Gilles Holst (1886-1968)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2020 (laatst herzien augustus 2022)

 


 

[1] Gilles Holst, geb. Haarlem 20.03.1886, eindexamen HBS 1903, diploma Geprüfter Fachlehrer Eidgenössische Technische Hochschule Zürich 1908, promotie Zürich 1914|a|, werkzaam bij N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken (1914-1946), directeur Natuurkundig Laboratorium (NatLab) (1926-1946), hoogleraar Leiden (1929-1939), curator TH Delft (1946-1956), lid KNAW 1926, eredoctoraat Delft 08.01.1934|b|, RNL, CON, overl. Waalre 11.10.1968, crem. Velsen (Westerveld) 16.10.1968, tr. Apeldoorn 20.07.1916 Sara Louise Sussanna Dittlof Tjassens, geb. Batavia 16.07.1891|c|, overl. Laren (NH) 15.09.1977, d.v. Wilhelmus Hermannus Dittlof Tjassens (1851-1934), zeeofficier, onder-inspecteur van de bebakening, het loodswezen en de kustverlichting in Nederlandsch-Indië (1889), gepensioneerd O.I. hoofdambtenaar (1934), en Sara Carolina der Kinderen (1863-1891).
– 1947: Voorzitter van ‘een commissie, met de taak op korten termijn van advies te dienen over de wijze waarop en de mate waarin te gemoet gekomen moet worden aan de vraag naar goed onderlegde ingenieurs in verband met de verdere intensieve industrialisatie van Nederland’.|d|

– 1948: Voorzitter van een commissie voor een decentralisatie van het hoger onderwijs en ‘omtrent de plaats of plaatsen, waar een nieuw technisch-wetenschappelijk opleidingscentrum het best kan worden gesticht’.|e|
– 1953: Lid van de Commissie van voorbereiding van een tweede instituut voor Technisch Hoger Onderwijs, voorzitter H.L. ’s Jacob.|f|

 
Levensberichten GH: nl.wikipedia * KNAW
 
Noten: |a| proefschrift: Les propriétés thermiques de l'ammoniaque et du chlorure de méthyle; promotor: Pierre-Ernest Weiss (1865-1940); |b| ‘wegens zeer uitstekende verdiensten voor wetenschap en industrie in het algemeen en de technische physica in het bijzonder’; erepromotor: M. de Haas (1866-1951); |c| RA 1892 p.305 (Louise Sussanna); |d| Nederlandsche Staatscourant 01.04.1947; |e| Algemeen Handelsblad 08.06.1948; |f| Eindhovensch Dagblad 07.08.1953.
 
[2] Casper Hendrik Holst, geb. Amsterdam 28.12.1853, tekenaar (1873), scheepsbouwkundige (1883,1886,1889), scheepsbouwkundig ingenieur (1914), hoofd ener werf (1916), overl. Haarlem 24.10.1921|a|, begr. Bloemendaal (Alg.Bpl.) 27.10.1921, otr. Rotterdam/Uithoorn 13.07.1883, tr. Uithoorn 26.07.1883
[3] Antje Boerlage, geb. Uithoorn 22.10.1855, overl. Bloemendaal 04.06.1949.

Uit dit huwelijk:

1.                   Louise Marie Holst, geb. Haarlem 02.03.1885, lerares Engels, beëdigd translatrice, overl. Vogelenzang 31.03.1971.

2.                   Gilles Holst, geb. Haarlem 20.03.1886; volgt [1].

3.                   Anna Petronella Holst, geb. Haarlem 21.10.1889, overl. Haarlem 27.12.1959.

4.                   Johanna Maria Holst, geb. Haarlem 07.05.1892, overl. 06.05.1982, crem. Velsen (Westerveld) 11.05.1982, tr. Bloemendaal 22.09.1914 Johannes Conradus Kaars Sijpesteijn, geb. Krommenie 28.11.1890, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1914, OON, overl. Vogelenzang 06.03.1972, crem. Velsen (Westerveld) 09.03.1972, z.v. Willem Kaars Sijpesteijn, fabrikant, en Johanna Antonetta van Laer.

 

Noten: |a| ook overl.akte Bloemendaal 1921 no.129.

 

[4] Gillis Holst, geb. Amsterdam 15.12.1813, makelaar, overl. Amsterdam 08.08.1872, tr. Amsterdam 22.05.1851

[5] Johanna Maria Kuhn, geb. Amsterdam 28.07.1820, overl. Haarlem 04.06.1896.

Uit dit huwelijk:

1.                   Constantijn Pieter Holst, geb. Amsterdam 14.03.1852, werktuigkundige (1882,1883), ingenieur (1894), hoogleraar aan de Polytechnische School te Delft (1900), overl. ’s-Gravenhage 18.09.1928, otr. Amsterdam 05.04.1883, tr. Amsterdam 19.04.1883 Maria Mechtilda Elisabeth Op de Coul, geb. Roermond 19.10.1848, onderwijzeres, overl. Delft 11.03.1911, d.v. Johannes Op de Coul en Anna Catharina Hendrix.

2.                   Casper Hendrik Holst, geb. Amsterdam 28.12.1853; volgt [2].

3.                   Carolina Holst, geb. Amsterdam 14.09.1855, overl. ’s-Gravenhage 01.11.1914, tr. Amsterdam 15.06.1882 Jacob Gijsbert Boerlage (1849-1900), z.v. Gerrit Daniel Boerlage en Louise Marie  Bienfait.

4.                   Johannes Holst, geb. Amsterdam 23.12.1857, handelsagent (1894), overl. na 1900.

5.                   Lodewijk Jan Rutger Holst, geb. Amsterdam 31.01.1863, fabrikant, otr. 28.12.1893, tr. Amsterdam 11.01.1894 Eliza Ann Bellenger, Annie, geb. Southampton ca. 1871, d.v. Douglas Bellenger en Mary Ann Foster.

6.                   Johan Wilhelm Holst, geb. Amsterdam 10.11.1864, koopman, tr. Amsterdam 28.06.1900 Maria Theodora Gertruda Op de Coul, geb. Helmond 01.03.1874, overl. Amsterdam voor 30.12.1901, d.v. Joseph Hubertus Op de Coul, leraar, en Maria Gertruid Rosalia Steijns.

 

[6] Gerrit Daniel Boerlage, geb. Monnickendam 23.06.1815, kandidaat-notaris (1842), notaris te Uithoorn (1845), overl. Uithoorn 09.11.1892, tr. Amsterdam 02.05.1845

[7] Louise Marie Bienfait, geb. Amsterdam 21.19.1819, overl. Uithoorn 04.01.1861.

Uit dit huwelijk:

1.                   Margaretha Johanna Boerlage, geb. Uithoorn 10.03.1846, overl. Heemstede 17.03.1934, tr. Uithoorn 02.06.1870 Christiaan Rasch, geb. Amsterdam 21.02.1836, predikant, overl. Amersfoort 18.08.1901, z.v. Johannes Rasch, koopman, en Anna Lucretia Botzen.

2.                   Louis Jean Boerlage, geb. Uithoorn 12.06.1847, student, overl. Uithoorn 11.07.1868.

3.                   Gesina Clasina Boerlage, geb. Uithoorn 13.08.1848, overl. Alkmaar 16.04.1939, tr. Uithoorn 08.08.1872 Antonij Gerrit Degenaar, geb. Borculo 17.02.1842, geneesheer, overl. Haarlem 05.03.1908|b|, z.v. Gerrit Jan Degenaar, winkelier, en Jacoba Meilink.

4.                   Jacob Gijsbert Boerlage, geb. Uithoorn 18.11.1849, promotie Leiden 02.07.1875|a|, conservator Rijksherbarium te Leiden (1882), adjunct-directeur van ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg (1900), overl. (gedurende een wetenschappelijke reis) Ternate 25.08.1900, tr. Amsterdam 15.06.1882 Carolina Holst (1855-1914), d.v. Gillis Holst en Johanna Maria Kuhn.

5.                   Cornelis Jan Boerlage, geb. Uithoorn 11.01.1851, mr., overl. Heemstede 20.07.1925, tr. Amsterdam 13.06.1878 Agatha de Hoop Scheffer, geb. Amsterdam 10.06.1853, overl. Heemstede 25.01.1937, d.v. Jacob Gijsbert de Hoop Scheffer (1819-1893) en Anna Petronella Russel Boerlage (ca.1822-).

6.                   Anna Petronella Boerlage, geb. Uithoorn 04.09.1852, overl. Haarlem 13.02.1937.

7.                   Louise Marie Boerlage, geb. Uithoorn 16.05.1854, overl. Uithoorn 27.04.1855.

8.                   Antje Boerlage, geb. Uithoorn 22.10.1855; volgt [3].

9.                   Fannij Louise Antoinette Boerlage, geb. Uithoorn 11.06.1857, overl. Uithoorn 05.09.1874.

10.               Jan Roelof Boerlage, geb. Uithoorn 12.05.1859, mr., dr., advocaat en procureur, overl. Amsterdam 23.06.1942, begr. Amsterdam (Nwe Oosterbpl.) 26.06.1942, tr. Haarlem 12.05.1891 Maria Hendrika Boerlage, geb. Monnickendam 14.05.1859, overl. Amsterdam 23.04.1925, begr. Amsterdam (Nwe Oosterbpl.) 27.04.1925, d.v. Theodorus Franciscus Boerlage en Aagje Zwaardemaker.

 

Noten: |a| proefschrift: Bijdrage tot de kennis der houtanatomie; promotor: W.F.R. Suringar (1832-1898); |b| o0ok overl.akte Bloemendaal 1908 no.36.

 

[8] Constantijn Pieter Holst, geb. Vlissingen 14.08.1785, ged. Vlissingen 21.08.1785, koopman (1813), makelaar (1823,1851), commissionair (1853), overl. Amsterdam 08.03.1866|a|; tr. 2e Amsterdam 07.05.1823 Christina Maria Heijdkamp, geb. Amsterdam 10.12.1799, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 15.12.1799, overl. na 1866, d.v. Philip Wilhelm Heijdkamp, broodbakker, en Beeke Reuvers (-1831); tr. 1e Amsterdam 07.03.1813

[9] Johanna Weijlandt, ged. Amsterdam (Westerkerk) 30.12.1787, overl. Amsterdam 18.02.1818.

Uit het huwelijk Holst-Weijlandt:

1.                   Gillis Holst, geb. Amsterdam 15.12.1813; volgt [4].

Uit het huwelijk Holst-Heijdkamp:

2.                   Wilhelmina Elisabeth Anthonia Holst, geb. Amsterdam ca. 1824, overl. Haarlem 30.10.1910.

3.                   Constantijn Pieter Holst, geb. Amsterdam 28.05.1825, gegageerd sergeant-majoor van het Oost-Indisch Leger, overl. Bronbeek (Arnhem) 18.02.1876.

4.                   Christina Maria Holst, geb. Amsterdam 13.06.1826, overl. Amsterdam 02.09.1907, tr. Amsterdam 04.08.1853 Bernardus Lavinus van Tienen, geb. Amsterdam 12.06.1827, medicinae doctor, overl. Amsterdam 15.02.1908, z.v. Barent van Tienen en Lena Margaretha Tharup.

5.                   Hillegonda Ida Holst, geb. Amsterdam 26.08.1833, overl. Haarlem 14.07.1908.

 

Noten: |a| e.v. Heytkamp (annonce collectie CBG).

 

[10] Casper Hendrik Kuhn, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 03.03.1785, mr., procureur (1817,1851), overl. Amsterdam 25.01.1865, otr. Amsterdam 26.02.1808

[11] Carolina Viervant, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 26.03.1783, overl. Amsterdam 05.04.1846.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Rutger Kuhn, geb. Amsterdam 28.12.1808, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 16.01.1809|b|, koopman (1836,1841), overl. Hilversum 16.12.1884|a|, otr. Amsterdam 29.07.1841, tr. Amsterdam 12.08.1841 Cornelia Wegman, geb. Amsterdam 07.12.1804, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 10.12.1804, overl. Hilversum 12.07.1896, d.v. Johan Wilhelm Wegman en Maria Elizabeth Stroek.

2.                   Alida Clasina Cornelia Kuhn, geb. Amsterdam 04.09.1810, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 23.09.1810|c|, overl. Amsterdam 25.08.1879, tr. Amsterdam 07.07.1836 Willem Voorbeijtel, later Voorbeijtel Cannenburg, geb. Zierikzee ca. 1799/1800, overl. Uithoorn 19.11.1867, z.v. Huberdina Voorbeijtel.
     WV tr. 1e Bergen op Zoom 17.12.1818 Johanna Hendrika Christina van der Weijde, geb. Middelburg ca. 1789, overl. voor 1836, d.v. Matheus Alardus van der Weijde en Maria Anna van den Eekhout.

3.                   Leendert Hendrik Kuhn, geb. Amsterdam 03.11.1811, mr., advocaat (1836,1846), overl. voor 1907, tr. Amsterdam 23.06.1846 Henriette Suzanna Tolsma, geb. Leiden 20.12.1817, overl. Amsterdam 18.02.1907, d.v. Nicolaas Minnes Tolsma, luitenant bij het 6e regiment huzaren (1817),  en Wilhelmina Jacoba Verlee.

4.                   zoon Kuhn, geb. Amsterdam 27.11.1813.

5.                   Johanna Maria Kuhn, geb. Amsterdam 28.07.1820; volgt [5].

6.                   Carolina Kuhn, geb. Amsterdam ca. 1823, overl. Amsterdam 22.04.1850, tr. Amsterdam 02.09.1847 Johan Wilhelm Wegman, geb. Amsterdam 08.08.1810, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 30.08.1810, koopman, overl. Amsterdam 14.05.1860, z.v. Johan Wilhelm Wegman en Maria Elisabeth Stroek.

7.                   Karel Kuhn, geb. Amsterdam 04.01.1825, overl. Amsterdam 03.04.1825.

8.                   zoon Kuhn, geb. Amsterdam 24.02.1826.

9.                   zoon Kuhn, geb. Amsterdam 17.04.1827.

 

Noten: |a| moeder Cornelia (overl.akte Hilversum 1884 no.333); |b| get. Jan Rutger Kuhn {opa} en Johanna Maria Siegenboog {oma}; |c| get. Clasina Frauen {oma}.

 

[12] Jan Roelof Boerlage, ged. Monnickendam (rk) 21.03.1789, ontvanger (1815), koopman (1834), overl. (‘na een tweejarig en uitterend lijden’) Monnickendam 05.02.1834, otr. Monnickendam 19.08.1814, tr. Monnickendam 03.09.1814|b|

[13] Margaretha Arbman, geb. Amsterdam 19.05.1793, ged. Amsterdam (Evangelisch Luthers) 21.05.1793, overl. Monnickendam 16.07.1868.

Uit dit huwelijk (acht kinderen in 1814):

1.                   Gerrit Daniel Boerlage, geb. Monnickendam 23.06.1815; volgt [6].

2.                   Daniel Arbman Boerlage, geb. Monnickendam 21.03.1817, overl. Monnickendam 26.08.1818.

3.                   Daniel Arbman Boerlage, geb. Monnickendam 28.09.1818, overl. Monnickendam 08.11.1818.

4.                   Jacob Gijsbert Boerlage, geb. Monnickendam 27.10.1819, koopman (1842), ontvanger der stedelijke belastingen (1845), overl. Monnickendam 01.12.1847, tr. Broek in Waterland 28.07.1842 Maritje Koker, geb. Broek in Waterland ca. 1821, overl. ’s-Gravenhage 27.09.1860, d.v. Cornelis Koker (1796-1849), burgemeester van Broek in Waterland (1819-1849), en Annetje Bakker.
     MK tr. 2e voor 1860 Jan Bakker, commies bij het departement van financiën (1860).

5.                   Anna Petronella Russel Boerlage, geb. Monnickendam 11.10.1821, overl. Heemstede 10.06.1904, tr. Monnickendam 17.04.1845 Jacob Gijsbert de Hoop Scheffer, geb. ’s-Gravenhage 28.09.1819, predikant (1845), hoogleraar Amsterdam UvA (1877-1890), RNL, Amsterdam 31.12.1893, z.v. Johannes Scheffer en Agatha Carbasius.
– Levensbericht JGdHS: nl.wikipedia
Uit dit huwelijk: Agatha de Hoop Scheffer (1853-1937), tr. Amsterdam 13.06.1878 Cornelis Jan Boerlage (1851-1925), z.v. Gerrit Daniel Boerlage en Marie Louise Bienfat.

6.                   Antje Brands Boerlage, geb. Monnickendam 30.08.1823, overl. Haarlem 15.01.1896, tr. Monnickendam 14.08.1851 Jacobus Tak, geb. Middelburg 13.04.1817, promotie Leiden 02.07.1841|a|, burgemeester van Uithoorn (1850-1878) en Aalsmeer (1853-1878), overl. Uithoorn 20.12.1878, z.v. Abraham Tak, maljenier, en Pieternella Cornelia Wagemaker.

7.                   Philippina Johanna Clasina Boerlage, geb. Monnickendam 23.05.1825, overl. Leeuwarden 09.08.1905, tr. Monnickendam 25.10.1853 Andries Westerkamp van Driesum, geb. Leeuwarden 22.11.1824, koopman, overl. Leeuwarden 18.02.1905, z.v. Eeuwe van Driesum, koopman, en Roelofke Westerkamp.

8.                   Theodorus Franciscus Boerlage, geb. Monnickendam 17.01.1827, koopman, overl. Haarlem 09.03.1891, tr. Zaandam 01.06.1854 Aagtje Zwaardemaker, ook Aagje, geb. Zaandam ca. 1830, overl. Monnickendam 13.12.1870, d.v. Hendrik Zwaardemaker en Maartje Walig.

9.                   William Boerlage, geb. Monnickendam 26.08.1829, notaris, overl. Velsen 09.07.1909, tr. Uithoorn 20.09.1867 Joanna Jacoba Vlamingh Kiebert, ook Johanna Jacoba, geb. Uithoorn 03.02.1837, overl. Velsen 18.08.1894, d.v. Franciscus Jeronimus Vlamingh Kiebert, tabaksverkoper, en Jacoba van Paddenburg.

10.               Rudolphina Boerlage, geb. Monnickendam 17.09.1831, overl. Haarlem 12.12.1890, tr. Uithoorn 06.05.1858 Lodewijk Casper du Rieu, geb. Leiden 27.02.1826, advocaat, overl. Haarlem 17.12.1890, z.v. Paul de Rieu en Jeanne Marie de Klopper.

 

Noten: |a| J.U.D. cum laude, proefschrift: Continens historiam legum ab ordinibus generalibus foederati Belgii de coloniis latarum; |b| datum in tienjarentafel; ‘de akten van 22 mei tot 09 oct 1814 zijn weg’ (aantekening op microfilm bij FamilySearch).

 

[14] Louis Pierre Bienfait, geb. Amsterdam 20.12.1790, ged. Amsterdam (Nieuwe Waalse Kerk) 25.12.1790, koopman, overl. Amsterdam 22.09.1843, otr. Leiden 15.07.1814, tr. Leiden 29.07.1814

[15] Catharina Johanna Bodel Nijenhuis, ged. Amsterdam 09.03.1796, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 13.03.1796, overl. Oosterbeek (Renkum) 16.06.1866.
– 1841: “Louis Bienfait & Soon, te Amsterdam, Directeuren der Negotiatie, groot ƒ200.000, onder verband der Plantagien Rozenburg en Monbyou, gelegen in de Kolonie Suriname (..)”|h|

Uit dit huwelijk:

1.                   Louisa Adelaide Bienfait, geb. Amsterdam 26.03.1815, overl. Amsterdam 19.11.1816.

2.                   Louis Antonie Bienfait, geb. Amsterdam 26.01.1817, koopman (1839,1845), lid van de gemeenteraad van Amsterdam (1867,1868), lid van Provinciale Staten van Noord-Holland (1867), overl. Amsterdam 19|20.03.1874, tr. Amsterdam 15.08.1839 Fannij van Baerle, geb. Rotterdam 29.05.814, overl. Arnhem 29.01.1889, d.v. Carel Gerard van Baerle, mr., advocaat, en Dieudonné Enrotteau.

3.                   Henri Jean Corneille Bienfait, geb. Amsterdam 20.06.1818, koopman (1850,1868), overl. Amsterdam 18.07.1885, tr. Amsterdam 30.05.1850 Henrietta Maria Croockewit, geb. Amsterdam 22.12.1824, overl. Amsterdam 05.10.1875, d.v. Zacharias Croockewit en Alida Maria Niemann.

4.                   Louise Marie Bienfait, geb. Amsterdam 21.12.1819; volgt [7].

5.                   Henriette Elisabeth Jaqueline Bienfait, geb. Amsterdam ca. 1824, overl. Amsterdam 20.10|11.1859|g|, tr. Bloemendaal 09.09.1852 Petrus Augustus de Genestet, geb. Amsterdam 21.11.1829, predikant te Rijssenburg (1852) en Rozendaal (1861), overl. Rozendaal 02.07.1861, z.v. Fredrik Christianus de Genestet en Maria Susanna de Vries.

6.                   Dochter Bienfait, geb. Amsterdam 06.06.1822.

7.                   Dochter Bienfait, geb. Amsterdam 28.02.1824.

8.                   Jean Louis Pierre Bienfait, geb. Amsterdam 24.03.1826, overl. Amsterdam 02.02.1830.

9.                   Antoine Adelaide Bienfait, geb. Amsterdam 01.10.1827, assuradeur (1862,1867), koopman (1891), overl. Renkum 03.08.1891, tr. 1e Dusseldorf 12.10.1853 Claudine von Eynern, geb. Barmen ca. 1829, overl. (kraambed) Amsterdam 04.03.1857, d.v. Johann Heinrich von Eynern en Sophia Pelzer; tr. 2e Amsterdam 10.04.1862 Johanna Sophia van Limburg Brouwer, geb. Schiedam ca. 1833/1834, overl. ’s-Gravenhage 09.12.1925, d.v. Gerrit Anne van Limburg Brouwer, predikant, en Nicolette Christina Dermout.

10.               Jeanne Cornelie Alette Bienfait, geb. Amsterdam ca. 1828/1829, overl. Utrecht 18.06.1900, tr. Bloemendaal 18.06.1841 Christiaan Willem Medinus Morell, geb. Bloemendaal 12.10.1814, fabrikant, overl. ’s-Gravenhage 25.05.1868|f|, z.v. Jan Willem Morell, fabrikant, en Wesselina Clasina Schuller.

11.               Cornelie Gerardine Bienfait, geb. Amsterdam 21.08.1829, overl. Hilversum 05.09.1898, tr. Amsterdam 20.08.1868 Guillaume Daniel Louis Huet, ook Willem Daniel Lodewijk, geb. Amsterdam 29.08.1831, student Amsterdam 1849, promotie Leiden 17.01.1856|a||b| en 13.03.1858|c| en 14.03.1862|d|, eerste geneesheer aan het Buitengasthuis (1868), hoogleraar Leiden (1872-1890), overl. ’s-Gravenhage 20.08.1891, z.v. Pierre Josué Louis Huet en Geertruida Paulina Aletta Ledeboer.

12.               Jean Louis Pierre Bienfait, geb. Amsterdam 26.05.1831, overl. Amsterdam 10.04.1832.

13.               Pierre Everard Henri Bodel Bienfait, geb. Amsterdam 26.02.1833, proponent (1858), predikant te Nieuwveen (1859,1862) en Tilburg (1864,1874), overl. Hilversum 22.10.1904, tr. ’s-Gravenhage 11.08.1858 Henrietta Wilhelmina Starck, geb. ’s-Gravernhage ca. 1830, overl. na 1904, d.v. Jacob Brouwer Starck, medicinae doctor, en Maria Margaretha Arentia de Geep.

14.               Jaques Joachim Bienfait, ook Jacques, geb. Amsterdam 05.11.1834, fabrikant (1860), ingenieur (1898), overl. Neuenahr 22.08.1898|e|, tr. Rotterdam 07.09.1860 Cornelia Schadee, geb. Rotterdam 25.10.1836, overl. Rotterdam 31.10.1887, d.v. Hermanus Adrianus Schadee en Maria Verveer.

15.               Jean Pierre Bienfait, geb. Amsterdam 10.05.1836, overl. Bloemendaal 17.05.1837.

16.               Catharina Jeanne Bienfait, geb. Amsterdam 13.02.1838, overl. Hilversum 07.01.1919, tr. Amsterdam 09.08.1867 Willem Herman Hubrecht, geb. Leiden 16.06.1839, ingenieur van de waterstaat (1867), hoofdingenieur van de Rijkswaterstaaat (1888), overl.  Haarlem 10.04.1888, z.v. Pieter Glaudius Hubrecht (1805-1874), mr., burgemeester van Leiderdorp (1829-1867), en Abrahamina Arnolda Louise Steenlack.
     WHH tr. 1e Catharina Henriette Femmina Jansen,overl. voor 1867.

17.               Dochter Bienfait, geb. Amsterdam 14.09.1841.

 

Noten: |a| proefschrift: Specimen medicum inaugurale continens Varia de morbo syphilitico in nosocomio Amstelodamensi suburbano observata (M.D. magna cum laude); |b| per abuis promotie te Utrecht (Album Academicum van het  Athenaeum Illustre 1882, p.58); |c| stellingen (Chir. Doctor); |d| stellingen (Art. Obstr. Doctor); |e| overl.akte Rotterdam 08.10.1898 fol.s055v; |f| ook overl.akte Breda 07.07.1868 no.200; |g| 20.10 (annonce collectie CBG) & 20.11 (overl.akte Delft xx.03.1860 no.163a, uittreksel uit BS Amsterdam); |h| annonce collectie CBG.

 

[16] Gilles Holst, geb. ca. 1745, rustend leraar der Hervormde Gemeente van Oost-Zaandam (1807), overl. West-Zaandam 12.02.1807, tr.

[17] Antonia van Ruerlo, geb. ca. 1755, overl. Amsterdam 14.11.1818|a|.

Uit dit huwelijk (vijf kinderen in 1807):

1.                   Johanna Barendina Holst, geb. Zaandam ca. 1779, overl. Nijmegen 17.02.1818, tr. Hermanus Grevink, geb. ca. 1782, goud- en zilversmid (1823,1844), overl. Nijmegen 17.08.1844, z.v. Jan Willem Grevink en Hulda Cornelia Voortman.
     HG tr. 2e Beusichem 16.05.1823 Jacoba Johanna Romeijn, geb. ca. 1793, overl. Nijmegen 17.03.1869, d.v. Jan Karel Romeijn, heemraad, en Johanna van der Linden.

2.                   Hendrik Jan van Ruerlo Holst, geb. Ouder-Amstel ca. 1782/1783, koopman (1813,1818), overl. Zaandam 11.10.1857, tr. 1e voor 1808 Theodora Johanna van der Willige, geb. ca. 1783, overl. Zaandam 10.01.1818; tr. 2e Amsterdam 20.11.1818 jkvr. Johanna Cornelia Farret, ged. Amsterdam (Westerkerk) 11.03.1785, d.v. Johan Pieter Farret, mr., lid der rechtbank van eerste aanleg, en Susanna Cornelia Graafland.

3.                   Gerard Jacob Roolandt Holst, ook Gerhard Jacob Roland Holst, ged. Vlissingen 11.02.1784, makelaar (1816,1818), koopman (1823), fabrikant (1853), overl. Haarlem 02.04.1859, tr. Den Helder 07.04.1816 Catharina Agatha de Koning, geb. Egmond aan Zee ca. 1796, overl. voor 1859, d.v. Adrianus de Koning en Catharina van Borck.
– Nazaten Roland Holst: nl.wikipedia

4.                   Constantijn Pieter Holst, geb. Vlissingen 14.08.1785, ged. Vlissingen 21.08.1785; volgt [8].

5.                   Hillegonda Ida Holst, geb. 27.07.1789, ged. Angerlo 23.08.1789, overl. Amsterdam 05.03.1856, tr. voor 1811 Claas van der Stadt, geb. ca. 1772, overl. Amsterdam 23.09.1852.

 

Noten: |a| geen geboorteplaats en geen ouders vermeld (overl.akte Amsterdam 1818 reg.7 fol.86v).

 

[18] Gerrit Weijlandt, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 10.10.1751|b|, koopman (1813), overl. na 1818, z.v. Josua Weijland en Giertje Mulder; otr. Amsterdam 30.10.1772|a|

[19] Johanna Nieukerk, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 14.07.1748, overl. Amsterdam 27.10.1809, d.v. Gerrit Nieukerk (-voor1753) en Sara Hendrina Swartwout.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Giertje Weijlandt, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 31.10.1773.

3.                   Johanna Weijlandt, ged. Amsterdam (Westerkerk) 03.05.1782, begr. Amsterdam (Westerkerkhof) 29.11.1784.

4.                   Johanna Weijlandt, ged. Amsterdam (Westerkerk) 30.12.1787; volgt [9].

5.                  

 

Noten: |a| bruidegom in akte Weijland, tekent met Weijlandt, bruid geassisteerd met stiefvader Johannes Chemet; |b| dopeling Gerret, vader Wijland.

 

[20] Jan Rutger Kuhn, geb. Dortmund ca. 1750, overl. tussen 1810 en 1817, otr. Amsterdam 14.07.1780

[21] Johanna Maria Siegenboog, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 19.06.1757, overl. Amsterdam 05.01.1831, d.v. Jan Siegenboog en Maria Bessel.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Geertruij Maria Kuhn, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 28.05.1783, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 04.10.1784.

3.                   Casper Hendrik Kuhn, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 03.03.1785; volgt [10].

4.                   Johanna Geertruij Kuhn, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 20.11.1786, overl. Amsterdam 15.11.1859, tr. Amsterdam 21.10.1818 Leendert Advocaat, geb. Amsterdam 25.01.1784, ‘opgegeven’ Amsterdam (Kerk de Zon (Doopsgezind)) 02.05.1784, makelaar, overl. Amsterdam 23.01.1863, z.v. Leendert Advocaat en Maria Stolk.

5.                   Catrina Kuhn, ook Catharina, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 18.12.1788, overl. Amsterdam 22.01.1825.

6.                   Jan Christiaan Kuhn, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 26.05.1790, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 26.01.1791.

7.                   Janna Christina Kuhn, ook Johanna Christina, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 30.08.1791, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 21.05.1794.

8.                   Charlotta Maria Kuhn, geb. Amsterdam 05.06.1793, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 09.06.1793, overl. Amsterdam 16.11.1827, tr. Amsterdam 30.01.1817 Friedrich Fuchs, ook Fredrik, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 14.06.1784, apotheker, overl. (‘na een langdurig en smartelijk lijden’) Amsterdam 11.02.1827, z.v. George Christoph Friedrich Fuchs en Anna Geertruij Heuneman.

9.                   Sophia Christina Kuhn, geb. Amsterdam 11.06.1795, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 16.06.1795, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 21.07.1798.

10.               Petronella Rutgina Kuhn, geb. Amsterdam 22.06.1802, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 27.06.1802, overl. Paterson (New Jersey, USA) 12.08.1868, begr. Cypress Hills Cemetery (Brooklyn, Kings County, New York, USA), tr. Amsterdam 11.07.1833 Harmanus Planten, geb. Amsterdam 29.12.1795, ged. Amsterdam (Westerkerk) 08.01.1796, koopman, overl. 11.08.1875, begr. Cypress Hills Cemetery (Brooklyn, Kings County, New York, USA)|a|, z.v. Gerrit Planten en Trijntje Halfweg.

 

Noten: |a| Hermanus (grafzerk).

 

[22] Leendert Viervant, geb. Arnhem xx.03.1752, directeur der Stadswerken (1810), overl. (‘aan de gevolgen van de podagra in de borst’) Amsterdam 04.07.1801, begr. Amsterdam (Zuiderkerk) 09.07.1801, z.v. Viervant en Catharina Maria Otten; otr. Amsterdam 05.07.1776

[23] Clasina Frauen, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 14.10.1753, overl. na 1810, d.v. Asmus Frauen en Petronella Alida Semeijns.

– Levensbericht LV: nl.wikipedia

Uit dit huwelijk:

1.                   Petronella Alida Viervant, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 05.01.1777, begr. Amsterdam (Zuidertkerk) 10.05.1784.

2.                   Catharina Maria Elisabeth Viervant, ged. Amsterdam (Westerkerk) 03.04.1778, begr. Amsterdam (Zuiderkerk) 19.05.1784.

3.                   Hendrik Viervant, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 18.11.1779, begr. Amsterdam (Zuiderkerk) 25.05.1784.

4.                   Sara Cornelia Cristina Viervant, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 09.12.1781, begr. Amsterdam (Zuiderkerk) 25.07.1810.

5.                   Carolina Viervant, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 26.03.1783; volgt [11].

6.                   Catharina Maria Bartha Viervant, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 07.05.1786, begr. Amsterdam (Zuiderkerk) 13.06.1786.

7.                   Roelof Roelofs Viervant, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 14.01.1790, begr. Amsterdam (Zuiderkerk) 20.01.1790.

 

[24] Gerrit Boerlage, overl. voor 1813, tr.

[25] Anna Petronella Russel, geb. ca. 1756, overl. Monnickendam 31.08.1813|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Jan Boerlage, ged. Monnickendam (rk) 30.08.1783|b|.

3.                   Anna Boerlage, ged. Monnickendam (rk) 26.10.1785, overl. Monnickendam 09.02.1845, tr. Monnickendam 27.12.1821 Joannes Duijn, geb. Edam ca. 1799, kastelein (1845), z.v. Cornelis Duijn en Gerridina van Rooij.

4.                   Jan Roelof Boerlage, ged. Monnickendam (rk) 21.03.1789; volgt [12].

5.                   Gerrit Boerlage, ged. Monnickendam (rk) 08.08.1791, overl. Monnickendam 11.08.1847.

6.                   Roelof Boerlage, ged. Monnickendam (rk) 21.10.1793, w.s. jong gestorven.

7.                   Margaretha Boerlage, ged. Monnickendam (rk) 03.08.1795.

8.                   Roelof Boerlage, ged. Monnickendam (rk) 26.01.1798, baardscheerder, tr. Amsterdam 01.06.1836 Joanna Elisabeth Freudenhammer, geb. Xanten|c| ca. 1797, dienstbaar, d.v. Bernhard Freudenhammer en Sophia Widdinghoven.

 

Noten: |a| geen geboorteplaats en geen ouders vermeld (overl.akte Monnickendam 01.09.1813); |b| ‘Ob urgens mortis periculum, praetermissis caeremoniis, domi baptizavi infantem,

qui dum in ecclesia supplevi caeremonias, vocatus est’; |c| destijds in Pruissen, nu Kreis Wesel, Region Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[26] Daniel Arbman, geb. Monnickendam 24.03.1766, burgemeester van Monnickendam (-1842), overl. Monnickendam 27.12.1842|d|, z.v. Daniel Arbman en Gesiena Clement (ca.1740-1803); otr. Amsterdam 24.11.1786

[27] Antje Brands, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 27.06.1770, overl. Amsterdam 27.01.1800, begr. Amsterdam (Oude Lutherse Kerk) 31.01.1800, d.v. Christoffel Brands en Clasina Schrijver.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gesina Clasina Arbman, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 06.05.1788|e|, overl. Utrecht 16.12.1854, otr. Amsterdam 30.08.1805 Jacob de Hoop, geb. Hoorn ca. 1784, overl. Utrecht 06.08.1853|c|, z.v. de Hoop en Achje Houtuijn.

2.                   Clasina Gesina Arbman, geb. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 17.12.1789, overl. Monnickendam 15.05.1855|a|, tr. Monnickendam 21.06.1816 Johan Philip Wagner, geb. Haarlem 29.03.1792, Luthersch predikant (1816), emeritus predikant bij de Evangelisch-Lutherse gemeente (1831), overl. Monnickendam 17.04.1831, z.v. Philip Willem Wagner en Catharina Fredrica Delkeskamp.

3.                   Christoffel Arbman, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 16.09.1791.

4.                   Margaretha Arbman, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 19.05.1793, ged. Amsterdam (Evangelisch Luthers) 21.05.1793; volgt [13].

5.                   Elizabeth Arbman, geb. Amsterdam 23.06.1795, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 03.07.1795, overl. Monnickendam 24.12.1861, tr. Monnickendam xx.06.1811|b| William Costerus, geb. Monnickendam 15.03.1786, overl. Monnickendam 01.11.1827, z.v. Nicolaas Costerus en Clasina Tijssen.

6.                   Antje Arbman, geb. Amsterdam 15.06.1798, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 18.06.1798, overl. Monnickendam 08.08.1876, tr. 1e Monnickendam 15.06.1823 Johannes Bernardus Arnoldi, geb. Amsterdam ca. 1798/1799, chirurgijn en vroedmeester (1823), stadsvroedmeester (1831), stadschirurgijn en vroedmeester (1844), overl. Monnickendam 12.12.1844, z.v. Bernardus Arnoldi en Joanna van den Bergh; tr. 2e Monnickendam 06.03.1846 Bernardus Hendrikus van Ketel, geb. Amsterdam 10.10.1810, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 11.10.1810, heel- en vroedmeester, overl. Monnickendam 27.09.1870, z.v. Bernardus Adrianus Ketel en Catharina Petronella Straatgaar.

 

Noten: |a| geb. 19.12 (overl.akte Monnickendam 1855 no.48); |b| geen dag ingevuld (huw.akte Monnickendam 1811 fol.4v); |c| overl. 07.08 (Oprechte Haarlemsche courant 16.08.1853); |d| moeder Klement; |e| dopeling Gesiena Clasiena.

 

[28] Louis Antoine Bienfait, geb. Amsterdam 10.01.1756, ged. Amsterdam (Oude Waalse Kerk) 14.01.1756, koopman (1814), overl. Amsterdam 26.10.1816, z.v. Louis Bienfait en Marthe Marie Scalé (ca.1736-1801); otr. Amsterdam 13.07.1780|a|

[29] Alette Dangirard, geb. Amsterdam 08.08.1753, ged. Amsterdam (Nieuwe Waalse Kerk) 12.08.1753, overl. Amsterdam 09.04.1822, d.v. Pierre Jean Baptiste Dangirard en Marie Elizabeth Oyens.

Uit dit huwelijk (moeder ook Dangerard)

1.                   Marie Louise Bienfait, geb. Amsterdam 09.03.1781, ged. Amsterdam (Nieuwe Waalse Kerk) 15.03.1781, overl. Amsterdam 25.04.1853.

2.                   Elisabeth Catherine Jaqueline Bienfait, geb. Amsterdam 22.12.1782, ged. Amsterdam (Nieuwe Waalse Kerk) 29.12.1782, overl. Amsterdam 05.05.1839.

3.                   Antoinette Alette Bienfait, geb. Amsterdam 18.03.1786, ged. Amsterdam (Oude Waalse Kerk) 17.04.1786.

4.                   Henriette Bienfait, geb. Amsterdam 01.05.1787, ged. Amsterdam (Waals-Hervormd) 10.05.1787.

5.                   Henriette Jeanne Antoinette Bienfait, geb. Amsterdam 16.02.1789, ged. Amsterdam (Waals-Hervormd) 26.02.1789, overl. Amsterdam 21.03.1837.

6.                   Louis Pierre Bienfait, geb. Amsterdam 20.12.1790, ged. Amsterdam (Nieuwe Waalse Kerk) 25.12.1790|b|; volgt [14].

7.                   Antoine Bernard Bienfait, geb. Amsterdam 01.12.1792, ged. Amsterdam (Nieuwe Waalse Kerk) 13.12.1792.

8.                   Antoinette Alette Bienfait, geb. Amsterdam 12.08.1794, ged. Amsterdam (Nieuwe Waalse Kerk) 07.09.1794.

9.                   Alette Justine Bienfait, geb. Amsterdam 30.01.1797, ged. Amsterdam (Nieuwe Waalse Kerk) 02.03.1797.

 

Noten: |a| bruidegom in akte Louis Anthoine Beinfait, tekent met L.A. Bienfait, bruid Aletha; |b| moeder Alette, get. Marie Marthe Scalé {oma}.

 

[30] Evert Bodel Nijenhuis, geb. Leiden 28.12.1765, ged. Leiden 08.01.1766|c|, rentmeester (1816), overl. Leiden 24.03.1816, z.v. Jan Abraham Bodel en Trijntje Nieuwenhuis (-1812); otr. 2e Leiden (gerecht) 28.09.1809|c|, tr. Leiden (gerecht) 22.10.1809, tr. Zoeterwoude (ndg) 24.10.1809 Sara Henrietta Weijland, ged. Leiden (Vrouwekerk) 28.04.1779, overl. Leiden 10.12.1846, d.v. Pierre Weijland en Esther Elisabeth Colonius; otr. 1e Amsterdam 02.10.1794 (att. van Leiden)

[31] Magdalena Henrietta Luchtmans, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 12.11.1769, overl. (‘door bijkomende toevallen in het te vroegtijdige kraambedde van haar derde kind –’t geen heden is overleeden–’) Leiderdorp 16.06.1799, begr. Leiden tussen 15 en 22.06.1799, d.v. Johannes Luchtmans en Maria Johanna Reijtsma.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Johanna Bodel Nijenhuis, ged. Amsterdam 09.03.1796, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 13.03.1796|a|; volgt [15].

2.                   Johannes Tiberius Bodel Nijenhuis, geb. Amsterdam 23.11.1797, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 03.12.1797, student rechten Leiden (1816), mr., advocaat en boekhandelaar (1822), boekhandelaar te Leiden (1845), overl. Leiden 08.01.1872, tr. 1e Leiden 14.08.1822 Sophia Theodora Tijdeman, geb. Deventer 15.12.1802, overl. voor 1827, d.v. Hendrik Willem Tijdeman en Mariane Mathilde Hoorn; tr. 2e Schiedam 19.04.1827 Cornelia Gerardina Brillenburg, geb. Schiedam ca. 1798, overl. Delft 14.06.1866|b|, d.v. Pieter Brillenburg (1762-1831), burgemeester van Schiedam (1828-1831), en Henderina Schoutens.
– Levensbericht JTBN: nl.wikipedia
– Levensbericht PB: nl.wikipedia

3.                   kind Bodel Nijenhuis, overl. Leiderdorp 16.06.1799.

 

Noten: |a| get. wed Jan Abraham Bodel, gebre Trijntje Nieuwenhuis {oma}; |b| ook overl.akte Leiden 1866 no.1932; |c| dopeling Evert Nieuwenhuis, vader Bodel; inlegvel over wijziging in Evert Bodel Nijenhuis gedateerd 15.02.1780.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren (en enkele andere markante figuren)