Henricus Cornelis Johannes de Jong (1917-2001)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2018 (laatst herzien februari 2019)

 


 

[1] Henricus Cornelis Johannes de Jong, geb. Rotterdam 03.02.1917, ingenieur elektrotechniek Delft 1940, promotie Delft 07.10.1953|a|, hoogleraar Eindhoven (1961-), overl. Hengelo (O) 18.08.2001, verloofd 25.12.1942, tr. Rotterdam 25.08.1943|b||c| Ida Leijendekkers, geb. Rotterdam 17.11.1920, d.v. Wilhelmus Lambertus Frederik Pieter Leijendekkers (1879-1945) en Helena Johanna Martinot (1893-1977).

 

Noten: |a| Armature reaction and armature leakage in salient-pole type synchronous machines; promotor: M. de Lange (-1983); |b| 25.08.1943 (PK van HCJdJ); |c| 28.10.1943 (huwelijksvoltrekking, Kerk van de H. Elisabeth, Mathenesserlaan, Rotterdam (annonces collectie CBG).

 

[2] Gerardus Johannes de Jong, geb. Vlissingen 08.08.1869, overl. Rotterdam 09.04.1940, tr. Rotterdam 12.10.1905
[3] Cornelia Adriana Bartelt, geb. Dordrecht 15.06.1875, overl. Poortugaal 12.12.1954.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christina Martina Maria de Jong, geb. Rotterdam 16.08.1906, overl. 1969|a|, tr. Rotterdam 01.12.1937 Leendert den Ottolander, Leo, geb. Rotterdam 18.02.1910, overl. Rotterdam 11.11.1988, begr. Rotterdam (Zuiderbpl.) 16.11.1988, z.v. Leendert den Ottolander en Elizabeth Visser.
     LdO tr. 2e Geertje van Herk, geb. 26.09.1912, overl. 30.05.1990, begr. Amersfoort (Bpl. Rusthof) 05.06.1990.

2.                   Adriana Johanna de Jong, geb. Rotterdam 16.09.1912.

3.                   Henricus Cornelis Johannes de Jong, geb. Rotterdam 03.02.1917; volgt [1].

 

Noten: |a| Het vrije volk 12.11.1969.

 

[4] Gerardus Johannes de Jong, geb. Rotterdam 05.07.1821, schipper bij de marine (1857,1862), opperschipper (1866,1869), overl. Vlissingen 08.01.1869, tr. Vlissingen 08.07.1857

[5] Christina Martina Raames, geb. Vlissingen 24.09.1834, overl. Vlissingen 19.12.1903.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Fredericus Josephus de Jong, geb. Vlissingen 23.06.1858, werkman, tr. Vlissingen 10.05.1884 Maria Juliana de Leijer, geb. Vlissingen 14.11.1858, d.v. Johannes Hendricus de Leijer, broodbakker, en Johanna Maria Larsen.

2.                   Hendrikus Jacobus Wilhelmus de Jong, geb. Vlissingen 11.03.1862, schoenmaker, overl. Vlissingen 03.03.1886.

3.                   Cornelis Jean de Jong, geb. Vlissingen 05.07.1866, machinist, overl. Rotterdam 18.04.1948, tr. Vlissingen 30.06.1903 Johanna Theresia Francisca Renier, geb. Vlissingen 01.02.1871, overl. Rotterdam 06.04.1935, d.v. Joannes Josephus Renier, loods, en Anthonia Jacoba Smit.

4.                   Gerardus Johannes de Jong, geb. Vlissingen 08.08.1869; volgt [2].

 

[6] Heinrich Friedrich Wilhelm Bartelt, geb. Wilzdorf (Pommeren)|a| ca. 1833, overl. Rotterdam 28.11.1910, tr. Dordrecht 05.12.1872

[7] Adriana Boddingius, geb. Goes 19.12.1846, overl. Rotterdam 12.02.1920.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Adriana Bartelt, geb. Dordrecht 17.05.1874, overl. Dordrecht 02.06.1875.

2.                   Cornelia Adriana Bartelt, geb. Dordrecht 15.06.1875; volgt [3].

3.                   Heinrich Friedrich Wilhelm Bartelt, geb. Dordrecht 25.02.1878, overl. Dordrecht 05.09.1878.

4.                   Johannes Baptist Wouter Bartelt, geb. Dordrecht 12.05.1879, overl. Dordrecht 01.07.1879.

5.                   Heinrich Friedrich Wilhelm Bartelt, geb. Dordrecht 28.06.1880, overl. Dordrecht 25.11.1881.

 

Noten: |a| w.s. Wilsdorf in Kreis Cammin in der Provinz Pommern (ca.1930), nu Kamień Pomorski in Polen.

 

[8] 

[9] Kornelia de Jong, overl. voor 1869.

Uit dit huwelijk:

1.                   w.s. Johanna de Jong, geb. Rotterdam 08.11.1817|b|.

2.                   Gerardus Johannes de Jong, geb. Rotterdam 05.07.1821|a|; volgt [4].

 

Noten: |a| geb.akte Rotterdam 1821 reg.B fol.16v no.1301, niet beschikbaar bij zoekakten.nl {aug’17}; |b| aangifte door Anna Margaretha van Koukerke, 49 jaar, stadsvroedvrouw, leeftijd v/d moeder niet vermeld (reg.C fol.26, no.1851).

 

[10] Johannes Fredericus Raams, geb. Monnickendam ca. 1799|a|, ged. Amsterdam (Kerk De Duif (rk)) 01.10.1798, zeeman (1825), (zee)loods (1830,1859), overl. Vlissingen 09.08.1864, tr. Vlissingen 26.10.1825

[11] Willemina de Beer, geb. Vlissingen 11.08.1804, overl. Vlissingen 17.11.1866.

Uit dit huwelijk (vader veelal Raames):

1.                   Johannes Georgus Raams, geb. Vlissingen 21.11.1825, scheepmaker (1856,1866), tr. Vlissingen 10.09.1856 Johanna de Vries, geb. Vlissingen 14.07.1819, d.v. Jan de Vries, sjouwer, en Aaltje van Verk, tapster (1841).
     JdV tr. 1e Vlissingen 13.01.1841 Emanuel van Ranst, geb. Baasrode (Oost-Vlaanderen) ca. 1800, schipper, overl. Vlissingen 12.11.1855, z.v. Sebastien Joseph van Ranst en Anne Martine Jans.

2.                   Hendrik Karel Raams, geb. Vlissingen 07.02.1828, overl. Vlissingen 19.05.1831.

3.                   Wilhelmina Catharina Raames, geb. Vlissingen 22.12.1830, overl. Vlissingen 11.02.1831.

4.                   Hendrik Karel Raames, geb. Vlissingen 05.07.1832, zeilmaker, overl. Hellevoetsluis 25.05.1874|b|, tr. Vlissingen 04.04.1866 Christina Maria Johanna Albus, geb. Hellevoetsluis 21.03.1841, overl. Vlissingen 13.04.1929, d.v. Georgus Albus, machinist, en Johanna Maria Aldt.
     GMJA tr. 2e Vlissingen 05.07.1876 Gerardus Verhoeven, geb. Waalwijk ca. 1845, schoenmaker, overl. Vlissingen 28.11.1900, z.v. Johannes Verhoeven en Francijna Vermelis.

5.                   Christiana Martina Raames, geb. Vlissingen 24.09.1834; volgt [5].

6.                   levenloze dochter, Vlissingen 05.10.1844.

7.                   Maria Pieternella Johanna Raames, geb. Vlissingen 29.03.1842, overl. Vlissingen 22.10.1859.

8.                   Willem Frederik Raams, geb. Vlissingen 02.03.1849.

 

Noten: |a| overl.akte Vlissingen 1864 no. 136; |b| per abuis e.v. Albers (overl.akte Hellevoetsluis 1874 no.33).

 

[12] Carl/Karl Friedrich Bartelt, tr.

[13] Louise Zuhlke|a| of Maria Louisa Soelief|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Heinrich Friedrich Wilhelm Bartelt, geb. Wilsdorf (Pommeren) ca. 1833; volgt [6].

 

Opm: Zie website The Bartelts voor de Amerikaanse nazaten van August Bartelt uit Wilsdorf.

 

Noten: |a| huw.akte Dordrecht 1872 no.232; |b| overl.akte Rotterdam 1910 fol.h009v no.5098.

 

[14] Adriaan Boddingius, geb. Goes ca. 1802, zilversmid (1831,1846), goudsmid (1858,1861), overl. Goes 06.04.1861, tr. Goes 09.06.1831

[15] Johanna Cornelia Snoep, geb. Goes ca. 1808, overl. Dordrecht 30.05.1882|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marcus Boddingius, geb. Goes 05.08.1832, goudsmid (1858,1861), stucadoorsknecht (1866), spoorwegarbeider, overl. Eexta (Scheemda) 21.10.1882|a|, tr. 1e Sint Maartensdijk 23.09.1858 Klasina Pietronella Verkerke, geb. Sint Maartensdijk 17.04.1836, overl. Sint Maartensdijk 01.03.1861, d.v. Johannis Cornelis Verkerke, arbeider, en Pieternelle Droogendijk, arbeidster; tr. 2e Groningen 04.11.1866 Siena Schouwman, geb. Veendam 16.11.1835, overl. Rotterdam 25.12.1904, d.v. Doeke Harms Schouwman, schipper, en Grietje Tobias de Raad.
     SS tr. 2e Scheemda 19.08.1886 Berend Oeseburg, geb. Zuidlaren 13.05.1846, koopman (1871), wisselwachter (1882), stationswachter (1886), overl. Rotterdam 04.07.1920, z.v. Gerrit Oeseburg, arbeider, en Jantje ten Hove.
     BO tr. 1e Zuidlaren 21.09.1871 Jantje Hovenkamp, geb. Zuidlaarderveen (Zuidlaren) 06.04.1850, arbeidster (1871), overl. Eexta (Scheemda) 01.06.1882, d.v. Jan Egberts Hovenkamp en Geesje Alberts Nijboer.

2.                   Johanna Cornelia Boddingius, geb. Goes 07.06.1834, tr. Goes 14.10.1858 Johannis Marinus van der Made, geb. Klundert 16.07.1834, timmerman, z.v. Cornelis van der Made en Jacomina Brandt.

3.                   Pieter Boddingius, geb. Goes 04.09.1836, horlogemaker, tr. Goes 11.06.1863 Katharina de Jonge, geb. Goes 25.08.1837, d.v. Gerard de Jonge, glazenmaker, en Pieternella Marculina Harinck.

4.                   Thomas Boddingius, geb. Goes 24.05.1838, broodbakker, overl. Wemeldinge 25.03.1911, tr. Goes 03.09.1863 Maria Johanna Olivierse, geb. Goes 15.01.1839, overl. Wemeldinge 12.10.1920, d.v. Jan Olivierse, kantoorbediende, en Antoinetta Adriana Carolina Harinck.

5.                   Kornelia Adriana Boddingius, geb. Goes 16.08.1840, overl. Rotterdam 30.08.1911, tr. Dordrecht 07.06.1877 Johannes Baptist Wouters, geb. Amsterdam ca. 1829, z.v. Franciscus Wouters en Johanna Maria Elisabeth Janse.

6.                   Johanna Boddingius, geb. Goes 03.09.1842, overl. Goes 21.12.1858.

7.                   Hubertus Boddingius, geb. Goes 27.09.1844, overl. Dordrecht 09.03.1907.

8.                   Adriana Boddingius, geb. Goes 19.12.1846; volgt [7].

 

Noten: |a| e.v. Geziena Schouman, z.v. Marcus Boddingius en Jeist Adriaan (overl.akte Scheemda 1882 no.67); |b| moeder van Goeten (overl.akte Dordrecht 1882 no.411).

 

[16]

[17]

 

[18] de Jong.

[19] NN.

Uit dit huwelijk:

1.                   Kornelia de Jong; volgt [9].

 

[20] Jan Georgius Raams, verkrijgt toestemming vanuit het leger om te trouwen 11.10.1796|a|

[21] Elisabet Grondt.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jo’es Fredericus Raames, ged. Amsterdam (Kerk De Duif (rk)) 01.10.1798; volgt [10].

 

Noten: |a| aanstaande bruidegom George Ramis (Trouwboek Grave schepenen).

 

[22] Jan de Beer, geb. Amsterdam ca. 1769, overl. Vlissingen 28.05.1843|a|, tr.

[23] Elisabeth Schoen, overl. Vlissingen tussen 1824 en 1843.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter de Beer, geb. Amsterdam 20.05.1800, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 25.05.1800, sjouwer, overl. Vlissingen 01.12.1878, tr. Vlissingen 01.09.1824 Leuntje Naerebout, geb. Vlissingen 27.11.1795, d.v. Mattheis Naerebout en Wilhelmina van Vlaanderen.

2.                   Willemina de Beer, geb. Vlissingen 11.08.1804; volgt [11].

 

Noten: |a| aangifte door schoonzoon Johannes Fredericus Raames, geen ouders vermeld (overl.akte Vlissingen 1843 no.102).

 

[24]

[25]

 

[26]

[27]

 

[28] Marcus Boddingius, geb. ca. 1776, goud- en zilversmid (1821,1831), overl. Goes 04.07.1859, z.v. Adriaan Boddingius en Cornelia Rijder; tr.

[29] Pieternella Harinck, geb. ca. 1775, overl. Goes 03.08.1845, d.v. Hubertus Harinck en Elizabet Wawelaar.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Adriana Boddingius, geb. Goes ca. 1798, overl. Goes 07.02.1849, tr. Goes 04.03.1819 Gijsbregt Sterk, geb. Goes ca. 1798, kantoorklerk (1819), winkelier (1849), koopman (1858), overl. Goes 17.09.1858, z.v. Fredrik Willem Sterk en Johanna van den Ende, winkelierster (1819).

2.                   Elisabeth Maria Boddingius, geb. Goes ca. 1800, overl. Utrecht 06.08.1873, tr. Goes 15.11.1821 Pieter van Daalen, geb. Goes ca. 1799, commies griffier der rechtbank, overl. Goes 15.07.1877, z.v. Adriaan van Daalen en Adriana van Druinen.

3.                   Adriaan Boddingius, geb. Goes ca. 1802; volgt [14].

4.                   Hubertus Boddingius, geb. Goes ca. 1805, goudsmid (1829), winkelier (1836,1857), overl. Goes 04.08.1858, tr. 1e Goes 25.04.1829 Henderika de Voogd, geb. Dordrecht ca. 1807, overl. Goes 15.02.1835, d.v. Jacob de Voogd en Pieternella Trumpi; tr. 2e Goes 22.04.1836 Maria Johanna Courlois, geb. Goes ca. 1809|a|, overl. Goes 14.05.1856, d.v. Alexander Courlois, deurwaarder bij de rechtbank te Goes, en Anthonia le Cointre; tr. 3e Goes 16.09.1857 Johanna Ida de Bij, geb. Rotterdam 15.11.1818, overl. Beek (Gld) 30.10.1910|b|, d.v. Johannes de Bij en Catharina van Drongelen.
     JIdB tr. 2e Monnickendam 05.07.1861 Andries Lodewijk Schmidt, geb. Monnickendam ca. 1810, kostschoolhouder (1839), onderwijzer der jeugd (1861), overl. Voorburg 30.08.1892, z.v. Lodewijk Paulus Schmidt, chirurgijn/vroedmeester, en Lotta Harkes Pottinga.
     ALS tr. 1e Zaandam 21.08.1839 Neeltje Prins, geb. Zaandam ca. 1818, overl. Monnickendam 09.02.1856, d.v. Jan Prins, stadssecretaris, en Grietje Hoogslag/Hoogeboom.

 

Noten: |a| de vader van de bruid ‘verklaard dat er in de spelling van zijnen naam in de doopacte van de contractante een schrijffout is ingeslopen, als staande aldaar Coulois in plaats van Courlois, zijnde hij niet te min de bedoelde persoon’ (huw.akte Goes 1836 no.11); |b| wede Boddengens (overl.akte Beek 1910 no.48).

 

[30] Thomas Snoep, geb. Goes 07.06.1780, ged. Goes 11.06.1780, geëmployeerde (1812), commies (1815,1828), overl. Coevorden 01.02.1828, z.v. Cornelis Snoep en Francina Joel; tr. 2e Groningen 10.05.1812 Johanna Louisa van der Elburgh, ged. ’s-Gravenhage 08.01.1775, overl. Coevorden 04.08.1828, d.v. Johannes Louis van der Elburgh, kastenmaker, en Sara van Weerde; otr. 1e Middelburg 27.07.1800

[31] Johanna Cornelia van Goethem, overl. tussen 1808 en 1812.

     JLvdE otr. 1e Amsterdam 18.03.1791 Sijwke Pieters Verveen Boers|c|, begr. Amsterdam 17.06.1793|d|.

Uit het huwelijk Snoep-van Goethem:

1.                   Johanna Cornelia Snoep, geb. Goes ca. 1808; volgt [15].

Kind van Johanna Louisa van der Elburg:

2.                   Tonia Snoep, geb. Groningen 14.07.1810, overl. Coevorden 07.04.1849|a|.

Uit het huwelijk Snoep-van der Elburgh:

3.                   Francina Cornelia Snoep, geb. Appingedam 31.01.1815, overl. na 1837.

4.                   Cornelia Snoep, geb. Usquert 25.06.1819, dienstmeid (1842), overl. voor 1852, tr. Coevorden 01.04.1842 Gerardus Johannes Abels, ged. Tilburg 14.10.1810, commies rijksbelastingen 1842), rijksambtenaar (1852,1868), overl. Diever 08.12.1868, z.v. Johannes Bernardus Abels en Maria Laarman.
     GJA tr. 2e Laar (Grafschaft Bentheim, Königreich annover)Hannover) 02.05.1852 Geziena Brill, geb. Laar 02.02.1827, overl. Coevorden 13.12.1873, d.v. Roelf Brill, landbouwer, en Geesje Kieft.

 

Opm: Er is een Johanna Louisa van der Elburg, otr. Amsterdam 21.06.1794 Arie Pot. Uit dit huwelijk (vader chirurgijn en vroedmeester): dochter, geb. Nijkerk aan den IJssel 02.07.1796; dochter, geb. Nieuwerkerk a/d IJssel 24.11.1797; dochter, geb. Goes 28.03.1799; dochter, geb. Goes 16.10.1800, levenloze zoon, Goes 08.01.1803; levenloze dochter, Goes 10.09.1804; dochter, geb. Goes 10.01.1806. De naam Pot komt in 1812 niet voor.

 

Noten: |a| overl.akte Coevorden 1849 no.27; |c| Pieter Siewke (huw.akte Groningen 1812 no.66); |d| ‘de voormalige man der bruid’ (huw.akte Groningen 1812 no.66); |e| ingeschreven extract (huw.akte Coevorden 23.08.1852 no.10).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren