) 16.01.1807, overl. Lexmond 17.05.1894, d.v. Peter van Sessen en Bastiaantje van Vliet.
     NvZessen tr. 2e Lexmond 24.02.1858 Adrianus Kooijman, geb. Schoonrewoerd 31.10.1812, overl. Lexmond 14.12.1891, z.v. Jan Kooijman en Aafje van der Stok.
     AK tr. 1e Meerkerk 14.11.1835 Aantje van der Kleij, geb. Lexmond 24.05.1815, overl. Lexmond 09.07.1855, d.v. Jan van der Kleij en Mensje van Steenis.

5.                   Marrigje Vlot, geb. Bleskensgraaf ca. 1804/1806, overl. Wijngaarden 14.12.1883, tr. Bleskensgraaf 06.02.1845 Chiel Koot, geb. ca. 1792, overl. Stolwijk 01.06.1861, z.v. Adriana Koot.
     CK tr. 1e Stolwijk 23.10.1814 Neeltje van Erk, geb. ca. 1790, overl. Stolwijk 21.10.1843, d.v. Willem van Erk en Neeltje van Dam.

6.                   Teunis Vlot, geb. Bleskensgraaf ca. 1811, tr. Bleskensgraaf 07.05.1845 Adriana Blom, geb. Bleskensgraaf ca. 1825, d.v. Arie Blom en Annigje Kersbergen.

7.                   Heiltje Vlot, geb. Bleskensgraaf 14.06.1815; volgt [13].

 

[28]

[29] Jannigje Temeris, overl. voor 1850.

Uit dit huwelijk:

1.                   Arij Temeris, geb. Mijnsheerenland 16.05.1817|a|; volgt [14].

 

Noten: |a| geb. Group, gem. Westmaas (huw.akte Stolwijk 1850 no.13).

 

[30] Cornelis Huijsman, geb. ca. 1781, arbeider (1850), overl. Stolwijk 04.05.1853, z.v. Arij Huijsman en Maria Trouwborst; tr. 1e voor 1814 Elisabeth van Vliet, geb. ca. 1785, overl. Stolwijk 02.04.1814; tr. 2e Stolwijk 24.12.1815

[31] Wijntje van der Weijde, geb. ca. 1794, overl. Stolwijk 02.06.1868|c|, d.v. Arij van der Wijde en Neeltje Trappenburg.

Uit dit huwelijk:

1.                   Arij Huijsman, ook Huisman, geb. Stolwijk 16.03.1817, overl. Stolwijk 16.06.1888|b|, tr. 1e Stolwijk 08.03.1845 Mergje Bouter, geb. Stolwijk 17.02.1818, overl. voor 1854, d.v. Jan Bouter en Adriana van der Pijl; tr. 2e Stolwijk 16.12.1854 Christina Ouderkerk, geb. Stolwijk 07.04.1830, overl. Stolwijk 27.08.1877, d.v. Hendrik Ouderkerk en Pietertje Boer; tr. 3e Antje van der Winden, geb. ca. 1825, overl. Stolwijk 04.11.1889, d.v. Arij van der Winden en Grietje van den Toorn.
     AvdW tr. 1e Gerrit Rietveld.

2.                   Jacobus Huisman, geb. Stolwijk 24.01.1820, tr. Stolwijk 28.12.1844|a| Pietertje Kok, geb. Bergambacht 02.01.1822, overl. Stolwijk 12.07.1865, d.v. Niesje Kok.

3.                   Maria Huisman, geb. Stolwijk 17.09.1822|d|; volgt [15].

4.                   Pieter Huijsman, geb. Stolwijk ca. 1824, overl. Stolwijk 01.01.1891, tr. Sluipwijk 10.09.1842 Gijsje van Es, geb. Vrijhoef en Kalverbroek 18.04.1818, overl. ’s-Heeraartsberg en Bergambacht 11.01.1902, d.v. Fredrik van Es en Teuntje Burger.

 

Noten: |a| moeder v/d bruidegom Weintje van der Wijden; |b| moeder Wijntje van der Weiden; |c| Weintje van der Wijde; |d| vader Huisman, die ‘verklaard zijn naam niet te kunnen zetten’ (geb.akte Stolwijk 1822 no.36).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren