Hendrik Laurentius s'Jacob (1906-1967)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien april 2021)

 


 

[1] Hendrik Laurentius s'Jacob, Hans, geb. Driebergen 05.04.1906, mr., voorzitter van ‘De commissie ter voorbereiding van een tweede instituut voor technisch hoger onderwijs’|b|, lid (1956-1959), later voorzitter (1959-1961) van het College van Curatoren van de TH Eindhoven|c|, lid College van Curatoren van de TH Eindhoven (juni 1961 tot 29 september 1967)|d|, economisch adviseur (1967)|a|, begiftigd met de gouden erepenning van de stad Eindhoven ‘waaraan het predikaat ereburger van Eindhoven is verbonden’ 1956, RNL, CON, overl. Leiden 29.09.1967, begr. Zeist (Nwe Alg.Bpl.) 03.10.1967.
– Levensberichten HLsJ: nl.wikipedia * Parlement&Politiek * Eindhoven-in-beeld
 
Noten: |a| overl.akte Leiden 1967 no.1101; |b| annonce collectie CBG; |c| De kleine TU/e encyclopedie 1956-2006, par.40, pp.90-91; |d| Parlement&Politiek (apr’21).
 
[2] Herman Theodoor s'Jacob, geb. ’s-Gravenhage 04.03.1869, promotie Utrecht 08.12.1896|f|, inspecteur bij het lager onderwijs (1904), Commissaris van de Koningin in Utrecht (1924-1934), curator Universiteit Utrecht (1934-1945)|c|, overl. Zeist 16.07.1950, tr. Le Cannet|b| 09.04.1904|a|
[3] Wilhelmina Elisabeth Charlotte baronesse van Boetzelaer, geb. Doorn 07.08.1876, overl. Zeist 06.01.1970, begr. Zeist (Alg.Bpl.) 09.01.1970.
– Levensbericht HTsJ: nl.wikipedia 

Uit dit huwelijk:

1.                   Eduard Herman s'Jacob, geb. Driebergen 28.02.1905, doctoraalexamen Utrecht 1928, promotie Utrecht 12.09.1945|d|, hoogleraar Utrecht (1946-), hoogleraar Groningen (1951-1975), RNL, overl. Haren 11.12.1987, crem. 15.12.1987, tr. Cornelia Elizabeth Visser, geb. Amsterdam 26.05.1908, promotie Amsterdam UvA 05.04.1938|e|, hoogleraar Groningen (1947-1976), overl. Haren 03.08.1987, crem. Groningen 06.08.1987, d.v. Cornelis Visser en Clara Ernestina Dirksen.

2.                   Hendrik Laurentius s'Jacob, geb. Driebergen 05.04.1906; volgt [1].

3.                   zoon W.G. s'Jacob, tr. H.I. Dubelman. [Brussel 1967; Bougy-Villars 1970; Féchy (Vaud), Zwitserland 1987]

 

Noten: |a| ingeschreven extract (huw.akte Driebergen 04.08.1904 no.16); |b| in département Alpes-Maritimes (06), Frankrijk; |c| Jaarboek CBG 43 (1989) p.247; |d| proeftschrift: Landsdomein en adatrecht; |e| proefschrift: Götter und Kulte im Ptolemaïschen Alexandriën; promotor: D. Cohen (1882-1967); |f| proefschrift: Staatsbemoeiing betrekkelijk veefokkerij; promotor: J. de Louter (1847-1932).

 

[4] Eduard Herman s'Jacob, geb. ’s-Gravenhage 04.08.1827, promotie Leiden 16.01.1850|e|, Commissaris des Konings in Utrecht (1882-1888), curator Universiteit Utrecht (1883-1889)|d|, staatsraad in buitengewone dienst (1912), overl. ’s-Gravenhage 15.04.1912, tr. Batavia 28.11.1855

[5] jkvr. Cornelie Govertha Elize Lucipara de Stuers, geb. Amboina 19.08.1837, overl. ’s-Gravenhage 16.02.1922|b|, begr.’s-Gravenhage (Alg.Bpl.) 21.02.1922.

– Levensbericht EHsJ: nl.wikipedia * Parlement&Politiek

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriane Jacqueline s'Jacob, geb. Batavia 28.01.1857|c|, kunstschilderes, overl. 1920, tr. ’s-Gravenhage 11.07.1878 Dirk baron van Hogendorp, geb. ’s-Gravenhage ca. 1850, mr., adjunct-commies bij het Departement van Buitenlandse Zaken (1878), z.v. Frederik baron van Hogendorp en Leopoldina Maria gravin van Limburg Stirum. [Scheveningen 1922]

2.                   François Frederik s'Jacob, geb. Batavia 14.08.1858, student rechtsgeleerdheid Leiden 28.09.1876, tr. Amersfoort 06.05.1889 Jacqueline Adrienne (Juckema) van Burmania baronesse Rengers, geb. Zutphen 29.09.1870, d.v. Frederik Constantijn Willem van Burmania baron Rengers, eerste luitenant der cavallerie (1870), en Wolthera Geertruida van Limburg Stirum. [Lausanne 1922]

3.                   Louise s'Jacob, geb. ’s-Gravenhage ca. 1865, overl. Aerdenhout (Bloemendaal) 21.03.1933, tr. Leusden 28.05.1891 Adriaan de Clercq, geb. Hillegom 29.10.1856, overl. Aerdenhout (Bloemendaal) 07.05.1931, z.v. Stephanus de Clercq, landbouwer, en Susanna Kruseman.

4.                   Herman Theodoor s'Jacob, geb. ’s-Gravenhage 04.03.1869; volgt [2].

 

Noten: |b| Cornelia Govertha Elisa Lucipara de Stuërs (annonce collectie CBG); |c| Adriana Jacqueline (RA 1858 p.489); |d| Jaarboek CBG 43 (1989) p.246; |e| proefschrift: Diss. de art. IX legia quae generaliora exhbiet praecepta; grad: J.U.D. cum laude.

 

[6] Hendrik Johan Herman baron van Boetzelaer, geb. Utrecht 03.12.1850, overl. Valburg 12.07.1924, tr. Zeist 21.10.1875

[7] Margaretha Laurentia de Beaufort, geb. Leusden 13.05.1852, overl. Cannes 25.02.1930.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Elisabeth Charlotte van Boetzelaer, geb. Doorn 07.08.1876; volgt [3].

2.                   Aleida Arnoudina van Boetzelaer, geb. Amersfoort 05.09.1882|a|, overl. Cannes 01.04.1884.

3.                   Carel Godfried Willem Hendrik van Boetzelaer van Oosterhout, geb. Amersfoort 17.11.1892, mr., overl. Utrecht 20.05.1986, tr. voor 1924 Ethel Litchfield, geb. 10.05.1896, d.v. H.L. Litchfield, M.D. [’s-Gravenhage 1924; Washington DC, USA 1928; Mexico City, Mexico 1929,1930; Le Cannet 1970]
– Levensbericht CGWHvBvO: Parlement&Politiek

 

Noten: |a| vader van Boetzelaer van Oosterhout (geb.akte Amersfoort 1882 no.288).

 

[8] Frederik Bernard s'Jacob, ged. Rotterdam (Grote Kerk) 13.04.1776, promotie Leiden 30.06.1798|f|, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1819), secretaris Raad van State (1815-1829), RNL, overl. 1831, tr. Amsterdam 05.12.1816|d|

[9] Maria Petronella Rochussen, ook Marie Petronille, geb. 20.11.1791, ged. Etten-Leur 27.11.1791, overl. Amsterdam 15.11.1848.

– Levensbericht FBsJ: nl.wikipedia * Parlement&Politiek

Uit dit huwelijk:

1.                   Marius Hendrik s'Jacob, geb. Amsterdam 06.09.1817, mr., advocaat (1847,1853), lid Provinciale Staten van Noord-Holland (1853), raadsheer in het gerechtshof te Amsterdam (1878), tr. Heemstede 29.09.1853 Hester van Lennep, geb. Amsterdam 17.10.1830, overl. Middachtersteeg (Rheden) 11.07.1890, d.v. Jacob Abraham van Lennep en Anna Willink.

2.                   Jean Charles Hendrik s'Jacob, geb. Brussel 06.04.1819, secretaris der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam (1847,1853), secretaris van de Rhijn Spoorweg Maatschappij (1853), overl. Utrecht 04.05.1901, tr. Amsterdam 10.06.1847 Laurentia Johanna Vrolik, geb. Amsterdam 26.02.1826, overl. Breukelen-Nijenrode 29.06.1860, d.v. Willem Vrolik (1801-1863), hoogleraar Amsterdam (1831-1863), RMWO 3e klasse, en Theodora Cornelia van Doorn.

3.                   Jeanne Josine Antoinette s'Jacob, geb. Brussel ca. 1821, overl. Rotterdam 19.04.1910, tr. Amsterdam 10.04.1815 Herman Theodor Löhnis, geb. Rotterdam 12.10.1813, koopman, overl. Kralingen 15.08.1868|c|, z.v. Everard Petrus Löhnis, koopman, en Theodora Jacoba Rochussen.

4.                   Frederik s'Jacob, geb. ’s-Gravenhage 25.02.1822, suikerfabrikant op Java (tijdelijk te Rotterdam, 1853), directeur der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (1878), gouveneur-generaal van Nederlands-Indië (1881-1884), RMWO 1846, overl. Utrecht 03.04.1901, tr. Batavia 03.05.1848 jkvr. Leonie Susanne Charlotte van Hogendorp, geb. Sint-Omaars|a| 01.06.1831, overl. Batavia 03.05.1852, d.v. Carel Sirardus Willem graaf van Hogendorp.
– Levensbericht FsJ: nl.wikipedia
Uit dit huwelijk: Frederik Bernhard s'Jacob, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 14.05.1850, overl. Staverden (Ermelo) 15.03.1935; levensbericht: FBsJ: Parlement&Politiek

5.                   Willem Hugo s'Jacob, geb. ’s-Gravenhage 18.11.1825, promotie Leiden 17.10.1848|e|, overl. Rotterdam 15.12.1905, tr. Rotterdam 27.09.1852 Jacoba Maria Rochussen, geb. Rotterdam 05.02.1829, overl. Baarn 20.06.1908|b|, d.v. Hendrik Rochussen en Judith Bethelemine Charlotte Hubert.

6.                   Eduard Herman s'Jacob, geb. ’s-Gravenhage 04.08.1827; volgt [4].

 

Noten: |a| in département Pas-de-Calais (62), Frankrijk; |b| ook overl.akte Rotterdam 1908 fol.s037; |c| ook overl.akte Rotterdam 11.09.1868 fol.d111 no.2758; |d| moeder v/d bruid Aletta Jaqueline (huw.akte Amsterdam 1816 reg.4 fol.189v); |e| Guilielmus Hugo; proefschrift: Diss. de historia juris gratiae in Hollandia inde a Carolo V°; graad: J.U.D. cum laude; |f| Fredericus Bernardus; proefschrift: Ad fragmentum Terentii Clementis in Lege 72. dig. de hredibus instituendis.

 

[10] François Vincent Henri Antoine ridder de Stuers, geb. Roermond 29.11.1792, majoor (1832), luitenant-generaal en commandant van het Nederlands-Indisch leger, overl. ’s-Gravenhage 29.12.1881|g|, tr. Batavia 1828|f|

[11] jkvr. Adriane Jacqueline de Kock, geb. Soerabaja ca. 1809/1810, overl.’s-Gravenhage 11.01.1882|a|.

– Levensbericht FVHAdS: nl.wikipedia

Uit dit huwelijk:

1.                   Lodewijk Hendrik Willem Merkus de Stuers, ook Louis Henri Wilhelm Merkus, geb. Batavia 02.01.1830, luitenant-ter-zee eerste klasse (1862,1869), adjudant van Prins Hendrik der Nederlanden (1862,1869), RMWO 4e klasse, overl. ’s-Gravenhage 31.03.1869, tr. ’s-Gravenhage 09.04.1862 Sara Carolina Lucassen, geb. Koeta (Bali) ca. 1842, overl. ’s-Gravenhage 16.02.1888, d.v. Theodore Lucassen en Suzanna Antoinette Pietermaat.

2.                   jhr. Hubert Lambert Joseph Paul Clement de Stuers, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 27.09.1832, administrateur suikerfabriek, overl. 1904, tr. Pasoeroean 09.11.1859|b| Julia Geertruida Dorothea Antoinetta Bisschop Grevelink, geb. [Curaçao] ca. 1840, overl. Brussel 23.04.1878|i|, d.v. Arnoldus Hermanus Bisschop Grevelink en Hermina Adriana Römer.

3.                   jhr. Eugène Paul Emanuel de Stuers, geb. Middelburg 03.12.1833, luitenant-ter-zee tweede klasse (1863), kapitein-ter-zee, overl. 1890, tr. Vlissingen 03.01.1863 Anna Louiza Gerardina Vervate, geb. Vlissingen 18.01.1840, overl. Soerabaja 05.05.1883|j|, d.v. Johannes Cornelis Vervate, secretaris bij de Directie der Marine, en Sophia Herklots.

4.                   jkvr. Louise Wilhelmine Françoise Félicité de Stuers, geb. ‘nabij Arnhem’ 21.06.1835, overl. ’s-Gravenhage 14.04.1915, tr. Batavia 20.07.1855 jhr. James Loudon, geb. ’s-Gravenhage 08.06.1824, promotie Leiden 14.05.1846|k|, minister van Koloniën, Commissaris des Konings van Zuid-Holland, Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië, overl. ’s-Gravenhage 31.05.1900|h|, z.v. Alexander Loudon en Susanna Gesperdina Valck.
– Levensbericht JL: nl.wikipedia * Parlement&Politiek

5.                   Cornelie Govertha Elize Lucipara de Stuers, geb. Amboina 19.08.1837|c||d||e|; volgt [5].

6.                   zoon de Stuers, geb. ’s-Gravenhage 23.06.1842, overl. ’s-Gravenhage 24.10.1843.

 

Noten: |a| moeder von Billfinger, wede jhr. François Vincent Antoine ridder de Stuers (overl.akte ’s-Gravenhage 1882 no.120); |b| bruidegom Hubertus Lambertus Josephus Paulus Clemens (RA 1861 p.13); |c| Cornelie Govertha Elize Lucipara, geen datum vermeld (RA 1838 p.250); |d| Cornelia Lucipara Elisa Goverta, geb. 19.08.1837 (Bevolkingsregister ’s-Gravenhage); |e| dochter, geb. 19.08.1837 (annonce collectie CBG); |f| bruidegom Francois Vincent Antoine, geen datum vermeld (RA 1829 p.154); |g| overledene François Vincent Antoine, z.v. Petrus Josephus Bernardus en Petronella Joanna Aloysia (overl.akte ’s-Gravenhage 1881 no.3015); |h| e.v. Louiser Franoise Félicité Gertrude (overl.akte ’s-Gravenhage 1900 no.1718); |i| geregistreerd te Pasoeroean (RA 1879 p.316); |j| Anna Louiza Gerardina Vervate de Steurs (RA 1884 p.320); |k| stellingen.

 

[12] Christiaan Willem Johan baron van Boetzelaer, geb. ’s-Gravenhage ca. 1807, mr., advocaat (1835), lid Provinciale Staten van Utrecht (1863), lid Gemeenteraad Utrecht (1863), overl. Utrecht 18.04.1872|d|, tr. Utrecht 11.03.1835

[13] Elisabeth Charlotta Petronella Both Hendriksen, ged. Utrecht 25.12.1809, overl. Utrecht 10.04.1880.

Uit dit huwelijk:

1.                   Coenradina Carolina Theodora van Boetzelaer, geb. Utrecht 11.05.1836, overl. Utrecht 14.02.1865, tr. Utrecht 13.08.1863|a| jhr. Willem Nicolaas de Pesters, geb. Utrecht 11.01.1830|c|, mr., lid Provinciale Staten van Utrecht (1863,1868), overl. Utrecht 21.03.1882|b|, z.v. jhr. Jan Everard de Pesters van Cattenbroek, mr., secretaris [hoogheemraadschap] van de Lekdijk benedendams en IJsseldams (1863), en Jacoba Margaretha van Hengst.
     WNdP tr. 2e Nijmegen 28.08.1868 Theodora Coenradina Elsabe van Lijnden, geb. Nijmegen 29.07.1839, overl. Utrecht 29.05.1912, d.v. Willem baron van Lijnden, griffier bij de arrondissementsrechtbank, en Charlotta Anna Wilhelmina baronesse van Boetzelaar.

2.                   Willemina Elisabeth Charlotta van Boetzelaer, geb. Utrecht 16.11.1837, tr. De Bilt 04.06.1868 Constant Theodore van Lynden van Sandenburg, geb. Utrecht 24.02.1826, mr., premier (1879-1883), minister van staat, overl. Huis Sandenberg (Langbroek) 08.11.1885, begr. Neerlangbroek 13.11.1885, z.v. Frederik August Alexander Carel van Lynden van Sandenburg en Anna Wilhelmina van Spaen.
– Levensbericht CTvLvS: nl.wikipedia * Parlement&Politiek

3.                   Carel Theodorus van Boetzelaer, geb. De Bilt 30.08.1839, mr., overl. De Bilt 16.10.1903, tr. De Bilt 26.06.1873 (echtsch. vonnis 16.08.1892, ingeschr. De Bilt 05.10.1892) Johanna Maria van Weede, geb. Amsterdam 06.02.1833, overl. Apeldoorn 23.11.1903, d.v. Jacob van Weede en Hester Catharina Willink.

4.                   Godfried Hendrik Leonard van Boetzelaer, geb. Utrecht 19.04.1842, lid Provinciale Staten van Utrecht (1906), overl. De Bilt 22.04.1914, tr. 1e voor 1866 Johanna Charlotta baronesse van Schuijlenburch, geb. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 27.05.1843, overl. De Bilt 15.12.1879, d.v. Lodewijk van Schuijlenburgh en Willemina Aletta Johanna baronesse van Boetzelaer; tr. 2e De Bilt 30.03.1882 Constantia Wilhelma Fabricius van Leijenburg, geb. Amsterdam 16.12.1849, overl. De Bilt 20.01.1928, d.v. Johan Carel Willem Fabricius van Leijenburg, lid gemeenteraad Amsterdam (1845), en Adriana Wilhelma Clara Hooft.

5.                   Willem Carel van Boetzelaer, geb. Utrecht 15.09.1845, tr. voor 1874 Margaretha Nicolasina van Schuylenburch, geb. ca. 1853, overl. Maartensdijk 18.04.1930, d.v. Lodewijk van Schuylenburgh van Bommenede en Willemina Aletta Johanna van Boetzelaar.

6.                   Hendrik Johan Herman van Boetzelaer, geb. Utrecht 03.12.1850; volgt [6].

 

Noten: |a| bruid in akte van Boetselaer, tekent met van Boetzelaer, vader v/d bruid in akte van Boetselaer van Dubbeldam, tekent met van Boetzelaer van Dubbeldam (huw.akte Utrecht 1863 no.279); |b| ook overl.akte Bunnik 1882 no.6; |c| vader Pesters, bij vonnis Arr.Rb. Utrecht 12.11.1856 gewijzigd in de Pesters (geb.akte Utrecht 1830 no.69); |d| overledene van Boetzelaer van Dubbeldam.

 

[14] Arnoud Jan de Beaufort, ged. Utrecht 02.06.1799, lid der Commissie van Landbouw der provincie Utrecht (1840), lid van Gedeputeerde Staten van de Utrecht, RMWO, overl. Leusden 01.07.1866, tr. Amsterdam 06.05.1841

[15] Anna Alida Stoop, geb. Amsterdam ca. 1813, overl. Utrecht 03.06.1885|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Bernardina de Beaufort, geb. Zeist 26.04.1842, overl. Utrecht 11.01.1847.

2.                   Wilhelmina Cornelia de Beaufort, geb. Leusden 26.07.1843, overl. Doorn 08.01.1927, tr. Utrecht 11.10.1866 Willem Hendrik Johan baron van Heemstra, geb. Irnsum (Rauwerderhem) 23.07.1841, mr., burgemeester van Jutphaas (1866-1868), van Nigtevecht en van Vreeland (1868-1875), en van Driebergen en van Rijsenburg (1875-1903), overl. Doorn 27.10.1909, z.v. Frans Julius Johan baron van Heemstra, mr., grietman van Rauwerderhem, en Henriette Philippine baronesse van Pallandt.
– Levensbericht WHJvH: nl.wikipedia

3.                   Willem Hendrik de Beaufort, geb. Leusden 19.03.1845, mr., advocaat (1870), lid Tweede Kamer, minister van Buitenlandse Zaken, overl. ’s-Gravenhage 02.04.1918, tr. Amsterdam 20.03.1873 Adèle Maria van Eeghen, geb. Amsterdam 18.03.1852, overl. Leusden 01.06.1913, d.v. Jan van Eeghen en Henriette Louise Labouchère.
– Levensbericht WHdB: nl.wikipedia * Parlement&Politiek

4.                   Johannes Bernardus de Beaufort, geb. Utrecht 02.01.1847, burgemeester van Woudenberg (1872-1905), overl. Woudenberg 05.07.1924, tr. Utrecht 23.06.1870 jkvr. Cornelia Maria Asch van Wijck, geb. Utrecht 24.02.1849, overl. Woudenberg 26.01.1915, d.v. jhr. Hubert Alexander Maurits Asch van Wijck en Henriette Hester des Tombe.

5.                   Anna Digna Charlotta Maria de Beaufort, geb. Utrecht 01.01.1849, overl. Leusden 05.08.1860.

6.                   Joachim Ferdinand de Beaufort, geb. Leusden 30.05.1850, mr., overl. Zeist 05.10.1929, tr. 1e Zeist 03.10.1878 jkvr. Anna Maria Ernestine Louise Huijdecoper, geb. Zeist 08.08.1853, overl. Zeist 24.07.1889|a|, d.v. jhr. Jan Louis Rijnier Antonij Huijdecoper en Louise Ernestine baronesse van Hardenbroek; tr. 2e Utrecht 06.02.1896 jkvr. Agnès Jeannette Hoeufft, geb. Haarlem 26.01.1864, overl. Zeist 01.12.1923, d.v. jhr. David Hoeufft en jkvr. Adelaide Jacqueline Cornélie Henriette Laurence van de Spiegel.

7.                   Margaretha Laurentia de Beaufort, geb. Leusden 13.05.1852; volgt [7].

8.                   Arnoud Jan de Beaufort, geb. Utrecht 23.01.1855, mr., overl. Leusden 10.06.1929, tr. Leusden 20.11.1879 Maria  Isabella Anna Josina Charlotta baronesse van Hardenbroek, geb. Zeist 24.05.1856, overl. Leusden 09.11.1926, d.v. Ernest Louis baron van Hardenbroek en jkvr. Sophia Adriana Joanna Huijdecoper.

 

Noten: |a| ook overl.akte Utrecht 1889 no.1257; |b| ook overl.akte Zeist 1885 no.74.

 

[16] Jacob Hendrik s'Jacob, geb. Rotterdam 1721, overl. 1788, otr. Rotterdam 21.10.1770, tr. Rotterdam 08.11.1770

[17] Gerarda Maria Kreeft, ook Creeft, geb. Rijswijk ca. 1740, doopgetuige Rotterdam 07.03.1762, rentenierster (1816), overl. Doesburg 08.01.1822, d.v. Fredrik Michiel Creeft en Bernardina Kunen; otr. 2e Rotterdam 09.01.1791, tr. Rotterdam 26.01.1791 Jacob Schiphorst, geb. Leeuwarden, kapitein (1791).

Uit dit huwelijk:

1.                   Josua s'Jacob, geb. Rotterdam xx.03.1774, overl. Rotterdam 04.06.1842, otr. Rotterdam 20.09.1801 Johanna Catharina Antoinette de Vrij, geb. Rotterdam.

2.                   Frederik Bernard s'Jacob, ged. Rotterdam (Grote Kerk) 13.04.1776; volgt [8].

 

[18] Jan Rochussen, geb. Rotterdam 1759, directeur van de indirecte belastingen (1816,1817), overl. ’s-Graveland 21.06.1818, otr. Etten-Leur 08.08.1789, tr. Ginneken en Bavel

[19] Aletta Jacoba Erbervelt, ook Erbenvelt, ged. Rotterdam 17.01.1764, overl. Amsterdam 01.12.1851, d.v. Pieter Erbervelt en Maria Lohoff.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Maria Rochussen, ged. Etten-Leur 26.09.1790.

2.                   Maria Petronella Rochussen, geb. 20.11.1791, ged. Etten-Leur 27.11.1791; volgt [9].

3.                   Izaac Jacobus Rochussen, ged. Etten-Leur 02.02.1794, mr., substituut-officier van justitie (1829), griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Amsterdam (1831), griffie bij de arrondissementsrechtbank (1847).

4.                   Petronella Rochussen, ook Pieternella, ged. Etten-Leur 30.08.1795, tr. 1e Amsterdam 02.07.1817|a| Abraham van Eeghen, ged. Amsterdam (Kerk Lam en Toren (rk)) 07.11.1786, koopman, overl. voor 1829, z.v. Chrisiaan van Eeghen en Catharina Fock; tr. 2e Amsterdam 18.11.1829|b| Herman Adriaan van Karnebeek, ged. Amsterdam (Oude Waalse Kerk) 02.04.1797, luitenant ter zee 1e klasse (1829,1831), RMWO 4e klasse, z.v. Adriaan van Karnebeek en Hermina Elisabeth Tack.
     AvE otr. 1e Amsterdam 01.12.1809 Aletta Willink, ged. Amsterdam (Kerk De Zon (rk)) 07.12.1789, overl. voor 1817, d.v. Jan ten Broeke Willink en Aletta van Leuvenig.

5.                   Jan Jacob Rochussen, geb. 23.10.1797, ged. Etten-Leur 29.10.1797, entreposeur der in- en uitgaande rechten en accijnzen (1831), secretaris der Kamer van Koophandel en Fabrieken (1831), gouveneur-generaal van Nederlands-Indië (1845-1851), RNL, overl. ’s-Gravenhage 21.01.1871, tr. 1e Amsterdam 14.12.1831 Anna Sara Velsberg, ged. Rotterdam 31.07.1807, overl. ’s-Gravenhage 18.07.1841, d.v. Daniel Velsberg, kapitein-luitenant-ter-zee, en Johanna Margaretha Pape; tr. 2e Batavia 25.09.1848 Elisabeth Charlotte Vincent, geb. Padang ca. 1827|c|, overl. Buitenzorg 14.08.1851.
– Levensbericht JJR: nl.wikipedia

 

Noten: |a| bruid geb. ’s-Gravenhage (huw.akte Amsterdam 1817 reg.1 fol.198v); |b| bruid geb. ’s-Gravenhage (huw.akte Amsterdam 1829 reg.3 fol.184v); |c| RA 1828 p.158 (Elisabeth Carolina).

 

[20] Pierre Jean Joseph Bernard de Stuers, geb. 1744, momboir, raad-fiscaal en heraut van het Hof van Gelre in Roermond, overl. 1811, tr.

[21] Petronille Jeanne Aloyse de la Court, geb. Gemert 1758, overl. Huize Boetselaarsburg te ’s-Heerenberg (Bergh) 19.05.1848|f|, d.v. Petrus Adrianus de la Court en Henriette van der Geest.
Uit dit huwelijk tien of elf kinderen, waaronder:

1.                   Pierre Adrien ridder de Stuers, geb. 1783, overl. 1827.
– Levensbericht PAdS: nl.wikipedia

2.                   Hubert Joseph Jean Lambert ridder de Stuers, geb. Roermond 16.11.1788, kolonel (1830), generaal-majoor (1831), general-major en retraite (1838), oud-opperbevelhebber van het Nederlands-Indisch Leger (1861), RMWO 3e klasse, RNL, overl. Maastricht 13.04.1861|a|, tr. 1e ’s-Hertogenbosch 15.10.1830 Cornelia Catharina Antonetta Paulina de la Court, geb. ’s-Hertogenbosch 14.03.1802, overl. aan boord van het fregatschip Neerlands Koning, ‘op dezelfs reize naar Batavia, zeilende in de Indische Zee op negentien honderd en een {?} graden OL’, 14.10.1831|c||e|, begr. ’s-Hertogenbosch xx.06.1832|d|, d.v. Paulus Emmanuel Antonius de la Court en Maria Joanna Theresia van Bommel; tr. 2e Brussel 28.08.1838|g| Hortense Josephine Constance Beijens, geb. Brussel 20.11.1814, overl. Parijs 28.05.1869|b|, d.v. Jean Baptist Justin Beijens en Isabelle Adelaide Constance Fonteijne.
– Levensbericht HJJLdS: nl.wikipedia

3.                   François Vincent Henri Antione ridder de Stuers, geb. Roermond 29.11.1792; volgt [10].

 

Noten: |a| overledene Hubertus Joannes Josephus Lambertus (overl.akte Maastricht 1861 no.235); |b| ingesachreven extract (overl.akte Maastricht 1869 fol.158); |c| ingeschreven extracten, als datum zowel ‘op den 14 October 1831’ als ‘den twaalfden October’ vermeld (overl.akte ’s-Hertogenbosch 16.06.1832 fol.128); |d| ‘het lijk niet naar scheepswijze in zee geworpen’, maar ‘in een houten kist’, ‘dat bij aankomst in Batavia om dezelve houten kist is vervaardigd een digte looden kist, om dezelve weder een houten kist, dat met het oogmerk om de stoffelijke overblijfselen in het vaderland ter laatste rustplaats te bezorgen’, met de Neerlands Koning, gezagvoerder Pieter Vis, op 13.06.1832 terug aangekomen te Rotterdam, om daarna ‘met de schuit van schipper Leendert de Hoogh’ naar ’s-Hertogenbosch over te brengen (ibidem); |e| overl. 12.10 (annonce collectie CBG); |f| overledene Petronella Johanna Aloijsia, wede Josephus Bernadus (overl.akte Bergh 1848 no.84); |g| ingeschreven extract (huw.akte Maastricht 10.10.1839  no.115).

 

[22] Hendrik Merkus baron de Kock, geb. Heusden 25.05.1779, kolonel van het achtste bataillon infanterie Hollandsche Troepen (1814), luitenant-generaal, Ridder-grootkruis MWO, overl. ’s-Gravenhage 12.04.1845, z.v. Johannes Conradus de Kock; tr.

[23] Louisa Wilhelmina Frederika Geertruida gravin von Bilfinger, overl. Kedoe xx.12.1828|e|.

– Levensbericht HMdK: nl.wikipedia

Uit dit huwelijk:

1.                   jkvr. Adriane Jaqueline de Kock, geb. Soerabaja ca. 1809/1810; volgt [11].

2.                   Clara Sophia de Kock, geb. Batavia ca. 1811, overl. ’s-Gravenhage 15.02.1814.

3.                   Henriette Ariadne de Kock, geb. Berlin ca. 1813, overl. Deventer 02.05.1814.

4.                   Maria Anna de Kock, geb. Berlin xx.03.1813, overl. Deventer 13.05.1814.

5.                   jhr. Frederik Lodewijk Willem de Kock, Frits, geb. Amboina 29.08.1818, mr., referendaris bij het Kabinet des Konings (1848), directeur vanhet Kabinet des Konings (1854-1868), Minister van Staat (1863), overl. ’s-Gravenhage 20.06.1881, tr. Arnhem 20.03.1848 jkvr. Antonetta Catharina Cornelia des Tombe, geb. Antwerpen ca. 1827, overl. ’s-Gravenhage 03.02.1897, d.v. Andreas Jan Jacob baron des Tombe, luitenant-generaal, en Perette Cecile de Lange van Wijngaerden.

6.                   jhr. Hendrik Pieter de Kock, geb. Batavia 14.05.1820, luitenant ter zee tweede klasse (1848), overl. voor 1907, tr. Den Helder 16.02.1848 Anna Maria Frederika Coertzen, geb. Maastricht 04.11.1828, overl. ’s-Gravenhage 17.07.1907, d.v. Jan Frans Adolf Coertzen, kapitein ter zee, en Maria Jacquelina Diemer.

7.                   jhr. Karel Wendelin de Kock, geb. Weltevreden (Res. Batavia) ca. 1822/1823, tweede luitenant bij het Regiment Grenadiers en Jagers (1844), gepensioneerd generaal-majoor der infanterie (1886), overl. ’s-Gravenhage 11.04.1886|d|, tr. Maastricht 01.11.1844 Louise Elisabeth des Tombe, geb. op de Ridderhof te stadt Voorn (Vleuten) 01.11.1822, overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg|b|) 17.07.1890|a||c|, d.v. Andreas Jan Jacob des Tombe en Perette Cecile de Lange van Wijngaerden.

 

Noten: |a| per abuis geb.Maastricht (overl.akte Bloemendaal 1890 no.120); |b| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |c| ook overl.akte ’s-Gravenhage 1890 no.2246; |d| moeder von Billfinger (overl.akte ’s-Gravenhage 1886 no.983); |e| RA 1829 p.216 (Hoog Welgeboren Vrouwe W.L. de Kock geboren von Bilfinger).

 

[24] Coenraad Carel Vincent van Boetzelaar, later van Boetzelaer van Dubbeldam, geb. ca. 1776/1777, adjunct-ontvanger-generaal van Zuid-Holland (1820), agent van de Algemene Rijkskassier (1835), lid der Ridderschap en van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, kamerheer van Z.M. de Koning  (1825,1845), RNL, overl. ’s-Gravenhage 26.12.1845; tr. 1e NN, overl. voor 1805; otr. 2e Horssen 30.05.1805, otr. Utrecht 02.06.1805 (att. gegeven om buyten dese stad te trouwen 16.06.1805)|a|

[25] jkvr. Theodora Cornelia Elsabé van Voorst, ged. Utrecht 27.10.1782, overl. Nijmegen 03.09.1840|e|, d.v. Nicolaas Theodorus van Voorst, secretaris van de Policie en Financie te Utrecht (1782), en Adriana Susanna van Bronckhorst.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christiaan Willem Johan baron van Boetzelaer, geb. ’s-Gravenhage ca. 1807 [tr. 1835|b|]; volgt [12].

2.                   Charlotta Anna Wilhelmina van Boetzelaer, geb. ’s-Gravenhage ca. 1809, overl. Utrecht 20.02.1886, tr. ’s-Gravenhage 08.06.1836 Willem baron van Lijnden, geb. ’s-Gravenhage 30.11.1806, lid Tweede Kamer, rechter in de Arrondissementsrechtbank te Nijmegen (1840), overl. ’s-Gravenhage 01.06.1866|c|, z.v. Dirk Rijnhard Johan van Lijnden en Cornelia Henriëtta Huijdecoper.
– Levensbericht WvL: Parlement&Politiek

3.                   Theodorus Nicolaas baron van Boetzelaer, geb. ca. 1809, mr., advocaat (1835).

4.                   Suzanna Adriana Johanna van Boetzelaer, geb. ca. 1810, overl. ’s-Gravenhage 11.05.1813.

5.                   Maria Wilhelmina van Boetzelaer, geb. ca. 1812, overl. ’s-Gravenhage 02.01.1812.

6.                   Dirk Coenraad Carel baron van Boetzelaer, geb. ’s-Gravenhage ca. 1815, overl. Ginneken en Bavel 10.07.1884, tr. Princenhage 03.10.1862 Maria Johanna Neomagus, geb. Maashees en Overloon 18.08.1832, overl.Teteringen 07.03.1912, d.v. Daniel Neomagus, commies tweede klasse (1832), en Anna Maria van Maren.

7.                   Willemina Aletta Johanna van Boetzelaer, geb. ’s-Gravenhage ca. 1817, overl. Laag-Keppel (Hummelo en Keppel) 26.01.1898, tr. ’s-Gravenhage 31.05.1837 Louis van Schuijlenburgh, geb. Stompwijk ca. 1809, overl. ’s-Gravenhage 11.05.1880|d|, z.v. François Pierre Guillaume van Schuijlenburgh (1767-1818) en Jeanne Philippine van Herzeele.
– Levensbericht FPGvS: Parlement&Politiek

8.                   Jan Willem Lodewijk van Boetzelaer, geb. ca. 1820, overl. Amersfoort 04.07.1883, tr. Vlissingen 27.07.1850 Johanna Meijneke, geb. 08.07.1827, overl. Amersfoort 04.01.1891, d.v. Johannes Meijneke, scheepstimmerman, en Maatje Florisse.

9.                   levenloze dochter, ’s-Gravenhage 12.11.1821.

 

Noten: |a| bruidegom van Boetzelaar; |b| vader van Boetzelaar van Dubbeldam; |c| ook overl.akte Nijmegen 1866 no.282; |d| overl.akte Hummelo en Keppel 1880 no.57; |e| ook overl.akte ’s-Gravenhage 1840 no.1098.

 

[26] Willem Jan Both Hendriksen, ged. Amersfoort 11.06.1780, mr., lid gemeenteraad Utrecht (1835), RNL, overl. Utercht 30.12.1853, z.v. Jan Both Hendriksen (ca.1744-1817), raadsheer in het Provinciaal Hof van Utrecht, en Hendrica Ameshoff (ca.1740-1822); otr. Amsterdam 01.03.1804, otr. Utrecht 04.03.1804 (att. naar Amsterdam), tr. Amsterdam 18.03.1804

[27] Elisabeth Charlotta Winter, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 05.04.1786, overl. Utrecht 16.12.1800, begr. Utrecht 26.12.1809, d.v. Jan Willem Winter en Maria Aletta Koenen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrica Johanna Petronella Both Hendriksen, ged. Utrecht 06.01.1805|a|, overl. Utrecht 06.10.1832, tr. Utrecht 06.04.1825 Herman Johan Royaards, geb. Utrecht 03.10.1794, hoogleraar Utrecht (1823-1856), overl. Utrecht 02.01.1854, z.v. Hermanus Royaards (1753-1825), hoogleraar Utrecht (1788-1823), en Johanna Henrietta Schorer.
     HJR tr. 2e Utrecht 13.01.1836 Sara Maria Schwellengrbel, ged. Utrecht 16.10.1803, overl. Utrecht 16.11.1891, d.v. Johan Gerard Schwellengrebel en Anna Henrietta van Ewijk.

2.                   Jan Willem Petronella Both Hendriksen, ged. Utrecht 22.04.1807|c|, overl. Hofstede Zandijk onder De Bilt 28.07.1807.

3.                   Elisabeth Charlotta Petronella Both Hendriksen, geb. Utrecht 28.11.1809, ged. Utrecht 25.12.1809|b|; volgt [13].

 

Noten: |a||b| get. Jan Both Hendriksen {opa} en Hendrica Ameshoff {oma}; |c| get. Maria Aletta Koenen {oma}.

 

[28] Willem Hendrik de Beaufort, geb. IJsselstein 12.07.1775, overl. Utrecht 21.04.1829, z.v. Joachim Ferdinand de Beufort en Anna Digna van Gelre; otr. Utrecht 25.09.1796|d|, tr. Utrecht 09.10.1796

[29] Cornelia Anne van Westrenen, geb. ca. 1776, overl. Leusden 28.12.1839, d.v. Arnout Jan van Westrenen en Antoinetta Charlotta Godin.
– Levensbericht WHdB: Parlement&Politiek

Uit dit huwelijk:

1.                   Joachim Ferdinand de Beaufort, ged. Utrecht 19.11.1797, mr., Heemraad van het College van den Slaperdijk (1840), overl. Leusden 31.01.1863|b|.

2.                   Arnoud Jan de Beaufort, ged. Utrecht 02.06.1799; volgt [14].

3.                   Anna Digna de Beaufort, ged. Utrecht 05.09.1802, overl. Utrecht 21.05.1853, tr. Utrecht 13.04.1825 Frederik  Christinaan Hendrik Taets van Amerongen, geb. Utrecht ca. 1799/1800, overl. Utrecht 04.12.1849, z.v. Jan Antonie Taets van Ameringen en Louisa Reinira van Tuijl van Serooskerken.

4.                   Karel Antonie de Beaufort, ook Carel Antonie, ged. Utrecht 05.08.1804, overl. Utrecht 02.03.1826.

5.                   Pieter de Beaufort, ged. Utrecht 19.04.1807, mr., lid van de gemeenteraad van Utrecht (1841), lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht (1859,1870), RNL, overl. Driebergen 30.10.1876|a|, tr. 1e Opsterland 12.05.1840 Catharina Johanna van Eysinga, geb. Beetsterzwaag (Opsterland) 12.05.1817, overl. Utrecht 05.01.1857, d.v. jhr. Binnert Philip van Eysinga, lid van Provinciale Staten van Friesland (1817), en Eritia Ena Romelia van Lijnden; tr. 2e Utrecht 15.09.1859 jkvr. Maria Anna Cornelia van Rappard, geb. Utrecht 13.10.1822, overl. Driebergen 17.06.1863, d.v. jhr. Alexander Carl Gijsbert van Rappard, ontvanger van de directe belastingen, en Isabella Cornelia Hinlopen.

6.                   Antoinette Charlotte de Beaufort, geb. Leusden 21.06.1814, overl. Utrecht 25.01.1876.

7.                   Johanna Sara Maria de Beaufort, geb. Leusden 01.07.1818, overl. Scheveningen (’s-Gravenhage) 05.10.1869|c|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Utrecht 1876 no.1719; |b| ook overl.akte Utrecht 1863 no.119; |c| ook overl.akte Utrecht 1869 no.1420; |d| bruid van Westreenen.

 

[30] Johannes Bernardus Stoop, geb. Bodegraven 06.08.1781, bankier (1841), overl. Amsterdam 23.02.1856, tr. ca. 1811|a|

[31] Margaretha Laurentia Brender à Brandis, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 07.03.1790, overl. Amsterdam 15.01.1815, d.v. Gerrit Brender à Brandis (ca.1751-1802) en Alida Blomdeel.

Uit dit huwelijk (twee kinderen in 1815):

1.                   Anna Alida Stoop, geb. Amsterdam ca. 1813; volgt [15].

2.                   Alida Margaretha Stoop, geb. ca. 1814, overl. (‘op de Hofsteede Elswoud’) Bloemendaal 04.08.1815.

 

Noten: |a| Margaretha Laurentia in 1815 overleden ‘na eene gelukkige Echt van circa 4 Jaren’ (annonce collectie CBG).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren (en enkele andere markante figuren)