Anthony Huson (1932-2022)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2022 (laatst herzien april 2022)

 


 

[1] Anthony Huson, Toon, geb. Pasoeroean 10.06.1932, kandidaatsexamen 1955|a| en doctoraalexamen geneeskunde Leiden 1958|b|, semi-artsexamen 1959|c|, promotie Leiden 05.07.1961|d|, lector Leiden (1968-), hoogleraar Leiden (1976-), hoogleraar Eindhoven (1982-1993), hoogleraar Maastricht (1992-), overl. Leiden 21.04.2022, tr. Leiden 1962|e| Edith Stellinga, geb. Voorburg 15.10.1934, overl. tussen 1989 en 2022, d.v. Johannes Ruurd Stellinga (1907-1989)|f| en Janna Ringnalda (1909-1989).

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 12.07.1955;|b| Algemeen Handelsblad 28.01.1958; |c| Algemeen Handelsblad 04.05.1959 (Rotterdam, Stichting Klinisch Hoger Onderwijs); |d| proefschrift: Een ontleedkundig-functioneel onderzoek van de voetwortel; promotor: J.M.F. Landsmeer (1919-1999); |e| Algemeen Handelsblad 14.07.1962; |f| levensbericht op parlement.com.

 

[2] Willem Huson, geb. Vlissingen 26.03.1898, Oost-Indisch ambtenaar (1922), controleur (ben. 07.04.1925), controleur te Pasoeroean (1926), Moenratembest (Res. Djambi) (1927), Sarolangoen (Res. Djambi) (1928) en Palembang (ben. 19.08.1929), assistent-resident te Lamongan (Afd. Grissee) (ben. 28.08.1930), controleur te Pasoeroean (ben. 01.11.1931) en Malang (ben. 09.05.1933), assistent-resident te Kendal (Res. Semarang) (ben. 20.07.1937) en Salatiga (Res. Semarang) (ben. 28.09.1940), overl. Kamp Bangkong te Semarang 11.04.1945|c|; tr. 1e Leiden 07.03.1922 Petronella Wilhelmina de la Court, Nell, geb. Leiden 01.09.1900, overl. Donggala of Toli-Toli (Celebes) 23.07.1923, d.v. Willem Cornelis de la Court (1871-1955), winkelier (1900), kleermaker (1922), en Wilhelmina Petronella Susanna Broekveldt (1873-1941); verloofd Grissee/Dortmund 01.11.1930|a|, tr. 2e Voorburg 25.03.1931|b|
[3] Charlotte Auguste Henriëtte Rabanus, Lotte, geb. Dormund ca. 1910, overl. Voorburg 25.02.1960, begr. Voorburg (Oosterbpl.) 27.02.1960.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Anthony Huson, geb. Pasoeroean (NOI) 10.06.1932; volgt [1].

 

Noten: |a| bruidegom assistent-resident (Soerabaijasch handelsblad 01.11.1930); |b| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom vertegenwoordigd door Adrianus Cornelis van der Hammen, oud 52 jaar, rijksinkoper, de bruidegom assistent-resident, wonende te Grissee, get. zijn zusters Dina Levina, Adriana Jacomina en Catharina (huw.akte Voorburg 1931 no.21); |c| ‘na ontvangen bericht van zijn vrouw’ in annonce Voorburg 17.01.1946 van zijn vier zusters (annonce collectie CBG).

 

[4] Anthonij Huson, geb. Zierikzee 01.05.1857, modelmaker (1883), timmerman (1889,1896), aannemer (1898), bouwkundige (1902,1922), overl. Voorburg 13.03.1934, begr. Voorburg (Alg.Bpl.) 16.03.1934, tr. Vlissingen 01.08.1889

[5] Clara Clasina Guillaume, geb. Vlissingen 21.10.1858, overl. Voorburg 04.11.1930.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dina Levina Huson, geb. Vlissingen 19.06.1890, overl. Voorburg 19.06.1981, tr. Vlissingen 05.06.1915 Adrianus Cornelis van der Hammen, geb. Schiedam 23.09.1878, elektrotechnisch ingenieur, directeur ener maatschappij (1915), overl. Voorburg 22.12.1963, begr. Voorburg (Alg.Bpl.) 26.12.1963 (Tweede Kerstdag), z.v. Thomas van der Hammen en Elisabeth Cornelia Kok.

2.                   Willem Huson, geb. Vlissingen 01.06.1893, overl. Vlissingen 26.03.1894.

3.                   Levina Maria Huson, geb. Vlissingen 10.03.1895, overl. Voorburg 24.02.1983, tr. Bloemendaal 17.08.1926 Jan Hesseling, geb. Amsterdam 30.05.1902, kantoorbediende (1926), directiesecretaris H.V.A. te Medan, overl. Pakan Baroe 21.05.1945|a||b|, z.v. Jan Hendrik Hesseling, commissionair in olie, en Wilhelmina Sophia Magdalena Meurser. [Medan 1930,1934]

4.                   Adriana Jacomina Huson, geb. Vlissingen 24.10.1896, overl. Voorburg 29.03.1993.

5.                   Willem Huson, geb. Vlissingen 26.03.1898; volgt [2].

6.                   Catharina Huson, geb. Vlissingen 04.05.1902, overl. Leiden 22.02.1998, begr. Voorburg (Oosterbpl.) 27.02.1998, tr. Arie Cornelis Brillenburg Wurth, geb. Rotterdam 16.08.1902, overl. 31.01.1994, z.v. Gerrit Brillenburg Wurth en Hendrika van der Gaag.

 

Noten: |a| Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting; |b| ‘als krijgsgevangene in Malakka op onbekende plaats en tijd overleden’, ‘van zijn vrouw en kinderen kregen wij goede berichten uit een gevangenkamp in N.-Sumatra’ (annonce Delft 23.10.1945, collectie CBG).

 

[6] Adolf Rabanus, stad-inspecteur (1931), overl. [Dortmund] na 1960|a|, tr.

[7] Elisabeth Kirmis, overl. [Dortmund] na 1960|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Charlotte Auguste Henriëtte Rabanus, geb. Dormund ca. 1910; volgt [3].

 

Noten: |a||b| over.akte Voorburg 1960 no.75 (dochter Charlotte) & Trouw 27.02.1960.

 

[8] Willem Huson, geb. Zierikzee 27.04.1816, hovenier (1837,1838), tuinier (1840,1844), metselaar (1846,1850), werkman in de garancine-fabriek (1852,1854), fabriekarbeider (1856,jan1868), fabrieksopzichter (nov1868), fabrieksarbeider (1870), arbeider (1874), stoker (1883), overl. Vlissingen 07.04.1893, tr. Zierikzee 17.05.1837

[9] Levina Brandenburg, geb. Zierikzee 11.06.1817, overl. Oost- en West-Souburg 19.08.1909.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [20]/[21] in Kwartierstaat Lein Friedrich Wolfgang de Klerk (1938-2023), hoogleraar Tilburg.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Huson, geb. Zierikzee 10.09.1837, vrachtrijder (1873), courantenbesteller (1874), overl. Rotterdam 24.07.1898, tr. 1e Zierikzee 04.06.1862 Maria Elisabeth van Vliet, geb. Zierikzee 19.11.1821, overl. Zierikzee 05.02.1873, d.v. Jacob van Vliet en Johanna Pieternella Zandijk; tr. 2e Zierikzee 09.09.1874 Kaatje de Jonge, geb. Nieuwerkerk 20.04.1839, werkvrouw (1874), d.v. Leendert de Jonge en Johanna Giliamse.
     KdJ tr. 1e Zierikzee 01.06.1860 Anthonij Cornelis Berwald, geb. Zierikzee 02.05.1840, varensgezel, overl. Zierikzee 21.03.1867, z.v. Frans Anton Berwald, schipper (1840, loods (1867), en Martina Dekker.

2.                   Maria Huson, geb. Zierikzee 29.11.1838, dienstbode (1857), overl. Vlissingen 21.08.1899, tr. Zierikzee 30.12.1857 Willem Hendrik Appel, geb. Zierikzee 09.01.1839, tapijtwerker, overl. na 1899, z.v. Johannes Hendrik Appel, tapijtwerker,  en Neeltje Schreurs.

3.                   Frederik Huson, geb. Zierikzee 22.11.1840, kleermaker, overl. Oost- en West-Souburg 31.08.1922, tr. Stavenisse 12.11.1868 Johanna Cornelia Luijk, geb. Sint Maartensdijk 16.07.1848, overl. Oost- en West-Souburg 24.12.1917, d.v. Marinus Luijk, landbouwer, en Johanna de Wilde.

4.                   Grietje Huson, geb. Zierikzee 14.11.1842, dienstbode (1868), overl. Oost- en West-Souburg 02.09.1927, tr. Zierikzee 08.01.1868 Willem Anker, geb. Zierikzee 27.11.1839, timmerman, overl. Zierikzee 24.03.1917, z.v. Willem Anker, visverkoper, en Magrietha Suijker.

5.                   Pieternella Huson, geb. Zierikzee 26.09.1844, overl. Zierikzee 17.03.1890, tr. Zierikzee 01.06.1870 Jan Hendrik Letzer, geb. Zierikzee 14.04.1841, hulponderwijzer (1870), onderwijzer (1890,1907), overl. Sloten (NH) 21.03.1920, z.v. Anthonij Letzer en Neeltje de Vos.
     JHL tr. 2e Rotterdam 06.05.1892 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Zierikzee 15.10.1907, ingeschr. Zierikzee 20.11.1907) Klara Brandenburg, geb. Zierikzee 30.01.1845, dienstbode (1871), overl. ’s-Gravenhage 18.08.1931, d.v. Johannes Brandenburg, metselaar, en Aagtje Loumans.
     KB tr. 1e Zierikzee 12.04.1871 Cornelis de Winter, geb. Zierikzee 26.10.1846, notarisklerk (1871), deurwaarder bij de rechtbank (1882), overl. Zierikzee 01.10.1882, z.v. Johan Diederik Weijerman de Winter en Adriana Goverdina van der Mussele.

6.                   Klaas Huson, ook Nicolaas, geb. Zierikzee 11.06.1846, machinemaker (mei1887), machinefabrikant (okt1887), werktuigkundige (1893,1913), overl. Vrijenban 29.05.1913|a|, tr. 1e Elkerzee 06.05.1887 Maria Johanna Wiltson, geb. Renesse 12.08.1861, overl. (kraambed) Zierikzee 13.10.1887, d.v. Anthonij Wiltson, herbergier, en Kornelia Blonkera.

7.                   Anthonie Huson, geb. Zierikzee 08.01.1849, overl. Zierikzee 28.04.1856.

8.                   Marinus Huson, geb. Zierikzee 28.09.1850, ijzerdraaier, overl. Oost- en West-Souburg 05.06.1924, tr. Middelburg 29.03.1889 Theodora Alida van der Meulen, geb. Middelburg 01.01.1851, naaister (1889), overl. Middelburg 12.10.1941, d.v. Jacob van der Meulen, koopman, en Johanna van de Volkere.

9.                   Gerard Huson, geb. Zierikzee 29.08.1852, houtzager (1883), fabrikant (1893), overl. Oost- en West-Souburg 27.07.1915, tr. Nieuwerkerk 01.09.1893 Sara Bolijn, geb. Nieuwerkerk 13.11.1853, overl. Oost- en West-Souburg 19.10.1927, d.v. Willem Bolijn, meekrapdroger, en Jakoba Remeeus.

10.               Cato Huson, geb. Zierikzee 14.08.1854, overl. Voorburg 06.11.1951.

11.               Anthonij Huson, geb. Zierikzee 01.05.1857; volgt [4].

12.               Hermanus Willem Huson, geb. Zierikzee 02.02.1860, ijzerdraaier (1882,1884), metaaldraaier (1893,1898), werkbaas (1908), werkbaas Staatsspoor (1914), smid (1915), werkbaas/werkmeester (1916,1920), baas Nederlandsche Spoorwegen (1922), overl. Oost- en West-Souburg 05.06.1939, tr. Vlissingen 03.03.1882 Johanna Geertruida Snoek, geb. Maastricht 31.07.1858, overl. Vlissingen 15.12.1898, d.v. Cornelis Frederik Snoek, sluismeester, en Johanna Catharina Step; tr. 2e Oost- en West-Souburg 23.12.1914 Levina Maatje Huson, geb. Veere 24.07.1880, overl. Vlissingen 13.09.1952|b|, begr. Oost- en West-Souburg 18.09.1952, d.v. Frederik Huson, winkelier (1880), kleermaker (1914), en Johanna Cornelia Luijk.
– Het echtpaar Huson-Snoek vormt tevens de kwartieren [10]/[11] in Kwartierstaat Lein Friedrich Wolfgang de Klerk (1938-2023), hoogleraar Tilburg.

13.               Willem Levinus Huson, geb. Zierikzee 20.04.1863, houtzager (1890), secretaris van de gezondheidscommissie (1932), overl. Vlissingen 30.07.1932, begr. Vlissingen (Noorderbpl.), tr. Vlissingen 01.10.1890 Paulina Jacoba Engels, geb. Vlissingen 27.02.1868, overl. Edam 17.06.1940, d.v. Lieven Jacob Engels (1838-1920), loodsschipper, en Johanna Maria Ketting (1839-1926).

 

Noten: |a| ook overl.akte Zierikzee 1913 no.47; b| ook overl.akte Oost- en West-Souburg 1952 no.30.

 

[10] Pieter Arij Guillaume, geb. Vlissingen 30.10.1829, timmerman, overl. Vlissingen 18.04.1881, tr. Vlissingen 11.11.1857

[11] Dina Gijsberdina de Lange, geb. Vlissingen 15.03.1826, overl. Vlissingen 13.06.1903.

Uit dit huwelijk:

1.                   Clara Clasina Guillaume, geb. Vlissingen 21.10.1858; volgt [5].

2.                   François Guillaume, geb. Vlissingen 13.04.1860, scheepsbouwkundige, overl. Ermelo 16.12.1944, tr. ’s-Gravenhage 04.03.1896 Jacoba de Haan, geb. Wassenaar 05.09.1863, overl. Doorwerth 09.01.1918, d.v. Jan Carel de Haan (1822-1893) en Elisabeth van ’t Zelfde.
– Het ouderpaar de Haan-van ’t Zelfde vormt tevens de kwartieren [4]/[5] in de Kwartierstaat Jan Carel de Haan (1884-1942), hoogleraar Bandoeng.

3.                   Adriana Jacomina Guillaume, geb. Vlissingen 04.04.1861, onderwijzeres (1889), overl. Deventer 31.05.1910|a|, tr. Vlissingen 29.08.1889 Herman Helmert Kerkhoven, geb. Baarn 01.09.1864, onderwijzer (1889), hoofd ener school (1919), schoolhoofd (1927), overl. Epe 20.09.1927, z.v. Herman Joost Kerkhoven en Geertje van der Flier.
     HHK tr. 2e Epe 23.10.1919 Johanna Geertruida Logtenberg, geb. Epe 18.04.1891, overl. Rotterdam 25.05.1934|b|, d.v. Arend Logtenberg, landbouwer, en Gerritje Bouman.

4.                   Pieter Guillaume, geb. Vlissingen 28.12.1862, overl. Vlissingen 08.05.1863.

5.                   Susanna Pietronella Guillaume, geb. Vlissingen 18.03.1865, overl. Leeuwarden 26.08.1947, tr. Vlissingen 29.08.1889 Jacobus Pelle, geb. Middelburg 22.03.1862, ambtenaar Maatschappij Zeeland (1889), overl. Leeuwarden 23.07.1946, z.v. Cornelis Jan Pelle, winkelier, en Anna Martina van Aartsen.

6.                   Gijsbertus Guillaume, geb. Vlissingen 15.04.1868, bouwkundige (1895,1896), timmerman en bouwkundige (1897), overl. Oranjevrijstaat (Zuid-Afrika) 17.03.1931, tr. Vlissingen 08.08.1895 Helena Cornelis Knook, geb. Zevenbergen 12.12.1872, overl. Fouriesburg (Zuid-Afrika) 15.01.1924, begr. Glocolan (Zuid-Afrika), d.v. Dankert Cornelis Knook (1832-1903) en Cornelia Sijke Littooij (1838-1886).

 

Noten: |a| ook overl.akte Epe 1910 no.83; |b| ook overl.akte Rheden 1934 no.71.

 

[12] Rabanus

[13] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Adolf Rabanus; volgt [6].

 

[14] Kirmis

[15] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Kirmis; volgt [7].

 

[16] Johannes Huson, geb. Zierikzee ca. 1772, journalier (1811), arbeider (1816), koetsier (1823), overl. Zierikzee 20.03.1823|b|, z.v. Marinus Huson; tr.

[17] Catharina Pieters(e) (Stoffelse/Wolferse/Wolverse), geb. Serooskerke ca. 1773/1776, schuurster (1828), arbeidster (1834,1837), overl. Zierikzee 06.05.1854|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marinus Huson, geb. Zierikzee ca. 1802, arbeider (1834), werkman op een garancine-fabriek (1854), winkelknecht (1871), overl. Zierikzee 17.08.1871, tr. 1e Zierikzee 19.02.1834 Janna Mulder, geb. Oosterland ca. 1803/1804, arbeidster, overl. Zierikzee 24.05.1854, d.v. Govert Mulder en Goverina van der Male; tr. 2e Zierikzee 11.10.1854 Johanna Buscop, geb. Zierikzee 26.02.1816, overl. Zierikzee 24.01.1900, d.v. Willem Buscop en Catharina Nagel.
     JM tr. 1e Zierikzee 02.11.1831 Willem Biscop, geb. Zierikzee ca. 1787/1788, arbeider, overl. Zierikzee 20.03.1833, z.v. Willem Biscop en Elizabeth Verhoek.
     WB tr. 1e voor 1829 Catharina Nagels, overl. voor 1829; tr. 2e Zierikzee 04.11.1829 Elizabeth van Haalen, geb. Zierikzee ca. 1789, schuurster, overl. Zierikzee 05.12.1830|e|, d.v. Jan van Haalen en Maria Noute.

2.                   Maria Huson, geb. Zierikzee ca. 1803, overl. Zierikzee 28.02.1860, tr. Zierikzee 12.11.1828|d| Johannes Ochtman, geb. Dreischor ca. 1796, winkelier, z.v. Hendrik Ochtman en Clara Samuelse de Blok.
     JO tr. 1e Zierikzee 07.01.1816 Petronella Nijland, ook Pieternella, geb. Breda ca. 1798, overl. Zierikzee 23.04.1828, d.v. Gerardus Nijland en Geertruij Waalwijk.

3.                   Guillaume Huson, overl. Zierikzee 29.09.1811.

4.                   Jacques/Jacob Huson, geb. Zierikzee 25.01.1811|a|, overl. Zierikzee 11.10.1811.

5.                   Levina Huson, geb. Zierikzee ca. 1813, overl. Zierikzee 09.02.1815.

6.                   Willem Huson, geb. Zierikzee 27.04.1816; volgt [8].

 

Noten: |a| moeder Cornelie; |b| ‘zijnde de naam van de moeder onbekend’, e.v. Catharina Stoffelse (overl.akte Zierikzee 1823 no.25); |c| Catharina Pieters, ‘zijnde namen harer ouders en verdere renseignementen den aangevers onbekend’ (overl.akte Zierikzee 1854 no.60); |d| bruid Hushom (huw.akte Zierikzee 1828 no.57); |e| van Halen (d.v. van Haalen), e.v. Buskop (overl.akte Zierikzee 1829 no.168).

 

[18] Frederik Brandenburg, geb. Zierikzee ca. 1789, maçon (1812), metselaar (1815,1870), overl. Zierikzee 15.01.1880, z.v. Hermanus Brandenburg en Levina van Zwijmvooren; tr.

[19] Maria Kuijpers, geb. Zierikzee ca. 1788, overl. Zierikzee 02.02.1870|a|, d.v. Johannes Kuijpers en Magrieta de Keijser.

Uit dit huwelijk (moeder ook Kuipers):

1.                   Germain Brandenburg, ook Hermanus, geb. Zierikzee 24.08.1812, overl. Zierikzee 18.08.1815.

2.                   Margaretha Brandenburg, geb. Zierikzee 25.10.1814, overl. Zierikzee 25.11.1882.

3.                   Levina Brandenburg, geb. Zierikzee 11.06.1817; volgt [9].

4.                   Anthonij Brandenburg, geb. Zierikzee 05.10.1819, metselaar, overl. Rotterdam 22.06.1887, tr. Zierikzee 10.03.1841 Klazina van der Schelde, geb. Zierikzee 14.12.1819, overl. Rotterdam 26.10.1904, d.v. Nicolaas van  der Schelde, vleeshouwer, en Johanna Louarts.

5.                   Maatje Brandenburg, geb. Zierikzee 04.04.1822, overl. Zierikzee 13.03.1907.

6.                   Klara Brandenburg, geb. Zierikzee 06.06.1824, overl. Zierikzee 07.06.1847.

7.                   Wilhelmina Brandenburg, geb. Zierikzee 04.06.1826, overl. Zierikzee 05.07.1905, tr. Zierikzee 12.12.1855 Abraham de Vos, geb. Zierikzee 21.12.1830, horlogemaker, overl. Zierikzee 15.02.1910, z.v. Johannes de Vos, horlogemaker, en Johanna Hutchinson.

8.                   Geertruid Brandenburg, geb. Zierikzee 23.11.1828, overl. Zierikzee 22.06.1852.

9.                   Dina Brandenburg, geb. Zierikzee 23.07.1831, overl. Zierikzee 08.01.1914.

 

Noten: |a| aangifte door schoonzoon Adriaan de Vos, Kuiper in akte, Kuijper in randschrift (overl.akte Zierikzee 1870 no.22).

 

[20] François Guillaume, geb. Westkapelle 09.11.1799, scheepstimmerman (1821), timmerman (1822,1829), houtzager (1832), timmerman (1835,1839), scheepstimmerman (1841,1846), scheepmaker (1861), overl. Vlissingen 24.03.1883, z.v. François Guillaume, herbergier (1837), en Catharina van Rooijen; tr. Vlissingen 07.11.1821|c|

[21] Clara Clasina Kokelaar, geb. Middelburg 14.02.1797, dienstbode (1821), overl. Vlissingen 04.07.1869, d.v. Arie Kokelaar en Pieternella Susanna Erfstee.

Uit dit huwelijk:

1.                   François Guillaume, geb. Vlissingen 10.02.1822, schoenmaker (1841), barbier (1887), overl. ‘in de rivier de Schelde op de rede voor Vlissingen zijn lijk drijvende gevonden’ 22.07.1887, tr. Vlissingen 26.05.1841 Maria Johanna Kramer, geb. Vlissingen 22.07.1819, dienstbode (1841), d.v. Wilhelmina Kramer.

2.                   Susanna Pieternella Guillaume, geb. Vlissingen 09.09.1823, overl. Den Helder 08.04.1906, tr. Vlissingen 04.11.1846 Gerrit Huvers, geb. Vlissingen 07.12.1823, varensgezel, overl. Den Helder 22.12.1898, z.v. Pieter Huvers, sjouwer (1823), werkman (1846), en Theodora Moeth/Meeth/Moed.

3.                   Clara Clazina Guillaume, geb. Vlissingen 24.04.1825, overl. (kraambed) Vlissingen 04.04.1863, tr. Vlissingen 08.05.1861 Abraham Groen, geb. Hellevoetsluis 09.09.1825, timmerman, z.v. Nicolaas Groen en Eva Pieternella Vossevelt.

4.                   Catharina Guillaume, geb. Vlissingen 16.11.1827, overl. Vlissingen 12.02.1833.

5.                   Pieter Arij Guillaume, geb. Vlissingen 30.10.1829|a|; volgt [10].

6.                   Cornelia Guillaume, geb. Vlissingen 08.06.1832, overl. Vlissingen 01.12.1833.

7.                   Henri Guillaume, geb. Vlissingen 11.01.1835, timmerman, overl. Vlissingen 1.4.12.1926, tr. 1e Vlissingen 13.05.1863 Johanna de Lange (1835-1890), d.v. Pieter de Lange en Adriana Jacomina Roelands; tr. 2e Vlissingen 30.05.1895 Jannetje Adriana Plugge, geb. Vlissingen 09.03.1839, overl. Vlissingen 30.01.1920, d.v. Huibert Plugge, kwekeling op de loodsboot (1839), en Pieternella Kelle.

8.                   Willem Johannes Guillaume, geb. Vlissingen 22.04.1837, overl. Vlissingen 08.05.1837.

9.                   Willem Johannes Guillaume, geb. Vlissingen 05.03.1839, loodgieter, overl. Rotterdam 25.08.1918, tr. Vlissingen 02.08.1865 Maria Francina Geervliet, geb. Vlissingen 26.11.1836, overl. Amersfoort 05.12.1918|b|, d.v. Johannes Geervliet, scheepmaker, en Anna Gournat.

 

Noten: |a| moeder Clara Clazina; |b| ook overl.akte Rotterdam 1918 reg.S2 fol030; |c| bruidegom Guilliaume en Guillaume in de akte, tekent met Guillaume, evenals zijn vader (huw.akte Middelburg 1821 no.50).

 

[22] Pieter de Lange, geb. Vlissingen 16.05.1801, timmerman, overl. Vlissingen 12.01.1846, z.v. Gijsbertus de Lange en Dina Johanna Chivat; tr. Vlissingen 04.05.1825

[23] Adriana Jacomina Roelands, ged. Bath 15.04.1798, dienstbode (1825), overl. Vlissingen 17.07.1842, d.v. Gille Roelands en Pieternella Dronkers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dina Gijsberdina de Lange, geb. Vlissingen 15.03.1826; volgt [11].

2.                   Pieternella Jacoba de Lange, geb. Vlissingen 06.01.1828, dienstbode (1856), overl. Den Helder 23.05.1866, tr. Middelburg 12.11.1856 Johannes Cornelis Julianus, geb. Middelburg 21.06.1830, timmerman, overl. Middelburg 29.09.1910, z.v. Louwrens Julianus, borstelmaker, en Johanna Cornelia Leliaart.
     JCJ tr. 2e Den Helder 20.01.1870 Elisabeth Sluisman, geb. Texel 10.11.1834, overl. Middelburg 07.05.1914, d.v. Jacob Sluisman en Maartje de Lange.

3.                   Maria Levina de Lange, geb. Vlissingen 28.06.1830, overl. Vlissingen 17.02.1917, tr. Cornelis Marinus Nobels, geb. Vlissingen 21.09.1829, broodbakker, overl. Vlissingen 28.04.1900, d.v. Fredrik Jan Nobels, timmerman, en Johanna Meeuse.

4.                   Gijsbertus de Lange, geb. Vlissingen 15.04.1832, broodbakker, overl. Rotterdam 06.06.1893, tr. Vlissingen 11.07.1860 Jacoba Wanjon, geb. Oostkapelle 20.09.1829, overl. Rotterdam 07.06.1900, d.v. Timotheus Wanjon en Pieternella Spruijt.

5.                   levenloze zoon, Vlissingen 08.02.1834.

6.                   Johanna de Lange, geb. Vlissingen 10.01.1835, dienstbode (1863), overl. Vlissingen 18.10.1890, tr. Vlissingen 13.05.1863 Henri Guillaume (1835-1926), z.v. Francois Guillaume en Clara Clasina Kokelaar.

7.                   Adriana Cornelia de Lange, geb. Vlissingen 30.06.1837, overl. Vlissingen 22.11.1842.

8.                   Agatha de Lange, geb. Vlissingen 29.12.1838, overl. Waarde 04.07.1846.

9.                   Dana Johanna de Lange, geb. Vlissingen 30.03.1841, overl. Vlissingen 23.09.1854.

 

[24]

[25]

 

[26]

[27]

 

[28]

[29]

 

[30]

[31]

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren